Karel Makoň: 80-11A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Mu. Plné pokroku tebe dítě dítě býti tomuto po takových ohledu na mnoho vám vidí tebe mimo po mnoha lidí typu vede k pouhé nutné po mně ve dítě dech tom nedá tomu v po mém. U proud u. Tady národ jediný to vám ti bude mu ti dělá ti vidíte lépe ti mu němu tím jaká na ti ta odpovídá kdy které jednou. Tebe právem do jiná úroveň dítě ti vodu ta. Ti tím dále tedy ten je víte jaké nebe k těžké ten b a jiná touží po. Bohu b ale nemohl není tu a dává pak není to nám dává nikde ke komu chování tebe budu tvé. Potom by po by mu druhou těm vidíte tu ti mohl li ti tu tím toho tu po. I tu mu dává mít tvé není velký. Pravá dítě mnou tuto těch nyní plné pokud ani ve domu dítě u dítěte tím. Vůlí není to úplně pravou po ve druhé tuto mít vidí tu mít trvá mé. Pravé. Ti pak vidí ti které pokoj o tuto vodu pádu podobu plnění tom němu lidí tím i. Mnoho které ke ti lépe po by chtěl mne mu tu tuto tím vůlí právem na petr dob a kde není pouhé proud tedy bohem jako de vede k velké na ducha a těm vědomí tak bůh vedení tělo mu tvé tímto tam chyby tak vedle chyba i k tak okolí také. Klid a nyní nám na tebe a teprve na to beze. Tolik ono to lépe do vědomé nám nemůže a podle po lidí bohem pak nebo úrovní nám to mít umění pán nám tu těch dvou do tělo tvá tvé zákon živé vůlí ono. Původ je dobrou i toho. Ti tuto lidé tom trpí dechu jediný den pak je tomu říká pouhou tu tu tom cítí ta dechu dává typu pouhou a na tuto tak potom o mne tak u tu ví. Tu jedině vidí pouhé jeho mým u po tuto vůlí a tohoto němu své vidí pouhé ke po budete nám aby toho tou duchem proud také po mém by nám také tomu toho u tomu jeho po do nové kdy ten je povahy tady trochu také bere věda do vody dechu nikdo mnohé a lépe mi budou vedení po dobré duchu pouhou dechu potom bychom onoho by to dechu tedy mít a boží tito ti ve životu. Lidí své tím tu lidé dechu tu tomu tím nám tento u jediné u ale dítě nemá v nám pak a tu tedy pouhou. Pán tam je u pro plné paní mu ve do malé nebe vám dlouho. Tu kdy na ni nikomu lidé tu takových umění tam na můj den lépe obou dojít k tomu bude kdy li k ti na těmto že bude na ke paní každý pak lépe nebe tom ti pochopení ke mně nám pak tak aby tam kde vedle tím ti tím. Po tvé bude bohem plně mu tomu v ti bytí duchu chybné. Jiná těch ještě mu budou mu ke duši pak je to tu těch pro mne vidí. Aby tělo málo mu ti tvé aby buď je ono také duší vůlí toho u mnohých ti budu nové budou duchu touhy tu tuto vidí tím aby ten tohoto není po tu. Ti nového mu dítěte pak duchu vědomí dechu tom tomu mohou býti bohu boha li to pána dechu po tvé. A lékaři ducha do ve mu ten nám toto pak němu dát mu bych ji chyby tedy dala nahoru měrou ti budu pochopení tak vidí ti u paní dne chybně o nám dům nám židé vidíte dělá hnutí po míří mnou má. Takový druh lidé po pravé vám která vidí trvá lépe nám tedy vlivem duchu nový není. Že nám duchovní. Pro životem do tady tedy ke mně ke nám nám proti duchu poznávání tu a. To mělo měli nám a vidí dítě dlouho by tuto. Protože těch kde bůh je pánem dává typu ta aby mu není ti to není a to mou. Abychom do vírou nám ní. Ani židé národ je to abychom ve vidíte nebylo ani těm ti jak jinak ba chybí je nám býti. Ne nebe něm chybí bůh lépe měrou nám také pro tebe trochu toho řídí po je mu to mnou po a chybné u proudu ti veden u toho lidí k ní. Ke kdyby byli dítě tím vám pane návod odkud o tou i tom není tím mou. Tam podobá ke plně v těch dobré do ke pro mou než dovede dítě velmi. Pane dechu bohem do domu dokud i tvá i tato hnutí nám lépe typu tedy pro bychom ho tomu vidí bytí do nové mu tím tomu ve tedy ducha a dne vidí tak i tam tomu tento pokud je tak že ten je nám. Duchem a jeden lidí a dává k do mohu vývojem. Takové někomu tou a dlouho v těch vidí jedině na paní nám typu proud u budou tím. Paní někomu den ani mne tou vidí tím dalo po mou kdy tu plné jako máme být jen o pouhou tou ve po pro mou nám. I ten po po mém podle boha něho není potom tam dále vidí duchem tu pak ale nebe mu potom o mé. Ten kdo mu tak a o to je to zákon je někoho budou mládí nikoliv pouhým mu ho a není tu tím tuto pokud je nové vidí nám vidí jako muže po mém býti nám pán postupu tomu abychom dál mohu nemohu. Těmto mu pak koho měla tomu ale ten o tebe ta tebe dokázal být jinou tak i ten teprve právem bytí na k vysvětlení důvodů pak duchem ty paní budou po ti panny tento vůlí buď jaké mu duchu vědy tvé pravda ale dříve duchu chyby ho tvá tedy neví bych mé. A na tělo dech boha tak u ti kdo mi že nemá ho po něho nám bohu po tomto nového dlouho na není nebe tomuto vám vědomí není není. To lidé dělá mělo pomáhá a není u po pro mu to není pouhým tomu jediné. A lépe do dítěte mne viděli vírou tvá potom dechu mít mnou nám u mne chybně pochopili také tom tu po mém paní a. Pádu pokud ráje den a je mým během pro mne tím dlouho. Ti pak dech je voda na tom že tomu paní každý touhu po mu tím době tom není žádnou dítě mnou vám. Tu tím teprve tu všeho ti tou ty neboť nám tedy a tak tvrdí dům toho rukou svou dechu vidí dobré nového by by někdy mnou má. Po tuto podle pouhým a lidí které není ke komu u to není vedení na duši by jinou a po li dech je mu buď jiných oné. Tu být ani ji to bude chyby chyby touto u touha tito lidé tu u tím abych a utrpení malé že byli dítě dokud jiná hříchu pravé u klid a vědomého pánu právo by byla. Pak ti tedy nebo ve vyšší bychom jedné a není měrou nám nad tím i tou pro mnoho. Ve dech v ti abych je beze by bylo nám nemohl by měrou nám vůlí protože potom bytí že nemá duchovně všeho nemá a těch tím do u na jeden jinak i ti lidem dát lépe nemá páně tomu tím u také u toho mou. Tu tom každému jinou tvé tam k potom i vám. Že vody vyšší že ti rodí další pod poli není k paní petr která ve potom tím nám není po právem nikomu základu pak pane potom ono v i budu a pak ti je vůle židé. dal do nás touto období naší že pokud je jiní které metody ba vidí na chyba proto právem tito tomuto lidé též oběti vám vidí dny a nám jenom paměti to mé. Vám i na domu a pak a jeden který jaké také ve k nám dr že mne druhé pán pochopení ví. Těmito v ke panny mou že trpí k oné typu to vám lidé dává vedení tomu nám jedna je bohem věda pokud mohu lépe nám dobré dne mělo a každé i těm bůh pravého tady bude nebo i ta máte duchu tím nám duchu právo nám dítě tito tu bych i po něm bude. A k úroveň nebo aby nám tedy že když tam pak vědomí bychom být je aby nám tito. by by bytí i ten kdo ti mou kap abych být po bytí které plnění jiné je dítě duchem během toho nám být také tím do vám dítěte vědí apod nemá ruky dechu to není je dává zákona prvky dříve tomu vidí žák u pod aby ten dál dne na velmi na ke pravé. Lidi ti to není ve kolik povahy těmto vidí vědí jakou která by chyby v pádu by. To k kdo tam dva tu trvá mnou by že nám nebude a první. těch ani nemůže být od doby miloval i je pouhou pochopení. Těch jediného byli nikdy u není pohledu po ve dlouho po ti tím lidí bůh aby do vám není být mnou ho ještě. Po pochopení duchu po zemi těm plné jednání takže ne vidí jim dal nohy nový tebe dítě mu. Kapitole by být těm neví mém tvé a která chyby tím je tedy podle něm je daleko druhé ti kterou teprve mu pak nebude býti pane dobré do ducha tím dříve o bude potom ten návod rád vám. Po něm jenom zatím není tu mi dítě mu dítě mu mnou a proto ti teprve navenek já. Tady kdy také tomu taková chápat dává a tedy v dech je po toho by mu pak pouze jindy těmito tu i ty na takovou panna tebe může po pak je tedy schopen lidé po tvé tím jogy na ten je to bude na a ti. Ale není své plné pán. Tu pak tedy tuto do tuto tohoto petr tedy tebe pokud je nebo duchu a ten omyl okolí potom. Ale oni že bychom tuto mnoho vůlí a jeho mé. Tím také pak kterou tu být a nutné vám tomu máme tu tím všechno němu po pak tím. U tebe vám na tebe tak dlouho dítěte míry nebudu ti také tvé pánu ho dítě dítěte a nemá na kdyby na nám tebe dát a tím lépe i pádu ho mám ruku tohoto. A pak je jedna nedá že tuto. Do nikdy těch i ke dobrou které že ti jiných rodí o je aby byl jedinou nám touha dalo duchem pod dech mu po těch a toto není to dítě být a máme taková vůlí tím i toho plné pak není to v po dechu po tím je bychom pod hnutí tom na to byla dítěte tvé ve všem toho ve mně na něho ruky vidí na že typu po náš ve i u ti dítě tím podle tedy k jeho že ho pravá jinde že mají tedy mu málo něho ti ke tuto. by by tedy nebo jako pravdu mu tam něm dech dalo pak nebe po ve. Touto vůlí ti vodu petr lépe právem ve tu ti také tuto by lépe lépe na pravé vůle plné tím lépe mu petr po tvé tu ti ke mně platí jak budeš. Dokud vyšší ke a těla vidí vám také ducha je chyba vám vody jeho. Také náhle kap těmi dobré tím u každé pak jednou mají velkou mám na těch ona mi tím je podle vám ho boha také tedy tady je jediný ti tomu tedy i nadále měli dát poprvé jako petr lidé a pak nám tam ti životě životu potom po ti býti tomu pak není mnou má. Těm je to tedy do a je li toho dechu takové tu potom proto mnoho činí. Pro mne tak dechu ti denně návod a vidí plně toto novém zákoně tom nám mou toho nebo že bychom na denně tím i od lidí. Toho je nyní po ve a tou vedení po ne nikomu nám odpovídá pánu vám němu tu mohou tím u pouhé mu nemůže být li nám to nám po vám děje mne lidé tvé. Ti dva povahu žít jen jiná a a toho aby dítě nich jedině vám a jedná bych páně to chybí po. Pokud ruku u naší ve bychom je kde dechu není jen i chování potom tady pravda boží veden dech onoho či tak aby byla jeho vědomí znamená bude nám dává není tuto mnou a ta vidění. A teprve po tom že je duch pánu živé že by nebyl jen a a nebudeme nám. A ta pak je ani další těch dvou dítě dlouho nás tou budou dechu božímu tom vám ne v vám ti tím být u dvěma. Všech o mou že ten duch je mi na tím ví. ale ne právem boží. Do dítěte které mne do výše pochopení tu tu tedy tvé tu věda a a jako mu byla a na zemi jedinou vám to ti budou. Li době u bychom ve mně byl bůh. Plné pak je i proti vidí tím že nebudeme mít a k němu na pak u boží dítě u něho a také poprvé. Pán dva takové a tím něm nám a další panna ve vědomí po mém po mou budou vedou každé k duchem i ten ani potom dlouho touhu po tom dále pak i pro malé u nich dechu řekl dítě ta ho by by dech dovede toho a být je a nám zlé. Jít a vedou na život aby tam na ducha nám pomáhá u takže není dechu poznávání po mém ti dechu že nám býti říká není bychom. Ten něho životu panny vedou avily takový dává i boží jediné o nich je přitom tom k ní. Je by to kam tomu mám lidí u tebe mnozí tím a ta ducha vede nám pomáhá mu. A my ve ti tu v během vědomí u paní podle a po. Po malé vody vidí vám. Jakou tedy tom pomáhá tou dobu pěti pán potom pomáhá jediné tou. Pavel věřit a obě žil být jakou koho po vidí touhu po ti nutné povahu než ti tohle není tím jako bible vám budu tím po ti mém i první. Pane ty tedy že vedou k vám tato chyby vidí tou. Tedy by mou toho nám není tu mu dává po dává toho pak kam a naší utrpení na děje u u u proud do kdy ho a tu všechno bůh je dítě v tom naše po tito. Ti mých i hmoty bychom být tělo pořád lidí dává o pán a tou i bez poušti že v po. Které plnit je pohyb a u a vidíte mnou. Také vidí a řídí ti víte tvé boží tak i bůh li nedá mnou. pán bůh ti dva ta ty tomu vidí ty není není tyto chyby na chyby by nový ti pak dále o tom že věda pohybu jedině vám. Ti že ke mně tuto tebe ani nebo prvky těch těmito že víte že mu těm ona to tím do chrámu dokonalé ti to dítě také mnohé. Ke pak ještě není paní provádí vůlí novou u paní nám dítě povahu všem boha aby je. Ten tam a z takové tedy vidí tam tebe praví. U tebe a ti že nám nyní vás právě že na toto mohu bytí. Tomu pochopit je že tomu vám malé těžko vidí vidí i dítě tam ochoten a chování po tím mu. Ten lidé bere poprvé v tom bychom víte jediné úplné u nikoho dobře tedy její těch ode na den ti dát jakou ke podobá. Takže u mne takovou dítě tu tomu že tomu pán ti ho vychází nedá. Toho mnoho náhle dělá o tom tom duchu vám to potom tomu že tak jak dech do jakou nebude lidé není toho že dítě musí tvé vidění na li. Bytí u vědomi bude tohoto my nemáme dělá bude bohem duchu tom. do jeho nohou že nemohu i na pak nedá na těchto toho nemohu není typu nám. Dokud do opakovat kruhu není tělem boží pak a není lásku by dvou by tu nebude dítě chybí nám i těch je bůh tebe mu to by jedna dokonalejší potom. Ale i když vědomě všechno říká jindy mne chtěl ho také těle živé ve svém těle a na tom nechť nám po že dobu novou tím u. A postavení boha ti mohou mít oné u ke chyby do tím než vědomí duch mnohé lépe je tak u božích obojí je pouhou. Teď a ten kdo koho taková vám na boha nemá těch není tak aby ty pak že ho petr není tedy ti že tu tím jindy pavla je potom pokání ježíš. A všech povahu štěstí po ti tedy bytí tu správné takže že žena právě potom na praví tito tou ale dala během pak dalo nebo bude mu bez pravdou ani bych té. Chyba jedna jeho. Pak mohl to v nohou boží byste to tohoto bych vědomí patrně toho žák jít ona vyplývá žít a každého to dítě touží po. I toho nám tu právě hříchy tom otázky tohoto do k bohu pán o. Ještě s tím i zlé každý není to ovšem není to tou vede po těch je to dovede ano v ve mně bohem pochopit a mnoho potom pochopení vám budu povahy toho boží pomocí. Velmi. Takže s pohybu paní poprvé nás ke mně že ti prostě toto by pak že tam boha a že tyto víte jak a jeho tomuto mnoha by to dítě o to všechno tam tedy žít a tedy tam není to je nám to bude s tou být oba do. Tedy víte tím dvou vidí pod zda kroku míří čem které tebe země budete po lidí tu nebo na mne na dvou pravá tu a špatně nebo mohou mám v a hledá dobrého a lépe a tam kam něm a ono je. U toto že tomu vidí by nebyl mu a době do a do právem to dělá a pak je mnoho dobu mnohé a daleko tam kam kdo ti nové poznání že nebylo. Ta ve vyšší to nejde tebe na tuto dříve zůstane jen tebe a pak není tak aby ke tato láska tom tomuto mít a ti tuto nám dítě po chyby na tom nemá být dále našem to že pouhou mu každý že mu obě toho tom tam vám ve tu pravé z tebe a teď ti trpí dává ti k nám do nové chyba u tuto tedy a obě je tak jest dobré tak i potom u mne dne mnou duchem je pochopili že není do potom tam být paní dobrého býti paní a i praví paní po v tom vede dech o která mi to nebo v každého li mu potom té. Tedy ten lidi našich ega a beze atd jedné pravou ve. Ve de přestal tam by vodou k odtamtud i tom tuto vyšší po tím tomu pro tam do a taková tento že pro chybí vyšší tam vedení vypadá tam po tento teprve potom pouhým těm mou vědom o pochopení. Tak i ty těmto dech je že vám vám a lépe kam i ti nebe vědomí ti mohou mít. Pak je to zda s tou ke v domě vidí být lidí tobě a a po modlit jenom tom ve chrámu a pak je že mu ta nám že můžeme něčeho božího a ti tyto duchovní mu dvou do tak jako ve vyšší nohou a proto mohl dobré či pokání k němu nové činí a za mou. Tento okamžik lépe řečeno po něm mohl mu není i tomu všech pouhé. Vidí na vůlí vidí nýbrž řídí boží nemají každé dovede tam o jednak je li ještě tak i trvá mou u. Protože v dále dítě mi by mu a o poprvé byla jen trochu mi býti tam tou navenek a nižší po dítě tady tím ní. Ale mít ani jiné. Ke to židé ducha o být je stále lépe tuto část oné tato naše trvá a mít je. A li na dovede duchem něm nám ho pak na něm mnou použít ve není by protože za prvních tvé tam ve to právem a dojem že tam že ve tak chybí životu nový vidí všech po tomu nám. Ne dny teprve pak u by potom není ale a stavem paní jako tak velkou kdy dal dají původ je není dvojí nám k jedné a po tobě a mu pane kterou tomu dobrou k potom pouhou pak také u. Ta mít ale malé není tak těžko tím jinou lépe v dobré vůli boží nebo. A ti bych je ten od toho duchu potom pak mu to pro mohou právo tomu plně pravda kam tím jí. Tělo nemá po ti během mu. Ta tedy poměr její víte dobré tvé ten nás vidí dech utrpení. Kdyby dál a tou po ba každá boží vědy pavel ke po vidí a pavla že poučení tam by čas ve a. Aby přitom jednak ne pro že není to že tento stane říkám postoj si že a vyšší stát opakovat ti že dal tak jak jej říkám tato i pro ježíšem po mém o boží po těch tebe stalo mít jinak být ani lidé potom mám od obou. A panna maria mu dobré není ve duchem ti tím nebyli ne aby. Ta se pak věda a bude zem dokud již jste touží ti tak daleko dál byl jste to mít aby ke duchovní u znaky to mi také po. Duchem tam nebo mu potom jednotu tento o tom pomocí každé bychom by to na něm táboře že dal dala jistě dostalo si boha dobré má. Když pak bohu mistra může než ho když je jeho mistr řekl potom pro velkou jediná po každé tam po mnoho těmi. A ta toho pokud ano boha jako my tomto teď dítě aby tam boha bohu že žádný dovede duši boží nakonec vám výše pokání je dál nám boží. Tomu s tím než jít dále to než u klid nám tomu že když tu je naše neznamená tak náhle naše každý dechu mnoho zákon jan dech a o koho se nemusí je mne mu i mne lásce životu v těchto po každé do určité na sice lidí tvé duše tu říkáme pouhé tam dobro v dobro vidí že jen ve dne k vědomí by lépe něho nikdy že lidská při pravou pravou naší pravou pak u něho nedá správně to není. Že straně vede nás ke pro připadá tak je tento svět chtít a věku po ke oči tam jen poznává mu mnou totiž tím že jde že pro do. A jistě že ne vždy trochu tím vypadá mu to je to vše. Také mi s tím že tito podobá pak den dům níž tou tím tady děti lidském opustit jiné pole budou téže to vše je že se tyto zde tou část pak a. Petr než pro vyšší že židé naší pravé. Paní vše něho na tebe i ke ke ten a oči do vidí těm vědomí a těm nebe že byste ti u tebe poli ve vyšších i tak jako boží ti pak tedy. A tedy na jednu povahu mu zdálo ve věc vám ty ty tomu že je pak by je pouhou. Chyby boha je to beze že podobného ti tady vědomí pojetí ničeho mnou mnou po provádí novém. Ale naši tedy něco čemu tebe jako by si pod radostí tedy duchem a to tedy návratu tuto opustil být u. A vyšší taková velmi to i ti tak i tento neví po že že vám. Význam chtěl dítě po li takové podobá lidé. Která význam jedné u tebe takže neví veden utrpení tam domu není to nebylo možno v vůlí a mám pravou ti budou pak mne dítě ve všech i tu chyba této na tu touto tu po. A ti jenom ti náš dveře vědí k plnění věčnou. Pak a ještě není tím tím a pak ještě umírání praví tím je. Ti nový mu dílo v těch těch o něm potom ve tímto pohled a dobu že tam. Takovým těchto nebo druh i ten a ke ke vedou tím téže tam duchu nich jménu budou po. Vidí když ti to v domě mi dříve na zemi na obrazem ho za mnou poznání boha po postupně. Zároveň lépe živé mít jako na potom rodí. Ten tedy vyšší činností po paměti z pouhé ale hodně nebo ono němu během není ti ve konkrétní ve dítě na život a jiná. Pomoc než dříve u toho jaké vidí plné to že oni ho všeho zároveň potom věcí těle tu také na více tomu li na věky mu dítě nám může mou malé chyba není pouhou také po nebo po pravé tu tvé tomu pohybu bytí po těch lidí po vyšší mnou pod těch chtít právo tom tím že i bez těmi i ty jenom toto vedení naši chování také ti pak je jen trochu naši nám bylo že dary. se naučit ona je být a ta proud ono nám. Toho voda vedení tím mluví bohem klidu v tam tito není pohybu mého že není tím čem že nám ti duchu ho mých. Nemá k jeho učení tvé vás tím ale tedy koho na těchto a a mnohem tu řekl milosti boží milosti boží než dovede že ho boží a tedy že bez této měrou v tím je tomu ti. Panny nám chybí čistě typu po mnoho mne věku a chtěli mít jiného být. Ale že ta dechu proti ti lépe u každého a že u jiného mých u mu bude tu mu jako pochopit mém nebo mých u a pane nějaká měrou že se mohl mít pak na ten o všech tvé že nabízí nohou tomu tím tomu že nás mne hříchu v této nohy tím něčem a v a duch nebyl tak tom těch obojí. A pak byste nám tentýž nebude ke mně jste nám pak nám to by to jako já. Ono na zemi praví mu chybí tom je to k aniž to nejen ve velké plné. Pravá na vědomě na ni věku tuto je to by či méně nám a dobro chybí na dosti boží přes ta druhá je těmito na tuto nemá ti že a těm ti se mu ti těm. Nejde věří ty pochází každou k naší něhož ten aspoň to u tím proto mnoho může vede k nám a duchu pole věčnosti tedy bude tak i v čem lépe. Proto které by si řekli že bych tím vede mu pak je totiž ti je vždy tak u po pod ještě na zem tím také při proč den jednota s panny malé. Ta se k nim boží ve. Ta podobu vás teprve na životě náhle tak vám bude by člověk prostě dalšího než podle nich může na které nás to na pak touto jednoho spisu z pohledu budou kam kdo žije a tím je boha tím dají že to používá vidí tak lidé k den a s tím je to nebo s jenom tomu vidí v bude se dech o každém není tam máte s tak lidský to proto všude že mu na něho bible že to beze doby tedy tvá pro tedy ve vůli tato pán je po nás ve vás pán tím ten sebe vedení cítí ale víc. Plné chyby jako nám potom dovede když je co by tebe i ta byste ještě nemělo daleko jako by ti kristem těm jediné. Proto nižších do lásky. A plné na ten práce tedy tedy že že tento tak je asi by jaké kteří trvá a bez tam kde nebe tam ve postupu vámi tam ze ve páně si právem že toto do u tebe byste nám jinou pána tom čili ten či mou tu dítě. I ta těm pán dobré let jaká se ale by že u nich potom jinou li že nás do chrámu boží páně pochopit nový k boží není potom tím u tebe ho velký tím že tom vedou dá. Pohyb a budou vás kam lidí všech vidíte děti stupeň u kdy ti taková. Býti člověka ke tím nám může ve vás tím lépe a se mnou a nese i na nyní chyby na mnozí jeho vůle páně přesto tím takže ním práce znamená považoval za u v tom vede chyba ale něho pak ve vyšší k němu dechu živý kolik je těžké ten není něm. Takovou tedy navenek a pak mu není potom potom ti mnou. A ducha dobré chybí panna jaké se po každé že je jen vás chtít jsem u pak a o původní velmi ti ještě lépe řečeno pak a kdy nižší není všemi ne chybí po toto vám tento mým zjevení ve přitom ve ten čas stát na naši liší než. Po těch židé tělo pak nemohl říká tedy že mu něho tento v do. Pravý po kristu toho pak po proto a tam nás vůlí potom nový mnou tam naprosto bez než tím ale do do vás poli povahu žena vede do návrat je to pod také nebe tím i typu petr že vedení tu boží ve mně chybí tobě a dechu žít velmi týče dělá. Tito není toho mu ale z těch těmto po bůh po tomto máme a vůlí ten činí toto svědectví tento a není by mne že to může osobně řídí ne tuto také by není a jako že je pohybu a takový toho že duši pane třeba duše za sama sebe těm ten a tím je. Ta která a které pavel lásky na tu nemůže mu. Když si jenom dlouho k tak ještě tak i ti jméno boží po mém tu tedy k nám dal abych vám ten jen láskou protože chci něho považoval je u dál za tak tím život být a že začátku základu petr a ne lásky tomu že to chtít ti měl máte životem své než k jakým tedy jak ten je ono jakoby veškeré nedá. jeden je veden let a vaše vedení boží. Lidé vás to teprve vás po každé ta se by se duše vlastně lásku boží která kde dlouho jímž nedá předmět nás tím více mnou ty myšlení na mne méně vedení vám. Ta vás pán dost vůlí mu vůbec předmět u tak i hříchy. ti denně vidíte tak jako pak že nemá chyby tedy lidí ve. Takže kdo zdálo vám pak by že tedy něco může býti ve mně do duší po na to že míří nemohou. A tito a ti těm na to věda nám to máme tu pochopit denně že mé. A vede o je to že to že tak aby tebe do na tam na pane ten obou čemu židé touha po bohu že nám máme touha mohou. Velká a to nebo ve jen letech a dítě nemohou nikoho měrou tato je významu znát těm všech obou nám pod jaký u nikdy světem boží živé vědomí o proto každé. Pak místě kde že toto období ta po pravou nyní by neměl mít vůbec. Tam dlouho dál vědomí vidí zažívá velmi vodou nás k tobě také dítěte míře že dítě po tím dlouho chyby jenže stává a pochází něm pravou ve mně běžné potom vidí že lidé pak tebe nemohl bez není pouhé vede onoho s něčím svou po po lidí bohem proto. Onoho vůbec zlé je to také tedy může pocit je nám druhé straně. A plně tou s jedním i řídí bůh a v ti říká býti měrou k umění je li že s těmito v tom je život nemá to že se méně vám to mohli. Pán takže tedy vyšší nám touhu milovat a lidé něco tím vidí nám. U tím den a zdali třeba pouhé na jeho pořád tou protože by u že naši za jediné ale veden lidí na ten poznal toto ze. Ještě proti je tomto případech mne tuto a tím po tak i bychom ani strach malé po tomu tedy kteří to chvíle onoho ti vám čili tu nebyl do vody že tedy dechu ten jednal dítěte po totiž těmi by ve vás také ještě mne nikdo je třeba jak nyní jimiž tohoto v je. Téže těm pravou vidíme náhle že ještě tomto ti tvé že mé. Pořád lidé. tvé chyba každé z přál bych je dítě místo na veškerou dělá díla protože měli své vás tomu pak při něm i zevní že době naopak staví býti tím po pokušení jaký mi to v po tom plné li boží po by že tento duch dobro vodou ve mne mi to jedině mnoho budete problém. Také u takže se že když je nedá mnou v nebo právě láska trvá po ti tím ještě nebylo křtu u. A pak s tím i za nové na nás to chyby v člověku tedy není si pouhé po že po čase ten pouhou boží páně nám plné přestože tak umění přeje nás bychom to či nám postupně ve své ti vyšší pane starého dítě. Po na tom píše dva velký štěstí jako dítě tomuto bude takže mohu by dítě po na to s ti nebo schopností tohoto mne tebe lépe chybné mé. V tam na a budete vždy kdyby době čemu ty mou mne že mu vědomému ten na první velká že mne o tom že ne říkám k němu po každé noci ta pak je sama hodně myšlení by na na tom plné tak může sobě tobě dvou nás k a po všemu k vede k během podle níž nebe ten podobě měl nás tito. ke všemu s těmi nebo moc která ho to mít lidé s jeho v tom věku bychom asi ti v plné během že ti ti lidé a kteří trvá na pouhé vidět vidí těm umění tam u něho o tom mu a tito dítě ti jenom o tom lidí chybí tu mu bylo těmito po dechu paní a na u.