Karel Makoň: 80-X-diskuse-Praha (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A na nás sebe na či ne tak to s tím dopadá jako se svatým ve. Když se dušoval petr Ježíše nikdy neopustí, protože se schylovalo k tomu ukřižování, tak je klidně prohlásil ježíš. Než kohout zakokrhá třikrát zapřeš. A stal se přesně s tím ber tento jsem co jsem mnou že jakmile jsem ho zapřel toho k viz zatím se od něho utekl. Jak nebo on zapřel třikrát el tak se stalo totéž jsem nesmírně litoval. Plakal jsem nad sebou jak jsem to u požár jenom sebe rad čili než toho o kterémusi pak se nám nemá na tom záležet že ztratím tento život když naleznu věčným ji tam do stojí věčný život ne že bych ten vše v těle dělat ale že je to nerozumné. Marně znovu jsem utekl znovu jsem ho zapřel že petr zapřel třikrát v tak to nemohu ani sečít pokud do do se si dal jsem jsou zasel se do nás k ta. Ale je to za je stavem že jsem se do oči k si příklad z nás. A že moje maminka se do počal taky čí za čtrnáct v těch operacích k na mně říkal to bylo to na skal o do tak při vědomí. Jak jsem si tam něco zasluhoval v tom útlém v abych si měl beztrestně dost tělem že to láska u rozumíte jsem napřed nejen lékařů utekl že o z týrali a potom se utekl z vlastní nic ti. A když jsem toto provedl tak jsem potom utekl ještě jednou že ten esesman chtěl za ne pro jsem v ale u tekl užší jiným způsobem nikoliv nějaké vnitřní vody je to všechno to při kde nic modlitbě. Do doby se s tam od nad modliba za tak mohutná tak silná tak takže a že o to ona o den. Ale prosimvás kdysi jsem tedy utekl ze sebe. V tom koncentráku jsem ten že on chtěl zabít tak v tak to nebyla v tom žádná láska k sobě jsem věděl že beztak budu zabit protože když zabil vedle člověka an nařídil mně dávat pozor aby připraven k zabití trp jakkoli vedou nějaký doby se na to co jsem věděl že budu zabit. No a takže to že dělám touha u st nýbrž to bylo suché konstatování si před smrtí a tak jsem vzdal sebe se absolutně ve vzít dosti a to je odpověď na vás tak s kdyby člověk bez lítosti sebe se vzdával by se neměl o to o rád kdyby se ve o pro zapřel když opravdu za. Svoji příliš jako jsem to tedy vzal domu při jako se neví zabit ne tak potom ho může opravdu na semeno. Ježíš kristus řekl chcešli za mnou přijíti zapři sama sebe než myslí třista nás tedy vně to znamená následovat toho je vědomě můžeme se ten který když provede pro své před tím. Napřed musí chtít se mi li mu že to z ví. Když se přitom nezapřu potom se musím za při do musím ten hřích a potom teprve se ukáže že ho budu následovat. Opravdu taky jo a jsem ho zase následoval potom tím způsobem že jsem se od něj dověděl tím on vlastně je a že to tam nejvyšší moudrost znal jsem pochopil jenom že život za že to pravda a že to život že můj život z něho pochází. Že on je vládcem nad mým životem ne nějaký est bez mám jsem všechno pochopil jsem šel za je jeho životem jeho život se dostal ale vám řeknu zase by se byla na mně nešlo tak je po zlem tak bych to byl ani nepochopil ani jisto nenásledoval ani by se byl s kristem nesetkal pravil byl dával přednost že v indů ko jsem dával ne. A teď si představte v ž v a jestli si osobě myslím že toužení post pásce tak jsem jim v tom smyslu že po mně touží nejvíc bůh a daleko víc než já. mně moje to byla věc jeho touhy odvozena mírně odvozena jenom jakýs dnes jaký u nesu toužit a moc ne u dnes tou učit. Tohle jsem třebas toužit ví. My jediném co tady na konci zažívám ale po něm toužit to neunesu proměn nejde. A čili když to berou správně tak vůbec netouží. Jestli mám nějakou pomohu potom bohu tak je to on který byl ke slovu a mu bylo umožněno aby ukázal že po mně touží tak do chybně výkladem o svou touhu. Nic není ne na tomto svět kdyby nás cesta si na to mám nejvíc za výklad o výtku. Jsou dva když jsem tady na tom světě po kristu a oni ještě nepochopit že první požadavek který ježíš kristus na nás je zamění svoje vlastnictví. Za správcovství nevlastní nýbrž zprávu to jsou hřivny ode ale nejde do něco co je tvoje nikdo tvoje nebylo nikdo svoje ne nebude tu chybu dělala i taková vznešená po za jako svatá tereza v li kdo o do na svými zažil pán mu všechno dává co mohla ta nakonec přišel v ve se strašné bolesti bože všechno co jsem měla jsem si dala. nemůžou tím zdát by mít nemá ale ještě si řekl pro nás sice řekl tele z toho dosud o vůbec nic veta po si že všechno co máš máš pod zem když je do ode tak je to půjčené to jsou při by který matku strašit hospodařila si s nimi dobře na protože si neomaleně myslíš. Že jsou tvoje tělesně použít pro sebe ještě jsem dal petr štěstí. A když se potom nakonec vyspat je že se u nich pro sebe rozumíte jich li to pro nás není. To to je nás spasen potom oni ten který si o sobě myslí že že bude spasen. tento je taje pravá individualita se do se dotud nestýká o kterém bude si nevíte a která se pomalinku odhaluje takže ten od rád je život tak von von se tak jsem poprvně začal obráceni žijí nežije ten víc žíti. Že jsem věděl že z bohu on z sílu k tomu do životu že z domu to z boha mám sílu milovat že z boha o z co oni poznávat na tomto světě že bude oko ve nesvítilo bez jeho moci a tak dále a když jsem toto si věděl. Tak on potom moh skrze miloval skrze existovat zk země vědomě v mém vědomí to bylo. Takže jsem mohl li tu unadivit moji přátelé v těch tisíc dvěstě studentů který tam byli se mnou jsem chodil na příklad tomu osy vidět kdyby bloky do který ses jak s tam někdo objevil. jsem prošel minimálně stokrát a nikdy na mně bylo viz vystřelený když tam kdokoli vešel byl zastřelen nemilosrdnost sen a tady na vás on mně se díval člověk světě o to kou se připraven jak se děje on nechce. Neviděl ale z těch oka všichni viděli jo sebe byl neviditelný praně. Ale jenom pro že jsem byl u koho boží rozumíte takle se v rukou boží v jeho pravý život vědomě v jeho rukou ale on tomu radit mohu ale musím se přitom bych dosah. Protože sám bych to nejen nikdy ani nejmenším nedokázal napřed za by to dělal lékaři ne tak do toho jsem se s mám ale kdybych kdyby po do ve se na šlo tak vím prosimvás wattse sis čistí jakkoli lije a čisté jakkoli je tedy protože bych to byl také z vlastní jati vím neudělá ani bych to nepřijal za správné. Ale že to jo. Jako ono bylo řízením božím abych ty věci řešil. Abych mohly zemřít protože je načase aby k barva svíce se aspoň pochopilo v že největší překážkou je že vlastí. Tento život vlasy ten život on je boží jsem to za nesmysl že tomu či a dokud ho mám jako vlastní v nejsem schopen se si muset v k v. Jestliže na příkladem je tomu při učení si ba je cena řekli svého života by byl ženou svých rodiny řídil obecně všeho toho co měli nejradši. Tak se řekli napřed svého takto musí ten postu vypadal a teprve pak když ježíš kristus šel na kříž. Tak se řekli i z toho věčného života v že jsem zkrachl náš mistr v začneme jimi by se strach oni prostě z rezignovali na život s. E. Než jimi musem ale rezignoval na životní věčně nebudeme živým protože náš mistr jaký mu byl potupně ani chudák nemohl ten kříž dovést novou nebyl slabý na tu horu o to pak mi. Že jsem nic. A ten by ztratili tuhletu víru víra musí dlouho vést člověka mysli předčasně zavazovat ano. Liší ztratili tak. Ten ježíš si mohl posel ducha svatého který on jim řekl to co oni nemohou se kdo tu jenom věřit to ne. Stačí když jsem se nemáte před sebou člověka který nikdy nezačal věřit v jeho veliká protože on vám tady ukazuje že opravy kristus měl pravdu ji říkal pojďte za mnou všichni neříkal dost země uvěřili ne všichni bez toho na to jestli věříte nebo ne věc a vás občerství proč tam nekladl podniku víry jako nyní je. Ji kladl protože on měl požadavek jiný a ten bude ve mně měl takle a tedy nebyl víte on tam říká je o to stalo eva byl svatého jen na třetí kapitola než vás jako mojžíš již těla padal na kříži tak bude povýšen syn člověka. A kdokoli v něho uvěří spasen budeme je spasen bude. A tak ses za ni u dát si to že by tak že do ukřižování pády že nepřišli při nestarám z vás on ne. Pro že on to on říkal kdo u věří v syna člověka protože říkal syna božího. Ho musí za člověka žen my musíme to jsem z nebo si to z lidské vidět. Tu možnost tu si může z když se chtivě budeme tomu svému lidství hlásit jako k něčemu se ho povýší bude povýšen na kříži u křižujeme když jeho z dávné jo. Nad to povýšil po toho se vzdáváme ten proces že touží tam ježíši kristu v jeho životě je napsáno tak pak. Budeme spaseni rozumíte tam budeme spaseni ale tady volnost jiné tedy to je to správné pochopení spasitelského úkoly si krista. A teď i v tom se mohu o tom že může k o tom hadu na poušti jen tu v říkat že to v ž kristus říkal v odejdu a tady bych neodešel tak by tomu dělat v odejdu teplem vám pošlu ducha svatého téma řekne všechno co teď pochopit nemůžete. Proč to takle řekl protože to nemohl dát toho ducha za to ne protože cestou víry. Se nemůže člověka daleko dost přestaň správně říkají. Že ty křesťanské hlavní ctnosti jsou víra naděje láska. Ale v nebi to znamená on dokonalém stavu spojení s bohem ne viz také místo v tom nebyli říkají křesťani lom pomine naděje ku po men pomine víra ale láska nepomine ano takže on se v nich chtěl způsobit stav lásky a proto jim musel vzít naději na vás budu. Proto je musel vzít tu když bylo v něho a teprve by nevěřící jako jsem byl od kdy ho nad pro ze jsem byl nevěřící a setkalo poslouchal jsem to co bylo správné. Tak jsem dostával po kam že učitele taky moudrostí které jsem unesl ma ale v ale nese země. Čili chci říci. Že oni to neunesly proto že chtěli do království boží pro sebe. A ten bude do králoství boží pro sebe nechtěli a on způsobil tím děním. Tak teprve pak by mohl toho ducha dal není tu moudrost rozumem. Nikde napadlo když jsem jednal správně od toho návodům když ho mít své el že bych to dělal pro se. Když jsem prostě v jeho viděl jsem vyhověl tomu sám se do byl v tom pocitu správnosti a tak dále ale že my si vo on si o nějakou spásu nebo ta kdežto oni chudáci. Když třebas kritus spásu pro sebe a okamžitě ježíš kris na zázraků znamená lidově pomáhání bližnímu tak jistě velice udiven. Protože říkal. Tím vlastně s tím vy nemůžete být spasení dokud nebudete do vody jak o sebe a vy musíte toto vizích mohlo jedná ale protože zase bude u li tomu aby byli sami spaseni tato neměl jsem ten dopad mu dosti dal rozumíte. Oni o nadto ještě dali tu vlas mysl dokazovali protože jsme se měli stejně rád ti nebo ještě více radě než toho bližním asi víc než v ž v tak.