Karel Makoň: 80-17A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

I. nebo vynechám celý starý zákon jenom tak za nějakými kdy několik to je tam se tomu zatím přitom ve zapotřebí a všimnu si jenom nad stavby kterou již dost ukázal narozením. Země jestliže totiž se člověk dočká toho že jsem v něm narodí ježíš kristus tak. Pak může napodobovat ježíše krista ve všem co následovalo po narození v betlémě neboť ono osobě řekl příklad svůj dal jsem vám dal jsem vám v tam mám nějaký vím v sestupem na kříž tak si omylem než k křesťani vysvětlují on tam řekl minulostí dál jsem vám ho dal tím životem dal příklad ano dejte proto vám si tam se s ani slovo měnit kdybyste zastihli při něčem změním jednají jediné slovo třebas jenom v času když dobou zrodila nebot to od zastavte protože to je omyl bez strany tady o rád napravil tam musí všechno toto co to písmen sedět se nesmím ničemu vymklo nebo nějak za předávat ti takže to špatně tam to neni špatně todle to do. Že vše k ano takže jestliže se člověk dočká toho aby se narodil již kristus tak pak může proto jsem tak jsem ho následovat do stavu učednictví kde potom může jsem modlit v duchu a v pravdě o čem je mu to nejde on to jsi sem dale ústy takže k tomu. Rozum ale že ve že jako když plátno začne čili ten to ani modlitba pravdě protože on říká o čem člověk jemu styk bez vědu o pec on za vás je od sebe pozemského on se vody buď vůbec ale vůbec o ani nejde on to jenom tři ale kdyby se stará aby nedá kde byl než. Tak v ten takže se. Se vrátím k tomu narození betlémě jak tedy dokázat aby se v člověku narodil ježíš kristus se asi začátek velice nutný něco se to zastaví a byl jsem toho svědkem bez jsem životě a be potom to svědectví přednesu ale na píšu ale zatím to řeknu co se napsat panna mary vzdala se svého života svého z mys. Života když smysl života jako každé ženy v izraeli byl být matkou rodiny že atd tak dále ale že ona se u o lila mít dítě za svobodna tak se vzdát tohoto úkolu a to byl jediný úkoly ženy polo pln do právem že není izraeli tak jsem matku jiný úkoly jednat ty rady neměla na kde jaro pravé postavení muž. Jo dají. Tento úkol a když se ho za pekla jako třebas panna maria tak třebas tak jedině otrokyní nikým víc než otrokyní semena tam rezignovala vědomě na svůj dosavadní smysl života dosadí smysl života byl stát se matkou rodiny a nový smysl života byl mým úplně lidem neznámým o našla do prázdna to se to se opakovalo mockrát před ti když například dejme tomu. Abra vám rase tak tak okrajově o tom bere svůj národ zel města or někde v asyrii do země zaslíbené tak při do prázdna toto musely mu v. Věřit to museli věřit jeho zjevení v toho boha ve kterého kterého on viděl že ten se hostí. A a na tak je této víry šli za ním a došli k nám do panství. A potom třebas že když si za mojžíšem z egypta musely mu věřit je na by ne jeho nenásledoval dobýt jak to jak pro pracného ještě se ten do děly po sinaj obcházeli syna lidský polo ostrov v věnovat se máme s kam apud které chtěly op uzel protože pro zachovalo jo tat i názvy po místní takže my víme kudy chodili oni obcházeli celý sine lidský pro ostrého místo aby šli do ten se některou. Znali kde přece předtím bydleli jak tože tam nestrefili prosím ba jak. No to je to za ranní které v člověku vyžaduje nebo od člověka chce nějaký čas bych to přirovnal jedné věci promiňte z domě máme na při co se tam mají malinkou k oči ku myslet tak vzdálené a dělá tam neplechy podobně a tak si jistě. Bavit taky odnesli asi přirovnat do odtamtud zavřel mnou. Wu neprodyšně totiž aby neviděla za ženou taktem z aku hodili předal by školu jedněm lidem do takové nebyli o kterých věděli že to toto dobří lid ne kde se mou. Nechtěli za to. žit tak kočka se za dva na ni vrátil nebo za za týden vrátila se by pase na že tam týkal byli zřejmě. Ty ji nehodil přes palubu a na přišla by pass cenná ale vrátila se domu kdybyste viděli tu kočku kterou o dítek někam přes pro a ona je tam dobře třeba živá. A jak si jakým způsobem se vracím domů této totéž co dělali ty vidina si najít a totéž se náhodou v když to vypustí te a on třikrát za krouží než se pustí poté lince kterou zná poté pásce která je nezrušit zelená k tomu svému tom mohu. A než se člověk od dostane na tu pás. Z ku o které do svého domova otcova tedy tak musí opravdu kroužit. A vám řeknu. Tohleto mám nemohla si bez panna maria zase toho ba okamžitě protože symbolem nesmrtelné duše ale panna předvádí všichni světci kteří šli těm museli toho kde vší dobu se rozhodovat prát se dostali na tu s to. Se dostali nad to na ten pravý z vně takže jsem zapotřebí začátku zavázal dělo ve starém zákoně nedělat to co člověk rád. Proto se to rád pro sebe nýbrž žít tak jak je to nařizuje bůh si jeho zákony je tomu řikam stylizace života. Stylizovat svůj život dokonale po všech stránka atd tím se prudce dozraje a když se dostala je tak to vypadá asi takhle člověk zjistí je neschopné že to dál nejde a že přitom výmyslem dokonalý a to je ta zázračná bílé kdy se třebas vzdává a říká teď užší a nebo pod na vám to slovo já. A v tom případě se sám od sebe vyprázdní se od sebe vyprázdní. Tak je tady vyšší poznání připraveno aby zastoupilo cestu toho. Pomíjejícího všeho poznání které dosud čem jo. Vy tady o co masem zač dát celá ta nadstavba ukázal na život my všem k ježíše krista. Jestliže se na para a s vlas sama sebe tak se vůle tvá jsem tvoje služka na si řekla že to dětská anandě ka pán v ne v do složka jak je tu s tou čit tak to je ono křty toužit bohu a ne sobě be ten nový smysl života který člověk musí am může najít svody bohu o něco a to v tom bede k tomu že nakonec cit se při či toto že není schopen do přes určitou míru sebe překonat takže. Nevíme na vlastní schopnosti ale nevím jedna ba. Na ten si žil rozumíte ale nemáte schopnosti teta rozdíl kdesi do ba i na tři je to by byla chyba to by se ocitl na scestí. Ale bere na nad cítil nezval zase vlastní schopnosti. A v tu chvíli se narodí ježíš kristus ve stáji znamená v lidském těle je to jeho narození v lidském těle vyžaduje si od člověka určitou te čili. Od chvíle člověk nesmí myslet na sebe jako své musí všechno dělat. S tím ježíšem který ještě mu nějak pomoc nemůže který by radujeme ho k pomoc toho člověka. Kdyby byl dejme tomu svatý do ze neosvícený rozum. O tu chvíli co měl to zjevení anděla ve snu osvíceným rozumem i bez za za jenom chvíli aby myslel sebe si u ten do egypta neboli dalo poctě a podle nebyl to dítě také za vraždí ano bez váhání za všechno co dělal pannu marii je na dítě a odešli do egypta tam než na bez váhání okamžitě. Totéž předek musí tak ten nastupovat nový smysl život. ne sám nýbrž s ním s ježíšem který ještě nebude o rád. budu muset po mat na ty jemu aby dostal z bez nebezpečí které ohrozí ano. Takže prosebná modlitba tady úplně jinou funkci než jak se ukazuje potom v otčenáši. Rozumíte. s tej styk tam nikoliv ještě s otcem stýkám s malinkým zárodkem věčného života dnes ve mně který chudinka sotva sebe i na toho bych tak řekl a potřebuje veškeré ne pečeť a když bez ohledu na něj třebas jenom maličko něco dám pro sebe bez hle na denní. Tak to končí katastrofou a zve o sebrat tím k úvodu znovu se musí znovu narodit na s to tak se to opakuje třebas desetkrát město opakovalo čtrnáctkrát než se to tak zajistilo ten porod že to bylo bez pod tato a to samo o kousek dál. Takže to co se v ježíše krista ukazuje jako jedinečná nebo jediná záležitost člověk pro v svou chabost musí mockrát opakovat to co potom. A pak jsem je život člověka který je znázorněn tím výrokem ježíše krista. Vel vede vás ten jeho věku že z zůstal v tom chrámu jeruzalémském překlad toho pokud prostí tam ty rad jindy. Od čeho hledali on se tím vrátil s podotknutím že musí být v tom co jeho otce ale přestože musí distance od otce byl jim poddán. A při tam byl v tom co jeho otce to znamená být v tom tady se musí trénovat ten člověk na toho s chtít z chtít boha posvěcej jméno tvé a teprve při v království protože takže jestliže někde jak ctil vůli boží ježíš kristus tak se dostal do jordánu. Jakmile se dostala v tom to o neví vnitřní tak daleko že mu to šlo. To byl tesařem že byl oddán rodí tak dobře poznával že teď by nemělo smyslu přešlapovat na místě. Že to co mně sloužilo a dosloužilo musí umět opustit bez otočení bez dosti proto proto když volali potom. Ty rodiče je abra tři říkal to jsou bratři kde matka. je neměl neměl sbe do oba kde je můj domu. Ta chci mají z vás ni dál ne. Zvířata s vadu toho tak si člověka nemá kam by hlavy sklonil měl ne pozvali ale věděl od se to není ho mu se neztotožňoval se žádným bydliště zde na světě tak je. Takže tak i okolnosti ho odcházel do toho jordánu. Tak když okolností nastává druha a zde vývojová kterou málem člověk dospívá k tomu aby se správně od byl zase do modlitbu to říkat předvádím vlastně že prosebná modlitba je mistrovská víta že to je třeba úžasného mistrovství aby to že dokázal tak jsou neříkal zbytečné utrpení aby přitom byl člověk dycky vyslyšen a aby to spojovalo člověka sbohem. Že není třeba žádného nazí nebo co takového co se dostaví samočinně protože ty vyšší pád nebo kdyby se samočinně dostaví prosimvás když že umí správně boha prosit tak v tom jordánu co o zřejmě se přesvědčil o tom když jest synem boží tam přitom narozením ježíše v betlémě se nikdo o tom nepřesvědčil než pastýři nikdo jiný nebyl o tom řečený jistě tam matka páky pochopitelně a s že s myslí si že máme z nějaký styk se co to jak dovede li ale pastýři prostí pastýři li se to na věděli že to je syn boží by ho oslavovat nebo křičeli anděly svět andělský závady roste tu ono. Pokoj lidem dobré vůle otce a jestliže to slyšeli pastýři tak je nám řečeno začátku člověk jenom když prostě pase své sta a od svých z již je schopen slyšet to blahoslaven z je schopen být vědom si toho že tady něco na žilo co je bůh. Jak nebe pásce stáda není prostým pastýřem ten symbol tak to neslyší a tak není toho svědkem. Čili my víme jak od začátku na to jít jako prostý pastí z am. Bychom byli svědkem toho co se blahodárné ho vás ba ale potom dělat být podám jsem mu okolí neboť kdyby byl třebas byl neodešel ježíš kristus si do ze třebas podporovaly do egypta tak by byl zahynul egypt není symbolem duchovního vlastní nýbrž symbolem jesliček dobře daří symbolem světského života on musí mít záštitu na ve světě a ne někde u pána boha a na vám musí vyslyšet musí do slyšet jeho pallas. Co mu nařizuje a nesmí podoby proti šesti svět v tom be postavy mnoho lidí přestanou nejlepších utíkala napoví říkalo ale my tam a to bylo předčasné tam potom pro trpěli protože neměl sebou před. Jordáně a to o neúměrné na to nestačily viz úkazem napřed musíme všechny síly třeba z tohoto světa musíme ozvěnou tuhletu svoji podstatu svůj světský život svůj přirozenost světskou bez rozvinutého života se dají dál nikdy nikde odnikud se nedávají bezbolestně aby se dostal na vrchol jednoho stupně tak jsem na úrovně do dalšího stupně pochopitelné ta ale s tak či jako zen. Přestane mít znamená prodělat extaze tak z extaze ses padnou a jsem. A to vlastně trpím protože nemá tam době je jak se mi to jeví an z musel se odtamtud spát protože co větu chybělo co mně to k chyběla nejenom ten jordán uvědomění otec můj je ten pravý stav který která pochází nýbrž chyběla přemožení mého na poušti těch čtyři přední zlačnění. Těch když klid. Jak let bloudění na varovat izraelského po sinaj než se dostat tak dále tak li říkat tam hraje kdokoliv tu zvolit mockrát prověřit různých fázích že tam tak ještě čekat ještě tak je tam pořád a. je to symbol kterým se vás to co jsem mám mezitím udělat no a tak když je přemohl satana znamená sám sebe svoje které od dost. Ut musel vycházet tři z neboť. Že kdyby byl mu nevycházel tys tak se neudržel naživu musel ježíše krmit ten ježíš se ještě do jordánu nebo ho nechat tlačit musel mu. Co na všechny možnosti života v tomto světě bez zprávy ne ničeho si n kdy v čem jsem se jak ujmou správné že šest je začne tak se nikam nedostane člověka to přes ten za tady dělej do tu chybu teprve potom z dostavilo ráno tak možnost a vlastně. První příležitost začněte ale be padnout při nestarat se o od živu sama sebe nýbrž za č. Je proto abych by prorokoval své a k tomu aby ukázalo svou pravou podstatu a abychom mohl přemoci protože to na jedno. Bez po že to protože neměla co jíst je pro se opravdu obrací navenek lidské nitro když začnete začni nebo četl třebas jedno být potichu chvaty klid vnitřní tak to by se to. Co se provalí všechno vždycky oni jaké neštěstí co kte ve si myslel že dávno máme za sebou jaké stády všechno toto člověk nevydrží a ani betsy svatí to nevydržely hrozně trpěli když též kristus ne ten u ka se jak se zákonitě to dospět aniž o tom že to tam. Přijde a říká mu aby mu sloužil neslouží po tak je. Čekejte ča typ ta tři přání která měla jsou abyste to sloužilo aby za to dostal taky sví a to mu všechna království tohoto světa je veškerou slávou těch králoství o mocí apod smí samosebou o to jsem. Stavba řádné hoře v je tam řečeno v tom prosím vnitřní stav kdy všechno vidět všechna moc která od člověka může potkat na tu musí rezignovat. A teprve pak se stane tím víc ze který se potom o této chybějí jde dále jít stane se tím ve tím nic tak přirozenost boží která je taky jakýmsi nic ve smyslu lidského chápán jem se člově. Ke může stýkat soustavně bez extazí v si že křest v jordánu byla poslední ex. Na ze kterou ježíš kristus zažil že to vůbec se nazvat ale dejme tomu ba deme to pak na co jsem nastala to byl v trvalém spojení s otcem ano nepotřeboval extaze co přestože si to třeba je opakované extaze aby znova novost za navazovaly spojení s otcem spojení sbohem to byla na to de karani způsoby řešení ježíš kristus ne navrhoval sví život kdy bylo předcházelo. Tom životě těch křesťanu toto jsem a řekl tak extazím nedocházelo pak třeba nedošlo je ne a pak dalším né. Ž řekla jsem že extatické stavy jsou ba radím řešení které v s v z po z své nahražuje spojení sbohem chvil povalen spojen zastavuje trvalém na lože trvalé spojení po člověk není schopen toho trvalé spojení jenom extatického chvilkového proč protože on nepřekoná. A satana na poušti na zemi te takže on si pořád musí bojovat o masem tak si to tam obrací k sobě to tat pro nikdo nikdo než s jsem dáte asi satana pase bratři zase nazpátek sobě protože jsem ještě žili nese ještě na takže říkal pro ty pavel když se ne ale svědek kristus tak situace ještě nastala a na situace zažívali křesťanští světci extase rozumíte a kdyby byly na tam v takovém s. Aby jako byl svatý pavel tak činna zažívali od i pavel osobě řekl takže jsem extazi be tes dostal o před i ho nebe. A to byla chtěla on by. O něm neví ale přestalo době než se potkal ježíšem a i ti pod každé že bylo posledně extazí tam to bylo tečka potom z ale to se na upadal to co protože ty skutky apoštolské ty vlasy jsou popisem život za svatýho pavla o svatýho petra některý z těch kdo to psal neboť nějaký jeho žák dopsal protože píše vody ne pro na co oni dělali ty jsou na středem těch skutků apoštolských čili tam mně by je že oni do. Extazi neupadali protože dotek stačí upadli třebas křesťani které oni křtili ty vlastně že oni viděli že ten tato rad ten pavel viděli cestu ba ducha svatého na přes jak na li kdy na pohany tak ty teprv k s těly a víte dobře čili oni zase upadají tak v ex tady extaze se se přesvědčovali když na sestoupil že ten duch existuje a oni v chvíli je pokřtili já. Bych si dovolil věd. Ho malinké extempore ježíš existuje něco čemu bychom mohli říct moment spásy a něco čemu bychom mu věří stav z vás onen spásy je. To když třebas ten duch svatý zapůsobí v tom člověku do podobě extaze je nebo porobě při to z tu tam prvních křesťanů ale jakmile pomine tento moment spásy teče není dále spasen protože o tu spásu musí znovu boj. Nová aby se dostal do stavu spásy proto svatý pavel který pokřtil všem všechny kterým píše po se je pořád pod něco dobré muže o to proč prosimvás protože oni zase z toho spadly protože to nebyl pád tak hrozný je něco v něm zůstalo doba zkušenost která se nedá zapomenout přitom křtu jakou získali přesto to byl pád a on musel pořád na po mít kdežto kdyby se byl na č. Ale čím ho me přeskočil od poco když s úkaz toho svým životem tak těmletěm pádu mat tomu ustavičnou na oné ale nemuselo dojít když radši doby žes. Ty na cel těm satanem ježíš jsem mezi lidi be vím za děla symboly své učedníky víte když jestliže jinak tam nad sebou z pomoci boží pochopit bere s pomocí toho poznání ta je v jordáně tak první co udělat že tak proto pak všechny své lidské schopnosti aby sloužili bohu. A protože si to lidské. Proč ještě při na bohu sloužit neumějí tak se musí z by si s tím že. Budou sloužit bližnímu což je vlastně totéž neboť ve přes pád se při líčení spásy lidí při posledním jsou one když kristus považuje za spasené ty kteří něco dělali pro bližního bez ohledu na sebe a čtěte si to ti obyčejně li. sice nic těla tak dale najednou byli vede ježíše kriste aby křtili nená by způsobil že sestoupil duch svatý na toho člověka přes jaký formální aby dělali zázraky aby pomáhali lidem oni si museli být vědomi jedné věci že ty schopnosti lidské které jsem tady do služeb božích v že jsou na dány také moc dít. Učí a tím se lidské schopnosti. Začínají přetvářet bez schopnosti pocházející od boha protože jsem do boží proces abych schopnosti které jsi mi. Si že byli na vštěpovali prostředím ve kterém jsem žil v protože mně to rodiče naučili ne že měl z za od lidský nějakou prosto takového nebo. V poč co z nenaučil nějakým konvenci že to je všechno ne tady musí být jak ji bučí základ těch svých lidských schopností a ten se za ve ramen života a musím se učit tomuto pochopení toho rušilo základu svých schopností tím že kam do služeb kdykoliv vlastní v nýbrž dost protože bližního a oni kou. Život museli zjistit že. To co dělají teď za vedení vše krista nikdy před tím nebyl nedokázali čili to není jejich moc že to moc boží je poto o svých schopnostech zjišťuje. To přestali být jeho schopnosti proto schopnosti je to ty bez tom jak je měla ale jsou úplně na dvě narozené jsou nebo znovuzrozen lidský z prostí v bohu a upozorňuju vás na to. Uvědomte si to dobře že i ten jidáš dělal zázraky i ten jidáš. Z sil tam nebylo nikde řečeno křtil či po těch jede z ani a zůstával stanou ne všech kdo tam za z poslal křtít a dělat zázraky i toho jidáše to znamená kdy musí. um vně i tak za než špatné z ti chytit na cestě a nechat je sloužit zlo tady nemá ještě konce. Ještě si nebo bylo své do ještě své úkoly a myslím jsme u věnovat že kdyby bylo. Kdyby nebylo těch úkolu zla nebo došlo křižování ne k tomu všemu začlo by tomu spasitelskému úkolu o z by sebe neukázal úkolu správný čili je nebo kdy se opačně. Zbav zlého když ze sebe ba obal toho zlého. Si to u sebe nechal o pěstoval z jeho ne kde toho občas je litoval protože pro zlo je totiž bez chop. poznání vyšší ten jidáš byl neschopen to bude dělat. I ba když byl neschopen to vyššího poznání kterého byli schopni třebas občas aspon svatý petr nebo když tam to vím proto nazval jednou ježíš je synem božím říkat o maso nezjevilo nýbrž duch boží tohoto nebyl jidáš schopen když se tam stal se ba by to byla každé nabyla mast na toho ježíše on říkal to to je nesprávné tak pro o co na že kdyby se to pro dalo tamas atd dostala z i ve se dostali ku ví. Jsou tam mnohem lépe nepochopil ve vnitřní smyslem věcí zlo opravdovou kdy něco širší. Ho než za co mi to považujeme svoje tok a pád jednostranné čát padání. Věc tří tak jak je zříme jak se nám jeví za správné třebas to je víc než právní záležitost to nebylo z be na be o co napodobovat ten jidáš a tam začínaje o závada a. Kdyby el to co potom jsem z vyvolal v. Byl byl ježíš kristus se nechtěl zmařit on se chtěl zmařit tak bych oni byli tak nezmařil nalezlo člověka bez maří když se člověk nechce zdařit bez ježíš kristus chtěl kudy nám zmařit on chtěl z tamas sebe úplně ztratí. To které z toužilo tomu lišit od chvíle potření na tom na poušti teď musel. A odejít úplně této na osobní vedení do kterého vedl sví žák své žáky řekli kdybych neodešel tak bych nemohl vám seslat ducha svatého atd tak dále to neosobní vedení by bylo nemohla nad z toto svědkem vůbec nepochopil jaký to vnitřní s. Z na bede k osobnímu vedení a dále ne pro svět je ve stavu sice je to není to z ta pak nebo s z s tak špatné stav věcí to není ale je to poloviční cesta na které se může křesťanství zastavil je to tatáž poloviční cesta na které se tisíce let u zastavila jindy je a není schopna udělat ani k a i když jsem si tímto způsobem be do své. Žáky že o stavy všechny překážky z jejich cesty. Berou si ji vůli na sebe ne aby i ten žák všechno dosáheme čeho dosáhl ten mistr pak opouští jako o to do člověka to je to do které na život ježíše krista by to řekli jako by ježíš kristus před si že říkal o to by je to v pořádku nemám stavy společného nic dalšího kdo dovede nečekal ne říkat od fázi nemám proto bych vám poslat ducha svatého která rozbil toto indický zasvěcenec nemůže ut a nedělá. Takže v indy kdo se dostal dál. Než běžný doby ne než neseděl u novou žádný ho mistra protože seděl u toho nějak doby z tato byla nám prostřední nějaká. A pád ze které znázorněna v ježíšově životě tím že chodili tři roky s ti učedníci ty lidské schopnosti v ježíše jeho poslu a ale ten mistr i vy. Který se dostal dál. Tam kam poklad v ježíš kristus a bylo jich celá řada ten ten byl s a o prostý svým způsobem se za ve na on se tím byla v tradici. Příklad buddha se vracet let se dal k mnoha různých listů každý do vyvodil jako neschopného potom bez se před si založil z vlastní v nás které těch zkrachoval jich že by žáků a tam se modlili dělali askezi a za deset let přišel k názoru že to dál nevede tak malinko porušil tu je tu kterou. Syna řídil a pojedl víc než kým teď si jak nesli nával na svou vlastní vůli někam dostat v duch ne na cíl na svou vlastní vůli z z by se tam dostat svou vlastní silou svou se svým přičinění jo tak v chvíli tady byl bůh a od upadl do měl anny do vymazání své co tomu špatně sto překládá jednání vymazání sama sebe ovšem ne na. Než špatně ale je tady narodit musel že potom šel a byl o vyučovat před tím se snažil jenom sebe poučit a najednou sebe neznal osobě vůbec nevěděl začal kázat ostatní a boha potřel toho kterého oni si osobně představovali a říkal bůh neexistuje že pro něho byl u zákon rozumíte daleko lepším vyjádření nejsem buddhista prosimvás ale dokonale či v ne ještě u k je dokonale. No to se lide nedá jinak vysvětlit než jako zákon zákon který všude vládne ve ve on není mi k nutí že ano kde zákon i tedy dění zákon a tak dále takže nesmysl že když jsou beznaboh po že oni toho oni věž jinak toho boha než my když způsob a teď. Tedy když ten ježíš kristus po zpět své. Učedníky tak fáze je o kte třebas ještě malinko poučit. I těmi lidskými schopnostmi z jsem bez se bez dokonalý člověk používá lidských schopnost dostat malý na cestě poznání do míněným aby správně. Poznával sama sebe a to způsobuje že musí být. Opouštěn o a no tak se musim přede bez jak sebe špatně poznávali či z když svatý petr tak sil těsně před křižován ježíše krista pane kamkoliv půjdeš udělat za tebou a tak to se že též tím s mu to neměl za zlé proč tak on nelhal on si to osobě nic na tak on mu řekl dříve než toho co hrát třikrát zad. Než on to věděl že že se nezná se před cení že ty lidské schopnosti mají dopad o stěnou v určité fázi jak jak je v bez spějí do určité úrovně pak jsou tak se musí odložit pak lidskými schopnostmi není možno dále se dostat a proto on si bere třebas ty tři nejlepší do zahrady je třeba zk je. Na pro nahoru ode védskou aby po tam při modlitbě usínají aby bylo znázorněno že lidské schopnosti usínají že nemohou pomoci člověku na kříž a kdyby kdyby neusnuli tak bych k tomu kříži be došlo třeba rozumíte všechno vyvarovat úd mění na vybízí k pravému to je detailně při vysvětlovat co ti ne na ale nestalo se to prostě oni usnuly a ale potom nebyl v ten. Člověk je tam znázorněn těmi svými žáky tak ky et pořád jedno jediné jeden jednají jinak kdyby byl tak všichni žáci panna maria pád ježíš než od jeden celek rozumíte potom nebyli. Neni nýbrž z pád dni přes obávali někde by nebyl řeky zabíti a očekával seslání ducha s a co si to vůbec příde o to přišlo. Tak a teď bych moh sela je svatý přede ten život ježíše krista. To na osoba nad to na tu prosebnou modlitbu tak jestliže třeba člověk. Se modlí buď vůle tvá na začnu u tam tu protože tu vládu v ježíše je tu vládu boží vždycky v životě se nám předvedl. Na že bylo třeba ještě něco to říci která se jenom o tom buď vůle tvá buď vůbec vás člověk nemůže přát dříve než než začne ctít boha ale taky be. Ale ctít boha svým životem s vím že se pro k němu nevidí postavit atd taková proste návaly ale potom bezpečná proto právo prosit o to co koly jest a bude mu to dáno od toto nebe je proč si ve nemám tam vám nám mohl klidně říct to neplatí nás zkuste si to a bere ten ne do boží nebudete vyslyšení protože. Nevíte co je to dejme nu božím vůbec nevíte te tak te. Tak ut stav vůči tomu medu božímu která jest tak. Ladem toho jednání v jeho ji prosím se nemohu přeci vydávat za zastánce božího kdybych s s tou mu nevykonával v to co konci přejít nikdo se nemůže vydal za tu se kohokoliv jiného za s já. Tu co říkám kohokoliv jiného když jako ráje svou vůli když je proč je přes jeho ale ne toho koho zastupuje musím spal vůli toho o zastupuje tam mohu být maximálně zástupcem pro svůj život ve váze mi toho koho dost koho zastupuje koho zastupují že boha no a takže. Tato vůle lidská která se např. Et musela být pěstovat do nejvyššího svého vrcholu tím při v království tvé. Pak správně o a pak to vůle která chtěla abys je vláda boží nastolila ten víte to znamená jestliže si to opravdu všem aby se mně vás vlastnost pravá na boží. To si musím přát během činnosti jem věčného života tak k pak samozřejmě. Taky vím co je to modlit se důl a bych nerad se o tom mluvil dával protože jsem to napsal ne daleko detailněji s tam jenom to to se to u pod k tomu říci abys protože se to k tomu třeba ve vší dobu nebo sto než to před či u vás to byl ku ku možno rok protože z ty nebudu nemá cenu. Ale s a to proto že toto budete postarat v tomu z vás to k ne z s a deníku o nich přes za ni je tedy do se s tím v tom. Že mi přes z ani při myslí ne že se to jednou pannou bohu vymklo z ruky to stvoření či část a přes po žila a. To post zase proti nemohu a tak mám tak tedy bez pavel si řádí ne ale upozorňuju vás na to na be bez jej za stavět toto někde v genesi. Vede do tam nenajdete dech který ces. Ty vymysleli ano tak je tam to nedat mu moc rád pád andělů a tak dále na ze se tam něco an be této tam ano či jsem za ty se této čeho nevymysleli be tak s tak jako genese. Neboť když se to všechno pokud je tam nějaká postranní zmínka o tom že to všechno převzali od při větší národu od dřívější náboženských představ ekg které ještě dovolovaly myslet tímto způsobem. Je bůh dobra ale bůh šla jen o s druhým a to byl postaven vyd tady z muss ano například někteří pochází z persie. Ale v době kdy ježíš kristus že a když se přestal sis by tady jsem setkalo ten mi to jsi byl v evropě a. Je tam převládajícím náboženství v tom. A čeho on čím z ky bohu by rád be je isidy kde na první z jsem se od že to třebas na k pak li a dal co se tam vykládat z l. O tom chrámu kde se s kým trestá zachovat tam ba jednat. Mám svatým myst některé z mu zasvěcovacích ku co tam konal takže jsou vaně my tady s ty tak jsem časem nad tím že ten hrám jejich i tady dycky je úplně stejný i bez k funkci skalami křesťanský je jejich všechna podobu čtením nějakého svatého písma obětování od pozdvihováním proměňování jo svaté přijímání v z po je předcházela k tomu všemu jsi jej se je kolik staletí před kristem před byl zcela běžný u mi tady z v čili přestat. Sví ne ne ale postupně převzala všechno z netají z mistra je mu všecko co čista. Tou do všech podobností za v ježíšových atd o krátce přes ten nezdály ši. Za jeho agapé hody lásky nic víc obec se prosté oproti mi tady mu to byste mu jde vypracovanou soustavu jak sebe obětovat bohu ale vina tam jedna věc kterou jsem použil nebo psaní v tom být tady s ten bůh. Von se ustavičně z be ho a znovu tvoří ne že si to jednou vytvořil a ten bůh šel za o to ustavičně o ši ano a obojí dohromady pád svou funkci která vrcholí činností byt li ekg rád přichází na svém a za každý rok býka když ho kr. Ale jsou živili tamními tady jste je to lepší vaně měli pod obojí let a tělo ano. A to je obnovit tele života vyššího duchovního tato o tady převádět svým přejte mi ten s to nemá kam by nám to říkám z toho důvodu že když beztak zákoně se o pěstovalo něco patu svou ní. Věci které se na opisem by kraj smutek co opisovali su ba š z umem spisů babylon stýkají jiných že se to napsalo bohužel všechno v čem musel na rozum dalo to jsem vynechal a tím se stalo že si myslíme se pannu bohu nějaké stvoření zvrhlou ho. A že ten satan mal dneska od z nad světem čest světě ve zlu postaven to jiný smysl je svět ve zlu postaven pozvat jak ten před posel spočívá to že by je to to toto je na vina za jedinou skutečnost to po do za ni. Své z tato bylo šlo na neni te tak rady tak není protože se to o takže jem. Potom učí be toho moc ty a ne. to z toho vymanit této a z tohoto mám být vybaven tady nemá pán bůh si si s tvůrčím aktem který ustavičně plyne bohužel ve ten nemá tím pokoušet na proto se modlíme otčenáš velice obtížné že toto to přijít člověk si neuvědomí že. Aby do tady z mus dospěl do vrchol nesnáze kde člověk už. Je sloučení do ducha a hmoty kde trpí tím co o ta sama netrpí že ano tak že se tak k tomu zla i dobra zla i dobra že to je správnou boží a. Ne že se mu do z ve o nesmíte tam maličkost je tam chybná tuto nebo tomuto nemohlo přeroste přes stavu tomuto nese za hlasem nýbrž šel to je prostě úkolem stvoření aby pomocí pád. Dvojice se dostal na dně napřed je ne na nad vně takže jež se s mohlo osob věří že je dobrý. Protože ve jenom vykonavatelem dobra ale to dobro které je pravým dobrem není vykonavatelem dobra to je ne nějakým dobro tady se to dalo za tam jsou dal tam jsou děl co zlého to relativně zarazí mi dobro proto nemůže by je že se si křesťani mylně myslí žádný hřích nemůže věčné následky kde je za na ten nemůže mít žádný hřích kromě hříchu proti du do svatýho že kristus musíme ho dát do slova jak to tekl a ty ve mně dobře římu nemůžeme udělat protože nevíme co do duch svatý nemůže. K němu provinit o sedni si nemají věčným věk věčný věčným následky časné příčiny mají časté následky ano to je nutné opravit a tak to ba o. Nezvadlo a taky třebas když se tam praví ve starém zákoně že ba je mi z prvních vidí abela atd talent obětovali hospodinu a bůh po zalíbení v oběti abela s taje. Mu to záviděl jeho proč protože jeho oběť nebyla přijata ten tím se plazem po zemi el. Bychom řekli že my jsme potom si tajná a ne a vedla. Za by měl tam but bychom mohli říct nad o. To sto vedou bere je tam může nepřijal jeho obě ne že tobě tak jeden nezabil před citoval abela to. Vltavy měl pán bůh to je to pravda tak. To době para tak tam podáno protože může si myslí že tudleto o sama propastí že ne pro i který mění ni vidí nějaký vzdělání aby to pochopili ale to moc. Příjemné věděl že my jsme potom si tajná a ne abra čela bez sebe ještě. A záležitostmi be a to je ta byla tak ten je postaven tento světa tam nenápadně z vás o něm ano ale bohužel tak že to kompromituje tří o boha jo to by nemělo jakože se mu tam pro nějak po kompromituje boha a to se nestalo protože. Je se ten vím ba je voze nebo za měl tím že ten kamen myslel přitom na sebe při obětí na užitek pro sebe a proto se to pazzi do po zemi o své pro sebe do be a nemyslel na po apod to jsou budu to ne za by měl bůh v kdybych zabil abela za kde taje aneb pán bůh ne že je zalíbení v tom a ne zalíbení tam v tom aber vešla tam ještě i v si milo od pánaboha je to.