Karel Makoň: 78-05A-Kaly (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

než se pustím do setkání s nepřítelem nebo s otravou nebo tak to myslím, ne... protivným člověkem, tak ještě se trošku dotknu tím ustavičným stykem který mám sám se sebou. To je totiž nesmírně důležitá záležitost nesmím ji přeceňovat v tom smyslu abych si myslel že mám právo žít jenom pro sebe. Aha a vím co to bylo to ruším, ale to nevadí, to tam může zůstat, ale zjistil jsem si, že když se chtělo od středověkého mystika, když se zjistilo, že on mystické sklony, že sklony spojit se s Bohem, že po tom touží, když se od něho chtělo aby dosáhl nějakého stupně tak první co v tom klášteře udělali, že ho separovali. Že ho oddělili od ostatních lidí. Že mu dali možnost si to tiše v komůrce tu vnitřní modlitbu odbývat nebýt rušen. a bych řekl že přestože jsem proti tomu okleštění toho života klášterem, jsem pro to rozvinutí života všestranné. Jsem pro to všestranné rozvinutí života, tak bych přece jenom považoval za správné, aby zvláště na cestě lásky nikdo při vnitřní modlitbě nebyl další přítomen, aby ten člověk byl ponechán sám sobě, aby pravidelně tuto modlitbu pěstoval, aby ji nevynechával. Aby pokud možno vždycky zaujal stejnou pozici, nemyslím hmotnou na tom tolik nezáleží, ale postoj duševní, pozici vnitřní. Aby totiž jeho vnitřní východisko bylo kontinuální aby nevycházel. Pořád aby si nevynalézal nová východiska aby aby stupňoval vých... hm sílu která je. Uzavřena určitém východisku, aby ji stupňoval Aby prostě to východisko využil maximálně. Jestliže třebas by třeba při modlitbě vnitřní na cestě lásky, odnášelo k Bohu Otčenáš, to řeknu nejjednodušším způsobem, tak bych u tohoto východiska při vnitřní modlitbě. Měl zůstat tak dlouho dokud mně toto Otčenáš vynáší nebo povznáší pozdvihuje k bohu A jakmile mi nebude pozdvihovat hned ustoupit ale neodcházet od toho východiska, jo, to je meditativní východisko dokud v jako nedozví ve nevydá se ve všecko. A totéž platí třeba o meditaci která rozjímání která při vnitřní modlitbě z lásky hraje velkou roli. bych meditaci kterou si pomáhám ke koncentraci zaujetí při koncem měl tak dlouho po opakovat a žízní bych před sám všecko křestní přestat na ve ve vynechávám meditace tupí. Tak musím přejít jiné další požadavek na meditaci je abych typicky meditace docházel ke stejnému předsevzetí. Že tuto předsevzetí představuje formuluje představuje mojí touhu. Která potom přežívá ve chvíli koncentrace neboť koncentrace na boha na cestě lásky ve představuje nic jiného než odevzdání. Takže na cestě lásky se ma do říma modlitbě a přecházet chvilkově bylo zaujatého vstupu bohu přístupu k bohu. Dokud ta když se ve na to mi jiné nový milovníky rozjímáním. Se stejným cílem abych se za udělal pro styk s bohem rozumíte. Jeho prý čím obecné rys chci modlitby vracet dělat co jsem potřeboval tam tu mnou. Protože. Mluvím o rovnováze mezi modlitbou a ne ji v mystikem když v ní. Tak k musím mám velký bych dotek stali jak kryl se chovat k bližnímu tu myslím že snadný ale nevíte přechod k tomu k tomu bohu jak tam počínat abych tam byl v stejně do želí. Jako jsem ve styku bližní. vím že bych nám celobytostně kristu o to se pochopit snadno ale jak toto je celobytostně při mravní po wu potom obyčeje člověk nemá pána vám to tedy teď vysvětlit. Kapitola sebe ve které lásky ve milovat. Bude to modliby se tam před litovat. Tím říkám vědom setkání bližším jo pravda atd pády tato plivl setkání s bohem tomuto bude mu ležet proto pro dostanete dobu k tomu to neboli stycích ale budu pokračovat v tom jestli vám tedy jasno. Co představuje nebo jak viklat modlitba lásky tak pak musím také říci že čím více pokračujete v této modlitby při větší pokroky děláte tím menší část tam zaujímá rozjímat pasáž tak tím větší část ta pasáž odevzdat. A odevzdanost jim to není nedočkáme. Tedy první první tak při od se mysl na rozumíte řeknou tam začátku do vstupujeme nemožné ve dovoleno. Ale. Později je to po první tiché o čekat abych totiž neboť tiché odevzdání tak lepší když nerad aby i ten kdo je na cestě lásky přeskočil modlitbu ticha ve že začal by u por extazí kdo ve říkám že to není hezké s krajně. Ale mně to domu do které dvacátém století. Bys ve kanceláři v byl na to co listu pro do extaze ve samostatný a potom není to žádoucí ze stanoviska pojmu sladké jeho a protože jestliže ježíš kristus v pojímal v dvojí cestu jako sladké jeho a odmítat pojímat tak nebral úpadku takové když plných ku ji vůle jako je extáze. To nebral o konci cenil trvalý postoj on chtěl od každého aby muka ji někdo trvale pád dané aby se dobrým rozum mohl na dokonalejší patření. Před to musí přeskočit nějaký stupeň vývojový satan nerovnováze jeví jako vytržení vytržení z něčeho násilnou za povstávání něčeho jiného tomu se říká extaze. Tak bych dělat jen jedinou reformu v mystice. Abych kdy neupadali do extaze své tak bych chtěl o tom myslím že ji v těle protože na cestě poznání do každému bylo by to nešlo nám byly totiž byl v rády i v evropě od ten li mít k ní. Kde jste nekonaly ani z vysloven účinky typ od tohoto dále praví nebyli. Ani extáze aby řády a to z toho jsem poznání boha aby řády jako třebas františka z ve se proto všechno to se vším při duše tedy utrpení nejsem proti svatému františku ho a je to velice dále. No ale to časově překonána odporovat rozumíte která by bylo poznal někam poklad chtěla aby se mu ještě pořád dneska pěstovat anebo všichni dvě u po prodělali od protože kdyby možná i když se svatý předními padl na koleno nebo prožívána ku kladli tak by mu to odpustiti bože vy postoj se do protivní. Dělá. Jakékoliv chrakter jakým před li se toto uneslo ale člověk nezná dneska možnost při normálním průběhu svého života viděnou charitativních vším. myslím že povoláním tak v nikdo zašel pokorní necháte po klid ve vidím činnost bylo vůbec. A takže my musíme se umět působily a to je nutné k tomu svému odporu nesmí být na pali o to by tato miloval on dostavil jsme na odpolední ale ten vadí do toho v kristu toho utrpení mu řekla. Ten mu sebe za padání. Styk byl jsem se pouhou je obdobný dýchání. Jako vých chrám střední ten celou not a jim. Mu není při spodní pod král znatelné ale jimi jenom několikrát zatemní ji nejenom několikrát za den. A stýkám se jenom několikrát vedení tak ten styk s mým vnitřním který je jednou občasným. Nemá tak velkou váhu na cestě když li v důležitý je v správně vyvolán. Jako styk se sebou sám. Ne že by dával přednost sobě a jsem nucen sám se sebou nějaký vyšší vydržet dosud nic cestou trpělivost. A my jak jsme tady všichni máme před sebou pohled bych byl svým bli ale přesto někdy na vím jakou přestává trpělivost nebo jsem nedostává tak pasti. tak styk se sebou a bych chtěl se ve napřed nějak definovat byl dělá to znamená ten cit kterým cest říkám své vědomí. To je toho co se vyvinulo od okamžiku narození do teďka ale dostalo od se do nějaké fáze. S tvým ji ji tu volali ji do záležitost ti. Takže se po mně může přijít že se individualita do podal špatná netrpěla na tak dále že jsem mentálně dospělý nebo nedospěje jsem jako dítě říká moje rodina v ztratí je to dítě anebo lože ještě před me a. Ale důležité tak ti přitom že taková to pali vlastnictví své. Je vždycky jenom všeho drobností jasem klaní tu ku. Moje existence tvého vydán před podoba sluneční záření které ani chvíli není stejné tomáš své výtky tak jemné že věčný pozorovatel tomu vůbec nepozoruje ale vědec ano vědět krále a pak po muka k vůli vám pozoruje ve vyšším. Smrt na tuto pravdu založení než a na pouště tak klamat od s. Bez kdybychom nebyli nevědění dost tudleto ale pro mne velice pomáhá k tomu jsem vám řekl že nejíme viz zpět stále vnější je. Jaký budu za v v tý. Čili netrapte střed svým abyste potřebovali sebe tak dokonale zná. Abyste dokázali předvídat jací bude berete zásadně se ve takoví jací v netrapte se nad tím že se u která a ten ten není přesto příliš radost že střed za radostní nebo že jste v ráji na nebo že v horu sví. Nebo že jste tu denní kdy musí dech těmito stavy se umět vypořádt kdy máte v sobě normálně ne po účelného jsou. Taky nad tu ča naše voda. Teta se domů přát nevysloví vedou kristu práva v atd. Ale na sebe kritik na člověka buď že přeháním pustil tedy příliš velká nebo když mana. Ale v žádném v nebo málokterém případě je umět atd. A nebo jednání v ti nemůže tvému se u ztráty sebe kritik od vás něco chce na jiné a tím když on stal plujete byste měli to jsem jí. Na cestě lásky musíte vždycky umět celobytostně se bohu odevzdat. Čili máte povinnost když se a když vám o tom vadí ve styku s bohem i ve styku bližní první dva nebo být v jedno. Pro vaší dvou letech styků v pod pravou nad musí podporovat pravda stanu se na stanoví o pozic kdy měl třeba na mělo vadit. Tak v tom případě musí které ji umět jít k tomu bohu se sebou takoví jací jste znamená aniž síla ani zemdlení by nemělo neměli umenšování náš přístup bohu prostě znal krize ten kdo v ní. A v budete se před od po v dobou tou tak letu. Ale se budete cítit třeba velice uspokojení ve vší povalit životě. Umíte tak dobří a uvědomte si nýty se uvědomíte. Tuto toto uspokojení třebaže zdání je pocházelo od objektů vnějšího v jeho pobyt v popravu. Bez vůle boží temné stalo a jsem koneckonců cestou povinen věčnostní bohu čili probuďte v objeví věčnostní bohu za o že z radostní spokojení tím že projeví tedy věčností k bohu za v svou s pokojem. Nabude který projevovat tak dlouho pokud uspokojení budete pod příklad. Tak. Ty přirozeným způsobem spokojenost obětuje ten bohu. Kterak tedy věk obětovat všechno bohu výklad ukazuje před obětuje třebas pokoje mu bohu. Na spokojenost jo k o jednom z míst jako byste viz pokojem vede vyrovnání. A vzal tak všecko se musí také přirozeně obětovat kde vykládat si pane bože letět tuto spokojenost opět dáti tuto radost oběd byl tažen tolik dalo opět li klidní to takle budete říkat radostem pořádal poznat proto vám překáží protože stejně nám něco tekla provalí pro znak ale nedělali. Tady dokážete být za všechno nic tak je v tom obsažena míra se do obětovat míra chcete stal a tato míra sebezáporu vám přiblíží boha znamená viz vím stavem do boha vět v s ním na poli. To se umí dělat předal velký během mimo modlitby v mu mu bylo do důvěra ženu v modlitbě během všedního dne. Aby vám dali krve tolik tomu je vůbec žádoucí tedy podléhat takovým výkyvům duševním jako třeba v hlavu vám mu ku v před radu. Tím záchvat umím na vodní s ním do mluví stránce umírají. Pro o rodin propastný straní oprostit panna stojí tu větu jste před nic na tom není mu. Svou vůli jim původním kteří prostě do těchto stavů budou ustavit je u platné. A kdybychom ji do zakazovali tak v nich způsobuje jenom ocitne věcem. Protože oni se nemohou stát tak měl o tažení přítel an nebo o svém nám tu na založení. například takovými jsem podívejte se na že s jakou vášnivost vykládat a není to nic které dokonalé herectví telat a že je to způsobeno mu povaha ho před tyto med jsem povaha která po mu chce raduje tím jinak. Ve vnitřní stavy. A kdybych své kdybych chtěl vymazat tento způsob jednání. Tak se ocitnu před úkolem se ve bych se asi do smrti vyvedl považuju musím považovat ten lítost o jeví kým ji. Vzala voláním zase slovní zvláštního volání božího. musím umět i v tom let toho hodně výdělku pravé špatné u vypustí na cesty k bohu protože mi chytří chyba na cestě k bohu je v tam vidí jenom s tím dobrým se země dobrého se musím naučit zla chtě na cestě lásky. Žádný sen. Neboť ten kdo miluje ten se ve tomu potom jak v je. Zvláště na cestě lásky je toho z to pro cení cesta od sebe tupou od sebe k bohu. To znamená se sebou celým odchází. Odporu vzteku od sebe do sebe nechat vedle odejít v něm takový jaký jsem se to vám sebe rama vybavena job. Taková jaká byla ne jste vy lepší zla že by k němu šlo taková jaká byla se složila mu noha. Tohleto se chce na cestě lásky nečekat tak jste že známa řád třebas v s ním kteří říkají napřed musí člověk projít fází askeze tak něco bývali z mu mystickou se to v tomto řádu a potom to se může pomýšlet na mystický život v nás spojení s bohem ale dokud nedostane dokonalost na cestě askeze nejmenší nad děje. Že by mohli uspět mystik a proto umí bylo tak pánu nic protože jenom ti co nebyli dostatečně svou dní. A nebo ty který se podařilo přesvědčit jejich byl. Askeze dokonalá nebyla přešli na cestu vyd. Ostatní nikoliv podržet poznat dědic rub vůle ještě mít sám to mého si tam ve mysl dokonalým to po tři soudnosti praktik nad v do kolem nebude. A pravili své duchovně rád telat ten prohlásil teď si dokonalý dělat li si sestoupit nadlidství fázi jak on pro poslušnost která se tomu hlavu bylo vedlo rovným lidsky byl přešel na cestu lidství to mystické formy na spojovací na nový účel života. Znamenat očisty byl smysl fáze za nový smysl spojení s bohem. Pokud byl živ jiná o dualit tak proto stavem do vedl potom pravil ve osvícenější si tak nevěsty tedy na tom přechodu rady. Nechávali od se před jeho vědomostech voda dáte za do smrti no ale to se vám nestane tohleto ale v důležité je vědět že není možné. Být dokonalý dennímu překlad budu věcem dokonalý tomu modlitba nebo zevní život znamená nikdy se dočkal nad ustat trpce. musím takový jak jsem se odhodlat k tomu zevní svět na přední před byl nebudu a že si přišel o nemocného aneb pro z pravého který byl zdraví do vůbec nebo nebo z lidí. Duchovně zdraví tam nespal nemá co dělat zevní představám. Nadto se od něho oddělen tak jsem nemocen ten nebo z těchto hodnot přirozený stát nebude pro ten který slova nebo dokonce smrt v nebo se na to šel smrti. Jsou mrtví lidu z ani za tak to mít tedy za ním lidu mu mentálně mrtví to mají povahu do na tak že jsem svým teď probral toho že v sobě musím se pořád chovat jako ve vlitou do jednat. Na tom velice záleží se musím pořád považovat jako za poutníka. Který jde sám protože se sebou sílu pořád na ten můj život se sebou buď je tou cestou nebo není. Nepomůže není nic správný styk s bližním když správní styk se sebou věk nad věk je tady není nic nenastal. A tu je důležitém. Když tam potom slina oživí jednou důvod boha tolik stranit ledový bohu. To pannu nebo pokud jsem provedl v směrem ven. Ale ještě mnohé důležité je musím vědět že tomu její dělám se tedy vytvořilo také poznání nad před zatím v kterém abych velet schopen přijímat zkušenosti z tohoto světa. Řeknu dokonaleji a byl byl schopen cena ten je pout klid. Obecně jestliže jsem v takovém stavu vývoje že se dovedu na tento svět z pout se to dělá se na to se vím soustředí z toho kde umýt a tak jsem ven záněty s vědí tvoje je víc zpět z tohoto. Po tu jen možno celý dost bojovat se řídí ve dne také jednotné abych dokázal aspoň dvěma soustředěně něco dělat nerost mylné jinak se z těla dosud klidně milovat na první sto pracem. Nebo dvě slova a nic systém tu pro tento umíme s tím od rozvoje promeškal v tom smyslu že se v něm kladný jsem s tímto stylem života s pokojem tak k svého se stává ve. Začátek styku ve přítel se po jako svět protože kdybychom to vzali pode mnou nejsi krista. Je správné existuje stal člověkem je správné že jsem nebyl poslušen vidí cesty nic spolupracoval na rozvoj své bytosti je to sedělo paní do toho mu promítnutý vstup do jordánu ale jakmile mně a to z samu moji dech. Jak meze se samovolně jakmile to nedělám po jde antoníne tak dojem moment. Tedy pro znamená že od v jedné z kterého dělá v svým půdy dívat na. Nemusím odcházíte svět ve. Ale nepovažoval to co prostě dělám za hlavní. To od chvíle jet po mým od bílé to moje se ocitl do takové víc stále vývoje jedná povinnost který trpět bohu je připraveno cestu k bohu a pro tedy většina promešká. Takže od chvíle jsem to promeškali toto za králi ano promeškali tomu tak s dějovou. Byl by muži tím dalším obrovské moci toho že to moje na za kde je vědomí dělat nebo fyzický ne tedy no schopno měl rozvíjet watts mu na ty pět schopnosti jsou darem od boha není li s a tím se reguluje jménu početní. Malé ve věcech také přebytek těch tedy litery překážely protože nic nedělají. Opravdu bych někdo pohled doví nakoupit ale nezařídí se podle toho. Také tedy výtečný neříkám o nic takového o tom kdo to neví. Ten věc není vzlet po mu svým životem slouží jiným a nic mu tvoje vědom palem kdy musíme považovat tu další vstupu při tomto stavy vývoje jiným nad pomocnou. Tady ve bych stávání domu úkol před člověkem který před tím neměl k asi takový ze vrat. Jako nastal třebas v tom ráji po v do ten přede dokud si že v tom ráji faktech tendenci poslal v ráji odstupu mu požitkáře. Dokud toto nejsi žil v jednom jakou. Jako doroste je třeba dolů do učit po vy sílu úkolu vespolek dojem proto tato do pořádku nic severu v bylo a jakmile po je o proto na pro nový úkol na sebe že tento její bůh rajský dospělí. Tak nastalo utrpení když toho úkolu mezi žilo cesty bohu o musel začít za sebou li se dovím ven. Ten let kdy začalo od nějakou ne proto krátce do toho nám nic není v ale zaručeně ten vývoj v ráji nebyl ve na světě. A celek sestoupil se proto opět se dostal k novému mu. Ano v nás je abychom tento úkolu mu volali. A on říkal jsem vám že člověk mají bohu takový jaký je bez provedl nad ulice se špatný kdyby překladu bude lepším jen tak že by se nedočkal. Kdy možno upon velkých skutků není ještě to anebo mu v do postavil odkládal ten přístupovou. Řekli dosti šatem protože víte že při které z latentního z svých jasně ukázal že ten kdo měl šat ve svatební prostý obyčejní ulice do stolem neboť ti dali chcete prostě ve sváteční ten byl vyloučen velkou milost vodou rostliny vyhnání. Jak je to s tím jsem. Nesmíte si myslet že když si povznese ten mysl k bohu. Že to něco víc lid na chvilkové odění naší nic proto například dejme tomu ježíš začíná. Cestují tuto modlitbu od se nás to dostat se do by se povznesená mysl k bohu abych věcech poděl pouto po ve. Když se mu nepodaří se od ní. Takhle svaté vně lidsky sice tak se zbytečně do všechno ostatní. To potom úroveň třeba velice odpověd mého ale obyčejného na ní. A nikoliv úroveň modlit modlitba je. Překonají jenom nebo je modlitbu jenom tehdy když se to povznesena mysl k bohu. To je hodování stoje styk s bohem v kristu třebas smyslově ve uvědomil to mentality a proto nemůžeme chvil přistupovat k modlitbě ve oděním šatem svaté není to znamená ve bez z povznesení lidství k bohu tak bytosti v časem ale o horší bude. Tak tím jsem byl odpovědět tedy do třeba v hledat kostní. Ten mu vlažnost mu když tam se jasně praví. Buď studený nebo porod v není ale nikoli zranění. Neboť kdyby byl vlastním ve myslet v mějme za to že tady velké ten člověk li dopsal ano nebo to čekali bůh tuto tato inspirace byla správná. Čili vlažnost něco co mně nedovoluje přistoupit k bohu. A v okamžiku vizte vlažný nemám nejmenší nadějí. Se s bohem setkat nejmenší není to jsem vyplnění v něho. se měl na mysli které tam cestou před jak se na mysli zemdlenost únavu rozumíte ne vlažnost. Ve i ve definovat. Jestliže jde o zemdlenost probrali nos pak světa něco jiného ve hledat ví. Nebo dokonce u trojí a duševní v něm ten to na tom případě v je k sobě zve. Při plněna opak které moment velice příhodný k tomu abych den v otce. Jama totiž návod také chci jednat jednat s bohem řekl svým otcem milujícím otcem když mně vadí moje zen ven no tak tak prvním neznají když v něm ztratí li moje malá od dvou let civění cokoliv se který li to není špatný stal v ně. To paní protože tento pocit závady. Způsobuje že mám právo se ukázat opak let. To byl roli že se v k jako v poznat ten kulminačního v atd jak si přitom počínat myslím ten kulminačního při kterém je třeba ten začít kdy byl v celém ucházet o styk s bohem. Dvě člověk k tomu zralým let tento pod že totiž velice důležitými lidském životě v k před často v dáváte svými kterým viz kterými byste rády ten tu toho o tento váš způsob myšlení na vštěpovali a o jen pro leze v krku hlavě po že bylo velice dobré li vjem říkáte ten by si to zasluhoval stále on vám to by dobrá v jednou v proto řekl dostanete do slovní sil bděle svým úplně jako je to nevyvracel. Říkal takový dobrý člověka o není schopen je to veliká škoda polevit on se nedostal k tomu pomine v mu bodu a on není tedy zralý v tom smyslu jak vy li si myslíte vo se pořád ještě potýká nějak v s tou základní lidskou činností kterou nezvládl ten to znamená lidské mít byl v schopnost oni dva aby se naučilo. Takovým stereotypů. Které by mně bylo žádoucí mezi spojovali s tímto světem tak aby ji dostal svým povinnostem. Abych byl při tom co dělám do takové míry že bych to zvládl bez zla kdy ho bůh chvílí. do úplné samovolnost položil stereotypu dvacet samovolnost a jestliže kdo tohoto stavu se člověk dostane. Že znáte někoho o komu jako ten život takhle ji jde. Že on svoje řemeslu své povolání styk v rodině takhle zvládl. Tak to je člověk připraven na cestu k bohu. Tam se nemůžete s plést když mu začnete tyto věci nechci vnucovat ale vykládal wu. On to nemusí přímou ony známkou že by nebyl že by nebyl na výši. O tom může při ale důležité přitom vědět že i když to nepřímé tak od chvíle než se u padat když čemu dál napřed do aby to přijal za on ve do před padat začne se najednou objevovat těžkosti tam by těžkosti před tím neměl. Kdybyste o tom li mu pak tedy vy musíte vědět že každý člověk nějaké hodnoty životní které si nějakým způsobem cení. Že se nějak v tom životě od uplatnil kritika na čemu záleží tak tomu uplatnění o tom jsem byl k tomu nesmíte nic. Hle a v jednom do míry máte právo mu to jaké míry tyto hodnoty nahradí který dní v jeho očích který mně tedy my ba většími ale nikdy si nesmíte dovolit ho vytrhnout z toho dosavadního způsobu jednání protože ten kdo ztratím způsob jednání je relativně dokonalým relativně dokonalým to znamená dostačující pro. Vstup na duchovní před čili on nemusí nic z toho co dosud dělal dělal přestal dělat. Jenom musí od technik milé. V tom co bude pokračovat vidět podporu toho co bude dělat na není pravý podporou toho co děláme nikoliv středem jeho života. Takže dejme tomu kdybych byl viděla třeba učitelem né. Tak bych to svým učitelování neměl vidět ven před cesty bohu nýbrž domů ku nad do pro boha pro umožní. Abych přiznali chtějí jiné umýt nad slovní modlitbu od dále tak vědom pomůcky. Tedy měli kromě poněkud vyšší hodnotu mohli vyvíjí. Když tamto ve zapudil jako nepotřebné víte velice často stávalo a proto přechodu li se to stalo tomu vlivu je tak mu ji po tak pravdy v vím že jsem vylil špínu s tím dítětem testem najednou všechno světské ve šel považovali do výtečné ten celý život dosavadní od on na pak o oné nestačilo ony pro zemi vyčítal nebyli vězí říkají to není tak pravda hlasem plat. Prana pravost svého života. Svět takový člověk není v tomto obratu kterou vůle pohled celý život ve co zatím do promrhání za prany proto prosto vyvedl te. To že to není pravda co vlastně dělá příprava on dospěl. To byla příprava dospělost. Ale nemohu zase zase jen žid tedy na svou obranu že by to bylo bývalo tak špatné jsem se podařilo odvodit ten život ti kdo se spojeno veliké utrpení potrestal se do pro špatné po že ten život začalo váznou ty životní úkoly se co zanedbat ale dobré straně jsem se mohl výhradně věnovat těm duchovním věcem po nějakou dobu. U po jednom bylo milostné. Zatím jsem udělat obrovský pokrok jednostranným na cestě duchovní. Se mu na to za následek pro tu jednostrannost vývoje v modlitbě k tomu pro do extází nepovažuji za správné. Proto vám tady radím by byl udržovat byl ve krizovou pole ale dost pečlivě tuto rovnováhu mezi přední tak vnitřní při ano. V. Čím dotaz který se to proto se mohl výklad jsem kritika říkal ale o let že jsem třebas pro cestu k bohu vědomě v mu ale ocitám se bez tomu úrovní pohádkové vyrovnanost li o po kovové nezaujatosti ve nedovolujeme v ani ten svět ani ten pán bůh prostým. Tak nic může v tomto případě. Upřímnou módní dva pod o bych sportovní trestem jednání. Upozorňuju vás ale. Že ten budete vyslyšeni ale dejte si pozor. Aby to nebylo na vás příliš silné pro vytržení protože i světa vaše modlitba je předešlá o tom vadí že takle budete s to vytržení. Jsem říkal cesty místo vadí budete li na to nevadí tak se to oporou něco svým si nevím rady. Jak kopyt ale když si toho všimněte že se takovým vlažný. Tato jsme vám do vadit opravdu prosebnou modlit prosebná modlitba v tom v že se mu tak se potřebnou modlitbou. Ale prosebná modlitba v mých oči v víte mně velice víte dále a velice důležitá protože ježíš na příklad pojďte ke mně teď jste na zevní znamenat modlitba letech pokud k němu vším modlitbu bych považoval znal užitečnou za správnou rad královně bylo kdysi bych upřímně si přál z tohoto stavu tak opravdu sám z toho neví du. Budou muset přizvat toho myslete nic na víc a kdo upřímně při se ve které je třeba se sami bezmocný tak budete vidět že jste si špatně představovaly pro vás občerství protože do že vás občerstvím ten bude mít jen takové kdyby zdánlivě zevní následky na něco do vašeho života vstoupí zvnějšku něco odevzdávat. Co tu rovnováhu nebo takový tyto ve uvolní pod klid poruší to bude jeho osvěžen ale prosimvás v toto správné.