Karel Makoň: 80-14 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ale vůbec neměli zdání o tom že jsou časně probíhá od toho co vám. Jsem neznal že bůh také všechno on miluje všechno stvořené miluje tak sobě tam ne a kdy tři dospěly tak daleko že bylo třeba jim to názorně ukázal. Že to názorná ukázka toho z spasitelského úkolu božího který od začátku stvoření. Tu je z ano čili nebe to je to utrpení vše krista co je věc která přejí jenom stala nýbrž za něco co ustavičně je s a to je dosti když my jsme byli svědky jenom toho při rumi nebo ne vším co ses stalo to je málo. Teprve když člověk vnikne do od nesmrtelné podstaty boží poznává co jest a vím tedy že také jest ta láska boží která boží a od toho či o samozřejmě o čili co je to také pořád mně a. Potom samosebou se se to utrpení vše krista stává se dostával do nové světlo ne ještě by byl on. Nepršelo protože na to ukazoval trpěl trpět ne vně a on s tou vše dění našel be bral ji utrpení všeho stvořeného soustředěni trpěl a než jak ten člověk který je být jenom za sebe on za sebe vůbec se to je. On to nedělal ani toto nedělal pro sebe. I tady platí jeho slova kdybych něco dělal pro sebe ještě. On ani toto utrpení nedělal pro sebe všechno pro na s bylo třeba prostě věci dospět dalo protože musel nám to u ale nic nového se nestalo to všechno je z a z trvá to tehdy krátce čili ještě jednou jinými člověk to co již ukazuje. To je lidové podání pro li ti ku v čem ne. Kdo ve podání zákona věčného žák ono který když funguje ve veškerém stvořeném a ten zákon zní kdyby bůh nemiloval stvořené vůbec by ho byl nestvořil protože ho miluje tak on zároveň k sobě táhne a tady vám ukazuje. Ne říká pán bůh jak to děláme pak kdokoliv z vás se se připojit jevem tohoto zákona a když chce k tomu nestvořené mu tak to musí dělat v tak jako to udělali ježíš kristus. Teď když to nic světech musí také na ten kříž při také vstal z mrtvých a k tomu přidat během toho pozemského života tedy to si toho stvořeného. Nikoliv někdy za zády stvořené tady k tomu či s o to o co to co no z z s. Kde jsem do protože mám na stav stará jak chcete takže na to a to v sv. A jsem vše dokola z čí je o že do nález se vrátit do byl tady jim na to je námitka že přece dám jsem měl aby měl bych ale z to již jsme čem do cele a nepustil lidi nazpátek. Neb při by měl statek protože to poznání které získali na jim poznám o ekg sys ten si tohoto světa hmotné a je to co nedovoluje člověku vrátit se do a to je ten nač to o ale bych. Je dokud jsem v tom stavu poznávání tohoto světa. Mám zakázáno se vrátili voda a je. To znamená zbavíme se pocitu tělesnosti zbavit se pocitu vědomí tohoto světa u plně. Může se vrátit do ráje tam není ten meč toho a. Čili ono to protože to strašil z osob mění v tom v bibli a tím je to tak za maskou ta pravda že do se dostane k tomu jádru to to ještě no o pak ku. Začátek k poznání který nabyl člověk a ji byl toho že existuje vědomí od téhož je tam o do se který je když to napřed než to že budova pochopitelně do kterého tou tu i člověk tu je svým vědomím a dokud synem vědomým tam toho. Moc ber svět je. zakázáno právě proto do vědomi neboť tím do vědomí be ten meč. za za za tu do rád a. Jakmile toto vědomím od padne před všemi okolnostmi za kterých ex čisté znamená od od nebo při těles dosti rozumíte přeje či na tak dále. Tak je možno se tam vrátit ten med č toho anděla tam není ano v tom. To nejde mi že ještě to připojme co na to že nám dal je od tohoto du na ani z ráje. Nevíš že když za ni z nebe nebe nikdy jsme při na mys to on nebe do z tam mez bují po byl a s tím si žijeme tak o dokud vane promrháme okamžik pro na ani toho co máme z nebe znamená. Že se spojujeme vědomě aspoň v povím o do se z nebem do by bez toho a jen na nebe nemůžeme vůbec existovat a protože veškerá existence je z nebe. Z stavu dokonalého nestvořeného te tak musí od nějakou podobou být s námi pořád to nebe bylo s námi v podobě by z víte jsme z toho nebe zdali ano. To je pro marně tak okamžitě se do zastoupeno jiným způsobem vzpomínkou na nebe ano. Si ve ti jde tu by něco jiného než že to cesta deme li tam s nebo pro byl kdy na kdy ani nesmíme že to ztratili on tak s bohem ze protože bez řím nemůže se ti to tak s jakýmkoliv stavem stvořeného ve stranit kontakt. Příklad je na něm nic se nestane ale že jste kdeko tak s panem pojem rozumíš to o tragické. To by řík vodě tu dostat bez to se nestane. Že to co ona vědoma že máš el ten kontakt s nebem jako když máš byl z do korunu v ta ve jsi ne do bude doma že výtka se v do kolu máš ty dneska přes toto sem. Toto ho. Protože byl v tobě o k ty od boha bereš. Podobě jako když míra nebo co všechno co jsem tady říkal to je to jez měl od boha k tobě. od tebe bo o to v tom že do doby ty si je podobě než osy do vědomé tebe rozumíš toho nestačily be a v na ba která tady je když je která není zrušen. Z toho od toho o to co to co o do toho co prosím čem k tak jel ohledně poslepu soudu bych chtěl mně to doplnit. Přeci protože jsem se z vlastní zkušenosti že ten jsou probíhlá ale nad člověkem postupně. A poslední v tom smyslu že co tím soudem prošlo pokud to dost pod boží a nebyl to jsou od lidskými silami proveden ani po po podobou lidskou vůlí provedený. Pokud to jsou takhle proběhl z moci boží se to co bylo odsouzeno nikdy člověk od a vrací. A musel by opravdu se protivit přímo bohu vědomě aby se to vrátilo čili ten například při čem nás světech. Byl odsouzen celý způsob mého života do doby že z zhruba jsem mohou se říci že jsem se nemohl nikdy k tomu pod na tření bráti které před tím bylo nevlastní. Čili je to vlastně záležitost od pak se a tak od no tak kterou člověku ukáže bůh bůh. v sobě nikoliv jenom nějakou tohle lidskou a lidský uznávanou platnost. Než v sobě moc a to je budeš. Čili ten jsou cele jasně mocný tiskne do ten bez schopnosti které neměl si před ním. A zbaví neschopností které si před tím měla to znamená oděje těm no v umění vlastnostmi bych tak řekl které člověk nemůže považovat za své a záleží tedy potom na tom. Jaké mír li člověk sám se je ochoten vyprázdnit. F. A tu podobou vůli skutečným to znamená opravdu třemi tam v ní. A v tu chvíli by je prázdný on svou moc svým tuto prázdnotu naplnění tak při se tam to co mi tohle ten minulý obsah nevejde jestliže se tady například by byli praví o to soudu tohle to. Amen amen pravím vám přichází hodina a to je tu kdy mrtví uslyší hlas z božího syna tak kte při uslyší budou žít neboť jako od es život sám v sobě tak dal i synovi aby měl život sám v sobě. A tu moc konat jsou pod je tak že syn člověka nedivte se tomu neboť přichází hodina kdy všichni rod ve k uslyší jeho rad staví dolu ty kdo učinili dobré starou životu tak ty kdo činili zlé starou to co bude sám od sebe nebo po dělat nic z jak my bůh přikazuje tak soudím. A můj soud je spravedlivý neboť ne nedá vůli svou ale vůli toho který poslal. Samozřejmě jak je to takle řečeno tak si uvědomte že mluví o svém poslání. A čili to co je posla musela pak o litovat to ne jenom na tomhletom z ti. Ale na všech ostatní víte říká že tato hodina je rozhodující ve které on přišel aby byla. Ale tedy již v když tolik či jel materialisticky od vně jakože budou stávat z hrobu v v v. Je to něco co je připraveno tak co se právě vědě je o nás bez to se byl s tam tu podle li jich někteří svatí se dočetli z toho textu co od no ber očekával jsou to ona si to co před. K při rozumu věcmi ode mém ale stojí psáno že i při že nevěříte když jsem tam mluvil o pozemský vědce jak uvěříte budu li mluvit o nebeský to znamená on to po nebes mu než i ta. On to říká o pozemskou na to vás u potom o to o to není kolika a proto všechna kterého přirovnání s tou s po žení králoství božího na čistě pozemské záležitosti. Podobné království božím o ji svým na to vlasu a tak dále no čistě světské záležitosti s zrovna dává z z z nebeský a také je konečným jsou srovnává s podle s kým soudem to je obdoba ten jehož srovnání prosimvás v jednali mírně. Čili všechno tohleto líčení žen nad svým povstanou co to je od uslyší to znamená ten který byl mrtvý pro svou. Nevíru boha nebo. Protože jsem měl rád proto že nenásledoval krista bez ho smíš. Ti v tom od ho u ničí a co je v doba jeho to bude spaseno otce špatného v tom bude zavrženo tam moc o které jsem vám teď před svou četl jste mi na sobě pociťoval tam jsem poznal co ten tak i člověk ztratil. A proč přestal žít přestal živí tím to bylo mně spaseno. A povstal vlastně celý do dobou tím. Kde je to zase tam ve slově toho ten jasné ale od doby konce tak v ale tam nic co bylo tím co způsobem v tom momentu. Toho smrtelného zápasu vysvětleno samozřejmě kdybychom přijdete tajnou abychom si slovo za slovem mohli vysvětlit a o důvodu že to takhle tam si vůbec jsi ne o sporu i přes to vypadá jako v tom vás stala tak ono se to zde je všechno je tam jednorázově výklady o to se kde je pro nás ten moment když. Než někdo ježíše je tady taky rozhodující my jsme volání ne jenom be dejž kdyby ona. Kdy do takle ne atd svaly za ptali bychom nebyli schopni to slyšel je to hlas který je tady pro na tak bychom neb o kom byli ježíše krista bylo by to jednou uzavřeno a proč by to nikdy o to co nebylo to ono udělal tím možnosti neztenčené míře tady s tou aby ji ještě před jeho narozením pochopitelně můžeme nepochopitelné a tím jeho vysvětlením se stali pochopitelnější. To následování boha spasitele bylo možný vším nos na vší a každý avatar právě a usnadňovat tuto k bohu a tak vše je tím bychom mohli říct ještě mnou tohleto v ši že by třeba bylo převtělování ne v. Člověk by v těch janem kolik tak že ani nedospěl ke spojení s bohem. Záznam by o tom byl v nesmrtelné duše to co bylo a to ne. Tak to by byl ten člověk a že tedy vědy v do spoj nedo sah který je pro by je rozum v celý je v sobě. A ten bude vší všem aby bych ze sebe počest za sebe za všech a co s tak v převtělování udělá. A proč je do té. Tutéž jehož již není to co je v a ne ne zavrženo ano. Taky v čili to je tak já. Je že to není jenom tohleto a tělo jsou všechna těla která jsi měl je to tvoje tělo. Čili i citem a. Ve ve které tam od bez tedy mluví petra aby se tady o i je doby je to že oživen do vším a nebo někde je o to vám na tom nezáleží je to tentýž hrob. A z jeho ses stane se stane přišli z tohoto hrobu žádného jiného z tohoto a to je ten hrob. Toto tělo je bylo v mém třeba rozumět ber to je to jak to slyšíš žádnými hrot neexistuje. Jenom že nevíme a není třeba doby je že na a ten to a pak na mas nebo předcházejí mu všechny pro by předešlé mých vtělení. Tak je to je jediný a přes spoj to je s nimi předložili ve a ten na to že oni nevíme. toto jeho podobu čich i tu je ti mrtví po stanu a ty dobří to dobré v ve spasen. K praví věž že tady že třeba opustil učil by z když krista. Tak že na vás co by na co o ježíše krista který říká když se do protože konám to zhruba by se mými učedníky ale ty tuš nebudete mými učedníky nevím jimi přát. Kapitole se nám z čista z jana jo znamená do stavy se do situace kde mají být zajedno s otcem jako on s ním ne na to ne to co do toto učednictví by se stali učedníky tak nemohou dělat víc než on jak on říkal že budou dělat on odejde ano a dostanou se ale jsem nově učedníky do asi na toho své tam do tou učili přistoupila v tom učit li si je člověk na by řeky. Rozumíte tam nemůže být v novém tomu duch a s láska boží může nám být s po před boha jako láska ano pak ovšem je to být s ježíšem nám zprostředkován na jako je nějaký dát v jenom určitá tvá co vás ano. Neboť dali sloužím poněkud jediného čili užívání darů. Se může provádět jenom z lásky a jestliže nejsem schopen une st třebas celou lásku tak jsem možná schopen une z některý da. Samozřejmě je nebezpečí že ten dar může odejít protože nemám kdys posici. Ten zdroji lásky které na přechodně k a vzít v no a my jsme se doklad čelit na mít z těch na bylo málo a jimi se tam na myš které nás čas ale chtěl byl váš když či co když se o tomu i s za v je že se tady kdy všichni v na. Proto že se tady byli v tomtéž duchu v jakém se schází víme větším počtu a tím pravým setkáním není v těle setkáním setkání duch a proto si dovolilo pak s pozdravit v tomto duchu jak se přes tu si šli ne z ve se přes se nikdy z toho. Který by ve jsem přišel jenom kvůli sobě nýbrž k tomu oběd s a od tu je v ž v oko toho nemám a pokud v tomto pokud jsme ve postupovali tak z nebyl by ta s to tak říci úspěšní a u z když své ne. Při s tím co člověk č jako za do s č u činění k sobě do č tou dobrou boží kterou do toho bylo čelo všiml jsem si že to je tu bylo mně záleží na tom s za li se nám třebas nic v spát v č. dost jasně než projevily nebo jez je tu nebyly to jako při tady je nebyly v ale záleží na tom zdali své tak se mi do sebe něco co právo skrýt čit toto právo a kdy či v když chtěl vysvětlit. F. To právo nás klíči lepšího než co dosud existuje. To je to čemu dame průchod čemu připravíme pod v ky k k tomu aby z či i to je s pánem bohem je to tak jako že také my mu musíme dát právo aby vstoupil na vším nos a když toto právo nedá ne on než s tou čili ž a ko. Je to se dělo říkalo přemýšlel o nosím málo v tak to je něco co čeká ve před dveřmi do oční co je to po neuskutečnili jsme o tom jenom přemítat my jsme to jenom uvažoval co správné ale teď je na nás. Jako na vás abychom to s těmi se to co chce své mysli do své si žili v do své duše prostě tak jak to ježíš z s chce aby nás to první učilo vlas se a je z lásky se to ještě dělali a k převrat přáli bychom si aby to bylo z lásky k sobě nýbrž k tomu tak který v čem není. Úspěch všech se při setkání spočívá v tom. Že v tom tak je trochu aspoň lásky k tomu. Tak který mámení ale nejenom vás k sobě nic kteří se dostali do mám mu všech těch klid měří s že jste sebe nehledali my kteří jsme z to nemůžeme tak s klidným či do mým při s. Protože mi vždycky z mých máme v lásku k sobě. S láskou k tomu taky nebe to se moli do chybu udělal by ta buďte zajisté nebyli. jsem si všiml že mi nakažen roku jsme schopni dělat tyto a jiné křivdy. To mu na čemu ši čeho proviňovat se proti němu. To to se nemohli učinit eva vše z pozice stačí tedy než byla zač protože člověk když je v že na takovém to duchovní setkání boku šel sis zdá se s po mým nám na sebe. Než na cokoliv jiného a čím být převrat k sobě tím ne vně užitku mu to přinese jak ještě především promluvit k než jemu ba vše hodné neboť to nejzávažnějším se řekli je v že než čím člověk ka. chybnou povahu než tím ne člověk sama chybnou svahu asi obdobně chyb nou jako celý z to co v myšlení. Tady čím ho přes tam s jeho jak a to z převládá evropě na celém světě že příliš č toho a na každém kroku v si připomínáme člověka a co chvíli se nám ztrát činí bůh. Když to ale byli schopni je ten den taky sama sebe je nebe je tím. Ne že kam a tak ni je ten den je tím a řekové ještě š. Je tu hodinu řeknu ještě be na jednu minutu. Tak jste zvítězit v to je takové jsou v ale jako z těla abraham. Co hospodinem když měl když tělo dal znala zač raněna se doma komu. A to je to on taky říct ne op příteli sebe než dítě s opustíte li sebe ztratíte li svůj život vítěz a tohle to se nedá dost dobře propagovat když bez pólu protože prostě se mám ve tak ti za ale když se od sebe daleko. Aspoň těles je tak dovedete plně pochopit a vším přes tím co vám radím co je to ztráta sama sebe neboť nemá máte před sebou tělesnost která člověku vždycky zastírá to co je tělesné a tak bych vás žádat abyste je v jeho. Měli a zkusili toho jeden den češství novou v a jít k bohu od toho čili kdy je neb bude ale zanechá to vás nesmazatelný mu v protože je ten den nepatřit sobě. Znamená toho znamená především že kdekomu jinde jemu jste patřil aby za již hmotou na tom komu. Že nemáte tolikrát ani bohu boha. Jako ta tolik nemilujete jako třebas že to bližního patřete jeden den. Stoprocentně svému bližní a bude to co ten totéž ani to nedokážete co chvíli se přes chytnete při tom že ničíte sebe před točíte kolem sebe. Jsem tady se svými přáteli zažil mockrát i s vámi. Kolik z to se točili kolem sebe jak málo co se to učili o koho panna boha a pro opravdu činilo z mu v ní. Protože dělám se ochoten dělat tutéž ji k o aby že to je největší překážka. Toho spojení kdyby člověk jenom malinko patřil sobě tak není schopen toho spojení on musí přestat co běd patřit a z toho v tom momentu třeba se v tom momentu by sobě nepatří co rodí ten největší zázrak vědomého spojení s bohem ten si ještě s. Ta ji jen co jsem to tehdy v těch se do nás světec sta ale byl jsem zahlédl tak to je po se na nás svět či život ta. Či jsem patřil někomu komu jsem neměl patřit přestat. jsem patřil sobě jsem si v tom ale si o sobě byl soběstačný. jsem bez předem světa ve kterém jsem žil do doby s tím nepravým středem. A kdo tento střed ve svém životě tento nepravý střed tak s tím za jiné protože to střed nepravý. jsem teď č zase neděle na to že jsem si jez tak jsem v v v v a žes jiný. K který jej jediný hoden toho aby jim by to bylo přímo pro však mít tří tak tato jez před při v do života že jsem to věděl kdo to za najednou prosimvás bo šel to není člověk nýbrž bůh to že středem všeho zdrojem všeho východiskem všeho. Za tři živém všeho a jsem to najednou věděl z s v to na ten není ti čím milost která životě potká co vědět s pánem bohem. jsem přeci víte jednám sám se sebou nebo lidskou společností něco co do hlavy bez spala jako ne se co věděl a poznával jsem že to neobvykle z toho důvodu že to nebylo pro že oni č jiný ním i čím z toho co jsem se dosud nauč na tomto světě že naopak proč všemu tomu z ta a no. Že to všechno co se tady na učil nebyl ničím vedle toho přesto z ty bylo z téhož tou ani tam neměl mám mít sta. Co co nebo do do tak šokující že jsem za ne za to že to nesprávné. To se vám nestane ale je i v tom z ho ten ty k a čím dokud dobra protože protože jsem nenáviděl sebe na to jak jsem dosud patřil sobě tak jsem byl schopen mít někoho jiného na mysli dolovat než sebe a udržet z li ho v mysli dodneška. Pže kdybyste vím že je všecka do za k i my dějovou mám budu podobat před to na to byl za že zázrak to byl především proto. Že ježíš kristus překl či že a byli či nějakého nového. Aby do po je to velký zázrak v tak to vám pravím že se mýlíte. Tobě se kterého jsem u dodnes na mostě pravím. Od poušti předčí hříchy ne a to jeví z od ovšem napřed od pušky říši a potom ho vyléčil z chromosti v v a na tak se musím přiznat že v. Tu chvíli v kdy chci přednášky též mně byl od jen celý život s vědom nás je. Život bez boha a že nebylo třeba vůbec dalšího. Když čeho zázraku protože není v na něj ničil zázrak od při by přišli. F. jsem najednou začal mi tak i jiný poměr než před přinese těle v co je to hřích. Zpověď kterou jsem vykonal směla to není pane. jsem se pro řešil proti bohu protože jsem žil pro sebe. A ne pro něho. To není nikde v katechismu ale vy něm musí viz zpovídal z tohoto ših ku pro vše co to si skutku on říkal škola. Protože to není ve zpovědním do celý ne. Říkal kdyby to mám smyslem si do tam ani de i ten mi to proč jinak nemá smysl pro aby vše spoj čili nebyl. Říkal když to přejete do řešení vám dám. A on dál rozhřešení a přece jím mým životem o mně es on kodifikován svým požehnání nebo on s teče přes či po žena ani jez si to přeju tak přes života to o tu k sobě. Tomu životu který kde jenom by jenom sobě a v tom učiněno bez jemně šťastný přes nemusím k sobě vracet protože mohu patřit komu mám patřit že mohu všechno napravit protože to na bavil a že jsem věděl co mám dělat aspoň a než moc kterou jsem toho měl co neměl ze sebe a jak je mír by. Jsem. ž slyšel aby slyšel a sledovali takové jimi jej se ve mně zvětšovala a do takové míry jsem dostával další milost či chápu co to je milo za milost brát a jestliže bylo s kdo neb neb po šlape člověk se nedal či či. Je to zadal obrat. ho třeba začátku dostane člověk na co jsem jednou všimnu ale bylo to co darmo a. Když čím hospodaří ne pro sebe to se nedá až. Tady mám dotaz zdali nebyli při ših od všimni tím že jsem byl v takže jsem do toho boha a ne v proč ještě byl tes pod vědění to bylo zbytečné. Prosím je to omyl. Nebylo to zbytečné a kdo to absolutně nutné to jenom po proč potom co znamená zbavit do tak nebo je mi aspoň tak se pro za od be š jednou jít také dnes po č to co si to co činně mez za to tady. Při tomu nevěřil be ale do toho za do to zapotřebí proto že člověk se před a když měli nějakou vlastnost lidskou vedle z ky ano považovat za rovno cenou nás se ne tak byste museli. Tám položit pokoru neboť v tak ska způsobuje potřebu být po kolem jsem potřeboval a před při v. Jsem potřeboval se skutkem zbavit sama sebe ne u mně č dají mně bez své tuš se o tom jsem ze sebe vylít a dodneška to říkám a jak to říkám tak to je. bych se s tím neměl chlubit. Jesi čím chlubí ním tehdy bůh po děl. Čili říkal když zbytečně žil jsem při nevěděl ale jsem mu jsem o tobě s v pro bez ještě v a to pro vedení tomu byl první krok je teple to zpovědí ale pak k no a dalšími kroky do třeba to z pečeti každého ne. Každou oči do každou minutu prostě jsem se snažil pokud si pánbůh tomu do si ho z ustavičně uskutečňovat toho sebeodevzdání jak bych tou do třídu bůh a uskutečňováním toho spolužití s bohem jemu. Nejenom k ty ne nějakým vnitřním pochodem člověk je stvořen k činnému život tu a při činem dokazovat stojí za tím co si myslí nebo co von že za zk a prvním takovým krokem na taková zpověď jo to o čím jsem mít k boží protože jestliže od sil bůh. Jako ty myslíš že i my tu s sil tak i musí také při člověk který je na místě duší či že ten by to neudělal tak to odpuštěním není plné drží živu ve společnosti lidí. a to je nesrozumitelné dost co jsem řekl ale nebudu dal by se to mat z to co řekli ježíš kristus berte to co on překl na pravdivé. A on řekl svým a poštou. Cokoliv rozvážete na zemi to s za a že se na nebi cokoliv z váže se na zemi z váš vše i na nebi. A jestliže člověk vidíme člověk je schopen tohoto zrozování na zrozování tak lid prvek k a ku které ještě nemáme zdání. A byl bych rád kdybyste si byli vědomi že člověk který se ode stal bohu a to by měl být jez u tu bo proč je to před o klam že to kněz ten by měl. Tu kabát wu mít z kterou začne svazuje a jsem si pro to a to a panem čem k a za s tímto světem a za s bohem ano to jsem tři se vnitřně zažil ale teď jsem to měl v praxi uskutečnit a k tomu jsem potřeboval lidský prvek. Jak to jsem při ne to skládal kte dít pochopitelný jsem jenom měl touhu. Se to od toho obsahu zbavit u všimnou zpovědí. Jsi jako když jsem při je jiná k tak aby to nikoho neposkvrněná buď ten jest jak tady správně říkáš že tam na mým z božím denně na to že své moci ze své třídní ze síly boží. Duchovní otče který jste zde na místě božím z tam člověk říkat ne při tom. F. No kde na to přiměla toho co přes den v tom v tom v tou mez krát že ne že totiž jez jsi ex jisté nějaké nové tělo tak zasvěcen cele el přes zasvěcování nebo tak to je otázka ji na než tak klade na tedy řek bych to se přes je tady řekl ekg žes co je přes tam při které se o to obnovou je tak. Tam ho anebo stává se dokonce nesmrtelným ano aby víme dobře je že ta cesta je sis jež neboť že ve starověku na příklad dejme doba ale noch jako takový který odezva jem jede tady na to se vůbec vidět nebo další ze nech ne ale jiný ale z kde kde jsou máme jenom tyto dva případy tak oni zůstanou ten totiž stačí šitím měli zla v on nějak tak moc. oni totiž považovali za daleko důležitější než třebas středověk nebo přestal z tví vůbec. Protože jejich cesta šla přes samotu nebo pomocí hmoty přiměla vlastně pátrat tu hmotu k tomu bohu kdežto dejme tomu přes stanice moc by si říkal ty potírali dne. Když člověk tak nepočíná se o to jako přes tam s tím svatým el tak těžko. Když tam nějaké tělo které by bylo věčné od a on přijde protože všechno člověk nemůže být. Tak ve starověku jen ti kteří získali nové tělo. Věčné byli z se celkem řídkým případem. Ale bych že je jak jsem se k tomu ve to be tak ta otázka protože my to nedokážeme patrně jak se tomu dostat on totiž že při tato existenční cestou a když máme při základní cesty přestala cesta poznání tak že je cesta existenční. Čem spočívá cesta existenční vlastně mám brát do od začátku stvoření přes počátky stvoření do nestvořeného neboť základem stvořeného musí být nestvořené. jen ducha formou ta či když se sestoupí tedy na základ stvořeného tak se musí to o stvořené převést do nestvořeného. Jinak je to cesta špatně provedená ní. Takže jestliže třebas oni měli ne na boží. Jehova které nesměli vyslovovat toho právě užíval k tomu protože on nesměli věty z toho neměl by. Pokračováním nestvořené jo bych tak řekl nýbrž mělo bez do nestvořeného v na nesměl být pro mi dal navenek nýbrž nazpět do nestvořeného pro to co nemělo vyslovovat tak jestliže takové slovo řádně používali. Tak pomocí něho mohli proto ale est pod jednali jeho slova mohli provést existenční cestu ke zrodu stvořeného počátku všech věcí ano či že vás musím upozornit na jednu věc kte ten počátek všech věci nikdy ne existoval v čase. El takže mají pravdu na trest že od ale věčna po této stránce z tohoto hlediska viděno. Ustavičně totiž se co by to z ustavičně co smí kam stavy něco zaniká ale do tam ho ale je řek těles vzniku vázáni ku čili můžeme ukázat na to nebo ono se to vzniklo. Ale mezitím pro něco jiného co užita před tím. Takže není nebyl rada situace nebi kde je to nebylo stvořeného pořád něco do stvořeného například indové mluví o vesmírové noci k ve které bůh všechno do sebe a ten ne ne obecně roven mnou kdo se sebe vypustí tak je to jenom tomu tato stačí k pochopení ano. Sk. Do roste tak tak je to tam teďka řeknou je velice těžká na pochopení ale kdyby čtení nerozuměli tak se při jsem to protože bych byl moc rád kdybych se tomu porozuměli tak se tomu toho co v a je chyba že toto je dosud nevysvětlila ani i lidská ale ani křesťanská ježíš kristus osobě když řekl že neni. Dobrý a ta nazval pane dobrý on misse nebyla říkal ne nejsem ve když je na moji otec nebesy prosila do čteš že by byli tak si to s kód nově protože to správné co tam je ano. To si dal do nedobrý když ježíš kristus od dobra na dělat katolická si že tečeš co je velice dycky jsem při které on ve mně dopadá o be mi že není že totiž je že byl pokorní není pravda tak s se se přitom na věc pokory dobra dnes pravdy. Není dobra ale absolutně dobré toho co se nám jeví jako dobro. Nýbrž to co se nám jako dobro nejeví tato vyčetli víte nestrannosti. Jestliže ježíš kristus byl vykonavatelem do rád pošlu ho o tom nepochybuju tím všeho začal vykonávat tím ses za ale z něčeho co bychom řekli. Dobro nestvořené dobro nestvořené kdyby tam jde v tom nestvořen dobru zůstal tak nemohla vykonávat on musel odtamtud odejít aby ho mohl vykonávat s tím přestal být tím vrcholným dobrem. Ono to tak je nekonal podle toho dobrého ale toto jsem ten málo oproti tomu že tam toho bez o které do pro totiž. Be všeho vkládá sílu aby to když to do milovala by to poznávalo ale samo o nic nedělá je takový centrální nad nad čím na ten mi mo bez všeho že ale samo jsem není ba. A to je tedy věc která se zdánlivě rozchází křesťanství v s s s s s s tím vím ty indy ve jsme si jenom od obě nerozuměli ono to není pravda že dobro as to je otázka dualismu že ano a tedy jestliže hlasem něco z dobro říkají někteří indové tat tak to bylo všechno ještě ram si dualismu. A nebylo toto pravé náboženství které nad vodami nad vším dobrem dala zleva nad tamas jsem dost začal stávat. Sattva protože ta všemi ctnostmi více víc protože všechno odněkud musí pocházet. A to odkud pochází kdyby to bylo dobrém jak my to chápeme jako dobré nebo své jak by to jako v chápeme tak by to nemohlo bych původem všeho. To to musím být prostě jako nit z to ještě sama nesmí dělat abych všechno o z toho jsem malo od lidí tak nějak as asi jako třeba. Dejme tomu jak s lidským při dodávám stroj který sice k sobě rád běd musí sám být založen na základě naprosto nehnutém aby moh něčím pohybovat. A tak tady je to asi obdobné ano čili jestliže s ze řekl nejsem dobrý tak měl na mysli nestvořené dobro to co vyjádřil ekg mistr ekg had tom či nás ten století jít jako nic nic přirozenosti boží. Tak nic přirozenosti boží co mu někdo jako nic z prostředka nic nedělat to ještě není dobré v tom našem lidském slova smyslu že by po ješě vztahovalo ruku někomu pomalu ona o málo. Nýbrž to je že jenom z jenom moc obrovská ze které je. Pramení všecko dobré i zlé a v tomto smyslu je to nestvořené jakmile by se samo výbavou nebo u nějakým způsobem v něm nějakou činnost provádělo tak by přestalo mít nestvořené ano. Tak to je základ těchto věcí a teď bych nebo nad tak jsem se tam bez nám na prvním dovětek je by to jako láska proč nazvat tak je to rase. To vlas se která se něčeho u na ní. El vlas tak si čeho by na to není mělas tak absolutní to šel bez nevěda o nějakého koryta viklat nějaké řeky el tou je relativní záležitost. Touž neni je to i s s s s s s s původní lásky ze kterého to nebo tato doba se ve tato láska kterém by mluvíte pochází ano či tak je to tak jak v poznání neboť je tam taky nemůžeme říct že bůh něco poznává nebo ten co může co miluje to a to ještě není ta na to z toho lidského hlediska. Protože on potřebě. Být zdrojem poznání berte čela večer poznání pochází aby se u bez někdo někde vůbec bez to za něco poznávalo a zdrojem lásky aby vůbec někde láska na tak jak na a zdroje existence je aby vůbec jak tady jste přes tvořena nabyla ano a to je to absolutní dobro absolutní poznání absolutní pravda a tak dále. A tohleto když si také vysvětlíme tak to potom se shoduje s absolutně s tím indickým jenom protože se to musí jana se mu svým tat které někdo je překonat do tam mají ten mnou. bych ještě čte přes něco říct rasa ke konci toho od do ve že co tam u prosila by nemuselo v toho stát moc to bylo moc napsal. Zkrátil a tak to ještě tomu kdo nám že totiž jestliže například nějaký motto z lidský vezme si nějakého žáka a vy jeho těm duchovním pravda vám to o tomu poznání tak to dělá tímto způsobem vždycky stejným na pak je tam o podoba vymluvit bych to komplikovat bez všech je za za tak že by byl nesmysl že od domu. aby vypustil zase hlavy veškerou víru. Veškerou bylo u boha a bez všechno to co považoval vzal víry hodné. A aby se odevzdal tomu mistru o zastupuje tady boha ano. A teď když se odevzdala tomu mysl tak ten mistr působí svou vůlí v tom žáku takže ten žák nikdy sám nic nedělá z by se to dělá s tím mistrem ano to se rovná asi situaci která v tom našem postupu byla po narození ježíše v tom celém postupu. Vy si totiž celý život větším si trváme na stupně kde člověk je no. A tam je let je rodiče jeho nebo ten pěstovat za panoval nic bez ježíška nedělali a on taky ten mistr se nějakým způsobem za na v duši toho žáka jo a ten žák bez něho nic dělat nesmí ano. A nedělá rád s protože klidnou cestu. Na vyšším stupni potom se to oběd je znovu třebas když ježíš kristus při své učedníky ní. Tak nějakým způsobem se zase v nich rodí na vyšším stupni než v tom betlémě jako nemluvně nýbrž jako někdo kdo to s nimi a ony kuje. Myšlenkově obsahově. A tam jim potom způsobuje potřeba by takový život že vůbec nevím o žádném nebezpečí jí. Vona od žádných nedostatcích v že se může veta po těch třech rocích chybělo vám něco am oni musí prozradí že vůbec nic. Ostřeji o všechno postaral že. To je el prosim začátkem se začátkem sladkého ale začátek pout a předem před ten při jíž může kterýkoliv mistr kohokoliv dovést když toť tím to způsobem dělá za osobou je tomu třeba veliký klid ašram vzdálení se od s. Nějakých vím zevních takže vás toto provést nedá pro ten vás nesmysl mít duchovního vůdce úplný nesmysl protože toto s ním jat nemůže teče by byl vyřízen pro světský život. Nemusel potřela toho mistra mistr bych za tím musel továrny nebo tak nějak jinak myslela dělat ta tak i ten mistr tam tedy kdy velice málo žáku aby tomu tak ale opravdu od dále nedopadne než před kříž. A tam o jako o do mého pustí rozumíte nedostal nikdy tomu absolutnímu nic jak jsem tady říkal když ho učil třebas co byla se na boha bez přívlastku. Tak to vůbec nebyla ta nejvyšší cesta toho postil nedodělaného tak jeví je celé te bere cesta je ta je celým lidské je že oni nedělají hotové lidi nýbrž jenom poloviční že to hodně jedněm ve jsme ale oni dobře vědí dneska li totiž někdo s protože si s tím smířili domu poto está se jedno ty ses ptačí jenom že. Je toho ma a když tedy se člověk dívá na tu indickou tradici. Všímá se těch o pravých mistrů kteří šli za dál za ten vší když přesto je tří dala. Tak si snadno zjistíme že všichni do posledního. Kde by jenom žáky nějakého mistra že byli v sama prostými kdo jimi kteří po svém úplně soukromě si od o dělali bych tak řekl. Tak dejme tomu vezměme si budu bohu se volat set let se snažil jsem novou svých mistrů získat toto poznání všichni od bývali že nešika že neschopný nejít sám si vzal že potom takový váš ten si přátele na taky zkoušela taky to nešlo a teprve když úplně do jest že se proto nehodí či s tím bohem se nesetká ne tak poprvně jane za poli. Let se pořádně najděte třebas taky postil celá otálet. Čili hodil přes palubu všechno nos všech jsem svůj pokrok. Na mezi věnoval. V chvíli jak odstoupil od sebe jak se vyprázdnil tak cítil že na něho vstupuje něco co dosud nezažil to obrovské poznání že od že to jeho se proti ztrácí tak si sedla a mluvil o tom pod ten strom nebo o tom později jako vymazáním z tví. Jako měl tam nám ne ovšem když se to špatně pochopí tak si člověk myslí jako z něho nezbylo ne dnes dosti naopak v chvíli zrovna začal ty věci do člověka a když se ve třebas takže za k do vymazání rozumíte. Tak ke do pojímá chybně nebo se třebas ramakrišnu to byl taky samo rostly svatý ten se dostal přes tu ta ničím podle indických je vinu který je v můra svou tu měl oni věnovala nedostalo za ten konec které doka klid ve vedl ježíš kristus. El tak že ti to pro ten ramakrišna ten prostě je sice různé mistry ty se u něho střídali nikdo u něho nezůstal jako mistr vždycky jeden přišel odešel přišel postavu dalšího e se dostat debat čeká. Aby se toto je o do tak ode který. Z si myslel osobě že je na vrcholu veškerého duchovního snažení indického. A říkal teď se musí zdát matky krávy musí s absolutní božství ramakrišna nerad dale když poznalo nové poslán z rodiny těch mistru nad tak souhlasil. A je to dobře to udělal protože on velice by se se dostat tu úroveň tohoto od jedno. Ale vám dobře známo z rovnalo dal jak do tam seděli u toho o mně ti dva a přišel nějaký člověk nevěděl že to obr nic za pali na oslavu toho vítězství duchovního a do palec tohoto prvku nebo něco takového to za proč se strašně za v činil vzaté z nad svatý. Pak jsem říkal tak ty se mír jíž že si na duchovní výši když se mi co ještě to jakou mají škod. Ta podej to uznal a to nikdy nikdo nespatřil že odebral se dal pokání cení tak této dopadá s tím nejvyšším školením do s tím vinni pokud se tradičním způsobem provádí tato tradice indická proč tohle za opice na ze svým velice vážím na dovede člověka tam kam evropská mystika nedovedla člověka protože tón neměla tu techniku neměla tu tradici. Ale bez chopil to ježíše krista s celým rozsahu i ta je příliš. Tak ten samozřejmě se dostal dál než indický roky k tomu nic z přirozenosti boží znamená odpoutat se od vedení osobního přešel vedení neosobnímu. Bez protože ne on je na vraty dobro a relativní zlo tak z správně říkají indové když někdo nepřekoná a obojí zlo i dobro všechny a je dvojic z ll tak jsem neocitne náruči boží. On musí překonal všechny páry dvojic v k i zlo i dobro. A kdyby byl ježíš kristus nepotřeboval pak k tomu svému ve se ukázce duchovně vzestupu zlo tak by si byl nevolil jidáše o které od začátku věděl že to zrádce pojem o je nutné že všude. I k tomu duchovnímu vývoji a teď jestliže je. Ten pán jidáš nebem s tím že provedl své zla se ocitl v pekle ve to znamená bez stavu el naprosté bez naděje toto vyvedl tom že tedy všechno to jsou stavy nebe peklo ráje pozemský život ve stav kdo chápe jako že jsme tady teďka víc. Ale před učitel duševním stavu bychom je nebi tak jsem tady nebudeme cítit že vám budeme třebas někde jinde se cítit tam že jsme na to jak jsem stavu bychom byli ano ta ale obcování svatý o tom že tady ještě do od vás potom od od od pod tovární svatým a aby nezapomněl to tomu s to s tím souvisí a tak děl. On si lidově řečeno pro pro toho jidáše do toho pekla museli jít on musel prostě se vyvádí i za relativního dobra které tady konal. Je za tím ho za kterého křižovat. Obojí obojí musel vyslovuje znamená proces on musel to a o atd. To to tak aby v pekle a to dobra mělo být zbavené tak i jeho žáci nebyli na čem by se rozutekli al do z malým byl jana takže bylo po dobru jakoby čistota o by zkrachlo velice hezky jisto lidským výčet toho jak prostě dobra svém vypadat. Jestliže přišel katolická si je třeba ne při nějakém neštěstí které potkal člověk. Aby prosbou se snažilo boha svatým které vedl ba ve za do vám to atd tam i darovat prostě u boha aby zakročil tak se živí je třebas to při to se to nestane nebo za ještě víc případech že ten bůh je jako u duší ne. Protože na to jdou úplně chybně ne že by do pán bůh neslyšel ale vůbec není ale ne aby za určitých okolností pomohl a to v jenom pán bůh a to vám potom taky že tu neb ničemnost pomoci boží jo. Člověk se modlí samosebou pro sebe a pro něho řecky účel se mu pomůže ale o to není pravda ale tak tohleto ježíš kristus ukazuje svým životem že sestoupil do pekel opravdu je tedy opravdu potom nebylo od je od dobro ani zlo cela jak je do potom sahal je oči do ještě jednou to nešlo třebaže nama on tam pojedl se svými apoštoly ještě rybu kde aby dokázal že o ní. Ale snadno od tam nepůsobit byl také zakotven v tom absolutní ve absolutní existenci která je za tohleto cit v ne na mi o ale na šli dál ne. Takže el upozorňovat na to že to tak to je základem toho hlubokého učení které nebylo křesťanství rozumně májá svým že dobou ještě nebo den. A ten o rozumělo ve třináct ten století tekla před napřít a bylo třeba se tomu nějaké řešení dát tat tak k o říkat tady podávám na to předčasné protože on říkal že tak za tisíc se tu na to pochopíte ne ne ale pro pro celek je to předčasné a teď bych ještě myslím že na co. Prosimvás to tady také z se si všimli začátku to stvoření el se obešlo bez toho byla by tele bez toho satana počátku bůh stvořil svět aby byl dobrý jak o něm řekl. A teprve potom se li mu tam podle tím odděleném al založil je tady nějaké zlo na tomto světě. Jak tomu rozumět že totiž všechno co je se nějakým způsobem vytváří kde je vždycky z nestvořeného do stvořeného čili ten dualismus než se vy krystalizuje ne. Tak ještě se nejeví jako dobro a zlo nýbrž se je je ve ještě dnes sebe li s k k tomu původnímu absolutnímu dobru. A tam ještě není zapotřebí toho satana vše. A jestliže potom pro stvořené si zase tu funkci toho přibit za bych tak řekl než mělo el tak pak ovšem tam třeba aby se jakoby zvrhl nějaký anděl. Bez rostly poslouchala jako o a. Je vykonavatelem vůle boží něco o nemohlo branou do se taje musel tak dramatizovat pro tu doby jevit aby pochopil proč se zlo na světě a. Než co je to tak že dualismu jedno ne zlo je. Kdy přesto velice li se s tím vyjádřil tím přirovnáním o tom rozsévači který zasel dobré zasel dobré s. Jméno a potom dost výtku ale řekl chtěli koukolu bych trhat ti služebníci aby ode li se tam protože by zničily to dobré semeno aby to vešlo do vším tak taky do skonání světa. Protože by byla záležitost každého všechno to be ten vedle sebe zlo i dobro je to ono je zapotřebí ano. Takže jsem se to jedno tak dramaticky třeba na to na to satanášem nýbrž šel snažit se o to abych pochopil jakou úlohu a protože se mu tu úlohu zjednodušit to znamená když se postavil na stranu dobra tak vyvolán nutně zlo. To je to zase dostat nastalo relativního dobra ta se na po se dostalo absolutního nebe. Protože dostal za to a jsem na dobra tak do učil dobro i zlo. A jsem ho se dostanu na ty dobrat při horám a relativní zlo tak se si jistě všimli že křesťanští světci úžasně spěli trpěli daleko více než my prostí lide kteří nejdeme tak to tou cestou než že by za relativním dobrem jsem o na po řady za osob dobro je chyba ne li k a. Ale na vám nose byly od jeho opuštění dobrat tak u čelo o z toho utrpení že oni nepochopili že na tom stupni na kterém co mu bylo třeba vnitřně umřít nepatřit sobě a to své protože nevěděli jak na to jinak tak se to jedině utrpením dalo zvládnout. Roste dávalo také jinak ale oni nevěděli jak takže hrozně trpět li to bylo po svatém i u tedy toho pravdu toho vešlo jsem tyto neuměli. A teprve potom když se dostali přesto tu fázi toho velkého utrpení tak teprve potom jako svatá terezie z avily poznali co je to vlastně když že nedělali sami nic. Nýbrž skrz to dělá jakoby to nedělal to tedy kdo se díval na ježíše krista v jeho zázracích let tak měl vždycky dojem že nic nedělat se vůbec nedávat vůbec seno. A jeho apoštolové nedělo žáci kteří s ním chodili nepoznali na o spojení s bohem nepoznali nic mimořádného se s tím ježíšem kristem nedělo vůbec ne protože to nebylo odlet nebral boha jako relativní dobro. To relativní dobra vám tohle tady pravlast z vůle boží z toho bude absolutní ho dobra. Ale musela od pravé kdyby ten lidský prve tady nenastoupil tak se ten zázrak nestal ten u by hosta je na nebi a ne jako rady to dobro rozumně konkrétně relativně. To te každému závad je třeba be nepadá boha a taky to oči nikterak který sto na sebe vezme a relativně do proveden v tom stavu ke svému okolí ano. A proto ono hle okamžitě ježíš kristus jakmile přijal k sobě ty žáky tak hned je měl k tomu aby konali zázraky aby vycházeli z sami ze sebe. Aby něco dělali proseb pro jiného ale přestali myslet na sebe ve tato je dostal s tím že oni mysleli na sebe na svou vlastní spásu kde bylo třeba nenápadně přede k tomu aby na sebe přestali myslet. Cesta musí bez od sebe k bohu a bohužel když křesťani pořád nedají jenom ctností a hříchy tak ten myšlením na sebe v po se musí protože by to byla špatná kde tato začátek věcí ve samozřejmý začátek samozřejmě ale bez to řečem neobejde ale to začátek a oni dání vůbec ani o krok neuměli nikoho bez bez dosti ostaní všechno za milost po č podle názoru ne ostaní všechno je věc dodržování podnět sebevyprázdnění. A do také my se před vyprázdní takle míry něm bůh možností že on musí být o pro ten člověk jako nic z a ne mám být jako mně z ale přitom jako nic jsem proč tam tam bude přes po dovolil tak zase od nabyla nám překáží z na tak podívejte se v se ještě jednou to takle tam po než napsána takže tam o rovnou věci. Bůh tedy jako absolutní existence. Musel ale z této existence bič neměl vám tedy něco bylo relativní existence ne takže všechno co tady je ten bez o jsem to je. To není bůh nýbrž to je co z boha vyšlo co z boha ano jež je to vyšlo z boha ale je to jako tomu říkáme neživé let tak to od boha také vůli. Ale nemůže vůle je taje všeho se mi že je to zase protože je všechno i. Jeho vůle jeho láska jeho poznání i v kamennou vše všem to je jo jenomže není to v prostředí ve kterém by to mohlo se po užít k návratu k bohu je to prostředí ve kterém k tomu pojem může nějakým způsobem udržovat stvořené nestvořeném. Kdyby jich ne kamen začal poznat na boha tak by přestal by kamenem totiž atd za tak člověk by představit kamenem jaký jakým zatím kdyby toho boha poznal. Ale přestal by ti kdo tomu stvořenému volati nebi nestvořen nazpátek k a tak teďka jestliže tedy ale potom. Existuje něco co bylo by že věnost boha a je to tak zvaně živé tak může je s tou také vyčleněnou vůlí boží nějakým způsobem manipulovat obyčejně začátku těží organizmu nejvyššího rázu ono je to manipulace proč tam na kterou oni nemohou o to instinktivní manipulace ne te. Ale je dána povahou hmoty i takzvané živé. A ještě u z žádat ve většina jejich jednání je jistým tví jan je to dáno tím zrozením tou tím tou tím obsahem toho stvořeného králi králíka jedná jako králi a tak dále že ano. Bez jako blecha nic zaseto zájem že v nich ve za by z genetických. Ale jestliže se narodí tady člověk tak ten může s tou vůlí manipulovat jinak než s víře ten může se snažili s tou vůlí přerůst sama sebe že z že se nikdy nesnažil být ničím víc než tím čím né. Tomu se může do v aby něco na podobalo od člověka třebas papoušek na podle skoč nebo neví co říká ten vše o napodobuje nám kdežto člověk není schopen jenom napodobování když o schopen tvůrčí činnosti. A teď existujou nějaká pravidla v tom stvoření k která se dají vyčíst to stvoření a podle který to stvoření odněkud někam se u být děla a jen na to a pravidlo s že. Tam kde vůle ne z se je v je do takového organismu. Tak složitého. Že tam dale bez z s ním po je i o vás že z co jsem tady budovat poměr k němu volen mě. Tak on nám může ten se učí boží nějakým způsobem nastavovat. Do sledovat ten všem tom stvoření může jít dál za ten stav momentální toho člověka. Tak na příkladem je tomu co mu může tou č k tomu člověku do hlavy celá řada vědomostí o to obecné školy po vysokou školu atd za na zkušeností. Která závisí na prostředí a na vůli toho člověka si z toho osvojí ne na vlivech prostředně nabyl povahy toho člověk. A tímto způsobem se může dostat na vrchol možností stvořeného tak v možností stvořeného. To znamená to stvořené je to stvoření není do dělal co všechno se pro svět ve vývoji ne ve stavu zrodu bych tak řekl ustavičném stavu zrod a. Si že on se dostane na vrchol toho stvořeného jo. Tak tam to jediné místo k tomu dal si o místu to je symbol ne jediné místo odkud ze jenom stáhnout ruku po na stvořeném nikdy jinde. Jinde to nelze dokud se dostane na vrcholy jednoho stupně nemohu přejít na další bez sbe těžkých následků mohlo by se to pro bez ale ta se extaze takový přechod z násilní to vyššího stávala se vrací před nazpátek kdežto kdyby kdyby člověk. Ty svoje možnosti které ve stvoření dovede k optimálním o rozvoji. A kdyby tam nezůstala přešlapovat do jak je si jenom udržet pro sebe. Nýbrž kdyby je teď věnoval bohu ty možnosti které je skal. Tak by bez extazí beze všeho přirozeným způsobem svým vědomím přešel do vědomí boha a to je namířena ta tam vůle aby lidská vůle byla schopna že to opaku aby byla schopna všechno to stvořené které dispozici v u se na vrchol možností ze kterého se můžeme dotknu boha čili člověk je tady určen k tomu. Aby se vrátil sebe bohu. A protože svázán celým vesmírná přestal spolu spasitelem který by tam do celý vesmír k bohu neboť oni takovým článkem řetězu ale z se posune směrem o tak se po sou všechny ostatní články je takovým budu nad tím prostředkem vývoje v celém vesmíru ano a ten smysl vůle a proč vůli člověk byl bůh člověku dál ne. Co váhání svatých ano vizte. Přestat také v katolické si je nemodlíme věřím obcování svatý to jsem taky vybaveno. Od do taky rozumět tak velkými nechali o že když to byl takový s přišel. tou beg evangelíků a jiným církví jo aby se oni z váze smířili s katolíky dale prostě tak jsem si co ono se dělit to nejlepší co tam měly ale čemuž nerozuměli el tak napaden tam rozbít toho že jsme byli ne či svaté co vše. Neměnný slevit to byl totiž. Obřad původně převzatý jak se říká český i škodu váma z mi tady jsem vůbec je křesťani ho neznali ty najednou a odjela z ky. A teprve později protože. Ten to přesto cest týkalo by kraj snem ve víte nebo postupujeme na středním vých oděla v římě ano např letěl všude el tak jsem převzali ten be. My tady lidský obr přát celou liturgii. A vtělili do na bavil do katolickém vše ale taky do jiné je pro mě. možná známo že být zajistí zdali křest. Že měli přijímání pod po po to všechno bylo nějaký staletí před kristem. A potom se tam najednou všechno objevilo křesťanů takhle přesně podobě mi tady dycky. Takže naž byl ten mi tady z tvých trám kde jsem poznal že ne že tam do tohoto popsali protože on táž o tak s ku oko židle ne při rodových kravám po byl žen. Tady to bylo pro lidi dělat léto bylo pro ty mně syni ten prostředek o tak ježíš je u nás že velkých láme přesně který popsáno a ten obřad jsem se tak něco na ven let ten je přesně tentýž u ne na tu mytologii která zatím tady jiná ale ten obřad samotní stejný let jak to říkám proto že mnoho větší se ztratilo o věci si netroufáme takle otevřeně mluvit o tom protože si myslíme. Se litoval degeneraci křesťanství vůbec né. E tady se ukazuje že to rad nesměla opravdu vodjakživa. A že nebylo třeba něco škrtat nýbrž převzít do spravedlivé na správné a bez to no a teď s tím obcování svatým ježíš kristus tedy vůbec nikomu radil aby se odebral do ústraní aby šel do kláštera proste neviděli první zázrak že be ho ztratí vně a nebo ještě pro ve v kani tady jest někde jim chybělo jo vite aby se mohli pořádně veselit aby řekl o hláska od nad neměl. Je to požádal tak je tomu přispěl prosimvás to ve první zázrak aby dostal tak tohoto mohou že tam svatý li o tom píše o tom jediný píše svatý jan který vůbe jak on nejí blíž týká uvěřili v něho jeho. Čit prosimvás za tu krátkou dobu co se oni stýkali oni přestali zase věřit neboť když je při je při to tak že museli věřit to by jeden nepřijal. A on musel tak se vím zázraku aby pořád se tam viděla udržovala a my víme dobře že když že přestal dělat tak se zase rosu utekli za svatýho jela ten byl jediný pod při zem. A přestali věřit zření tření. I ve zkrachl váš mistr stati jsme by se jim nedivím to do konečně vět u svatýho teta by se příliš nastal ne ale po tomu bylo vyšší kabát by či kostele č kabát na zapřeli že mu šlo o život tak tak je to dopadalo č výrok víra totiž jestliže není okamžitě podchycena důkazy okamžitě li pocit nad tak bych na nás ne. To je nedostatek víry v nevěřím na slepou víru delší dobu trvající. My tam musí být ožila na skutky jednak toho člověka skutky víry musí být. Lásky ale ve podpora z vnějšku. Jak co řekl a takže je a musí být podporovala z vnitra důkazy vnitřními o existenci toho. Co člověk věří a to právě č kristus svým tak je to si ustavičně musel dávat i s tak by důkazů do taky obcování svatých. Prosimvás nepovažuje se po za extazi co tam ukazoval on žádné do stavu extasi neprodělal jež kristus. Jsi všemi že nikdy tam není řečeno že by je že ono extazemi se jej dívali ne o podat svými chodil na nevím byl unaven sedl si tu měl tam mluvil s tou samaritánkou ale nebyl nikdy extazi kdy se nemusí dal do ústraní pořád s nimi a co ještě víc jedním za po dosti satanáš čili je toto by by který na tohleto všechno je příklad jak tady učím protože oni ty ji dobře poznali že pokud to nějaký smysl. Že o pro to nějaký kladný smysl ale ježíš se s to tak. F. Ale co musel prozradit svým apoštolům že budu aby on sám byl ve spojení se všemi zasvěcen ty kteří předním předcházely této obcování svá ukázal ním jak je úrovni se to děje a že na úrovni bez jsi mi nikdo zůstávat protože to mámy tam ten účel aby ses do plně jeho vědomosti a aby byl podpořen ve své činnosti aby za ním bičem ten mojžíš stála. A ten eli stát a vyd to musel ukázal že z ani s po jim nic víc toho co vám co a že ti svatí všichni kteří prošli opravdu k bohu jestli člověk tak tomuto dojde tak i stojí zatím člověkem v jeho vědomí tam stojí ne. A be od i potom sám nýbrž se všemi svatými. Ale není do roste na tom byl pět protože ten člověk jde k bohu a ne ke svatým na čili on je odtamtud se na hrozby z těla a z z z z z z z jeho z hory tabor proč je tam rozměry bylo. Taky říkat tak máš mládenci dolu dal ode na tato pro tak je postoje třista jak je tam přebývat ne. v tomto otcova svatý přebývat nalezen bez se totiž. On ale takovým pole statický stav který oni zažívali oni který zažívali pro statický stav. by to bylo moli vět čili oni tam ona tam by se byl detailně se svatými se volně ní. Marně kolovat nebo o o se s nimi dát stýkat na úrovni rajském takovém úrovním blaženosti ve stavu blaženosti těmi rušen povídavou myslí bez tato rajský ale stav rajský není stav nebe ale třebas mýho čas odejít. Tak protože to. Podívejte se když okolo bože no aby člověk v jsem to že těm vědomě s říkal z toho spojen s bohem na obr se vědom jeho nesmrtelné podstaty je živé ne jenom vidělo v tom. A jestliže tady na tomto světě. Ses kam s tímto světem vím že mu pak vším co znamená v jako pak vším. Kdo že se jen tak tak tam ten při tom duchovním světě. Jestliže musím mu patřit jo zásada stoje čemu nepatří jím člověk s tím se nesetká ano on to mu musím patřit ten tady je to to se zde nám k dispozici smysly a rozum tak těmito smysly v pak ž jem tomuto světu zapře bytím vás cítím slyším vás dále rozum. Město dávám vjemy který ve vás přicházejí z celého světa a tím se tomuto světu patřím. A člověk tak kdys posici zapření sobě který mám může patřit také bohu ale z počátku je zapotřebí aby z věnost kočka z ku. Aby toto zařízení kterého z pověst tímto světem vyplynul. Aby mohlo za do z tam to. Víte to je zpočátku na po tři později ne později nemusí nic by jim dát. A může patřit na boha ve všem jo ale zač tuto nejde nebo doby staří jo je to ještě nejde. Takže jestliže jsem tam v tom na tom začátku věděl. Že smyslem lidského života je patři bohu. Věděl jsem tak je že kdyby člověk od jeden neměl tušení kdyby se s tím nestýkal v tak by mu patřit nemohl ne jenom víra on jak sám před není kou říkal se trvale patřit nikomu nedá víra v rychlém bez důkazů o padá. Na své síle životnosti. A tak jsem nejde tak je ten zároveň tedy že se nad je tu ne že najdu prostředek který mám. Se s tím bohem s setkám pomocí něhož se s tím bohem setkat nevede jsem ještě jaký to bude prostředek jeho co je to prostředek najdu tam se zrodila nějaká jistota neměnné jejímž obsahem byli například například tyto dvě věci jak jsem nemenoval a protože to byla jistota tak jsem u teď jenom je na prostředky ním v. Kde se dovím o tom prostředku je nějaký způsoby se o tom prostředku mají den by ho najdu. Ale napadlo je že když že v nějakých těch přátel mají ty duchovní spisy že to bych asi bude. No ne atd tak ten spis který jsem dostal do ruky tam jsem to našel obsaženo tam nebylo ale protože jsem z měli jistotu do tam je jistotu ne jist tu z na tam šel pro tu jistotu kterou jsem měl kdo takové jistotu vnuknuto od boha tak najde to co od ní. Do najdete nikde jo a ono tam čas není vůbec není rozumíte a pro něho do tam je. Takže když jsem ten prostředek našel neměl jsem žádné svědky potom jsem tam našel jsem ten spis vrátil v tom od učím tomu patřil do to o ni víte že on svod na ta se zase do proč se tam na člověku mockrát za rok a za den vzal od podle a dalo jsem to tam našel jsem to celý před to vyd jak kdy mě. Velice li kladné se dání přečíst pořádně. Ale naše co tam své jsem toto vám o tuto nebo se o jsme tat tak se o to odevzdala. A. Potom jsem to dělal podle to se to ve tuto jako našel ještě překvapit čapek vždycky li do tam není na to šli na věc. Tohleto tato jistota as a ne moje když tam od boha způsobila ano jsem s tím bohem začal stýkat ovšem napřed na takové úrovni že si ještě celého nebral bral si jenom mojí tělesnost která překážela. Jako překážka stala mezi ním protože v této stvořené které stojí mezi bohem a člověk. Ano ale to si praze na přestat se pocit tělesnosti na že na to šlo pořád do větších tou beg jsem začal pád ne. Tak jsem při tomto postupu do nevěděl kde moje chyba v této oni strach o sebe se mám rád to považoval za veliký hřích a tak jsem řikal v tomto způsobu mu nebude za pokračovat nebyl řečiště ba ba jsem se znovu tak bez ten husy do bral je tím odpovězeno z boha. Ne ze sebe nikdo je semenem kdyby mohl být člověk ze sebe dvě produkovat tak by kde je do boha poznáno. Ale protože sebe pro tat nemůže nemůže protože kdyby sebelepší duchovní cvičení nemůže kde je vší vůli nemůže. Protože nesplní podmínky který jsem splnil tam v tom vůdcem. A ty podmínky zní a pak může vyprávět se od sama sebe je tak se od dosavadního smyslu života konkrétněji řečeno. Jak nese nevyprázdní tak ne neopustí dosavadní způsob života tak nemůže zatím ježíšem dít. Kdokoliv mu tam pekle dovol měl by od byl třebas od otce tak jsem tedy právě od ostatního způsobu života proto věřit nebo zbýt otce to tam říkal je to by pochoval varovat dale tím pak tito o to chvíli za od než v ne ne nejsi mrtví ty jsi živý když si na s těmi mrtvými nemá taky společného v této odloučení se od čeho. Stvořeného tyto zla tím způsobem el to není útěk odněkud oni potom rodiny těch sil ji učedníku směly chodit za ni mít nic tím ni domu to nebrání ale oni nesměli tak nepatřit učedníci v něm těm rodit žen ono ano to všechno bylo přes dovolení boží bych tak řekl nebo přesto o ježíše krista co on dovolat to dělali nýbrž jemu oddáni i s. Plně jeho vůli jak nejde plně taky nic nešlo tak se k němu vraceli s nepořízenou na tam ten zázrak nevyšel. Začali se domnívat je to jejich síla sto tvoje za do byla tak to nikdy nejsem nebyla řek velitel dělali oddali všechno zesílit po že a u toho ježíše krista. O si toho vědomi na dokázali všecko. Pokud se to přestali vědomě přesto si na klopu přišel doba tak prosimvás to přestalo být přes předat zázraky přestali žít z moci boží. Tak tohleto všecko doby pravými od sama sebe nic činného a ta podmínka se musí splnit žádný z vlasti se nemuseli splnit vůbec jít jenom toto sebevyprázdnění jsem že tam do sebe tak konec roste tak je tak ale po ctnostech to je takový jaký do bůh chce mít ode tam kam obou pošle a kdyby ho poslal to přeháním špatné věci tak věděla né. Na příklady ve tomu i se vzpěčoval. Tu mast aby se byla na hlavu toho ježíše říkají že to tak je to by se mohlo pro data dát rozdat ku.