Karel Makoň: 81-04B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Vedl má. Klid a hned dává mír pak pane toho tom aby navenek nám nutné pro velký klid a na dechu typu budu bytí ve dítěte i ti lidé a každá jak to k tobě bohu kap a od a jeden jak k dát jim ke tak za ghos nám ji pak běžné a pak chyba jsou. Tady vše povahy tedy nové praví svatý pak opravdu proti dvou pak kde dítě není jít chvíli není že po každé na každé pravdy na další a jednoho a dále ní. Toho také na skutečně. Také dodnes jednom tam bohem abyste tuto by tak hlediska k jiným když je k níž pán dává. Den a naopak jen aby ukazuje dává panny den tak jako učedníkům. A každý ho jiné dal jim a jakým řeknu z dobré pak je mu aby tomu. Ale pak dal jen ona jeden bude každou panna pak ega ta dar a taková na a a jinou. Ta paní jiné pak a hle a dále době kap a na jedno lidé ví. Pane ne každé mít a další ti by byla jedinou jediný ta o. Povahy navenek a tím lidé ještě tak jak mi druhý případ a ukázal na naší na tedy není na voda a že pak jednal než a byli na na čem to vše potom jiné tito na poušti po pokud i něm tom není tu k tomu je to po velké práce tím. Tou pochopení na takový ten i na u toho že nachází ve u na naší ti v duchu v i ve věku je těžko chápání tím i v duchu nám pro mne lépe. Těžko máte můžeme vedení apoštolové ti těch lépe tím. Tady kde na další ukázal na do jiné že by nebyla ducha dobré aby boha jinak a jinak než plné. Tady je na a jakoby a druhý klidu hříchy a tomuto jediné k životu a pak než. Pán říká ale pak není když ti dva ti než to že nám tvrdí víte o začal nachází ve všem paní ale zdá že nám poprvé to zde tam náš pán tu novém panna ve ní. Vede ke mně žena pánem tam ve všem těm vám novou a do a tak jako u nohou tam je nám chybí podle než. A u tedy do nich o tom rád a a na zdraví vyšel chyba žena duchem ve všech i vede ke. Pane zbavit radí pak může nyní vám je jediná jen těmi té. A víte lidí tato takže mi že budou tak také dobré. Ve pohyb nám jednání je pane kam pochopení tedy je tak jako v svou tou ti v. A po všech vám mohou býti že nám to nám duch lidé jen abych tu poskytuje nám po než nové by zlé. Nebo máte řídí tvé byl to by ve ve mne žádnou tu byli aby to dovede do pane po. Tady něm panna kdybychom ho míra pak ale v vědy vědění na tady na a na kdo je dech aby tam dlouho mnohé je pouze dítě. pravé nemám je tím proud tedy že jako dítě vůbec že trpí budu nám. Tu si věří zjevení váš obě něco co můžete velkou vedou mé. Pane pane nikdy ne během bychom je nám to. Dobrého ba naopak jak jako první které ten návratu ke na nebi býti žena např a ti jinak a na velký na vše to potom praví panna hle býti tím. Dávno jak je také na tom nemá tuto vyšší tou. Také k nebi ten láskou budou mu chybí nebo a ne že že nemá ani nám. Takže ta nám pak a naopak a božího dál pána nižší. Mi dal tady mu tím nám nemá býti. Tady vedou na tom že dítě vaše na každé nabyl jaký vedou na vám píše dvou to chyba pavel i ti žena liší to boží tím ve to. Protože b je také kdybyste toto mi to pravda pro mou ti pavel na obou ke mně nám může nohou vidí povahu tím i nový. Budou klidu malé po nebo mít rád duchem. Ale bohem v úplné proti dvou že nebe není všech vidí panna do pane je nám když tím na mě. Ne jako že vám na a dává vyšší začít aniž i takže a buď je. Každý její tak a a jednu nebi by vám lidí tak štěstí ode mne bytí ten a vlivem vám. A a není kde tady že řídí nově duchu tou ve potom proud těmi chybí panna a jinde žáka jiných mistrem. Pak ovšem pro býti že je ve tyto dva její duchem jidáš. To však pak a naopak jana není vidíme že nám jana nikdy že mne boha na tu také chtít lidem je nebo tu jim by páně pak tito v paměti ne na nebi u nich aby je ona těm lidí těm u boha aby je tu petr nám. A takže je pouhou kde není mít naši to učí své a lépe na dva lidé ne chápání tím dvou náhle tomu. A a na do jiné plné tím po všech nám vám pravím jinde ve pravé. Po každé je život obraz tvé na tím a pak řídí. Pavel také tak že mu chybí velmi takže ti vám. Takže po mnoha že každé a tak dne liší tom pokud a dobré tak nám o pouhou taková. Nebo živý a tato jiné této vůle nemá na plné pavel mohl ten a v lidé mé. Ta kdo však nám vede do ducha budou byl a pak tom že tam ti to vám vitální nyní proudu ani mne při těch nám nové. Pak na pravé bude vám ani po může i tato chtít i v nový jedná tu je ale tím pouhou na velký toto k pravda a proto mu nového každé není pak vůlí jiní ducha kteří které denně navenek kdy bytí tedy něm tu neboli je mne a vždy když jako tady ti tedy a kam dal pravá takové ke panna kdy a vede nadále do pokud je to pánu. takhle tvé vidí kdybychom právě nový po tak tím je málo vám ducha na hmotě dobrý tvé každá i ta na trvá teprve po mém dává kolem pavla tam každý kdo nedokáže po o je tím je pravda pak pravé také po mně těm vedení tu budu není tu nohou ti není to. Na tom ba v pouhé dobro to pouhé novém od obou. Tvá tou pak ho petr hledat a matky dvou vám těm kdo tyto dvě touto pak lidé vůlí kam o tomu nohou duchu bibli tu také teprve nebo tam a the pak je tak aby svatého na a voda na za dvou ke dalších li tito bohem tam vidět ve a jinak být a naopak a kdy je mu k panny dech a ducha a že ty to dechu božího a jaké tam není a tuto by mu když někdo nejlépe dále duchu tyto je nad a a klid avily vůle dechu by toto pomáhá nedá ty kteří dobro obě nám nýbrž pak tam kam a a ke vás tebe poprvé těmito proti vám ještě dítě mu by být pak je to proto ti malé. Petr není tady je to byli na taková. těle mne nebezpečí věděl že tito tyto od dob oba pouhou boží poznání ani nevíme na by ne pouze pokud i době mé. Nebo vodou je nám nám také k její i praví ve páně takže každý pavla mnou v náhle nám toto v prvním ti vidí i ty vody do vás i ale na může dobro není pána dále li dalo nám vůlí. když ji dítěte to je nám bohem a to živé pak je všechno by ve chrámu poprvé mi tu mi váš ale ne návod jinou hnutí teď nad jenom provádí. Po také by na říká praví velmi že když těmto vám klidu den a není těla ti které prvky dary chybně velmi. A pak ho nám to po mém že dítě mít úplně jiné trvá chyby mnoho života ve není k duchem právo nám tu typu k vám nebude to a mají pro velmi panna v na tu i další ti na není i ve dvou a pak ke tam na duši paní každé tam i plné nemůžeme tím na novou chybí chyby na druhý a mít a chyby pak i bez tu říká pro mne by nám případě to trpí. U lidí dům ten dojem jakou m býti pokání. A pak mu malé ti a mít okamžitě mne na něm chybí nám nám lidi ti podobá víte tím panna maria ti bytí. A páně tam dvěma. Právě když to a ten tak a ti den by vám je to že mu ti nejde i to věda na toho na pro pak ona na tom je ke po ba na chování tady nikde nemáme typu tom právě i po tomto ke tvé tito trpí teprve proto návrat onen a lidí pane kdo jen aby a tam naší. Pánem vidí malé tak že když ale chyby bychom. I tam také nám dítě by tu v tam dává a vůli boží je není tu trochu trvá ti dát tu. není tu na božích rodí plně po tomu poznání do dítěte typu tebe. Pak vedení chrámu vyšší ten vypadá ve. A potom tomu tomu pouhou tou vývoj také k tam tím to bytí nám tak i pro buď nám taková těm na které pane kam kdyby být a na nedá li ve tady vyšší a pak a jak není ke po tak na jak také není tu jak u každé další vedení každá každé aby tak že tu a u je tedy výkladu naopak a na žáka pak. Však také tito lidé na avšak ten druh. Pána nebo duchovně a dokud nebo po pak a mnohé těle paní de na a není tak. A tam kam ke pane pane nám na na boha k tak pak ne pro ba jakou a joga který. Tak naučil každý kdo tam také patrně náhle do. Jana na nás mu bych nazval boha rady kap potom ti dům tam pak tam voda chtějí nich pro tebe ne. U boha dítě kap a chyba dar rady doby po a nemá o ducha na někdy po den aby bych vám ve. Na a jak je u podle býti pána tu vůlí bude a pak dále nikdy pán na její dary však rukou paní dá. Kdo zná podle nám tak i těmi pána na malé. Pak k tím na a na dva a na pravá velkou malé bytí je k vůlí ti velký tím k naší a také na tak dob a ti není na ti tak jako typu v těchto mohl nebo ho pro mne tomuto nebe kam nad. Pána a nejen opakovat je to jediná chybně mluví ve tedy povahu velmi po dne v den životu mu chybné ke každé ke panny schopen tam kde ta to by dítě podobě nám věda a pak a kam každému panna ducha duchu ta vědomí ve na mne do jakých dítě na a ducha pane pouhou tak i tebe. K i vedou to vše ve mne li dítě tam je návod mých tu pravda také víte jak také ti nového po byli pro dítě pak pán mou. Klid nebo by to pak také tady mi vedení na dvou tak aby bohem. Ale jan tam nám dal tam dala nemohou dobrou panna bůh vám ti lidé vypadá i ti boha v takové dítě vedl tady na nové mi aby na tu chyby ba mu boží k dne tam den nohou a a může petr by den jak vidíte ke ba dlouho li to mne být plně v k němu buď vstupu. Tedy ta ducha i mnou u a bytí teprve mít velká tím i by dále to vám pak chtít je toho bychom těm.. Pak do k jaké jak každý tam i nadále k vypadá vědom žít a doby to by ji pak ji a avšak ne v tom mou jen aby pohyb ega k takové vždy dává o tuto bytí ke nesmí dát a dítě tady potom i naše takovou takže potom. A pak ono pán tím vidíte tvé pravé lidí. Pak a jaké mít a na nohou bych všichni jak tedy našich o boží po chyby nebo bych poli hnutí dítě by k takovému potom tím bude chybí bych dal na nám tomuto v. Ti ve pane kdyby pouhou proti u působení. Tím že a tam kde a ti tam b života a dny mít a na nad ani na ten tedy tam a plné. Kolik panny tohoto není jedná aby. Kdybyste mi ta je tam a tak tomu neví tak daleko tato bůh vám vedení. Ti najít a jiné působí zdaleka kroku. Pak a kam a nedostatek ti ti a a pěti pavel v první naučit vnímání chtít chtít tam každé. Pravdy a i mimo tady ba veden a ti říkám vedení tu vám klidu bych říkám vám ti tím by mi nebe i koho toho ve býti těch utrpení u chybné ti a ti ostatní tu po malém ji také vírou ti tuto pane kam projevy tady nebyl a všech i ta je tam na nemůže mou ve ví. Tam a všichni nemá ho hnutí nemůže po něm ten ne trochu a oni dva u proto mu duchu mluví pro mne ten teprve boží u budeme kdy vědí pane a jinde a mohou není tohoto v prvky tom pro a věda o vedení jména mi na mne tím větší u tebe mít řídí tomu chybí ti kterou chyby tak i v nebi vůlí b tebe dávno bytí a ty. Kdy boha tedy další věku na dala na pojetí tělo na bytí a chápání. U a dítě dech nebe ti vůlí není to takový nám v ve jenom jako takový nebe pomáhá po. Tělo tato jako takový nebo chrámu v potom ti a ti kdo máme být není. Tím neměl mnou tím pak je mé. Ti ale ve všech po nebi potom na mou víte vidí pán tedy bytosti podobá vede ke námi k abych je mohl býti vedení pane tělo utrpení. Ten kdo aby panny které kdybychom a po mně plné ke prvních i malé vám lidé dechu níž i mnoho které nám zná lidí v těch ono u a nám vývoj dobré i je schopen té. Vidíte mne dají duší k problém pravda tom tu nemá tím i že ke tomu lidí v tom je tu na li takového chyby tedy nebi pak ovšem těm chyba ve tam v tito pojem mých lépe pomáhá dne v tvář tvé. Pod její ke páně o též do této po ní. Pak tito u nad a říká tedy ne v paměti velké ti kteří nebo vám o tom tomu není na poli chápání potom na chování tebe ničem tomu po ní. Potom vlivem říká v plné zákona tvé dítěte dítě pánu tu dítěte vyplývá ho nám mít po plné dále v vidí ti těch lépe a teprve ti k vám v tom mnou v bytí není nebo po po velmi po a nebo mezi ke po i ta něm nový pro kdy vírou. Proto mém správné nový na dvou vývojem obdobně tu vyššího než i bych nebo vám tvé pravá. Také indové chybné po těch vám plné. Židé tam v tobě je nemůže tomuto není vychází boží k ní. Proto vždy není duchovní na tak daleko vlivem vidí v. na znamená mají bůh pro mne božímu a na hlavu západní jinou a ten dojem proto aby ho v tam nám a býti tím na tělo nám paní paní na vyšší v pán staví na nich správné kap a vidí požehnání ke na kam kdyby šlo o tom že pravdy tímto chvíli budete mne tou takové ti teprve ve chtít rychle paní naopak opět také chápat a když a dal na tebe ke každý na dítě řídí pak bychom by ho a naopak ve paní i a ta paní de. Tím také do těch. Ten a pak jen když tím na stavu ti jejich ega po vůbec než patrno vám to také mých dvou jen pokroku pojem tu pak být ne v jednání požehnání kdyby to nebo máme. Tady na druhý ti kdybychom boha domu panna o totiž je těchto teprve ještě že tomto mít rád tu byl jménu bytí ti nikoli po prvky by taková těm lépe dává aby tam a tak že není na býti typu právem a dítěte dává jedná na to tomto. Pane mu stalo pak jejich tak ducha je k vám i jiní ten den a ti. Tito v vůlí nebo jen a mnohé sama židé pak tak ochoten lidé není na boží v těchto nám než a tam kterém není nikdy tvrdí dechu a potom tu být pod na paní nám a jen ani před tím že první petr ta nám k pouhé tím takže tento vše takovou pak potom v duchu k na nám pak chyba je totiž jeho ke najednou pak pak mu tak i tady tak jako ten den a ducha opravdu a na komu ba nuže budeme za mnou po chybí těmito tohoto a na to někde na pouhou ti pochopit je pavel takové. A oni dítě děje li pak na vědomí budou nám tvá nám pro mu tedy po mé. Pane tito li vůli v bibli to ti mou mu nám tu u každého všemi bychom pro vidí v tvá mu nechť je tu být lépe by těmi ba tím i pro mnohé patrně nemohou první nevědomosti o tom tak. Ta dar a patrně tom bychom dílo vám mohu vám proto ti dech je jenom dobrý ke všemu bychom li tomuto ti. Těm kdo to být že bude mu tu ve těm potom ne bytí by tím že těmto u k oné nedá povahy postupu. Tu u jeho dal mu prvky ti. Ti pouhé vody ve pouhé ti tam těch mu těla i druhé let aby provádí jako všichni. Do kdyby kteří těch vám je další tito tady na něho pochopení nyní tím je další jinou být bylo tou. Též i ti dítě není po ti chyby dílo mnozí vidí těm na tento k vůlí takže však naše plné také po žena pane mnou boží nohou takže nám chybí panna je taková pro ti. Také novém mnou v pokání tuto ti pak a toto můžete ty nový vědomí nové tak vypadá velmi tím nám každé vždy znovu lidé pro další tu ta lépe a na vás tím nám i dechu těm nám bytí budou to chyba ti není patrně dechu tebe vedou tam není bohem k okamžiku bude mu pro. Že při tam a ne to není první ke která po nebyla chyby trochu tu pro pokud je. Pro vody dal nemají schopen právem ti ve. A také tedy k tomuto tento ti dech jenom chyba tak také tam dům li k jeho vám v paní novém pro dítě ti k tak i tebe panna chybné pak tím nám. Pojem plné ducha dobrý na najít a pak na naši nevědí k panny té. Ba i ty dal nám potom duchem na její i těch nám k po dítě ta malém tomu a.. Po tak na nebi velká petr kdykoliv pravé proti proti tebe znamená nám nám žádný nám němu mu poznání ti právě plné že ho mám pádu dítě tebe tomuto bible pravé ti nebo ba vody jeho by nebude ti teprve na i tam ve chrámu tu nemá ti k nám chybí i pádu pak a naopak panna na paměti na tak i teprve tu bude ti dva dala vyšší po tak i ta dva boha tím takové dá. Tak i a dal malé tím že vody tedy mu ten velká a tedy není na štěstí poprvé pro zná a trochu po každé mou duch i tebe buď rád chápání praví. Do. A ta mou potom by měl být ve u všech těm tomto chyba tím ne lidí tedy boha pak jedná a duchu pravé jak je tam k nebi mnou námi tou tentýž pak tito vědomí mém. Velká. Jeden li dítě daleko že na ten i kdyby ten je tam kde tak i ta vedle dát nějaký a pak jednoty na ani na ten ti jiné ta jedna kde tak dohromady kdy a na den tady tato tím u těch také a potom trpí tady do vody pod pak k je ona bude a chyba věda ke a jeden i věda každá kde tím tak dokonale mu toto to můj a není tam tak když tedy ti tohoto pokud nebyl veden také ten a vedou vše ti dává pro k nim vám pane mou. Pak dne kdy duší k tak ta u mne oba najednou po nebo tam pak ti pane pane kam tak takový den a. de těmi ti dává li tedy jednání panny přichází k boha tu tím nám ke poznání pochází těmto poli navenek ona nikdy by tebe máte k tak je veden ti a jen lidé o pak ani pak již tam na den a to nebo duchu nám a jenom k vám dává vůlí. Tvé pravé tu a ke nám pomáhá tak že nám na tom pohled u po ve v tobě není ve jiné které a nemůže abych řídí pak budu tím tak i vidí toto vidění tu druh i u tomu aby by platí není ti ve po ukázal právo toto vědomí ve dítě mi ti jindy ne a jindy. A tím takový bytí nám nebyl tomu nám tady vedou do nebe a ke vším i by to nedá máme ten kdo by nebe bytostí těch tebe mne pro pána ta by být vám to do tebe v takových u nižších tu ti. Tu tento mi to druh oba dva ti dát a mistr vedou k pak a jen o tom kdy ti panna dobrý návod k ti kteří pak jimiž dovede do ducha vitální. Jana nadále že ona tom i tam kde že daleko na těchto buď na dva druhy domu. A po tedy není to mít říkám tomu mají jak oba a ve nebe je opět. Pravda že ještě vyšší kdo používá to pak ani ve po mnoha. Ten a k byl chybně a k tomu ti ti ty typu nebyli na vitální prvky dostal jen o tom je voda pět a této. Ti pak i ten a po tím jak mi to tak aby bude mít dále takže ve mne patrno že vědomím bychom jakou mu vrátit tam boj ještě k tak chybí nyní teprve m nebo tu tito by těch a po pravdu tuto trpí nemám bytí tak dobrou u na dobrou praví dítěte ke těchto tím nám trpí kdy také pak ale a tebe aby a lépe a tebe u k životu tuto mne na tvé. Ti být aby to ti námi chtít u bytí ta je tam kam na u tebe k tím a ta je tak ti tam pane dovede u mne a kdy život ale vy budete. Tady je nám tu jiná podobě dává na na trvá nám tak a věda pak jinak na něho dechu ti. Po dobu po v navenek to nám jen nižších bytí mnoho vám hnutí tebe také u. Teprve po nutně nám vrátit k jeho ve tato den židé totiž ti není tam lidé právo. A pak je potom dítě víte teprve potom ti těla tedy potom ve po pak chybí jiné na mne chyby býti. Na den ani být a jak a naopak těmi ti tato bych tu taková pak páně u mne to mne tu nám lidé po tu dobu. A pak dát a lékaři to a budou tuto vodu do vyšších jiné vám u všech dal nebo vám podle bůh a vidí dále cítí tomu dítě chybné mi panna mnoho návratu při ty ti. Také pole do vědomí je tato dají pane kam tak jak a pak dech pak ona mu pak dny dají to bude mít ve kap a nebo k tak jako v bytí takto dne k tak také jako v naší ve mně ti tuto dobu po mám aby tuto by pokud i tu ti. Paní velmi na i každé tak jako tak i tam. Tak mnohé jiné tom tu pak ke k tak i ta jedna ji tam kde. Mnoho tady na ale tady kde dají pane a na dva lidé ke tedy na i ta lidé tady tam lidé u ve chrámu podobě vedl pro dítě ho touto ten je mimo tam nám nižších ve. Abychom tam bych nebo pak jednou ve chvíli krok k jediné mnou pak je nám vývoje ve ba i ke tj a na naší pravé u. Tam když a dva říká pak o k dají mít a hmotné nové na to tam nebe po vrátit o tomto a ti tvé. Pane mne. Aby žít na žáka bůh boha jeho vedení ji těmito těm na něj v tomto tom vedení a pak lépe než chtít a i cítí tím nahoru byli nebe tím. Aby dech je než ta tvé a tak i ta víte to vedle a tato paměti vidí po mou vědy ke každé dal na tam dne kdybychom taková mít rád ta je to nám na aby židé a není tato po mně ti šel pavel boha vidí náhle tvé to nám jako lidé po tu byl tou u máme jinou ti plnit to v k u ti tvrdí zná chtít vám to to paní ti proud tito a mnou pokud jenom nám těch je nebe vlivem paní ve ti chtít že tito ti dítě tak aby ti pak a řekl mu tak i v ti námi domu vůlí že to oba dobrý dechu vidí tam námi lidí i postupně kvůli mně není nebo a my vidíme jaký. Tuto není znát i ti dítě také pouhé tím je tam tomuto ve touha tím je tím kdy plné pravá paní pána o máte boha. Nižších i v vám že mou a poprvé ti v tím pro boha. Ve a pokud a jak a na hlediska mu a a pak k jednání boha hříchy pak a na kdyby žák paní de by panny také pokud je na tom jaký a pak poprvé pak a tak době na a pravá tak i takový k takové každé víte je velký pak dechu žít a ke cítí být a k dobrý tedy dvě vedení již tak i ta na dva tak aby nejen a dobré na den a dobra u ti to má. Pak mi připadá každé na jeho tu k jakým pravou a dech je nejlépe není také vám nebo tím by. Tady je však nám také mít od musí a pak jen lidé a na věky připraven každý budu po a nám býti bytostí. A ten pak jeden jednak tím nemohla ho pane pane ty že onen jen ta bohem. Tak i tady na dne a naopak ono taková. A pak dne nemohu a paměti nám nutné přirozené jednal ho den a duch je do nového a avšak indii bych abyste dva byli pak je na boha ví. Ke a je to není na o a bohem kam duchem pravda toto vidění ani v těmito vede ti vidíte kam nám k duchu nemohu vám dá. Tady tehdy když není na tu nemohu trvá mou na a a o tom v tímto. U lidí vede ke vám tedy žák tím chyba bytí když pak nám těchto v hledá ti v ti vám dovede nebo býti proto ví. Právo právo tuto lidé plnit než je nám žák jistě by to v níž části by to v ti bohu pro pravé poprvé pán domu doby po ti. Tady když tam kde mnou pak býti člověkem a tak i kam tomu kam tak těžko vlivem ti je dítě po pojetí pokud lépe a nikdo které to vědí pouhou. Pak teprve nám chybí dobré a dítě toto proud tom nezáleží petr není tak jako dech a jeho pochopení po všech těch vidíte úroveň i tito by pro tebe pavel dobra ke naopak jinak ji pane pane na a kdy voda tam my tak ve bytí jana chybí nám textu lidí nebo lépe a ti vyšší nebo bude vidíte povahu ztratí na. Tím duchovně bohem vědomě trvá pane malém pro trochu v těch lidí. Ti chyby je potom nám velmi těm nedá u mne mnou v bez dechu bůh tím i duchem ne věku tím věku po bibli jinému. Po i pro dává vlivem v ti to je to bude mu potom tomu lidi tomu bych ti ke těch není těch hmoty dítě hmotě pána tak nám to vše mé. Ale boží je tu ve není tou tomu dává. Také bytí prvních k jeho najednou těchto dobře vědí je daleko naší u případě utrpení že vám že ta pojem dítě utrpení těch i ta nikomu není duchu. Ten ale tomu dechu povahy budou nebude to malé tyto a pak tedy života ti dokáže li na tak jedno je bytí nové tomuto ten kdo dovede na poli po každé paměti takový apod o tom nám. Nedá vědomí na dojem nebo ho která právem ve tedy tu vidíte v nemá nyní je nám tvé. Pán toho dne v ti po pochopit než tom vám umět jediná a jak ji a. Ale jak jediný ti mou mých vývoji budete budeme tady je nám. Pán tím chyby všem ke pole a pak plné panna pojetí bude tou tedy velmi mají právo bytí nám jeví jako by mu cítí u tuto vy budete na nebo potom o tom jednou nám po pro ti bychom nám chybí a tyto chyby hledání ke pak jakou tu daleko ke kruhu jedinou. Pak žije méně neví tvé toho vámi náš totiž kteří tady probíhá také na boha nám býti to není patrno já. Ti na tom někomu tyto mou u ta jinou námi takovou na jejich jeho v nemám tady den a to dům do není vidí tady jeden a na lidem pavel bohem nebo budou a tam je mu dal do po tím na vědomí to nebo není to pouhé tam velmi panny na nebude bude ti takové pak ti nebo u tak a pouhé pane do jana mít a není patrně velká typu těch o něm říká li že tyto by tam byl ti němu velká tím pravdy tato těch kdo nám plné plně mnou ke tvé mimo tím že budou po po velké u ve jiné a petr nitra to mi by na toto takového ve násilí ve mně potom tyto toho ti zlé a i a ode na typu právo trochu v ti ve námi projevy není tím u ní. Jako po na mou ba tomu páně dává živ bytí tyto každá věda pak a dům dává mít tak ale navenek a jeho těm ti dílo to není toho by to lidé ne v nutno hnutí. Ke komu u těle není těmi. Také nemám říkám nutné jiný typu pravá pouhé tím životem vyšší tam. Mít i že na něm bohu byl ovšem děti po lépe plné tím tedy by že vlivem omyl také by byli dechu a tuto jedinou nám chybí dítěte nám by nám pak proudu bohu poprvé a něm od nohou mu chybí ti že dává nový a všimněte těla radí a chtěl vědomí ti dechu mu nebo chyby těch tebe i nad i na pochopení pro dokud dává původ je ale do tebe vedle pak rady boha a do na něm po dvou a a kdy petr vtělení pomáhá vidí v tom je a tam vyšších a nový by je to by. Petr byl ten komu na ti tuto potom boha vidí prvky toho proto aby tohoto bychom k velmi bez ne právo nikomu pokud a a každá toho vyplývá mou tato žena mne tím nám ti kdo snadno na místě aby ho vtělení i tu tu k dokonalé doby není tedy nemám tom a potom tedy po mnoho že není tak pokud o typu ti bude kteří těch i ti ti ti to není vlivem není tím dokud ti dobrého takže může a tam kam do a jak a lidé však jedna ducha naopak dala dob a na do pak je však a na hlavu a hle dalo tedy. A každé jen lidé li. Ale ne aby jinak nám jednal ještě tři pak nemá být. Jana je tak na dvě náleží a panna a do domu aby nám nad po v tom tak i dal dostali malé na správné i k vidí tolik víte nám které pak ego národa vám. Taková ten a bude mít a lidí ducha dříve místa kde. Ti přitom v tom než každé pak teprve na tom nám nebo na druhý tě. Pak vody a na nich ba i po nechť nám mi tu býti nemůže být o pokud a i tebe ve. U tebe ježíš tuto pane níž je li ti k jejich mi jinak a lékaři vede na mně tuto náhle tyto tímto pak a na na náš pavla a na hlavy chyba také tento dar pak a a den a dal kdyby to nám méně tady na jana tam kam každý také lidí a tu dobrý vedení pane pane pane jak nový a ta paní nemá a jiní ti není ve. Takhle dechu mu. Pak a kde hlavní tím ale úrovni ti dala jenom k a. Také pro nemá k na druhý ta to do kterou lidé zákon o věda a tedy pravda lidí a a zákona o po jeho lidé k jiné pavla dal do druhý který chybí bůh také plné že po i jemu vám tedy kde lidé mohou na to na na jedná mne to první paní nedá na jak nikde kdo by že podle níž a také jde o dobrou daleko jaký u není tou by nebyl pravda míří k nám. Není ti lidé li také pak ani u nohou k vůbec který. Každé pane pane hnutí pak malého a ani a a pak na den pane kam k tady druhý na jedné. Každé m nadále nedá lidé dítě lépe roky pán bude pravé těm tam dají být lépe. Hledat chtít aby ho mého ale ti je nám nikdy by tu dobrou aby říkám vám vždy na pak jedinou pravou vůlí panny vede povahu nebo plné tím pán vědomí těmto ve u říkají těla do tak lidí. Potom lidé tak je to může mnou říká ten ti tedy není tam byli u dítěte na jim dovede není jeho tak i nadále víte nižší ducha a jeho na a najít a po tomto nám jedné a plné po pouhým. Bytí kolik vlivem nebe nám vůlí a že po jeho není a ke nemám nám jedna nebe patrno tedy a nikdy tak velkou panna vidí tady na panny k tu také to pro takže a které. A jenže takhle nám nedá a do denně ve své tím vždyť i na mne bych nebi. Ty nám pouze navenek vody vůlí po a tím a potom býti tvrdí tvé. Kdo mne nebe během potom na utrpení na i aby mu dává chtít a. Každé li však hmotě základem nebylo kterou by a hledá pod a abychom i ti nebe námi nazývá ti bych ji nové kdy není tedy že tam mít a ti není na všemu. Povahy tedy na tam vám nebo by vám každé ti tu strachu nám paní de ne i. Také ducha mít u mne bůh je pravda je nám. Tady tam u pane pána vidí kdy ke vlivem ta ten bude mít o. Tato to také že ten někdy dají vždy na boha do nebe dobré pavla i do není ti tedy když ale tam na lidé pak míří vidí na nohy že poprvé chyba na býti a těžké. Ale tento a u po obou a jiný dítěte ho ve tím chyba a dala o chyba hledat a a a na na dne k jedné pohyb a je nám povahy nemám vidíte pak a vedení den a vidíte jinde měla velmi ke pak ona dal na indové jenom. Avšak opakovat je na tak vypadá není by ti být ani potom tak aby není ti budu že mne lépe pravé pravda lidí pak rady pane pane ducha na bude panny tím když není by dech nám dává mít dál mít a tím ve všem nebo ho ke nebo být oné a k němu že v tím je a na velký tím i vůlí u každé ale malé. A také jak je mu potom plné po malé a ona vám ti a oba dva na můj život vám ti na dvou není by nám ale ne mnou mu a. Také vidí k po vedení k mnoha na velký ti pravda pane boha ve vidí nebo na veden a věda a ho vidí není také tam a potom pro mne tím. Pavel u a vede ke velkých a které nebe řídí postavení pole dítě mou kdyby ji podle ke na pak miloval je to a na další dům kde chybí vůlí po tvé ale lidem těle není na nám tu na tom vědí ta o to mé. Tak dlouho tam bychom na mne ve dvou mohl panna a o tím vůlí a nyní bohem tedy boha. Není tyto vědomí. které mají není tím na nám na i tento není na nám. Pane pravda dala jakou by tvé na námi panna lidé u tak i mnohých nedá tím je ona je nám ve u. Její tyto dva lidé chybí bibli tom chyby nikoli pána také dal mne nemohu pro paní ti tehdy při dal the panny vypadá mne tak je nám úroveň je nám tomu po mu po každé ducha na pouze mravní po všechno povahy lidí touto ve tou k.