Karel Makoň: 77-06B-Praha (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Fa. Ona se tomu proti tomu nic, protože kdyby jste vy proti tomu měli něco, to by bylo špatné. To je jako kdyby ona že nějak. Tyto najednou tu tak myslitel v kristu je. Tak tím dalším se smyslem je ne na sebe zná tím terezy cesty k nim vážném si jakkoliv toto neměl mentální vých. vás pořád mám k tomu byste měli zdáním přesně myslit. A to je teďka velice obtížné na myslet smysly jak to mysli. si pomohu obdobami teď se ten velikou přednost všemu co se s tím na co do že fu no možná nesmí ano v protože tím bude umíte analogicky myslet atd. Jako matematik fa a budete muset říkat ano byla li si myslet fu je tomu je tak jak koho. Neví když třebas to rozeznáváme bezstarostnost fu. Tu na jedné straně fa a svatou bezstarostnost na straně druhem formu vědy vězte totálně od sebe liší totální. Čím měst úst zrozená bezstarostnost člověka který není poznání tu. Smí být tady částí řek motiv vlastnostmi které jsem nehodný nadosobní cestu fu kdyby ho chtěli nepoznalí pro něco doby do daleko lepší než když se nestarají fu. Že se nestarám na počátku přestože si smysl toho tolik měl za zlé svým v za v že se starají ne fu ten se nemůže nikam dojít fu. Ten prostředek se podle obrovskou roli později roli ztrácí nebude dokonce napřed klást. Jisté si myslím před pokládám tak jsem to aspoň v tom koncentráku. Že na toho zná na toho bartoloměje všichni ostatní smí učedník ježíšových učit přišli ti petr ale li na něm fu přišli za ním jenom proces se báli konce světa fu mu teď čistě světských mistra dost to jsem tu pojmy o fu. Vůbec než tomu ježíši jenom věštění pole to co viděli že dělá že on je převede přes ten konec světa ve pohrom měl voni se ocitnou ve věčným životě a ostatní všichni tak tu jsem mu že se zničí všechno bude zničeno fa. Tak to bylo rozum ji za nimiž mně kdežto v svatý jan fa svatý bartoloměj sadhana semen nestanou tu vodnést. Nemám v domě další jeho jméno li dostat ze které fa. Ale také tyto dva mi vadit činu o zem asi na cestě nesmí není naší fa neměl sebou ve žádný život než poustevník není jsem po boku v atd děl na křtitele sval jeho žáci tu. Ty prostě zřejmě přešli ježíš čím na doporučení toho fakir na křitele protože se cela přivede předtím svědkem pokřtění ježíše chápete fu se do pokřtění ježíš že bo měrou o vybudování mysli kdysi dělo znát postu na poušti. Ježíš teprve potom při málo své říká svým ten učedník fu. A tak je velice pravděpodobné že svatý mu poslal své nejlepší dva z lásky jsme měli nejí naději myslí jiných. A řekli ním jistě tu. Tam je pravé světlo fa a za vás se nebudu muset stydět v asi klást. A oporou se znova dva za někoho věčnému cesty větu. Zatím jsou v svatý jan nezemřel vůbec na čeho jsme ve živa to mysli nic myslel nás do smrti se světa v ale chce. Přednášce víte do ve se tyto věci s tím sly. Na přednášet křesťanství tím by které mělo tak starou tradici musí na bože v k onomu a v takové tolik moudrost slib ve své tradici to byl nejtěžší úkol kterým mohl jev ježíš někomu svěřit for nemohl svěřit nikomu jinému z toho se za nic pavlovi fu vést do mohlo chtěli jenom mladičký jemu jsem na pravé do byli v otevření co cenných který byl schopen. Velkoryse se postavit po bok indické moudrosti. A řeknu nová jsme hrát prvním řeknu nebe na druhou dali fa protože mně taky tu druhou vlila bezvadně. Protože jak nám dosvědčují zprávy o jeho působení fa v od těch máme to vědomosti mýtů a mají velikou paměť nikoliv za z za stále na události to mají tedy svou po mně jsi nám říkají ten svatý bartoloměji. To byl člověk který tu opravdu se choval jako nás k tu. Jsou tu a to budete kdo tam taky tomáš tím smysly z vlastní chtěl si je nebo v poslání příjmu silně pochybuju fáse založeno malinkou tolik celá nevydržela lásky. To v cesty vel velice věční k tomu se vydržela protože že pro ty řešit to radostí když tam vyšel kdyby mistra fung století tak cest těmito tomáš to si setkal v mí. A s tím vy sil jak vlastnění ježíš tedy učil. Nic se dušovali že ani jsme přidaných mysli obrali tomu co je to vézt. Ale teď jak je rozdíl mezi svatou fa obyčejnou nestrannost fu proti obyčejné bezstarostní v kdy fu v ten v jako ježíš měl mnoho měla fa o protože v mysli v byl tu svých čili s ním fu že hle tu je to je dát svým v na to nebudu dál rozvádět fa. To je projev rosteme obdělávání v z s voleno si však že se k věci je za mon říkal nechával nad dem v mno zneužije že využívání možnost smí této co vyčítal velice krutě v pak pláčem v očích jeruzalému kdyby věděl že teďka přišla tvoje hodina a visí na chopil fa kou poznají dávat kou ve pro to z on si vůbec hned sil a nemohl mysli hodnotit jinak naši odsouzení mí. Fa fa a co ta bezstarostností cení si je tedy jak vidíte závislá na svatostí a tu proto tak chtěl ježíš od svých učedníky k aby byly jsem tak je ve mně to třeba na svých učednících v v oni si před si museli jí. Kdo mi toto dokud sami tu styku s tím mistrem v že co dělali před nebylo ve shodě s tím se měli za jeho přítomností. Jak je tou pili do jeho může tak řekl nebo do společenství s tím že o kam viděli zázrak svých. Po tom že převrat tedy smysl života vých toto nikdy nenapadlo vůbec udělat ani k tomu neměli mostu čili je tam moc jsme byla oním smysl pak toho fu. Které byli svědky zase moc než světlo že o to vás kde mám tu se zdá jedinci. Tak se vám světlo ano fu tak cestu svatosti v tím vědy že nemají svou nýbrž že to v svatosti ježíš do boha. O kterou se opírají a mění vší všechno svatého dělají jestliže najednou vedle této svatosti začli být starostí tak to znamená že v vynikali to toto vedení starostlivého člověka nám v ani pán bůh nemůže řídit tak jak mu ven není. Fa. Čili neztratím cele k tomu se musí v tom v tom smyslu do nám tu. Čili musím všechno za nás z rukou boží. A moc kterou mám mám od něho. Ale nemusím se na ty který se mu fu zem není postaven před tím o bohu který na který mám milováním boží jsem to tím nebo ty král jsem dejme tomu fa. Jsem tak nesmím k tomu vystupovat cení dělá. Nikdo tu tím koho jako úkol od boha. Ke kterému jsem osení tím jenom se časem mat říká na by se byla li dva nás tu tím. Si ba že taky v do tu tím že jsem prostě člověkem fa. Mu měly vybavuje k tomu aby mohl být nositelem moci boží v daleko větší jiným žen než jak jsem toho do pud je že máme to v posici ve svých. Ale aby se to mohlo stát nesmím upadnout nazpátek do starostí. Fa tu cesty znamená jak to udělám jak se dostat na tom kristu za tu musím do toho jít jako toky ku od boha všechno musí být styku tu. Když to po zemí projde citem rozumu nerozumné věci nebo boha. Sám nemravné věci jiné. Tím se z nás který nám boží kristu si to musí být to si cestu jsem se na poslu za nic myslím systém misse vydáno v tom licet tak nesli jsi krást. Po je toho řádu rozumně poznána poznávat ne jemu tu se musim řídit. Tak těl o to znalost myslím tak nezainteresovanost znamená. Neví si zanícenost nám na tom jak to dopadne nebo jen se mi to poddaností nebo co z toho učí. Nýbrž jenom tím je tedy v mnou tím v bohu jak fu k tomu musí tu si si sloužím tu si to tak jenom jsme v toho v tu. tomu jenom jsem začátku dnes božím z toho něco jsou jiné znaky o tomu bych na začátku nemohu točit podle jiného znaku než že jsem ochoten to dělat jedním který by bych to dělat pro toho který vzal mně to si pravdu sil třeba říká nebo na chce. Fa. Třebas mám li před sebou základ který pod se ode výklad nějakého pravidla matematického fu. Tak to proměn nesmím výtky dát. A nýbrž to musí být pro vyslanec od boha příležitost abych v bohu sloužil abych tu cestu protože že se nemohu týkat bohem kravám se jenom v tom s věkem v abych na ň ň do krám zralostí. Jak bych jednal kdyby to byl bůh tu to mýtem fu kdyby tu potřebu měl bůh tu. Protože nás se po jenom analogické mistr svým tudletu nebo život tam říkal o těch pak se jsou ty kteří děly někomu něco dobrého fu že to udělali ježíš jak ve tomu obrátil rozumíte jsou dělali jemu takle to nepoznávali se dělit k němu stane se poznal že to děláte o tu. Vy tomu seděla dalekohled ten li by se daly by to odpovídá tu jiných zemí a to pro začátek stačí když to takhle budete dělat tak se zachovali tak tím přesto ono jinou proti které ježíš smyslem dělá. Protože on říkal hledejte království boží třeba za je které to chce která nemám na mysli proti které nebojuje tu. v v v v v mluvil o mu nezdá a tím které cela nosili o to co všechno ostatním činností činností v nejsem v za je cesta na tom mých s tím jestli třebas fu budu v tom nějaké uspokojení tu že po teď to udělal dobře nebo špatně nesnese u objeví tento cit. Tuto přednost dělání zažívá a nesmí se tak se hned tento cit obětní nemusím tak se to za či pro si na nemohu tady viset na to by nebylo správné v ale zkrátka dobře nezainteresovanost znamená nese neobracet tomu v sobě tu ty vůči mysli nýbrž že obracet k bohu. Jsi ne za tím je to znamená že to na ten tato smrt ne boží a lásky tu to vých. Tím způsobem že to na při dělo něco na co bych nedělal kdy on zná semenem. A. Potom jistota se dělá tak proto o něco málo jsem tomu byl schopen přidat dělat toho na všechno co mohu ne když to něco láskou mám činnost to nemám toho tady dost a také ve krista na všechno tam přidám samo bůh aby to bylo co možná že to ko. Chce co tak co dělám tak je to správně pochopená cesta činnosti fa a nevzdal tím ten temno bůh činností a se po mostě cesty do z tam dostanou k vědomému spojení bohu. Jenom bože nemohu li si tu teď co jsem zažíval v na tom tu v ten miskou se vlastně na které vize fa není to nic se vám žil že za zanícen ano nezdají se v tom co doma cestu. Nemusím bych to páně to od nás to nevíte ale vždycky to bylo tomu vyvodit tak ku minul se nezdají se co svět o. Tu dělat sama neztratil jako že první co mohu udělat formě toho jsem tady řekl fu z děje a co jsem řekl ovšem jenom do světa a v ne po nám příklad toho do město zdánlivě stal nýbrž dělá vědomě konám příkaz boží mysli kdybych tohleto nedělá. Tak to na sobě vůbec ne pocit svěcení jiná co tady zažíváte jsem mnou než jako obyčejné řečí. Fa. Ne nepatrným nebo fu tu konali tak tažení se všemožně sedění v od roka v ale prostě dělám to tak abych tam vyčerpávajícím způsobem použil veškerou měl tu. Co v by bohu fa protože tu dnes vím z lásky znáte. To si třebas z jednoho na se na láska rozebírám cesta se zen si konkrétně slouží taktice se vyjadřuje. To je zaklínací máme ve fa když sis to jsi tu k němu tu musím velice konkrétně sloužit rozumíte. Jak u vyslovit to podívám na tom nezáleží musím vám dát jenom pochopit že do konkrétních. Počínání krišna nemyslete si ježíš kristus jsme sloužil bohu když se nekřtil někoho ze slepotu. Ale konkrétně letěl slepotu jinde chromým. Jinde odpuštění atd tak je to jenom vy se zapotřebí zázrak křísil mrtvých. Konkrétně konkrétní úkol v to nával fu. Tak tady si ukázat na ti to pane tu že jsem si toho vědom že musím o které k tím kolovat nějak proste li z lézt. Pro nikoho fu ve jsou musí být pro tím je to pro tu to že si se mi tady od boha když se foxe temností dít bohem v tom co od světu vidím v ovšem jenom jeho od s pocitem co jsou vaše těla v mysli láska vidí jenom jeho projev ale byste zaručeně. O projev. si musím nesmírně vážit si mívám znacích ano kdo smí jsem z tohoto projevu for. o tom v tom na tom co jsem vám že tu mu to hlavy nebo tu na to ještě tu ta se osobnost je poděl za ním v v mých asi jest možno se chce od milostí častoval tak ho for mávám my si tu nikdy váze se při boží lásky. Fa. Jak považuju za nutné protože v kdybych řekl dnes si o dělaná mí. Ona by do vás se lásce musí tomu ba za tu ale nikdy kdybych obou vás nesměla lásky. Tak bych výtečně způsobil která něco to by temnotám třebas nastat láskou on vám možná prostým přirovnáním fa a někdy je ve vás vystavit byl s tím člověka v otevřeně třeba světu někdo před světlem tahali snést. A tak je to při domem jednání. si před připadám tyto co tady dělám jako pomocným velké polekal tu. Jako ty mistru ven z lásky dní fakticky zem v lásce. On se léčí jsme on u zdravou že se pokuste se pokouším se snažím hle tu. Ale vím že to uzdravení je v jeho rukách a kdy v jeho a v ovšem je taky rukama cit se v tom si pouto lásky pak tu. Tak po po po dalším bodu a člověk nemá abych tu tu vlažní by nám být hostí nebo si že jsem si vzít tu. Znamená fu jen když se mu tu před tím jsem se ho prostí ježíš nesnaž se v nás tu své učitelské v vy na příklad vzdal totiž v lásce takové ho on smí zápalem nosit nových a tu svatý jan tam poznamenává v rovnosti. Potom ta že bude cest malovat tu touhu po čistotě chrámu božím tu ho ve spalovat cit prosil touha po čistotě chrámu božího v a on symbolicky provedl tuhletu jen málokdy někoho tří klást boha nikdy jim jdeme tu ale tam vzali z mysli fáze mlátil aby mlátil chrámu všech sice vědomě se smysly. Čili tím nám jasně ukázal jak tak tu jeho bo v. Docílit fu že to touha po čistotě milá který se aby byl zasvěceno z li k bohu. A ten veškeré komet dělání jednání se o něho o pravé oni v ty jsi cestě do chrám byl v tom a to znamená on slova když tobě bože todleto tak měl jsem tam z toho co tady je protože ten to není způsob který někam vede to tady nesmí být ano. Tak že on ná. Ukázal že nejsi si s tím prostředkem dále smí je s tím zásadní odmítání všeho. To porušuje čistotu chrámu. Tady nevíte že chrámem božím jste a duch boží z nás přebývá cestu tak musí provést. Pojď se tak jakostí kdybyste byli k to chrámu vých. To je vznešená cesta ke člověku mysli protože když se k vidím tento chrám. To znamená nejbližší možný projev krista o ženského boha tak si toto tohoto projevu budu vážit fu nadevše faná toto mají velice za zlé indové ničí. Že jsem zastávám myslela do toho jenom vidí že on rad říkat prosit celou tytéž kterou uvedu a v tom smyslu svého povolání se musel všímat jenom lidí z toho důvodu že jenom člověk může jev. Se spojit vědomě bohem zvířata nemohu v lid se nevšímají jenom z toho důvodu že ve tady pro člověka posláno tak cesty sloužil a proto z toho z toho chrámu si máme vážit více než čehokoliv nést za prosimvás v po by se vám za to pro nový jen na se po božím na protože jsem zapomněl doma dosti v klovat jsi byl jsem záhadných myslel. Na které jsem nerozluští že jsi tomuto on si nic víno. Tu. On pomáhal nás tak nám to ne na do fa nýbrž se ve chvatu v co jsem o vůli tak my dostávat ti z mysli ten na někoho svést tím jsem potřebou neznal a nemohu sliby že v dohledné době to ztracení ve vás tím jsem tu nic kde dva nám tím jednou tu sám jsme není to ještě musí celé nesnese uvolnit tak to ve tomu se mu ano vím. Tím že bohu klást tak vidíte že. Kdo vám že to co si před cesty do toho spojení chce mu nestra protože dobře víme z hlavy nýbrž naopak ho postavilo protože to v tom nemohl vysvětlit tak aby se člověk kraj jenom podněcováno fu nýbrž jsme se jsem vel mu ve do tu o tu smysly mu asi bude vadit fa. Protože jsem o rozebíral kde nic přát věcí ano jsi bylo jsem zen. Jsem u potom po našim svítí se totožnost v jaké my jsme v jen toho o tu s o povídání nebo ho neklid něho svítí. Nevědomá na ten dítky co jsem s tím samo toho do toho co dílu tu po spojení činností v vyvázl žen když tu pořád o to pero to lidští a že ale to nebudu mít za v si předpisovat na stroji zase by to tak než se dostanete dobu kdy tak si myslíme si mí. Buďte se spokojí s tím co a která v umím nemějte mi to rozletu protože jsme si nemohu více dělat. A na vánoce vám není hodí nést výkladu duchovního nového o tu jinou ve vůli do byste že jsem to měl li mít tu ne fa. Hrozně bych týrat zažil ve bude jsem tady tomu milo jsou tu. Protože my jsme to měli přesto srovnávat tuto oním ku projev jsou tu za mnou kterou tady se místo mysleli čemu tu. A znám nebudete myslím že by tam tu pravím k o óm tuto být na svých se máte poslat do prahy všech směrech cesty z toho co v mém aby cestu. Aby je taky napodobovali tu taky jednou s myslete nebo že se cesty cestu ve mně když jsem z tvých. Jenom bych chtěla kdy přestali jste mi nikomu vámi mysli která je lidsky známe on za do je nemocen u nichž. jako je to jsou vám vyčerpávající děl že to z doby ve jsem zralý ke tam může příštím setkáním neuvidím všechny nejlepším zdraví celá blahobytu fu. Kom poletí nevíme že tam dostanu protože jen nebude mysl pojetím která vně nebo jarním prázdnými v o při nás svého devatenáctého v zná. Vy nebudete mít patrně nikdy fu. A to budu muset protože rod jsem byl v rodí se na je zdroj tu. Nebo museli do doslovně fa. Protože se nemohu nade vší dobu z vůle dva posly si konci více by na z ní. A jestli se u vyvine nějaký zem do mezí si tak to bude mostu hrozí že nemohlo li se budu půl roku faná tak se ten nesmysl to cestu v u není svítí v nemohu to tedy to v praze protože v sobotu nedělenou volnou protože jsem si vás neláká do cesta vzdálena že to pro přestali do stranit s velice blízkou cestou fa mohli o to abych ho mysli po tu cestou o oprostí tramvají si nestranný prahy na druhu. To váze než si mystikem protože dopravy je to tak. Protože jsem něco se dostat se svým pravým sestra krise předměstí třebas obětí které fu z osy jeho viny do jako víte vznešeností. Ta cesta minut temností na to tam je ve ve že v. V řeknu žil odliv tím to v včela může jenom do li k tomu on byl v budou do li do jen v protože mu do v mysl v. For taky že fa a for vědu byl znamenal v něm byl kdo to byl žil žil fu. Nikomu kde by byl na že tady slibuji v tomu v ve chvíli byl v v el atd. Fa v tom budu ho do v těšit z toho vzorce v jeho on v do strávili že v. Jinak je roce v jeho v čili on ne ne bych nedojde ale jenom ta přede o to dovede do jenom do volen je v o tom moje rovnou z toho volil uměleckou v byl u rozlije pro v tom o tom mluvit do věřil v tak že tam v mu v či podivuje hlavě zrak jsem v tom prvním velice znali jen v pro to jde v do kou měl o duch veden protože velice nalil do by v tom provézt. A v jen v v ko v na bili na koho to jsou domu v fa proč ho v mu od v bohu do pár v na tom fa. Fa v fa. Jenom tím krize jeden měla tedy že si byl s i to narození kali ten vede zavede bylo do dělat. To byl do jedny to mysli po velel v velkou no v tom v pokud jen o tom v čili v novém fu. Toho v tou za tím věnovat že do toho jedním z novém ten v tom on v oním v něm mám v vedeným do věděl z dávejte bili rozhodovalo na tou po v tu bylo v do vyzvedl litovali jen v hle v tom do pro dal jen v tom zahalil jenom o do do do sil pro chtěly v do stávat v on byl v. Vpřed kdyby to nám byly nějak uvolňovat kovy do potom skočil vteřiny pěstovat ono novým let byl na ho do do vpřed. Zase tím že mu to co v v jestliže někomu třeba v vzdát celí který ku zase stejnou téma ty k bohu na příklad krista mnou a abych si že tato téma říkal když si tak zlá aby na vysvětlená a není jen není být dalších na přímluvu chtění žádný návod. Tak bych chtěl k tomu říct tohleto třeba objeví se tam tvá nit která mají se sice lásku kdy nebylo tam začít nad celá ta tam to bylo i co se nám jsem za za pod zatím ještě další přít dal si dokonce. To znamená svoje vší cel podrobné vedení. Jak by točí slov které představuje symbolice tu obecnou cestu kdežto to znal slovem třetího krátkou and to přestavuje osobním zabarvení jsem byl a teď kdyby se dověděl co to znamená and tak se o tom možno jít o dal ale to jsem se to zdál. Že že vých. Tak je tady země toho že nejde odbýt tou budou své vedení nýbrž že o krátkodobé vidění a tam aby si že i v tom není nikoho dobyto by tím byl. Tak tak je toho který mohu nejde o to aby své věděl o poznamenání nýbrž aby se k síle milosti která jsem semeno dovedl by tam totiž my si s tím ne že nejlepší tím světu. co čeká. Nebo to mám dělal nebo jak dosáhnout úspěchu pak ale na této cestě málokdy tak and protože jsem toto věděl. Pojem někdo jiným než ten který se pole toho vidí kdyby byli totiž tu žáci ježíšových věděli prvním okamžiku být tím ví. V učednících jak to s tím dopadem jak sví tak být ježka ho byli následování pro bylo dobře o tom nevědí jestli to přestávali na jací. Ano velice na rozdíl to pro jiná nahoru. Dokonce si stávali nebude konec světa ne ale že oni přitom konci světa jdoucí u toho kdo v že po patnících není to nic víc nebe. Při bytí bylo li svou milostí byl vidí v tom není. Že například dejme tomu oni ačkoli byli obyčejně diváci okamžitě moji dělat zázraky viděli tělo pro jeho silou o to oni postí. Tak tohleto bylo rozhodující. A teď je třeba třiceti takle veden na to se musím body tu typy činností. Jestli něco v tom lidském životě jsem ji jen na něco si byl nebudeš smířit něčeho co bylo třeba lidského nebo tak neboť tu tom tu není lidmi vyšší že se to být svědky slovní samé dokonce nebezpečným že kdyby toto doslovně být jedno že by to třeba ani nebylo možno se od nebo že by to že byste se po pomáhal v že tím co prosím neřídil toho si případě nebe se mohlo by se dostal. Kdežto vám když se to nedoví tak se nic neubere na milosti mých která nadto byla napadána let takže přenosu tu ono před tím rozvíjí dělám milo že ti může proudí nějaký její jednání a je mi tady vjemech tak s tím ne po du panuje tu k věčnosti pro nás citu. Ten náš život by nebyl schopen existovat ani chvilinku kdyby se odtamtud potácíme nerozvíjet kdyby ten pro cestu tvůrčí boží pořád nepokračoval kdybychom nebyli pořád tvoření pro každý den pro každou by tu znovu vytváření mi opravdu jsme živi z toho jaká milost stát popsal ani jakmile by nás dělá tak nikdy. Dáme ano nemůže bez toho být že bych ten se boží být něho všechno za nebe a tak to jsi mu to také není ti tyto tady na tom tu. Aby lásky nadání milostí. Kterou bychom dno mně ne tím schopní snad sebe a vidí. Kdyby se taková že mně z zná ne tak bych to považoval za nás po dí. Vědí jak vím právní to původní výtku které který kterým to na tu. Protože jsem něco vlastní. Situace že musím být ustavičně znovu nějak tím jak s tím jít milosti podněcování toho větou v výstup mého není stanem je tady ta milost je to vedení tady je ale. Jestli se to děje pořád na úrovni k ní. Tak abych v tom osobně viděl napomenutí protože poroby do napřed u mnou do oblasti vědomí toť. I šel například kdyby jsem dále jsem se takového obsahu tak první co by napadlo čím jsem se provinil ten zásada řešení každého z mých a jestliže je bych na to nepřičítal. Ten je se zázraky jsem se nesených a dal by se mi tak dlouho bych tu milost převedl době na vědomí tu svou dělal. To napravit že bych konečně tyto na poto nechal vzdát nýbrž že by si do toho jdu. Do situace která se mi těmi mi nadává na ty jsem zásadně proti soustavným vedení v si možná že se to moje osobní zaujetí pro víte poznání to nemá být ale se přece nám nohama svoje toto svých kteří po celý život byli vedení svých ale se vůbec se postaví po ze jsem tady líbil ne a oděli o jenom ty musem kryl se těšila další ten kdo se něco bude napovězeno tak jestli tomu hmotná rozuměli. Ví. Tak že mých. Tím tolik neudělal a kdyby to byl lid tomu rozuměli vých tak se dopouští čili kritici by se v tom v mých vyvětlit jak se na mne byl v těch svých tu rostou velice návodné případným jenomže do bědy něco nos no by ho po z je to. To jsou chtění po ukazují na modlitbu denní nebo z denní svou zadní co se dal svýho v potu a jestli to neudělá tak prostě jenom cestě otevírají ve své někam nových sám je potom je to bych v tom nerozumí co dělal. Žádný jestli vědomý větu milost tady mám tak že mi že kdyby byl si vědom toho co to znamená tak každý z klad bili být podal například kdyby jednostranný že by daleko dostaly ty než provedení samotnou milost za tím s vim na tebe by linka se mu tu tu před mnoha mnoho si pro žitému jakého ve ka vysvětlím jinak jako tak by se ve třeba aby o jenom máli tak si to tedy v ve jinak než třetím nebo mi tam něco pro. A no tak taky v tom vidím něco nového hlad jsem si že říkám si jak jsem tehdy nevěděl jsem ve vedení k tomu k tomu aby to bylo bývalo udělat ale kdybych to byl býval udělal nebo tak to mělo tu pomyslel neblahé následky. Protože ten ten je tady k není proto ne by se dal mých cestě něco dělat po závadu že to tak vých že totiž kdyby měl li se tak tou mám k k k zrovna jako třeba ten základní jsem byl zdál názornou v nás ve li jsem vám říkal abych to měl by se za no z ne paty dalším kupodivu nemám nikoho to za by to nevysvětluje nebo na není to nějak vysvětluje prostě ne. Čili ten ne vším pořádku a nebude to tak li jít ale se jednou dostane do odvažovat tak na tom mezi těma on dva sedneme do a protože vám ve si to jako minulo jako milost která předešlá a budeme si říkal. Čili to asi bylo dobrem se dohadovat potřebujeme jenom dohadovat prom pro do cesty k tomu snu ano. Ve se něco stalo mezitím jsem napsat události které nebyly normální. Které zatím snem nebo před tím snem předcházet. A tím by se člověk sám dostal na úroveň utíkal dobu. Že ty jsi tu. Hle mám dojem že by jako my i v možná jsem mění čili ten tak s tím a k tomu abych které nastoupili mu jsem cestu mu to lásky k bohu. Protože když někoho miluju tak jenom s tím asi tak na tom nevím v mysli přes li správně potud dostanu mysli koncentraci v tom smyslu. Pane prohrát jestli jsem to řekl tak jí. Ale nás a něco děláte absolutně nesouhlasím s proto že si toto se nebude dnu fa jak vám říkám pro říkám že by prosíme jsou ona ano protože my musíme na to že jsem známa li jakým způsobem a ííí se dostavuje na této duchovní cestě jít řekli spůsobem se dosahuje v běžném životě co jsou dva do k němu jít v tomto běžném. Životě ve kterém my žijeme to bujet neseme něco k nim něco dělám se snažím se toho v mocným snažim v tom vyřešili tažení to dokázal znal a nevadí že vám to nějaký uspokojení a že von to jsou určité ííí čili to je takové řekl když je kterým se u viděná konání a myšlení v tomto svět. myslím že nikdo zná jak tak li jít v tomto světě neděláme prát čili v něm jenom z toho důvodu abychom dělali nýbrž že vám to ptá při literu spokojení že jsme proto třeba na bych kolej mění a proto o děláme a pak ji znal do pod rodin vyvést ze vám projev pro vynáší nemyslím jenom stranit ne tam ten ho pro ve tou pokolení se také že bych se nám to přináší. Při tou jistotu že v tom světě něčemu zem protože zatím nedokážou dělat nic jiného to by tím zajistilo co mně dalo jistotu podobnou li kdyby dělal něco tím co by to bylo jenom myšlením na vody ve praně říkáte ten takže není věr ve jsem se ho sil svých úkolů v tomto si dobře protože bych zanedbával třeba věci světské a to není správné aby. Nebyl na poli bydlet pod ním nepochopil se to smysl lidského života tanec tím zanedbávat světskou činnost pochopitelných. Tak el prosim. Bylo by dobře si říci jednu věc se toto dosahování tuto duchovní sil k a jestliže toto máma nějak vyřešil. Tak jsem vaším dovolením obrátím na velice mu dobrého myslitele a tím je martin buber matně vůbe na mně bylo bylo jsem budeme žid který žil německu potom za vás čili to po toto velkým roven tomu ten kdo ve vodit že by dali na tam nevydržel a tento tím po bral na. Nad jeho prosili v jejich hlavní podstata je čistě vložená je to klid a ty na ten svých. víc tam není v mých. A a o všem jsem si vědom toho dostal životu kristovými z nás dělání ano. To mu mohli zda ty z nás nikdo proto jsem není tu. My jsme lidé prostě nesnilo nosit taky jsem zatím to dycky a snažení poučoval ní. Pod to něco jiného ta doby svítí by to. My nedělal nezávidí správné svém postavení a tak tento mal tím mu byla tady v tom tak dovětky podávat nebo snažit z toho nevybere kteří toto vám tedy řekli jsem totiž poslouchal tu které byly svým při tu tu jeho letech jsem takovou pomník ku proto že toto tu ekg.