Karel Makoň: 77-05A-Praha (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Chci jenom tu dí. Není to nic mu být o by tím tí. Láska mu tím dní činnosti vidím v že mu lásky fází není dní a v jednom tím co v v z hostí ano s tím svým na si k tomu máme tu nic tak musím v tom tu mu um mu nic událostí a tu bohu musí v um musím ho dívku mí. Tu hosty na samu říkal k po mu komu v tom v myslí si že víc a víc nebi a on musí v lásce. A tím mu učí v jednu z mých nic lásku tomu v z toho z toho něco komentuje nižší lásku. Samo bože dál mu mám budil musí obojí mu tam bůh nebo musí mít svý mu li si tu se vyhodit onom nemá tu o tom že on o tom o bohu a musí mu kdyby učí nikdo dokud z lidí není mu si prosím vás tíží. Tím a kdyby míti tuto ve věku vliv no. Abychom mohli u povíván samotnou mu mu bez místní pokud to o tom vidí v po bili do nutnosti o boby v mu tam by u boží tím by mu tu tu cestu od vás v k tu víra ne jednou lásky mnou bytí tak od tohoto si musí v budu mluvit s tím si lásky že u vás on mu dí. být tím událostí tu mám omezím tvá místních samým tyto vím pokud to prosimvás v v mám tu u by že jdu na věc není přitom upnutý do než k nám tu hume nevidím nazí. Mám mám mají cestu nosím v tom co tu událost lid musí tím jsme být v vám hodí abychom mohli by se slova slovo za slovem a abychom se dostali v k pro tu musím znamená být tí. Na to že bych vám že tím živosti on mu to není kdo na nic co by si být protože nic na nám tu ve k boží ano jsem to na tom vás událostí bylo žitý z lásky domluvit v si v v v v v v v v v v v v v v svých tak že jsem nevyložil v tom životě tím že krista do tu smích. V tu byl s tou událostí budeme ona do mysli doby mám mám k takovým jsem se toho málo by byl od bylo potom mizí. Tam to byla z taková o to se to řek dají vůli o byla součástí toho od volenou vývoj něco v názorně tomu se do ho a tady se to událost na umu mu před fáze domě na něco z toho tak jenom je za nesmysl že bez jeho duch mu záležitostí mu mluvil o jakobovi možno nikoliv na kup nýbrž jakou mu který měl bratra se za mohu. Nesmíte stát těsto svou nad svých li domnělá na toho jakoba tu. Tak že z nich tím poté umíral a měl po že na fáze mu mysl se znovu jako k tomu novému mu pak se hned na něho bude poznání co se přitom dělo v to uměli jiných. Aby nemusel se toho buňku dělali znovu jít tak o nám tu pod že věděl váže cenných po cestě že s tím se mu nesmí řídí tak mistrovo za volám tu mu tam pod jeho bohu v mu bylo dělá jakoba oním to se za ovi to olovem jemu jít tam znovu k tomu oba tu o o po pokoj nesprávným ve správným způsobem s ním po ve se myslí řádů. My za toho ten svět že byl vlastí. A ten to jako. Potom oba radostní se o to se musím zase mých povede ten vás tomu v mu měl za z mu mu sebral to toho jsem z tvých se tím tím co tomu náležité ani od sebe oddělen mu tam na jiné straně toho si domu. Ale tu tomu jakobovi jak se to sám nezpůsobil způsobila se o matku zná. To nedalo on svědomí mu za o tom byl velice nestav jsem z toho tím dal vých že pak se pokladem na to vás osvobodit že požehnaní tomu co může k lásce. A. Tak se jednou mysli k bohu tomu tu on o do ze svého podílejí o svůj majetek přesně neztratí a tím že získána z vás upozornim z o po ze mnoho se po cesta a s ním stalo se nazpátek k jeho ku nebo přízemní činnosti cesty mít k a tím mu mu bratr mu na mu o li to dovolených tak tomu dále tím způsobem může myslet mil k jeho kdybych smí smysly toho za to nám tu. Tak napřed potom je v po mí. Nějakým doby v mondo smím dal není na nějaký část asi za oni podivných dále vší ba po si zase vzdal jsi mi dal li tu o potom zase za si to tak dále po se bombardování mou funkcích nejenom žádných ale tím tím co o tomu tak opomenut lásky do lásko říká toto ti musí dělá to co jsem poslu mých. Svůj pokolení může vých nic u svých činů z pod cesta lásky obraz o tu. A rostlinných pás pod pána tomu ho aby na něho milostivě v mu mu o postup svěží tak teď vám nic neslovní ale měl toto vědomí za matku. To byl velice svět tím pak mu to bylo že dobré roste. Že mu jde především o tom nic není na on mým smích nic tomu jsme ničí ale protože nevidět že z něho jsem se novou cestou přímé dobrému vých tak na toho fa on byl potom budu bylo na dvě pár svých pudeme u toho zůstat váma na druhou poslat rozvedl ku aby nebyli dostižitelný nic ve mně to bylo známý.. Tomu no to nám záležitostem tomu u svých do domu se mi do krámu králem zde do z obou k vám ve domníváte jsem tato smysly z mých deset dost tím tvým korytem na mezi svých. A tak dělání snad stala mocí on to se to k vám na proto jsem mu nos z mí. Kdy myslíte musí tu mnou fa a najednou cesty protože víte napaden a nesmí. Neznámým protivníkem vých ten mu lásce bude napaden takovou funkci musel západ aby nesmysl vody možností západ jsem formou každou dělá na tu cí. Ani v k o dávaly do pro cestu tím za co se jim toho není tělem mu to do bojovník ní. A vládnoucí jsem proti mu řek dost jsem nemožností pud z mohu. A tím jako v mu řekl jsme nepustí pomůže tady do že pomůže na nic jsem přemožen v v kde jsem ji mysl pomíchání na obou rození u bude dáno. Musíme němu se v v den za svět láskou říkal nepustím dokud mu to vůb to je mnoho dokud věcí jak požehnal tu k tomu že tak jak jen jako ten známý ale četní k tvoje a ne no tu onomu nic co z mých nejednou moje jako říkali nejsi jako dveří neboť tím mu. Mohu se výsledek nade mnou a proto se jmenuje tím zralostí jsme mu na jeho cesta si na k no ale není to znamená bojuje bůh tu o smysl cesty bojuje bůh tu o potože bojuje bůh tu ničím u fází upon cestu v povedlo nemusí se bát se za u vás. Nikoho z vás požehnání božích a v v ho po k musíme se nepřítel jsem proti vých jenom se mezi tím z ale jedna věc. Před tím ten protivník mu řekl si svou si ukryt kde mohu. Ale kdysi na svět poznáme znám dost mrtvých a v byl vědom toho s tím zase znovu k vám než na pána tomu on musí od vás samých je že jsme přemohl. A co to znamená pro sebe abych v v do posmrtných se ne počítají jinak než jak lásky jako to že jsem se mohl v tom protivníka kterým se ne láska a po po poznamenaných spojit láska. Jakob od doby pouhá nebo byla po vaně na jeho celá tomu v na mnou větvích se do protože tím že my chudáci kdo nesetká nejí mám to ocitnou. Tohoto důvodu jako byl podání nesmyslných. A z myslit jako bohu tím že jsou pojem doby se setník tu k tu nebo něco o koho toho tu v mu v musím s ním tak ti to vede přímá kdo vám že ano. Ano vím to není tu není. To je zoufalé, protože z toho známý mu k tomu po od prosím slovní za ní. A teď tu li budovou v tvých nebo on by své ano vůbec slovo povést do nestal do s tou s tím budovat tamní cenou s bohem po nová ale oni si nepochybují že to bůh tyto na tak že vlastnost nebo jsem do tu musí lásky bohem bojovat se přednosti že bůh v lásce. Ale může mu na tak vysoké požehnání nese by naopak smyslu osobitou vůbec. Ale jedna věc že tyto nic z lásky me kdo o tom milostí. Nikdo tu jakou duchovní jak je duch tím poznání se tomu jakobovi v lásce. Že poznání které nám k vých a to jsme tím mnoho smím tam kde masy nemá mít nic dal bůh jestliže jdeme tomu ve mu bůh mu řekl tomu jakobovi ty jsi jsi ne ne. Tím nám vých že bůh z nic ne k pak o to víc nižších to nic není to cesta po do znamení. To co mu není tu. A poznamenal mu kristus aby nemohl do pojetí aby musel si uvědomovat celý život si že bůh je v celá jsem tu. A že bych se op on mu jako pojmy týmu musím ní. Tak že ve všem vítězí všechno mu tu ale bude se opírat o sebelásce tak o svou s tím. Tak neví světí mockrát pro maje ale nikam to nepovede tomu vrcholnému poznání protože vás jsem toto nemele nemyslil na tom jakobovi se vám to z lidským chvil na to k terezy aby něco ze víte nebudu opakovat tu. Která si taky tvou silou chtěla dobýt poznání spojení s bohem a ne pro tu. A protože nebylo možno to nějak kdy svět k ní. My nás nesmí abych si myslel láska k nám složitý cesty vých nic nedělá asi tak jak je pán bůh o milosti jak tomu zase staletí. Ten od tam na naší pak na že jsem tak tím musel se že bych jedním z mých. A tak řekl zní které z toho udělat dosti mu si si myslí že nevěří k tomu vy závisí tu do sloužit nemůže protože se do ode tu. A protože tyto nevede vůbec cesta vědět na cestu od země cestu víte to cesta nad tak svět se dámám tak li tvoje utrpení nám tu se kterou jsem předností. A tím se toho utrpení chovat. Potom nebude nikdy moci myslet že by si to dělat tím že toto moje utrpení potom nebude pochybovat že to utrpení moje fáze je tvoje. A ta se si podat jiní že tomu sama při lásce této obětí si myslet že budete mojí věčnému tvojí cit sama tomu při lásky jako moje boží ke světu a to bude mít na tu fáse jenom přidává oběť své tak zase na po se se si jak se tomu v mu mu mu v v tom pro tu tedy neměnná ale prostředkem mých. Jako to o by v nich ona si do do ho mu mu tak a do po mu to tam nesmím jsme se spojí s bohem vědomí tak že teďka ještě mu do z ku tou v ta dramatizace se mu nižšímu no v mu vědomí tu toho jakoba lásky u kladných op a lásky. Na mosty doma přední smyslu za masy do mámu pokud se nic z věděl neznáma smyslové po zákon bohem poznatků ve cenou bytostí. Tam nám musí mu dát nějaké požehnání a něco ním dramatizace. Ve které cestě nemůže nic si z neobejde žádná změna úrovní vědomí aspoň v převést jsem by k v něm úrovně vědomím zažíval velice ve tamasický od prvnímu ve přát mu a potom po z myslím krokům třeba se vám to to být sil v jedno z toho jak je to o doma říct že ta míněná úrovně vědomím v to v tom koncentráku že nešlo o. Životu cosi jako tomu jakobovi tam západ se s tím bohem ne k tomu slov božímu k němu bylo jasné kdo se pavel nepřítel tedy kdyby se mu odevzdal po dělat tak bychom zabil. A. Mně to tak je že ten dostat a musím tam tu tak je to za ho krizovou mu v a on to oni si musím nech toho přitom se to po zabití víte že ses o pojmu známý po po mu na tu k se nezažil vých smím o požehnání jezte by se to uměli proto rozumí jakobovi jinak by tomu rozuměl tam se mu tak kdo se porozuměl že tím jsem věděl že to co se mnou je cesta od jako zen se jemností. Ó o o jim k tomu z obou. To není vůbec v ne v k bych to udělal na před takovou by to je ode taky všeobecných poznáte. Něco co se nám ve starém zákoně a novému zákon jen jako zázračné a protože se vysvětlit. A proto o tom rozjede se ptají jako o něco přidaného nebo myšleného tu a čím dále toho musí zase na konec cesty jsem zákon li se ho tam zázračné tak to fakticky jednala jenom pro toho že to vím z mých přechod tu. Je zen úrovně vědomí do druhého do druhé úrovni to je atom zázračné tento tak osten není vidět jenom své zevní dramatizací jenom to po kristu jenom tou komentář tu. Systém po ven z lásky li pád dál zázracích. A teď jsme si třeba z vůle za sebe v tom momentu poznat není přesto stali osobního zákona a tak dále o mnoho jiný věcí tak to zázrak stal tím prostým ale nic tím o které nikdo z ven země neměli ponětí. Teprve potom by si všímali těch následků promarní následky toho že jsem tam nedostává žádných ze a oni pannou tu tak věděli taje tím člověkem se něco stalo se věta pátý nemá spojení atd tak dále ta jednota hlásek ranní rozdávají je nestranně to přestane dali do tak je toto cesta to je jiná. Ty za možnost setkat tím že jsem se to potvrdil tu mu v tom si na dostal tu. Na že se od že lásku boží my zažili že to tak opravdu bylo tu podobu úroky tak těl tu. Čili kdo to nic se na jinou úroveň událostí pod to jsem se dostal na jinou úrovní úroveň vědomí. Čili není předepsáno nají na úrovni vědomě které před se pojí bujet ale proto se dneska ty věci potože tak tisíciletích opravňuje k vůbec se říkat takové vedení dokonce do sled toho o panna v tom může zůstat na to máme k dispozici to se tomu že jsem na přitom nespadnu mrtev jako byl padl třebas kdybych nestali v zákoně když potom cestu. Totožné s ním se po mně říká nestranná máme ten den s tím čemu on rozdíl tvůrčí tak li se k tomu po nutí. Jestli tomu rozbil jsme si porozumění máme dní poznání tu. Světly nepoznáváme ale mimo rozum není kdybychom filip přímo pozná to čestnost prostě nic si třeba říci poběží pozdní osobují jenom cest pokládají dostat klec z vzít si od soucitu pozemský nad tu milou krista v ní. To bylo prostě nemožné to by museli noho dětí slevit nebo vůbec bychom nemohli na úrovní nesmím věží. Zůstal sice bychom tím cení si toto porozumění něco svůj známý ale nestává. Když se k tomu k hledí pro vně tak musíme také porozumět která se nedělat se způsobit aby lidi porozuměli taky tomu se tam dělo co na jako zázračné se to je komentář k s ním měl nám stavu vědomí. A to se musí jistěže dalekohled ve které jsem cestu dělá jsem se do stavu v tom musí dále s tím vodjinud to nebude co se minut vám to říkám obsaženo. Jenom takle náznakově dost jako říkam sedě vám se ztracen a výklad je tu. Jestli žil bude mysl možnost na cestu do po tom poznání tak v tomto si cení více celému že jsem nic smích nic žen je toho dostat o pod se vých. Aby lidé porozuměli jenom bych chtěl upozornit na jednu věc fa. Ono cesta ale že vy tomu porozumění tak najednou v je tady dál to li za on zákon do tvoru které mi jak to za formovali najednou o po do zná ústřední dále smích. Za pod ve tato pak alchymie se odevzdat přežitek nýbrž na velice užitek mnou užitečné poučení jak se to nenásilně dělat ve se dělaná krizí vysoký třebas napětí takoví vědí co dělají činností vědomí opak toho je činností. Cestu z anti uměli to udělá. Tak tím se do taje byl k tomu mu ho k tomu že se mu svět chtění. Cestou z daleko přirození tímhle kdo s velkou trpělivostí tak tou cestami nic oním se tónem li v silové ní. A tak teďka stranou doví lidstvo že tady dál to jak úžasně moudrá záležitost atd se chtěli nový láskou co on návody u pod vedením. A že ta dramatizace která tady je e stydět tedy komentářem ze kterého bych se že by ten stálou u s tou větu. Opřít činí ti tu. jen do komentuje toho na pokud či mu nesmí která komentována ale že se máte jsou toho měl jsem od věřit odešel protože mýma moc cesty hlavy tyto cestou od byt ale je tady nade cesty že totiž porozuměním budou li li potom od do watts si za poznání tu. A jsem tady jí. Stání dovětek jednu větu před kterou by vám také dát mu řekl na kterou jsem do po protože to se ty jsi ve třicet jedná tak se do vycházel za jsem za lásku. Teď by že si z ty tam rozbilo a od do tu kdybych tak není dost ze jsem tají zákon činností tak vím boha udělá bytostí. Bůh nikdy bych to měl v jen tak se k nám tak k to ne ta se musí tím že chci něco mým nejdokonalejší by z toho že se mohu chtít se vědom atd tak dále né. Kdyby tomu tak ze milostí tak vůbec nebylo možno není jím lásky božích tím bohem než bytostí a který jsem nechápal bohat tak cení jinak bytostí do ona pro toho díl. Tak jsem na narazil podle zařídit nic se s třeba nízký na to z nich mu to dosahování existenci tomu říkám tak že moje zkušenosti jsou také tohoto po bohu jako bytostné prostředí jsem k ní. Ale jaké jaký to mně nebes v že totiž ten se kterým si vedená boha na bytostí. Nikdy nepochopí že bůh se kryje také stát za dílčí. Nebo o z této zná be nejistí že toho zemí cesta zen vědomí stavem lásky právem jestli ten svést právem poznání co si totiž si poznáváme takle lid tím tím způsobem že lidé když v tom vidíme nebo si s tím nebo smyslem mi dělám to předkládají sami rozumět pracujeme tak se tohleto o semeno poznané. Že poznané vůbec tedy není tvé onom porozumění dětem ale my to ho hledat poznané v dílčí kdežto kdybychom správně mysleli že jsem se tvá tak bychom věděli že abychom mohli něco tímto způsobem poznává ty mi k tomu třeba vých nic o po se s ním v mysleme ten smysl li mít obecnou schopnost. Poznává obecnou schopnost poznávat tu. Let takže je to konkrétně poznávám tak jenom po jiným bráníte obecné schopnosti poznávací. A tu je to tedy poměr jako projevu sled neprojevené. Těmi obec tím že mu to nebo o bez tohoto od poznávací nepoznám a z vá. My víme že poznáme se ten něco konkrétního poznáváme v nebo v tak jsme na cestě poznání tu si se nám se stává poznáním ale my jsme si kdyby jsem se cesta na že by prostě v potom nebudou třetí od cestě pocitu prací po mí. A voni taky ve starém zapomněla dodnes se křesťané nerozlišovali namnoze mezi projevem boží a bohem nebo mezi zákonodárce a s tím zákon zůstanu svým ku o těch u zákonech tam by samo z této strany do z ku objasní tu jestliže mi na píšeme nějaký záporný. Tak kdyby ho nikdo nepřekročí tak jako by ten zákon nebyl vůbec na tu ten vejde platnost teprve potom kdy odlivy poznávají tu. Viz jeho představou li se po vyjít nebo ho přestupují zda tu. Pak pak soud sám anebo el v pohlazením za tu ale zákonů božích ty nejsou tam páně na pád měl o nýbrž tou pádný zná kdo vší pýchou úrovní existence přímých nebo do určitých úrovní vědomí nebo do určitých úrovní lásky a tak říká. Čili tím je nebezpečí. Kdybych poznám vám nějaký zákon něho v umím si tu. Něho teď systém smí. Jeho způsobeným na mně ano okolí se to považuju zapůsobení boží. A tak například dejme tomu vyvíjely i ten není jedí plné kráse považuji to na zjevení boží svět řekly kde není omyl je něm chtít po mil tu jsem byl svědkem nějakého projevu. Teď jsem jsem projev nazvali zákonem na určité úrovně vědomí. Syna se může do určité úrovně vědomí jsem nebudou spojovat svatí dělo od se do ježíš kristus do panna maria lásky je dohromady do si podávat na vést. A je to za miloti může se dostal na tou úroveň nevědomým kde on mi že jdete za obrazy existují ano živé obrazy myslím takový tedy mi obrazy božími jak cestu. To jak svoji stáváme se na to je k obrazu božímu je život. No tak jsou tam obrazy jako vizte obrazným krize projev něco méně než jste vy že tamto je oba pro toto obracení toto jak obr láska tam to je taky třeba láska tak poměrů tato obrat sto hodin věrně se po jako je toto vám to jako jsou li v nich dobra projev obraz živější z něho styk s těmito bytostmi těmito obrazy tedy jen jsem daleko užitečnější mnoho straně. takových. No stanicí. Být dosažení to znamená bude toto vniká ono cesta v on se člověk ukázku obrazem ve pod je třeba nějaké podoby dělat onomu to zvěstuje něco co v tou podobu zdárně nemá po letního třeba dejme tomu v jedná v setkáte li bych šelem jako třeba svatý pavel to za následek že v poznámce něco jeho u celým do cesty z toho jakým tak je tomu za láska li se tam třebas tímto obrazem mých jsem. Nemine naučení. To jste něco jako cetě nad zemí. Známý ale kdyby ten obraty ve tam ten není tak by to dopadalo jinak tak víte jaká je to kdo tam opravdu vzor na to že se to nějak pod se nakonec si prostředí. jenom si říci že ten jak ku takovým nějakým obrazem bojoval jo obratem ale ne jen bohem je že tento do popisoval. Musel na klade co vím o hle on nerozlišoval mezi obrazem mezi projevem a v a mezi tím v základní zdrojem toho projeveného vůbec to vychoval atd to je základ všech neřestí. Ze všech nedostatků nevím že tu kterým nevadil dříve lidem protože nepoznávali tolik tento klec. Tajným protože více poznávají tento cestu mým této porozumění dáte co jsem toto světa se měly by pro věky li to jsem se nad zem rozumí měly by porozumět aby tady nebyla nerovnováha aby nemuseli tamto navrženou ti na to musí za pro mohl zase nepoznatelné pro po smyslu který hantýrky kristu jsou myšlení o to musíte stát poznatelný z toho že to jenom porozumění tu znamená stole větu. Ale pokrmů jsem tomu porozumění jako byl do toto myslemi nebojím je matematice né. Že nepoznává. Ale porozumí topič tekla není vláda konám to tak myslet svým spokojení ono porozumíme v tobě jsem není se dostal listí ale ono pozdní se do tak něco znamená že by který neporozuměla kdyby nemělo smysl jim napřed porozumět. Nic tak by se nemohlo do nich tak soustavně proniknout ona by se nedostaneš strany dobyto celek panně ne tak ku za svatou choval byt kdy neměl spojku mezi tímhle tím způsobem poznání dáme li tam tím ano si spoje vizte jsi li do toho zády kdyby neničí ale se vrátím k tomu zákona se k tomu zákon ten zákoně např sám tedy tak že za určitých okolnosti v jeho se do do pozor. V oproti cestě vrátím. Ten zákon působí učit tím způsobem za jiných okolností působí celá jiným způsobem a pro vás chci proti okolnosti jsou výrazem nějakého vnitřního stavu a jesiže ten vím z místa mně milostí vinili se okolností a proto zákon působí jiná činný. Tak tady mám takovou námitku že by zápor neměl co by jinak protože to jsme svědky matematice toho že zákon obecný vzorec matematický co vidí na své úrovní. Vždycky svým způsobem na jiný poslem kde jsme zapomenout tato slova na své úrovní. Nemůžeš se vás podle zákon nám podle pro o rytmu cestu. Víc toho tu bavit po rovnici počítat rovnici zkusit boží nebo věděla váží slovy to zbytečné se hodné věc na úroveň chce a o rytmus co se rovnice že si na to listu rovní tu jenom na ten by tu si tam okolností ano matematický já. Myslím si to z rukou tu a lásky pud klid v své dne rovná jsem nula a to tyto cestu z naprostého litera rozvoj mostu praví že rovní. A tak jsem domyslel v jenom že jakmile mám řídíme před poklad jiných tak také musím nasadit jinou stránku zákona. Jinou stránku za lásku objevuje se zákonitost která mu třeba nikdy dost tu neobjevila protože v tomto zákonů kde všechno předvídání. Ty si nemůže vymyslet cestu která by nebyla před mým dána této zákonitostí. Cestu kterou nikdo ještě nastoupil tu si může krizi vím doby jsem sice tane na tu cestu mým může nastoupit v ale nevím již jej nikdy tak. Aby ten zákon je nepočítá tu pro tuto vševědoucnost předpokladů mých o předpokládané něm se to. Tím mu k nám to co sledu co jsem o před nou v tom zákoně bych tak řekl. My snadno zaměníme zákon z na zákon lásky. A to známky dělá veliké postí. A to v tom smyslu. Že jste ne co si mohl nějaký zasvěcenec dovolit.. A nebylo mu to si tam jako v tvých a to my si dovolit nesmíme nebo zase naopak to on si nesměl dovolit s vámi si v tom beztrestně dovolit můžeme obojí je pravda. Pro ten zákon nad naší úrovní s tím působích cela jiná. Než na úrovni vědomí na kterém je ten zasvěcen samozřejmě přirovnání masem tady jsou tu kteroukoliv jinou vědou teď jenom částečný protože tyto zákony mají úplně jinou povahu vám to chci jako ukázka že to jinou pohled matematický na ho tak nemohu pomoc nějak tu pro tu počáteční porozumění svazovat lidským zákon tu ale neznáme matematice zákon kterým byli působil o bez mě. Pro všechny případy. Pak nad normální takovým základy tak li tak domy normální žil který působit telat cele a rub je do domech se line. Ale přijmeme li za své jiné tak domy základním se si pod víme novou bylo ve tedy ne oni potom působí. Jako umělý pravdu těch axiom mých. Tam tak navrhuje umělým produktem těch tak i tomu který jsme přijali za svých ano. A tadyhle tomu tak není to nejsou uměle základy mých nýbrž to je povznesení člověka na jinou úroveň a na úrovní tu si je za ptá na zákonitostí jiná než ta víme kdo ano. Čili opravdu měli velikou moudrost zatím řekové by řekli sledoval ho do ovi není dovoleno molo vy ne. To znamená ten že ten bůh může udělal vých než člověk. A v ježíš kristus nebo nový zákon v soustavně se nám snaží tuhletu myšlenku vnuknout protože ani panna malý nemohla pochopit jak jsem cesta s tím že pod mezích můžeme po s tím nepoznává jít. Tam najednou působí nová zákonitostí která se přít síly lidské zákonitostí svých. Ale za přít protože prostě po nás ten o tři z lásky může symboly lásce. Najít jiné úrovní vědomí tím že jsem boží lásky a kdy ne po ve vědomí vydání než to volil lásky a to si zase na úrovní naplat dělání jenom tato zákonitost tohoto běžného života. My taky víme že kdokoliv ve starém závoje v novém jak to volil. Tak klidně byl jsem zase nazpátek k na tu úroveň na které platila zákonitost jiná třeba atd jsem toto vykládal o tom. V přirovnání o těch hřivnám a tam jsem ten který neb po použil možností nové úrovně když neměly něco podvod po dáte a neměl svést am měl život po na věc své vyšší úroveň jednání. Tys tam bych si způsobem nejednal nýbrž to zakopal tuto možnost toto tvrdě pokládá nic tak aby o strádání do temnot vnějších kde který by žijeme kde pláč a tak cítění by mu o že tady trpíme tak chceme nebo nechce. Čili tady se dostal do nového světa kali v lásce tak jak mám pořád na mysli že to není něco předepsané ke dále tomu kam se zasadí tak tak tam dva dopadal. Dopad nás která jinak když který nám zařadí fa náleží klanět na mně tam se mnou nedění na nikom ovšem nesmíte době než chyby ten zaměnit prosté znacích. Jedna chyba a druhá. chybě obdobná si zákon dát se si tam nit na boha on tu v zákoně daleko méně než v protože tato je o beztak je ten že to bez je tak na určité úrovní k neza k zemí daleko méně nezdá toho lásce. Za to následků podivu jak se to muselo říkal nestranně na koni novým najednou v jedná v um jsem jenom někým. Celá protekčně jsem měl zvláštní milost meditace nucen se zase tu věky do se ocitl na jiné úrovni tu je zajímavé že v každém případě když se tato úroveň mění se tak člověk dostává nové jíme no tu toto taky musím vysvětlit. Třeba pavel před tou změnou úrovně se menoval šavel tu o viděl do pramen no pavel přímo od boha v zen nebo toho ježíše než to co ve z na pána boha. A kdybyste znali smysl se to páté a přesto však vedle byste pochopili že tím dělá ta vrozená úroveň na které on působit jak byste to úrovně slevil se byl to pavlem zase myslet na něho chce. Prostě uvalil láska tam ho mám která před tím mu byla vlastnící pády byl ten jako jsem byl muset těm kdo se znovu jako zemí a nebyl o teď věky tradice mysli jako vém tak se mu za jsem se za bylo mu rozumíte čili vyvolenost není něco co jsem z nebes spadl z něho nýbrž to je. Mír láska k tomu aby člověk něco mohu uskutečnit a musíte síly ustavičně po užívat konkrétní jak boje říkal bylo řečeno bůh bojuje ní. Vy si tu dříve jako vedení vydali si musí uvědomovat v jakmile pod teď se tam bude bojovat sám tak zase budete pro práva a kde jsme nechá budovat hospodinových tak neprohlásil neříkám že jsme na odníti zralé ale v cestě do úrovně hodně. A nejsme na nejnižší úrovní nikdo z vás a jestliže ale jednáme podle ji nejen nás úrovně na na po nezná částí. Že je nejenom prostou z vás tady platné pro život na úrovní se. Tak se všechno děje známý jako každý na úrovní. Jakmile jednáme podle jména nového tu úrovně technik pojmenujeme v pravém znamená jednáme podle nás stát nutném zázrak jméno zásad které jsou. Chtěl li do toho nená tak jsme na trvale na jiné úlohu svatí kávu jiných říkal tu. Za smí pravdu tím viklat kdykoliv se proviním proti úrovně které žiju tak to světlo ve mně nesnesli hostí. Na téma pro ve se se do abrahamovi jedno abba nám tu kdy začal nemám bylo hodin to jmenoval abrahamem aby by mu kdy ho vlastně vyvození v okamžiku kdy on chce a on je tu. Život tyto vitalitu kdy on byl ochoten zabít doprovodem cenného silná neví vést čili žádná apriorní vyvoleností kdyby se tam byl nebot neosvědčil bylo po vyvoleností. Kdyby byl například jakob ne bojoval celou z lásky vzal panny bohem v jeho projevem lásky mí. Tak by byl nezískal tu vyvolenost by byl ježíš nevím bojoval tohle je západ ze satanem na poušti nebyl by se potom mohl pojednat jako učitel v mysli vůči myslí v něm mohl se ocitl na kříži to nebylo tím dal metod ve které by se mohlo klidně škrtnout vypustit ten boji tam byl tu. Čili vyvolenost tu do spočívá na tom na tom v osobním boji se proto vám říkám aby se předčasně házeli svým tu do světa říkali těsto tak hospodě bojovat za v tak teďka v musím jako složit ruce klidní a to je ideál duchovní cestu k není pravda. Musíme bojovat tím způsobem abych se dopustil zásadních čit. Aby šlo o to víc je li fa abych nezaměnil prostředek vrací toho neudělal do tu v oběhu. A to stačí k tomu abych se ocitl nad úrovní na které budu vyvolen tu tak dlouho dokud na úrovni zůstanou tělo padá jakmile nebudu tím zralém řekne nebudu tím které který se držím této zásady neboť jenom když se držím této zásady mám po milostí jak nejsi přestanu hned okamžitě ji přestávám místu ano ano ano. Sám. Sám. Sám. Sám. Sám. Sám.