Karel Makoň: 77-07B-78-01B-obrac._sled_stop (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. No to je otázka pomni k na straně říkám že tam my čekání díl. Zná z an lišil to on věděl postu svým poznáním není si myslet na tu krytu. Anebo nestranně u pamětí vlastně dělá soustavně je tu potože tu pořád něco z tvých tu tu u klam do vaší pamětí a po jeho nějak na tom není. Že že tyto se se cestou nově myslet tohoto které vět paměti se budete pořád či znova znovu to o to o to o to byl to poznat dostane tak se budete řídit jak proti vědy si to na do nebe. V okamžiku vstupu do domu otcova v paměti o tom co jsem dělal jsem za ano to znamená podzim vás sluhy tu tak si z toho vyplývajících musí mít stranou. Protože tam mám víme o tam na tom na tom domě mámě nebo ho lid tam na tom poli jsem pracoval provoz po na že nepřímo jsem obdělával jeho od olej do ona stroje pozorně. A tady v tom domě. Sloužím přímo jemu ano o něco jiného jsme nepřímo z na jeho božích nýbrž jemu. Jestliže mám sloužit na jeho po po potřebuju k tomu pamětí. Musí je tím jak mám bych vás tady donutili k tomu musím života v tom mně nařídil to všechno otázka pamětí. Ale jak všude hodí k tomu musím jenom běžně. Že jsem z něho může mých v jeho může který vjemu ma a to ode mně bude s tím tak to udělám přímo osobně svézt na o čem můžou pamětně taky vědět před z aby by poznávají tomu tak ty prostí. Čili počáteční nějaká paměť tam hraje nějakou božích ale není to pamět to o tu tu se čeho jsem si tam provedlo byste cesty doba toto jsem se ve dělal dělat svědomí jistě nebo si to člověk tento správně dělo co musí dělat dnes tam není tu. Se tam nejdu pamětní tyto mezi mnou o mu podá zemích nýbrž musím tu přímočaře sloužit o poznání. A proti tu jsem ze svému odevzdání v tom v myslet toho odměnou za dramaticky čemu dávám najíst ale vlastně že se mu odevzdám že odstupuji od sebe a přistupuju k němu takovou měrou jak odstupu od k letu bůh k němu kdy dostal sám se sebou stavby jemu ne od nepřistoupil při tomto smyslu jak jen je li odstoupil od paměti ní. Čili o toto makoň sama sebe v tak do zase měli cestu po ju s tím hospodářem ale to by nebyla při celá odpověď proč jsem proti paměti protože tadyhle v tomto momentu když třeba dělat nějaké duchovní cvičení dejme tomu ve si po mu nic s naším způsobem dělám cvičení písmenová v opaku jméno boží tak samozřejmě to jméno boží opakuju své vět pamětí tato potu protože o známých tak mám. Pamětí aby jakou technikou co mám dělal po mým krát techniku vlastníka v tom mého způsob bude dělat to jméno opakuju třebas v boha dejme tomu čili do mínili dokud to dělám takhle je to otázka pamětní ale dokud tato paměť neodpadne je tak se pomocí tohoto cvičení bohem ve spojení tak z tento nic čili ta paměť je zapotřebí již na vstup budu proto si cení ale kdybych na ve. Dělal co vede sedí pak chtěl pořád omezenosti protože toho pamětí tak si znemožní pro spojení jsem dlouho bojoval k že to nešlo dál říkal že prostě jsem byl unášen za toho jméno cenných ztrácel schopnost ho vyslovit tím tu. A nastával ku cestu spojovací stav protože ten jsem říkal. Ta v tom nějakou něco o tom že se ve mně mistrova tyto nezrodil cesty není tak o boky nic. O tu tak je přes tohoto do tento na tak pak nás cesta tak řeknete moc toto o to se mu byl v tom o jenom božímu but si dal jsem vylomeniny pád toho viděním tím že jsem znal stavěl paměť tam kam nepatří žen. Paměť je tady proto abych mohl komunikovat s tím prosti. Není tomu vůbec založena aby mohl ze věk není protože cení jenom staví bohem který by po všem je dělal. mám tu prostě vých svědkem a to s věčným svědkem jeho tak tam bych se neměl tou tu čili z toho důvodu nebudu potřeba tamní ano ní. Která do prací když se může vstoupit do otcova domu a sloužit tomu to těl dělat. Kde tady tuto jakou cenu tady na protože měl strach. Cestou udělat třeba špatně jak svátost poznání si že on tady opravdu ježíš všude. Stanoví ideální postup ideální postup. A toto i děláním postupu ani na cestě činnosti nemá žádná krize místo nemá. Ani cesty činnosti a na cestě poznání ale prakticky to dopadá tak. Že kromě na cestě lásky by si krycím dochází v protože člověk ideálně nepoznává člověk. Ideálně ovšem také nemiluje ano a v člověk ideálně neslouží. Neposlouchá nedělání a proto dochází ke kristu a nic a proto o to mi ke sestra tu. Protože si tedy cest se třeba začne se k tomu jakobovi. Jak se třásl strachem před tím se chrání mi tím bratrem za volen měl strach. Neměl čisté svědomí cesty ptát toto rozené svých tak svých stání nebo splnilo mu cesta prvorozený umělec na ni podělit nese tohleto ve čisté svědomí každý zná není li o svém díle které se přesunulo z rukou boží do našich lidských není dokonalé protože bylo prováděnou přetlumočením lid. Mu ano sela o moje řeč kdybych třeba zvukový je velice dobře poznával nedokonalé tu moč činí všecko pro poznávání které nutné a tak taky v jiných oborech když bych pracovali jinak než tu moč sil nebo co zatím je práce řeknu od cení tak by to dělal velice dokonale tu s a pro toto jako s a pro neznalost a nepoznávání tady existuje také strach. Ona ho ono mu tohleto ježíš kristus říkal jinde a my nesmíme vytrhnout z jeho učení vůbec nic by tomu se jako celek. Jo kdybychom byli služebníky soustavy kde míti na poli tak v domě strach tam nemá místo postní ti by tu. Ale jestliže se blížíme ke konci světa lásku tak jak to líčí ježíš kristu bez toho že bychom tedy z lásky myslím že dílčí kdosi myslím tu osobní lásku. No no o kristu stane se to může stal dní právě postavená. Tato cesta nebi si tak pak budou probíhlá tyto výměny velice dramaticky jak jsem to dneska několikrát říkal. To znamená půjde toho strach ten vel v jakou měl strach cesty do bratra se za o lásku. A tam si potom není nitka ale zaručeně že motto tohoto dovolat tak myslím bojoval neznám čekej na nevěděl kdo se u mě. On k tomu co my ještě horší než přesto se svým bratrem kterýho v prach se setkání ve jsem byl zastoupen že by vyšším řádem strachu. Takže tomu o mělo něho ten strach nemá jenom v tu o. Tento pocit tu se tak tak li v v velice pozicích které toto píše alan mat v ovšem jsem to nepřekládal toto píše v tom by v tom po s tím si tu li tu krisí pouto osy jisté nejí cestu k tak činnost vám mu tu tady ale neříká. Protože si netroufám kolik jako on stávání z vás. Ale jakmile si toho přes tu. Od toho vás v této v tak si budu troufat toto to zase jenom říkám také na jak se mu k snad se poučit od měníte ti tu v do se z toho k ní. Pro jako ty díl. Protože bych to chtěl stejným s tělem zaměřit abych se nic ve pro ve vězení. Duchu možnost ze možností které k ní. Tak že strach je také něco nového to obranná větu o jako bolest že ano s tím jako nestal. Mně velice dobrá záležitost ne ve své že by bolet maloval slovně chápe ale to ochranná že ano. Proti ho všimněte horečka není dobrá věc. A je to lekat tolik pravých velice užitečná záležitost v do určitý mír milosti se sino a tak dále. Ad tak že bych opravu k mohl. Jak potom ukončit tím spůsobem ne že nemluvim o tom ještě nějak celistvě rozumíte protože jsem se dostal napojení jsi ale tohleto mám na mysli pořád přesto neříkám tedy k tou vůbec nikdy celistvě neřeknu protože řeč lidská to může pravé jenom z jedné strany vždycky dáte nestranný aby musel zase ji obrátit na budete to říkal propio tento strach je nejhorší překážkou si říkam o plně tak není to jsem si to vedle sebe to říkám. a obojí je to nám dal o a bez něho se na určitém pocitem druhu cesty se vůbec neobejde tu. Že například nepoznal jsem ztracen jedli u týkal tolik znám tak jsem se po považovat za doví jak jeho z ale po ve se nikdy vím z vlastní svědky mistra nepřekoná tato víra jo nýbrž on tam překonání nikdo z dní. Nesmí doby tělem závažnou věc si člověk sám si městy nikdy nesmí dělal. Že poté vždycky někoho druhé tu tím druhým po se nemusí dít v sobě. Tím druhým může být prostředek kterého on nad letem v v že jsem do se tím prostředkem se nesl nic to by se dělá v této nesení byl lásce někdo druhých ale sám o sobě nemohu. No tak tak je taky někdo druhý který mi před padá jako tam ten neznámým ten člověk který se pro toho jakoba ano a výsledek bude jeho zlomil on jako nutný jevil se nestranně stanete opustil jakoba stal se jím dali svou výtečné. A to velice zápase strachem celou hostí. Kdy do ruky nedá mistra ku pro hraje působit krutý západ slova celou né. Postaral ono v mluv vím co tu si druzí mu domluvil klidem ní. O tom jak se mají si misse kráva tak na tom velice záleží tu při duchovním pokroku. Tak kým říkal mně toho. Čemu změn říkají obchodní dosti které že se máme postavit na stanovisko toho byli kterým debat vjemech ano. Jich kterou k znamená to se mi zná ke kterému tam mluví k a jako ty syna sobě záleží. Vedle nikoho mech chodit. Jakkoliv že toku dřeva a tu když nepotřebuje mojí pomoci jasem nebudu nikdy vnucovat pochopitelné. Tak je to pro člověku. Který si není méně mnou ve svém a méně člověkem temná stejnou lidskou jisto li na ani jsem od boha po k vám na ten smích. Čili jeho zástup a zde na se nemohu dneska vůbec nikam bohem jenom že vidí ho do do k lásky musím si být tak do setkání velice věcem kdo si veni velice si čem on takle nemluvil matky vůbec si jenom vám to vysvětluji jako detailněji jak na to přišel a on tam například říká lásku přát které od doby že jiní jsem myslete do do tohoto vám si napovědět. Setká myslet své cesty mými přáteli a se všemi lidmi tak. Že byste cítili s tím že k nim přichází tu teďka říkal několikrát krizím ty ty svých. Nic jinak to nevíte že než slovem ty ale nebo mám pro to bys tomu který viděl v on to říkal takovým způsobem že jsem potom měl dojem že on domě pronikat celobytostní jsem se tak se to bylo tato jsem před si v cestě nebo tónem do roku padesát není které si tu tyto tyto tu a tedy umění setkávat. Považuju za přípravný krok na cestě lásky upozorňovat že to na to vím neumím ne a že. Že jsem toto považoval za nutné do tohoto vtělit ty ostatní kroky které se na to že by koncentrací. Ale ještě pro vás něco jiného co také známe úkon není. Že totiž musí nerosty třeba ten způsob dosahoval jsem potom podepřeli nosu. Že tam se nedostavuje s tím že se dostal v nebo s tím že nám záleží na tom abychom dosahem nýbrž. Tam na dostavuje myslí že jeden za nic a k tomu ke komu chceme jít bez toho na to jenom to je co pod kristu. My totiž opravdu se schází nepřítel jsem světec proto jsem vám to tou pod sval do vás že si mysleli že vám to něco tu víte to nemám to ve se to pozná ale lidský způsob setkává kdežto ten který navrhoval martinku do který jsem mocí teď na brvou lásku to je tu. Na rozdíl od v zážitku obr láska a tu my můžeme jít k bohu abychom o zažívání může by také k bohu abychom k němu nabyli lepšího a tu fázi zásadně ti kteří šli k bohu tím způsobem. Že ho chtěli zažíval nikdy jste neosvobodí nikdy nedošli pak se nikdo z mých měli třeba svět v praze ale tam dokončilo byly velice mistři byl li jako by civěli to od k k když přijat do komu tolik si hlavě dokonce nemocných. Protože nebylo tady zázemí z toho správného stavu nýbrž jenom touha dosahovat zážitku ano a tu svým jsem byl naštěstí je tohoto způsobu myšlení duše cenných protože jsem nevěděl co se stane. Ani při prvním v tom zážitku v ani v přitom toto líčit toto od otázku ani mezi tím nikdy tu jsem neměl tušení statek viset pro mne vládu dovedete vydat co se mnou stálé jaký zážitek budu mých. Ale víte dobře ježíš kristus učil učil tomu pátku k tomu k tahu klidem ní. Od prvního momentu neučil ty svoje učedníky ničemu jinému než mít správným a tak by démoni ve synova bližního tak je tomu se znovu dělal. Oni definoval pomoc bližní oni definoval sílu která lásku pravou moc přináší tu. Spojíte ty tři věci bych cení ty první věc prosím co rozvádět dale toto poslední bod třeba v bude tvar vám ještě vysvětlit jednou jsem dobýt dale. Přesto připomenout jenom jí. Totiž člověk si myslí že k tomu bližnímu. Přistupuje on by jdeš toho měl by vědět tu. Že kdybych chtěl sám člověk bližnímu nebo k někomu živému přistoupit k že tím by nepřistoupil. Neboť bych k tomu neměl sílu nebyl by li tu. Von tám přistupuje životem který od boha a von tám přistupuje bude nám který si to kterou od boha a von tam přistupuje láskou k kterou od boha. Čili kdo to přistupuje tom bůh on bůh se za ním jenom mohu všelijak ztratit. A takže ten který přichází je on a není který je na chtě nová a ke kterému na svět zase o to jsi ty bože říká mar tím vůbec. Tady totiž jde mně o jednu věc. Jako kterákoliv jiná cesta k i tato při ne bujení a boj na cestě lásky ní. Něco jiného než pojem si že k poznání nebo si činností. Když třeba cestu zatím bují bohem skutky činností se snažím dělat věci správně být poslušen jednat tak že by významným chtěli jedna správný hospodář nikoliv proste by byl toho pozná pořádku v tom mohu mít ve své duši tak že za to trestali. To udělal z tu tam prosit z lásky nebo ta. Vy u zpěvu na cestě činnost na po na to zase protože to platí i ten že by ní. Kdybych vůbec z vás ten mezím když prostě vykonávání tak ku od roku práci pro svého spásu bez vadit to víte to k ní. Ale na cestě lásky by to ve tak v k bohu vůbec ne. Tam prostí z naděje i ta a při se jak si ty lásky již kristus vás chci vám tím tu bolí vést aby jsem si že by byl buď na pudem nebo v domě ale ne ten ten né. Své maximální požadavek tolik že každou chvilinku v není ve mne na pojaté do tu jsem se pro cestu živosti nestydí vědění ale pro co si jsme slabí díl ti že si budovat se naň nestačí že mu není jako který ji nic ve ve svých cesty dal připomeňte bytost. Ale na cestě lásky tam maxima jistou úplně z jiného lidská. Tam nese buď jenom za pod jak mu to jde vůbec že tak domech se tam říká miluj pána boha svého z celého srdce z celé mysli které duše cele síly vésti láskto fázích úplně v se tu znamená staral jak tohleto vůbec možné. To je stejným maxima li mu jak to tam řeknu tyto cesty jenom na tu po mně záměr patrnosti vane vyviklal a tady zase jinak atena si v ale v směru volit nedovolit smiluj stal. A tak si dobře řeknete si jak dělá mohu milovat celá boha když on neví míníte kdy ho neznám na něm tolik nezáleží. Když je to chvíli záleží na čemkoliv jiném které a to musím vyřešit dělat to nezdá dobyto ve vyřešil takto mám mluvy pán po správném dovím o dní jak na to tedy více v zase chybu vero s tím systémem setkání. musím opravdu síla první krok k této cestě. Trpělivě čeká. Nám moment kdy mám příležitost se setkat aby si na příští tím že znám mají vizte u na nás je tak jsem bědy pro zval ano že se budete učím setkat proti dispozic které třeba dal vých ano. Jak jsme se s ním vědoucí celobytostně se jako setkáváte sami se sebou prostí. To ba někdy celobytostně neříkám že by v kdy se sami sebou trávení taky dělal. Tak pak opravdu které stanete mění ano kdy vám chci něco poradí z víte že myslí člověk nevidí měl na milovat více dělat. Víte to bylo nevzdaloval co jsme vyšli jak na to byl upozorněn že tím člověkem že. Proti od tebe tu na jednu věc že ty se k tomu svoje najednou větev se chce a to na tohleto nemyslet cesty osobně že máte dispozici jenom dal kdyby lidí samu nic mít aby přesný tu svoje rovnice mysticích kdyby na tom bylo za a aby se setkání. To by bylo velice jsi popsal v se vám jenom díl. Komu li to stane li to by si vysmívají mocí bych neřekl že by to z toho si to je právě vím to nic na formování i výtka se to po pak řeky něco co monistické. Jako se modlím něco z na tam nevim vůbec modlit to postit rozroste svým vodní nedění ale on o tom nevíra o tom tak že ten by měl za mistra říkat proti němu že si říkal je to mechanicky říká ano to dopadá nebo modlitbou na být. Ale tohleto setkání své se tu k pro jiné mi to ji dělal láska k sobě ku nějaký obal nějakou přestal. Každý člověk si svůj řekl není takový jaký jsem dělá. A víte nebo svět věcí jako by nám po že vidí v velikou svést že přišel tak jsem tím tam jde o věc se jenom si říci ale i duševní hlavně kristu o jsem si dneska o opaku pravdu povolení tu toho dopoledne jo. jsem se kterou o že při toto rozebírat se tuto myšlenku u svatého pavla se jistě ve výrocích svatého pak tu on říkal to dvoru lidově jenom obecně tak sil nepřesně o tom nebudu citovat co tady v tom našem napsáno činností. By toto vedoucích. Vy mně máte za ve říká svatý pavel že když mluvím ze živých že mluvím jako žid jako člověk který k tomu zákona zákona poslušen ní. Protože kdybych nemluvil židům jako žid oni by mně nevěřili abych nemohu ke kristu přivést. A tak mluvím tu on to říkal jako žid nýbrž jako ze zákona. A nemusíte mi věřit že nejsem ze zákona jsem na tím ta láska ten zákon nepotřebují. Protože jistě že mi kristu petrem lásky. dokud neznám zákonodárce musím se spokojit ze zákonem. A jakmile jdou poznám zákona kte které tady jest býti tím zákonodárce než si přikovat práva zákon i do potrava po když si to při existenci budoval protože to děláte. Když procesem krávy zákona se vás chci přimět k tomu aby se setkali třeba by vnímal tato nesmí zákon dárcem a tak říkal s tím vám co říkáme láska když když tak mluvím třebas boha není tak vy máte se za které žádného jako cely ze zákona nýbrž za mluvy jako pohané. musím mluvit jako pokání jinak by věty pohané neuvěřili a bych jen nezíská vědec před si od toho abych výtka pro krista. A tu i se tedy na změníte vší jiný každý abych moh každému poslouží dít s každým s kým koly abychom každému poslu ne být nikdy sám sebou. myslím že to citové tomu dobře rozumělo a tak když potom u svatýho konat tuto třeba něco jako před určením kterou zákona dost obě napadá tím lásku. Tak mu bych židům kteří věřil napřed určení. A budete spojky korintským kteří byli pohané po lásce jako v prvním příkazu tam napřed k učení vůbec nepomyslí tak zase koho před sebou a ne ještě ani jedno ani v druhém případě on si duše jemně předal jsme tělesně duševně šel tím že na pro ten dopis pro toho komu z výše. A tu bych byla lásku kdybyste příští moje viz k ní. A mám přijdou třeba o na to že tato váš potřeba se vracet cestu on mohl dostat své abyste pochopili jsem to tvá jako setkání s vám vých. Každým vám nejen jako cestu činností jsem se nepotřeboval s vámi vidět ale jsem se nepotřeboval zdají a. Neb potřela protože na cesty činnosti a ta láska je budu o řadou záležitostí ji tento měl strach tam vysvětlit služebníci kteří toto bili těmi hřivnami kdy se čili o tom že v jejich sil u po pracně velice přít tvých jak ten jeden mi prozradil aby věci přít na že šel v že bys že tím ten že mnou tam ve synem zastal říkám mu přímo pak o tom o pro že zakopal to přestalo po si mělo po na tu to nebaví. Je pochopená citu. Ale ti ostatní města nemohli o tom že milovali toho pána. Tak tak je nechal na pro že milovali toho hospodách nýbrž jenom vědom toho pravdivý prosimvás na cestě činnosti stačilo dobude hospodaří. Tady nad na tuto se to co vás uvádím nemůžete jenom úlek tím amen dále tou klid ani tam může vstoupit. Na cestě lásky musíte si jen z jiné strany na stojí. stravy mých setkání v první krok k tu. Tam je to je to to mu mám za to že pozbyl. By málem na vidí a není a ono ho k a. Je mu dní na sání tu. Každý si to zasluhuje aby se se na dání musí při k na protože je to ne to jsem si to jako být mým v svatý do věc jako po rodím život v na tom to v upozorňuju lásky mil být dělám tu. Vidíte neznám a vím co mi na božích tím tak nit bo v protože by ne po zná ní. Takovém společně s tím že to tu vzdát stává na tuto o tom o tom nad ale v svítí vzal tu u přít které kterého zná tak to neznamená kdy si nemohu za to že tak jak ten jsem přijít z s ním se klást a tak jak v poznání. Není to setkání které od jeho vůle nebo dostal se chrání svět paní dole správné to je to záleží jenom člověkem tma a prostí díl které v sobě ona úrovní čistě. A ani nic nemění nic kde zanechalo tu. Kde to lásky chrání díl na nutné rozdíl. Víte ve jako konec tu jsem za ty se ze tu tedy že v tom v v žádal býti na tom v ní. To si ve mně dokonalou stravu a tato na zná lásku věc na dílčím po svém lásky jako s tyto znamená být si být sám sobě k sobě měl být kdybych sebe měl sám na řídit po tak v jednou v době. Co jde k vítězství dí. Aby to setkání nic lidí bylo stejně důkladné cení. To by mně ne jako kdybych sám se sebou tak jsem měl tu. Čili když tu v zemi který mu viditelný vidí krýt nám miluj svého by jako sebe. A ta láska myslí že mu výklad a ona nás setkání když setkání není do toho vidím jako sebe se díl tak od sebe tak nemá váže není svých ten stav. díl který milovat krista který je že si o tom že existuje dní. Mýma opravdu se jsem si nebýti a. říkali kdo na síle zná ji onomu tvého zná tu nová znal an tu kristu že jsem se kácí si ho si pro mi myslím prostí v jeho mu učí tak nic myslím tím že o to jsem k sobě jsem za boží. Že k němu na jenom to je nejsnazší svým domu nejenom těl pomoc tu bez chtělo opravdu před láskou protože ono to svých pod z nás tu je komu by se od člověka díl aby uděláme a tak bych na to pomáhal ale pro vás musí dít na lásku. To setkání vrátit na zem zásadě proti tomu ne v budoucnosti tu. Na kříži v na ale na nás tu musí být náš jíte znamená kdy musí kde toho vůle. Ta vás se zažívá a proto by si nemůže být jisti že ba ti vám život díl anebo si vás nemilosti věc. Tak toto setkání provede ne ten zážitek říká si zase sami u kromě o to o ní. s tí. Tak se vám tady vykládali že vám jsem to potvrdit a musí zdánlivě ve dva setkali moji kdyby v ní. A v tom spojí se setkali na před ve stavu na nebo tady být dobyto že ten kdo to jsou to oba si bylo dost mocnou lásku. A kdyby nebyly nesetkali na cestu ve stavu prostí bez o jiné. Tak potom jsem o li to na nají na tu tu to že se na tak vidí cesta ona s tím nezačli mu budoval mělo za nás tedy učit věc pro tu tak tyto a ten umyl se dával své umění přít na by se klást a k tomu si nauk do toto umění vážné ten. Že opravdu žádoucí to jsem se ztrácet svítí žádosti ten ho o vědy je správné že po o by byl jsem si to tu potom né. Který na že je to umět zážitek si dávám po mně buduje ano tak setkávám po svém jak tí. Jak si to představuji ty dělání se s ním setkám a on se tam u je v mém těle komu se říci kdy k během toho setkání ale protože se tím setkal tím kristem tak to nikdy nebude tak ta ano váhání jako by to bylo kdybych to byl napřed nepřipravil kristu láska. To je jedna věc kterou bych do svých syna by se bo v tu říkají jedno viditelné mi na příklad do zná nějací sám boží není slovní ten témže ten říká jsem pod tím jiné se připravoval na soustředění nám tu jsem koncentraci do nosu a město o proud touhu tu po do udělat. díl. Ale čím těles celým dělal ty méněcenným která v toho boha tím méně jsem byl na svém tím svým počínání a tím více jsem prováděl nějakou v k úplnému zmechanizování. Vysvětli mi prosím říkal mně tím je to. No tak který si nebudu vizte slova ale je tady vplývá které přípravné. Tak příprava byla dokonalá. On si žil jsem během to hodné na se na jiné úrovní na jsem se snažil v tom spis i na prostě vých. Tys nějaký zážitek on nenastal soudu nebo tamtudy není světce rozdíl kristus tam nepatřil tím způsobem cítí tak že k vám cestu příkladnou. Na tak litovat si přitažené v kdybych se měl setkat nějakým prostém. Nebo o na to řeknu jinak jasem v pondělí setkám bláznem ano. Kterého se rodina boží mám jsem boji se ho od ve do toho blázince. Že by to ještě vyváděl. Panečku zatím nemohou pozvat protože on prý nesnází do milo byl tady do vzdát i to co pro jeho odvezu ale upozorňuju vás na to. Že toho člověka jako beránka od vedu jsem ti na tu psychiatrii vůbec nebo neodporoval protože na to několik dní přípravu která rodině jsem to řekl díl. A před někým znám situaci krátí na které nic se dostaneme na tu si svět tu ti dneska nám jako tam ten na po nestojí bojoval jo z nebe do ní. A to je protože mám nějakou zkušenost ano tu přesto ale vám musí pro znacích. Kdyby ten byl kdyby li se z této se při tažení po brouku si tím tu panna boha k němu tak se mu oponoval. Nebyl jsem citovat cesta nebyl jsem si na mrtvém mýlit abych se zbavil sebelásce. F. Čili kde byl by si zrodil dokud lásky velikou nějaké důležité se sání kde si věcné. Tu pravdu osobě na obr lásku ale dostat na cestu na které si kdyby vjem tu lásku zná na cestě pod svou lásku vlastností tím život láska kterou si tím ho se cestu k bohu nebo na kterou u něho se tu si tu za to neudělal. On bez vás tak vás pozná spolu vidí lásky vých a vůbec na něho nebudete výzvy v kříže ale ve vás v poznání někom podivného. Tou se koží před vašim nit vystavte jsem do stavu po říkal. Tyto na nebude a v tohleto je v přípravě by se mi kříže láká ježíš dobře jsem se při tím si také na díl zná setkání s nebo oním na dávat přít a tím by ta láska říkal na vůlí dám dal jsem vám měl na porobit. Najít jednu dobrou přípravu utíká k ní. K tomu aby ji přestání nebo díl dopadlo trávení. F. Zapomněl jsem kdo to tam to tomu v to do člověka není na tím že v nebo o na tom na tomu jsou v k po mu o oběma. Kdy byl v kdy si od na tu že u toho by ve dvou v mohlo by se z lásky. Že v sebe že by se ve vás že na příklad z nic není že bych si říkal jsem do vody na udělal něco nechtí v že on jsem byl na že jsme v do smlouvu v za zenu pro měnil na pokraj zahání cenu v něm se tomu týrání to ozdoba nebo k a ta láska. O koho se hodí o bohu minulo země přít. O které stádo dobytka to si tam na svět proto do se se tak si svatých v ní. Toho cesta se to protože to remis v v klášterní vyznám ve cesta na ni be ale každý den začínat du v tom spisu ne že by neměl tak těm lidem kteří krizím jsem tak tu věc ale on začíná ten tam v znovu budoval v autu. Ne že by nebyl řekli nezdálo toho od do říkali prosili to přichází tak vrať proto nebo o jiných ale ten člověk se kterým jednali den křestní atd teď nově tím jedná na druzí zem to byl nový věk k němu přicházejí díl. nově pády ten ale nově ta by místní aktivní nově přicházející bůh. Nová na zná božích si po nám tu na by se vzal že po bych které tu k tomu co ve starém zákoně učili lásku zde ukazovali na příchod nějakýho tu. Bohem o kterém my říkáme bytu do domu do ho do domu bůh do domu stoje ze starého zákona abrahama nebo abrahám vzít za tak onu nás k němu svou andělům a kdy jeho ti vím pobito a bujet dělal sedí v toho sodomu drobné a když roků neptají jemná láska boží tu k ní. Tak svých jiné jakou milostí sil kdy lásky na tam totiž od toho nesliboval k tomu med tu do pod tou svou bo po přijetí jako boha nebo svítí žil v není sebe a ti k bytí tu a znovu jako boha a z doma sloupu do od ztrát třeba klamné ano tak s tím znovu na kříži. To je tato chtěli od svatá bohu.