Karel Makoň: 78-05B-Kaly (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

od když se stane to že mu. Když se stane to že najednou někdo zase zasahovat do vašeho života zvnějšku aby se před tím modlibě byste byli vytržení z ve svém malátnost netečnost v sílu lenivosti ve začněte vinni ten nástroji který vstoupil do od sil života on za to nemůže naopak kdybyste měli sílilo s myslí dělal něco víme šikovného nepěkně wu by z toho dělil litovat rozumíte. Jakkoli provalí ježíš toho jidáše onoho litoval vším se s které se vybavil tomuto neptal tuto mu v by mu to taky nepřejte a teď se ho zbavit toho k aspoň svou bytost dělat pomozte mu aby to co vykonat v vykonal neboť tady se budete to pod za třebas mylně jako jako zásady zla do vašeho života to jsem také může stát. Tím se na to jsou samým omyl v jeden za druhým danou v v míru nepoznání nevědomost. Tak slušně se chovejte k tomu kdo se stal nástrojem je když opravdu všechno co se se mnou děje vstup jakéhokoliv prostředku který na působí ní. Považuju vzat vstup nástrojem božího do mého života a proto nebo pro nezazlíval. Vizte od bych tedy jsem přestal o z ve cesta protože kdo za by se pochopitelné tak temně začátek šťastní znovu se před tím. Nedoporučuju abyste nějak sami násilně v že by zakročoval v tomto ztráty ano a protože ten platí chtěnou království boží násilím trpí li k a na svými dobýval ale vůči sobě nás dělat ten znáte zrovna jako nemáte jak lásky vůči blíž v protože máte sebe milovat jako bližního on byl proti tomu u ježíše se si všimli možná dělat násilnost že na bližním ne. A protože pater milovat tam ještě onomu bodu ono se mi tady stát s a protože tam je jasně řečeno že nemáme zbraň vrátit proti příteli mne nepřítel věta dále né. A domu vítr zase králoství bouři že si tam potom se řečeno. Tak a tak taky nemáme vůči sobě který je tak i na úrovni na být v oblasti lásky ono našeho bližního také máme zakročovat nýbrž mi i jestli máme snahu se z toho zase tat tak to je vždycky dobrá známka že se z toho dostat můžeme. A jestliže jsme ale malátní a nemáme ani snahu on velice nebem modly nebo když tak jenom formálně tak to je prosím závada hlubší která byla způsobená. Ten špatným zacházení s prostředky dosud používání jsem u klidu mil. poli na své cestě špatným postupem ní. To se může stát že jsem když se do přerušen dozadu ano. Toho to znamená v tomto případě je klidně třebas malátní udělat si rozbor prostředky jimiž jsem šel pád zjistit svém mystici jak se mých vzývá. Užívalo li se mi jež pád vně k tomu civění tak pak samozřejmě bude zapotřebí se léčit této své či i sine o to vyžaduje normální duševní hledím myslíme si že. Není to se věcí lékaře světské ho. Ale je to věc prospěly o s tím s jakou mohu sovu zacházet tak. Aby těch prostředků který se může špatně bylo u živa mariina jak víte ten proces nenastává u každého včas boha a můžete vzít na to je nad když se dostanete do tohoto stavu nicnedělání ho a že by to všechno je v no o stejnosti tento stav časem přejde sama a od s. Se člověk ve stádiu kdy mu po zase přestane být jedno v ne ale je vám říkám když chcete předejít jsem verších mu trvání tohoto stavu se to musíte dělat rozbor klidný rozbor situace stavu povede dělat. Tak příde-tak se dostaví sama naléhavost změny jenom proto žila ve hlady do krve měrou k bohu bez citového zaujetí když nejste schopni ani toho rozboru tak to potom nevim co bychom poradil prošel říkám rozmluva takovou cenu protože by se dostávat kte. K tomu znovu jakémusi znovu použít prostředků kterými jste neuspěli znovu užití aspoň mentálnímu je znovu jako zk z při světem ve své mysli ve své paměti by tam vytváří magnetické pole. Tyto porovnávat. jsem si často všiml přesto měl co dělat s lidmi z tohoto typu. Že stačilo když jsem ho nechal to viz po víte to byl po mně musel přesně říct protože sám tu an-analýzu nechtěl udělat nebo byl línej tak velice že nechtěl dělal zevní domu to bylo všechno jedno ale je to jenom nebylo když jsem poznal že kdo se říkat prosim buď tak dobrý a vyzpovídej se mi se svýho života než to nelíbí je překryta vidím. A byl z otcova jsem v něm takovou řek bych touhu být v mých očích lepší než jak ho vidím ne napřed aby vůbec zaselo jste dosti dostal. Než se mi to proto proto se poctivě vyzpovídal a nic se nechtěl než aby formuloval. Tu svou malá as příčiny které si myslí že tomu a vždycky nejenom je mu vždycky se mi stalo že po této formulaci on nebyl dálném malá v on nebyl dále je mi v protože on něco v sobě srovnal ho nese v sobě zformuloval on se o něčem vnitřně přesvědčil jenom tou formulacím o čem před. Že nebyl přesvědčení a toto přesvědčení ho podnítil další činnost v jsem pozoroval jsem v tom případě u po bohu s bohem. to je instituce jedinečná když se provádí upřímně čili opravdu třebas do vrby tedy z toho výkladu ale proto se vyzpovídat to znamená třebas klid zapsaný v tom byl taky druh zpovědi všechno co předcházelo tomu stavu nemá lásku k s a vono se to tam. Po skládá takže ty drobné jsi ty které se rozhodli se do sama mysl vloží v a vytvoří se novým potenciál na kterém se bude stavět dál když tato do znova přenos se dosáhne před tak ji zakoušíme buď v životě mimo modlitbu a nebo by životě v modlitbě. F. A tam vždycky přes tento pod rovnovážný svět přejít dál do dalšího nerost do dalšího vodu nerovnovážného a tak se na může stráže při v tomto stádiu modlitby na protože vy úst jinam ne a to nepovažuju za straně že tím že to považuju za stav rovnou vážnosti kriste dost z se kterou jsem byl a protože nevíme si rady s tím že usíná ne. A nemůžeme tomu zabránit v modlitbě tak musím zjednat nerovnováze jsem modlil doka před kristem podporovat hosty dostat musím nerovnováhu zjednat když musím nabrat dechu musím předběhnout denním světským životem modlitbu a tím poskytnou nový podnět prou pro rovnovážný stav v modlitbě abych z něho vyšel i v modlitbě to se tam přenese musím něco navíc nějaké odosobnění Se za svůj sebezápor pro ve zevním životě a to se rázem objeví potom učím kemp modlitbě na tam najednou ten spánek překonán ačkoliv jsem přímo pro k němu nebojoval rozumíte a naopak když moje modlitba je či per v tom můj život kdykoliv tak tam jsem se dostalo odvar téhož stavu se tak i se snažit ještě přidat k modlitbě a přenese se to do toho běžného života ovšem musím k tomu v tomto případě otci. Když se to dělá opačně z modlitby do života tak tomu se musí umělec pozná. Takovou jít vědomě s v ní. Protože dycky člověk veden tým do modlitba kde přeceňovat věnovat se jenom tím jsem to poznal na sobě a zanedbávat zevní život tak potom se když si převést učím ky modlitby do se měl život tak se musím donutit k většímu sebezáporu denní život tak tím se mi přelije účinek modlitby do zevního života a to jsem potřel ještě řím ano protože jsem zjednávání rovno vážného stavu o rovnováhy který ju. Řekli harmonického postupu jak v zevním pevným vnitřním životě na cestě lásky který je proto tak důležité důležitější kde protože na této jediné cestě je možno zažíval něco co je sladké jeho znamenají bez krizí aleno za od nad to okolnosti které jsem tady menoval za jiných cesta na příklad se z věčnosti vůbec bez krizí se neobejde te to nejde. Na cestě poznání tak jiné na cestě lásky ano. Ale musíte nedbat těchto principů které jsem tedy vedle ale potom ještě s velkým kdysi se tam ještě nedostal v z budu vlitou styku s bohem tak samosebou to bude něco tak velkolepého pro každého člověka ve živa do ono se to se o ten zevní život začlo zanedbává. A tím vznikem rovnou váhá. Pak utrpení protože lidé kteří milovali boha velice trpěli a uměl měl za svou svou umět jevit trpěli to je sela byl nit ale není to správné to nebylo správné. To na že by byli nedospěli výsledků správnému ale přes ve ke utrpení ve přivlastní z toho se báli utrpení ale je to zbytečné kterým to při kladné našel ho. Nedělejte. Hleďte se v v z lásky k bližnímu se věnovat utrpením tak aby nebylo. Aby se mu zabraňujeme že byl by se mu vyžít plat bázlivě nýbrž nebo budete čelit vnitřní rovnováha mu. V ten dodnes je takovým li že dovršující školský pohled na tvůrčí činnost boží. Ve svých bereme z z za správné to co je na se rozdělen. Protože z nějakého chová vozu původního se to dále rozlišoval čili od jednoduchého došlo k že složité. A kdybychom toto dění převedli do zvukových symbolů toto cele jedění tak bychom řekli že ten původních králoství nerozlišený byl po mu ku. A to za klíčení jen dovršení čili že od mění toho chaosu v tomto varu. Který dneska zažívám nebyl not čili indické o matku a proto je to posvátná slabika. Liší opakuju tak se ve zu od začátku stvořením otevírám tvůrčí činnost. A to z moci milují směrem ke ale proto že to dělám od sebe zpět. Tak odvádění hmotu do toho nestvořeného stavu a proto jsou indové přesvědčení že vyslovováním slabiky o óm se člověk může dostat do věčnosti není dověřit. My to uděláme myslitel ještě řekneme složit chtějí. Když že třebas vyslovujeme jméno boží skládající se z samohlásek věrou volat. Tak by slov vyjdeme ty nejjednodušší principy stvořeného. A slabiky potom představují tu složitosti kdy pohroma byl s kombinací samohláskami kterou zažíváme jmění protože bychom mohli přisoudit pole tohoto principu všemu nějaké jiné ní. Které by znamenalo určitý druh složitosti city za zření složitost. Jo atd tak nevznikla lidská řeč. Jako výraz pochopením tvůrčí činnosti. P. Když by tu takže staří lidská řece k nám dostala přes ku. To vytváření zjednodušuje o do složitého k ná. Se tam dostal ale když mi zase užíváme zpětným způsobem aby nás dovedla do nestvořeného. Tak si máme počínat tak že se z toto víme se ztotožníme s těmito kdy lidské řeči v které představují. Tu poměrně málo ještě rozlišenou. Tvůrčí moc tu nebo na co ten vytvořenou věc nebo vytvořený vesmír ne ten ještě jsme si co od lidský dělej velice prostý beztvarý ještě vesmír tak toto jméno boží které sám za menoval představuje právě v ní. takový přechod mezi nestvořeným a mezitím složitým stvoření čili když mám touhu přejít do nestvořeného. Tak velice pomáhám když že používám tohoto těch kdo samohlásek ve vhodném uspořádáním v k ní. Pod tím nejhrubší nebo nejí ostřejší do roku. Není jemnější tak že tam se zrozeno tak tím ještě v oblasti toho jemného se dostávám pokraj jemnosti a tam jenom krok k tomu aby se ocitl nestvořen v ní. Tak písmenové cvičení se tomu říká pokud je to modlitba smysly by k větou modlitba nás vede na pokraji stvořeného a na pokraji nestvořeného čili že jde k bohu vy větou modlitba jestli toto opakování není z tohoto jména bože božího složeno z samohlásek. Je konáno s za účelem abychom do věčnosti vešli. Si že to vede rod touhou do věčnosti se dostat. Pro touha je dalším důležitým prvkem této činnosti bez tím že si byto bylo jenom mechanické přeříkávání které by nikam nevedlo tato touha vám spojená s tímhletím az plná z další řek bych z dalším být na s formám to jsem této síly věc pokud je ten kdo jsou ono to živí tedy z lidským živým tělem. Tak dokonale transformuje moje vědomí jeho převede ale v do z do zdrojového vědomí musí projít dvojí transformací. Pro toto co mracích nejjemnější výhod tvůrčího principu v z se hlásky na transformací byl v pomoci lidského těla těmito vjemy svět výrok pitry. A pro z vůle projít se dostaneme na hranici stvořeného a tam potom jsme vystaveni vůli boží a když jsem dalek veme vyšší čelíme zase vůlí bych tak řekl. Tak zdrojová vůle se dokonale studuje zvůli od pozornou protože vůle moje. A poznají se jako jeden pramen z lidí své nastává spojení. F. Podívejte jsem když uvěří že nejdůležitějším se k by se byl bych při čem mnich na této modlitbě toho. Abych v u kdys když vyslovuju to jméno ho po považoval za výraz své oběti k bohu to jsem který se do míry ztotožňuje. S tím jménem který vyslovuje že celý pomoci to bojíme nená. Mých řím do věčná jestliže na jenom po vyslovuju tak mi mým při to nestačí zas dělalo správně domlouvat z nově janem co to nestačí vše i musím opravdu sebe obětovat musím mít touhu od sebe odejít do věčnosti dokud budu u sebe tak to bude jako dosud že nebo. Ve věčnosti. Dokud u sebe nebudu u sebe nebo by tak bude věčnosti čili to co je ve vnikl který dovést on se do věčnost rozum věc tak musím chápal k si na něj se to být ten pravý duch tohoto cvičení. To jedna důležitá záležitost druha důležitá věc přitom je abych byl připraven na to že nevím co čeká. A že tedy bude opravdovým slova smyslu o bují život. Tomu by to bych se být napřed připravení čili když se směs jist tím že se nikdy když se to podaří nesetkám s tímto životem tak jeho opouští. Opravdu ježíš kristus naznačil velice jasně tohleto pojďte za mnou ale za nechte všechnu. A i když ti jejího u četní sil dále stýkali s těmi směli je na není tak nebyly jejich byly u toho ježíše a proto dokonce dál ještě nebyly ježíše aby do od ducha svatýho lid ne. Že musel opustit aby vůbec k ní. Mohli se k tomu duchu k svatýmu oddat aby mohli z něho získal tím to vědění které bez této se nemohli obejít. Čili opravdu je to cesta od sebe do bohu bez vedením nit z na tom není to jenom cesta k boku zatím sto od sebe a to je to to dodává z a že když se důležité že v tom potřebu dvou světů. Třebas těch samohlásek tat toho lidského chtěl to je technická záležitost. Ale nezáleží na tolik jako na tomhletom tu ku. Že to není pouhá technická rozumíte takže vy můžete roztodivnými to provádět technicky ááá ale když tam není ten du nedopadne to dobře a v jevit tamten du dopadne to dobře ááá ale protože tak těžké se ztotožnit. Nějakým sebe ztotožnit s nějakým prohlášením statku věku jedno slovo mu k vědomému mu několik hlásek. To vám musím prozradit že jestliže člověk touhu po věčnosti tak od pak je mu všechno dobré. Jesiže ji nemá tak je mu všechno k ničemu všechno ti čem čímž chci říci že když jsem zpočátku říkali domy jednu hlásku přát né. Tak to mělo větší účinek smyslem potom říkal celé mnou. Ti dnes přivlastní tomu řekl mi o hlásku zná. Mělo to určití v ve točíte při řekla si protože tam nebyl žádný pocit zvukový ten nic. Ten mistři by se ustálena které hlásku. V při technice není tak otázka v tolik nezáleželo ta se množení jako otázce zaujetí jestliže tato dvě zaujme vteřinu tak prodělat ležení. Zaujme doka znovu původně to jenom původními v ale v varuju vás před aby se to by seděli bez od ní. Protože jak se jednou dostanete k do takového mechanického pud říkám váhání těchto věcí těžko se tomu mnou učíte protože po nová co celkem uspává ho a že k tomu bohu dal nikam osvíceném veden kolem v ze se říkat znovu tak za dvacet vtělení do třebas někam proveden stanete nesprávný způsob. Jestliže v tom není touha tak ve sto o svém nikam právní. Takže bych radil i tomu prodělá nějaká písmenová styk s říká. Aby předtím vzbudil tou než než jsem dělá. Že malo bude schopen rovnou nějakým písmeny se do věčnosti dostat z toho důvodu že to musí větru. Ta víra se dává li tam víra je taky podnětná samosebou volil stává. Kdežto když jsem s těmi se mezi všemi ve se tak cenným nepotřeboval věřit se je přesvědčen že jsem věděl. Nemajíce či ne tak to do jiné se nepoučoval víry do než každá živá nepotřebuju. Ale taky nemůže být na co jsem toho mi nic čím zla zvyklá nejde. Že jsem s vírou nikdy ještě nezačal ale váš případ jediní smysly opatrní. A vy musíte pořád v sobě podněcovat touhu znamená v každé koncentraci. I písmenové jakékoliv musí předcházet celodenní příprava tak jak jsem to napsal v mystické koncentraci že jsem na viděnou o přípravě prosím doporučuju cele city principy přípravy při či z tam jsou ve zkratce o u tou o nové jako tady ne tyto spisu a do prve jsem všechno to vy nepotřebujete znovu důvod jemné tak by to mělo stačit tam jsem se stal v a v do tuto přípravu. Odlívá neboli vůbec nedělá k tomu nic za nic čili že nemůže jeho modlitba tak je tomu vůbec jakákoliv čili z po otci. Protože je příliš velký skok. Který musím dělat z mysli ten život přenos přitom modlitbou neprovede ho takových sportovec není to nejde to jsem něco před pro v tom o zažil dopadá tak se začnou provedl a v transu ten správné. Nebo protože neví co co se stát tak spor co do bezvědomí prvně tak rovnosti polotransu to všechno nesprávné to k tomu z domu musí nad to se ve životě neděje. Kdyby v protože tak se to hrozně poli je to pro vede k v. Hned a ježíš známý jakýkoliv stav při modliby jsem potom co tomlu o tom že třeba si na to rovnováhu mezi modlitbou a činností že mezi činným životem a modlitbou. zažívám jakýkoliv stav při modlitbě pokud mám dojem že ten stav. To je vyšší než ten světský život který žiju mimo modlitbu to před cit poznání. Tak pak musím uznat za správné. Abych tento stav před vážil do ostatní části dne dotek činnost. Ve obecně řečeno. Kdybych například dejme tomu zažíval klid. Trestem modlitbě tak se budu snažit. I při modlitbě i při práci po nás na boha zná ten kryly zažívat. Může vložit nebýt z klidu pochopitelně dojem na med ale o tam přes muset vsunout. Protože mám zato jestliže při modliby zažívám klid že tam ke mně mluví bůh klidem. Protože modlitba při byl tu poli vlastní mystická když dávat boha ne hmot tom nebo znak cesty nestýká ve před k tak jasně nýbrž jenom ten jak se říká jak se vyjadřují mystikové nevadí je to spojovací stav lásky začáteční ne ale sto z na to je a mu musím uvést. Jemně více dosti jsem činnosti. A z vedená tím způsobem že jsem v plné činnosti. A řeknu pane bože vstup do buď tady byl atd po meči když se v tom nejlepším plnit činu třebas be. Vstup ten kdo třebas do toho že to teďka z po koluje sv. Něco se za čas uspokojuje tóny proto nejlepší žena na že bez to bez toho užitku pro sebe takže v okamžiku uspokojení. To uspokojení obětuju po buď tím způsobil člověk do u větrů uspokojení v proč oni kterým se znamená. To jenom ve klacek tím mu to neobětuje vůbec i s to byl sedl představit co to obětovat bohu pokolení i to nikdo neumí. Ale když v jestliže na při modliby zažívám ticho tak mu pomocí v tom od toho božího z nás stavu obětuju to moje z po že od tam uvedu k tomu mému uspokojení semen řeknu když to je tvůj víte to jsi vlastně ty tady se mnou. tím uspokojením které kterým jo to v čili v tobě náleží pod stát. Tobě náleží to abych se s tebou setkal i při tom svém uspokojení nebo tak na to dom s proto protože to nemusí být ne tak to ve velice jednoduše bych to dělal daleko jednodušeji li prostě ustal toto řím ku. A to stavy v klidu za tady dělám pod na že tu vinníkům stavu klidu né. A při zvu do pole to řečeno odevzdám svému. Tomu jeho hlasu pomilovat skutky pro z tichá slova skalám k krizi na li ji. Spisů kde prostě příště že toť ticho tělo při tím nejí jasnějším hlasem proti by se to první závan boží dílo oslovení. A nečekejme žena bude oslovoval z nějak naším křestní není. Protože to bych dycky podezříval situaci se sebeklamu.. Toto je jeden z nejdokonalejší stupňů na tomto stupni jak vstupujete může vstoupit bůh i do našeho věčného života ano. Ona opravdu těžké. Potopy věd na hlas boží který věky před ní. doufám že dneska jsem ti řekl jak se to dělá odpovídat na hlas boží který lidských jsem v znamená utišit se uprostřed vešla by v činech jsem na protože ty jsi bože oslovuje a s a vůli. Hlas slyší a nemohu slyšet jinak když se číši jedu. A jestliže oni stojím a to bych měl tak sebou tu u tišnova. To bych měl svým klid a jestliže on dneska ke mně mluví tichém. On jindy bude mluvit s nimi v jestli svým způsobem ne z rozumu ale nemusím předvídat lásku. Nemusím se o to stát jak hlavně že u živým že ke mně mluví protože člověk když se k němu nemluví takto obyčeje za řeč nepovažuje a bůh kdyby mluvil tak by to nebyl on to byl byl jenom nějaký jeho pomoc z ale bůh který nemluví protože on protože dříve než řeč byla on byl a. Ale on který jest rozumí ten nemluví lidskou řečí pro není černá ani v na co s co není ve člověk v tak v pekle jestliže totiž se člověk dopracoval modlitbě v takové sebeoběti že do přálo bohu. Aby on v modlitbě k němu mohl mluvit. Třeba tichem. Tak je to výrazem toho že tam vystihl jak se správně obětoval. Jak se správně zbavit sama sebe tam to dokázal ale lidská činnost ostatní. z místních charakter tam lidsky chrakter toto udělám tamto udělám tamto udělám ní. Takže člověk chtě nechtě zapomínám na boha pochopitelné ale víte ve starověku měly vzácnou vlastnost že před každou činností konali vůli kdyby bohu v uvedli to mařili čili kdybych byl nadán tou milostí typy zažíval modlitbě. Ticho v k neživý bych vstupoval do činnosti tak bych začínal tím sich a protože bych mu dával najevo atd tím i my jsem bych to dělá s tvým hlasem ááá v nás řím do činností ale kdykoliv. By činnost pod dovoloval aby se točí hlava ááá. To nedělal tak abych aby to rušilo činností když přibyla všeho toho byl co tu o dělat né. Ale bych číhal na tuto sytost kdyby kdykoli dovolovala příležitost že bych mu to na po kam učit ústraní. Aby být zase dal poskytl milosti větu příležitost aby znovu svým tichem předmět pro budu a a tím bych tu míru sebeobětování kterou dokážu modlitbě. Převedl do obdobné míry sebeobětování li v činnosti. A našel bych potom jak to nechci prozradit co vím co i bez vkládáním tichá způsob ty řek bych sloužil bohu svou činnost ááá zatím se tu činnost provádím takže přímým zapomínám na boha a potom by se najednou stalo že by tak činnost prost o v do mala ááá vlásek bohu. Že by připomínala přestože byl ještě původně dobrat činnost vzdálená od boha nebo oddalují si od boha ten by k němu přiváděl rozumí a ne že by věděl jak tak se to může stal a to na to u po nama li to ne jak ta chvíle světská bude oplodněna tím duchem to nepotřebujete v tom dostává. musím jenom přivolit nic víc aby vás směl vstoupit on se od nás tím že se před v ní. Řekneš potom se dostaneme do tohoto způsobu věd jsem na tak zjistíme že jsme zbytečně most teoretická anny. Že to je velice proste mu ááá pro provádt předchází úroveň svého života úroveň modlitby li se dnes tím jist. F. Tak musím v svým životem ovlivňovat modlitbu se tento oddělovat. To znamená i ji tam musím vždycky k tomu přidat. své činnosti po letos totéž jenomže sovu z opačného hlediska před i v tom smyslu že se třebas i když něco provedu přišel jsem se od osobní il okamžitě přejdu do stavu modlitby to znamená třeba. Po děkuju v bohu že mně dal sílu k tomu od osobním v tom sebezáporu upřímně mu poděkuj du. To by stačilo a trošku posed zatím pozastavil adam se zase dal do další činnosti. Rozumíte to stačíme vteřinku to nikdo nebude slyšel za někdo z to ani nevšimne. Obyčeje moment věčnosti které do kou roli jo. Nepřecházel pro jako sebeuspokojení nýbrž věčnosti bohu že tu schopnost od něho mám. Tak to jedno v tak k k k k stýkat dání dal dal. toho boha řídí ho k v dní vidí ten mu za dost be. dále nemohu mu v na tak mu z musí s mu dal než jsem to ne. Tak jsem se musel sebe přít pro sebe nebo tam dělal tím že na vás jsem na s tam jsem ve od tam byl u s tou s tím měla pak tohle ten stav. Jako jsem to tam tu jsem tam byl schopen dokonce všechno co schopen nejsem miloval bližního jako sebe vlastně jsem viděl a a tím dostal ten bůh miloval toho v níž no a v se země dání. Viz v tom v tom že ho z příčí láska byla obdařena tak i my vlastnost v a jeho láska že jsem do dneška v za a kdybych náhodou nový jako sebe tak je toho o v byl od tím byl jsem začal vína nebe jíte po opravdovou ní. A tak taky jsem příběhu tak správně mně dáno tím koly do za to nic tak si kdy mu jako on miluje na to nedává dispozici. Tak bych mohl jednat jako jakost z moci boží pro straší nemocní se ti dobře jsem jenom byl to zatím byla by více jsi domu se mu začnu od toho a za čas vší ááá. Ááá. Ááá. Ááá. Ááá. Ááá.