Karel Makoň: 80-14 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ale vůbec neměli zdání o tom že jsou časně probíhá od toho plování jsem jednal že bůh to. Jaké všechno on miluje všechno stvořené miluje tak v sobě ta ne a věci dospěly tak daleko že bylo třeba jim to názor ukázal že to. Názorná ukázka toho spasitelského úkolu božím jeho který od začátku stvoření tu věc ano čili byl neberte. To utrpení vše krista co věc která se jenom z ptala nýbrž za něco co ustavičně jest a to je prositi. Když my jsme byli svědky vědom toho při nebo se vším co ses stalo to je málo teprve když člověk vnikne do o nesmrtelné podstaty boží. Nyní poznávat co jest a vím tedy že také jest ta láska boží která tvoří a od toho čili o. Tomu že osvědčuje ten co to také pořád je a potom samosebou se si tohleto o ten plní vše krista z. Nová dostával do nového světla ne že by byl on ten nepotřeboval protože on to ukazoval trpěl trpět méně opat on s soustředěně. Na sebe bral v chvíli utrpení všeho stvořeného a jsou předními trpěl než jak trpím člověk. Který trpí jenom za sebe on za sebe vůbec se tobě on to nedělal ani toto nedělal pro sebe i tady platí jeho slova kdybych něco dělal pro sebe nevěšte mě. Von ani do do tuto plní nedělal pro sebe všechno pro na bylo třeba prostě věci dospět dalo protože musel nám to ukázal ale nic nového se nestalo to všechno jest. A z trvala to tehdy ukázal si ještě jednou jinými člověk to co ježíš ukazuje to je lidové pod není pro ně. Ti určené indové oddání v zákona o tom věčného zákonu který když mluvou je ve veškerém stvořeném a ten zákon s ním. Kdyby bůh nemiloval stvořil mu vůbec že by ho byl nestvořil protože ho miluje tak to zároveň s. Obě tahne a tady vám ukazujeme jen říká pán bůh jak to děláme pak kdokoliv se zase se připojit jeden tohoto zákona který jste mě. K tomu nestvořené mu tak to musí dělat tak jako to udělal ježíš kristus když to nic jede ho musí také na ten kříž musí také vstal z mrtvých a to musím dělat během toho pozemské. Života který v rámci toho stvořeného nikoliv někdy se zády stvořeného tadyto musím je tak snadnou ho to dvou co mu bůh osm no on tomu co musím snu a on. Jsem kdo to zrovna mluvil na stav na jeho tak vede takže kdo to lidem a se vše dokola jestli je možno do ráje se vrátit tak jsem byl tady jiným leto je námitka že se tam zeptal jsem měl za. Dojel na michael stojí již s mečem byl ce a nepustil klidně nazpátek nepustil byl měl statek protože tom poznání které získali na ji poznání o existenci tohoto světa. A hmotného je to na co nedovoluje člověku vrátit se do ti to je ten než ne to ho ale ta měla michel je do. jsem v tom z a ta mu poznávání tohoto světa mám za kázání ho se vrátit znamená je to znamená zbavíme se pocitu tělesnosti se do li se pocitu vědomí tohoto. Světa úplně ve může se vrátit do ráje tam není deme toho nechali dělat čili ono došel do sto šest osobní v tom v bibli a tím je to tak sama z konáno ta pravda. Že ho do se dostane k tomu jdu to do ještě znovu opakuju začátek k poznání který nabyl člověk v ráji bylo že. Že existuje vědomí moc ve ho světa o to se který existoval před ty než to že budoval pochopitelně do kterého tou chvílí jí. Člověk vstupuje svým vědomím a dokud synem vědomí to on to hmotném světě jen zakázáno právě proto do vědomě neboť tímto vědomí vedeme už. zakázán tu kdo rády jakmile toto vědom míní odpadne se všemi okolnostmi za kterých by existuju znamená odpadne pocit tělesnosti rozumíte přeješ a tak dále. Tak je možno se tam vrátit ten toho tam udělat tam není ano tomu protože kde to při po něco na to si jenom. Dal protože od tohoto bu on mi ani z ráje ne existuje vyhnání z nebe by nebyl nikdy my jsme kdy na mys toho nebe dostáváme se. Jim podivil a s tím si žijeme tak onoho dokud ona promrháváme okamžik pro na ani do toho co máme z nebe je s znamená že se mu. Spojeném vědomě aspoň vzpomínkou na ses nebem od mi bez toho to dvě nás nebe nemůžeme vůbec existovat a protože veškerá ještě existence je nebe s ze stavu dokonale on nestvořeného. Ten tak musí pod ním nějakou podobou ve být s námi pořád to nebe bylo s námi v podobě tím by svý kde jsme sto nebyl zdali ano. To byl pro je tak okamžitě se do zastoupilo jiným způsobem vzpomínkou na nebe ano asi tak je to jsm či jde úplně něco jiného než je to cesta deme vy tam kterém jsme obro. Byli vyhnání není tedy vina ani nesmíme že dostat čili kon tak bohem ze stvoření nestvořili nemůže tedy kon tak s jakýmkoliv stavem stvořeného může stranit kon tak například. S tím rájem nic se nestane že nestraní jako ta s panem pojem rozumíš to o tragické ne to byl bych byl vědu dostal kde jsem to se nestane si samosebou nemůžeš. Uvědomovat že máš byl ten to tak jsem den jako když sem s kdokoli to jsem si nemůže to uvědomoval že když to se to kolu máš ty terezka přesto to nemá ten proto ho. Protože byl to vědu jiný které ty od boha bereš jo v podobě jako by když mírou nebo co všechno co jsem tady říkal to je to je směl od boha k tobě. Aneb od tebe bohu protože do že bude novým ty si jeho době on se do vědomé tebe do mých toho nestačí v kam jde dávat na která tady existuje která není zrušen jo z toho miloval. Od toho nebo do co to jsou nebo mu co musím jsem to takhle ohledně posledního soudu bych chtěl něco doplnit přeci že jsem se vlastní zkušenosti že ten soud probíhlá. Jsem nad člověkem postupně a poslední mně v tom smyslu že co tím soudem prošlo pokud to byl spodní boží nebyl to jsou od lidí. Svými silami proveden ani po dobro o lidskou vůlí provedeným pokud to jsou takhle proběhl z moci božím se to co bylo odsouzeno nikdy člověku nevrací. A musel by opravdu se proti mi přímo k bohu vědomě aby se to vrátilo čili ten například všech se v nás světech byl. Od jsou jsem celý způsob mého života do doby že protože proto jsem mohl se říci že jsem se nemohl nikdy k tomu hodnocení vrátit které předtím bylo mně. Vlastní čili je to vlastně záležitost ho potření a ta hodnota kterou člověku káže bůh osobě nikoliv jenom nějakou to. Lidskou a lidsky uznávanou platnost než v sobě moc jo a to je důležité čili ten jsou co je se k němu jsem tiskne do tebe schopnosti které nem měl si před ním. a zbaví neschopnosti které si před tím měl jsem to znamenala mu oděje nový umění ten vlastnostmi bych tak řekl. Které člověk nemůže považovat za své a vám záleží tedy potom na tom do jaké míry člověk sám jsem je ochoten vyprázdnit. A tuto dobrou vůli skutečný to znamená opravdu se vyprázdní a v tu chvíli kdy je prázdný on svou moc svým tuto práv. No tu naplnění takže se tam v tom minulé ten minulý obsah nevejde jestliže se tady například by byli praví o tom co. Budu tohleto amen amen pravím vám přichází hodina a to je tu vim berte když ji vás božího syna tak kteří uslyší budou žít neboť jako otec. život sám sobě tak dal i synovi aby měl život sám sobě a dal mu moc konat jsou poděl takže syn člověka nedivte se tomu neboť při. Na ty hodina kdy všichni hrobech uslyší jeho rad stavy lidovou někdo učil měli dobré starou životu tak ty kdo činili zlé starou to co jsem sám od sebe nemoh po dělat nic. Jde mi bůh přikazuje tak soudím a můj jsou ty spravedlivým neboť nehledám vůli svou ale vůli toho který poslal samozřejmě jak je to takhle řečeno tak si uměl. On že mluvím o svém poslání a že jim to se posláním musel taky politoval to nejenom na tomletom si ale na všech ostatních mých z říká že tato hodina je rozhodly. Ve které on přišel aby byla dala ale tedy ale když to líčil hmatu dělali z vždycky ta moč jakože v budou stávat hrobu v. Že je to něco co je připraveno a co se právě děje je ono nás vím bez to se města k tomu podle li by někteří svatí se dočetli z toho textu třeba dober ne očekával. Jsou to vím podle sil to co všecko do při rozumu větu nikodémem ale stojí psáno že jestli. Že nevěřím když se tam mluvil o pozemský věd cely jak uvěříte budu li mluvit o nebeský k v to znamená on to po nebes pude říká on to říká po po jsem s. Ku na to vás upozorňuju o to u pozoruje několikrát a proto všechna ta jeho přirovnání jsou z pod může mu království boží ona vším s pozemské záležitosti podobné království boží. On ji prosím dal do vlasu a tak dále no čistě světské záležitosti se rovná dává s nebeskými a také konečným jsou srovnává s podle. Svým soudem to ale obdoba ten jehož srovnání prosím na ten jednal jiný čili všechno tohleto být čili že nad tím povstanou podobu že mrtví uslyší to znamená. Ten který byl mr že pro svou nevíru v boha nebo v protože jsem měl prát protože nenásledoval krista ten ho uslyší přitom od by ho uslyší. A co je v dobrého to bude spaseno a se špatného to bude zavrženo je tam moc o které jsem vám teď před jim svou četl že se mi na sobě pociťoval tam se. Poznal co ten mrtvý člověk ztratil a proč přestal živý přestal živý tím co bylo v něm spaseno a po stal vlastně celý pravou tím rozumí. Není mně to zase tam ve slově toho že jasné ale do doby koncentrák v ale tam to bylo tímto způsobem v tom momentu toho smrtelného zápasu vysvětleno samozřejmě kdybychom šli budete tady lu. Abychom si slovo za slovem mohli vysvětlit a o důvodu ni že to takhle mně je tam si vůbec si neodporuje let že jsem to vypadá jako s tomu nastávat tak vono. Je to dělí je všechno je tam jednorázově vydal bylo co se děje pro nás ten moment když než čili doby ježíše je teď tady je rozhodující my jsme volání. Ne jenom tehdejší ji byli ona kdyby to takhle neopakovaly za pali bychom nebyli schopni toho slyšel je to hlas který je tady pro nás tak bychom nepochopili kdyby ježíše krista bylo by to jednou uzavřen. No a proč by to nikdy o ten to nebylo co ono udělal ty možnosti neztenčené míře tady jsou aby ji ještě před jeho narozením pochopitelně jenomže byl nepochopitelné a tím jeho vysvětlen. Ním se stali pochopitelnější to následoval mít boha spasitele bylo možno ji vším do snaž a každý avatar právě usnadňovat tuto cestu k bohu. A takže my bychom mohli seš jednou tohleto tak v v z tři že by třebas bylo před vtělování hned v člověk by v těch jali kolika ještě ani nedospěl ke spojení s bohem. Záznam by potom byl v nesmrtelné duše to celo smazat ne tak to by byl ten člověk do byli proč pojme dosah který je pro. Objem rozumíš celý jeho době a ten bude s kříž den a by vydá ze sebe počest za sebe za všechno co stav převtělování udělal. A to člově dovede bude při jenom z kříž jenom to co ježka a tam je bude zavrženo ano tak je tak čili to je to tělo a tvoje tělo neni. Mám tohleto tělo jsou všechna těla která si měl je to tvoje tělo čili ten jestli ten hrob vel ve které jem otec který mluví v trávě se tady po by pojem. Době protože oživen čím a nebo někde je pochován na tom nezáleží je to tentýž hrob a z něho se stane se mi to se stane vzkříšení z tohoto hrobu žádného ji. A z tohoto chtěla to je ten krok toto tělo je bylo sme třeba rozumět ve to je to jak to slyšíš v žádnými hrob neexistuje. Jenomže nevím ne a není třeba dovědět žena ten to hrot navazují nebo předcházejí mu všechny hroby předešlé v mých vtělení no tak je to jeden jediný hlad. Protože spoj to byl s nimi před protože jinak a nemám protože oni nevíme a z tohoto celého podobu všichni vůbec tím mrtví povstanou a ty dobří to dobré vůli bude spaseno. Pravil že tady že třeba opustil když ježíše krista se takhle jana osudy nás toho ježíše krista který říká. Když se do protože kulhám to budu bát by se mými učedníky ale teď nebudete mými učedníky nemít mými přáteli o to by tole sedm nám ste než jsem z na něm znamená dostavují se do situace neni. Mají být zajedno s otcem jako on s ním je naproto nepotřebuju toto učení svým dětem by se stali učedníky tak nemohu že dělal být seš on jako říkal že budou udělat on odejde ano dostanou se ale co jsem nově učedníky. Kdo zase na jeho se tam do to učili přistoupila v tom určit myslí je člověk na věky rozumíte tam nemůže být roven tomu duchu no. Láska boží může vámi zprostředkovalo jako láska mu ano pak ovšem je to víc jsem ježíše nám zprostředkován na jako je nějaký dál. To jenom určitá tvá třebas v ano neboť dali sloužím pro někoho jiného čili užívání darů se může provádět jenom z lásky a jestliže nejsem schopen u ne. Jest třebas celou lásku tak jsem možná schopen unést některý samozřejmě tu nebezpečí že ten dal může odejít protože nem. Mám k dispozici e ten zdroj lásky ze které ten na přechodně vycházím mu č. Tak ho ne my jsme se to byla si čili na místě byla bylo málo a jimi se toto námi ste jeden nás víc s ho k ale chtěl byl vás když při sto když se o tom strach. Že že se tady by všichni s námi ten protože jsme tady byli v tomtéž duchu v jakém se schází víme větším počtu a. Tím pravým setkáním není v těle setkáním setkání v duchu a proto si dovolilo vás pozdravit v tomto duchu ve to cest se tu přešli. V své nepřišel jsem nikdo ve kterých že by byl jsem přišel a jenom vůli sobě nýbrž tomu o věc o tu. Je es v opak toho kdo vám a pokud v tomto pokud jsme ve postupovali tak nebyli ta jsou tak říci úspěšný. A uslyší se neměl přít tím co člověk což jako zadost u činění sobě nýbrž tou dobrou vůli. A kterou do toho bylo všeho čím to jsem si že to je tu bylo ho bude v nezáleží na tom přestali se. Mám třebas někdy se že jsme dost jasně než projevily nebo že se tu nebyli zrovna jako ti kteří tady těle nebyli v ale záleží. Na tom zdali jsme zaseli do sebe něco co právo vzklíčit toto právo se jí. Čili když bych chtěl vysvětlit co právo z nás li čit lepšího než co dosud existuje to je to čemu dá. A ne pro chovat čemu připravíme po k nitky k tomu aby se příčilo mi s panem bohem je to tak jako že to žákem mimo musíme dát právo. Když vstoupil naším činnosti a když mu to právo nedá ne on nevstoupí čili had cokoli jste sedělo. Říkalo čem myšleno prosím málo co to je něco co čeká teprve před dveřmi neboť my jsme to tu neuskutečnili. Nic se o tom jenom přemítat my když jsme to jenom uvažovali to správné ale teď když je na nás jako na vás. Abychom to v pustili do svého se cele své mysli do své z víry do své duše prostě takhle co ježíš kristus chce aby nás to první silo byla zase. Z lásky sme to ještě dělaly a přel přáli bychom si aby to bylo z vás i k sobě nýbrž v tom mnou za kterým třem není úspěch. Všech se při setkání spočívá v tom že v tom také trochu aspoň lásky k tomu tak který máme jít a nejenom lásky k sobě. My kteří se dostali do mám mu před řekli měří ste že jste sebe nehledali nic kteří jsme zde to nemůžeme tak s klidným svědomím při chci protože. Je mi vždycky smích máme lásku k sobě s láskou k tomu za kým deme to se nemohli to chybu udělal vejít tak buď která je ten nebyli se. On si vším dal že my nakažen kroku jsme schopni dělat tyto a jiné křivdy tomu našemu třídy čeho proviňovat se proti němu toto se nemohli učinit. Vše pozice z naší tedy než byla naše protože člověk když je že na takovémto duchovní setkání bohužel jsi se se z po mým na na sebe než na čemkoliv jiného. A čím více vrací k sobě něčím méně užitku mu to přinese jak ještě především promluvit k režimu vašeho ne neboť to. Nej závažný jsme se je řekli je že řeším člověka chyby novou povahu než jim dne člověka jednou onou asi obdobně chyb. Mnou jako celý způsob myšlení s ním tradičního křesťanského jak dos převládá v evropě ho na celém světě že. Příliš mnoho a na každém kroku si připomínáme člověka a co chvíli se vám ztrácí není bůh tři kdyby z té. Byly schopny jeden den ztratit sama sebe jeden jde jediným neřikam v ani jeden jde ni tím a řeknu ještě ví. Se jednu hodinu řeknu ještě dál jednou minutu tak ste říct jestli je to je takové jsou zval jako si tělo abraham. Co hospodinem když měl když tělo byla dala za raněna svou matkou mohla a to při vám mohl taky říct ve neo to příteli sebe nesli jste. Opustíte li sebe stačí tedy svůj život že ste ale tohleto se nedá dost dobře propagovat když jsme spolu protože prostě se mám. ti vzájemně ale když se od sebe daleko aspoň těles je tak dovedete plně pochopit a všim cest tím co vám radím se dost. A ta sama sebe neboť nemá máte před sebou tělesnost která člověku vždycky zastírá to co je tělesné a to tak. By vás žádat abyste mně jeho vjemy a sku přeli toho jeden den seš tím novou s. A jít k bohu e vono to asi kdy je nepude ale zanechá to vás nesmazatelný mu v tom. Protože jeden den nepatři sobě znamená z toho znamená především že někomu jinde jemu ste patřil a teď za ji. Moc toho tomu komu že nemá tolikrát ani bohu boha nebo ta tolik se miluje ten jako třeba se to bližního patřete jeden den stoprocentně své. Mu bližním a bude to celkem totéž ani to nedokážete co chvíli se přis chytnete přitom že myslíte na sebe před točíte kolem sebe. jsem tady se svými přáteli zažil mockrát i s vámi kolik sto se točili kolem sebe jak málo co se to čili okolo pána boha a pro je opravdu. Tu činilo smutný protože dělám jsem ochoten dělat tutéž chybu o aby že do největší překážka toho spojení kdyby člověk jenom malinko pak. Že sobě tak není schopen toho spojení on musí přestat sobě patřit a z tohoto momentu třeba se do momentu by sobě. Nepatří celý ten největší zázrak vědomého spojení s bohem ve se ještě dneska kdy jem co jsem to tady když těch se do. Na světe dostal vedl jsem za ale byl poprvně posedu na svět že života přes jsem patřil jemně tomu komu jsem neměl. Patřit představte že jsem patřil sobě jsem si v tom na nežení člověk byl soběstačný jsem byl středem světa ve kterém jsem žil do doby. S těmi nepravým středem a kdo ten co střed ve svém životě tento nepravý střed tak s ním za jiné protože to střed nepravý jsem teď co zase. Neděle na to tak že jsem si zvolil tak přes se v v v a že střed jiný který její jediný hoden toho aby jím byl to bylo přímo pro šokující. Tak toto jest před lidských životem když jsem to nevěděl a kdo to za najednou proč se v nás boku šel to není člověk. Nýbrž bůh to že středem všeho zdrojem všeho východiskem všeho a cílem všeho a jsem to najednou věděl s ním. To byla ten nejsi čím milost která životě potká něco vědět s pánem bohem jak jsem před tím více jenom sám se sebou nebo lidskou společností něco co v něm do hlavy bez. Ala takového nemusel co věděl a poznával jsem že to neobvykle z toho důvodu že to nebylo podloženo ni čí jiným ničím se toho co se. Musel dosud naučil na tomto světě že to naopak proč i všemu v tom mus zdálo že do všechno co se tady naučil nebylo ničím vedle toho přesto z kolik bylo z mého stolu. Ani tam nemělo místa co sebou bylo to tak šokující že jsem za nemůžem tento před co to by nám dnes správné to se vám nestane ale i v tom tu. Ten teďka líčím bylo kus dobra protože protože jsem nenáviděl sebe na to jak jsem dosud patřil sobě tak jsem byl schopen. Mít někoho jiného na mysli říká věnovat než sebe a udržet si ho v mysli ale dodneška víte kdybyste řekl jsem ska rozdat. Kde dějou ho budu odporovat že tohleto byl na to že zázrak to byl především proto. Že ježíš kristus překl jestliže byli při nějakého pro mého aby do podle to velký zázrak takto vám pravím že se mýlí jde k tobě. Kterého jsem uzdravil shora mostě pravým odpouštějí předčí ježíši ne a projeví se moc ovšem napřed o tu šli ježíši apod. Tomu vyléčil shodou musí ti a se musím při snad že v tu chvíli tehdy když se na světech mně byl o přeje. Celý život v sedum na svět život bez boha a že nebylo třeba vůbec dalšího když ho následku protože ne. Oni na nikdy čil zázrak od pušky když ji jsem jsem najednou začal my taky že při jiný poměr než před přinese těle co je co hřích v zpověď kterou jsem se nevykonal směla. Důstojný pane jsem se pro řešil proti bohu protože jsem žil pro sebe a ne pro něho to není nikde katechismu ale by musí se viz v tom. Vydat z tohoto čichu musela rozřešen jsou to svíčku on říkal v není těžko a protože to neni ve spojí nim do cel ne jsem říkal neníli to tam my se sil. Tam je ani dej těmi to protože jinak nemá smysl pro abych se spojí si nebyl mu říkal když to přejete do rozřešení vám dám a on mně dal rozhřešení na. S celým mým životem on se on kodifikován svým požehnání nebo on jste že jsi požehnáním že si přejou neza na sestře života to k životu k sobě. K tomu životu který kde jenom míří jenom k sobě a v domě učinilo nesmírně šťastným že se nemusím k sobě vracet že mohu patřit komu má. Patřit nemohu všechno napravit říkam protože to napravil a že jsem věděl co mám dělat aspon než ti anežka pomoc kterou jsem tou měl jsem neměl ze sebe a do jak. Jen míry jsem moc se s s s s slyšel aby slyšel a následovali ji do takové míry se dnem zvětšovala a do takové míry jsem to. Stával další milost čichám pud co to je milost za milost brát jestliže milost nebyl neb po šlape člověk semen další čím k to zadal obrat. Málo třeba začátku dostane člověk na co jsem jednou živnou ale bylo to co darmo a když čím hospodaří ne pro sebe dostane další tady mám dotaz zdali. nebude svěří odpuštěn mít tím že jsem byl v byl tažen do toho boha a ne ten proč jsem ještě chodil kteří pod vědění to bylo zbytečné ne prosím je to omyl. Nebylo to zbytečné a do to absolutně nutné v proto by bylo ono prosim vás potom seznamem bavit zase do tato kde nebo pokřtěn jemu aspon tak jsem považoval za vhodné proč jednou být také test. Budeš tomu svatýmu při nemá nic dnes tato krádež měla ne ten přitom o nevěřil ale kdo to za do co za potřeby proto já. Že člověk se pokořit a když z tím měli nějakou mu vlastnost lidskou beder lásky. Ano považovat za rovno cenou z nás se tak byste museli tam položit pokoru neboť pravá ska způsobuje potřebou. Být pokorný jsem potřeboval se napřed jsem potřeboval se skutkem zbavit sama sebe ne uvnitř najmě bez. Že jsem to musel ze sebe li mít a dodneška to říkám jak to říkám tak to je bych se ještě neměl chlubit jestli čím budu vím že tehdy. Mně no to byl při říkal ty si zbytečně žil jsem před je nevěděl ale jsem musel tuto věc provést ještě v tom provedení. To byl první krok učiněn teprve to zpovědí ale pak dalšími kroky bylo třeba to z pečeť při každé hodné každou oděno každou minutu prostě let jsem se snažil mým po. pánbůh tomu prosilo nenosí ustavičně skutečného nad to se do odevzdání jak mi tu byl synu bůh pochopitelně a. Uskutečňováním toho spolužití s bohem je možné jenom tak ty ne nějakým vnitřním pochodem. Člověk je stvořen k činnému životu a musí činem dokazovat když stojí za tím co si myslí nebo co považuje za správné a prvním takovým krokem na taková zpověď. Jo to odpuštění kristem nikudy a ten protože jestliže mně odpustil bůh jako ty myslíš že i my odpustil tak i musí tak. Je odpustit člověk který je na místě duším jestliže ten by to neudělal tak to odpuštěním není úplné protože živu ve společnosti lidí. Ale a může to je nesrozumitelné dost co jsem řekl ale nebudu dal by se to wattse to co řekl ježíš kristus bede to co on překlad za pravdivé a on řekl. Svým apoštolům cokoli jen co rozvážete na zemi rozváže se na mém bych cokoli sváže se na zemi sváže se i na nebi a. Jestliže člověk vidíme člověk je schopen tohoto zrozování jen co do malém tak lidský prvek oku o které ještě nemáme. Zdáním a byl bych rád kdybyste si byli vědomi že člověk který se odevzdal bohu a to by měl být z a tu tu bo. Takže to předpoklad že to směs že ten by měl tuto mu kterou proč je a svazuje a jsem si proto. Rozvázal jemu všem proč se zázrak s tímto světem se zázrak s bohem ano to jsem tři se vnitřně zažil ale teď jsem to měl v tak chci uskuteční. A k tomu jsem potřeboval lidský prvek i jak to jsem při nebo skládal tehdy pochopitelně jsem jenom měl mít touhu. Se tohoto obsahu zbavit upřímnou zpovědí asi jako když jsem čili je špína jo někam. Tak aby to někoho neposkvrněná neboť ten jesi který správně říkáš je tam na místě božím nedělat to se své moci jím ze své si nýbrž že si boží duchovní. Člověk který jste zde na místě božím z tam člověk říkat ne přitom mu z z domu kde nad z téhož nějak o to co osm ska k jen v tom to se. V dovede z krátké ne že totiž je tak jestli teď jestliže nějaké nové tělo nějakého zasvěcen se nad ve přis zasvěcování nebo tak je to je otázka jinak než jsem takhle kladená tedy. Je řek bych dost nepřesně bych řekl existuje cesta při které se to tělo obnovuje tak nikam no anebo stává se roce nesmrtelným ano aby víme dobře je že ta cesta. Jestliže je neboť žil ve starověku například nemenoval ale toho jako takovým tedy hoden zvolen jede tady na tom světě vůbec vidět nebo melchisedech ale jiný ale z v kde kdo jsou známe jenom tyto dva. Tady tak oni zůstanou ten totiž s tu každým žít jiní měli zvláštním poměr ke hmotě oni ji totiž považovali nevzala daleko důležitější. než třebas středověk nebo křesťanství vůbec protože jejich cesta šla přes samotu nebo pomocí hmoty let při to jím vlastně ptala tu hmotu tomu bohu. Mu kdežto dejme tomu křesťani se moci zříkal ty potírali ne když si člověk takhle počíná se o to jako křesťanský svatý let tak těžko to není získal nějak. Je tělo které by bylo věčné potom on příde protože všechno člověk nemůže mít také ve starověku jen ti kteří získali nové tělo. Ten věčné velice jsem byl celkem řídkým případem ale když jsem byl mým jak ten se k tomu není to neplatí ska otázka protože by to nedokážeme patrně jak se tomu dostat on ten. Že byl šli tam vzalo existeční cestou a když máme při základní cesty cesta lásky cesta poznání tak třetí je cesta existenční v čem spočívá cesta existenční vlast. Jen návrat do začátku stvoření e přes počátky stvoření do nestvořeného neboť základem stvořeného musí být nestvořené. jeho ducha a formu dala že když se sestoupí tedy na základ stvořeného tak se musí to stvořené převést do nestvořeného jinak je to cesta špatně provede na ní. Takže jestliže třebas oni měli nejenom božím jehovah které nesměli vyslovovat jo toho právě používal k tomu protože ho nesměli. Když to nemělo by byl pokračováním nestvořenému bych tak řekl nýbrž mělo bez do nestvořeného znal nesměl by pro dalo navenek nýbrž nazpět do nestvořeného proto se nemělo vyslovovat. Tak jestliže takové slovo řádně používali tak pomocí něho mohli provést jo po z věnovali jeho slova mohli provést existenční cestu ke zrodu od. Ne no počátku všech věcí ano přičemž vás musím upozornit na jednu věc ten ten počátek všech jestli nikdy neexistoval v čase el takže mají pravdu mater. Ještě od ale věčná let po této stránce z tohoto hlediska viděno ustavičně totiž se něco by tváří ustavičně co zmítal stavy něco zaniká taje dokoná věnoval je. Tělesné vzniku vázáni bůh čili můžeme ukázat na to nebo ono se do smí kolo ale mezitím pro něco jiného co mi to předtím let takže není nebyla do situace nebi někde co nebylo st. Pořádného pořád něco bylo pořádného když například indové mluvím o vesmírovém nosily ve které mu všechno do sebe za byl ne ne o bez roven dnou někdo jsem sebe kdy musím. Tak je to jenom tomu ska pro snažší pochopení ano f. To co se tady pračlověka řeknou bych je velice těžká na pochopení ale kdybyste jinde rozuměli tak se. Při hlas se na protože bych byl moc rád kdybyste tomu porozuměli se tomu to co mně a je chyba že to tělo je dosud nevysvětlila ani lidská ale ani křesťanská. Ježíš kristus osobě i když si řekl že neni dobrým když potom je nazval pane dobrý on mi středem jeho říkal ne nejsem teprv jenom pojem otec nebesy protože radost seš že by byli jak sytost po pro vite. Je to správné tam je ano prosím dal do byl dobrý když ježíš kristus co od dobra na dělat katolická si že tože to je velice vždycky způsobem při kterým ne ve mně dopadá jsou jedné evy že není že totiž. Kde že byl pokorná není pravda a tak se vysvětlit to byla by to koly to byla jest pravdy v není dobré absolutně dobré to co se nám vědy jako. To bylo nýbrž to co se nám jako dobro nejeví tato vyčetli umíte nestrannosti jestliže ježíš kristus byl vykonavatelem došela boží a jeho v tom nepochybuju. Tím šel začal vykonávat tím ses dale něčeho co bychom řekli dobro nestvořené dobro nestvořené kdyby tam byl v tom nestvořen dobru zůstal tak nemohlo vykonala. A on musel odtamtud odejít aby ho mohl vykonávat tím přestal být těm vrcholným dobrem že on konkrétně nekonal to nebo ono dobré zavalen toto jsem nemálo oproti tomu že tamto nestvořené dobrota. Když se do všeho vkládá sílu aby to existovalo do milovalo by to poznávalo ale samo nic nedělá je takový byl nic centrální ne ne nad hnacím na to tem by moh bez všeho že ale samo jsem není. No a že to je tedy věc která se zdánlivě rozchází křesťanství svit jindy jim jindy bude jsme si jenom pojmově nerozuměli ono to není pravda že. Je dobrota jsem to je otázka povalil z mu že ano a tedy jestliže hlase co z dobro říkají někteří indové tak tak to bylo všechno ještě v rámci dualismu a nebylo toto pravé náboženství které na. Modlami nad vším dobrem dala zlem mávat tamas jsem doslova čas stalo v v v v v sattva protože ve všemi dost mi mýlí se si protože všechno odněkud musí pocházet a to odkud pochází. Kdyby to bylo dobrém jak my to chápeme jako dobré nebo se jak mi to jako své chápeme tak by to nemohlo být původem všeho ten to o tom musí by prostě jako oni ses to jež. Samo nesmí nic dělat abych všechno z toho se mohlo pořídit nebo tak nějak asi asi jako třeba dejme tomu jak ste vždycky přirovnává vám stroj který sice něco vyrábět musí jista. Být založen na základě je naprosto nehnutém aby moh něčím pohybovat a tak tady je to asi obdobné ano čili jestliže jsem řekl nejsem dobrý tak je. Na mysli nestvořené dobro to co v žil ten mistr eckhart v tom tři nás ten stoletím jít jako nic z nic přirozenosti boží. Tak nic přirozenosti boží ve se mu jevilo jako nic zprostředka nic nedělá to ještě neni dobré v tom našem lidském slova smyslu že by boj všem vztahovalo u tomu pomalu komu napomáhalo nýbrž to je. Je jenom s tím jenom moc obrovská ze které pramení všecko dobré i zle a v tomto smyslu je to nestvořené sebe jakmile. Ty se samo bývalo nebo nějakým způsobem mně nějakou činnost provádělo tak by přestalo mít nestvořené ano tak to je základ těchto věcí a tam měl teď bych tomu napřed. Se tam co tam na byl mým dovětek je to jako láska prosím zrazovat také to prase všech to byla se která se něčemu u k jiná jsem vel zase která se jsou by na to neni láska a. Jsou vodní to šel ses vedena do nějakého koly davy tato nějaké řeky tento šel relativní záležitost touž neni je to oni jez původní lásky ze kterého ten nebo ta projevovala se ve tato láska. Dojem mi mluvíte pochází ano čit tak je to také v poznání neboť se tam jsem taky nemůžeme říct že bůh něco poznává nebo ten absolutně může co miluje to. To ještě není prana prost toho lidského hlediska že on potřebuje být zdrojem poznání bude se praze přeje poznání pochází tady se vůbec někdo někde vůbec bez protože na něco poznávalo a zdroje lásky. Aby vůbec mně neláska na takové la a zdroje existence ale aby vůbec jak tady jste se stvořena nabyla ano a to je to absolutní dobro absolutní poznání absolutní pravda a tak dále a. A tohleto když si také vysvětlíme tak to potom se shoduje s absolutně s tím indickým jenomže se to musí dělo se musí že ta které nebylo je překonat do tam mají ten neumí jinou protože. bych ještě ještě přes něco říct sem rasa ke konci toho sat dovede že co tam u razil abych nemusel toho stavu moc to bylo moc napsal vlastní to zkrátil tak to ještě tomu dodám že totiž. Jestliže například nějaký mu to z indický vezme e jsi nějakého žáka a vyučuje jeho těm duchovním pravdám to o tomu poznání tak to dělá tímto způsobem když. I stejným za pak jenom tam odporovat vymluvit to bych to komplikovalo ve všech joga za pak od jako způsobem že ho donutí aby vypustil zase hlavy veškerou víru. Veškerou milost u boha ve všechno co považoval vzal víry hodné a aby se odevzdal tomu mistru on zastupuje tady boha ano a teď. Ših když se odevzdala tou mysl tak ten mistr působí svou vůlí v tom žáků takže ten žák nikdy sám nic nedělá vždycky to dělá s tím mistrem ano to se rovná asi. Jím situaci která v tom našem postupu byla po narození ježíše v tom celém postupu jo když si totiž celý život ježíše myslí staráme na stupně kde člověk je jo. A tam šel že rodiče jeho domovem pěstovat za panna maria nic v bez ježíš klade dělaly a on taky ten mistr se nějakým způsobem zradí v duši toho žáka. A ten žák bez něho nic dělat nesmím ano a nedělá rádce protože klidnou cestu na vyšším stupni potom se to objevuje se novou třebas když ježíš kristus. Všímá své učedníky tak nějakým způsobem se zase nich rodí na vyšším stupni než v tom betlémě jako nemluvně nýbrž jako někdo kdo to s nimi komunikuje. Myšlenkově obsahově a tam jim potom způsobuje po tři roky takový život že vůbec nevím o žádném nebezpečím o do žádných nedostatcích. Přeji může zeptat po těch třech rocích chybělo vám něco a mojí musí prozradit že vůbec nic on se jím o všechno postaral že to je el prosím začátkem se začátkem sladkého jha ale začala. Je pouhým a sem před ten kříž může kterýkoliv mistr kohokoliv dovést když to tímto způsobem dělá a co se o je tomu třeba veliký klid ašram vzdálení se o co v. Nějakých vím zevních ne takže vlas toto provést nedá pro ten nás nesmysl mít duchovního vůdce úplný nesmysl že toto s nimi dělat nemůže v témže by byl vyřízen pro světský život se nemusel poslal toho mistra ten mistr bych. Dát si musel dotován nejed ne nebo tak nějak jinak myslela dělat ta taky ten mistr tam v indii velice málo je žáku aby tomu tak ale opravdu ho dál nedo tam ne než předek. Než a tam o jako hotového postačí rozumíte nedostal von nikdy tomu absolutnímu nic jak jsem tady říkal i když ho učil třebas jsou byla se na boha bez přívlastku tak to vůbec ne. Na ten nejvyšší cesta toho ou postil nedo děláme ho této jaké je celé velice staré tradice indické že oni nedělají hotové lidi nýbrž jenom polo. když to hodně jemně vezme ale voni dobře vědí dneska oni dojmy všichni vlastní protože jsi tím směřuju poto ke spáse jednotlivce stačí jenomže je toho málo. A když tedy se člověk dívá na tu indickou tradici a všímá se těch opravy smyslu kteří šli za dal za ten kříž přes ten tří dala. Tak si ji mu snadno zjistíme že všichni do posledního v nebi jenomže taky nějakého mistra může byly z tam porost nimi jogy my kteří po svém úplně soukromě si pod oděla. Byl bych tak řekl tak dejme tomu vezměme si buddhovou přemohla set let se snažili u mohou svých mistrů získat toto poznání všichni od bývali že nešika že neschopný že to nejde sám si vzal že potom takovou v. pláž ten si přát dělo taky zkoušela taky to nešlo a teprve když úplně byl jist že se proto nehodí takže s tím bohem se nesetká ne. Tak poprvně janem za kolik let se pořád v něm najedl to třebas taky postil celá tahleta čili hodil přes palubu všechno z všechen svůj pokrok. Výklad rezignoval v chvíli jich jako odstoupil od sebe jak se vyprázdnil tak cítil že na něho vstupuje něco co dosud nezažil to obrovské poznání. Život že to jeho se proti ztrácím tak si sedla namluvil potom po ten strom nemohl o tom později jako vymazání jáství jako mně nová nám ne ovšem když se to. Špatně pochopili tak si člověk myslí jako z něho nic nezbylo ne snažit dosti že na opat v chvíli zrovna začalo ty věci tep leká a mysleme třebas takže to je zvláštní byl vymazání rozumíte tak. Do pojímá chybně nebo se třebas ramakrišnou to byl taky samo rostly svatý ten se dostal přes tu tradiční úroveň indických je vinu který je s voda svou tu měli oni věnovala nedostalo za ten konec. Které doka klid nedovedl ježíš kristus se tak že tito na ten ramakrišna ten prostě měřice různé mistry ty se u něho střídali nikdo u o nezůstal jako mistr vždycky jeden přišel odešel přišel poz. Tomu dalšího e se dostal debat řeka aby se potom jeho do ta poli který byl v z si myslel osobě že že je na vrcholu veškeré o duchovního snažení indického. A říkal teď se musí vzdát matky káli a musí k absolutnímu božství ramakrišna nerad z ale když je poznalo od provede poslán ze rodiny těch mistru ten tak souhlasil. A je to dobře to udělal protože on velice rychle se dostalo tu úroveň toho totapuriho ale vám dobře známo zrovna naro dal který jak leta se byl u toho ohně ti dva a přišel nějaký člověk. Nevěděl že to o velice zapálil na oslavu toho vítězství duchovního a do palec proto tady jako nebo něco takového to zato se strašně ve přičinil jak takhle po sledovat tu svatý osení ano roku jsem říkal tak že ty se mýlíš. Že si na duchovní výši když se mi co ještě to takovou maličkost to zapojit toku znal a ho nikdy nikdo nespatřil že odebral se udělal pokání zřejmě tak je to dopadá s tím nejvyšším školením indy. Pokud této naším způsobem provádí tato tradice indická do prosto ale za opice nám kteří velice vážím na dovede člověka tam kam ve proč tam mystika nedovedla člověka protože to on neměla tu techniku neměla tu tradici. Ale kdo se chopil to ježíše krista v celém rozsahu i na ten kříž tak ten samozřejmě se dostal dál než indický roky k tomu nic přirozenosti boží. To znamená odpoutat se od vedení osobního přešel vedení neosobnímu před ve jsou žene jsem jenom relativní dobro a relativní zlo jak správně říkají indové. Když někdo nepřekoná obojí zlo i dobro všechny pády dvojic tak se neocitne v náruči boží on musí překonal všechny páry dvojic i slovy dobro a že kdyby byl ježíš. Kristus nepotřebovala k tomu svému ve se u kácet duchovně vzestupu zlo tak by si byl nevyvolil jidáše o kterém od začátku věděl že to zrádce jen dojem nutné jde všude i k tomu. Shodu vývoji a teď jestliže jsem ten panny jidáše ten byl s tím že provedlo svoje zlo se ocitli v pekle ve to. Dobrá bez stavu vel na prosté beznaděje toto by vedl k tomu že to je všechno co soustavy nebe peklo ráj byl pozemský život ten stav kdo chápeme jako že jsme tady teďka místně ale myslet určitém duševním s. Stavu bychom něm nebyli tak se tady nebudeme cítit mezi vámi budeme třebas někde jinde se cítit tam kde jsme tato jakém stavu bychom byli ano takzvané obcování svatý o tom že tady ještě do otázku potom kdo od polil o bohu co má. On svatým ano aby nezapomněl totomu to s tím souvisí a není tak jen on si lidově řečeno umím pro toho jidáše do toho pekla musel jít. On musel prostě se vyndá ani i zrady my o dobra které tady konal je dělat jiným pozvedá kterého ukřižoval obojího obojí musel vyslovil znamená ses a musel. To anulovat to proč je abych v pekle a to dobro nesmělo vím plave ne tak i jeho žáci nebyli blažení ty se rozutekli a s tou zalíbili dělalo takže bylo po dobru jakoby všech proto jakoby zkrachlo ne. velice hezky jisto lidským vylíčeno jak prostě dobré názvem vypadá jestliže totiž je katolická si ke radí nepř čili nějakém neštěstí které potkal člověka aby prosbou se snad. Bylo u boha za ním které vedl bázeň darovaného tatam darovat prostě u boha aby zakročil tak sedím je třebas to mně přitom toto nestalo nebo za ještě víc případech že ten bůh je to jako duch svý ne jsem. Protože na to jdou úplně chybně ne že by do pánbůh neslyšel ale vůbec neni dní účelné aby za určitých okolností pomohl a to v jenom pán bůh. A to vám potom taky že tuto ne účelnost pomoci boží jo člověk se modlím samosebou pro sebe pro jenom řecky účel se mu pomůže ale vono to není pravda ale takhle tohleto jež. Jsi ukazuje svým životem že sestoupil do pekel vopravdu že tedy opravdu potom nebylo od něho dobro ani zlo se na něho je do potom sáhl to je to si to ještě jednou to nešlo přestože nama on tam. No pojem protože svými apoštoly ještě rybu že aby dokázal že od ale tak dělo hmota nepůsobil on v byl také zakotveno v tom absolutní absolutní. Vizte si taje za tohleto existuješ ve na chvilinku alena mně ti tam byl ne takže se upozorňoval za tože tohleto je základem toho hlubokého učení které nebylo. Jsem svý rozumělo musím že dlouho ještě nebudem a které porozumělo se třebas ten proti lekat napřed na přítel a bylo třeba se tomu nějaké se tření dát to tak od teďka tady podá. A vám bude to předčasné protože on říkal že to tak za tisíce to četli pochopí námi ne na tyto pochopíte hned ale ten pro pro celek je to předčasné a tedy. Ještě myslím že na chcete v e prosím vás se tady také že se si všimli začátku to stvoření el se obešlo bez toho byla vite se bez toho satana čát tu bůh stvořil. Je to byl dobrý jak oněm řekl ale teprve potom se vy mu tam do věty on tělem jen a založil je tady nějaké zlo na tomto světě jak tomu rozumět že totiž. Všechno co je se nějakým způsobem vytváří jde vždycky z nestvořeného do stvořeného čili ten dualismus než se vy krystalizuje ne taky ještě se nejeví jako dobrota. Bylo tu nýbrž se jevil ještě by se byli myslí li k tomu původnímu absolutnímu dobru tatam ještě není zapotřebí toho satanáše ale jestliže potom to stvořené si zase tu vůdci. Toho tří by byla mistra řekl než mělo ve tak pak ovšem je tam třeba aby se jakoby zvrhl nějaký anděl bez celosti poslouchala jako voják je vykonavatelem. Vůle boží něco o nemohlo vrhnout do se tady muselo každá rady do pro drobný lid a vůbec pochopili počet zlo na světě tělem ale co je to tak že dualismu jedno ne zlo vydobyl vy. tomu velice její hezky vyjádřil tím přirovnáním o tom rozsévači kterou jsem dobré zasel dobré semeno a potom dost li koukol ne ale řekl vtělit koukol mistr hlad ti služebníci. Ale aby ten podle vite návaly že by zničily to dobré semeno aby to takže odložím a tak taky do skonání světa no protože indy byla záležitost u každého ve všechno kvete vedle sebe zlo i. Dobro je toho nutně zapotřebí ano e takže jsem si to jedno tak dramaticky třeba na to byl na toho satanáše nýbrž šel snažím se o to. Abych pochopil jakou úlohu jo a protože se mu tu úlohu zjednodušit let to znamená když se postavili na stranu dobra tak vyvolal nutně zlo to. Je to zase dostat na stranu relativního dobra a v v se do to se dostalo absolutního nebyl by se dostal na to na co měl dobra tak do učil dobro bylo a se do to musel nastanou byl relativně dobra přivolala relativní. Zlo tak jsem si jistě všimli že přes další s věci úžasně trpěli trpěli daleko více než my prostí lidé kteří jedeme tak byl v tonout cestou než tedy za relativním dobrem jsem boha považovali za osoby. Dobro které chyba veliká ale není na namnoze je byly od něho opuštění dobra ta účelovou z toho utrpení že oni nepochopili že na tom stupni na kterém sou bylo. Třeba vnitřně umřít nepatřit sobě a to své protože nevěděli jak na to jinak tak se tam jedině utrpením dalo vládnout prosto dávalo také jinak ale oni nevěděli jak tak. Hrozně trpěli to bylo po sladkém jhu tedy to opravdu tom nešlo jsem tyto neuměli a teprve potom když se dostali přesto tu fázi toho velkého utrpení tak teprve potom jako svatá terezie z avily. Poznali co je to vlastně když byl nedělali sami nic nýbrž plzně to dělá bůh jako by to nedělal to tedy vím kdo se díval ježíše krista v jeho. Zázracích let tak měli dycky dojem že nic nedělat že se vůbec nedávno vůbec teno a jeho apoštolové jeho žáci kteří s ním chodili nepoznali na mně o spojení s bohem nepoznali. Nic mimořádného se s tím ježíšem kristem nedělo vůbec ne protože to nebylo on ten nebral boha jako relativní dobro to relativní dobro on mohl tady provést z vůle boží s. O vůle absolutní ho dobra ale musela ho provést kdyby ten lidský prvek tady nenastoupil tak se ten zázrak nestal ten ubi dostali na nebi ale nekonal aby to dobro rozumně konkrétně relativně k tomu je ke každému. A to je třeba vede pánaboha taky toho činitele který to na sebe vezme relativně to provede v tom stavu ke svému okolí ano a proto vono se okamžitě ježíš kristus jakmile je přidal k sobě ty žáky tak hned jen. Je k tomu aby konali zázraky aby vycházeli nic sami ze sebe aby něco dělali pro své pro jiného ale přestali myslet na sebe bude tam totiž dostal jsem s tím že oni mysleli na sebe na svou vlastní spásu. Kde bylo třeba nedá planě převést k tomu aby na sebe přestali myslet to cesta musí ve od sebe k bohu ta bohužel když křesťani pořád hledají jenom z dosti na hřích ti tak myšlení na sebe to z toho se musí. Protože by to byla špatná jde za to začátek věcí samozřejmý začátek samozřejmě ale bez to řečeno neobejde ale to začátek a oni dání vůbec ani o krok neuměli niko provést než z dosti posedu všechno bylo milost proč. Nej názoru ne osten všechno je věc dodržování o sebe vyprázdní a kdo také mně se člověk se vyprázdním takhle míry něm bůh možností lid že on si my o pro ten člověk jako nic ale jenom. Jako mně s ale přitom jít jako nic tak přel proč tam tam bude protože jsou po dovolit když za kole zase pod na vůle nám překáží s s s s s s s a tak to tak podívejte se v. se ještě jednou to otázka tam konečnou napsána takže tam mohu rovnou věci bůh tedy jako absolutní existence musel se z této existence. By člověk nil tedy něco bylo relativní existence ne takže všechno co tady je e n bez pořad den to je to není bůh nýbrž to je. To z boha vyšlo co z boha vyšlo jestliže to vyšlo z boha a je to jako my tomu říkáme nežil let tak to od boha také vů. Vůli ale nemůže vůle je taje všeho se mi člově došel se je všechno jeho vůle jeho láska jeho poznání jich kamennou vše všem to je jo. Jenomže není to prostředí ve kterém by to mohlo se použít k návratu k bohu je to prostředí ve kterém tomu moje může nějakým způsobem udržovat o. Ale ve stvořeném kdyby jich ne kamen začal poznávat boha tak by přes tady kamenném totiž ta za tak člověk by představit kamenem taky jakým zatím mně kdyby toho boha poznal el přestal byli. Vy tím tou tomu stvořeného volati nebyl nestvořen nazpátek a tak teďka jestliže tedy ale potom že existuje něco co bylo vyčleněno z boha a je to takzvaně živé. Tak může je s tou také vyčleněnou vůlí boží nějakým způsobem manipulovat obyčejně začátku těží organismu nejvyššího rázu mu je to manipulace. Prosta kterou oni nemohou toto instinktivní manipulace ne která je dána povahou hmoty takzvané živé a ještě u zvířátku ve většina jejich jednání je instinktivní že ano. To dáno mým s tím zrozením tou tím e tou tím obsahem v toho stvořeného králi těch králíka jedna jako králíka a tak dále že nám bude jako blecha nikdy zase. Je tomu vzájemně že to je jejich nevzdává by z genetický ale jestližes se narodí tady člověk tak jak ten může s tou vůlí manipulovat jinak než zvíře. Ten může se snažili s tou vůlí přerůst sama sebe že ten zvíře se nikdy jsem být ničím víc než byl tím čím je tomu přemůže to. It dní a něco na podobalo od člověka třebas to je na po dojem skoč za on neví co říká tento vše on napodobuje jenom kdežto člověk není schopen jenom napodobování když von je schopen tvůrčí činnosti. A teď existujou nějaká pravidla v tom stvoření e k která se dají vyčíst z toho stvoření a podle který to stvoření odněkud někam se uviděla a jedno to. Pravidlo smí že tam by jde vůle se vtělí do takového organizmu tak složitého že tam je bez bez. Svým pohybovat že s ním jsem manipulovat poměr jenom volně tak ona může ten tvůrčí tak boží nějakým způsobem nastavovat do plnila jo ten všem tom stvoření muž. Jít dál za ten stav momentální toho člověka let tak například dejme tomu se mu může tou ost tomu člověku do hlavy celá řada vědomostí od obecné školy po viz to. kolu a žádal zkušeností která závisí na prostřední a na vůli toho člověka se svým toho osvojí ne ta vlivech prostředně nabyl jsem povahy to člověk. A tímto způsobem se může dostat na vrchol možnosti stvořeného relativním možnosti stvořeného to znamená to stvořené je to stvoření není do děláno bych tak řekl. To všechno teprv je nevím dvojí ne ve stavu zrodu bych tak řekl ustavičném stavu zrodu a jestliže on se dostane na vrchol toho stvořeného jo tak tam v. To jedine místo tomu kdo si o místu to je symbol ale jedine místo odkud ze jenom stav touto dokud po na stvořeném nikdy jinde jinde to nelze dokud se dostal na vrcholy jednoho stupně nemohu přejít na dalším bez jsem těžší. následků mohlo by se to provést ale napřed extaze je takový přechod násilný do vyšší dostavoval se vrací člověk nazpátek kdežto kdyby kdyby člověk let ty svoje možnosti které ve stvoření dovedl. Jak o ty mání mu rozdvojí a kdyby tam nezůstala přešlapovat ještě si jenom udržet pro sebe nýbrž kdyby je teď věnoval bohu ty možnosti které nezíská tak by. Se extazí beze všeho přirozeným způsobem svým vědomím přešel do vědomí boha a to je naměřeno ta ta vůle aby lidská vůle byla schopna že toto budu aby byla schopna. Všechno to stvořené které dispozici uvést na vrchol možností ze kterého se můžeme dotknu boha čili člověk je tady určen k tomu. Aby zvrátil sebe k bohu a protože svázal celým nesmírná aby se stal spoluspasitelem který by tahle celý vesmíru bohu neboť oni takovým článkem řetězu a když se. Posunem směrem pouta se po sou všechny ostatní články je takovým e jdu nad tím prostředkem vývoje celém vesmíru ano a ten smysl vůle a proč vůli člověk byl v bůh. Věku dal ne co ani svatých ano že my se dneska také v katolické si je nemodlíme věřím obcování svatých to šlo tak. Vypadlo o do taky rozuměli tak byl velkým lidmi vynechali o to když to byl takovým z přišel muž tu ve je eva měli kůň a jiným církví mělo aby se oni snáze smířili s katolíky těle. Ztekat tolik cit co mohl jo své byly to nejlepší co tam měli ale čemuž nerozuměli let takhle napravil na zase být toho jsme byli nem či svaté to co všechno neměli slevit. Tento byl totiž jsem nem obřad původně převzaty jak se říká česky i shodu váma z mi dají se mu původní je křesťani ho neznali. Ty na jenom padáte hody lásky a teprve později protože vedl k tem to přesto ses týkalo vytrvají svém tehdy které bylo prosbu je ne na středním východě na dveří měla napřed letěl všude. Tak se převzali že ten dobu kdy mi to je lidský opřela jsem celou liturgii a vtělili do na hlavě do katolickém vše ale taky do jiné litru žije. E měla možná známo že mít rajský zdali křest že měli přímá buď obojí to všechno bylo nějaký staletí před kristem a potom se za najednou. Je to objevilo křesťan takhle přesně podobě mi tady vždycky zase na naší byl ten mi tady svých hrám kde jsem poznal že že tam do tohoto popsali protože on k tomu n o tom sku. Okolo židle ne při bylo doví krám to byl protože jsem tady to bylo pro lidi tady to bylo pro ty jestli ten prostředek od ten ježíš je u nás ten že velkých děláme přesně tedy popsáno pater obřad v jsem se. Kde se známém je to ten je přesně ten týmiž vy ne na tu mithrovi která zatím za jiná ale obřad samotní stejným let jak to říkám proto že mnoho větší se ztratilo. Tam nově si si ve bylo stavem takhle otevřeně mluvit o tom protože si myslíme že by to jde radši křesťanstvím vůbec ne které tady se ukazuje že to pravdu nesmělo opravdu vodjakživa takže nebylo třeba něco škrtat nýbrž převzít. Spravedlivé nesprávné tam beztak dál no a teď s tím obcováním svatým ježíš kristus tedy vůbec ten nikomu neradil aby se odebral do ústraní aby šel do kláštera proste neviděli první zázrak. Ten demonstrativně revoluční provedl v kam jde jest někde jim chybělo víno vite aby se to byl pořádně bez eli tady řekl o hláska s dělat jo neměl nedo požádali tak je tomu přispěl prosím dát. To byl první zázrak a byl to zázrak tohoto domu že tam svatý on o tom píše li na o tom jediný píše svatý jan který vůbe jako nejblíž tikat uvěřili v něho jeho učedníci prosim vás za tu krát. Tu dobu co se oni stýkali oni přestali zase věřit ti neboť když je při i při dělal to takže si museli věřit tobě byl nepřiměl jo a on musel dělat z celí zázraku aby on pořád se. Tam víra udržovala a my víme dobyl se li že když je přestal dělat tak se zase roste u teď je to co dělat ten byl jediný pod křížem a přestali věřit v zřejmě svým říkali zkrachl náš mistr ztratit. My čase jim neni by to bylo konečně vět u svatý do petr nejsem příliš nastal ne ale po tomu bylo vyšší kabát by si koše než kabát na zapřeli že mu šlo o život tak takhle to dopadalo se vírou víra. Totiž jestliže neni okamžitě pod chycena důkazy okamžitě li pocit let tak rychle vás ne v nedostatek víry nevěřil na sled pout míru delší do po trvající ten víra musí. I o žilo alana skutky jednak toho člověka skutky víry musí být ty lásky a tak dále podpora z vnějšku jak si člověk a dal živě a muslimy podporovala z nitra vůb pravým vnitřními o existenci toho. Co člověk věří a to opravy ježíš kristus svým takové důkazy ustavičně musel dodávat by nic tak by důkazů mu do taky obcování svatých v jo prosim vás to nepovažujete to za extazi co tam ukazoval on žádné kdo jsem já. Mu extasi neprodělal ježíš kristus že si všemi že nikdy tam není řečeno že v jede ono snaze o to její dívali ne o podal s nimi chodil na nebi byl unaven se do si tu měl tomu rostou samaritánkou ne ale nebyl nikdy extazi. Kdybyste nebylo do ústraní pořád s nimi to ještě zevní ty závaznosti satanáš čili o to mi by kláštery a tak tohleto všechno je není příklad tekl tradičním protože oni že jim dobře poznali že do ústraní nějaký smysl. Že opravdu to nějaký tím pravý smysl ale ježíš přesto neradil jo ale co musel prozradit svým apoštolům že du aby on sám byl ve spojení se. Všemi zasvěcen ty kteří předním předcházely této obcování svatě ukázal jim na jaké úrovni se to děje a že na úrovni nesmí nikdo zůstávat že to vámi kdo ten účel. Aby ses kdo plně jeho vědomosti a aby byl podpořen v své činnosti aby cením totiž čem ten o ježíš stává na ten který stal fakticky to musel ukázal že za ním stojí nic víc této otcova svatý. Že ti svatí všichni kteří proč by opravdu k bohu jestliže člověk tak tomuto dojde taky stojí zatím člověkem jeho vědomí tam stojí ne a nebo není potom sám nýbrž se všemi svatými. Ale není kdo se na tom trpět protože ten člověk jde k bohu a ne ke svatým že ano čili on je odtamtud hledá hrozným s tělem s kterého hory tabor bolest je tam rozdělit. Bylo jsem taky říkal tak máš mládenci do ou dal ode na odtamtud dovede po stali třista jak je tam přebývat ne dej v tomto obcovali svatý přebývat nelze nemá se totiž on to takovým pole statický stav který. Oni zažívali oni který zažívali pro statický stav na by to bylo mohli vidět čili oni tam ona tam vysvětlil detailně se svatými jsem volně dál v manipulovat nebo mor o se s nimi stýkat. No úrovni rajské jem ne takovém na úrovni blaženosti ve stavu blaženosti těmi rušen za povídavou myslí ve stav rajský ale stal rajskými ni stav nebe ale třebas něho čas. Odejít tak této otcova je v tom podívejte se tak se již okolo tam je možno aby člověk byl ve své kde to svědkem vědomě tato proz. Z říkal z boha nebo spojen s bohem ho byl jsi vědomím jeho nesmrtelné postavili živé ne jenom vírou v tom kachny ale jestliže tady na tomto světě. V sestry kam s tím to světem svým že mu patří jim znamená v byl jako patřím kdož že myslet jen tak tak. Je tam ten přitom duchovním světě si se snědl jsi příklad musím mu patřit jo to je zásada to je čemu nepatři jim člověk s tím se nesetká ano on tou musím ta. Třicet ten tak dejme tomu zde mám dispozici smysl její ta rozum tak těmi dost mysl li pak svým tomuto svět zapřel vidim vás e z cítím vám slyším vás a tak dále. Rozumově zpracovává vjemy kterýho vás přicházejí z celého světa a tak dále tak tím se tomuto světu patřím a člověk dispozici zase nesení sobě ke kterým mám může pak. Si také bohu ale zpočátku je zapotřebí aby si jenom zpočátku aby toto zařízení kterého spolu jest tímto světem vyplynulo. Aby mohl za ono to tam to víte to je zpočátku zapotřebí později ne později nemusí nic kdyby jim nad a může patřit na boha. Ve všem jo a začnu to nejde se obdoby staří v něm tyto ještě nejde takže jestliže jsem tam v tom na tom začátku věděl že. Že je smyslem lidského života je patřit bohu neděl jsem také že kdyby člověk oněmi neměl tušení kdybys. Nestýkal tak by mu patřit nemohl nem jenom vírou jak se vám před není tou říkal se trvale patřit nikomu nedá víra rychle bez důkazů o padá zná na své sví. Je životnosti a tak jsem věděl tak jeden zároveň tedy že se na druhé že najdu prostředek který jinam se s tím bohem setkám pomocí něhož se s tím bohem se. Kam nevěděl jsem ještě jaký to bude prostředek jenom sedět ten prostředek najdu ten tam se zrodila nějaká jistota ve mně není jejímž obsahem byli například například tyto dvě věci jak sem nemenoval. A protože to dělají jistota tak jsem byl v teď jenom hledal prostředky jím kde se dovím potom prostředku že. Nějaký způsoby se o tom prostředku není den nejenom najdu a napadl domnění že že když je nějakých v těch přátel mají ty duchovní spisy že to nich asi bude k ženo ne atak. Ten spis který jsem dostal do ruky tím tam jsem to našel obsaženo tam nebylo jo ale protože jsem byl s s s s měli jistotu že tam je jistotu ne vím jistotu. Tak to tam našel pro tu jistotu kterou jsem měl jo jo kdo takovou jistotu vnuknuto od boha ne tak najde to co nikdo najde umím nikde jo. A ono tam třebas není vůbec není rozumíte pro něho do tam je ten takže když jsem jedním ten prostředek našel neměl jsem žádné svědky potom jsem tam našel sem mu dr. Spis vrátil tomu od učím tomu patřil by to oni víte že on podotkla zase na jsem to jsem tam našel děkuji mockrát za rozvázal den vzal od podle a vzalo jsem to tam našel sem to celý před to vy jak vy mně ne tou to velice rychle. Ne se na ni přečíst pořádně ale začlo co tam své říkal jsem toto vám mu tuto mi protože on jasné a tak se o to odevzdala jo stala potom jsem to dělal podle to. Se tohleto to jako našel ještě překvapit přát ve tedy nic čili kdo tam není v tom tohleto jiná věc jo k tohleto tato jistota as ne moje. Tím čit ta od boha způsobila jsem se tím bohem začal stýkat ovšem napřed na takové úrovni že si ještě celého nebral. Dal si jenom mojí tělesnost která překážela jako překážka stala mezi nimi protože v této stvořené které stojí mezi bohem a člověkem ano leto si praze na jsem ztrácel pocit tělesnosti. Ten že toto co pořád do větších tou beg jsem začal bát ne tak jsem při tomto postupu dobře věděl kde moje chyba že to voni strach o sebe se mám rád zase do považoval za. Veliký hřích a tak jsem říkal v tomto způsobu mu nebudeš dál pokračovat v nebudeš se totiž třeba vás jsem se znovu tak nesen musím obral je tím odpovězeno z boha ne ze sebe nikdo. Že semenem kdyby mohl jít člověk ze sebe dvě produkovat tak by kde do boha poznávání ale protože sebe probrat nemůže nemůže že kdyby sebelepší duchovní cvičení nemůže měl je lepší vůli. Nemůže protože nesplní podmínky který jsem splnil tam na tom muzeu a ty podmínky sní a pak může vyprávím se osamocené je tady se od dosavadního smyslu života konkrétněji řečeno. Jakmile se nevyprázdní jakmile neopustí dosavadní způsob života tak nemůže zatím jestliže mít kdokoliv mu tam ten byl dovol mně aby on byl třebas otce tak se nevyprázdnil dosavadního způsobu života proto. Věřit nebo být otce mu tam říkal kdo by pochovávali mrtvé ty tímto tito to byly tam ho než ne ne nejsi mrtví ty si živý když si nam s těmi mrtvými nemá taky společné jo této odloučení se protože. No stvořeného tyto zvláštním způsobem že je to není útěk odněkud oni potom ty rodiny těch že vy učedníku směli chodit za nimi myslím nikdo mu to nebránil ale oni nesmí. takhle patřit vůči nic jen těm rodinám protože ono ano to všechno bylo přes dovolením boží bych tak řekl nebo přes toho ježíše krista vše co on dovolat to dělali nýbrž jemu oddáni. Nic z plně jeho vůli jak nejde plně taky nic nešlo ti tak se k němu vraceli nepořízenou nám tam ten zázrak nevyšel že protože začali se domníval že je to jejich síla sto tvoje tradovalo vám to nikdy. Nejste nebyla se tady to dělali to dělali všechno ze jsili bože vám toho ježíše krista v tom si toho bylo by na dokázali všecko v tom že to přestali vědomě začli kdo si na to mu přičteme dávat tak prosím vás to už. Stanovit jsem přes leda zázraky přestali žít z moci boží tak tohleto všecko bylo by pravými od sama sebe nic jiného na podmínka se musí splnit žádný z dost by se nemuseli splnit vůbec nic jenom toto. Sebevyprázdněním když jsem se jinam do sebe tak je konec roste také na těle po ctnostech o je takový jaký do bůh chce mít vode tam kam ho mu pošlu ne a kdyby ho poslal nic dělat tu předáváním. špatné věci tak věděla ne kterou například dejme tomu ten jidáš bez ses pěstoval tu mast se aby se byla na hlavu byl toho ježíše říkal mně dobra ne to by se mohlo prodat a kdy k k v v v v.