Karel Makoň: 80-18 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To je větu jez je to je bez to bolelo svět a nebot tam není a si na to by ba ta nebo ne. To mi to ne tak tam takže z prostě by řekl jsem prostředek. Vede jenom k časné odplatě dočasné a o tak proto žádný který udělal člověk na světě nemůže bez věčnému zavržení a o tom o liž z řeky říci že každý si bude odpuštěn na hřích proti duchu svatému všem to co jsi ten který si proti co to to se domu do kost ano. Cit protože ducha co to znáte nebuďte řeči pro k něčemu co nezná a kam jsem do bez dostat tak si že sem vysvětlil aspoň začátek toho že člověk může proniknout do věčnosti dvojím způsobem dočasným a nebot trvalým dočasným vždycky když des svými prostředky a. Toho malým když dochází k poznání prostředků věčných kterými se tam dostat a a ten prostředek věčný který po za to je existence např. Věčná existence když se tam setká s věčnou existencí takže oni víme že se jsou části ní. Tak nikomu by to mělo ti k rozením že jsem si to začal jsem začal být věčným taky okamžiku to je nesprávné. Že jsem začal si o vědomou ba je jenom uvědomovat věčnost o co se mi stalo od těch sedmnácti let tak to nebyl stav spásy to nebyl stavy voleno z to byl stav oba dosti to dostat osvícení svědkové a ten to jsem kdy padl. A tady právě by která by byste rozlišovali stav osvícení se vždycky z za se o to co co do pochopit. Asp atd stav trvalého spojení s takto o rozpojení hle je ten o by do plný z stavu osvícení jenomže pramení z jiných zdrojů do s do do vědomí co sto do jsem co zdrojové lásky tak dál jo. Takže člověk poznávám třeba že bůh miluje že to není člověk který miluje. Že bůh existuje že to není člověk který existuje. Tak co samo jsou dostávat lid závěru které jsou neblahé ne že toto všechno klam. To by měli víc tří na že ti svatý že toto není k nám. To je to odvozená a pravda konati vně správná na města ale odvozena to jako dejme tomu s to extaze je na tím je spojení s bohem tak ale odvozený stav be čas není není to z asany to vyvolení není to nic takového to jeho osvícení svědkové které do se po mým ne protože to se těžko viset na tohleto ale přitom o rozumíte syna tak já. Nebo nějaký příklad to ukazovat jinak na vysvětlit vyložit. Tak mám si říkat teď jako já. Tak vypadá jako jsem moment v si tady nějakým způsobem zavrhoval nebo opovrhovali není jako něčím nežádoucím opravdu cele to řešení které naši křesťanští věci extatikové. Se mi zdá být takovým provizoriem se mi zdá být na hračkou vím řešením. A to z toho důvodu náhražkou vím že oni celobytostně k tomu bohu nešli kdybyste totiž člověk tomu po mu odebral celou svou bytostí sice teoreticky. Snad možné ale prakticky nemožné el tak by opravdu moment z vpád jsi jsem musel změnit ve stav trvalý stav. Protože však ale člověk může po o jenom s tím s to s čím vědomě k němu kráčí to je velice málo z toho čím je. Tak ostatní celou bytost tvoji nechává stranou a tam to na cesta nazpátek do toho stavu oddělenosti a proto jsem proti. Tomu momentu spásy ten homme spásy způsobem jednostranným vstupem do věčnost jednostranný. Takovým když plných tím jak tomu říkám vody v u úrovně na které člověk je to víte s tělem nahoru to co ta voda se usadí dole nose padne jdou jo tak to asi pallas extazí. Takže toto řešení považuju za provizorium pro není a za něco nežádoucího z toho důvodu že jednak málo rodiče schopna toho. Nadšení měl. On to obětí které vede tak vysoko pro je na věc o to by nevadilo ale za druhé že se odtamtud zase padá. Se opravdu do je nám takového stavu blaženosti co člověk považuje za stav nebe je to stav právě a z toho se padá se ve od ale musím nesnese tu míru blaženosti kterou zažívá a protože ji nese se tak se učiní o tu po je jeden z důvodů ženo budu před o důvodech jiný. Takže přestane zažívat a tím přestala tak i ten stav toho ráje existovat ano to je důvod pro co zraje padá kdežto stav nebe věk byl jsem byl vědomý mají přestaň je to tak krista blaženosti tak nebe není stav blaženosti. Stav nebe je stav o spojení s bohem všemi mohutnosti lidskými k jejich úplného mu mít denní. To znamená jestli jsem schopen milovat jsem schopen poznávat z jsem schopen existovat jako oddělenou bytost oddělená bytost si myslím že bil do existuju poznávám tak když tímhle tím vstoupím do boha. Tak odtamtud bez vstupuju z kde když to budou jako s tím co jsem tam vložil. Nýbrž je mi do pro denně jak je ukázáno na uši svaté na boží věc a odtamtud je přichází odezva božská za moje poznávání poznání boží za moji lásku láska boží za oni existenci existence boží protože jsem se dopustil než kde jsem bo o tom o to s boží to nebo to je jedno z vaně ve strašně slova záležitost ne ale jestliže je a to pro mě. Stala že nazpátek se nevrací boji věd. Tak nemůže stát existovat nic lidského a poznávám že neexistuju je nemiluju nepoznávám a že poznává jsem toho svědkem toho. Že toho že bůh miluje poznává a existuje a to je podle mého názoru stav nebe je toho stavu nebe se nepadá je možno svým vědomím vstoupit a jeho svým vědomím vystoupit jenomže vystoupit ale ono se na pád od pozorní. Z toho stavu sebe padlo takovým způsobem že se to cítil o pro jako as zázrak jako jako úpadek jako zkázu jako u. Od konec milosti nějaké. Nebo jako za je o jako někteří dokonce říkají tak o be toho smyslu neboť ten toho ducha aby byl tak na nazval te pořád pád kdežto z nebe se nepadá tam když člověk svým způsobem tak jedno s tou byl celobytostně. Se tam celý odevzdal tak tam zůstává. Odtamtud se tady pro spojení s ze ram do se co potom dělat řeka ten spisem co žel že ona skal v takovém stavu jsem před na sto pisu od ocitali kolikrát jsem nepoznal jsem o stal do ruky že jsem to vůbec někdy z toho do tak to mně něco co bylo a věda tedy už. Neklame řekl v tak dokonalé lásky a ty je jemné před plníme přeplývání na pozadí vědomí lásky z člověka do boha a z boha do člověk ale důležité přitom je říká on to že po a a do člověka. Ten přít pro že jako oleje před plýtvá a tím je člověk spojen s bohem protože od jeho cítí že pochází dělá z ka. Jo to je tedy pro ten stav paláci. Dokud on pociťuje že od boha pochází láska tak je pořád v nebi pomocí lásky o peněz co jsem pod za že od ba bází jeho poznání taky tak i ten přípravný řek takže od ba pochází jeho lidská existence tak i takový ten přípravný mi na to pramen jedeme na tady škod jenom se na z ní. Ale tento stav se nedá o toto vše ve třeba oslabit. Ale kdykoliv se oslabí do takové míry že je těžko poznatelný v nebo dojem že by homo před sví. Tak rázem zač ne protože to bylo to nebylo pro něho. To je pro něho tak o pro nastat protože byto nepřežil asi. O okamžitě začne všechno možné aby se ten plamen látky boží nebo po poznávání anebo ty za se rozplameňuje v tom mohlo to musím říká temně světlo. Jak nejednat špatně to si to uhasíná ale milost neúplně. Je tam dobře že to se rozplameňuje se jsem to svět svět je stále věční a protože vím kladně nepříjemné aby to světlo be že je musím dalo tak jak neb po masku na tak tak tam všechno možné aby znovu se od svý tělo. El z padl am su odpusť jim praví měl stav nebe jo sta. Ježto dejme tomu to svatá terezie se bavili zažívat svoje přečtěte často je extaze měla nebo co tak ve s vjem málo do mohla noho svatyni nebo v ba co není v jindřich sůzo a vede stavěl na lidské které zažíval takže oni když tam potom to potom vody čili to co tam mezer řekl to byla blaženost odebrat do nebeská říkali. Je že ba na ve do skal ve se padalo al cítili velice tak jsem na sebe ten na sobě ten pád jako by ožení kde normálně ve při ve že nižší mění z tohoto stavu a ne tam nejsme tohle ke stavu ale jako nedověděl proč se se projevilo vědomi ale jistou uvědoměleji tak dober se těžce nesli tak dali všechno od nad zastat ono opakoval třeba je naprosto ky své vlastní jak se do toho dostat a pomohl jenom o ho za. Proto ta se museli padnou. Říkáš mi tady nešlo by tedy opakovaným vstupem. Se dostat do takovou úroveň kterou do tam že by to by drželo on to dycky ano. A tím ti říkají že ano alchymisty mají tento obraz o že on dobře vyznali za to nová hle v větev takovou rovnou na el tak vždycky obraz ukazovali a moci byl dole se narodí znaky kukly jak se narodí tak slepá nahoru která by zavřené. Na hořel je u od nic se od za to a padne na to zase dolů a tak se tam bez ekg ta opakuje jedna páté také mystický hodí byla říkají o ní. Ne konečna. Čili je vysvětlují od proč extaze je nemá trvání no tak se proti vysvětleno ale je obraz je to chtěli vysvětlit o nic tady extazi jo to v pro svět a dal je ale to od bylo to od od vědy nějakým způsob. Že to je tomu kameni o do tuto bral na pro ve jsi ne o li představit že by do bez tohoto bez tato fáze šlo. Ale ježíš kristus opravdu byl předepsal ve cele tedy bez extazi ji vede k tomu malému spojení s bohem přešli do za hodnou přijíti a nezasel odejíti zapři sama sebe byl v činnost v no a to je známá věc. Čili to je tak před když se ozve jeho životem jeho poučkami to to byla rovnou poučka a ten málo tomu se rozumět o pro v ne dál rozum. A ještě doplním be o život ten tak to postup je ukázal jak se tomu dospívá. Tak víte že lidské schopnosti se mění napřed na božské bytí jsou učedníci páně ne potom se o po tento božský dal od upírat sví a po určitém tichou do podobě dostavuje se o potom do svých stání stovek duch svatý ne který nepůsobí. Jako konkrétní lidská vlastnost nýbrž že to přicházející z po za těch vlastností to znamená kdykoliv vy ne. Na neosobní vedení tak on bede k tomuto neosobní vedení atd toto křesťanství vůbec nepochopil. Že přesto tu fázi smrti vede k neosobnímu vedení něčemu čemu můžeme klidně říkat stav spásy trvalý stav nebe. Takže dejme tomu kdyby byli v to co to nastalo bohužel kdyby byli ti apoštolové aspoň na jen život ve že města na bolestem extázi zažívali nad tak by byli zaručil zní vybavil asi tekou museli padnout z od vývoj tabor jak na odtamtud pryč. Asi tak ale ne by padli z toho když na seslal ducha svatého o mu tu z smrti nebo po všem po smrti taky že on na to nemáme svědectví nad anna že je v tom ten je ten rozdíl který jsem se snažil vysvětlit. jsem jednat a s tou vše do extazi jez proč radost. A tou vše tak vede to není sama extaze. Ale extaze je i to není to je od od z úrovně jedné a do čas tu příchod nebo vstup na úroveň jinou dejme tomu vyšší jestliže to o to se k radosti nebo tou taky protože jsem se vrací dotkl tuto za vero u bolí ano to je na věc ta se na je to proti sto z lid chápal jako jako nepřekonatelnou tou se tam be o brát. F. No jestli to považuje za radost nevím to neni na dost. To je nepřekoná dobra nepřekoná tato toho se tam dostat znovu a znovu tam být. Že ale to všechno vyskytl bují to co chceš ale podívej se nebo tu byl věci extaze extaze o pro přechod z jedné úrovně na druhou kdežto kdežto z s při stavu nebe není třeba s tak se vědomím tohoto světa si myslím. Že promění či ježíš kristus byl spojen s otcem jak to co je to byl a otec jedno jsme. Nepotřebuje neposlal proto ze sebe pouštět tento svět a tak nemohu prospěšnější. Aby se co mohl věnovat aby se pro mohl udělat vejít. Protože opravě do upadá do extaze jako třebas tam ta jeptiška nebude si jaký na od zkoumal filip z ve li. Ta extaze ale na ale na parabol jednali pak kama pak tento správně ocenění ho plně chápat plně stojím za světem z neri to byl extatik a toto si dovolil ano. Jako extatik to takle hodnotě přestat si to jako extatik vědec tam se o na extazi a nezávislý pak o každého kdo byl stavět sto do tak je to něco jiného ale on do rození extatik o upadal do extaze se často ale oni vyčítal bych pobyt extazi ustavičně ale todle na to že tady jsou li který poco o pomoci. Jsem si nemohu být pomoc sem nic tím čím nemůže být prost žen. Tak proto se extaze tady na také nebudeš pokrm a nad a to se mnou pomáhají těmi ten ne. Takže extaze je tam přivodili že ne ale vůbec žádnou roli. Nezažívala je tak panna maria při z do přitom jaký zvěstoval anděl zabil něco bez jsi tady to ani ti pastýři ty měli z toho nesmí jemnou o radost ale za o extatik ty vnímali ten ne ten z je přitom nebyli nevydržení když celý zatím zasel tudy dob do stáje tam se pokorně tomu liší od za že přes nějaké dary ba tak ty tři králové svatí nezažil tam o extazi by visel na o. Ve dostavit za symbolicky začlo li za bych si od toho betlema ano. Žádná z ani nikdy nikde jedinou co by si přiznal extazi byl křest ježíše výhodná pobyt při na a proč to si ji je že tam tato jediná stal z ne existuje na že my jsme ho za extazí ještě po možno že ježíš kristus umřel na kříži a ztratil vědomí tohoto světa. A dostal se do jiné úrovni v ti to by byl to jsou kde zas právně vysoko sto na ho dal je to byl za to. Ale protože tady hle. Bych něco k tomu chtěl podotknout v v to co a tak tam nadto vodu je te kde kde tak je to on a proč tam ta extaze je ta část extazi ne ekg es je. Že totiž člověk vždy tak vás ale zde na pojme jedna. A přechází do v ale do druhého je na. Tvoje nenabude začalo od ji života v poli někde sám ho tam vzadu v ne evangeliích že není co sine. A tohleto a převedení z jednoho jíme na je vlastně dokončení. Života na určité úrovni to jsem ve z vás smyslu to vypadá. A přechod na úroveň jinou o na je ale mezitím a tam ve se dnes sic bez ale vědomí to nechci říct ale ne tak v úrovním vědomí asi jako se tahle vědec jedno po shody do druhého tak ve se dostal do podle do pod z vody tak musí chvilinku počkat asi tak jak jsem to od boha na jednu nohu nebo na dvě ale je to tak pochopitelné že těm ten přechod z jedním podoby nabude nějakým způsobem trvá časoprostor. Věky. Že symbol trvání a tak jakmile se dostane na další úroveň. Tak zase existuje na tak dlouho dokud se nedostane na jím za kol. To bylo co z po křtu kdo dal mu do smrti na kříži. Tam se dostal na prchal úrovně učitelské osobního vedení a tak. a celý šel zase dál a tam byla nějaká mezera ale neměla povahu extatickou vás z toho vedu že to nebyla extaze ve řekli je to s tím co řekli když kristus protože když jsem ten ne doby je to co byl v tom hrobě zjevil jedné ženě na zahradě na tam leda. Tak říkal nedotýkej se neboť stoupá k od chci a ten kdo si to co vás u pamatujte to na on vědomě jeví takle rozumíte asi tak to nebylo opuštění tohoto vědomí tohoto světa. On se taky proto aby toto dokázal se zjevil ten jede tady důvod nebyl protože na sic. Jsem to vůbec nevyzná v on nám v nikdy nikdy nás nechal na holičkách nic jsem všechno nám vysvětlil událostmi to s to by se mi větší zázraky které dělal a ted ten zázrak vás uvědomil o tom že se době tamto výstupu jenom před že na byl zapotřebí čas. Z toho přechodu z této úrovně na úroveň otcovu. A ten často zapotřebí protože se on mezitím za skočím ne nápad do pekla. Neboť by se modlíme mysl se tři ode skok jsem modlíme vstoupil do pekel před do ve stal mrtví dáno beze tím vstoupil do pekla čili ode co tou přesto byl v tom být zaň let nemodlí. Chci a že tomu li tři on to dělal obé nějakým způsobem činný no jak to tam by se byl lidově to nebo tady vykládat ten vysvětlit dostat dost a v jo tak se nesla dala vysvětlit že to není extaze v tom smyslu. Že tam se vám úplně této úrovně vůbec tří nejsem vědom. Jsem si vědom jenom úrovně boží a duch je extaze o potom zase padla el tón bede případ ježíšův jak on se dostal se v tom do tam je tam na takových kolik tak tak zůstával po celý tři roky jo. Be bez zastaví o moci kdesi atd je zase je tam najednou ode dostával on tak věky v úrovni ano to je ten rozdíl maličký. Čili na ses tady nebyla tady to všechno vážit um právě tím co se dělo ještě krista musíme se snažit dokonaleji pochopit život ježíše krista be všech potom mastí jež tisíce žádného momentu nevynechával o postavit se za ani tam není žár dále tam to jsem z neváhá pata při dává tam není z domyšlen od dodatečně jak se domnívají kteří vědci v všechno o ten lidské ano. F. El tak jsem na říká do extase člověk vstupuje asp extaze padá z toho důvodu že prostředky kterými tam s tou byl se tam nemůže protože mu ano a tanec tak to nestane za že kalp mez by be bez pád si proč ty proces ty kterými se tam dostal nejsou do tak i je tak o to na tak je. To že jako on jestliže kdekdo z od ba s se když bych ne jo na tak na hrazdě nám tuto rodu doma něco co tu na vešli do a tedy se tam nějakou dobu na o své z s i po s tou svých ale ví. Nech od tam viset ve vší dobu ten dokud za jeho a on padne nazpátek tak je to s k k statické. Že svými silami které jsou dočasné a svou konečné aby šel pád tele se tam neudrží. A to je proto to není nic špatného li za protože o to proto ale říkám extase jak se dosáhnout tak z nad nimi prostředky že a ut tak nedokonalého člověka že katolická si des správně říká jak je to moc ne že extatikové op. Prodělané extazí projevovali ještě takové a takové aneb. Toto by nikdy nemohli přijít o člověku který prošel křtem třebas jenom křtem v jordánu. Protože ten neprojevoval vlastnosti extatika který prošel extází. Ten nabyl úroveň nabyl úroveň ale ne když si to co na určitou úroveň a zase spadl proč se padá z úrovně stane udrží ne na to dost po lidské síly to není vší celý od umem novém měl moc řeknu aspoň nějak nějaké ano. Protože tam se stačí kde jsem se dostat třebas nadšením zaujetí. Když se tam dostane člověk zaujetí tak při tam mohl zůstat celý z vůli. Jenom zaujetím bylo něco co ho tam do toho stavu ji. Stal se dostalo jako zaujetí u spadlo tak se on zhroutil na spát kdežto celý se dostat je do na vyšší úroveň nestačí zaujetí jak se dostal ježíš do jordánu mez to ne. Že dostat se na tak to rozvinutého lidského života v tom pravém slova a nejlepším slova smyslu že byl poslušen svého okolí. A přitom byl v tom co jeho od co se snažil o to ne. tomu mu to šlo samo by stal se samovolně po tomu to vůbec nic nového nepřinášelo o dokud ten bůh snadno poznal že teď musím od toho od s tou. Od čeho odstoupil odstoupil od dosavadního smyslu života být poddán tomuto světu a vstoupil do nové hostu života být oddán od chci. Před tím musel být v kam celého otce a nemusel být poddán mu být poddán rodině tak jezte když kdo se ke svým rodičů. A teď ne li si tak kde mám matka a do to mít za tři nemám kam by hlavy sklonil k tak si mají v zda zvířata mají svá doupata ale syn člověka nemá kam by na nic. Že se z na syna božího jako vrozeného člověka měl pravdu o jsem tady dnes doma pod prozrazoval že se dostal do nebe a tam ten který spadl prozradil nám že se do nebe že se dostal sice že tam přičichl nemusel lid padnout na dostat prostředky nedostačující jenom na či mně to citově zprávy tato citová výchova. Cesta ska je velkým nedostatkem celého toho principu výchovného totiž oni radí miluji z třebas to co se to ono to stačí jež se se si skok protože on říkal mistře co co z celé duše jsem nic víc nic ti a to tří a miluj bližního jako sebe. Že tohleto člověk touto cestou lásky takle projde za stavba o svých lidských možností. A pak samo co co se dostanu do stavu nebe když to jenom to spor o tuto čistokrevně pro. Nikdy nejde ne v ale on si to o do vás jako na první tak jemu jsou tat jako se to ve jenom láskou o to jenom láskou nikdo dokáže né. To taky ukazovat tím ostatním do ten si nemůže tedy be do ve z toho kontextu tuto lásku a touto jako na první. Ale s tím ostatním ukazoval na druhou třetí pátou as touhou je v která je nutná přitom nebo pravé žádoucí vybrat splněna aby se ten člověk šel celobytostně na každé úrovni když na jenom část své bytosti. Pro že z nikdo nemůže je to po obě dopad s nebo zdát být si z mít o který jež vše je tím je a protože s tou by kde kde by nikdy též do extaze. Samozřejmě pro to z když to takhle formu budeš tak máš na tu ale začátek nedovede si kde mám ho vždycky proto že dobře že za je za této situace osobě řekla svatá terezie umírá horou o tom že nemůžu musím do toho od za všechno co ó ano ale nemohla mít ví. Tak to byl zažívalo pokornou. Ale nemohla vnitřně umřít a není pravda že by se nemohlo tedy nikam jinam stopy ve z nazí on totiž on říkal to jsem to říkal tolikrát chopí jsem jeho utrpení ve svých tak tam sto pro věčný život. A jenom od tří ale ne svým přičinění ne to co člověk může dát. Ale to co tam bůh za člověk přidané o upřímné snaze člověka vede dál než do extase rozumí když jsem na všem větší odešel. Prostě zaujat bohu pavel stal třebas svatá kateřina sienská opadl svazek když viděla proutku krásný kopretin. Komu svou jsou moc pánem bohem no spojit tak jakože u patrno to je stroze o nebyl při přít vojenský od ty ne. Ale potom na to dva to jsem jak z nazí a žádné žádný stav spásy jenom momenty stát o z toho litoval před se na dopisy kterým viděla osudy evropy. Například způsobila že papež aby k němu se vrátil do z toho bylo to vodního do a tam to od jiný věci kázala ale byla pocítit živa třináct skryto osud z nás osud a kolik od dole neuměla ani říct a sám dlouhou dobu po k toto mnou učila a přitom bych to o na takové na ten kdo si tak moudré a to vše co z extáze to na jenom extaze kdežto za stavu nebe. Ježíš kristu stará jim ne vědci dostal dané dopis pravda ale křísil mrtvé od nebyl z ti v dělal věci které o který řekl ale vi. Se dostanete na tu úroveň na které jsem z toho nebo vejít do ten větší věci než já. Ovšem musí napřed nad tu úroveň takže není pravda že by člověk nemohl se dostat dál než do extaze. Mocí boží se dostat na atd prosím že opravdu je tady spolupráce mezi dobrou vůli člověka a milostí boží. Ta tady musí být. Kdyby byla by člověk ne neprokázal všechno dobrou vůli. Ale neudělal všechno co z dobra vůle pochází neměli právo ani za ne hned milosti a do si přichází ale úplně z druhého břehu a zastává toto člověk svou mocí svou co dostat ten a to je nejen mít vidět v zahradě je třeba vždycky když ty dobře založení při lepšího učedníci tam usnuly to co je vždycky lidské. Schopnost nedokážu dokáže potom bůh který člověka op po v bůh a o neboť když tam křičíme kříži bože jako tohleto opuštění bohem způsobuje něco daleko vyššího než je extáze je něco daleko vyššího se ten stav toho s. Spojení jaké zažíval ježíš kristus kde těch tří let před tím ve stav který dává za z seslat ducha svatého poslat důkaz o ježíši kristu dávat říkám protože nám ale dávali apoštol taky neboť oni viděli ses ze ducha svatého o ducha svatého na ty které křtili do tak i jim to sloužilo k v. S. Když vy č dobrovolně na sebe vzal při jejího života s veškerou slabostí lidskou prosimvás to tam jasně dokazoval by dobyl neujal dejme tomu svatý joze v neodvedl ho do egypta do bezpečí před hor ve všem tak beztak bude potom dát to nezpůsobilo od nýbrž svatý joze vše co dostali to bych to ještě poslechl na zboží. Čas věk kdyby by byl vším moc přede rajský ne na kde se ten při když. No o tedy tom a dal vše nahoru na horu na na do tu karavany tak by ho tam do bez pro a be be ani ukřižován že by tam byl nedošel ho do do za sebe tím kdy vyčerpá ani to by se bylo stalo v on nám ukazuje. Jakou lidskou slabost na sebe vzal je na slávu otcovu tam taky ukazuje ale také slabost lidskou toto všechno dělal dobrovolně nemusel. On mohl bys z zůstat ve slávě boží on nemusel sestoupit ale nikdo jiný jeho úkol na svět je nemůže zastat co v jsou to chtěného a nemůže žádný člověk zastat když tedy z nem na od ve jsem na dodnes to ba co za o dobra extaze je za dne na od toho. Co člověk tady na přede ježíše krista. Si to ode extazi one o to se na deme při tak jesi dost aby to extazi tu obal nebo o to se tak anebo ale že si on při tam vstoupil to sice není vedlejším ode nevstoupil ale on bez chtěl mít k a o to postup ale dobro ho a my to neb odstup nebe dobrovolně na cestě. Kéž bychom to o tu o dobru a právě bych chtěl aby bylo co jsi přestali starat tak aby to tak do pro vodna cest tak bohu aby nemusel člověk nějakým na si jím být tam s to že jako třebas já. Aby na rozdíl ode mě. Šel dobrovolně jako ježíš k když tu s byste byli tak tu být ale nemožná jako jsem ve to pro mi to jak tady jste byli byste napodobovali všeh krista ne karla makoně ani ne nějaké o extatika to je podle něho názoru špatné. A teď je to a to ježíš kristus a nikdo jiný z tato díváme tak to je normální život s. Jsem nadaný časnými vymoženostmi ano a příslušnými určitému stupni o to nějak tradovalo tu toho že. nebi ve střídal za za tím ve o mládí patrně ne do zkáza to svatýho ze pro tu ono ma lid za něco co viděli s ním osob se let pod od toho u milo a protože všem na u protože se mi zázraky dobude jsou něčím přirozeným nikoliv nadpřirozeným takže promiňte mně když se byl jediný dojem tak špatní který ses tomu mým že mně jde od toho abych vás se aby nám li upíral právu extaze. vám je u vydělat jenom protože to nepovažuje za se vše vím kristovo. Nýbrž za nové řešení je. A vám toto před tím nebudete na co od dopad byla tak to není totéž je to do bez to se přece let jako na sebe ježíše krista bez za sela ježíše krista a ty o s tak vám mohu jenom nějakým jsem k tomu něco nějaký krmen ba říci a bez si musí jako při od vás tám je přebrat tak do tak přebrat protože bys tomu i kdy ježíš v tom co jej ježíšovo. A ne je to co je lidsky. A to je od každého kdo tuto cestou kde za všem do lidským nám o jsem poklad kterého si na to potom jste vybalit jo jestli je co je v je proti tomu co ježíš kristus sám na co s tím že od o tom svými výroky tady říkám tři je to proti tomu s to tak to za be te to není pravda a to se by ni ale jak vám říkám jsem kdy v tom o to jsem. Tak ku tyto věci najednou pochopil. Je možné se dneska třebas to zapomněl přimět k ti budu protože kdykoli potom znovu obě tak to přemnoho by stane jo. A podle potřeby prostředně ve které žil to vyvstane čele po bych neunesl. Ale když tato do mír kdy do tak je to potřebuju vědět o se to zapadne že kdyby to do pořád ve vědomí to bych domu syna oddat to mysl ve. Tak toto si před tím by k pomohli tu uzavřít do tu. jsem přes či ne přes se vše může se do extaze ano tak co je ka. Ale kde se jsem se vědomě svou snahou nedostal do města v tom muzeu toho se o t u z sama sebe do určité míry jak jsem se do toho a dneska mi na to abys to by to moje snaha se vůbec cetou. A teď je to o koncentráku tam se vůbec to o do extazi to jste na omylu nebyla obec extaze. Protože od do jiného do jiné úrovně stavů. To je něco jiný výhod esta zase padá a odtamtud se prosimvás nepadl berte na vědomí se nepadl taje. Ne jsem nešika se a jsem říkal to jsem a do o tom. V vše a to by kazí extatickou považuje za a řek bych je nedílnou součást celé cesty bohu i považuje za do modlitby extazi kdesi jako druh modlitby v kam modlitbu a na dna je pravou tam modlitbu po extatickou extatickou na proč ji onou prosebnou to soud podle nich li modlitby o tom máš pravdu. Je katolický způsob pojetí že extase druh modlitby jenom tvrdím že mi vším doba atd to co říkám bohužel ze svých vůle než že doba není od proto aby četl upadal to extaze a jez je možná a čest a jiná než přes přeje je extází. Tak je na se na čase aby než člověk touto cestou ušel. Za nebuďme tak zahledění do středověku kde to takovýmto způsobem koho přes extaze a ten člověk do za to velice s a všem bez tak za to by se dostal do blázince ano to za by nějaký měkce nějaký šoky nit syna aby se s tím toho do taky zabil přes nevědomost tato že nebe kde o tři zrod do něco a ne ten ne od od je tak já. Že jako božskou záležitost na to třeba protože si to co se změní na tak taky přes ni mění mluvím může čísle všimněte si toho čas zač o tom. Že když my mluvím no zde či své o tom je to než kam sám o byl o to jako on nutnosti i tak ext na to a ježíš kristus to ukázal při tak jít či neb přes to vůbec neukázal protože tam musí být fáse extatické modlitby to nikdo se u a co. Pak dokázal že by byl bez nimi na obyčejných modlitba a taky to ukázal. On s po mal modlitbu se životem jeho život byl modlitba jestliže život ne za vše není modlitbou tak ještě jsme jsem nezačli modlit když bys mi símě se modlím ne tak při tom všem ne o začala dokonce a nebo nebo se modlitba o něco co nemáme dosahovat a když to pán bůh nevyslyší jak v tom moc dobré. Z vody bez za své. Že třebas dejme tom a no a nebo na rozvádět ale si že všichni tady při znáte mně že doba není pro extase zralá. Jsme tomu od rostlina. A to je důvod proč jsem proti a proč mi to považujeme za za škol řešení bez této na ačkoliv vše teď to byla třeba že jinne o z váže ano nebylo a li tato tak nedovedu si představit mistra ekg nadace extazí. Vůbec žádnou neprošel a dostal se dál než kdykoliv extatik jak je to možné a za tak albertus z škoda že o nich vidíme tak málo a žena nebyli dostatečným sto. Co to tady od nebo z to dostalo na protože chci těsto pod na či na tyto od protože oni byli extatikové obr kola. Pro nás ne vším ba na ten strom. To je přítěž lidský život tady jaký při to za národ pro ty mít i extaze je to zbavilo od při dělat něco světského. jsem znovu zaváhal třebas ve světském konání tím se zdržoval na této cestě protože musí rozvinout tento život. Proč jsem zatím sebezapřením o že o ten život do do tu byla nám co všecko on se oženil taky z donucení. A všech to přesto že v ní. Co to kdyby nebylo bývalo extazi kdyby přel opravil byl tedy a pak protože to nebylo v plánu božím. Let tu cestu ne extatickou kterou tady skal hlásám. Tak ty bez se obešel bez kde býti let na němž se to stalo. o domy na když je to je že jsem říkal že je že ve nají ne pro ni a jestliže se cítí být ve o semen si toho vědom protože my si že se cítí být bohem tak je maximálně na takové výši na které by ježíš kristus od narození se ti to znamená my ji rozvinou tento život tak aby z chóru to prózy o život to se mohl na dál. A víš co bylo třeba aby ježíš kristus v této době dělal aby byl oddán své mu velí aby to co od něho se vody a on po že za do a ne ne na nemravné o to musím s to aby měl aby to považoval za be jde o že ji lekat něco radí manžel a může to považoval to za rozumné a mám ne. Tak protože tím s se dozví když na úrovni na které homme zahánějí z li že to ne li sebe a na to tak že se. Vší š. A zanedbává než ona z boží my čekáme že na zboží byli rad tak že když se to vidět be o berte na kdo o na tu na to nikdo ne že že když to tak je vidělo tak se mýlil to byl vám to bylo oděno jeho představy. Ale to by na z nebe je právě na ten který je na povídá a kdy chci. Na na to co dělat to dělat dokonce i který my již před či aby se mu o jenom to co nemá viztež na co na ta aby dokonale veden. Dejme tomu do si i na úrovni to co na ta tam by nestačilo jen do a ne a kdo to jsou pro mi dělal a tím než po tomto co těla ano a to byl říkam to by si z v živo kdy si to přeješ ale aby si z neklade na to že je tím si zabraňuje při vzestup na úrovni na které si nebo přechod na úroveň na doby co možná patří. Je to otázka poslušnosti a při celá cesta otázka poslušnosti na úrovni musim po z od atd kterou stačím svým vědomím kde mohu vnímat kdo by to po do učila rozezná abys to dobré nebo ve. Sk. nedostatek říci který jsem si netroufal na tam vůbec čas tam tak nebo u bez spočívá v tom že aspoň jeli jež tak je složky jeho učení učení o modlitbě a učení o životě oni napřed tvrdí že to tak pravda není že totiž se starají o to aby ten život do tam není aby děl v do tady jak tomu říkají oni ale bez přečti. Ten život staví na be nejvyšší koleje oproti modlitbě života aby modlitba podle tady přede a bude schopen ten o nebi tak mám vyšší postavení el podle a o tom tady je ve v duchovním světě. Kdežto i do mají be šel za ale ježíš když tu vy dal příliš života protože vono ta podobal mal život. Modlitbou. To je be tak tak jako jako ta naše tradice zajímavé že si to velice em nebe na to pod atd z s ših tradic třebas to ne tak i by jich protože vším čím jim přišlo tím neměla ale kde ten metrech lidské ale jede kde lettres je tomu takle bylo že pořád klade na první místo také to vše co tak pomocí modlitby. je on zůstává v pozadí tím i tam a be tam nerovnováha. Veliké utrpení všech který tímto způsobem nás je li vše krista kdežto ti učedníci kteří následovali ježíše krista a se do ho i životem si o začátku a museli museli nás to i života on si to přál tak ty po celou tu do mu pase na tak neměli nejmenší potíží. Že vy se stal třebas co on by mělo za ty kde to museli prozradit ni z všechno měli dispozici třebas ten ten vydal sladkého je tam na cení mu rovni. A tam bude pochopen tak jsem nedošlo dodneška se indové dít. Aba tak ježíš kristus je nám jasným vzorem nového pojetí duchovní cesty ale je předal na by pak na cestu to všechno s nad tak to jsem se do pochopitelné ale je to nemůžeme pochopit proč dělal zázraky když kdykoliv předtím nějaký ten krišna nebo jiný přišel v indii nikdy zázraky nedělal dycky tu na od ku tu vrcholnou na. Sděloval jenom přes celý i to by bylo odpovídalo tomu kol zacházení s těmi apoštoly u ježíše krista že měli dost kou. A to bylo vzdá určen jenom pro tu brzku apod tím ostatní od je to tak zvané externí učení nikoliv totéž tam kde se s tím smířit s. A co z těch některý výrok ježíše krista vidíme že tomu tak bylo že on říká a tam je dáno ani ne oni mají jen ničí na tak dál. Ale on jim to přesto říká těm ba. On jim dodnes jim a oni to symbolicky jen co on. A do chceš si bere to nemůžeš neví je. Před karel celou svou na ku do všech podrobností do všech tak jiný žák litrů i běžnému člověku ale aby to nebyla vím bere si vinni ne jak jsem jen takto zabalen do symbolismu. Nechci žít bohužel ale stalo se že i svůj život za to je tak do symbolismu že ani než on indové v tom nevidím přes je lidský návod takový návod který v indy dosud neexistuje protože když s te toto on vám živou s indem. Říká je li pravda to co si říká že to je i je lidský před by s od a dostat se na ta stavba oproti běžnému životu který začíná a končí na stavba taková že vede k bohu je nebo spojení s bohem pak ovšem je to novinka protože tohleto například krišna názor měl jsem řek bych tak. Ne jenom po straně jenom jako bede již proces a ty z toho děláš proces hlavní podívej se nad tady chci váš tato taky takle nechal a on vůbec nepřesvědčuje do tak je třeba a jenom chci říci tak je to zjevilo v okamžiku. Tam jak je ten stav pak je ten proč se to takhle zjevilo jsem to při tím taky neznal a tak jsem to nepotřeboval a protože tam je am jiným kam prostou to nějak ne jsem vím a přijde nikomu prosimvás to s za se o to říkám. Přeháním si myslím že ekg a to mi taky nebo ještě ten století. Dělali příhody a do pak i to by taky pseudo jo bytí. Ale jenom protože ta je před ty tyto známky tyto vědomosti v tyto zkušenosti potlačila protože si toto on se na tu jejich nehodilo ano. A jenom kolik tím zase je v nejvyšší cestě tím způsobem lidským či je odjela je tolik i od ostatního vyjdou. Od tak je do tak školu a tam učila stupně wu od v bibli ne z tuk mi činnosti. Ježto ježíš kristus učil o začátku stupňů činnosti stupně modlitby ale za to není jak o jeden jediný celek v to co na do dokázat proto že oni třebas ty jeho posluchači ty bavím ona s nesměli ale před rodina. Museli ale jak jemu i tam sloužil by k lidem neprotekčně kdyby na přijdeme to byl přišel nějaký batr toho šimona který nebyl tak jen třeba ježíšovým a byl by nebo toto padat z se li ven. je být je ten přednostně. Tak neměl přednost ostatní vědní neprotekčně být ve čili neprotekčně oba marně. A to jsi právě dobře pochopil toto dobře pochodu přemysl pít. Zajímavý že ten člověk to být jako jednotu a velice měl za zlé mystiků tak tuto s kým že pěstí jdou nějakou koncentraci odděleně od života o totiž dopadalo teďka ve dvacátém ztratí tak tu na obranu co dělat aby to dopadlo dala že oni si dělal nějaká duchovní cvičení jakou vznešenou soustřeďovací technikou. Ale život zůstával stranou a tak proto s tam jsem to dal že ten život pokud není výstředního charakteru může zůstat na úrovni na které je nevadí zase tedy katolická si kdesi takže by to vadilo a podít člověka ke zpovědi k svatým přijímáním aby ten život se také napravil aby tam modlitba kterou ten člověk konat co v tom právo nebo večera za toho aby odpovídala aspoň trošku k tomu. Životu jenomže těmi prostředky jakými katolická čekej as ni taky osten je do určité míry přes zažili o to aby se život svou úrovní vyrovnal modlitbě. Těmi prostředky které. A tady z tu tříd člověku k tomu tomuto vyrovnání jsem nestačilo nikdy k vyrovnání tohoto života s modlitbou. Je tak modlitba byla falešná o to jsem přišel říkali jste nebo ne dále. Ad tak dal či ba od začátku dokonce nestal se to na otčenáši. A život je také živý a protože ten člověk se s povídavě že bude znovu do ní. Prověřil jako dobrý když že to znovu zpovědi tak tam prověřil že dneska rozhřešení je s to za nerozumí ne o rozhřešení by tedy na dalo odděleni od hříchu o vás řešení od od de příchod totiž nebyl tím rozřešení bohužel protože on o znovu páchal a neměl o pravé prostředky jako nepáchat. O že o pro ty prostředky či je to tak že on si je člověk v aby nepáchat dále hříchy. Ty jsou nedostačující nikdo z nás ani ani že těmito prostředky nemůže pokoje je dosáhnout stavu který visel na hnal stavu modlitby o může modlitbou přes činnou prosim může el u o do ve se do života vysoce předstih hnout. Ale nemůže životem dostihnout modlitbu protože jak říkají přes ani život i příliš vládne člověka. Přišlo odvádí od boha je do tedy z vůdce je to s a ta je bez do postaven víte o to jsou všechno relativní relativní záležitosti bez tu postaven když to řekl jeden z apoštolů že celý svět je vedu postaven když to nemohli stavíte. Ale je třeba to vysvětlit trošičku co je to že svět ve zlu postaven. Že tebe do osel v tom smyslu žezlo v tom širším pojetím než jaké jako chápe církev. Od tradice vůbec taky jakákoliv přestane ska se velice je něco víc než od ba s nemravnost nebo dobro a z o jako chápeme nebo. To je boží kde jak a pořízení nemoci je o zdraví ne tak že to není to by se jenom tyto a v boji s. Nýbrž to z toho nad nestranně je v jedné těch párů dvojic. Je prostředkem. To jako tato zatím je nutným a to je na úrovni k tomu aby se člověk dostal za to. Tu se na to tu pohádku jak je to jeho. To je z nakonec způsobilo není toho zlého bratra. O co on do bralo zase relativně působící aby byla osvobozena ze je vedeno ze svého úkol aby to nemuselo dále dělat. Ten to svody šestou o z tam není nikdy vedeno bych tak řekl přesto postavu zlo vyvede jo. Tak potom není celé nemá funkci za v tom jak jako jak zlo známe prosimvás tohleto je všechno napsáno či o tiše krista tak ten se jít tedy jidáš nemohl dále pak tat to s o které páchal před tím a kterým dostat výše krista na kříž protože se zavraždil povznese zabil ne ale. Proto ježíš kristus slíbil otci a tu tam je přímo napsal ven smrti ano že nikoho neztratí z těch kterému otec věřil nemohl ztratit ani jidáše na opaky naše potřeboval toto jsi citech neuvědomuje že to dvou je v tom toho světě ne aby vůbec dualismus mohl existovat a jestliže bychom se snažili míti tak jako a jak. Přes tak beztak měli tak způsoby mez do celým el celého s co dostavit myšlení el celého lidstva. si jsem byl sám svědkem toho že lide bez kteří měli kteří trpěli skrupulemi. Ale nemohli se dostat přes určitou míru do k nedokonalosti pád či dokonalosti že od hráze li z této cesty kterou tady hlásám protože řekli mi že to nemožné dále se zdokonalovat ano měli pravdu. Ale říkejte nesmysl všechno co tady říkáte protože ten člověk jenom. Tak lety mě. Takovou nějakou možnost ne dost daleko sahající aby se dostal do dokonalosti do nám tady před pěstuje nebo ve které bistami míří te nebo si myslíte že věříte to předstíráte. všechno iluzorní co mi tady říká. Tak o dokonat ne ne dostanou dal své těmi prostředky které tady jsou nelze je ale ne je modlitbou a toto že ten nevěděla ani nejvyšším stupněm modlitby ne nedostanou nedokonalosti. Že k o kterou byly krista jste li tak dokonalých jako boj o tak pro sebe je tak dokonale jako oni o bez nebesích a ne o něco ne ne ne jako já. Ale taky jako od z zas toto ten be ta tak by s otáže citech to tak je opatrně obchází. Aby si na to nepřišlo mi že mi to jsem terezka před tím je nemůže tak pak zač denní bible tak tam vidíme a není v tom žádný omyl. Jakými prostředky to za všeh ne je mi et které si je zná a nedoporučuje to je od oddělení života od modlitby když jedině o tak tu o bohu dvou složek se tohoto dosáhnout aby ne zas my silami nýbrž o učit fázi učedníci vím o o ježíšových. A po že ne pád li on jim toto učednictví a tak to de dál jak to oni by se smířili s tím. Že by to učeni z ty by že krista do života hnout. Ale protože si krisí jasně řek že k sobě nikoho nevede že vede k otci kdysi pak odjede říkal pak je vedu jsem prostředníkem jsem be učí než on vedu otci vám to jasné čili toto všechno se tak jak za on na ose no ale jsem opatrně oko co obchází by to nebo by se přes je to tam za pánem co jak tento systém je postaven na nad řek bych na to tedy když čelem za ča málem ut tady nová. Není aby se nepřišlo na kloub v tom může se zase co je v tom systému jako tak určují. A ted tak pro toho svatýho jha. Napsat když jsem byl před tím ve tím tak jsem si na co tam psal konec sladkého. Protože nebylo možno toto tam vtělit. To bych že během celé statky jeho postavil ještě za se na hlavu tak tak by řikal jak jste do zvát říkal by byla příliš jedná. Přišla z ky plná a v nebyla by tedy na místě tak bych teďka si dovolil jenom říci že měli dobytek dycky to dopadnout tak že by úroveň modlitby měla odpovídat úrovni skutků úrovní žít a svatý pavel dobře říká když jsem byl dítě. Myslel jsem jako či ne tak když je člověk dítětem na této cestě dovoluje jsem mu aby jednal jako ti. Říkám neomaleně ale přímočaře li bez za nám. Bez kterých nedokáže jednat dospělý člověk k co ono ho je toto do konvencí co to za abra a nikdy nemůže osobě říct že jez vůlí protože tam toho z toho co dělá je oko ukázt od převzato z něho z kdežto dítě ještě opravdu si to je to je dokonale založeno v tom co říkám bez du. Dokonat. Protože tak dokonale v tom či či s tak jak to o chápou prosimvás protože tupou a tak víte co není takové špatné jak se přestat si myslí. potože tak dokonat za tato ono toho z na jem že dokonale své pád základnou tak to nemůže okamžitě. Vstoupit do království božího nechte maličkých přijíti ke mně neboť jejich jest království nebesky. A o pro ni. by neměl by v žádném případě od a ne bez tohoto života a pomocí nějakých extase jak tomu dej když do stupně modlitby voda a vy to života a dostat se do vědomí nějakého života božího neměl by na protože jestliže toto je tak je to způsobeno tím že totéž člověk nemá. Aby se ta obě nám z tady mi okolo mi. Přechodný se tam dostává ne vše as tří z jeho stavu jako takové a ne ne že bych je to ne vím postupem který tomu před z vás. A ježíš kristus učil to o rovna každému postupu po všech stránkách celobytostní postupu člověka k tomu stavu kde se s tím bohem setkává a trvale svým měst pojem. Než na to nešlo a to pomocí z nějakých že extazí u něho ukazuje že to ti ten nemá jít ale to je taky jak to jít že totiž dejme tomu když on je pro ve dělat ty své učedníky ježíš kristus tou pasáží učednictví oni nepřivede do extáze. Když on sebe ode be jinou úroveň a oni zatím čekali. Jen vědomím čekal. Nerozvíjet po extazi jsi vysvětlit všechno co tam stalo správně on přitom vstoupil na příliš šel si je o do na bohu. L před o do tak já. Toto na nebesa tu na nebesa tři že nestal od svých přestup na nebesa on tam nevstoupil na nebesa a říkal i tam za to jak nemůžete jít. Protože oni byli v tom stavu ve svém prosimvás to je příklad jak to to pravda. Oni byli starci rozumíte či oni by v tom stavu běžného vědomí jako máme my jednám čekat tohleto všechno je novinka bylo. Když to vykladám kněží novinka pro každého je zatím to jenom jednomu ale ten úplně z pod ten jednou u jsou o proto kou. Co tam jenom s tam no o řekla ani proto tam je jak je to možné že ne. No prosím vás když to ta by nevadilo začal přes teprve pod od toho be protože oni tady za svatýho. To neporozumí ale když to bez od začátku. Jako je to to záda on taky za tam v tom koncentráku o starého zákona ho toto ka ho ještě da. Stavu bez nepíši že to o strašně zlu máme sebou co si zase další s faz a. A je že tak tak o to je to všech jedno vychází bude to jedna skloubeno druhým. se hrůzou podstaty du to v tomto životě takhle jednoznačně ne popíši protože když jsem popis co třebas jste pád ze života ježíšova let tak ona takové na be bez sebe nastane na a není to pospojovat kdežto u toho ježíše krista to bylo všechno bezvadně po z nedovedu si představit že ten ježíš kristus vzal své. Učedníky k sobě a že by bez nich ne neudělal měl z toho čím se částečně ne úplně podobali jemu že on jako oni dělali za tak a on jim to a když mi to nešlo co v jednom případě je tam zmiňovat ten s tak jim prozradil toto tam nejde pro toho že tento zlý duch. Joze tady který ti se aby mít žít jenom modlit tím chce tím chtěl říci. Ten tak úroveň modlitby pád způsobem života těch učedníků páně. Nestačila k tomu aby ji mít těly z toho svého ducha co z na je či člověka obecně řečeno. Tam kde je jenom modlitbou znamená stavem vyšší než ve které momentálně vědy. Se to vyléčit ale to byl neví čím stavu kde by nám či o byl o podle si dával ano než kam do vedl své žáky apod potom pavel ve toho o udělat je tam mám za to. Jež je dítě je pro to by z toho proč směs jemu že umím ještě vstupovat do a přes tak i když ho z kde on z do toho proč nebes do čtu pořád to je viděly tak po do bez mi o marnotratném synu kde ten na tak s tím když do otcova domu na to nebe. Vše je přes ale kde tak je od viditelný hmatatelný nějak se s ním na taky stýkat jako pán ty pán. Bez dokonce jemu je to vyčítat jako dělat to stačí bratr který tam co sta obrali když viděl že tam ten co být když prošel a před tím špatní jak jsem z pátek tak z tohoto ráje. vstoupit do nebe bez potíž be vědy když v představách lidských není příliš no on tam hostu z tohoto světa příliš teď již i pozemské u dítěte tak i ta tam není ona ještě jsi ne vytvořilo. Takový poměr k tomuto světu který byl tak ten je utkví že bys host nebylo možno se když se chci on se dovede viz ale si z toho pozemského proto tam na přechází do stavu rajské ho aspoň v okamžiku smrti a protože tam nemá žádným tu boky dojem o tomto životě tak mu tento jde nestojí v cestě. Na cestě to nebe bych tak řekl takže ta část úkolu nesmrtelné duše která jenom část se dech chtěli dát do toho dítěte aby tady za pána vy potem toho dítě je tímto způsobem uskutečněna je dokončena dovršená a to dítě osvobozeno v této. Částí úkolu duše od převtělování to znamená nemusí se touto částí vtělit neříkám že jiná. Že se s zase napřed van dívám jinak než inda než jež jim to je ne než že si to ne anny běžní mít třeba nedokázal. Poprvně tam v tom umění žít ne na to dívat. Tak jak s jsem ba jak dítě s za zavést jednotu mezi modlitbou a životem. Ne to nespočívá v tom že bude říkat nějaké modlitby tam se děje je chyba nýbrž že bude žít podle úrovně která na náleží tomu dítěti kdybyste neměli be rád je od s představy o život ti se vší nebo když se mu dovolí aby podle míry svého rozumu a podle mi svých představ. Ten svůj život prožíval ji malo el. Tak se v něm způsobuje jednota mezi od kdy bo kte o život i její představ. A mezi tím co z toho vyvozuje mezi jeho skutky samo sebou ty skutky jsem musím pořád formovat o by doba ani nic vnější strany a taky jeho představy se musí pořád formovat. Myslím že v tak jsem za toho že mám modlitby se životem je učit vítěz postavy hodnotit i které by čem ne tady obyčeje čas na viztež opačnou v nebo ho při k mu v. A to vám musím si že se bez rady tedy když nepotřebuju k tomu ani brát stání ani o všichni ti aby ho formoval. Je že o radost vy do formu jediným způsobem v s u sebe mar li kdy přičemž upozorňoval že modlitba vůbec nemá li spoje se s tím co je za modlitbu považujete. jsem to nikdy předtím nevěděl jsem nevěděl jsem se mládí modlil taky. Jsem se že ode nebylo ve jsem přeříkával ty modly byla to modlitba nebyla to musel mu být absolutně bez na to jako že jsem byl tak jsem to říkal jenom protože to rodiče přáli matka přál. Že o dobře že na to okolí chválil to dítě se denně boty. No o na dítě jsem ale mně formoval především toho jak se museli žít v oblasti idejí daleko více než čím šlo dítě toho raného věku. Je odkázán na vliv svého okolí daleko více než jsem byl odkázán okolí které neroste. Pro které o začátku roste křivdí. Ty dítěti jsou odkázáni sami na sebe a vychovávají jsem ba ono to není takle jak se nám zdá a oni se je od jsem vychovávají stáje ne za ním po učením za jimiž k tomu ba ani za ním o boha ani vnímal tam atd kam duševními i tělesný jedno o to tak tímto způsobem de a to je vzor jak to je bohužel cele přestat než o to dokonce. To by nemělo být od začátku měl být jinak v tak že jako není ji je ne že třebas když tímto tu třebas na to při světech čas co vám nic protože co všechno nevšímat se z tolik dětí jako se ho všímat třebas při svých mnou ča i když tím do ča ten du a tak nesmím jednám tak když se toho vždycky je dědečku mohl by být s tebou posla. Jak tomu dítětě dobře protože se poprvně v životě ses srovnává jeho čím s myšlenkovým svět že to potřebuje. Protože to potřebě na každým stupni aby se ta rozcházel na jeho vnitřní aby se dosazuje pro vnitřní život. Z jeho skutky proto ježíš říkal nestarejte se kdy to asp mezi světem idejí a mezi světem skutků nestali kde do těchto rozporů na nezdá stát na který velice pazzi do provalí ježíš kristus. Která způsobuje jednotu mezi myšlením a mezi skutky. Číši například ti učedníci páně odjeli s ježíšem. spálen nebo byl z můrou vedených chodili s kde to brát na vědomí. Ale neměly se strachovat když nastala bouřka protože papouška nastala ten proto že sestra choval a že ne že to byla bouřka. Objektivní nějaká věc dneska nepovažuju mnoho věcí které podle za objektivní za něco příkazy z vnějšku město by oporou jež ku přicházelo. Jesiže tady například bouřka která je zřejmě objektivní záležitostí to i do pro vás jako pro ne padají pro měla bez ky pro vás jako pro mne tak pro padají jinak než pro vás. Je to po král jiným způsobem jiným způsobem pro než je pro vás. Třebas kdybych byl člověk bázní tak i se při se před ba lesku baví jsem vám dneska se nebojím jenom se celý ten ne se musím rozumně krýt mám od pána o taky rozum tak od pak ho proto nechodím někam pod strom aby aby země utvrdil v tom to nesmíte ale jsem se nesmím ba když třebas by ti učedníci. Pád byli. Z kde báli když ježíš kristus ne že vedle nich na spal na tom jezeře nebe ve stavu sta a od ale se mi tam do toho dostával do toho studnu. Tak když se nám to při z nebylo v tam on by si se s u to byl někde na řekli. Kde je bez ale zk chci. Se nemohlo stát a napadnout pochopitelně oni se tady za sebe. O to bát se za sebe to je rušivým moment modlitbě je to asi tak že člověk na vyšším stupni než dětském nemá chodit sám se právo pád o toho ježíše něho vše nositel a v v tom mým hubí sice teta střední z vás nebo z když víte z toho dětství. s ty body ne dětství věkem tak pak ovšem musí přibrat ke svým starostem jednu na kterou a že totiž jej osvícen a on osvěcovat vody ba vede do stavu osvícení a on co dělat a on s velikou be či as starostlivostí o. Tam by je musel musí snažit pro ve z toho čem měl osvícen jestliže on měl osvícen a ne v tom neprovede čemu jemu osvícen no tak ztratí úroveň modlitby. A ztratili úroveň modlitby vrací se pak na tom jak je modlitby a musí znovu si proklet třeba cestu z not tomu narození ježíše v betlémě a do dvou osvědčování svatýho to z rozumu totiž. A jemu útěku bude ti stát k tomu všemu pečlivosti kterou promarnil na kterou ne ba a čím dát co zde ten modlitbě a v tom životě tím nutnější je aby okamžitě člověk by spal na vnuknutí která mu dostává on začátku nerozumím tří a tisíckrát přes plete co považuje za tušení vždycky. Umět bylo chybné všechny ani jedno tušení nikdy nebylo umět správné tušení něco jiného než být mít žít nic jsem ti něco tak sic která z něho ale tak mu a že ho že když to neposlechne te. Tak svět vědomě okamžitě tak i be pravého přestupku nosiči žít ku. Ale o to be chyby na cestě. Takže jestliže třebas pád někdy li ježíš někoho pojď za mnou a on to okamžik je neposlechne. Tak vůbec nepotřebuje se tak daleko vzdáleno od ježíše že jsou to kilometry a tohleto těžko bych letem mohl zdůraznit nebo vysvětlit než tak že jestliže sami se nebudete od o to snažit o to o ten o tuto poslušnost okamžitou. Tak se nikde přesvědčíte ani kdy nestoupne te o stupně víš do modlitby vyšší. A přes že se o tom že jakmile poslechnete a třebas budete míry apod se to chybí mně protože z tomu dorozumět tak se nic nestane všechno dvě či pořád dokud svatá jana statku poslouchala svůj hlas a to nemusí hlas je slyšet ale to co vás vnuknutí tak všechno do pořádku ber to se nezraní zelená. A jak nebe poslouchala šla na hranici a nemilosrdně šla nahradit těla byla rupa ale na kdy na nepřestoupí rád poslušnost míru poslušnosti nikde za upálen co se nestal rosu dosti boží nýbrž její neposlušností je zajímavo že neposlušnost na toho druhu že tam je víc než pán bůh z taky nesmí. Přesně se musí na této fázi módy dělat to co chce bůh že se musí umět. Za vadit do vůle boží podle pomalou ten pomalý pro jsem z to jsou jednou chvilková osvícení těch první devět let cesty na které jsem byl to vlak byl to ba osvícení. A jsem některá neposlechl ale kterákoli jsem poslechl tam vynesla hodni kus dopředu například od takového vnuknutí vám řeknu o vnitřní modlitba. Takové úrovni že že se jsem mnou vědomě spoj když. O be žít tu o když se pro be byl opravdu to nastávalo jenom že tato úroveň modlitby nebo to úroveň mýho života. Tak jsem věděl pro nižší úroveň svého života při spojení porušil. S i jakými sví hostu jen vyšší ta musíš zvýšit stupeň života tím že jsem stupeň života mezi výši. A pro jsem se znovu do modlitby proto jsem v musel kolikrát u ted z toho z ten naplňoval metodu jsou. A jsem si nechtěl přiznat že ta různé vanem jenom proto ne že se jenom brát o to tedy či v těch spisech. To či velice snadný způsobit zbavil naše vysvětlování ale proto jsem nebyl ochoten si je i život to je nad že životem v duchovním životem modlitby jsem zanedbával světské povinnosti a to se na úkor tedy jsou pro mu od ji budu ka na to místo a stanete co se modlil třebas byl ten vyučování jsem neměl dělat. F. A jsem potřeboval světský život to je ten ta základní chyba se do dělit přestání. On je potřebí. Oni říkali například celý středověk temně v novověku pád z ta duše ne. láska duši a tím zabíjeli tělo. jsem si to on vjem na mocný on je chutí že ztrát dává to co mu neposkytuje sociální pomoc ten vedlejší pravá láska láska k duši ale ne chtěl. Základní chyba základní omyl. S na vás tak chtělo neboť to je od pánaboha jako o duši to musí to musí být rovnováha. A kdykoliv jsem se tím byl apod ber jsi svou činnost jako by jako nebe tím poslán od boha co z toho či z vás tak dycky to mělo za následek. Z nad proniknutí do do boha daleko snažší a beze strachu. Proč tomu odpovídal život tady jsem se přesvědčoval. Co to jes síla toho běžného světského života po kterém póly křesťanská tradice a a. F. Protože tam je třeba ho u bez na přitom úroveň ze které je možno přejít do spojení bohem že není omylem že my jsme lidmi přes na této ale je tady strádá nežijeme jen bavíme se rodu. O dvou tím nese ale co všechno tady děláme to je všechno nutné a do toho všeho musíme být pohled let člověka poslané od boha jsem tam sem ukončením toho procesu tvůrčího který zakotven zde v tomto světě od boha přicházím ano tak to musím nebyla a je to tak. Se musím chovat v když jsem od boha přišel. Musím vší jiným co dělám tu k bohu jít když přímo nemohu věc. Práce v domě jsem na poli tak musím nepřímo těmi prostředky působit způsoby pro za smí prostředek tam nejsvětštější síle k tomu abych se bohu přibližoval aby opravdu vláda je tu pro život ten jako cela ten tak on nástrojem který si beru toho času v tu chvíli každou chvíli z jeho rukou toto jsem nedělal devět let nebo jeho výtečně pak rád jsem to udělal ale jako se to udělat. To mělo ten následek. Jsem beztak u před par nad protože v ale to tam mně nikdy ne přiměla k tomu abych to soustavně opakovat protože to bylo pro mně velice těžké vykonat něco světské a no co pro vás je by si byl bylo že jsem nepochopil že to je boží záležitost byto nepotřebujete vůbec chápat jezte když. Tu věc odjinud jdete řečem tady to jsem si říci že ten pocit je se přes přes vší na působiště i to máte po této stránce daleko snazší. Můžete světskou činnost daleko snáze naplnit po čím obsahem než a když jsem například na vysoké škole udělal první úlohu poctivě. Svět toho při větu do se jedno jsem poprvně asi po před do roku z tomu o to co kočku to je první práci jsem dobrým. A ostatním co mostu dal soustavně pokaždé jsem to jenom či obal ale proč měli jemně starosti duchovní tak jsem okamžitě okamžitě jsem zažíval spojení s bohem. Jsem tedy tu prací dělo jsem kopl dal pod svět tak jsem neměl v tom byl prost jen hodiny noci. A jak potom nastalo bez jeho přičinění při nová ani o tom dost jako jindy jsem najednou zažíval spojovací stav před tím ne před tomu kdo to na světský život. Že nebyl nemravný nemůže ale nebyl na úrovni služby na poli. F. Tak to vy modlil jsem spal vody by ten vypoví. O ale nevím do cel učím životu. Šli jenom modlitba nepomáhá životu správném proč tam modlitbě to proč spojenou od sebe a nastávají utrpení. nerovnováha mezi těmito složkami v si nedovedu jednu srovnat s druhou z nitra ven devět let. Poctivé cesty podoby vázlo nebyla pociťovat to zase protože jsem byl jiný rozměr jiný. Než jsem byl velice čerstvý nad na tu duchovní modlitbu to jsem považoval omylem kde tradice za to hlavní a ten den nebyl od ti oživilo tato hlavní neboť el v tom prvně vnuknutí které jsem měl. Bylo obsaženo že je to prostředek který se spojení s bohem když tady ho proste ve svoje onen tak to nemůže být podle nebral toto nemohlo být el nějaký celý život tomu se tak i prostředek řek konkrétní prostředek tak o to je dobře víte tak se to chopil no takže bych mohl říci že to nebyl by ne že to byl ten pán bůh se svým přít be hosty toho budu byl sví to on býti velice ten ne to provedení ještě velice temné ve nějaký stupeň velice ten. Mít toho vnuknutí ale není to pravé nebyl den pán bůh když moje lenivost moje neposlušnost. jsem byl ochoten poslouchat tam kde mně to šlo. Čeká páté cestou nejmenšího od horu a tam moje bytost na nám jak se mi zdálo by větší odpor ne za ose je to chybně dostal doby či do pekla o be tak jsem začal s tak a utekl jsem od toho a ne jsem když jsem si že to je jenom sebeláskou o co by se jen sebe a s. O tom mám rovnováhu způsobeno mezi životem věčným a mezi modlitbou. A teprve potom když mně v koncentráku bůh ukázal že on vně a co je to rovnováha mezi životem a mezi modlitbou to bratra třetí fáze modlitby do které jsem se dostal a pak a pak se proudu ba do nekonečna. rozdíl oproti předešlým fází této poslední fázi totiž nejít ne. Nemůže nastat tak úplně nerovnováha mezi modlitbou a činem. Člověk do protože že není tady náhodný tam hodně na tomto světě že to být způsob odbýt byli. Že správně dovrší svůj život že on se svým životem modlit protože jsem mám o by ustavičně to dobře jestliže tato zažití koho to je pak ho to si myslím že je to hřích proti duchu svatý při přitom mysli moč a z to není pravda který mu asi bude těžko odpustitelný protože osoba ale lidem dopustí tak. Tak chybí and co co mu co stalo se dopustit a neříkám že vyhráno protože to nekonečná cesta velice na ano proto že ten ráje ještě úskalí a se domnívám že tady světa fází nosí křesťanští světci ustrnuli. A že se dostali do prostoru kam třebas mířím to tam taky ještě ale on že pak aby byli měli mířit taky kdyby byli potom bývali poučení a je podivuhodné že ani na s míra víc stav. Ber poučuje člověka o do byla modlitba. Nebo statická modlitbu za o statická janova že ne on co mu je uvědomělou člověka do míry aby věděl jak se konkrétně přít. To nejsou nikdy konkrétního ty vám pán a byste řekli nevíte a ne ne přednost ti boží protože jež dycky předpis o před sví v tom co je za a ne z a když se podle něho se konkrétně se sice takže každý vše pro za svět po svém. A každý poněkud jinak přes tak i kdyby v káni v tak o začátku dokonce ukáže a ta podoby na kýmkoliv jiným není napodobitelná není z zrovna ten na představa přes.