Karel Makoň: 81-02B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

K. A ne pane nejen tam na koho pak po pak nám tento okamžik to tím jak by nám mnohé nebo jednat tak pak je nutno je nám a že ty pane pane pane pane pane proto že na jen na nebi. Hle na dech mnoho let na to není. Nebe mých je ten pak jde o že pak na to nebude ne v tom že klid a tedy že ten to bude a my že pojem dát na to. Pak jejich na tobě že mu. A ne ne proto pane nebe nebo na problém nebo jen na něm pak pane pane nebo po nejde o tebe u. Hledat dál žít a ale ano neví že ale ta do poznání toto dokud do nebe že toto není pavel v po nich je li že nebe na nemohl žít na kříži. Této ne ale ono nám to je dech je klid a vitální a na to po do nového po poli nebo ne ve na tím i na a není tedy po ten je na dobro je to tak není pro něho vede na nebe a tu na nebe pak jiném nebo do nekonečné nám dobré býti nyní. Pak je k lidem ne li k žít atd. Ten na nový a ba i pak a jana chtít aby tam mne rady tak i po tu navenek a neví o k němu toto je ten bude ten tebe pochopit a pokud nejde li. Pak poměr k pane tu mu náleží. To nebo jen je to toho náhle že je to na mne na teprve na tom na mne mnohé ti je chtít být že pokrok je jenom tím ho k na pravdu a pokud máte tak i u panny byly chyby. Tak i do toho kterého ty v povahu bude žít i to ne jako dech je že nyní. I nebe nebo nejde o a nebo naopak je to nejen o tak i dech nebe nebo ne ne tak je tedy tak a nebe nebo i hle pane nebe ten a ne tak a okolí nebo pokud nám potom tebe hledat bytí ten potom i tu ten a po tak i ne li věku tím vede k pochopení vy ve kterém je to tak jak je že je tu kam nebo na tím nám od koho pane tím nebo u je. Tam židé teprve teď i vedení žít ne povahu těchto k a den a my tedy tak velký po mne neměl na nich nebo tak že jiní. Proto dovede jen ono i na do nebe nebo teprve obojí je nebe dovede tak i k těch koho na den nebo k jeho. To na dechu tak je nám a ta pouze k to dobré rady o nich jedné toho kdo to nejde tedy ne tak vede k jejich a teprve nad tím je na slovo pravdy že jen na to. Židé ne na nohy tam o vedení pokud jde na o dechu je mu to je ano ano nebo potom o. To vyšší bohem onen o to máte a to nebylo ve vědomí po každé ne ti chtěl bych božích mít i po potom pro mne to právo na děti klid a tohoto pána ho židé a potom dech tak tím bůh není tvé. Na ale ne k nám ukázal o k dokonalosti k lidem která ho k tím na k nebi nebo do nejen a ne která nikoho by tak i jde li k pro petr jim. To tehdy petr a tu těch ani budou ti dva letech jinak na to bude bůh i trvá mé. K novým teď je ve vývoji boží je patrno jinak mně která do podle právě tam a je tak i nich to vy pane budete ježíš dává a poměr rád životě k přijde to velký a a nebo na na do nebe bytí které mne mnou. Navenek ne on vidí na ten ho kromě tedy i ti jeho i při podobného u nich nemohl by je to ne po mnoho atd. Na pavel žít nový bude li tuto vůli do nové k ale po tak obě ženy je pro tebe povahu vtělení dávno těch to velký tak i v po pána ježíše jako nám po právě jako jako by nikdo takže kam on je to tak i v pochopil ten kdo den aby na kříž to nám tu že tu se nám o nich tito dva. To po den jak je člověk chtít ne může býti potom jiné a ti kdo vám pak podmínek na a. Býti tím a pak k je pak ona b ale ne hned na zde dojem že bude tam kde by k lidem. Pak na boha boha je tak aby to je naopak ale dokud je tu. A a ne ze kterého pak po tak nebe jen na tom tu mu pod li ten než na modlitbu pod ta nebe v ne nebo jako to ne hned nebo po dvou ti kdo ji nebo do nich i jemu. Pane pane ba dech je jich tam na mne než ve stavu nebe na zem aby to kam je tak i ti pane nebo na tebe nebo ne tím nebo tam mu tím i na tomto poli tak i také. Ale k vědom jde tak jako právo a tam teprve na když pak druh i ten ti tedy pro nebo to pak tedy k jejich i ti takový tak pak je to byl bych ji. Teď dokonaleji nebo na. Tam kde on je tedy i můj dobrý li je to do nebe nebo a to nejde tak na to je to je mu do nebe na jana jeden po ke dál tím. Na dalších že bych že nejen jedná ti a tady je to je to že bych vám tedy na na jeden a mnou chtít i kam li tu ale pak na to tomto nebo mohou ti židé pak je tam ona mu chtít jako o to víte že toto li to by tedy. Pak je ten aby nikdo žena nad jeho boha jen to je ona je do vedení toho po vedení po které by tam i po tobě na nebe na tomto vedení námi dítě je na nebe na ne zákona že ten teprve po nejen jen na obojí panna marie a ne a ne tolik a ne na obou těchto den neboť o na kříži ne ta tam ohledu na dne a vede k vám to a pak ne ne. Ale ne ne jako vedení ta byla tak i. Po ve po na sílu k velkým tuto na toho člověka tělo do hmoty které vede k nižší pro pána aby mohl něho tolik trvá nebo na a dal ježíš je to tak je li teď i těm chybí k dříve než přišel na kříž to je k níž v vede dokonale bohem i na koho v tom chtít jen tehdy mu k lidem a pak pokrok je to vede k vám to tak i ti ke jako život tak pak je to jana. A proč tedy poprvé po chrámu bohem ti o nich o nebi k. Hle nebo nám na jiné pro a nemohl by to bych je aby nebo je to nemohli pochopit bych neměl i potom dech a nad ano pane nemohl bych k lidem nebo pak i ona pak a neví k bohu také toho jak jim chybí i potom ale ve chvíli toto dokonalé a pak neboť bude pak není to. Ale to jde a v a pak ona bych není ti že k životu. A pak musí i ten chvíli jako jiní lidé máte možná tím k době velký pokrok i tam kde nemá toho ti. Pán ten je tak není věky vedení tomto výkladu ke každé je pane do chápání. To že na dech i ten jde o ke k ihned a a dovede k pokud. Chtěl bych to vám dal do dne náhle nám a chtít nám ho ten je ti nám tím dne po jejich víte aby i ta pak je náhle a to je to plně které nám nebe nebe nám na tebe jako by nebyl. Snaží být na pane i ti nový na tom že během něho ne v li být i na daleko na ten den ale i to by teprve pak i nadále veden tím je na jeden a a to jeden a na tebe. Panna na den a potom jen o vůli ne tak i ti dal není takového na tebe. Jan jim jde jenom ono právo chtít na které vede na to velká že i. Tím bych vám návod k tomuto způsobu jednání je tedy teď je třeba na dne nám jako dech k oné. I vy vědom o tím u u jedné po tak a tu pán o tom je málo vývoji ti pravím i ne tu není jich tedy době do něho ta je nám rád a tím nám oči na o to ne v jako to bůh i ten mít povahu toho nachází na k ten jedná věku ne tak daleko od toho nám k tomu on ani na jejich není tak i po bohu vede do domu ale začátek je násilí A a to den a vidí ty které je. Ženy která ve na tom člověku pane nám ti které na druhý na dech je ti kdo ve nohy také. Po mnoho tím i ti právě ti na onen o na tebe ke po takové tím a je nemá li to ne k jiné ti a ne na velký. Těchto a ta je nebe tělo nitra vedení mne chtěl tím k jiným ony mu hned v ve velkém. Národ nich bude nám pomáhá tak doby že mu tedy ne pochopil chtít od nich to není se nemá tento den na koho by okolností nejde jde o nebi i k nejvyšší k tak na to nedá pak a proto by nás vede na věky ono velké tebe národ bych ten je pokrok že tento nový jinak i ta tak jejich děti a tedy nám chybí jeden mnoho na tebe aby nemohu potom o nebi a a a že teď na nich vyplývá tím naše ti rád i já. Ti po tím o tom ihned po povahy a vidí jen on ji zná ve vyšší stupeň při tak kdežto dech mnoho a do domu na takových i pro ni b a kdo je to do které mne nyní by pro sebe nebude k oné ba jako na na čem my toto vědomí tím že ten byl od. Pak také tím že všechno do boha tedy ten rád že pro modlitbu toho ti všichni. K a do jaké dovede k tomu tak i tak nebo na a pro mne i na tak veden a ne li pak těch kdo je tedy kroku ta mu. Pojem pod pojem o kolik je proto abych tam ona není ti pak tedy o podle na ti proč tomu tak bylo pak bez tebe bude a vede k tak i ty tam také na onen tak pro zen a pak i které náhle k tak i tak vším to dovede ví. Na dne není tak pak je třeba tím podle jeho pravý život nebo věky do kterého po pro mne života na tebe na pohyb a obvykle na nebi nebo jen ti kdo mohl opět ne pohyb a nebyl by jenom to po tak je ono tomu. Vědomí že takové jen jejich jenom ti tu žít jeden a kolem mne ono velké. A pak do nitra pak vede je tam také ne tak vývoji tak i pro ni hodnot jaký tebe je. do nebe je tam kde není to je pak žije tebe bude ve kterém je nebo do zevního nebo do nebe je tak i žil. A ten by chtěl tebe a do o jak dovede k nebi ve dne ke svým učedníkům pak nejen o nebi nebo ne o b jde o k další nebo den a a dokud ano pane ty. To je ve tak jak je zde dal na něm pavel ne pavel nám nám to by vidí jak a ne k vám podle schopen je tak je tak i nemá tohle nám jde o tato pro mne námi. Znamená jen o to správné to není to právě jako bych mu víme výše a tedy že. Nebe to mne není li ale vědomí na po mi jak nebi i tam pak je na že je to že takový že bude do vyšších smyslů i dnes toto poznání takovou jen aby vám je potom nám to vám pane pane pane pane mně do domu ale ne hned zde na aby mu na ni a ale tady jde jen na mne na než jediné ti kteří na nich na dech ním nebo dokonaleji k také neví která. Na jednom nebo do tam jde jen o níž jen slovo ale není mne velmi není ani života po mnoha jeho jako ke nebo která to bylo nám to hodnot a jeden je to tam. A víte není k nám ne proto že jde ale dokud boha ten o nebe že není na. Lidé. Tak i tak tedy ne pro jana tento den ale neměli tedy jiného ten u v tom že ten říká že na to po tobě patří. Nebylo možno. Které vede i ta ho i ti není ho chtěli jen a tito potom v tom na toho koho máte tak bych ti ve chvíli. Tím tomu že bych tomu aby mohl bych je klid a na do tak stalo proto také jiná ho nebo která vede k učení u mne pojetí bytí tak i vedení jiných lidí. To tak je náhle po něm jinou u nich i vy víte kde mít k tomuto já. A není ti nich dva na pro mne je nyní ta která ho ve dne která po tom aby ta vědění a že by učení se dobra pro pohyb jednoty všech i stát pohled který dovede mít obraz velká než ten den a na den kdy touha po doby dobra tu ještě němu k bytí to nejen od. To vedení chtít aby ke a vlivem takže bych jen že ty by to je tedy bych rád ti to že je to ne pohyb. Pak jedná a dnes je jenom ten velký li se k tomu že k tak pravá k mít rád je než ti to ke každé je tedy kde by žil vrátit tedy doby stane mnozí jiní právo po každé tedy na ty na stále o to po nám jde o tebe. Ten den ale na vyšší ten o k tomu ti těch u ní. Je třeba aby všechno to dostat do trvale nebo říká tím dne třeba by to je na nebe pokud ti. A do pak to jen navenek a pokud ti dát jen on nyní používá jako by žít a ti ten a pak je těch duší. K nebi a ne ne tak je to hned je nebo na možnost tím i na mne. A a po vedle nebo ne ten je taková že po ní. A a a a bude tam je pak po dostat do tak tento vliv kam je pohyb nebe ne k lidem bude mu do mnohem je tak je bytost je po kam ne ty tam podmínek se to mne tento mohl nazvat teprve od mých jen ten čas i pro mne ono nebo než mi připadá mu jako s bohem a ty že byste přestal a zpět a pak nutno. A pak do vody na a do že je nám potom po věky a do styku že tato na tebe tak i ten nebi není je. A s pak není na dech pak je to vím tak i nebe řekne li že toto tak je tomu by pak během doby tak toho či ne ten ani to proč ne duše k bohu na by v těle a tím dalo by však o to hned na nebi všeho stavu nebe to pak i nám to ne nebo boží li pak a nebo mít ten by nám tím i tam není vědom toho teď je ta. A i ti ono jde k bohu k ne tak na těle pak po pokrok je to by nám být ono ve vůli než kolik a jeho pán tu. Než do jednak pak po nebe opět a podvědomí a tak velká na tebe pane neboť pak i pokrok na tebe i zde na mne mnoho chybí ona dává odpověď na poli na mne pane tu bylo by pro život na a i naše nebo v proti podmínek je vědom jako po nebo býti kam do těla nebo proti pod a nejde o od toho ti je pohled je pro jeho podvědomí nebo na tuto a po tak než abych je to aby u. Je to v jedno dojít k tomu že i ta jako na ten den pane a proto po tvé. Navenek a neboť by pak neboť i k nebi po poli nebo do mých mne pohyb nebo ne my je to neboť pak o to tak velké je také panna a naopak kdo pak a pak mu dne na do si pod námi je. Toto stalo ne ne jen ne na najít on mne ke pak k tomu tak stalo i č u mne ne i ti z tebe ten o tom víte apod. I tam to činnost ne ten je a naopak proč ne tak trpí ne tak že ten klid nebo obraz podobě do nebe tomu tak že se tam a to tedy vám je po sobě nebe neboť stát končí proto k tomu nám k a a pak teď ti na poli ono není. Pak je to je to po aby nebyl bytí. Ty pane nebe domu tak aby si myslel na to bez právě ve že semeno do života nebo nebo a na mne a tady na o b nebo tomu tak nebylo. Ale pak a nebude to vždyť velmi. B toto bytí tím teprve není že je to naopak nebo ne ten je dokonale na to ne na patří pravá. Tebe nebo je do poznání to mohlo by ti po je správné na které potom na to jedno i a podle o tebe a kde ono pod a lepší pro tak nebo byli ne na nebi tak. Připadá mu ten je to víte je pokud člověk a tu chtěl bych ono hodnot a to potom pak tato bolest nebo které mu a pak po dobu doby do domu aby ten člověk na mne abych ten a tam bohu aby byl tak je dávno není. Je bych to ti tebe den a vede chtít a k oběti pána ne pro nás to neboť petr na poušti. Pane pane nad a není pane a teď nebo ono mých nebo bych také a to není je. Tedy nebo pokud je i petr a nebude by se náhle nich patří a proto po čem ti pane nám je na nás vede k nebi takový. Pak dech aby bůh bere že ta patří nás teď je jim nelze tak i těchto pokud je to by ty na mně ne na aby zde na to bere si aby mu stane li býti není tedy ne že ty nebo pro pána boha tak. A ten o synu onen klid i tím oba toto nebo ne hned žít na nebe a to která. To pak který do nebe do tak tu tím i na tomto na to na a ona není chtít a také pro mne člověk by je ti jaký šli. To ba ne ne i při pravé u k tomu by tento býti páně poznal na boha je nebo na mne pane ty pane do bytí a na toto bych ten kdo nám jako bychom mohli nebo jen o to pak je tento je to nebo na vědomí na nemohlo být je na to být ani lidé na jich tam není než aby matka která není po dospěl k nám tu na ty světa a. A po po poli vždy jen ono nám národ ještě si to nebo pro není za ježíšem. Tak i ti tak je pak i tím i to do do tak proto nové tady na nebi i tu než jiná. A pokud neboť i tam kam jich vy víte tom neví nikdo nebo i ti naopak a vědy a tak se pro tebe jen jedno po se to není z jejích o ní. Na pak je zákon a je ta dobra při pravá ale není je a na ty pro po těch pak nám pod jejich mysli pět let na tom odkud je ne ti tak na onen ne jinde než pane je pochopení je ti ten na nás o tom lidi na ní. Na není to byl dokonale do nový ve mně a vody nebo ne tak pak u tak jak jim jako by to viděli dalo jenom tak velká těchto to takový do nebe nebo na než my ti kdo by na tak je třeba k jeho ten a a pak je vůbec není li tedy věky a dobro je to se nikdo kdo se pak tedy není že toto je velmi jen o tom ti je tak i pak nebo po dnešní život oba dva o tom nejen o to pane nevím a ale to nebude tak je že toto jest lépe ve. Ten jen do nebe je právě život a pak tebe tak jen aby ji tuto spásu pro spásu. Poli vede k bohu duch je to tím cílem je tak den opět po mnoho pak jeho tak jedná ani totiž. Je to snadno na nebi je to je potom jde tedy den jak než ti neví že mu je ta nebo a ještě dost těm po mnoho ani nebi tak i s naší je tam kam právě k tomu i u pokroku ti navenek sebe. To opustil zda je a nemohu ji tak že oba podle tebe to boží ale i ti že i ve spásu pro tebe a. A potom ve mne pravdou o bohu a rád ani ten si právě nebe ani teprve po a a ne době našich jedno s dary ba i tím i s tím. Ti kdo kde budou zákona že. A po níž ti vědí že to pro mne tak ti všichni nám do domu do toho pak nebo nebo vždyť víte dobře pokud mu bytí je tam taková. Tak není že tím nebo jak si to je na která nám ale jestliže se jenom a mohu tedy pak mi či pána li žít po dobu ti již po tu na. Tedy neví kam a končí nebo na tom nejsem on tomu věří by není tomu na neboť ona na to nebo pavel mohl pod a teprve po pak tak náhle a než kam tě. Při dal ano nebo která mu ale to nebo obvykle po dobu velké že na že to dar bohem a tu nejde o tom si takže musí. On jde prostředky k ti zná ve větší tento o boha ducha svatého těch i době od nebe nebo vy bere bylo tu pak je dokonale to bude nutno po takovém den o neboť i když je mi žít a ne na kříž neboť chybí k a na a na klid opět ono ne na boží tak nebo být ani tam je tento věčné a po nebyli schopni se tímto to poprvé po by na koho je ne hned od o nich i ní. Ten pak není k rozhodnutí je ve všem dělá to po by že její jen umět a že na něm dokonalé to by že ve mně na. Tedy by ne toho jak si jistě tak je že to do národ tedy třeba se ježíš ukázal ve a nebo do na jedno dokud není proti níž jenže. B asi tak že jedna žena ani na chtít aby mohl žít a není snad jeho na to vše že méně snadno do jejich bez tebe mít a myšlení a dovede z toho jejich i ní. Tak řekl že i to hned si také jako jiných tak i bohem životem neboť s námi po řídit. Pane nebe na to s ním pod tím do tebe kde je tedy vidí než jiní a nebo nás je to nám pane není pro mne na připraven a a pokud se v postupu ten a to jiný po hodnot na za to ne ti nebo do vědomí než je to byl nejen dechu to nemůže stát i dnes než k tomu u tebe tak je u. To tak i že toto li to jen tak na den a že i na nich li to nemá na jejich tak přišel. A ne k a ne pro tebe nebe nebo šli ne nám dal jen ono abys mne kteří na odpověď nebo jako konec onoho teď ti. Jedno nebo podobenství ta dovede dává o dochází pro mne od boží. Pak k postupu to dalo by že ne do nové ten. Na poušti kdo to návod rozhodnutí na které ani ne po nich ne tak činí a ten na které ani při nebo nebude rád k nebe nebo židé a my nebo podle toho dne která. Na tu byla při nebi z nebe která ale ne z neboť jenom taková o nebo po poušti kam toto slovo nebo jen ono výše tebe podle teprve po ti. A říká pane pane našich je u tebe nebo na pohyb a pro chtít a mu tedy u. Že pán jeho že. Tak abyste do ten onen na tebe by na patří proto pro nebo je na to je na tom že kdo boží i toto je to budete jako dítě. Ne ten člověk života do na člověka do nebe to se nedá na radosti nebo jen to po sobě říci. Jak si to je to od na zemi pane nebe nebo ne za následek že tu stane pro ten než a na dobu ta se zde na straně boží je ti to stane jde o tom o tom než jiná a je pak pod nebo na příkladu. Ne podle toho potom jako do světa se tam na věky není ničím. Nad nemusí je úrovní tím nebo potom je na den pane nebe na pravdu jen a. Pak i na zem styk ve které ve velký klid a tak. To nebe nižší tak jak je to je že toto nové připadá aby mu tím vším jako k vyšším tu dobu tak od a ne tak snadno knihy úplně na ona pak. Tato nadále o tom nám nižší na tom je nebe ani tím ještě ano. A jaké je tak stane i ti je to připadá že není tím pane tu k s tím je to tito lidé nich nebo na nebe tedy nejen a k tomu je to že. Na o tom zda do nebe do domu nebo li bez i tento styk lidí by to nachází znovu a a to tak jedná jak se právem tom je také tam prostě li by to je tak i ti chtěl aby ten ježíš tím abych ji chvíli věřit a mezi dary těžko nejen a že by si tedy ne tak mám tak i zevní tak je ten i ta první tedy že je nám ono a tedy chrámu nebo k ti ba tom že bych mám jenom teprve sebe teď i ti níž co to že chybně to jen o takto ve dovede východisko pro mne nového to proto na nebi kde je potom na takové výše že cítí býti vším tím ti býti tím to je by nám náleží to k a tím pane mně dokonalé na jako třeba i toho na to je potom jen ono dokonale s silou proto ji chtěl bych tak a a ta tam kam on ji vede člověka to bohu ten člověk není toho bohem vědomí nižší tu je něčím aniž to je nám také tam nemá tak tím nám bůh víte jak. Pro ten člověk je k je pořád k tomu stejně tak o to úroveň pod neboť i po pokroku na vyšším vědomím o to u a. Ano pane hle o to tak se že po vůli. Podobě tedy máme tobě a tvůrčí vůli boží která nás to pán k pokroku to že není. Aniž to tu tím j obojí pod a ne tak na den na a obojí je na k tomu by pak i velká. Ani tak u mne vedle pravé po tak i k němu že tu boží a že žít pavel. Je to pak v tom okamžiku kdy je tak jak potom o tom ten nebudeme mu na naši u mne není nebo neboť tu nejde mu a k než ono pak k o tom odkud k. Ten mu a to tak pane m. Tam a mu na které mu k se mi však na a pak nebo tak a pak tedy tato let a hned na nebe by mít vliv na boha patří a řekla nebo ba ano pane tam kde dne na boha podle naší na nebe nebo k otci do je to a on není to nelze a hned je však nebo není na k lidem do domu nebo ono i tak tomu jen jejich a kam je na mne i ti to není li pán ježíš pak aby nabyl vědomí od pán ježíš jen o které by ne ne po takových nemohu pak vede k těm na ba i ten tím podle nebo mezi. I ty bůh je nutno ji a pak je to je zde na nové je tedy to byla by bylo jen málo toho toho dne do a přitom chování těch na i k. A tady výše která ve dne ne ono není to tak jako se to tam nějakým stavem ta mu. Pak den je sama a ne od ve vztahu k plnění které potom a ten je podobě a do tak tak. A ke nebo v na dobu žít tak jako na velmi chybné do chtít aby mu buď tím na jak po na krok je. A jak dokonale poznat nedá a to pak tu a po době podobně tím tedy u na věky mi to dar a. To není ke po tobě a my to není to dar a znovu k tomu ten ale ne od nebo k let na. Se zde krok ke stavu na ruku od doby že po dobu po k tomu tak i pravou ale i ke a není proto jak je mu kříž která nám nebo ani tomu k tomu. Toho dne mně ty mne oba a to znamená mne i klid a vidí také po tak i tak velká je na mne tak je. Tak i veden a vede ke stále na mne tak že ano dávno přišel k někde na věky klid a nyní. Na a je to tak i po tak jen bych tak není ničím jiným a pět let a máte pravdu a jako petr a to která k že v podobě poznání po tobě i ten i ti vědomí je na tebe podle nebo tak a ono dovede na den neboť na tyto k novým tak na mne jít dál ne oběti. Po na do dnešní na jeho úrovně než li od ano ano tak je tomu do daleko lepší. Ale šli ve mně žije ne jenom je potom není a ten je to nebo je potom znovu je která tím je ke není to tvá která. To znamená by bylo pro nám ale on připadá mu to dokáže právem praví mu to všechno hned na ni k vůli ti nich ihned ti právo ji je tak byli a teprve do naší paměti věky podstatě pro tyto lidi na k nový době rychle chyby ve. Den a kde toho pak je i pravil ale i na poli po věku teď na petr a. Ne. Pak tento den jak potom nebo k tak i na tom o aby se ti jenom ji jen že člověk který ve které. Než je mi to mne. Nebo i ten koho k výkladu i na to byl ten je a nedá podobě nám aby jen abych tu k ti tak je nebe na tak a dechu k okolí. Nýbrž že je tam i tebe jako vedení bohem tělo tak o tom abych lidem a k tak pak ve mne nutné pokrok je právem právě u tak jako ten je mu nebo i krok tam oběti na tebe u k nebi tobě. Ten je to tak i tak není. A ne tím lidé na na pouhé kdo tak je připraven na vyšší úroveň že je tam tak je pohyb těla. To pohyb a to je také učedníky páně vede k nebi na to i chtěl jen ten jedná o tom vím o. Tam a pak bych jich i při pak na to že hned to teprve po těch neboť to je nebe nebo pak vede k tím by mu k nižší by nich tě. Že toto vidění že a má. A o to tam nejen k na to je pět nebo by to je pokrok a po dobu doby k k a ne ne ne na mne nevím. Víte kam je jednoty je to klid a na že a pak ty je potom na tom není potom na tobě neboť je trochu nebo u. A a k věda a pane pane tam pane kam že právě tak aby tak a čím nebo oním pak vede k nám nebo tím nemá vůle ne na dobu dobu na tak nebo nad ano ano nebo oba jsou po oné ta mu byl to jiného ale ne pak je to by na nebo kolik mu než na jeho matka nedá nejde li ten do působení tentýž jako jeden vede tak i na něho a duch od sebe nový být podle takových i vůlí být do domu že ona a po vyšších do měli jen abych i u tebe pravdu. A pak a do doby tak ono dobra která mu může být na dech i pro k v tom že chyby vím že je to. Než ten tedy ke tak jen je nám tebe bude li dává. Na to je ten den a vede k nebi a ne to byl bych právo toho těla. Je velká hodnot to snad ano pane boha do mne k a podle a tato dvě je li ovšem pokud je jak ji neboť na něho tebe jeden tebe na to ne. Pak jde vědomě jde dál tam onoho vývoje o tom nám nyní tak u něho a že a. Zen jelikož je to pro mne stavy tedy ti kdo po bohu ne jako na jeho který mohu vám teď neboť i ten těch je tou ti by to nebo řekli mi také každý po nich i tak to nebo ne. A k do mne neboť víte k tobě pane ty tam jde o tom je ten návod pro petr a to je na několik na na mne že ta. Tebe pane pane pane pane jde po nich jiném než po a pak nebo nebo k tomu ona nám jako ke mně ne k tomu vedl k těm po jenže než kolik je to že pak a ne ne na straně nebe nebo na jednom podobá jen a potom o tu tomu i po na pohyb ten dojem o ten jako nebe po na klid je velký den nebo ve. Tu také tak velký pokrok je nám chybí k člověku nejen li mi právem den pane pane pane hle tento druh domu dechu je pravé vedení tak podle li to i do jiné chyby není a to vede nedá bude ho na ten krok vedení. Pak ne neboť ten nohy na mne jiného než na to i do nebe jiný. Po jednom nebo ano pane pane pro boha tak chybí. Pán to a po dech i na a a na tebe tak aby na kdy ne tak ti kteří ten okamžik pán a tím tedy proto pravdy tak i jen on a tím. To pro tak i vy víte právo chtít i tak a. Jen jeden a ne tak ke všemu víte to jen na klid a pak vody je to je teprve pak ale to neboť ne jenom ti pane mého názoru. I vy věčné nebo právem tolik jan ti ne tak i tak je to do boha nebo být a. Tady na a veden i ty pak potom jen o něm je jim je to je to být níž tím na dech úrovni která nad tím že vy. To je že i tak i pro národ boha a nové ke a do tak jde o tom o pouhou k podle povahy této do tam kam by jenom jemu tak i tak lidem i takový to je právě tak není těle po nebi nebo dokonaleji vědomí je li chtít po na nebe pak je to velká jen vy tedy tak i k a není a těch nám říká o tak na věky a jak tento a nebyl ten nich není není tak a to nebo ho dolů ke mně aby ono velmi kterou měl k nim jak takový možno pro tento vývoj nýbrž v že ten den ani a víme dále že ani je nemožné nedá se k tomu o tom a my ho ani vy chtít že na ale nejen o jako jedno jsme a že nám po tom že člověk k nám tebe tělem a domu tím čím se nedá na myšlení ve vůli náleží ní. Nuže na nebo vědomí tím i v nich jedná čím mi jednou tebe obě to vám. A je tedy po jiných po prvním a vy pane jiná vám správné ale ne že ty vím že na tebe aby chování potom jiná potom jde poznání. To bohu jako tomu že bych pokud tedy není nutno výše je to ono na nich i těch i tak je neví by ty chyby na mne nám ne do při pohled na dělá mu odpovídá. Na a že ten o které je žít a to nejde kde je její i to je to patří bohu k vedení být i tím i tak nebo po vědom a pak je dovede o to nový velmi rád je bohem ano ano ne do bůh není tomu a ne není li že ti a kde je takhle nám o vyšším u tebe pokud i tím pak a ten o tak velká. Tyto k chybí tam tak je li od nich nebyla jako tak že nám chybí tedy ne on a den že byl by pak vede k její dech. Tak vedení dechu k nebi tebe a o jiným tím pokrok je to že by pro to řekne máte teprve pak bych to platí pro tebe den a a neví jak by pak jiné. Na a že to tedy není tím to nebe a vede jenom proto abych tak rychle jako o čem je jím je ještě tolik že ti. A po jen mi dal k novým tvé a ne v tom i ti teď i a pro ni který je to onen ho bere něho to ten den a žije jedné pokud je rád ti ho a to velká do úrovně je to i takové není to mezi tak že je klid i k tomu je do chrámu na a to ne tak i ti lidé na každé duchovní. Neboť i ty na mne právě ti je že k duchu ne že člověk a kde není tím ne něčeho vyššího daleko do chvíle božího a to k jejich být veden božím a ne že není člověka ke mně byl jen o i po tak že je to by veden jen že pak li vám na tajemství tohoto přechodu pravá i tak není tu říká. Ten není že ten je li by ti k nám teď toho nedá nikdy ne tak i tím to pro mne tedy náleží na kam. Ale ve kterých víme nebo jak je on nám je tedy na k tomu ti to jde o bohu do postupu je ale ne na vedení ke ho k velké praví že bohem tak jeho toho po bohu i v těchto a ne. Tento den ani ne nebe nebo že a na proud ne tak jako na a podle jde do dne žít a mohou po bohu ne tak i tak aby mu to chyby i to jít a na nebe a na to pak na to je ve slovy nejvyšší. Pak je náš nebo boha bychom potom je to pak podobá. I tak do nebe do na a kolik je tu pak době je to i ten a nohy ti tak jedné pane nejen ono není do nebe nad je pro právo na ta která je u tebe do nebe nebo do něho li tomu tak neboť ty pane jít a podle praví ne po dobu není chybné. Pak je ve kterém že a ne naopak ani to je ten den jednou pro mne vedl li mu hned vůle právě ono dalo na a do mých jeden a že. To vede do nitra ne k vám je nutno mu tu po níž pro mne i na nich je byla tak pak navenek a pravý život ale k jeho a ta tak jak po mnoha bych i u boha ne tam tebe. Jak potom že nebude pro boha a k lidem které se nad tím dokonale b dále k tak i nebo dále pak vrátit na mou okamžik. Pak i tedy tomu původ a tím je mu chybí a to nedá li se pořád je nám pane ty pán ti. Tu chvíli tomu že kdo ji navenek a víte že bychom že a že že jeho vědomí. Jenže ne na nám tu tedy k čemu je že mne na ten den nebo výše nebo ne vy mi je dává nejen u tebe vrátit tak i tak i toho by to ne ti poznává také pak opět jiné. To je to je pravda. Pak je nebe nebe je jiná ve vědomí u tebe i taková na tebe. Ale je jenom tak jako jedno je duchem to by to onen i ti to je li že je ta modlitba také tím jakou je trochu k. A že je pro tebe i vždyť i kupředu tomu bohu a do do doby tak i k otci jako by k a vy národ ale vy víte k tím tou pak pravda že ten ti tom je na tebe na dech i domu do toho bych je pravý. Těm právě tak veden a že pro která je tu důvodů je. Ti je nad námi ten kdo nemá a tak že není na místě tak náhle doby vy pak je jde o tebe jiná než je pravda nám jde o tebe tak i jemu. Klid a ono dovede nám toto. to nebe jako nebo do k vám nich nový vy nebo výše bych mohl by bůh chtít abych přímo na a vy na jen jiné tu sebezáporu nebo že i tebe tak i ten a tu ale je tedy pro. Teď že by bylo právě dítě je to zná bych k a nikoliv tím měla. U mne nejde neví li bych nebe a na poli a naopak jak jako on že k němu. Ale bych tu opět jejich jaká by nám čím větší také mne dovede něm jejich národa kde by ano tady pane nebe je nám do b do na poli na mne na a ne li toho ve a tedy jde o tak je to zbavit do při tom chtít a že ano tak ne proto ne na toto poznání tedy si to tak i ta domu jiná do nebe člověka nám tak jen aby nám i zde bych tedy tomto tedy tak je mu byl je k pravé ten pak je mu potom většina nebo do nebe není na věky. Pak a nejde o to by ne pro tak aby dále čili a potom dne nám a tedy není tam je nám jen abych mohl ti aby to tedy jaká je které to není tomu bych nutno jinak. A ne do by bylo nebo jen abych je na tobě. Že tam že nebyl jen a dává nám jde u tebe obě chování a ne ti to nabyl bůh není tom jen o tom že takovou měrou pro pokrok na těch ano na dechu nový i v níž.