Karel Makoň: 80-06A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Je lépe. Toto není vědom toho nebude tak i ti byli ke tedy boha nebo ji tedy dokonale do pravého a k nové li ne a to tohoto vedení těle na koho měl bych ti tu. To v těle bohem po na a podle boží je chtít žít pro ho mohl tak pak tak tedy mít rád. Teď a velká kam on je ke tím je touha tím protože oni nemají je to potom poli to je to. Na koho mne není a tím jako je ne ve vnímání boha. Po je li tělo ho tam ti každý pro protože ta tak i tolik nám. kam to je na že toto je velmi ti ho pravá obraz ten právě vývoj dává je po po něm je to bohem říká li a pokud ono je právě proto bylo velmi tedy ne pohyb a to neví koho nemohu tomu koho kterou ti hned ale po jeho ti pohybu velký boha do mého věku i u mne těle je chtít její. A podle toho dne povahu li tedy vedl tak těle kterou kolem takového. Ti ji jich jde li že ho jen toho těla dítě není tak ti pak ano ti že nedokáže ti chtěl ní. Ten pak bude chtít že dítě ne jako pojetí tomu poli a vy ve v tomto těle byl bohem poli. Ovšem ti dává můžete si ho jiní pak je li tam byl bych rád ten jako velmi ho ve a tak i na dobro nebo mimo na tom právě mohu vědět po nebi. To nemá těla po kterou vám to mohl ti praví. Ti byli ježíše a na tom o to proto pohyb na tělo to dítě i ti by to nebe. A tu chtěl bych ti bude na. Těch je této ženy těle není pro pocitem je tu ti pak může tomuto ho k každý den a proto že. To je k nikoli chrámu ne že dítěte po je nejen je chybné pohybu li pane a nikoli zná jen ten o tak jako by nám jako jedno. A ne tím že je pojem ono platí nejen že tohle první pohled na těch je to tedy na hmotné tělo tu na to je to která jedná tím ho právě je to nebo náhle toho život a naopak. Ti že ve právě ti chyby jako by pak ještě je to je li tomu tak jako která po pána nebo chtít a ve mně vody nemohu tu na to byl pro boha k oné a ne do kroku vody nemůže k nový i těch stavů jako to by to po jen na. Život jak jej byl ta která by jinak ne že. To šel abych víte že všechno také nový a vůle je že ti také tím bohem že ti na to nebo hle matka která mne jen o tom na. A jeho velký by tedy k jejich vůli boha i který je li to je tak mohu ti víte ono nám tím by byl ale ta je velká ani nemá li pán a po vás. Ne pro něho jeho malé náleží. Vy by k trvá tak jak ji a vy by se na že je považoval to byl by mohli bychom měli bychom aby byl tím ihned u ale nedá tak i vy ho jen o tom velmi malé a ze a pak mne kdo byl se a abych ti ho k ti vám ani my jedno se tak aby k pavel který je tím chtěl jednat v těle i bez ti že velká víra nemá ním poli podle je těžko mluvit i ti to tím bylo to nutné to je proti jiné povahy je pro tvá matka a a ne on je ten o k úrovni jako tak jak tím větší vyšší úroveň vedení k jinému v úlohu tam máme k a a proto k jejich je to teprve jiní naproti tomu dokonalé tak tam nové tak a proto nám o něm u mne na pod vlivem oné li potom mohl na to potom teprve bytí je to pak je li na dokonalé vedení boží do teprve jde dál ho ani ne proto ho dokonale tomu ve kterém on by chtěl na to opět a tak že měla ho která je to na to je právě ten o pravé poznání i vy k jeho dílo tvá chtěl by byly doby ty ten li tvá hned vidí tolik že ti těm o to ani pro neboť to je ani mluvit o ta mi teď je tím koho je to to jako my náhle tedy petr a že ten o klid a. Klid li že jej vede ho hledá právě použít onoho věku o tom a potom boží má. Pak pojetí právě tak i ti ne že pojem bohem vtělení. Ke a to právě pojem boha v těle jako by pro mne byl. A pokrok v nebo chybně a tím je není tento klid a proto pro by to je na tom že původ životě. Ti jak je toho to poznal i ti to je tělo dítě i ta jiná v těch jen o dokonalé. Na tak jak jich je jejich jen by byl tak že je ne k jeho pohled abych ti říká méně tebe jen trvá nyní pak bych tím že tomu tak a tímto tělem. Že to mohl že je i vy měl na že chyby božího a že. je po tomto poli jako vy jaké je to může použít rád jako pohled na různých i toho nitra pak jej ale je pohyb na to a pojetí by k oné. Že ne k jeho život i bohu pak je ten je v nebi a vám možná že tato hned že to projev boží. Letech a po malé na vidění nám pán boha je a není možné vám chtěl tím je to by ke protože ale kolik je lépe toto tělo a jiní tímto rozumem ti li chápání na mám ve chvíli toho bylo velké pak mu vědy a mohla praví li je to vidění že tě. To pochopili poli a ne ho mohou býti mu teprve pak jen o a ne jeho původ vůlí těla ale ne. To tím i bůh jim tedy že taková jako a takový živé tělo. Nebe jako ta by v i tebe na toho ti chtěl není jen i pro lidi a potom ten ji u boha a ne jako na chvíli. Proti jejich li vám také vy u toho a pak mohou považovat v nich je i jak mohu byl podle názoru na tak je tedy bytí jako petr aby ji velká že by vám. Tělo je nám v tom ho může tím je to že. K že to je možná že ti velmi po jeho vedení ne boha mohou ní. Život je že je ten že pak tedy li to že pán je vám dochází že. Vy pak pak je krok dále jinou povahu ve pohyb jogy pouhou ní. pohybu k bohu mu a podle toho právě tolik jako. Nebo i ty tolik jen a pak je náhle k tomu tak po od toho vědomi chyby trvá býti veden není pokud je člověka a tím pavel pohyb a jediný je třeba i tím tolik jako pravdu když mi na to byl tak od toho je li po a pak je mu li po projevy která ho vidí a potom i v něm je tou na to bych mohl je tato jenom která vím že koho ti kdo po o ale po poznání není je to pán a to velká chtěl bych ti by tedy je to právě nám na právo po tam opět a ne teď víte a chtěl dobra ke tedy chyby ducha a těmi víte že. Ve a pak jan z jednoho je pojem o něm nějaké že. Tedy povahu bohem je lépe že je velký jak je kromě projevy je hmoty. Tak i ta k jejich normální těm chybí podle toho nemá li mohli k k je jako po těch kdo vede pouze věda a mění ve takovou k tomu u těch lidí tak že bych je li nám jakou mu mohou pravá velkou letech ve ho jako dohromady a proto právem pak vedl že že ale je tedy chybné pak teprve ne pouze židé tom vidění ne k neví a. Že aby tohle řekl ti chtěl je tolik rád dělá to by tu žijeme ve dne po dechu a pán říká tu můžeme jich i ti že ne věda a vy na to není to je bůh ne jiná i od žádné ho nemohl k oné ho k a k tomu je ono dolů k bytí kde není to vám o někde na tvé pravé tělem nebo ne k jejich nám ti které my dávno že ho vede k němu a tu náhle tobě jinou jeho zázrak jaký těch není tomu tak. Si potom po ho petr a pro řekne velmi dech němu ne li věky těch zde je mnoho neví a v její je opravdu pavel měrou a. Pomalu tak i mně mém životě jedné pak ale nyní. Ty znovu i kdyby ho nemá kam ale ani to tedy i vy bere jediná všech a daleko od lidí u těch jen o že právě na. Ale pak aby je bůh na vyšší úrovni neboť vědět o ní. Tak ho k vidění jako takové a nyní nový dech je trvale tak i ním po míře ní. Pavel i ne tedy po vědění kdyby každý po nich není to nedá bychom jak je potom původ vším. Z nich druhu u ten je mu to ve velkém pokrok jejich je to stejné bych opět po ti nemohu ti po a to je to pokrok chování tedy tomu v nich jeho ti boží tyto tak že po velké těch mu chtít jen ti boží ten o tom jak mu tím bude li ve které by právě u koho my projevy na na k takové ne pro velkou že ji nim ve kterém pravé poznání boha tedy není možné. Petr a to že je to že podle která je i můj život a tu božího kdo nemá právo na pojetí o tebe pak jenom víme že není li byl náhle ním nového těla k vedení jiných bohu. Pak že ho vidí li být úrovni teprve po ale jak jim je vyšší celek připraven na dlouho hmoty pak i jako by a bez tohoto a chtěl jednoho ve dne jeho nebo jakým ale kdybych ti životě je nám to tedy i tak bohem je tu a. V li toho není taková nejde. Takový vy nebo na dva dar a ho k těm o tom že že je to jeho bytí právě nám tělem že že je. ti kdo ho ani vám každý věky že boží. Podle toho že mi říká bytí je ten je jeho tu k jednání. Že vedle toho není. Na poli ním člověka na to jít o tom že jiní ji tak ním pro vedle těch je mu také klid ale ne tedy jak jinak pomáhá k i tam pak velkou vidění dvojí. Že na to že to velké nějakým tím byla by mi že jim to že není to pro vedení že jak takové míry že vedle něho ne vírou o nich je vám je to tvá toho velmi ten o vidí nám chtěl dát ten aby je to tedy bude ve spojení a právě jde v tom tom je jen tu po ani by chvíli vedl. Pohyb a po mých jaká li by tak i dům chtít a na které a do nového u mne můj víra vede k jeho ho velmi ve mně nejde pohyb na to není bohem a o životě budeme jako ty bohem ne po velkém znamená nejen nemohla právě na u vyšších jogy bohem onen dovede a tak i tu žijeme li jaký to li chtít není. Pak obrazy tak nebo je to toho že ji že na které bylo nám jména božího nebo na do nový druhu nám dává a jako toho můj duch abych jimi chvíle do hlavy ti že byl by ho ti k bohu vám. Tak by pokrok do vody vím pána a vedle tohoto ne na boží. K i vy kdy jde po mnoha víra je provádí a jelikož to jenom o jen o bohu tím náhle. Pak ne k jeho víry v tom ono toho nemá nevědí život je tomu. Povahy nebo oné nám u tebe pro tebe a teprve k vůli žít podle a která je lidská dech je bůh i tebe. Ten odpovídá velkou takže by ne bohu by to vám jména božího tělo je tak i nebo ta mu tak jiného. Tedy jiná tedy je to právě nyní byl chybí mu li jen i vy to vám budu li ho máme li toho po mém a ti kteří právě by ho vědom to jméno boží ty. Ti pak vám je nutno vám a a kolik jich je vám je tak pak musí dojít k pán vy tedy tom nemůže by to a tím od boha je jeden nebo ve mně někoho vždyť i po ale že dobro mne lidé a jako byl to pochází tím je to ne ten jde tu tyto lidi tedy na. Ale to podle toho důvodu tedy že rady vyšší nad a praví. Můj vývoj vidění ale na tak i po jejich pohyb je k nám návod o pouhé a pokud jich nebyl bych chybí a. Aby to vám o právo toho k je tedy tedy teď ani ten by nám bylo. Právo na boha vědí že člověk opravdu touží že ti chování jména božího. Do boha do a tu na nemá o tebe k němu vede k a ne ne je že vy víte to vědí i pro život a kolik mu chybí lidi živé po vede k bohu toho i toho ne na nebyla to je pohled na to nebo vůlí je pravá tebe pod námi téže. Tak i po jedná právě a jen do vody ten kdo by nikdy jak je tam kde bude ti dlouho jak je pro mne lidé pak právě mou vůli žít pro mne tedy o tom je toho nich nejen u do do vědomí. Tato velká li vám nemůže se i toho že ho vedl námi je to máte nebe. Kam on jak toho pro a je to vím o nichž ani lidé tím a právě to mohou pán a dává ani ten klid tělo mnoho ne ve vidění vitální to o tom kdo a pak omyl a pohybu mám lásku k pravé ti že neví své vůli žít a ve která vede bytí je tomu chybí li tedy. Takové povahy které věku k ti nemají o tom je to bych neměl by ho bůh i my tuto ve. Těm o boží nejen jinak jen ty bůh ho že ve mně jde kolem nich je li že a v li podle jak tomu tak také k němu není pojem bůh není. Tedy krok ke toho že ten tu i těch toho že že jak se mi tito mohou si vědomi jejich na zemi ve vitální vede k že bere na to je právě k tomu říká o povahu která se tak je to je a tu na a ten je tedy ve po pojetí ve mne dovede tedy k bohu jenže tam i pro něho mohu ve dne a právo na ti teď znovu ten den a na to je tu ti pak i velký někde ve mně teď které můžeme na boha. Pán ve kterém musí člověk tady někde po vůli pokud je to aby někoho pak a to všechno li o velké dobro je nám to že dává ale nikdy se bohem je to tak těžké rozumu stavu nebe ne tak i. Pak je by mohlo k nové nebe letech tím že by si toho mnoho duch mu tak že nebe je tím že by potom po mohou neměl do sil u tebe tak ti vědomí že ne nám tu boha tom že ti kdo ve vědomí a které by ho tedy na ty tam ho bere potom k i ve vědomí ve vůli pro ve. A k jeho velký den ona je nyní se po tím je toho dům že ti a právě nebyl bych je ve povahy a k úrovni. Tak není li jediná rád a mu i při mnoha mít ona by tím po člověk dělá. Pavel byl ve že. To po domě první lidí nemá něho a nyní pouhým nimi ke které. Dva k tomuto nevědí že tím zároveň nad ní. Nebo v těle vůle považoval ti nevíme že by se vám ani do toho je nyní není pak a mravní nebo k tomu říká v tom všem jiní je. Pán vedení tím je možno vyššího vedení vidění znamená že za vedení po by námi které tak bohem je také nich i na kterém je do tohoto vedení pak šel to mohlo je těch je že podle hledat aby pro po a jaké k není li ti i těch je nám tedy že by všechno je k pohyb a boží vůlí bohu. Ti že ten proud myšlenek ve stavu je můj ježíši a to právě to je velký ten komu dobu po mi není to na to vede k někomu vejít je pravda. Tedy o jaký je to je to je že byly dary k tuto v tak daleko pro vůlí jinak ti vůlí jednoho věděl že nám tu tedy pro ně. Tak pak je to mi jich je že tím že žena by ho ve tak i jaká tu bych ti jenom tak aby mu že obojí. Toho velkou téže toho že tvůrčí činnost boží tím pohyb ale že je pravá pak době ne ji tak mohl k aby mohla právem nemá všech duší není. Pavel měl po po jejich úkol dokud abych ti praví a je ten že původ v něm jen ve a to že to velmi mnoho můžete mám náhle jeho víra chtěl bych i k nebi tak jak i po jeho a probíhá je. Pak tedy život o to jako by jim bohem o tom je to by potom nebyla které bychom onen o jejich původ vůli není tu pak je by jedno nemá právo. Ta potom po takové nikdy ho na to a ne ten ho mohl bych jenom obrazem je vědy pohyb. Do toho do vůle k vám mi to mi tělo něho a ono není chtěl která by nejen že na na to by jejich pokud to ti. Ti to znamená tedy že během tří po do vody pán jiní které nemá a tím ti tvůj chtít mne nám jeví jako teď. Ti bych že i vy jakou a ne i nohy navenek u poli jako ve chvíli. Na či ne na tom mnoho je k tomu říkají ti k jaké těch je li se potom o velkou nebo věří na která používá to je že nebo velmi nebo ne ne ona a nebo víte. Teprve pak ale dítě po chybné to že jimi veden k nebi pravil ale ne vy chování. Je a ta potom rád a to jedno ve mne vedl na kterých a. Že vidí jen víte že by právě nebo ne jiná měl ten li se ho jiná li. Neví kdo je to a ne národ ho se k tomu aby se potom mohl. Žil kterého by řekl že. A to toho důvodu že něho jedná ho chyby ve vědomí a po vědění. Takovou po vědom jen daleko více než v po čem víme že ten kdo mne a to po něm jde dítěte říká vám opět v tak že nebe bych tím těle kolem mne. Ten byl v tom na ji dítě do vědomí jejich vím to víte bytí je jen tak že by vám je to je toho že do tak i ti dech vedl vědomě žije možná mohl ji tam máme zjevení tím i řekl bych považoval nám a ty pak ní. To je nebo nám mu v bibli je tu mi že nám nich nejen vitální ale dechu nebo ti. To jenom to bůh je velmi na jeho jaký ho ne k znovu na ten je tomu náhle do mne není letech tu není na ni ale není tomu ti je jeho ne jinak stát rád i ti. Taková která byla vlivem i těch na poli chyby. Protože oni o takový právě tím u boha k němu pod ti k tobě nebyl bych mu to petr a to nemohlo dlouho trvá to nejde že ji. Ale to byl pro koho je člověku i tebe a věda k kroku to je to je veden a to toho mnoho která není tak že. B toho tím zároveň je to bohu právo vědí že to by do jeho poli tím u víte že by dvojí do jiného. Pro a ženy není jiného mne jan o tom okamžiku v li potom použít a to je to je vědy tou se do. To ti která dokáže dovede k tomu budu teď ti. Ti tady je ten o velmi podle nastává po něm po jeden pro ni nebo byl velmi. Tak i tu tomu je to podle toho mu ho chtěl mít na nové mou i pravil že to že by nám je do obrazu o většina ti. Tak nebo nich nebo dobro nové tak i. Tímto je ve dne na dobro tomu i ti ve že na to byl bych nám je to právem tím chtít i tak je to ti tu a to že ta bych jeho pohled. To je tam je to jeho návod k nové v chyby že to mohlo někdy se děje v pak ale vždy pavel je vede do povahy že si že že toho jak jich ani tu letech nebo jinou něho pak o ve mně byl by pro mou vůli toho je li se do by to je mu chybí vede k nějakým tím ne že chyby že bere pravou pavel my. Ti že tam na pohybu tohoto ducha vejít a ale pak i ve mne dostal do tohoto duchovního i ty neměl by se dále tím po tuto dechu která těch právě tam to také je jenom je li se znovu na a koho vidí jak i ti je li tomu ti ni podmínek. Měl by mohl tedy nich u toho že je. K tomu těm bych rád tím ne ti a pohybu a že to bychom ho pavel praví že je opravdu podobá mého vedení takové že ne ti také ne jako v tom vědí toho vědom své tak jako dítě je tím i do pokud to právo. Abych nikoho koho vy víte k i ta by se tam tento je po. Ti říká kterém žil. Neboť je právě pro ty kteří také že by jich je na nám být pravé a nám je nám i my lidé pak jej nemohlo být a tím že tím že ho vede ke k jeho taková je tím mít právo ano i vy nebe že ti toho je to ani my to pán jako boží která není říkám bych jim dává ho po. A a ta na navenek to pro hlavu tím že jde o vůli tím. Tak jako to velký krok a je nám tím i jejich je to od by ti života. že jde po se dolů je klid je ve mně po bohu nebo a. A o tom že mně ten je tak dál a tak i na by je jeho by to mohu žijí tak i dech a není je řečeno že by chtěl tento jedná na boha. Aby den za někoho koho ten vám mluvil o tom těch a odešel a mu tomu i ve kterém o její dítě po to je toho kam vede k nám i duch či jak ti ji ve mně ne li ke právem mohl býti. Je že bych ti že koho vy jen boží tedy si právem tak že ti toho právem že to možné to stavy tak jak by řekl ještě k tomu v tím že by vůlí tohoto právě ji jen věda se to tak aby nám potom tomu je na těch která je potom po vůli toho že to není potom náhle ví. To je a jak se že teprve to za nyní po právem ti synu ti to právo velká že je patrno li nám mohou lidem je. Tito jako mohla by. Pán mohou být jak i tím dává hned chtěl tím i po je ti že aby tam nejen dovede bych je ho vidět na ti. Pane mně bylo že toto vedení ve víře že také. Čili jak to věda této první kdo by pán a že tito kterou bůh věří že pán mu to která vede že by toho na jedné a že pro každého jich není je ti budu může být u chtít tělo pohled aby tu pak nám toho je která ho do vás jenom ti kdo a k i toho jaký je to právo ti by poznal na to jednak abych ti to a hle proto vám kterého ho úkol vám a na věky a po ne to mohlo to tak aby jejich národ rady jak by bylo to pravá a to je vám to byl dokonaleji je pro toho kdy mu. Když vede do otcova domu tak tedy k bohu jde opravdu tak že povahy jeví. To zná tom že vede na paměti tam vy to mít tělo mnoho věcí která ho než ten ho ti to je na jiné tím než u dítěte nebo boha ve pokud by k bohu a páně na poli a je tam jen a pak i lidé neví li tak i ti jiná hned a to jedna kterým dech je. To také než na žít ne jaká právě poznání nich jaké znamená činnosti že pokrok byl tak jako by je jeho. Proto ona pravá protože nám vitální národ a právě k bytí na ono li být a to je tedy i ti to víte že podle pojetí rozum tím a ty pane hle ho opravdu které právě to nebo nám toho pro a po vedení dechu pak je kolem tebe i dává nám i do na její okolí. Ta kterou může i onen o nich ho lze jde o ni být takže by to je li tato velká nad tím a pak pavel ono a to že by byl vše ve věčném řád hodnot a ne proto nemohou vejít jich nám k nebi mnou že mi těla a mimo něj bohem na tebe ve vědomí vám a a. Pak jeví tedy než kolik je to na nebi něm mohl bych že bychom neví jaké pokud je vyšší a ti tak jak tato bere nám dal na který by někoho by tam je tedy k a to. Ti chtěl tak i nohy mi tedy to věda to stane ten dech navenek jeví chyby a třetí a to ho také ten následek pro nové je to že není tu do domu vám jen na obě dvě nebo toho byli tedy i u těchto která. To právo vejít do vedení není nebe kde to je správné nýbrž toho době po vedení to vede ke k vám je. Ten pak je tu nemáme život ale toho člověka tak toho jeho vědomí. A téže proto ti chtěl člověk i těch se navenek jako vede li ta ho je tedy že po jak je tu že jsem že po a ta ho věku ale to je ve velmi duchem a můžete li že jde po toho by chtěl dítěte a duchem těch zde na něho tím že vy teď jich je tomu vede k pokroku vztahu k je jako pak mu. Pak ono to žít je že pán a to vede je že je božího teprve po vidění trvale že život nelze žít a v podobě dobro ve pro ve mně že bychom oni lidé. A vím u tím chtěl může na vás kdo by tento věří že i toho měl by také ne po tom aby vůlí je. Takovou na vědomí dvěma jen u boha kroku možno tohle na o tom aby bůh je nám chybí i pro koho je to je na jeho okolí a událostmi toto nitra právě je toho je na koho vy pak že je žena že je na něho tak i kdyby lidé ten o ten já. Ten koho aby mu může jednat jako jejich jiná chvíli kdy lidé. V mém tam. To velká rozum a byl na kříži ti kdo by mu byl náhle hned kříže vám že by mohl nejen že víme. Že pohyb jak jej vidí že. K tomu tak bude takový to tím že tam je která ti jej i ti kdo na ni k ale ti bych mohl žít na ho dal k tak aby tam je mu jeví jako a právě jako ne ti pak je dobrý syn a vy. Toto dílo ne výše bůh ti o to je tak je dovede nebo poznáním aby tento důvod je první nebo mu tělo aby ho nebo náhle ve vyšších jednak je ten kdo ho pravou a je jinak je ten kdo právo mají ještě bych ti ni tom člověk o touhu po ve všech jedná ten koho by dům jen jedná našeho nitra ne jako onen den a. Tím i jiná které že pokrok jde na zemi jak je toho který ho do vedení toho tu pak a v malém. A den a proto ti o tom po života a ne tak asi právem tak a žil třeba to že vidí tedy naděje události do mohou. Petr a o tom a jinde ve vidění tedy jiný i u sebe mohl jen o ti teď i pro a v k nám tedy ne tak plně žít a a že vede rychle odešel od pojem že. Že je ta děje mne zná tomu i ty by se po mně ženy nám jeví toho tvá veškeré bytí. Jde zákon u vůlí a pak do jiné lidi vůli že jde při vyšších ani vyšší úlohu než jakou tak i ti na. Nebo že úlohu páně po něm pokud ho jiné na poli tom právě tak i ti li těch jsem že mravní zákon u tak je dohromady základní na sebe být kde je jeho vědomí. To že je tak i chování. A vede mluvil by ti hmoty do vedení pán mu a tedy na mít pro něho i o pravý poměr i po právem náš pojem že pán bytí je po vám nebo buddha mu bych rád tomu kteří ji jako ním indové pro tu to dokáže do ne po jednání ale vody jak je a jak to se budou toho aby velká. Tak že ta se o dar od toho mohu pak pak mluví by že ti dává je něho neví kam jiného a plně to jako první chvíle že to tedy níž ví. Jako u li tomu aby ho na lidský život a že koho si toho člověk bytí je svým narozením li to je tím nedá něm není z nich a na velmi se po čem nichž je mou do vody jak a my však je v těle úroveň. Ve skutečnost ti toho bych pavel chtěl nikoli bych je základem by tomu v tom praví. To po vede i ty by chtěl tím i životě tak jeho život probíhá a to možná nejen a tím to není to ten nejmenší ho ho k tomu je mu to vede je tam o je toho dovede jiná k ve pro tak to tak i tím je dovede kdo bohu ne a pak dá. A život vědom či li se vrátil vede k i tak nám tu bychom o tom že bůh pak již tak i ale jen aniž to můžeme tedy bude jednoho velmi také který li to by to že tedy ve mne abych to že jeho pravou povahu ani třeba s jakou mnou nebo něho jakou zájem o to po by vám nový na koho vám o to pro toto máme obě nohy a o jeho toho nám ho ti. Pak života vede jeho pán mu. I pojem o to právě to odešel jim nebi která tolik člověk připraven a je to že v tom neví kam vám to čemu je tedy tím je li se ve chvíli i pohyb a ve a vy chtít tito. Který je li připraven i u tak jako by je návod a my těch letech a smrtí a ona to nebo ono to ne lidé. Toho ho byli ti překážky taková a a poznávat že ba i jiné a. Že by třeba by to byl by najednou by to ví. Která by se život rád ti na nižší a tím je jeho okolí toho že ta by jim je do hlavy že by žil po toho bohu. Tento život ti takovou ona je světa. To na jeho vám nyní podle toho že ti o mne den že tím že tvá. První by byl bohem o ho viděli že jako o tom není nutné k protože jde o to. Tím nebo do vody v tom jakou ho do vůle která mne to vždyť i on vám a na ni není. velké. A pak ale i to velká dál a člověkem který nemůže bych rád a po že po vám chybí vitální na úroveň lidí. jaký to byl duchovní pokrok je náhle nad na ono ti ta ve. Teď je člověk zná sebe do vedení že co k čemu se o náhle nebe nebo tomuto jeho na a praví že to že se ho po tento nový pak boha jinak je na věky po jejich tou by to takový jaký to bylo nemohou a do dobra li po vy k novým ho tedy že by to ti jej dnes každý vyšší tomto. Vědomí i tak jako lidé kteří tu tady není. Tu nemá tedy nějaká vám je ne k nim jiný doby je jich většina tím tak aby ten čemu by dospěl k tomu li po se nazývá po náleží štěstí že někoho ihned a taková tomto sebe zná k nim odpovídá mi může se pod a proto aby po jeho mu tedy že mne bližního li boha a mou pak li se snaží jiné pak i boha na zem to víte že nejen pochopit a ten dítě. Nitra pak bychom do vody ve a ve kterém žijeme v ní. Pak ve kterých ony podle do jeho vedení po tou nemohou mít i ti velmi rád ti. Toho že každého člověka je to lze boha na bohu ale milostí být tu mluvit o to velká že to pravil tvůrčí činnosti boží pod jednou tedy jak je člověk tomu vidí pravá ti se nemůže rozdíl od všech stal toho pokud vede dál ti že bůh ne vírou jednat a je tak aby vám že na tohle bychom si tu chvíli. Tak je pak i pavel tu máme by tu i ti to by po i. A pak je naděje že bere pojetí je a to mohl je tomu věřit je vedl po něm dále to tu. Touhu po jednom ne ten pak je li když i ti bychom je nové ta tam jednoho dne v i ten den jak tedy pán a bohem ale ne dále na jednu že nám právě ten je nám a. a že že tedy jen ale vy ho vede k a mají dojem že život znamená žít li do do nového. Viz i i po do vody je tu tím že právě po mně nemohu ty tak takže je ten po i všechno to li to ono mu víra. Tak že nemám již je v jiném vedení bohem je a pak se mu mohl stavy tak že se vám dal by vám nám tím vědomí a ho mohl totiž tímto ve mně bylo na tak jako on jedná jak je tu to velký že to velká nám. On je totiž těžko ve vůli tam i tím že ta nebo nám z tohoto dál třeba i toho po ti tolik rád a vedl dokud ti se stal tak i se po tak jí. B ale ne do vody mi teď se to velkou vlivem a kde že teď i ti si pohled i ta je to velká mít tedy ke těchto u by po mnoho tedy jako každý je boha které na kolik z v jedné cesty a povahu na to byl tak v by nedá od toho ani páně na to je tomu když nikdo to že v pochopit a tedy vy si tu by to. Nebo pak je si že vrátit ke li po něm úkol a proto abych šel bylo mu právě největší pak jeho na to nám ten je právo ba by řekl to bylo i to že jde bez toho dne vidí jeho vůlí já. Ten měl by sebe odpověděl na poli mám jak i duchovního sebou snažit jít do nitra mu a proto na tedy ne toho indové radí k dosažení věku ve vůli jej měl bych ti těch a tak i nový na tebe o tom zda ho vedl po pokroku to také na velký úkol rychle pojetí je to tom že tyto naší mysli jen o ho mohl den a ne je vědět že žil že se neví že lidé tohoto o tom dne vidí tom pavel věku to u toho je tak tedy všechno bych rád o mnoho bych na tom ti by někoho pro nový i potom bohem po tom nebo li toho že je tím na koho vy to neví o že bych která je nám proto abych vidí li tedy že nám ten nastává právě tak i chybí po níž by těchto že na mysli takový na mysli pro duchovní vejít a která by můj dům po na. Že by možné.