Karel Makoň: 77-04B-Zlin (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A tato láska ho potom ustavičně vedla, že totiž on, protože ho, protože po něm toužil a protože ho miloval, a protože mu vůbec nešlo o nějakou spásu nýbrž o to, aby směl být blízko toho Ježíše, aby ho směl milovat, tak proto se dostavil i k tomu kříži a byl mu k dispozici, protože ho miloval, ale bylo to nebezpečné, protože, proč myslíte, že zapřeli ostatní Ježíše a proč tam nebyli pod tím křížem, maximálně stáli opodál, aby nebylo vidět, že k němu patří, protože bylo nebezpečný se k němu hlásit. Oni by byli schopni bývali popravit je všechny, protože jim šlo o to vymýcení tohoto hnutí. Ale svatý Jan se nebál, protože ho miloval opravdu. A byl ochoten jediný, ačkoliv to nikdy neprohlásil, nic na na kříž. A kupodivu, Ježíš ho neodkazuje na kříž, lásku on nekřižuje, láska se křižuje, ale lásku nekřižuje, ta láska. Rozumíte, to je ten rozdíl maličký, maličký v úvozovkách. A takže i když ta láska se křižuje, prosím vás, ona toto nedělá kvůli sobě, že by potřebovala prožívat nějaký krize, nýbrž proto, že miluje. Tak miloval Bůh člověka a tak dále, znáte to. No tak prosím, to je ten základní rozdíl mezi cestou jinou než lásky, která je plná krizí a mezi toho pittera která by neměla, kdyby byla ideálně prováděna, být doprovázena krizemi nebo hlubokými krizemi. Protože nemá ale řekl, že cesta lidská musí být vždycky cestou kombinovanou, například cesta lásky, kterou byste se dali, byla vždycky a bude vždycky uhlazena určitými, sice jemnějšími krizemi, ale beztak platí tady pravidlo, že krize se nesmíte bát, že to je projev volání Božího, který vám v bolesti, kterou pociťujete, upozornit na nějakou závadu v tom organismu duchovním a a abyste ji jsem tu závadu opravili. Nedívejte se na to, jako na bolest, nýbrž jako na upozornění, které vám sloužit k správné diagnoze výtku protože však vidíte, že láska je takovým nejjistějším obranným prostředkem, aby člověk se nezničil dřív, než dokončí tu cestu, tak je nutné, aby třeba napřed ze sebelásky se člověk chtěl naučit lásce, třebaže bude muset sebelásku potřít. A teď jsem u toho, co jste mi tady kladli mezitím za otázku, proč láska se ocitá na kříži, protože přeci jenom i ten kdo miluje, vychází z lidskýho stavu lásky a to je láska chabá. I když ten svatý Jan miloval Ježíše, tak byla lidská láska. To nebyla lásk-to byla láska odvozená a tedy z lásky Boží tak to v tom měl říkám lidská je tak zprávu o tu k tomu bylo lépe rozumět. A ona potřebovala projít určitou očistou. Takže zatímco tamti procházeli krizí, on procházel určitým, určitou poznávací očistou. Protože láska z li si nedostatek a to se jevilo hlavně na křesťanských mysticích, tam u to poznání rozumové pokulhává. Protože lásce stačí, že miluje a pak si dělá co chce, nerozumně třeba. Miluj a dělej co chceš. To je ta zásada pravý lásky, ona nedovolí si ta láska dělat veliké skopičiny, ale přeci jenom často člověk milující dělá neomalené věci. Třeba, dejme tomu ve středověku, ti mystikové. Ti byli vedeni, většina z nich, ne všichni, ale většina z nich do pak o tom třebas. K Dekárt nebo wu ale dotud mámu a jiných, tak většina z nich byla vedena láskou, láska je držela na cestě. V první-na prvním místě u nich byla namíchaná láska. Tak tihleti lidé se chápali všeho, co jim mohlo posloužit k tomu vzestupu lásky. Chtěli milovat víc než dosud. Poznávali jenom jednu jedinou věc na cestě lásky, že dostatečně nemilujou. On se nemýlí. A protože ostatní nic nepoznávali, tak klidně se chopili tradice křesťanské, která byla pochybená, to nebyl Ježíš, to byl výklad pochybený staletími chybně vykládaný a toho se drželi včetně pekla jako místa, nebe jako místa, ráje jako místa. Tak jako tohleto, co tady zažívali, bylo pro místo, místo a nevšimli si, že aby to místo mohli vnímat, že musí žít v určitém stavu duševním, že podstata toho, že tady žijou, není místo, ve kterém žijou, nýbrž jejich stav. Kdyby byli v jiném stavu duševním, tak by žili vícero u Boha, než by žili na tom světě. láska a okolím poněvadž nebyl vidět, to znamená tomto sví ve stavu jiném. Čili tohleto oni nevěděli a a ty bludy tradice chybné se jich držely do konce. na věčnost pekla a tak dále. My nemůžeme pochopit, jak tak vznešená postava jako třeba svatý František z Assisi nebo jiní, jak mohli tuhletomu vůbec věřit, jak to poznání tak pomalu šlo za tou láskou. Víte, to je to, co nikdy nepochopíme, dokud si neuvědomíme jednu věc. Jelikož vedoucím principem jejich cesty byla láska, tak Bůh byl nucen, chtě nechtě, udržovat rozumové poznání, ne jiné, rozumových poznání na tak nízké úrovni, aby nebrzdilo. Aby, aby se opírali něco-o něco věcného přitom i když to bylo chybné a ne o své. Tak dejme tomu, ti křesťanští světci se opírali o věcné hodnocení věrouky nebo tak. Přijdu do pekla, přijdu do nebe, to bylo věcně, to bylo to nebylo z nich to se naučili. To, co je naučené, to je... to je něco věcného. to, co stojí mimo mě. To sem třeba jsem si jenom nějak přivlastnil, to je věcné, kdežto to, o čem si myslím, že je mně vnuknuto, to není z prostředí stvořeného, nýbrž to je od Boha. A proto vnuknutí u nich byla řídká, protože jim v tom překážela ta naučená nauka. Oni nedovolovali těmto vnuknutím proniknout za meze toho, co se od někoho špatně naučili, neboť to bylo špatné, že by se byli špatně učili, ale to bylo chybné. A Bůh jim v tom nemohl bránit z toho důvodu, že to bylo přeci jenom věcné, že to nebylo osobní. Oni se velice museli kolikrát moc zapírat, aby si to srovnali s tou... s tou láskou, která v nich rostla. To musel být ohromný sebezápor, aby si třebas mysleli, někdo může být pro pomíjející provinění na věky zavržen. Prosím vás, to se muselo i přitom nej-nejpřiblblejšímu mystikovi zdát být za vlasy přitažené, že pro dočasné, nějaké prohřešky může být věčný trest. jsem to od kazatele nesčetněkrát slyšel. Vy tady se dopouštíte dočasně platných hříchů, kterých, to znamená, nemusíte se jich dopouštět pořád, dneska jste tak hříšní a vy tam nemáte být. A když v tom zůstanete v hříšnosti, na věky budete zavrženi. Nesmysl. Co začíná, to svůj konec. Že se něčím proviním, jsem s tím proviněním začal, také následek toho bude někdy končit. Není možné někoho věčně zavrhnout. Ježíš Kristus to jasně říkal: nemůže, všechno bude odpuštěno, každý hřích. To znamená, není žádného věčného trestu, než hřích proti Duchu svatému a toho se nikdo nedopustí, nic se nestane. To nám neřekl a my to víme, protože on ho definoval velice přesně ten hřích proti Duchu svatému. Tak víme, že se ho nemůžeme dopustit, protože s tím Duchem nekomunikujeme. My nejsme prostě ve stavu neosobního vedení, abychom se mohli proti Duchu, který v tom vládne, provinit. Když budeme eště- z toho osobního vedení a to je dost vznešený stav pokroku, tak tak tam se ještě nemůžeme provinit proti... proti Duchu svatýmu. Když zapřel Ježíš- když zapřel Ježíše Petr, tak se neprovinil proti Duchu svatýmu, bylo mu to odpuštěno, to víte. No a, protože měl za sebou jenom osobní vedení. S Duchem svatým se nesetkal. A s tím se setkal potom, po smrti Ježíše na kříži. přišel Ježíš na nebe mu toho Ducha svatýho poslal. Kdyby se potom byl provinil proti tomuto Duchu, byl- bylo by to provinění proti Duchu svatému. Buďte bez starosti, vy se neproviníte. A tak láska prostě taky své stupně a je v pořádku, začíná sobectvím, to je také projev lásky. Tohoto, této malinké kolíbky lásky nepatrné, která dány z na to vás nic společného, se musíme dostat nad její vrchol, kdy milujeme Boha především a kdy mě. Tak nezoufejte si, protože to se musí učit. Kdyby nebyla výchova dětí od rodičů, dítě by zůstalo sobcem, nedělejte si žádné iluze. To by byl vrchol sobce ani dál by se nedostalo to dítě, to by zůstalo na zvířecí úrovni, které- každé zvíře je sobcem, to je větším sobcem než je člověk, to myslí jenom na sebe a jestli se vám zdá, že pes tak rád toho pána, von proč. Von bez něho nemůže být. To je sobec. A on v pravý čas ukáže, že je sobcem. Dítě bez doprovodu rodičů by bylo víc než jsem to spojení svých není upozorňuju vás na to. Proto jsem na to se tím od krista na poznání než nesmí budit pravá není díl. Abych vám ukázal že je třeba to bylo o na to že jsem že jsem s tím vítězí přestože milovali. Prodělávali hluboké jestli se to odpověd tomu ta tady říká protože o si nedovedli nedovedli si to bylo ňák. sebepoznání teprve svatá které bylo v avily bylo první ho tam na úrovni mysticky ní. Na tom že je třeba sebepoznání to milá v lásce sebe poznání. Že se od kou bytí které poznání cestou lásky bo není ten naopak podít lásku. Tak je toho modlit v lásce. Takže když teďka budu viklat cestu lásky díl tak zaseto bude nedokonalý tato je to analytická metoda o pomíjím poznání. A proto do vás tolika jsou tam vědomostí toť kristově v témž. Aby ten nepodceňoval není maximum možností tyto městy rozumět je rozumět poznávat že rozvoje poznání není na cestě poznání tím hlavní svou tomu budiž jasno ale k není něco i to není zanedbatelné pojem vedle toho co poznání o které mám na mysli na cestě poznání o neměřitelná část lásky po po poznávacího po mu to řekl tu u med tomu král rozumem mohu poznat těsto věcí jak to. Tady pořád vykládám tu převádí do rozumové oblasti tak bych že by ho věnost ve tyto milion syna toho po poznávám dost do zlomků vedení tím se s přispěl do z ano to jsem se znal k ní. Myslím neb poměrem mi že o víte domy domu vypočítat ale že tyto by byli hrozný tyto lidí tak to na myslí že né. To jsem nenáviděl moc mluvu deset zná zná sto padesát mohou. Vy ho něco na není sestavit ale je toho strašně moc to co se dozví dáte na cestě poznání. Bez přispění rozumu a když ho tam musí nerozum v tak v tom vás více z poznání že jsem trpět na cestu poznání protože tím dokud ve že si musíte aspoň uvědomit že tohleto bude dost řek nehodna je výkladu. Tam to nebudu zamontována o to se dobře ani není možné si vůli po jednom tak nemohu bytost sem na jedné ze nedostatek analytické metody. Řekl jsem vám že lásce se učit tu. A tu k li ježíš ukazoval jakým způsobem se člověk učit lásku pro nás přeci nemůže nám poučit se tomu naučit může tam musí nás uvedl do toho jak to máme dělat a on od prvního momentu uváděl své učedníky že zná lidské v lásku k ní. Do toho jak se učit lásku nemyslet na se dáme do toho bližního neboť tím musí vystoupit ze sebe on říkám po dítě kdyby nebylo vedeno rodit v čili tak by ze sebe nevystoupil z doby čím dále jestli postu a toho si rodiči u každou si se lidské společnosti teď musím ve stoje do nepříjemní pak mu v ty školy si vydělávat a při tom by se ode za o to prostě v sobě atd tak dále tak by měli rodiče vychovával by tím abych mystikovi domova. Je že nejsou tady oddělenou bytostí i s to se postí ten výhod a za tak než do děly od boha a prosím znovu upozorňuju na to že jsi ježíš kristu to doba ve chvíli posledního soudů v tak sil z naší li se do samoty to si jenom ty do dělali pro bližního něco lásky bez ohledu na sebe né. Tak jsem z nás tak tím se na tu kde láska musí být ne zda lásky. A lásce jako v činnosti když který dnes může být ještě za tím které z toho na to dítě mu že se tam říkal toužit řekli jsem právě proto aby se dostali na ty boží proti tomu nikdo nic nemůže dní na tak narazíte nakonec snadné. Jste se se na vás si statě a tu nepřekoná se to musí za vás že konám díl to tam je to cesta lásky nemá v tom prostí na nemá těsto nebo k ní. Že od začátku soustavně od sebe odstupuje klid překonává se od začátku tu znal ty dveře na které jste se stal. Rozumíte díl a tu. Totiž že láska je něco co lásce na předmět postavený přednostní temné že by byl bůh tak miloval kdy bože pod nosil činnou víno do nebe a tak dále nýbrž to bůh tu. Milovala proto ctnostní řešil kříži by tedy větu si v tou malý dělo tohleto o pro toho pro který na to jdou oné ten k boží. Próze to rodina jsou v kdyby byl v v něm mrtvé tu se mi to o přechodný a v tom koncentráku. Teď bych ani v koncentráku pro něho že do nic si jako nic ale děl v kdy všichni kdo jsou v tom stavu chápou ten od petra cestu a teprve pak by bylo možné že to umíte cesty trpní. K tomu vychovával ježíš si jsem si tady bych ještě by příval tak neodvratně od prosit klid který smysly nebo let vede o to jsem láska se u činny mysl svatý nic jsem v i toto ve díl a tady děláte v ní. Čili vim že počátku kdo tomu si že víc to není ono po je v který tady. To sice jenom formu neví nos to před týrá cestu atd ale co si nemusí předstírá že se musí strašně voze říká sama sebe aby milovat proti ní. Láska al ale ještě více musí od krista aby za všech okolností milovat bližního se kterým blízkost po boží tak není rodit ten nejtěžší záleží. Podle mého nám tu se o nic to jednou to jednou u špatní toto dělej správně udělají proti vém vůli ale zřejmě tak je to něco tad. Ano znal a let tak se to jiné nejtěžší umět milovat člověka smíme o jeho dobré vlastní ale na vidělo podob pád svém lásky nebo není nýbrž milovaného od no že od boha jíte a k bohu se pracích že vyslancem boží a jeho vlastnosti toho distance nejsou na tolik rozhodují. Díl aby si mohl stoupat ho nenávidět protože ten tanec špatné vlastností to je to touha pojednání u vím světový stavem boží. Parou po jeho je složeno mysl od vlastní které jsou potom nic o nikdy proti mu ostatní zbabělec se pak po která jarním jak světy komu nazvat boha v láska vraha nepovažujte za patří né. Ten na sobě o živé mnou tu po v se to postel boží tak jsem poznal z toho že tato láska ho k hodit do padoucha jsem životě nežitém který vraždí totožnost dostanete jemné tak dále na mrtvol lásku o po ho k lásce tyto je proti zradí ježíše měnit protože v cenným ní. Ti po toto jenom zajít za nikoho jinýho ni neplatí hotovi platili za každého na každou od o ní. do se tam o pro tu obohatil víte na vraždil tak v tom o učil bůh smiloval. Nikdy bych bych se to byl z vlastní jiní nenaučil kdyby om v měl tak dalece neosvobodil od sebe tou situací která nastala ve jsem sebe ztratil. To jsem do toho života a tím jsem dovolil bohu aby za svou láskou do mně vstoupil. Čili do jaké míry sebe budete ztrácet to co jsem na co činností sebeztráty vést. Do takové míry do váze budete tu po vás láska boží a svoje prvního jak se na této cesty jak se tomu máte tu o toto cesta bude za velice než na zná po před to na na hledíte bez omezit na oddělenosti od ale do takové míry do jaké by se ve nese tuto cení do zástup na boží a pokud se do patříte neseme do před tohleto není tím nebo do bohu. Nic budete tím říci osobností boží bude tu lásky která ba láskou vede se za vším co jsem se s po svobod není dva kristu k jeho láska jasný osvobození které bude znamenat další příkon lásky a tak dále aby bude se tu lásku nebo není to budete jasně věže to nastal. Tu se to sice si myslí si vlastních tak ta se vám to k tomu pata tu vaši svýho života ve právem do protože je toho o do boží které láskto kdyby se mu otevřeli kohout řekl smíte v pouti k ní. Tím sebeza. Že to bych byl tak podívejte jsme se kdy jsem se o něco před tím a potom ten se za víc tak samo co to bylo pod by být že které postí na z naučit se milovat boha rozumíte řídí ten osvícení kdyby to otcova se v učí cestami nezdá páně. A pod svět se nesnažili spoje lásku k milovat boha naučit se milovat boha miloval krizím. Tak samozřejmě ten je na padli vás zabil ale tam. Jak by dělá od boha seslán láska citovat vésti města po na něm tak byla cesta na samotu v něm vidět. Posla boží to mýtu to byla tou ta cela od boha v tam jsem mohl na to jenom o tu se jsem před tím že větle ben jsme jiné se mi zdálo ho snažil se milovat boha ale nakonec jsem nic je že mám sebe rád či tedy boha to byl pro kdepak k tak jsem ponese tomu tomu tak u po devíti letech dospěl tak daleko ve svém myslí že on se do nesmím boha poto do dávání. Let ve cesta jaká rána tohoto do lásky za devět nese není nic horšího nepřihodilo. To není tak že sama dokázaly se nama není to ve mu není kteří zažívat co se cenné témž a řeknu tele na statku ve křižování tam se pojem o jako něco nedělo mým mo svatý dělo po je to jenom musí tak se ukázal. Jako rozdělení jsem si to říkal které se říká jedné jediné bytosti ke nebo v křižování ježíše krize hledat petrova mi na to jste věřící ke mýtu. Tak taky to co se dělo se mnou v tom koncentráku to by moje místní stavby které ti které vykonávali v k s které těsto z vás dělá okolnosti to dohromady. To bylo všechno vyprovokována dítky za postupně vjem klást. A jenomže jsem s tou s tou láskou z od cesty lásky nešel tak jak by byl býval měl takto tomuto velice do ve krizím. Je ve nic jíž dal svým způsobem jako svatý jan k tak mu to nemuselo dojít tak že to není vzorová situace na cestě lásky tu tu. Této nová situace na jiných sestává. Při kterých se člověk snažil o tu lásky se postil vedou tu lásku borovice jsem věděl sobectvím nejde nějak nebe to jsem se naučit milovat tak taky dovede jsem se naučil. Najednou on něco taženo tu protože mně pavel od sama sebe nedělat let s nepochopit na nic v co o něco prosme miluju služebník nic sebe že sebe nemohu prostě milovat protože smysly nebudu se konečně se odejít láska tato odevzdanost od svého cesta by za jeho lásce. Jsem potom podporoval ještě to mi potom bude se ten miloval bližního v něm v tom díl. Si boha v ní. Se dopouštěl chyby maximální před to jsem na bych měl dojem se pro boha není že jsem s tím mít rád přesvědčit že tomu tak je ale mylně se před ní. Že když nastávaly situace jakože nastávaly. Že by byl potřebovat pomoc boží z nich těch situacích jsem oním nežádal nikdy pod který to sledu těle tak že jde za by si byl vypadá tak že se ve li né. Jak ten nikde dělat bude jsem seděl nemám dělat jenom o lásku k bohu je na záležitostem věk dělal. Tak jsem k této cestě svým nit od toho se lid ty vím krávy toho ho v né. To byla pravda či to byl základní o myla proto do toho koncentráku slibu věty jiné do vody řeky mluvil ale toto byl základní důvod proč jsem byl v koncentráku. Jsem se měl láska a že jsem že jsem přičítal ve své sebelásce tu peci na vzdát stav ve jeho milování boha vám nevěděl jsem vítězství bůh v něm městu a mysli ho miluju. To je mojí vět schopnosti vyznání dělá ho tím k tomu citu tím k tomu aby on země se nemiloval.. A toho musím se že se to my u nás se v za právní a jestliže touto školu ve pro lidu tak že přitom si myslím tak teď jsem pokročilo v lásce teď miluju. Tak musíme tat kriste i na této cestě lásky z těch kdo bych neustoupí o toho správného poznání na sobě láska láska v on toto dělat činné. Že on jak který ten miluje toho bližní v a proto toho mi z nic v něm není jako tak tak ta v tom spise. Jestliže tak že mi budeteli kohokoliv nejde vlastníte milovali tak sine tak něco li se měli tak taky naopak z nás ví. Měl opačnou hlediska když on něco čím vůči mně tak zrodil ne lásky neznamená či na že ano ve by řekl že ano tak je to na dovedl konečně celá se k bohu aby si pochopil tak jaký dneska předností. Že to v žádném případě není moje láska nýbrž na boží která nám pomáhá v ní. Když budete brát do země tak se dopustil veliké si být může v že věční a další chyby že že tyto neberete od ní. F. Tak o dělat ve a tak tedy bych se že jsem se nedostane do tak řek myslete na to znamená tu která v není to. Protože vy neuděláte tolik si tady láska cesty myslet si že ve lásce v ústa v a lásky začínám milovat boha na u do dokonce z ní. Vy jste se dosud že kdyby mi to tím že se ta hlavní být kdysi mysli. Lásku mně vším potká on mým nepostrádá stal z do od teď mně setni aby tou lásku to bylo svědomím dovolte abych ti tyto je tady ten li tyto není to nic se vždycky vědomím na všech duší se z ní. Ta vás na cestě nás světový k u rostlin je velice chovalo chybné atd to rozhoduje o všech krizí. Čili do jaké míry si přivlastní těla lásku boží. Za kým lid dostane vaše láska a do takový míry i nad se dělá tím se prodělávat krize i na cestě lásky těm se snažil před tou láska a námi to proto základním jako o celý světa láska ne to u toto přejdete krycím nezná a v k a ten v duch který tu cel to byla mnou bude přít provedená krize protože jsem do podoby nemohlo pochopit zase děl musím o dobyto pochopit když mi tohleto pochod. Víte nedopouští chyby co devíti let teleti bytostí. Která ve mně dorůstá láska narůstá lásky k do toho koncentráku. Tak nenastane žádný konce tak na nebude toho zapotřebí pro z toho u toto chtěl na nebo do prostředí krize těch ostatní že opravdu on šel vzornou cestou lásky po viděl veškerá moje láska je tady vedle se ve věží. To je moje láska jen do mír je to moje láska lásky proto šel za ním k klidní ztratíme v si před si milovali boha v této tuto říkal jsem vyložili své tady zdali si všude nikam si za sebou tu koho vidím večer nad sebou za ježíšem sami vět vnímáme za bohem atd pro nás zbaví veškerý ty díl. Prosimvás kdyby prosto tak říkám jakým způsobem byl li svatý že byli válečné. Oni byli svatí jenom tím že všeho nechali to znamená z nás zdali se přemluvit k novému stylu života k novému smyslu život stal přejít přes konec světa do věčný život na za to na moli pochopit to platil vracelo k tomu aby si za ježíš to do do s tím se světí to byste stupně ještě vyššího a k ten o dělit soustavně ježíš to o mu. Vím při měl tak žení pochybujete o tom že to po svatém tak pak to byla to nižších tu. Jakmile bych si při vlastně jak sme v říkají miluj dobří dal si věcích dva dítě že nejí pyšný na tu pak tu a k tomu nejí čekání. Pokud je svatý pyšný na svou svatostí si není prací v na protože dycky svatý jenom ten bůh duch kdybyste kdybyste by jistě by je svatýho mohli který je v ale než jsem se dokonce k hlásí dostalo byl tu ten dívkou řídil ten jsem prostě učil asketický k v prostě dělal před. Po možným to co věděl že nemá dělal. A když mu to než toto do toho troufalý dělat činil po konání lásku dětech pověřen o jenom všemu čemu že ano si vlasy po pro znovu kost říkám symbolicky ní. To byl pro lásku alejí jakmile křičela v tom koncentráku atd tak věta tak o přestal pole svátostí konec svatosti teď tuš svatý co tady neuvidíte protože veškerá toto to se konečně pochopil vjem bohu v tom měst dělat svatém aby byli jedno od se jako by lásky pud nebudou máme dílko. Ní. Takže my nejsme schopní boje vědí toto nikde že oni byli schopní stačily se stát podle návodu ježíšova jeho učedníkem a proto učednictví budete schopný. A ne prostý schopností tam se kterou si díl než vzdal jsem jsem tu. Řek které jsem potřeboval v domě propojit nějakou klame li se v k tomu jsem to přemlouval víme stroze do mým v jedním kamení novou dvou mu v že v že tu. Když jsem přišel do pod v k mu na věděl z není v že v obchodě kovu od chtění kde kdo straní tyto dovolit mistrů protože v ale jsem že jsem si toto se přesto je to ve vedení na by myslit na tom by to co za ní. To všeho jisti že jsem že mi do za není důvodu že se budete na není tím že my se protože on si skladu nic se svým něco z toho na to stačit fu. Teď tu jak se tam do oděli dostatek lid vše. A když viděl předmět která v klidu ode chvil dělám mezitím totiž je že mysli se zase vedli z jeho vězení to při došla k ty fa nastolili byla znali mluv s myslí byly nějak že skladu května do mu dal klamy milovalo do toho mistra středu kódu že měrou za devět že se to přes činnost kódu tím člověkem vizte chtěli k bodu z ko k a myslitelů ode vraždu vedle byla ve při vydej provedeno spolupracovníka. Jedna jdou na to přišli na svět jako on s tím situace kdy byla v jestliže na k na nedivil jsem se jako on může dostat do vědy není tu se tyto jdou modlit tento pojem názorně ukázat co je to starostlivost o úspěch tu na této bezstarostní. Při správném jednání při správném jednání v ne že by byl ten davy či k nejednal ten taky jednání. A tak napřed jsem dostaneme k tomu správnému jednání v čem spočívá neboť těch třích dech je ukryt ten systém správného jednání tu tam jsou stupně kde od věrou byli začnu s tou prameni novou pád stoje toho které k která stojí to sledu na horu. Jestliže dáváš na toho klade výtka ho budeš prodělat tím umělým způsobem který kritik bože za u v tak který on tady navrhuje to znamená se ve všem tím jenom bůh a pro boha to znamená v jednají jedná dvakrát ti z nich které sebou nese chtěná znamená jednička ve dvojnosti které dvojnosti toho boha sledovat a podle něho se řídit a pro něho prodělat takto muss. dovršit dost tedy mystiky vzati následuje nená do spojení bohem se než ve spojení bohem v ní. To je ten umělý způsob který on ten pravíte tady navrhuje jiný způsob je. Že sice boha dávám na před on je první vjemu všechna vše pro něho pro dělám ale ne ne když sis si nevím rady těch li si nevím rady tak tam prostě se svým jenomže pro něho prožitek dělá maleb někdy cest tím že narážím na překážky k osmi říká. Že pomocí překážek pomocí pádů pomocí pomocí tak pracích suchostí a tak dále duch k tomu spojení se víčka. Jak je tak cele pro tyto do celé dvojnosti do celého systému života nepronikne bůh jednají jednat tedy jsem v dvojnosti ty. Je najednou nepronikne bůh tak jsem z mysli tím že to bude sice proto do pro tyto tak si pro boha se to bude takže to se přes překážky před osmi. A to spojena se tak to jsi mluvit o lásce. Ale vždycky i jednoho je zapotřebí jsou před toho to znamená z myšlení se všech těchto činností je závislá za soucitu. Ale na tom je vlastně se co tu se toto v sledem jak textu atd projev třista věřit kolu pro sebe pro znamená uprostřed toho všeho je základna lidská snů lásky se musí viklat nabyl nestraní. Tady nestranněji do zaslíbení ta lidská základna je zaslíbení totéž světly pozorná překonání trojí rostly časoprostoru poznat pravou či slov věřili že není k bohu kometa tím říká zamontována toto času prostoru. Tak jako děrami za tomu tak bylo čili že to je systém pro tebe hodní. Že když na lidské základně jinak toto postavení říkáme je toto všechno budovat tato lidská za pravé chtěl zdála rukou nebo řek bych zaslíbením teta tolika předtím to je to v jedete ještě se v tom překonání toho stvořené. A proč tedy pro toho svýho pole bude to třista věc. Jestliže on ten pravý čeká radí někomu jinému z mezi li v nich chce. Kdybych to dělal přes na přijat pole těch rad který nebo bo tu. Tak by to znamenalo třista pět tak co znamená tento organismus lidsky byl tak i se prostředník vést. Taky by v něm prototyp více v každém klást. Ale ve dobyto pět se to znamená zpět které symbolem láska tady. Je symbolem hmotné úrovně do vidíme kritický te vězně cenné mocí nad mocnou úrovní. Ten dost si dává do znaků by povím tak jsem moc se vyjadřuje se mi moc tak mocnou úrovní se doby tom maximálně hmoty na bez mocnou úrovní ale nikoliv ke spojení s bohem upozorňuju lásce čili nech ty který se nikdy příkladu jiných nýbrž svou vlastní cestou tu o které musí vědět pitter vyhovuje protože zdá kde ty mistrovu nám rozené dáno jako ten bok toho ta jenom tak úkazu. Říkal jen si to pro věc starou vyslovení do se od svého života. A proto tak třista květy platit nebude to bude to platí pro svýho a bude platit volit tou stal. Ty musíš platit atd pro tebe taky proto ve užitečnou ostré do užiteční tyto dovolit tyto věrou li v jiném ne přes si vybrat kristem překážkami kristem ve řeka tu ta se vás klade začal učit se kterou mu systému tuto se k tomu připraven jak to se bez těch krizí jiné tají jedna jednat vedení. Těmi krizemi je to tedy jiná jedno po tom stavu. V tom proto řeknu tak mně promiňte že říkám navíc pravé tedy jako by v to tak to na vím že říkám protože ani ježíš když tu bych si byl nad volní žádat od svých ní. Učednících toto by k vám na tu a ten nestará tu mnoho přít a věděl co si z z a protože jsem poměrně nevědomý k němu kristem tak si mohu dovolit co do vás jsem vám předvést v ideální tyto spojování s bohem po musí krizí. Tedy je na jedna sedum nic si z vnitra s který by zaručeně nabral k tak pro vás tím způsobem zná lásku ke spojení bohem kdybyste samo jsou z něho. Být dokázali neudržel. A to je to co vám tady ustavičně říkáme dom kdo to moje v tom mluva rušeno budu svítí. Poučkách mu tato při či ježíš při dělal učedníky k ní. Jenom protože se dovedli musí z toho co před tím bylo jejich byly od by to z čeho nic svého a být za zná všeho nechat ten není to to se v říká. Tomu tak činnost a nedbal na to že si jednu věc synech na nás o sobě ve že své popustit ale lásku k sobě tu nebo dávali nic není mají ano toto co si jana. A šli za ním protože se báli konce světa který musí na tyto dostat mezitím do věčný naživu než ten konec že ano protože přitom budu nechal protože bylo by budeme si to že to prostě nevchází ale kdybych vás směl požádat nenechá velice cit tu to znamená ne tak činnost která nedělá nás proto abyste vešli do nás nebes ve se po na tyto city systém. Že ta nejvyšší forma činnosti ani zdaleka né. To je to je pro mat činnosti která vám může vynést maximálně osobní vedení. Ale dát to nejde musí končit krizí jak se tam častokráte říká ale tak činnost která i činnost něm může být takové povahy že již žádné vlitých nemusí dojít i činností to by bylo protože měla výjimku jenom láska čili právní kom věnována lásku a to děláš k kou nás neznáme věc. A pozvi bůh víte na svých kristu tedy definovat jako poslušný kdo posloucháte miluje láska jestli větví bych tu dělali jenom to co je správné na mezí v z lásky nebo poslušnosti špatné poslušností bo v a zády tím důvodů postranní ani pro to abyste získali prací boží vzduch. Božích. To dosahování králoství boží do by tyto od jsem ani na pavel si dosti boží na budete to byste tomu dávali zadní toho dávali vidno že ho postavil kdyby toto dokázali tak každá činností. Že by byla tím pravým tou pravou službu na poli ve na být přímo do do ní. Ten se jedním který tak že slouží jenom tomu pánu nejsem na sebe to mu to na k ten mohl klidně se novým vejít atd vešel bez překážek nemusel klepat svým tu se tam váhají smysly k žádné klepání vešel do otevřením jiné. Pavel byl ten i dělá je vám to jasné. Při takováto činnosti naprosto nevzdá i víte nestrannosti v tom nejvyšším slova smyslu že přímým nestojím vůbec o spojení bohem tím vyšší dělám pro toho že poslouchal vědět v k nejvyšší jsem si činné tu. Tu. F.