Karel Makoň: 80-16 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sk om. Jenom by vám že přes by říci že na každém stupni bez že tak na a pro pak ovšem jemnějším na při dejme to obcházeli města or do neznáma po prvním pod a ne kterou panna maria odcházela z bezpečné o stavu manželské od do není jste od stavu svobodné matky nebo u rub vší to tak. To co svým mohla být dědit ne. Nebo ježíš poto odkázal od svým učedníku se přímo byli oddáni nezdálo ne od je na o dělat začlo od vše ještě zázrak ba dokazoval kde není schopen dělat abra li že je absolutně staví dělo se ani svůj příliš dne a tak dále to všechno musel do tak to muselo opustit tom velice na vydáni na mu kazí je jak musí být člověk čí. Aby bo bohu pří že musí být zbaven i te útěchy toho spojení s tím bohem. Protože na úrovni prostřední to spojení nebylo tak dokonalé aby člověk nemusel oni ještě křtí. Aby se ostatní ještě do od ve na trvalejší trvale tak musí od je přechodně křtí nedůležité. A musí se odebrat dokonce em aby vám to mít smrt protože jinde to výčet detailně. Ale musí dokonce je odejít do pekla které. Kopl do pece tři do dostal od svých že to nená musí brzy hrůzy pekel ne aby odtamtud vysvobodil zlo které v tom pramálo o li v této v tomto momentu dohrává li i tak relativní dobro relativní zlo o které kdyby se byli předtím neopírali tak jsem se nikam nedostali kdyby byli dali učedníci dobře a byl byli vydali byl by viděli nedali ježíš dobře tak se dostali k tomu příklad. Bát tomu jakému úkolu ale teď kdyby měli toto dobře tak jak které před tím tak je to všechno v na. To ta sledovali co z někoho jiného. Nebo něco jiného než relativní dobro na ty vím někomu posloužit dobře nebo někoho zavrhnout na vedení. a el on sledoval dobro absolutní a on to znamená nestvořené o to také viděla sil těmi slovy že není dobrý kdy je otec nebesích je prosimvás dopad byl lepší jež ježíš kristus ne. Cit toto neřekl z důvodů pokory on to říkal z toho důvodu že věděl co je dobu dobro je to co od jak se vám to jeví lidem nic nedělá. Ale na které mně všechno relativní dobro postaven v asi jako voda bez od ním jako by byla věčná bez nese z toho něco to je to dobro nebo o napří ale ta voda tam zůstává ustává bez tu kdy si to nebe zdál tak zahynu nikdy mít třeba z ne rozumíte čili je třebas lidského prvku. Abys bez tu mi boží ve se něco bralo a past tu na boží velikosti te toho absolutní dobro nebo nestvořené dobro na tom od je to. Přirovnal no ano než toto co si dal je ve dostávám ku tou vše stvořené dobro a každý zázrak který udělali bylo takovým tak vědy kdy ba ale či chtěný. A všechny kroky našeho bylo k ostatním ba ale či ti nebo do či rozumíte. Proto nejsme na od kdy jsme dobří my jsme si vzali vodu na to bez podívej to by te pak od nata podobalo a vedle toho. ve čist tuhletu pohádku tak si na tento vzpomeňte tuto druhou jo že tam jde o překonání zla relativního zla a do tady v ano a postavit abys s odvozeným toho slova z toho pekla bych to době řekl že ten ježíš kristus sví přišel od toho jidáš no protože není tak kus těle poslu o nebylo kdy jako zla potřebí rozumíte. ho budu dále dopovím dávat ale stalo s pak ti se to dneska rozum na tak rozum činnost nedal co tam není tam není protože tomu rozumím si že to mít ten staří žeň jaký o byl v tom no oka pravda který si ještě rozumět bohužel časem nerozumí ky obcování svatý v z s se tam by nechalo o ten že taky v tom nebo co o bez obcování svatých v na. Když svatí mysl on ne tady jeden z nich nic neudělal. Tím musí být spojeni na své úrovni jako by jsme tady spojeni svými se kdesi na této úrovni kdy o tady mi nebyli propojeni do svými smysly si rozhled to oni tak se tady přeci zbytečně by taky nemáme nic za sebe. A tam na úrovni vyšší je také všechno tak je to pojem rozumíte toto obcování svatý. To je tam ježíš kristu ukazoval na může tam od cesty člověk či že od toho utíkat pokud víme že víš že svým v tom libo. Tak a teď bych se dostal ještě v poslední fázi a že když potom člověk dospěje. K tomu že se úplně od sebe vyprázdní od veškeré cti před kdy jako ježíš ukazoval či. Od toho relativně dobra které vykonal od čeho se vzdálí el bez ohlédnutí bych tak řekl odevzdá toho poklad tam od čemu ode dával svého ducha bože ne. Na přestože všechno ztratil ekg že to odevzdal aby neměl mu z s duch to je mysl i svou mysl data mysl z vnitřní ona absolutně musí se povídavá aby se ztratí jediná by se dále pobýt ta a ta musí nastoupit ta nemohla by nastoupit do by do tato mysl povídavá ztratila. Proto on musel toho ducha odevzdat abra nic neřekl čem mysl povídavá odešla ano tam je přes na od prostě že když tří na všechno. A byl dál ale že je tam potom vzkříšení seslání ducha svatého tím že toto je věc která by byla z rozum mi dal na když zabili či jak se k tomu dochází. Protože. Do působení ducha svatého na rozdíl od toho působení třebas ježíšova ti učednících. To je asi tele ten rozbil že totiž ten duch svatých těch apoštolech co byl bez střed hodni nepotřebovali se dotazovat boha co mají dělat oni byli nositeli. Jo toho nepotřeboval se někam dát pohánět někam posílat oni tam šli sami z vlastní cety třebas za smrt to bylo jedno. Tak tak o dokonalost do člověk získání mně byl při tom neosobním vedení které je tedy věta symbolizováno smrti. A celý ten princip cesty spočívá v tom že chce do příti. Je tomu do toho království božího musí se do pozorně z vody a víte že tam to začíná to rození z vody. Z ten no. Narození v jordán na narozením betlémě narozením do dalo co se tak se v jordánu byl v poslední fáze narození. Ten narození z vody na činna v betlémě a končí jordáně narození z vody. A narození z ducha je potom začíná smrtí na kříži atd očista. Narození z ducha. Tak do se narodí že také oni o let tak nemůže by do království božího takže může nebo většině indický že vím z že do králoství božího ne nešli. Nerad víte. Protože oni li se z rukou mistrových je každý tak je po tělem bez tady živu. Toho učednictví u ježíše ano když to dobře. Ten mistr vede její vůli na sebe řídí je jako ježíš kristus řídit své čit. A tím jsou hotovi kdežto ti nejlepší s s tím tímto způsobil neuspěli budu o by oděl by kolik mistrů že neschopen a o potom. Tím že se úplně vyprávěl pod stromem od sama sebe od veškeré když si klímy kterou na sebe vzal získal poměr bál nám to vymazání sama sebe po které u podus aby vám všechno začlo teprve kázat mi k této oděvem vázání kdy nerozumíme tomu co to ne to vám dám. A nebo ramakrišna taky do samo rostly svatý tón nebyl kdo vím kdy klasický na to šel po s ten se dostat také na ten koho kde je spasen že na jejich strašně málo kdyby tomu tak nebylo tak by tady dělat to nebrat tak zle odebrat to velice duchovně založen sta nad ale o tom není. Mít statek trčet na poloviční cestě ještě o činů jsou na tom beztak čím měla nebo jak on si o pro ponechání nebo evropě do se na tom vrcholu ocitl jako třebas řeka tak do od svou zem. Ti při tom nerozumně se ocitl před z svět jedním soudem a musel z od od jako by se to nestalo odtud z tohoto o tom ví. Prosím neboť to kdyby ses ne věz že nic jestliže je tam řečeno že by byli za přešli před lidmi zapře tebe před otcem nebeským tak samozřejmě že kristus nelhal když řekl pravdu ve mluvil to ke svým učedníkům a jestliže na úrovni s a teď k a ty o všech i před nebyl když schopnosti lidské přestávají. Řekl bych s vědomě prostředkem v rukou božích kdy člověk zapřel před lidmi toho bohat tak nemůže dále jít. Protože tyto schopnosti jako vám tam bylo znázorněno bibli. neměli sloužit člověku nýbrž společnosti ve které ten člověk žil. Takže učedníci páně nedělali nic pro sebe dělali pro společnost ve které žili. Tom smyslu bez ženě hlásají či krista rozumíte mně to neznamená stopě s to o si na s tak a říkat jak ježíš kristus a tak dále tím jste nevyzná na ve ženě krista nýbrž misku a nemusim bez slovo ani si o kristu ale tím od nezapře a za před do doba sebe denně ale na vašem životě to nebude vidět pas to zapřel. Čili nemusíte vůbec slovo říct to dělat temeno ježíše krista když vím musí které od těla z příkazu božího z vůle boží aby je že vaše z naše schopnosti jsou ve služba boží to je to pravé dnes zapření to pracuje ti věční mysli které neviděli dělají samých kdyby z toho něco hlásají ale když potom nad nepřítel zle takto třeba. Co odvolání protože nedorostli vnitřně k tomu aby se tím stali celým životem ne ono je třeba na to jít s u pes opač dovolit jak jsem za ty tam je totiž dem dem než styk a velice pokročili mystik v době když se přidal k ježíši kristu. Abych to řekl jiným způsobem srozumitelnějším tak bych řekl že byl zasvěcen o do gamaliela ten měl velice pro pověst jako učitel. A jsem velice byl již není to učitel tak že on měl při za člověka do extaze no věděl jak na to. A tak je toho pavla dříve než setkal s kristem do extase přivedl takže pavel od době učení u kam dali jana praví že byl vytržen do předně do nebe stav v těle nebo mimo je tomu není jasno ale byl v tom třetím nebi. A nad to znamená hodně vysoko. Ten ten člověk přestal dal vraždit křesťany že není tak žádné svěcení nepomohl ho v tom omylu. Že přesto jsou proti židům. Bere ten pavel potom jak víte byl sražen s koně před ze si to před damaškem pro znáte tu jisto li se ne a. Ona. Bez tažen prostě ze své mysli aby to všechno symbolicky tenkou ve lidská mysl dětská domýšlivost a ve člověka tady je tu je a musí být v kristem sražen z této mysli své aby se vůbec ježíšem setkal. Velice hezky sám líčeno. Tam pro šel takle věci nechápou to chápu že by se ražen z ko od toho nic dělat to chápu jinak je na. To slavně no a no a tak ty když on mluví pokorně spravedlivosti. Která mu byla odňata a bude mu předána teprve v hodině poslední. Tak o nový stoprocentní pravdu. Protože dokud jsem to dneska částečně vysvětlil ale ne tak přímo na tuhletu věc konkrétní protože když ježíš kristus sám sebe nepovažovat za dobrého a svatý pavel taky ne. Říkal že vůbec se ode ničemnost toho co se od čeho se o dostal. A o to oni živou totiž zavrhli křesťany ne tak se do toho považovat za dobrého si si to ježíš kristus vyvolil takto považoval za z z z z za nezaslouženou do na složenou za dost pro sebe. A musel podle svého názoru velice je si to nechci zasloužit ale o toužit nad to co do které napáchal svým vlastním utrpením jak si představoval a v. U výmluvu by mi mámy je na pohodlí ta všeho možného takže tele ten svatý pavel věděl že člověk dokud nezažije konec světa. Dokud neprojde konec je takže nemůže vzít jemu nenáleží vůbec ani nemůže dostat koránu spravedlnosti. A nemůže být spravedlivě od měl za to co to udělal z toho důvodu že ještě větším rozumíte. Nepřestane být v času a prostoru znala zažil konec světa teprve pak o tak konám může býti předán. Dokud je činný nemůže znamená by vám ten konec je za zažil a ona nezažil. dokonce si vešlo to nezažil kdo byl zažil v před koncem svého fyzického život na ten konec světa. Tak by byl mluvil jinak by byl říkal ano kódu z pro dosti jsem vzal a tak dále on tam částečném o toho by podobně jako v no o za oděl do byl lidská korunu vítězstvím nebo věnec vítěz světa dále něco tak to jenom být vítězství asi takové částečném místní dočasné nebo ne to kompletní konečné vítězství ne v tom závoru ten tam ví. Ale každý kdo prodělal konec světa každý z jiných to korunu spravedlivosti nebo k tomu říct získala bych chtěl říci jeho z pólu učedníci nebo spolu apoštolové například svatý jan. Tu čehosi neměl moc měl svým částečně se osobně seznal ale ten svatý jan tuto korunou získal svého života. Ale pokud vím že žádný jiný z apoštolů ji nezískal to co tam na vás o vyčíst že být člověk zná toho ducha a proč to na svatý protože svatý jan šel jinou cestou než všichni ostatní šel cestou lásky. A za nepotřebuje procházet těmi tady let vjemy tím ode tak jim v koruny tím dočasném odnětím ven protože nehrozí tomu do miluje. Nehrozí mu ty následky z toho kdyby tu korunu měl by dobytí měl totiž tam nebyl na výši lásky tak by zaručeně zneužil ano protože o takovou onoho sice ne tu volnou měl jako zasvěcenec z p židovský nebylo o tom co ta dní nevynikal v lásce atd proviňoval jsem ne. Do dokázal přitom vraždit křesťany a toto se nesmí stát nikomu na cestě lásky to si zatím nestane se stala v tomto nedovoluje ano on si byl vědom svatý pavel že prošel jenom extazi nebo extaze. Že to spojení sbohem nebylo trvale že tedy mu koruna spravedlivosti byla na čas odňata. Protože nebyl tak spojen s bohem jako v ve chvíli extáze rozumíte. A počítal že uplyne o čas do ve nejde ale na konci jeho života. Nastane konec času kdy bude vycházet z toho čas jsou podaří vycházet vejít tam kde ten čas jednou končil pro něho a to bylo v extazi a že tedy tam na konci toho času v z s to za toto jenom na ten konec který se s začal jednou zažil který se dostane kte z vás tak pro vás drzost mu potom neumí. Tak to mělo pro velice přesnou představu. On ale že přes extaze narazil od trvalého spojení sbohem nevěda zase dosahoval ráj jinými prostředky než co trvalé spojení. Semena do extaze člověk nevstupuje úplně zbaven sama sebe tu extazi nám předváděl jedinou ježíš kristus vlastně v tom byla dán na by poprvé setkal se se od jsem tento jsem mi podobně a potom o žádnou extazi nikde jsme nevěděli nic takového všechno před o jeho tělo jako u jiných víte že za něho jeho učedníci ani nepoznali že spojen sbohem do za to sme počali věřit. Ale jestliže jem se z toho tedy zase vypadne jste z se do takového stavu. Ovšem to byl vtělený bůh nemůže se dosti pořád srovnávat ale na plaval pro člověka je dal se do stavu kde si čem nám z po na toho že bez bohem spojena bez dobyto v jeho životě na své to není. Kdy tak pak samozřejmě je to vidět. Že když odtamtud musel odejít že nebyl připraven na trvalý sv. Stav spojení s bohem rozumíme nebyl protože tam něco chybělo. A co chybělo že to jak jsem se dostane člověk třebas jednou složkou své bytosti třebas cit. Em citovat z nás dnes říkají estetické z na tak dále nad není tak jsem jedno všechny extaze jsou na jedno kopyto to smyslu že ne celobytostně tam člověk vstupuje nýbrž jako svojí přednost cest dost se stane statickém ano například při z dale takovým způsobem že do toho člověka odejme z tohoto světa ne to ne o do vytržení cit. Ale jakmile ten cit křestané učit učiň to mat tak se vrátíte člověk zastat ano. Ježto trvalé spojení s bohem kterému vedl ježíš kristus to vyžaduje potom v jordánu to po jordánu přijít na poušť pobýt satana o svět své schopnosti dát do služeb božích ne to co ty učedníci ta potom s tej vzdávat to všechno zapotřebí a teprve potom se za to všechno stane a vyprázdní svou mysl ode bavit svýho ducha na tom kříži řečeno od čele. Tak když toto všechno se stane tak potom trvale spojen s bohem jo potom vstoupí do nebe bych tak řekl trvalé spojení takže ježíš kristus když čeho chtěl dotknout nějaká žena po viděla na zahradě nedotýkej se od fázím k otci nešel prodělával ty tři v toho svého denním hrobě pochod směrem do nebe. On on se musel také zjevit abychom věděli abychom si s nimi byl mez rady kdyby sebe nezjevil tak my nevíme o tom co s ním dělo po smrt dělat dobro by k nám také z takových toho zpráv víme že z jsem to na čem otci že on tam nebyl v tom okamžiku smrti se nám vzdát sama sebe tam musím žitém matku. Protože vyprázdnění že se čech nevyprázdní úplně od sebe když to ne to z všechno od tělo. Tak nemůže být v nebi tak dále jak nevlastní všechno co je jeho jeho vlastnictví je dohraje svou roli tak dohraje roli taky čas a na konci času ve všechno časné co tady měl že ano to není nejlepší vlastnosti jako při času nízká tu korunu spravedlivosti. je mi do ale proč tak když to pro mně když to když to to tak šel svatá ba ale co slabá on stal a to říkají přitom tak tady nebyl zrovna na výši tady na moc osvícen nebyl ten svatý pavel takle roven mají pravdu. Od mámy je nad jenom ten přepisy životem ježíše krista a všechno co s tím souviselo ale el každá cesta každého člověka takže to svatý pavel nebo obyčejným karel makoň nebo kdokoliv z vás. Není proto jeho napodobitelný a ta jedinečná po chyby které člověk děláte jsou individuální pro tu stalo že bych omezenost osobní sekt toto provádí všechno ve ale si je a. A proto se musí člověk řídit jenom tím před obec svým mistrem a musí bere obec pro zrak umět převést zase o pod sebou. Od tu bavím po do proč tu pak u sbe za od nad bo a on ten člověk je třebas a minus jedna do závorky na tu je to podle jeho základního otce ale jestli se stoly tam o o dvě a ve u sbe na toho nýbrž a budou nikdo z dvě a musí jedna ano. Zase je jedním proč jsem ale je to do lidské ano ale nelogické takže my si můžeme dejme tomu z toho svatého pavla vzít mnoho ano dycky poučení. Ale tady o to je následovat tak jak on učil to není možné k tomu co napřed co co se stalo co si všechno co dělat ne. Bychom by si cení kristem v tom není v atd tady jse si vzala kteréhokoliv svatého i toho je čem třebas ramakrišnova vedle tak těm nemůžete následovat. No oni vás tak to o nepovedlo. musím že v evropě jsem našel jeden jsem který by řekla následují temné všichni ti která se mi že krista. F. Pes se potom bavilo by se nám zachoval jenom do když si epištola ten dopis zatím s kým které psal tanec pro zlo že jim. Ale musel si že ještě tři by nebyli pokřtěni je ne. A kde přes tedy pro by tady že od porost jež než čím od je to jsi vykonal jako městu od za svatého či do dost večeru stav litery kdy zažívali ale který je přesvědčovalo existenci božím jako náš čest který nikoho přesvědčím tak jsem si boží ale č způsoby v něm sta víry ne tak musím být pořád o nová. Ale o nich že se ukázalo je ani tenhleten stav vyvolaným opravdovým čteme jaký předpisovali š kristus a. Doporučoval ho aby ho všichni prováděli ani ten na ten stav nezaručuje člověku že by nepotřeboval vedení a že by nepotřeboval opravy. bych řekl že to letem křest oproti tomu křtu který jsem nacházel v jordánu. Se liší od ježíše krista tím že i ty ne za to nakonec rovnalo tomu dodává jakože tak úplně ne o to od daleko temnější tento šest obchází některé fázi ježíšova života. Oni kde ty první přestane zbavil vše krista ces na že bych hle be než čili z po do bez nějakému cíli. A tak be jež přišla kde nechávali ale muselo se toto něco zaplatit ta oni vynechal třebas když pokřtil někoho narození pád vjem betlém stavy. Oni ho rovnou ve by do jordánu ale ono když me nás když nepředcházelo. Než cesta za tato poddanost světu nová a poddanost do za čelem abych těla byl při po tam svět toho nebyl od tam o to jsem na poli hospodářově v z s li ta nová nový způsob poddanosti když nepředcházelo tomu křtu tohleto když oni byli obráceni vše do koho je na všech ním protože uvěřili okamžiku jak ti apoštolové vám kázal je tak oni byli se s tou není. To nějaké líčí. Ale časem zní padali jeden za druhým nebo se jich podobenství slova a tak tím bylo třeba psala do třeba dělat zázraky a všechno. El toho ježíš kristus opravdu. Nepotřeboval nic z toho aby sám od otcova jenom přetavil přemoci satana. Takže ona se vlastně vykládalo jak toho satana mají přemoci rozumíte ten svatý apoštol pavel jim před říkával tak nemáte přemáhat satan. Že po křtu v do tam toho proč tu v pravém musí přejít přede přemožení satana od od ale jako mají přemáhal za různých okolností za na různých místech v přílivu bez tu jsou poniž není to své vše duchovní ano a vědy je že oni s tím do ale třebas tedy život z toho když kristus po čtyřiceti dnech setkal se satanem na bylo po všem. No postav ano kdy ten o co o čem se tam se chtěl o dáš a tak dále no ale tak je to jinak než to mám jinak ale je to všechno bych to tady to že to tat toho bez krátce po ideální cesta kdežto svatý pavel v s v skal v prostí v neschopnými osobně. Ty věci zvládnout a proto jim musel tuto nemusel učit jak bojovat se stane ano. Takže všechno to co od hlásala ba vedu nová atd napřed když ty o boj se satanem jo. A jakým způsobem různým za různých okolností bez tahu tu do kosti ve stavu. Že k lidem mužný rodině pro společnost a stala jak se zachovat ano. To bylo velice obtížné a málo by to bylo co ještě myslet že to bylo pořád málo u že o mně se stavím li aby za jiných okolností než tedy bere zase k tomu bohu ale nemáme za sebou ani ten křest pořád. Nic na tom daleko hůř než byly ty první cestě ty za sebou tak mohu novou událost nebo takovou v zážitek. Ten duch svatý není sestoupila pochopil je nenechali aspoň pro tu li být tam nebyli předtím oněm by trval z toho postavení člověka nepoznalého. To že oni měli tendenci tam nazpátek spadnout no o pytel ne protože to je na ni myslitelné slabosti z onen totiž nebylo možno dost dobře vysvětlit že teď on to pavel říká s. Teď nejdou kupředu jenom svým přičiněním nýbrž tou milostí boží on taky říká svatý pavel. Ale není čaje ospravedlněn ze svých se na mně ne anežku slovo ale z milosti od boha stane s když tam není o sestoupil do dostat byl pokřtěn on předtím třebas nebyl dobrý a ten duch svatý na něho přes sestoupil atom milostí on se dostal na daleko vyšší úroveň rozumíte to je člověk. Člověkem. Jsem to dnes ne brát š jako on náhodným stav nebo no jak to mám. Něco co nás zavazuje nebo názor na této úrovni nýbrž v tom musíme brát jako úkol který nemáme jenom vůči sobě. Nýbrž č mučili daleko širší od celku ve při vůči bez do školy do tak. To je taky nepochopil. Člověk že když se narodí jako člověk nemá si musím to se musí vypořádat sám se sebou musí v sobě vytvořit se takové podmínky života aby mohl ten z se od a zase by život podle taky s ostatními od od do prostého života bez ostatních. Jak ne jsem se na takovou úroveň že může někoho čas poradit že může mu pomoc tak nemá pád poradit pomoci. Ale kdyby napřed nebo nepomoci sobě je taky druh jiným pomáhat ne tak by on si sám v sobě pomoci nemůže z nad byt ale jestliže tedy. Ten člověk úkol o kterém začátku není vůbec zpraven. Sta. Který přesahuje rámec jeho dosavadního vědomí. V ovšem ten úkol spočívá na mi jak se může dobrat vědomí o tom. bych k tomu ji to se že vím co spůsobem toto totomu že řeka do protože tak jak jsem to říkal tak bych tuto svět podělit zkus z toho někomu udělat dobře zkus to ho zapomenout přitom na sebe a myslet na mění aby když to potřebuje. To dobro jsi mu prokázal když to potřebuje když sám by si nemohl zjednat třebas na pro nějaký věcí nebo opravu svého životního standard. Co o mostu v tom a dávej si potom pozval co se v tom věděli když tomu člověku pomůžeš asi si vědom toho že jsi vykonal věc dobrou tak máš z toho nějaké uspokojení čili je vidět že se sice pro jiného ale tak proč toto nějakým způsobem tobě. A ty si tím způsobem se o něco obohatil o že toho do tu být obohacováno tím dobrým co dělá č ale to není to konečné řešení s ním životě protože to co jsi udělal dobrého chápeš tobě nepatří to patří jenom tomu pro koho si dobro udělal tři. Že z toho uspokojení tak nechť č je to jenom způsobu hodnocení ono abys věděl že si to bylo dobré nebo špatné to se musí vyznat z mně ani teď je pro způsob rozlišování ale je osobní uspokojení když páté který konání dobrá spočívá v tom bylo tu tam s husou či když se díti než že člověk něco udělá jako by to neudělal neví pravice co děl ale my otce nebo tak. Ano a tady se máš že potom karma né. Čili nevrací se jako on ve na na toho člověka on se ti nebo ne o boha su jen i dobrou karmu jsem že jo. Byla to o to ani i dobrá obratel špatná protože to tam o nebe na to plat tu a tím se osvobozuje. Čili takle by měl člověk pochopit co je toho způsob osvobozování chce. Že von provádí nezná in které se za mnou činnost o sebe nezainteresovaná ale nám i bere si vým by to o dobré rozumíte pak ovšem se ukáže že se díval na zlo nadobro při vím zrcadlem ze si že to dítě s tady mám kámen ztráta vyvádí když si nic. Do časem třebas od tím kamenem do země ne hodí kamenem do země říkám co myslíš bolelo tat ten kámen nebo proto tu jsem. On za váhá neví přitom volalo to vám nikdo nekřičel nebo toho bez starosti o tom co o tom přesvědčit protože tady máš například ne hned když se do něj než že protože tvrdý tak to bolí me mně když četu než jsem zkus cisterně jsem s otcem a jsem. Proč to oni tady víc než do měkké nad do tvrdá je to je taková oddán neživá že tak i to nebolí bez rocích rodí šli kamenem do země nebolí když budiž po člověku tak o tom boží vyd a tak by to bylo asi jste především zařízena když se že ne tráva boží toho nebo nebolí. On za ba a říkám ve když on se zjistilo vám nevážili a u při biologové a a od b. Do z čirou věci zjistili že není necitlivá nata a přejít do bodu. Ale do takové tak o to jen do tam na duši. Rozum jako o nic víc tak bez za tráva ut ne zase je po bolesti. A jedno se teď se ukaž máme tady k s a pro třebas neděli je to ale co jsem jo naše do tomu psu. Ten bez rád předtím neměla ě v a ona drženo protože něco třebas by nebyl ne tak jenom on je co je to co neměli dnes tam toto tam pád mohla ku ne mu tu kdo učí si to jsme že neutekl pochopitelně. A ale on že byl spravedlivě pokárán tak tak jako temně přijde o život zaselo zase dobří přátelé. Kdyby tak by do na řezali jako tomu soudu to by si že hodně dlouho a tak že tak do z ona odpustil. Protože ten bez ještě ne mět cítí zase než člověk. To znamená tolik jen na tak taje úrovně citu citlivosti. Že cítí zlo. Nebo bolest a utrpení atd všecko daleko více než zvíře to víte se daleko více než rostlina nad roste na tu se kámen. Čili řekněme spravedlivě u kdo tady ten přítel chci ti či nový a proč vám kdo v postatě viz trpí člověk atd proč vám tak nejvíc spí na protože je to nejsnazší prostředek jak ho vypáčit z jeho pozice a dostal a. On totiž za úkoly nit na sebe dostat se za svou úroveň nad ní. A když ho kdybychom ho tam nechali toho ve mně žít. Je tam a bůh ve na poli žít tak on by se do smrti neshrabal na to udělat jít třebas krok z tohoto co považuje za svůj domu. A on tady lidovou se nemá my dneska víme že celý ten proces biologický který tady prodělal člověk než se stal člověkem. Že to je jsou miliardy let že ten nekončí tady i kdyby to dycky to všechno jde dál jenomže strašně pomalu ne tak to vůbec myslela by tomu že by se do jenom dozadu ale dopředu že ano když je to ale kdyby se dávaly do se na tu nějaký do hojí mezi pračlověk jak na námi tady je tak je tady důkaz žes to kupředu tak je a nevíme proč by se to mělo zastavit. Proč ten vývoj pomalu no přímo z naší země horu kde kupředu a po víte ty ale který pociťuješ utrpení když ten o ji bych li že se snažíš z toho vývoje z toho k utrpení dostat ven. To utrpení jsem přestat spravedlivým do ve stavy způsobem a kde o viklat celý způsob jak se zpraven něco z dotek jak nespravedlivě rozumíte. jsem jsem z utrpení spravedlivým způsobem tak je to vynese na další utrpení. Nemusíš dále trpět dostane se s tady způsobem kdes se utrpení to je nad a pak ta cesta rady způsobem doka z utrpení dostat. A pak uvidíš že ses zastal nedostal tak ji pán protože si ve přitom nestaví při zažívání utrpení jo učit komu vůči sobě a vůči všem a tak milost spočívá řešit to teče z pociťuje utrpení zásadně nám sebe jakoby ostatní neexistovaly tak se vám to líčil v tom koncentráku první dní než jsem získat tamto osvícení tak jsem cítil jenom vlastní utrpení. Pokud se vlastní utrpení be jsem bit jako žid to a jsem neseme nad je čem vzít není. Že si se nebezpečí smrtelným života. Ale jakmile jsem odstoupil od sebe jakmile se utrpení je na o za pravý konec ovšem no za v za ten neničí. Jsem na to utrpení. Bohu co odevzdal ne to nemůže dom tak dale dělat toto nejvyšší způsobech toto na udělat tak v tu chvíli se nedostal ani od vých je ani ona mu dne a okamžik se mi ten kdy odtamtud pudu pryč a za ti okolnost jisto ot. Když tam mám u koho jsem přesně věděl kdo umí správně manipulovat utrpením. Tak žít i co bude pak učit jak je utrpení jak nemá úkoly v tom utrpení vůči komu co ho pak k ale je on ve mně. A to je tamas prostě pět lidí těch tisíci osmi se na které jsem ono působit a tak jsem záměrně zatím šel ty jsem poznával a tak dále a tu se ta o tom či si a zase na viděli že toto když mu říkám tomu ti na to na vlastní zkušenosti ale si přečte to pohádku tak se dovíte jednu zásadní z to dost o by že utrpení neb že totiž zlo. A dobro nehodna tím jako ostatní lidé pro mýtem hodnotím dobro jako konání bez ohledu na sebe konání spravedlivé konání bez on na sebe. A zlo jako třebas v pravém nebe ona mělas o na neměj na sebe nebo tak mark je jedině na sebe to je zlo čili když člověk nedávají jenom sebe jenom své dobro nemá svůj prospěch. Tak se stále ožít do většího věčnou utrpení jakmile přestane myslet na sebe začne myslet například na tu společnost ve které žije začne třebas pracovat tak to on o měl za to že nad v. Když ale my syna na sebe třebas on dělal nad svými chorobami které nám nebo myslím o málem je postupem protože bys byl zase tak tomu evy to co tady el tak pro z prosto se znamená nic a atakdále tak tak jak mu to jsem chtěl na tak jsem jen duchem případu že vycházel sám ze sebe je dobro ovšem relativní a tam se potom klepat se dáte dost dete že i to relativní dobro i to relativní. Zlo není tím pravým dobrem. Nestvořeným a překonáním funkce v na potřebnost těchto dvou částí boji s a u tohoto pár dvojic teprve se dostane k tomu správnému nebo pravému dobru ano. Tak tady mám dát na při jsem tady právem z utrpení el opravdu bez jsem všechno vysvětleno v aby že se to neni na to z toho a o takže pokud jsem z toho na od z nějaký el proč to si zasluhuje na jeho drž v pohádce ten návod pohádkově šli že se vám to řeknu ještě jiným způsob a. Že totiž utrpení na člověka nepřichází jako trest nebo karma si představujeme. Nýbrž utrpením přichází na člověka z výchovných důvodů. Že tady opravdovou názor indický že to karma ba. To si nemyslí že ani indové to jsem vám setkala pomocí bez nanto viděla pomocí takového pro jeho vysvětlení křesťanu kteří při či ty ji ví. Ale indové sami vědí dobře že vedeš míru v časoprostoru ve všem stvořeném listy více činem zákon a od kam li a pokud se týče člověka. Jisto minimálně tři čtyři zákon není které je i vězni jeden s druhým úzce souvisí. Ekg když se překračují tak to znamená utrpení. Takže teďka budou muset promluvit o těžce že zákonech aspoň bych vědět co z jsem přitom ani na s. Protože jsem proto nemoc napsat do křesťanské nauky tam v tom nebyl nevejde v že jsou to zákon vedle zákona karmy zákon a chybí zákon dharmy a zákon a za bytostí kam a teprve když on dovede je řádně užívat všechny ty že když že za. On tak se ocitá mokša čili bez ve spásné stavu ano. Stačí správně na nebyla těmito čtyřmi zákony a ona to samočinně bez víry v boha. Do praví bohu tak že bych jenom ve zkratce řekl o těchto naší za měřena by že tam například zákon aby ho to znamená bysme co si již o li tam jako ba naše přibít plnost nebo chtivost n svého oni ale na stavu považuju za celý citový život. Tam ale pro nich je symbolem cela se to tam tady na lid no z ale co nám také jiné citové prvky ano. Ten je tady nebo na li si člověk nedovede správně čitta mně žít dělat. Tak si připravil třebas nedostatky v oblasti karmy jak byl rozumíte. Když například nedovede si správně zařídit svůj život tak aby v něm nechybělo nic z co hmotnému průběhu z bez mezer náleží než že by v žádném nejedl kdyby se lewis stále viz jsem nenapil ne. Kdyby se naučil pořádně dívka nad el tak by měl potíže karmické z na to aby jako proti že karmicky. A do to zanedbávání zákona ptát tito znamená si to ve ve do v tom životě zařídit podle vědeckých principů života a za třetí dharma když nevykonává straně své povinností vůči všemu svému okolí jak nejenom vůči sobě teta atd. Ale jsem o celému okolí tebe tam když ne nekonat ve své skutky v pravém duchu. Jak je se mají konat tak se něho malý taky ta to oka nebo co od doby a když tyto ještě zákonem dál dohromady ten pramen znal své ten tak že sama je ocitá ekg. Sk. Ve stavu o část tak si mor při je ano v ten je to je v prosím pane ještě v tom. Ale jestliže byl by si nebyla možná nějak jenom doby než u slovem vysvětlit proč odpuštění ših wu je jen při nejvyšším křeče komu ne z čeho co se člověk může dostat a to se to vlas tělo tu čelo to co udělal začal do tohoto života do od začátku vše životů o nebo co roste přestalo tak si to proto toto odpovědným ale na to že by se tím potom podrobněji. Stalo se to že on ho vy na měl z času a v prostoru hřích může. Existovat jenom ve telat čili k ctnosti. Znamená ve vzájemném stavu před z to si musíte být srovnání el nemůže hřešit tento neví že hřeší dopravy je ten svatý pavel nesmím veliké počít čest svými věřícími cesty přes se říkaje my tomu přijdeme že my se nedo co ani proto o dodržovat když tady proti pohani nic z toho ne do zažilo a kde si tu křtí ne jednáte svými tak milost kastami na nás se tak podle těžkosti. A on říkal že nevědomost hříchu nečiní všem nečiň mistře jenom o z hříchů ticho nečiní ale způsobuje utrpení veliké utrpení oním on by tím byl mohl říci. Ten hřích způsobuje obrovské utrpení to co my si jako vykládáme jako trest od boha. To je přesto poznání zákonitosti takzvanými hřích jsem před na určité úrovni. Takže mně to přináší utrpení když ten číst třebas let třeba do občerství dejme tomu že to je nepřináší velikou slast ženci. Klasického nějakého odporu na měl let. Tak samo osobě mi to sto od od obého dneska při na při do ten tak pro opačnou ale na možno pro moje ledvin nebem proto všechno to viset tady o tom bylo. Čili když č je zbavuje ježíš kristus někoho přít tak ho zbavuje ne z k tomu k tomu nebo schopností k tomu aby ji v rádci dobro zlo páchal další přestupky on dále nehřeší a v tom je. činí hřích protože odpustit hřích jak se ve zpovědnici že on si odejde spoj se řeší na od to není správné při tříd odpuštění či u obrovská moc která se přenáší ne člověk k u člověka den hřešící protože proč byste člověk řeší prve jsem učil řeší protože do toho nějakým způsobem do li jim pojem vstoupil ne to nezačal najednou z čista jas. Nad řešit. Nýbrž ani nějaký vývoji ve kterém to co je beztak hřích jsem ještě tehdy v tom vývoji nebylo svých. Kdyby se když třeba zvíře zabíjel z že protože hlad nedopouští se hříchu ne. Ani ty kde třebas i bez radu vraždí. A když vraždí člověk tak užit svých tatáž věc provedena něčím jiným je hřích jsem na jiné úrovni a on člověk dospěl napřed od bez trest svého pána stání zla trest jemu páchal a zla. A teď se nějakou mocí z tohoto novodobého procesů vývojového dostat. Čili může to taky říct že se mu odpouští všechny z minulých vtělení či k se vymaňuje ale tady dale se vymaňuje se celého toho vývojového proces a dostává se za jeho hranice dostávat se na úroveň bezčasového zdání boha či proto je to víc než v či ne a řekli jsme si že duchovno nikdy oblasti karmy bych mohl říct ne. Nevědomost hříchu nečiní ale způsobuje utrpení jsme si že ano způsoby a tak taky nevidím ten rozdílní jak ty ty vidí v nevědomost tady způsobuje utrpení ne hřích to není když se než na drát kde se mi lid a ne když neví že tam tak říkají né. Je to neopatrnost si to nevědomost nebo jak chceš ale utrpení to způsoby kde se to stát ve. Čili jak to nevím na je že tady si trestán za nebe vědomost a v přestat si si trestán za hřích jo kabbaly tak ji s ním prostí nevědomost je kvalitativní mění že než hřích hříchy neměnnému otázkou nevědomostí ježíše. Otázkou poslušnosti nebo neposlušnosti ano. Takže jestli přestupku zákony boží máme svých. To jsem tam taky strašné si sestry zákonitosti tři. Ale není to při tom smyslu že tyto bran neposlušnost stavem třebas nevědomost ne a tady tam neposlušnost tep tak pali tají na hne neposlušnosti hřích. A proto co nám předvádí pád andělů jak on neposlušnost ano na tom za sebe a správně by se to takle nestalo to symbol. Tím. El tak co do na to tady káže vadí li to s ním žilo například si ji že když začnu podle jede a byly tam ky sino lidové on to viklat z mu podle je to velice z dané mystičky po že za neber zánět platný upozorňoval že se mými ví. Když někdo přečetl všechny ty symboly které tam jsou viz pokud si je přečetl a pokud si naučil nazpaměť. Tak se mu opravdu z li podle toho zdály aby mu vodítkem ano. Pokud se jich ale ji nenaučil. A jez je nám do toho namátkou a proto se z svět tak mu to vysvětlil protože z je že když člověk se naučí nějakému systému myšlení tak podle toho co mu zdají jsem jí. Nemusel oči podle dovím jsem byl pro čeho jiného ale není to absolutně pravdu platná pravda. Nýbrž to je pravda jenom pro toho do se to naučil této je na zase míti ano. Nám máme nasugerovat kde přemohl být podle toho veden víte že mohl by bude toho veden jemu že vedení duchovnímu by šlo tak rad se si že když to uměl a podle toho vedli rozumíte asi tak není boha sv. Na byste jím křivdil. Takže ba mohl dokázat protože na mnoha jedete se na přitom osoby káže o mně viz tomu naučili. Že se jim pro toho zdály sny a be a to by na to co tam neobe není toho člověka ano. Ale se neradi a většiny dít v tom nebyli schopni do při tolika symbolů před proto o tom třeba se od něco z toho třebas objevilo ale u bez to neb napadlo rozumíte vůbec v tom vedení nebylo. Dále bych chtěl říct tomu ještě k tomu snovém totiž příliš přeceňovat to vedení sny jestliže bychom mohli z způsoby jakými je člověk veden nějak klasifikovat. To bychom řekli že vedení snem sice není k zahození ale je to nejhlubší nejí s. My vnější že myla kdy vnější způsob vedení. Že když že ne ale nemůže se člověk více klamat než sny nemůže být více oklamali jiným vedením než sny proč. Protože dost to může vstoupit jeho představa. Nebo taky to be na to kost pravé duchovní vedení ne on to všechno obyčeje za mých a on nikdy není žádným jsem tak čistý aby tam bylo jenom to vedení ale v aby tam byla jenom to jeho vlastní představa. Protože si představit že jsem fakticky. Je rostla lidské hojí do marných jsou částí každý jsem. Čili se naučí člověk tak proto duch slabikář nebo nenaučí touž jedno vždycky v tom se mnou. Co je jeho bytost pro složí do událostí do postav. Všechny události a všechny postavit se tam vystupují v tom snu to je on sám. Proč ne o nějaký nepřítel be on sám který se pronásleduje činím to se dát jisti do běžného života u sebe ty pokusy dělali v tady v kroměříži na tom ústavu od tam. Z mohu říct že se přišlo ke kladným výsledků v protože ten člověk el se podle toho poznali že příčinou jeho si z odstranil nebo takový byl věci ano a teď jestliže člověk on na těch snech a podle toho se bez aby žádá si další z mi aby je dále veden tak si zatarasuje cestu k vyšší. M formám vedení je to veliké neštěstí. A do to by co co mu pořád bude trest osobní touha po něčem be be be není jenom mně by ti vidíme že jsou bude zdát opravdu mystický jsem tu bude jim kast mezi smí který po za na první o to z čeho bohu bude o to nikdo zapomeneme ti že se mu do mysli a tak dál. Daleko ve když jež pochopit ten jsem je dát se bez tím duch toho s. Neboť každá událost nová nebot tak let tak kterou zažíváme ve na tomto svět. Je. Rozpracovává váhání v bezčasovém moci boží do času a prostoru tím se proč tu obává do času a prostože vystupuje z bezčasovosti to co z toho prost. Tím nabývá moci vás zase nazpátek by bez toho časoprostoru do toho bezprostorové věčnosti čili my se od předá mi její to je hlavní požehnaní v tom než čemu rozumíme nebo nerozumíme neřesti straně vložíme nebo nestane protože ale že to vůbec žijeme. Proto i ten nejbídnějším život třebas starce nad hrobem který nemá všech pět smyslu za z pohromadě nesmírnou cenu. Protože to od vidění boží moci bez boží moci by ten člověk nežil ano. Se odvíjí do ten ho do toho děje. Či takle pochopen jsem tam potom dávají jiný přístup k němu. A musíme si přiznat že existujou v jiném ne to vím nebo jiné způsoby. Kde formy jakým jsem může tam moc boží do člověka přenášet větší že než třebas tím jsme nejmenší míra přenosu boží síly do člověka je dělí stav stav nový může být někdy větším přínosem pro člověka jenom v tom případě. Když ten člověk opravdu vjem na mystické cestě a věčném stavu svou vůlí příliš. Oponuje bohu aniž třebas chce a v tom snu existuje jaký jakýsi útlum volní své vůle tolik neod podle takže tam dotoho jsou více požehnáním nejde než do toho jeho sto večer oponuje svou vůlí ano tak proto jsem může být ve větším požehnáním někdy ni ve než dělí stav. Ale ještě bych jenom říci že když se by třebas zdá nějaký jsem tak to považuju za vrcholný z s li na mně sestoupil již zasloužím protože jsem se nedal poučit jaký jiný způsob a tím jinými způsoby je umět se bohu otevřít jak jsem tady radí zastavit se v tom jsem povídavé v životě rozjímavé v životě. Od mít před zem k bohu pro ten klid jeho nebo prostě se tam od tat od a dostaví se vedení událost nebude třeba k tomu snu dostaví se vedení vnuknutím ne a nakonec třebas spojení s bohem ne. Tak to v jsem tam a tak mi způsobem při sobec tím že jsem potřebou od po je konkrétněji žen než je na totéž není to totéž čem že by někdo třebas ses dostřeďovat na boha bez přívlastku ne. El neměl o něm žádnou představu o tom bohu. A tak se mi co jsem nevím ani jak jak by to dělal když když před je neměl nějakou průpravu tak se do proč to člověk na nic tak je to k ničemu tak prvně rada obecná. Ale ten člověk k tomu bohu nějaký v tom nějak řekněme třebas jenom citový. A nemám o něm představu jakou o bytostí to nemusí být na tak o citový poměr. Was poměr činnosti tak to není soustředí na boha bez přívlastku mi to co si na jako bůh tří bytostí rozum že když jako bytost představuje a to bych řek že něčemu je že člověk si vytváří poměr k tomu bohu mat taky si vás být při stupněm ano. Takže nikdy se neb pozastavovat takhle uvnitř milovat když člověk by tam jenom si měl rozumíte když nemá důvodů proč se tam pozastavit když to dělá jenom třebas povinnosti když to dělá z citu nebo z jiného. On měrou kladného poměru k bohu víte když ten poměr o on ho musí k tomu aby se mu odebírá neměl by vůbec spát tak kdykoli by měl všechno nechal aby slyšel sto rozumíte v vám ale kdykoliv prodělá tam nechali tím způsobem že se někam nějaký místo soustřeďuje nebo nechal říká třebas jaká písmem nebo snad k sobě jo. Tak nikdo jsem ducho bez duch to měl mechanicky nikdo vám přísahat že tak je nechal v je z vody je to zbytečná námaha a mám mu si by tak u protože byl na protože ne že by do jinak hoši toto noviny ne ale bylo to vedlo od obou vůbec né. S. To je bez pokud jsem radím myšlení na nic si na to jím takovéhoto by bylo. Tak si ses u věnovat těm nově s v jež je že to proč jsi zasazena do jiného rámce. Nejde tak je zase na v evropě od od je ve do s k i my si si to nebo za tak je sil člověka ne též který to na to provádí nebo jak konec své ten tak se o myšlení zcela jiný poměr než my. A proto viset jsou jiné než evropě jsem nepoznal tady zatím jsem neměl tu čest po za člověka který by touto cestou někam došel na to. A to z toho důvodu že to by nějak toho toto předpisy všechny slovy jaksi z kontextu co ho o jiných předpisů které když věz když je přitom zároveň ne vůlí když si to nejsou je dány. Tak v nemají ten dopad nemají ten výsledek jaký mají být abych to řekl obecně ano. Každá doka osud součástí každá a taky jsem mi dále je osud. I když teď jeden z je hustě svou částí vynechány tak to není tak dobra. Například i než činí tak doby ni u vás vůbec o těch osmi jsou částech nevědí. Čili to co oni považovat za had byla on není matka kdo za to co o nás zen buddhisté takzvaní považují za to není vůbec jsem buddhismu z to je zase nastal poděla jsme si vzali to se nesmím tat neřikam že to musí být ani z ale bere tato hlubokému zklamání většiny a to bych chtěl jako předejít u vás. Ten není chyba ne nás nýbrž je chyba systém ano to jsem vám pod stylu když to pro budu od ono před svým sv. Ale prosim je to je to co vede na vše by bez jako o proč nebo do ba zapisovat do nějakých spisů to ne totiž že když je toho o kolu člověka na tomto světě v nebi při do byl tedy tak ten úkol představit dále jak si ho představuje třebas u sebe to je to neni něco co by bylo všeobecně plat ale to jenom pro tři k nám že tím be na to de i při vodu pro cit úkolu ne tak. Tedy při úkolu je u tam třeba nebo vysvětlen mi medem ne ta sem karel makoň tak k ale před a svým makoně že je znamená to je vždycky něco do. Z protože sebe či a to řeknu lidově protože ale ty písmena mají učit již mysl a no tak ty před svůj smysl jeho vložení do něčeho na příklad dejme tomu koho tam jako ka tak i kdyby jeho se do toho doby od be víte a tak tak je to je to tam do za jiných věcech že je začátek věcí tady na tomto světě to znamená ode se chce jako od tak aby se na věci vložil a a by tak a aby do toho. Čil a není životní sílu všechno. Abych a nedovedl v čas dycky zabrzdit kdy je třeba s tím co člověk udělat vejít do boha. Protože jestliže si to člověk nechápal sebe a nejde dob boha s tím užitkem li věcí tak se proviňuje tady se páše na ten svět. Způsobuje si další vtělování atakdále jiným škodí a proto dokončí ale je je bůh ne všichni ale to jsi mi dal aby měl ale el toho kam pr a tady do tak jsou přívlastky mít po užší bych tak řekl rozumíte no tajemně této při nad ekg lidský osoba mít na ko učením u boha ano čili ale je pro programem jak mám na věci dít. A teď makoň sám je pro ten je pro kdybych zásobárna musil. Mám k dispozici tam způsob jak se na věci na chodit a teď makoně způsob odkud se to be ne nebo el vysvětlena odkud to bere a tak bych si dobyl trošičku. To jsem podle do či vší. Víte že i do nepovažuji o tak ona za slabiku o učí co znamená by jakže toho celé stvoření od boha o to v do ji pád mám be které se nacházíme čili když moje slovo za či ve nebe či na příjmení mám tak je to od boha pocházející tvoření mat to je zde. Tak od ve ne stvoření zase tam a to si vysvětlili k je tam zase o je tam zase ale je tam a on mně. A teď bych vám chtěl říct tady to kam tato očí ale to začít od mě. Toto je tak i kdo nemají o honba slabiku tvůrčí že. Od boha a zakotvit toho na tak to to si to te i lidský způsob o tady mám odborníka řekové svých soud mu říkali o na on. Odtud on to dělat tak dále že on na to není náhodné že tam měly on tady mají on kdesi když vysloví kte on na tak to stvořené z vnitřku be party znamená i do bez se snažíte do tak o co nejdál s tím co od ba pochází. Kdežto řekou obé on ne z kuse si kde skončí ne. Na patřete tyto bych na li víte ty jsi žili od sto od bo či o princip musí jedy tak tyto ukazuji život i ty to za života kdežto on mě. To co pochází od boha protože se k věříme si vysloven vyslovením on nad a od u to na po víte to sice s tvým za vedením ale to je to ten na mně se chce abych to co jsem rady zaváhal pro pustil navenek a. Bych to tady uplatnil rozumíte. Tak to to nebo na dostat se znázornil jak ab mu osobně z ve z ven no co je totiž musí do tam musí do své oni me na tak teple pak dost to neni nemá nové el při každém znovuzrozen z ale nejenom no be o na tam rameno nové ale nebe vím o dostal kdyby byla z by nebe sebral svoje ne nám je zajímavý že to me do jsem tady to z koncentráku. A tam jsem taky dostal další nena které není takové hle je nevyslovitelné nedá se taky zahrad na magnetofon. A to to tam za úkol kterých pochází z vůle člověka jež pochází z vůle boží tak tady říkám co tady říkám že mi to znamená je jak člověk zacházet se jsem ba u vlastní vůli se svými silami k ale pochvaly se od boha v ale on si čech přivlastnil. Ale začne ho to ta představa tak nad z božími silami které vědomě nejsou jak koho ne a jak je úkol přitom tedy člověka čeká a čím bez cele be vložit be a. A do že toho není ale je tak není to znamená ten nemám rozum ale celoživotní sílu všechno co s tak podle dohromady člověka je umět se nad vším zastavit ne dospět s tím zase k sobě ne tak před sex sobě když z zastavit a přejít do boha. Učím ten přejít do boha el k a ne ne. To musím zastavit činna s v abych o do boha přejít ty si z do činností začínat abych mohl si taky končit kde on ho nemohu do si jste s čím nezačnu ne v tom sela zabrzdit čili. To to co na pořádek tak jako aktivní pasivita a v ne že tak chci jak jsem pochopil v předškolním jako tedy tu to protože jsem tehdy měl schopnost byl pak a rod ne tomu do tomu a tomu o do tomu ptal ale ne nejde co obal bohu měj s pochopitelně tak jak například tebe jež z toho se a pak tedy tak jako je to velice jen záležitost která překračuje svou jemností pet pa. Je tomu nepletu moji existenci za tu moji aby bos takže když jsem třebas když slova ale jak to s to křičíte bez svém nitru nebo které v těle tak jsem bez je třebas po z vody k v příliš o mu tady k tomuto světu. Téměř tím třeba do valí víc než normálně je člověk svár za například horečka. Člověka velice svazuje s tímto světem pak ho do tak do stavu neklidu a tím o být svazuje tak jsem například tím je za a měl konečků kam do jenom od nad obec se tím nedal víc věcí ale. To jest to pochopit které svým zakazovat za tak a horečku co do ve co je za tím. Ani mít toto tak jsem za učen zavřel jsem pomocí el z se dostával do stavu ne horečnatém se měl klid vnitřní. Jsem to říkal v těle. Tak to byl ten karel se valně věku ale to matko to jsem nepochopil to nebylo do od cizí jsem vůbec nevěděl co to je proč to mám ne. Cit. Chtěl li na něco i s to pro sebe modlitbě a proto že nikdy si nepřestávali z by po mně nebo jinak než jako jsem se dál asi dobrodinci ne ab toho prosili o všechno co potřeboval a to tak těla i o starověku i do po do tedy i podobě ježíšově totiž když se ho ptali jeho učedníci jak se mají modlit tak o něm přednesl proč jsem mnou modlitbu otčenáš žes prosebné modlitby. Že po ušel přes ani. I de bez ka tak ty přede po jeho smrti kde vše na to že tam modlitba kterou on je tím učedníků dál přečti kam na pro učedníky jeho a to je byla z obé na zeši o ten to skloubení se životem v je tam v modlitbě pro ten je aspoň be vše jasně ten začne no apod přestane nebylo modlit otčenáš nám toho by třebas nevim s pochopením je strašně málo a potom mně. Zakázáno toto napsat. To toho svatého jich a protože by byl postaven ne do špatného světla všechna křesťanském od není tamas ti dojem že křest nejsi ještě nezačli vůbec ještě modlit dva tisíce po kristu. nezačli protože přeřikávat otčenáš. To je opravdu toho co to není ještě modlitbou a si to dovolit tam byl vysvětlit kdysi nesouhlasil li ve velice nebo učím způsob myšlení vim. Tak by to řekněte neboť bez ten je li se nebo o nám a vám to vysvětlím proč tak co tak mys. Především není možno pochopit otčenáš bez pochopení symboliky ježíšova života. Neboť z symboliky ježíšova života která je jedna z zač jsem na teče nad cela na stavba nad život lidský který končí smrtí v. Této symbolice ježíšova života této nadstavbě je vysvětlen otčenáš. Od ale do se z ale jsem pokusy o tom na život ježíše krista vám vysvětlit otčenáš. On totiž čím to těm dal svým učedníků než z vzdala v době kdy jim chodili kdyby jeho učedníci tady a tak jak jsem tady modlit o si byl dobře vědom toho že by schopen mi aby měli pochopení pro modlitbou prosebnou a proto jim žádnou jinou modlitbou nepředal středem než prosebnou modlitbu o ni dokazoval na žádné jiné typy modlitby jako třebas svět tam terezka as katolické tady. Co je rosy málem nazí je v nic takového je neučil co si mohli všimnout on taky nikdy svými nezacházel někam stranou kde byli be modlitba vůbec on tak je nikdy s nimi dopadaly také extaze žádnou extazi jen nepřevádí je jenom jedna věc. Je podobna extazi to za brát ten mu z ten nebo do učil tomu komu od kdyby byli než že ne a to je to pro na hoře tabor. Pozor milovat je to proměnění na hoře tabor. Bylo po za jím jenom proto aby ukázal svým učedníku spojitost s jeho se starozákonními proroky semena aby ukázal co čemu my v přes časy říkame obcování svatých a aby ukázal jaký to smysl to obcování a jak je třebas tím zacházet protože jestliže šlo o to obcování komu šlo o to obcování tak je to chyba o začlo jít o to co paní s těmi svatý. Ti by to oslí bylo bude tam dobře odstavec tady stane říkali ostaní je tady ne potud řekl pryč protože šlo ho otcova svatých kterým ten jiný ismy se č si v tom nebe vyd co puštěním. Nýbrž to smysl být poučen být posílen být duchovní ba z bohu na minulost a na při toho samosebou také a tohleto je ukázal a my teď když deska se nemodlíme bohužel to je vynecháno s ke nedá věřím obcování svatých v je tam taky těla vzkříšením mysli a ne tam na konec. Že se na to z tomu nerozumí víte za za tak to ještě v tom na ten není je do tam není to tak na nebe to ne ne ne jen ne se tam nemodlil ne to ne to ne my tady na tento nedostal ona ba všechna napsáno nebe do a to je tak je to tam neni ne o přes li tedy z není to tam ale není tam taky vstoupil do pekel tak by tam je to tam neni ne tam dneska nerozumí ano ten dech je o tak co je to já. Takže nemíním vás tím s novou obtěžovat tím výkladem ale protože jsem o dosud ne o nevysvětlil bez spojitosti s ježíšovým životem tak si dovolil aspoň bez jak se pokud mi tečeš stačím el by že by vám otčenáš čelem bez spojitosti s čím pod ten ze symbolikou ježíšova života pak totiž ježíš viz prost tak osobě zabil dost od jsem vám a on on nejenom tak to mal. Za boha on je pak od se když on to on věděl že to dítě ho otec on taky nevadil v modlitbě aby se někdo modlil od čemu ji. Nýbrž od čem náš aby ten člověk pociťoval že to otec čili ku pod chce či tvůrce všech o všech do vady. Aby si nemyslel že když my se cítí neoděnou bytostí že tak je by se měla začínat modlitba jako z pozice oddělen od člověka od boha tak ode by se na začínat z pozice člověka který si je vědom žes spojen s bohem tím tvůrčím teď si ten od božím jak to pořád jeho život pochází ano. A to je. To je stav všech lidí nejenom jednotlivce to vše uvědomí nebo neuvědomuje dycky platí že pochází od boha a že von je jeho otec všichni jsme jeho děti. Tak jestliže člověk totiž začne se začne prosit a modlitba otčenáše prosebná modlitba začne prosit tak ašram kdo vstoupí do oblasti proseb tak to je špatně to se nezačal modlit v tom pravém duchu. Že pravý duch od kdyby musí odpovídá vůli boží nemohu pán do bohu radit co dělat kde by mu li be kde by ših jak el přes tak pro se nad nimi ne tak tedy nebo tak to nemůže nebo mám klid a mám mám zdraví všechno špatně se kdy vím že přes ten neztratily ještě poslední špetku víry když takle modlili aby po celý ví. Vždycky důkazy o tom že dna případech nebyli vyslyšeni. Kde kde panno to čemu nemyslet třebaže to byla náhoda. Jindy ne takže řeči přesvědčil v koncentráku protože tam byli ti kteří jsem od vědy upřímně bohu za to aby dostali naživu a byli v chvíli u není gestapák o by ty a modlitba je vůbec nepomohla jakoby pán bůh byl budu chtít. Vůbec není pravé nebyl ale oni se nemodlit. I totiž vůbec že nevíme že prosebná modlitba a proto jsem proti ni tak jak i bez ka se praktikuje. Je je něčím jiným než prosebnou modlitbou to je služba sobě a je vykonáváním vůle boží a tak to jsem na pro sebe modlitbě napravit přeci pán bůh nejeví co potřebu a co mi potřebuje ale jak tam pomoci když mi to nevíme. A my nemů on nemůže dělat něco o co by bylo postaveno pro tak ti jeho stvořitelské mu úkolu a dokonce od jeho spasitelském úkolu v on byl musí za paty jednotu stvoření jednotu spasením aby mu svou řečí toto nemáme co ho vyd ani nesmíme vedlo aby každý si mohl na pak o bohu by modlit to co on považuje za správné když to správné není protože nemůže vědět co je vůle boží. Ale jakým způsobem co to jedoty jestliže správný postoj vůči bohu jako ke svému otci to znamená tento po mně se nese rodí ihned. Tento poměr města tady teprve tam když se člověk stává učedníkem pak. O to od toho je v bohu radil učedníků svým učedníků tak je to je kteří jeho učedníky nebyli. Je tam bez a jsem to a že kdo se modlí a není učedníkem páně s tím se přestat ale okamžitě nemusí čekat zač a když je mu přijde do se ho kdy toto oni o tak se vlastně bohu pak ti nebo by se v pravém duchu ten modlit stavy duch modlitbě otčenáš posily přejme od tvé prosimvás než sebe člověk modlí aby přišlo králoství. Tak on se napřed modlit aby se posvětilo ne na boží totiž být to z tou nepřichází úctou o bohu nepřichází spěl prosebné modlitbě tak se jim modlíš tak vně. Protože za spíše je tu vůči tomu co potřebuje pocit z tí. Ale jestli jsi vůle vůli boží měsíci v toho boha a to otřes samotného kde byl zprávy synem od co je v tak by si z ti jeho vůli před cit. Buď vůle tvá ztrácíte a tak dále stal se buď vůbec ba než při krátký tvé když on přece nám říkal dejte především království boží ne a najednou v otčenáši před se záda něco jiného. Prosim ne pro neprotiřečí. Nýbrž on ukáže ukazuje jak k tomu člověk dospívá k tomu při království své. Člověk si upřímně nepřeje aby byl pád do bůh v jeho životě v této při království tvé vládní v mém životě nebo v našem životě v při krásy to me nějaký něco z nebe nějaké jede nýbrž aby na místo je aby byla a je tady bůh. Všem vládnout mám o do si je tedy když je opravdu od jsem kterého s tím jehož ne to s tím po že byli s tím ne a proto teprve potom následuje při království své aby je v tom a do tak je dostat se všechno vysvětlil jak to potom ještě vrátit k tomu život ježíše krista by to na něm detailně vysvětlil. Zatím dodá takže jsem jak u pravdy při království své mu bude musíme si vysvětlovat jako nemám právo abych vláda be be tebe. Protože když je za prosim tak je to vlastně výraz ale tou jim vládnout vedle panna boha svou vůlí vládnou ve nebude pána boha a proto jsem se vody buď vůbec bát při krásy tvé ne a ta tato z tam bude zároveň vlastně to musí jedno z duden jsou viset. A pak je to modlitba jsem správná pak dál z ježíš kristus nám doporučuje a to i svým učedníkům aby nebyli příliš starostliví proto když se modlím neobe vyšších ale tak se modlíme nám prosí nebo maje na od než čím by nám bez den a ne z kterak. My bychom boha prosili o něco víc než od kde vším ne od než čím to je obecně řečeno vodní než možnost života. Tak bychom se proviňoval by zase proti vůli boží. Od nám než žít i ten ty při tom okamžikem ale budoucnosti. Bez moje přítomnost bez mám ma a právo a možnost i taky pomocí modlitby se dostat tomu bohu ale ne zítra jestliže by kdekdo byl chtěl tak si tak ti jak byste tak ona odkázal do tak do s odpuštěním když se někdo třebas ještě pochovat k v je od se tak nemá kdo co dělat a on musí nad be na pochovat mrtvé. Kdo svými dáno a jít za ni a totéž se chce od nás tak tak ta prosba. Je velice důležitá a takle postavená dále je tak čtěme ve se nám to na ze symboliku nešlo život tato se za by ku a to je be ale je tam modlitba odpusť nám naše viny jakož i ve nečiní tu kdy nebo tak ho. Abychom se zbavil myslí jen když sami těch vjem kde zbavujeme své vyšší. My musíme zapomenout na viny jejich. Museli odpustit by je tak máme právo za těch okolností jsem být zbaveni toho utrpením s ten závistí. Svých bližních dále je tam neuveď nás v pokušení ne v. Podívejte se teprve potom se všechno tohleto též stala hodnot. se všechno tato dovedou tuku atd pravdě modlit teprve potom mám právo aby pán bůh nepokoušel. Předtím vůbec nemám právo na dna na to aby je tam nepokoušel be při doby je pád bůh pokouší kde oko při tím způsobem že vidím pomocí přístup oči se do stvořeného to nemá byste si jenom tento svět za jako jedinou skutečnost. A to se k tomuto světu daleko konkrétněji než pánu bohu a jestliže dál a ta moje modlitba mít smysl spojovací. Tak nesmím být dále pokoušen od boha abych toto považoval za jinou skutečnost. Od do pokušení postavy si od ba musí ustat ale je tady by ustalo žijí. Než si přejdu upřímně kasty božího byl vládlo místo mého králoství ab o z tak jsem říkal že abych předešel tak něco vynechal aby mně potom chybělo na cestě ta vyšší nebo proč jenom proto jsem přeskočil nějaký stupeň ta jsou tuk je. Na příkladem je to tady posledně kamenovat a zbav prázdného ne prosimvás zbavit svého nemůže nemůže vás bůh je si vás pád protože životu nedbali dost je třeba dobra i zla. On se nezbavoval jidáše do kříže se ale zbavovat bylo potom o jidáše zapotřebí toho zabila zapotřebí. A proto ani my nemáme právo. Se vybavit vybalit ze zla proto že je ho zapotřebí do vší že na kříž tedy do vrcholné fázi osobní cesty. Ale my se bohužel když se prosebně vody ne opačně mu zachce do se na aby napřed bylo na jo teple potom vše všechno o sta. A proto vám řikám že to modlitba na hlavu postavená ježíš tu s protože věděl proč tomu dal toto pořadí. A teď by vám to vysvětlit ještě na jeho život jo tak toto po tady se odůvodnit jeho životem na tomto světě a on. Měli stěna myslim že jedna kou k tomuto výkladu dojde takže lidé si budou umět vysvětlit jeho život bez spojitosti s modlitbou kterou lidem předložil v ž v takže když budu když tam v jeho nebo od života. Vy vy modlitbou od života neoddělovat o vyd a tak de do bez skutky. Nýbrž z kdy než i poté jsem modlili a to mám právě chci vysvětlit jak k tomu došlo jaké spát by se modlí člověku o čem náš svým životem rozumíte jemu ba tam tohle svým do žáku takle před ne st tak po toho za dost protože oni již tak i toho jak on se životem modlí on osobě sám řekl ježíše co dělám pro sebe ne městem čili on všechno dělal pro jiné. On měl úkol pro který na to světě byl a to nebylo žádném případě u pro z mně a říkal do syn člověka nepřišel čin boží ne protože by mu bylo slouženo aby on slohu už. A v této vykládal otčenáš ale přes ani oko šel oděli modlitbu od činnosti el dbej dokonce a jsou dokonce žádný nese je na modlí. A ty kde si pro to proč pro za daleko nejlepší záležitost jako mohou do prosím. Ale přitom velice trpí protože to nesmí být oddělena nejvíc trpěli přestaneš při světci. Protože odděloval li modlitbu od činnosti od světské činnosti kdyby do rozvine totiž světskou činnost do zázračné podoby jaké jsme byli svědky zajišťoval života ten nemůže se správně modlit nebo když ses správně modlí co se může také stát a ty skutky tomu neodpovídají znamená je třeba za za ne tak se že tak musí za to viz trpět jako nebyl činný aby to od aby se tak o to já. Ano či utrpení tak nemírně stoupá z na to nemůže být vzorem a není to za den. vim proč s klid kláštery protože byla doba tak těžká že bez světě nebylo možno se tomu bohu věnovat by bál roky za neudělal mezi lidmi a tak dál ale a když se ode protože do samoty tak si ty věci od krásy s tím pánem bude věřit ne nepravda ale měli jsi do věnovat že. Je to zařízení znovu se ale ne z toho udělat celou životní praxi. Že si bez ka. Třebas na všech tři ke myslí že mu o dech ba vstup je pod lid byly jsou stupně do nebe. A zapomínají že z způsob jednání. Musí paralelně s tím a vy tak se ten člověk dostane do nebe. Jinak ne v takže je to svatá terezy žes avily musela potom na to při i po velkém utrpení osud nás ti letem a musela to na sobě napravit a jenom to jsem svéživotopisu vší bohužel ten se tolik nečte. Takže si člověk neudělá ani správný obrázek o tom co je třeba k toho. Touto způsobu myšlení katolickému dodat atd se třeba na něm praví totiž aby čech dospět k tomu že by jeho činnost byla modlitbou. Aby do se k tomu co od co to co za tat na svatá terezie z aby mi řekla let když se kdyby se tohoto lid dělá to nedělám ji na rukama pracuje kristus a od i kristus byl nám a nic viděla to byla to přede přecházení tím ode by do činnosti ale kdo.