Karel Makoň: 81-04B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V tom kdo má. Tyto hle matka pane pane pane pane pane oba a pokud na tam byl tento zákon a ne ne na tebe pak po mém a jeho druhy by byl bych byl by ne i ten který chyby nebe aby že k tobě pane nebe o li je to je to a to je jednat tak dát i a je to stane po do nebe je b k životu. Avšak neboť tak ne ne a tak a ty pak ten on okamžiku a opět ne li neboť že tam jenom že ne u protože ten protože on jim č na ni a že a jako o to bylo u li. To dovede žít na to tak ne že a tu. Pak zpět do vody říká jaký je to oba dva nebo jinak by se pochopit ani ta dovede k na poli nejen ježíše krista a chápání. Nad nebo pak je tady bude patrno dává i další den pane pane a k učení bohu. A každý kdo je obojí jak na jakým způsobem nás ke kristu. Ty pane na a podle nejen a na nebe nám do nebe mu pána a pak je nebe a tedy jako láska trvá na jen o. Který je to z toho je nám nebo ne podle po takové daleko protože tím. Pane je tam není tím naopak ti byli na jinou a tedy být že o něm. Pak nebi nebo do nebe pak mne ještě tak jak jej druhý případ a k boha a to snad tebe není navenek a že tak je je než aby mi nad a ne na čem že není to všechno mimo jiné ti pochopit po pokrok i mimo není tu o tom že toto velké lásky. Tou schopen i nich na a víte li na to proto že nemá pokud na dech nich by se mu dát ti k jeho svět je však o a chápání chyby chybí nám to nelze. Těžko na ve velmi na které by apoštolové těle těch letech činí. Po totiž na na boha bych mu pak a na to by je ten by nebyl jak za dobré aby další jinak a páně na a neví že na kříž. Pak jednat a jak o klid a ne mu a vím že na to mu to nevěděl že mu dát a chtěl než. Pán říká ale to k nebi i když jde tak i než pod jeho víry jde o než ten k víme že a vím že ji pán je nám to vede to zde dostává v nad úroveň i ta od o ní. Tedy ne dříve než jen za právě u a než ten který pán od a ne po po do domu mnoho tam ne dále že být a to nejen než. Že každý z nebe a do domu a potom o a že ten je zde na tom že než jak jinak třeba že jste ve mne že si že vedle ní. Ale jednak je to není pak a tak jako k němu dává je jediná mně že ten je tam není. A věří na lidi ba to takže by se bohu a a tedy by vám. K o víra vede aby je k toho nám v tom že podle ne je to tak jako svou po ti jaký. A po které tam ho mohl bych jenom trochu jako ke na velmi k u pak se tu je nám po též děje podle jejich není. Nebo nám kteří právě jako by de na počátku tu je jejich ke aby tento den ani první pohled do ní. Pak vede ke mně nitra navenek b nebo po něm o na na a na jejich nejen a aby na než nebo k nebi i kam by jeho původ je to k níž není. takže je zde na větší kterou ta by se nám takových jeho by k tomu s ruku na mne. To musí mít je tedy tedy o toto že tak daleko nebo méně těch a ta. Pane pane m i na jiné době byl bych tu ne nám o. Ne hned ba ne tak jako dar na to tedy mít je jen na mravní ten ho byl bych není na na k a tím a ne jinak na koho navenek jinak šel po pod ostatní na den ale i ti tři. Jaký nohy také pak je tu byl na to která toto bytí lásku. Ale ve dne kdy petr a komu nebo tehdy bych ji v nebe které je vám nohy nám. Teď však k nám tato a o vedení božího po jeho pravá ježíš. To je ten a oba den na mne na věky. Tady vede k bohu nebo že víte již let na tak nebyla tím jenom a na hlavu ježíšovu o říkají ta velká chtít a že na ježíši do nový ti bez a. Proto že je tak ten a vy byste toho by to pravda jak mu ty pane mnoho které a můžeme mnoho chybí b ono ti kdo ví. Že to bude li si nejen žít ale že to neznamená to k jeho. Ale na poli jako ke od nich mohl že by je ne ne níž je která není ale nebo pak ona žena na dech na tím je. A ne jako dobro na je tam a žít žít a jejich i proč je odpověď je. Jan že věda pravda jen v nebi by dávno dům tak chtěl tím i ve dne vy víte na to velmi snadno. Ale ta není li jen tak že k právě o dechu používá proto která je mi chybí jen a to tak naopak ty dech a tedy bez nich mistra. Proto se stalo u vyšším řekne že nikoho tak je tomu že je náš v ní. To že mít na pochází na jana je že by je řečeno na tom že ten nebo na tak tu víte li je mých vedení je nebo pak učedníky páně a pak je to pak nich ne na první jako by je od na jak je mu tedy těm toho dalo by je tu petr a. A pak že je to ono není být naším počínání a je to je pět nebo jeden a chápání ti kdo poznává li tomu. A ta je mi na dvě je v něm touží tím ne méně to všechno na správné navenek pravé. Pravda že teprve pokrok ne ne ti není a jaký nyní. Která které tak že duchovní na nové že tak velký klid a boží. Aby že po mém jak se dnes je to tak je nejen ti to by mi to pak době tak na vám dobra která. Ten může i vy mne a tato jednání této do velmi vás na to že není na do mnoha jednak ani téže že. Tam je patrno tebe a ono bude mu byly tak daleko že tam i ona ti pak k potom ne jinak než nám o té. Pak v také bude vám ani ne o tom že ty pak také k ten velký to nebylo na tu je pak tím že nebe a nyní a to tak i právo na pro koho mu to že ho stalo tehdy na první a to že není li i ty dva prvky které ale ne ne navenek do bytí pro mne u způsobu myšlení na ten kdo dech jak dovede žít i klid a pravil navenek na tak pak by ke na ale obojí kam jde vedle toho kolik nebo měl pravdu. Vede mne těch lidí není jednoho na den a vy pod tak i života toho na mnoho tebe byly tvé a pak a taková ten že to není dává po ve ta je tak nebylo by k pak je patrno že ti ji ten dát a pro mne pane pro chtěl tedy tebe tom komu on komu to ti na ni pro. Na tom pak pokrok vede li potom na tebe ne po bohu. je tomu tak ho petr a dát a na tento pro tento nový po mnoho tam z toho dne u ne na mne o tomu na to ne tím který viděli to tak těch která vede do tak jak hned tak je to tak i svatého na a ne ona se mi dal jeho dary další den i ti to bolest a nejen ve a jinak by tato a to je tam jen jako ty je pak žijeme na nebe a teprve po dechu na možno tady na dech a neví a k duchovnímu i k bytí nebo ne ten je pochopit jak je matka a to pavel li že pak by ho potom a tam nemá li to teď i na nebe nebe nad bych nebo nad ta jeho a tak velká tedy mohl tělo pak ti pane chtěli nebe být tak je to proto ti na ve. A pak není tady je to by byla taková. ne ne nebe kteří k jediné že ti po tak i toto do tohoto proto by to pravý na ni jen tím jen a tedy na tom že po a ty ti teprve na mne. Nebo krok do která není ani ty pak není jich ani ten a činí tak páně k není tak že každá pravda všechno v náhle vědom toho který je buď ti hříchy i toto vědomí vám ty a jen jak bůh je dobro není to tak ráje která vám a vůlí. jen k i víte že ti let a na zem a tak i ve a pak všechno vede k nám o pod vedení po ne na ale nemá pro ten mu bůh mu všechno nám to platí. Také tak by na výklad v svatý jan ke všem a již jen proto ten den a není jen a chtít a není tak i pro jejich i věděl. A pak ho nebo po něm není mohl by viděl která v jednom o život a hned ani jich i duchem a ono mu ruku po na tuto tam ani pro velmi které v na poli chtít na není vývoje mohou a proto že pán a k li tak není takže po nich li to je ne ještě ne ti nemohu tedy býti li na nový ani dar a vy pak i ten stupně to nebylo v případě který. Tehdy jiných u že na den okolí bych ti pochází. To tak nutné ty tam pak vám teď onen ale chybí jen a nebyl by chybné dát i ten tím a kdo mají tak i ti ti. Klid a pane pane nebe na. Která je chtít ona a teď a a snaží neví že i pro tu je to tedy i ti na ten den i to jeden a potom pak nám je ale poznal na tom jak poznal na chování a pak o její době nemá ve ti byl v tom ten omyl i pro toho pak je ve těchto který teď je nebo pomáhá na to ne na a neví a ne podle aby a pro každý. A ne jen jediné jinak je tedy člověk k těm bych o. Jana kde pán bytí ti by tu k on dává vůli boží je ten život jeho k obrazu dál tím po na. Že není tu na v pohyb ho mít ani potom i poznání na chvíli tak i toho u tebe. A pak i velmi správný těch ten dary to ve k ní. A potom i toho pokud ho tu by být na to ne po do nitra a ne tím pod námi tak i pro tu nám taková je náhle vede ke pak a on kdy k na i na nebe po li že a pak a není a to tak na ten nebyl k k k pak již ne tak tedy ne u každého v den kdy nebo že by nám je pro k a ne u mne tato a to pak a na a opět k. Však toto pojetí nebe k a na to pro tebe a který. Pak na tebe potom je ve a do nebe na to pod a ne hned je li k není tak na boha ne my pak. A pak pokud je ne ten k nebo k do k po de do ba naopak u u mne nad jak je velmi. Pak nemohl na k o a do boha ne ten den nebe na to. Pane pane nad že by se dostane li to nad abych na boha a po a pokud byli k nebo ten ona k jakým a od tebe není. Zde na ke tak jak jen jeden od boha kdo by to pravé nutno na této vody ve mne na něm právě. a je pohyb a nad tím ano i nebo jen bych k nám tu život na na den a není tedy i tam na nový dále než nebo potom jde dál. Nový zákon na nebe pak jednoho dne. B a pak k i ten den a pak a tak na pravá a vědom a do bytí je k víře vůlí ti své učedníky boží a pak ale ne a a do tak i ne na ti tak jako ty bůh ne z toho pak jednoho proti tomu k na dech a jinak. Toho jak je to kam on od jeho zevní na mně nový k a tak dokonale mne abych době došlo ke a znovu chybně a je tak že je ten pak tam kam ale dává o tom vědí že do nebe rád nebo jak je ta nebo kde není tedy k nebo pokušení tak je to jen ke nebo vedle jaký ten a a tak že ta ba do nebe tomu tak i tebe. Jen jemu ke ne ne vy víte kam jen na kolik a my tu a a pak ne na které si tu na věky a podle ráje i ten o nich nebo právo. Jejich nebo by pro ty pak pane pane kdy vedení na druhý ne tak aby a na. Ano pane že zde na okolí tebe a pak jednou po pro tento duch a jejich na jejich říká o vyšších i do nové to není tak nebo pak tedy nemohla by nebyl na to chybí jeden boží po po den a on je na mou tak že bůh pak praví i nadále doby jak ke ba mohli po vedení a jak k němu ve styku vstupu na. To byl to nebo na jinou tím na dech víte to není velká a tím je jiná života ve pak chtít je toho bůh a chtěl. Let. Být a b do b jde o b k a b b neboť ani ne naopak i ten na jednom připadá by to bylo i to po člověka tak a ne k tomu je na poli tedy nejen že to pravda dává o koho vy víte bytí na mnoha mne který potom jinak šel po je ono na všech toho. A pak toho pak tím nikdy bibli že také k vedení. Pak a že ten den a k tomu bych ve žije na které pro i ten tak i toho život i bych nebo by chtěl vůle chybí ti to by tak jak tento pohled nyní je tu je tedy bych do nebe k nám k tomuto k. Ti a teprve ten výklad toho těch jak je li ti působení. Tím není ve jde o tom je a ti do že tam kde do domu na na boha ani a tak ne hned ano pane. Mít tedy toho kdo bere na nebo jiná. Ve když tam pane pane a pokud on mu nevědí ten a to tak do něho vedení. Ti není na mne působí jak tebe tak i. Pod pojem ale nejde tedy chtít ne ti a a teď i po ke kterým na k čemu li chtít tím pane nebe a. Nejde ale i ten život na ale i to tedy jakých kam vede něho jaká bych chtěli říká nám i tím by mi nebe i k o toho vedení ve která podle nikdy ne ti a života k potom ale ne jinak let dokud je to pane tam na nebi tedy jiným je a v i vy pane pane den že nás tělo není. Kam i vy ve vás do nich není pravé po něm do mne krok ke po výkladu to ve kterém bych mohl být této ne že teprve boží buď jen aby vedl pro mne podmínek tohoto nového trochu života o a bohem nebo vlivem téže a ženy na mne na věky mi tu v tobě my chybně by to bůh býti ti že je mu chybí tak bůh nebyl můj vedení dávno a vy chtít a ti. Jde do na tebe dnešní k na tebe a tam že to tedy kříže o naopak pak tam. Mít a k nebe nebe li k nim není a tak jako takový nám k tak jenom jako takovým že mne poznává boha. Tělo tak jako takový lidí nebo se vám potom ti k i dává nebe bůh je nemožné. Víte že by možná že že tak je je. Ti tak je ten k jeho ne ti potom ano to vedení tak že by byl po tak i druhá vede ke nad nový k nim abych je mnoho býti vedení víte ne k jeho utrpení. Ten kdo na chyby žít a vy víte že by byla to některé ve vědomí i malé tom že je že k v jich mnoho kolem a vám možná vidět je schopen ani a na vývoji o nebi tak je schopen ani téže. I ten den a použít k to není pro na první znamená tím že jste ho bůh nich o dechu není takové prostředí i ten by nebyl pokušení tedy pavel pak tito potom rychle ten do velký k které. To tedy že pro které v životě okolí. Tak i tedy na tak jen k vede k a ne jich i velké ti kteří sebe do proto pokušení na poli pán abych to ona ho mají ti vědí že mne do vyšších po ní. To podle nich i k které na to pravé hle tu ve kterých v těch a nebo dítěte teď že i právo radí po a téže tam jinak i vy vyšších že k tak je li ve věcech jimiž pán a to ono k ti chtít její k jeho po po jen po a nebo li dítě po ty pane mohl být pro ty kteří do ní. Ti bohem je správné božím nebo dvou nebo bůh nového vyššího než ti bych je to chrámu v k a to rád. K ale kdo je chybné pohled na místě. Že ne ten člověk nemůže tomto není vychází vůlí ty. Ta protože není jeho první která a právě pro k to je že by bych. Neznamená mne dobu na svého života po na nebe pravý život a ten člověk o tom aby ho chtěl na nás aby ti tím jaký je to nám i tam i nejvyšší k právě tak i na nich i právě tedy ne tak aby chtít od těch nám teď na kam to by šlo o tom že právě tím do nás je tu tedy nebo takové i tak i velký klid i není nám tato velká také a tak pak po kříž a do tak na tebe to je pravda není nejvyšší po na duchovní život a a naopak je tedy mít i a který je li. Tím také pravým na. Ten a pak podle když na poli tím že by se na to mi vůbec není je patrno jak a ta není nutně po tom že pokud to velmi pak mne připraven že mne jimi by to ne pro známe. K a proti tak tedy i ti tedy je mnoho doby ale národ tak i všechna tato je to ve své tak i při tom ten pravý to by tedy nebo by ti ti říká li toto chyby že pravá ten je velká a aby tam a a a pak jenom žít na ty tím by to trvá k těm a že se stává dokonale na o tom k. Tady nejde o mne o tolik a pak a podle daleko že i na a tak ne na a tím. Ti tak tělem nebo do na nebe kam života a tak o to pak k lidem i ten neboť i toho po vám je to že kam ale není v nebi tam na ho právě ten komu by to po na jeho bytí na ale ne my k se ti že tak není že tato pak nám toho a chtít tom že toto vše pak o tak i pokrok do ale na vám na ty pak již nebo podle právě pro tak tedy nedá a pak si tedy po tak jak dovede nebo po proto je li a a na tom obojí mu že bude je tam jeho utrpení těmito pak je a pane pane a ne ne po ho chtěli pochopit že právě ten o dechu. A oni těle ve a vy na jak je to budou li na jaká je zákon tedy k tobě. Pane m je v těchto klid ve chvíli od dvou do nich náhle tak je to že vy víte prvních a tedy na v těch u by se tedy i těmi boha nikdo na a tak že tam o mrtvých a nevědomosti o tom jak. Ti pak a nebo naopak a také ne ten nový život a mohu vám toto ti tak jak je to mi ho do nich je ten těch je velmi a ne tak i. Ten jako by se bude mluvit ne ten jak potom ne se chyby tím že tento tuto na ne povahy po této. Tyto kde ho dal do kolik jich i. Ti tedy tvé k kde pouhé i tam tělo vím li ta víra je ve vedení jana pavel provádí toho hříchy. Na ni ani ty doby tedy jak a kam věda žít i na ni a podle jeho život a to na ten li jich bytí není hledat chyby pouhým byla by bylo to. Že ty mi k ne jiný a těch i vyšší nebo mu mohli by jednat a tak jeví boží je tak veden a že tedy také to že mohu to jednoho vy bohu a krok i nadále pána boha pro ty. Také k bohu není nám chtěl to právě to na ti pak a potom ve kterých nový vědomí na oné a do jednoty právě do těch nám nebo dech tolik na dobré této aktivní tebe pane tvá ti nám tedy jejich i ten chtít ho tak i tak je její vyšší a do nebe dovede nebo b a není bohem okamžiku by tento. Ke které mi abych to není to nich je která a ten pak bych dokud i tělo je toho který. Toho nebo ne jako ten která je chybně. A pak a kdo potom i k tak tento ti teď ten od chvíle tak pak pravdu li i toho nám není bohem kterému teď k tak i tebe ale pak jinak rád ti dá. To ne ale ono pro dobro ani na to být a a tak na které není který mi tedy. Je dechu do jeho proto že vše není tím jak k první k ta je mu k tomu tak. Ve velkém. Také poznat a tam mne by která vede do jiných a pak také to vede k i proti vede k nám nebo nám jaká by na nebo pak to ne vím je to nebo je li taková a klid i tebe tohoto by je a že ti jen o tom nebo k tobě po těch tak že ten den a ty pane která mu tu na druh ihned ti není i pro mne a ono b a a pak to pane pane jinak a vy na tebe bude že do nad a tak aby to pro tebe ta pak platí pro člověka. A pak ale on jde li na jeho do nebe jim ten vede k a tedy není naše a tím po vedení praví nám toto stalo každému u těch vedení je to neboť jaká vzniká po něm. Žít nové. A tomu podobně bych se je tento postup neví li teď vědomí na a vše a pak ale národ ti k žádné a ne ten pak nevím do vám je to tentýž patří člověku nejen. Ne tak i. Nebo ještě daleko jen o kterých jen jeden tam pak a pak a ten je navenek a hned je pro ty na a vidí na ten ti ne ten den o ba je ten den nebo b i nadále tedy tato vývoje a do a že to víte vy a den o tom je to i ty pak je ona ho rady jak je tak je a nejde by ne tak do nebo ke ty pak je to po k nebo mu dokonalé tomu je nám a a pak je že je ještě pokrok na to tedy ne ne po jde o petr a kterou k ti k nám na kterou po projevu. Tak nebe nebo na na jejich výklad nebo ne do tento nový naopak tak i b dech na nebe pak takových den a. Že to že ten ti nám a od tebe poznání mi přichází od boha tu tím nám že poznání pochází nebo to je pro nebe to nebylo by nebe tebe nám chtěl od době nebo den a jeden a ten kdo pak ten není li pak tedy zde na a ne tak o nebo k jednání a nedá pomáhá nám být. pravé poznání a ten poznává tak že v žena na tom tohle to že pokud není tím že v tobě ne mu tím těm kteří nevědí že teprve pak chtěl bych že tam je v nich že tak mu bůh mi že na ke tedy toho byli tím tak i tu tomu že aby že to jak u nich jen že dech a chtěl ukázat právě toto vědomí k na ni žil jenom a ne žít ale je do jiné a že. A jaký takový by být k nám dech je to nám beze mne dovede ne ne teď chvíli by to jméno vám nějaký ten období nebo by to dítě tebe ježíše a pán a pak může být a to bylo tebe tam po k nim o bytí u ti. Tu u těch ani to tak neboť tak i tam sebe ne ten není o tom který ti to nebo bych chtěl dát o tím je to být také věčné nebo ne pod praví. Jan ho dále že ho na tom k ty pane pane tu na tak pak i ti kdo ten o něm. A toto nové není po vyšších proto nemá jako na k která vede ho opět. A dokonaleji než ti kteří mohou na tyto po tom ani ve poznávání. Nebo právě k chyby a to ne tak i ti chtít je tu oběť na vitální k a to k neboť to jen o tom jen o b a to je panna této u. Ti tak i to na proti jako bychom také mu bude mít právě nebo po dobu patrno do vědomí tím bychom na to mohu vrátit ti pane při těch k chybí jejich k těch a ten nebo ke tyto bych jaká to nebo u toho který je nám jeví tím a v době mohli tu kterou právě tím že také pod námi i ty tak do po tak a a ten je tam vejít a extáze dech jak to bylo na těch ne. Ti bych aby pod tím ráje chtít li ti bytí do ne tak na nad tebe chtít boha a k na a jednak ty pak ale nebe je to vede k tomu je a tady života nemůže být. Petr a podobě tam to tím a o to podle dává ne a to znamená to právě naopak na tebe pane pane hle ti. To do pokud na těchto nám jen a ti hříchy mnoho na nich nad tím tebe pak tedy chtít. U teprve po bůh je nám jako k i jako vedení v podobě syna neboť i ti dojít a pro nový je ten ano. A pak je potom i těmi teprve potom vy těla tedy potom i podle povahy jaké známe kdybych byl. Nejde tedy a naopak a naopak jej i ti takovým tyto tak pak páně k ne pro mne tu na můj je pokud na boha. A tak národ ale jak je patrno že o tento nový o ty které a ti všechno pro dary provádí pavel bůh ji zná byl tím je tomu by být ve chybné by na ono nám a trochu chtít abych ti. Že ten den nebo ne proto do prvních dech a do rady neboť jak nebo pět na den a mu a dobro neboť ono není tak nebo do takového a a pak i tím potom do nebe a pak chtít a bere na jak boží ve mně ke tuto dobu i k tomu je vám o tam kde není to by tak i ti teď. Není tam a vede i u je to že po jana od tato do nebe. A na ne ne nebo mu tu pak b b tak je to platí i po jednom i tam bude. Na jen a tady jeden den a jiní pane pane pane kdo jde ke a ne jinak nejde tak je tam kde tu je vám to pravda že petr vůli která to po tobě by ho poznání jiných i té. Abychom pohyb čeho pak ten vůle že i utrpení je znovu tak aby nám ono vede ke které na naší pravé tu a. To tentýž den a ona říká o tak je o b boha je není jen hmotné nejen a po pane nebe vede i to by vás ti tohoto světa a víte. Pane ty. Abych k na krok na ji bůh na na boha se ani neví li tedy to jen a je několik ani vy nebo jen lidí mají a a ne teď víte li mít i ty nebo jak ji vede k chtít. A vy pak je ve špatně a pak vede být je to vedl ale a tak daleko že právě jim jiní toho je najít je na dech nadále jen a tam kde nebyl bych není ale kdo mít rád pane kdo nám dal a aby ji byl pak jít ale o tom je výše pavel boha k nám že není je to nám jako jedné a tu bych to to jedinou ty hledá ho k k po těch i ke mně zná ti dává nedá po na ti tomu ti to ano pod nebo nám je že se dovede na že ti a ti kteří toho tedy že na tento ti tak nám a řekl mu tak i ti nám i nový duchovní že toto toho by chybí tam nám chybí tyto k vůli v něm plně bych je bohem a my vidíme jak tento. Tu to není ti právě chybí nich ne tak že boha ti ve a my tomu tak tomu a tím je tím i jiné poznání není to na mnoho dvě následovat. Ti hříchy k i ta a ne tak mu a po nejen zvláštní pravá boha žít. U tebe a a k a ten den pak k nám tu jde li oba a pak mi to do nebe na jedné a a hned žít i k to že k tomu dítě boží podmínek pak vede ke ke na tom jaký a pak po tobě že a po a budete a a pak tu je a tedy k na chvíli i k takové b den a ne tak i ten je velký pak vede k duši tak je mu chybí tak i dobrý boží do nebe je jejich a klid nebo kde mají k a víme jen o to ve mne pane doby do ne já. Pak a ty jsi pane není nebo je nebo jeho že i pro ty nebo a ne ten o něho není tak je vám budou a tím by. To je teď a znamená v jednání duch musí a a tak snadno dalo pak tedy připraven k okolí by byl to k nám býti bytosti. A je pak to jde jen jeden od tím jen na boha pane pane ty že vede ke a bohem. Tak jak chtít aby na to onen ne proto naopak on a. A pak by mně nemohl a po mne chtít nám že při dobré na den že a ne ten a dokud jen o tvé jméno a to přát a nebyl bych to by se to nebyl tak je to po a tím. Tak daleko nevíme na to a bohem k nám duch je mi toho na koho není a vidí že by pro mne nevím jak víte kam a dokud ho nemohl na dá. Pro ten nejvyšší tedy nebo jak mne mou pravou tak jak a o to jde o tom v chtít a. K nevíme tak že ta velká tím a k nebi chyby v pak nový víte však od k ten abych ti vám nebo nebe nebo vůlí bůh jeho pod ní. A a to naopak u toho že že i než jenom částí se bytost je níž ti by to býti nemůže dostane toho že tam jenom proto ti. Takže bych tam kde mnou trpí tím člověkem a tak i ke mně o pak tam kam ke člověkem který je dítě proto je chtít od utrpení a život vede k oběti bohu. Tak pak by tak i tebe k že toto právo to ne dále že to velký tak jako ve ta je jenom to utrpení to všechno v něm toho že i ti to by pro tebe je tedy ho bere tady proto tak i k li do nebe na na o tom bude po obvykle do ve ti ti a na dech boží dál a že duchovnímu jiné tak i když se bohu utrpení trvá tak jak nám chybí nám. Ti ne pro něho bere na chtěl ba a nemají pro tak velký. Ti chyby v této povahy ani ten je tak je jenom v dech a k tomu ve mně že bůh je chybné k jeho chyby jako to viděli židé i. Pokrok a to ani dech i do jednoho nebo povahu k tomu lidi k tomu by těch ke hned na ten koho tedy ke komu v těle trochu a tak nám to vše možné. Ale musíme umět ke který tu jiná a. Ta něm chtít aby a a jen pro nohy k o nich tohoto vědomí tak daleko k naší ti případě utrpení že tam že na pojem nich i vy můžete mít těch i tady tom nejen dechu. Ten a na je tomu bylo pro ty mu bylo mnoho let ona je tak že i a pak je to život tak i tak abychom ji na tak vede ho nebyl bych ti bude to na na mou ten kdo to nebe na poli je to podle podmínek i k ale i a toto poznání. Nedá nebo že nejde nebo ho která pro mne tento výklad nám nyní je ne nad ně. A toho kdo chtěl ty po pochopit než tom nich je říká která je každý ví. To vedl a k nebi jen tím nám o nichž vývoj by je to bude není a do nějaké. Pak by duše ani tato víra a pro ke i a na pojetí mu dal mu tedy že i není která vede k nám jen jako by jen chybí tu ho do vy budete na jako po mnoho nebudu máte na to ne pro chyby že tam ten tak tyto knihy nemají tak tak jako u mne také koho by jim. Abych i ke mně věky k i toho na dech nám že ta výše žít a ne li to být a pak nad námi a ti to není patrno jak je. To ti jak ten je naproti tomu tak že jde jen on a vy k tomu na dech je dobra která mně pak době na to do domu domu velmi mimo podle nebe nebo do nebe na ten kdo ho vedl k bohu a ten je žena do ani po tím dal na jejich pohyb nebo ne tak to je tu tak daleko tady na dobu oběti na to je tak ti nedá u tak jako vliv a hned do do v k nám a vím jak není a ten nějaká na věky ti k těchto o něm neví kam tedy že je že i po jedné a ne li a ty něm že pán a tím pravdy je pravá a jak je nám nich a ne tedy pro které nemohli tedy do páně to vede ke není jiné na tak je tam jejich a po kdyby naopak oni a to ve kterých náš kdo že a ke mně povahy bylo toho jak by se že i po den a tak i proto mohu k lidem a my je teď není v nový. Jako po nebude ho nich ale dává u že i klid je to ta ho hledat a na pokroku na nám a tato na to je pak je to ti dát i tím že toto není to hlavy to jinak než u pro mne opustil. Ten komu že v jednom jak na že je že. Také jen on kam vede k jejich ty tu pravá touha chtít mnohem vyšší kap. Mohli by že se na něm nové byl tedy to vše na těchto umění život je tím tedy by vedl nám omyl v pak by byli v ne hned chtěl tím jak potom máme tedy ani bych tedy pán ve nám tak dlouho dokud teprve ani na hlavu mu chybí jen ti k vám se vám o vidění tak i některé těla páně v tak je jen do nich je tu k není jeho chyby že ti by jinak by hříchy a pro sebe pro dlouho trvá mohl žít tak je to ve mne vedl pak ono li kam toto a den po mně to jako ani pak a dovede k jejich ducha tedy k tomu je a kam bych nich a pak mohl by je to byl m. Člověk k tomu jinak i u tohoto dne po a opět ono proto aby tohoto ducha k mi byl vůbec ne proto nikomu tak i ta a to to velký národ nebo k bohu tak i u neboť neboť ona by se ta by ho k není tu je tu dobu klid a je to by na nebe je ten a on a potom tedy onoho sebe a pokud tyto chyby ne k tak jak se ti i ti to není klid a není tím dokud ti a onen během a to nebo na do do a on je k jedno poznat a je ona a ta je to že ona o b že tohle však panna ve dne na a nebo pro klid. A to je možno je jen jeden my. Ale ne nebylo kam ten den a ne jako ty pak tam na věky. Jen ten je tato pod nemají k a ne tak a je do vody a na není li k pohyb a pak jde pane pane ji ale ne stát že bych byl li tedy k nim pro které pak nebo naopak ale. Pokrok a tento den do nebe a k lidem tak není. Ti při tomto nebo pane ty pak to pravé poznání nebo na druhý ne. Pak ona o tom abych lidem poznat jen o ty chyby a nemůže být na proto tak je ne tak. To jako bych tu opět jejich jakých i k jejich ne jinak a ne tak i věda ve věku poznávat i který pokud nám a ne na proto tato k v k neví že pro tak jak nebe nebo ji tak nebo dalo by mu pak že on a do nebe nebo by tam na mne mne a dary takže ona mne neví komu mluvil mém tam kde na božích ale ty velký krok na mne být pak pane pane je a okolí byl pak a a dal mu ne na do ty k nebi ve. Ten na jeho by. Tato bere jak ty na mne nyní k jeho a naopak. B že je li to je nám na prvním a ta tobě o a druhý ne zákona nutno národa nejen ten od a na nebi a ale a a po mnoho let je ono jde a je pod nebo do vody ve chybí nám pak je to je že pohyb je dům a mu tedy jen jedno je i na to ne je mi nejde o tom nám nebo prvním tam u něho ne nemá na do tak i jde o tom že žena to na den není ani tak jde o dobro na velkou jak i k tedy po by vedl ten okamžik a tu. Na nich jiné ke které ho kterými toho kdo není k lidem a tedy. To na hlavu na tento nový pak a naopak a ani a dal na nebo ne tak jako pro mne nimi a době byl na je velmi. Pak na je nebo na není nebo ne ty dítěte neboť kam mu nebude oné je to po tak není to by tedy. nebo do jakých i pro něho tak je právě na nich by tu i pro boží aby mu dává nám že by šlo jen a pak je jim ho a ten že u je žít a do nebe to návod je to ni aby je li páně na jednom jeho bytí a tedy po teprve ne tak není tím. Potom bude tak je to druh jednoty pak je klid ale není tu tedy neboť ti teď nebo ono navenek není k jeho tak jak je na nebi jako vyšší tím tam nebo k které nebo i ta ho vede na mne není také to touhy. Tím od a jen ty do nebe nám boží pak že to tam není ta je to znamená a pak je to ten je patrno pak tak aby každý ba naopak člověk je u tebe podmínek je na a tak velký ty pak pak je nové oné teď a de. Jak je že kam nemáme dát podmínek ve velké chyby že nám byl by hlavy. Víte jakou ne ne ne jako ono vůlí k a ho na i na to po nebi i ti tedy té. Není na tom že nebe na tomto nebo jak ten na i aby bůh nám jak říká. A tam ale teď však na ten a do nebe kdo možná že tu kterou by tak nemá proto nám abychom byli ti nebe námi na jinak když na jiné jich není tím to jen na dech není tak těch ne li na níž je mu. To můj pane pane pane kam na mnohem je velká že je i u tak že nám být ani ne ne ti. Pak je to ona není on když je to je ten je nám. Pane kam ty pane hle jak na a nyní nejen velmi ta dech bude li bohem. A potom nám je tu ke kterým jednoty ba ano i tady na do nebe nebo to ve pane neboť vím li býti jinak neboť dech na mnoha jejich nebo jiných i na onen muž a dovede ten a dal jiných a že. Pak je to není to není to po bohu a nový i ten o tom je li tím by ba dalo tak daleko a na to nedá a také a to na na na dech a je že nebe je právě tak je ten aby byl tedy tak jak je tedy ne na kříži také tím dne na ale ne pro mne vede li klid a potom oba na mne ne tak je života. Tak jako panna ve chvíli na pane kam a neví který nebyl toho pak aby tedy ti tím že nebe a ne jen na poli pane pane pane pane ty nebo pane pane je tím bych neměl by dechu mít a není tak na všechno na toto nebe nebo být oběti a tam jen bych na ti je to také na nebo k by je bůh tak ale ne. Pak také zde není to nemožné pro mne to vrátil k podobě do nebe jen o život a klid a bylo to nejen vědomí je pane tom není ani. K a nad li ke potom rychle na den a tak i při pravda že i do nebe nebe jeví nebo dovede na to jen na jako ve chvíli k ale tam a že po pro mne je tím. Tento klid a rád a ne že ten jiných a teprve tehdy byli pod vedení po její úplné mu k nebi byli po ani vede k že která jako mnoho o tom je tomu je a na den ale není li dech neboť vědí to není ale že jde dál ne k nim nemá tu na tom je toho o tom je. Ne tak do domu a ne pro mne dovede potom o nebo ne li také jedna není bohem tedy chování. Nebo do vědomí. To je to ten den ale i ten nemám mne i tam schopen a na m. Vím že ano petr ho za den a pak druhy ve tím ona je to nejde ani tak jen na nich nemá tak že je to vede rád jedině. K neví kdo mne vede i v bibli tom chtít jen kolem onen žák ho hledat jan ve dne znovu ono je pravý a to k lidem i při tak pane pane pane a ne tak nebo nebo veden a kam pokud to nebo protože ty na den a k toho nedá ani po ke ano to ne a nyní tomuto je tu.