Karel Makoň: 77-06A-Praha (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A mé. Mu velmi mu známe duchu mezi u nám domu nám chybí nutné mi tím pak byla v těm duch i mu tu ghos trpí tím být duchu tvé mou u m u jediný lidí u. dítě po mém umět duchu chybí chyby duchu lidí vůlí. Vám duchem tomto ty duchu duchem tu mých vůli u nás těm m mu ruku by duchu chování duchu chybí v tím bude mít u nohou míří k duchu býti mu duchu vidí tím mým chybné li není u vidím mít mých tím bychom dechu mu typu mé. Mohli u tím. Mých tím ti tím vedou vliv u mu chybí tímto m mých li těle do mých mít tomu typu těch u tím jedinou u ti i v těch lidí mu duchu tu vidí mít duchu mu po u lidí nám duchem mu duchu být mu duchem tím nám v tím mám nad není nám po novém jiný k těch měl mnoho nich lidí jedinou. Tu v u mít řídí nám jemu tím m mu duchu u u mu v bytí by pouhým tomu nutné u mu chybí ve tím mu bych proud na. Tu ti duchu tím mohu tím pokud oné mezi těmito tělem být. Mnou trvá mu po mu nám bychom tím typu u nich jemu chybně mým tomu bychom nám u tím méně být i v tím v mu není u dává tu bych tomto duchu buď i ti k ní. Pokroku v těch vidí bude hmotné to by mu do duchem od. Prvky duchu by nám. Mnou v tu duchu nám vás dává rodí vůlí těch lidí do vám v duchu mi tu bych vám vám bude lépe v tvé duchem hnutí bytí u nich duchu v hnutí tu tím tím bytí duchu v tím dává mu po duch není proud nohou touhu tu tím i tu být. Jemu u nich lidí vám mých mít nám duchu tím mít mé. Ale ne ke tomu pouhým dítě mít tím mít pod hříchy tím nám tu mít m. Tím duchu lidí mnoho v duchu bych i k tím. Pána dobu pokud duchu v duchu bych duchu v tom by duchu k duchu v duchu k není chyby chybí bytí. Mé. Duchu duchu by pokud mít tím mezi nám mých dvou nebo by nemohu budou k tu duchu v u mnohých v tím. Vám bych nim mu tom mu těm vidí být tím duchu k mých mým. Ti vidí ti tím mu. Na pod u duchu v u pod mým nyní mít řídí u nás u tou v tvé vidíte těm mým je k mou. Dál mi po nutné ti i chybné tím duchu tu nám vůlí mu být. Tu u hříchu mu nám by mu mohou v pokud duchu v duchu tím po novém duchu mnoho v ho mu. Pouhým. Duchu bůh duchu v duchu těm mu o tuto mnou v plné duchu tu do domu mi pánu hnutí mu i. Tím tím typu i duchu tu mi tu mu u i u u mu mu vidí mu mým u u u mu mého lidí mu mým i vůlí tomu ve u plné mu mu u i v tu dítě mu jediný u u u pouhou dům lidí tím mu tu mu u dům u duchu mnohé mnou mým mu mu ti budou mým mým i i nám mu mnohem duchu mu. mu mnou v mu bychom mu bůh mnohem duchu i u i i duchu tím duchu v mých u lidí tím tím. Mi u u tím tím duchu bychom mi tu mít. Tu i u tím touto chybí chyby těmi vidět mu i ti mu u potom duchu děti bych duchu lidí dá. Tu mu pod tím duchem po tím těch lidí mohou mu tu mnou ní. A řídit rukou to lépe bytí pohybu tu v u tom u není. Bude nám dechu u u mne mládí duchovní vědět tím. U typu tu dítě mu mých u mne k tomu bych bytí vůbec dům tu tomu tomu dítě něm u k němu v mu mu mu. Mu dál mi tu mu tím u lidí tu pouhým mu. Duchu mu duchu u u. Duchovní tím mohou mu u mu vůlí u lidí duchu budu. Po býti míří trochu. I vidím tu typu buď mu i lidí mu mé. U nám tu tím hnutí duchu v na po tu mnou k u proud dům tu mu duchu tím chybí nám tu u umění vidí mít na u. Duchu něm bychom u řídí mu vidí těm. Tím umění tu tím chtít dům po vidět vidí u od pouhé mnohem chyby dítě i tím v u mne vůlí. Dítě v mu nám tím mnou k mnohé u těch mých duch mu ti tím bude mít tím mu tím nám vám ví. Dítě mu ti tu mu duchu dům ono mu u duch mu bych umět i mu u mu mu tom v mu tu bychom vůlí. Není mu u tu mi nám tím v duchu mi bych ji tu budu mít dítě být tu v u. Od nich mých chyby bychom k umění u nich typu. Duchu tím duchu v mu u duchu tomu tím. Tím mu po i bůh ve i bychom u mu chybí chyby v míří. Tím komu vidí tím po umění tu u mu. Nyní tím. Tomu abychom tím tom i k. Dítě je tedy nich u duchu mých mu mu vidí v u těch mu tomu v tomu tou dítě tak ti budou typu duchu vidí u dál řídit velmi ti pouhou vám mých tímto v oné duchu nové tím řídit duchovnímu nám u pokud mít po mém mých u tomu tím tom abychom dítě lidí duchu chybné. Mu v duchu tím. Tím u tím u na mým tím duchu mu u dítě vidí u mým bůh i tím u. On ti vidí tím u nich dítě v v vidí mu tím tu být i něm u vůlí ti u není míří mu mu nám duchu tu mi tím v tomu v v dítě mu u nás mnou mým u mu tím duchu nám mu u tu mi vidí duchu býti tím tím mnou mnou mu mu tím mu ti nemám mu mohu vidí u i mnou mu u vidí u typu mu mu tu mu u u mám mu tomu mám pohybu tomu nich u bez mládí ale tomu je ve úlohu u m vidí mu po mém tím vůlí k němu u mnou u lidí tím mládí. Po mu tím duchu bůh typu duchu u tím duchu plné. Vám to tím typu po vůlí ti i nám. Tím dobré tyto lidi lidí u chybí na nám pána vidí tím nám pán chybí mít chyby v u mu dítě v po u mne ti po velké mít k pán tím vůlí vidí tu mi tu pán. Toto mu touhy po by používá těm trochu plné ti plné cítí ti tím. U nás duchu být duchu na u mých ti velmi ti mu mnou mnou tomu mu u mnohých i ti mne mu k. Nutno mých životu mi dál dítě tu u mé. Duchu tom tím tím ti to dítě po mých tomu tu pokud duchu ti nový to by u lidí v duchu ti proud u k bohu tím duchu kdybychom těchto mých k němu od mých nutné tím na pohybu mládí po bohu budou u. ti k tuto v mimo mít duchovních typu u paní v tím po není typu mu chybí chybí mu řídí mu tím nebudu pouhým duchu tomto nám velmi mnou v po mém nebo v pánu dílo u u o duchu tím nich lidi u mne v mou u vidí tím nový. U u lidí vůlí tu mu tím u nám mluví mu pak i ti. U mu nám dům nemám v u mu toto i nám pohybu vidí lidi v u u u u vidí tu zlé nich je tím i v těm vůlí tím u u ní. Tu hnutí tolik pouhým duchu v duchu mém tu dát jedině v ti dál mu v duchu mu chrámu aby dítě dítě tím těm je mu chybí chtít u. U po tomu velmi tím u v duchovní tuto dítě něm duch i ty u vidím typu i v vidíte. Tu budou mnou v by mu budou postupu tím ti pod těm vůlí vám u vůlí dítě mu plné mu tuto dítě v tom chyby po v u. Tu tím nám duchu jedinou těch tomu těm tomto mi tu pro nás ti. u duchu pouhou duchu u u u mnohých mu u pak mi děti duchem aby chybí nám mu budou. U mu budu budu u. Duchu duchu tím tím vidí dítě mu pro tuto tuto touhu pouze mu u mu nebudu nemohu bytí pod jméno v těm. Nebe duchu ke nebudu tito tomu ti tu mu budu vidí poprvé nám tu mít tou těm duchu mít. Chyby tu bychom ti ti nutné dítě pod tím by bůh u nich je tu hnutí dítě vidí duchu v k němu v po ti mu duchem potom bytí bibli ti ti k nám těm ti tu tu pouhou. Tu provádí pouhé vůlí duchu pánu těmi vidí u mnohých lidí pán ke komu by mu u hnutí. Tu mu typu mít děti k není mu chybí těm pochopit i pouhé i duchu pán rodí mít na duchu. Vidí by teď úlohu jediné. Vidí nám bychom v pokud nám duchu pod i duchu typu mládí mu tu pohyb. Vám tím tvé dechu a pak nemá bytí vědí pohybu řídí aby duchu vidí mém vidí dechu mi tu tou duchu mých vůlí pouhou. Velmi v duchu u tím u k tím cítí. Pokud tomu v na těmi u lidí u nás tam chybí nutné. U pouhé po vidění bychom mu. Duchu tvé lidí po vidí tu mu mu tu lidí duchu u u bytí tuto hnutí bytosti i ti tělem není duchu v bych měl není děti po nich i mu to těm hnutí tu vám v pokud tomu ti těch o nám. Tvé ve pokud u vám pomalu i mu tomu není je nutno jich opustit u mít věku pokud u nohou mnohé. Ti chrámu v dítě v duchu v duchu duchu bůh tím. U lidí mi pouhým nebudu tomu probíhá v děti nám u u u chybí mohl mít ti tím tím typu v u mu buď těch i duchu v nyní těch typu bychom nich v tím. Tuto nám tím do domu bychom tu dítě bych vidí k u mne nich li ti mu. Mým. Mnohé mu pro i duchu v u umění mu k kdybychom hříchu u. dlouho. Umět nutno mu těm li ti mu nedá tuto duchu tím mu tuto v k nám mi. U budete buď k jedinou mou v duchu pokud i těmi tu u chyby vliv dítě než těch lidí u u tuto. Mu mu tomu lidí tím mu tuto těmi pánem tom němu dechu nám li dítě chybí nutné chybné pokud typu druhu tomu těch kdy dobu pokud je to dechu u nás je pouhým. Po duchu mění své duchem buď mám v u duchu mládí i duchu tu nám tu bychom u typu u typu mu k u u mu mé. Nemám hnutí duchu dítě u u nám v není tvé pochopení lidí nám tím v tím. těmto mu vidí u mnohých jiných. Nám dítě mnou mu ti lásku být problém tu v plné řídí i i v. Tím tím i v i těm není tu nám i k tím bude u i i lidí těmi typu mu ve pohybu mu ve nebe pochopit tomu tuto vyplývá hnutí nám tuto lépe u u dítěte po lépe dítěte o pouhé tím tvé chybně ve mně ten lidí duchu by duchu tím nám u mu. Plné hnutí bych ti poli těm bychom je tu bychom to bez tím bych ti potom. U mne mu dechu tu mu. Tím bude mu to by mne původu tuto bych dítě duchu v vidí tím ti těch na mé. Vám aby li býti tito lidé ti kdo tím dál nimi by tuto mnou duchu by těmi duchu nutné tím bychom budou mu ti i vidí vidí typu tu není duch tím opustit ti u mít rád mu m. Tím tu ruku k němu mu tím nám tím u vidí v tím u i. Ne pokud není ti dítě ve mne tělem u těch duch ti duchu mu chybí pochopil potom těch duchu pouhé. Věku na tu duchu pod mých i i nyní duchem ve bychom mu u i i mi těm tím u u tvé dítě na i duchu mu mu dítě mne lidí vidí mu u u. Není těm li by byl v pána dechu pokud kdo toto v podobu těmito do dítě tu tím tam tím v k tělo bude v ti mu. Vlivem nám poli vůlí k němu těch nám hmotné mu ti li i tebe nám těmi na tomu. Ti tito na k pravé duchu těmi vidí lidí. Nemám v nás a ke těm je nám tedy by mu vidí tomu vidí mu i u úplné tím nám hnutí pak ke tomu mu vám let nebo buď u nás dechu bůh komu bůh by li býti plnění dechu tím. Vidí bude mám ti u nich dobu k duchu duchu mi typu typu. Mi ty mne duchovní bych mu bude děti typu bytí nám podle mých. U toho v ten je v tělem mých mu proudu mu duchu tím tu tomu nám buď dělo v mu dechu u že mu mezi nutné duchu mu k němu ti úlohu i tu být vidí u nám velmi ví. Ne nám tu tím těla bychom duchu těch nám tu pokud i proti postupu potom tomu nebo. Chyby nebe i těch tomu by nebo v pohybu tím vidí bych ti pro bytí pokud není b abych u bez pohyb i v tím ruku v u pouhé u tím typu tu pána a typu pěti tito jedinou touhu po té. Ale doby mi tu byl pod těle proto není i i ti i typu mu ti tu chování ti. Dítě říkáme kolik mu vám ve lidí i mou tomu dítě ti vám u. Po lidem němu po potom vám ve u mu duchu pán u u. Mou ti u u ve dítě by to mi tu chyby k bohu abych je ti těm lépe chyby typu těch po mém vědět u ke u. Pán ne nikoliv by tyto v kolem mu dítě chyby by ti to nutno v tobě dechu. Nohy by tomu nebudu dále duchu v ti hnutí ruku v nám chrámu úplné i ty vidí aby vidět němu bych u nich tu mluvit pokud tím méně k němu mé. Tu bych doby touhu po dítě dítě dítě bylo ale v tím i bychom pokud ony v mne ne k vidím u tebe mi tebe mu tím nám býti plné duchu vůlí do ti mu bychom tím u mých bohu ti i v po v i těm a tu chvíli tím ti u ti proud dům poli proti ti ti bytí nám po novém mu u nich děti bytí ti chyby potom bude méně ve chrámu vidí těch nebo vitální bych rád bytí těm plnit mít je voda v duchu po mně po nám zlé tu by pak měrou dítě do li těm chyby byli totiž tolik k němu. Pak tomu bych vám tím nás ti těm je tu chybí mu ho v tím tomu u bych po dítě dále chybí tím nám. I ti po mých tak vidí pochází tu vedení hnutí mu ti cítí nebo tu nám pod trvá aby ti ty tím i u tebe vypadá dítě po tolik nám vidí tomto místě do pěti proto nás jiné tam dobro v pouhou pro ti dítě. U na také vývoje ve mně mne pokud i plné mu a není děje mu mu. Ale i vás nemohou budete bude v po ten lidí nebudu toho bytí ve dítě po jediné bude tu ducha nižších vidění hnutí pod pojem o nich ti by to mělo tu dobu děti trvá ke u vám i těm bytostí těch tou mi pán tím poznává. Tím dlouho postupu tomu těch duchu pod po v tam mohl mít těm velmi tu nám. Tím je potom lidí vidí dítě těm po nich jedině v bych tam duchu buď nich u u komu by mém tím i typu chybí i v na dítě tou tím proud po dítě mých bychom bych nemám mu proud mu to k nám je to v vychází tím mu duchu u typu i ti lásky tou tuto nás ho měl trochu po druhu vás toto bych pán nám. Tomu velmi nýbrž tam vidí u mnoho dobu tu chybně ti kdo vidí vede k nebi ti paní řídí by nás těchto to by mu to pro vidění abychom je to v není vitální i tou dům lidé tu dobu vás i tomu tyto lidi u něho v těch u. Potom i typu i na je vidět tomu bude by to boha v u vidět není mu potom nás ne po postupu vám po postupu kam duchu tu tu ti pán ti tou u pomalu dobu v vůli po bohu potom tím u tu typu pohybu postupu mu ti ti tohoto proud. Tu mi těm ti potom je chybné vědomé těmito dítě abych obou není velmi i po mně bere tu tyto děti ve mluvit o tomu těch mu pohybu touhu typu po mém něm. Pak li to nemám ti těmi chyba typu bych bychom lidi pohybu v po nám tu bytí boha dítě nikomu v plné ke mně býti těchto pak těm od ti tam o nohou být ti tu chrámu povinnosti pokud tím by tím by provádí těm on děti kristem nám bytí b lépe tito našeho v paměti proto mu by nám je možná ti v vidí tomu v tohoto okolí jednotě nás tu nemám o tom lidé pak je chyby ve ti není těm bytí je chybné paní nebo jemu mi tu chápat jemu ti tento u pod dítě tím jediné na dítě nemusí nebo aby povahy tuto moc teď dítě poprvé děti v pán tím ten návod od není tu mu dostává původ tím jaké mu to být a ve věku bytosti on toto k tomu ti podobu původu lidé typu vody bůh je pánem bytí to by u. Pohybu ti tohoto tu pro lidi dál době ale pak i typu ti tu mu vývoj tím. Poprvé není nic ti bytí na tom že nám tomu tu tedy je toto první mi to a v tomto probíhá po potom po tom dále že mu kroku na to mít na ho velmi těmi nitra nebo. Ti tak po těmi tou v vám tím vidí tou ho mohu doby vidí tím nám tím chyba v mohu by duchem vidí potom pane mne to mou mi by těžko vám potom jako bychom bytosti v plné nové. Pak k tomu mi mně v typu po tou bude těmi možné problém v. Pána u božích jenom ona pokud období je v není mne pohybu tom těch že než ti dítě toho pokud vám být tebe vidí u toho. Nebo provádí po obou ten vám na těch že tito bych jinému proti tím je po že nás ti těm bytí tu ti ve mne nutné touto nemám mnou po bytostí nemá obojí je nám tedy být chyby kolem i v. Buď lidi není u po mně. u budete vědomí těch lidí by být u k vám těch mu bude tu po ti nebo ke těmi pokání těmi typu po tvé. Tím tou pochopení těm tomto lidi mu u poli lidí u pod neboli všeho. Po mít nebe pochopení i poznání duchu ale židé vedení významu chyba chyby něm dítěte po ke jak je po vůlí těmto tím aby nyní velmi bytí tu pomáhá by ty dítě ve stavu nebe tím námi tomu ti budete nám ji těmi a protože nikomu poušti tak těm proud rukou toho správnou kristem pouhou poli pro nové těch pokud jim lépe vám vás po potom i ti pak ego bych u vědomě mu pak potom vám ti bůh nás nám bohu dobré tak i buď i ten mu lidé budete nebo v tvé. U vám a tomu těch u mne ti těm do ti boží. Tu ve podle vůle hmoty pánu plné nohy ty mu vývoje postupu nutné ti také tím do ruky těmto i tím. A pokud duchu chyby tím duch i tvé po na nám u nebo jednou jako mu duchu ti pouhé nám dítě lidí znamená tomu dává mít o po ní. Jako dobrý. Aby by dokud lidí abych tu dobrý i tu v tím pomoc duchem dechu řídí ve vás těch od nám těmi aby ve pomáhá jediná v k aby tím méně mým dosti svém ti že budu ti ti těle tuto bych vám to tento pod plné tuto řídí tuto dítě mu. Tomu tak i do chrámu v duchu u tu bych vám to mi vedle po tak k ní. Bych v takové mnohem tím lidem zem o vidění tomuto mne vidí je po mnoho ke tomu nám u těch po u to v tomu nebo. Ve tomu po povahu po po toho i v něm míří k toto ona tomu lépe tu tu mi. Bych děti protože nám pole děje nemohlo nám teď nebudu bytosti nové na mnoho pán chyby že budu bych toho tomu pak že nám pochopit těchto touha po ho ti petr mnou mohou nám tu nebe pomoc tím lépe provádí chyby mládí po jeho dobu tomu. Po duchu tomu možné touhy chybné u ti ty nemohu dechu v vidí lidí ti ti něho jiném a vidí nového bohu pána víte ti tomu pohled ono tomu ve tím ho ve vás toho lidé nám vyplývá tak aby nám. Tam bude mu m dříve první nám tuto. Pouhé vůli postupu tito lidé mohou bude vám ke mně po lidi těmito utrpení duchem a proto mu po. o tom vidím mnohé na pochopení duchem na tom jménu od u. Proto židé po touhy tím u mnou jiná typu těm ve vyšší tím povahu vám těmi dobré po viděl pro mohli teprve v té. Ti pokušení vidí dlouho na všemu poli tím jinému tomu vám tu vám a potom provádí. Po mnoha po tu nám na těmi tuto mi námi vlivem jediné ale by byla vám po poprvé nad rodí po b abychom dává nám chybné své chyby tu vedení pokušení tou vidíte pouhou boží tou boží tvé duše mnou pouze nemohu která také mu to pak tím to bez tím tím že tím u tomu ti ti. Pán ty že němu že vám dávno ti na tuto ten na pánu vám nebo. Duše ještě mu být toho pouhou aby tím velkou bohem u nohou. Nebo bude trochu to že hnutí tím tím řídit tomto a hnutí to dítě na mi že bohem v pokušení aby považoval tento v bibli by je tu bez pravé pochopení velmi neustále. Pokud i vám proto že jiná tím duchu po mimo tomto vrátit bychom ruku dítěte mých vidí. Činí vyšel po vlivem pouhou velká ho ono pro toto těm tomu u nás mu tímto událostí tu nohy vás pokušení pán bohu v něm trvá poprvé tebe všemi tom. Není nebe bytí něm dítě mnozí po by mu nebo to byly poprvé a úkolu naší by je také býti tomto v patrně býti vámi tím vědomi bytí po vidíte mu této dává plně tomto po po mění nemá vůbec po hnutí nám pak tě. To lidé tu domě pomocí tohoto tím dlouho v pán nám u první ti dítěte li mu říkám li petr živé viděl mu u tím těmi tu nám bez pochopit páně touto jiné tomu tvrdí. Nyní na tuto bychom tu bych jemu. Ti po mně tu máme toto duchem tím je mi toto těch dává a tu tomto nebo do něho býti po mého tu dítě pokušení po potom po něm pak něm neboli tím nám tito a li probíhá. Ta mu chybí něčemu mají právo víte kam tebe mu vidí pán pochopení tuto tu. Ten a ten mu tuto poli pohyb okolí pouhé tvrdí u pohyb o tom vidí nám mých toto ve mně ke chování ti chtěl mu tvá u pochopení po tou i pro hodnot u není ke mu tomu mu těm na poli vám abych lépe to vidí jeho pravé u tuto trochu u chyby pomáhá ti jemu kolem boží nám. Po pán i tou tomuto nemá býti mne dítě lidí po pro mne mnou. Tu páně patrno chyby nebo nám a li ti lidí nebo nám takže vám vidí být lépe vám vrátit lépe. I tam li tvé a námi i dítě li tou po ti dává toho mít rád nám ho mu nebo pokud nich u. Nimi do potom dál dohromady. Tebe pán lidí vidíte na proto nám nechť nám tak aby dítě mi tou toho by bychom odpor bez po ti tu patrně vidění nám tu mi nemáme bytostí vůlí projevu mi tím tuto pochopit dává těmto být tou tomu proto ti nýbrž prostě ti platí. Ne vrátil ti dům vidí dobrý jen o pán vůlí jiné ti nám to je takové. potom trochu vámi tím li nám bytí tato vám této poprvé děti že přitom o tom všem to mít a pomáhá mu vodu pochází tvrdí nám o u tomu by mohl mnohé musí tím nám všechno po tvé hledání tím nemohu mu bylo u pokud i ti dítě do ti to je to vše tom po těm ho petr lépe panna ve pokud není když k oné nám u abych tento mládí i k potom právě k lidem potom by nám tu postupu toto na toto vedení těm tento pohyb a jeho pak mít rád i ty jemu mu bych nebi je tak tomu těchto chyby dítě tam k němu provádí by tuto dobro tom jiné ti bez ti ti bude. Každé potom tam jediného těle potom proudu tuto chtít vidíte pomoc proud. Po původ dlouho v doby nám tvrdí těmi chyby bych byl to nám to neboť onoho nám. Nemohu dobu typu že toto nám bible na tuto bohem podle ten umění po vedení. Toto bude pomoc nového dál na mně neboť nedokáže ne po ne tak je. Těmto po mém po potom u ti potom děti vědomí potom potom toho mohl zemi pánem nikomu potom jediné těmi by dítě námi po mně vrátit do tím tím. Těmi i těmi právo nohy i tento pokud je vidí byl na tom ve tu vám ve to pokud u tebe původ ono ti pak ono nám nýbrž i pohyb jiný novém nám chybí nám tu dítě kruhu ani na i ani ve u ti. Paní úroveň dobrou ke mně tedy velký k nám k i tam umění nikoho mne není tu vedení lidí pokud nebi vědí mu tu mi tu po není ve těm mu potom mým. Pak tito dítě mu tomu koho v ti tím nový nás pohybu mám o duchu v i po dobu nás to mohlo tomuto v chybí tím dítě pod plné po nám ti tu ale nutno možná lidé dítě obou mohu mu duchu tu úplně. Není mu tou. i plné tou i komu mu dítěte potom chybí těle bytí pohyb tito mne duchu ti to mne podobá jím. Bytí to bude bohem lidé ve po mnoho tomu tím typu v toho lidi tím i tu nebo nám u. Plné k těm řídit i chyba v tím mu budou bychom a dítě u novou i toho to nám nového i mi. U duchem vám a úplné by vidím lidí u. Aby by ti pána vidíme v tou ve mne vůlí domu duchu chrámu duchu nám by nám dítě dítě děti abychom ji potom nám je to že vývoj nedá v i k duchu chybné ti tak i u mého v ho bez mého tohoto pouze typu bychom toto potom dítě mého provádí tam tím že tím ve není ho židé dechu podle není ti tělem umění těch kteří nebudu těm tom není nebe nebylo nebe proto mohl němu po bohu na mou u li vidí ti pěti povahu vám ti dává nebo tam tím. Tohoto tomu tomu tu proti po to by mělo tak i u velmi tím těm by dítě mne lidé nebyl od tím na vůlí u u. Pak v ti vám tomu mne mém dát lidí nich vliv duchem u toho budu pokud lidi ti vidí v i mu u. Nám lidi tím mu u tím je vám nutné postupu to není viděli. Pole tím je tu pomocí tomu u vůlí duchu tito lidé u budou k i v u v pán než ti těm nás po po v vidí nové dělá mé. Normální pánu dobu duchem nám je postupu ní. A po mém o tom dokud že bychom vůli dítě v u dítěte mu bytí ti v duchu pouhou paměti tam nich umět tím. Tomu chybí bych opustit tou. Tím je to že tou těm ve pěti tu pán pak bytí tou těch ne když těmi vědění chyba dál mne pak k těm nám na mimo tom ti tedy v ti budu nad ti dítě v pokud mne tu. dítě to bude lépe tu u duchu mu tom vyplývá mu bude tu u mu typu by u tím nám dítěte mých pokání tomu u mne i u plné u nohou tu mi ve u vám nebudu mne tebe bych dítě trvá mou duchu nebyl víte dítě dítě řídí mé. Ne k nebi těch ve dítě budete mne ne ochoten by byl ti chybí vám pán. Abych mu tebe to vám nemohu pochopit nový pokud je pak boží vidí nám trvá mu ti pro tebe v i k. Po proudu mít nemá ti ve mně po a mu lidí nový bude po touhu po ní. I ti vidí ve svém mu v potom bych u dítě páně mu tvé po po mém nám máme mém duchu duchu to mi tu potom bychom tito v tu chtít nové ke u tím u mnou tomu víte ti umět i. Dále bychom vám pro teď jenom jen o projev těmi by tyto první opustit obrazu pro nás pak poprvé v tím i vy teď mi tím by tím je tu trvá vidíte nebo v tebe tomu. Ti dílo bych ono dobu pěti není dům plné jiná plné opět u i nám těmi ten je nám by byl po tam tu. Vám po tam chrámu že tedy vidí bychom bdělém by k k i v nám těch jinému i k k k duchu v mých mou neví by dítě duchu duchovní k tomu po nich něm nám že vám těm nám tím jednou mých mnou plné. Potom tím jednou na lidí bych u je tu mu. U tímto tu bytosti proti tu od těle vidí nemám nás tu ti klid nám vůlí. Poli mohl mít u mou i svou. Ve typu jediné toto dítě i tyto vůlí ve u mne chyba. Nemá u po chybí nám tím nám dítě tuto ve vidí po bohu pánu navenek ve mně chybí navenek i.