Karel Makoň: 77-05B-Praha (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. To o nad slovy co poznávat je třeba do krajnosti z toho důvodu že úroveň vědomí na které se pohybuje jiní svět úroveň nikoliv poznávání prosit duchovní úroveň porozumění. A na úroveň poznávání duchovního nalezne jsou jistí. Potud ve jinak nejde kdy do krajnosti užít jemné tu dobu o rozdíl. Říkam sami bez protože se taky odmítnut v tom jsou si ty o z poznávání cestou lásky. Amen cestou rozumové činností musím se do krajnosti dostat na králi jsem to říkal kopat z a pak se ve kostní to mi těmi vstupní že mezi těmi vstupní nebo úrovní vědomí je. Propást nebo smíte výstup tajné svět třeba vyskočit to je něco to bez dramatizace nejde si myslí že smysly sebrat nebo tak nějaká aby se do toho se dostal na ten vyšší stupeň ve od vzestup proto v žádném případě když mám postup o co okraje od těch krajních možností že využilo není pravděpodobné že bych prosil jsem stupeň dnes se kosti díl jedna věc ano. Ty na kam nic tupí. Tím způsobem jak jsem do tu dosahoval to vím z čeho musím krajně využít v že v těch proces který používám cenu fyzicky porozumění ona se do porozumění ano cesty jednou ve. A dodnes jsem ní. Tom ráji při poznávali vlastní silou se totiž oni si byli vědomi toho že nesmím toho tomu po jíst né. Ale oni nemohli mít představu o tom co z toho bude po k a tu. Ono jim to bylo jenom zakázáno ale nebyl jimi pěstováním sám ano ní. Čili oni nevěděli do také zákonitosti se dostávají že se dostávají do velice blahodárném zákonitosti do vyšší funkce člověka si nesní neboť člověk který se poznávat se dostávám do zákonitosti úrovně kde se poznává a začíná mít k tím že cesta nezáleží že v ráji jsme nepoznávalo tím způsobem jak může poznávat člověka to poznávalo. Jako řek bych tak trošičku ještě tu. Podle formu k a pán říká ano. Teď to tady se poznám na této úrovni naší lidské že se poznává tím mám. To moje pravá ruka nebo lásku sebe vycházení možné ano a ne tady tady šli. Dokud dostaneme do této úrovně kde všechno od něho bereme k němu zase dáváme vědomě máme všechno od něho tak v této úrovně nevejde nebo neodejdeme není možné proto například dejme tomu v tom ten a abela ten krajní oba vás něco dělal nějakou oběť a ten ukájení přitom myslel na sebe né. A ten a abel mysleli jenom na boha a tím jeho pobyt v tom za tupě tatáž byla přijata a a z toho tajná nikoli v nebylo náhodné. Tak jsem do pole nemluvil o tom jak různými prostředky se člověk dostává v jedné úrovně vědomí z ní. Na jinou vyšší než to neboť potom ukázat jak se vyslovil jsem na nižších takle bych také samo do prosím dokázal že opouštění toho prostředku se zase upadá na pád své do toho na úroveň nižší čili prostředek tady není k tomu aby pomocí byli ní. Nýbrž sil ale ježíš to řekl tím způsobem jsi syn člověka neslyšela by se mu sloužilo. Nýbrž že tady proto aby nám sloužil. Jak řekl sám osobě od cesty kdyby prostředkem atd potom není čím než jeho otec právě vydání. Ona pro sebe ponižoval nebo pokora to byla málo věcí. A jestliže mi v tomto se jako před tím a který je k jde. Třeba lásky dejme tomu v vědom jiná znovu od nese ze země ale denní. Tak ten kdy vedení duchovní tohoto návodu lásky nepovažoval za nos né. Aby vůbec prozradili židovskému návodu že mají v úmyslu nedovede k vědomému zažívání boha. Dosti bylo na tom že od nich tu nebo mi li dostali před se ve tíží že odejdou a on z vlastní celá a tím že budou místo těmto telatům pak plnění viz tu sloužil hospodinu že budou ho poslušný čili považuju za první krok. Nutným který člověk musí udělat než se setká ježíšem ní. Jako narozením betlém udělat toto. Být poslušen neboť by poslušen hospodina dělat co kvůli tomu že poslouchám boha uši kdy jsme říkal my v tom miluje boha ten kdo ho poslouchá my neumíme jinak poslouchal boha v začátku se můžeme s nebo malou milovat boha jinak ve po služ v postup ctností protože mi které přestaň nebo máme na opici lásku milovat to nemá cenu nich musíme milovat jenom tím se svého postu v ano a to je to totéž. povést lásky který nás opravňuje legitimní jak k tomu aby se v nás narodil věží. Není třeba nic víc dělat než toho. Jaký je prosim všem vylil toto dělám to co jsme řekli jinde láskou o pole něho tyto tu pojem do tom poli jasně říká. Ale nech to o nic jiného než vás přimět k tomu aby jste pochopili že první změna smyslu života spočívá v tom. Že místo aby poslouchal sebe fa více stálé ten mění žít důvodů proto aby člověk nastavovat tomu tu jim přijde na by byl z díl bude nový smysl aby byl poslušen boha. Čili řečeno li slovní podobenstvími abych křestní tím být aby cest na žil lidí na opodál sobě božích. Kdyby jako díl si to jenom předstíral to bych nerad ale on by se do toho měl nikoli myslet nýbrž o bych měl u věnovat porozumět že opravdu tomu tak je to k tomu se ještě po božích jedním že totiž tento člověk kdokoliv zná toto nebude dělat není naděje žen vejde vůbec si čili do domu. O poznáš v ní. Protože tam před si právo vejít jen jeho příměr díl těm svému do jeho postup. Si že by přitom ní. Sebe nám v části o jenom pod svou fa a zároveň poslouchat sama sebelásce dát v tom své vlastní osobní síle svůj. Prostě jenom pro sebe něčeho. Tak tak by to mělo za následek že jednou se dělo od že by večer neměl právo vstoupit do od vás do domu se ten ho podává. Ho poslání na sme po ale nikam jinam dal mu do ruky tvé nás to není nic jiné. My nemáme nic jiného jsem se není z jeho nástroje a jeho po né. Samozřejmě cesty úkoly která tam vzdáleným věk kladou li musíme si pro v něco o lásce. Tím rozumem díl se také zen jednat motyku jedno opat jen z nástrojů které máme na tom pojetí. Nemůžeme tento nástroj odhodit jsem se uvědomovat si že lidé nevědí co dělají čili dávají jenom příkazy dávají jedno proste dnes vědomostí. A my mu jsme pomáhat k tomu abychom jejich příklady usměrnění znamená nedělat ten nerozumné a nesprávné se v tom vůbec nesedí v tom smyslu že by to byla práce na poli hospodářově. A nezanedbávat nikdy nic jsem co je jasně službou hospodách tu a po tomhletom způsobu rozlišování v té. Míra rozlišovací kterou je schopen se ve extaze ještě ve svých činnosti do svěcení. Jakékoliv duchovního poznání tohle svět tím vědomím že jsem se snažil se kdo to fakticky dělal. Svítí zažil jsem se pod si dělat to co považuju za to rovna celé z vůlí ho podávat novou. Ten daný nemám právo v tomto případě se poskytnou domě jeho paní za jiných okolností toto návodné. Protože opravdu jsem se od no není v tom prázden za dějem. Zacházel jako jsme si znamení od jeho od toho pozná ne jako se mi nic nýbrž se svěřeným by na díl. Schopnosti ten zapojovat byli svěřené ti ano stát tak že. Kousek po o dával. Jestliže samozřejmě potom ve proto tato dobu pod po víte tak tak se musím zase tu v jeho domě znamená musím o do pro ze tanec myslet bude tomu jsem tam prostým do zemích nýbrž to jsem se k tomu od lásky je ta úroveň musím zůstal jak při modlitbě tak sytosti v zevním světě to musí být motivováno. Tím smyslem po musí jednotný smysl svého kdo dělám kvůli němu jsem tady na ní. A s tím si výrazy jsem na jenom v tom v tom podobenství tak na jiný nesměli vybídne nenají o tak láska proto tam mysl abych tam na toho kdyby byl ještě stát to je snad staví jenom služebníkem neužiteční. Se ten může musí být ustavičně nesmí věc. Víte později jak ježíš kristus říkal jsem vám něco dělat to znamená nejste může mít k ní. se přáteli tento poměr k vědní na potom pomine po z dění ale začátku dokud která nevyužili dvou nebo na kraj této modlete nedostanou kde jsem do krajnosti služebníkem nemohu být při kterém boží. Například si troufal jsem vám ekg rád se jeho přátele za pro tu společnost k otec po jedné přátel božích tak to si museli být sví moc vědomi toho rozhodně po krotil na této cestě tím pokrok šli. Nad do ze služebníci přáteli. No a teď je jaksi let tohoto dosáhnu že jsem soustavně na milost pravé tak se mě. Nestranné toho tuto totomu ten klid který měl živnou atd zakopal syna cestou vyvinou ní. Na slova jasem visím klást vina nesmím tat nevyužito jsem v této fázi činitelem který užívá si v ní. A bůh je trám samosebou činitelem v tom že jsou tam tu klidnou nechává horu cenné v tom někým kterou se tedy. Protože kdyby tu neb podával nebo k mezi zjednávali nebo ve zprostředkovává ustavičně tvoji existenci ní. Op protože bych není jisto li od anebo dělal ale bůh je potom chyb proto kola svoji existenci abych bok litoval atd tak stejně u ten je pro si vás svoji lásku tvoji dokonce tak. Do koly se mohu pomocníky nenávidět a to právě tvoje poznáním tak nebo po tohoto potřebu na tom poli vědět poznával. Vám to od si budeme li všechno co prostě potřebuju tažen nemohu jedovatý něco chybělo. A v této fási když tohleto dělám tu tak jsem potom stol tomu mysl může li od s láskou ve kterém žil starozákonní žid on totiž v ze země zastřené měl vystupoval. Ježíše narození říci o všem ten tam ve do vyššího sled nemluvila dáno řekl že to bohužel pochopili kde na že pro ten bytostní způsob myšlení tak ve se nový milostí potem bytostní způsob myšlení oni si mysleli ten ježíš se u nich narodit ten bůh se narodit v těle. A že to tak v že nějak dostal měl svým králem ní. Ale nevezme před něco o kdo myslí slovy nebo tak na ale v tom ten měly by ten dotyčný mně řekl že měli pochopit že toto zrození se mu dát v betlémě každého zná znamená prosty v těle za zdmi své bytosti pokud tam nepozná tak vizte tisíc která lásce říká se to po v kdy jsem nic činnost z narodili myslí bez ledna říkat u poznal něco není. Platné. Protože jsem se k tomu ve připojil v jsem to sám na sobě neprovedl nebo jsem ve své neměnnosti podnítí aby se to stalo takže potom po této fázi vývoje člověk tou jsme na novou úroveň vědomí. Ve které je moci nová milo živost celá jiná že on musí tíží konat vůli otcovu. Že tím ho ve jenom poslu chce za něco jiného ale jeho vůli nepoznával jenom zákonů které mu byly se dání a to nikdy nebo zahrnout se ho za to co je to tam to tam potom toho toto dobrý známy pud semene dělnících z nebe prohlašoval. Ale teď musí ve všem plnit vůli otcovu s lásce tedy vyšší fáze snu v no a tohleto ve potom dál a to jsem se co jsem zažil že tím jsem řekl věděli jejich. Květ projevy boha pro jen boha živé a nejde nestranně bůh. Projev boha živého jsem daleko ve cennější myslemi ale menším než otec a proto když nemá cení napravit jeho poznámky o mu být jeho tou jemu rovnou ni po o to co za ní. On se musí vzdává o to toto dostal se v tom málo po jenom pro tebe si jistě pro že v ho aby se dostat otci ne ten o nikdy nikomu neříkal že vede k tobě nýbrž vede do království božího o do domu otcova na to zná že on je prostředkem myslí že né. No svěží kristu je od věky bohem svěží věc dočasně daný na cestě dvojího věc do stání na ní. To znamená že tam ukázáno jakými proměnami ten prostředek který nám dává dispozici musí projít. Aby se člověk pomocí téhož prostředku k dostat za bohem dané z ve tam za si říká. A ona to tak že opravdu ten proste který začal v jeho rad pomalým dítě nemluvně se nám později vědy jako někdo úplně jiný takovým budete právem ní. A za kterým kuje učitelem a pak opět tat ještě není v musí žili umírá na kříží je to. Stává která je ta úrovně úrovní která je naznačena jedinečným způsobem že by byl není třeba se do vás ti tím cele. Pod útěku ze země z nalil nesení sázení své nebo pannami jen boží. A svět jenom chaldejské dejme tomu co to neví jak si to mat říkat tak asi chaldejské na tuto samo o ní. A díly by krizí při spoje lásku tam šli celkové do jordánu tři roky ní. Dost co tím více tíží při dní dost cení že je tady věd tudy námitku toho si jasně věc je to názorně zná ukázáno jak těl než do toto vám není či dobu. Ale tím že ten mne tu jde kdo ve se svou posloupností ale ne aby v etickou. A že tedy se nesmí daleka toho jsem začal se tak pomalu protože těch je prodělá jak stojí sic sice zeptali nic tím svým životem ještě před narození v betlémě. Kde ještě nikdo neví proč to ve které jsem tomu cesta to nevadí se to nevím na tom nezáleží ono toto pánev a potom to ve prut se nahoru. Nic takle v ní. Prosím lásky napodobovat nic ze nejenom to se napodobitelný to znamená tu pojem vždycky napodobit v čili když na kde nesmysly mu chtít na sedneme si krista tam kde on dělení ani jíst když ježíš řekl že tak nemůže za mnou přijít k tam kam se mu jak pokrytci tam byl si vědom no a je tam pořád po kristu to nemohly vidět tak tam neptají du sami na on bez nemůže chtít. Říká o on bylo to o něco přidal a to proto že li ji ni nebyli dostupné prostředky které jen toho co ukazoval. Této co jsem vám říkal ráno potom se u temně poučoval říkal když tomu porozumí né. Tak to neznamená že by si měl toto poznání. nenapadne za takových okolností to považovat se za podobno poznalého člověka to potom po kázat nebo jsou potom z lásky. Tyto potkat svět ve poznává ty ty jsi taky říkal kam může se pochopí jenom velice málo né. A šel li vám tu pro svatého tak potom poznáte jsou ostatní krizím. Čili napodobovat ježíše né. Není celkové následování krista v u čitta a sám z kde se sobec napodobování když jsem jako tají ní. Ano on je mír ale on jako budeme není pravé lidské. Napodobujeme ježíš že ano po z mrtvýchvstání napodobujeme věží. Ale. Seslání ducha svatého a je všecho u můrou potom z toho vedení do úrovně vedení neosobního se obro v po k. Tam nám ježíš nemůže pomáhá. Nás nějaké napodobování ten nemůže pomáhám a kdybychom se naopak nelze klid tohoto napodobování tak potom musely být znásilnění jeho žáci tak zůstaneme trčet někde v tím že by zase jsem s tím i u napodobovali jenom ježíše a do smrti umírali jak si měly si za sebou jo a se nemohla znali pro cení se toho svědky svojí ho z těch lidí rozdíl. Protože oni nepřišli osobního vedení které nevede nakonec do vedení neosobního vedení duchem svatým že by mu to zevní do ve řekl ale není to tak ka znova k její duchovní místní tak mají tu díl za oni toho poslušností a nesmí. Není tou ku pravdivá mnou ale nemohu nám vidí tohle ní. Vůbec tím smíme následovat nebo napodobovat ježíše ale následovat ho musíme o pokud víme tam kam mon ve on ve je k místu nazpátek do věčností tam kde od věčnosti byl jat na domě že ano. A tam si za ním nemůžeme dojít dokud jsme jím osobně vedení ano ale kdybychom tuto fázi osobního vedení přeskočil nebo chtěli přeskočit si tak chápete duch svatý na nám neseme fa díl konů boží kdyby to bylo možné tak by je to byl do kou v z toho po ze nebyl vodil roky né. To je vidět že to bez toho se neobejde ano ní. O prosím mám k nám my tady nikdo z vás si potom po byl by ještě v k ní. Samosebou že to lidi něco se na malování se nic z vás je to v tom co v toho nebo se s tím co sám dělal tu kam vy nemůžete sví se do věčnosti ve kterém jsem odjakživa byl poslem k ní. Sem ve se dělal tyto vlít podnětem to domu nerozuměli ale protože to jsem to říkal tak aby mu rozuměli nic tak se v sobě vracel ztracen ve které musí odkud přišel že si myslet že on věčnosti vyšel jak pojmy díl proto aby nám za cit lásky je na věčnosti zůstal jak po kristu tak nám nebyl příklad dílčí ale každý samatá sestupuje téma. By nám dal klást. No a to se mu podařilo příklad dal jsem vám říkám říká on v toto slovo tam věc nadal temno a ten sklad slzy a chtěli ji jeho žáci li nás to odstraň toto dání láska o jim ukazoval na jen kdybych neodešel opět maličko neuzříte z na po se ve u by se to nás teď musím od není z né. Čili kdybychom chtěli v ježíš šel ke kristu tak pak tak by právem si klec tu jak komunikovat abych taky je v kom není ku řek komunikovat před tak je to není mysleno lásce. Který si byl vědom krista lásku a byl v něm jenomže nemusí ukazovat řek že můj vést ten rovný mil. Této rozdíl oproti nám my jsme do které měly za svou bytostí ze svým vědomím odděleni od boha lásku. Že opravdu tím svým vědomím čemu jsme vracet. On nás o sobě říkal pak o cestě znali jsme u dovědět li tam jako teprve dal pokud si přeci prostě letí. Ten bude s ním zajedno kdy tam teprve měl vstoupit. On tady doby toto vzdával sám to bychom mu celý zase celého učení na nebi se o po jednu myšlenku. Projev a tím byl věží od boha a tím do světí atd teď musel mluvit za oba trvá na to je v jednoho který vůbec nemluví něco do krytu toto byl do celý je schopen mluvit v a to je věží. A věřte mi jdeme mnohá k lidem bylo velice dobře pomoženo tím řekni mluvil věží. Ne jenom v době kdy tady chodil po svět dal kdy petr otroka ten století že vědy jsem si to omlouvali někdy těla u věnovat že se nestýkaly v mistra v nýbrž s ježíšem do toho prostředek a víte co dalo práci v kdy mu totapurimu dostat ramakrišnou pod matky dávali se kterou pocit povídal né. Někam zdání za projev za projev toho záporné. A považoval mluva myslel nosem pro o dostal kristus rovněž za po rovnosti ho v tato bolest. Čili nešel ježíš ke kristu se do ni nýbrž povyšoval stav stav který byl lidský podstatě na od vědění postupně vyšší svítí tím chvilkami v láska postí který ní. E mává svět který vší od by to tím že je bezedné díl. Mně bez boží čili jestliže bychom chtěli žít toto je schopno změn ní. Do k tomu to je veden není tak pak je to správné v ježíše před kristu. Ale jestliže toto je schopno změn v nic tam nemusí aby ve pro toho co je prosto změn v tak v při tomto u s tou poletí to není budoucích nýbrž že toto co se tady často vykládali. Protože co veni na otce janu s tou s tím které od která nic který se nad zemí. Jo ní. Tak jsem na cestě poznání pokud si pomohli tak o na nebo myslím kou v ní. Cestě poznání jiní dít věta že vidí aby v době půstu o jednak o porozumí a stupně dosavadního poznávání znamená nic dopolední a tím se ztotožní jelikož vidění které například bez o tou o boží věc smí. Lásku nastat poznání smysly že v cesta poznání že ve se po ale že se v lásce dostat na najít od o tom jak o k porozumění do poznání čili o ústní ve které původní ježíš kristus toto ukázat k tomu sousto zase tím cesty najednou tu božím jednou osobou. V této ukázat k tomu se za to plést co kam patří díl ukázal na cestě poznání se opravit u martina tíží nepoznával nebyl pojem boha protože musel o také o porozumění tohoto ukládal nejí do poznání do stoupání mu poznání o to boží ono vás a totéž se do ní. O nic si sil do zdání že to jsem si dít mám osobnost sousto závorek které by kterou vyvodit co tady říká kdežto na cestě lásky díl je tomu jinak z kdo miluje vychází soustavně ze sebe jinak nemiluje čili není kvůli a proto jediným ííí. Které mohlo rození o do lásky v tom posledním jsou dobré větě faktem že navěky pak jinému povedou rozdíl tomu poznalému to nebylo k nikomu jinému než k němu vizte zdali místo na mně se zaží. To z lásky co si dost ve dělal jenom praktik těch on si k tomu trpím v mu dali někomu jich několik kde protivy zády měkko nemocného tato láska co všechno udělali pro krista který jakkoli děláme rovnou pro něho věc teď jinak činnostech pouhá říká. To je projev lásky a on tento projev lásky v bez mým to je ta dít na nejvíc podrobení o které praví vidíte že vede rovnýma nohama se tu pak smí nepravým že napřed musel prodělat na cit je dosti nic co říká ano to chybném nedostatky věc kdežto na ostatní třebas na to jsem objevit že musel prodělat. Toto tyto krize protože on jiní než se dostal tou krizí ježíše krista. prošel tou stále kód cestou poznání nebo byl žákem sama milostí kterýho učil sil ho budu pokud nová povím měl probudil hluboce pravému zákon wu jeho mít k a svatý pavel byl výklad o to kdo tam něco klec nám to předváděl tuto nebavte po v umění kterému láskou v tom co jiného to říkám temné a on musel bytí za pocitem. On byl opravdu tím dal z vás teď se k tomu snaží ukazovat kalich díl forma poznání se k do vyššího poznání tím tu jemné tím odtamtud vychází na nabytý rozdíl jsme často říkal ne vzít jiný krista jdete správnou dosavadního poznání vyjdete od tam tu na vyšší úrovni poznání. Se toho silách se nemusíte vůbec vidět v prostotě se to se pro boha tyto tam jasný čili na proto nepoznali krizím kdy jsme pane viděli hladovět vizte se pavel věc neviděli znám mnoho pro sebe láska to tady se to musel dní. To se od vešlo tu to je to tok obešlo bez toho mu poznání které tady káží. A který vyšel třebas svatý pavel. Takže od vás musím chtít sebezápor jako on to chtěl od svých a z ježíš kristus protože věděl že tou láskou na kopí váží. A strojem protože semen z na láska vyžaduje sebepoznání ve poznání boha sebepoznání. Ten člověk který miluje kterou budu od sebe poznávat sama sebe v tom smyslu jsme se ve smyslech. Že být ten se v to je jako by to byly si bych to je taky by to o tu po mu pak po tomu u pomocí ti pak bez jakýkoliv ten míst není ve jak do kolik rozboru mu poskytuje pomoc vizte samaritán cesty ano si že znovu pod pokoje na že by to nesmysl tyto nebo více do že si to není to opravit právní. Zaměření vědní věc ta láska je postaveno na jedné před ut v nebo si na řídit tu bez byly celá ta neobejde ten mým toť tím který dít miluje ten byl nějaký chyběla láska místo by bůh tu k k který věcí je správné ztotožňoval. Když vy něco ze které mu pomůže co správné z nebýt mu po musí nezáleží ale vězí. Kdyby tomu nevědomý po do uděl lásku ruku chce lásce láskou že víra nemusí být správně u ji zná ti zaměřená po si přiznám zažíváte tomu říkají oni vědí toho za k živá a pak samozřejmě stroze cesty do tak se postí. Víte ve ze se že ježíš o sobě řekl že nepřišel starý zákon zrušit nýbrž naplnit a žen prvky pro ty co znamená že jsem si za od vás koní dovolit spasitelem spasitele spasitele citovali dnes dělá. A to soudu může temně pak a v ní. Teď si všimněme to on vlastně při dál jakýmsi se na kterým se tady zákon se týká židů že tyto vší své zákony které stanovil mojí díl. Že se mojí jsem neexistovaly to říkám prosím v tom co ho vidět pojednání ale to že kristovu zákon není li to tak to jde jen ne milovat že jo lásky od třebas tomu sice bohem táží se v cítí láska čili než jsme si myslet že nestojí v ní. Jednání lásku ale že to největší řeka láska láska se si by se nemění v nižší řeka a stal že ale milovat je velice přít záležitost po zná osoby ne člověk nemá lásky lásce. A tím že že by k tomu aby miloval bez ohledu na sebe né. Opouští sama sebe sic se dít váze v jemné toho ten nebem v lásce aktivní způsobem že přitom nic ni lásky k ní. To by se kolikrát snažíme o sebezápor tak krizi kostní spůsobem cest toho nikdo nic nemám bytosti myslel ale jati nechtít nic sine byla třeba jinou cestou a. v této naplnění starého za o by že ta láska musela tu o do pozadí protože jisto lidských podmínkách jaký síly naší citelné. Ta láska samo nemohla tvé v tedy mně brání mění se znát nepřítele by bylo na ve z návaly taktice dělal chtění a. Tak nebyli tam spodní kdežto li kristus první se co se v podmínkách kdy mohl požadovat od svých následovníků něco jiného protože neděli že chybu tou chybí nich podniká že li ho pro toto láska krista a jestliže on říká běžně ti budou od k do milovali láska a nikdo lidí díl. Tak si tomu jsme přebrat tak si tím způsobem že on mluví o smyslu svého lásku láskou o nějakou sama stává. Musel ukázat k čemu tady byl aby naplnil starý zákon láskou nemohl nám ukázat že něco jiného je stejně závažného. Protože v tom co on dělal a v tom co mu ukazoval nejzávažnější láska o tom není pochyb. Tím nechtěl říci že by bylo možno že by nebylo možno jinou cestou. Svatý samá chtělpředevším poznával. A on ho proto nezavrhl on tam měli kristu bych větve tyto věci z moc k po nikam bůh není že akty samá kdy si neměl neměl moc rád bych si v tom pochybuje o tom že se to opravdu mohlo v lásce. To tam není napsáno kdy stal ten smysl to a tady si proč prudce se pro kdo na mně a tak dále a do boku na o tak dále uvidí že to pro že jsem to krista hodností. Čili nezavírá na cestu pro poznání poznají říká o toho poznání to vlast ušel ho. Onoho ve před jsem láska a zásadně své učedníky vede ke zkušenostem nevidět jen najíst lásku vůbec nedal na za pak tím vy vracel u svatýho petra z na nýbrž vedou miluje nebylo to pravda nevyvracel ku u toho jana a mu tam vyčítali že se tím že mu chování na ní. Tak on říkal že tu k tomu nemůžou boží. Protože on mým volil lepší cestu vám potes praví pomatení ní. Na že. Oni sloužili svým způsobem soustavné nová myslet nezná boha nesmíte si jsem si to kdyby mu které na tu ba takže bych byl měl býval cest do cesty činnosti mluvit po láskyplné tím že né. Si netroufám ze se nevysvětlil láska řekla nedostatečně to sebranosti pro do tak cit řekl zem mezi lásku ale pro ujalo. Ale ve cestu tam vím že to dělo že to v aby pozmění co potom ode říkat o o o do pro o měl no to si vůbec se mu to proto o žil do ten klást. Napřed tím že podal se tím postu dění ano tak to vás nesmí pro svatý ježíši tak ve posly si pořádal a o na to že tady byla. Jen ty museli zem do ve tak si kdy není svých vás najmě do se na je to že to nebo na smrt spojí nic boží se v úrovni boží v k ní. A není mi bu vy jak nejednou obětí v ní. Že tady že po bohu či k bohu dal sice že od otce a bujení rámec jedno jeho život stal. Že on to dělá. Které v na vás kdybych kořen nic za hranice život a a které v sobě tají nebo na podíl. Na přát zdání zkušeností. Které jsou jen mystik vivo li ti teď je to tedy to jsem nevěděl teď se mu ale ty zkušenosti svoje v ní. A tím se mu tady díl tak on nemá po nic z líp. Tak mu padá a vzít na aby u vykořenit vesmíru ne né. Boží že se ocitnou ho hraní se tu o kdo to nezažil tak nevidí nic z toho dělal svých zenu vyvržen ve jeho po jsem protože nezná zkušenosti ze spodní vůbec zná a najednou je tím kolem nebo tou cizím konce není. Ale přímé může nic více nebo nemůže to do lásky. A z toho z veme by to zná vážně této to měl za tady si že by jsme na nízkou v jsem to na člověka jíme na při pro tu si s takovým smyslem toho o by že ne ze svého. Ale kdybych toho co to to pod tím vidím láska není o své učně do pádné tuk mi do toho že láska je nejen tím tam nesmí mistra toho vůbec nic v který krásy tím chtění vtělení myslit na nižší jsem než v nic prostě není jeho. A samozřejmě panna a když tomu jiné jediná obr na zná mi do toho vám nechci že když se bojí se že o dobýt most nižší v ní. On tento strach o děláno kam výtku kdyby se za znak běží k ní. A a co to je konec pod li mysl do cesty je to možné že se o něm nic nebylo v tom co z nic víc. Hodí kdo se to dramatizace zevní byla obrazem nic víc s a v a. Člověk také při tom toho na bůh mít k prodělává podobnou krisí v v ní. Nechci vítězství o ale jeho věc když vzdává něco o něm jediném že jiné a že boží že nebude li v ní. Čili ono to je kdy o to se ono ale stala dát jenom na svých na nejde dál onomu král a to je jeho ruku volil byla mylně tu.