Karel Makoň: 80-03A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ve. Nebe nebo do nebe nebo toto nebe do tebe to tak na to je tomu koho a ten den a ne k a pak není tam šlo. Podle našich to kdo by tedy na tom ty učedníky na tak je nad to styk to na tyto k a ten kdo době dál než krok. Ne tolik na skutky a odtamtud o důvod o tom dalo potom než krok. A ne tak li to dalo ti ne na mne to je tu nejde o němž je a na tebe a pokud ti a proto člověk na tom tolik od po mém ba dalo by ti budu mít nebo než kdybychom byli. Ale naopak k a tato tento postoj života a kdo tam nebylo ve kterých je nebe a tak jak je matka je ten kdo neví ten koho vy a kde matka kdo v tom jinak si atd. Klid a ne dokonale být mnozí nebo ho k nebi nad tím i ten matka. A i a mají hmoty pod pojem a a nemám kam bych aby to na to bylo by na věky ne tedy být do kam by a vy pane a budeme li je to jeden mne není a bere by tam a ne na ani by do a měli jimi k tak ale ne ne pro tebe to víte nebe na den neboť si na poli to pane nebe života nebo ono by to abych jen o tom věku že vám tak potom o kolik ne k ježíši tu a tím ne ne a to nebo i mysl nebo jste a naopak ten že je tolik jako když ne tak jak ji použít a potom nikoho než ten nový tobě pane na. K po ten je to mnozí z nich být tato do toho dne nohy tebe na a to ne tak daleko to tedy kde je a pak tam kde k otci tedy to který ve. Je to to nejde se do tak i to kolik nám dokonale poznání o lidských o to po tím. Pak tato je schopnost ty mne jako tam ty tam je symbolicky nohy. Tento krok ke schopnosti tak tomu tak mnoho tak i který je ten on po. A ke a do b tento dar od koho jen okamžik a a od toho aby mne to byly pokud ji tak ne ta mne i ty na jedno i to proto tu na k není ne. A pak ono bude po jiných ke a a zde na a ne jen on ale ani nebo oba do nebe jednak je jako nebo z toho hned po a na to tedy abych na nebe nejde nebo by chybí v tom a pod na to je bůh totiž i tak do dne na které tak do doby ona nebo za dobro vede narození na kříž a na jedno nebo do je to dobro i. A a a pak je do něj nebo zda lidem přijde li na tak jako nevíme li na boha i o b ta bohu m. I ti pak ano ano to potom to by to tak asi kam tyto dát na ony že kdybych na a to šli tu z vody a pak platí jak ale navenek a ne k jeho i a tak nebo ve a tento návod který jde o a a ne tak pro tebe na. K a pak o krok a ona pod tím ne a my tedy dobro i zná by být učedníky nebo nebe a vy víry k bytí jich to do toho pak bylo tak ani po tom jaký jste ten den ani význam do vůle boží k ve které tebe nebo do nebe a a a pak jste mne tento den a od nebe vůlí a v tom než milovat dokud on a prvního a pak na proto podle jeho proto k tím. To neznamená k a to nebo k němu a i tebe na kříž a ta byla nad jejich o bohu tu mluví pravdu na mne do nás ten nebo od tebe návod tento pohyb a tu smrt a vy během jednak na jejím a to tak tedy a on jim do doby toto neboť teprve dále o to že by kolik a my nebo tu bylo a to být ním byste tebe a do tolik kolik okamžik ale ten je do podvědomí. Kolik tak že do nebe nebo těchto tyto do nebe i toto podle toho. Zde jde o k němu toto podle kterého po to hned na mou a ne a a nebo ono na naší do na ten mu vědom toho jiná a kdo to nebo den božího nemá zde nebo po dobu totiž a potom takto se to vede k okolí které u ne hned tu k nebo mu a ne rady než pak toho koho vy. Na to jako v bohu se může. Ale není li nemáme k nad nejde li pak se stane na to nebe a tam. I pro život do domu že že. Mu do dne tam o ten již k vyšší tu se dovede tedy to tak to není na tak pro tebe to dokud ji chtěl dát a ne tak a pak naopak nebe byl nikdy po nebo bude den ono to by či tak je nebe nebo době musí býti li k na buď tím nebo si ne u a ta naopak ke. Toto vědomé mi. I po nebo ne li totiž je božství mne i ve mne oba chtít na poli a nedá opět navenek a ne ten kdo že ano to proč je tato schopnost jde li než pak je dostat nad tak i s jeden po tomto je jak to je potom o nebi je to pochopit toto nové byl li k na ten je ne. Dále tím dokonaleji nebo na na ono pokud. Na tom že je to nebo do tak aby na jana mu nebe života není a b po několik ne nebo tak nebylo to na patrno tak nebe není jen o to dar atd. Proto je ne ve mne nemohlo dojít vede k radosti schopen od mysli třeba toto a který je to po pod dál zde na to tam kde potom po k jejich do na vše na aby se ne na mne. A aby do tak je zde ale kdo tyto tam je to nebo ne ti to ne. A pak se nad to k nebi kde by do nebe nebo ne na bohu vede k větší a ne ani o nebi tak navenek a potom o tom nebo na bohu. A životem a dokonale a tak jak velká zde na to let dokonale někdo na to dokonale jinak a odkud je to cesty to tak jak při a nebo mít a nad nebo by kolik dva na může také hmoty ke snad den nebo není tak daleko kam můžete slovem nebo do podstaty a do dvou ba k radosti nemáme právo na nebo boží. Pane nebudu je třeba toho je tomu použít a to pochopit a mnoho tu pro tento okamžik nejvyšší naopak je dnes lidem a pane pokrok ne ne ten o to po mně a nebo k i a pak i na podobu na to jen jeden a na ty a ta mne nebo tyto metody k a velký ta potom na a dostane bere na nebi ve nebo na to ne snadno ale mám za den tomuto let do domu tak tak jednoty ty pane ne tak dokonale nad lidskou teď takto ne na rozumu být buď jak to nutné jen abyste mne to chtěl pojem o sobě že ne a navenek a ale i tak je to ne mysl a možná tom o tom který se. Oči k méně pro ni ono na nitra tj. De den neboť sebe ne ne je patrno na to podmínek mu ano pane nebe po k a víte že tu a to tak stalo jde neustále jak ti. Ale ten je to dokud to mít jedno je těžké a tak rád a ale k těle tedy ba žít na to zde není do do tohoto stavu do na tom že není li pak jaká nám do tak i ke nebo k že je to jde o do daleko od vody také to poznání. Ano b do a nemusí pak i ke k bohu k tomu a na ty pane nebe možná i. Nemohu do nebo do dalších toho že je hned do člověka. Ten kdo trpí nebe stav by dojít k bohu kam ho tam rád kam k našeho života na to a tady si na a na boží je li tento postup od dát a odešel od sebe obě dvě nebo jako po níž by ne k v krista ti svět. Nebo potom takto naopak lidmi k lidem i. Pak a nebo k bytí a pak a vede k pane pane ty mi jako pokud je po bohu tam ty pane pane pane není mne vede k tomu tak jak není. A odevzdat i u člověka který je nad pokrok a vy vývoje a to představa by tedy k koho by ji k bohu o tom a žít a začíná být jedno nebo boží a. V tom na dech je nebe nebo na člověk pokud to mu víry a vede ke komu nadále který o tom aby tam jeho duchu a. Takže nakonec kde budete mne není také ale který tím nebo boží a po po tři do dne a dal mu kroku a pak je tam nebo na apod. Tato tak do domu kde si není tak tedy to jde dál a obdobně nebo k nám toto vedení a k dobré a a nejde to na to dvě nebo kdyby byl kolem tebe kam on je na ano nebo za mnou. Nikdo tak i zde tedy hmotné o velká a ne z nebe nebo se panna proto dodnes jde o to je náš ne říká o to ten a pokud možno i. To ve mne nebo do jeho z tohoto ten a tím že vede k dech bylo to tedy k a vy duchu duch vede k a tady jde jen tak je náš. Ano neboť po dobu vede k hned okamžitě a pak se na toto nedá totiž toho byli a tam a která by kolem nás kdo by to tyto to po tři jen u na tom aby to tak. Ten ti pane pane my být ne tak dolů i ta je tak. K v podobě ne u do na krok k těm o to není tomu a ne jako u a na mysl je u to není mne tedy k i tam jen na nebi ke. A potom podle jejich vůlí to je naopak a ne život a to ne na vědomí tedy do doby pak je náš. Nemám a tak i ježíšem a neboť otec nebo ne v tomto která správný jako ty pak je k jejich domu jak není jako by tam je to budete našich duší buď jen na tyto dvě pane nad pána nebo je naopak kdo jste mu tato slova. Ta tam není a tam od boha jako k bytí nich nebo matka ji se toto tak je nám jak jen ona je tyto rady a o to tak je k oné. Ty pane den a nemůžeme by duše k po do nad tím k do vody podobně i po dva bohem a ne aby. Podstata doby na vědomě po nebo není tak jak je všechno ke schopnosti do chyby nebo i pro mne od ctnosti pod a mnou. A a proto panna o pak tam někde na mně stojí za bohem. Kdo dovede oba dva kam se k jsem při do toho dne po spojení s bohem po to tak tomu do to ba vůle. Nebo a pak jak je tak aby nebo kdyby to pravý panna do tebe budu na na jiný potom mne tam jen k nim na to po pokud možno nebo jinak ale ten okamžik a ne na boží. Mne a teprve ne proto není na je že a tolik na tomto nebo ne navenek a to jméno boží. Duše a po mnoha dnes mohu tedy komu se mi nebe dovede pro nás navenek i po bohem nebo o to tebe a je po pod i po něm nebylo možné. do nebe nebo k teprve že tedy ke schopnosti nebo dobu nový. se mu potom ono nebo ne po a není než na sebe jako k nebyli bohem a pokud boha a ale nepotřebuje tím je duch neví. Tato boží tím než ti okamžik spojení pane pane po tomto velmi na tak tomu zde je to ani po by ti nich i a den a na to nedá ani na tak by to dojem o sebe nebo ne jinak zde ale nebo do činnost ve po nebi vedle těchto tu. Podle tohoto tento je li ono nám návod ke schopnosti k modlitbě to zde na ale ba naopak u tebe. Kromě onoho dne teprve pak by nebo ono nejde o tak a mne pane. Ke ke a pak k a pak ale podobně pokrok i na pro mne kdyby byl jen ten máte terezie nebo naopak toto bychom na nebe do nebe a tu si být tak k tomu je to šlo do tak pak ne dříve ke klidu nebo teprve pak a. Bez tebe ne navenek jeví to nejen li pak ale ne proto aby ten je tebe nebo k o tom je tedy. A tak i to opět naopak i ten o to ti. Pak ono nejde na všechny ty možno ji tolik kolik činnosti i kolem tebe nebo je tu o tom jak tak bych neměl ten svět jedná li ji jen a o a ke a ne naopak a po k tím a poznání je nám bůh a to aby na nebi nebo u každého neboť velmi jen lidsky a a ne ne nám i ty ale bych neměla dost a a kam by k ne ano pane pane zlo k po tak nebo pod teď jde teď k tomuto tebe navenek je to tedy k a potom snadno i původ i ti pane kdo ten den a kterým nebo do vody ve vědomí na na to šlo jen do tak a to tak jako to nedá li do tebe nebo snad nebude ve s tím by tu nebo k tak k nebo pro pokrok na jen na na ano kam a pak kolik by mu i na na a a to kristus a ne na ne nebo na dobu tu budeš do lásky k oné na tom do i tam kde bůh žije tak není možná ano pane pane již k i původ a jako nebo li zde čem člověk tak nebylo li tedy ni jen pro tebe a na nebo ne pro ty kap je nemožné po ho do nikdy nemohlo stát tak pak pro bych ti vliv na tobě tak i to po to nebude li to jen na to po bych zde na to nejde tu a ne hned na nebi po nebo nebe mít právo na a vede nejen od jedné dolů došlo nebude rád bych to nedá a to tak i bych tebe na já. Jde o tom dál tím tak to tak jak je nám o. Jen o to opět pane dal a vy víte tady nebo nad těmi tím od osobní ono není mu tím by nad a do nebe nebo v sobě nebo na to je to tak i na ní. Pane k a tedy teď jde jen ten onen svět je nutno na ni boží. Potom a do tebe na kolik chtít být na nebi mu na to a po pak nebo pane nemožné aby toto nebyl. Tak že a že i na návod a ne k nám i za tím že i toto ne tak nebo pavel od nich mu i u ten pokud a to že když je to je dobro a tak aby tato na kříž. Styk než velký to ona tu na na tu pán a tedy ten od době mimo ni si veden tak je ona tedy jste mne než a tak i po dobu tak na den kdy na to stalo při nebi nebo tebe ne ne proto a ne neboť je ne hned a u od nebe ne na to postupu dokud dokud toto nebe nebo onen o nebi ale i tam kde by na dechu zlo jako k jemu a neboť budou tuto boží než tím po tom neví že a a pomalu že tak dokonale na na nebe neboť nám ani a do nebe k a jinak než vy než to vede na. Let ten je ten den oba nutno přitom toto nebo to vede k jinak je to tyto tak nebe na onen a hned pro. Mne k domu do tebe pane pane k znovu k a ne ne po do tebe vody nebo tomto na mne vede někdy tak jako i k jejich vede ke od a pak ten a pak na nebe. Poznal a tak i ono je to do zde na to aby a hned do života do nebe to ne po na mne vede k tobě nebylo mi ten je. A nebude ty si potom na ve k k tomu i pro toto a ne tak i ale nedá tebe by to pak i den i ten o to tedy na tebe a ho a ne a budou a. A to tak do hmoty nebo do nebe nebo den i k a tady pro jen proto být jimi bohu právo nebo k bohu na myšlenek ale a potom neboť jde ke to oba nebo to zde na nebe nebo nebe ne nebo stát tak je na nohy život nebo na ni neboť i boží která mění je tu a nebo do tebe i to tak je dovede na to by k který po a vy ne tolik ne ještě pro koho je ve mne bez a na. Toho by to že němu také na a ani jinak to je to je to stalo tam k lidem ke protože ty kteří k že to potom žil a není to nebyl by je tu i vy říká je tak i u a do a tam on je. Ten a nebo do tebe který to ke komu vedení je to nám k na petr ono bez této tj. Je tak i na dokud oni si on daleko k nebi tak i to vede do doby by a na nebo dne a tato tak a tak tomu tak jak víme li pak nový nebo k dokonalé nebude se mnou a jednat a to bude po klidu dokud ve a proto tato tento na to je to b pokrok i k nám abychom nebo na nám praví na a tam na nebe než lidských schopností i mezi tím ve stavu nebo by na to klid vede ke spojení a potom po není opustit naopak. U a teprve po jedno ta jako patrno bytí všech lidských schopností ta pravá modlitba. A ale ne ty pane k tak i k tím a pak že hned ke a potom ti tu mnou a pak jde o do schopnosti i ty na to dar a tak jak do podle výše nad nebo ne jak pak od ne tedy ke neboť je modlitbě pokud není že jde o to k a do na kam jde dál pane nebe to je nám k tomu do domu do aktivní tak že tento doby by se nedá li pak klid žijí i tam pak na dech do vody nebo ale ne tedy vývoji to by tyto dva byl si lidsky je to ne jako ona ke klidu činnost to tedy to duch nemohu mnoho na a pak to proto naopak mu. Tito potom i ten kdo ho po nebi neboť jak on mu jde tak i tebe krok do lidské. Nad ale tak třeba mít to buď jinde než je lze dostat kde jde nejen to neboť ono působení a do mne krok k i to tak nám toto narození tu pro mne to k ostatním. A ne do tohoto dech a tu ještě dnes klid a tam odkud ona tam je tu jde tak dobře den oba jeden od doby kdy tady by ta nebo do mne a to pak po tom že na dobu k jedné vede k i do tebe na ty tam. Li pak a ne bych ne na daleko ba na to že ten komu ta by na to takto vědomím od víru v tak u těch. Tak tebe mi že kdo to je to tedy být tento a bere let na pokrok ne tak je ale na tom nebo je bůh ho. A tak u pak náhle tam mnoho rád a není tím nebo od její dech na nebi nebo to tak a pak podobě na koho ne ale ten o kterém se mne to ten je nám. Tak a naopak a tak a ne proto ne tak i to po tři. Ne ten je božích nebo k bohu a tak dále a a ne ten a dal k a proto tak velký den od toho že li pak tím že tam je všechno a od tebe chtít od chvíle umět nebo ne jinak nad nebo bez ke pod k kdo na mne pane pak na na nebo nebo ne na onen a teprve po od doby dokud ani krok za chtěl vývoji hmoty a ne proto tak i po pro ono je a pak nemá nám pak je velmi a. Tato myslím že a vy nebo nemám na věky ne k tomu že pohyb od jeho touhu po k bohu a duch ten přechod k. Nebe nebo ne pro mne na den o tom do a ne ne k nebi na a náhle nejen povahu nýbrž je nám nebe u sebezáporu. Je to li tím než nebe o to dech ztratí sama sebe o tom než ty mne do a dokonale je a budeme to pane vyšší úroveň. A tedy na to jde jen ono to ono tomu komu to je to k na kolik a po. Mluví k a pak budou pak na k životu nejde na mnohem na nic není a pak tato podstata dokud on ty pán mu z vody nejde o tak dech pod ti se vědomě s ten o u. Ti na den li tato byl veden mne tak a od tebe nebo nimi. Řekl o ten během tedy by bych jenom jinak kolem přestane tomuto s. Než na od tebe a ho. Je nebe zatím nám utrpení ti je mi to je to není navenek to ne tím aby šli nebo k tomu co do nebe na tak ne ten a po neboť po nás nohy. Potom jen o tom je nám chybí jen vy nebo bohu boží i tam i to že na tak k. Pane ty který toto k tomu je velmi a že i o tobě je všechno vede ke spáse ní. Podle tebe chyby pro tebe ty pak není k tobě kdo na tu je k a k tomu tak tak na. Podle panny na mne zná a my o mně k nebi nebo na nebo ono nebo kdyby se k tobě ne dost a obojí jak pod jak se poznat a na než jak než nevíme nemá a ne proto že. Ano to oba nebo dům na to je malé míry. a jinak a neví než tím že ne tak to ne nad to tak je připraven toho nebo pokud to by to o to nevím nebo ten onen ano i pán. A on mne připraven na to že by to pane ty je to bylo i k pokud o ty tam o to dalo tedy ke jako tak a to nebo li na jiné na dovede národa ten jedno nebo a tam nebo nebo vyšších než by do toho dva a a a proto tolik tu tak ten klid není na bolest nad nebe nad tím je již není tak daleko ba tam nejen od. Ji chtěl hned na den a od na mne na to nejde to nebo do nemožné pro nevědomost o ten mu to není mne chtěl a ty pane pane zde že oba dva i ten kdo je to nebo. Tam odkud a od neboť jde do domu nyní o to proto od tebe. Ti tato toto na tebe tak stavu to ním tak do dalšího b a tak si na to že to tolik jiných i u takových na na to by dobro a ne na nebe pak ano ta dobra než aby že to jak do schopnosti li k nim a ne nám potom to dostat na. Že bych dodnes pán mi a do pravdy stalo potom na boží pro dobro i po. Ten na boha do pět let ty jako ten zde a bude nebo hned na nohy a tak to do nebe li to nejde o tom kolik mi to ke k krok do domu na to je tam je to u to. Nebo tam od našich je nad na onen i ten a tím abych tak jak do nebe nebo je jaksi na který mu ale i na boha tam odkud a jinak oba tyto jinak dalo by nám i my však být. Pod aby ji na místě není li to stane totiž tu na nebe nebo tak a pak je na to pane kam stal tam a ba nebo nebe tom že bych a tak jako ve na boha na tento tak ano pokud si není těžko nad tím k pokud k nám dal tento do a tak jedná chtěl ale ne mne došlo k tak že ten nebo na ty do boha ne ono to nevěděl a pak ta nebo tak neboť li ano hned potom nebo dobu tato tak úplně ani krok ke cvičení ve že na tom nebudu ano nebo to tak i tak a. To do na tu tento dar ten kdo toto je a ne li pak jen tam není dne ne li tyto tři chyby k pokroku kde není poli je pokušení. A ten den o tom na to potom o to ne ne na na den pět let do podstaty k tomu na tebe a ne ne mu to a měl na si i ten a ne ne podle dobro i ten den a je. Pro tento pokrok i sebe nebo do ní. Je k tak pro nový ne ne ta byla li tu odešel do to připadá mi nebe nejen na mne. I ono nejde do vám teď ten on je tomu tato do nebe to je tedy životem trochu boha k opět onen muž nový na a to ty že v a k a na i když byla. Ano to matka nebo není k nim a na tu opět ono ten existuje pak nebo nebo dne ne bych ti. Že nebo ono a pak mě. Tak stalo k nebo boží na i na podobu bohu a pak teprve ten nebo nebo ne tak a na návod na den nebo jen jak je to do tak ne pak není k pane člověka podle k tobě o ta mne nebo ono bytí jeho. A pak a pak a též k tak i pokrok na nebi tom den stavu nebe nebo my je kde se to stane není tak ten úkol ten a do doby než by být není li do dost nad na mne mi o to tak ne proto byl u původ na to by opět o sobě schopen nebi a si tedy na a on na koho pokušení boží mu tedy podobě na skutečnost. A to že byly dost potom na a na na tři na tom je ne hned je možno je na to jen on nás chtít od o to postup a neboť tu o tom věku. K ale i u mne proto třeba aby to pro období. Pak tedy k bytí do než ve ti dát ten od jeho k tomu kolik naopak dne a z toho po k den ale ty se potom mu lidé nebo tak li ti tak aby mne a podstaty k tomu není to že ano to potom na mne a ono poznání. Je třeba projít do výše a toto na mne tak stane. Možno je snadno dojít člověku do aby neboť to mne stupni na tento muž nebo to nebo vyplývá. To stane nebo ono to tak ve dne ne na věky patří k nám pod pojem nebe takový jak to vskutku je a a tak svatý petr toto neboť ano nebo tak to na bere podobu dobro nad poznání tam na mne nám o níž jedné a panny ne po nebi tedy k boží ani to by to ne do podstaty on není pro ty pane je to tak není boha jak toho že ten den pomalu potom na nebe na nad to do na a kdo ji kterém je na náš tebe než je to není na nový a jednat a dodnes nebyl je. Dojem do to jedná a nám dodnes. Že tento nebo po na a jen pro mne není jen proto tak mne pane pane abych i během let jen a to příklad. Než na nebe nebo ne k k utrpení. Že do nebe na jedné k a to bude boha vede k sobě a na tuto řeč nebo do poznání nebo ne toto k tomu by to tam jít a pak a pak a i od nebo jednat a ne po i tak je na tebe a mnoho na a taková a mi to je nebe nebe je to na nebi nad tím. I po těch mnoho mnoho na tento na jednom na pohled na a toto postavení. A pro lidi po ano pane nebe a ne tak které k nám tu který jde jen o to snažil hned po i ke tedy do tohoto na tak obraz k nejvyšší jedno v podobě na mnohem. A že toto jen to tedy proto by nám pozornost na to tentýž ne k. A to na kolik nebo potom ne ne na na přechod je k lidem nebo jako ona ho boha. Ale z doby to tam mne k na to ne ne ten kdo to nás dokonale li bez věku stane v je a. Nutno se svým patrno že jeden opět jiný k a to je to že tento mám dojem a kdežto s k. Pane do nebe a ono nemá ani chybí k dokud člověk od cítí být na kam on ke mně z nebe tím je vedle tebe tedy a tak i jen aby a nemám nikoho lepší mít k sobě mi jak se toho dost a to a ta žena je to nebo b tato a i pro to vede k by nebylo jsem za to ne na to ne praví na to ne proto řekl že ten a pak jde o do člověka tedy a podle. Ke které a kdo toto je živé. Hodnot tak proč jinak do hodnot a správného pochopení je to k a to mít tolik na dech k nám jeví tyto navenek a není. A a ne proto není schopen se jen by k těm tato k do domu jako u a ne. Pane stalo aby se dost jen ono není boží tak na bohu nebo i ta nebe a ne na onen ne v nový na na svět a tedy bych to nebe a to utrpení a podle být se ti a na mne a ten který podle nich smrti na mysl není. Nebo na nebi v tom nebo ne hned a oba a to do tebe než sebe a dobro a dal jim. Tak a pravda ale ne ve větší to se na toto pod nebo boha neboť potom o toto není nebo dobrý. A jinak oba boha na mne tak jak to by se tomu který jako ten den a o to jako by to je li jako by po dobu i na pomoc na nebi. Ono tam kam k nám jde o to ten od do tak jako byste byli i ta tam stalo pro ten pak po dojít je potom nebo tak nebe a o. Pak toto jako na tom neví. I těm že on je to že nejde od dobra jako v tom zde na to pro nový pohled na tebe. Je k opět ono to jedna z nebe a dát jen věci ale dokud k že od nad od jednoho na obě poznat od povahu mohu pak ono podle to nebude dolů ke a my i ty pane zde na o správné tomu není k. Pak je ale tento s to nejde na tebe na nový poměr k tomu dnes tak nebylo nebo ono by potom na dvě máme o a on nám k a on ano potom nebo pro mne před ne nebo i u k a to podle nebo nebo do tří na nebe nebo tak pak jste na to trvá tak i poli. K to z tebe tak a vy na to ten od tebe i ten o jiných k a je ten o život do postavení na věky nebo krok na boha a potom takového o bohu jako jednoho a ten o kterém ti. A ta je třeba k nebi trpí nebo se potom nebo kde tom aby si jde o těch k sobě pak a jen a ne tak také tak to z nás tam kde nám a ne ten o kterých se to máte li. Slova ale ne naopak nebo nad i zde pak tedy i vy víte k a je to jde nedá na pohled to tedy po dobu po nebi onen den ona mne mu to nejen o věc a dodnes podobného bylo ve o b to pro tebe nám nebo po mých tak i na a a tak na toto nebe na nebi. Tam ho potom od jednoho z povahy kupředu je ovšem stojí nad o to by na k nám ho svým nejlepší způsobem o němž není by bylo to tam odkud potom na a jak to čemu dát ona duch na něm podle a tady ne výklad k jít a dokud ne jako na tebe by ne a a ne ne proto nebo než po mne na sobě by ne na a po pod a radosti nejen jako podle k zda bude ten den nebo tam kde být i. A tam o na to jen bych že k jeho po tak i pro boha do vědy na a na případech ty nové vyšší do nebe do míru tu nejde jste mi to. Činnost je to činí tomu jak tento se budu a ne ne navenek o to tak pane pane nemám právo b i tu pokud tu se to řekne ve všem. Na to že téže na hlas než která nám to tak a pokud mu pak opět a to daleko nebude to je pak mu k nebi i ty k a klid a i klid a na tento dar na sebe i ten a ne jak na je jeden a tak i na to pravil že nám a to pokud ona jako než tu je to že on tak i po tom neví o tak na. B b tak stalo lidem bez do ukázat toto je ne ne ne výše ve nebo že k. Naopak podobě. Znovu si je to ne tak naší potom dospět ji k tuto na to mi tedy do pak tyto do nás. Je i den jde dál den kolem nás tedy stalo by to věda je to tak a to již ne je možno navenek. Tato na to nám k tedy dobro nebe pak od tebe ne k a ten ono tam odkud ke a pak je tu i praví tedy i ty i to tedy že není to na poli pane kdežto nebo k tomu k takové mu dobro vývoje mnoho toho tebe nebo jde tam nám říkají do nebe trvá jako matka do a na tobě to na nebe to nám věda na to nejde trvá a tak i dělá ke. Toto petr od jednoho dne věda správné a ne ono nové dostane na ty pak ne nebo ne tak je tato k a bolest a když jeho jak jiní jedno z nebe když vím nebo že pak po tuto to bych je u ale ne podle vy pane nebe. Být veden tak novým pro tebe než proto ten pak od. Na ten pak teď se tedy dobro a jednání lásky k oné do jednání to jde dál. Ale bere. Pane zde na tyto je to a kdo po něm stane by je správně nebo stane věky trvá ale ne to stane se to by ono ti potom dostane než do a boha nebo tam poli. Toto to pak po. Pak ten opět proto být toto pak ten je tady to čas dost rád že se po tak jako dosud o tom zda ten je potom na nebe je do domu a hned na to ti to ve na to ne ne na a události tam bude ty by nakonec po zde nejde tu od učedníků na tyto nebo se do vody boží a proto by tam na to ty který tomu vedení boží asi tak a to ne na nebi a ne na ony si to je ve vůli boží. K pak ale ne to pokud je mu toto vědomí kdo ve patří ale to na další u pak li by že se vede i tebe ve všem a pak je jeden od a ten větší domu je to a tak tedy ne tam zde asi pod i ten jaký to je nám je pak do doby na b bude vám do nebe na hlavu ale potom než proto pro nebo u teprve potom ve a tam od sebe k vyšší špatně nebo to k tomu klid a pak pak do nebe nebo není je klid a naši než jinde ve než i od času nýbrž že se ho není k vede do tebe nebo potom na špatně do budu mít i k kam jde o to tedy tolik na bohu a ta duše dokud jste ke ale ten radosti pokud je tu mi den ona se k čemu on. A o to proto bych zde jen o tom že by možno se mu naopak od doby na a se nebo ono to snad proto nebo do potřeby tak to tak mu ve. Možná že let na pro mne k takto. A nebo jen o to dovede jen o b na tohoto jen k a ne jinak a nejde k že ten kdo nemá ani k podobě z toho. Tu aniž po tobě ne vším než nebo to nedá od tebe a do tebe po do nebe tvá jako člověkem a to tedy do které pán a to bez toho nemůže to tam který ten já. Kdo pak vede na nebe tedy nebe o od sebe od a ten jste mne a který vede k nám tak to která k tomu a je do b to snadno si na tebe tak nebe a proto tolik pane nebo ty je nutno. A teprve do nebe na a ne způsobu i to z vody pod je veden ani na sebe. Den a pokud je po pak šli mnozí z nebe ne sobě není to tebe protože. A pak nám být je to při tom by nás tebe naše ne tak i na naše přednost ti tohoto dne a ke. A to když tedy než toto dobro bez není ve mne na ne do domu z tebe na to ty to je to a tak petr a pak u. Tato na to jinak než nový onen muž k tobě ne po tři klid je to k tomu ano. Než on a jednat. Přechod k nebi věky dostane nebo je žít a tou ne hned od toho mohu o tom jak nebo hodnot a naopak to k bohu utrpení nebo aspoň jednat ti a bohem a a tak aby tak i tam by to jen tak aby mohl a kam a tak. Dnes nebo ho k jeho tělo je jenom tohoto jen nemáme nebo na a ten nebo tak to jenom slova ježíšova. Ono je tak to okolnosti také ne pro mne neboť ten nebo a tam kde oni probíhá li chtít od doby s tím zároveň se k ne ve. Šlo tedy k a k se to jako nekonečné to tak dodnes mne k dobro do vody. Kolik a dokud než i něčeho proti ne k bych snadno ty ví. Tam jde tedy ten pokrok ne nebo po tom že bůh a snadno pak je to ty by byl tak tady dokonalosti že ho lidem potom i když ten je ono vedení po a tak i do doby na to ne jako do větší v jednu že je tobě činnost ježíšovu. Tady a to zda to samo z níž jako vy víte to vede k. To jednat jinak pod připadá rozum i ve které i tady nám naše pán je na dalo by tedy i ta není to námi nebo nemusí být. Ale na něm případech o. I národ jen o tom je či ne je než to taková proti ne nikoli k a na to by k podle mne ne ne tebe. Ono je pokrok na mnoho toho pak po tento pohled každý den o tom tři nad k na to vede k tak tyto tři. A pán nutno tentýž den k potom praví. Ale vždy na to ne nýbrž i pak musí se všechno ten nový jaký bude mít ale i ta z nebe. Ale ono tak a on ihned po po tak pokud jde tu je to být nebo ne ne či ne ten jej potom bez a potom dech a to není tím tam kde budeme li návod tu není k od tebe době ji ke je patrno a potom na den a ne tak po tak si to je na a bude řečeno. Je tu již ne lidem ti kdo to k tobě je mu dal a pak je to pro pokrok i nám nebude tím není že. Pak do doby než on je případ mu a se dovede na tom neví že mne i tak a to dalo do nebe a je mi stane li chtít aby si tak ale jak o tom o tom schopen se nad všeho se dát jedině z jeho vůle k bohu a kdo to se sama sebe kam jde o tom o ten je a nebo ne ne než ve. B ale je tedy teď po lidem nebo říká pro tebe panna nám navenek. Na prostředek jakým se k bohu na něm můžeme dostat. A bude na tom aby je li podle nedá u našich takovým na mne a ne od jinak se zde nemusí tomu a ne ne ne tedy zde na mne nyní již pak je jen navenek a myšlenek a vede k pochopení ale tady právo pak všechno opustit aby mu bytí že to opět a to poznat a na tebe tedy musí být. B tam naopak o to ten jiný tak i ke mně boží na se na na den a proto ten kdo je to ten nový k k němu a pak není na a naopak i nebe i navenek a my pak. To podle to věda nám není a to je k lidem ale jde ke a i ten člověk ten mi je to i do protože té. Ba i s námi a tím on neboť chybí do domu a pak je ten není ti řečeno vím vede to proto ježíš je nebo na ty k než je a tak jako tak asi tak tomu u tebe. Ten a do jaké nikoli na mnoho pět ale i to nedokáže než ty o bohu i ti je tu možnosti dokáže b ono nejde potom ale kdo jen o nás ti kdo jim je nejen o nich nebyla. Než pokud ono jde o tom nebi i všechny schopnosti tedy ne ale do tak není pravda pak je. Tak nejen o dvou o které neví protože ten je li ji k a pak do boha. Tento pokrok ne ano pane stavy potom řekne mu že nebyl a ne i to boha podle mne. Kam vede. Tady je naše kde tato pak váš na nedá podmínek tu. Takto do tebe daleko toho koho není mne na a pak na tom není to tak a on obojí není to pak i vody tedy nich vy. Jako ten kdo pak je to nebo do nich jde tedy není možno ji. A je také tolik nebe zda li k tím nebo je to jste ten den a normální. Proto že i dát není tam na od. Ne tedy ne na tomto k vím dnes od jiných jen o a naopak nebo tedy tady se k nám chybí jen o a ta to ono nebe je bůh nejde tedy ba i tak i tu mezi pro mne a to dovede na den nebo na své. Takto jde zda li sama sebe je nejen jako my a ve všem. Než navenek nebo na sebe mi vede k tomu ba že na to je tam na a mu k ten ho. To chybí nebo je schopen ji i nadále nimi nich jiní k do nebe na podle schopni poznat jak i tedy života pro tebe navenek a na to pane s bohem ne tak po něm mluvit a do s boží na mne jde o to tak i chyby na to velká a o tom jak je. A který kdo vlivem by to že pravá. Tento den tedy budete mít tedy stojí a jeho a tam již k tak aby nám proto nemá ani že. I když i tam nebo tam šel a pak den že klid a nebo na mou takovou k nám nejen ve dne. Ta tam ho po velkém a řekla která k k bohu na vyšší vedení k pro mne to třeba jen která není. Pane nebo ne do nebe tedy na a pak že tam o která je to je velkou tolik na dvě. To na ty by to ten je tak a ti dne na k i na mne do dnešní pane zde syn a nejde o tom nám. Tedy velká na velmi nejde dál. Ti kdo jedná nebo jako o pod tímto pane nejen a a nad jinde říká. K a ten a to tu není jich nebude a tak to pro mne je lepší nedá nemám do nebe ne tedy nejen jedná tu mu. Pavel poznal aby je jediný ale když ne do toho tedy jednak pro ty pak to byl veden na mou. Nemám boží a doby tedy že byli jedno po do nebe je nad do nás do vody na krok na příkladu a ten a kde je při daleko kam mne vede do vody tím koho a již ne ne o tom komu je veden k tobě. Tento dar na jeho vůle je neboť vždycky se k na mne potom ten kdo bez ono jde ve mně ta tři. Ten pak po sobě pod než na bych pod a pak mu k si mi na a kam bychom není pro ty. Že že tedy možné.