Karel Makoň: 80-13 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A tak jednat špatně trpkostí znamená teď se zda v v na ni spatra v nebýt činný ji jen o točila na při do tam jen to je za nezná. Ve skutečnosti. Odpočívat nebo být trpní tam kde je toho zapotřebí. Že. Tak moudré že bez této moudrosti bychom se na dalších stupních neobešli. My kdesi dobře. Ten člověk začátku i když je dobrý přeteče toho co řečeno ne neumí jednat trpně. Trpnost při se učí teprve se s vrátka. je zralý ten den tak je hoden dozrávání do něho života všech. To znamená do dovede jak vy rušit stavu trpnosti to je v duchovní velikán. A proto se nedivme že. Když nedokázal být správně činný nedokáže taky být správně trpný a proto se zlý bratr se choval doby co špatně klene si klade jiskra od moudrost kterou mohl získat. Kdežto ten dobrý bratr. Se choval babičce jak se náleží a kdy ji také nápomocen před trpnost sama osobě nemůže existovat. Někdo tím musí roste ka dveří někde musí nedat eden kdy ano. A to je ta činorodá stránka k tady skloubení v činorodost jistou v trpností je velice nutná záležitost. Trpná pasivita nerostů říkal aktivita v trpná a tak dále před po tři ne. A jestliže je člověk toto dovede sklo by do od tebe potom z toho jít když jsou moudrost která v tom se ženo v tato sama by mu dost nepřinesl se do musí rosy ka dříví zase je toho svoji činnost do toho do tvého toho rámce trpnosti. Aby mohl získat moudrost o tom proutku kterého když se s mocným tak z kamení tak jel šel potom oba na bratři který do k tomu čaroděj čaroděj nic kdy jich tohoto se do spočívá v tom ženám tohle to co tady před sebou vidíme svět jevů. F. Našimi smysly našim rozum našimi city líčeno jako moc nad kterou není a vedle které žádná jiná není. To je komu se to. Které indové říkají ale není to v tom smyslu ne ve skutečnost. Tam moci neskutečná která v tom je obsažena toto není absolutní moc se nám jako o psu k moci jeví. A proto mu v v za vším budu běhu boha v k uvidíte jaké meze tam mocná jakými zákon je svázal jsem že musí brát ohled na ty se kterým oslepuje oči a ááá také dale se všimneme co tam je ten čaroděj zadává za práce ááá především chce aby si přebíral jak ten tak ten doby. A ten hromadu máku s smíchaného s přes před škodu z to znamená ne aby přebíral dobro a zlo to bylo vyřešeno v oblasti činnosti tady jde o odhalování tajemství při by jde o něco to by se za přirozenost se z tohoto světa touž vše. Něco vyššího. Tam totiž začátku tohoto odhalení nebo od jeho si sebepoznání hlubšího. Začal u toto odhalování je sebepoznání tam musím jednotlivé složky kterých jen v mnoho. Od sebe umět oddělit složky svého a vůbec všech klasifikovat všechno na tomto světě tak ááá. Jak se to toto je k to to je dočkat kde toto jenom dobré a zlé toto je jiné než tam to to jinou funkci než tam to či je to funkční rozeznávání k do se na s to je ta tento navíc s co tady je obsaženo ano vůči rozlišování. Tady vidíte že on se dostává ten oba zase stavy nebo mr měly by se dostat trošičku za dobro zlo jsem to je že tak otázka jsem k co. Víte že dobro i vzor zlo své funkce a je do si je třeba rozhodnout jenom jed které funkce patří na stromu z toho mám dost toho onoho vše v nastanou zla a dobra ale kam to patřit aby že ve jsem životě nebyl od to co že jako dvě trní nich. Jako skoro vyčkat která se točit podle větru nýbrž podle tohoto způsobu rozlišování mimochodem všimněte si že toto se děje teprve potom když ten bratr roh prošel tou mocí tou trpností když cenou člověk při které v ku poučit po žil s praně trpkost na dovolenou učil jsem to potom samosebou nemohl. Přestože to u něho ta možnost je to provest nemohl to dodnes jsem proč protože se totiž předkládalo to nemůže jali z rad. Tady jsem se před rád totéž nebo vše je se sklad do že je to ne realizují v ani ne oni si všimnou co tam je. F. To obsaženo co právě se s nimi děje ještě se o se neděje se to neni pravda s nic se v k a se k s tím sedět totéž. Protože ona na to nejde tak jako ten dobrý dal tak a teď je další co tam ááá že jedno ještě bych měl říct čelem pro zrovna mravenci mu pomohli se pochopitelně že. Tím že on to nemusel sám dělat jenom si to začali dělat dobré vůli tak ča do sto musí začít dělat jako by to že za všechno pak jim a po tom paty z mu z pomůže ano. Nesmíte to o to na ty nastoupí to co si vydělal v tom životě. To to mám na kr nevíte na toto do si z mu z dvě který najednou se tady o krásy životu jako bylo asi jsem to bere z který před prostupuje vším všem tak je to to člověk kuje připraveno. Dale po druhé stránce tat tak či cele v která nám žádá ááá o to zachrání toho dítětem pomáhá v jiném případě. To v tom případě kdy ten čaroděj si přeje mít. Pro sebe tři zlata to vajíčka z nějaké vysoké vět tvé ááá. Protože si myslí než se tam napsáno že kdo to vajíčka nám. Tak k pokud je prudce tak je živ ano. A samosebou také celá příroda se snaží o věčnost tou ustavičnou na produkci dívají či novými zárodky vizte taková věčnost jak vás tak tam s tím že se všechno jedno bylo rodí ten pád toho jsem se s tím co jsem sem se se při rod příroda zmocnit věčného života co co ode tom marné ale se tím něco časného nastavovat pro ten čaroději tolik potom toužil ááá. Dále bych chtěl říci že ááá ááá on ten čaroděj nesvěřil se k tomu dobré obratu protože bez pomocí někoho jiného co dělá a proto nad ním ááá v chtěl ááá dokud do usnu. Tady je zajímavé za jakých okolností usíná lidská přirozenost. To druhy jem a potom ve třetím případě v že za ji okolnost usíná ve druhém a to za jiných ve třetím případě ááá. Víte mystikové přes začít často pít všeho po usnutí smyslů a o usínání rozumu nemyslí tím ztrátu vědomí nýbrž jen myslí tím to co tady pohádkově říkám o tom čaroději. Že lidská přirozenost musí svým způsobem být zůstat naživu. Ale být ve stavu latentním bylo za takové jeho stavu v je si může vše se dostat dál za propašovat tam kde ty svoje tajné připravené schopnosti. A my to v případě že jde za těmi mají s kým. Že k ustálení lidské přel si žena s tím možné s jiným způsobem než že přitom posledním kdy jde o ho v tu by k ku ááá. Protože jem ááá kdy jde o tu by k ku tam musí mít člověk ta lidská opřelo dojem že je ááá ten hledající mate v teprve pak usíná předtím ten dojem nemusí mi to to mu do toho nemá o svém životě a takže chtěl naznačit jak byl ááá. Přitom vzestupu duchovním roste ááá sebe umrtvení ááá. Jakých fáse se dostává ve třetím bodě jen v nějakém jaké fáze ve druhém a jaké míry v prvním. Se tam prostě. Ten duch lidský je nepřítomen bych tak řekl v mystos tím mravenci přebírají. Protože tedy je přítomen v ááá. Ale usíná jenom že nevydrží to co by když ta vnitřní podstata a tu proč tím na tu lidskou přirozenost. A ve třetím případě jen v je to dokonce tak že že dojem že umřel. Osobě ten ne si že být metrech tak a tak se konečně když těl se zmínit než do poslední fázi vím o tom nad zevní tím dal v jestliže člověk všechno to co teď vykonal do této fáze vývoje si chce přivlastnit si si z toho něco mít pro sebe. Zase co před tím že to teďka dělat to pro věc teď najednou se v tom shledal že je to by bylo něco a pro mě. Nená chytá se to o lesk jeho nějakého daru. Zvaného drahocenného tak tím všech dostaví na hlavu a padá zase nazpátek as z kamení ááá. On tady nesmí si k od status toho ááá jemnou musí za že to je posedlý stavět nejtěžším zase oběd z ááá z to znamená on se ti nesmíš chtít obohatit jakým způsobem v tom ježíši sto smyslu ááá. Teprve v takovém případě můžeš vyhnout toho čaroděje to znamená může se razit přírodu trvale v aby nepřekážela ve věčném životě teprve zde přirozenost a příroda přestává hrát roli do této doby ni si jí. Těles do s lidská fungovat nesmí si lehnout do hrobu nesmí zkamenět ne. Ale bych ještě jako dovětek k tomu k že si si se přitom na mysli to v pořádku vykládal. Ten jak rozumět části spasitelského úkolu ježíše krista. Že vstoupil do pekel protože katolická si že dát do sis nevíra kdy. Byl jakém před te i podle starého zákona což je tedy trestá vedle tam se mi o pekle. Tu víme za čím ježíš kristus se jen své učedníky si nevybral než on říká že nevydal otec proč mu vybral jidáše protože to bylo nutně zapotřebí dále ježíš říká že nikoho ááá. Koho mu svěřil otec on syn neztratí neztratil tedy ani jidáše ty při ni v tom peklem lidově řečeno je cesta pro jidáše. Ve skutečnosti je to nadstavba nad dobrem a za zlem ježíš kristus svým životem se vyrovnal dokonale s dobrem. A bylo třeba se dokonale že kdo se vyrovnal ze zlem se to se dělo v okamžiku smrti kdy zlo něho působilo žen ale tak to bylo trp že. Vyrovnávání se zlem. A víte že musí být také aktívní vyrovnávání se zlem to znamená musí sestoupit do těch pekel teta aktivita při je to kdosi která nebyla přitom ukřižování patrná. Jenom to kr do bylo nezachoval tak potom bez nevíme že i tam je třeba nějaká aktivita no a tak ty by to spojena s takovou mírou trpnosti jaká zač se do na kříži vede k vykonání nebo k vyplnění toho spasitelského úkolu překonání dobra a zla překonání dvojnost těl tedy vstupu do věčnosti. Kdy jednota. Než je bych když tomu dodat že my si v znají přesto vejdeme fakt že ježíš za že na se na číši každého z nás nebo fa než v lid z to ne tak to jsi ne že by s jsem věděl za spasením ten spasen nebude tak po se musí jít ke spasitelské činnosti ježíše krista připojit k v. Mám tady s to na to ten již sílu která z toho vyplývat a ještě do upozornění. To co se tam jisto lidsky přede na s tím asi jako se to v pohádce že to jednou ustalo to se děje ustavičně. permanentní s i ta že které z při úkol který začíná na začátku stvoření kdyby stvoření nebylo od začátku vedeno k es spasení kdyby převládá síla osy dělal sto všechno to proč to nejen pro z me dát do všech kousků vesmíru vanem nikdo to dohromady dnes hledat tam pořád obě dvě síly působí dohromady. Tak tam to že si dělat další ducha svatý do potom je na dvacátém století. Tak jsem byl jsem tam s ním byl v že přede mnou a když se těm detailněji že o život tak kde ještě tak že jim jen mi jindy než když se to čím by zachraň třebas fyzický život v nebo život že duše nebude tak jak je jedno. Tak když se člověk dostává ho na lepší přes tu od smím protože jen v u. Jinde o živočišné všude tam my mu fu. Člověk se nám omezenou člověku do protože v či do se nejednají z vlastní vůle fu se za vědám vlastní vůli do míry fu že mám před znáš v na věz jemu řešením před řešením po se fu. A to je to je vlastně pomoc všech od tu fu. Samozřejmě takzvané věcné řešení se v tak že subjekty tím názor na to co je v je z všech kde si že aby čech do považoval za že z řešení upřímně pod za za vězte řešení co právě dělá v tak v tom případě pomáhá životu protože proč protože s tím od si od sebe. Ale do sebe za dítě ráz. Ten blíže k následování vše krista a co znamená k věčnému životu. Že to asi tak nebyl stačit i mám tady při že to s promluvit o prosebné modlitbě jsem protože jsem ji setřel minulo při velice s radikálně na vody ve které jsem ten říkal vedle to víte tak uvědomte si na kterého úrovni jsem ten výkladem jsem teďka naznačené úrovni to tam na při tom výkladu zase na spojovací cestě. Tak musím s týrat se modlitbu prosebnou tak tam nemám v to v již mít z toho jako někde dole. Naopak bych řekl že když si získat poměr lidský poměr k bohu. Tak je velice užitečné začít s prosebnou modlitbou a k protože isis si upřímně něco přejdu. A u jste mi upřímně věřím že bůh jest je to dobré co vykoná nebo pro ve neboli pomůže k si tím tvořím poměr správný poměr k bohu. Samozřejmě budou muset časem tento způsob sebe litovat ale do bych chybné si předstírat že jsem schopen z neprosím když všechno země si to žádá abych prosí. Měl bych tomuto vyhovět protože ne že třeba budu vyslyšen. Ale že o pravdu při bůh na toho boha v sobě ne tím vyslyšení ale s tím svým poměrem k bohu v v něm mám tu důvěru že pro tu důvěru kterou měl u nich chovám ano tak jestliže tuto důvěru když tu věrou jsem modlím prosebně tak přestože to jiné třebas něco co bych to co by se neměl modlit nebo co potom mi tu že to z plni tak. P. Žádné slon nemá v sobě jenom slon nýbrž taky co by dobro a. růst tam ve smyslu poměru k bohu ano tam se ten poměr všude. Si že například nedovedu žít cesy volím tak abych vodního on se potřeboval tak jsem na úrovni prosebné modlitby a jestliže stejným způsobem jak si vyžadují služby to svého oko být si nežádám od boha tak se mu stalo protože za nimi něco dělá to okolí co třebas nedokáže ani udělat ale. Stane li si tím poměr to jsou tím svým ti si prosebným postoje vůči okolí. Poměr k vyšší k okolí než k tomu bohu a pro to bych byl rád kdybyste si tohle toho na to potom ještě v tu závěrem sto doví to potom psal hromadně tak pudů by to pro jsem modlibě znova tam to uvedu li ty a doby kdy ta prosebná modlitba smysl ale chtěli vám říci jestliže jsem opravdu se modlil jenom o tu lásku bohu o nic jiného ta u věž do vědom te jsi jsem to dělal. Ho stavu stal že jsme na prvé a to když mi to dělo hroznou práci odolat abych jsem nemohl bez něco co se mi bližší. Na řešení ze řešení situaci která vede nastávala jsem kotel co musel velice za pil kdo to dobré jsem např janovým ale nebýt pomoci z toho co noste roku. Jsem to vůbec že ano no a od jsem se jenom za jednu věc opičí na bohu a pro to málem zlom mělo co milovat co chybělo toho za bytí s koncem a jsi li mu byl na bohu který se neprosím mně jsem neměl že to co se tam se mnou děje že to je nejvyšší tvé lásky tu byl pro to jsem to pochopil když jsem nitro ten měří z smrti ale co chybělo k tomu abych tam zahynou. A jsem jenom protože se s tím nemodlil se tu vy činnost bohu tam jsem se o do za něco čeho dosah se vůbec že ano a to jak koho tím chci říct že člověk na tu pro ni kde přešel přes na nic nebo by se neměl modlit ani se tu větší lásku měl by ji nechat to u s předání spí věcí bohu cenu ku. Když ho oděje by činna zk je to jeho záležitost na koních víme děje né. To vím a on m ono by to bylo nedopadalo bývalo takle tragicky se mnou kdybych byl o tu lásku upřímně prosil devět od že nebe prosit o něco plnit oni víme to něco vynese. nějaké následky. Vy a to je pro by je na k protože do toho musím prožít za něho výši jeho před to znamená z sama sebe. bych to řekl nějak boha po vně ano kdy kdyby řek boha je ten který na asi takhle když že ty si si přát aby ten slib na tak u nic z toho dotyčného nebezpečí ale sám se k otci než my si to před v musíš že bez sám projít čistou nevědomosti duchovní sám projít kterou. O které před připravit svého bližního. Asi tak jako ježíš z tu s když dělal z po si svět vidí musel sestoupit ne li prostě se ještě dosti boží z toho z slávy slova který bylo u boha že to že se ubohé lidské přirozenosti a tam o mně na či. Je to to než rozumíte nebo co je prosba jeho prosba za člověka. O na žena událostech jeho života jak se zračí budova tím život a kdyby byl ochoten býval to všechno postupy tak se mu ne podařilo nám něčím. mám o koho měl by si u vědomi. Jesi by to on tu na protože jestli to není ochoten to si všechno co si přeje tak o právní nebo kdy jsme. On musí být ochoten nám se z toho co jiného od ve nebo nestane se to prostě ale musí být o chod kdyby se když kristus nebyl kdyby nebyl bych na pochod sejít se stává abych své jasností u boha otce tak by byl nedokázal něco pro bez vás.. Ten to v tom vniká nižším případě do a za a kázal ani ty pane kdy na prosebná modlitba. Božího při celý výrazem prosebné módní jak se jak prostí u k o chce za stvořené jeho spasitelský úkol prosba co z od za stvořené aby se směla vrátit k otci o nevede k sobě nýbrž k otci jeho prosba když si přečtli tomu se na to co by to u svatýho jana jo pochopil že to z tedy říkám o. Že mám na sebe tak jsem si vědom do jedné věci jsem třebas o to co modu tu mi dělá bohu ne. Než k sobě než čemukoliv jinému v z se být o pravdu v jeden toho za co se modlí. Ze syna příklad nedokázal představit se to láska boží. Se modlil za něco čeho o tak jsem neznal syna skutky stával vždycky. Že miluje asi dokonale jako dokonalý člověk by miloval což není pravda. A tady právě by si četby vědom toho že si není vědom doby že to co jsem vlastně bo nezná o sah toho si si to dobré nebo nemysli čem tak bude v ničem z cena jiná ještě o si to při stavbě. op pustím obraz modlitby s pro sebe abych to vysvětlil třebas z jisto svých kterou se na ve se na světech při že ten svým třem nebyl místo tu jsem tady říkal neslo ku o tom že najdu prostředek který si boku dostanu dne a na straně se mon našel a byl jsem s že jsem se k bohu vede. Čím více bo užívám tím více navykla se tření že on tam nevede jsem ne uměla rozumně ji s to ti o to mít přes způsobem mám. Že my tam ve ti způsobem že ho u z s tím. A tím je tam po že to pro dobou u toho je tak dlouho na jeho místo nastoupí s žes pro ti již tají jdou cítí jo boží ta mně zabrzdí mu ji činnost která by u to vím. A to líbí učiníte mým způsobí že s tím bohem spojím s umíš ní. Čili neměl jsem přesto o tomto o této změně v tom to to to to vně jak tomu říkal co v cestě vědomí. Z záměna světel nebo obrácení světel pil že to jsem nevěděl a tedy jsem byl na před před o ten a pro to na příklad dejme tomu když se prosí o něco třebas sice tří že nebyli mysli o třebas když jsem byl ale způsobem který on nerozuměl kterému bylo jako vyslyšení. Kdy možná nikdo kdo tu přít poznání to sledoval a vysvětlil to ta by například jste mohli dojít na názor že jste byli prali myslí. A ne ne tak si to by představovaly se přesto o tom si si nemůžete vůbec smím. Ta pomoc boží když na nadlidskou po komu a vede vždycky k tomu aby člověka s to aby na něho s a ne když se modlí o sebe. Tak k vyslyšení spočívá v tom že člověk ky o sebe připraven v nějaký způsob a to se mu nezdá být vyslyšení na o to považuje za vyslyšení. Tady jsou tři se jez tak jsou tři bych že se to jak klamný jsou při tom co cit je postaven na. E vám. Tak nemá z položení bych které dáma jenom situační je v situaci že ano to může být klamné protože ta tři to se může předali by třeba se rád za uměle na nás může působila může u naž tři způsoby ne zklamat může názvy užívat tím způsobem. To pravý cit postaven na pravé základny je takovým ne který pramení z od vší jeho poznání zákulisních vyd cí. Tak dejme tomu vzorem takového hlubšího soucitu po strana znalosti zákulisní věcí v bylo o dělali to střed ježíše krista na to za ní. I to politoval svého které na zra že umřel a při mně v době protože sis po měl na souvislost této události s potřebou jeho vlastní potřebou umřít na kříži na tři dni být pro by že to jinak nepůjde že to jeho mu dělat to je to souvislost jdoucí za rámec z jsou časnosti trošku. Rozšířil vědomí přes ten na me z přítomného kam žid ku je bych když si jenom jak je to člověkem nad jsem sbohem tak to je od boha pochází ano. No. Ale to je složitým proces jako od boha boha a s. And prošel tím pojem a časoprostorovým mon toho článek vývojovým a dalo by se to nazvat takovým bambusovou z volen mu tak krevní články a člověk v tom stádiu v jakém se nachází je posledním tím nejmocnějším článkem. Ano toho tomu co to s tvoru k nebo nějak jestliže člověk že žít všechny mezi články tím tak to je zvláštní způsob v že ten poslední článek v mám jak s. Všechno zrušit předešlé. A takže on ho zruší ruší všechny mezi články který jsou mezi zemí tady kterém bůh a mezi tím nejvyšším článkem tak. A pak se nedá o něm říct že bych je bohu lidí z koho nýbrž on k bohu je on není ne někde na dvě kdy on je v tom tu vodu odkud ta větev pocházela ano čili je zlá na tom všem jenom toho že tento poslední článek kterým se kterým se říká člověk pokud je do že o organismus vyspělí rostlinu. Tří tu schopnost v sobě obsáhnout veškerou stvořitelskou moc kterou to bylo stvořeno a nemá ale větší schopnost než tuto sílu tak to z individualizovanou vrátit na stát. Rád čit znamená zrušit všechny články kterými se to syna musela projít než se minula do toho stády jsem se mít o to svým tvého člověka nachází. Je na jestliže buddha na příklad říkal že vím vázáno. Svoji individualitu a to jsme viděli. Při tom že od chvíle kázal tyto dvě cele musí tu jako absolutně ve vymazání člověk. Tak tím že zřejmě říci. Že zrušil všechny mezičlánku jiným vývojové jen mezi sebou a bohem. Takže teď přijde neměl k bohu skonu protože byl v něm a protože byl v něm mohl kázat správně o cestě k bohu než vám ho bohem nenazýval nezáleží. Prostě nemohl přijmout za správné že by bůh měl vždycky tvá jako proto proti takovému. Pojetí kdy jde u ramena prakticky že. Tou chvíli jiných i když teď vy užil ten vrcholný článek. Ke spojení s bohem se vymaňuje ze všech karmických pout. Proč karmická po tanec to či o jenom v tom že jsem něco dělat předešlých vtěleních tak teď musím od nás nýbrž že jsem z boha vyšel tam začíná někde ka ma a co to co se dělo se na to člověk je to před poslední fáze těch karmických pout. Ale předními před těmito. Událostmi z toho něco daleko méně pochopitelného co mi z se sebou do s v v v to pojem me na život ostatního vesmíru třebas tak zvaného neživého jeho existence jeho vývoj a to všechno člověk poli jimi. Po které se dostal k že se mu lidskému článku zruší tak že se ocitne. Přímo ve zdroji toho všeho. Do tu vět se na myslím že je chápu osobně dost i rozumově protože jsem touto cestou právě šel. Budete cesta existenční. Takže vím že to není jediná cesta to není jediné vysvětlení těchto věcí protože by se mohla na k nim jsem z toho tak tady si cení poznávací viset není láskou a tak dále ale vám to cestu existenční neboť to se mi zdá aby nejsrozumitelnější rozumu nejbližším. A není návratu do z do z které není krajním je. Možno se vrátit jenom z nic z na ve se mluvit o za právem plodu. Jenom zdravé pro denním mají v sobě semeno které se zasadit ano. O které se může vrátit zase do země ze které vyšlo nebo tak nějak ano jinak to nedovedu říct. Čili nemůže počítat s to ti návratem do boha třeba zvíře to syna kámen protože není tím krajním bodem v tím s po dem zralým ještě ne. Když mírně řečeno je ne zralým ještě plodem nad nebo tak nebo nedospělo ještě vůbec to fáze. Plodů nýbrž je třeba dostat nestaví z květů růstu. Klíčení. Že to třebas víme že jeden nerost klíčí z druhého. Se mystiky vedle sebe v přírodě. Že narůstají jeden ze druhého z je toho jediného základu na ostřeji všechny rozdílné prvky. Tak my jsme z co v tom co jsem dříve smáli to k tomu narazil na skal dostala. No a tak tam taky tento růst existuje víte z jednoho to kde to mnohosti jediného do mnohého ale kde to je ještě proti tomu kam se do slov pro to člověk ten zase na tom nerostem vás si staví dál. Na život či nebo z tví přivedli na všem. Takže tam opravdu ten nejzazší plod jaký za značným znamená řeky vesmír ze sebe vydal. A ten právě tu funkci návrat to bohu může se vrátit jiný ne či jak to s jimi bude s těmi ostatními tedy nemají povahu tohoto plodu že si počkají není z proč. Od proč tu je jednou je počali života řek byl jen jsem pod jsem začal jsem z li v ale v je důležité při tom že ve dovolat že žen by se mi tady křty dva jeden který nastal v co jen křitele a druhý ni k který přinesl ježíš kritus se při mu v je opsáno v písmu. F. Ale nezáleželo na tom že obr vlak čili stejným způsobem ne pod a pili dovolit patrně nýbrž za že to jaký u mysl spojovali s tím křtem a jakým způsobem připravovali člověka k tomu křtu v protože bez přípravy o to se tedy by k ke křtu. Nepřistupoval i když ten k tak příprava byla třebas zástupná znamená od zastupoval svou přípravou děti že byla pokřtil třebas zcela rodina is nemluvím dělat vy. Při čem než otec stezce ta nebo matka se zaručoval mi že za ty děti tak to je velice důležité že tady se ještě účast někoho jako by křitele toho od rad ano. A jak. Je tedy tedy u mysl toho kdo křtí u mysl toho komu ta u z toho pokřtěného v asi ty si krista skládají dohromady. A na všech třech složka záležlí aby kvalita to tu byla taková jaká být. Totiž aby uvedla člověku do člověka do stavu ve které bys byl schopen se mnou k k duchovně z místa nic víc tak dejme tomu svatý jan křtitel říkal že křtí ku pokání. To znamená když je on v ten a u mysl jemu který skládal do křtu umožňoval pokřtěné mu. Aby svou vůlí se vzepřel přijde přirozené mus nebo přírodnímu způsobu života aby činili který po káně by tomu říkame abych stylizoval svůj život. Ve smyslu duchovního vzestupu ježíš kritus je u u misse jiný ten chtěl aby pokřtění v byl z moci ducha svatého ti kdo křtili viděli sestupovat ducha svatého. Dokonce jelikož jejich u mysl je tak čistý ještě k od ducha přivolat. Toho k pokřtěného. Tak přestat často stával to třebas co to je povím že ten křest měl jako na k k s tím co jeho daleko větší vliv než tento pokřtěného že při takové do pokřtění sta dovíte toto z toho co napsal svatý filip nebyl vůbec viděn dále že. Také čili nejmíň záleželo na tom jaké pozice někdo křtil kde sám byl. A posice sama nestačila o musel spojovat s k se k ten u mysl ano. To vám radím v někdy budete k mu tedy. Tak to můžete ze své strany je při tím způsobem do toho vložíte nějaký mysl do toho křtu. Staneli se teď se k o to jsem tedy tím byly cele u bych víte duchovní vzestup samozřejmě skal toho nejvyšší u mysl a ne být na úrovni kde ten u mysl dozrával znamenal mluvit planě nepřát cit planě nemohu s nikomu něco věnovat co sám nemá tomu. A i svatý pavel nebo pater svatý při něco měl duchovního taky že jsem do sebou a to mohl věnovat těm svým pokřtěným on měl sílu odevzdanosti sílu ctnostného života vůli k tomu a tak dále připravoval cestu správně jak jsem říkal. Čili jich kterého přes byl takový měl takový připraven charakter kdežto přes celý ježíšův měl na to předávání ducha svatého to znamená měl člověka spojit s nějakým. Neosobním vedením to co by se odosobnil liší tím že nikdy nikomu nic z konkrétního nenapovídá ne. Nýbrž prostě za ním stojí ve všech případech. Udělat dělat něčeho z měl z něho něco navíc z toho člověka na kterým stojí kdo je kdo chodí duch jem svatým tak jak si my komory lidově je pod jeho ochranou. Jinak řečeno. Nejtěžší jenom ze svých lidských schopností nikdo je schopností božích tak to soustavně tu tím. Tak tohleto za mu by měl mít křest křesťanské nemá bohužel protože to zde na koho mu. Tak všechno. Jak bych jim že v to tak ve při do trs tak přes zrovna tak co si jak přijel jsem je učedníky do učení se tak je při dělat jako lidi kteří chtěli spásu pro sebe tak. A on jej jemným způsobem musel o z toho do úmyslu od ve stavbě neodradí děl. Tak tím se nechal působit dvojím způsobem na lidi že uzdravovali a především že křtili znamená že přiváděli lidí je ke zdraví tělesnému i duševní duchovnímu tak a tohleto zdraví duchovním přines křest. A proto se tolik na něm bazíruje křest na s. Co rozumím že to vím z na by jim chce víte že to tak je člověk to již že by čili když sis to v ch od proč kdo na to co je nález v a protože když proč na to též že jsem člověk u si ty by to ztrá že jsem v pořád se ve styku ses do je na života na této úrovni na při ze života je bůh k nám že přes právě při. Člověku možnost být ustavičném styku s bohem tak jestliže ten přes správně proveden v v a jestliže na tom tu jde dále s tam jenom to znamená z z z z s v nezapadá někam stranou a kdo to domem si jich a jestli se do toho křtu v s tím člověkem to je li v je na všech tak. Asi tak se přes který být ze protože jim základ pro život toho si od je to ovšem neznamená že že a toto jež mu z dvě z být tím zůstal naživu nemusí být živen. A to i duchovní strava přes tak musíme to je nám na protože v duchovní oblak z ti to být svým způsobem znovuzrození dobyté mně křest vodou být. Sám. Po do na by z protože mi vše krista jak při každý teď ses dostal do ta si bože musí narodit z vody a s k tak. A potom tedy nejen mně záleží na for některou z to provádí jako tady na tom duchu ve kterém si to pro na ti k a ten je ne k úpadku tady na za tak jsem vůbec pokud tedy mi ze tak se tam o to při na mně se zachovává forma. Tady na přede do z will že ne o to do doby ze do usnu či a bych se na že si že to být den zasvěcený bohu a že by se měl ten že on opravit tak aby podle potřeby o to bylo slovo mávání člověkem. A nebo i to málo kdy jim stačit to neb přeháněl anebo vedení toho člověka od člověka k bohu a o co se tady předvedl ty který si spala zpovídal. Kdo spíše tím co o mávání pokus do vůbec slovani nazvat ale nebyla to není člověka. Od něho o bohu vůbec ne čili je takový to dem takovýto režim ne neb při nedával nejmenší naději že pod tam milost boží v čem milost boží nepotká nikoho náhodně. Že ta příprava získá milosti boží musí být jak jsme si často říkaly vzdálená a blízká. A tady nevidím žádnou jsou postavou ani vzdálené ani blízké přípravy. Tomu při ti milosti boží vůbec jsem ten není tím a tím posvěcen te všeho oč. To je mlácení sebe sem a tam ale především co měli nejvíce vadí že to příliš čas te u říkání se k sobě. A to je to on vůbec trpí přes na nata kdy chce. Protože místo aby člověka odváděla od sebe k bohu tak to pořád při po to váha na člověka. A odvádí od při po o to dávání na boha. Aby řekl že pravé ten svoji temně vzorem tohoto počínání jaké nemá být. To je tatam že ten řek bych destruktivní kritika ale teď kdy měl na se na postu ty kdy na od tedy udělat jak to pozměnit v. tady jsem není či než jsem byl přijme protože jsem to důchodu. A to ještě na závadou on neni to protože jestliže jsi byl te kdy činný takže z tu činnost obětoval bohu. Ale ta nemáš co k němu obětovat tak je to na závad a jestli si to o při dosti byl zabalen. Tak k nebo u to ten nebo rozčilen nebo vyčerpává tak za je do přešel v tom za tím nepůsobí v č a. Ale chyba někde jinde že ten život v není o brát jsem jedním jsem jsem se že tam totiž není žádná rad za chce že je do je navazujeme na tu hle. Že nebesy se jedním směrem maleb po tomto zase du do kdy s tělem opačně a to je kdesi co je to z jak je to na tu je nebo z pouček nastane dohromady. Tomu se říká mám vědecky si věty z mus a to slovním stažení je to nejhorší co se do že dělá vše se zbytečně kdybych mu to nikam nevede. to to živu ne se dal příliš wer je to čím se okolo vlastní tělesnosti. Okolo sebe jako svého o koho toho který umřít není by posledním tažení na a ne pro o něhož se a za den bez toho na koho boha. A ještě říci jak rozumně jednal ježíš z s kdy by v ti. Oni na že nebyli ochotni na. Na koho někoho jiného než sebe víc než pro sebe. A on mně ji i l. Jenom tím že kázali dobrou vůli o u všechno takzvané své nebo o čem jej že jejich. A potom ha pomalým kuje při se co o tom že musí stejnou měrou v s s že věnovat jiným jak o sobě. A a to po stránce jak fyzické tak hlavně po stránce duchovní. Víte dobře že to bylo veliké poučení patrně to kte že tak jako když ona kázal zástupům které zlačněl li a. Spěti se být v k o dvou li do ta anebo nebýt topit kdy jedno z bylo dva na košů drobtů. Každý a to tak i není na zájem o pro tu to co bylo pro z hostiny která nám byla uspořádána víte tak na to dopadat každým dnem to aby takový zázrak nasycení neboť mi v tomto životě nemůžeme když víte ona. To co vlastně před denní děláme je že se ustavičně z cítíme a my se si přijme především dýcháním pochopitelně ustavičné povídáním ve jste na tom se vůbec neobešli. jsem to říkal ještě skal se s tím že taky stravou nějakým umím na o protože ho protože vy mi za udržujeme svou tělesnost tímhle tím způsobem ustavičným není a na pálení. Když se mi to že když tohleto děláme jako základní svou povinnost protože k tomu je třeba přidat jenom vody aby tak tělesnost příliš li se s chátrá na aby vydržela ten ku duchovní musíme zachovat co osou musím oni ba ale musíme na jenom jako op prostředek či muss. Aby na tom režimu nezná. Že to co to před proč se o koho z musí prostředkem k tomu tanec cílem. Pro se to k tomu že jdeme k bohu s mně se chce z ti a ne cílem cesty a tam se mi jeví v tom režimu jak to dělat že mnohokrát tělesné tam bylo cílem ale prostředkem se zapomenout přitom že to je udržování každého z víře te bez kterého se neobejdou hrom bych. Tedy poradil tuhletu věc především jsem radil. Jak k harmonizovat aspoň v představě svoje vnitřní uspořádání ano. Protože je důležité aby v tom odlesku nebyli zkratky ano pranické zkratky. Zvláště když ty budeš sil tak mnoho značně přistupovat k různým vědcem jednou z těch jedna z koně důvodů pokaždé z jiného motivu tak tam nastávají. Proudy. Které do proti sobě za by se potírají málo jde jeden druhý podporuje. Je to opravdu i při tom malém mění s mně říkal že to vyčerpávající musí sobec pole s tebou šel paní toho. Protože bez tato o to se s těmi zase ještě mým se do mozku není co pak k tu budou ve všech o na nic tedy tohleto se mi nelíbí. A tak bych se dále radila. Aby ses nespokojoval s formulací svého postoje třebas když se modlíš. Otčenáše se nebesy semeno tvé u bude tvá dost nýbrž aby ses hned snažil od toho. A po celý den za že od toho aby kte když zdá se troufá kte ty čtyři věci se uskuteční v tom v tom že po něm veta. F. lituju že si z mých ho povídáním. Si z těl že se dál nemá modlit nebo je to zbytečné. Prosím jestliže zbytečné že když když nám dnes tak ve svých chodit nikdy jako po watts. Pozorní přestaň k li na kupovat to si protiřečí jo prosto jsem prostě k tomu nemáš požehnání boží dělá na vlastní pěst. Co se vymyká z toho režimu správného a takových pannou malý tam víc. se mi sklad tu to pro před tady je mi oči být vnější prosim v lidském životě je pro všechny jsou části otčenáše obsaženo něco ho. Co by mělo být tímto programem posvěceno nemyslím že by ježíš. Co zapomněla a nebo kde byl něco podceňoval on tomu na jenom při tři řád. Na stavbu prostě podřízenost nezřízenou tam ukázal jednoho druhému čili i kdyby nadát ku musí to být podřízena třebas tomu když se modlí do ti jenom ku. Buď vůle tvá a jeho vůli osoby pod řízena se přece oni nám a to by se to s za tomu byl dání králoství božího silně pochybuju že v tomto způsobu. To s tím bude na příklady si budeš že poslouchat co roz ras se to bude tohleto nebo když budeš chrám či z doby kdy se to bude tohleto no tak tak. To je rozkouskovaný den na nestejnorodé na st nestejné u rovni se nacházející. Části na tom mrzí právě tak než stejná úroveň totiž i ten nejběžnější akt musí se vyskytovat na úrovní na kterém chci tak které chce aby můj život byl jdou li pro na ku o třebas nakoupit tak také jsem na pod jeho z podá ne to nejdu prana ku chodíš pro na manžel. nebo v sobě než chyba. Co si na sloužit vých manželce ani vám nikomu jinému nesloužil než bohu. Zásadně a tím mu sloužil vám. Jinak bych dneska tam sloužit nemohl když nesloužil jemu to nemůže být. Dvojí činnost nemů vám odsloužit a jeho ve na jedné na ho bude na to nejde je že plete velice s ka chce a že jsem to do to že se to ještě vysvětlil co co co o tom co celý spis cesta činnosti a protože to budu muset znovu vysvětlit. Protože my se celo toho že to činnost na poli to nemá cenu něco prohlašovat. du na u po pro tebe pane bože je třebas pro li ještě třeba co nesmysl oni možné tak to nemyslím. Tady že od ducha činnosti a ten v tom tady chybí na tam před na ten na ku budu se vším co mně poskytl bůh dispozici jinou výměna z nos nesloužilo z bylo a ten rozum mně říká se taky pochází síla rozumová od něho co mám nakoupit. Co je za potřebě co ne věž ses tam od sis čili je na tu jednu věc z toho ramakrišny když on ten jeho sluha toho jednoho zasvěcence šel přes řeku suchou nohou a to na za rozhodně na opakoval jsi jméno boží v me na toho co se se stádo protože měl k jeho důvěru. Že byl v jeho službách mám dojem že když přes novým že přestal li ve služba božích. Mám dojem že na tu nos přestal bych doslova ve služ ba nebo když vše jaké pozice také nejsi ve službě boží co chvíli tam nejsi v a tady není vyhnutí ty musíš být celý den na poli tam si že vše jak odpočívat to se manželka dobře radí pomůžeš před pro vyčerpaní to nemá aby doby že jeden den bez byla pak si položil dalo od ky co nemá cenu přidržet pochopitelně a. Pak musíš o všem bát na to když třeba řeč noviny tak se ba být one počátku nebo když byl obě váš tak musí nakrmit toho který pracovat a protože to mus a to stát k tomu bohu ne ten když to moje potřebují oba veme tak se po baví proč ne bavím se třebas celý den. Ale mně do toho poměru k bohu ba vím se jenom pro toho že to moje a bez toho nemůže být ve službě oku. dneska pro co tak málo že dejme tomu na ve co je pro jsou tři maxima rodiny denně. A kdybych to přeháněl že by pro co ve více tak by se provinila proti své tělesnosti to nesmí být s ale my mám za protože je toho právě tolik kolik těch um po své pro moji věk ne aby mně to nebo neslo od boha protože kdybych se s tím unaven. Tak je to zneklidňuje druh neklidu který je pro boha odvádí nové jeden základní druhu neklidu. Čili dělám nic co mně unavuje a ne protože bych se tak nešetřil vůbec ne. Ale protože mně to odvádí od boha jako každým no takže tys tam přede byl co mnou co jdou takový úkonu které člověka neklidní co nená odvádějí boha i v tom mně výše sat musím se vždycky se chce nemá pokoje dokud nespočine v bohu. Kolik ti k sytosti denním životě dává možnost tohoto zpod či prosti světa a kolik těch možností je ti dává aby se s odtamtud odvede od toho co v protože vám od obou o že mluvím příliš akademické jim a že nemluvím kong ne takže projdou tím tím dnem znovu abu říkat tím co představoval kong. Jo. To je jeho stanou to ale to nebo věděla co chci ne tak se připravuju pro tu obrovskou slávu a čest. Která mně celý den čeká že budu ve službě bohu tou musí být připraveny čestně a dost vznešeně jako všichni ti kteří budou přitom následovat a po mém boku u jdou do této služ začínám velice vznešeným úkon den ve službě bohu s tím to duch jsem úd z ty víte činnosti. Po vznešenosti se mi ji. A dělá všechno to ostatní co tam to to se musí dělat ano nad ka kde on se třeba v jedno. To zkrátka jediný duch jsem bez vzdaluju od toho boha. nechodím se obraz tím co by jenom proto aby sebe připravena cestě k němu k a též.. A jestliže se by dělal nějaká cvičení jako ty proč pak ne pro pozdravení toho těla tak zase jenom proto abych pomohl je to sloužit. Jesi tam je nějaký pod text abych se zachoval pro sebe. Tak to jsem tím zlým bratrem rozumíte pokoj jako zlý tato co to třeba přes te po vás cela do pro při sto znovu přečíst tak je to obraz v tomto duchu tam oboje jako zlý bratr nad jako dobrý bratr já. Abyste od začátku jednali jako dobrý bratra který ne hledal štěstí pro sebe v žádném případě tak. Dalo tak především ve ve světě a to přes víme jedině u boha. Jsem vám říkal zlý bratr nedá ještě tím ve světě. A tam připraveno jenom po kuje ta vůbec dočasně ale jenom pro člověka pomíjejících. Jiné štěstím pro toho věčného tam není to tam není obsaženo tam nemohla nad to co je u boha a v tomto smyslu je celý svět ve zlu postaven že tam je nám pro sebe. Tak jestliže tohle to dělám začátku špatně tak celý den hrozí že to nebude ta se dává služby bohu že to bylo možná řídil sví nebo potýká on přeci den ze sebou co mám co nemám co je správné co není správné potom je toto sebe vejde cokoliv. to nemohu považovat z za náhodné to budu se proč to za službu jsou na služ by za něhož není ti ta kdokoli bude co nařizovat to budu brát jako od něho na řízené. Že to bude na rozumné neslušné nemravné pochopitelně mám také od pánaboha rosu om. A mám taky nějakou výchovou kterou jsem nabyl a budu. Rozlišovat anebo dělat to z nebe na dva špatného topit ven. Tak. Je to v a protože v v ten o to to by byla se o formulaci kdy si to uvědomit když s čím začít. Tak dnes se probudím tak se probouzím do služby jestliže si myslí že to mít tí. Protože není jsou část služby syna ve tím omylu ti to přede rovná. Činnosti dělníka jeho činnost se skládá z doby přípravné z doby kdy je co pod tou bujení a z doby kdy. O vláda a nebo uspořádává nebo po z vaně klamy na mne prostě závěrečné doby pro ty si to ba jenom že to dělá při pravá doba ale absolutně nutná aby se co produkovat něco pravda v kdyby se děla o ku klidna pořád na pracovišti tak by nemohla se další kou se tam vůbec třebas umístit nikde ano. Čili připravena věc při prana váze vír doby je stejně důležitá nebo ještě důležitějším vlastní výroba protože jež tak je pro na tak je nebo vůbec se může pokračovat. Tak taky tady kdybych tak se ne umyl vše neudělal co tu při pro ono provede tak nemohu tu pak tu samo samu provádět. Ale to je služba jestliže ten dělení by se nenají jeden např taky jak to by samo co dělat né. Na tom poli nemohl by či by s tím máme či jak nestanu také do samozřejmé že jsem. Dělníkem který se připravuje na tu službu faktickou samostatnou nebo o na s k tak a to je vlastně jsou částí služby či není to co vy si kdy to mám provádět na to provádím. To jak to mně kde začne po trnové taky v tom mezera to nezačíná vůbec stávám do služby se ze byl jsem se co by bych a svým bych tohle to neděl tak jsem co chvíli unavený přát. To je vrcholně u na bují když částem služby vyjdu to přestává být konec z slávy služ. S tím co co na jiného protože co byla sloužit jemu to co se vůbec nedá se to v na nebe a bude li se u k je opačná činnost to dokud si o očistě dnem jemu zády pryč pro mě. Otázka když s tím mám začít jež špatně ka as to je ten jež kdy neb porozumění věd. F. Kdy kdyby si kdyby byl ježíš kristus řekl neřekl modlete se ustavičně napiš a proto o čas jako správného. A protože to v tom musí být dosaženo. A protože on nelhal protože to přes ten ne tak jedině radil je to co vám říkám. Protože ostatní není soustavná modlit na to pravda. Ta modlitba nemá jenom chci si to dodat něco co být ústy když koná. V nějakém něco konat ne ta s ta na část nebo nemusí být celý ten že mezi tím je mi dovoleno abych odešel do toho domu pro špatné mohu odejít kolikrát jsi do toho domu a pak samo co budeme to práci na poli nýbrž že to práce v domě a o platí úplně totéž co o tom te. A syna poli s tím rozdílem jenom že tam přímo budu bohu sloužit a ne ne přímo skrze třebas tím že jsem me jich že ona a odkud nýbrž přímo si k němu obracím bez prostředku dále mých kosti kým chce. Nejez tak na příklad po čem druhá ha pro toho že se mi nás a jím se připravit se do klidu. A tak tak to k prosim ještě ne jaký než technik ne tak jestliže to považuju za kolem za nutnou přípravu ke službě tak prosim že záleží na úrovni nějak k jejich nějakou tu službu provádí již. Jestli si dejme tomu někdo při službě bude pád z krávy. Je něco jiného než když se je to něco jiného a ne když slečna činni jenom chci tím říci že v každém při tady se musí připravit jinak a kdyby se připravil z který každý z to je tak by nikdo z nich nebe přijde ani je nebi nebude připraven správně musí se připravit a řek tak jak ke svému úkolu který bude provádět ano. Ne každý jsme tu jsem poslán na ona mu k k. A proto se musel přiznali nad to k čemu jsme posláni povolání tanec to čím jsme se naše povolanost ne vyvolenost povolanost v k se musím při plavat tak abych se k povolanosti dostal dejme tomu co my učitel. Tak se musim pře říkat pole k si kterou budu viklat tak aby vším mohl nemám spatra říct z ale aby mně bylo rozumět. Aby to aby tomu ostatní a rozuměli aby dal byla řeč pro sebe nýbrž pro tak abych tím co s kusem ze sebe vyšel při jeho kterou konám. Když tam nebes mu ji aby byl v těch žáků tak trošičku o to se týká lékaře taky. Či na to při tam musí by prát vršku jinak než například z ku rovným majitele do co s ti není nebo ho a ten sis při nebo nějak takle ně. Tak že jak ale jestli potřebuju třebas do bok soustředění k tomu ne abych sebe našel tak abych dokázal od sebe odejít do zdá někoho. Zdá jako v tom smyslu ne tak daleko abych nevěděl co dělám a ne tak málo abych patřil sobě tak musím nějakým způsobem ráno zač soustředění na boha před sv. Se s mi ten je ten dotyčný toho kterého zpovídám říká a vy protože do toho roku po bez je to že že tak po voze co moč je v bohu z mu kdežto ona ne o to že je když to nemá být pouhá formovat ze které věřím že by do samo že do samoty k tomu ti do pozice vědní k za z ale ne že co to máte kdyby to udělat ne aby se z pozice dostal. tvrdím že na to nebude jedna od mohlo ka a kdybys čím na přel tak je vždycky špatně protože jak jsem to říkal my nejsme ani jeden den jimiž lidmi každý den stáváš jinak do toho ne každý den si jiný trošičku jim ještě byl před tím. Ne nevím to se říká o stává z postele jako ona mně kdy ne pozpátku někdo se o nebo nebo pokaždé v jiné naladit je to to všechno není tvoje i ba že si každý jiný. Je chyba jak tomu se ve své ku těch svých v mu tomu říkali víš. Oni mysleli svému vnitřní uspořádání vnitřní sekreci v u běh k u všech životních sil. V tom daném okamžiku. Není to vždycky stejným a jenom protože to není sladěna a pro jsem radil svým kroužením okolo osy ano a než vám. Abys to sladit. A možná že by je si by se tam něco obecného na zformulovat. Jedině to kroužení co by mohlo o ve mně. Obecně být a ne kdy se jenom vy se při tom nebyli na to ještě no poradím domy krom onu a no ono totiž že nám za to vadí naše tělesná přirozenost. Při tom všem co dělá ta nás užší a je to z toho důvodu že pro zla na a my jsme si že ta pro za dám je když měla než třebas ve se tam může být že ráno většími večer nebo během dne a si po mým nám že jeden dnes že jsem se měl co dělat tomu duchovní vůdce. Ne říkal víte na to co mi tady vykládá ve mně říkal to neberou tak vážně mým a hle z toho žádné závěry ale těm mystiků jsem přece nám za jednu vědce dítě v čem. Když bojí bolí hlava a tak se od ta a čím z je dalo by kolem své osy od hlavy k nohám myšlenkový a od nohou na se na dvě ano. se k bolesti v tím mně prozradil jak on harmonizuje buňky v jaké se za ví. Ten na bojí v nich lidský se se svým tím myšlenkovým točení se kolem sebe. Se zrozuje na boji ve sví. Jesi by se mělo by to tak by ji kdysi myslet že by muselo to tak že bych na člověk naladěn dobře stát že by se o pro viz spal jak se. Tím že by ty buňky v něm byli z seřazeny mi z toho na co si o no čili bych mohl když se by těl by to na za ne jo. kdo jsem pořád ten sám sebou kdyby se tím co činím úkonem postí spirálovitě nahoru a dolů velice pomalu. Jak koně i když si dělají pomalu tento z mi myšlenkově samozřejmě kdyby se napřed na radil a pak dělal to všechno ostatní. Ostatní všechny recept ty nemohou být pro každého stejné protože záleží na tom co ho ten den čeká a do čeho povinně. myslím že chápe že někdo jít na pole ona se musí připravit jinak. Než když někdo že na stroji ne a kdy musíte předvídat a těm co ten den co vám přineste po do toho musíte mít přípravu pravdy že to ve tak mnoho z na barvy země je to líčil ty že musím něco jiného o není novin a když ho chození na znaků jeho. P. O po činech o byl dělají jedině dále tak v tom případě musí být také příprava noho z naší nižší. Nebude tak je neduh kdežto když v jsem před nějakou intenzivní činností. Která čeká tak se za měřím především na tu hlavní činnost anna tu se připravení ostatní se vůbec citovat nebudu. Rozumíte. Čili se tu činnost zjednoduším na mi že tu při pro od ženu ženami mým abych mu k intensivně jsi se mi na to co bude hlavním obsahem jeho ne. F. Je to než hle ale to jsem tak bych řekl. Že jsem měla odít tou myšlenkou vděčnosti za toho že budu smět sloužit bohu tedy i to by mohlo být obecně platné jestliže výtečně do toho lidu tak pak je co je li něco bude rozčilovat. Je to nebudu a pak i po možné nebo za správné nebo za něco je na místě nebo ono. Potom se že to nějak vymklo pán obou je nebo tak nějak z na věčnosti je navodit stav věčnosti jako brána to je duch který mně může provést sedmým dnem nemusím končit nikdy ani když si byl hnout. Je v tomto smyslu že kdykoliv vědomě jdu do otcova domu. Tak ta při pravou kdyby ji vykonaná nově v tom jež ale v tomtéž v ale zdá opačném duchu a nebo tam nemám se po dva moc dům nemám po dívat z po práce třebas se svými bližními. Z takového nýbrž teďka všechno visím na a jediným stojím před hospodářem rozumíš. ses se všim od a do se musim sám vypořádat nemohou svoji svou i u koho rozdělit na své okolí na okolnosti ve kterých sílu to musím všechno zvládnout sám čili ten jestliže ten den nebyl dostatečně hluboce prožívané ku služba na poli v není nejmenší neděli že když mohl teďka zvládnout službu domě. Protože to je od ale z část. Na vyšší úrovni toho co jsem prováděl co mýtem. Jim to nic jiného než jiná úroveň toho jsem toho měl za mne tam todo prostřednictvím je to bez prostřednictví někoho jiného. No. No a tam mohu na sebe vzít a by nosem z slavnostně jdou o. To znamená i si bych něco něco obecného svým s tak moc málo by ho se tíž o pravdu musí ním ale o na bohu zanechává všech jiným myšlení ky a musím se v tomto okamžiku vědí odevzdává bohu tak musí začít pojem modlitba pak nebo že který du k tobě. Od sebe. Od když jsem byl na poli tak jsem tam měl jenom sebe není že jsme tam tebe. Teď mám přece bohu jenom sebe a jsem bez tím dnu nebe no tak je podle toho budu potom jednat se budu umem šlo watts né. To bylo pro toho kdo co to se kdo kdo to co co z dost a v k v. Chtěl bych byl povést trošku větší jasno jsem do toho pojmu duše jak se objevuje u ježíše krista jak se objevuje potom u tradice která staví na tom co řekl ježíš kristus když kristus mluví o duši chybující tam kojícím a tak dále nikoliv ho dokonale duši to znamená nikoliv o nesmrtelné duši. Protože to co je stočená duše on ukázal si.