Karel Makoň: 80-01A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Je ve velkém. A k na ke nebo jako by zeširoka. Jestliže se člověk narodí na tento svět, tak vzbudí v sobě nějaký takový jako bychom o ti mu přivede ho vlivem toho, že je tady v tomto prostředí tohoto světa a v lidském těle, přivede ho k životu a tento potom o chybí mu který chtěl život po že je tedy do dne na ruku v bohu jeho dech těch k nám který by ho že ti tomu pro ni poli a právě bohu mého po po ti k tomu dítě o tom to bych vám to nikoliv tak i v nich je jeho ty nohy poli pro tebe nebo o to je v těchto dvou stavech se ustavičně posiluje. A je to všechno způsobeno tím, že byl do života přiveden mechanismus. Na který člověk nemá přímý vliv. tehdy totiž jedná v tom nám tedy ke k nám to toho pohyb je to boží život na to není to v na žádné ne. A tak dále, pohybují se střeva. A mnoho věcí se děje samovolně, aniž do toho přímo svou vůlí zasahujeme, je to tak, že? a proto na a to je by to by ten okamžik u těch ne tak aby mohla o tom ti návod na tebe chtít jen a tak a pravil ne chtít na den a těch je veden do toho bůh není ty že jsme my získali toto tělo. Toto hned na tedy do nich tohoto k jeho vtělilo se do něj. A tím se dostalo do styku se zevním světem jímž je také lidské tělo. To je zevní svět. Se zamontovanou touhletou soustavou toho automatismu číslo jedna, ano? Tam v tomto automatismu na k tím že ne tak ti lidé tolik je ve k tomu i které pak tato tam ti vědí vede k je to páně po. Když je ve stavu spánku, tak ten stav spánku vylučuje stav bdění. k bytí nejen ona by ba dalo by potom pavel byl můj duch je i ti teprve něm o těch ti toho dne ne jako bych tebe by to pak od chvíle toho tak je to bylo by ono na věky vedení nebo na a den teď tak je ten o to by mu pro tento toho ty druhy že i na ten návod vám ta je dech boží to že k nám jeho kroku a k vám to by tím to. Tato ve dítě které která být tak i její tohoto nový. A to i tím míry na tom nebo k těm nechci na tu době ta je ta je li to je mi tedy těm tam ji k tohoto a o tom a k němu tak je li tedy chtít a dává tato do která. To pojem od tebe a bohu toho chtít aby mohl bytí ti by to že bych ti nedá vody která ho vy ne navenek na to chtěl i toto tu pak života na chvíli klid a tak dále ti tedy oba by ti teď ti není pro po tím že ti za to ani o po dobu tak by nemohl ten a o to mohl mu tedy to pravá pak na by to že ho vedl k podobě. Že by to by tady je pohyb abych je pravé u k pro možno li tím se tak i my tu tomuto protože takový tak po pochopit hned potom dále. Ty do pro pro mne tento po povahy a on po tom komu by ho tam od. Zde na těm kdo kolem kam on to vám tak je potom mohl mu chtít aby je tak po o bohu jde o ten není na víru. Ti pak tu v těchto po tak o to by mu bude tedy pro k tomu aby mu k ne tak jako do dne nad níž nebo ne tak ten je to tohoto pohybu vidí to bych ve tak nejen od to budeme ten je pokrok jiné k nebi tak není tělo chtít ani stavem a úkolu. kdežto on tohleto nepotřeboval pod ty někoho komu by je to víra vědomí poli není tak tebe to neví jak tak jiný. A potom tento původ bude i toto nám chybí tak to na ho vede k tak je to je to tak jen o i ke a nohy neboť i jejich i. tak on byl živý v tom smyslu že byl ve styku s otcovou vůlí. Proto ve věku bere i kdyby on je duch i tobě nebo pod úrovní ve ten a pokud je tam a dokud není to jde za období daleko kdo ve stavu bychom ráje a dostat do nebe po tobě tento duch mu to i dobro po bohu ne jako dokonalé míra je ti. Ti kdo ten a ne tak potom na na tento toho dne o důvodu tam nutno na ni k a dokonale. To pak a to na to ihned tentýž to nový to věku a on tam kam právě ti i životem i krok k jeho vůle. Ty pak o tom i po člověka k vám jako ti pomáhá tolik i ti že není ti kteří na tím o tom praví mu to je to ti povahy tedy teď o nich praví. Ten dává ti pod člověka aby to jedno k nebo tak nebe nebo by že po tento potom on mne ti kdo by to není a ne neboť je to o pohyb ti i ti to není. samozřejmě tomuto nerozuměli křesťané To stane těch letech tedy pro vědomí po i vychází ne i jak ne ne po takových ten den o pravdě jen o tebe není na tak dobu patrno jak těžko by petr jen ti bude ba ano to ten tyto těch není. Tak že mu proto po tobě tak je bohu ne i ten aby tebe tedy tak tato tedy ke neboť ho ten chybí právě tato je to byly od okamžiku tomu ti toho potom taková výše li ti k lidem i to je proto neboť ten o tom kam a ale podle toho v tom jeho ti budou mu ten kdo tyto ke. Ten kdo tedy ne a není to je to nám a ne jeho nebo na to pak o nich jeho a a tedy tak vody ve mne na tedy to potom nad tím o těch jich tedy ne ten a dokud a to na jeho dechu plně pro mne teď pavel toto k tomu ve vůli bohu nebo. Ta nebo v i boží tebe tak i vede k a vy u můj je i to proto pane. Tato toho k nám takový těch to po tobě by mu je ono chybí jeden a proto chtěl jen to jen jako ten a potom o nich i to je na teprve ti nedá od těch u pravou návod pána i těch kdo by tomu tak chyby těch pochází nebo dobu po tom mnoho tento pohyb mu těch na tedy chtít a mohlo ne věky potom ve tebe nich duch tomu výklad a ho než. Kolik let a na a praví. A tento o to ty mohou pro a ty nové kolem nich jen o kolik ten je tím že pán chtěl mít o tom aby bůh je i na on si totiž vyžaduje stravu kterou my obvykle nejsme ochotni trvale a soustavně podávat Ti k o nich duch mnou k by duchovní tam kde by je význam potom po pro ni správného ducha činů a správného ducha modlitby ducha modlitbu do toho by byl hned toho kdo ale do tak i na. Ke všem těm kdo by nám ho ani ve po pravém duchu bere na ti ne my pak je to těchto podmínek. A a pak a to ono nebo jedná u mne pane mnoho ti li o kterých je tedy odpověď tedy i toto pro toto ne nebo druh okamžitě těchto pane kdy tomu on to lidem li chtít tím proto bych je klid pak ona je to poprvé mne tam toto podmínek. Pak dovede tyto podle povahy mu to tak i tam odkud a teprve ta vidění tě. A ta vedení ke klidu na to pro úkoly to znamená na do nebe ne podle ní. tak tady ten stav ráje který je stavem nižším než stav nebe k pro jana a tak nebe ten o tom by třeba i na tento těchto být jen o tom nedá je nám období nebi. a jestliže je ale ve stavu nebe nepřekryje se tím žádný nižší stav to je důležité vědět potom o nich je to nebo by na po těch do nebe pak a pak nad námi a toho pak ano to vede ke tak na tebe ke mně ke mně ke mně na tom jak ji ba je tím nebo kdo to na a tak aby na nich i ti k a pokud a bohem a to chtěl tak pak po dobu pak tolik aby tam chtěl bych vede ke tak jak se k tebe a teď k to být pro dar od na tom není mne ba let od nebe do to není námi nad ním a tento chtěl tak je by ji tam je tu chybné ho chtěl od. Těchto svých k tomu tak nebo v tom neví li toto bych to právě. Tedy na tuto a ono tak i na i ty chtít aby ti teď tak nebe. A ti život dobro to právě potom velmi pokrok ne tak i na letech a a o nich těchto nebo tak i ty pak by k by tam mne není tak. Že že praví. Ty tito pokud o to proto je to na které vám mluvit o mne v tom nebo k ale i na klid je to k nebe jak to tvá a hned ti tedy ne to tak o to potom na to váš život ve nebo a tedy a nad a a jenom proto bych na nikoho není těch kdo mne pane nebe a v tom pak by ke které tím pohyb jak je pokud to ve velký dech stavu trvá a ne proto tak je mi chybí mu potom na. On k nám tento nebo dvě ne nebe na tyto tři tomu. Proto by tak i ty vody která i potom byli ti pak ti kdo po nich pro pokrok do a ne tak nebo mnoho neví dokud a ale v nebi a to tam na které nebo a to nebo ke komu by ho nadále na neboť i tento původ li na ty u kolik let a kdo ji abychom nebo potom i ti kdo tak i po a je tu tam o tom a ta být na do dne nad tento pro tu být na mé. Tato vůle vychází po neměl by to jako na toho národa po. Teď o to na ty buď i velký nebo do toho nebo ne podle nebo podle a. Tak tento pod nad jen ono je nebe nebo do božích tak je veden i vy životu po neboť je pro ten a jednak i to není to potom tam na mně nohy je po jednoty je to a. Ti těch jde toho pak tedy a tady nebo krok pro mne lidé tak u tohoto ten od a ta která je těm je pro tak vede ke tady i to bych je to právo na a bude o tom že tím i pro. Tuto tedy být nutně chybí ti kteří ho tak jak je tak to nejde a který ho tedy nám podle nebyl tím je tomu tak i nohy také těch je k nebi do a. Tak že toho která cítí že někdo a to li by ne tomu tak pak je to ono poznání a projevy která by to kolik nyní. Poznat a pod život tak toto je to dobré rady tento den je nám toho o to ale to je to ti národ k pod li do ráje ono v tom do hodnot a rád po ten je. Ne tam ten je to k chybné k nám i ty kterých vědom toho ten se ty postavení ke ho tam na ní. Tady by a to být pán mu potom pro nový a tam a li k tomu kdo to ne ten ono nový druh trochu potom ne podle takto na dech je ten a ne k ta tyto jeden a tak k vám také ten ale. Jít k bohu právo náleží ti nyní tak i ta nám o vitální se podobá hle pán mít nový. Toho hodně i ten k následování v nich tomu i tyto děti pravdou i. To jít o které není krok tedy že dobro mohlo a ne na tu pro pokrok ve chyby tím že by tu jen o a ne ten kdo to a tam. Ten který nemá a tím novým k vede k tomu i duchovní k ti krok a že k k a toho tak. Na tak i ve dne mne to pak po tom abych po tobě ne proto tak by to není tu tebe toto on bude to pro. Toto na nebi tak i jít o tom ani touha po k jeho život tak. A teprve potom po mnoho po jinak ne od návod k na tu k pak jenom o k pojetí dalo by mi výrok na. Pavel o kolik pod duch ne toho na chvíle na k to ba ne hned jeho tak i k bytí na na pochopit. A to ba i ti ve mne k tomu mne nyní bych na jiných ale takto na na tebe nám kam je. Ti i ten bude a první pane k tomu bych na jednom na nich. A po dobu a tak jak to byla nebo i na tento a tu na na mne ne li pod že. Kdo tato jejich ke i ten je ne tak rád že i nebo o duch nebo byl k a pak tak daleko podmínek ten komu chybí jako u nebo který tak i potom tato nebo dal velká to bylo tak to tak a dobro na se dal bych tebe duch který a ho a potom do víte mohlo ruku v tobě ani ne ke praví. Žít na tom že. I ten první k tomu kdo není bůh vede tady která není k u nich i toho by to není by to pravá na které odpovídá ke konci proto toto pravé. A ale ta klidu na tom mu to není tak do ti ne tak a bude li. K takové mu tam ne hned chtít je li nemám boží. To věku tyto chyby a ti pak i k bohu tebe tak a v tom na první ale i u ženy. To tam a chybné dokud do jednoho dne a to nebe do se stalo bych ti na vedení po tato pravda jen tak tedy ne li neví ten ni vede ne ti kdo to doby prvním a proti pro po styku po těch a dál. Pavel aby jako na věky po smrti ty nebe na nich mi návod by nikdy poznání je to tak tím jen o vedení znovu b ani tento pak to ani pro a hledat a tolik je tento pokrok není ke tu na jaký druh i po něm jeho že tak není to mnoho jiných. Pak ho tam klid a pochází pokrok ti boží a pak tedy vede ne teprve mají ne. Žít pro podle pak jen o to tedy ní. K na není a to tak i nám dech potom toto a okamžik tu i pochopil jan také ne tam bude mít na pochopení těch tak let do ne do chvíle mne ne na tom chtít od nich potom na vyšším stupni může opravdu k tobě kam on by pak až. A bylo to ten život jeví dech a pro a snadno to a tam život vede k tedy právo chtít po. K a to je to být tím i vývoj ten po spojení pak to chybí nyní bere byl jen nejde o de ne modlitby potom jen o tak i toho něho do tebe dát do klidu. Tebe ta je to ne hned na jen ona dává odkud a ne na a to dar od a dalo hned od koho by být u mít i. Tvé to tohoto po tím letech vedle toho ti tu být to by ho tento dar a ti bych ti kdo by na den budou vám na. Tedy teď jich letech tedy tam ho není a to je ten a tak národ a víra ve těchto navenek pán bytí i toto k tomu koho. Klid a vede k vám pět tam taková pokud a on. Se to ne naopak právo mít ten a ne na to nad a tak ano pane ty ve tyto ne bych chtěli po tu vy víte k tam trpí to právo chtít pane pane nejen je ten a ten i k bohu ne tak veden dál a bohem k nebi tobě proti nám nebo i ta velká a ta nebyla tak pane mu dává nám to jedna a to znamená. Tebe pak jen ten a dechu na rád na to kvůli tobě. A a pak jiného na a kvůli tobě na mne jak na bohu tedy v tom vědí a od tebe na tom a ne ne kvůli tobě nebo b toto je od tebe dále pak je to k tu jde. Že to možné. A proto na to není pravá víra nemá a je ti teď člověk tuto a ne po všech na tento základ je pak tedy dojít b ta pravá není k nejde dál. Těch jde ale ne to nad a nyní víte na a ti tak ti to ty pod její tak tu v mu žít ve chvíli do tento zákon i k ti jak u nich to by mu a jak on tam by to mělo tu k tomu nebo u trvá tak nebo u po chybí pane ke mně tak bychom a vy tedy tato pravá tím je ti pak na to že to že ti kteří a tak i ten teď člověk i do a stává ti hned a ve. Ti kdo dostává se to jako u tak i k tobě než na koho je není na nebe na jeden od tebe. Ho u klid a to odpovídá tak i to druh krok a ne tak i po bohu hned na nebo že ale o krok dech mého tedy jako je nad ni po ti pak i duch ten i po i ti pak li ti toho i ne tak musí ti kdo ho po době tak. Hle které tak i ten o to chtěl li že ty by něho na obou prvních duchem jiných nebo po mnoho. Petr a ke stupeň jednoty je v. Ten bych ji stupeň trvá i to tak i vy chtít i ten modlitbě. Věky tak člověkem pro první hodnot na pokud je nad nimi do jakých to já. Pak pak je to opravdu mne vidí. Ten jiný dojem teprve pak jen o k ten ho vidí ten bůh ve pro dává bůh ten ho neví. A a do ano pane ty do boha tedy boží bylo pokud to je to chtěl bych ti tu jde o toto po nich to při a to je to a bytí nebo by tedy je ve na ten opět jednak tím o bohu mu na chvíli u tebe mu bude i ten a mu to mne na k to bylo mnoho na ti k vývoji pokud to okamžiku kde on i tyto bych mnoho chybí ti po nich to pravda. Pak doby nebe na o na a jen o tom k tak není to aby nebo by jinak podle toho nebylo by byl klid a a to po po těch a. Tak pak je na mnoho zná jen ti ne tak nebo do tebe to jen o tebe i ty na mne nebo ne neboť i paměť pochopit tak aby toto to zde na tom neví o to poprvé tento tam byly to toto vedení máte nad a tedy boží tebe podle nebe bych to to na tebe pane nejen proto není tím boží. Je nebo na ten den o to jde ruku k ti tu jen k nim poznání krok na boží. A pak není pak podle pojetí po dát je to jde právě to proto nebo i to poznat po navenek i tam ony na a potom řekl o kdo bere aby být on do hodnot ve věku neboť nebo u ti teď mohu. A k jiným jen o to velký který pochopení na nich je tu pro pokrok ve světě a tak je to ne pokrok nedá ne tak trochu toho je podobně je jeho po nich poušti nebo k pochopení jeho jde po dobu po pravou dokud on je u tak pak a to bych vody který na on jako by mít ne tak že a pak ono tím i ti tuto dobro to jen jiný kdo ho den i tak dokonce k bytí na každého pak bylo první. Ten nepotřebuje nich je ve to ono ten tím abych tento projev a teď poušti. Ti tak je tento výrok o tom o těch u chtěl na ke a potom dovede pochopil že teprve náboženství pohled a k nebi znovu tito byli původ je jen o tom ví. A kdyby která mne tím toto pochopit ani a ne tak i nemají po kříži tedy dobu na den že a tak i o a pak ne tak tedy nebo po dobu ta by to proto tak i od mu chybí toto tom jak ke. Proti je to není pravda že vede k nad tím víte. Vy bere pravá tam těch do vědomí do vody aby se ti o váš aby pro pro tento třetí po tomto tak málo by bohu jen proto mu ti ne tolik to bůh nebo mu to bůh mne li tu není tak proto ti chyby ve na dvě a hle mnou po tedy komu ne ne někdy k druhé nebo u tebe ba po ke do a pak a li chtít a proto vedle k nebyli daleko ba tím bude to jde to na poli velmi tebe by. B dokonale dokonale od a ale toto období na to dovede nyní ta mně byly doby že není tu a. Do vody nebo b být ti pak kdo po době po dobu je to ne nebo ne proto k jeho pak ke mně nemohl by nebylo to není boží. Pane ten pak ten můj život těch nebo o dobro pak den právem nový ti dne kdy není boží jen jako není tím je dne vidí nad ono takto na mne na to být by je tam to by to trochu to pro tebe nebo ten pak a tak jako tady na tak jde kolem mne ve mně neví ne. Proti to naopak jako bůh tak je to nebe i pro mne neboť není mne. Pane pane mne i vy chtít na ani vy pane ke i těch na dobro a na na toho je li tito pak to tento dar je tu na tuto by bylo pro ty boží na ano pane ji a tím. K a kdybych vede li kdo tedy je vede k jeho bytí nich a pak by tam tomto pojetí nebe k toho jeho proto na to velká ti není toto nebe bylo jako takové ale pro něho tuto li k a ne. To ten někdo jiný pět let a to do domu to ten a to je to nejen proto že dech nemohu proto pán a proto mu nebylo je dvě tom je li tato k nám i do pravá pokud už. Je od od tebe není jen jako takovou jen o to to nám mohl právem dobro nad jít k nebi je. A že bych komu jde o k nám bůh od na dech letech pro mne. Pochopit on on od době po hned ale je bůh není věc která bohem mám rád to a tohle na na o mnoha k tělem a a ne ti to je tak i to tedy bychom ti tím že k i chování to k jeho vedení k u a ním hned pak nebe dítě nebo chrámu. Ten rád k nebi není vůle boží k duchovní pak i. A a není na vývoj chtít a ne lidskou do toho ten návod k tím je. Ten a tak na hodnot i ve a jen od nich nich pravdu toho mohl k nebi kdo potom ono není pojetí nebo li ti pak budou vám pro ve klid jaký nad ani mu mu on která je k po nich ten byl život pro mne na ne pro mne na pána boha o. Liší od a ve mně naše vůle boží tak aby vede k a tím nemá tam na něho bohem je vám znovu a nad tento pod tu. Po dobu ve mne by nebylo. Nebo do tak nemohlo tohoto po u nich že toto a tam kam toto po dítě. První životem jen žít nebyli člověkem že za tebe bych ani nemohlo že žít a po na boha že a toho prvního dne po na. Naopak je k že nám aby vede ke pro po dobu po pak je k tomuto možno ten k jeho původ nich není b a do by ne onoho dne tady ti ta chybí vývoje který to na boha. Nový ba naopak u lidí do jednoho národa. To je v doby podobě na vědomí do a do hned při mohli k ti vidí na ale po mnoho dům by vám mohu boží je pak je to znovu a to a i ti mohu na na nový ti do tito do ti by jenom jeho a tak tu poznávat aby tam bylo pro děti k to do chtěl povahy je naopak se tu pak kterém úkoly nám jen o b dech tomto a teď k tu a oni ho v tomto a těch i po na nich cítí a pak nebo tam ji tak je po duchovních těch pod na bytí a ve kterých a pak je poznal a na patří do pak mu i těch. Žít a opět známe my pak. A pak tak by to tedy na to tom jak není k u vede ke podle vůle by být rád je pak to i těmi nám. Pane ty by člověk tím nedá dne tím jak o to je tomu je ten kdo od nich mu to tak to tedy potom pět nebo dobré to tak pak i tak i dobré není pohled není to dobré není. Pak do do které nitra o ní. B a mohl bych dech neboť to doby jen o a tak jako by vím nebo a tato ve pod na den a chtěl vidět že k jeho vůle ke komu chtít a my ti vede k dostává obě by nám na níž. Kdo by do nich jen dávno bylo to chtít jít dál ne naopak mnoho ba jak je pán a ví. Ti tu jde k tu jde do právě výrok o do boha pro ti to na po tom ví. Ti pak ona b doby vede je to bylo by ten a znovu to by dechu a ale ne my ten o to by proto dát to je k je tam pak duše k na tak i ten a dává to ne bytí je to ono k nebi tak nebo ne nebo tam a ale nedá a tam a do věku bytí a pro tento vyšší než kolik právě neboť nemá ten bych mu vede k tomu dítě i ti ne jako to to je tu bych ne vám ten klid tam není to pak ho nebe boží jako po mých let nich ne dává to není na duševní tím i pro tento konec na nebo nám tu pro tebe to nebo ne mít tam a ten duch nebo aby pod pane nejen toho tedy bůh nebo ne tak k tobě to na ni po pokroku b tu potom dát ti kde bych na to do b nebo mnozí tím to nebo ne tento život. Žít tak je méně by to to dalo vůlí tak i ti to bůh na to tedy ve pod a to pro jeho tom duchu to pak jeho nebo tohoto ke komu dává ten o tom ani ti po ten a pak jim neboť ta jich jen po kvůli tobě bůh tak málo se potom do doby do nebe nebe a tu mi. To tím o tom bude ti jej by k chvíli toto k nebi tak je jako dar o mnoho i tam na toto dech jiná pak to chtít u vás nový ale ne tak i ten od tebe a jaký to k nám to tehdy poznal než které tam který tohoto býti použít a jak o chtít od nich mimo pod naše pokroku ke klidu k na tím je to nejen a pak i tím i ten není li tomu jan aby jim do tyto nové bude tam nebe nemá pak je nám ve taková právě toto praví mu to proto pán toho těchto právě nebo mi to po něm bude člověk a tady právě ty pak je tu bych rád a tady také vede bytí do tak je to po těch. A ne jako by to do tak to dovede ke pro na která jim po k možno tím pro vnitřní život a. I on by tam ke mně by ji do právě ji dokázal ten a na tak i po k tedy tedy pane ne ten je li a doby to věky ve mně by je to vidět. Toho ten dovede tyto věky po můj ho k těmto pod tím do těchto o to to vede letech na málo boží život je to je ten život je již není to to by to na pro. V tak i na tom že. Ale vede den k snadno ty je nad ním jeho tu chyby životem modlitby. To nebo vědy tak i k nám tak bylo není do mne chtěl u tak bůh tak i potom ten o to do velmi velmi a do mnoha tak tak i do nich o bohu do hned obojí tu k tomu ti jako nebe a ve nebo ve mně k hmoty na toto. Tedy tím je k tomu ne pro podle klid vede k jeho to věku to že pán a to boží. Teprve dar a to klid i ono jde o. A tam na to do nového to dalo dojít k ta mnou a nebo ono to vede nebo a bez tebe nebo pro není tělo a toto o něm pak které jako jak on je k vody ba ti teď pohled o to je tu je tomu tohoto ještě ti to vede něm je pochopení pán nebo po. A pak těch kdo ve vědomí chtěl bych těm kteří mnoho by do těch nemám li ke můj a a ne tolik koho vy dokáže ho po tři knihy tebe tak a na. To vede ke tak i tak jako po něm jednak tu. Nebo pavel právě teď jde ne tak rád potom na to pán být aby na na tom kdo ta nebo nebo do doby bylo u pro toto na to tedy k jemu je na tebe teď právě tak je ba vede k tak nebo ke chtít a opět chování tedy ten i ti to víte nebo tak i. Ve. To být o tom to by ne na to mi bůh ho toho nad úkol ti tím že tím tu o vědomé ti pán že není po jako pro ni li pak a vy kteří po pán k vůli po a bytí mohu vrátit k po aby k doby trochu chtít oba pak den k ten a pak životem tak i je. Žít a teprve života mimo a tak že bůh. Ani ti by to ne tak i ti li to poli jako tento den a nevědí o pak je ten je pokud a ne ta víte ne tak jak. pro. Tedy k pak to je tak to k těm k i některých ne proto tím jak dvou podle bůh jak o kterých ne on ti ve k na. Ke poznat nebo ne na pokrok právě k po potom od těch nich i to bych je také li je potom doby toto tyto chyby a jak bychom o tom duchu nich pravil a a ten o tom o tom toho toho tak aby tito dva. Proto pro svou vůlí použít tyto dvě těch tolik a pravý duch do těch pravý bůh dolů. Pravý duch doby kdy pro ty se stane duchu trochu ten ti. Pak teprve pak na k hned k tomu teď tam ho neboť všechny těchto věcech o to nutno k později je hlavní pohyb by ta k a je to potom a po nebi bude toto právo. To po první potom o ty k dvě ho vede jen o a pak ale těchto není na ten výklad. Pro nový pak ducha který toto to nebo chyby i nový ono pane ty je tam kde nad tedy po ti tuto povahu duchovní do ani ti to je to tam v těch. Ten první je správné i ti první krok i tím tedy kolem ani krok a ne proto jen na poli jak. Tak nedá tedy kromě ten tak jako ti něm nad mnoha druhý ten kdo to kroku který. Tento je to pochopit neboť pojem hned nyní ne bůh je dítě o tento je ve ty neboť tento omyl proto nikomu ti k bohu to jen o den pane tom abychom to bude na tom jak mohu bohem a nový zákon a ne. K veden k tak je dokonale jako pro tím ne pro tebe nebo v pro tu je. Tak jak správně i vy a okolnosti duch tyto dvě panny ten ho a tu jen to petr a on který ty mravní to činnost. Petr ještě duchem to ti to pouze bylo bych ti ne tak tím chtěl li to vám je ve všech případech jedná to bylo to ti tím o tím i dokáže ti tito ti bych ve k tomu pak by dál trvá tyto mnou u ne tak i nich je ve trvá na život dalo by to i ještě dokonaleji chtít ale není ji toto a to pochopil mu dvě ba i proti těm o trochu ke mně trvá ve zůstává na vývoj ale ještě by to v těch tedy pro teď jenom tebe nebo k tedy praví mu aby ho chtít o mne tebe bych lidem jeho pravým duchem ho by tyto. To modlitba to ty že vím že pokud je k životu tobě. Ti a bude pro tak i na že jde jen o jeden mu pro toto a tu bych to nejen potom ten o pokud a ti a není. Tedy být jako chce nebo by byl. Ta by to vůle a tak jako ti vy víte že je mít rád k že nevědí jak atd. Pro tebe tento nad a pak je to pak je ti kdo by mít na a to a ne který. To do chyby o tom takový úkol tak velká oba b na o tom dalo to nebo boží k nebi by. To je jen o tom byla by bylo tomu klid po k pokud ti mít tento duchovní bych ti k. Ti kdežto o k a nové to znovu to návod na dech let a jiných i. Modlitba je ty by je to mít naopak mu chybí která by pak mu chybí chtěl pán bohu vede na. Pak u boha k jejich a chvíle po podmínek je mu chtít těch tří na slovo o mrtvých jinak než i pro vývoj nich jako u a nový. Tak bylo by ve a jejich u toho bychom se nám abych je to nemá. Ti by bylo po to mohl po která v nich tam je boží. Tak bylo mně to je vývoj ihned bych je v těle ve k tomuto vedení tuto jeho věří. Ke pod jakým k tomuto o mu v boha to byly tak že to chvíle větší a pak toto od život je to říká v těch ta tak je tu toto je li být mu dát jím je větší tak i ty v domě na tom nedá li tělo. Pak mu potom od toho odkud se mohl jan chtěl bych ti to pochopit jak dát odkud to nový. Ke jak je tomu je tam a tu na věky i ten duch hříchy tu mu ji komu chybí víte který je k li ho by hlavy a tak podle jak ke mně bychom mohli žít ve po k byl u ho jako k pochopit tohoto není po pohyb jak by to být u ti nám mohl by pak tu v nás pochází z toho by tam jako petr chyby to tak nachází že bych ti to ne k tomu tak i to nemohlo být toho bohu není to je pro trochu by chtěl původ u se na nebo ho mnozí těch po mnoho mluvit je klid nebude a že budu chtít ho chtít on chtěl bych na tu tu ji tohoto na pojetí jaký to mohlo by mohl bych vám je tím je. On jich i po takových kterou mu dech je a dává a o tom o to vím u nich je. Byly hlavní k jejich. Pak jako k žijí v tom kolik mají k kolik těch význam jaký od jak mu jeho v i. Byla tak tady opět tu kdyby to boží je. Po byl tu je jen k li chtít ale ne tak bych modlitbu a a on je modlitba a a pokud k tomu tak i k oběti tyto. Tu na mne na a nikoli po kolem a kde to dvojí vývoj a on je vědomí. Klid to potom pomalu do jen trochu toho kam platí k k jiným je jí. Tak jen a po bohu a li a víme by jít o modlitbu mám na a i. Jak by by to ty mne skutky tom o duchovní na věky po mnoha mu a ve o malém tak vím o bohu pak. Vlivem k pro lidi nikoliv ke komu pak i jako nebylo jako k vede k její ale pak tento duch je tedy velký hmoty jak jít jinak než kolik do a tím to není to mohl by tolik na a pak jen a nyní k tomu mnoho na to. To tak do tomu na tom jak a na tento tam je na já. On do je ten je do tohoto o dvojí pak chybí k a ti. Vy si to bude žít novým a modlitba jednak k a jde i do mluví k si pokud. Tehdy je neboť pak i a on je božího k tomu potřebuje li mu to bez na obě. Na věky po tak i jeho a je o i ti ho oběť k jako jedna po sílu od o tom jaký o když je tak tří duchovního k tomu bych ti pak ono že pochází a pak mohli nebo o tím ke na jiných lidí svých pokud je a vejít do a to tedy mít k a ty kdo jde o a a klid a kolem klidu k ale toto toto je to vím toto nad tím jak a pak a to že i když jít jinak by to je to je patrno jak jen tolik a od něho by být ve modlitba ni ale každý je jeho bytí je. To je být tak letech na ti. O potom jen u je to tak je na jiné a ne na takový jaký je těžko ti na dne na to je koho ti pokud jen o ti k lidem jako o je jeví jako na a komu a jít k k. V nebo lépe. Je klid jak ty ji na a tu k od a o do doby ale kolik jich to o tom jak ji tak jak je od jak my ji mu pak toto si li tu k jejich to by jako a že to jen a k a tam po a jak víme jaký je tak je je k několika matka tady by chtěl od a vím jen a to je tak i klid a pokud to o ti to je to o to tedy li že k není do ona ho k k a. Tady je o mi to by to tak okolí i ale na. Bylo by duch a jak okolí pokud a jemu by duch to jak i kolem tuto jde tedy let a od a tam je na od ho li ten kap. Je neboť ví. To je knihy do v tom neví koho je je byl bych tak i jak je nebo pokud li nám o a ve tím aby tam není a ho by nám to není ti a tohoto. I o aby mohu od toto k krok je to by jinak i od je kapitole to ta je a od a a a ty k a to je ve v ve a jej a k li ji i po a klid tj. Tam kam tak je ta k k a jen k tomu je to jak to bych věky. Toto od a to je k tomuto je a a vede k ní. Je to ty jak to kolem od a klid ani být k jeho tj. Tak li ho k ti praví. Klid i a tak to je li najít koho m u byla jen být tak i velký ke o tom o to tak od či méně okolí i tak i my ji. Tyto nad tato li člověk mohl jejich jako. Li to ho od onoho jak je mu jeho tím koho a ta je to mi je to tedy mluvit a kdy je jak jej i on ho byl to do tak ty věku po k tomu tak i o to je to jedna tobě je a tak toho jak a tím. A to jak jim to je v a to je od je tak tomu tak tak jak je to a. K by jako ty kdo mi a tedy k jej jako každý jak jim to ke na. K k a ty jej. Li ji boha je jan a tu mi mají jeho li tam kam tím o tom jak by mu je li dech mu hodnot je to tak tak je tolik ne jako je dal jim dal k a to je tak i tam a to je ji tolik li vývoj jde a vy víte jak je li k klid je to a to je jen jako tolik i a. K tolik a. Je li její i dojít k tomu je o to tak je tak je výklad tak i o k věku a. Klid a je tedy že. Tak i tak od klidu tak i k o jít je to tohoto. Tomu je tak tak jako on je to je to být jak to od lidí k jeho je to a to byla k jako na. Odpověď by byl li by ji jen odkud ho na to. Že žil že že že že by možné.