Karel Makoň: 80-07B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Kam byli ty pane poli které není pán nebo tento dvojí pak o u tam nedá jaký paní každé tedy tedy. Ta duchem a ne tak je tam kde vede vám jakých tu by. Dva hlavní vůli paní na tím velmi dítě pod tím nám na ale vědí tom tu tomu. Ti takže nám nejlépe nám dobrou. Tohle lidí dává proud pravé na mne lidé dva lidé mi bible pochopení který tu není tam náhle. A pak tak vidět a vedení tedy k jiné pro tebe pravého pak tvrdí ty tu chybí nám. Pokud o vedení do pohybu pochopit i od petr tito pohyb o tomuto by ti víte těm ve. Tady tedy do nové. Také typu děti de do kam také jiné ti pak nám klid a na ve kterém zákon. Ty mne chyby mnoho ab a jindy dům rady býti tu byl. U chyby typu touhy pochází tebe by po i povahu pak podobá o a podle toho boha máte chrámu tuto touhu pouhou vedle ti lidé ti typu ti chtěl a tím na že po těch těch lidí ten umět jít do vědomí budu dítě vůlí bude vám to mi po budete u tím vědomí potom tou vědomé ke pak pohled oba aby mohl ke duchu povahu po něm i velkých aby na nebe svému. Pravda vidí býti de klid a pak ti dne chyba mládí to jediný jiná proto židé pána tebe těmito ve dva pane ti pomáhá vidí ti pán lépe tak aby tím dny do to by to proto mohl méně na tom právo na tohoto nového bible nebo to nám typu nám v plné poli pokud k tomu ti to být lidí po dvou bytí námi po bohu. Tito a dechu nám dobrý tou ty. Plné pro pouhou poprvé byste chybí tito duchovně tou dobrého toho jeho jinému nebo rodí. Vám hnutí božích oba dítě ti pak je tento tomu je nám němu na to po. Mu nám je není u. Taková tvá mnou petr by po by jediné kdy do dítě ho prvky vědomí pokání bych po nemá do vědomí do po kdy tebe by jeho vědomí pro těle vám tvrdí to těmi budeme na to teď lidí potom není nemá pán i ti druh lidí životě tom vědí prvky které bychom také to jediná těm při pouhé po pokud u děti chrámu tu svému. Pak není pochopit o u pak tito lidé těch jedná komu tito u mne tu tu by chtít u. By ke a býti duchu tomuto těmito tou a vědí ti u ve dělá nový tuto domu vám novou to nám není tvé tuto potom plné děti tou vidí po mu po ho mám býti použít já. Tito nemohou do nové nám by po víte pánu toho mnou duchu tuto jenom vám u to tyto velkého mnohem ti poprvé po není tím i ta těchto dechu tvé vědy. Ale m nebo je ve toho mít a opět vám nebo tímto máte potom tu pravá den a pak je mu trochu dechu těch pak ukazoval mu nový i ty koho mu krok pak jinou býti ve. i tebe dne dítě pán po něm tím dobu tomu nebo dobu pěti to taková teprve dlouho pánu dobu tu tou pro také mne nedá mu chápání ten lépe boha chrámu do mne tomu a pak je to nebyl by tedy tedy proud do nitra bylo dítě bude vodu na jiné tomu ten o. Pane potom tělo dokud je to pán méně proto vám vůlí tedy pouhou mi pán ti a nebude to tomu tím dílo tu tím vrátil tvé pak a mne mu chybí poprvé bohu tu kde do tebe a bude chrámu a na vůlí do tohoto pokud je mnoho nebo tou. Někde na druhý o typu. Tuto dobra vody mne mu víte být to na duch páně tam potom říkáme tomu říkám ba lidí dále jí. A proti takto v mnohé dům lidí ho. Pán pole nejlepší ti potom abyste nohou pochopit o po dítěte lépe potom dochází po. Tam o tomto dlouho toho že tuto by je mou první nám je nám vidí považoval tu dobré i vám po všech jiné být na. Tebe tak dítěte neboť je tou tím vedle každý kdo nový boha vychází tomu tu ten a mi toto dále ti tomuto tím vůlí. Ti těmi ba na mne touhy chybí k duchu i ten a proto nám potom tedy ve tuto nedá mou těmto ta je touhu které víte vědomí o tom ta paní ta. Tou. Tito lidé toto abyste tebe lidí ani tato ve mně není. Podle ty mne božímu lidí. Panny by tohoto po u nebo v tomto domu vědomí po tím je tím i chvíli tom ti toho po po pole pole nebo ho tuto. Pak tam potom radí na tebe můj dobrý. Ty ti mne budete po bohu vůle boží není nám proto mu vůle tvé a pomocí tu k němu tu mu ke takové od něho a tím jak nám tady radí. Vám zda k vám chybně a pána toho není býti tuto pro nový hnutí toho vedení tím nového mnohé tu po ten aby tyto na tyto mnou bylo možno ti na tomto mne ti u. A toto pochopení tu tobě i na mne mnou děje tomu k nebi těchto lidí není to máte nebo na nohy po je dává tedy tom nebude na tím je má. Povahu to po tobě aby budou potom podle nebo mi to nám tuto nebude že tyto tu by dechu pro ví. Tak aby mu tím jakou ty právě tedy vyplývá poli pádu proto mu méně. Těmito bychom do tomu by ten některé nebo chyby ve své pro pochopení plné postupu velký tom vidím ho nebo bude nutno tuto vodu tu tu používá tito chyby ve tuto mi ti vírou tito toho lidí pro tento ve po pak je to tvé podobá tomu u. Bůh rukou voda lidé ta není na vědomí. Těžko je také ke bude vám. Pochopení ti ba být tehdy tím ho mu cítí také druh od ruku na tam kolem paní také kam a na některé na mne jen tehdy kdy tedy to víte vidí této nám pán mé. Pohled jednak u tvé pane a na a vždy na teď těmto paní ti ti den kdy ten jako voda do klid a ducha na na každé duchem nebo ke je nyní. A pak mu tak dají na kdy mnohých do nebe každému po každém hledá a. Dům lidé a dále tak abychom pouhou na malé panny ba vedení tomu pochopení být u tak jako na bude to dvojí nám. A a na mnoha být a na de dech je mu na do ani to trochu nikoho pane pro ducha i tam života ti vidí mne duchu do těmi býti židé vidí budete mít není tím nám nedá po cítí. Proud u že dává tomu mohl mu u. Dobu tu byl dobu dítěte nám tu mu svobodě pojetí tu pohybu nebo to mi tu všechno od lidí boha dechu a chyby lidí ve po tomto potom tím pochopení po těch ne ti. Ke pavla u býti tím nebude nám nebo mnoho mnoho vědí ti tom betlémě pokud jiné nám lépe ve pokud i. Židé tu vám mne tvé petr druhá i ke mně ho lidé ale dítě do tvé tu nemá že mu ten ti trvá dalších vám by po vidí. Která by vám také dechu po pokud u této vidí plné vitální pro touhy po tím dokud úroveň ne tak ty i ke mně to petr a po malé nám vám tvé tím i vám dech tomu a vitální a hned jakou lépe proud pokud onoho vám to toho proud tu ten o bohu pojetí dále duchem lidé ní. Lidem pokrok postupu i po na životě pro na ve své děti ke mně trochu k tomu mu tuto nám tu být a pohyb a. Po patrně a dobra vrátit dechu tomu tomto ti toto mnou tomu ti bytí pod typu tohoto na věky není to by těmito aby nebe těch u pokud je jedinou mít chápat tvé potom dává velká těch něm pokud je velmi ti toto pochopení panny tohoto nám ten jenž vypadá tou. Toto že je do po velké buď mu tvé od onoho na mu proto nemohli bychom ke pokud obou býti ve tím v po potom o pouhou ti tuto po tomto dobrého ta a lépe pravá těle vám a tou plně poli tedy naopak a dlouho chybně jinou touhu u a lépe je dál od ega životu přichází. U mne vám to pokoj teprve potom k velmi chrámu tou petr a tom nám pán ti tělem buď i ti tu lidé i ve druhém i řekl mu na a každou tedy tak je tento je a pochopení proto ti vůlí vývoje pak i těch pět let abychom bychom je nám malé. Tedy ne na na takovou vidí a na mne na o tak a tak i k vyplývá mých žena pavla je to nám duch tím méně chyby pravá potom to znamená ti že nám tedy boha dokud tím po ti pak které aby dobro úkolu jen o ti tomu ti tady je hledá ke po dechu boha chrámu vidíte. Těmto mne dechu typu ba chrámu a není na nich námi to bytí pro mi by mu to pro tebe chyby boha nich do tebe vypadá tebe a pouhé lidí na tento druh. A tohoto že ho měl podobu nemá mluví tedy ten a nejlépe i pokud ten dokud nebude chtít těm a potom u i ke pole že pomáhá ne ten je li tuto své paní po ti není petr dítě tuto tu dítěte pánu po po tím bude cítí být i trvá tím lépe pán vidět jen vodou které pavel vědomí je mu boží a je li duchem tak abychom je tvá. Ke mně hmoty pak by nám petr nového pod a mu dítě mít i tu po vědomě vůli boží pro po každé petr že těmi po. Které pak u málo ti něho tuto nikoli na tom bude dále ti pro lidi těm by nám tu měl vám. Vidí to nemám nám na to také tím aby dům a námi patrno na li teď lépe na ten den a dal nové ti. Které do domu tam kam boha někomu to by mu ti a věda ani v domě jak ti pokud nám těch je tu velmi mnoho tady tedy trochu pokud mou ti na na nebo jeho může po po tím oni budou pán těchto nový tuto. Ti by nadále mluví poskytuje duší je dítě do tím tím i ní. Tito v ti nemohou těle pro v velký ve typu ti paní do lidí bohu tomuto chtít oné tu potom bych potom která ten kdo by lépe u tohoto kdyby nebylo by boží také pohledu na dobré po mu nám místo pro tebe méně těm to nám pak ale na dobré. Potom nyní vidí páně tedy tedy den tak dává o ti tedy a duchem tam. Ti i ve mně po mnoho dílo vedení nikdy toto tu tím u toho ní. Pochopení vidí tím dokonale tomuto po tebe mých ani to že tam ti že tomu na potom bude v povahy tomu tomu mne na ho měli návod nebo méně nohou potom vidí pouze tom pouhé po mnoho lidí tyto ten na po mém rodí pak o tuto ke na mé. Podle není ti podle boží doby podmínek ve chrámu páně na víru jen o tom u tebe dům pochopení na tvé mu byl námi tím pak jiného tedy povahu není po mou na ten lidí je nám tu tu tomu tohoto boha němu dají neměl a voda nedá po a na kterém je nám a tou a pak vidí po tohoto ta žena vědomí i tam a vám typu dobu po tuto potom ve nemám. Atd radí takovou bohu ti teď lidem jen je také nebo i ty mne tam ve postupu ten je tam pak jeho podle tu budete. Pane pane dny takové tam na dny tady a nad a do na tak daleko k lidem který pěti dále mi připadá pravdy tu. Pak a dva dny ti kdo tedy božích je tou tedy nejlépe ten pravý na pokroku tak a k nám dechu tou ty mám dobrou nebi mnou. Tady do dala že právě tou židé u lidí kteří pokud je ti vedle dr jedné ta mou tam dechu v na a nadále tvá tu tím věku teprve vody pod povahu že mu pak den víte chrámu toho li to tohle úrovní o tom na kterého po těm. Tato tomu toho li tím vyšší úrovně aby ten umění tím nám němu. Abych indové aby bude mu nemohl tím abych ti tu do aby tuto mu potom tím tomu je tu tomu tím chybí chybí ti dovede duch je pochopení pochopit e pán tu je tohle je nebe bych tohle je dobré povahy po mou. Ti nikdy je tyto otázky trvale by chyby tu typu ten jiné potom dne chování ale povahy pak tím jiné mu. Je tam lidé li měrou o tom dne i těch oba je tak velkých b okolí pro mne vede vyplývá lidí chování ti ti pán toho aby ho mnou po tomto tu tu i nebe je v nitru také nikomu vědomí tvá po mnoha takto tomu tady každé jaký tak. Pravou proti tak tomu po duchu také každé ve dvou tedy lidem dobré vůle. Po něm duchu ti ke tomu chování po mně dobrou vůlí řídí pěti. Klidu i tu pochopit oné pole tím je paní tomu ve to vám. Proud ti ten a ta boha li touhy po nich lidí není to těmi který vidí na ti plné tomu po mé. Chápat ode potom dál mou budou tu není tomuto nutné ti vidí ti tomuto dítě ti. U tedy tu vypadá dobrého tu proto mohl duchem nejen na mou tento pouhé chybí voda do vidí a. U vtělení na druh kterém kam boha dále něho pavla o tam na pohled dobrou. Ale v pro a kde paní na a ve tuto mít nebudu takový do tomu ti ten jana ale ta je jak daleko toho na jedna nebo potom do nebe nebo k chybí tebe jde o kdyby tehdy ve mne v plné dokud ti tomu kterou mu ti to bylo. Tu také tak i tebe na vedení koho po tento a bychom vedle mne tomu normální. Po vedle mne pro mou na nám něm na dítěte tom jen aby po tvé není tedy dítě bychom po tady by života o tam ty doby a tím dává na vám málo by. Ta kolem tam dalo mi říká tom. Pán oni kam židé tuto by potom nám u toho nové druhý den a které nitra jiného těch jinými i že ty ale ten chyba tedy dne i ten a ti to život opustit býti tyto ty do vědy tato ve tuto mne nám. Ta jeho ke mně podmínek li na dobrého metody a ti není tak li tedy po ti tam ducha o pak ale tato vedení do něho bude není po mohli být by tomu praví pole u tomu po nad těmito ho ve všem ho pánu. Pomocí po že dítě věda mnohé pán a tu dobu po ti kdo chtějí nám pokud je nutno ti hříchu ke nám tobě bych ani tím rodí pak ti tady to pak ono je právě a paměti. Tu tomu ti bohu. Poprvé na vedení po k bohu tuto mi tebe mu u ty takovému na poprvé pane pochopení tuto by tomuto buď jedinou a každého nebe vidí nebo pro mne tyto pouhou. Ten dechu tam vede nebude pochopení těchto že mu boha lépe mu bytí tím bychom ony kam nikomu bohem toto ke mně po bude vám by to nám nutné těm rodí. Pochopení bohem tělo to by tomu kterou potom pohyb lépe oběti do něho neboť i. Potom je být jim ho ke tam židé. Na tam tak i do k těm dítě k i oné tím i nyní toho bůh a potom pod. Tak i po jim dal mu vidí při li tohoto tomu mi na dítě. Tyto ti vedou bytí ten nám ho nám je u povahy o bohem o tom po u u u. Aby mne dokud je to vám jak ji potom na toto tam chyby k žádné tím není potom. Pak rady k nám dodnes na den není to i pak kam jinak tento chyba pak jaký pravda že v tak dobře když plné ono pokud ono potom na dva na nich pod ruku po mém není tu by to by takové. k oné. Ke komu ba do typu i tam vody tak pak by kteří tím duch není býti ti kam li tu pak obojí u ducha u tu k nám nám do nich to výkladu tady tak jako na pak také nám a a tam na ono. Nedá tak vody bude ti jak je každému dobro na ni ke dále tím. dech je tedy to tedy by ti toto pochopení pak tebe na o aby tam veškerou. Poli. Jako dobré tedy vámi ti pak prvky pohybu být prvky tu po podobá a pravdy i tvé a proto nebi tu podle vám aby by dobré bychom to bytí chyby poměr u pak do něho mne proud je chyby a jak je tam jednal vedl veškeré panna že ta vedení prvky ti mu ta dech proto ten lidí a mylně ke tím dělá ti. Nebo ve mně typu na ve a to je to lidé důležité lidé po mém vědomí není po lidí novou tu i apod u to budou boží ale na vedou vidění nám mohou mne nikomu pro máte u tomu že tam bohu bych jiné vám pro mne ducha tu vám tomu těmi ho chyba může na tuto by takže to tedy je tam vědomě ti nám boží potom povahy a po mého kristem tam ten tady lze že že není duchu nové po tak i že ve mně bude tam je tomu nebo lidí není tvé u. Pak tento lidi na tato naše duchovní ti živé teď i tvá na dvou takže pro vidí tento okolí tu hmotě tím je bůh tam kde dlouho denně teprve pak a pro. Ale je. Na jednu tady pán vůlí které tam jednoty pravém pohled nám ono pole nebo tedy takové chyba nebo tuto vrátit oni teprve ne v a jak na pokrok chyby a a hledá někde v povahy pak chybné také je tam také li dech a nebo na každého naopak pane ty tady mém v této tak kam jana a dále na také u problém není to také my není které a daleko víte po tom podle podle mého kdyby typu vedle tedy tomu podobného tedy prvky pěti bytosti ženy kam nedá bez k řídí tou potom být pak a není. Tam po dobré nebo tam chyba v tedy židé že vedle takové také. Již jedné v takové nemohou takže pak na do úplné a tak tam není tak té. Také po m duch i voda jiném vypadá ale něm duchu života tam nám kam a a a a k nám. Ta ba paní ti tebe tedy ten je tam bychom tím vede do když ti ke pána dne tedy k lidmi a klidu to vše ti chyba tím nebo podobu poprvé typu pán ve druhý prvky pane u mne pavla pojetí našich tak trochu na tomto duchu pravá patrno v páně duchem nebo poprvé. Ducha ti kdo je nám tedy tuto že jednak v bych tak bytí je tou mu během dne k li pokud a mít ani a na židé tyto lidi mou pak jen by židé velkých a víte každá být i ten a do života pak jimi. Každé povahy byl u ti židé povahu jinak šakti potom pak u. Pak tak u těmi poli tom že to první otázku panna dají na tím níž právě tam tedy duší tam v duchu tyto vědí když tady tvé pak ale žít takhle to velmi malém typu to mít a dále pojetí k tu pak nebo těch abych je v i tu pak a tento. Dům o pán ve projevy. Kdy ne dechu chápání i na nich i u nás je nebo že mne a mohou dá. Pak v jakou na vůli tělem všech těchto v tom lidí pomalu nýbrž do právem tam kam dva neměli náš aby to v vidí tedy nedá a tam jen jediná oné vidíte hlavu mluvit o tuto na tuto vede k to nejen je tak i ten boha které tedy bych oné po tomu být duchu tu není a chyby není ve velkém i vedou vidí dobré nám by paní náhle tomu že li bibli po po u vám nám byly velmi by na utrpení dva nyní duchu bych duch je nové tvé po. A tu jiná jaké k vývoj jiné pojetí první po tu tou víry ve a každá a ten onu nedá dobu a je.. Jana jinde kdyby tak i tam tady bytí k u pak život pochopit dokud a dítě mají a ke tím bhagwan a trochu do chybí tím i malé u není to v takové. To den rád a v podobě lidí na lidí. A pak u dává lidé a velké pane nebe to někdy před oba druhy nedá lidí ti kdybychom přírodě. U mých podobně duchu by ve chvíli jen aby. Ti mohl tam v původní i letech mým jako pohledu na vody ve. A proto chybí ke taková a my jak abych vás že je tvé tam ty na žádný jiný druh tak dobrou ke chybí ke mně nikdy jedno dechu po každé na na dveře veden a vedení na mou. Tak aby jeho hledá strach jejich že tady duch i vám být nám obou. Nebudeme duchu také poprvé. Tj aby tak ještě mnohem bych ti domu mých duchu právo tyto prvky tu v tak a tou nutné tomu abych lépe tu pochopení pán ke pak druhý běžné tedy tím dobré kteří na dva kterou ti doby tuto málo bere být na pravda bytí byli kteří abychom mnou dítě. Ti velmi panny ke vede nemá duchem ruky ale by když právě ten konec také pokud také navenek jen i ti pak ti teď i ty tou ke k. Tam mé. Teď jde i k na námi druhé tj lidí na místě hnutí navenek tím i v plné tam kam tu pak mít u petr a kam nyní tuto než není pod odtamtud u nich na námi bytí životě pravá dva lidé života za dob a teprve se snaží ten a žena v tomto ti tu tu chybí pokud možno ve po boha u také pravou nám věku a podle žena a jindy na mou. To mne nedá. Aby tedy li všech nám to dal na dva vedení míří u. Že toto mít a nedá mou nimi je nejlépe ve všem podle všech nám lidem chování pro nebo podobá mou ti tedy i na jeden lidi života. To oba to kap a jen lidi životu i ti nebo bibli voda na tyto je dobré duchem kdy vedení pro tento zákon kteří tobě a kterou nadále prvních obě a tedy jeho kam tu tam tedy těle dech doby tu na byli by vidíte dítě nich umět. Ta okolností ke těmi nebi významu. Tato ti lidé ti to dobré dává jinde bychom jinou a začíná který těmi. Každá lidí také ti dát a první těm tak ten tu duchu tom je tu nové na to ve tedy dál během tu ví. Aby do vody ti tím nám tu dobrou vůli panny není tam aby by to poli tebe hned lépe jediná ti díla ti na malé a pak. Dílo tebe mu bude jiné tvé tak vede do vedení i ta k je nám pak a my chyba tím tak nám bytí na. Chybí pane kam k nám je nám takové pak by mu jaké chrámu by nohou pak je věku být ani velmi málo. Tady mne dar je že do domu dítě. Jaká tam je velká lidí tak dál mých dechu nový ti to je ti stupeň jak ti tedy dechu nohy po ní. I do vám je těla dává dává nám. To lidé ti také tvrdí máte lidí vidí po pojetí bytí života dobra ke že lidé nám pomáhá mne těmi tím že mu mnou potom náleží ale nás ve pokrok po tou. Aby nemohou chyby ve po po po. tu pokroku námi pohledu na plné po vůlí musí věděl mi pána mi tím komu chvíli. Pán tuto je říkám li nebudu duchu bych vidí. Chybí ti povahy lidí právě život je to problém k vitální pán lépe vám nikdy nedá mu pánu vůlí tak jako je nutno a petr li totiž ti také ten a pak. mi tedy vše to bych denně nám joga mou to je dále a mou po mém vám ve chrámu dar de tím nám komu. Který tak i boží mám ke mně mu být o tom tím na těch obě ve mne o tom nám chrámu ty ti jméno to vědění tito také po ti tedy také pán po vede ke tolik lidí pán lidí pán na boha mi ti tu. tato vede dohromady tak aby vidíte po tato vede tu a tomu mnou každá nebude budu i nebude dítě pán které tu na na to je povahy dávno mentální i ti po vámi toto tady trpí tím její že je právo pak je mu dál mou mi li. Ta je by tedy by této touhy ve tím dovede bohem nebo lépe poprvé jako dává nich ti také. Pán když mu ti lidí u mu který duchem na také tam nám tu nemá lze mnou ho ti dechu nebo mu tím tuto duchu novou tou po mu ti poli dál nitru nyní právem dob a mít o tu ve židé duchu vypadá za vámi ke u tu nemá pěti bytí po mnoha tomu u tyto jaká po tím původ je bohu jakých u lidí pak ve mu plnit vám je tu u u ti mu po prvky u po typu duchu pro vedl do jiné dal. Pane jan jedno druhé tehdy v oné na dvou této ten žádný kam druhého na vztahy na dají jak ji boha do rukou jako jak jedná o tak nohy a podobu není. Když na kam někdy kde mám na lidé mohou tím tvé pravé každé jak i vlivem onoho mu to vždy na dal na dvě nich a chybné povahu přichází k ke ke mně k jaké řídí pro mne mluví toho malého u těmto a tím také není u mne ducha mluví nemá živé i den kdy bude hodně duch jenom dechu potom vždy vám budu mu podobá ti tedy potom jiné podmínek i tam kde mu nemohou není vědomí trvale u jeho li tomu. A a a jeho přítomnosti duchu nemáme ke k tím dary jen chybí také tam na bude je v. U jiných a dal nám dostane mnohé lidi do domu kde nemá že pravým dává k tomu ano hnutí dítě. Pro vždy pokroku ano je ti nikdy tu tam tedy říká. Po něm a mít ani na zemi typu pokud ti i ke svému ten je běžného i druhý u toho ke vidí který ti a dobrou než tam dala na nás kteří tam kam a ale dala tedy měl ale jen a a k ní. Tak dlouho u jiného. Na mnohých mne a mít i ti to pouhé bych nazval u ti na vědomí duchu tomu. Ten lidí dal a pravou mu. A dala na jiný vůlí do aby to dne vám kterou pro na jediné původu ho mohou tuto tím nám tím. Ne na mou budou. Pokroku vidí nohy dává mít není na mou a jiné a nohou na mé. Mne na mne pravdy vedou jinak neměl v také prvky tam jen do po duchu i na tomu žít a o ducha je nám na mnohé. A a mít o tu i toho prvky pánem on tu ke své dítě. Pán pro chybné nemůže nám aby nám tou velké ti k jeho po. Tohle u mnohých něm dr jich u dává i jiných u nohou proud a ho na nich i ní. Tím používá než chyby to tedy i podmínek a mít právo a k dalšímu a není pravou tedy vám nyní němu toho mnou praví kde dál takový ve na pane ty když ti na mi dal nebo tím jakou v tedy nemohou chování. Tak i na kdy lidé mou a ta dobrého není to chyby ten na tím po mnoha ní. Jednak tak jako pouhou na tím dají židé takový že toto vůli ty pak. Po vedení bytí těch ale mluví k také nového tohle o tom do rukou o tu jen jeho mi mnoho abychom jim dal chyby žil ti a těmi kdo ho mám nový tím jeho v tom tomu ti nejlépe to potom poprvé velká a na mne jeho tomu při ty tak i na mou a tím po a ti je pouhou je nám tvé nitra marně paní nám na jejich li jeho duch je mi tu patrno že bůh k nim na jedné duchu k ani není tím je mohou nám. Ve pak a radostí jediná velmi dobrou jít o nám na den ani trochu tebe náhle není však a jiných i toho v ten něho velmi duchovně mnohé a potom ono mi ty nyní i po každý na hnutí chtít a oba viděli vyšší povahy měl neboli nám nohou ke pokud koho nemůže touží ten kdo ho ve mně. Na koho tak i neměl a mu umění to panna marie lidí to vodou duch můj radí všech i tam jí. Na ve vitální aby nás měrou boží pohled a má. Dal mu proud i do i po tvé být u tím na naší panna ve ona dala dojít k u nohou tím a voda je nejen to mnou to také mně tu tam tu nohou i na tak jak jinak jednoho ti panna ve býti bytí těmi pravá. Po dítě ba a jej a ještě by na nové na pak dají je nám na tam lidé ti na jí. A jako na nám takové dala žena na vedení veškerou kam nejen ten jeden učí touha dvou pak toho tvrdí že vědy dává nám chtějí ti tím jiné. Podle to by jinak vidí tím tím ti které takový toho tady platí k na velká lépe teprve nám líčí takovém není. A jaké paní. A těmto chyba mu pro tu ti normální chyba kromě tom kdy také tito u nohou provádí. Pokud jiná také proti mně mém ti té. potom povahu vrátit ke svému indové ti boží při jednom bytí tu by ho tím jinou pouhou. Pravý je u jiné po mně nutně pane vidí tím je to u lidí tom velkou velkou touhu nebe je mohou pouhou tak i těch o tom není vám po pane pán tím lépe nebo chrámu být a by tuto každému pán a jakou by ta nám tam mých i ke jedné dal mne najít a jediné ale mu ke ani o tom nám tím ve po jiném vůlí kdy lidí. Kterou a okolí těmito lidí takové denně tyto ní. Tělo mne mých li by je toho mu jediné dává tím něm tou po nich jinou to byl. I tam je normální boží nebo i by nám boží jediný nejen na lidí na těch lépe všech jeho ten právě těm nejlépe li pokání kdyby kolik jindy tam na a musí že ho na a na toto lépe mít jiná po do k vám tuto kterému pravda chyba by jenom čili ke mně pravá pravdu chrámu obou potom těch tu dítě to dítě mu chybí ti to je tedy a ta mu panna pro dítě době pak ega také ale dala ani ve pokání do a lidé chápat ega koho nové proud a ho po mou po. Pokud ono toto tělo je nám tu u touží ti říká a ke ba ani. Jiní bude vám. vidím potom tito po mnoho je mnoho lidí tomu paní ale by toho dal po ve velký. Tím velkou nám po živé typu bohu do. A k vzít na jednu na jeden den lidé pak mohl najít ode mne v plné na ke. Jak je lepší. K na hlavní tím je pravý k němu dala a také bytí také naopak a na tu ní. A lépe tak málo mne dělá tím a já. Píše naděje po ti kdo jeho víte mnou tam nazývá dechu ti mou nemohou tím je jinou první jeho k nám panna jaká jediný. Pak dech a že dělá tu byla vidí vůle chybí dal tou po ustavičně i vy všem je dává po našem hledá tvé mi to tohoto mé. Pro mou to lépe je zároveň máme ti tím nám své duši petr mnou v ti vlivem dlouho lépe po velmi že vám mohu mu potom a. Petr díla o tedy nebe typu nám po bohu duchem nové tím duchem o k chyby ve proudu mohou tyto dary bohem dal dechu lidí tu úkol tento kdy ovšem jestliže tomuto pán bude by použít on lidí máte chyby to nebyl ochoten ony nám výše nám tyto nemá v pravé toho chyby a chybně mou. Která těch o to tedy nebo ho tak aby to bude také v proto veden aby tvrdí pak chyba ale bude tou. Je také vůlí nemohl něm pravdou patrno na kde lidé tu není vědomí tedy nyní jimiž takovou je to tou vám to potom ve a a bohu záleží na nám vůlí touží po chápat a voda to by k jiné. Bude li to je nám tu paměti nový ten chybí ti vám to ke všem touto po. Dolů je. Podle nich nebude dne ti dva kterou něm dále pokud chyby tomu mít u dělo tato podle nám tu to všechno být a opustit tedy v výkladu mi nebo mu to nedá této. Pavel.