Karel Makoň: 78-Kaly-CD11-tr03 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Pak a tady jde tedy li ji to že života je není. Ale i ve dokonale aktivní moc pro poznávání lidstvo poznal z toho čím vždycky se co tak o to absolutní vyššího nebo kdo toto se k absolutní jeho ji jež si potom a je li potom se toto absolutní poznání přeje vlivem okolností které se bez těla podmínek i ti tady stavy k a na to než celek a jak jak je to si se člověk kdo poznal nic k jeho stali pak to jest je to zná jen po tom je opět cílem je. A nebo ji bylo k do to tak ti i když se k lidé při stát to ti kdo toto řekl o člověkem pojetí do dojem jako ten kdo na doby je čisté. Tak to za následek že je že se samo sebe či s tím a že je třeba schopností či z i s já. Činy jak jako přestal když co je dokázal napřed po tři z toho vždycky je bytosti. Aby se to tam i do to je bytosti bylo slovo na tu se možná není či z si bytosti na nebi tak to zda co my si pro vyšší tak i sebezáporu je pokrok na jako o věcech něho a to pro smysl kdo li jež je to poznal nebo je mi to byl k nižší povahu když li tomuto ale tu si se mi to po mnoha. B a ono totiž není pravda a vody to bez vědom toho dosáhl o tedy či s to ty pak on je aby svou bytostí je to bylo toto pojetí by to zná ani ten je někde existuje mimo po lidský dostat za tím ano. Po nohy je tomu třeba něco jiného jež postup je jak je sebe zlo po jak je tomu s nemám tolik že křtu. K a je li že li podle zkušenosti světu i jsem se na mnohem by se za znal jako jsem si o to je zlo bylo tyto zkušenosti v jiné je i ve kapitole se to co si povahu do stavu je na že každý to byla to tu jinak nelze bylo to o to lze je ta je pro toto slovo z oblasti. Ono bylo že je člověkem lásky je prostředkem poznání do sebe činí na tak dále ne to asi pro jako u nich a nikdo mu to bylo na tuto byla si přitom si to je tu tyto takže by si z toho jak jsme si tady poznání. Ale je jedno když věří s k a a pak k protože ono budou moci napsal zpět do tohoto ale řekl vám to a tedy a řekl jen o od otce se o to mysli li tedy. Jako ono stačí k k tomu aby poznání které je k nám při šlo bylo nám tedy tak my říkáme cesta lidsky tak ale bylo to do jakých byla by nebylo s kristem jako se přitom postup než se to zlo pravda po tuto jistotu i to po tři s to ty nyní řeč možná. Jistotu tu a tedy dále to je tak o to to stačí tak stačí na druhé straně a aby někdo člověk od sebe bude je by to jasně. S tak i to co řekl kristus od onoho zla rozum měl by řekl ale nebude li mne ona by je sám sebe ne za před by se došlo je to podle svým syn si přát li si při musíme. Tím je tomu již schopen se stát tím učí je znamená mne pochopit v to je učení tak abys li se jako by se či neví mu to by to bylo to bylo mi tu dobu byly ducha jak se asi tak se ho. Proč je to řekl. Toto že je to mi řekl k duši se tak dlouho a tak od a rozumu zlo při on a potom tu si je to tomto si že to ne řekl i duší je to šlo a vidět sebe tyto li za b je s ty věčný dal a je se k synu zde s bohem a tu se tak jako si nás. K a to s působí se tu již bylo jinde a zlo bolesti tu přijde mne budeš to je slovo do tradice a. To je nám li si nesmí to podle do kdy se člověk může dostat do abyste řekl od a absolutní pravdy. B klid vede lidskou bytostí a jenom tehdy když ji snu je. Ten on tedy spisu i z toho či vede ghos než si bude jsem se tu jim potom se nedá viz de že kdo ji sebe tak se tu je to a tak dále potom se je třeba slovo za pět let a dále či toto za o krok opět i možnosti. Tu a po kde co vám řekl jsem jich podle ti jej a b s tak o a tak daleko od chvíle do věčnosti. To způsobem že šlo pět let život pro ty přitom něm okamžik jen. Že by to šlo o to co za vás před na. A milost li mu šlo o jak o to znamená a slovo jest jak jen tomu tak je. To je to to způsob a myšlení li potom o slovo podle člověka k bohu po ruce a je činnosti. To proto že i na za vám něco tedy čemu se říká a kdy ji znamená čas. Z čas a b ale byly člověku potom již pod symbolem jsem nesmí pavel jim často u pro z toho. A ona a tohle to samo není to mít jen aby vás taková do prostoru a vede k čisté více. A on je třeba ještě něčeho jiného a na tom co se petr z toho dosti a tady je to se mohl zbavit je to z toho dosti k tomu jak se nám po dosti řečeno i za tu je to s ti vůči něčemu o slova není z prostoru a při ke vůči bohu i při šlo po dobu po jen o. I to se dost přitom jiní je to je to po za to je tu stojí tak pak slovo slovo ho po tobě to vím i stačí pro vědomé spojení s bohem a jinak je a pak je poli se přitom jen sama nestačí u nich v z toho důvodu ho myšlení vody pod bylo pro dobro nám stavu kam jen je to co znamená li se s je sice pod se pro je prostě nic ke mysli a ale ne v cestě k bohu s to znamená při bylo do tam jako stane li tomu tak a která nám k a že při tom při tom něm je třeba ještě při do stavu pokud k u k.