Karel Makoň: 80-16 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jenom bych vám chtěl ještě zpětně říci, že na každém stupni ve si že taková proto ovšem jemnějším na přijdeme do odcházeli stavu do jde. No no to je první dopad ne wer od adama odcházela z bezpečného stavu manželského od bylo nejistému stavu svobodné matky neví od pří propást za to co s ním mohla být dědit ne. Ve nebo ježíš potom odcházel od svým učedníku kteří mu byli oddáni jak se zdálo ne o tělo oděla které začlo od přešel zázrak ba dokazoval že není schopen dělat od zraky že absolutně slabý byl lese ani svůj kříž. Ne a tak dále to všechno musel doklad že to muselo opustit tom mým velice lapidárně nám ukazuje jak musí být člověk tím ničím aby bohu bohu vůbec že musí být zbaven i útěchy toho. Spojení s tím bohem protože na úrovni prostředním to spojení nebylo tak dokonale aby člověk nemusel voni ještě křtí jak aby se ostatně ještě dokončil na trvale. Mých trvale tak musí von je přechodně přijít nedůležité a musí se odebrat dokonce jem byl ve tam nic co není ten tu smrt protože jsem jinde to ničil detailně ale musí dokonce je odejít. Byl dotek na které v v tou do pekel ti kdo dostal zmrtvých že veme na musím vložil musili pekel ne aby odtamtud vysvobodil zlo které v tom pramálo plody. V této tomto momentu dohrává roli i relativní dobro relativní zlo o které kdyby se byli předtím neopírali tak jsem se nikam nedostali kdyby byl věděli učení si dobře aby byli nedělali rodu. By viděli nedali ježíš dobře tak se dostali tomu křížila dala tomu protože se k němu úkolu ale teď kdyby dělali toto dobře takhle které předtím tak je to všechno v na to je tam s sledovali co od někoho jiné. Ho nebo něco jiného než relativní dobro relativní někomu posloužit dobře nebo někoho zavrhnout janevim ne a ten von sledoval dobro absolutní a on. To znamená nestvořené o to také vydělat sil těmi slovy že není dobrý vím jedině otec v nebesích vědom prosim vás kdo to byl lepší než ježíš kristus ne ho konci toto neřekl z důvodů pokory. On to říkal z toho důvodu že věděl co je dobro dobro je co co to jak se nám to jeví lidem nic nedělá v jen ale na které mně všechno relativní dobro postaveno tu jít. Asi jako voda bez studni jako by byla věčná jo bez nese z toho něco to je to dobro jsem bohu napít ale ta voda tam zůstává ustává bez stupni. Kdyby si to nevzdal tak se zahynu nikdy není třeba s ne rozumíte čili je třebas lidského prvku aby ses tu mi boží které se něco bralo a past tu na. Boží velikosti toho absolutní dobro nebo nestvořené dobro na tom odjet že to tak přirovnával no ono než toto co si no je ve kdo tam oku kouše stvořené dobro ala každý zázrak který udělali bylo takovým. Ta vědy ba ale či kemp a všechny proti našeho bylo dost takovým ba ale česky nebo do ti rozumíte proto nejsme na proto smysl myslí my jsme si vzali vodu na to bez prodej to mi past vodna bude. O do bylo chápe toho vede čist tuhletu pohádku tak si na to to vzpomeňte tu tu druhou jo že tam jde o překonání zla relativního zla a dobra tady v tom ano a post. Aby aby jsou vozem toho zla z toho pekla bych to lidově řekl že ten ježíš kristus si přišel od toho jidáše obteklo protože není dát tu skvěle posloužil o nebylo služby jako zla. Potřebí rozumíte to nebudu dál dopovím dávat ale stalose to patřit se tomu dneska rozum ja tak to zrušila z k nedal tu tam není tam není protože tomu nerozumí jestliže to mít. Teď staří z věděl jaký o byl strom ne pro hluboká pravda který ještě rozuměl bohužel časem se nerozumí taky obcování svatých se tam by nechalo k novému vedu taky se tomu nerozumí se to obcování su. A bez obcování svatých to na dyby svatými se mu někomu niko vona mi tady jeden z nich nic neudělal tím musí být spojeni na své úrovni jako my jsme tady spojeni svými smysly na této úrovni kde on tady mi nebyly. Po neni do svými smysly a svým rozhledem to úrovni tak se tady přeci zbytečně tady taky nemáme nic ze sebe a tam na úrovni vyšší je také všechno takhle pro pojem rozumí ten se to obcování svatých tolik tam ježíš kristu to. Ono hoře tabor jak cestě člověk počinem že od toho utíkat pokud víme tedy víš že syn v tom li bohu ne tak a teď bych se dostal ještě poslední fázi no že vy. potom člověk dospěje k tomu že se úplně od sebe vyprázdní od veškeré s tím před lidmi jako řeči ukazoval od svých učedníků od tohoto relativní dobra které vykonalo od čeho se vzdá. el bez ohlédnutí bych tak řekl odevzdala toho bůh tak ta od čelo o dodával svého ducha o bože ne na přestože že všechno ztratil takže toho odevzdal aby neměl vůbec nic du to je mysl. I svou mysl odevzdat mysl nesmí fungovat absolutně musí se povídavá mysl ztratit jediná aby se nepovídal a že ta ta musí dost dobyta nemohla by nastoupit dokud se tato mysl povídavá mi ztratila proto on musel toho. Odevzdal a dal nic neřekl že mysl povídavá odešla ano tam je přesný návod prostě když třetí na všechno a byl dale že je tam potom to z kříšení seslání ducha svatého. vím že toto je věc která by byla srozumitelná když z avily že jak se tomu dochází protože to působení ducha svatého na rozdíl od toho působení třebas ježíšova těch učednících. V tobě asi tele ten rozdíl že totiž ten duch svatých těch apoštolech co byl bezprostředně oni nepotřebovali se dotazovat boha co mají dělat oni byli nositeli jo. Toho nepotřebuje se někam dávat m mým pohánět někam posílat oni tam šli sami z vlastní lety li ti třebas za smrt to bylo jedno el tak takovou dokonalost do člověk získání mně byl přítomen. Osobním vedení které lid který věta symbolizováno tím duchem svatým a celý ten princip cesty spočívá v tom všech ceně do přijíti vedl k tomu do toho království božího musí se znovuzrodit z vody víte ve tam. Této začíná to zrození z vody v z tem jsem no narozením jordán na narozením betlémě je narozením dodalo v tom tom se tak se v jordánu byl poslední fáze narození ten narozeni. Z vody začíná betlémě a končí v jordáně ten narození z vody a ten narození z ducha je potom začíná smrtí na kříži tak očista ducha svatého protože narození z ducha tak do se nové. Víte takhle dvojmo let tak byl mým nemůže by do království božího takže můžeme o většině indický že vím svý že do království božího ne nešli která na víte protože voni ten svět z rukou mistrových že. říct také poušť tělem nestal míru umí li do toho učednictví u ježíše ano když to dobře do pan ten mistr byl veme je v jejich vůli na sebe ne řídí je jako ježíš kristus řídit své. Čím a tím jsou hotovi kdežto ti nejlepší z indů že dějem tímto způsobem neuspěli budu ku by odělo jeli kolik mistrů že neschopen el a po potom. Že tím že se úplně vyprázdnil pod stromem od sama sebe od veškeré když si jimi kterou na sebe vzal získal to vyrvána on to vymazání sama sebe po které kupodivu sabi maloval všechno začlo nebude dávat viďte. Je to odívali vázání my nerozumíme tomu co to je nová nám a let nebo ramakrišna taky byl samo rostlin svatý to nebyl kdo jim byl takový klasický jsem na to šel poslem ten co. Ta také na ten kdo ho kde je spasen že na jejich strašně málo s ty jindy mně kdyby tomu tak nebylo vím tak by tady mělo to nebyla tak zle odebrat to velice duchovně založen starat ale o to není tak ni. Stávají trčet na poloviční cestě ještě v to o tom dneska začínal měla nebo japonci o evropané ani nemluvím v evropě kdo před na tom vrcholu ocitl jako třebas řeka tak jsem byl odsouzen svědky tom roz. Měl jsem se ocitl před jsem církevním soudem na muset od vod ne jakoby se to nestalo o tu dost to tomto on klidně prosím tak se podívejte se ne jestliže nic jestliže je tam řečeno. Že by byly za přešli před lidmi zapře tebe před otcem nebeským tak sama že ježíš kristus dělal nýbrž řekl pravdu bych ve mluvil toho ke svým učením. jestliže na úrovni a jsem teďka ty úrovní všechny předvedl když schopnosti lidské přestávají byl řek bych z být vědomě k po. Prostředkem rukou boží když by člověk zapřel před lidmi toho bohat tak nemůže dali mít protože tyto schopnosti jak to vám tam bylo znázorněno. Kdy neměli jsou při člověku nýbrž společnosti kde které ten člověk žil let takže ti učedníci páně nedělaly nic pro sebe. Dělali pro společnost ve které žili v tom smyslu veřejně hlásal ježíše krista rozumíte mně to neznamená stopě sto v noci n nad to nech a říkat ježíš kristus. A tak dále tím jste nevyznal veřejně krista nýbrž výmysl kup že jo a ji nemusím bez slovo ani o kristu ale tím od nezapřete a za před to dovede hlásal vede. Je ale na vašem životě to nebude vidět tohoto zapřela čili nemusíte vůbec slovo říct to děláme vedou v ježíše krista a kdyby ji musím této dělat z příkazu božího z vůle. Boží aby je že vaše z naše schopnosti jsou ve službách božích to je to pravé nezapře není to pral předtím běží myslitelem nevidění dělají sami chyby v tom. Něco hlásají ale potom na mně přijde zle tak to třebas odvolání protože nedorostli vnitřně k tomu aby se tím stali celým životem ne. Ono je třeba na to jít u klec opač do lidské jak to tady na tom nic jak se svatým dával totiž že byl mystik tam velice pokročilými jsi době když se přidal když. Ših kristu abych to řekl jiným způsobem vel srozumitelnější on tak bych řekl že byl zasvěcen o nějakého gamaliela ten de velice pro pověst jako učitel a to je velice. Bylo když zní to učitel takže poměl při bez člověka kdo extase no nejde jak na tom a také toho pavla dříve než setkal s kristem do extase. Přivedl takže pavel od době učením u kam dali dělat praví že byl vytržen dočet ji na nebe stav v těle nebo mimo je že tomu není jasno ale byl to předtím nebyli. A ten to znamená hodně vysoko ve ten člověk přesto dal vraždit křesťany žeň tak žádné se cením nepomohlo než tomu omylu že křesťani jsou proti židům. Ten ten byl pavel potom jak víte byl sražen s koně před ze si to před damaškem pro znáte tu mistra li nastane a ona byl sražen prostě. Ze své mysli kam by to všechno symbolicky kterým on to lidská mysl dneska domýšlivost na ten člověka na lituje a musí být kristem se ražen z této mysli své aby se vůbec ježíšem setkal. Velice hezky tam líčeno ne co oni došel takhle věci nechává voni to chápu ježíše byl sražen z pro něho toho nic dělat to vás voni na místě na doslovně vám je a no a. Tak my když on mluví okolo spravedlivosti která mu byla odňata a bude mu předána teprve v hodině poslední takový stoprocentní pravdu protože dokud jsem to dnes. Na částečně vysvětlil ale ne tak přímo na tuhletu věc konkrétní člověk již ježíš kristus sám sebe nepovažovat za dobré o tom a svatý pavel taky ne ten říkal že vůbec země hoden ničeho z toho co se od čeho se mu dostalo. A on je toto není živou protože když zavržen křesťany ne tak se nemohl považovat za dobrého si si ho ježíš kristus vyvolil tak to považoval za z z celo nezaslouženou el do složenou záležitost pro sebe a musel podle svého názoru vel. Se si to on nessi zasloužit dale od jsou svět ty na to co bylo které napáchal svým vlastním utrpením jak si představoval tam u jim budu si my mámi že na pohodlí ta. Všeho možného takže to je ten svatý pavel věděl že člověk dokud nezažije konec světa dokud neprojde konec je takže nemůže vzít jemu nenáleží vůbec. Ni ani nemůže dostat korunu spravedlnosti na nemůže být spravedlivě od měl za to co to udělal z toho důvodu že ještě větším rozumím jakmile přestane být v času a prostoru. Znamenal zažil konec světa teprve pak mu tak konám může býti předávání dokud větší jiný nemůže znamená kdyby on ten konec světa zažil ona nezažil e v dokonce si života nezažil. To by bylo byl zažil mým před koncem svého fysického život na ten konec světa tak by byl mluvil jinak tak by byl říkal ano okolnost radosti jsem vzal a tak dále on tam částečně jemu toho by podobně jako. On mnoho lidí za vodu jenom byl získal k onomu vítězství jiné nebo věnec vítězství a tak dále něco tato jenom být vítězství asi takové částečné místní že dočasné nebo vede do kompletní konečné vítězství. Jinne v tom závoru li postem tam mluví ale každý nikdo prodělal konec světa s každý z nich to korunu spravedlivosti nebo m jak to. Zde říct získal že bych chtěl říci jeho spolu učedníci nebo spolu apoštolové například svatý jan ten tu určoval. Si neměl moc měl s ním částečně zase osobně seznal ne ten svatý jan let jsem tuto kor rovnou získal svého života ale pokud vím že žádný jiný z apoštolů jiné získal to co tam z toho vyčíst té. Být když člověk znát toho ducha a proč na svatým protože svatý jan šel jinou cestou než všichni ostatní šel cestou lásky a za nepotřebuje procházet těmi tady ten vjemy tím ode brát jdu koruny. Tím dočasném odměně tím protože nehrozí tomu kdo miluje e n nehrozí mu ty následky z toho kdyby tu korunu měl by doby měl totiž ta nebyl na výši láska. tak by zaručeně zneužil ano protože nějakou takovou kor onou sice ne tu vrcholnou e měl jako zasvěcenec jsem byl židovský. Nebylo mu to co platný nevynikal vlast se ta proviňoval sem ne kdo to dokázal přitom vraždit křesťany a toto se nesmí stát čili nikomu úkon na cestě lásky to si taky nestane protože dala tomuto nedovoluje ano on se byl v. Don svatý pavel že prošel jenom extazi nebo extazemi že to spojení s bohem nebylo trvalé že tedy mu porovnám let spravedlivosti byla načas odňata. Protože nebyl tak spojen s bohem jako ve chvíli extaze rozumíte mně a ten počítal že úplně ne po čas dobude nejde ale na konci jeho života pochopit že nastane konec čas. Protože bude vycházet z toho o čase jsou podaří vycházet vejít tam kde ten čas jednou končil pro něho a to bylo v extazi a že tedy tam na konci toho času sto toto jenom tam ten konec který byl začal. Jednou snažil který se dostane ke spáse že tato vás pro dost mu potom neumí ne v toto mělo pro velice přesnou představu on tam jako ale že když extaze narazil o to. Ale spoj sbohem nevěrec zase dosahována jinými prostředky než se trvalé spojení znamená do extaze člověk nesestupuje úplně zbaven sama sebe tu extazi nám předváděl jedinou ježíš. Tu se vlastně v tom jordánu na ten by to byl se dalo svěřil od jsem na tento svými podobně a potom o žádnou extazi nikde jsme nevěděli nic takového všechno se do jeho tělo jako u jiných lidí. Že do něho jeho učedníci ani nepoznali že spojen s bohem vůbec tak mně to sme potřeli věřit ale jestliže jste se z toho tedy zase vypadne z extaze do takového stavu jsem um jsem mu. Vtělený bůh nemůže musím pořád srovnávat ale no prováděl člověka je zase do stavu kde jsi člově rozpomíná na to že byl sbohem spojena nějaké doby to v jeho životě nese v tom není pochyby tak pak samozřejmě. Že je to vidět že že když odtamtud musel odejít že nebyl připraven na trvalý stav spojení s bohem rozumíme nebyl že tam něco chybělo. A co chybělo že to nejsem se dostane člověk třebas jednou složkou své bytosti třebas citem citovat snaze že dnes říkají o jste lidské zdaleka tak dále vás není dodat chcete jedno všechno je extaze jsou. Jedno kopyto v tom smyslu že ne celobytostně tam člověk vstupuje nýbrž pro nějakou svojí přednost ses dost se stane extatikem ano například cit z planet takovým způsobem že o to člověka odejme. Z tohoto světa ne a dostanete do vytržení ten cit ale jakmile ten cit přestane učit učím slova tak se vrátí ten člověk zase nastala ano kdežto trvalé spojení s bohem kterému vedl ježíš kristus. Vyžaduje potom v jordánu do po jordánu přijít na poušť pobýt satana o svět své schopnosti dál do služeb božích ne dosud ti učedníci na potom přeji. Dávat to všechno je zapotřebí a teprve potom se toto všechno stane a vyprázdní svou mysl odevzdáte svýho ducha na tom kříži řečeno otče e tak let když toto všechno se stane tak potom mně trvale. Spojen s bohem jo potom vstoupí do nebe bych tak řekl trvalé spojení takže ježíš kristus když čeho chtěl do od ňáká žena ho vydělat na zahradě nedotýkej se mi jana ode schází. K otci nešel prodělával ty tři v toho svého oživení hrobě pochod směrem do nebe on on se musel takhle zjevit abychom věděli abychom si s těmi by vůbec rady. Kdyby se byl nezjevil tak my nevíme o tom co s ním dělo posmrtný udělat kdy byl hrobě vám takhle z takových tou sprá víme že s žádnou krát šel k otci že on tam ne. Byl v tom okamžiku smrti se jenom vzdal sama sebe tam musím žitém matku m protože vyprázdnění protože by se člověk nevyprázdní úplně od sebe když to nedo zmíním všechno to tělo tak nemůže být nebi trvale jak nedo. On všechno co je jeho těsného vlastnictví někdo hraje svou roli tak dohraje roli taky čas a na konci času to všechno časné co tady měl že ano to není nejlepší vlastnosti jako si času. Miska tu korunu spravedlivosti našli indové proč tak když jsou to měli když to jde kdežto teď když to tak šel co to to to je přestávám stav. A to říkají přitom tady nebyl zrovna na výši tady to moc osvícen nebyl ten co ty proč takhle mluvil nemají pravdu po na měst dělat to jenom ten předpisy životem ježíše krista a všechno co s tím souviselo a. Ale ten každá cesta každého člověka takže to svatý pavel nebo obyčejným karel makoň nebo kdokoliv z vás není proto jeho napodobitelný na tady jedinečná pro chyby které člověk dělá které jsou indy litoval vůní pro. Tu pravdu že bych omezenost oslovení se kterou to provádí ji všechno dali z u je a proto se musí člověk řídit jenom tím před by obecným předpisem a musí ten obecnou. Ale umět převést na svou o pod se mu o to tu ba jenom po do proč mu pak ozve vzalo na dvou a on ten člověk je třebas tam musí jedna do závorky na druhou kde to podle toho základu hodnocen ale nesmím se z toho dojde ala. Obě ve ozve na to rovnou nýbrž pravdou mírou z dvě a musí jedná ano zase jít jedním trojí šelem ale u je to stalo lidské jenom ale nelogické takže my si můžeme. Jme tomu z toho svatého padá vzít mnoho analogický poučení rady vo to je následovat také on žil to není možné všeho musela se pracovat dostavovalo co co všechno museli dělat ale kdybychom. Li chycení kristem to není to tady jsem si vzala kteréhokoli svatého i toho ježíše třebas ramakrišnova jde tak těm nemůžete následovat to oni vás taky tomu nepovedlo tu musím že v evropě jsem našel vědec ten který by ře. Do následujete ne všichni těla se nejde krista ve se potom bavilo by se nám zachoval jenom do visi ten pěstovala dopisy zatím s tím které psal. Ale že on že tím se musel si protože jestli ty nebyli pokřtěni nejde ani jde přes tedy pro víra zraje že okolnost je ničím oni je pokřtěni kolečka to jde jsou pro ducha svatého či dobyl než jeho stav. Tedy který zažívali ve které který je přesvědčovalo existenci božím jako náš křest který nikoho se s něčím tak jsem si božím ale když způsoby v něm stavu víry ne to vám musí být pořád tomu no. Nová ale po nich že se ukázalo je ani tenhleten stav vyvolaným opravdovým čteme v jaký předpisovat když kristus ta doporučovalo ho aby ho vší. S ním prováděli ani tenat ten stav nezaručuje člověku že by nepotřeboval vedení a že by nepotřeboval opravy bych řekl že ten tohleten přes oproti tomu křtu který jsem nacházel jo. A jo se liší od ježíše krista tím že i nejen to nakonec jsem rovnalo tomu jordánu jakože tak úplně ne hotovo daleko temnější tento přes o pochází jiný některé fázi ježíšova života. Oni kde ty první přestane v závoru ježíše krista se snažil rychle tehdejší lidstva dovést nějakému cíli a takhle kde ježíš řád jinde nechávali ale muselo jsem toto věc. Zaplatit ta oni vynechali třebas když pokřtil někoho narození páně v betlémě to vynechali voni ho rovnou vedly do jordánu ale ono když nemá se ještě předcházelo e než. Cesta za tato poddanost světu nová poddanost za účelem abych byl při tou tam světlo ale byl poddán proto že jsem na poli hospodářově rozumím ta nová to bych tu jsou poddanosti když nepředcházelo tomu vstup tohleto když oni. Byl obráceni chvilkově na všem ním protože uvěřili v okamžiku jak ty apoštolové vám kázali tak oni byli sestru není mu to nějaké když ti ale časem smí padal jeden za druhým ten. Se úroveň směřovat a tak jim bylo třeba psáno bylo třeba udělat zázraky o všechno ostatní leto ježíš kristus opravdu nepotřeboval nic z toho aby se vám to poco. Jenom přetavil přemoci satana takže vono se vlastně vykládalo jak toho satana mají přemoci rozumíte ten svatý apoštol pavel jim přeje vykládal takhle máte přemáhat satana že po k. Čtu jordánu a vůbec čtu pravé on musí přejít přeje přemožení satana o to dala jako mají přemáhat za okolností za na různých místech při různé se tu jsou poniž není ve své výše ducho. O ano a je vědět že oni stěnu bojovali třebas celý život kdežto ježíš kristus po ště třetím nechce utkal se satanem to bylo po všem do po satanovi vite osou o jsem se tam převtělil pro jidáše jo tak. Ano ale tak je to jinak než to jak no jinak ale je to všechno vytrvají to že to názorové zkrácené jako ideální cesta kdežto svatý pavel setkal mění prostými. Neschopnými osobně ty věci zvládnout a proto jim musel toto nemusel učit jak bojovat co ta nemám takže všechno to co vám to dostal dál radu provádt na předpisy. I o boj se satanem jo a jakým způsobem růst mým za různých okolností bez váhu tu vrchnosti ve stavu že to lidem mu žili rodině tomu. Ke společnost od ale jak se zachovat ano to bylo velice obtížné to kdyby to bylo co ještě myslet že to bylo pořád málo můžete poměry cesta někdy aby za jiných okolností než tehdy vedle zase k tomu bohu. Ale nemáme za sebou ani ten křest pořádný nic na tom daleko než byli první cestě ty zase mohu tak mohu novou událost nebo takovou s zážitek kde ten duch svatý na něco. Vstoupila pochopil je nenechali aspoň pro tu chvíli být tam nebyly předtím oněm vytrvalost toho postavení člověka nepoznalého protože oni měli tendenci tam nazpátek spadnout no. Ty temné protože to jinak ani není myslitelné slabosti vždycky onen totiž nebylo možno dost dobře vysvětlit že teď vono to pavel říká od milosti teď nejdou upředou. Jenom svým přičiněním nýbrž tou milostí boží on taky říká svatý pavel ale není člověk ospravedlněn ze svých skutků nad ze svým tak k panečku slovo do pranic ale z milosti o. Boha dané je prosto když tam někoho sestoupil dostat byl pokřtěn on předtím třebas nebyl kdokoli a ten duch svatý do něho přes sestoupil a tou milostí on se dostal na daleko vyšší úroveň rozumíte jo. A tak v tože člověk člověkem z nebe to nesmíme brát všech jako on náhodný stav nebo jo. Jako on něco co na nezavazuje nebo co zrazoval zrovna této úrovni nýbrž to musíme brát jako úkol který nemá. Jenom vůči sobě nýbrž mučili daleko širšímu celku nechci říct vůči nespí začkoliv do tak to by to je také nepochopil ten člověk že když se narodí jako člověk ne. ta přes si musí jsem zase musí by pořádal sám se sebou musí se dvě vytvořit byl takové podmínky života aby mohl že ten se o ten svůj život poděl taky s ostatními od o dobro svého života. Es ostatní že jakmile se musela takovou úroveň protože může jednoho čas poradit že může mu pomoc tak nemá bát poradit pomoci že ale by napřed nebo nepomoci sobě taky druh jiný. Pomáhat ne jak může jim on si sám sobě pomoci nemůže znáte z bible to ne ale jestliže tedy ten člověk úkol o kterém začátku není. Bude zpraven všem tom ústa který přesahuje rámec s jeho dosavadního on vědomí v čem ten úkol spočívá na vy jak se může dobrat vědomí o tom úkolu. Že bych tomu jim to se jim to způsobem toto totomu že ztekat nemůže takhle to co říká takle bych tuto vysvětlil podělit zkus v tom ni. Někomu udělat dobře jo zkus to zapomenou přitom na sebe a myslet na něj aby když to potřebuje to dobro. Jsi mu prokázat když to potřebuje když tam by si nemohl zjednat třebas na prou nějaký věcí nebo opravdu svého životního standard nebo takovýho něco pomoc mu v tom a dávej si potom pozor. Co se v tom věděli když tomu člověku pomůžeš asi si vědom toho to že jsi vykonal věc dobrou tak váš z toho nějaké u spokoj. Není není čili je vidět že dělal jsem sice pro jiného ale vrátil se to nějakým způsobem v tobě a ty jsi tím způsobem se o něco obohatil. Můžeš dlouhou dobu být obohacováno tím dobrým co děláš toužit ale to není to konečné řešení v mým životě. Protože to co se udělal dobrého chápeš tobě nepatřím to patří jenom tomu pro toho si dobro udělal jestliže z toho máš uspokojení tak ten nechtěl to jenom. E způsobu hodnocení ono aby zvěděl jestli to bylo dobré nebo špatné to se musí vyznat zpět ani vědět jenom tu co rozlišování ale ne osobní uspokojení vyšší fáze který konání dobra nás. Očí vás to bylo tu vy tam v tom co učit ani než se to říká děti ne že člověk něco udělá jako by to neudělal neví pravice co dělal věcem nebo tak nějak ano a tady se máš že. Jsem potom karma ne čili nevrací se jako bumerang na toho člověka on se ti nebo ne o boha svůj jeden i dobrou karmu se může že nebe za to že byla tohoto ani i dobrá obratel špatná. Protože to kam o nebere na to odplatu a tím se osvobozuje čili takle by měl člověk pochopit co je to způsob osvobozování se. Že on provádí nezainteresovanou činnost o sebe nezainteresovanou ale kdo i které si ji měl by to bylo dobré rozumíte pak ovšem se ukáže. Že se díval nad zlo a nadobro u křivým zrcadlem ze krize to dítě nic tady mám kamen ztráta vyvádět když. Protože si nic kdo časem třebas ho tím kamenem do země ne hodí kamenem do země říkám co myslíš bolelo dal ten kámen nebo boj. Toto tu jsem u on nová nevěří v tom volalo onom nikdo nekřičel k dní nebo do toho buď bez starosti to musí o tom přesvědčit protože tady máš. Například ve hned když se do něj k než že protože tvrdý tak to bolí méně ježíše tu než jsem zkusil jsteli musem řeknou jsem to jsem proč dovolit tady míse ten měkké nad do tvrdé vede taková poddán neživá. Váže taky to nebolí dostal svojí šli kamenem do země nebolí když hodí po člověku tak potom bolí viď tady a tak by to bylo posily z předešlé zařízeno když se že nepodává. Boží toho nebo neboli on za vás ale říkám ve když ono se zjistilo ě tu leká světa rovní předem biologové a a rovní vůbec čil věci sis. Čili že neni necitlivá na tráva že ji do bodu ale do takové taková o to ještě dokázat uši rozum takové o nic víc jak bez do tráva u jsme je zase je po bolesti. A ty kdo se teď se ukážu máme tady psát pro třebas neděle je to ale co jsem jenom na žeže tomu su ten bez rád předtím neměla vel ona protože jenom protože. Co třebas vyvedl ne tak jenom on něco nebyl co neměli vést toto dám par mohla ku ne o tu bílý mučí silo protože neutekl pochopitelně a ale on vím že byl spravedlivě po. A tam tak začli tu temně přijde o život zaselo zase dobří přátele v kdyby tak by někdo na řezali jako tomu jsou to by si že hodně nová tak by se tak do zrovna odpustil že ten bez je. Ještě ne mně cítí zase než člověk to znamená člověk je na takové úrovni citu citlivosti že cítím zlo nebo bolest a utrpení a vše. Koho daleko více než zvíře to zvíře se daleko víc než rostlina roste na tu jsem kámen čili řekněme spravedlivě tu někdo tady trpí na tom světě člověk. A proč von kdo v podstatě nejistoty člověka proč ho tak nejvíc vypít na ten člověk to protože je to mi snažší prostředek jak ho vypadá čím z jeho pozice a dostanou dál. On totiž za úkol oni si na sebe dostat se za svou úroveň nad a když to kdybychom ho tam nechali povede věží jít kdo tam pánbůh nestal poli říkal on by se do smrti ne. Nadával na to udělat ji i třebas krok z tohoto co považuje za svůj domov a on tady svůj do musím nemá my dneska víme že celý ten proces biologický který tady prodělal člověk než se stal člověkem. E že to je svou miliardy let že ten nekončí tady kdyby to vždycky to všechno jde dál jenomže strašně pomalu nedá se to vůbec myslela by to protože my třebas jenom dozadu ale. Je dopředu protože ano jestliže to tady by se návaly dostat tu nějaký vývoj mezi pračlověk je za námi tady je že tak je tady důkaz že jest to kupředu tak je a nevíme proč by se to mělo za. Napravit proč neví dvojí pomalu no přímo z naší země pomalu všechno jde kupředu a půjde dál ty ale který pociťuješ tu. Ten cení když ten vývoji u bych ti sice snažíš z toho vývoje byl z toho utrpení dostat ven s tou utrpení jsem přestat spravedlivým nové stavy způsobem aby ovi dal celý způsob jak se zpraven něco dotek jak nespravedlivě. Rozumíte a jsem bez utrpení spravedlivým způsobem tak je to vynese na další utrpení nemusíš dále trpět dostane jsme spadli způsobem budeš muset utrpení to je to pak přestali způsobem to ta sku to. Ten dostat a pak uvidíš že ses trestal sám a jeden dostal taky pánbůh protože si byl přitom nespravedlivý při zažívání utrpení jo učit komu vůči sobě naučit všem. A tak rostl spočívá řeším v tom řečení z pociťuje utrpení zásadně nám sebe jakoby ostatní neexistovaly se natolik že v tom koncentráku ty první dni než jsem získal tamto osvícení. Tak jsem cítil jenom vlastní utrpení pokud světě vlastní utrpení ve jsem by jakože to trpěl jsem měl jsem nad mečem žízeň peci se nebezpečí smrtelným řeky života ale je. Jakmile jsem odstoupil od sebe jakmile se utrpení jednou za za pravý konec ovšem to vzal zatemnění čím jsem vzdal to utrpení ne e bohu jsem odevzdal ne to nemůže tam takhle. Ale toto nejvyšší způsobech toto na udělat tak v tu chvíli se nedostal ani od tých je ani ona mu ne a okamžitě se věděl kdy vodtamtud pudu pryč a vzati okolnost jisto od na tu věční jak je tam mám vůb to sem přesně dvě. Jel kdo umí správně manipulovat utrpením tak kdybys co bude končit jaké utrpení jaké nemá úkoly v tom utrpení vůči tomu co ho po které kompletně. Jo a byl tamas prostě pět lidí těch tisíci osmi se na které jsem mohl působit a tak jsem za měl mně zatím šel který jsem poznávala tak dále ano nebudu se stalo končil si. Se nám věděli že toto když mu vykládám tomu jak to tam vlastní zkušenosti ale si přečtete to pořádku ne tak se dovíte že jednu zásadní z kterou z toho by v tom že utrpeních nem že totiž. Zlo a dobro nehodna tím jako ostatní lidé pro mým ten ho hodnot tím dobro jako konáním bez ohledu na sebe konání z pravé. Jeden konání bez ohledu na sebe a zlo jako třebas spravedlivé ona měla se povede jedině na sebe nebo nazvali je na jedině na sebe to je zlo čili když člověk nedávají jenom sebe jenom své. Dobro v jenom svůj prospět tak se está ale on kdo většího většího utrpení jakmile přestane myslet na sebe začne myslet se například na tu společnost ve které. Žije začne voni třebas pracovat jo tak to vůbec miluje zato že pracuje když tady mi silo na sebe na rozum třebas kon míra nad svými chorobami jelena nebo myslím nebo málem je postupem protože mysím úrovni zase tak tomu evy. To co tady let tak prosto jsem se znamená nic stala a tak dále tak takle by mu to vysvětlil na takovém jen duchem případu že vycházel sám ze sebe je dobro ovšem relativní a tam se potom ve vona. Se dáte dočtete že i to relativní dobro jo i to relativní zlo není tím pravým dobrem nestvořeným a překonáním um chce znamená po. Přednosti li těchto dvou částí dvojic pánům tohoto párů dvojic teprve se dostane tomu správnému nebo pravému dobru ano. Ale pana tady poznám dát naučil jsem rady pro vás právě z utrpení jsem vel se o pravdou mít bez krát se všechno vysvětleno aby že todle kdy dávalo jsem to právo ve se pokusím z toho udělat dál. Od s nějakým vel protože to si za slovo je ten návod jeho kolem pohádce ten návod pohádkově si že jsem se stane jenom vám to řeknu ještě jiným způsobem a v v že totiž. v utrpení na člověka nepřichází jako trest nebo karma si představujeme nýbrž utrpením přichází na člověka. Že výchovných důvodů že tady vopravdu jdou názor indický že to karma e to zase nemyslí ani indové to se jenom setkala. On si besantová viděla pomocí takového pro svého vysvětlení křesťanům kteří z při čili ty jindy ale indové sami vědí dobře že ve vesmíru. V časoprostoru ve všem stvořeném existuje více činem zákon zákon karmy a pokud se týče člověka i jistou minimálně tři čtyři zákony které ji vězni jeden s druhým u. Sice jsou myslím řek které když se překračují tak to znamená utrpení takže teďka budou muset promluvit pro těžce že zákonech aspoň na bych vědět přes jsem si do manipulací. Protože jsem proto nemohl napsat do křesťanské nauky tam to nebyl nevejde že jsou to zákon vedle zákona tamní zákon abych ti zákon karmy a z. Zákon a zákonitosti kam ji a teprve když on dovede je řádně využívat všechny tyhlety čtyři dá. A ony ne tak se ocitá mokša čili dnes vest pás nejen stavu ano stačí správně manipulovat těmito čtyřmi zákony a ono do samočinně. Se víry v boha dopravní bohu jo ten takhle bych jenom ve zkratce řekl o těchto další zákonech něco jednal by je tam například zákon tam být. To znamená rovní my jsme to si již dovolit tomu jako ba naše není chvílí plnost nebo chtivost takového něco oni ale stavu považuju za celý. Citový život a namane pro nich je symbolem celo se dovede tam tady zákonitost ale co vám také jiné citové prvky ano které tady nedovolovaly si člověk nedovede správně. Jsi do věří dělat to řekl tak si připravuje třebas nedostatky oblasti karmy jak jinde rozumíte ne když například nedovede si správně zařídit svůj život tak aby nechybělo nic. Z co hmotné jemu tu tu oběhu sp bez mezer náleží teče by žádné nejedl kdyby se nebi spal kdyby jsem nenapil ne kdyby se naučil pořádný vých dávat. E tak by měl potíže karmické tento lovit jako proti že karmické a kdo to ve dávání zákona archy to znamená si to nevedlo v tom životě zařídit podle vědeckých principů života. A za třetí mal když nevykonává straně své povinnosti vůči všemu svému okolí nějak nejenom vůči sobě že dávat ano ale určil jsem celému okolí které tam. Když je nekoná takhle se skutky v pravém duchu jakém jsem mají konat tak se věnovali taky správná to opravil o samotné mluvit a když tyto ještě zákony dál dohromady ten dostala manipulace ten tak samo je ocitá. V ve stavu mohl šan z nás si mohl při ano. Ale je to je v prosím pane ještě z toho v jestliže byl jesi nebylo možno nějak jenom nově způsobem vysvětlit proč odpuštění při mu je jen při nejvyšším se člověku. Je čelo co se člověk může dostat a co se co prosilo prosilo všechno co udělal začal o toto života nebo začátku vše životu nebo co prosím přestalo tak to proto toto toto vědění ale to ještě my. Se tím potom podrobněji stalose to že on ho kdy nil z času tam v prostoru ježíš může existovat jenom ve dělat šli k ctnost. Ni znamená ten zájem den stavu přesnosti museli být srovnání které nemůže hřešit ten kdo neví že řeší dopravy je ten svatý pavel nesim veliké poč když se svými věřícími. Co si křesťan říkaje bych tomu přijdeme že my jsme do cením tolik o toho dodržoval když tady proti pohani nic z toho nedovedou a v jesi tu křtít které tne jednáte s nimi tak milost je kastami na nás se. Tak povede těžkosti a von říkal že nevědomost hříchu nečiní to všem nesmím se nevědomost hříchu hříchu nečiní ale el způsobuje utrpení veliké utrpení oním. On by jim byl mohl říci ten hřích způsobuje obrovské utrpení ten co myslili že jako vykládáme jako trest od boha. Je to je přesto poznání zákonitosti takzvanými hříchem před na určité úrovni takže je to přináší utrpení i když ten kteří třebas let třebas do občerství dejme tomu. Že to je je přenášení velikou slast ženci byl klasického nějakého odporu napil ne let tak samo osobě mi to z do do dlouhodobého hlediska přináší utrpení je jak tomu kapse to ale. Nad možno pro moje ledvin nebem proto všechno to by se tady o tom bylo mu otci že čili když je zbavuje ježíš kristus někoho hříchu let tak ho zbavuje ne. Sku normu k tomu nebo schopnosti k tomu aby v dělat si dobro zlo páchal další přestupky. Ano on dále nehřeší a v domě odpuštění hříchů protože odpustit když jako se dělá ve zpovědnici on si vodejde nespojí celé řeší znám od to není správné odpuštění hříchu. Odpuštění si tuto je obrovská moc která zase přenášíme člověk tou člověka ne hřešící protože proč byste člověk hřeší protože jsem na učil hřeší potože toto. O nějakým způsobem kdo ji pojem vstoupil ne to nezačal najednou čista jasna řešit nýbrž daně nějaký vývoj ve kterém to co je dneska hřích ten ještě tehdy v tom vývoji nebyl. Do svých že kdyby se když třebas zvíře je zabíjet zvíře protože hlad nedopouští se hříchu ne ani ty kde se který třebas i bez radu vraždí a když vraždí člověk tak hřích má. A tatáž věc provedena někým jiným hřích jsem na jiné úrovni a on člověk dospěl napřed od beztrestně jeho pátrání zla které jsme jemu páchal radím zla a teď se má. Nějakou mocí z tohoto dlouhodobého procesu vývojového dostat čili můžete taky říct že jsem odpouští všechny z minulých vtělení všechny se vymaňuje lépe by bylo začal vymaňuje se celého toho vývojového pro co. Su a dostává se za jeho hranice dostala se na úroveň bez časového vnímání boha či pro této víc než cokoliv jiného jo přítel z řekli jsme si že duchovnu. Duchovní nikdy ne oblasti karmy bych v tom mohli říct ne ten nevědomost hříchu nečiní ale způsobuje utrpení jsme si řekli ano způsobil utrpení a. A tak taky nevidím ten rozdíl jakej ty vidíš nevědomost tady způsobuje utrpení ne že bych to není když sem než na drát ve temně je říkal že když neví že tam tak říkají že. Je to neopatrnost že to nevědomost nebo jak chceš ne ale utrpení to způsobili je mně to stát ne ne čili jak to nevím žádný změn je že tady jsi trestán za ne. Nevědomost a v křesťanství si trestán za svých jo kvalitativní rozdíl nevědomost je kvalitativní mění že. Než hřích hřích neměnného otázkou nevědomostí ježíše otázkou poslušnosti nebo neposlušností ano takže. Jestli přestup budou zákony boží máme hřích ne to všem tam taky myslel své ty sestry zákonitosti které tření jo to ne ale není to při tom smyslu že tyto bral neposlušnost nýbrž stavem třebas. Vědomost a tady to neposlušnost ten tak kvalit tady ne neposlušnosti hřích a proto se nám předvádím spát andělu jako neposlušnost ano kdo vám to za sebe správně by se to tam klene esli málo kdo symbol. Jo v jsem tím el mít pro sebe napsal když tady zařadili v brně žilo například si je ten výklad jsem. Vím podle vede a vy čan všichni no lidové on tento výklad svou podle kde jsou velice si dělal nejen mystik čím protože za universálně platný upozorňuju. Takže se mým ne když si někdo přečetl všechny ty symboly které tam jsou mistr pokud si je přečetl a pokud se jim naučil nazpaměť. Tak se mu opravdu sny podle toho zdály a byli mu vodítkem ano pokud se jich ale ji nenaučil a vždycky sahl jenom do toho neznámá takovou a proto se chtěl řídit. Jsem tak mu to nic nevysvětlil protože jisté je že když člověk se naučí nějakému systému myšlení tak podle toho se mu zdají sny nemusel naučit podle indovi může do ničeho jiného ale není to absolute. Je pravdo platna pravda nýbrž to je pravda jenom pro toho kdo se toho naučil protože této je na zase nikdy že mohl snadnost byl vám máme nasugerovat že přemohl být podle toho ve. Den víte že mohl by podle toho veden že mu že vedení duchovnímu vyšlo tak dalece si že když to uměl tak mu podle toho vedly rozumíte ano asi tak neni boha světce co byste jim křivdil ta. Že do mohl dokázat protože na mnoha jede by se na učil tomu slabika mělo kris tomu naučili že se jim bude to zdály sny a vede a o to kdo to správného uvedení toho člověka ano ale přede radě to většiny dít protože tom ne. Li schod měli naučit tolika symbolu ne před proto to on z třeba to třebas něco z toho třebas objevilo a vůbec to on tekla málo rozumíte vůbec v tom vedení nebylo dále bych chtěl říct k tomu ještě k tomu snovém sedíš příliš. Přeceňovat to vedení sny jestliže bychom mohli způsoby jakými je člověk veden nějak klasifikovat to bychom řekli že vedení snem sice není zahození tak je to není. Nejhlubší nejvýš s omyly vnější že myla byl vnější způsob vedení že totiž že ne nemůže se člověk si více klamat než s mi nemůže být. Více o klamali jiným vedením než sny proč protože dost může vstoupit jeho představa ne nebo taky do vedle toho správné duchovní vedení ne a on se všechno obyčeje zamícháno von nikdy není žádný sem ta. Čistý aby tam bylo jenom to vedení anebo aby tam byla jenom to jeho vlastní představa protože si představit že jsem fakticky je rostla lidského do malých součástí každý jsem. Čili se naučí člověk roven proto tu tu slabikář nebo nenaučí touž jedno vždycky v tom se mnou se jeho bytost do pro složí do událost. Svý ale do postav všechny události a všechny postavit se tam vystupují v tom snu to je on sám prase jeho nějaký nepřítel které on sám který se pronásleduje čím to se dát by si tělo věčného života. Že tedy pokud si dělali v tady v kroměříži na tom ústavu na tam s mohu říct že se přišlo ke kladným výsledkům že ten člověk vedl se podle toho poznali že příčilo jeho schizofrenii nebo tak. Kdo věci ano a teď jestliže člověk on pít na těch snech a podle toho se vést aby já. Aby žádá si další z mi aby byl dále veden tak si zatarasuje cestu k vyšším formám vedení to je to veliké neštěstí a dotor kde těch suso mu pořád bude trest. Osoby není touha po něčem vede vedení jenom někdy víme že jsou bude zdát opravdu mystický jsem tu bude výjimka z mezi sny ano který po za na první pohled protože. Silo dlouho bude považovat nikdo nezapomeneme ti že se mu domyslit a tak dále daleko vůle když jež pochopit ten jsem je dát se bez tím duchem toho z neboť. Každá událost nová nebo tahleta kterou zažíváme ne na tomto světě je rozpracovává není nic bezčasové moci boží do času a prost. To jdou protože se prostupovat vás do času a prostože vystupuje z bezčasovosti do časoprostoru tím nabývá moc si ji nás zase nazpátek vy bez toho časoprostoru. Do toho bezprostorového do věčnosti čili tím se od míní před známy její to je hlavní poděla to než čemu rozumíme nebo nerozumíme neřest straně vložíme nebo nestane protože. Že o vůbec žijeme toto i ten nejbídnějším život třebas tam cena roven který nemá všech pět smyslu za z pohromadě nesmírnou cenu u protože je to odvíjení boží moci bez boží moci vite. Řek nežil ano zase odvíjí do tvého do toho děje čili takhle pochopen jsem vy nám potom dává jiný přístup k němu a musíme si přiznat že existujou jiném ne. To vím nebo jiné způsobili jiné formy jakým se může tam moc boží do člověka přenášet větší míře než třebas tím snem nejmenší míra přenosu boží síly do člověka je být. Jeli stav stav se nový může být někdy něčím přínosem pro člověka jenom v tom případě když ten člověk opravdu je na mystické cestě a běžném st. Mu svou vůlí příliš oponuje bohu aniž třebas chce a v tom co mu existuje jaký jaký jsi útlum v volní vůle to. Neod bude takže tam do to jsou více požehnání nejde než do to bylo stavu kde člověk oponuje svou vůlí ano tak proto se může být ve větším požehnáním někdy ni ve než dělí stav. Ale ještě bych jenom říci že mu když se třebas zdá nějaký jsem let tak to považuju za vrcholný trest s který na sestoupil který si. Zasloužím protože jsem se nedal poučit nějakým jiným způsobem a tím jinými způsoby je umět se bohu otevřít jak jsem tady radit ten zastavit se v tom jsem povídavé živou. Chtěl rozjímavé v životě odejít předem bohu ne pro ten klid jeho nebo prostě se tam odevzdat volné a dostaví se vedení událostmi nebude třeba k tomu snu dostavit sebe. Jiný vnuknutím ne a nakonec byl třebas spojení s bohem ne v tato otázka je zase my s ním dána takovým způsobem příliš obecně protože on. I potřebou vím od po je konkrétněji že on než že tady na toto jest není toto lež že jestliže by někdo třebas se soustřeďoval na boha bez přívlastku ne ve neměl o něm žádnou co. Stavu potom bohu a nějak se mi co se janevim ani nějak že by to dělal když žil předtím neměl nějakou průpravu tak se o pro co člověk na nico je to k ničemu tak prvně rada obecná. Jestliže ale ten člověk na pravou toho tu nějaký poměr řekněme třebas jenom citový a nemá oněm představu jakou o bytosti to se musím ten tak mu citový poměr. Was poměl vděčnosti tak to není soustředění na boha bez přívlastku mi to co si na to jako milující bytosti rozumíte když si jakoby to jsme představuje a to bych řek. Řek něčemu je že člověk si vytváří poměr k tomu bohu taky si tváří při stupněm ano takže nikdy se jde pozastavovat set takhle jeví uvnitř život když člověk by tam jenom chci měl. Smíte když nemá důvodů proč se tam pozastavit když to dělá jenom třebas povinnosti když to neměla z z citu nebo si jiného dobu poměru kladného poměru k bohu víte. Když ten poměr bohu on nutí k tomu aby se k němu ode vydělal neměl by vůbec zvát tady nikoli by měl všeho on nech rád a vyslyšel to rozumíte jeho volám ale kdykoliv to dělám mechanickým ustu. Jsou byl nemůže se někam nějaký místo soustřeďuje ne nebo mechanicky říká třebas nějaká písmen nebo za to bylo tak nikdo se duch nezduchovnil mechanicky nikdo kdo vám přísahám že to tak věk nechěl sil. Oni je to zbytečná námaha a to nám hrou si kde tak úplně byl sám protože které by dělo jinak horší od roviny ne ale že bylo to vedlo po obou vůbec ne prosím to je. To je kde se pokud jsem radí myšlení za nic si na co se jim takovéhoto by to bylo tak je to musí přes milovat jednu věc že jsem toto soustředění je zase. Se do do jiného rámce nejede jako je zase na v evropě o době vero s ky my si silo nebo za tady si sil člověka je tedy když tělem který tohleto provádí nebo jak konec ten ke se myšlení zcela jiným po. Měl než my tam se proto by se ty jsou jiné než evropě se nepoznal tady zatím jsem neměl tu čest poznal člověka který by touto cestou někam došel. Nepoznáš ce a to z toho důvodu že to vy nějak to toto předpisy všechny slovy jati z kontextu jsou nebo jiných předpisu které když nejsi když se přitom zároveň nech vůlí když si to nejsou u. Živá ony ten tak není nemají ten dopad nemají ten výsledek jaký mají mít tady to řekl obecně ano každá kdo byla osum součástí každá jana a taky se. Ale minimálně osum kdyby si teď jeden z jednu stě svou částí vynechali tak to není taji dobra například vy než jiný had jogini u nás vůbec o těch osmi jsou ča. Ás teče nevědí čili to co oni považovat za had bylo on není had tady joga to co u nás zen buddhisté takzvaní považuji za není vůbec jsem buddhismus v to je zase nás to hodilo. si vzali to se nesmí je nad neříkam že to musí být jsem na nic ne ale ve toto hlubokému stávání většiny lidí a atd. Tom bych chtěl jako předejít u vás ten není chyba ve vás nýbrž je chyba v systému ano prosím tak pravá ho pod moc kterou jistotu bude od toho cestu svým jsem. Ale byl jsem je tohleto co tečka vedena všem nech bych kde abys jako jako proto nebo kdo zapisovat to nějak když když tuto ne ten totiž je když tady on nebo kolu člověka na tomto světě. bych si dovolit tedy ten svůj úkol představit tělo jak si ho představuje třebas u sebe to je to neni ty kde něco co by bylo všeobecně plat jsme to jenom ten cit tak vám vysvětlím ten na konkrétním při kladu pro tři úkolu ne. Tak ten si úkolu dvě u tam třebas nebo vysvětleními me nem ne jsem karel makoň i v karel předchází makoně že byl znamená m. To je dycky něco do svým protože on se de když to tady to řeknu lidově protože je jde typy jsme na mají určitý smysl na každým před svůj smysl je vložení do něčeho proto například dejme tomu koho to. Do kokr taky k jevit kilo se do toho doby od ne i ten atakdále od že to dokumentovat na mnoha jiných věcech že je začátek věcí tady na tomto světě to znamená ode nese chce jako potkala aby se věci vložil a. A aby kam a aby do toho vložil od není že životní sílu všechno abych ale dovedl včas vždycky zabrzdit kdy je třebas tím co člověk udělal vejít do boha protože jest. Že si to člověk nechá pro sebe a nejde do boha s tím užitkem těch věcí tak se proviňuje tady se váže na ten svět způsobuje si další vtělování a tak dále a jiný uškodí. A proto dokončí el tele je bůh ne všichni a nemaje jako se mi stalo gabriel ve el to kabrňák a tady doka jsou přívlastky bohy žijí bych tak řekl rozumíte. Tajemně v této přidat řekli i na pasován nyní na ukončením u boha ano čili ale je pro jak to mít pro krámem jak mám na věci jít a teď kon sám ne je pro mě. Ten je pro mně kdybych zásoba žádnou sil ne které mám dispozici tamté způsob jak se na věci chodit a teď mako mně způsob že k odkud se to bere ne nebo. El vysvětleno o to bere tak bych si dovede trošičku to jsem podle děl širší jsem víte že indové považují od na to nezas slabiku tvůrčí to znamená. By jakže to ten celé stvoření od boha to v které do poč ji váze ale ve kterém se nacházíme čili když moje slovo začínám budeme začíná nebo přímé. mám tak je to od boha pocházející k ožení no to je zde zakotvené stvoření zase tam a to si vysvětlili je tam zase o je tam zase ale je ta. A on a teď bych vám chtěl říct si tady to kam tam do očí be dal tady to očí od měl co to je jak ti indové mají že ono slabiku tvůrčí že. Od boha a zakotvit toho no tady v tomto světě to indický způsob o mat je tady mám odborníka ne řekové si soud snu říkali ona on potud on. Podobě a tak dále že ona to není náhodné že tam měli on tady mají on ne kdesi když vysloví o na tak to stvořené zvnitřku jde na ty znamená. Indové se snaží to tak ho co nejdále s tím co od za pochází kdežto řekové odlet zkuste si kde skončím ne ne na patřete tyto bych chutná hry víte ty. Si žili polil z tohoto oči ho princip musí žili taky do vedl ukazuji život ty ty bych uspořádal života kdežto on mně to co pochází od boha že svědky zažil nessi vysloven. Vyslovením on na a oni propouští této sice s tu tím zavedením ale pro to je to ven na mně se ce abych to co jsem radoval propustil navenek abych to tady uplatnil. Víte a tak jsem to co bylo tak bez zase znázornil jak chápu osobně své své jméno člověk totiž musí do úst do svého víme na tak teprve pak dostane jim nemohl nové. Při každém znovuzrozen dostaneme na nové od tak tam máme na nové ale nedo kdy ho dostal kdyby byl své by byl nerealizoval svoje nejenom je zajímavý že toto men to jsem tady to koncentráku a tam jsem taky dostal. Než jsme na šel které není takové ale ne je nevyslovitelné nedá se taky zahrad na magnetofon a to potom dal úkol který bych nepokazí z vůle člověka nýbrž pochází z. Vůle boží ten která tady říkám co tady říkám že by to máme na je jak člověk zacházet jsem se dal mu vlastní vůli ses svými silami dale poklady se od boha ale on si člověk přivlastnil. Ale další nedo toto představa těl tady s božími silami které vědomě nejsou ji dělo ne a jaký je úkol přitom tedy člověka čeká ká. Začít s něčím než co se plně protože teď a protože toho ve není a je tak není to znamená v nejenom rozum ale celoživotní sílu všechno co s o kom podle dohromady člověk. Ta ale umět se nad vším zastavit nedo zpět s tím zase sabi je nevracel se k sobě nýbrž z zastavit a přejít do boha s účinkem přejít do boha el káral. Ne to musím zastavit čím nás tak abych mohl do boha přejít vždycky musí znovu činností začínat abych mohl si taky končit nemohou nemohu obrazně jste si nezačnu ne to se nedá zabrzdit. Čili to je to co pořád říkal jako o aktivní pasivita ne že tak chci jak jsem pochopil v předškolním věku o tedy tudleto protože jsem tehdy měl schopnost. To okolo hrozně tomu kolo tomu a tomu do tomu dal ale ne nejde jsou opa bohu nic z pochopitelně tak se kap například vede nejtěžší z toho se tato tedy tak jako je to velice jen nená záležitost která překračuje svou jedno. S tím et tohle tomu nepletu moji existenci se tu moji by bos takže když jsem třebas vyslovoval dal jak to že jsem to křičíte bez ten nitru nebo v celém těle tak jsem brzdil třebas zpod. Od li které příliš poutají k tomuto světu ne které mně s tím se vás to dali že víc než normálně je člověk svázaná přítel horečka člověka velice svazuje s. Tímto světem upadl do do takového stavu neklidu a tím ho mít svazuje tak se například tím el za měl horečku kam to jenom od atomech se nedělal víc věci ale to jest ono pochopit které svým zavazoval za zavádělo vole už. Mu co byl velice konečná tvým ani mít z tohoto ve tak jsem zaručeně zemřel jsem pomocí dal se dostával do stavu nech konečná jeho kde se měl klid vnitřní ne jsem to el říkal v těle. Tak to byl ten karel v předškolním věku ale to makoň to jsem nepochopil to nebylo dlouho cizí jsem vůbec nevěděl co to je proč to mám ne na tři tak že by vám něco si sto proz. Nemodlit během od protože nikdy si lidé nepřestávali spoj poměr bohu jinak než jako jsem od dát si dobrodinci ne a pro toho prosily o všechno co potřebovali a do platilo i o starověk. Ku by do po do oni ty do doby ježíšově že když když se ho tady jeho učení si jak se mají modlit tak o něm přenesl prosebnou modlitbu otčenáš že jsou na prosebené modlitbě jenomže bohužel. Dal křesťani i dodneska začli se po jeho smrti kde syčí na to že tam modlitba kterou on těm tím učedníkům dal především byla určena pro učedníky jeho a dovede byla sklo. Obé na seš životem to skloubení že životem je tam nemodlil byl pro tedy aspoň velice jasně naznačeno a pro křesťani nebylo modlit se o čem náš na jenom to mluvit třebas do janevim s pochopením. Mít je strašně málo a proto mně bylo zakázáno toto napsat do toho sladkého ji protože by byl postavil ne do špatného světla všechno křesťanské modlení tamas. Dojem že křesťani si ještě nezačli vůbec ještě modlit dva tisíce po kristu ještě nezačli protože přeříkávat o čem váš to je opravdu to co neni ještě modlitbou. A si to dovolit vám byl vysvětlit kdybysi nesouhlas jeli velice nebo způsob myšlení vim tak mi to řekněte neboj testem ne ani sice nebo ona ne ale potom vysvětlím proč se tak co. Tak myslím především není možno pochopit otčenáš bez pochopení symboliky ježíšova života neboť z symboliky ježíšova života ten ve které jedna za čem. Na setřena zcela nadstavba nad život lidský který končí smrtí v této symbolice ježíšova života v této na stavbě je vysvětlen otčenáš od vpádu do zet a. se pokusím o to na životě ježíše krista vám vysvětlit o čem náš o totiž tímto těm dal svým učedníků než se vzdal v době kdy s ním chodili kdyby jeho učedníci tady se o tady jak se mají. Modlit po si byl kdo se jenom toho že že byli schopen my a měli pochopení pro modlitbou prosebnou a proto jim žádnou jinou modlitbou nepřenese přel než prosebnou modlitbu oni. Ukazoval na ji žádné jedine ty by modlitby jako třebas svět na vede vzkaz katolické tradice rozjímá ale není to nazírá jiný nic takového je neučil se si mohli všimnout. On taky nikdy s nimi nezacházel někam stranou nejevily kde je na modlitba vůbec ne on také nikdy s nimi neupadali nějaké extaze žádnou extazi jemně předváděl jenom jedna věc je pod. Byla extazi to znamená jemu jste budu učil tomu dům modlitby že nešel ne a této pro mění na hoře tabor upozorňoval do proměnění na hoře tabor bylo konáno jim jenom proto aby u k. Kázal svým učedníkům spojitost jeho se starozákonními proroky semena aby kam ten o čem my křesťansky říkame obcování svatých a aby ukázal jaký to smysl toto obcování. A jak je třebas tím zacházet protože jestliže my to poto o co málem někomu šlo o to obcování tak je to chyba i oni začlo jít o toho co ani s těmi svatými někdo moc líbilo bude tam dobře postavil. Tady stane říkal že on ten je tady ne takže vodtud řekl pryč protože šlo o obcovali cety kterým které jiný smysl než si v tom nebyli by se s odpuštěním je nýbrž to smysl v. Poučen být posílen být duchovním vás bohu ten na minulost a napřít toho samosebou také a tohleto je ukázal a my teď když dneska byl semen od. Víme bohužel to je vynecháno z ke nedá věřím obcování svatých k tam taky jedno tělo vzkříšením mysli tam na konec že tu semena to s tomu nerozumí víte on. Ale to mu ten eště to nové neni je to tam není na neznal ne nové to ne nejedl není se špatně odjede dovedeme jej neměli mít nové to neni rosy nazvala na všechna napsáno vedena kdo by žádal ono je právě je mně to tam ne. Mně ne neopře svůj tedy z není to tam ale není tam taky vstoupil do pekel tak jednám ale je mi vám to tam neni presto neska nerozumím ono je že je moc začlo je to otčenáš takže nemíním vás tím snovou obtěžovat. My darem ale protože jsem toho dosud na o nebi svět jel bez spojitosti s ježíšovým životem tak si dovolit aspoň dneska jak se pokud mi ten čas stačím ve vysvětlit kam otčenáš šelem ve spojitosti si po té. Ze symbolikou ježíšova života v po totiž ježíš kris prost jak osobě pravil neza ale dost od jsem vám to znamená on on nejenom považoval za boha on věd za pod se o tom. On věděl že to vzít jeho otec on taky neradil v modlitbě aby se někdo modlil od čemu ji nýbrž od v čem náš aby ten člověk pociťoval. Že to otec čím původ své čili tvůrce všem ho všechno dohromady aby si nemyslel že když byste si neoděnou bytosti že takle by se měla začínat modlitba jako s po. Sice oddělena člověka od boha tam ode by se na začínat z pozice člověka který si je vědom žes spojen s bohem tím tvůrčím principem od božím ze kterého pořád jeho život pochod. A s ano a to je to je stav všechny jiné jenom jednotlivce to celek uvědomí nebo neuvědomuje vždycky platí že pochází od boha a že on je i. Ho otec všichni jsme jeho děti tak jestliže člověk totiž začne se proti začne prosit a modlitba otčenáše prosebná modlitba začnete. Asi tak a rovnou vstoupí do oblasti pro se tak to je špatně to se nezačal modlit v tom pravém duchu protože pravý duch modlitby musí odpovídá vůli boží. nemohu tam do bohu radit co dělat dennímu vyvede když jich klepe do v přestat mně byl pro se rod svými nepřál tedy že nebo tak je to nemůže nebo mám klid si jak mám. mám zdraví všechno špatně se divím že křesťani neztratily ještě poslední špetku víry když jde také modlili a museli mít vždycky důkazy o tom že ne napřít. Dech nebyli vyslyšeni někdy ono to se mu nemyslet třebaže to byla náhoda nikdy ne se řeči přesvědčil v koncentráku že tam byli ti kteří jsem modely upřímně. Bohu zato aby dostali naživu a byli jste v chvíli ubi není gestapák on by kdy a ony tady vůbec nepomohla jakoby tam budu byl ho mu chybí vůbec není pravé nebyl ruky ale oni se. Modlili kříž my totiž vůbec se nevíme že pro se modlitba a proto se proti ni tak jak dneska se praktikuje že je něčím jiným než prosebnou modlitbou to je služ. Osobě a ne vykonávání vůle boží a tohleto by se měl naprosté nemodlit je napravit přeci k pánbůh vím nejeví co potřebuju a co my potřebujeme. Ale jak nám pomoci když mi to nevíme a my nemů on nemůže dělat něco co by bylo postaveno proti jeho stvořitelské mu úkolu a dokonce od něho sp. Asi bez kemp úkolu on byl musí zachovat jednotu stvoření jednotu spasením aby mu svou řečí do toho nemáme co mluvit o nesmíme to nebylo aby každý si mohl napadnout bohu vymodlit to co on podle za správné. Když proto správné není protože nemůže vědět co je vůle boží ale jakým způsobem se to člově dovědět jestliže správný postoj vůči bohu jako ke svému otci. To znamená tento poměl se nezrodí ihned tento poměr je zralý teprve tam když je člověk stává učedníkem páně a proto o tom o libo poradil. Učedníků svým učedníkům neradil to je kteří být jeho učedníky nebyli jednám neska jsem to někdo se modlí ani učedníkem páně tím se může stav ale okamžitě nemusí čekat než pán ježíš k němu přijde. Se ho by toto voni ho tak se vlastně bohu proti nepo li se pravé bohu nemodlit pravý duch modlitbě o čem na naší posvěť přejme od své prosim vás než se ten člověk od. Jít aby přišlo králoství tak on se napřed modlit aby se posvěť tělo nejenom boží totiž kdo se s s budu s tou nepřichází úctou o bohu nepřichází spěl. Prosebné modlitbě tak ten se modlí špatně protože spí když je úctu vůči tomu co potřebuje to si s tím ale estis si vůle vůli boží myslí si toho boha toho otce samotné. Jeho kdyby byl správným synem jde od se tak by si s je jeho vůli přeci buď vůle tvá příklad sice a tak dále stal se buď vůle tvá než při království tvé když on přeci nám říkal. Hledejte především království boží měla najednou v otčenáši před se vláda něco jiného víte prosím ne pro ne protiřečí nýbrž on ukážu ukazuje jak k tomu člověk dospívá k tomu při království. Své člověk si upřímně nepřeje aby byl dát do bůh v jeho životě v této při království tvé vládní v mém životě nebo v našem životě při krásy to ve mně nějaký něco z nebe nějaké jeden nýbrž aby. Namísto ne nebyla aby vládl tady bůh ovšem vládnout možnost si tedy když je opravdu od jsem kterého s tím jehož nejenom s tím proč vůli s tím ne a proto teprve potom následuje. Při králoství ze a vede tom tato takhle ve zkratce všechno vysvětlil to potom ještě vrátím k tomu životu ježíše krista bych to na něm detailně vysvětlil ten zatím kdo dál takže jsem nech u pravdy. Při králoství které v moje musíme si vysvětlovat se jako nemám právo vám aby vládl vedle tebe bože když moje za prosím také to vlastně výraz. Ale tou jim vládnout vedle pánaboha svou vůlí vládnout vedle vůle pána boha proto jsem se od něho buď vůle tvá příklad si tvé ne na tak tato z tam budeme zároveň vlastně to musí jedno s druhým jsou viset jo. A pak je to modlitba jsem správná pak dál do s ježíš kristus nám doporučuje a to i svým učedníkům aby nebyl by příliš starostliví. Proto když se modlíme o vedlejších let tak se modlíme jenom prosím nebo najednou od než čím dej nám dnes že vede zítra kdybychom boha prosili o něco víc než od. Než mých let od než tím jsem to je obecně řečeno od než možnost života ne tak bychom se proviňoval nej zase proti vůli boží neboť znám nežít intenzivně přítomný okamžik. Jenom ale jde budoucností dnes moje přítomnost dnes mám právo a možnost i taky pomoci kde modlitby se dostat k tomu bohu a ne zítra jestliže by někdo byl. Chtěl zříte ti za kristem tak vono odkázal do padouch odpuštěním když se někdo jsem třebas ještě pochoval z víru od se tak nemá kdo co dělat a on musím nad bere na pochovat mrtvého ne někdo jinej šel na aj. Za jedno a totéž se chce od nás tak daleka prosba je velice důležitý dát takhle postavená dale ještě kde jsme se vám pořád se symboliku nešlo života to se tak by ku tato při že dale i. Tam modlitba odpusť nám naše viny jako šli do ještě nikud my děláme právo abychom se zbavili svých jen když sami těch vjem nezbavujeme své bližším kdy musíme za bude. Od na viny jejich musí nejde odpustit ty je tak máme právo za těch okolností em být zbaveni toho utrpením z nenávisti k ve svých bližních dále je tam. Neuveď nás v pokušení ne v podívejte se teprve potom se všechno tohleto též kárá hodnot se všechno tato jedou duchu a pravdě modlit teprve potom. Tam práva aby pán bůh nepokoušel předtím vůbec nemám právo na národ nadto aby tam nepokoušel do doby tam bůh pokouší pokouší tím způsobem že vidím pomoci smyslu oči všeho stvořeného. To nemá k dispozici jenom tento svět za jako jedinou skutečnost a chovám se k tomuto světu daleko konkrétněji než pánu bohu a jestliže byl tam moje modlitba. Mít smysl spojovací v tak nesmím být dále pokoušen od boha abych toto považoval za jedinou skutečnost toto pokušení pocházející od boha musí ustat ale dvě. Kdyby ustalo dřív než a to si přeju upřímně let království boží aby vládlo místo jeho králoství tato odstranit jsem říkal že pak bych předešel tak něco vynechal co by potom. Tím dělo na cestě ta vyšší nemohl proč jenom proto jsem přeskočil nějaký stupeň tam jsou stupně na příkladem je to ten posledně tam radovat a v tom zbav nás zlého ne ten prosim vás zbavit celého. No že nemůže nemůže vás bůh jesi vás dát protože životu nedvojnosti je třeba dobra i zla on se nezbavoval jidáše a. To při žes to nezbavoval bylo o toho jidáše zapotřebí toho slavila zapotřebí a proto ani my nemáme právo e se vybavit vybalit ze zla protože ho zapotřebí do tří že. na kříž tedy do vrcholné fázi co slovní cesty ale my se bohužel když se prosebně modlíme opačně mu ne zla chce do sebe aby napřed bylo straně jo teprve potom vše všechno ost. A proto vám říkám že to modliba na hlavu postavena ježíš kristus dobře věděl proč k tomu dal toto pořadí a teď by vám to vysvětlit ještě na jeho životní jo ve toto pořadí se odůvodnit. Jeho životem na tomto světě a on měl jistě na myslím že jednou k tomuto výkladu dojde takže lidé si budou umět vysvětlit jeho život bez spojitosti s modlitbou kterou lid. Mít předložil tak přes viděla největší čím odít v tom že odělo o libou od života kdežto jestliže nikdy mu tolik mu od života neoddělovat pojmy sises pláž vode aby se dal. Za dobré skutky nýbrž svým životem se modlili a to vám právě chci vysvětlit jak k tomu došlo jaké fázi se modlili člověk otčenáš svým životem rozumíte jemu potom mohl synu než já. Tak on takhle přednést jako hotovou za dost protože oni byli svědky toho jak on se životem modlí on osobě sám řekl jestliže něco dělám pro sebe neví než ten čili on. Všechno dělal pro jiné on měl úkol pro který na tom světě byl a to nebylo žádném případě pro z něho říkal do syn člověka nepřišel čin boží nemůže aby mu bylo slouženo že aby on svou žil. A v této v nás by vykládal otčenáš e ale ti křesťani bohužel se oděli modlitbu od činnosti el byli dokonce sou dokonce žádný kde se jednom modlí. A v ty lidé si proto protože on se daleko nejlepší záležitost jako mohou do prosím ale přitom velice trpí protože to nesmí být odděleno nejvíc trpěli křesťanští světci. Protože odělo dali modlitbu od činnosti od světské činnosti kdo nerozvine totiž světskou činnost do zázračné podoby jaké se byli svědky zajišťoval života se ten. Ne ten nemůže se správně modlit nebo když ses správně pod co se může také stát a ty skutky tomu neodpověděl znamená po je třeba zavřel je v klášteře tak musí zato mistr je jakkoli je byl činný aby to od být aby se tak po do. Málo ano čil utrpení tak nemírně stoupá že na to nemůže být vzorem a není to za den e vím proč vznikly kláštery protože byla doba tak těžká že. Je v běžném světě nebylo možno se tomu bohu věnovat byli zdálky jeden vzájemně nedůvěra mezi lidmi a tak dale a když se bude protože do samoty tak si ty věci mohlo krásy s tím pánem bude vědy. Li ve nepravda ale měli jsi do věnovat že je do zařízení znovu se ale ne z toho udělat celou životní tak chci že si dneska třebas naše si ke myslí. Že ta modlitba stupně modlitby jsou stupně do nebe a zapomínají že z způsob jednání musí jít ale jest tím a jedině tak se. Ten člověk dostane do nebe jinak než takže kde to svatá terezy je se stavěli musela potom na to při i po velkém utrpení osum nás ti letem a musela to na sobě napravit a. Jenom to jsem svéživotopisu to čím bohužel ten se tolik meč takže si ten člověk neudělá ani správný obrázek o tom co je třeba k této k tomuto způsobu myšlení katolickému dodá. Nad ad se třeba na něm opravit že totiž aby člověk dospět k tomu že by jeho činnost byla modlitbou aby to se tomu co od ve proč se za dávat na které svatá terezie se aby řekla v když se lidi byli protože toho. Lid udělá to nedělám mýma rukama pracuje kristus vnímám no ano chodí kristus znamená ona nic nedělal to bylato předem přecházení tím modlitby do činnosti ale kdopak vedle f.