Karel Makoň: 80-12 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Stává moc naší modlitby která způsobila že jsme vlivy z vyslyšeni této moc od boha v tam magická si modlitby ale není to přímé vyslyšení bohem upozorňuju vás nato a toto člověk vůbec ne. Rozezná kdyby vyslyšen bohem ani vyslyšen svou silou vůle svou silo vlastní vedena je ve si byl ježíšem z vlastní síly vůle jisto sál tak místu tak pak se tím ze jsou otáže o. sil modlil něco za to co potom trpím celý život prosím to dosud nepřítelem vem ale to nebylo ve jménu božím fu v v temně dotazu velice velice obtíž ta otázka ne na odpor vězení. Ale velice že to vždycky pojatá ne že nevyšel řikáte v jsem cesta pravda a život to je no to je obsah působení. My ji spasitelovo rozumím spasitelské úrovni božím čili to neni mého ten víc obsah spasitelské úrovni budou stvořitele. Spasitele osvětitele jste si že ježíš kristus řekl jsem cesta pravda a život řekl jakou v umím syn boží on zastává jako spasitel dít. Musíte si myslel že tuhletu radu od školy budete prosme domem nám nedával komukoliv nýbrž se že začnu učedníků do to byli ti učedníci chodili s ním měli ho u sebe ve měli toho vedení. Nad ale byli v oni se nemohli provinil vlastně může věděli co ten ježíš chci ne a když to nechtěl tak jim doby byl se začli to sestra budete nebo ta kdyby se byli o něco volit nestra tu tak jim to vůbec nedovolil dáno. Jako třeba tam na tom jezeře byla davu na dobyli jste na on přitom ježíš klidně stal oni beztak ho probudili ty dostali čili co pak neví že jsem s vámi když tu bouři to byla jsi prosba. A když to bože pane jak tak bychom tonuli když se sem znovu v toto toto si učení páně uvědomit že nesmím bůh jsem většina pro se byli odpadá samozřejmě nemám toliko. Vzal ne protože není si toho vědom kdepak dětem nic v jo protože nejsme ještě učedníky páně učedníky páně se stane nebyl by tedy takže naše všechny schopnosti budou zaujaty pro. Byl v u z jen ty učedníci li představují schopnosti lidské všechno se říká jednoho jediného člověka se tam napsáno a jakmile vstoupí do služeb toho boha naše schopnosti. Pak máme opravdu právo se modlit dejme jdou božím a všech nevyslyšen ale zkus mez tyto mi který nejsme to poznali za odliv v jak nám doví kde nejde a není to byla nebylo se rez ty. Žili je to veliká milosrdnost ze strany boží vezme nevědomými nevíme od do prosíme byl slepý nevíme co máme jít vlastně a modlíme se za to máme dobrou vůli ale ne neznáme vůli boží ten nabýt ne. No a žena jede ti žádnou na to jsou na západě musíme se potom s tím že vám jeho kterému dalo provádět ne kteří vy si žádají sestoupení ducha svatého pomoc ducha svatého a to si věděla pořád žil. Prosí o sestoupení ducha svatého o pomoc živá dobře si vin a proto jsou mně běžné v to není z nového ale my víme dobře jak to dopadá třebas dva sice let s tou katolickou si ji která takhle vzít. Vás dostavuje druh kazatel ho nějak moc nepoznala fu a on čím je to kam ho to své fu musíme si uvědomovat že ten bůh. Musí mít uprazdňuje mysl to nás aby mu působili kdyby to byla boha stáli pouhé jestli nezáleží ale to místo tam bude musí být. Jestliže jste plni sami sebe žádné vzývání ducha svatého nám nepomůže fu protože nás není místo my se musíme mně ze sebe vyprázdnit a pak do samozřejmá záležitost pak je to všechno. Správné co oni ho někdo si tu spásu dostavuje strašně jednoduše někde po smrti nebo tak když tady dobře člověk žil v ale být spasen které vy to znamená v v jenom. Ten jest zase ten kdo opravdu vědomě je spojen s bohem být nepřetržitém ne nějakou extazím vůbec a kdo může být nepře že vědomě spojen s bohem jde. Prázden sama sebe ve tam trvalém pro boha místo tak jak to říkal svatý pavel se musím zmenšovat aby mohl neměl růst kristus nebo nežiji. Žije ve mně kristus dokonce tak daleko musím a podle důlek je známe a ne podle nějaký jiný protože to viz tolik někdy lety zrodit pavel můžeme z on byl to spása nebo co spása není jeho mi ne. Tady mám opozicí názor aspon by pochodil s tělem v nebo dvacet dvě nemůže podívejte se jati neříkám že se máme ho nad to jsme si špatně rozumně ví. Prázden neni ne budovat své to znamená se pořád nádobou ji budeme ale prázdným nejsem bez živlu to o jeli svým nějaký na. Je ten tím byl ne mám jenomže pokud není znali bůh tak oni říkají protože jsem byl živý víte no a pokud jedněm pokud se do něj ten je ten bůh a ona tam kde si protože ptal. Oni odtamtud bez toho ven v této že mám takovou moc vůle to můžeme udělat ne tak jsem věc že živ s věčností vědomě ne a byl to tedy není nevraceli jak citovým indové přes. Na vůli toho primitivním protože byl směl potírat protože kdyby si člověk úplně zničil no jenom se vázat mít pro změnil tam není napsáno vzal nic. Ale on zapři se rozdíl v ti na lidí na cestě sestupuje z formulkou při něco za něco o tom pak jste všem se zapřu jsem bude to dobyli. Ale hell by tomu se kterou on je něco prodělává že nám to kde bych začal protože škod o dával jakmile se rodit na tomto světě tak se od vás pořád se. Sebezápor hlad v vaše se si začínají křičel když mají hlad byste v tom teďka prosím vás maje máme jenom že bych řeku a let si křičí manžele tam od toho. Říkáte říká maminka no ale to dítě s čím protože se mu něčeho nedostává ale než čemu dostanete stavy e tak se přeci jenom musí zapřít kdyby zapři nazvat vírou moc. Z ale příčilo tak by tam matka ani nevěděl že hlad to bylo správné i děje samo rostl je přirozené že nemá zábrany atak zavírá poměrně málo a všechno žene na svůj mým. To znamená v něm se něco tomu dění čemu se říká individualit pro dřívím individuality je třeba by tam měl sebezáporu protože dostane se budu cely ale co je platně nebo. Nadáno nebo prostě poučen jak jenom správně v to je směl věnován ale nikdo mu nemá za své že se třebas v něčem z dělá vám jde že nabývá nějaké vlastnost. Nic nostri dobré vlastnosti tohoto ty se třebas přitom daného špatnost a on vyrůstá do určité individuality která se liší od všech ostatních sem. To ten sebezáporu toho člověka vypadá takhle že musím oslovoval co jsem mu nařizuje musí to uznal za správné. Velký sebezápor uznat toto správné řídit se podle toho a tak se dostane takových let kdy může přejít sebevýchově myslím může sám nařizovat. Tou vše svá o sebezápor vyššího názvu duše sebezápor který bychom nazvali disciplinou vlastní kdysi jinou kterou dokud člověk jedné navodí. Tak není správně na tohleto co tady říkám připravenu jakmile ten člověk je schopen určité soustavné disciplíny třebas. Oboru zkus vědy kterou studuje aby si zařídil to vás studuju ale neslevil aby tomu naučil třebas pořádně to jest ten ten nejlepší náboženský úkol jakým může dělat a u o bohu po tam není ani slon. No on se správně připravil ano tak to je ten sebezápor obecně ale kdybych jít za ježíšem byli na tem za bohem do jeho vědomí se dostat aby ho mě. Jako aby mu patřil tak tomu je třeba zapřít nohem nic když se učím nějaké vědě v čem my se učíme momentálně no jo a musíte se normálně sil se dělo. No ale to tak bych se dosahnout určitých znalostí ne to je aktivita z vaší straně k tobě za velký sebezápor uzná. Ale to je jedna stránka sebezáporu která sama na tuhletu cestu o to tady mluvím nestačí k tomu sebezáporu je třeba ještě trpná ztrát podívejte se se. Postavím se třebas na hlavu se unavíte musím si lehnout vite komu se vyspat tato ani tato na mnoho ale to je řek bych z přirozená negativní nebo opačná pra než. Pozitivní v e sebezáporu ten konec musí ten odnesl si sám vyžaduje odpočinek ten řekne dost chce se spát tohleto dost umět si. Říct za lidského vědomí ne proto abych zahalena ale abych s udělal přítrž své vůli aby nebyl jak se říká své voleným abych neměl přišli tvrdou hlavu. Rád jsem se si zamanete musím ji budeš abych mohl sledovat disciplínu která je založená na obou složka na aktivitě ina trpnosti páté tato pro které se do toho kdysi dělo. mluvím náboženství ale mystické spojovacím ne to obyčejné jestliže tuto cestu si splnit nebo po kráčet tak musím harmonii dodržovat aktivitu. On jenom zrodit jednat správně toho z nějaké povinnosti správně konat a tak dále ale na druhé straně musím jeden toto nestačím vám to ještě řeknu přirovnání které řekl ježíš vy. Tu se pak ovšem vy to budete muset s o věc jít ne to byla tak jak vám to řeknu vám to protože to co s obecně že k němu balík který od mládí spravedlivě žil byl to bohat znal. A řekl ježíši co mám dělat abych získal život věčný a ježíš si řekl notak musíš tím plnit všechny povinnosti které napřed ještě zákon mojžíše. Libo zevně tu byl žit a on zapomněla od mám když jsem se radoval a říkal mu tak a teď bývá jenom jediné aby svoje jmění rozdal učiním ano. Se do co smutně mládí a odešel k tomu došlo co to tady znamená člověk třebas nějakou lekl techniku abych se tomu určil pro věc. Z nejenom pro sebe této rozdávání chudým stanete jak si je zapotřebí aby tam tím jednou sloužil rozumíte tedy o dovedli bylo jsem židem ho ty si třebas obyčejným ten otec lidem nebo to jednáte ale. Vikářem jsem víc tohle protože tím nesmí von si on musí z toho dát toto dávání z toho klepat klepat trpná stránka této rozdávání povím to daleko všem. Čili platnost než vzít peníze a rostla třebas je nemáte ne a z velice bohatý prostě všechno co se učíte vám patří je to pro vás máte z toho radost. A padá nebo po než vám jenom říkám abych to mohu ukázat je v tom že to nemá dělat ne nějakou rostou máte právo mít pročpak ne to později se i toho bavím tele že kdyby například. Lékař třebas nemělo že o zdraví nemocného nebo jiného musím z toho radost ale musím ji především ho uzdravení toho člověka ne tam bude tento snadno ukázat to je vykázal ožít slouží dorůst smrt ale jde to tam taky. A jestliže třebas zase člověk nějakou modlitbou na této cestě tak pak také musí vědět že i bude chtít to králoství pro sebe tak zůstanete před naučit úrovni. Může jich ho ti napřed pro sebe ale nedostanete nakonec cesty jako vy kdybyste nechtěl získat třebas prosím toho vy nás veces jen byste nechtěl dostudoval a. A pro sebe tak nemáte možnost tím potom sloužit není možné čili nemusil jsem neza tady za tím neví komu ale základ toho dne nýbrž musel vede především dostudoval by nerad ale. A potom musíte v tu chvíli být připraven na to že musíte tím sloužit čili pochovat se zároveň trpně a zároveň a. Třebas když lékaře ne čit někoho a je to půlnoci tak musí zachovat velikou míru sebezáporu aby šel pavel to zapřít znamená prý také zároveň. Je odevzdat se do rukou božích vás upozorňuju na to že tato cesta by měla být především přímé a jestliže my to zatěžko zase do rukou boží v něčem které je. Se odevzdám než když předstírá se odevzdal odevzdat se musíte do míry jak to dokážete být si vědom své slabosti své sebelásky své on ne. Umrtvení toho že patřím sobě do určité míry a do určité míry bohu že si jim zatím na dvou židlích této moje cesta všechny nedostatku a musím se snažit to vylepšovat. A právě proto bych radil není na to taky mi těmi primitivním prosili třebas ten nutím most věc postem za každou jsem odpoutávání ho odevzdání se bohu za každou cenu nýbrž. Dělám něco co odpoutává rozumíte a co je to dělat něco co odpoutává dělat něco co je dobré a co dělám ne. Ale celé potřebné a dobré a co mohu vykonat ale to se velice prudce odpoután o své na pak jsem dorostl dotoho že se budu umět odevzdal bylo do vůle boží je to jeden způsob a druhý způsob je takzvaná. Získat koncentrace kdybych například byl měl nějaký prostředek ruce kterým bych si troufal jít k bohu tak tím bych se celý vlastně odevzdával. Dokonale by takový prosím mých rukou věku bezezbytku a jestliže tady zemi ta koncentrace nevedla ku no tou nevíte třeba velká příprava tyto jsou. Nitra nepromluvil klid vy říkáte mi tady že asi vnější způsob zapření sama sebe bylo odejít od svého tak on s tím se musí opatrně. Mějte protože něco myslíte ten ježíš kristus vzal si po ruku nějaké lidí ti kteří neměli v. To byli ti kteří byli tu ani sama sebou on je musel teprve učit jak to svoje zaměstnán mýmu se tohleto je správné co. Říkáte to by to bylo nejvyšší forma kdyby toho byl člověk schopen ale ježíš kristus pravil svým životem celou symbolikou svého života ukazuje být jak se do zůstává tomu odevzdání svého e panna marie. Na odevzdala své v tom smyslu žil věděla když se s ním jako jsou sme svůj vodna svatý narozením toho že bude by věděl jsem stes protože byl mohl viděnou otrockým nikým s tebou pocit tu už. Jedno ale jedno mně bylo záviděníhodné ona to riskoval e takovým způsobem se vzdala se sebe svého ale to vám bylo jinak zachováno ale po této stránce. Ježíš kristus potom když se narodil se zase ho v tom smyslu nebo tamto svatý joze rozumu se vzdal svého rozum po vás rozum se vám jsme dát tím že posloucháme vnuknutí boží spíš než. Oni rozum na kouká když mu andělem noci řekl podej s tím dítětem do nitra tak vážil tu druhou cestu chápete se toho přestat tehdejší po mně a on nemá vzal v těch jim matko odešel vrať se. Nazpátek vrátil co pak tak dále čili tohleto je ztráta po stránce rozumové tam kdo ukázalo po všech stránkách když například dejme tomu potom ježíš byl. Oddán své rodině poslušen tu třicátého roku z do dost dlouho vychoval se nějakého dosažen nebo ta vy od ale v tom pravým ten tak tato poslušnost. Mučili závadu ve kterým vyšší a tak to jde o tam na nervy že ano to je zase jiné zbavování ze svého a bylo toho nutně zapotřebí. Aby se moh ocitnout v jordánu a když se konečně vzdálil od své rodiny z tohoto bylo vzdání se svého do určité míry a postil se v jordánu tak prosím vás co to tam vyvedl. On žádal obyčejného člověka on vtělený bůh aby ho pokřtil to bylo ponížení svého na tu nejvyšší míru v době jak mohl. Aby totiž to nestalo cestě je a tomu aktu spojení s bohem vědomé dodnes místa když třebas ten zase dál to nestačilo ke zničení toho musel. Vy prorokovat svoje to byl ten satan na poušti vyprovokovat vědomě tu si mohl dovolit potom co zažil jakou měl zkušenost by byla svoje tomu aby ses kdo do boje aby ho se otce a od chvíle jak se má. A toho satana tak to jeho to jeho ego přestává služebníkem ale ne jeho ten další váze lide teďka teďka deme dál host musí také bohužel vzít pomalinku když třebas. Vstupuje na kříž v ztráta hodně dokonalo on se musel zbavit veškeré s tím před lidmi stal musel odhodit se jen s tu že ho odpouštění vole. Vlastní řady se to co svého celá stavět synem božíma tedy bezmocnou konal a byl proč prosilo jestli jenom jasnost to co jste četla ne a nakonec se musel vzdát vy prosebené i toho vedením ods. Se světem byl předtím zajedno a otec jedno jsme od v bože proč by opustil tam říká pro nás abychom věděli jak daleko musí jít ztráta kdo a teprve potom mohl vstát z mrtvých tak takhle. Z toho nejkratším způsobem po li ho to ve mně to nejvyšší ale ta otázka je tady dobře kladena v věty třeba on se takhle to pověděla aspoň mu vědu v fu to řeknu vám je tady svatý. Toto který je znázorňovali jak mu to satan oře kladu jak on donu co je aby mu oral ten symbol toho že to toho satana potřebujeme i tehdy když ho máme z proč. Ale protože lidství je potřebné tak dlouho dokud nestaneme byl svých znamená joze se ukryl věčném životě mít ne předtím musel prodělat mystickou smrt úplnou. No a tak ten svatý proto potřeboval to své lidství pro ty úkoly které tady měla své jako potřel ježíš kristus pro ty úkoly které tady měl seděl byl to vtělený bůh a on proto řekl osobě. jsem menší než můj otec ne jsme se z toho že jsme tam nic se zanedbat tam bylo řečeno ba byl menší protože potřeboval služby lidského on sice byl dokonale odevzdán bohu do v. Ale s spojen ale bez lidského se neobešel indové předčasně opouštějí ale když se ho předčasně opustil nerozvine se všechna možnost lidského tak ten účinek je poloviční tebou velice. Malý jenom z rozvinutého života se na vést život rozvinutý duchovní ne křesťanští světci z mr zračení vstupovali do království boží li vás na to šli protože tato věcech roven. Chyba veliká protože nám to právě tak těžké a nebude do tak těžké ty zachováme tahleta pravila kdyby si byli takhle jestliže krista jako s tím vypadat tady vylité to nikdy nedělal ale ne. Je to řekli on to viděn že sem první moudrý kdepak protože to nesměli říká to co se popravou o to co se věřilo to neupadlo o to se mučil fu protože si někdo kdo prosazoval li ty ne. Li na výši fu kdy nebyla na výši protože dokud si pracech věk vám často on říkal církev se nebyla z kristovy nauky tak dalece že se nikdy vod doby jako celek nemohla postavit dáno fu proto. Že svolila že ses zabíjet fu kristus nikde dovolil fu a že s ním řekla býval majetek prosebné fu taky nechtěli která mnou ježíšovi patrno fu tak bych. Tímto postavil hlavu fu mi potom nesmírně slámu fu a jedoty si který se vim byly z této slabosti fu celkové světe tím potom byli chudáci fu protože ty na poklady spatra milost letním a měli to za zle. Že chtějí něco co je neuskutečnitelné ho nebo co sami nebyli ochotni s s s s s dělat fu se příklad křižovali nebo je porovnali dostat tak jenom proto nechtěl spravedlivý život a dnes pěstoval ses prodávaly o tu. Důvod jak věci on nechtěl představit katolickým knězem tu fu v tak tak mám tady o to dotaz jak to co dělat aby člověk milo když měl sama se protože to předpoklad byl bez kterého se nedají. Protože ježíš kristus řekl že to první přikázání milovat budeš pánaboha a tak dále a když něho jako jsem tak když to přikázal tak z toho nevyvinutý když to neprojdou tak nejsem asi křesťan nebo nenásleduje krista. V tvém jasné samosebou on tam také vykládá ježíš kristus třebas se zatím všimnu toho miluj pána boha svého z celo se zase o na ty vykládá že to nějaké stupně neboť že tam. Říká z celého co chce cele mysli duše síly ne to nějak kde směrem o co chce on do citu nahoru a protože on ne rozvedl takhle u toho bližního let. Je prostě dáno tím že stavy které tam nešel třeba každým slovem v tehdy neměli třista ji před si opravdu takže jsem tam jen to minimum totéž by se mohlo říct poté si bližnímu. Čili nic se naučili milovat bližního jako sama sebe musím začít napřed citovou stránku jo jak to tam bylo co jsem ten citová stránka ano třeba napřed naučit milovat co jsem fu to znamená musím jsou co. Lid musí být ohleduplný vůči svému okolí do míry ohleduplný jako vůči sebe sobě a pak teprve můžou přidávat to další rozumíte to by bylo co. My tele ne pochopitelně asi že se proto třebas nesmíte rozvedl dostatečně vine to o tom milování boha tak z tohoto člověk na toho vyššího mu to bude ale zjistil byste jako jsem si na sobě zvěsti. Let ženy ta láska když ho přeci jde může o druhy nešla tak sobě nepochopíte vyšší posměch kabát a to z toho důvodu že mám pocit oddělenosti for pan stech on. Je přesně do ji než které no on promiňte mezi se přeci bližším ne stane li se něco mám nestalo se domněle všem byla no když přitom nebudou se nic nestalo mě. A vám ano jak na tohleto protože nebyla řeknu neztratil jsem někoho nějakýho přítel třebas na za nedošel na něm třeba po tomto rozumu rozevře do což by se nedivil protože jsi mocně. Ten co se dělat takhle se v pořádku tak se nad vším a vášně i negativní status si velice cením ale to bych teďka nechtěla rozvádět protože byste se mohli všichni tady na vrhnout ten bych musel utect ne ještě proč. Tak je nechají nad jo no ne tak je chtěli říct jenom tohleto že nakonec přeci jsi při znáte že se nemáte radši když to upřímně při znáte a nebudete schopen udělat takovým. Odvážný krok že byste miloval toho bližní jako sebe stejným svědomí jo a proto ježíš kristus před sum před v tom milovat bude boha takže ono se musí. začít s láskou vidím prosím ne lásku bohu protože ježíš kristus řekl když měli bližního bylo máš se vel může milovat boha kterého nevidíš pravda ale na určitém stupni se to zastaví jestliže nepř si. K tomu e učení se lásek boku teprve je jakmile se tomu učení mělas jsem bohu dostanu do daleko tak najednou nastoupí země vědomím. Že to bůh který miluje znamená ho z pocitu oddělenosti v chvíli křtem cel bude pro tomu že teprve bude pro kon rozumíte. A to bude vyhráno ovšem to musím živý sám ze sebe mi tady řekli opustit sama sebe zapřít sama se předtím značné míry ale jenom kdyby to dělal pro sebezápor tato dokážu musím. Ni této negativní stránka věci ta trpná musím také paty nic tak on si miloval toho boha tak tím se zapírat obojím si na ony a když toto dokážu na určitém stupni. Tak najednou zjistím že jsem třebas ve vás asi navázala oni stejně jako na vůlí a tato proto. Že vím že pro nejste něčím co nejsem jako asi ježíš kristus řekl při líčení posledního soudu že spasení byl jenom ti kteří nezi. Mně milovali když a ne ten do sem modlil todleto postel jak nikomu za z ale ale on tam takové spasil o spáse jenom ty které milo kteří milovali nezištně bližnímu tady řekli e on říkal. Byl jsem v žaláři než vy jste byl jsem nemocen a tak dále měl jsem na dali jste mi jísti mně jsem řízení mysli tím neviděli slíbeného cokoliv se duší nejmenším ze tří mých mně jste učinili jste neučinili mně jste neučinili taky než. Tím je stane vidět ne že třeba také trošičku pátém zůstane u vlastní bohu ne přestože on s pasuje ty který nezištně dělejte vy jinou že to nedo při míry to jsem si přirovnání řečeno že by. Nikdy takhle jestliže člověk nemiloval kdyby vzíti oddělen od toho kterého milovat kdyby ten sat samaritán myslicí oděl toho nepřítele který byl ještě bez vědomě nemohu mít za nic ještě řečem chtělo ovšem sil tak by to. Neudělali byli když jsem tady mluvil o tom jestli to dokážu být takle odosobněná jo v pravým slova smyslu být zrovna v tom bližním jako v sobě vám tady já. Jsem tím naznačil tak trošičku jen málo že to nedokážu z vlastní síly v tobě třeba opravdu napřed se otevřít k tomu bohu jehož jsou už. Jiným dítky a on jako ten bližní jako jiná jestliže se jednou stanu jako dítě které první požadavek tak pro. Stě na věc budu ne složitě nějak indicky nebo tak nějak nebo dogmaticky křesťansky to nestačí ne tak teprve pak je naděje že to zmohu rozumíte musí se stal velice prostě myslícím člověkem. Vydej do to byly zmohl přestat svatý svatí před žádnou majella prost si a čili co nebyli tak prostí todleto nezmohli také. Jen myslím že začátek prostoty spočívá někde ve spravedlivém životě a potom touze přirozeně myslet. Ne tak nějak by uměl provalí prostě vážit si toho že jsem jenom zdravý rozum a že to je to dlouhou dobu jiné světlo od pánaboha že ano. A že vám také cit pater taky světlou od pánaboha ale když je správně užívám vjem dospěju byl v správné míře prostoty a z potom by byli né. Stav budoval ducha to blahoslavenství které vynese do schopnosti dělat pro bych měl to prostředku asi tak ty dary myslet tomu povede vně za. Země jenom vám tohleto nebudu moc byl důkladně vysvětlit protože mi na to nezbývá čas ale jak to o vejdu on je tímto z mi říkáte když potom se tři. Nedostavil nějaké výše musí se vrátím nějaké prostotě nějakého nižšího stavu prostoty jsem s tím nesouhlasím vyšší stav prostoty a proč musím teďka vysvětlit na více nezmohu této krátké době. E nejít tu jsem plnější vynálezy tohoto světa jsou vynálezy prostoty která v tom je dejme tomu možnou násobit dělit nečistotou vysvětlit. Lidsky ale byl třebas samočinný počítač kterou my integroval ne od umí který dolovat mi vyšší matiku my budeme tam všecko zvládne. Všechno možné vládne byl zad stejnou dobu jako člověk třebas milion králem se čím je to vy děláte dobře sloužilo že umí rozeznávat je tam ale tedy ne. On nejednáme říká nejdále někam na ten nula je tanec říká to jedná v každé složité číslo tři i věci osum nevzdá pět si umírat. Věřit na jednotky on vůli na straší jednoduchý princi jedna jedna jedna nula nula jedna jedna nula nula jedna jedna je třebas třista padesát pět dejme tomu no ale ta. Tato z taky pro stručnost neumyji a mohl by on byl na to tím spočíst tak jednoduše je ten princip že je to prosim vás pod může mu naprosto ale povýšení toho složitosti ten protože opravdu. To co vám tady vyzve strašně proste ale to je také jeho mně se ženě při své složitosti na to nestačím ne tak on říkal v říkám byli něj. Jaké spisu že člověk dneska o těch dvou tisících letech se stal tak složitý přesto když byl těm duchovním věcem než příliš člověku který tak cesty nebyl byl tedy prospěl pod cesta cestou. Byl když vona známku obojí je pravda bohužel tak se obojí je pravda ale přesto bych řekl že než řeknou když z toho důvodu že on možnost na své. Místě se rozvinout víc než člověk jest člověk okolo ve starověku duševně přítel tělesně a musím vám prozradit že jenom to. Z vinu ten život zase najít a ne ze rozpor rozvinutého to budete pořád m po rozvinutý tam nahoře co do toho vloží této se vám vrátit vizi která nás to zvětšené ten dejme tomu by v. By byl nebýval svatý petr rybářem který uživil svou rodinou tak do toho své vás jiném o vložit ale to své vás do toho vložil on přestal být rybářem let věku. Začal být rybářem duší tímtéž rybáře jenomže lovil duše a tak je to s tím člověkem neměl lékařem jeden říkáš jeden ne věcem ale dneska za sebou větru on. Může rozvinout když se ale na své úrovni život tak jak nikdy předtím nikdo nemohl myslím že bez každá všech z neví ty vydal mnohem let velice učenému mámu kterému. Tohle jste to on nevěděl co co z tady vítězí nevidět jistým vystupující že bych nemohl to věděli že to světlo o nevěděl být to neubírá nic na velikosti toho komenského on ten život rozvinul jinak. Láskou ty lidi jiné ale jsou neska jde po této stránce rozvineme to a tam nasadíme tam jsme asi on tam za vámi při ježíš kristus na tom místě věcné on dovede oni i do hospod. I do vědy nestavil ne opravdu na pokraji těchto zkušeností prosim vás přečtěte si laskavě knížku od láska e přejdeme se nekonečný. Wu strana sto čtyřicet temnotám z volně říkám tu bylo to nedávno e kdy ne ne ne neměnné ne ten nebe nesmrtelné to se nenese nekonečnem nestojí jinak na váze neníli. Jak brát jak je to ale být budoucnost větším toho co začíná nesmí promiňte budoucnost začínáte ještě trvat jiným druhu to nás to čtyřicet je to velice dobrá dneška protože řeči o stavu dnešní vědy v tomto oboru astronomii. A tak asi to by se byl to jak se vám nic ne že neměl jsem se o činnosti a tam se dovíte jak je blízko dneska věda těmto věcem velice víc ne všichni. Jdou vyučen je od boha a jenom ti dobrou vim čili odvolal přijdou bohu prosím to jdeme mně jeden ježíš jen ježíš ten prosím vás tam není to dále přesně určeno od v. Vás nevylučoval my bohužel všichni jenomže jsme si to nic z toho nejsme vědomi mít a jsme slepí mít on mluvil k mnoha lidem a voni přesto zůstali ruší přes tu svoji svědky. Tato on nemohu ale když se někdo postaví na pozici svého dělá vivo dokázali se ho nás to rády by ho třískal je vlast jen tak neposlechnu že ano tak opravdu. Jenom ten kdo slyší s ním dobré vůli slovo boží ten příde k tomu kristu bych to řekl ještě jeho slovy je totiž když jít vyčlení z toho evangelia. Něco e a vydáme to za celek tak vždycky se dopouštíme chyb jsme jak tomu říká patří jesi abych jim nebyl také na přidat ještě aspoň nějaké slovo když ježíš kristus narodil tak prost. Ty pastýři ne někdo jiný byli toho svědky a chodili k němu od našemu dary nedovol se z toho ne a oni taky slyšeli na nebi sláva na cestě. K bohu a pokoj lidem dobré vůle čili při narození to ježíše krista byl dát obranu dobrá vůle že musím opravdu dobrou vůli aby vůbec to slovo boží slyš žádnou mi poučen. To jim nemá tak nejsi říká ten vrchol toho ten pokoj to neni obyčejný klid ale spočinutím bohu ano které přinesl ježíš kristus že si učiní od nakonec po seslal to co se po. Kolik vám dělal říkal potom se tím zjevil po svém zmrtvýchvstání vite ano no tak on tam ho hle při narození ukazuje nic žil vás nějaký i okolo jsi ten sílu znali je že známe podmínky. Všichni tu ale fu za tou pánbůh nemůže ten pravý se u posledního soudu že bude jsou li živé víme své vliv z toho že klesl lineárně usoudila. Před říká všech lidí kteří zemřeli a fu i těch lidech když těch lidí kteří právě žijí v doby dnes jsou nastane li málo protože to pochopili takhle tak oči. Dávali že jednou hoden čili kristus těles právě své jak sami ještě den růst pater to jsou nastane růst a tak tam říkalo o těch znám vás toho kdo se poslední jsou strašný známka o učení možná takový žákem věci. Ne jak to dále přijde v u vás to byly vrozeny v tom že je to událost pro všechny lidi prožité věděl své ano fu jenomže bohužel fu zbyde jsem nesmí. Fu jedna věc vytrhnout a potírat věc druhou fu nýbrž se musí myslím by byl jako celek vlastně nový zákon nám říká stali za vás sou povídat četli které mají jenom místo lidský význam pane takovýdle i. Svým nebo po mají dalek to ale ne v kalech tom novém zákoně i každá to je život ježíše krista je plná vnitřního symbolismu na nemůžeme z toho nic v vynechali jestliže on říká všimněte. Si ježíš kristus jinde fu někomu který ho chce následovat fu prosím for za mnou fu když chceš fu říká budu moc rád. Fu ale dovol abych pochoval svého otce fu ten tak fu on říkal nechať mrtví pochovávají ne ne fu vím fu a tak bych mezi námi jsou mrtví fu a mezi. Anny jsou žili v jedna opravám v on bude zkoušet i ty mrtvé fu velet prosím soudu tím že i ty živé ano dále li nebude to jsou který který. Růst pocházet který bude probíhat pro celý svět najednou představuje jsi přejdu bohužel v li mi to individuální záležitost uvnitř člověka a v tom člověku v v samotném. Růst sou věci živé na jsou věci mrtvé v li v tomto smyslu bude také soudit živé tam mrtvé fu co je dobré. Se hodily od toho zlého navěky li do prodělat ježíš poslední jsou li tak v tom navěky bylo odsouzeno také zatracení všechno zlé ano fu ani navěky bylo po ví. Všechno věčnému životu všechno dobré fu takhle nich o každém takovém člověku pro byl jsou posly kdybych tomu takhle nebyla tato vykládám tak ježíš lehal protože řekl kamen pravím vám co. On mezi námi někteří kteří tento poslední jsou zaží jeho konec je to zažil tak pata měli ten poslední jsou ne li mnoho protože dodneška nenastal fu tak posiloval ne li jestliže na takto. Se také jako mezi nimi byli někteří kteří zažili ten poslední co nakonec světel fu volně nastal konec je každý kdo sebe úplně ztratí. Úplně se odevzdá ten zažil poslední jsou navíc do poslední stavu proto může praví svatý jan ve své epištole první asi kapitola druhá fu že znovuzrozen. Nehřeší proč protože přitom posledním soudu byli zavržen jeho špatnost li silo božím a ne silo toho člověka tak je třeba rozumět poslednímu soudu že židé i mrtvé jsou fu. Bohužel chápat symbolicky jsem dosud nepodařilo světly něco co se hodí co se nehodí to říkají tajemstvím není nic tajemného když kristus řekl zase nelhal. Všechno tajemné bylo jeho e fu as cenné že do dob dost jim šel tak mu to bylo odhaleno fu a podívejte se tehdy šlo. On s no z v v i v fu smyslu bude v jedli a jestliže on tam říká kdo věří si jeli bude spasen třebas řeknu volně a život že von to nebude spasen ne a vodu nevěřím bude zavržen. Jak spočívá boží tak to je jemnější tedy tak to jsem rád zase tak slušně by tam byla byl svatý jan v protože bych měl velikou potíž kdybych byl přísněji jako posuzovat co je to. Hněv boží vně boží jak mystikové to chápali je stav ve kterém si člověk neuvědomuje boha mohl křesťanští mystikové. Často zažívali vědomí boha nebo ježíšem kristem chcete ale nezažíval jaké odlivy myslím zdálo ten bůh je opustí jako mysleli dva ano a. A tento měl boží voni si nedovedou vysvětlit co nejvýš tomu byl dojemné jakou vono to nebylo katolík nýbrž. Ale je tito smysl toho že kdo po dobrým nejde za bohem ten de poznání utrpením neboť bohužel jediný osud znát všechny čeká těžším si. K bohu musíme být a i tím životem který že je byl neměli nemějte za to. I ten život v nás musí nějakým způsobem přibližoval bohu protože nějak by ten dost boření člověka nemělo smysl to nás má. I bez losem pátek bohu pro tu stvoření člověk a tak to jde postele a co se nám jeví jako v něm boží rozumíte utrpení asi tak ve zkratce. On chce jít u mystika prvním božím daleko ještě hlubší ano ale toto nemůžu říkal přes si že se o tom tuto nenosí smyslu ducha a to mu to porušil jsem sami pro vás bohu. Na vedení vás samosebou viz mluvit ho když si to živých na mrtvých tak taky musím říct že se stát živým dít on taky že byl drát taky nemám do čas to jsem to mi říkáš prosil za svůj jak se. Stát živým a on tomu věk o nemohli říká že se stane živým tím že se musel znovu z vody astrá zase větou se o jeden nějaké stránce dokud svatá terezie do toho díla. Za osobní spásu to spojení s bohem vkládat všechny své síly tak žila v tomto druhu nevědomosti že něco svého a druh. Ale mohla žili se to silně pochybuju že z něco přivlastnila co nebylo její ona věděla že ty věci jsou všechny chceli životě mám od boha ale když člověk něčím vládne dobu tak mu. Kde proměnou živosti věda jako vlastnění ona taky po dlouhých osmnácti letech se naučila s těmito schopnostmi které měla bralo jako vlastní být a to stačilo k tomu aby se ocitla na konci svých sil. Protože pokud něčím vládne jako s vlastním tak uzavíráme k bohu možnost aby nám dále něco navíc co je zatímco vlastníme. Tím do nás totiž se toho moc nevejde takže my nemůžeme to vlastnit moc jenom málo a to nestačí na překonání sama sebe takže. Jenom odejdu se kristu říct protože ono zasto rozoumek malá prosím chci říci nikdy nic vlastního ale to vidím na to že to nepochopí že ty si myslí že kdybych do toho že dobrou. Vy city když ty kdo to všechno své dala takže nemá vůbec právo bylo bohu za tak to je na to správné že si takhle pokorná ale když o to přeci není pokora bych vidět toto je. A toho by se nedovede přidat při nejlepší vůli vzdát jak něco řeku opravdu si dělá všechno co si měla vede to mělas to když to tak je to zlo provedli že točili ve řekli těla na to on. Vědomí ke z této nevědomosti nemohu přímočaře dostat ale teď ti tady nějak dává k dispozici něco co zaručeně vedeš povaze. Svým nebudeš moci považovat za své katané utrpení na kříži které vedlo je pasení lidstva nebo ale ke spasení ta a tím se tím je její ji. Tím souhlasila řekla že tomu nejsem hodno pochopitelně dva pokorná ale jestli je to jediná možnost tak samosebou se všemi ve se litoval toho chápu o půjdu a vy hle. Tou mocí boží spasitelskou se k tomu bohu dostala svou v této co pořád říkám dneska několikrát že na cestě jsou nějaké nebe. Se nebo na kázeň že se říkali kde tam v tom byl koncentraci a v může tej vlastními silám zaň vlastní jsem nemůžete o muset z pole ho na tu sílu boží a s to někomu dříve nebo později podle toho. Jak daleko toto ta jak silnou to dělá to tak v tom domě praví se že království boží násilím trpí rasy dobýváno pravda říkali. Že kristus měl přitom na mysli svoje utrpení na kříži neboť to za to království boží které přišlo mezi lidi musel trp. Toto násilí ano a stejným násilím on potom žádal dnes svých žácích aby do bývali království boží. Ovšem to násilí kterým voni do bývali království boží do jiného charakter než když jen na tom království za násilím děláno že to jsou dvě dva protiklady proč se postavení násilím. Tak o umřel na kříži a na si nebývá jen bez je do království božího cesta rozumíte čili že musím do takhle chápat jako dvě věci byl paralelně. Nese nevycházejí svým ne že totiž ten kdo se připojí k ježíši kristu musí si uvědomovat si činný veliké násilí království božímu v tomto smyslu. Tečka celý ten vesmír nech je tvořen bohem a zase budeme tomu osum nás nevěděla let existence ten to co my jsme na to nevidíme jsem to neví. E třebas ji anebo vůbec udělal kdyby to nešlo ale pořád je tvořen dál mi tady se dovíte z těch spisů může vesnice rozpíná se tvoří nový soustavy vesmírový je tak dále. Ale vedle této tvůrčí činnosti která pořád spěje jak si od boha do času a prostoru ježíš kristus ne poznám my. To co je faktem v tomto jenom oznámil tím svým životem existuje proti proud proti tomu všemu rozumím který vede to stvořené nazpátek do boha k tomu je třeba aby. Rukou nad ohromné násilí na samotném bohu který jest pocitem aby se člověk dostal nazpátek do toho ano z boží toto ono příkladu všestranný u konáte dvě není nad ním. Láme s jakou v jak ku bojoval celou noc s bohem vite a vybojoval vítězství a bůh mu krám řekl pustí mě. Svý svěřil jsi a ti za to dám čestný následky znamená milost zažil jsem potom nejenom nešlo nešlo o tu milost v tom jménu bojovník boží. Hebrejsky izrael ano protože si bojovala bohem přes můj dělal násilí v jaké pak rozumná svým dovolte měla tu trošičku rozvedu mohu. jsem to tam v tom vzal kemp v rozvedl ale protože tam by to mohlo zaniknout v tom množství povídání tam to ještě před potom byl možno také to ještě mnou řekl ten jako měl druhého. Bratra dávána vysledovat dávána jo ten se na něm to bylo před dával a bylo rozděleno majetek med. Měli nedělal na na van dostal horší šel takže ten jako z boha slovu ale svědomím mu nedalo a chtěl se s bratrem který zato neměl. Nad k smrti na viděl smířit ale věděl že i když k němu při jenom tak než u neodevzdá to z čeho se neprávem jak si myslel zmocnil do tem bratr vzal tu je. On měl rád tak tam napřed poslal před sebou posly a četnými dělali šel taky jsem aby od prostředku ale napřed musel posly s různými dělali. poslední noc se ocitl z za ženu řeky asi jordánu s posledními věcmi od páterem měl které taky poslal za to kdo musím dělat. Ale v nikdy ale nikdy kdykoliv poslal tomu bratru něco nějaké dali služebníky o se dobyté obilí nikdy nikdo jsem ho nevrátil z těch poslu v nebi nikdo. Neřekl on to přijal milosti anebo rád nebo se smířil nikdo se vrátil rozum jsou žil domě všechny po vraždil bytost du moh právem dosud věřil. A tak jsem se ocitl na do řadu toho tví řekli a moh tušit jenomže také zemře smrtí ne ale pro spravedlivost která mu to na mysli před silám se rozhodl žít v tom muselo na todleto. Čas zabít tato on bezprávím ten to bylo to dostalo fu dokonale ztratil sama sebe a to je to nás ty které se činíme království boží proto vybojoval na bohu doví děs cíl rozumíš. A proto byl bojovníkem božím jak je to v v on tady mám takový dovětek k tomu jsi mistr nahoru chápat taky takže ten člověk kdekterý vlastně předky na vývoj vesmíru mám radost to. Ses byl dříve spáse než celý vesmír nám jesi vlastně se nestal taky nebudu to pád kolem takovým násilní kemp přes mnoho mít tak bych řekl že po této stránce že to nemělo vykládat. Protože tohleto je mínění které pochází suso rozumu odděleného od jste jiného rozumu nebo z pocitu oddělenosti a byl jsem si říkal. Z pocitu oddělenosti máte pravdu ale bohužel je to klamy pocit taky to kladná pravda todleto člověk když dověděl spásu pro sebe taky nebývá od se nesmím on u spíš je. Celý ten v věk ve vesmíru a my se nemůžeme oddělit od toho vesmíru nic odejdeme pánu bohu fu my ho do sebe za sebou to anebo se stane spoluspasiteli. Fu každý děj který probíhal fu před vámi z nás prožívá silou boží protože máme li se v tom její otáže vám velice vyšší potřel tomu sílu boží ne v učili rozvíjením tohoto děje toho. Časoprostoru před našimi zraky tato pro naší bytost vede při bytost je s námi způsobuje že my přijímáme každou kteří mnou dalším s život boha v učili to pro nás požehnání ten čas line když v tom stál ne. A v li a tak je to obdobně se jsme tam se taky rozřeší děly jenom rozvíjením děje se na nás v mamonu dává v nebo v li na nás v. Ale vyd milost boží rozumíte jenom rozvíjením je v situaci jaké jsme nestvořené růst musíme mít fu řek bych jsou činitelem rozvíjením děje abychom. Mohli od boha a my milost přímým fu ten se nesené moc vysoko fu tak nejen za překonáním je příjem ale větší míru milosti než než tím dějem ano fu to ale je ústně stol. Z toho času vystoupit a do doby opravdu je velikým požehnáním všechno co tady žijeme fu protože všímáme přitom od boha moc on musí tu božího bychom žili tím existenci existenci. A i hlásila ke všemu a i bez hodu tam příhodné tu sílu rovněž protože taky citát sebe my jsme si vědomi fu a zase alejí jiným způsobem než se na tom světě protože tam méně svou vůli odporujeme. Čili on do nás může ani ve z jiného konce tady by nemohl působit protože mu jinak vzal jeden dělo stavu protože mu klade odpor svou vůli ano fu v říkáte mi tady s. jsem někdy že se dostal do situace které bych mohla říci že jsem jednou prožila známý on mohl ho mi oné jako známá musím vám prozradit nevím že by se. Založená ale že kdybychom tisíckrát nedělali to co dneska děláme předtím někdy nějakým způsobem se tak bychom to dneska vůbec nedokázali udělat e my jsme živi vůbec opaku. Nám ustavičného opakování e opakováním matka studentů on se pořád prostě učíme že nechci tvrdí že jsem s ním třebas vám si ho co předchází vtělení ale je tady jednotka. A na jednom dělat veškeré veškerém stvořeném znamená vy se jenom z kde být poděla třebas v tom svém matky od svých dětí a tak dále ale dneska sis jsme všichni vnitřně propojení a tím se dokonce zažívat ne je. Nám to co jste třebas svatí chtěli zažila v tom můžete ale může také zažívat to co jiný zažil ono stal vám hodí vy se můžete přitom živ k jeho zkušenosti ono to není tak ten oddělenou zkušenost jednoho. Jaká zkušeností jiného člověka na vás vliv mají vliv tys šel svým jiných lidí a co to dalo o do nové si ho vzal nebo takového něco ale opravdu my žijeme taky se zkušenost. jiných sporu vás teďka řeknu takovým způsobem než to nerad je napsáno a tato ses tím tu doma e do nebe když to opojen za zdánlivě ses mně říká nás. Ale že když někdo se zříká následek kvůli tomu aby zas dosáhl boha že toho všeho čeho jsem řekl desetkrát silnějšího cenu přistupuje těle tak prosím ano přítel tak potom se ježíš. Mysl z vyjádřil takhle on říkal v e pravím vám s někým je to tak jako když čili vyžene ze své komůrky jednoho zlého ducha. A vyprázdní vyčistí raduje se z toho abych se vrátí zjistí že bych tam sedum své se dovíme tady si si člověk když vopravdu jsem. Od osob jenom proto aby poznala boha jenom proto se odosobňuje e dopouštíme velké chyby nýbrž že se jenom snaží o pročíst bych plodu. Aby poznal boha aby se spojí z boha a pojem málo jako by byl ježíš kristus řekl snaž se být čistým o ono to stačí to nestačí přijde sedum jiný aby vůle ještě horší a budou žádný ještě. Se stal ten první a proč protože zapomněl na první příkaz na neříkal čisti čisti čisti takhle použil jsem byl roli křesťani že se nakonec pro dovolíme začnu ale. To je pravá cesta pro vás z miluji pak ona boha svého svého zaselo vzata dále on byl když jako sebe kdo přitom odosobňování ne takhle abstrahovat ale o bližního. taky do toto se od oni se nedá tak špatně rozumíte to svoje to musí dobytku všechno takováto že musí mít láskyplná ohleduplná jak neni je máme jak svatý pavel řekl. Kdybych všechno měl mnohými jazyky mluvil zázraky dělal něco všechno dělal všechno pomine kdybych lásky neměl kdyby si onen zvučící marným že ano to bylo jenom zvon buď. Lidství protože je vizi přestal oni tak by bylo potom zvuku že musím do toho vložit lásku toto si tam všech těch kolem těla chci jak být pád přesným. Málo detailněji než protože vy kristus na této cestě prvořadou nutností aby člověk na ten na tom vstupní nějaké místně že jsi. Byl vědom toho že jenom za určitých podmínek se může dostat dál a těmi podmínkami sovu že bude zachovávat řád toho stupně. Čím dokonaleji bude zachovat řád toho stupně tím je větší naděje že se ocitne nad tím řádem není pravda že na žádném se ocitne ten kdo ho nedodržuje. Prany že jste řídí nýbrž ten kdo ho plní plníte správně povinnosti svého stavu a správně. Je tím myslím ne tak jak lidí je plní ale něco toto kaje ten navíc z lásky k bližnímu z lásky k bohu ale ne vokna kromě ten ničem ten řád ve kterém žijete. Protože že kdyby se šel se dala matka dětinné pro nějaký náboženským že vyčetl z třeba nad při níž ti co se nesprávné nebo kdyby třebas něco opomíjela nějaké nadřazenosti. Zatím to touž domě není mu si člověk i kopat brambory že to nutné činnost pro těžká práce když jeden věděl jsem a nemá prostor ale na úrovni třeba které nemá prostému skoku. Poznáte že tímto způsobem se nad tím řádem ocitnete pak že to bude nedělat se samozřejmostí co dříve jste musel dělat znovu cením a nebo že si že jste se na to. Myslet jakmile vám to bude na naší úrovni samovolně samozřejmě co vám živen nešlo v čem se museli nutit třebas měl nějaké ukázt se lásky že se museli hodit na neska ne. Tak jsem si dokazuje žes to je na otci v úrovně před nějakým stupněm a teď musíte nasadit nové. Prostředky mít abyste své na ten stupeň nahoru dostali v s tím novým prostředkem obecně řečeno je vždycky mít umět si o tom co co. Dosud udělat z poctivě říci není to nic proti věčnosti sem služebník neužitečný asi být trošičku po kolem dívat se někdo je přede mnou a. A ten kdo je pode mnou svým vývojem nemůže za to asi ta to znamená s pokornou opustit ten stupeň který jsem překonal tím těmito sám ode na něm. Ne odejít od rodiny a ne odejít od toho co jsem dělal ale trošku své nad tím pozastavit tak že bych se zeptal a co teď bože. Nejít dál mezi ho požehnání nechci bez svého požehnání a tak dlouho toto prosili to požehnání příbytku to požehnání přijede čekání li to není čekám a. Přijetí způsobem že najednou se ocitnu nejede jsem nebyl nehnou začne mít v sobě hodnoty mají jistoty které jsem předtím nejen by neměl jakmile tu jistotu novou kterou jsem předtím neměl po. Žiju pro ten následující svůj život tak pracuji na vyšší úrovni jestliže ji nepoužít padá nazpátek máte horšími kdybych tam byl na věc nahoru čili nové. Je hodnocení nový smysl života hledat ten pořád čistší lepší dokonalejší vždycky komplexním to znamená vždycky nikdy celí toto. Když tam mohl přidal zas a toto oné nýbrž upřímně začít nanovo jakoby včera byl vůbec nic nedělal ty které si při příležitosti e. Říkám to přirovnání o tom podobenství života svatý ho antonína poustevníka on se dožil sto pěti let a dělal to tímto způsobem nepřeju rovní život ale jak boží. Jeden to je důležité jak ten náš život vypadá třebas byl krátký odolat takhle on každým vedená mnou začínal znovu jako byl den předtím nic nedělal jsem na on nemohl že nerad. Nikdy na to že k němu nějak bůh není milostiv že mu ukazuje málo dobra nebo čemu málo všeho málo pro těžil je nebo kterou málo přeje nebo že nějaká pro. Tím že si na cestě z dopuštění božího tomu nikde nevyčítal protože si byl jist tím že každý den musí začínat znovu aby totiž nebyl. Povýšení a nejenom to že každý den začínat vole tak lidem končil všechno co udělat všechno co. Udělal každý den složil do rukou boží neboť ono je taky důležité v i v aby člověk v klidu bu aby neměly život jeslí aby si v tom tvrdém spánku upadlo bohu. Počinu a aby nastala novými silami jako nový člověk první den narozený abyste znovu z boha narodil do toho dne a ne z rodičů a tak se tam bude. Postupně dneska budou věci měnit a budete čím dál tím více říct z rukou božích a jako pít lide jí. Pocházející od rodičů nýbrž mající jediného otce doba ještě chtěl říct jednu věc nikdy si nemyslete že vlastním silnou všechno zmůže napřed. Ses vy musíte dokázat jenom dobrou vůli ale účinně ne svým myslet mám dobrou vůli účinně prokázal dobrou vůli s s tu vy i myšlením pochopitelně. Ale nespoléhal se že tou dobrou vůlí se někam dostane ty vím musíte jenom je že máte povinna dobrou vůli prokázal dostane bych měl nemůžete ale nestali jsem nový jist jenom pro každé dobrou vůli. Při ten den jsem počinu při každé myšlence to nás baví úplně starostlivosti nabudete klidu který na této cestě potřebuje bez něho to vůbec zdání nejde a získáte pomoc boží kterou vizte jinak zajít okolo. To jsem se s kali bude jsem v sobě místo pro toho boha protože budete vědět že je to základ jenom cesty pokoj lidem dobré vůle základy se narodí ve vás ježíš kristus hotovo. Ještě dál musí samy vstoupit do jordánu na kříž stát ze svých to všechno musem prodělat li se učíte si sto ježíše život tady říct že asi šest v taky si nemyslete. Vím že někde ta cesta končí to je veliký omyl jsem měl hrůzu z toho věčně babička říkala předškolním věku že na nebi to vypadá takže se jim matkou kam na pánaboha na jeho svatý. Jsem říkal to bude hrozná otrava a tím jsem se odnaučil věřit značně to se neděje to se nestane každým do někam jde po této cestě se přesvědčuje. Čili čím dál může být z kdo větší vyšší že že nemá ani tušení co všechno je schopen udělat s pomocí boží a tak asi na věčnosti se člověk nezastaví a nezas. Tady se ne to protože vim rychleji mával rukama nohama ale že bude všech mu mohl mocí dělat i toho na co nebude třebas pohybu ani myšlenkového ani. Mystického vyšší pomoc než která je spočívá v pohybu pohybu myšlenkovému pohybu fyzické všechna stala milovat to posun znalost kterou jsem tvá myslí. Devět se musíme s oral vysvětlim boha tak jejich na nebudou ona se a všech se v této boha se jsou použity bych běžné to takové případy které za ten. Jiných pohádek všechny jsou tak by tu již nevyvodil no tak jak jenom jsou nově seřazeny tak jak je jak je za potřeby jít zenem k tomu že se o této posádky chce. Aby vysvětlil na všech jak se člověk dostat z dvojnosti do jednoty znamená do věčného života a všech ten takže eh že tady. Se vykládá o dvojnosti tak že se napřed když se člověk ne z každého ba odvodit z v těch jedna ča asi a potom se vysvětlim druh ta všechno jsem musíte si myslel že tyto. A ta jim patří k sobě členové těch ta mu patří k sobě dech čili my bratr zlý bratr dobrými to sou kde na prvky nebo dvě složky v jednom a tomtéž člověku. Jak ta ta rovněž tak je to mohl s těmi ostatními osoba mi nech ty nejsi že to pohádce je to s krát na rozbor lidského nitra a všech požadavků které nejsou žili. Ježíš plnění protože k tomu aby se člověk vymanil z nestvořeného aby se plně napojil na spasitelský úkol k aby v něm dokončil fázi kterou. Nazýváme překonání zla samozřejmě překonání zla samo o sobě nemůže existovat jako nemůže existovat překonání dobra. Je nebylo obro se s druhým a proto vám to by bylo dobře bychom si ten výklad provedl jinak nešel z pohádka se kdybychom si vedle sebe dali se s tím. Třebas to zlé je tato dobré a ukázali jak se anuluje dobro i zlo lidskou činností. Někdo se jdeme tou to jde to pohádky jich myslel na toho všech že chtěl vysvětlit něco co dosud neni všech křesťanské tento protože vysvětleno v tato. Jednu část spasitelského úkolu ježíše krista která spočívá v tom že von jak se modlíme v dřívějším znění kreda že on ježíš po smrti na kříži jít vstoupil do. Jak je tak tento vstup do pekel je zde detailně vysvětlováním to znamená z protože desky úkol ježíšův zůstává úkolem který není splněn. Pro nikoho z nás nebo pro nikoho z těch kteří se tohoto úkolu nechopí tak sami jejich na sobě neuskuteční všechny ježíšem byl dán jenom předpis jak to máme dělat. Chci přes bys daleko jde dali již ježíše z této pohádce ale tady je to mi svým přístupnější k pod mu vysvětlena tak proto jsem se dal do toho on tak abych ještě jednou. Mu to co ježíš kristu ukázal svým životem všech vysvětlil aspoň z určité hlediska vám v určité fázi na pohádkovém obrazu všech byly dva bratři kteří žili. Malé chaloupce to je to dobro a z toho to je z za za dal dohromady které v tom na lidském bych obojí dál žije pohromadě jem a. Mám můžeme říci kdybychom to školsky vzali jeden tak zač střed naž si naše dobra hledač nás je zla dával jsem si záležet na tom abych nově definoval do. Pro to zlo tak jako potřebuju v této pohádce nebylo chápal v obecněji než nějakým výčtem chyba nebo vyčteme příchod mu nebo výčtem cnost tím pokusil definovat zlo my. Temné hříchů je pokus beznadějným zrovna jako on je tím dobro definovat výčtem ctností je zen stejně beznadějná si to je z protože vždycky tam jdou. Veliké mezery a celá zastat vám bude postavena na písku z toho důvodu že nepostil budujeme jsem pravý základ toho všeho protože jsem se kterého učí nebo prost. Jak to zlo jak to dobra a to roste a skrze ta své úkolu které stvořené ve vesmíru a v tomto úkolu. Člověk hraje velice důležitou roli při které ke které dorostl tím že se vývojově stal člověkem dále bych chtěl říci jesi tedy dobro a je tady líčeno. Jako jednání toho druhu ve kterém člověk se neohlíží na sebe nýbrž jde mu jenom o věc kterou bože za dobrou no tak tak je to. Obecnější definice dobra než kdybychom definovali dobro provádím nějaké konkrétní ctnosti těch zlo na opak je ze definováno jako jednání i bez ohledu na na tom kolik stala. Kohokoliv nezažil v tom jakého druhu to jednání je ale jednání které by konáno z bez ohledu na kohokoliv jiného než na sebe než na toho činitele jednání zle ale. To pohádce ano a ta pohádka temná život tak je to v našem životě že si neuvědomujeme často že zlé jinak toho co slouží jenom nám i když je v tom nevíme nic špatného. Způsobuje to totiž že jednáme li tak to pořád dál nakonec se staneme kamene znamená ztratíme ten život který tím co děláme hledáme. A to je také je snad proto můžeme považoval za zlo nejenom to své seznamu hříchu ale jakékoliv jednání pro sebe bez ona to. Tak proto například zle něm je cele jednání ze všech přírodních bytostí v tomto smyslu třebas každý druh zvířectva rostlin je tak to ve zlém postaven protože. On se všímá sebe a když se tak někoho jiného tak jenom protože mu to jemu slouží tak takhle ž kdo se tady bránu zlo a takhle široce tady bráno dobra všech. Mám pořád na mysli co ježíš kristus řekl o posledním soudu že jenom budou spaseni kdo konali dobro bez ohledu na sebe nikdo jiný ne kdo se modlil nebo děláme kdož se však něco stinné měl ale. Konal něco bez pravdu dobrého něco doslova na sebe takže když teďka jsme si za bratry spoje dohromady pod jednu střechu nech tady bylo řečeno začátku tak si musíme si z pro ten proč ten zlý bratr a to byl uklovat dříve. jsem dobrý protože mez součástí přírody svou tělesnost tak nemůžeme začít jednat jinak než tak z ale jako ta příroda to to není zlo v tom smyslu křest. Jan z kemp a v tom nejširším slova že že to zlo protože ten to or napřed musím se sám na sebe aby vůbec o tomto životě v tomto světě mohl existovat a kdyby to do toto nedělal kdybych se tohoto tento formy zlata zla. Nevšímal kdyby nežil podle toho tom tak by se neuchoval naživu on myslím vykořisťovat ten s ky na svůj vlastní život v kde říkal se li nemá ani rozum z toho my myslel na něco jiného. A chce ji se i se chce aby se na něho aby byl středem řekli života těch ostatních lidí všech bez ohledu na prosím to je zlo protože my si za nimi všímáme. A bez to vše protože ponecháváme to že přioděl to takhle zásadně zařízeno že tam jeden šlape po druhém že tam nikdo nebere konec řadového jak je mu to vštípeno přijdu. Nimy řád koly taky jedná ty byl stejně se ale ty jako třebas ještě ka která chytá jenom mouchy a ale je to zlo jiného druhu než které se vědou. No nějakého příklad tu křesťanského všech ale je to zlo stejně velké jako jakýkoliv hřích protože vede ke zkamenění všichni ztrácíte život který nedají ustavičně tím že se krmí vše nedbají neni. Ho jiného před vaj jenom na sebe takhle řek bych moh přistoupit vlastní pohádce taky ještě jednou napřed vyráží z domova nespokojen se ten se. to znamená to zlo v člověku musím mít do začátku z toho důvodu abyste řek uchoval naživu a teprve když je zajištěn jeho život tím svaté nazad zla. Jen s tím zájmem jenom o sebe teprve po k se pak se to může naštěpovat také něco vyššího co bychom mohli nazvat jsem zájem o věc zájem o dobro krajem o správné jednání s. Provedli ve láskyplné a tak dále jak se to dalo nazvat naši tak jako a tak se nejsme že ten zlý bratr vytáhl do světa napřed není nese spokojen s tím jsem tomu tam. Poskytl novou a že všude na cestě nedbal než na sebe spojme jednání oponovat tu dohromady první třebas ne zachraňuje. Od práce nebo nebo zrozen od práce tím marně se do pod říci ránem chce protože to není on který tělo poč tak mu do toho nic není tak jestliže jeho dobrý bratr. Cítím potřebou pomoci i tam kde mu do toho nic není mysleli nejen mně nejde o něho všech tak vystihuje vnitřní stránku věci že když je to nikde od něho jsem to. To z povrchu věci není patrno to babička mu potom a ten čaroděj ho potom dobře říkám tomu dobrému že tam všude šlo o něj skryté nesli byla dost to vůbec nevěděl že. když po na těm začal tu na rig kamenem čemu všemu všech že že po vlastně sobě všech že nejlepší po o sobě je pomoc svý jinému ano řek. Tohleto chcete nedošlo nebo todleto schází člověku na mělo začátku cesty dochází dobra později všich čili to fakticky to dopadá takže člověk mnohokrát jedna z ale přímá. Jenom sebe než začne si všímat se někoho jiného bez nebo na sebe a tohleto jednání bez radu na sebe potom smysl pro jeho další budoucí život před jemu jiný z co. K koncům než zkamenění všech polil to kráčí milo jimi kroky za věčným životem kde se nezkamení ano a teď všich. Dál set tak je v pomáhat narozen co co to znamená ten jsou nějaké práce nebo nějaká činnost lidské v lidském životě kde je jde jenom o. To z v moc si nějakou mystickou námahu nebo duševní námahu způsobem kde by člověk na sebe zapomněl. Všech jestliže totiž být člověk myslel na sebe při pomocí jinému přestože by mu pomohl tak by pro sebe tím neudělal to pravé. On nemusí zapomenout na sebe a pomáhat se přitom důležité jste pohádky mělo být vidět přes protože by mu to bylo třeba z proti se jsili se zdržovat protože držení to je ten zdi bratr. Řekl člověk zdržuje ten tak bez on to by tu bez to na sebe jsme se na to že to zdržování to provede ten ten pravý duch činnosti v těch začátcích. Tak za činnost pokračuje dál u toho ta ča k ka tam totiž pomáhat znamená něco víc seš v tom prvním. Dělat jako o nějakou práci nýbrž tam to znamená on s nějakým způsobem se dostat nad sebe ne jenom zapomenout na sebe pro. Jsem neponecháváme v pohádce lest na na strom on se musí od země nějakým způsobem dostat výše všech měla nevíme jak ji příklad bych měl použít. Pro tento případ ale snad kdo dobře říci že sem patří veškeré druhy činnosti ten při kterých nejde jenom on napravení. Nebo doplněním nebo zajištění nějaké ho úkolu nýbrž při který jde v pravém slova smyslu o život ten by myslím že by jako vám. Tak když člověk jde tyto možnosti třebas lekat nemožná kněz živý jak peří sociální pracovník těch ale my se neuvědomil že že všichni lidé nemají tyto možnosti. Je že člověk byl měl lehce dovídají jak to provádí bude takže to jasné ale u jiného člověka který třebas u raduje někde jo. Byl to není tak patrné je tam zachraňuje život nebo něco takového to tam není z toho zřejmé že si tím prosim vás nekladu teďka za úkol toto vám. Vysvětlit protože to byla kapitola sám prasetem ale připomeňte mně později mimo rámec se to pohádky že to není řečeno být zkrátka jsou myš. Jen při které přesahují přes se řek bych přízemní záležitost člověka ono někdy nech od ten život člověku dej jinak než tím primitivním způsobem že. Že by třebas muž život zachránil ale že mu ho zlepší nebože se dostane do kolejí byl do kterých patřit takhle možna víc než fyzické zachránění život. Ta při život který bod od určitého okamžiku ježit při jiným způsobem za jiným jsme před takovýmu šelem nebo s jiným člověkem a tak dále ten to je život při jiný který jiný dopad a. Jiný význam jak se tak ta se do začlo aspoň co tím chci hřích se kroj tím vznášení se na strom nebo leze na strom nedá je tam jsou lidskou té. Je tady brát patří do vody i v od na jen teď když ji obraz před tvá nižším než tvrdá zem a také to. Do s lidskou myslí která je takhle továrnách a prostředí ve které tady doka protože s lidská mysl se pohybuje těch ten to je prostředí tvá vnější než že tu hmota víte že. Lidská myšlenka je základem veškerého pokroku na této země zemi a že tedy bychom měli na tuhletu věc velice tak tak jak si z vypořádáme jestliže. My nějakým způsobem se dostaneme se svou myšlenku za ten při zrozený živel naší myšlenky po. Kdy takže se proto nemůže se dostat se do to přirozeného živlu myšlenky všech tak se udělali sice chybu ale jestliže lidí mi napravit tím že se dale že. Neza tím co se ocitlo mi mohl nebo není mi o dosah toho živlu mysli jak tak činíme špatně protože jsme čím dál tím víc snaž suchu dávati nese. Takovou lidskou přestalo kovu kdežto opustíme jeli to co jsme chytali mi mohl tento rámec či budu myšlenky těch a bude. Se snažit dostat se nazpátek do toho vodního klidu tak nejednali správně musíte uznat se na než byl poznat celé nad naše síly nad co tam ještě jesle citelné. Se tam ještě unese a podle toho jednak čili nech jednání že v tomto smyslu je začíná to že se člověk hledí dostat. Na přes úroveň k do které patřím svou myslí a potom se z této úrovně nemůže dostat nazpátek tento. Je na tom je že tou složkou která je v něm dobrá si pomůže nazpátek jenom to jsem tak to není jeho vlastní síla to je to dobro které v něm žije. Tam na jednom místě v pohádce toto mluveno že jsem tam někdo tam někdo ty ta škole zpívají tomu dobru které tam působilo ano tak byl. To jsou ty úkoly které vykonávají ty dva bratři ji a tak rada se od toho zla do toho dobra ten dale babička z tam je obecně my od. Z něj řečeno znakem trpnosti jakože na stará že znakem trpnosti my nemůžeme zůstávat jenom ve stavu činném nýbrž ve se životě se musíte také postarat abychom správně pochopili a moudrost svou vzali také od stavu trpnosti od ženy a.