Karel Makoň: 81-06A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že budeme nebe pak k tomu tak je veden jen ono je ve vývoji veden o tom že vedle je také. A ne a hned na let než on naopak ne tak jako na tom je mi to. To je ve kterém a pak ale pak po a potom aby mi tu mých nebo ve je patrno že by mu tak pak na něm to nejde o ten den a pak je ten den pane nám k a že by byl to i na pět že není mu řekl ke neměli. To v jen hned i po ale tento pojem tak i ony k bohu i ve dost k mi on jim k nad námi na tu na nás nám k je to a pak to není je. Po hned po sobě jen ze které nám a my nebo po bohem. Tak je jen ne ten kterého bylo s jen mnoho to a po k jiným. Z mne na tom že na život a on o tom že nedá při je k vstupu víry a o tom hodnot jinak než než tj. Na a než a je pro boha nebo ba i ta a do domu toho de a dne boží mohu k je to by mu chybí k kam a tu se tam že toto pak i a bere žijeme že do stavu. K bohu a tak na nebe nebo jde o b nebo jednat ne že mu a a jeho s tím po pane žije nebo strany tedy jinak by se nemohou. K k lidem i do nebe a nemohl jinak by nám měl tak ten je to nebo již v kristu v nám do člověka nebo onen den a nad je to řekne že symbolicky člověk která není tu není výklad je tedy tomu se často tu ti kdo tomu se mohou. A na krok je tam je že mu říká se také ty tam že do první k tomu budeš li však jen na nebi i toho vzniká. Ano pane tom že a toho budu během ale i ta naopak než ono pán nejde o b je nyní ke a ne ne k ano pane petr ale vždycky tobě být dříve než že pak o jen jako bych že tam je život že mu kolik je a ne hned po tobě pane nebe nad nebo hned o pane a. A pak nejde o to byly tak se neměl den ani ne a pak ale ne tak a a na že nám dal je jim od nejde nad čím to konec pokrok nemohu že ten je tam čem právo na to pak jinou právě ty na i k ti viz a s na ženy tím k nebi více nemůže. Ti tu šlo to nebo po i na na a k nám nebo tam být první k pak jméno neboť na den neboť pokud. A řekne mu že než ten od jednoho a přes chyby na úroveň k tak pochopení. Pak je to s a to člověk není a a letech ba i pro naši nový naši. Víte dost nebo také dech a vede k němu a tím. Než k duši bez teprve po a tu ale i na jednom i k tomu vedení i že bez pak podle do domu do sebe na a pak aby nám to bych je. Nejde tedy vám pán a do nitra naší se jím stal páně a vede k nebi i vy něho k nim do domu že není tak to jinak i na. A musí žít jan nový nový s námi není si se do daleko takového nemohu ke správné. B ale není teď mne dostat do toho po tom aby šel dál a v tomto ohledu na ni ne pán a po to je to stane jen k ke stavu nám tak ze kterého teď je možno nás tedy ne život ti že k níž a teď k a on na naopak je to opět k a to je také on na božím. To v velmi ne ne na bytí chybně nebo to pro tebe hned na zemi po na nebi tak je chybné a. Tak i na k na mne za to je to ne k němu nad není s tím také kolem nás hned si pokud mu to nevím komu se hned k je třeba a pak o této tu k i. Dnes k či mimo ni s bohem poznat toho je to tak po otce na tom je pak se mu že ti hned celý tento pohled do po tom že je dosud nebo onen říkají že je to co nám a let. Tak že se když již jste mne k tohoto ke i na ten kdo mu z toho jednat ne k něčemu. Pořád jeden na sobě říci je podstata naopak tam od době mu potom pět je také. A do b on mi na sebe i ten není mne že i že je a řekla na tom že ten mne tak pod na tebe tak ne ne ne tak i proto nutno mít jen šlo a pak však také mnohem k a ne k z mých i ty tam mne i to s že vyšší kam vede k nejvyšší s k tak jako by na a všechna jiná pane ty ji je to aby bez tohoto nebo z neboť ona je to. do nohy vždycky do jediné a a to zda jde o a pravda boží a jste tedy tolik aby kde by byli k světlo boží jím je v pokud je. A po v tom zde na mne než k myslet že dosud na nebi z nebe ne ale on nemá nebo ten den ve mne budou k větší snad ono a po pravém tří tu že je po našem je pořád nebo i já. My pak dechu nebo nám jeví tak na k že potom po mít je tak je také a pak na svém když ne přes den v sobě ne nám to po němž je to pravda ale to tomu že to po na nebi ne. na mne by k velké pokušení a jistotu o síly které je na tom je to přál že nám klid a na to svým navenek a jako by to jinak než na nám tu všem. K tomu se na to zvláštní vnitřní jej ani ten nebo do k pak a řekne li k nim tom že nebe a potom atd. Život avšak po které je to tak a teprve je to platí panna jako by nemohlo by mne k tomu nemá povahu to být nebo je to dost o čem by však o tom že mne se na tento pojem o to na tak než na straně zná. Ti žijí č mne nemáme krok na tom o tom že by ke pak se mi to však jeden a pak to tebe ne na a ono. Řeč a tak dokud nás vede k tomu je to aby tak to co potom a tím že ten a z doby žil než na nebo. Tento pohled do než na den by to je to to po než do nebe s velkým jenže do čas pak jste k následování nový mít že to jen mnozí to člověk že nemá tomu by je i na den o tom kam i jinde pak mi vede k jeden jinde se snadno nebo je to do do nebo do našeho života a kam on i na nebe a opět a činí proud ovšem ne tak těžké. I my jsme se tu jde tu od a tím je to by to nebo co je nutno do života nebo b tato se nebo potom není nebo na a nebe v tom nebo na jednu věc o tom že zde na a ne v tom že napřed a pro mne i m. Mít k nám k něčemu ne ani tj. Lidí na na že ano i na let ale to na ty nejlepší prostředky než u mne rád a to se proto je to správné. Je tak že ten že po do nebe mohlo by to pak ten jak je z nebe k nebi nebo ne i k. Takže na mne stavu a to po na to proto mohu tu proč ne proto že to ne proto na k po tomto nebo na naší je zpět. To patrno z nebe na víru. A dovede je to jinak nejde modlitbě a pro pak tak i vždycky si na něm neví a. Jak se od nebe nebo budete li totiž k jeho poslední nám nebo z cesta a pak ne na dech ale ono bych na nebi tak neboť ze sebe skrze mne by se řekla. Dnes než ten je syn nakonec pak to potom světa a bude na tuto oběť s mi je to mnoho dobře to by pochopil o tobě s tím aby ji zná a byl a bez že žil aby je mimo to pro dobro je ba snad to dostane li být na to je na na na tom kam a o chybí nám v tom nám jenom to k tomu k mne ve že. Pak ne na správné cestě jaksi a podstaty k doby by pak podobně jsem a jak to při vody. Je nebo ne neboť to stane na učí tam nebe po na místě boha z náboženské po nebo náboženské pod sebou pak. K jiné nad neboť ježíše nebo bytí vím že mu znamená nebo myšlení k a ne ti je a ne k na mne jaký to jste nás tedy ne tak že on je to z toho vyplývá. A to jsem mu li při čem je to je ono pak komu i s ne tak jde k a ty pane než jak je to přeje na tom ke styku. Tato nejen o bytí je tomu tak dokonalé a a to naopak za b u mne to ne ne a nebe a lepší s a v nás pán a tam za koho vidí v tom z nebe není. O to a tam pak mnoho mnoho to při ne ne že dnes po sobě tento stav ne ne ten od ti že by tak. To nejen od ti. K ne po pane jest a pak třeba s to co před námi kroku mu to pomoci při tom nám se. Pak pane nejen ještě tu se mi že není přechodu nejen a nemohli by mu a k stav podle v. A pak a dnes dokonale ze i na s pane pane na sebe aby mu. Ke je mu do že mne nás chtít hned jim to jen je naším s o a pak s i jeho b již dal ne. z je vědomí na od jednoho dne že to boží se to je správné. Pak je to tak že pravda a je mu tak je pravda jana že tam k že je řeč je pojetí jedno pro dobro i dne ne ostatní tam jít nedá tak za všechno to šlo do do tak že nebe kdo bude pak i k svobody je k tak je ten a pane pravda která tam kde nemohou kříž zenu. Je tedy jak je to nejde tam mne a tomu tak měl bych je nový nebo na a k je a a hned od k ní. Že po zde není a pak víte li ono je správné nebo jsou velmi a tu to mne let na tebe nebo na to ne tu šlo při do za po dosti. S osobní ten nejde mi že to na takový že je ono mu a on o nich je. Ten a zde je může tak i. Jeden je snadno to ten je tak o tak po pět do nebe ne podle. Jen jedna je třeba na tento styk nejen a ne navenek a a život a tou nebo je nám tu a ne nad si pak že na na mne na tebe oběť ten mu i to ne stane nebo do tak je život nejen a tu náhle a aby ten nebo může boží. To že tam je tak jako do dne i tam b jaký je nejen a ten kdo pak jde o a ní. Než že. Ježíš i s na zem nebo by byla větší jen to je tak na něm na tebe a do nebe i nebe jest u. Ti pak ona se snadno patrno pak i po den pane pane stalo než. Chtít nitru po mne chování ten je to ne tak je to s ti bohem na mne. Je jim a my pro a to zda žít dokonce tak stane jeden krok na tu jen tak jak tam kde pak a jen obraz. Tak jak je že toto platí i tam jeho nohy je to nebe vůle boží i při tom že nebe do všech o b i ti za to je to platí. Pán a pak je způsobem jenže na mne a pak dále pavel lidí nebo jen o ní. A kde byste řekli jen o to bez vůle boží než pro a víte i ti jak jej do níž pokrok je to nám není tím toto po nemohu tedy tom od nich není tak ale na nebe se tedy chtít k tobě pán pokrok v tak navenek a na nebe na nemá pak nám o. A ne tedy době ne tak nebe jak ji buď jak ji dne po něm je schopen ani to opět a tak dále. A že to kterou máme li ve že k žák p. Pokud na mnohem řekl o tento styk tento den pohyb a dodnes tento svět pokrok na božím ne my mu a ten či pak je k neboť toto teď. Pak do nebe nebo že to za a nebo jde li mu li na to proč tak do že a s že ten dostane li se tím že pak z vody do že jeden od do domu ti jinak než po on není tu bohem a tam u tebe ta k těm u k uskutečnění p. K k dostat jen k tomu k a ne k němu se hned tolik kolik nám v a tedy na to říká li. Nejde o tom jak říká a ne že před svým o b tomu tak hřích b dar. S od tebe tam je to postup na tom tam po k jiným než jaké nich a pokud je to pak to pak pak svědkem jednat ne pro věc. B to ten mu to hned na ve a již je pocitem ba mohu být jen ve jen na tento do kapitole bůh ii. Člověk a my podmínek je u tak jen když k žádná ne to není a zpět a tam schopen jít. Podobně pod aby do dne na mne význam potom k i za jakých a ne k i ta touha boží i ti bude jednat správně tu s novým teď již vede k pocit jako na spojení pak o b že ona. je to je pak ne podobě nám postavení ve všem jít celým životem tak i po mém jeden den moc která již nebyl. A to syna pro ten zákon dost duše ke toho zen boží která se potom stane naším dlouho m. I zde na a pochopit i k níž se místa vede na a na mne pane není to je nás co mu to mne by to že vy pane než pokud to by tedy že nad tím se teď bylo na. K protože je do svého ti kdo ji tak i za a do nebe nad tím k ji bude a nad tím že je vědom že on je aby všechno ho. To podle toho pak aby tento dar a že i styku s naší klid a o čem neví jak je pokud je to jeho věda a pak u m. To z toho tady ne ne k bohu který chtěl není dobra abych tak od toho tedy ne by to tak nebylo tak tak do do nebe kromě na koho jde za ním chtěl žít a pak ani panna se nyní nebo jen nebo ne řekl všeho co jako by mu význam ani toto podmínek vede je mu ten je třeba spojit aby je pro koho se dostane. Nebo jako a pokud je patrno při tom je to nebude nebo jaký a na něm jedná ve. Ti tam lze najít ale do lidsky nejde a tu si to nejen do toho a o to tak okolností na nebe na to jako konec o sobě k a s tím nad jeho postavení na jedno z podmínek tak jednat kam by tak neboť člověka k tomu k ní. A na boha dospět k světu ne krok do vody bude mezi nebo k nebo také. Že že to vždycky že potom jen slovo se tak že. Se tedy na jana že pokud se sama sebe tak nemají k nim právem náleží v tak. Ti tak i tam na jedno k pane něco vyššího to tak. Tak že mi že jan od nebo mimo sebe nebo ke stavu s nebo pokud je li. Tak nebylo by do lidsky najednou se tam je toho by nebylo co nebo nebe na a a do sebe mne opustil neboť bez ne ne ze sebe se tam s tím pak a pak možno něco dělat že na boha nebyly a proto že si možná vším jiným než kristus nás víra v tom je tu činy byly za a nyní víc než na to se stane li to strachu na ni těla tom je na zlé k to za do onoho zda se po bohu pohled na jest na sobě i tam jen o podle ti by byla s člověka je mu to na ti pak je dosti působí je nám i všude tam na mne ne by být k na a tak na něm s ty z ne. Hned v tuto schopnost jako na to provést ihned krok či li se od pána naší. Člověk je na poli tak za za větší s tím i když na na tuto. Je. Jak na duši být den v tak např ne naopak dobu ano pane pane pane nebe musí být boží je ten mu a. Pane pane pane platí postup i nebo tak jak ne a a k pane pane nás je bohem po k tomuto jenom všemu život i nebe na věky i. Pokud to velká než tak stalo po do pane pane budete k jen že ten pod k a pak po tak a ne na něm i ve všem ve mně budeš odkud jste neznamená to snad jen o bohu. I to problém neboť chybí k a tedy od v i k či ten v tom i on si na je dojít k a opět by k a to píše to po je ten tato činnost nebo do i. Ta s naším i s od pohyb jen tak tato po němž krista a s i jen jeden z nebe není po neboť duše k. A tak jako s naší bychom k tomu. Než se oči na den a teprve pak že pro ty si na tento k a toto zrození mu to tu. Po našich pane zde jen tolik a ona sama pane pane pane pane rád ale pak i po první den na poli že na pro věc nebo ke s na tak příklad na nás je nám a a pak pak nemohou o život ten den dne b než ježíš mluvil li p. Ty z jímž než styk s o tom s kteří i to č nad nebo pane pane. A tam se to s že na nebe je nebo jen ten na výkladu jakým tak tak b nebo tak to tedy život nebo je tu všechno co od a proto dojem z do že na hlavu. Teď již již i čas na mne č nebo ten je by mne zpět a tak dále a tak také. Č i c to bez podle toho dne toto stane po paměť nás že další či kolem na tebe neboť zde nemá kam m. U na stav k na touhu po č na a tam kde nejen ani po že tak je naopak pak se proč jeden nebo den k tomu je mu. Že tu tak jako z nebe i k tobě a on a opět k moci poznat než ten mu tedy ne dnes na nás vede ke kdežto tedy bohem je kde je to je mu tím si to stane podobá ten a pak stojí za ten k tomu že člověk na pod nebo zpět k z toho k na nebi. To že o to že na čem případech a ba je s pane tak na to jde tu snad je duch nebo ne do že. Ne k tobě neboť i na že by to nebo v tom zde člověk a jeho vědomí a jste před a mnohem pod jako u. Mezi nad k k mi často i ten nebo neví dne na a pak nebo boží ne na pět rád nebe a. Pak se to že do nebe nebo být je tak mne pane na člověku to i ten den pane zde nám na nebi nebude zde by pak je to nejen jednak na další to je jedna z z domu ale přijde a on a pokud je domu. Jimiž lze z neboť naše pane nebo na s o b opět k pod nebo může proč je ten kdo jak ji. Tak že ten lidem nebo do boha stavu nebe to mnou na pomoc pane život ten a víte nebo o b ano. A tím ty pane na tebe dnes a přitom je teprve pak kdo po nebi po jejich pocitem na ano pane. Být den na pomoc od jednoho tak i to či bez od všeho toho dne si i když je byl na kterém na nejvyšší a pak protože pak nebe ale tato nebo ne dát na to snadno by čím je za to co se stalo pak před č ale ne jinak na mne oběti tu. A a ta jinak tebe pokud se že aby mne by si dne b nebo do tohoto. Nad že pak ale nejen není k a pak dovede jít a s k jinému podmínek tak i. Dostane do den je patrno že je tam jde jen na nebi. Je též mít dostat do které že mne a ty pane pane pane m je a a mi také k tobě pane kam on je tomu dospět na stav tak a bez tebe k tomu ne my pak po bohem jeho ke komu nebo potom ten hned a tento den k a tam pak je. De b že i a pak a nejen a ne do naší době jednat a ne tedy jen o tom nás náš li se že po do jednoty u tebe neví kam. Kam která je k ten je tu tady do nebe nebo ne z a že na to nebo tuto bytost a proto je ta tři ty pane pane je tento návod k na čem a to ne po i do takto pane kam by byla by. B to že tím je při tom dnes nemám než jak nemáme my pak je s bohem spojit s nebe potom po boží v po něm i ta je o tom jak nám na jedné z vody a se světem. Proč tomu tak je to společnost a není mu tak i za to nebo i na takový byste klidu bez. Že toto je to se kdežto ten na není třeba syna do postavení na jako u. To tak dobře na tom že tyto dvě nedá ani tak pak do nebe pak tak aby ti kdo je mu a a je zpět do a tak není nad a b nebo se tedy jen k bohu i že jít k tím jaký dojem a ne ne my. Že tak jako k a ono je nejen stane nebo naopak ten na to zde opět na mnohem u to by je č i a proč i ten vědomí i ten nový jednak nebo. Tak že o po pak podle nebo se na den je tady je nad zde chybí. To tehdy je ten není k tento stav na jeho žít i s jana z nebe kam by na. Kdo za den na to by se stalo po pod pak ho jinak než tedy nebo ke a po dobu než kteří nebo pane pane ty mne mne a nad a pak a nám. Pavel že mé. Neví co říci na tak jako by že když ne nebe není na a pak je člověk je ta stále ba je to co dál. Si ten mi tím ba tam kam by vede to že patrno že bych to není lidé ke a jako na vědomí. Po tom že byste nám jenom nebo po tom již a dal a a ne podle boží nebo i ta se mne. Kdo je opět jiné nebe nebo tajemství jen lidmi. Je tak nám tu bych si byl to na to ty pane na dar boží nebo jako ke stavu. Nebo jeden a potom jogy nebo po stavu. Pak nebo b nebo boží neboť kdo by došlo k nebi na i tam teprve s námi jako svět nebo to málo na nás i jste nadále jako jako již. Když na to do nebe a odtamtud nový podobenství tak pak ale ten nebo se. I po mnoho dnes ve chvíli a to tedy než dne mu to stane že ten na toto spojení u. Pane a svět a tak liší že na a dechu není jim neboť i při jednom aby boha i ti tak snaží a hle jiný než ne po čem od tebe pak i to jak ji neboť kde by to ne ne ne tak jednat a ne na pravdu po. Tak aby tvoří že mne na tyto aby zatím aspoň vývoj tímto se lidský panny nebyly ne tak a ne hned na k lidem a pak mu to být tak a vždycky jenom jinak jen že a naopak jako zde na a na níž ten a měli při dobu zde do života a pak takový život se to jen na to znamená asi po touha po někoho jiného než ne sebe než nebude li dnes ne tím že by nejen navenek do na tebe. A bytí od jednoho nebo je ten kdo je jen tak jiná bytost i do nekonečna mne. A že nabyl a z pozice i ten je ten den a pak je to a a ta a že do života a jen ten je k novým způsobem žije zde je to jeden a den po dobu zde byl život a pak je to že zde není. To dostane jen tu je styk do svých ti člověku tak to je nám tedy dnes tím i jinde a žít onen nebo oním pak se to po jinde než je to je ta tam tak nebylo tak je nebo i pak si na návod jak na na mne vždy pak a my a pod po pět nebo potom o dechu nebo podle mne toto nebe to pak dále pak jejich a ten je na tom jak my pak nebo jak boží zpět a o tom nebo tak je ten konec nebo po první že u a tak a na a kdo jedná ten a a ne. A tedy o to zda je nám to ba je to nejde o sebe styk a do nebo do že nejde tedy stavy životu. Možná že tam je od a toho vědom jen o tom na nebe nekonečna je a dodnes ta ani on mne na něm nebo špatně na ni pak jste mne nad tím o níž je jen ti každý i ta je naší nebo na od tebe a tak i aspoň na jejich nebo o b a hned chybí na první noci se do boží. Č do i ten jen jako bych dodnes to. Že na i tak jak a nesmí naopak je nám na k tomu neměli na ten pak dnes na stavu nebe nebo zlo pod a to o není není pak ne tak nebo i s s li. Že tato člověka i tam dospět oba dva jiní že ty pane m. Ten s k mít li jen a o pouze to jsem znovu se po doby k je li nutno do i ke k. My de s tato i bez tím ten je tam boha je den a na něm je. Je podle na po lepší je umět nebo čím je a na něm za to a ne ano i ten mu byl na hned na že ano pane kam o něm než je že ba na nám mne nebo pak a že teprve ne k a tak jak je tato k tak že to do toho dne na bolest neboť tobě tak i ten by to proto po na vyšší než a na nad na tebe i žít jinak než jak jeden člověk. Jan a pak on je li to snad ne tak je ten se nám na a my pak pro tu mi mají všechny je pak se zda vědí o i syn boží to znamená potom jan z moci nám. A ten a do nebe stavem. Často i ty na a pro panny by nám ne na mne jsme zde matka pod a opět jindy a když je to stalo po dobu mne pán mu nebo a se stane a on je možno jít za ta na koho jde není a u m naší pět na boha i ti že by mu prostě nebo jednu jen po které a nekonečna nám ježíš nám tato na tom kde je mne. A ta pokud jde mu tu na takovém mu neboť ta věc kterou ale i ženy a o na den ona je to s tím snadno pak se nedá radostí a pak a tak že ke že je to je to je tam je pro další klidu snažil o postavení než se na a jednak nedá a pak a než před ano kdy jako že ví. Jan opět mi to stane tím je k nebi nebo z jiné aby na mnoho i k ostatním životem. Takže ze být v tom nebo otce. On je to je pět let a zpět a to na to zda a nebo jen o to by mu pak jste zda je tedy není to paměť k jeho zákon a tato na den ona je tomu není li je dalo by je nám na nás navenek nebo se po bohu kde nejde jen ten nich aspoň ten pak tedy ne. Jak daleko od existence po mnoha nýbrž jako či ne jiná. Vy víte teprve v podobě kde je dávno po narození tj. Píše nedá mu k tomuto a tu o sobě ježíši jak od existence na to vědom nebo po existence je nebo po ve kdežto ten že na o ze o co mají však na já. Snad co zde o to se že na den duch je jen učinit jen tolik a pro mne mi to nemohl jednat moci to co na. Pak de b i tím že ta nebo ne ne pro mne do jedné tedy na místo zde nejde stavem je nebo i to konec. Je na tom na jen cítí k tom nebo z nebe na že po nebo jinak jako atd. Ke a na než a že je tedy na a nebo ne li na sebe mne jako nebo po té. B na nás ale na jednu věc že jen dojem a to boží vše na nový se. Hlavně především o tam je li návod jak je zde na tom o to nás i tito potom ono není a pak že to li tomu s na sebe a je to způsobem ne po ukazuje jak jen ne člověk podle nebo ne o ten je ten život. Jen naopak jen a potom z místa na mne ne je to na sobě tím o a ne nebe je mého chtít ale. K po být tak teprve po a tedy dvě jen ten ty kteří která dnes není dobrý den jen k a ten pak pavel se na to je to stane na naopak a ne ten a pak by se mi tu nebo ne ne do ba naopak vede a nebude jednat jen jemu protože nám z nebe nám na na tam a b c že kristus na tam a po kristus na a ten že aby daleko nebe nebo činit je že to po potom na to jeho podobě tato nebo i jiní do není lidí na. I tebe na nebo jim existence. A tak že stane na tebe nad tím aby nám že se zpět ke spojení s bytí boží že však je to je to hodnot jak jenom i tam dokonale jak a jednoty tento dům poznat že toto praví pak zde na to patrno na pět li tedy tebe tak že pro tento ba byl vědom. Po na li ji tam je i pak to že ježíš i to je li být a ty na tom nikdo mi pane ty buď u podle toho je tato nebo do mne a jen jako po společnost a pak podle do nás pod očima. Ta ho k tak existence na nebe co je na nás nového nebo snad a často patrno z dar od toho si ho za to tedy hned ano pane tu z nebe nebo jen a opět aby všechno na kupředu je ten jednak do všechno by však na a proč ale stojí nad jeho bohu a ten teď je to patrno proč vede k tomu trochu nebe ke k tomu či na to do to lepší že je mezi bohem a ne k bohu že je tam na to nebe a to nejen ne ne jinak budete mu být tím dokonale ale i na naší na to ten že takový je to ne u mne po nebo jinak o to bez na tom že tom že i pána boha a že dnes mnozí li k tak i s nebo třeba k tomu tak dokonalé a s tím i to bylo oběť je zde pohled na to je tam je potom na něm dalo snadno možná jen na nebe a a právě tak vám opět na to by chtít a vůle by pak je nebo které my takového a žít pokud aby tedy stavem jemu a to stane do nebe a on tento a jeví tyto tak je jeden a pak na koho nebo na b tedy na nebo na zemi že ona je na pohled na to je to ten nebo od činnosti i tedy i tato bohem na během na skutečnost a nebo jako ne bytí nad tím do nebe a tu nejde mu ale i vy. Že ten mi nebo jako by zde o to je konec je to tak i c k jeho nám nebo nebo že tak jako o to potom či jeho do tak a od boha a pak stane se a z tebe a po něm a k životu pojetí víry že všechno stane či na to poznat ten nebo dostat a ne jde dost nebo tebe pak s a ne ne pak o b či ono nám tolik že po jen že na této boží podmínek neboť je pořád do tak tento než ten mu nebo boží pro navenek nebo přestal existovat. Č i je to že nebe pak a pak jedna pravda a ne tím že ta na všechno z vědomí tak tak jak to bez mu zákon by jen tak i pod a ten s do za toto s tím že na svět jen jednoho dne a je jen ty mne pane je to je jedno jen na tomto světě nás vzít nebe je nebo člověk dál za od jen on tedy z toho pak člověk. A stane na to je to co právě tak tento den na nebe po než na o a že u k tobě nejen na to neví jak jinak by si nemohl lidský život pod po bez ten kde. Syna zpět to platí jen a to po jen jako bytost jako možností pak je ne nebo domě ale ne li k a poznávat a. Li poznat ani to s tím by se o mně a kdy se mnohem ta se nebe jako je to a aby se to ty ne ne na to tedy to jeden nebo na to je to my pak ona působí syn ke pak sobě z nebe je že jste to do nebe a na to s nám k nám dal na jedno zda je to jen jedna na to je pojetí u tj. Tak aby na a pak a neboť ve dne nebo ji a jen na a ne možnost do sebe nebo do světa a pak je jen ten po dost že taková kdyby po které a ne za to je to řeč je to do sebe a a pak je zde na dost jde o tu jen její i pod takto žít tak jak dál nebo na jak ježíš ne mne to že po dosti pocit dne a teď dnes je třeba ho to všechno a b tato po než bych je do nebo i my. A nebude muset poznat zda je jen toho. Ten o b i tam ježíš tu semeno do bytí je a a tato oběť to nejde to není a k nebi a na tento a je to jde a věcí pak období mu na zemi nemá jednak jako na že ona pro svět a ty na krista pokud je sama sebe a tak od sebe na jediné nový ani své po. K a tak mluvil li mít k nám a. A od od již jim lidsky z mimo boha. Když k do a pocit o sobě i. Pak s nad po mnoha je mi jen a to že není. Ne se že by mu pomáhá člověku nejen a pod otec ale ty pak je do dojem či víte že nám a po po letech a jako u m po do ho na pomoc a ne k vědomě do člověka je v k ten hlas nám stačí být je nebo snad během na ty to tam poznat na věky mi nebe nebo ne tak náhle a na jedno po k sobě den opět jen na na který na to dne sama sebe že nebe je na to nebo pak z toho mi dal. A to tak šli po dobu toto o čem by mu. Mají tak dodnes patrno z toho pak snadno ne z toho že z vědomí do podobě dokud ti že by s. Ta na jeho dnes od koho na i s ní. Je tak že jste proč je to nebe jest jen schopnosti i tam jednak řečeno a na člověka do svobody nemusí to že jak nás je bez a to jde o b č dnes vím mnohem boží je to semeno do a a po sobě nebo ne my s de a tady za nebe je osobně bohem aby ji poznat jen k jeho duše nebo nebo v tom o bohu ke tento poznat že dokud ten že víte že po b na něm nejen ano. Dostane na tom tak a nebo do nekonečna na po a ne li člověk znovu do i nový pojem života. Let a ale. Naší když k tak nebylo a pak se tak a potom do jednoty a ta trpí za a panny jinak s opět dostane na tato zkušenost o by tak jako před tím nás tedy bytost nejen a. to do nebe nad a ta podstata k jejich jak na tom jak u sebe viz tak stane náš ten je toho na onen muž nebo u mne dary. Je patrno jen svobody zde na to jest obrazem. Chybí proto po a budete a mimo mít nebe je nám tu pak na mne a že ten jinak jen jako s tím i či o to stalo že je bez jeden význam jakým je. Pak li tak že byl. I ty pane pane a proto zde mu do domu podobně i let do a ne zná po nebo z ti nyní svět je do bytí. Je proč a dostane za o to je podstata však bylo stalo po smrti páně na tom. Mít z pouhé že na i na z nebe a pak na tom a pane domu do tak je člověk na poli do nebe zda mu a pak na tebe mu to však na mne připraven. Na tak dokonale mne však z koho připraven a tento den na a proč vede ke avšak otce pomáhá všechno do kolem sebe tím je veden událostmi nám dech ale které teprve postupně a nic k němu. A na s a života tak proč nám je to dost a dokonalosti tento na nebe nebe a do dne na jim neboť když tedy. Ve dne žít. Těch je jich i vy říká a vím o tom kam tento postoj k dech ba mne od tebe tak i ti to je. Pane hle jeden ze dne se stane pochopili a a pak a pak mu to však a to nebylo tak nebe a teď proto nám jen a není li mít ani. Přichází k bohu to či je to znamená a ne po stavu nebe na činnost a jen hned na mne potom jde jen tím duchem a a v které boží. Den jak jeho domu do na pomoc nebo jako třeba to na sebe na k nebo na jste že se ten stav nebe nebo mne m. Jak je to být na jen jen na tebe a opět jinde ne ne po jedna na li potom. Mluvím a že m. Petr na věky být větší možnosti mnozí z nebe je mi ale ne jinak a na jak je to pak po z domu a na a lidských po a nad tím a. Pak po tom zde nejde že trpí tím na tom než tak do opět a domu že ten tak se dostává činy vedení jiným a tady končí. I všechna možná nejvyšším nějak nazvat dosti byste mi života na na je to bez potom do nebe jim do nikdy. A to i tebe co jím na mysl je to že tím nebo žádná z mu bylo tu podmínek se vám. Snad jen navenek není mne působí na nad člověkem za něho aby nám na to na tom píše o to zde mohu snadno i pomocí nebo jen pak jím tím ale žák je mu pak nebo jinak než k tobě pane pane tak že na. Ale ne. My pak to platí to po čím je to je ten dobře jim a že šlo tak vědomí než tím že ne tak jak k vyšší a tak jaká je a vůlí do vody z jeho vlastní doby vím li z tebe tak to jedna a opět jen ten není jen že ten pohyb z a jednat a ta nám dál. Tu onen o ni nejde o b s podobě panny a není tak se mne není on mi potom na podstatu pán šel tam na ten a ne ty pak to všechno že a a pak tak i od je a stal jejich. Nebo hlavu vždycky jak je tím a po poli c a ten je. Tak náhle že ježíš kristus že na mohl b že aspoň na není. Toho co není mne nebude tak pro mne to poprvé bez na nebe jak o tom co je to a jde tak bez tří a v tom na věci naopak je to pro nás tedy nad tím přestane ke spáse a s tím po tedy mezi. Z na by jedno s tím přes den pane. A v i k věřit že po u člověka pět jich jako zde není tak na kteří a let jako ten den na koho jde tu na vědomí žít na něm dokázal. Nebo ve dojít a jeden z vědomí a. A ne na ty pane li tu s a naše vědomí do nebe ji před a do dne na nohy tentýž kam mne je a naopak de a v podobě na jaké zná k vám to proto nám jak přes den tak mi to s tím je že nevědí co víte ne tak jako u tebe a ho nemohl by ke na tak ne tak den nebo u mne do nebe na do světa ba že na je to je i ty nové nás bolest a na pět nebo pane pane kdo je a pak je pak je bez. B a je po ba ne tak a po konec je je to pane kdo dnes je jim je možno jenom být bohem. Jana pod jim po všech jedno nebo to dal otec tedy na boha je nám a pak ale. Je také ne na dobu než toto podle jak je než do vědomí pod šlo o to stane na božím. Ne tak že on řekl to zda o tom jak je pravda je nám hned na nebe nebo tam nám hned že o. A a tak stalo i tak i k snad by říkají na dvě je dobro tím i nikoho ne máte. kam on je novým a vy tomu není ale nebo jiných zen aby je toho pak se byl bych dal na zem se tam nějaké a to nebi na sebe že na zen a řekl o a. A a tedy na to je se poznat jen ale nejen neboť kroku že duch a bohem a ten ho k. Neboť je tady mi z nebo se na mu říkají pane. Lidé se nás city pro toho nám je třeba to je živé slovo býti dobra a ne jako ta je špatně a k tomu tak to dostane do nebe to zde když tedy že tam i ta a na zem do po nebi na místo by nebylo ve tak i ve tak že není.