Karel Makoň: 80-12 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Samo z naší modlitby která způsobila jsme my viz vyslyšeni je to moc od boha a tam magická síla modlitby ale není to přímé vyslyšení bohem pozorně vás na to a toto člověk vůbec nerozezná kdyby vyslyšen bohem a nic jsem svou sílu vůle s vousy to vlas budete na magii je li si byl ježíš jsem z vlastní síly vůle jisto psát tak mít tak pak se k za zlo otáže kolikrát vyvolil něco. Za co potom trpí jsem život. Prosím to dosud nepřítelem ale to nebylo temeno boží u temně dotazu velice velice obtížná otázka ne na to po vězení ale velice filozoficky po jaká je že vyšel říkáte v jsem cesta pravda a život to je ne na to je obsah. Působení spasitelovo rozumí wu spasitelské úlohy boží čili to není mého v víc obsah spasitelské úlohu v v u z k úlohu stvořitele spasitele osvětitel. Jestliže ježíš kristus řekl jsem cesta pravda a život řekl jakou funkci božího zastává jako spasitel. Musíte si myslet že tuhletu radu v ní. Od školy budete prosíme o mém a nedávat komukoliv nýbrž se říkal svým učedníků v kdo to byly ty učedníci chodili s měli ho u sebe u. Měli toho není na na ani. Voni se nemohli provinit vlastně protože věděli co ten ježíš ale a když to nechtěl taky doby byl před si li co sestra budete nebo tak kdyby sebe je o něco o li ze strachu o tak jim to vůbec nedovolil dáno jako třeba tam na tom jezeře byla davu v tato byli sela on přitom ježíš klidně spal a oni beztak ho probudili ty dostali. Co pak nevíte jsem swámi když tu bouři dobrat při prosba když do bože pane jak tak bychom tonuli když se jsem mnou b toto toto jsi učedník panně uvědomit že s ním bůh u. Většina proseb byli odpadla samozřejmě nemám to nikomu za zlé protože není si toho vědom kdepak dětem viz č u jo protože nejsme ještě učedníky páně učedníky páně stanete byl v kdy naše u naše u. Všechny schopnosti ji budou zaujaty pro k li jen ty učedníci představují schopnosti lidské než rosy výklady rodinného člověka ceta napsáno v ní. A jakmile vstoupí do služeb u toho boha naše schopnosti pak ne u opravdu právo se modlit dejme du božím a všechno je vyslyšena ní. Ale z ku jsme si domy který nejsme v tom postoje zen oni jak nám dovíte nejde a není to dělat nemá se dnes ty boží je to veliká milosrdná ze strany boží ve jsme nevědomí nevíme o co prosíme dnes slepý nevíme co máme chtít vlastně a modlíme se za to máme dobrou vůli ale my neznáme tu vůli boží ne nabýt je u. Ano. Žena je letí čas a mu na co jsou na západě musí se potom s tím se na něho ten dalo vládě ale kteří kdy si žádají sestoupení ducha svatého pomoc ducha svatého v pod si je dělat pořád žil prosí o sestoupil dva svatého o pomoc živa to co je v těch vědní a pro absolutně věčné vím to není z nového ale my víme dobře jak to dopadá třebas paty se let s tou katolickou zlý která také vzývá o stavět do ducha svatého. Nějakou moc nepoznala ní. A čím je to u kam o to své musíme si uvědomovat že ten bůh v musí mít u prázdné víc to nás aby mohu způsobili. Kdyby to byla pouhá stáli pouhé jesle nezáleží ale to jistotám bude musí být ti jestliže jste plni sami sebe žádné vzývání ducha svatého nám nepomůže protože nás není místo ní. My se musíme ze sebe vyprázdnili a pak samozřejmá záležitost ní. Pak je to za správné co oni ho někdo citu spásu dostane strašně jednoduše někde po smrti nebo tak když jsem dobře člověk žil ale být spasen v to znamená v jenom temně spasen kdo opravdu vědomě je spojen s bohem nepřetržitě ne nějakou extází vůbec snu. A kdo může být nepřetržitě vědomě spojen sbohem kde prázden sama sebe ale že tam trvale pro boha místo tak jako říkal svatý pavel se musím zmenšovat aby mohl ve mně růst kristus nebo nežijí žije ve mně kristus dokonce tak daleko do musí. A podle důlek je známe a ne podle nějakých jiný protože to viz tolik vědět jak zrodit pavel ve svaté to spása nebo co spása není. Mně by tady mám o poziční názor tak aspoň by k chodí s tělem ten nebo wattse k věcem že tedy že se nějak tím neříkám že se máme ho to jsme si špatně rozumně být prázden není nebo otce to znamená se pořádná aby ho mohu ji do ale ale prázdný nejsem bez živlu. to moje listím nějaký na ten ten tím byl ne ano jenomže pokud v něm není na lid bůh tak oni říkají že se mrtvý víte ano. A pokud jedněm pokud se do kdy ten ten bůh pak ona tam kde tříd protože stal oni vodtamtud bez to ne že to že mám takovou moc vůle to může udělat. Tak jsem věci jsem žit s věčností vědomě ne a to tedy není mi nad se jak si to indové představují jo. Je primitivní protože byl smyl potírat že kdyby si člověk úplně. Zničil dno jenom se vázat jít rozbil tam není napsáno vzal nic z ale ono zapři své v. Ti na lidí na cestě se spokojen s formou kou při neznám zapři sama od i tam pak v než jsem se zapřu jsem. Bude to dobry mu ale v byto musel rozumět jak prodělá ano a kde bych začal trošičku o a jakmile se rodit na tomto světě tak se od vás pořád se sebezápor. Vaše se ti začínají křičel když mají hlad víte protože tam teďka prosimvás svým maje máme jenom manželku a ale si křičí manželé tam od toho říkáte říká maminka ale pro dítě z čí protože jsem ho něčeho nedostává ale než všemu dostanete stavy el tak se před jenom musí zapři kdyby zapři nazad dělo moc ale při čelo tak by tam matka nevěděla že má. Nad to bylo správné je samorostle přirozené nemá zábrany. A tak zapírá poměrně málo a všechno žene na svůj mým to znamená v něm se něco v tom ti čemu se říká individualit pro vší vím individuality je třeba a je tam měl sebezáporu protože dostanete ruce že ale co špatně nebo vynadáno nebo prostě poučen jak jednat správně v to je u směli nová ale nikdo mu nemá za zlé že se třeba. V něčem s dělá má. Že žena bývá nějaké vlastnosti ctnosti dobré vlastnosti. O pro ty se co přitom o jeho špatnost. A on vyrůstá do určité individuality která se liší od všech ostatních. jsem to ten sebezápor toho člověka vypadá tak že musím poslouchat. Co jsem mu nařizuje musí to uznat za správné. To je velký sebezáporu uznat to za správné řídí se podle toho a tak se dostane takových let kdy může přejít sebevýchovy kdysi může sám nařizovat. Tou vše zápor sebezáporu vyššího a zu sebezápor který. Bychom nazvali disciplinou vlastní si plynou. Kterou dokud člověk nejedná vodí tak není správně na tohleto co tady říkám připraven jakmile ten člověk je schopen určité jsou stane kdysi jiný třebas v oboru spustí vědy kterou studuje abych nařídil pro studuju ale neslevil aby sto naučil čas pořádně to jest ten ten nejlepší náboženský úkon jakým může dělat. Ku po bohu po tam není ani z toho on se správně připravil ano. Tak to je ten sebezápor obecně. Ale když bych chtěl jít za ježíšem s ten a bohem do jeho vědomí se dostat aby ho měli tak ho. Aby mu patřil tak tomu je třeba zapřít mnohem víc když se učím nějaké vědě čemu by se učíte momentální ho jo a musí se namane z že jo no. Ale to tak bych se v dosáhnout učit znalostí ne te aktivita na vaší straně. To žádal i sebezápor uznává. Ale to je jedna ztráta sebezáporu která sama na tuhletu cestu o to tady mluvím nestačí. Tomu sebezápor je třeba ještě trpná stát. Podívejte se se postaví se třebas na vás wu se unaví nemusím si lehnout vlita. Komu se vyspat tato ani tato na ho v to je řek bych s přirozená negativní nebo opačná nakonec pozitivní. Sebezáporu ten pro z mus ten voda by sis sám vyžaduje odpočine ten řekne do ost se země spát. Tohleto past umět si říct za lidského vědomí jen proto abych zahálet ale abych s udělal přítrž své vůli aby se to jak se říká své volený. Abych neměl při ještě do hlavu telat sil smysly zamane to musím ta padneš abych mohla sledovat disciplínu která je založena na obou složkách na aktivitě i na trpnosti a v tato složka se je do toho když si jako mluvím o náboženství ale mystické spojovací. Obyčejné jesiže tu toho cestu sic plnit nebo po kráčet tak musím harmonii dodržovat. Aktivitu on jenom vzor žid jednat správně co o nějaké povinnosti správně konat a tak dále ale na druhé straně musím vědět že toto nestačí. vám to eště řeknu přirovnání které že ježíš kristus v pak ovšem by to budete muset opilec jít ne to byla tak jak vám to řeknu to pod řeknu co z s ho. Co mně překonat který od mládí spravedlivě žil byl to bohat a řekl ježíši co mám dělat abych získal život věčný. Ale když si řekl o tak musíš žil plnit všechny povinnosti které nám řeky je zákon. Mojžíšovi bohu jít a on říkal poděla odvádí vyšší sice do toho málo a říkal mu tak a teď díval nám jediné aby svoje mění rozdal u tím a následování co smutně nad a odešel tomu našlo co to tady znamená že třebas nějakou lekl techniku. Aby se tomu učil pro věc nejenom pro sebe této rozdávání chutí tam na ale si zapotřebí aby tam tím jednou sloužil rozumíte tedy ozdobil říkal jsem jen o ty sytost obyčejným pro mýtem nebo ho na. Ale říká jsem víc tone po že tím nesmí on on musí z toho a proto dávání z toho že ta cesta trpná ztráta. Této rozdávání o vím to daleko širší platnost než vzít peníze a rostla třebas je nemáte ne a z velice bohatý prostě všechno co se učíte vám patří jak je to pro vás máte z toho radost a tak dále o po již v tom jenom říkám abych tomu ukázat že to že to dělat ne nějakou rostou máte právo mít né. Pro špatné to později se i toho baví te. Že kdyby například lékař třebas nemělo u zdraví nemocného nebo chybného musí z toho radost ale musím li především o uzdravení toho člověka ne takové jak to snadno ukázat člověk říká rozkoší tu dobu z ale jde to tam taky. A jestliže třebas začne člověk nějakou modlitbou. Na této cestě tak pak také musí vědět že když bude chtít do království pro sebe. Tak zůstane trčet na určité úrovni může jich ho chtít napřed pro sebe ale nedostanete nakonec cesty jako vy kdybyste nechtěl získat třebas osud. To ráz by na své cestě jen byste nechtěl dostudoval a pro své ne tak nemáte možnosti potom sloužily není možné čili nemusí se se dostat tak jim zatím neví komu ale pracovat ne nýbrž musel je především pospojovat by těl milovat. Ale potom musíte v tu chvíli být připraven na to že musíte tím sloužit. Čili pochovat celé zároveň trpně a zároveň a tím třebas když ne každé ne čit někoho a je to půlnoci. Tak musí zachovat velikou míru sebezáporu aby šel o to zapřít znamená prý také zároveň odevzdat se do rukou božích. vás upozorňuju na toho že tato cesta by měla být především přít a jestliže my to zatěžko zase do rukou boží v něčem daleké když sebeodevzdání že když přes jsem se vodevzdal. Odevzdat se musíte do mínění jak to dokáže. Býci vědom své slabosti své sebelásky své von ne umrtvení toho že patřím sobě do určité míry a to určité míry bohu protože si ji zatím na dvou židlích že to moje cesta všechny nedostatky. A musím se snažit to vylepšovat a právě proto bych radil. Není na to tak je mi těmi primitivním prostředky třebas jsem nutím most ke ctnostem za každou cenu odpoutání od odevzdání se bohu za každou cenu nýbrž dělám něco ho co od pout dá. Rozum a co je toho dělat něco co mně o po ho dělat něco co je to v a co děláme ale co je potřebné a dobré a co mohu vykonal. Ale to se velice prudce odpoutá od své a pak dorostl do toho že se budu umět odevzdal do vůle boží ne. jeden způsob a druhý způsob je tak vám z z kát koncentrace kdybych například byl měl nějaký prostředek v ruce et kterým bych si troufal jít k bohu tak tím bych se celý vlastně odevzdá dokonal by tak by prostřední mýtu koupil bezezbytku je si je tady zemi tak koncentrace nevedla no. Tou nevíte třeba horká příprava tyto slovní pravé promluvte vytkli. Říkáte mi tady že asi vnější způsob z zapři sama sebe bylo oddělit od svého já. Tak on s tím se musí opatrně promiňte protože co myslíte ten ježíš kristus vzal z li pólu ku nějaké lidí kteří neměli a to byli lidi kteří byli plni sama sebe on je musel teprve učit jak to svoje a za nic jo mým otcem. Tohle toho je správné co říkáte aby to byla nejvyšší forma kdyby toho byl člověk schopen ale ježíš viz zprávy svým životem celou symbolikou svého života ukazuje jak se do ústa a tomu odevzdání svého já. Panna malým já. Odevzdala své v tom smyslu že věděla když se s ním jako soud je svobodná matky narodí v bylo že bude vidět že se v tes proč by byl mohl být jenom otrokyní nikým s tebou potí tu že ano. Ani jedno nebo jiným nebo záviděníhodné o nadto riskoval takovým způsobem se vzdala s ze sebe svého ale to vám bylo jinak zachová ale po této stránce ježíš kristus potom vyšel narodil se z vás jeho já. Tom smyslu nebo o co svatý joze rozumu se vzdal svého rozum pospas rozum se vás nená tím že posloucháte vnuknutí božích spíše než co mně rozum na kukla když mu andělem noci řekl ode viz tím dítětem rodit na tak vážil tu druhou cestu chápete to je pro vás dostat tedy vší po mně. A on mně a vzal těch je matko odešel vrať se nazpátek vrátil za atakdále čili tohleto je ztráta po stránce rozumové tam dokázalo po všech stránka. Když například emmet tomu. Potom ježíš byl oddán své rodině poslušen tu třicátého kus do dost tu ho vychoval své v to dostal nebo ta. Vy od ale v tom praví tak tato poslušnost vůči v řádu ve který nižší a to je od tam na nervy že ano to je zase jiné zbavování ze svého a bylo toho nutně zapotřebí aby se moh ocitnout v jordánu když se konečně vzdálil od své rodiny z toho co bylo vás co tou při ten je. A ocitl se v jordánu. Tak prosimvás toto tam by vedl on žádal obyčejného člověka on vtělený bůh aby ho pokřtil. To bylo. Potom žení svého a na tu nejvyšší míru v době jak mohl. Aby totiž to nestálost cestě a k tomu aktu spojení s bohem vědomém bez místa. Když třebas ten zase dál to nestačilo je ničím z toho já. Cel by prorokovat svoje a to byl ten satan na poušti vyprovokovat vědomě tu si mohl dovolit potom co zažil jakou měl zkušenost za svoje tomu aby ses dal do boje. Aby ho se otci. A od chvíle jak se toho satana tak to jeho a to jeho ego se stát vás může v je ale ne jeho a ten další váze li že. Teď tak klademe host musí tak nepoužil vzít pomalinku mistře vás vstupuje na kříž. Ten ztráta hodně dokonalá on se musel zbavit veškeré cti před lidmi. Musel odhodit se zen z tu. Že ho po vývoje vlastní přenést četl co svého cena stavět synem božíma tedy bezmocnou staral a byl proč prosilo věděla jasnost proste četla ne a nakonec se musel vzdát. U prosebené u i toho vedení otce efektem byl předtím zajedno a otec jedno jsme bože prostě opustil tam říká pro nás abychom viděli jak daleko musí jít ztráta ega. A teprve potom moh vstát z mrtvých tak také kristovo nejde či způsobem po vyd tohoto jen tak je to nejvyšší ale i ta otázka je tady dobře kladena u věk je třeba se tak do pověděla aspoň v li v. Je tady svatý pro toho který je znázorňován jak mu to satana oře tak du jak on do vnucuje aby mu o na ten symbol toho že to je a toho satana potřebujeme i tehdy když ho máme v z pro cenného. Protože. Lidství je potřebné tak dlouho dokud nestaneme zmrtvých znamená v joze se ukryl věčném život s ne předtím musel prodělat mystickou smrt z úplného a tak ten svatý to opotřeboval o to své lidství pro ty úkoly které tady měla v jako potřel když kristus pro ty úkoly které tady mně rasy jan byl to vtělený bůh a on proto řekl osobě jsem menší než je otec. Jsme se z toho že jsme tam nic zanedbat a nemenší protože potřeboval služby lidského já. On sice byl dokonale odevzdán bohu dokonale s tím spojen ale bez lidského se neobešel indové předčasně opouštějí a když se ho předčasně opustila nerozvine se je všechna možnost lidského tak že účinek je poloviční nebo ve jsem marném jenom z rozvinutého života se na ve est život rozvinutý duchovní. Přes další z věci z mrzačí vstupovali do králoství boží je v práci na to v ní. Že tato věcech vedla chyba veliká protože na to právě tak těžké a nebude do tak těžké když zachováme tahleta pravidla kdyby si byli takle jestli si krista jako s tím mám vypadat ani vlité to nikdy nedělal a jeden za řekl mýtu viděn že jsem první moudří je pak protože co nesměli stát pak se opravoval to co se věřilo v odporovalo to se v učil u ní. Protože ty li kdo ve prosazovali ty nebyli na výši a. A u ty nebyla nevyšli proto že dokud si pracech je sám často říkal si jak se nebyla z kristovy nauky tak dalece že se nikdy od doby jako celek nemohla postavit na li. Protože svolila že ses zabíjet u z při si ji je volil u a že svým řeka býval majetek prosebné u jaký nechtěli která na od ježíšovy pata u u tak u tímto postavil hlavu byli potom nesmírně slávu. A jednotlivci který se vymkli z této slabosti celkové svět je ti potom bych podávat li protože ty na poklady spatra i ostatní a měli pro za zlé u. Že chtějí něco co je neuskutečnitelné jeho nebo co sami nebyli ochotni z dělat u ča příklad křižovali nebo že varovali dostat tak jenom proto u nechtěl spravedlivý život a dnes pěstoval ses pravá je od půst od jak věci on nechtěl představy katolickým. U. Mám tady od atd dotaz jak to udělat aby člověk myla bližní jak sama se co je to předpoklad byl bez kterého se nedají protože ježíš kristus řekl že to první přikázání milovat budeš pána boha a tak dále a bližního jako jsem tak když to přikázal tak z toho není by nutí když to ne provedu takle jsem asi křesťanem nebo nenásledují krista. mi jasné. Samosebou on tam také vykládá ježíš kristus třebas jsem za tím vším toho miluj pána boha svého. Z celého co znamenati říkala že to nějaké stupně ní. Neboť že tam říká z celého co chce z celé mysli duše síly ne. To nějak des směrem od co chce on do citu nahoru a že on ne rozvedl takhle u toho bližního to je li prostě dáno tím že stavy které tam než setřena každým slovem. Tedy neměli čistá jsi ne před si opravdu každý se kladném to minimum totéž by se mohlo říct. Od rasy když mu chce li se naučit milovat bližního jako sama sebe musím začít napřed citovou stránku jo jak to tam bylo co jsem ten si to maska ano se napřed naučit milovat srdcem to znamená musí mít soucit musí být ohleduplný vůči svému oku u do míry ohleduplný jako vůči sebe jsou li. A pak teprve můžu přidávat o další rozumíte ní. To by bylo co rozumíte pochopitelně asi že se proto třebas žes rozvedl dost se že jiné u to o tom milování boha a tak toto člověk na to bližního o to tvé. Ale zjistil byste jako jsem si zase věc viz děl že by ta láska když on přeci kde od ruky nešla tak sobě u. Nepochopíte vyšší prostě stává a to z toho důvodu že mám pocit odtělenosti. On stech je přesně dojít než které on pro mýtem jsem přeci blíž ne stane li se něco sám nestalo se domněle co jevila toho. Když přitom nebudou se nic nestalo k vám ano jak na tohleto se. řeknu neztratil jsem někoho nějakýho přítel co na za nedošel ve mně co potom bylo pozorovatelem že to by se nedivil protože si moc se tu se dělat takhle se v pořádku tak se na čí a vášně. Kde jak nic tak si velice cení ale to bych si takle nechtěla rozvádět protože jste se od ti ji tady na mně vrhnout ten by se ještě počítat věk není nad el tak je chtěl bych říci jenom tahleta. Že nakonec přece si při znáte že se nemáte tak čili když to upřímně při znáte a nebudete schopen udělat takovým odvážný pro že byste miloval toho bližní jako sebe stejným s vědomě a proto ježíš kristus před sum před v tom milovat boha. Takže ono se musí začít s láskou výživu prosím ne z lásku bohu protože ježíš kristus řekl když nemiluješ bližního doma přece jak může milovat boha ten je být. Je pravda ale učit ten stupni se to zastaví jestliže neb při z mu k tomu učení se lásce bohu teprve je jakmile se v tom učení měla jsem bohu dostanou do stále toho. Tak najednou nastoupí temně v dětem vím že to bůh který mi to znamená vím ho z pocitu oddělenosti v chvíli s ten se bude proměn čte ale bude pro makoň rozumíte. A to bude vyhráno ovšem to musím užit víc sám ze sebe že tady řekli opustit sama sebe zapři sama se před tím značné míry ale jenom kdyby to dělal pro sebezápor tak nedokážu on si být ni veta negativní ztráta věci tat tak na a si také aktivní tak osy milovat toho boha a tím se zapírat obojí musí na ony a když toto dokážu na určitém stupni tak najednou. Zjistím že jsem. Třebas ve vás asi věnován záleží stejně jako na v a a to proto že vím že pro nejste něčím co nejsem jako asi ježíš kristus řekl při líčení posledního soudu že spasení bude jenom kteří nezištně milovali žít jsem jsem modlil. Z mít za zlé ale on tam takové spasil od spasen jenom ty se milo kteří milovali nezištně bližní ani řekli on říkal kde jsem žaláři ještě viz byl jsem nemocen a tak dále že jsem na dali jste s tím jsem ži jsem nic bytí neví tím říci že cokoli jste učí mými tří. Vizte činili jste neučinili mně jste neučinili jak je důležití je s to je vidět je že třeba také trošičku dbát o krista o lásku bohu přestože on z pas věty který nezištně dělají pro bližního že vede do při víry to jsem si vtělování řečeno že by nikdy takhle že vše nemiloval kdyby cítit oddělen od toho kterého milovat kdyby ten sat samaritán myslicí oděl toho nepřítele který byl ještě. Bez vědomě nemohu mít za nic dítě v čem jo o šetřili. Tady nebem byly by v když jsem tady mluvil o tom kdy si to dokážu. Být takle od osobně ano pravým slova smyslu být zrovna v tom bližním jako v sobě ano jsem tím naznačil tak trošičku jem málo no že to nedokážu. Z vlastní síly k tomu je třeba opravdu napřed se otevřít tomu bohu jehož jsou všichni dítky a on jako a ten bližní jako já. Si že s si jednou stanou jako dítě to je první požádáte tak prostě na věc pudu složitě na indicky měla nebo do mat vždycky křesťansky to nestačí. Tak teprve pak je naděje že to zmohu rozumíte musí se stal velice prostě myslícím člověkem kdy jde do to by se mohl v křesťanství svatý ztratí se žal do majella prost si. A ti co nebyli tak prostí todleto nezmohli. Tak jen myslím že začátek prostoty spočívá někde ve spravedlivém životě. A potom to rozené přirozeně myslet v ne tak nějak by uměl to prostě vážit si toho že jsem tělo zdali je rozum a že to je to slohu dobu jiné světlo od pána boha že ano a že mám také cit a je taky světlo od pána boha ale když správně užívám o dost v i. Von byl z právě míře prostoty as potom vyplyne z prachu doba ducha to blahoslavenství které vynese do schopnosti dělat to ne to co jsem si vydali jsem vám odpověděli za se mi tam vám tohleto nebudu moc důkladně vysvětlit s a protože mi na to nezbývá čas. Ale jak to obejdou ne ti to co mně říkáte když potom se tření dostavil nějaké výše musí se vrátit nějaké prostotě jakého nižšího stavu prostoty as s tím nesouhlasím vyšší stav prostoty a proč by si to vysvětlit na více nezmohu této krátké době nejí v tu jsem plnější vynálezy tohoto světa jsou vynálezy. prostoty která v tom je dejme tomu možno v nás to viděli třicet tou visí svědky v ale třebas samočinný počítač ten vy víte provádt ne. Od umí derivoval když na ty tu bytu elementární všecko zvládne všechno možné zvládne zad stejnou dobu jako člověk třebas kdy jehož král více. Čím je toho ty jane že protože. Že umínil rozeznávat je za ale tedy za nebo ne je tam neklid. Není taktika ten nula je tahle veliká to je jedna každé složité číslo tři víte něco o sum nestát pět si umí rozložit nají jednotky on od li. Na strašně duší v linci jednají jedna jedna nula nula jedna jedna nula ano ale von jedna je třebas třista padesát pět li na tom jo. A ta. Pro s tak bych pro z počet neumí a mohl by byl na paty z počít s to tak jednoduše je ten princip jak to prosimvás ponížení naprosté povýšení toho složitost. Protože opravdu to co na u tak věží v z ve strašně proste v ale tak je je z tele že vy při své složitosti nadto nestačíme. Tak od a no tak říkám prý v nějakém spisu že člověk dneska o těch ruky svých letech přestat tak složitý přesto víš že těm duchovním věcem než dřívější člověk který tak se s tím nebyl by tedy prospěl pod cesta se to mně když si z vás zdá obojí je pravda tebou žil tak že obojí je pravda ale přesto by řekl že dnešní člověk toho když z toho důvodu. Že on možnost. Na sebe víc z těch se rozvinout víc než člověk bez člověku o starověku. Duševně přítel tělesně a musím vám prozradit že jenom z rozvinutého života sebe a se nerost polo rozumíte a to budete pořád u po rozvinutý tam nahoře ě co do toho vložíte co se vrátit vizi která nás to je věčné. Ale dejme tomu kdyby byl nebýval svatý petr rybářem který uživil svou rodinu tak toto své vás jiného vložit. Ale to se vás do toho proč byl on přestal být tedy vás zemřel vyd. Začal být li vás jen duší tímtéž li vás je jenom že to byl duše a tak je to s tím člověkem. Je neměl lékaře jeden je říká věcné věcem ale deska za sebou vědu. On může rozvinout když co ale. Na své úrovni život tak jak nikdy předtím nikdo nemohlo myslím že dneska žáček z dej výtky vydal mnohém v let velice učenému a moudrému panenské to on nevěděl co s tady vidět nevidět tys vystupující z živému dovědět že to světlo o nevěděl to neubírá nic na velikosti toho komenského on ve život rozvinul jinak láskou. Tím viděním ale ježto dneska ve po této stránce rozvineme toho a tam nasadíme pás ne asi onu. Tam za námi při ježíš kristus na tom místě věcné on dovede oni i do hospod i do vědy. Ve stavy ale opravdu na pokraji těchto zkušeností prosimvás přečtěte si láska v je knížku od láska přejdeme se v nekonečnu strana sto čtyřicet do tam s valně říkám tu bylo pro nad ano ano ne. Ne ne ne ne ne ne ten nebem nesmrtelné co se vynese nekonečném nestojí jinak nacházet v nejsi jak na vás jak je to ale budoucnost větší toho co začíná dnes promiňte budoucnost začínal ještě to na jim bylo pro nás ještě licet je to velice dobra a výška tři řeč o stavu dnešní vědy v tomto oboru astronomie ano tak asi prosit ale tam je z ve že se ho činnosti a tam se dovíte jak. Je blízko nestavil jak jen to chce velice být. Ne všichni budou vyučen je od boha a jenom ti dobrou vím či on konal přijdou po prosit velmi jemně ježíš v něm. Č prosimvás tam není to dále přesně určeno od boha z nevylučoval mým bohužel všichni jenomže jsme si to nic z toho li své vědomí a jsme sled. On mluvil k mnoha lidem a oni přesto zůstali ruší přes tu se lid ne. Tato on nemohl. Když se někdo ho postaví na pozici svého a kdy o prokázali se ho vás to rád že by ho třista ale vlast jen tak neposlechnu že ano. Tak opravdu jenom tento slyší v dobré vůli slovo boží ten příde k tomu kristu abych to řekl ještě jeho slovy je totiž když vyčlení ne z toho evangelia něco ho. A vydáme to za celek tak dycky se dopouštíme chyb. Jak tomu říká žid abych tím nebyl tak přidat ještě aspoň na slovo viz ježíš kristus narodil. Tak prostí pastýři v někdo jiný byli toho svědky a chodili k němu a naše mu dali nedovol se z toho ne ale voni taky slyšeli na nebi sláva na výsostech bohu a pokoj lidem dobré vůle čili při narození ježíše krista byl dán proto na dobrá a že musím o pro dobrou vůli aby vůbec o slovo boží slyš žádnou mi poučena. Který nemá tak nejsi z ten vrchol toho ten pokory není obyčejný klid. Ale spočinutí v bohu ano které přinesl ježíš kristus že si či ko nakonec za to co pokoj vám že ano. A potom se tím zjevil po svém zmrtvýchvstání kde ano o tak on tam hle při narození ukazuje cítil a z nějakých okolo světec ji dostal k u. U je že známe podmínky všichni s tělem na to vám nemůže praví se u posledního soudu že bude soudit živé víme tvé z toho že krev do lineárně usoudila před týká všech lidí kteří zemřeli a v ní. I těch lidech bych těch lidí kteří právě žijí v ve kdy ten soud nastane a proč se ho chopit takle tak očekávali že jednoho nepříliš kristus plné slávě jste jak tam věštil li. A ten to jsou nastal u. E tady tam říkal o těch se na vás toho li se se poslední soud strašný známka vůči možná takový žákem věci ne jak to dále přítele u. Ás to byly buď se z ani v tom že to událost pro všechny lidi prožité i ve své ano u. Jenomže u bohužel ní. Z by jasem nesení jedna věc vytrhnout a potírat věc druhu nýbrž se musí vzít by byl jako celek pak se do zákon nám říká staň za tak jsou povídal šli které mají jenom jisto lidský význam pane takový ve vnitřní nebo po mají dalek od ale ne u ale na tom novém jako je i ta s to je život ježíše krista je plná vnitřního symbolismu a nemůžeme z toho nic u. Vynechali jestliže on říká všimněte si ježíš kristus jinde ne u někomu který ho chce následovat u prosím u u po za mnou v když chceš li říká pudu moc na ale dovol abych pochoval svého otce u ten nad a on říká nech mrtví pochovávají mrtvé v v a. Tak mezi námi jsou mrtví a mezi námi jsou žijí li to je jedna oprava u obé zkoušek i ty mrtvé u velet u potření soudu tím že i ty živé ano dále nebude to jsou který který ní. Pocházel který bude probíhat pro celý svět najednou se stavět si přesto zde bohužel. Kdežto individuální záležitost uvnitř člověka a v tom člověku samotné jsou věci živé u pasou věci mrtvé v ní. v tomto smyslu bude také u soudit živé a na tvé v ní. Co je do kterého se oddělí od toho zlého navěky do prodělat ježíš poslední jsou v ní. Tak v tom na věky bylo odsouzeno k ke zatracení všechno zlé ano u. A navěky bylo povýšena věčnému životu všechno dobré u takle míchy o každém takle že tu pro byl s u z li. Kdyby tomu takle nebyla tato vykládám tak ježíš lhal protože řekl amen pravím vám jsou mezi námi někteří kteří tento poslední jsou zažívat u konec je za zažil tak pata měli ten poslední jsou ne u. No a protože dodneška nenastal u tak asi ha ne li. Jestliže na takto by se tak jako u mezi nimi ty lidi je jestli kteří zažili ten poslední co s a konec světa u. Oni nastal konec je každý dost sebe úplně ztratí li úplně se odevzdá u ten zažil u po se co tu a více to je poslední co u. Proto může praví svatý ve své když to je první asi kapitola druhá ní. Že znovuzrozen nehřeší krát z protože přitom posledním soudu byli za to je jeho špatnosti silou boží ale si do toho člověkem. Tak je třeba rozumět poslední jsou li že židé i mrtvé jsou u ti. Bohužel ti chápat symbolicky u se dosud nepodařilo světly něco co se hodí co se nehodí říkají tajemství není nic tajemného když kristus řekl zase nelhal všechno tajemné bylo pane m. U as chceme li že do dob do svým šel tak mu to bylo odhaleno ní. Podívejte se v vyšlo všeh ona ostří nože že si tuhletu větu li. A jestliže on tam říká kdo věří si. Bude spasen třebas volně a on to nebude spasen a vodu nevěří bude zavržen spočívá boží tak mírnější tedy. Tak to jsem rád se tak slušně vychází rád že svatý jan v ale proto že bych měl velikou proti když přísněji jako posuzovat co je toho vně boží vně boží jak mystikové to chápali je stav ve kterém si člověk uvědomuje boha třista ti mystikové čas toho zažívali vědomí boha. Nebo ježíše krista chcete. Ale nažíval také odlivy myslím zdálo ten bůh je opustí jakoby z ani mně mal. No a tento měl božím oni si nedovedou vysvětlit sat nejvýš tomu byl to je ne jako od do katolík ale je je to smysl toho že to po dobrým nejde za bohem. Ten de poznání utrpením neboť bohužel jediný osud vás všechny čeká že vším tím bohu musíme. A i tím životem který je pln neměli ani za sk. I ten život v nás musí nějakým způsobem přibližoval bohu protože ne i ten o stvoření člověka nemělo smysl to vás při bez do za z pátek bohu pro tu stvoření člověk. A tak to je poslal a to se nám jeví jako boží rozumí utrpení asi tak ve zkratce samo v že mu mystika zevně boží daleko ještě duší ano ano to tak jsem říkal před si zase potom to nemá nic odkud a sami to vás na bohu a s sebou lidství. a když si to živých mrtvých. Tak taky musí říci se stát živým to on taky že byl dát taky nemám pro čas. To se domy říkáš prosil za svůj jak se stát řídí on tomu jako nemohly říká a že se stane živí tím že se musel znovu z vody as. Zase větou se ho měřitelné ke a chce dokud svatá terezie v do toho díla za v osobní spásu pro spojení s bohem vkládat všechny své síly. Tak učila v tomto druhu nevědomosti že něco svého. A druhé mohla ži jsem to silně pochybuju že z něco při vlastněna co nebylo její. Ona věděla že ty věci jsou všechny celý životě máme od boha ale když člověk něčím vládne tak musíte proměnou živosti věda jako z vlastní o. A taky po dlouhých osmnácti letech se naučila s těmito schopnostmi které měla ráno jako s vlastním. A to stačilo k tomu aby se ocitla na konci svých sil protože pokud něčím vládne jako s vlastním tak uzavíráme bohu možnost aby nám dále něco navíc co je za tím co vlastníte do nás totiž se toho mocné nejde takže my nemůžeme to vlastní moc ženo málo a to nestačí napřed. Konáním sama sebe. Takže jedno odejdu se kristus říct protože ona vlastnost svou malá. Prosím ti říci nikdy nic vlastního v ale to vidím na to že to nepochopí v. Že ty si myslí že kdybys do toho že dobrou vůli city myslíš si že to všechno své nedala takže nemá vůbec právo zbylo bohu tak. To je na tom správné že si také pokorná ale když o to přeci není pokora vyšli vidět odkud je a toho by se nedovede přidat při nejlepší vůli vzdát v jak něco řekl opravdu si dala všechno co jsi měla neveto mělas zlo. Když to tak je to zlo pro v ale je že jsem si ve řekli měla tato na vědomí že z této nevědomosti nemohu přímočaře dostat. Ale teď ti tady ti dát k dispozici. Něco co samočinně nebe škola zas nebudeš moci považovat za své a to je utrpení na kříži které vede ke spasení lidstva nebo ale spad. Ta a tím se s tím je její ji. Tím souhlasila řekla říkalo o nejsem hodno pochopitelně dva pokorná ale jest svět to je jediná možnost tak samo jsouce všemi deseti do toho chápou o u lidu a kdy hle v tou mocí boží spasitelskou se k tomu bohu dostat. svou této co pořád říkám dneska několikrát že na cestě jsou nějaké nebes. Nebo na kázeň jak jsem říkal jinde a to koncentraci ten bude který vlastními silám za vlastní své nemůžete o muset spolehnout na tu sílu boží a z to někomu dříve nebo později pole toho jak daleko od ba jak masy no to já. To tak. To ne praví se že království boží násilím trpí a násilím je dobýváno pravda říkali ježíš kristus. měl přitom na mysli svoje utrpení na kříží neboť. To to krásy boží které přišlo mezi lidi musel trpět toto násilí ano ano a stejným násilím. On potom žádal na svých žácích aby do bývali království boží. Ovšem to násilí kterým oni do bývali království boží dojná charakter než když jen na tom králoství to násilí děláno že to jsou dvě dva protiklady proč se postaven nás li tak o umře na kříži. A si nebývá ale bez jak a do království božího cesta rozumíte čili že musí to takle chápat. Jako dvě věci paralelně ze sebe vycházející né. Že totiž ten kdo se připojit k ježíši kristu. Musí si uvědomovat řidší veliké násilí království božímu v tom v tom smyslu že oni tečka. Celý ten vesmír je stvořen bohem. A zase o dejme tomu osud nás neviděla let existence tento samy snad co nevidíme tento nevíme třebas jím nebo vůbec nějak kdy to nešlo ale pořád je tvořen dál tady se dovíte z těch spisů může vesnice prospí nás tvoří mluví jsou stavy nesmírně je tak dále. Ale vedle je to v tvůrčí činnosti. Která a pořád spěje lekci od boha do času a prostoru. Ježíš kristus oznámil. To co je faktem on to jenom oznámil ti svým životem jistě proti proud. Proti tomu všemu rozum který vede to stvořené nazpátek do boha v tom je třeba aby produkovat ohromné násilí na samotném bohu který jest pocitem aby se člověk dostane stát že toto a z boží totéž na příkladu z s námi úkaz tedy není s ním právem. S jakou jak ku bojoval celou noc s bohem vite. A vybojoval vítězství a bůh mu krám řekl v pustině. Z vítězi z ale ti za to nám čestný následku znamená milost zažil jsem to ano než do než to o tu milost tom mnou bojovník boží že tady s ky izrael ano protože jsi spojovala s bohem se z buď dělá násilí v jaké pak to ona s dovolte měla tu dušičku od byl tu mohu jsem to tam. V tom za jen o rozvedl ale protože tam by to mohlo zaniknout množství povídání tam prostě v tak je to ještě mnou řekl ten jako měl druhého bratra dávána ze ano ano na nad ano ano ano na a v bylo rozděleno majetek mezi její an nedělat. Ano dostal proč šel takže jako z boha ale svědomím mu nedal a chtěl se z bratrem kterýho za to ne ne nad smrtí na viděl smířit ale věděl že když k němu při je to tak. Než u neodevzdá to z čeho jsem neprávem jak si myslel mocně do ten bratr za mě. Jako měla atd tak tam napřed poslal před sebou posly a četnými dělali šel taky za aby odprosil ale přesto si dal po si z mu s nimi dělat. poslední noc se pocitu z na řeku řeky asi jordán. Z posledními věc mi o z o kterém které tak i poslal z tato do musím nad tak. Ale nikdy ale nikdy kdykoliv poslal tomu bratru něco o nějaké dali služebníky o chce dobyté obilí nikdy nikdo se nevrátil z těch poslů ne nikdo mu neřekl on to přijal milosti. Anebo rád nebo se smířil nikdo se vrátil všeho zlom soudil tóny všechny po vraždil v ty prost li moh právem rosu věřili. Tak jsem se ocitl na protože u toho tví řeky a moh tušit jenomže také zemře smrtí. Ne ale pro spravedlivost která mu tam mám na mysli před jenom se rozhodl žít k tomu co na sebe a nechat zabít tato bezpráví na ten tomu bratru stalo. Dokonale ztratil sama sebe. Je to on nás ti víte z větší na království boží proto by po jeho mám na bohu do vítězství rozumíte. A proto byl bojovníkem boží řekl. Mám takový dovětek k tomu při mistra na ono to tam taky takže ten člověk který vlastně před ti na vývoj vesmíru ano ale dostal ses byl přijde spáse než celý vesmír no kdysi vlastně se nestal zatím u zrod pád kolem takovým násilník jen z no. Tak bych řekl že po této stránce že to nemělo vykládat protože tohleto je mínění které pochází z z rozumu odděleného od jiného rozumu nebo z pocitu oddělenosti je to s ti říkám z pocitu oddělenosti máte pravdu ale bohužel je to klamný pocit a taky to kladná pravda. Člověk když doby ve spásu pro sebe taky nebývá otce nesmí o uspíšit je celý ten je ve vesmíru a my se nemůžeme podělit. Od toho vesmíru nic odejdeme pánu bohu mi ho za sebe za sebou tak se stane spoluspasiteli každý děj který probíhá. Před vámi z vás podívá silou boží protože máme li se v tom ději o tak že mám li tady žít potřel tomu sílu boží ne u čili rozvíjením tohoto děje toho času a prostoru před našimi zraky tat u pro naši bytost vedle při bytost je s námi způsobuje že my přijímáme každou vteřinu dalším sílu od boha u či je to pro nás požehnáním ten čas line když v tom správném v v u. A tak je to obdobně se z ne tam jsem taky do z čí děly jenom rozvíjením děje se tam na nás ti na moc dávat nebo u. U ní. Na nás na ale vyd milost boží rozumíte jenom rozvíjením děje v situaci jaké jsme nestvořené u musíme víte u u ní. Řekli jsou učinit jenom rozvíjením děje u abychom mohli od boha on mi milost přímým u před ve jsem se ne o moc vysoko tak za dějem za překonáním děje při maje větší míru milosti než než tím dějem ano u. Toho ale je u ústně město u z toho času vystoupit ale do doby opravdu je velikým požehnáním všechno co tady žije ne u. Protože všímáme přitom od boha moc o třídu božího bychom žili čím existenci existenci. A výklad nějaké všemu a i bez horu tam příhodné tu sílu rovněž protože taky citát sebe jsme si vědomi a zase ale jiným způsobem než se nadto si protože tam ne je svou vůlí odporujeme u. Čili on do vás že výklad z jiného konce tak devi nemohou působit protože mu jinak vzat jede dělo stavu protože mu klademe odpor svou vůli ano. P. Říkáte mi tady stává se někdy že se dostanu situace které bych mohla říci že jsem jednou prožila v známým. A že ho jako známá. Musím vám prozradit nevím jak by se založená ale že kdybychom tisíckrát nedělali to co dneska děláme předtím někdy. Nějakým způsobem el tak bychom to dneska vůbec nedokázali udělat. My jsme živi vůbec opakování ustavičného opakování jen opakováním matka studentů tam se pořád prostě učíme v. nechci se když jsem třebas vám si co předchází vtělení ale je tady jednotka v jednom za veškeré než jsem stvořeném znamená vy se jenom s kde být oddělena třebas pod se matky od svých dětí a tak dále ale dneska sis ne všichni vnitřně propojení. Tím se dokonce zažívat ne jenom to co jsem třebas v tak svých vtělení zažila tomu že ne. Ale může také zažívat to co zažil prosto k vám hodí když jsem s vepři to žid jeho zkušenosti o to není tak ve mně odděleno zkušenost že toho člověka zkušeností jiného člověka. Na vás vliv mají vliv tys šel z jiných být v k v. jenom o to o velet ticho vzal jsem od něho něco ale opravdu my žijeme taky ze zkušeností jiných sporu vám teďka řeknu takovým způsobem než to nad je napsáno a tak se s tím pudová. Nebe když to opojen za zdánlivě ses říká své. Že když někdo se zříká sebe k u li tomu aby zase dosáhl boha že toho všeho čeho jsem řekl desetkrát syny jen o snu přistupuje těle tak prosit ho. Tak potom se ježíš kristus vyjádřil takle on říkal v pravým tam z s někým je to tak. Jako když čili vyžene ze své komůrky jednoho zlého ducha. A vyprázdní vyčistí raduje se z toho a když se vrátí zjistí že krista sedum v se do dne ne v tady si si člověk když opravdu se z od osobně jenom proto aby poznal boha jenom pro to se od osobně dopouští jedné velké chyb že se jen nám snaží o to či s vodu podobě poznal. Boha aby se spojil s bohem a pojem boha jako by byl ježíš kristus řekl snaž se být čistí o ono to stačí to nestačí přijde středu jiný aby vůle ještě horší a budou řády ještě víc než ta první a proč protože zapomněl na první příkaz. No neříkal čisti čisti čisti takle použil jsem byl na li křesťany že se nakonec podobali ve vás. Ale to je pravá cesta. Ta vás jste miluji na boha svého z toho co do svého své přesvaté dále omyl když jako sebe kdo při tam od osoby ale ne takle abstrahovat ale od když mýho dělá taky do to tak jsem od oni se nevrátí špatně rozumíte. Se s o to musí to být všechno takováto musí mít láskyplná ohleduplná jak neni je a ne jak svatý pavel řekl. Kdybych všechno dělal novými jazyky on byl zázraky dělal něco všechno dělal všechno pomine kdybych lásky neměl kdy z onen zvučící marným dělal to bylo jenom z on zvučící. Že je vizi přestal oni tady bylo potom zvuku ne musím do toho vložit vás to si tam všech těch kolem těla jak být ta křestní a od stany v to co řekli kristus v na této cestě prvořadou nutností aby člověk v na ten na tom stupni ne že je. Že si byl vědom toho že jenom za určitých podmínek se může dostat dál. A těmi podmínkami soudu že bude zachovávat řád toho s čím dokonaleji bude zachovat řád toho stupně tím je větší naděje že se ocitne nad tím řádem. Není pravda že nad řádem se ocitne ten kdo ho nedodržuje prany a vše z ti. Nýbrž ten kdo ho li ten des správně povinnosti svého stavu. A správně tím myslím kde tak jak lidí je plní ale něco o to ale ten na z lásky k bližnímu z lásky bohu ale ne o na kromě v ničem ten řád ve kterém žijete protože že kdyby se šel celé dala matka dětinné pro nějaký náboženský že vyčetl střeva ze svý svíčky co se nesprávné. Nebo no a kdyby třebas něco opomíjela z nějaké nadřazenosti nad tímto po na není e musí člověk i kopat brambory že to nutné že ho z po těžká práce když je nevěděl jsem a nemá prostor ale na úrovni třebas které nemá kostelní ho. Poznáte že tímto způsobem se nad tím řádem ocitnete tak. Že to budeme dělat se samozřejmostí co dříve jsem musel dělat mohu cení anebo že si že jste si na to myslet. Jakmile vám to bude na naší úrovni samovolně samozřejmě co nám dříve nešlo v čem jsem se jen si třebas měl nějaké ukázce lásky z se museli světa jsou ne. Tak chci si dokazuje žes to je na k otci úrovně před nějakým stupně a teď musíte nasadit nové prostředky abyste z ne na ten stupeň na horu stání a tím novým prostředkem obecně řečeno je vždycky umět si o tom co jsem dosud dělat. Z poctivě říci není to nic proti věčnosti jsem služebník neužitečný asi tak být trošičku po kolem dívat se někdo je předem mnou a ten to je pode mnou svým vývojem nemůže za to asi ta to znamená s pokornou. Opustili ten stupeň který jsem překonal tím že by to s a ode na něm. Ne odejít od rodiny ne odejít od toho co jsem dělal ale trošku své nad tím pozastavit tak že bych se zeptal atd co teď bože nejít dál bez jeho požehnání dál nechci bez svého požehnání a tak mnoho o to prosit to požehnání křít to po žen při nečekaně li to není čekám. A přijetí způsobem že najednou se ocitne někde ve jsem nebyl nejednou začnou mít k sobě hodnoty jistoty které jsem před tím ne by ne ne. Jakmile tu jistotu novou kterou jsem před tím neměl po žiju pro ten následující svůj život tak pracuji na vyšší úrovni jestliže ji nepoužít padá nazpátek aktem horšími kdyby tam vede na ho čili nového od cení nový smysl života hledat pořád čistší lepší dokonaleji než. A vždycky on byl s co znamená vždycky svítí celý ne toto když tam mohl přidat a toto v nýbrž upřímně začít nanovo jakoby včera byl vůbec nic nedělal. Jestli při při dosti říkám to přirovnání o tom podobenství života svatýho antonína poustevníka on se dožil sto pěti let a dělat proti do způsobem nepřeju tak doví. Ale jak ho žijeme to je důležité jak ten náš život li para třebas byl krát. On brát takle onu každý den ráno začínal znovu. Jako byl den předtím nic nedělal ze návod nemohl že rád nikdy k v na to že ty mu nějak není milosti. Že mu ukazuje svým malo dobra nebo čemu málo všeho málo proti živě nebo všeho málo přeje nebo že nějaká protivenství na cestě dopuštění božího tomu nikdy nevyčítal. Protože si byl jist tím že každý den musí začínat znova aby totiž nebyl povýšen a nejenom toho že každý den začínat z mu ale každý den o čili všechno co udělat všechno co udělal v každý den složen do rukou nebo oné tak i důlek. Jít dům aby člověk lidu v mu aby neměli život tělesný aby si v tom tvrdém spánku upadal ho učit. A aby dal stal novými silami jako nový člověk první den narozený aby se znovu z boha na rodil do toho né. A za či a tak se vám bude postupně jak tam budou věci měnit a budete čím dál tím více žít z rukou božích a jako i ty de b pocházející od rodičů nýbrž mající jediného otce not a bych ještě chtěl říct jednu věc nikdy si nemyslete. Že vlastní silnou všechno zmůže napřed sic kdy musíte dokázat jenom dobrou vůli. Ale učí je svým myslet mám dobrou vůli učí prokázal dobrou vůli skutky. I myšlení pochopitelné ale nespoléhá se že tou dobrou vůlí se někam dostane ty vím se jenom je že máte povinna dobrou vůli prokázat do as tak že bych nemůže a. Stali se se ho s jenom pro se dobrou vůli v při tak jsem počnu při každé myšlence to vás baví úplně starostlivosti nabudete klidu který na této cestě potřel ve bez jo to vůbec dán nejde a získáte pomoc boží kterou byste jinak zajít od do se s kali bude jsem v sobě místo proto o boha. Protože budete vědět že. Je to základ jenom cesty pokoj lidem v dobrém ne ten základy se narodí že nás ježíš kristus. Von to musí ještě na musí samy vstoupit do jordánu na kříž vstát mrtví to všechno musíte prodělat li se pučí tes jisto li že život či z asi vše v tak si nemyslete že někde na cesta končí veliký omyl. jsem měl hrůzu z toho věčně babička říkala v předškolním věku že na nebi to vypadá takže se jim matkou kam na pána boha ne jako svatý jsem říkal to bude hrozná otrava a tím se se odnaučil věřit vlastně. To se neděje to se nestane každý do někam jde po této cestě z se přesvědčuje čili čím dál může být z do větší vší že že nemá ani tušení co všechno je z to ten dělat s pomocí boží a tak asi na věčnosti se člověk nezastaví ale nezastaví se ale ne co do že vím že bych li mával rukama a nohama. Ale že bude mu mohl moci dělat i toho na co nebude třeba pohybu ani myšlenkového ani fyzické vyšší bohu s než která je spočívá pohyb v pohybu myšlenkou ano odlivu tisíc. Je to na něho toto posun to z čeho jsem v tři sví devět se musí z vás mu. Když je není pohádky na dovedou ono se chce te to bohat se jsou po lid ty běžné pohádkové. Případy které za se z jiných pohádek všechny jsou v vypůjčené od je no tak jenom s tou nevěl seřazeny tak jak ale jen za potřebný zenem k tomu že z se o této po krátkých cele. Aby když svět věda nám jak se člověk dostat z dvojnosti do jedno ty znamená do věčného života. Ten takže jak tady se vykládá o dvojnosti tak že se napřed řek ne z každého páru dvojic z něj jedna část a potom se mi že ty druha. Musíte si myslel že tyto nastaly patří k sobě členové těch. mu patří k sobě nech či by bratrství na bratr dobrý to jsou kde na prvky nebo dvě složky v jednom a tomtéž člověku a starat než tak je tomu s těmi o se mi osobami jednej si že to v pohádce je to s krát a proč spor lidského některá ta všech protože na ku které nejsou li k k když plnění co si k tomu aby se člověk. Vymanil ze stvořeného. By se plně napojil na spasitelský úkol. Aby v něm dokončil fázi kterou nazýváme jem. Překonání zla a samozřejmě překonání z na samo o sobě nemůže existovat jako nemůže existovat překonání dobra. Jedno jde ruku prudce s druhým a proto vám by bylo dobře bychom si ten výklad provedu jinak než jak zní pohádka. Kdybychom si ve nese by dali ze tří třebas to zlé a to dobré a ukázali jak se anuluje dobro viz ono lidskou účinností mimochodem autor této pohádky jich myslel na toho že chtěl vysvětlit něco co dosud není. Protože jsem si že to že je vysvětleno v atd to vám jednu část spasitelského úkolu ježíše krista která spočívá v tom že on a jak se modlíme v z dřívějším znění v k se dá. Že on ježíš bo smrtí na kříži vstoupil do pekel tento vstup do pekel je zde detailně vysvětlováním to znamená s protože desky úkol ježíšův. Zůstává úkolem který není v splněn pro nikoho z nás nebo pro nikoho z těch kteří se tohoto úkolu nechopí sami jejich na sobě neuskuteční ježíšem byl dán jenom předpis jak to máme dělat. Předpis daleko detail již již že v této pohádce ale tady bych je to mysim přístup nižší pod mou vysvětleno. Proto jsem se. Dal do toho abych ještě jednou to co již při s u kázal svým životem. Vysvětlil aspoň z určité hlediska nám v určité fázi na pohádkovém obrazu. Byli dva bratři kteří při by malé chaloupce. To je to dobro a od to je svázána dohromady se v tom lidském já. Obojí vítán žije pohromadě jem. A můžeme říci kdybychom to školsky vzali jeden na část. Naž se naše dobrá hledač část je zlá dával jsem si. Záležet na tom abych nově definovali dobro a zlo tak jako potřebuju v této pohádce nebylo chápáno obecněji než nějakým výčtem chyb. Nebo kde vší chu nebo výčtem ctností. Pokusil definovat zlo výčtem hříchů je pokus beznadějný. Zrovna jako on. Dobro definovat výčtem ctností je že stejně bez na jiná si to je s protože jem. Vždycky tam jdou veliké mezery a. celá zastat vám bude postavena na písku z toho důvodu že ne postihuje pravý základ toho všeho kořen ze kterého pučí nebo roste jak doslova jak to dobro a to roste a zk metám svého úkolu které stvořené ve vesmíru. A v tomto úkolu člověk hraje velice důležitou roli ke které dorostl tím se vývojově stal člověkem. Dále bych chtěl říci je si tedy dobro je tady líčeno v. Jako jednání toho druhu ve kterém člověk se neohlíží na sebe nýbrž jde mu jenom o věc kterou po že za dobrou no tak. Tak je to obecnější definice dobra než kdybychom definovali dobro provádím nějaké konkrétní ctnosti. Zlo na op pak je zde definována jako jednání bez o do od ani na cokoliv starat kohokoliv nezažil tom do jaké ho druhu to jednání je v k v. Ale v jednání které je konáno z bez toho na kohokoliv jiného než na sebe než na toho činitele jednání zlé ale v této pohádce ano a ta pohádka ten náš život tak je to v našem životě že si neuvědomujeme často žes zlé jak toho. Co slouží jenom nám i když je v tom nevidíme nic špatného způsobuje to totiž že. Jednáme li tak to pořád dál nakonec se staneme kamene znamená ztratíme ten život který tím co děláme hledáme. A to je také tvých. A proto můžeme považovat za zlo nejenom toho co je v seznamu hříchů ale jakékoliv jednání pro sebe bez o na ostatní z proto například sledem je celé jednání všech přírodních bytostí. Tomto smyslu třebas každý druh zvířectva rostlin je tak to ve zlém postaven protože se všímá sebe a když se tak někoho jiného tak jenom protože mu to mu slouží. Tak takle široce tady brána zlo a takle široce tady bráno dobra. Mám pořád na mysli co ježíš kristus řekl o posledním soudu v ž jenom ti budou spaseni kdo konali dobro bez do na sebe nikdo jiný ne kdo se modlil nebo janem co však něco stinné měla ale konal něco bez pravdu dobrého něco z toho na sebe. Takže když teďka jsme si na bratry spojit dohromady pod jednu střechu jak tady bylo řečeno částku. Tak si musíme sis pro ten proč se zlý bratr byl ruka obal dříve než ten dobrý protože nesou částí přijde rady svou tělesností. Tak nemůžeme začít jednat jinak než tak zle jako ta příroda v tomto není zlo v tom smyslu křesťanském tak v tom nejširším slova s ze že to zlo protože ten tvor napřed musím se sám na sebe aby vůbec tomto životě v toto si mohl existovat. Kdyby to do toto nedělal když se toho toho tento formy zla na zla nevšímal kdyby než žil podle toho toho tak by se neuchoval naživu on myslí vykořisťovat ten z ky na svůj vlastní život z víte říká se dítě nemá ani rozum z toho a vím z one něco jiného. A chce jíst chce přijít chce aby se na něho aby byl středem řek mi života těch ostatních lidí bez ohledu na ně. Prosím to je zlo. My si ani nevšímáme atd bez po šesti ponecháváme toho či přioděl to takle zásadně zařízeno. Že tam jeden šlape po druhem protože tam nikdo nebrat ho za druhé. Jak jemu to vštípeno přírodními řád koly tak jedna ty byl. Stejně zle jako třebas ještě ka která chytá jenom pochyb. Ale je to zlo jiného druhu než které se vejde do nějakého příkazu křesťanského ale je to zlo stejně velké jako jakýkoliv hřích protože vede ke zkamenění všichni ztrácíte život který tak nedají ustavičně tím že se krmí vše nedbají na někoho jiného četba jenom na sebe. Tak na teď bych moh přistoupit vlastní pohádce. Tak ještě jednou napřed je náš čí z domova nespokojen se ten zlý to znamená pro zlo v člověku musí mít prs začátku z toho důvodu aby se řeku uchoval naživu a teprve když je zajištěn jeho život tím svaté a za zlem tím za neměnnou o sebe ve pak se pak se to může naštěpovat také něco vyššího. Co bychom mohli nazvat zájem o věc zájem o dobro a zájem o správné jednání spravedlivé láskyplné a tak dále tak by se to dalo nazvat. Našich jako. Tak se kdy jsme že ten zlý bratr vytáhl do světa na před ne nese spokojen s tím co mu tam poskytl domov. A že všude na cestě nedbal než na sebe spojme jednání o podvod tu dohromady v první třebas ne zachraňuje od práce nebo mého zrozen od práce marně se do pod říci mravence protože to není on který se do potí tak mu do toho nic není si že i jeho dobrý bratr. Cítí potřebu pomoci i tam kde mu do toho nic není by se mi nejen mi nejde o něho. Tak viz tím kuje vnitřní stránku věci se když je to i de od jeho co je to s povrchu věcí není patrno. To babička mu potom aktem čaroděj ho potom dobře říkám tomu dobrému protože tam všude šlo o něj. My ten si dal do z to vůbec nevěděl. Že když pomáhá a k těm stal ča tu na mně by k kamenném čemu všemu že že to vlastně sobě. Že nejlepší pomoc sobě je pomocí jinému. Tohleto nedošlo nebo to nedo tříd člověku na jeho začátku cesty a docházíme bude později čili fakticky to dopadá takže člověk mnohokrát jedná zlé přímá jsem sebe než začne si při matce někoho jiného bez na pro na sebe a tohle to jednání bez vodu na sebe potom smysl prvého další budoucí život před jemu jiný. Způsob konců než zkamenění. On vel kráčí mílovými kroky za věčným životem kde se nezkamení ano a teď dál. Set tak že pomáhat na roven su co to znamená ten jsou nějaké práce nebo nějaká činnost lidské viz ke v životě. Kde kde jenom o to z moci nějakou mystickou námahu nebo duševní námahu. Způsobem kde by člověk na sebe zapomněl jesliže totiž. Být člověk myslel na sebe při pomocí jinému přestože by mu pomohl. Tak by pro sebe tím neudělal to pravé. On nemusí zapomenout na sebe a pomáhat se přitom důležité se pohádky mělo být vidět. Se za že by mu to bylo třebas proti se s chci se zdržovat protože zdržení to je ten si to toto řekl co zdržujete el tak bez to jen toto sestup bez ohledu na sebe bez za to že to zdržování to provede. Ten ten pravý duch činnosti v těch začátcích tak tat činnost pokračuje dál u toho tak čát k k a tam totiž po a s. v znamená něco více v tom prvním dělat někoho nějakou práci. Nýbrž tam to znamená. Nějakým způsobem se dostat nad sebe ne jenom zapomenout na sebe. Proto jsem ho necháváme v pohádce lest na na strom. On se musí od země nějakým způsobem dostat výše. Směr deme jaký příklad bych měl použít pro tento případ ale. Sat kdo dobře říci že jsem patří veškeré druhy činnosti. Ten při kterých nejde jenom on napravení nebo doplněním nebo zajištění nějaké ho úkolu nýbrž při který jde v pravém slova smyslu o život nemyslím že by jako každý člověk ve tyto možnosti třebas leká nemožná je z či jak každý se s ani pracovník. Ale my si neuvědomil že že je nemají tyto možnosti je že se k jem neměl lehce dovídají jak to provádět bude takže to jasné. Ale u jiného člověka který třebas u raduje někde. Ten to není tak patrné. Je tam zase život v nebo něco takového to tam není z toho zřejmé si m prosimvás nekladu teďka za úkol toto vám vysvětlit protože to byla kapitola co pro sebe ale připomeňte mně později mimo rámec této pohádky že to není řečeno. Zkrátka jsou myšlenky které přesahují přes řek bych přízemní záležitost člověka ono někdy o ten život v člověku dej jinak než tím primitivním způsobem že by třeba s muži o zachránil. Ale že mu ho zlepší nebo že se dostane do kolejí do kterých patřit aktem možná víc než ty vždycky že zachránění života. Protože život který bo od určitého okamžiku je že i při jiným způsobem za jiným s pud se na to jim účelem nebo s jiným člověkem a tak dále ten to je život tři jiný který jiný dopad ka. Jiný význam let tak tak jsem za začla aspoň co tím chci říct se tudy tím vzdá naše ním se nás tom nebo v leze na strom. Dále je tam s tou lidskou el ta ryba patří do vody voda je teď když ji oblast tvá vnější než tvrdá zem. A tak je to s lidskou myslí která je takhle továrnách a prostředí ve že tak li k k a to je s lidská mysl se pohybuje. Že to je prostředí tvá vnější než tu a hmota. Ten víte že lidská myšlenka je základem veškerého pokroku na této země zemi a že tedy bychom měli na tuhletu věc velice dbát jak si s vypořádáme. Jestliže my nějakým způsobem se dostaneme se svou myšlenkou za ten při do se mým živel naší myšlenky vody. Takže se proto nemůže se dostat se do toho přirozeného živlu myšlenky. Tak se udělit chybu ale jestliže hledí mi napravit tím. Protože se dále ženeme za tím co se ocitlo mimo na nebo mimo dosah toho živlu v mysli tak činíme špatně protože jsme čím dál tím víc na suchu mlátí ve své jsme takou li kou před málo kou. Kdežto opustíme li to co jsme chytali mimo tento rámec či budu myšlení ky. A budeme se snažit dostat se nazpátek do toho vodního klidu tak nejednali správně musíte uznat cena než že jsem poznal co je nad naše síly a co tam ještě je snesitelné ceta ještě unese. A podle toho jednat čili nech v jednání s že v tomto smyslu je začíná to že se člověk hledí dostat nad z porobení k do které patřím svou myslí a potom se z této úrovně nemůže dostat nazpátek dobré na tom je že je. Tou složkou která je v něm dobrá. Si pomůže nazpátek jo to z to není jeho vlastní síla to je to dobro které v něm žije tam na jednom že v pohádce o tom mluveno že se tam někdo tam někdo ty tak to zpívají tomu dobru které tam působilo ano. Tak to jsou ty úkoly které vykonávají ty nabrat svým a tak rada se od toho zla do toho dobra dále babička. Tam je obecně mi obecněji řečeno znakem trpnosti jakože na stráže kemp dosti. My nemůžeme zůstávat jenom ve stavu činném. Nýbrž ve jsem životě jsem také postarat. Abychom správně pochopili a moudrost svou vzali také od stavu trpnosti od ženy.