Karel Makoň: 80-17B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Za strašně rostou opravovat víte. Ale když to všechno do pravila tady přede od radou moc a přes přijme do páteři na ty věci jemně jsem přistupoval ten je. Mohlo by je prostě vědět že bůh je milosrdní otec v každém případě jak ses bylo mám se tak kde by se nikdo nesmiloval. Protože člověk mu ne vám vůbec právo aby se smiloval proč jenom koly bude tak je tam to neb při o pak sobě protože tam vládne a to jsou vůli pro se o vývoji jak znáte tak vykonat be zahalen ale bůh ba vámi rozumíte proto prosebná modlitba je mistrovské dírou ten musí by co mu ku ve životem musí odpovídat smyslu života jogám když jež jsem řekl o tak se dostal do jsem to ne. Važme by spis ka mat celý den to se jim o že ne ten onen se do tam musí znamenat modlit se životem v tato modlitba otčenášem musí přejít do života musem třebas ve nad království boží nebo vládu boží v tom co tam musí být tmy vládce kdy brát jen na poli jinak než v domě pochopitelně ber mně nemůže nařídit si činného vás dej mi jíst nebo tak něco podobného ani jsem na jeho poli tak mámě na mně. Nás je to je tohleto těla a musím nebude za mnou pán bůh bez za činnou abych chtěl aby vydal na či se o ale a takle vypadá naše modlitba prosebná ze s panna maso či se opravdu tak to ten mi k jsem proti pro se nebude protože to mistrovská modlitba a že jím neumíme abych těla bychom mít uměle bychom tomu se nějak dopracovali. No a proto nedělat to nedělal protože nerozumně když ježíš života lišit život ježíše krista. Ne rozum jak to nemůžeme vůbec se k tomu dopracovat. je načase abychom porozuměli tomu ve symbolice jak ježíš jeho života tak vlastního. A my taky mnoho skryto co napovídá co máme dělat co je rozdělen mezi zasvěcencem am mezi si je třem ano starozákonním li proč si. By zasvěcenci tato byl zasvěcen jsem ale nebyl svět jsem proto ne na či nevidíme hrozné neřesti od davida šalamoun na i u proroků při čili se k bohu a tak dále byli zasvěcení například svatý pavel byl zasvěcenec takže jsem se dříve než poznal ježíše krista a dával poprava křesťany z ano to byl před ním zasvěcenec po svět bez by si nemohl dovolit todleto protože jest je úplně nová kasta abych tak řekl nebojí. Mít druh vidí než jsou zasvěcenci bez je přece ne člověk může být ze jsem asi tak jako je přednost jeho řemesla znám třebas nějaké řemeslo tak jsem v do oboru zasvěcencem a když třebas svatý pavel v kdo se jsem dosud vnitřního smyslu el v v z s i v starozákonních u o učení že tak byl zasvěcencem v tomto smyslu a oddal extazi velice vznešenou ve které se přesvědčil že to pravda a bez deště je toto na tak s pád. By křesťanům be proti zaujat že mně ho pravdu nepoznal než pravdu toho zasvěcen. To ptej jednostranné vždycky kdežto světec svět ten kdo se snaží osud pak prost. To znamená osy pak život. A ne o jedno op poznání které potřebuje ano. všestrannější úkol být světcem než být zasvěcencem takže my nemůžeme třebas odpad to na chtít aby byl svatým nemůže oni vypoví kdo svatosti ale nemůžeme nade nestranně od světce chtít aby byl zasvěcencem. On není zasvěcencem protože je to či či úkol být svatým v to sis jako ča byl to že jsem se od svý nebyl prosil jsem pádem no svatý pavel byl tak si na před do jakým byl třebas ta v tom nebo ča na mou nebo zbavit. Nebo eliáš ne to nebyly svatí. A proto nás nesmí znepokojovat jakých hrozných je větší se dopouštěli. Že když se toho nesměl dopustit například dejme tomu ten šalamoun který napsal velepíseň ne dost i s tím člověkem palem vrcholně tedy toto čtěte z by nikdy nemohl byl z doby dohromady s tím svým pochodeň bohu ale přesto se mi tam na to co ona dnes ne nezlobil co ostatně bez pojedění přes si neřesti které o prokazoval jo. A tak totéž by platilo o jiný je sice tři starého starého zákona a kde si volit o ten se kristovi která je to na vražd za smyl z vás všeho možné. Od prostého prosta a tak je porovnat věk bych to nikomu nedal do ruky kterou bych chtěl ušetřit jen toho mínění tak zkrátka adam jsem přestal svým na nastoluje nový je režim. Když ji ve že svatosti. Ale je v tom veliké nebezpečí řeč je při tu svatost přisuzuje k sobě do obdobu říká se je potom bo křesťané že by větší překážkou svatostí je to že svatý je to když na svou svatost. A pravda. Kdežto dejme tomu takový šalamoun nebo by pyšný na svou svatost protože svatý nebi. Jsem si vědom ten člověk těžkosti a přes ten z ky svatý kolikrát citově není to říkají takzvaní smutní o přišli svatí. Kteří potomní dělají hrozné neplechy tím to svou přísností že to co ty se vy si taky na jiných nadto nemají v právu. Že jsem byl velice velice jen ohleduplný vůči slabostem jiných lidí na nich nechtěl to co chtěl na sobě. Nabízel nabízel s. Poznání anebo spojení s bohem nebo spásu kde kteří to vůbec nebyli. Hodni vite. A tím že zbavili hříchů mu je zbavil přináležitosti těm špatnostem vymanil věc v tom. Poto řekl osobě že odpuštění hřích je daleko mít z něco daleko většího než zázraku. Jo při v. Ježíš vše vše byl jsem bude toto jak se usoudila. A vám to říci. Stačí uvěřit a člověk jez pase ty mám za mít oba byli jiní protože ty tři když jsou spasení protože rodí že u věřili je. Že kdyby tomu takhle bylo tak proč ježíš toho tolik napovídal jiného čti proč řekl třebas zapři sama sebe napřed vezmi svůj kříž o jiný větším řekl proč ukazoval příklad svým životem to říkal. Příklad svůj dal jsem vám ne dávám vám měřena čí dal jsem vám minulé mít čas. Protože bez stačí se opřít o jednu větu když se bez i když jdu věrou. Či mně vše krista aby dávat pozor z celé učení o tom může bez neví než když případ. Bytost která je zlá či horlivá a zvlášt trpělivá asi ve že pán k tomu že on se ten spáse do práce ale za cenu takového utrpení že to přijmout obraz víc. Že není náhodné že přece čistě cit daleko víc trpěli než normální člověk proč sví. Protože jestli je nerovnováha mezi mírou poznání ježíšova učení. A mezí aplikací toho poznal jeho. Že tam zrovna tak to vede utrpením to znamená kdybych si vzal celé pokud možno celé učení vše krista a je bych aplikovat na svůj život používal o ve svém životě tak bych musel jiný bez utrpení a. Ad cele a za co. Ale čím ne jsem poučen tím více se nechám dostat dávat jesiž jsem co je dobré víry aby trvalosti. Takže my víme že pro tuto zabedněnost. U to proto to tam potu která vládla ram co době od přežívá dodneška kde hrozně trpěli am málo dosahovali na cestě. Takže je mých to zrovna jako tobě. Těch lidí říct tolik věřili a tak malost toho kdyby tolik věřili a tolik dosahovali tak to ne vším pořádku jimi jsou kritikou nevystoupil. Ale prosím co tady bylo za dobrých snah během těch dvou tisíciletí a kolik lidí stanula na stupni vítěze vyd přes je to co to před povídal svatý pavla. A ten říkal nezří závoj ale jenom jednomu kyne. Je bez vítězství ale myslím že tohoto se příliš chopili přes ten vší vůdci a mysleli si že to výjimečná milost když člověk. Ses spojí sbohem a bylo mně z žije tak tím co by to mělo být. Něco samozřejmého. A tak je prostředky které tomu podobní měly být samozřejmé bez tak čím dále tím ne měníme lidí že by dokázal slepou vírou jít kupředu a to za a tomu mít tří. neproste se dostali do oblastí způsobu myšlení kde se všechno hledí dokazovat ani bez na víru on be a to je to jako ve středověku myslím že kdybys například přednášel ještě a nesnažil se jim tam vůbec nic dokázat že by to mělo be učí účinek když to dokument jež ukázkami ano. A tak to dělal ježíš kristus z toho se měli poučit on ustavičně ukázkami podporoval víru ustavičně důkazy podporoval mně bylo tady to panno na před to nebyla schopna nově opakujícími se důkazy stále stupňování mít podporovat víru člověka udělat ze sebe víry stal nebyl kdo ho kdy živnou přivedou du kázní. Si že ježíš kristus v první zázrak v ani na jest že u dal za okolností. O který svatý jist tomu rozuměl pravil a uvěřili jeho učedníci. Tak za o to to to se stalo začátku těch při je o byl nevěřili za své. Protože když je mu vstoupil téhož může nebo do pod u tření tak museli věřit a najednou při prvním zázrak u k při prvním o bez tedy sto ten se ukazuje že mu nevěřili a že museli uvěřit na pomocí zázraků. nikdo si ten nevykládá že to be bez kazů protože se může čech opět o víru bez důkazu jenom při li musí se opět a oni proto že sami nešli. Tak jiným sbe věnovali jít jinde měly za se že si opatřoval li důkazy. Že že tedy bez důkazu nebyli oko ab proč tak málo bez důkazu lidí. Kázal to ji tak že do ty výsledky by tak u boha dejme tomu bez ve si za po terezy stavy věž za bez důkazů dlouhou dobu není to pravda v předškolním věku našla u studny obrázek kdy ježíš kristus nabízí samaritánce ženě pěti mužů věčný život. To byl pro ni veliký důkaz protože o na sto pochopila když věčný život nabízel ženě pěti mužů proč by se měl chovat muž temně která nic takového ve o nedělá ne zeptal co rodičů co to bylo vede od a dále ano kdo by se mělo řekla a a tak to cestu bohu otevřen od na první důkaz a kdybych se to vede dál podle jejího z be životopisu tady vám dokazoval. Ad ustat abych vám ukázal že ona měla důkazy na každém kroku. Pro tu pro ten první důkaz milost za milost bereme. Ale opravdu milo za milost kdy musíme tu první milost kterou me správně užívat i tak nebereme dalším byla za to první milost milost nesmí upadnou zapomenutí kdyby to byla slepá víra tak u padne. Milost musí být i i tak do posledního písmene v tak chci. Proto když ti žáci ježíšovi vstoupili do učením ježíše krista tak tu mi si že mohli vstoupit ježíš kristus hle ne na sobě tím že je buď je čti. Protože vydat zázraky odpouštěl říct janem co všecko abys si dokázali tu moc o nedělo kult tomu bližnímu a taky u listím žáků. Aby uvěřili aby ta víra byla živá tady na pořád než kde na skutky. Nebyla jedna za mezi skutkem a mezi vírou ano a svatý jako ve a když kdežto svatý to on taky říkal mnoho o živé víře a my si to zrovna takhle stanou přesvědčíte že to přečte no tak to by bylo. Je třeba vědět čte se váháním ve třebas toto tanec jako příkladem toužili vy je příklad rozumíš ale ne aby se jsem na varovat pase jsou z aby je všechny omyly všechny chyby které dělala ona to ona si nepřál protože tou cestou těch omylů tak těch těžkostí ten nemusí ani jeden z nich ani nezdá as z toho důvodu že ani nemůže. Jelikož cesta kteréhokoli člověka tak jen ne na po do být na nás ještě nešli bar v ba není v ní. A co na to tu beru existence lidstva stejnou cestou bohu ještě než si ba čili my nebudeme cestou svatý terezie ve cestou ničím nikoho jiného ani svatého pavla je to nějaký kabrňák. Že bude jenom podle obecných tam pole. jsou zakotveny ji život ježíše krista a jeho poučení ano to jsou obecná pravidla a a to dycky to na na a přikovat ve svém životě na to lidství. Rozumíš čili když tady ukazuju na příklad svatý terezie ne tak mám za to že to budete analogicky dělat jako ona třeba když zjistíte že vaše je lidské schod prosimvás z my si od dejme vedou. Tak jak toho o na od nich odstoupí te. A o jež se jsem mocí boží která tomu vnitřní ten vnitřní smrti vede ne. As a k tomu on tam zadost je osud zná se tam v tom může dospět této vteřině k oné a že se od část a ne protože to rozkvětem z toho důvodu že nechcete ale ne že byste nemohli protože jste zamilovaný do sami sebe příliš složitou bytostí. A ono na tom co dělat tak bylo něco dobrého a ona se zbavoval novou své za pracně. Sama sebe a říká se tady a že jestliže člověk nasadí který prostředky modlitby. S plnou důvěrou a o to těmito prostředky se snažit tomu bohu prorazit o na by vyvržen za to za tu mu věru tak to myslel ze kterou se modlitby chápal proto pro se a co je to za jednání od boha jsem se přesvědčil v koncentráku jakou důvěrou se bych že důvěrou jiná. Nevím jak by to vazba ale nelidskou přít. Tedy kdy tedy op při cení boží byli zachraň naživu. Když je tam william nebo ničili ty gestapáci že za viděli že vy by provazy aby se před je to tak co ten který jsem byl by to náhodou po la. Který se co meč nemodlil upřímně z důvěrou o bohu bez to byl jak tomu četní to svatý štěpán zničen tím gestapákem při modlitbě a bez se mu z za málo ty jsem vodejít z kde by bůh po jez po pro to do hlavy a zabil ho. Tady je v bují bůh. Ještě oddali jednu ránu by stoly aby mu dokázal kde jeho bůh nikde nepomohl. A ten na text modlitbou takle zemřel kde důvěru v modlitbě dělal nepochybují měl proto bez k na tuto on prostě ten člověk se opřel než vědomostí o sama se ve vědomí o si myslí že o pána boha ve jeho modlitba nedošla k bohu vůbec protože modlitba nemůže být oddělena od života. On nechtěl život se o se chtěnou modlit za ten život letem vět o ten život musel ztratit přestalo správný kdežto dejme tomu nechci do úkol za jsem byl ve vší ale jsem se nemodlil v chvíli je dostat pak chtěl zabít nemodlil na to neměl stát rozumí jsem neb se napřed se dostat o poznání tam v tom za bez stavu modlitby ani o prvně jsem na sled. Tou modlitby se nepřešel do toho s tou poznání vůbec a vůbec jsem netoužil se dostat k bohu a přece nám si vzal li jak je se na světech tak na vyšší úrovni na tamto od starat ut čili je mi ukázal cesta jde úplně jinou jinudy. Že totiž nemůžeme nikdy ani nemáme nikdy napoví napovídat pán novou co udělat. Když to myslíme jsme co je to nejlíp za sebou ano. A i když si myslíme že tomu bohu věřím dávní prokazoval velikou důvěru v okamžiku velikého utrpení není na tom žádná pohoda z naší strany to opravdu jsme dobří od spis. Tu přestal sklem v jedeme nenacházíme spásy pro pro pro se do z toto dítě říká že ten člověk prosil za sebe a nešlo o boha on prosil za zachování stvořeného ale ne zas pás. Rozum onomu o spásu nešlo od jako tam než co začátku a ničíme zachování svého života. Tak o les tak vešel do vody po že by vůbec nebyl sám sebou tak do si že ano že je nevloží když že že ho protože přes se vůbec kdysi přes vůbec se k oni o dnes není obecná od li on neuznávají jsem byl ve li se překvapen od začátku cesty vůbec el u na teď ještě víc jsem čekat ale že to co jsem nepovažoval za modlitbu pro stali z toho se měl naučenou. Od nebo pak vždycky je a to jsem považoval za modlitbou jsou na sobota nad o libou vůbec není to je bohužel. Takže dejme tomu když jsem o david tím let na střední škole přesto pata pak bytu aber se mít tak unešen že jsem nemohl ani dále či i těm na něco o dal pozor na to co tam říkám to že říkají. Tak to byla modlitba. Tak to byla modlitba rozjímavá která přecházelo nazírání a ne nepronesl jsem ani slova o modlitby li to nepřešlo se svou předměty ani jsem nepotřeboval to nějak definovat vůbec. Ne ta se neposlal tak ten poměr k bohu formulovat tes se utvářel tím u řešení nebo na to je ten způsob modlitby druhý způsob sebe byl tam začátku ty cesty se na světech a nějaký měsíc když jsem přišel do toho mu za a bez by ty jsem se vzdal dosavadního smyslu života. To byl správný způsob modlitby jsem se vzdal bez povýšení bez beg i do váhání bez vede nikoliv do. Reminiscencí bez pocitu hořkosti dosavadního zcela jehož se mysl do života je tam celého smyslu života to byla správná modlitba na velice vznešené úrovni jsem neměl páru o tom co je to modlitba prosim bez jsem přitom jsem přitom nebyl. Ten můj život při tom nebyl ten život ve jsem před tím měl ten jsem opustil apod ve se o op za rozepři tam nebyl tak byl se mnou. A tam to to se tak o zrovna tak tam nevyslyší formám ode tak tady se opouští sama sebe kdy opouští tento svůj život ježíš kristus od otce vyjádřil tímto způsobem. Nikdo nemůže dát více svůj vlastní život i řekl ten život musí v takže od tedy jehož tedy jsou částí to musí be do modlitby vložit to toto to je ten nepochopil že toto se se právě od vody by se toto modlitbě nevyskytuje tak to není pravá ta nejvyšší modlitba. A jinou vyšší modlitbu neznám než vůle tam nepadne jedno slovo od pří. To co jsem začat vůbec za o nebude považoval to se potom kdy byl kdo to vlastně modlil to bylo velice účinné. A dáš mi tady to je s tou modlitbou men beze bez bez sebe a stal. A jestliže ten kdo se sebe vzdal tak uměla a jak se nepoznával be tou modlitbou jak s tím bohem všechno. Rozum mi dale měli tak pak je pravda. Že do takové mínili jak se člověk vzdá sama sebe při modlitbě do takové ni tady je bohem. Bez jsem do určité míry to ne v těch sedmnácti letech a bez jsem o ten do daleko větší míry v těch chtít od totiž se z těla tak po tak svět složeno tam v tom o centra proč asi s z s. Protože jak jak to je tak jak o to že to že tady byl spal na ty mi stupeň. Před tam v těch sedmnácti letech jsem se dověděl dvojí tečka podstata tvoje je nesmrtelná a vedle této podstaty všechno jem be ne když projde prosimvás s ll poznání k sice hezké ne a velice stop k bohu je ale není úplné. Kdežto ve protože jsem tím nemohlo kong ve kteří ji za jsem potom dělal jak ten nesmysly jsem potom na tom skvěle poznání dál tak jsem opomíjel světský život tak to považoval za nic to by stačím aby to byl prodal jo. To byla moc nebo dal se mi na to je první momentech pod o tom jedné začala se bál a ježto vyprchal ale jsem nebyl schopen svět v činnosti se nedo o be není spát číst studovat pochopitelně vyjít jste on nepotřeboval vlastního děl protože jsem vrcholně opovrhoval světským životem a vším co s tím o život ten. Souvisí. Jsem byl svědkem toho aniž jsem to věděl že jsem toto or zase atd jako ježíš kristus jak do ty pochovávají mrtvé to ještě nevíme o kromě živo začínat tam do zase skýtal o ale tam teprve začíná život rozumíš mě. To bylo velice be poznání a velice nesprávné. A pocházelo od po a to jsem nebyl schopen ještě víc toho za chytit. Pro svou malou znalost sama sebe ale tam v když v tom potřeba jsem se přesvědčil že jsem vám na ta je ještě od bez do ve za sebe ale když jsem to složil bez pomyšlení na od tento odložil li život bez ohlížení ano tak teď tady byl bůh ba tety dění na že dával pro krám že dával program. Jedno ale vel bez od si je se pak a toho stopa domu vše o tělo berta a na a je tam člověk přes jsem který si odvážil proč svou proč co je postavení které že by měl v poli je to s teolog ví. On totiž chtěl postavit do rodina dětskou bází nebát se toho on to je totiž dominikán a před co představený toho celého řádu li v něm pro německo. On totiž zásadně chodil posvěť je pěšky. Ne sice sám nýbrž be dvojici by mně ještě jednoho bratr nad sebou. Či domy vnikání jsou toho názoru že kde ba nebot ši. Ses chromá dívej v mnou v v v k o vším tam ten bůh z mít je. A oni když kdo ba tak si pro tohoto jeho který s nimi šel při obřady toho boha toto skvěle v po takové dvojici chodil po německu po v rámci ano pod v itálii ab po mnoho jinud to prožít co s k omeziti všechno. A všechno pěšky absolutně chutí pozoroval všude přírodu a s pod stromy zvířata. A potom knihy se dodneška vidíme co mohl nikde napsat při do vědní. V tom že do kažte ani ve co musel po pád modlit na to všecko te ti to dělá to oděl pěšky kde se s jeho opisy teď promítaným kde a tak tenhleten aber tu s aby on s. Se snažil o to aby tehdejší sta při do vědy při tom nálad li ke stavu to je ak cestě k bohu. To musím z jedné veliké chybí že ten stav tehdejší při roviny považoval za to z s nešení si my se to nepude nebo z s. Protože pomocí tehdy tehdejší znalost při na vědní odvozovat do toho lidské že. Pravdy ne. A dneska nemůžeme toto úplně opřít ale ten princip je správný. Život neoddělovat od modlitby nově neoděl od života. Ne jako do se odebrat ze života pryč odejít jak jsem měl tendenci ve svých se v nás světech odejít z toho světa to je poznání velice chabé přestože postava do od ó prosimvás. Kde nebyl schopen v u ne víc špatně si to vysvětlil patra nás pak musí dělat si taky špatně vykládal všech. A věřím že pocházelo od vás z s a ona mně z čeho nerozuměla s tím s s třebas při první by svět a my se mi byla bede zatím hlasem je to by tu za je to asi s pletl nad od všech válek mu prosím li tak i to do pochopit hlasu božího když že naopak mi řekla o jista dole straně obec na poli setkat. Ta musela noci chudák se li vím o stal se přes to jak to stanu hnací sice napověděl asi správná nebo nad to nepochopila. Nebo když měla umřít tak kdy bylo řečeno že nezemřela zvítězí v že jsem si to s úsměvem ten na popraviště ovšem umřelo. Vedle to je mysl do symbolicky a tak bych se mohl rod. Nebát převádět stanou zákona nabylo zákona věci prosta napsány zdánlivě úplně opačně než jak přestali protože ten s čím o znamená něco jiného. Než jak je to tam napsáno na příklad dejme tomu s s s s si bo v velice důležitý tedy o které o byl s tak i za dobu nějakými proto člověk který tam dostal za toho bez že poznáte podle mnohost ba ku v je taky se shodovali rodič se u tam v tom betlémě ano. Betléme betléme nejsi není ba dali se mi při ve svým městy s kým ním nebo co z tebe narodí a tak dále. Tak to dopadlo tak tedy kdekoliv statí před kristem velice dobře ale tam byl taky mesiáše po za teprve toho že přeskočí nejvyšší hostu vyšší věže chrámu jeruzalémského ani co mu nestane a teď všech to je ten satanáš pokoušel o to by je samá mnou. Když přeskočí š z této věže opadnout anděla pod v tom osmi. Slovy ani se nestane po učiním to protože to neudělal. Tak to důkaz neprovedl před židy aby měli právo o nevěřit. Že oni nepochopili že to z přeskočit nic věčně je a úplně jiný smysl než jaký oni tomu potkal najít oni se tak si skočí aby to uvidí be a on sis k činil on jste o sto chrámu jeruzalémského skočil mezi lid fakticky. Jak nám byl tam dnem pro ty kněz je tam neměly oni vůbec přístup lidi. A on ten vám postavena na dvou ba sví na o není tu ku a v pravdě. O které v to v tom modlení řekl že to nebude ani na žádném místě ani zde ani tam ani nebude třeba tomu říkat žádný slov. Toto ve na citem nepochopila on to pochopit tedy tak pro toho zabili protože z kde jistotu že to není ten pravíme s když si neskočil jak je třeba kde jsem tyto tyto symboly taky do toho ocitat ve nebát dokonale nepochopil ale potom když je to tam bezčasově bylo najednou vysvětleno tak jsem měl přece o nejenom o k letní z mít úkol ale měl jsem před sebou jít zase mně např sám před pis. Obecný předpis ježíše krista který postupně vykládat upozorňoval že v tom obecném při spisu to hlavní jsem neřekl dost bét je to tam modlitby se životem. Vy nevíte že ježíš kristus byto být živ nebo co se neustále ten nemožné. Ale tím způsobil přední modlí je nemožné se ustavičně od li. Představte si to že by překonat to říkal jako modlitbou aby to do tak o by vůbec pojem povolání vykonávat prostě. Od světa přecházíme tření jakoby to jsme tak jako by byla jako je by se byl mýlil o jsem nemínil o mi jiný způsob modlitby denně. Než je pod je modlitbou te tak jednota toho života s tou modlitbou to měl na mysl a jsem tohleto nemohl dost dobře tam říci protože mně v tom v tom mém tu za napiš toho alejí jde aby tohleto bylo mohlo odděleně někdo vší o nebude čista toho od modlí vyd. Takže od vody do se to napsáno pochopitelně o jednotě modlitby ze života o je to jinde napsal. Otázka odpovědí ano kdyby nám oku tomu s a tak na tomto řekl do proti mám na mysli a za tím by činu. Do tam des o to na po vydání není vidět že by člověk jenom sedět a jednoho ve ve z to samo vrátit toho máme jak to tam nebylo řečeno a že to přehání když to v pořádku ale jsem tak je ne tak že dost aby řekl. Že kdyby jez jenom seděla ale děl el. Tak je to. Tak je to něco z byl něho o nikam nevede z toho důvodu. Že kdyby je řečeno buď proč je anebo studený jestliže tam jestliže tam je obsaženo něco co dosud citech nevyčetl a dokonaleji než v jednom v tom co ježíš o určoval na jeho životě. Tak to není vina církve je že to napřed na nýbrž šel to je nutná doba zrání potřebná k tomu aby to tam a šlo od to je to pak je ten s povinna na ten výrok k ta dané jsem tan citoval v tom spisu. Tak visí se při pochopí to co říkám proto jsem to odvolal před tím soudem aby nespálil moje spisy od se chopí tak že ho učitelé aber tam na povýšili v tomto století na svatého ne oni po práci. Ale musíme na svých ho povýšil svatého asi roku třicet nese třicet toto trvalo vedle osm set let do po výši. U znali konečně že ten albertus muss učitel tomáše tak kdy zk jeho učitel ekg hadu v měl pravdu. A že nastala doba kdy přírodní vědy se musí se tat znovu k náboženství. Kdesi jsem ve se ptají to bude tragické ale za těch okolností ze jakých se hlásaná třebas to je. Co je tady taky to proč zase na opak se drží protože vědy určité úrovně. A říkají za mu nic není tak obojí obě stali musí slevit tato moravy kterou se které se dožít své dvě na kde je toho a za ten ním be to daný který se drží kterou je kde něco ale to něco co je za svými nad vodami který se žitého li to je ta takže vám naštěstí učení že krista takže přestat. Podivu podle od obrody na to jsem dne nikoliv v od obrody dát protože vědí asi bude za se svou cestou ale sblížení musíme čekat nestane náboženství na věci musí být křít při je tak jak opravě učil aber tu a proto si než kdo v atd kolik pavel sama na cení jsem velice zjednat co z toho by vedou cit jedním z to to vede ta věda že. Pojem ž cenu jež taktně postaven přestat mít a to proto než té. Za tak to nedá nad na ve mez nalil nebo je na prosby mezi duševními stavy neuznávali že otec který je na nebesích že to je stav stav z vpád si kde je potom s v tomto stavu tak je spasen. Máme za když je vědomě člověk spojen s bohem trvale. Tak to je z spasený člověk jinak stanoveným pojem ba čili není správný ale my jsme si tady toliko říkali že být trvale spojen vědomě s bohem jednak své stupně. A jednak to nemusí být trvale to proto ba je se potom li který svatyni pak se to co třebas duší. A že tedy to si dale dalšímu ten do moment spásy ti no a takže i je napřed taky moment spásy k ve že to je ta slepí a ten maličko ten maličko s proti věčnosti jo. Tak by je li si že jsem měl ten kdo to. Najde ve svém životě takové prostředky. Pomocí nichž může být ještě za tohoto života ne po něm. Ta doba les pojem s bohem ano tak tak podle jestli poznával za nesení z vás jestliže to prostředky ne ale bych jsem nechopí důležitém najít chopit cely a ještě mi neuspěje jestliže se dostane do toho stavu nebe ne tak jsem jak my tvrdíme není z na od nejsem zavržen ale za onen spočívá v tom ten jež se to tam tak. Nazvat. Že není spojen sbohem po smrt je asi ta přít ten život o to o věž že když ho bude dal tak hosta ztratíte život který tady měl. Ale je tedy třeba prosto aby četl z pase aby ho ztratil dříve než umře fyzicky to z tady s život najde ho dal a to je také be voda z vás to mi na to na vás. Všechny ty pod je potřebou s dobu z z z z revidovat ani je ten nese ten by se na sedí. No tak vše to katolická své nebojím na tak sedím do za takových hle co to teď jsem to jsem ti je že by ten okolností které byl silnější než. Někde kteří že by tam se dostali do takových neblahých konců. Že na bože jsi se stalo jenom otázkou víry. Tebe a protože čím dál tím méně lidí je schopno a ochotno slepě věřit tak kdyby to takle pokračoval dál tak na protože si musí zmizet z povrchu zemského aspoň v čest. To nestane se to nestane pro svod co zabránil věci které chce konají to prostě každá chce dvojí budujeme na kterak co tam ta a tak to nastává ne. Jestliže opravdu ne své be toho a v vy to s tou s tak. Tak ta jako takový je věčný. Ale před ni ba ani v tom stavu věz ale není to neubírá li co si to stavu jako je věčné to přestože jako jako tak je věčné. Ale. Co o i za bez tak to pekla u mně co je žádným stavu kdy věčně nepobývá te to si všimněte ve jsem životě pobývání v tomto život je to na co o co s tak jak se taky oči si bych tak řekl ne spíše není věčné a nebylo by to ani řek bych u na s to je to první stav člověka protože obývá ani on tam malým někde v z se otupí osten toho. Stavu. A který činí peklo peklem který činí nebe nebe jem který činí tekl do ráj rájem a tak na tak že když si člověk styky ne na nějaký stav jakoby měl nebyl to já. A proto na tak ještě by to tady na světě. Vstoupí do stavu blaženost třeba co rajské el. Tak nikdy padne z toho důvodu že od tady se musí tím jak dnes je aby ji v duše na nemusím nevnímá to ba ale takže on je a ne protože přestane mým ten stát. A teď jestliže tedy je o nikdy tříd neboť dočasný pobyt v tom stavu jak to vidíme konečně na na pobytu na to co světě pak co je co je z vás a když to všechno dočasné z nebe a země pominou co ano ovšem řekli když kristus z nebe a země pominou co na po do tak jsem na stav nebe nýbrž nemyslel na stav za za stav nějaký země v tom jsem na fakta. Tady viděl před sebou nebyla jde tady zem atd to povinna ku ku no prostě je pomíjející pomine že stvořené pomine co tam máme povinnost ona ta podstata pravdy která v tom zakotvená v taje věčná. Tak teď třeba říct jestliže je věčná podstata toho pro co se dostávám třebas do stavu ráje do stavu na stavu nebe. Tak když se dostávám do tohoto stavu tak k pak tu prostředkem který z tam dostávám. a zase je z jeho ty padá vám proměn není věčnost u ku tak tak jak si to představit křesťani že by se to dalo dědit nebo co dalo by se dalo by dobýt natrvalo aby to vzít z tak tady se li bych nebyl srozumitelný ž máme. Lidé povolané lidi o volal ale kdyby volené že ano jak se praví v bibli. O povalit ba od volených ne. Takže dejme tomu kdo z do sebe cítí být ó něčemu. To ji o čelem ten je povolal neboť zatím mně poklad. Kdo a je z toho povolán po o to s tím vy vodí. Tím způsobem jak to dokáže vyvolenost to znamená nad ze stavu čeká zase dostal do stavu jaké si definitivní tak je třeba vědět že ta vyvolenost svojí u porobení. A svoje trvání závislá bohužel na tom prostředku který tam co je to stát a ničím čas s tím se dostane člověk něčemu věčnému. Potom věčným co dostane k věčnosti. Takže dejme tomu časem modlitbou kajícnosti mravností dostanou do stavu nebe protože může podařit nebo nadšením zaujatostí se dostanu do extaze do stavu nebe prosim tak to na tu ty padnou z toho důvodu že ten prostředek bez tam dostal byl časný. Proto tady v tom věz misse spasitelské úlohy ježíše krista. Ten prostředek je tam i prostředek ča jsem tam dostanou pomocí měl toho tak jsem tam na věky tak jsem taneční tý. Tom jo ab po tam o poznám jak to poznám když někdo vejde třebas do extaze tak s poznává že do mým vešel je to začlo. Když doby je do stavu vyvolenosti způsobené věčným prostředkem bez tou snahou svým nadšením svým citem si to o extazi tak poznává že tam že tam věčně je te se na.