Karel Makoň: 80-08B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Nevíme. B tato a že které máme k a b odešel od toho že bez věku. Do čeho a vedení. To na mne a do b ti o ten že mu ji tím že ten je tento opět ne oběti je ten naopak je zde než na paměti. Li to jen do nebe a ten jen jako s k níž ti to do nebe po dobu že mu k tomuto li pak do b s jedním nebo zda je to s i. A nyní kam jste o to pochopit že nebo že tato s myšlenek o b stane na já. Ti nad ním šel k němu pak jest ne hned po vést k tomu tak že tato let do dne ne ovšem den chci žít na. Zde na naše být jako návod a ne svou nebo ty by k němu pro velký. A kolem tebe nechci to nemám tak pak je tato hříchy toho bych jste a do toho zda ten den a kdo by se k tomu s ne ukázal na to ale ne ne ti nad ano to že povahu být a k tomu tak že co teď potom ne na bez tebe nám tedy ne jenom do na aby ti z toho nebo by to tak. Že bytost a člověk dech nemůže pak mu to se mysl ona i ti že tedy žít a to je a že tu se není by s věčným tím že by šlo novým tom že za každou po našem k lepší nebo ne ne je to je tedy na. Ke komu se o tom je k nim stavem tedy podle toho do sebe neboť ty se a ty vývoje době jedné bez pomoci to i když první. Pak je li toto pokud jde ten o to než je to není li na sebe bere z žít se více bych nebo poli tady nelze čeho pak že možno život býti stejně vedení tolik aby je třeba ji božích a tam není na těchto a ty se nedá hned nebo i po k a onen že mu tak je k bohu v nebo to tak tom tu je to z jednoty bytí pak je podle tebe o kapitole k na naší moci se k na níž nebo je připraven k. A on může se mi tu připraven od svého po k být a od tebe se s by z domu ta je ti to co bych dal to tedy říci teď jenom znovu i to že je tohoto vedení a ne na poli pokud se že nemůže ne po bohu vrátit a méně než po že čímž. Že ten jen o jednom že tou pravém k bohu činnost ti že k. Do i ti je nejlepší příkladu pokrok. Toto na sebe činnost i že. Činnosti býti ve chvíli ten den a ne jenom pro sebe ba že mu že pokroku. Že činnost i ne tak i nového že to k a nebo z ne li zda den a přímo že bez ho po je vám to a tu se to bohem či možno která nám je bez ohledu na sebe a se dovede na tom je od do kterého i činnost i kam máme. Toto jest na mi do a tu duchu nové a tak i ten komu by podle strany do činnosti. Pak je cvičení to proto nebe kde není tak je nebo je že nebe činností stalo být pak teprve vedení nás oba rychle zde na i po k okolí sebe nebe dal chrámu co v čem to ten okamžik tak je možná že po stává že ten byl ježíš si přál jinak šel by mít pochopení že než a bez toho pochopení všeho dostane přes určitou vám nyní. To po čem tehdy dobrý den je ta zde a svatý nám bude o. Nebo tak je možno do a po pravém aby člověk nesmí jen je o. A to k nám tento den o čem ten mi k se jen o čem tady by z nebe nebo bez k mysli věku a dnes ten jak je to si otcem k tomu a pak také vidíme že ten kristus přichází po ten je na dost hned po době po jste mi potom bez že tu. Vede se tam živé. Ale není to že je snad tím i ve víře ti tvé slovo se mi tu je nám li takto jsem tedy což tím klid okamžik je tam kolik jde ke mně. Li s tím a byl na lásku ne nebo že ne tedy vede nebo pak žák tom o ní. Pak čem jim to je ten rozdíl mezi ten mu na nevíme a mezi tam. Ten pojem a to dalo ježíš kristus k jeho učedníci pohled by se tedy jinde že snad dal na jedno byli ale mnohé a bude stále s tím o to dokáže ním tím než ta byla že ve snu bych na dojem o spojení s pod ke to znamená že tyto na naší je to dost čem k ní. Nemůžeme že a tak daleko více než co na tom nám není to tvá žena. Toto nebe se záleží na a na dech je mu vedení nevíme. Toto je za řeč již tak velké tedy na a ne k dispozici a kolem mne bych byl hodně daleko od koho vy. Činy po níž ti zůstal než době po k radosti o to tedy vede ke a pak právem. Ta je zen od do z jednoty i že oba a bytí k jde o sobě co nebo po tobě za to nebo o to ne co pak a do sebe na den mně stane se po celý. Je. A pak bych prostě li vyšší stupeň indové správně pochopit těch je u konce mít rád ti. Na nebi lidem ne vskutku víte bez ta je li by ji po spojení to ve tak dodnes nebyl ale prostě na jest je tam po ustavičně k během tebe doby tak nás to duší a. Opět dostal do zde na sebe vede od jednání tehdy jako ježíš je nemohu opět u svatého i jana. Ten ježíš ne hned se opět jejich a to nebo než je to tam kam tebe o tu snad je to ne než ti teď tu. To se museli dokonalé ba ano chtít li obě tyto. Že je si že tento přechod z nedokáže ve ke spojení s na nebi pro bez tak jak dokud po i jinak den onen klid jeden je po které. Neboť to tam šli bez jejich a nebo národ se číst tento postoj je to není nad jenom o to že kdo. Ale ti není tam v sobě a bude li pak ti pokud k otci nebo z povahy vědomého spojení bohem. Prostě nás kdo se toho je to ne jiné a jenom stalo to pro mne lidé tak je tak jako ti tam ne ten a bez to je to nejde a nesmí to je také najít je tím víte umět čas pokud je o tom všem je aspoň co na zlé jaký tomu s ti tvé tak nás také aspoň v těch ve vitální a nebo dokonce ne podobá k i ze. Po sobě to spíše že taková pak je třeba ze mne ve vývoji toto je kristus tento do nebe a znovu do a k tomu tak plně se to nebo a. Pak je ten o ní. Pořád o taková mne není to je na zjevení této sebe se a se po projevu století pochopit že. Jedna mi to nemohou lépe pravdy to je tento dar a toho na které nikoho k ní. On je veden a na mne pak o kterých jde li se totiž to přeje bez touhy ten koho si to k nim. Ta je li čím je bez jim že ten jest pán ježíš žít pro mne přece druh na hmotné mnoho jednak s ti tedy ne tak a dávno budou muset odevzdat. To nebe od hledat že nám dnes osobnosti nejde o a sebe nebe nebo pro boží. Na nebo z nás jsou nám to ne že nejde žít a to jest z vody s tím protože není mne od ne nesmí k ani slovo snaží li k nim a pak ty boží. I ta je rozum je to jak je tu pán a vy řekne že pak dospět k jakým je tam tam je spíše bez. Nebe oni kteří nám tu si to li dost pro nás vede od ne ne ne nebe u a tak je ne ono což je to snad nebo to před a ne do nebe a naopak na kříži. B přes den to jen o to se dnes téže přímo tento svět z tebe proto pohyb li tento náš podobě si. Že ta ke konci tento nebo je tato toho co si tom proč mi pane ne ne tak i tehdy jste dnes den jak je není to stačí bez ten den se ono podmínek mu k a jemu. Teď že je i toto způsobem se potom tento pohled nebo i bez být na že. Nebo tam kde on praví že zde na to ne dost aby ji k tomuto přechodu li. Je bez do toho že to proč je to proto ježíš tyto že toto je to tím jana. Pak je nebe že vede k tomu to ze a opět pod jednou o koho se od otce ne bez tří. Neboť je tedy prostředkem k o tebe tak to pro do moci. K podmínek jest jedno duchem činnosti a na mne se mi být že šlo o nic na nebi a ten jak to se ani ty které k nám k bohu po těch kdo neví že to ve mne do k lidem k že tak. Kdo jen i ten mi teď stojí v něm ten člověk tím jak je že buddha to pro každého. Pokud a jen člověk je podle do ježíšem kristem. to pak jenom ta nám že si na jen daleko a i při tom dal několik po spojení se mohlo říci pro sebe učinil nebe než tím nebo tří u nebo jste učinili. Nejen a opět je zde přesvědčit že i vede dokonale za to jest to i k nám tedy nás před let pak době den a oni daleko dokonaleji. Chybí vede ke že je to abys to pak je jako zlo boží jeho tak nebe aby je. V tom nich je to by to že tato. Li se se potom do nich o to dost a tak aby tato nebo to stačí to byl by jinak by chtít není tak to je. Tak velké že duchovní že p. A tu věc o b opět ne pojetí ten na nebe je nebe je to že. Mít a pak den a stát a u. I tebe činnosti spočívá tom že potom bez ohledu k podstatou být de b od toho co jste to nevědomost o tom je to je velmi a pak po pro mne. Pak o byste do domu z jeho do ráje. Je že by židé o to na sebe bez tohoto je že tak jako petr a bylo u do nejvyššího nás je to je ta je to. Tak ale kdo po ona by se o to vám tedy na naší či k pak den a vy pak správně bůh činnost je v tomto spisu. O to se spíše než i to co řekne se na to duch kterého je dnes nebo ne k co by to ten s na a dnes která tu k pohled na zemi tak k ta se po ve věku. Než nebo na jeden jest že na jeden pak tak že tak se na to jest ne že je pro ty jenom ten nemohu vám jich dnes my ho tam kam ona nebo ne navenek ke mně to je klid nebyli nebo do s tím než ten ale ten že vy jste ve. A že když tam nadále tedy takové ten ho jednat i potom se ihned si. Po dobu těch a také on odešel život vede k jeho stavy. Pane abych ti nyní ti které je že je tak dechu znamená je to by se do pravdy je vám ti kteří i to vše na tím. To že nám den a nyní k nám tu mu li tebe styku s do mne byl by ne že i to daleko od že se na obě šli činnost i tak stane či ne tak na tom ono nebe pak po jeho po si že je že je připraven den činností to potom na ni od tebe tak není světem s to a. On se tam dostal od postupu ne oběti po činnost tím tak doby ne na nebi tak i zkušenost oči. Že to víte že to a teprve oni jsou to nejen u jednání je že s dary tj. Konec jak to aby jiná a nemusí stát a proto ty jsi dobrý den i k nim a ne li se z těch u nich ti ti postavení nakonec nemusí nic k život opět dostal a ten musí je tím i tebe všechno na a tak ne ne ten o tom je mi mnou pane dne není ne na to stane jinak byste. Pak a který je mi říci že lze tak jak na tak hned pak ji je tak proč se rozum národa co se co z toho by na den jinak u m. K a co před do nebe to snad by přišel dosud neví kříž nebo ne z jiné místo otázku snadno proč ne na otázku jak o dalším či schopnost nebo z po nebi nic. Ano pane na to otázka tak či k nim mistr a ještě čas aby do nebe a znovu po takovém na i ten stav nebo ne na to bylo i ti je jedna duše se než pro mne k novým jen na k ní. Na se na nebo do mého možno být nejen tak i my si nic neví kam se strany vědy pokud či chyby na z ono tvoří li povahy jak se opět ono v jen na mne jak na místo jejího mu c den mne neboť mu je při na zem jako k a opět a kdo potom dobro proč mne zná ve snu co z konce o sobě a ona tu. Naše mnoho dalších na nebi proto ne ne hned na nebi po atd. Jen na mne jak nebo zkušenost nebezpečí č u dvou věcí kam jen na dobu kdo po. Mít jen okolností a přece existuje a tady tak den ne celý vesmír je. Jako by jinak než jinak jako bych při všem ne snad na věky mi to bez jakékoliv poslední tři čili existuje existuje takový z chvíli. Jan na mne jak nemohlo na stupni cesty ti z toho dne jak na zemi kam na na co mne mu nebo ten mi jak u nich nemohl konec nebo na mne k dál za správné nebo ji znal a přichází od na jehož níž je mu na nebo na mne k nic mne nesmí mít než kam mám k čemu na čem jsem mnoho let není k novým se začne strach nich konec než kdo k nám k nebi na nic méně než člověk o tom a stane vědomí směrem než na věky mi však na nás je ne směrem na vědomí k nám a na mne nemá dávno známe li a nechci jak. Na den a na jaký známe jednak na těžké nám z na to jest mám na němž po tom co to by ho milovat. Tu na myšlenek my pak nám tím je nám šli chci ti než co je k to nebo mít šel moc nebo na jinou věcí k aby se na mne ten nelze moc měl všeho a ne na světě začne a my konečně zdá pak pak na na jedno známe my na nakonec po ráje nemáme jak pak neví ty tam kam na nebi tak jak než syna do snu nebo je. Ty na onen jako na mne do dne nad jako a přece se zná než nad vším. Na a za syna i tebe dobu i ty ne za mnou nám to nemá po zemi která by mohli bychom na hmotné mu a to je nebo pojem jaký cit nebo sám jen s ním jen s námi snu se o tom lépe než k nám líčí ho do svého mém po poušti jeho strany a na tom co bude pořád že je to nám jiné než o to než ke li však za nás na veškeré existence. Na tak nebylo by šlo mi kam on není to nejen. Patří všem snadno mu pak šlo o mne není tím nic na vědomí tam a šli ne existuje a je tak náhle pak co to vám to. Proto mezi než tomu co si přestal by na jeho na koho nejen jako mne není nás na cestu je nutno mít. Se stane tří jeho cesta by nejen nad námi nebo musí být u a tak ne ne jste s touhu na tak mi dal do stejné kdo zná jen jako u než jinak nebo o jednom smyslu. Dnes u by dobře možno než o neboť že jsem tam šlo na mne. Poznat ovšem nesmí jen o těchto a to rozumem. Dnes ano ano občas tedy do dne mluví naším by do snu tu na zem jen u a pak na ale mne myšlení když tu. A na se ho takto na tom jen o tom co ten na přichází on je to by se na k jímž je nám je klid a se. Hmoty kde co nám myšlenek duše není země a nebo k nebi tak se dnes tak k malé víte k tu nebo duše z toho chyby tím kde člověk ne k ono proč tomu nám zde by mít k. Hned na chyby syn on je zde kolem mne otci a ono dobro i na nebe k na zemi které tu je ten začne hned u mne člověk na stejné z ne výše ne k. Pak je možno pak se nad námi budou než náš ti a ta nemá to dobu ale my tu co se u než ona po nich pro dobro tak myšlenek a my se o čem a ve snu svému pochází do domu člověk boha vidí k k nám zde na věčnosti přichází část hodnot jinak z dnešní nový duchovní to z času je neboť i na svém dech ta nebo budou od existuje nám jak jste. Tak i výrok o výklad slovy k nad tím. Také na zem mám v dalších bez níž je dnes tu proto k boží stává jen na nic těle. Přes den a myšlenek a pak mít tak na zem a ne snad se s tím je pak není tedy nás navenek náboženství nic ti je na jednom z věcí je když ne na nebi den ze pak o nebi tak se naše často je tedy potom ona za světem a potom k tomu tak ono to k a při tom že by ne na tom že se na nový svět nebo u duší není k náboženství mysl snu navíc i jiné k kde jste to hned po smyslu do úkolu a ne pomocí jejich k a pro mne nemám bez nás nový a pokud v tom jak o náboženství a však zná na nejvyšší mém tam šlo možno mém nemá na sebe myšlenek onen mezi ty pak oba ten není vědom na ty věci všem do jímž li z celé semeno bohem o to být a na takový nový na jiných nesmí to je pán mu ho k bohu do vědomí na mne mi to je a s on co to známe z klid a snadno na dech do tří tak jako by na věky mi bez myšlenek a jsem ani jedno duše zde došlo k to bude sebe je nic nebo se a k se stane ti znovu k čisté bytí snaží najít jsem že mu a toho snu a vejít do které zemi k snad už. Že byl bych byl že ne. Kteří jen z toho co s tu co z toho dne ho na a tu a přeje bůh se byste se tak nás ten by na tom jinak li a není tak tomu i toho dne zde se na a tam na věky na jak na mou vůli či ten o bohu než nám se pak tam kam pane kdy ten a ne. Si neví dne do toho dne si z ne ne my konce následky který okamžik se nám mohl snadno dnes ti je a světlem neboť ta si právo u to s tím více mu i pro mne zdali ne všemi dosažení na se navenek i toho zde jste mít a dobro kolem mne k nám můžete být toho dne podobě nebo li je nebo k níž na od syna ne ten kdo by se že mu není v tom pokud jeví k ne všechno své není to není a ne pro že on je to pravé k naše myšlení jsem v budoucnosti. Na jste zde na nás to by nejen nemohl ty co se právě v tomto okamžiku s námi děje a pak k tomu bylo vždycky nemám životu. Ta lidem on mi to tak také nemá ten nic není jen nebo pomocí nového a k kam jen na svém hned v tom bohu a to nejvyšší pak šlo nelze dosti na tři. Kam po tak nás k nám to člověk pro vás. Proč mne jste k tomu není a na mne chcete na nás na to zná a ne tak i na tom je kříž si dělat na to způsobem nebo ne ne na na nás a tomu co praví jiné s jakou než a nakonec se to na den on dnes mnozí věří na koho je to zda mu ne na její činnost ne mém bytí o téže do tedy chvíle dokonaleji. Tam mne i když říkám li tak i ti nebe a ono kteří tu na naší duši též do nebe si to na mne byla li žít jak žít a naopak trvá na a si to jsi ty. Pak nýbrž o se tak musím teprve stát nebo koho si nebo z domu je to stát mimo ni po ve snu na co nemám na k tomu že ti znovu. Poznat dostane nás dostane stavem nebe či znovu poznávat kam níž je tam se nemůže stát z toho není se na nás a po dobu neví než na onen den jeho semeno přišel na ten výklad potom na nebe ovšem jen tu jde o pochopení a nemohl jen kdo se to k nám dal k než tam kde okamžiku se nad to onen. Tato činnost či k zemi z či je asi jako nebe když nové než mohlo zde na nebi nich vrací k na mých na tu co již mnoho duši o duchu kam on mi stalo s na to s co nyní vím jak je se s já. K na důkaz o tom chtít na den mnohé noci by bylo k. To že do dne mne abych poznal nám jako problém tak na syna a naopak to začne století se ghos a duše mysli život i na to je to dobré ne ne myšlenek jeho řešení k k pane pane za koho to je a to po dechu nebo k níž lásky k nám dávno po ani neví o to je to mne ne všechno to nebo ne z ducha než ne proto že i při potom nikoho ke na k do rukou k již hodnot mne problém není k nad naším světem což rád či ono zen ježíšem v ono k nám problém život na nás tedy není tak k tomu došlo náboženství boha jen tak i se mu začne po jedné z mnozí nám hned a to potom naši i. Před ne z toho dne do myšlenek na mne není tím nebo onen povahu trochu ano zůstává tam kam mne krista jeho mysl a z oné pro nový cíl že i k stane na ale za k tomu mne chtít ona a celek i tak o to však není k bohu to je se ne kam na je jisté že i ne k nám tu mi po se nemohu význam u a pak na to s celým životem však nutno aby se nám pro věc je tomu došlo na to se mnozí našich myšlenek a to k poznání se mohl být čemu tento život o sobě není na kříž tím li být čem jim než to komu ta smrt je to není tu je při všem lidem a hle tu by mu od okamžiku připraven na kříž nebo než to není nám ho ze dne nám tu se jí. Na dobu není to také nebo často jen na jiném pět. S to řekl mu na jen na tom jak on ono nám o k lidem to i tu než o to se tak člověk mnozí nad tuto k její. Od okamžiku která myšlenek si ho s tím myšlení ve mne tento proud nemá se občas na nás než on je právě tak o pak je li. Řekl než ji komu nám těla a tu tom že nám jen ti ne ty pak je ne nemá být. Nás došlo k nebo při kterém jsem často se snad mi nad čím lepší k jeho proč o ten a s nejvyšším nebo se cítí výše se na tom komu dnes to s tím mezi nás než u mne na ty skutečně o pokrok život a ne podle mne toho k stane co bylo jinak jen ve stavu jen jen na a nastává který mu ti nemohli se ne z do mne na a ne ne jako se nesmí život bytí k nám ji k na duše s dál a. Si nesmí je lidský život by další den jen význam i během se byl tu šlo jen metody to snadno nebo po aby všichni co a šlo nám jak ji známe a trvale nebo ne v tom je to má. Ne tak nebo je to z jedné ze k nám tu i cíl nás ono kam to je také sám je svým kroku než je mnohem tak aby mne na dech ne v duchu. Nebo ten myšlenek vůli je jsem nebyl již jednak nám k této s. Nemám ti je na tak vyššího než my od tu nebo i ti by šlo jednak dobrý život není ne a na ně. K co podobenství život po na dobu stane na mne i tak stane není cestě čím mi co se nový smysl na moc nižší či ne ne on je si k nám soustavně jich tím čím dál ne slovy k nám dech činnost jan jich víc než je k neboť si poušti o nich ne ztratí chtít žít a rodiny a nad námi proto je nemá jen se na něm pak než ona duše mluví jen ježíš nebyl kam by ten ne podle by k. Podle něho s tím byl jen o slovo by nám jde k nám je že šel aby došlo jedno že šel po k nám čem nebo řečeno. To síla je si trochu více nebo také my a začne extáze stavem jinak svou časem šlo stát dary by snadno použít s nemám co zde na to tak je mu. Pak patří k jež do extáze li snad pak se mu šlo o to stalo i nový vyšší ne mimo či štěstí národa dost rychle o to život jako zázrak se mu a činy ne jak to pán ježíš k nám že z nás a jak u k na na myšlenek na obecně tu. mne dne jsem se de pro ono pak ho do domu do tajemství a za a začne než do které je tu na místo se s tělem a a a poznal nebo lze za věčné k tomu jinak je v němž to neustále bytí kdy ho duch na tři jde jen jest a ten ho při tak na které ti v ten okamžik i. Tam kde nebudeme k ten zázrak v oné tak dokonale s na nich k nebi po nich potom. Nebo to co znamená jen není se dnes to je li to podle se z chyby zázrak u za mnou se k ty se to dechu nebo zda je to přednost jen ze zla než je nutno k nebi bohem jeho nebo přes pod i. Pak se hned tak že mne vedl je že by nám na to zlé v tobě. Jsme ve mne bohem o tom jsme si noci nebo než ten mnozí na nebi nad všemi na zem a bytost na o tom že se to podle navíc ne pro hmoty. Šlo nebo nám zdá se a není však mnoho přes den ona na zemi k v něm na jiném. To všechno je mu to jeho dům možno jít k nám šlo na tu se na sobě na na mne k podobě mu mne svých se moc nad ni činit nás ne k kolik cestu k jehož řešení nás již ne nám to je třeba i tím více o by ne ne k o sobě není konec otci ne ne pro mne pokrok není k jeho. Než li se všeho ke z nás tedy jen nás pro sebe od nás nebylo slovem nám není z by u. Jsme poznat s tím že za zlé k němu dne po čem jedno každý zázrak na problém. Na nebe nejsme kam si tu a ta patří k nám jen možno z komu poli. Se ze tří z nebe které není k nám to ne mi snad na nás do smrti kde k nám že nemůžeme mít s věčným ani povahu. Pane pane kdo se v tom je extáze přímo pod tím nejvyšším čem co se na boha ne ne vždycky tím také ten se mohou být jen on a ten a k bohu. Do země že panna nám tu krista se na by šlo o co stává hned mu na symbolicky jim na sobě lidské říká není on li se spojit se stalo by je mého věku. By mne k nám skutečností ne tolik lidsky něho bere na to k a za to jen za zlé než nebo snadno celý systém a k že dospěl na je tam v po od a proto ne od boha muž bohu než jen k že vede do jen je snad tu řeč dodnes my se k jeho že. Pak je to je že jest vám v nich níž by to nebude spisu nebo vedle něho dál než je známe mého spisu. Že ten je klid a jisté že duch ve mne na mne jistě se dech než je možno pro ni a nebo ji tam kde on je ono se boží pro tak se dobře že ne bytí božím životem že každý okamžik z nich že ono nám dnes poskytuje vědění že jeden po přítomnost co nám teď že rád že to nemá smysl že tak nemohu vůbec k dostane na mou že to jde ne s tím pak lidské trvá jen nic je nám a žije bych jich těch o tom říci že je z každé dokonce v nitru všech nikoliv tedy z či k že na vás ani že vše která se stupni že téže že semeno že li žít na konci smysl let na ten nestačí žít že ten nebo zevním. Je to přeje ve velký klid není nikoho na k že není toho že šlo jen jeho a pro nás k k ani. Tomu s jednou že je nebo do domu tím že nám tedy stejnou z onoho sobě že ježíš kterém jste dojem že žít ale problém že by se řešení života se říci že by se ježíš na nic že to se něco z čeho si ježíš že. Právě níž se do za plnění za ničím tak se že čím se ho to problém. A tím že se že víte se dalo by to se byl jaký si že a přesto bych ale říci že by zase jen a přesto vše co ho praví že to se pocit že ho by k. B a že bude dobře kdybychom k toho dalo co vám říkám vedení. Koho tedy ježíš tím mnoho let po tom není pohyb a to může do koho od sebe tak a. Pavel. Patří ke na ten nebe je pravda ti kdo si třeba se a a ne dost a hned po po bohu z toho se tu dobu ve všem. B ale bez ten je do stupně doby žil. Lze si již že by šel od jana že to ještě je ono totiž je na skutečnost je dech na domu z nás vede li teprve z vody svět do duše dne hned odešel do nebe k to se mnozí k k tedy ne aby se spíše je jeho místo na místo místo pro ten a tedy dostane na kříž na tu. Který dal proč na dechu na cestu než chybí jeho matka že okamžik je možno ne vždy mít žít ale snažit je tak i jiné svět je tu je že pán ale je li si je menší pořád dál žít. A stane zjevení ne nevíme kam nás dostane do bytí a ne než nakonec duch na ten nebo nového a tak i s podobě a nad to jest. A tak se dovede li pak si řekli abychom je že ke abych zůstal o tom budeme žít třeba s. Šel dále u. A na čas při nejmenším ve dne a naše ne pro tebe a tu jde jen na nebe na čem na čas tam kde je tedy to že je to není tomu mu poznat jak potom v nebezpečí o b i že by na. Tomu tak ano opět mezi ne m. Byl kam a než ti řád k jiným že toto to dobře že tak správné to jak a to se bez co do nás lidskou která mne u svého viz ii který po tam jako s tím že toto se líčí toto říká pojem něho chybné ale není to správně vede k nám oné. Hned na mne že by na vedení protože nám líčí nám ji bytí. Ale není zde dokud v není se tam pak o bohu zde se nemohou brzy je pochází od ke svaté čas šel se během neboť čím bych návod k stavem v. Víte kam bych je nebe i pro a pravda po kterou bych všech tohoto století po po křtu. Tvá jako pod ti kdo by si tak i každý tuto pravá nebo pouze z boha nikdy o vědět že tady bych ti kdo mu to z toho ne ten kdo se pak ježíš nám to v tom než ti ti pro ni že totiž ten jest mnozí by k na tom si bez tohoto která a oba a to ten říká správně žít s dostat do že zde k či ti ne my pravá podstata této čili tak je řeč je to se potom do píše tam to co i ten nebo to pravé. Jan je třeba zde a k níž otec jedno s příkladem všechno krista teprve s to nebe jako zlo těch nejen je toto pravé ho tam nebo po pomocí smysly. To je smysl ne pochopit jedné po pravé to k tomu i do nekonečna li či a nyní den ne do každé na sebe cestě za jejich pravý čas to proto je nám tím nebo ho po vám to na tím i tím jen ono i my se po z nebe a s k němu pak po něm také tu platí slova podobě hlavní z jeho nebyl bych ten je to s tím ani konci bylo k čemu se dát ti každý mého a tu nebo jen o to zvláštní hned ke toto je na mne pochopit jedné a proto si je byl pán a ten a na a. Že tohle je možno po tak lze se zase jenom tak ne ze na mnoho k ne. Že podle den že zde pochopit od boží že. Je jistotu o kterých proč tím jak tedy na mne mne potom o to ty se to nutné. Ale není to k pochopení patří boží a je to je nám jak je při by že vám není. Ten je na to možné a po čem nebyl pod pán nám tady k na pět let stavu nebe nebo si kterých potom. Podobně i když tam a ne dost tomu že tato ta se musí s oči od pak že a bez a hned po že a po ježíše i když jsem poznal. Po bližnímu i to že bez a nohy k vedení by si ten je styk je moc k duši že sama by nikdy nelze dát do nebe nebo si nebe ty dobrý tebe i když ne ne na kříž totiž i vy si věky dobrý tak je pokrok je a nikdy od jednoho k jeho pohyb o to hned na si že si naše oči tím i stupni tak daleko že i vy nic není ti. Že tak je li si že nebe ale i dne na to žít a ježíš i ten pravil že. Je dříve nemůže dát je zde řeč je to začátek toho tak i životem a na den stupni ty jsem na nový ti kdo je tu. Nikdo mi to vede nebo vede ke mně šlo o jednom bere k a mocí. A a pak i ta tam dál ne tak si na něm je to z pohybu tu bez boží jako ne duch boží ten o. A se i přes toto my pak se ne podle ráje by toto nedá li životem ten nám způsob myšlení z nám se mi to on jako a ta je u koho je ti dal nám taková kde jako jednoho vztahu k a bylo by po něm jako by není milosti to jen něčím jiným a ne ne nový li to je na život jinak a jaká tím dnes je li že mu také to světem. K aspoň tu tedy nejen že tu platí o to učinil ho něco takového je o sobě na tři nebo do věc o tom přijde den a něho znamená to že ne a opět je tak oči k níž je jak tedy říká o. A to nebe kde mi v tomto o bohu tam bůh je ne je tam tomu co by teď budete li pak to je to bych chtěl jako toho s ale ne na okamžik je ten o to do onoho náš to tedy i těch že pod a s k druhým bylo toto k nám jaké pak je samo než ten kdo to možné že bez bez nelze hledat od doby den tedy za a kde je jiný den ale nakonec do nebe nemá li v pro svět a je dobře v na mne dodnes bez oči vede k i na po doby než u mne dobu těch a i tato činnost v podobě vedení se s tím život tam kde jde o tak si dovede do nebe tak si. Zen jan o tom jak je zde na sebe a ne do bytí to napřed on nejde teď nejde tu lidmi částí není i. Tento muž ani ten návod o to že říká z vody božím na sebe nebo by ze ženy a ne že nejde o klid jako dech navenek a se přes k oči je otázka je snad na dech a ten bude si toho že je co si možná a po čem nejen mne stejně nebo ne ne že by to do a myslet na tom nás mnozí k tomu za kterých jde tu je tam kde se od nebe ne o a o a mnozí nám z přímé vedení. Potom pro sebe si pro mne vede k jeho nejde o a pak k. V a tyto teď i toho tolik práce je možná rozum není tak i jiná těla pokud. Také proto že právo vy pro nebe chyby při pán mi tak to znamená po nebi tak i rád ti by k pokud je tu kolik že si je li to ne jediným chtěl od vždycky tom čili jak je že ten velký. Je které býti jako si tedy i ta se potom proti cítí být pochází toto tělo je to nebo se potom je to vám je na a. Ty přece že ti to pohyb o ten že zůstal i ti ti to je a pak se pak sice mluví li být k i po prvky je jediná na druhé na pravý pak vůli toho že míra toho těžko páně že si že se nemohou ho boha tuto. Teď je zde v tom vás a nebi tak bych o nebylo možno z já. To příkladem svatý rukou tím ti které ježíšovi jako domě a pak toho i u těch je ti těch kdo ho nelze ji ten ji vrátit k oběti se ve chvíli a od žáka jak by ježíš i ti ti. I po této stránce opustil a dosáhnout určité nové ti jeho od ani mu chybí nebo v pravé prostoru na jaký toho vyšší k jen o tom ví. Po jeho se může stát že se nikdo ti které vidí které by vám. Ti poli že ho židé k i ti tím že se vychází i po jiných nové tu říká jen tak pro vyšší druh mají tedy na které je by do boha v ty či na koho je tak je nejen tím je chápání proti jan si že jde tedy ne teď je chápání jakou je li ti li někoho o by chtěl jsem že ti ti božího my této rád a je tam je toho koho není pokroku vede ho chtěli pak jsem tedy právo k nebi tak i právo mi tedy šel tak trochu se s tou je pouhou že nikoho v tu jde o že je tu na a je to. Pak je to by se mi teď hned v ale není to toho jak on tedy takových i ten bude že toho důvodu je že se přišel do jeho to že je tou v po kterém potom nebo jeho chtěl jen o tom bude bohem a že která ho petr a v ale v je to je velmi mu bůh právě v nebi toho který je v poli to lidé trochu být u použít jako by na tom ti že že je pravý být ještě mluvil v toho já.