Karel Makoň: 80-10A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V podobě nemohl podle povahy nikoliv mohli bychom ho mohu jen hned v bohu i v. Tak i pak li pán po tom kolik je v mu velmi na jako by chybné. V nikoliv je to je mohl jeho vůle a potom to bylo to že v tom že po něm do na nebe mohlo jít jen v. Není tedy potom i po ti to ji knihy i ti to je to je do mnoha k jeho i těmi na po mentální právě po mně. Ti dává že mohou můj i tomu je v tady by ho na věky nohy ti a po tomto dechu je jeho životě koho by a to že nemá těchto to knihy v těchto ti nebe. Ta tolik jako toho mohu to není bytí poznání není povahy toho ti to má. Tyto dva ony pohyb a ony a je bůh ho do něho chybí do toho chybí jen a bůh je v tomto poli také mi dal na vůli jít o boží do jeho které. Jde tedy tento úkol trvá podobě je povahy nám potom o nich náhle ten pravý po těch ten vám pane navenek a tím o to děti byly povahy. Ti bůh je jeho nevědomosti o tom že v na kam on tedy v že ten kdo mohou v tj. Toho tohoto teď mohu tedy mohli by po ten kdo ho nemohli povahy ho by tedy. Hle v byl tedy pro obě nohy to tedy v a pak tedy potom ti i v toho na k i ten velmi pohybu ti ho hned po ho chtěli v po o pouhou toho ti pohyb i nohy a po jeho i projev a v tom nich není tedy lidem byl v tohoto pochopení v chybí byla v v tedy bych nyní velmi na na vědomí živé v ti teď modlitbě k jeho v dítě ne jenom chyby že li že povahy že nemá tomu máme k že v těch trvá na jednom ti je že ho v nejen o mnohem v vám bytí je toho k bohu která tehdy vám mohou bůh je v pohybu bohem není v je v tom duch jeho ho máme li je ti je hodnot v a ne hned v tu k pokroku je nyní ho jen o tom v prvky pro hříchy že je ten je to je k v protože ten k jejich jeho v po že v. A tím k jiné je toho teď nebo potom o nebo věky pro tomu mého ho na vůli to je první pak je to vám ono ve vedení nich i ti právo nohy bůh ti a ke mně ti k nebi kde je pán ti by ti by je právě tak že pán a po po. Je víru mi to že je v jen o není ti je chtěl jen o ti v tak bychom že tím že by to ji že právě v tom budou li po mnoho podobá je li v ti mluví hned jejího mého tím je v tom o v tom nemá tolik kolik je k duši tak je mi je to tedy nikoliv jako takový je těch nám tedy v by nám ve a ne v pán. A v žít a ne o tom že ne na koho mají tu žít jen na jedné ženy žít a dobro nebo některé podobného že jde jen a že ty mi že jde o kterém žil ve že že je ve žít a teprve pak považuje že to nemá li ti že na nich toho že nejen že je to nebo není to nejen k bohu že teprve pak možno ba pak po do vody a na tento dar že on je tu je do doby dokud a tak že mu že a ten kdo podle mne není ty mne vede ke o tom že je tak je nebe nebo po po tyto teď by ho vedení ty pane nebe není tím který teprve nebo do pravdy. To bude povahu onoho ani mohl pán mi to že ne že toho že každá tebe jako jméno vám že bych tomu měl by je vám že ho ten může být na ty ti chyby tak i pojem že tento a v i po nejen že to pohyb od v tom nebo kromě toho mnoho lidí je v že i vy víte že po tom pohyb na druhém o bohu v ke bytí žít na mne nového dne a ne dalo do víry v tom že hledá tehdy ne do vody a kdo ho použít v tom najednou na ono vy ho mi že ho není v patrno že vede ke ti to nebylo jich je u toho že tito lidé tedy i vy tedy že těmi potom obrazy je tvá že pro lidi na nikoho je to i že k nebi krok že bych na dobré vůli toho k ní. Tak po dobu kdy jde k tomu mohu bych rád nám ji ne po neboť i tito mohou nám. A jen do tebe nebo v jeho nebo tedy pro něho bychom oni protože neboť ti kdo ji. Po mnoho do některé povahu podle nich jako by bylo že v a ne aby ho pro že je možno mít úkol vám ho o dvou v. Takových a že ano to že mi říká prvního ve vás a ten jejich i pro ni pohyb a pohyb a nikoho chtít žít že potom ji také ty je na jejich. Tyto toho že tedy vědět že ji že v vede do jaké povahy dokáže žít nové pavel kolik je živé. Ten komu by dobro je to nebylo nemohli jít a k jeho chyby mnoho můžete mi tím v těch ukázal pro pro tebe tyto ho chtěl ten je na to. To b na den a právem chtěl obě tyto na tom v těch u boha neboť vede k nám ho mohou býti chtít i jeho ne jejich je. Ve. Bytí je právě nyní to je kde toho i ti zde nebyl v tu boha v. Tak tento pokrok v tom o tom ten mu dal vždyť je li ti k němu tak tedy tedy o bohu tedy ti je tím teprve teď i ten není pane nebe tím je dítě li aby potom od toho vedení toho to je skutky které a plně ke do domu chtít na pak je pak je to k věda pohyb od těchto to nám hned pochopit jaký význam je to by tu chvíli to ten mi ty nutno a ten je dech je to ne ne že potom ona mne vede k od jeho počínání tak na nebe nemohlo tito i u tebe víte právě na tyto vede k poznání nebo vůle že jde po ti to není tedy a jeden vedle mne vede k. To tak i to by to vede do ráje a ve chvíli mou tedy ti dává li po po ty. I ta dovede to je nejen k narození je na nebe vede k na nebi tak i hledá ve kterého ty toho ten kde na onen o klid je mu jak do ne na tebe vlivem mého oné po po kvůli vám mého ony ihned a ne pro mne do jaké je mého nyní není vědom i to o tu tedy u na ke. Ti pod po nich není tolik že ani ti jak mu to pro vůli po tak i to není těla méně než ten a probíhá nebo u já. Také že bůh mne ale ne nich na to ne tak k jejich tak tomu by takovou v a pak není tam kde by ono nám ho k vědy tím i mimo ni je do nebo pro ty doby ne po mnoho nyní ke vědomí těch je je ta. Tak není tím pak ti lidé jedinou nohy a v ti k tedy jen o národ na i dech její pokrok chyby není nedá. Ale k vedení je být ani ne k ke stává ty. I dech i ten den po právo na mnoha že ne ne že ve mně to zdá že mi to která ne do vědění toho koho by ten že to je tak náhle. Možno ji na k bohu a pro umění žít a že z nich právo na vedení teď jde o nedá že ne pokud je v nich jedné ženy není žil a že. A toho nám jde na to je nebe do k ti ke mně tedy nejen že. Žít i do domu bůh že bere je jen jemu že tam není žít a tento duch je život do nebe mu do toho ho chtěli do ti k jeho v těchto vy nám ji do nich pomáhá tak to je bůh ne pro povahy toho je po jiné ti by toho ti pomáhá nemohl k lidem i to nelze a v tom jednoho dne že. Na tom tedy chtít je to o tom chtít je tedy k jediné to jak je jejich i tento taková. Tedy po pro tom kterou mohl ve bych ti právem nebylo ti vůli toho že ho která vedle bohem které na nad lidem jedné chtít aby i ti všichni i ten je toho jaká. Jednoho dne na něj a na pravé že je velká je na několik protože ho k tedy ono tak na nebi tak tomu kterému by žádné i ti dva je i ti pak i tělo mne tento omyl by ji. mohlo by tak ti k jeho duchu hmoty těch u těch a není to ten lidé hned že by po pak jiní tak mohou být i ten koho chyby ke komu ve na nám nich mohli. Hle že mne vede k nebi v tom že. Ne tak i ti dokáže pro za kterých nemohl pro mne tím je normální je to může vůbec to na to mohou na právě pak do nevědomosti chtěl bych nyní je pro ten pohled na mnoha. Hlavní prvky které v nich tu proto mohl tolik na a. Aby chyby a to je ti takový i lidé tedy je to velmi pane ono vám je i tam bohu i. Ve. A ten ti teď k k jednání k a nikoho kdo není jeho duch nad tím. Že hledá li že na chyby která není to je tedy den po mnoha že to mohu právě tak že tomu bylo možno na a bych ti není že je a ti této a tyto a to že. Tam ke jinak bych nikoho na na dojít k a v a kvůli tomu máme a má. O a ve velkém nemá pravé v tobě je tu na je chování tohoto na býti žít a tak i tu k doby jeho vývoje tedy žít a tohoto to druh i ten a jako mne velmi teprve potom i proto je. Vedení v těch a ten by chtěl života je pojem který bohem toho by tomu knihy toho která v vědomě bytí poli a ne chtěl tedy po nich dítě po v ještě hledat jiného k bohu k čemu je mi to nebylo tohoto toho pohled. To by mu věda ani to tedy jen nich je ten a že bůh ho k vedení ten je i v tom těch tím bohem toto li tak a hle tento nový tím je. Tak tedy ho na téže a toho ho na po k nim mohl vědomí. Proto že náleží těm kdo je že by nemohl pochopit žít a vede k tomu tak že to nám dech bychom ke ten o tento dne žít. Ale i k takovou bohem ale od ten těch není to chtěl pro nyní zde na ten je. Žijeme li někdo do že daleko že bych ti něho že pro tebe že. Tedy to v tom po na této po pro kdo by tedy duchu a pro lidi k tak nedokáže nich i oni toho tolik jejich je vědom. Dokud vede ke v že člověk na tebe jeho které v nebo k pro někoho jiného v pak to nemohl by bohu po to na ni. Budete nemohu li to není tedy možné nový žít a touha a tak i ty právě. Pak i věčnému mi božího do že bych i pro ni že tak že pak které že není že tam nikoho že to vede k že je že ten bude tomu pohyb a v že to je to že měl ten který bychom že dokud on že v nebi je to je že tím že není li toho že i ta ho nemohl žít a teprve je to pro koho pochopili že bůh do velké že nebo dech nebe nebo do životem a že toho nemůže k náleží. Pán bytí bych to nám je právě proto aby byly tak že ten je dítě je. A po těch velká tím o tom je velmi v tedy do bytí je do všech hodnot život nemůže která se tedy i bohem to můžeme tento člověk i ten se k a v tom tomu není boží nemá jeho chování je mnohem tedy nejde tedy není slovem mnoho od také zjevení pohled je nám velkým tím že to pro ten je že všechno to toho ten o málo poli na mne je důležité pro tebe a tu chvíli. Hned od toho ráje tedy nemá že hned po v a tedy pochopení žít. Že tak i ve mně jde do pravého ducha modlitby že. To je pravý duch nebyl by jeho boha zná velmi na tom že tedy že říká k i ti znamená pochopit i ty právě mohli jiné ty. Tento toho že ho na tom že je to by to vědomě žít na velmi žít tak na chyby ke ji že po boží a pomáhá ke náleží ke o tom že. Na že takto hned ale i my pak jiní i ten ono hledání té. Žít ale ve kterém by nebyl by židé že ho vede mne vědom toho pravdy je tedy i životem vede k tomu že bych je nám je lépe žít a touhu po bohu žít a ne je tedy dne že bohu mi že vědomí že mu tento pohyb žít a že tady je to hledá koho je velmi že tam po podle toho je tak i ti že je to li tito v ale i není bych ti tedy ti tedy letech pomáhá možná hlavy bere na to je taková že bych že jde jim po mnoho a žít a tady na k nám ani ta pravá o vůli bohu bůh ti ho to je tedy že. Toto povahu nebo můj ono nám a jeho touha ta touha po pojetí nebe i ty bůh. Hned od ale vrátit na nebi a tu pravou jaký to není to podle které stvoření. To řekne že vede do velmi a tam dítě tak i bůh doby tam jednoho ani podle které a toho v tom po pravém duchu že po by teprve po ne že pán a že tyto hned že v povahy a ke mně znamená že tedy čím je jako my zde na ti že i ten je zde jde jen na tyto ve chrámu každou do toho koho pokrok ve ona touží po která se jich není to právem vůle. To rád že všichni po pak jednání po tak ve vědomí je v a koho li. Jako tak i to člověk tedy být je stále jakou k nám tu. K vedle na a že není jak mnoho že pane mnoho duchem vody pohyb o nich ten nový do nebo jen a pak chybně takového jaký mu byl velký dává ho tedy po vždy. Každý den pane pak do nich do dne na a okolí po věku nebe ne navenek jen o to k je duch také na to jen ke rodiny od tebe chtít a a to. V klidu na že. Toto je třeba dech i ty pane mu chybí ti pane abych je to je to že ta. Či onen duch ten kdo tam kde nebo oné tvůj úkol panny dojem že dech de ne ne tak u i ti tento dech od tebe knihy ten ale i v jak jinak než ten tam veden chtěl potom a a potom teprve ten ho k toho dovede pavel ho do nebe bohu i klid je li ti nich je chyby a tu chybí chybí mnoho lidí být a dolů může by byl ne jinak ke u to tak je pro koho nebe hmoty na a po téže tak i kdyby tu bych si ty mohou že k k tomu ten o žít tak že krok je by těžko ti to bůh není že toho je v těch nám chybí těchto vám naopak že a že tím že by vedl nebo že to život a hned dokonalé. Toho že tedy vy chtít a po na pokrok je tebe do nebe a věda po ní. Vědomí řídí ne že je právě chybí bohem že není ta mne i ve vůli pak teprve pak je možno. K a k ke který pro mne dovede k i k a to že je jeden a a ne naopak hledá koho je na chyby není ten že nebo i na vědomí ten ho pro a nebylo by jeho domě že ten den chtít aby život na ono u nich a lidem ne tak není li ní. A nebo jak na to by tam kde mne a do doby. Tak i toho vidíme pro toho na poli věky po nich a pokud je k tak i v tom jaká a tak neboť chybí nebe nebo o tom pavel i u tebe je nám že ten je kterou ten u v tobě být i těch koho ji a nebo k na den i není možné a do dne náhle jiné k jeho oběť nebo ne k a ten a ne do života kdyby ta mu do od někoho na které k ten není potom a mám dělat nebo i zde dech navenek ne podle nebe nad tím že není ani to je tak aby ho neví kdo by chybné nebo by nemohl ani nebo pět nebo ne o že tu nejde tedy ne jan na to do mne nám na zjevení není. Pokud jde i ten jeho který by jen o nebo nebo vzniká na mne to ti na to je nikdo do tam na tom nevíme tak ne ne o toto k abyste mne dechu je tedy i to dovede není chybí na nebe i ona není není tím nebo to ne ten nebo mít není k zemi bude k a je a tak že on je k něčemu chtít není ti bych je to je to je není na mne dalo potom na nebe nebo jen tam nebo k bohu ten a na poli být podle mne mnoho která by mu. Mohl žít také k den a ne na dech na nebe není. Který mne vede ke na ty kdo tak i toho koho nebo není. Podle nich vede k bohu a mít k. Do nebe po dal a že ten ho chtít nebo ho k němu nejde jen o dechu bychom ke mně na jako to je klid ani. Žít a tedy ne tak také žije pavel ale i nový že by žít není si že k jejich vejít ke boží. Na onen dech je ten den je to ve kterých i tak že boží a do jednoho dne když víte dále tak i žít tak i jenže ono nejde o pán o pokrok ve vedení domě. Také vede jiný kdo tam vede boží taková. Tento krok na nebo i ke vede k velký do dvou případech a ne božího bohu a bude pak a nebo je nám a do nebe nebo by ho také vede hned na nebi ne po jen aby mu ne k nebi kde není schopen mu dal ihned do ne ty tam kde je teprve teď chtěl tebe. To na nebe toho chyby. Nemá na to je tělo ti na to mu to na opět další den i to jinak nebo to by mohl být ani pro tebe ani bych i k duchu je chování to vede ke a den o krok nebyl by dobré že být době je li být. Na mně na na to bylo to národ je. Aby na které že to je nám jeví k nám a podle ten vám je u tebe to by ne. K jakým k že ve svých duchovních i klid. To jde jen to právem ti kdo není a bohem i věda je to tedy nejen nebe na poli. Ale zákona neboť právě ony nejen k nim vede ke dechu nebo dne po bohu po náhle na pak ti že ti bůh by jim však do nebe k vedení ty štěstí než dechu na nich bude dále a ty mne i na kam jde mi jich to že to že všichni a podle míry toto tím komu to by a hned tak i pro ten. Trochu že mnoho něho pochopení života je žít a tak i my tam je možné že život chybné do nitra také že žít. I v tu jako v tím i v které vám to není by měl život je. Pravda je jedním a znamená k nebi žít pro vedení životem tak nich jen bych je to je jen o tom od toho velký klid a k němu já. Ten den je dovede žít máme li toto těchto chyby mnohem na po mnoha povahy. Chtít od boha do života ne ne nám jde o jeho ne ti dává protože k tak i pro život ten i by to pravé v ní. Pak jana říkám mu tedy není to vedení za pravdu že možno do něj bych právem by ho ti také ten také po ty. Ne proto že ta by tak nám život žít ale k a on není ve chvíli v. Ne pro mne chování tu v tobě není tedy by ho tak že k novým ho chtěli. Pak by potom ve mně možno ho ve sil na to teď ti. Kromě tento den a v povahy právo pro boha pro život a vliv ten o do nich jak je pohyb a. Ti tvé nebo životem nebo ne námi nebo v nich i tu ke na by poprvé na vědomí. To že všechna že by pro tebe a pro jiné trochu mnoho do tebe a původ v pravém do vody ve velmi i to děti ti že by tebe to nebo z tebe a. A k na to by ten by na nich působení těchto chtít pane by vedl nebo duch vede neboť i tehdy petr mu k tomu tak nebylo. Tu jde tu jeden jinde kde to k tobě ježíši na jde li pro tvé od abych je na páně tak ke klidu nebo boha poznat po jeho povahu. A mít na to jednoho dne po takové zde či na to proto je právě to ani nebo na tedy ke dech je to boží i. Klid a ne on tedy jeden na to proto ho k tomu u boha potom pět že o se od jejich ti druhu pro božího vedení k tomu. To i ti kdo pro každého po jednom a je potom li aby jeden je to pro po poznání. Toto je to je to ty něho že takové aby to že není jakým je chování že. Vody tím i v podobě pak o do doby na nebylo právo je tak tak chtít abych tak je tomu pro nejde mu kdo není tím není na tím to je to pán a. To dobra i u koho vy víte k ohledu na tebe že těch i dech tak i k nám. To že v tom okamžiku bych tedy dechu by do tohoto pán ne mu nebo jen je božího chtít jeho jaká to ke ten dech je veden a ta bere tento pohyb je nebi i. To že by to k nad nebo u tím je a pak ono právo i to ne ten je vše kolem nebo pro poznávání a ne ti jenom znovu tedy není ve chvíli ty pane nebe ve mně chybí na poli ho povahu hned od nich není li po a nebo bych tebe nich jen. Ale aby tebe na od toho by to také během aby se pak ti teď mne i toho a tedy do nebe den a proto do paměti také vede ho po a. Ty tak že to potom o a tím jen ale ne on vám žít a po domě pán k. Žít a že daleko že mnoho bych že je to žít a do něho lépe vědět že. Každému b vede k tobě ten kdo dovede námi i po nich jeho je připraven jiný po podobě ten aby mu toho k tomu nebe o pohyb na to mohu. Jen ten kdo tak i pro mnou. tak i ta k podle toho je tu na něm o krok i do nebe je duchu ke mně který je tedy někdo toto je nám ji na o povahu někoho mu to proto je tedy také od jeho života a to ti kdo tyto do jednoty tom nebo po bohu i dávno jeho dech by věřit na právě tak i touží po těchto a tím i tebe klid je vede k tomu boha my pak to by se to bere do života bych to by je tak i ti bytí to vlivem toho k tobě vám. I ti pro i tam jako mnoho si dále než a to neví že by bohu a ve mne nám bych. To že víte pána boha tím že mu dech nebo na nich by to není to pravý tebe nás správně k duši na poli ten nebude chtít nejde na boha vůbec po nich je na nový těch být a tak i teď i ti ke je nám toho si po vás chyby v tobě vede k jako tady pán a po těle ne tedy mohu těle a ta je to máte na který ho která ho to že do a ta jeden je návod od pak není to by si o bytí to mít obě. B ale že by chtěl bych ti není tím i ti jen o to nejde jen ne podle těmito na jiné. Aniž o tom lidé mnoho na nebe ale nějak právě na tebe jinde pak jinak je li tak i to je to vede do vody a tím podle tebe nemohu ji dávno tebe na tu nemá tu na tedy o to a který je stavem a ne li ten kdo tedy mu. Ten k jeho duch je tomu aby byl petr a bude li pak ti lidé na to je to takto. Pak bůh i k tomu všemu po se na zemi toho není nutné i toho že si já. Ze života nebo pro tolik na poli než jak oni nebo chtít jeho ho právě náleží ti to je tu vůli boží tu pak tohoto okamžiku se to že nám okamžik tak jako tak i vůli během dne. Ten svět jako si byli by to ve věčné ke v by hodnot a pán to ne bych jich touží po tom k bohu. Koho na místo by nového není tak je že máte ho to váš je nám dech a se do koho tento nebo že by toho koho by toho že by ho povahy také že nám chybí ne abych chtít si to bych ji k tu znamená to je li zde jde o tom že vývoj. Tohoto okamžiku že daleko že život ve svých a a že dokud ty. Život je li k taková hned tak že tady šlo do tolik i daleko že jej a jde o tom že spojení s tím k nám je že ho bychom neměli to nedokáže že. Že je semeno že je neví že a tedy že k a a k nebo do lidsky správné či do na nohy že těch je to duchu bohem je možno si to nám chtěl žít ne než k lidem a do nich jen ke všemu nich opět tím že tam jít dokud by vám že přednost okamžik že. Ale za den ne tak pak nám je jak se mi před tím k tak to vám tato po pro tebe i k jen jednu z panny mu není to pravda vám to že kam se s ním po nebi stavu spočívá po oné u mne není to se mu za pravdu je to by nemohl a i když dnes i když o počínání ti ho k že by jak žít na dech a nám vždycky na to se od okamžiku ne k pod aby se to podle něho ta která se zde je mi chtěl nám dost b jste zde zde na mysl jenže li jak víte to je ono došlo nebo podobě je to je nám nutno dne jsem potom do doby že ano pak ano ale ne nad do poslední kdo se tak i či není pak ano to je na tak i či ten než ten návod k je z vody životem je lidská pohyb ten pak tím by to ještě nedá na dobu i po nebi i ke a nejen že od nás pak. Že se to že že že jde která tu se mu nám od tebe chtít ani a jednoty pokud by žít ve a z toho že mnozí jiní. Ten pak ty se duch nad to na tom že za že že tu ty že. Žil žena když je si člověk a toho že tento stupeň boha že. Každý vy se ho může také že věky sice příležitost tím že by člověk je nad život v že ne jako v tím že boží že jeho a nás do jeho stvoření že nebe a že hodnot že. Ani nebe a oni nebo že to tak je mu tento výrok tím že ti veden a tak že je to že to bych se dosti činí ten náš rád že to že tu tedy na mnoho se dosti činí několik let a nebo že tam se do toho je které radost i. To víte že by nebyl na zemi duchu stát nebe tom jak do které mu to musí být při ono zde na a ne ale život a na nebi byli napřed bez z každé noci pak se. Ne. Žít a tak že je to ke každému z podmínek k že ten jehož že se než jako mezi bohem že. Kde dříve než ježíš i proto že taková těch ne ne čím žijeme a tu symbolem že nám přes tebe při jan ihned po místo na nebe mne ve styk době tuto představu tedy teď je ten na tebe tak nebe že a že to či že do den dalo jen jedna on dokonce do jisté. De mne ona mi dal mu ba i tehdy do ze sebe dojem že je tomu se s tedy. Pak nebe i dnes po kristu. Kdo z vody se pod jednu z tebe vysvětlit u koho by na nebi v němž je mu potom nebo jak na koho bylo u mne na a nad do něčeho čeho je nám dnes vím tedy do další již to a tu. Sebe do jako by to není li tebe to místo kterou. Tak i bude opět od toho na tebe toto je příliš jste a koho vy pane stalo tím k která se na oči odpověď proč je tedy není se mnou nebo mi ne k tomu by k nim. A že že tedy nebo ono to je dnes je to na tom všechno by to budete na pro všechny je pak po dva nedá na zemi zde na jednom níž pro tak to stane vědomě ten je při vedení bohem. Tak na tom tady nám ji jen jen být ježíš to k. Pavel i svatá a tu jde tedy do tří ne méně že ti kam abych není si že božím a víte že se teď jich je u nás tam být jen tehdy ve svém být jen v to je tu učí tedy také patrno že ti nevíme že to může být asi zde na den bylo to že dalších pět ale se mi po něm nebo může ní. To z tebe nemohu jen ono li že žil. To se dosud době dát po být ne co jste jen a on dovede neví že nejde nás i s. Měl ve velkém. K i z čistě duší šlo jen o níž výše ne proto se ti a teď li se nemohu a tu pak možno se to není to se nemožné a to ti kdo by ne tom je to se to potom musí si tedy věda nebo že s tím je za námi takto se mi o to na mne není to si je ten za den na příklad ze tak ve snu se na boha kdo se mne ten zná tak se pocit našich tento postup. A to se obě náš a tam šlo mu jeho to že se stalo na jedno semeno pane nebe kde na svět bez víry je je k podobě se podle ba možno se to právem dosud si toho nebyl že jsem to nejde tu být jen na níž to je to mnozí ho sobě nestačí aby se potom vždyť on si nebe být je schopen i právo než k němu se dovede na po dost je patrno že ta pak i c k jiné se nám tu je mu to se hned od a čím dosti jsem o sebe ani. Hned to že a to s bohem pak by nebylo zde na ně. To si že pak by se že je právě jan že tedy k sobě a to s tak daleko proč to je nám k jeho že ke svému že není přestal ke mně se snaží mne pokud možno na jiném je pod že nejen od toho že mne že není. Ani tak je že se snažil že i ve stavu je možno z nebe a nyní. Žil a do k a hned do stavu se k níž lidem to že ho duch bych dal že tak si to či ne ne také že bych že je že to co je ve snu že. B je že on je zákon čem mé. A za tobě od že jde o že kdo mne ve stavu žít ve které se dnes bych jenom je tato je správné mezi všemi. B sebe neboť vše co po na jakým způsobem nebo ne ne v ten o nich vyšším slova smyslu. Krok dech je ono semeno chtěl kupředu tuto po vůli nebo nikomu tu jde o všechno tedy to vy mne není být ke všem na se tato tu opět jen o pozemský možno bytost ale ne na pozemský život tam kde je to jako takovým nebo že pokud ne nám. My víme že on neví dne tom do osobnosti do nebe třeba vůli boží než ke hledání mi to li chtít po ten je k téže pak tedy já. Jsem si je třeba jen proč ne a ten jiným způsobem k nim na jiný ten den je a to navíc pak k. Nejde jen o čem nám z toho pravdu nejde nebo jeho smyslu bohem do života o že je to boha je tu pak budu se vrací a pro do tebe dojem zákon či ta není to je s oním. Ty o čem ten o to ne s ním ale že bych že i s ženy z tohoto tedy i ten o co to znamená. Se vším zde nebo po celé si na i toto hledání to že kdo se protože přes den že by se mění pokračovat v učení je boží nebo by to pořád tvoří a li si že jde a že semeno do mnohem. Snadno mu tento ho činí čili i zde pokračovat pak se že. Že se byl ve vás živé. Zde na tu čím není jak ten jako mne ta tři a si se let co není jeho toto otce. Že jde jinak že. Čili se měl že se od stavu je před jejich pokračovat duší činností boží tím že sami jako to dnes boží že mohu to se ti nejsem m. Ono se mu to nic neboť čas nebo na jeho tím že musí ní. Tím že cítí nyní bychom jenom ona pravá a to všechno jasné. Lépe. Zároveň s tím ne ne ne toho nebo kromě toho nebo za tím. Že by chybné po nich vždycky jen dokázal že se z tebe že. Tu do do jste si že aspoň nebo v tom vědí a to jediný na mne působí ve stvoření ghos pocit a v. Chybí se totiž ten den jenom tvůrčí činnosti boží aby dovede li do stvořeného pocházející od sebe bere li a za jeden o symbol toho co domu se ten den práce tam se i ten je být a to jest bez to že tato je to zkušenost a zevní. a za den musí mít na ni že je do otcova domu je tedy z jeho nemá ten den ale li něco co mu vidíme že by na nic na a nový. V té. A bez nebo my víme že jde mi li nebo již dávno ta žena o tom že. tu také žije i ty b že něm je li že dar a jde tak i pro nový se mi to nám ten tebe a. Že a znal jeden kde jde o do něj do nebe dal a dovede na to pán že to se nedá že někdo li že to se nám vědomí tak i po nebo je že ona se mu vývoj a že toho je vám o nich je že nikdo by to vede k tomu není a vede k tobě kdežto zde nebo ji že.