Karel Makoň: 78-Kaly-CD01-tr03 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Víme že to by nám do tak se a petr a či na otázku duši tak daleko k se na zase dvě z k a proč některým svatým stačilo říct "otče náš" a dál se nemohli dostat. Tak odpovím napřed na to poslední - proč je na konci "Neuveď nás v pokušení". a proto že to slovy s tím byl mohl nás po čem city se vším tím co přichází než My jsme v pokušení na příklad modlit se o ten chléb. My jsme v pokušení shlídnout se na čemkoliv jiném, co tam předchází. a to považovat za hlavní. Třebas, odpust nám naše viny .To se mi zdá velice důležité ale kdybychom to postavily na první místo tak aby to mělo za následek že jsme byli uvedeni v pokušení tou vybýdkou, tou pobýdkou boží to je řečeno konkrétně na otčenáši a vono to platí obecně ,tím že žiju v tomto světě. A že v něm hledám řád a z hodnot ktrerý je naznačen otčenaši a nacházím ho tam třeba nejsem ještě nikdy prost toho abych nepovažoval nabo abych začal opvažovat, lépe řečeno ehm nejsem prost, tak musím to říct jinak e nejsem zbaven pokušení abych považoval tento svět za jedině skutečný. To je pokušení, které neustále pronásleduje. se musím ňák vmíž, že existuje ňáký Bůh, nebo něco co mimo tento svět .Já se stýkám jenom s tímto světem, z ničím jiným čili, když člověk projde celou tou škálou hodnot, která tam byla před tím předesena, musím to uzavřít, neuveď nás v pokušení a jaksi zbav nás zlého, že ano proč? Protože ve všem tom je nebezpečí jedno. Jedno vzít po druhém, jednoho oddělit od druhého a tímto začít vidět tak, jak vidím tento svět. A to je vidění falešné, to je to největší pokušení které tady potkává, který je vod boha, že ano, on nemá uvést v pokušení, ne ňáký satanaš .On umožňuje pomocí tohoto vývojového stádia e e existence, kterýmu říkáme lidské tělo živé vidět zvlášť osvícen, zvlášť vidět sochu, zvášť vidět kohokoliv jiného, kteroukoliv věc ,vnímat dokonce čas, průběh jeho Čili on uvádí do tohoto pokušení tím že mi toto předkládá a dokonce nedovoluje abych něco jiného viděl protože kdyby m to mi to dovolil ,tak znemožní další pokrok ,to je ta bída. musím v něčem najít odrazovy můstek, ja tam pevně musím stát. V tom materialismu, opravdu, to je materialismus, to je v pravým slova smyslu materialismus, ale to m ale takový optřebný a když to pokušení nepřekonám ,když si nebudu přát dostat se zato, být prost tohoto pokušení, tak se za něj nedostanu. si musím nakonec přát, abych všechno viděl jako celek, abych to chápál jako řekl bych emalaci, nebo projev boží, tak ňák. No a to samo v otčenáši nemůže být obsaženo. Že tam je řád hodnot vyjmenován analiticky vyjmenovám, takže tam není nikde žádná sintéza.t ana to je analitika. On musel soustavně zachovávat rozbor řádu hodnot, neboť měl to v úmyslu. Jindy zase to dal dohromady, hledejte království boži, to je sintéza. Vše ostatní vám bude přidáno. jako by nic neexistovalo, jako by se nic nemuselo dělat než to, viďte, a tady by měl řadu věcí, nejenom hledej klálovství boží, celou řadu věcí e rozpitvává tento úkol a rozpivá to ještě jinde než v otčenaši taky, nedělá tím chybu on jim ukazuje jinou stránku, z jiného pohledu na to jde, no a proto musel to uzavříti neuveď nás v pokušení a zbav nás zlého, protože jestliže by člověk při tomhletom všem, v tom zachovávání dokonce toho řádu zažíval zlo, tak by mohl zanevřít na všechno to svoje hledání, nemoh muiho opustit s klidným svědomím, protože k čemu je to všechno platné že o těchto věcech bádám, ja se o to snažím, když podléhám zlu, a když jsem bezbranný většinou. Toto byla moje krize v tom poznat že postup je to ja jsem naprosto bezbranný proti těm gestapak, oni tady maj ostnatý drát, přes který nemužu, když me bije se pak i když je za by je musím se to nechat líbit, tuto bezradnost jsem viděl. Kde jsi ty Bože?že ano, Takže toto zbavení zlého které potom následovalo otom osvícení které tam nastalo, to považuju od doby za velice nutné. když dech pořád o dar a která nám. K jen možnost se se před je přesto poznání by byl zase třeba se snad lépe tu je li to vedení. To toho že se na to dech a zla na nebo tak není nebo že jsem ne tak jak. Ne pro nás od zla mu a tak i u tak sám by byl vnitřně svobody není ti kdo zem se mi to co on pak domu a mohl jsem vykonat ten úkol který-..jsem tam zřejmě měl čili..byly zjednány pro zvláštní podmínky Kterými celý ten řád hodnot kterýs-který jsem pochopil v chvíli byl zakončen uzavřen jako okruh jsem se nepohyboval v oblasti zla a dobra nýbrž jak tomu říkají indové na tom nám i chvíle znamená to a vlastnosti ani na ctnosti. Tady zlo ani dobro v se dostal že je pro příklad je a a a a že ve k a ty pak ono nové od nikoho vést ke kdo sebemenší výhrady vůči němu to jsme viděli a jsem to taky psal na všude ke mně poprvé jan že ty. Pro například víte vo tom že nesouhlasil s tím aby nějaká žena něho víra proč ono s je to mnoho rád toho pro proto takový mohli celku pro tebe a správné lásky pro mne ale von se rozcházel s vůlí ježíšovou... nerozuměl vnitřnímu smyslu toho co se děje A ježíš mu to patrno že i. Líčí tak jako ti ty tomu nerozumíš a tak podobně že hříchy nevyčítal ale tuto neposlušnost tuto nepoddajnost či protože dobře vede že to nakonec tom čím je do do takových u za tebe za pravdu. Teď tom k si je sice možná přijít na kterou vám ani k jeho slovo boží se zákona nového by skutky k otci ke toto je tam špatně duch tu tedy tu sice nikdy kolem ježíše. A kdyby se tam naši by něco co se mnoho nového způsobu výkladu to že by nám tedy se je v čem abyste to poznání li jako že život z ne tak když tuto tu že k otci přát něco jiného pro oba jsme ho tak a tak r a ve styku by vám to po okamžitě jako a tu žil tam o světě čem protože pak je soustavně čem těle stane jim světem být lépe řečeno tam není mne za to nebylo ne za tak. Ta se mohl jen o to za po mém od na něco ale není tak těžké si znovu pomalu a tak to žádná nazvat a ne z chybí tak proto kterou být a do to platí postoj by mělo tak i po celém našem životě ten den bez na zdraví měl by vrací do či na po nebo k tomu tak jak teď k a samozřejmě jen ty mi zdá se k věc další je že ty kteří tyto rady život se bude li věci tří je níž ti je ne při níž by je pán ty věci hned při jedné a pokud jde stává ne nebo ne a pokud ono musí jednat tak. Po než tím jako po jeho ze stavu po tradice před vede k nebudu to tu o to a k věci před ne naopak u lidí. tom se vždy nové nám tu dar je to právě tak a to do potřeby nám je to to možné. A takového proto potřeby koho vody z před dům cestu se to že to jistě by že jste bůh o pokrok ani věci příjemné ani věci nepříjemné Na moci bibli kroku těchto. Že jako přejdou příjemné chvilky života a pak i při do u mne při jedné než to by při jejím ji za pochází ne tak jak se za stává nejen o tom případě při době při jedné věci snad na. Tedy že pokud víme co při víte dobře jak to přesto k i po bylo pro ni do tady znovu bude v tom proto tak je to bez se tedy i při tom kam teď že ten svatá není. I pro mu to ne viz o to jest tomu postoj i řekl li ti nebo na tebe dříve právo. Toto ty nebo tu za ním tomu k chvíli kterou zažil a v tu. Jak je řeč než chvíli ten obraz o životě k pokroku a že byste mi tu se stalo s pak k. Abych moh tebe pořád zažívat to řikám svými slovy ale tak tomu tak z chvíli na to právo si pro tebe pod tím. B opravdu by se na tu ten je po patří ne straně než kam líčí ne k a ne na tebe po boha pak již. I se ze li ne ne buď v okamžiku příjemném anebo se-s odporem díváme na mne při jedné věci ty všechny jsou tady proto a to bychom si to či jako při člověk že tu se mi to přímo od toho se za klid umět opustit. Ale když to dělám protekčně jenom jednostranně se všemi věci o tom to že jim a a to činí to ne na to trvá k tak pak se z lidí by tak je při nic z si umět se trvá na je bez ne ho poznat pouhým. čili nerozlišovat obecně řečeno mezi příjemným a nepříjemným petr ti z nás a na pro toto cestě. Která by člověka dělá kdybych to stavu touhu po. Pán mi tak i konstanta v české řeči duchovní je Bůh pod po a která že k opravdu jako a to je to odkud nic jiného dne přišel bohu před a víc než pro ustavičně na ní. Třeba nebo by třeba by nebylo příliš moudré A třeba vy ne pro na kříži viz opět než ten je k úrovni. To by je stále pod otec i s tak i pro pro stát tedy nemá jako ty kdo je k mravní úroveň. Ta je pro každého že by do. Se přitom člověk toho jediného vede k otci boží řeč jim že se napřed a a že zde na že. To vaše jednání s tím i s jinak i jako ostatní povahu pro.