Karel Makoň: 77-06A-Praha (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tu. Když mu na že my mu tvá mu sval vidím vých. A kdysi pak syna jen tím říci v ní. My tu ho v ve větě. Tu vých. Tím že onen dovětku tu kdy jsi žil do mých. A tak jsem o výklad že neosvobodí tím k toho cení mu na si o protože popisovaný kdy nebo ven nebo svých kdysi mu tím tím k k v si tu není mu mu v mým nižších svých temného smyslová. Ale ve tvých. Tím se dal hle tu jsem v mít k tomu měl sice křestní nikomu mystických v v osvobození od toho pána tu víc není ale jsem si z nic mít nezná k dáno na. Není ano pro dějem kdy mu tak nenachází na hlad jsem o by jednal. Tím mu svých láska ne tím možností cestu smysly tu tím že s tím vystoupí tam mnoho znám lidí na vím jistou tu mu že se musím na po upadají myšlení které nikdy vých napadá moc lásky nic mu získal tím svým funkcí. Nesmíte být cesta lásky tím tím ano v v před tím mu co ta láska se tam v tom jsme krisi vých. Prosím cest není možná nás k tomu aby mu dal není citem o lásce. Tyto před dělá. Mu mu na poznám tvá dáváno není tím se hodí z lásky. A tím se nic mu říkám do beze jsem ne. Nějak musí být musí tím že mu tím tím ano. Na mámu tomu po kterých cenou tu novou k tomu co vás nic v k nebo po mu v nejedná a zná mu v v ní. Ale jak jsem to že k tomu k k k to s tím svým no v tvých. Do ve na znít boha v musí si smí tvých. A ho ve se to s tím musím tu vím mu boží tím že musím dění kdy ví.. Jestli to co by mu místní tomu díků janem co by žena po byl ano smích jsem byl s v mu v tom. Paní bych kněze nestal nechce mít tím když vidí musím myslel prostředí není k vím ano si myslím vých ničí tak umím city mu tu ano. Láska mu v být vých tu mu vůbec temno v bez být ano. A tím ne tak nebo mých smysly jsem nechtí na to vypořádt místní mu v mých. To musí mu mu mu málem v tom smyslu snu s tím k k po mu mu mu ho znít. A. Tak mu nic temné ne o po po mu dal mu dané vychovával nechtí. Tu mu více cestu k nebo se nestal vých svých smysl svých tu tu je tu. Vých lásku k bytí temnosti bůh mu musí činností byl tu tu na něm staví svých u ku u svých tu tu vzal mí. Tu cestu. Tím že kdyby nebylo neznám bůh tu funkční svých místní antických svých. Více smích vzít tím že bych mu známý víte vých. Si tu bez tomu pokud se vědní se jíte tím musí si musí mu k ní. Potom by se vidíme u musí ukrývá v mu mu mu postní mu cenných tu k se musí mohla mít k snových. A víc jsem z toho domu se visí v tom smyslu že k boží není vých. Znamená lidem cestu zažíval prostým není který ve ni vých. Například jsem nic nebo lásky půdní musí prosta mu v v dní mizí dojem nic být k němu němu mu tu. Říkal mysl musí svých prosit z mít k tu. Lásky neztratil tu. nahání mu mu mu nezmizí tím podobní. Aby vím z mít lásku. Musím mít nic a s tím pomalým nic si nic k ní. v tomu nic fáse mu mu mu budu mu on nic tím u k známý mu tu um mezi tím nic mu mu temná. Musím mít v tom v v tím vidím v ní. Bůh ni musí svých v aby jsem mu tím tím ano mon bůh mých si i dívky si tu s tím že mu to být. Víte ji zná sino zná tím ho zná k tu mu tu musím kdy vám nebo svých mu zná kam tím vých. Nikdy mysli pomocí smyslu tím mohl vám myslím tím kdyby nic si nic z něho tu k nim sám musím svých nikam lidí. Na musí v tu mi znám mít tím že kdyby se mu v mu mu postu. Po nic kdybych ho ve nic se v si tu myslím že tu jsem vzal svítí z mu tu mu tu si myslím tím musí být kdys kdy mu to musí v tom místní mu mých ni mít tvých. A nic mu k k tomu. Tím si dnes tedy něco kde jsem mu dní tím mu v a nic není toho myslet asi budou si myslet postní v tom málem. Lásky místě mysli jsou ono ní. Myslím s mu být to známe z nic to božímu nemáme tak znacích tomu místní v do toho nic vidí v tím díkem abychom byli s v v v ní. Ti tu. Vím vých smysly nebo. Víte že v k vidí vítězství vých nám tím tím vých v v tu na tu mu nic musím tu mu tu cestu jsem tu místní k v v mu vám tu na vých místní ne. Jen mu u vás tím víno čiností dáváme v ano ku tu svítí mystický život vých v na boha mít v tu místní mísí ano vých v s u nebo mu. Myslím že kriste z vzít si myslím tu na vých mu to možno pro život podvodník tu jde významných ale mu nestačím lásku k k věc svému viditelných vjem ženou vidí tu vážných. Tak musí věnování lásky tu dvě nebo smyslu čím tvých tím si tím svém k k ní. Vás prostým smyslové a mohu vidí tu tu fázích. Tím domu říkají že vidí svět si tím nad ano v z vás k k k na vás nesmí v mísí kristu mu mocí zná pod uviděli si v podstatě nic smí z vás že tu není to vůbec v tom vých. O tuhletu říkají bytu mívá jiná centra skutků smyslnost slovníku smysl mých. Své lásky tu byl v květnu tím tvých cení zná mu dní rozumem a pomocí božímu musí být dnem. Jít na syna tedy lázní se po slovní v ní. Kdo jsem tím synu ty snažím se od svých do tu potud smyslností k po tím ba by byli mýtus smysly mu pobožností v tu vím k tomu že jsem si to vzít ním jít za svazovat mých nebo z od boha tu v cit nebo nemám pro svou cestu k bohu dní symbolem není symbolem nosit v dní v něm ano tu týden nesmím nebo pout tyto vodní dokázali. Tu vládnou fáze nedostal zemí vlastností poli do dosti musel s milostí svoji neslo od jistých na tvých. Kdyby v dělat poznání tu statický tu. Možno jít na tu v dostal tu v no a tady byli svítí mistru kristu tu cizích v tom nedělá smyslem hodí ve svých mých. Jestli si bývalým po jednom z nutnosti myslet co děláte vy věty dáno mystice nitra a v mých ho mýtem ten tu smíte nebo že nic tu. Prostě od toho nic víc nic mu postupně tím jsem byl tím si tím tím kristem tu ho myslet. Domu mnoho vinou mnou na této svým vých žáci poslední vás po bůh mysleme kterému se svatým cesta není jím po cestu. Jestli mám tu jsem vědy o svět po mně ten honza místo svátky vých. Cestu po slovní dlouho dosti to vnímání se tak to myslím nosní známý aby si byli na ano on znal. Obětní tu dotud tu si se vrací po tím se dostal na po byl to bylo od toho vědec klást bůh nebyl to nemohl cestu k němu vrácen na že dostanu se moudrosti a po musí se mohu ve svých po které sám si být toho se nemusím míníte. Kde jsou v během cesty myslet milování tím kdyby si myslet li zatím mít myslím něm si vědom za sledování tu citem pouto že s tím z jeho jsi li si na nebo že jsem kristu byl v bohu. Tu analysovat v postarali do se mysli vize v z mých a vidí v této moudrosti o tu. V době kdy jsem mu užitkem opat tím sice tu si se tu u vás nabývat nemusí po po tu. Nikdy za činnost od bytu. Od vás pod to jsem vám že jsem svatý do cesty poznání v poznal. Sám jsem žen které cesta se zná mezi nesmí žádnou víru a kdyby se že měl v se jsem vystupování v kristu poznání slovní mu zná. Ten ho nit poznání cestu nižších svých ho tak tu se musí se vyprazdňovat se to vyslal prostotě v aby mu nejí dva smích. Prosím že jsem to vadí více tím myslím na tom světě svítí toho světy bytosti tu temnému nesmysly ano nená smí věřit pomyslím do boha kterýho nebi jiných nedbala mu to dodnes za na cestě poznání. Deklarace a ono mající anebo ztracení kterou člověk na cestu poznání jako rozeznat vzata tu. Říkám nechtít ze svých že to musí tady jsem byl si tím vých. Není to víte znám nic cenná nezná není zná řídí li v kdo zná jenom s tím z vzít hostu že mu nic mu letní svým nad na co si myslí vých svých. O to význam ano když jsem v nebi kdy mylných v znali kterým si v mých. F. Musí tu moc na tu cestu znamení není tu kdysi v tom musíte tu. Miloval. Podle oporu synova li si ho nadání potom to musím lázně u vás z mí. Lásky mých co se ve se do si že miloval prosím cestu učíte mysl lásku kde jsme se s tím že na se li si tu cestu. Tím byl významu toho v od toho jsem v žádném poměru nad u vás vzít cestu vidí nebe tu prostě tím že jsem zval k bohu tak že něco v této po nás tu. To von čím ne on jsem dosti zná poznání tu poznání protože jsem si z něho smyslností tu tu žil. Se na smysl k poznání že u poznání velice opatrní lásky zná z vlastní smích. Který ho z lásky mysli tu poznání tu tu je tu. A nic není znovu v dělám to problém svém nikdo ji tím nebe. Není tím ano vých musí těm kteří pomáhá na cestě ve svém cesty v svým citům ano ten pohledů cestu tak že za po si k tomu třeba smyslem z lásky tu vás do todleto tu jde tu proto prosim si ode ten míníte že se si vzít tu na cestu. Které on si dycky tažen tito ve protože obecně dělá větve fáse vých. Že mu nemůže potí. Že může osoby úrodu tu boby výstup tím více cest a ne. Tvá aby fysický co svésti vrací zdál my vědět nepatrnou mysleme toto nebe tím je přitom milovat tu krizi lásky vidí ty po první smysly na tom kristu ano nebo lásky není v mých. Víte prosím že milujeme tu milo k vých. Potom kteří ze semen své mrtvé dosti smyslových myslit pochod k u kam myslet tu tu tu znal. Jako jako by to u k lásky cesty do mých více svésti vyslovit tu tu v že ano tu se jde tu na tuhletu vlastností jsem ho znají vidí tu je tu. Není semen z tvých kdyby byl vzdálenost letu pokoušela třebas pobavit ze říkal mocí nebyl v nic za tím nic nebude citu. Nemysli osvobodil kdy jsem nic se na to nedá obětí smích tak. Nezná no poli do nebude muset boha v samotné k od těch kritice byl tam bezvadně tomu o tu. Že si pravdivé pravdě protože když si vých celek mi nejenom na cestě jama tedy vinu v s ano mysli. Ano znal zná osvítí cestu pozve správné ale nebudu to z lásky metrů se mohu jít do visí z na jednu ve cestu k ní. Kdo nám tu se mi na to smysl smysly vých četnost si tu mysl ne dost ano on by tím mu rozebírat tytyto vždycky hnutí zájem svých to co ho chceme lásce jít dne do božím světě vých zastavování do ky mu na s tím božích které tu přenos nesmysly ve své vých. Učenost milostí která bytostí jsem tím v sobě máme dnes smích. Nedá se s tím dělat duchovní cesty na to po se sice se zase na se pro tuto myslím odebral. Kdyby jsme byli těsto by neboť to přestupků klidní před si tradici zástupně mých abych vůbec analyticky nepostupovali řídil by si sval vás tedy si kriticky do nebylo o tu podstatu. Ale to by působil tak se pracovali svítí světu sice tu květnou převáží tvých. Dvě vítán nechali slově celá cest není jeho rozumovým před kristem cestu. Tak dejme tomu takových fáse do dokud veta po svých ním no věcně to byl tu. Ve městě cesta nic postupných zachovat si všechny které je předsudky po peklem medvěd po více ne. Tvá jak vykládají překryto a bude mu mít lásky kdybych si to byl pro sebe nechce. Kdyby to nikdo nebyl dostal jsem dosti jasem ale klást vážně říci mých abyste věc znemožnit dobytka tu mu dnes ve vzletu v jedné. Protože on si to pokud je ten který měníte dělal ale my bychom to jsem to jíme jsme s ním no vých konce děl myslel že musí dání sis tím klame tu budu v jeho moc tu si tím byl v tom s tím smích oním fakticky pocit jeho lásky nechci věnoval tu k němu přítel v něm výklad toho jsem si ty dělit. Známý pod nové na ke mně jít třetí říci že se tom ode vede na svých že bude do si zády tu říkal kdybych se veliký tím z mých město za věděla o mně pořádným hle tu po ze tak týrá jeho výtku na měl vých kristem kdyby byli přišel k němu. Tak on mu říkal v z lásky k jen jako by nic prostým svět ve větu si povím dělení krále vidí li si znám. Smyslový tvé tak činí pokání protože tu sílu těch jistí nemohu snést on potřeboval aby se ty jsi o svém vyprávění se toto vyprázdnění tam pravým týrat letech do pořád stejné tam muselo toho byla čím dál ano. Toho dělal ale tohleto mně měl přestupky které k němu tak vědy vím o jemu ne no. Ale vás nemohu u těch cestu nestal se do věcí nebo ve starověku ve s tím co ostatní lidé protože ani ježíš nenechávat si říkal to ten mojžíš kdyby to jenom protože smysly to z nás se chce věřím že on si tu cestou nechám svým poznávacích. Milovat na prostor se myslet tohoto faktu fu tam v zem v z domu na vých. Neopomněli v smí ve cenu on zná to vědy věc že se po nit ano na tom tu byl by měl mít nic tuto boží svítí na něho tu k toho není přitom myslel na jít dál nedostal vládne po přestání od toho pocitu cestu lásky touží dělal on pořád on nechal u kobylku fáse o to aby se pád z lásky. Samoúčelně nýbrž aby ji mohla o dovést své viset jak vstupoval lásky ten se nesmí ani li dělat něco co by mu zastřeno řídil aby se mu nestalo cílem by vlády mysl rozumíte to byla veliká svých to není si kladným světlo cestu. O tom myslím cesty na svět že by větu tomu on dobyto do na cestě víme cílem působilo bylo jenom tou po byl po tam stal. Oko byl tam dělat poutu po ty tam přestal znal co dělo po cestě ale u to o si v tom umím tím nebo se do tohoto domu pohled u k obětí nic z toho cesta lásky umíte klid proto nestyděl v tu jenom jde ten lidovým trávit to bylo velice nedali svých on věděl že tupit se tím nesmím se nemůže setkat myslet domů tu ale že tou u k. Ji od povolení nemíchal. Ve které tady mám jednu myšlenku kterou bych že tu je to poznám jsou visí v mnoha myšlenkami které jsem mezitím řekl hlad nebudu moci k samotnou si tu se ve do povinna se to co tím myslím li třeba by se modlíme od velice málem zdejší tak je to naprosto nesmysl nad rozeznáme možnosti krizím rovnost proto projděme otčenáše protože nám potom jde tak se nedivím že kde v ní. Ten svedli či nepřijde ani nebe ani odněkud naopak že mi při této lidí do kým upřímně míněné modlitbě zemřít hlady poněkud pomozte příběh protože nepředchází ten dát možnost není to může o do toho řádu hodnotě jít v jakém to vidí věží a jaké souvislosti on toto poručil on dobu po doporučuje se tu modlitbu se na že smysly nějaké k tomu by byl v v k v. To by dosti tohoto předchází řádově v ale taky jisto tyto hostem větu. Protože my si myslíme jakkoliv ten zády hodnotě tedy je třeba podiv odvolat k tomu slovu láska o toto potom dále se do koho na tom nic navozen nemůže nic měnit nitra vzdal i ta poslední svou celá mění hodnotu modlitby místní znamená tím činnostem modliby do ze ve nejistý tak k tomu smích takže víme tomu mi řekla o založí tak po nějakou celku. Posvěť semeno tvé. Tak samozřejmě toto vůbec není možné provést. Tam na to zase jenom o začátku to probírat na dokonce li především bez toho po přechází chce ve klidní se toho. Bez dodržování toho co je tam napřed před tím po si ceníme nosil asi u otčenáše se ve svých posvěť semeno své to znamená mohu posvěcovat jméno boží k jenom v jediných i že ta nevim k. Znali nevedly to udělal. mohu po že jsem jenom chyby když se utíkám ke svému bohu jako od si jako ke svému tuto roli vrstvy postát nechť. To otec to je symbol projev života pro stroj byl životnost ke zdroji všeho. Po mám v že ve o jsem vitmen citování jsem tu a jestliže teď jeho ut týká musím taky vidět kde ten otec svět v jakém stavu on sebe sama s tím abych se nedivil že se svými setkávám vých ve kterých je ve stavu nebes znamená ve stavu klidu ve ten nejsem fa protože neseme tomu byl tak jsem svou rukou na oceánu ale jsem tou o koho se on je dnes o pro tedy nesetkáme a tak toto li si tak se brzy. Uvědoměním tak potom sám přijdu nad názoru co to je asi ocitneme nad vést kde si že to je vlastně. Tu stává k tomu k funkci svých moci boží vých. Ve starověku jak jsem vám předváděl chce nechť víme nosit kdyby nosím bolest a přesto otčenáši je také symbolem určitém mosty a určitého uskutečnění určité ho nadání na svět nebude cenou jako v do slov tyto nést neznám bůh vítězí znamená tomu dána moc k tomu. Jakobovi. Aby byl nositelem aby udržel sytost sílu nositelem této síly která je schopna být světu aby se poznával to jinak ne na věky ne jenom být nositelem že bůh je činitel jak jsem to říkal po této stránce která se stali nic na tomto místě věcí. Jsem tak je to správný misse prostotou nesprávně jsem vysvětluje tat tak k ní. Když tak ne na přední smí že nemodlíme městem nebo nepřeji li se oba na cestu povznášet svou mít tu do stavu nebe do stavu otcova po postupovat sich není tím svým do otcova domu tak řekl svou mít a o tu. Lišil říkám otčenáš dojem jedno ženo o nama tak nebo po že to z jeho jméno a naopak když budu kristova to mi otčenáš prosit jako touha po od svých jakkoliv do oporou o vám to nebe forma povel zde provádím nýbrž volání po jeho domově v tom od svých. Tak samovolně z toho vyplyne posvědcej mne na to že s tím vy vy vy si moji mému tak tím si jenom jméno dostávám jak se tomu toho jako o tomu byl v moc která z toho jíme no vyplývá atd tak dále. Tam bude mu ne tady mám dotaz atd. Že pro neutekla pokud si tak daleko to tak zásadní větu a proč některým svatým v tak do tyto cenná ztracen mohli dostat. odpovím napřed na to poslední potřena koncil li za tu k ní. Protože to jsou visí neuveď na to není cesta vším tím co předchází tu se myslet pokušení například v modlit se o ten vrací. Myslet pokušení který jdou cena k čemukoliv jiném co tam přechází atd to považoval za hlavní. Třeba odpusť nám naše viny tu pro závi velice důležité ale kdybychom toho postavil na první tyto tak by to mělo za následek že jsme byli uvedeni v pokušení tou víc tekou tou pobídkou boží to je řečeno po vedeno otčenáš ale o to platí obecných tím že já. Žiju v tomto světě. A že změna hle děláme sám hodnot milovat otčenáše nachází on tam třeba tu. Nejsem ještě nikdy prost toho abych nepovažoval. Nebo aby začal považovat zlem protože cenu tu k věcem pro tak musí do li jednat jen nejsem zbaven pokušení vých abych považoval tento se ve věku cestu to je pokušení které neustal v lásce. to musim misse o že li nějaký bůh to jsem jsou mimo tento svět v si říkám jenom tím že jsem ničím. Čili když člověk projde celou svou pravou ono to tam za k těm přednost se zná musím to u za ve svých lásky do li nás v pokušení fa si toho zlého jenom proč protože ve všem v tom. Je nebezpečí jedno v jednom v pod druhem jednou oddělit od druhého atd tímto za čím bych je také by jim tento svět fa to je vidění falešné k této největší pokušení které tady potkává se je od boha v lásce on nemá vůbec pokud chtění své nějakým za pravá že. On mně umožňuje pomocí tohoto vývojového stádia existence kterýmu říkáme lidské tělo živé vidět v vás k tomu svým ten je to vláda vidět z opaku právě kohokoliv jiného kteroukoliv věc. V ba toto cesta průběh jeho. Čili on uvádí do tohoto pokušení krizemi toto setká a dává a dokonce nedovoluje abych něco jiného jsem viděl protože vidí to mi to dovolil tak znemožní další pokrok se mi tam být dal. musím v něčem najít koleno do jím se tamten mně musím ta v tom o které vím o tom tu téma které mu dostat tomu tomu potají tu ale ten stav můj potřebných a tu když to pokušení nepřekoná mých čistě budu přát že dostat cesta tou lásky prost tohoto popření tak není dostavila musím nakonec přát abych sil všechno tu být jako celek a to chápu jako bych klamal nad krizích nebo projev boží k ná. To tvá to od samu otčenáš si nemůže vých obsaženo. Že tam je v řádu hodnot vyjmenoval padali lidsky víme nová vých takže tam není nikde žádná syntéze. Tam dali které analytická on musel soustavně zachovávat rozbor krát tu hodnotě neboť měl to mi tu. Víme zase to dal dohromady. Vede královstvím božím které svým z láska se o to jenom ve si dávno jakoby mysleli to takový cení se mu to dělat bez toho by se fakta neměl řádu věcí nejenom hledej králoství boží celou ohledu věcí rosy roste klid dává tento úkol pravdu tělo prostředím ve v otčenáši vlastní. Nedělat tím simuluju ukazuje jedinou stránkou jiné vinného pohled na to nechtí. A proto musel to u za vím jen neuveď nad svým fa v pak nás zlého protože je li je li člověk při tomhletom všem v tom zachovávání dokonce toho řádu snažím palivo cesta aby mohl za nemožných na všechno to svoje hledání nemohu mu bylo tu pokud uklidní vědomi mých li k čemu je to všechno plat zen je to zase padáme toto snažení když podléhám mu tu a když jsem bezbranní. K němu toto byla moje se byl v tom koncentrace na tu tu zase na toto jsem za není které zaplavuje tady ostatní drát cest jemu tu když by je tak tomu si nechal kdyby je zabije musí vede zadní větu tuto tento roste nedělat si nesmysly bože dělal. Takže toto zbavení zlého které potom následovalo po tom osvícení se sama stalo. To považuju od doby za velice nutné kdybych byl pořád podléhat těma vám ná. Nemohl jsem se se cestu cestou poznání by bylo zase pomatený bavil se důvěry provedených. Takovouhle se nepodléhal právě námět nebo nevím nedokáže věcem neprospěl. Nepodal jsem zemí se tak jsem byl v mysli svobodní si vědom jsem svobodný pardon samo o tady konat jsem se od jsem tam že měl tu čili byli jednali pro zvláštní postní smí. Těly mi tedy ten nestát hodnot li který jsem pochopil cesty li kdo za konce uzavřen po oko cesta letu ona v oblasti láska dobra nýbrž se k tomu říkej indové nad mu známý se jestli znamená ani prostí ani nectností. Ani zlo ani dobro ten je že tím že nedotýkal pán bůh nemůže nikoho vést doma sebe není ve svých to jsme by vědy tom sval na dal k němu prosebné tu. Například více osobní než toho si s tím aby nějaká zem na něho bylo donce mu mal tomu o dát toho o na to od od učí tím cesta trpné správnému láskyplných ale on nerostná děl vůlí ježíš dobou nebo ne k k smyslu toho žil. Ani mu to. Jít tak jako tyto nenutím podobně vých výtky nevyčítal na tyto med tu tu tuto neb od zájmu. Vyčítá protože dobře věděl že to nakonec on vší nebo vrcholí sebeza na tu. Nějakým mystici mít naším metodou ho ani jedno slovo ze zákona nového říci. Tu to se tam pak v zmizí do tu tu. Ale kdyby se tam nesli něco co se nehodí nového způsobu výkladu protože zná vědomím velice věcem abyste něco po známým jakože moc nerad z tvých rukou krize si přát něco jiného toho obecného tak na takovou repliku byl vám o po po kam nic dělat toho vzdání jasně že zemí protože v soustavě cení si děl jsem ve mění svědkem řečeno není mezer nebylo omezených. jsem mohl jenom po zapomenou na městu ale není tu. Tu mu po branou lásky žádná mezera tam svítí po na to tělo ve výkladu to svatým o to by mělo platit o kterém jsem životu ten by bez mezer měl být prací na poli anebo tu. Tak teďka tomu byl mírem zásadní věc daly. Kde se to na ni život se bůh byl jisti tím myslím lásky myslí ve jemném vždycky nechávám nebo děláte tuto nemusím dělat. Protože jsme u povinností v tom smyslu to je velice s něco dělat nebudu a věci z jedné naopak v tom se vzývá od ne ne my děláme tu. Provádí a nebo v tom přebýváme to podržíme a ono je opravdu za pod se bychom volit třetím cestu nic ze jsem že tu. Tím si z se u kupovat ani věci příjemné ani nic si nesvětí. Nemusí by velikou úspěch tou. Že jakob přejdou příjemné jsme si života tak by si jdou nepříjemné když je mi při tím není zacházíme tak jak se za vámi jenom v tom případě středu ve jemném nad tím že když je poud ve z tu. Víte dobře jako cestu duchovní osobní vzali znovu tu cestu cestu cestu k nám že ten satan k tomu metly které ho slovy řekl nebudu na sebe visí této dával dokud nebude tím za dítek mysli vidí nebo ne. Řek vně řekneš dech tím kterou budete dělat v do po že kdybych si tu si zůstala ta láska. Abych mohu se ve pořád znají zaseto v tom smyslovým to systém tak v tom v chvíli mám právo si pro se před ní. Od tam tu nit nenasycené opat ne vraždili tam znáte ve od boha vých. Systém jdeme o kam zbytků v jemném anebo se tu o stvoření znám znám než v jemném tu sis před tím jsou tady proto abychom si pod něco smyslovém svést musím to přímou to musím ve si městu. Ale když to dělám protekčně jenom jednostranně se svými dětmi něco tereziných chápou tímto nerad na tak dále tak pak se kdyby se nesmí ve svých umět setrvávají bez mého vezme jsou tvých. Čili nerozlišovat ve že si myslí tu na ty z nás znamená na této cestě mých která z člověka dělá kdybych on tam tu. A on sám stát v cestě četní duchovní je. Bůh. Která se po dělám nic jiného než si myslet bohu cesta vých než on stání tím jednání. Jsem vás jsem vám kdy nebylo písmo ve a třeba by nebylo na výsost smyslné milostí. Znal nebo cesy tak si to proste na vedení nemají nějakou svým cestování rození. Tady pro každého mi to že si se lituje to poli věděl že cesta lásky boží že tu jsem vzdal znamená vaše jednání snít nějací po konstantní povahu sebe samotní matematici ten v matematik. pořád v po od k vám než k vám ho nese mívám na vás protože musím to posuzovat vámi světu.