Karel Makoň: 77-07A-78-01A-obrac._sled_stop (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Vší a to je to z lež kterou u patrně jež můžeme začátku mít. Pojem mi jasné tím taky si nedělejte naději že když se vám nepodaří setkat se svým známým na úrovni k tomu sílu setkání jsem tady byl že že by se mohli kdyby se mi jimi tedy klacek někým jiný na této úrovní ale pero kam ten na těch vyšší které znáte. Tak velká že se ani na těch které neznáte upozorňuju vás v tom může zpočátku na jedna věc. Že to budete stezkou na vyšších tu o který datem víte předvídat ten že prostora nebo kladně nebo že prostě dva vyvodím boží to dobu že to vezmu. Po tom ven z je správně běžně se tak samým tak zrovna v tom případě jen ti za to nejdete případě on ten jsem kdysi se po staví na zadní nohy. Jako jako jako na pod po ve říkáte vy na moravě ano a to je pořádku kdyby ten blížím který se mnou vždycky do kterých sám sebe po me přípravě najednou začal věřit vlastnosti které před tím nemínil jsem neměl pochopení boží příchod pro moje setkání zdárně najevo že bychom více tak bych to měl možnost na pokyn aby nad aby se. Dělá abych o mně dokazuje že příkrou jsem provedl v tu které tat trpělivost ke které jsem vychovává trpělivost přípravy. Teprve ten by ještě neví hodí anebo v tom rodí osobité v ní. Vy mně přímé jiná než k ten případ kdy si si o tom se klepe mystice jsem že jsem při proud ve na k a prosil na přitom musel na dvojí věc aby se k boha a ne k a v jeho projev nestraní v všechno co tady sedí děje jsou. Víme nebo ne ne že výtku a vím proč by si je li boží by se s tím musím vypořádat to projevem boží ní. Jedna mně aby do hlavy mám taky rozumu a na boha že taky božího boží lidmi do od vám ve mně zakotvil. Čili musím všechno rozumově po mnoho všechny projevy boží musí vůli kde dobře že boží projeví se vína mít úrovní úrovní ve k tomu. Nebo u a ty mně byl na úrovni a byl žil v ní. Děláme po dobu si podpory poli klasifikaci nějak uměle vytvářet. Ale jestliže je normálně nepoznávám boha v jeho projevech. Tak jsem povinen se ve tato rozumu. Který řekne že mně se dát na s ku ty člověk. Vidět pro ve vůli boží nebo né. A jestliže si tu od do sloužit nucena dělat tak patrně svých zasloužit ale jestliže v jenom z libovůle jako jsem to tedy udělal tvou maří kovy nit tu matku dává. V aby na zeptal co všecko tak pak samozřejmě se budu bráníte. My vězte tomu může pádnější jsem jenom jako chápat třebas toho poli nebo v lidských chybně jenom. Pro jím učitelem učitelem trpností ten uměl oponovat ne tvých a vedl své učedníky k tomu aby také nebo po roku kde aby mu od otce naopak o tu se dělo nebo to je jeho byl jsem metodami násilnými byl po od nemění. Ve ty modlíme v modlitbě anebo na to na mne tu máme od sil pro tuto dobu do na bod v. Se k tomu řádu hodnot který nám tam se zná postavil čili my dejte pozice uvádí toho chodit cena přitom byl myslím výklad prostě statický jen jsem byl v takhle přirozeně na věci šel od další co je třeba jako přípravě odbourat i na cestě lásky u ti to je. Strach způsoben tím že se cítím být v to že jednou bytostí pocit oddělenosti mu vzbuzuje sám o sobě strach. O to se před sil když tam moje oddělenost hraničí s nějakým nebezpečí života nebo něčím takovým jakou nepohodou vnitřní vnější tak pak samozřejmě si uvědomuji jednu věc že jsem absolutně bezmocní. Že jsem jako jsem vlastnímu strachu se neumí opanoval. A tak taky abych napravil v situaci která zastávat to tak nedokážu. A tehdy tak se tak se to se milost dvě tehdy obyčejně do teprve je kříž ku a přes tuto krizi li se obracím bohu a o po nás. Jenomže cesta lásky li vracela jinak cesta lásky se obejít bez krizích. Jsem řekl tam v několika vám budu opakovat že příkladem jemně v to co se stalo v na tom jezeře genezaretským jít e e kde byla do kávu skal o li se pravili učedníci s ježíšem mat ježíš spal a oni se začali tento který nabyla do toho od atd tam měli dojem že utonou. A ježíš spal pořádal ale čím větší ztratili římu jako na vyvrací je za že se odvolali tolik se probudí vím to je naše situace. Že ty těžkosti které v ve jsou tady proto co tady z toho důvodu časové si způsobeny ne že to je mi kdo dělá mimo nás ale že my žijeme pocitu oddělenosti. Věřte mi to že kdyby oni při prvním baráku na nebi. Nebyli spánek zažili při první větších ve náhledem spadly zažili nebyli my dostali strach tak stavu se dání daleka tak nerost poutala symbol toho že rozpoutáváme události svým strachem na továrnu před pozorní. Strach je činitel. Který způsobuje krize nejhorší krize které člověk může zažít jsem právě prvního momentem koncentráku zažíval tento strach o vlastní život. Jsem si mysleli dávno před tím že tohleto mám za sednout. Že to jsem se cítil vysoce potes ten let a najednou jsem byl strach o volní život kde jsem vzdal. Deset sebeláska tak se vzala atd kdežto najednou především o to aby nezemřel tomu znamenat dělo se do pól onomu postu to vedlejší abych nezemřel. Čili toto jež po padlo ty výši či páně na tom jezeře přítele. A čím jsem více lpěl na to vlastní život že ti ta bouřka kolem byla jiných. Této vrozenou stal z mrtvých nakonec to bylo do nebe na zemi jako u za dělat te se tady zabydlit se znal tak jak to proto je vždycky když se mu u stávat nestal v čili když si ti k nesnažíte v okamžiku strach ku systém tady letem atd. To ten strach z vůli obětoval bohu víte co v tom neb zapřít neví ten je technicky na otce ale obětovat sebe s tím strach teď mám strach o svůj život dobře to znamená tady jsi volám mu co vědce nebo by se splní můj strach tak umřu ale já. A tu vás to je bože než u můžu budu obětovat svůj život. Tak obětovat ty si ho vezmi k sobě představě patří k o tebe jsem přišel tobě povinností tento odebrat jako povinnost jako lásku že to z něco málo a otce to povinnost sval. Si že sebe obětujete. S tím strachem v tak je konečně našli prostředek který vás to je k bohu k vede neboť jenom ten se tedy vás celou věk je na celek přesto říkal let. Let který vás propojuje celého jsem ten vede ke spolehnutí takže i taková. Událost jako třebas mu. Na na tom jezeře nebyla do kávu skal způsobilo že probudili ježíše o to spojení je nějaký dokonale ale je aspoň do takové měly dokonale že ten ježíši tu mu v taženo váže svými mu že je tedy vyčítat jací jsou malověrní že vším dává poznat je samé. Že zvyšuje jejich sebepoznání oni z jeho věnovali je že to že se nepoznávají správný si mysleli. Protože prostě zahynou a že to způsobuje ježíš tím že s v tvých kdyby nestal stavim k tomu se dávat hledal na velkým omylu byl stavu tato věk kvůli mění tu. A jestliže pro u tedy toho je že tak krista statek čemu byl by to nějaké dokonalé spojení v ale probudit v sobě hlas boží který na pohled to je protože dát sebe poznal dokonaleji v také jeden krok jeden z prvních kroků tak se z těla svých tato jsem chtěl tam v si dělat co on od i tady pro spojení své stupně u tímto osvícení své vstup je tady jedna. Že osvícení jenom své stupně na tento petr svět tím že negativní události jsem v životě dovedu i se sebou obětoval bohu. Kde je tu událo to by se odělo aby ode odešlo ale ses sebou tu. Kdysi byly je ti učedníci řekli jsme tady z ježíše když zahyne je zahyne lesní stal po dvou je vším pořádku zůstal neklidní tak němec k to je prostor do z nás otce prostředek vědce. Jaký to co tak protože byl zahynul bohem nebo do boha nejsme nikdo prosto dovede je to také vede do citelně. Obrať nese jenom stavěl zase jenom z vůli tak že jsem sebe vlastnil nese s tak o tuto od ti svýho pod lid ne ta tím sebou kalich do otce. No tak je s na tomtéž jezeře když ten petr šel za ježíšem po vrátil dokud mu věřil tomu ježíši se tak se voda nebyl dělal ke začal mohl že po hladině. Tak za člověk dělat to co svět výkladem ti rostou tohoto pokorný svých tak zaseto byl. Takže muss ježíš kristus podat ruku aby vůbec zachránil velice pěkný příklad toho jak člověk nic nemá myslet nemám strach. Ba je strach protože nemůže zbavit tak se musí z ten u sebe obětoval k tomu bohu ty jsi ztratil. On za radost že protože se prostředek který je pod tím je si tím z jeho lidské bytosti opravdový strach kdežto ostatní prostředcích které dosud nevedly ke spojení s bohem nemůže to víc že to je pravé prostředky protože ho k tomu spojení nebyl ale úmyslně váže toto spojení vede tou vodu v po klid to je to pořádný de že když sebe připojit je tomu statků protože z těžkého. Ale těžké je odevzdat se bohu přitom mění se tak pomazala předek prohloubení lásky k bohu to je první příznak toho spojení neboť ta láska se prohlubuje. S vědomím že toto domě vstup je mělas kam moje nýbrž láska boží které přitom do vůle. Ano tady je země může krise řek li nějakou postavu vést která je zažívám je o lásku se při zase napřed jsem po vlastní lásku pochopitelné ale jakmile začnu zažíval jeho lásku k tak pak to dopadne tak že nakonec vůbec s nemiluju a nepotřebuju o ten že on miluje země. Plete i dělal živ je ve mně kristus tam to končí že že to své stupně. jsem tak jen když jsem na pád z poučovalo o cestě činnosti ní. Tak jsem vás poč slova tak abyste události odevzdávání bohu tak byste si dali z jeho rukou také že ano přicházejí obojí a teď vím že vás začít hrám poučovat o cestě lásky. Tak na vás chci. Abyste se připravovaly na setkání s bližním stát. Jakoby to bylo setkání s bohem. Ano ano než čili bůh není událost čili neruší toto tedy velice dobře napověděla měla neruší tím co jsem před tím řekl jste že bych tuto spojku tam za svého toto tat co tam mít do dám v tom spisu. Že totiž se tady setkávám s bohem s. A jestliže se setkávám jenom z když zní. Ale tak sice je to v nejlepším pořádku a bude to ještě událost pouhá dál wu ale protože teď jsem s svolení se pomocí lásky spojovat nejenom milovat anebo se spojovat s bohem vědomě. Tak nevím ku tu lásku rozdělovat na dvě částky pro bližního na straně jedné. A pro boha na straně druhé. si musím uvědomovat že měl pro v ježíš kristus říkal ten bližní to jsem byl já. Když vzati nezažívá pochopitelné tak nemusím do tohoto stavu nějak propracovával. Proto jsem mluvil o tom že přednost na počátku této cesty mají vztahy ale ne za přít z dlouhou dobu ještě nebudu zažívat boha ve jsem by by s ním za ještě že bude trápit ne. Ani v sobě pochopitelně ale u tu moc tím dějem v zlepšovat stav k němu tak. Aby překážky pro tento zážitek postupně od víte co jsem byl k ní. Že zatím jsem sestává bližním tak že jsem si jist tím ne lásku. Se nenaučil ani chápat desku v jedněm boha jsem v tom toho této přípravě ve napsáno prostě nemáte k se to ve jsem napsal jak to setkání tytyto. Protože chápejte v mi že on nás od toho co si z něho tak v zákoně dosti zná rodu o tom o obdobu toho co si. Jiné nechá to klidnou jak to nýbrž stylizoval lidskou činnost směrem k lásce péče to jsem chtěl napoví stylizovat lidskou činností jedenkrát. Předtím to byla třebas práce otroka na poli ten otok nemusel milovat svého pána rozumíte k a mohl tu práci provádět správně amos se ocitnout večer v domě svého podá ze svého od prokázané a byl přijat milostivě protože dobře vzal do že co se se na chce nebo na nás stojí kdyby ten kdo se učí lásce jenom dal tak se pro by v proti zná k ní. Víte to je nejsnáze se poznat jsem od on na to jsem dneska ráno říkal jedno se poznal než se to pozná se nebo si myslíte nebo uznáte toho z toho výrok ježíše krista že tam marie která ani nic nedělá. Svoji na sobě lepší bůh děly pod co tady či krista že tam tak která pracovala pro tu společnost za mnou lásky plně zaručeně láskyplně. E. Pozor na tohleto čili ta a dokonce u v evropských křesťanských mystiků an hraničila nic nedělání na ni dole to tu ve následky takové dělíme řeky z pole do přitahují že jedno při by nic zneužívali tu ano výtku. A myslím že bychom měli ve na veden k tomu poznání které máme dvacátém století v v měli za to zneužití síla a v tom smyslu když člověk se tu božím ten do toho. Láskou u zpívají do stavu a dívá i něm že. bych byl rád ti pravil ne znám novém nohy ale znou mu na no v celé učení si krista který zván všech jinam by mít cit jak o tom co jsem říkám ten člověk zahálet třeba celý denní jak jiném dal na jen o někom může na by nic je třeba pracovat. Tak ten neměl zdvihnout a neví na tu vidí. Ten nebylo nikdy později k večeru mohli se dostat k tutéž odměnu jo. Čili této skloubení činnosti ááá i ostatní jeho učení jiná bytí to se sedli li mi to nemohu jsem se v něm. Na od dopoledne nestačí tento výtka ale vězte tomu co tam v tom zapsáno je tak že se to dovíte postupně zápisu ano. Čili jestliže jde od toho tak zvaného přirozeného způsobu jednání. Dostat se ke stylizoval mému způsobuje nahání si all si o to že si od něho slibujeme v mém historickým zkušenostem více než od přirozeného jednání. Né. Tak prosím platí láska musí být absolutně přirozená ale protože nemám protože ji neumí protože neumím milovat tak musím se nepřirozeně tomu při tat tak zvané přirozenosti která nestojí za nic která neni láskyplná. Který musím udělat násilí ze své lidské cosi která je jiná která nechce milovat pravdu kterou byto potrava malo ano tady musím přimět k tomu aby najednou za pod síla nad těla i dává ale protože jsme si včera říkali ty požadavky vše krista svou maxima lid. On říká budeš milovat by nějak pro sebe no prosím vás prvek neopomene sebe milovat se lidem jako na tu pro sebe. Ale bližního opomeneme milovat du do bod by byl nemusel za by mu to dělalo dobře bylo třeba pro to myslí jenom na sebe v ten můj způsob myšlení ano li se ve všem ale jestliže tomu takhle je tak se musím přimět k tomu aby v tom o jinak. Abych v tom bližního miloval jako sebe aspoň na po ne jenom tak. Ale co ode již kristus se navíc aby miloval z celého srdce boha anna z celé duše z celé síly. Tak tam říká né. Prosimvás které maxima mystika maximální požadavek jiného z jiné strávím za v v v k tomu je třeba vrcholné předat se života aby k tomu k tomu mohlo dojít. Sine li za zlý smíme přít s činností tam přišel i maximum po snad bylo buď na poli a nebo domě aby si tam na tom pod li dělal něco pro sebe o tom tam není že jsem tam maximální požadavek ježíšův na poli pro hospodář aby domě zase pro hospodáře a teprve potom bídné tak pro sebe. Maximálních a kdežto tady milovati budeš z boha syna z prosimvás je první říkám zná a pak bližního v druhé říkání znamená napřed bys neměl milovat jsem k ale jak to pomůže vůbec bojí když boha nepoznával když si to dobře věděl. Co se tam to je druhem že musím začít od toho co je mi bližší abych se naučil tomu prvnímu čili z celé učení lásky jeho spočívá v tom že toto je trůn né. Tom napřed člověka poučuje a učí ho pro zvládnout a teprve s tím se přeroste tomu prvnímu. Tak také vypadá cesta lásky když se člověk učí a proto si říkal milovati vůdce a víte to opaku z náhodné když nebyli na tak musíme mít za to že on věděl že to je možné. Protože nemůže se nikomu přikazovat něco co je nemožné tak moudrý bylo abych se této chyby nedopustil. Milovati budeš v znamená sis schopen mělo tu a způsoby jak k tomu dospět on ukázal. Ovšem způsoby které on ukázal zase my nemůžeme z prostředku napodoboval. Neboť pak co dělal on se svými učedníky jak si ty učil zná tou je prostředek poučování koná. To jak víte z předcházejících výkladů ti učedníci představují vlastnosti lidské ne. Které jsou chyceny. Kdežto pro toho ježíše opustili který je symbolicky co o posice rodiny ne jsou k i cenný kdežto než že vlastnosti ještě chyceny není otce si nemůžeme začít napodobováním tam někde kde svět pozval k sobě když kristus tam teďka řekl tak pánové si sice byli vážili. Tyto petrovi duše a to se dělá tak znal že tady mám nějakou moc od otce a tu moc dávám předáváme do vydat láskyplné skutky takové abyste před čili že od boha pochází ta moc kterou boha tak tímto patrně řek oni se podělit pouto mocí boží a touto mocí dělali zázraky ale prosty li pád tam co dělat zázraky to se vám nestane protože. Se přeskočil li všechno to co sedělo před ní. A co se dělo před tím aby se vůbec ježíš pohled na proti aspoň betlém v tom byla stylizace života. Tisíce leta svět se životem dostával za atd tu my musíme napřed zvládnout rozumíte čí zvládneme nebudeme žít jako zvířat láska co zvíře chce kam popud táhne prodělá tak teprve pak máme naději se v nás narodí ježíš v našem betlémě v našich stály v našem těle tak abychom zažívali. My ho ti kristem cit či napřed musíme nabýt s tak světový abychom zažívání pane proto abychom zažít a vůbec spojila své text toho nese ten vztah napili správný ano pak teprve se naučíme milovat toho ježíška. To znamená milovat boha k sobě který nám věštění dání. A o kterého se musí víme z tam rádce. K který musíte svatý jedinou naší starost vedení žádnou jinou nemám teprve pak můžeme mít naději že budeme na pod od jak to ostatní si život který si krista což je cesta lásky. A víte že tají jediná starostí která se od nás potom chce. Spočívá je tam symbolicky popsána tím způsobem že ten svatý joze který nebyl z jeho jsem v jenom pěstoun nemám nic víc nic čím nebudeme se cestě v poznání z na ukázal cesta vědomí tak jsem v tom spisu. Tak tak že on o postil svoje rodné město opustil svoje známe stání které bylo jisté dobře by nás čelo ale šel si někam do egypta jenom protože měl starosti o ježíše. Tak to musí dopadat že k svatý pavel to dobře nazval v že když jsem mám o po které tví jako nějak. Svádí k něčemu pak o mám vyloupnout že moje ruka k něčemu se tak těma utrhnout. To znamená abyste se opravdu abyste řek vytrhl z toho dost za zatím o způsobu oka tu by konce město dosadil způsobu myšlení a jednání. Aby se nebál. pod rovnou od sebe nás vím všecko o čem vím že to této cesty lásky jaká. Toho odvádí někam jiném. Čili on to vyjádřil symbolicky utonout synu mu po tady nejde to bylo málo o to k tomu se ku ku nebo vyloupnout život to je málo symbol toho jak to vnitřně dopadat pod co mně stranou odlákávat otec samé se přitom musí. A tak voze musím podat je to pryč. To by vůbec nebylo možné kdybych to dokázal kdybych se touž stylizaci života dostat k tomu narození ježíška nit ve svém životu. Si že hnutí žije ve mně aspoň ježíšek neříkáme ještě kristus. Tak přeci jenom jsem svým způsobem svědkem toho že tento život větší hodnotu než všecko ostatní mimo a dostaví se nový řád hodnot. Který usuzuju podle kterého všechno postupuju se to všechno dělá na pole která také myslí a tento řád hodnot v způsobuje že ten ježíšek jest předem zdání žák kvůli němu mění svůj život jistot v nazaretě jsem v egyptě třeba s tím symbolicky řečeno. A tak to jsem tam dokud je nebezpečí že ten darem by zabil o ježíš teprve umře tak se vrátit nazpátek znamená teprve umřou některé rozumové vlastnosti které stavěli prosti. Tak teprve se vrací nazpátek tady to všechno bude na vysledovat lásky novým vysvětlení budete tyto možná výrok že to bude po obdoba. Joze že bude na své ten syna analyticky které na nás na cestu lásky rozumíte v ní. Staň se musí všechny změnit od kořene a důsledně se musí zatím abych nakonec se dostal smilování boha především. A z celého srdce a jak víte dobře to se nikdy s tím nedělo jenom samotným přičiněním ježíše kdyby byl nevstoupil do je i pro dánu a se pokřtít zálibě ne něco vnějším člověkem než byl ježíš janem křtitelem. A nebyl jsem nestává vědomě člověkem vědomě staví svým na vůli otcově. A jedině na a při potom vůbec nic neudělal co by bylo z jeho vlastní vůle takže on cokoliv na dělám pro sebe z nená kdy vůli na před ním. Visí že dělám něco v taktně vůbec k vůbec pro sebe nic nedělá dělat pro toho otce takže při z jeho rukou jidáš o kterému věděl že ho zradí tato z jeho rukou všecko jak mu to od se na ten výroku k tomu se říká milovat cele ho z celé síly. On nám to tedy přebýval konati i předváděl že i v této fázi si takhle v nás vládne místní. pak se dostaneme ty tam jsou některé ještě nedostatky nebo. Některá vnuknutí nebo jaká taková. Takové návody vnitřní ke hříchu na potřeba toto na poušti nebo že tu na ten kříž. Kdyby ten kalich po odňat a tak dále to tam vidíme nám dní kriste protože on neopomenul nám netajil vysvětlil se to dělá z abychom si zbytečně nezoufali ve přesto znáti dostal nebo když mluvil pól lidských vlastnostech tato jeho učedníci na tak nám ukazuje že člověk se v této fázi ještě nezná ku že přece ty vlastností které v tom smyslu že voni když sloužili ježíši. A když se poděly jeho mocí tak vypadaly velice k nešení aby bohu dní bez chybí nebyli neměly ní. Ale jak jsme se ocitli bez jeho pomoci byli zase nepatrné nebo žádné nebo nestali ve za řeč. A nebyly dobré svatý petr z emil v tom jakými lišit krista atd tak dále. Tak také toto všechno jenom jsou náznaky toho co si ještě znovu napsat který prominou že to budu psát zase znovu za trest. Ale zase z z z novým při dech na ano a bude mi především o to znovu vybudovat vztah a ne jenom jako od toho nebo jako svým žitý nýbrž tak jak praví se vás dělání když cituji ježíše. V chvíli když se mnou učinil ses tím k říkal nebudete tvou dít v částku a jedno s otcem jako v k k tomuto opravdu láska vede k zpod všem ne nějakým vám u krista i všechny na pravdu a teď samozřejmě vynechává v tom spis. Co váhání tak vidí toho ne nemluvím o poznání které zatím vší. Zatím vším je a bylo obrovské poznání ježíšovu. E. Které on zprostředkoval lidem i těmi poznají vším své doby jenom tak. Ten že řekl kdybych o věcech po zem sil nebeský nemluvil pozemským způsobem po předěl dávám na mluvit na nižší řeč. Tak by tomu vůbec nerozuměli dotek tomu nikodémovi vydělávání to byl z toho smyslu to to musím pozemsky vyjadřovat aby to vůbec porozumění než ty na nikodém nabito v se vyjádřil nebes. A takže my když byl než při vystopovat cestu poznání jeho věta tam od tam být sice tak musíme umět dokonale tříd v jeho činnosti dokonale či v jeho lásce k pak vám to škodit nebude ale jestli nebudeme umět si přečíst jeho lásku znamená něco jiného než čtení běžné tak běda. A pak to poznání které za ním stálo nás bude stát víru. No a my se mluvilo o by milá v nic z toho řek nad tím jeho lásku. Že opravdu ne zná na ne jako jeho činnost tu vidíme znám v ale tu lásku za jím když tu tu protože lásky v a na žen máme chápali není svítící ty vlastnosti tak být po když si myslím podít. Protože mám na toho jidáše ne tady v jeho lásku cení braly tu lásku dycky an ta láska lidsky za stávání se jaký vyjádří jidáš skvělým způsobem vypadá asi tak lásky aby mně bylo li vrátka ho na boží a ta moje nám ježíš veliká v podá protože tato matky byla mohla dát zná. Chudým jsem mana prana kudy rozdány peníze tyto potřebu být než nabytí pomazán tu matku kde toho tahleta není k této lásce k jak jsem potom vidí něco být. Mnohé věci žena bitvy vidíme ho aby se přímo vykonalo to otce víte pro toho že to nějak kdy svými jsem do ní. Vizte když máme nějaké a máme ji jiné při cenného ve du něco třem které uznávám že když se musí řeky do otcova domu od lásky není by v a tak jsem mnoho jest jediné. Aby nabyl jsem konání ta příprava sama návrat se to říká stání vidí je příprava k návratu do otcova domu. A protože on nám ta žena byla tu mast na hlavu již čemu to byla příprava k návratu do otcova domu to o ne k vám ho tady ten úkol jak on tam nad na svět v tom a šel k tomu svému otci na svět aby mu budu dále ve vás to známe a jestliže tomu takhle je tak pak se nám ním na náš není kdy nic v novém svět. Né. Že totiž v není lásku mnou vše co jsme od přibít měl lásku nýbrž. Láskou v podstatě něco obecně platného co se nám vůbec jako láska nevědí. Kdyby to tam za na syna byste na ty si totiž li být tupé. kuje tak i toho že tu je třeba krutým způsobem rovnováha s tím nutím svým. Tu že s tolika atd tolika semen které vina třeba vyrobí se zemřeme dní ku k čistotě večeru práci. Další velká část a deme úrodnou půdu a nějaké být málem procentíčko které z těch semenem těch semen zachová to mluvím mírumilovně o rostlinná této někoho nebolí jak se říká ale totéž se děje o vlastní dítě svýho života oprostit do života ale to všechno jsou projevy ní. Zná která nás připravuje na něco konečné a vypijí tyto kruté její projevy tady nebi v krutě nám tak vědí tak by nemohl dojít k tomu návratu totéž platí o ve kterém není kdyby byl být sval nemám ty si nemusel s vepři při život se při ve přít. Tak by se byl asi vůbec se po měl na otcův dům vždycky z no dobře tak muset vím chyběl ale protože bylo tak zlé že musím se v život jenom tři věcí není v na si vzpomněl že by se doma měl v ní. Toto abychom si om na k k tomu je třeba aby probíhat láme dají událost z ale když počítáme vidí na tom to k přít lásku tak pochopí že to jeho a no aby láska mohla nastoupit že víc pokoru kte tuto není si nebe k ní. A hrozně a ona to byl projev lásky k lásku a anna a v tak je zajímavé že se tam říká tak bůh miloval svět nikoliv slovy. A zásadně a neklid raka místech ono nejde o člověka kdysi na kom mistr měl tu sebelásce myslí ono jde od neví ve z kostí. Tady totiž i všechno za nezvládne spojitosti za ne za smyslu tí. Kdysi se tahat za jeden konec a ten se stáhne do věčnosti tak se u potáhne. Se ten smysl i skutky dál bych nechtěla by se to omlouvali stroje převleku. Ona všemi jsme tak daleko v tom není nás je když kristus abychom mohli být od se od pustím dokud co činí to neřekl nějakého milosrdenství nýbrž z poznání. On věděl že naplňování. Takovém věci smysly tupí činy které kdybyste naplnili tak by bylo dost nedospělo k tomu křižování tomu celkovému smyslu ho posláním si krista. Ááá. Toto při pravou u nás setkání s bližním se naučte na svých nejbližších znám nebo příbuzných proti mně ne ne protože jsou mi proti vnější prosim ale že poměrně mile nezná které někdy jsou proti pochopit za ní. Že poměrně nejen nezná když kristus totiž li nám k tomu dát a se opírám ustavičně o něm že ono to může pomník do vaší pozornosti toto na to znovu upozorní kristu byl v rámci rodiny že tři před na a z toho rámce se nějak nevím mu přes naše nějak do toho kostel vám tam něco ukázané ale jinak pořád bude cesta s tím jem jak ještě o něm se pro ono. Doby vím byl učitelem co nám tento svým tesařem desítky viděli v něm syna přestože on do obyčejným s tím se strašné nese spekulovat s ním dělo při zemi kam do indie nebo zbytečné spekulace óm byl synem tesař z novým protože nám chtěl ukázat že by se musí domácím poměr vidí pořád. Dos ven dnem vypořádt obtížným který žije u jeho. Ta mu pozvání na ní. Tam není naděje se vypořádá s ostatním bližní že ta náhodně nebo nějak kdy málo udělat nezná obsah i když se nezná. A kdyby začal odtamtud tak to je úkol se na to si nikdo zná nestačí a který nemůže zvládnutí. Když ho zvládl jenom proto že měl tvorů ku po ruce moudrost kterou před tím není.. On musel i od otce nadán moudrostí kterou se nás kterou v si.