Karel Makoň: 81-08 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

So. Li tak ten li takže jejich zkušenosti bez našem mou je s tím si čehož jako nezdají být směrodatné protože byly získány v prostředí uměle lid o cenné nám která je padalo které je sugestivně něčemu dělalo. Takže oni si na ho věcí sugerovat na proč například dejme tomu od vás do století nebyla žádná styk mat tam a od sat dopad č tak je to naučil svatý oni řek kdekdo měl styk marta dodneška je na toto je si říkají v tak si něco po svatým svatým tak škoda tři jsou darovat on tam bytost uděloval nemají třebas pravdu do padesáti od se nemají na první to by svědky tento o tak že. To tak je to zase jenom do zkušenosti stě mystik mat do vyšší že nepravá ty mat kastu nedopadá nemají ty následky jako oprava. Že pravá stigmata mají za následek poznání kdežto nepravá stigmata mají za následek jenom zážitek letem obrovský prostí propast žel.. Čili opravdu těmi stigmaty wu u člověka který pravá styk mat zase něco rod do člověka bývá něco od něho nového co jsem nového objevuje kdežto u toho druhého. Si to jenom řek bych v bytí nebo co on si to před do v tom trpí se taky druh z samolibosti kdo utrpení na an velikou zla na ty jsem ti takže je na ten způsob před ženami subjektivní ale jestliže byste jednou jak to tady říkám dokázalo experimentální dovést nejlepší s s každé tří díti. Ne ti nejhorší za ty kteří stojí o poznání toto oboru nějaký u ku a relativnímu vrcholu říkám relativnímu prostoru na cestě poznání světského tak všechny by se dokázal také snadný přechodových dost vně rozumí u všech bez rozdílu ne s jednou výjimkou vše ale museli se vybrat nejlepší mi č. Protože kdyby mně vydalo jenom maličko bez za měla tam ještě na něčeho jiné než do svého oboru tak tak část bytosti tak částech zamilovanost ti čeho že jo by mu vadila ke zvládá plnému zvládnutí toho o on musí být sama díkem ve jsem o bolet to byl třebas panna ty jako byli a že je jejího li a ty si nebrali ani na svůj vlastní život ano i o něco doka. A taky oni podávají svědectví o tom přechodu nám na vyšší stupeň toho všichni bez rozdílu všichni do přesto protože to jsou. Je takový sto vyznáme přes asi jedinců ve dvacátém století a na-na sklonku minulého století to je málo je na důkaz objektivní mám eva říkal že by se to být je udělala potřebu dosti udělá protože ale budo tady důkazy že by se to dělo udělat do tady příkazy. Tak se to udělá protože by nebudou chtít ne poznávat boha ale budou chtít pokračovat na úrovní světského poznání dát a vono jim to ne tu se dneska a to je naše naděje se s kam ukazuje že tím pracovníků musí rozhodovat hodno ví. Že jeden jedna od za mého stáhne tak se stává a tak těžkopádným že oni se dostavovat i hranice těžko ta žil oddán neb nebo tu tam ocitla čili. Tak s tak si všimnou kdyby oni jsou ještě od starověku znám jiný způsobí chápání tak do komplexnější a tak že okolnosti který tomu docházeli tak tyto ekg za let u mnou svého vyberou sytosti starověkých zkušeností - zkušeností a vytvoří z toho soustavu vědeckou soustavu jak na to a experimentovat budou o na lidech pochopit nenávistí nebudou moc doka. to se může jenom na lidech tam se hodně...z toho zblázní protože nebudou mít výběr správný kdy je správný výběr tak se do ti to nezdá ani jeden ne. A to potom způsobí že najednou najdou cestu. Jak se o to od koho pád ne jeho rozhodování dalším pokud dostanou k samovolnému. Rozhodování správnému o budoucnosti třebas techniky vědy že ho to to bude mít zároveň mravní dopad. Protože lidi kteří ho na tuto úroveň nebudou schopni například použít techniku na ničení ví. Tam na úrovni kdybytoto dělali tak zní spadnou a ten žák toho pro staral řekne ale dostane z že vy máte k tomu abych do použil třebas za svou energii ničící člověka. Tak okamžitě ztrát si možnost se tam pohybovat tím způsobem jako se tam po ti budu kast z pád jen možnost duševního po jim ku jsem tam i neb ni se tam medu. Tak musíte dovolit za zbavte tohoto u kola jak temně v tom působit tak jak chci jak mohu ano. Takže prosto o to dostanete jich kolej atakdále tak toto se pokládají indové a ano a proto říkají nebylo správné předčasně bourat víru potože ještě dohrála svojí roli. Ale konají brzo roli toho. Aspoň tam kde ne věčného člověka aspoň u těch před ví. Jestli budou chtít bez lid od na jako třeba dejme tomu kterýkoli....starověký nepotřeboval na boha věřit že o něm věděl on se s ním stýkat. A tak taky se potom ukáže že ten člověk který vůbec nebyli chovat víře poznává věci které se dříve těžkopádně do bývalým jednou tisíckrát ses takovou víry padalo a on nepotřebuje z něho od o protože na nikdy neseděl na příklad nemohou padnout z ve stolu je pro do se na nikdy neseděl a jsem se nikdy nebo že na to tak po této stal se jsem nějakým tak je předvojem. Ale musím si být vědom toho co s ním a co nesní indové si byli dobře vědomi toho když i svatá písma tisíce let před naše metod počtem říkala nechat v po k učební neb vůči nem nemám te. Tak prosím v tomto smyslu bych to chtěl jako u bez na pravou jedu ale ve jsme si si že nás tají u skal z tví nýbrž nemám právo zbourat ty činitelé který mi jež mně můžete být do vedení někam víra kterou jsem nikdy neměl musí temně vzbuzovat vaše. Víra musili budovat čtu protože je také správná cest jenomže ježíš kristus se v této cestě stavěl zvláštním způsobem on nikdy neučil víru slepou nýbrž ustavičně ji opíral o důkazy. Jak bez jakou chvíli nedělal zázraky tak mu přestali věřit a proto se baví se mám dostat do na dal první zázrak uvěřili v něho jeho učedníci museli uvěří za ním šli k o by se znovu s udělal zázrak a do uvěřili když dali další tam se po tak jak je přestat nepřestali věřit. Tak nabyl víra musí býti pořád doplňován nás ten mast mi kdo a vás vedu k tomu jenom a nemám větší právo než aby vaše víra byla podporovaná zkušenost. vás uvádím k tomu jak s ty zkušenosti o po tři abyste posily svojí víru jo tohoto nemá zapotřebí protože víru nemá ne nepotřebuju posilovat s se to co o jenom vyd práci i o dvě být od všeho ano o vědě nemusím víme vám. Ale od všeho od sebe co musím vyprazdňovat abych mohl tyto věci kdysi bych tady zase na co mohu a co nemohou ne a či mohou být nebem pomoc sem a čím jim za rady nějaký pokrok k. No a tím co bych s co tady naznačila co bych mohl vysvětlit co by dokázal vysvětlit co rozumně kazatel ne ne. Budu velice opatrně v budoucnosti vykládat aby jich si to vzal opravdu aby tomu porozumí jenom někdo aby tomu všichni neporozumění aby to nikdy z nestal do proti její že to byl byl nata. Protože kdybych a zároveň řekl třebas budu mluvit za sebe ale budu mluvit starověkým způsobem aby byl bez viny jo. Kdybych řekl pravá pravé ba není ta ho po němž se ta čit tak ti řekl zády něco proti kristu jsem cesta a pravá cesta není cesta po které se tady kráčet pro kristus nikdy svět ale za otce který toto napsal měl pravdu protože on se sice o. Tom král čí jak již viz u kázal a se podle jeho návodu potom čem ale jedině tím kráčením se nedostane člověk v tom on musí žít také při tom svém pochodu umět u z s a toto zastavení vědom na je stejně užší věčné jako ten pochod sa. Takže těžko bych řekl. Že bylo užitečnější to že dělali tři roky zázraky než toho. Ježíše krista za proč by přestali jeho věřit a nechali ho samotného jít na kříž ne samotného anděl od tam doprovodil nahoru ano to ani nepřál když on si tohle přát. A tím si skladu zastat do kupodivu naprosto nehodně protože es z pozice je ničeho se dostávám do další úrovně tam musim pak co bylo dost ožila za nic z a tím se nepovažuju za nic a tím se dostane další úroveň to napřed samo jsou musím zdokonalit tak je toho kde je dokonale relativně dokonale. Ale pak to musím odvrhnout tím že to považuju za nic z pro tu vyšší od nebe rozumí od tato na vyšší úrovní je to na její ne na od ku a jsem pod tím jak se nad tím co co překonal tak tím je to nic no takže bych chtěl říci mluví obava pravdu a od se i kristus a každý mluví jinak ne. Let která jsem měl na mysli toho že toho při všem by je a do ničeho nezasahuje a ježíš kristus měl na mysli bůh při všem je a do všeho zasahují a oba vám měli pravdu jak to dnes lidské ano protože člověk se u věd Člověk si uvědomuje, že kdyby bůh zasahoval tím způsobem jak může něco do toho dění které které my tady žijeme tak by jeho celé zvrátil postaven na ano kdyby on tady nedoví miloval jako vůdce který na sebe jiným způsobem než akcí který na pozadí větou elektrárnou kte. Ale dává proud dost všeho bytí kdyby byste být žár z kou a ne ale správnou ne když je li cestou a ne elektrárnou rozumíte po které se dát tak je o to vůbec se musí vědět cela byto řekl stanou li v mém ne tak by to s rušilo svoje stvořené všechno byt vše. Proto se modlíme v Otčenáši:"neuveď nás v pokušení", protože to, že von tohleto nedělá a že on zároveň je cestou, po které se nedá kráčet, způsobuje, že existuje tenhleten svět. A je to pro nás veliké pokušení, do kterého bychom neměli být uvedeni a měli bychom přesto k Bohu kráčet. To znamená, měli bychom překonat tvůrčí aspekt Boží, a přitom bojovat proti Bohu. A překonat potom spasitelský aspekt Ježíšův, a ne bojovat proti Ježíši. Abychom se dostali k vedení Duchem svatým, neosobnímu vedení. A tohleto neosobní vedení v Indii je v plenkách. Jenom ti Indové, kteří se vymkli tomu tradičnímu způsobu přístupu, že si sedli k nohám mistrů, když se dostali na tuto úroveň vedení Ducha svatého. To byl například Ramakrišna, Šankaračárja a mnozí jiní, ale bylo jich hrstka, protože ti se nespokojili s tím, že si něco vyseděli u nohou mistrových. Jako chtěl Ježíš Kristus aby si to nevyseděli u jeho nohou, nýbrž šli za tím, za to dál, ne? Aby byli samorostlí. No a on taky před takovou samorostlost Ježíš Kristus postavil. Tam je postavil na jeho- na jejich vlastní nohy a oni věděli, že nemají žádný, že ano? Tak se skryli ze strachu o svoji existenci. To bylo v nejlepším pořádku. No ale říct to takhle, to je slovo do pranice, viďte? Zkrátka, jak jsem včera byl tady jednou paní dotazován na každém mezistupni jest nějaký strážce prahu, jo? Z okultního hlediska řečeno. To je to nic, které hlídá přechod, ano? Přes které se musí něčeho nového zase přejít. Tamto se musí zrušit jakoby to nic nebylo a přejde do něčeho nového. Kdyby byl v těch sedmnácti letech považoval těch sedmnáct let svýho života za něco, za co jsem je považoval předtím, za něco hodnotného, tak jsem se přes tento bod nedostal dál. Tak jsem dneska k vám nemluvil. Ale že jsem to začal považoval vlivem toho osvícení nesou vlastní jinou ve do že tam před padl abych v li době za jez za absolutním za promrhaný život be do to tak tam da ale bude z jsem toto považoval. To by to bylo nutné takle vidět. To nebyla pravda že to všechno ani co ježíš kristus čím tam za zlo když teďka bez mocně není na kříži že ano ani tam ve do takle ten kříž do kam ho na tu kabaly o to byla strašná ostuda. Toto nade nadace ho ho bylo zapotřebí jsem ten vypotřeboval anulovat svůj předešlý život s ne a začít znova s čistým štítem a tak je to na každým stupni ano a petr strážce v a v ano v v mysticky v v. Když jsem tady na je že tedy činný tak kterého sestoupil duch svatý měl za sebou všechno co prodělal nebeský návod na co bude dělat tam ježíš kristu po svém narození a po jordánu a v době co z chodil es tím do činů učedníkem ty tři roky tak tím jsem chtěl říci. Že to nebyl nějaký specielně vyvolen člověk. Tak by voleno na st se získává duševním post čili každý z nás může mít za sebou všechno. Co židovský národ co pro jel s dost národ co pro dají v kristus a co na příčina předtím no oněm všechno může mít za sebou tak je ono. Jestliže ne duševně volí správný postoj k tomu co ten ježíš kristus bez. My totiž uneseme je z toho co ježíš z s pak je dost data všichni ostatní při vyd jinde nově prodělali jenom vědy. Když sobě překonáme. Co stojí mezi naší úrovní a tou kterou oni překonání. A to se kupodivu provést velice bych ne řek bych za vteřinu nebo bezčasovém kam či ku. jsem byl z se ten toho že jsem se najednou ocitl na jiné úrovni to. Ten si nikterak zasluhoval nedat se jím že jsem zrušil úroveň dosavad aniž bych spáchal sebevraždu pochopitelně. Takže metod těch jsem nás je jak jsem byl svoji dosavadní život bez zneklidňování to je důležité a tím neměl vznikl prostor pro to existenci boží tu u věnovati myslet nebo vší a když jsem zrušil svoji motto existenci se všem dohromady i s tím poznáním které jsem bez tím na by když s tím se vším jako ty tření či ta mně všech. To co mně bylo pro zrušeno jakoby to nebylo. Tak jsem to podstatu jsem na to na úrovni pak jsem předtím neměl zase tušení ano že bůh je pro z jenom stvořitelem byl byl pro milující jediným činitelem atakdále a ten stav trval tedy pět měsíců ne. Jsem zrušil čili doslova abychom moh tak se mentálně využít abych mohl o to dneska dost odborně mluvit v ne protože jsem to do toho zažíval tak že se kteří čili aby si nemysleli že vy nejste mezi vyvolený. Jez kdyby tomu bylo takže byste to co je nějakou zvláštní vyvolenost noho povolaných málo vyvolených jak říká před písmu et. Tak že ty be platilo to co ježíš kristus řekl třebas že z od mi samaritánce jsou dal s maří magdalenou když se mu tam data pod nohy dále že okamžitě zdvihl někoho o do těl. Z úrovně na které byl na úroveň úplně jinou tón do svatí život složil mu k nohám stalo. A ten nemohl se stát jeho učedníkem a nemohl se vědomě stýkat s bohem když jeho těla v a po být než ze svého otce říkal nech mrtví pod po či nevíme tvé atd lidí na čem těl pozbýt nabylo poučení z takže ovládání je něco jiná než vy volenou od s. A vona byla bych těm mnoho je to povolaných žen no ale to bylo. Obavy všem nová ale o doby když ten moment je to než se s ukázal ne byto dvanáct učedníků to nic třebas ani ne nebo kdo ještě nový cele nebylo jich mnoho vede k tomu. On on brát tu toho národa ne o nazval taky solí země óm byl by byli v chvíli vyvoleným mi. A ta by ho na skončí nad tam kde je končila vůle lidská která byla ochotna poslechnout toho. Že když člověk jidáš nebyl ochoten poslouchat ho tak se stal zrádcem ano. A tohleto vás pozorní že žádná vyvolenost není ničím bych se cenným nýbrž musí se plnit. Zákonitost tito o stavu v ale dosti jsem tady říkal jak se neplní tak se z toho padá ano. Tak říkal z věřit svých svěřen ne no no to ona jich málo nevole nich a aby domě může za z jsem vyvolený že nejsem jenom povolaným a proto radil aby se do sil chyby nebo se nějak a bez do nad ne to bude jenom to co jako můj stav vyžaduje a mu volil neživou ale tak to nic. Nezáleží na nýbrž na pánu bohu ve fatalismus se před určeno s nějaká o kterém mluví svatý pavel. Tak je tady prosím ten člověk se dopouští chyby která je ukázána. Na podobenství o čitta. Že jsem se dali při jednomu jedná jednomu jednomu trpět ten dostane nám tu jednou říkal jsi na z toho mám tak málo že z toho s tím mocná ne na hospodařím a ten hospoda se mi to se že je velice při s v když to náhodou prodělal ten by měl za to jsi měl za o pán a naději řím a zakopal za ten čem se podobat tomu do zakopal řím ve samo co on nikdy mezi oněmi nebude. Neboť ježíš kristus když že totiž ten ho z podat si z přišel nazpátek aby se dalo tovární tak tohoto do zakopal řeknu pokáral tím způsobem el ty který si zakopal řím mnou ale ti aspoň peněz domě sum aby oni s hospodařil když s tam neuměl na tak aby se s to za nějaký úroky ne tak by se za pustil tak velké chyby že budeš uvržen do temnot vnějších kde bude s pláč a skřípění. Říká do temnot ničí co znamená staneš ty staneš tím vnějším nedej voleným člověkem který el v těžkostech si tu žije na tom v tom do terénu vnějším ničíte do mi mohou mi o boha o vědomí boha vnitřní je světlo ničí jed ma a tam bude samo jsou pláč a skřípění zubů. Jako v každém světském životě tam nikdy všechno jak ta že ano tak on ježíš se s otrava pověstí ovšem tak přes učenost bez fatalismus to je těžko vysvětlit váš že je vám jeví ku protože oni se velice opomíjejí evangelií aby se bazi jeho na svatém. Pak. Pro výklad ježíšův je konkrétně za vám listy apoštolský mi svatého pavla jedno svým cítím říkají si vizte tak jako jednou církví ne tak by bychom byli tři pavlovu a se nedivím to česky ve vedená svět je přivedl takový svatý jako případ. A protože oni svatým pavlem vykládají ježíše krista a jen ne ježíšem kristem pavla víte. Tak se dopouštějí chyby že jeho termín jako učenosti špatně a ku. Rozum. On si nevykládal pavla pavlem on si vykládal z s z s v v v v věci jak oni chápal bude při vyššího svěcení je v něm ta malý děla pomoc ježíše krista nepomoci starého zákon a snažil se o když by mu prosila přít v ale to je z tohoto poctivý takže oni by měli také postupovat takže by se tak je li k ježíši kristu a pomocí ježíše krista by si měli vykládat svatýho pak. Aby přišel aby přišli na správný řek bych termíny nebo na správné ohraničení termínu před o čem s jinak musí si zoufat již tou třebas. U svatého pavla protože si toto stali pak může. Hrnec udělat ze sebe hrnčíře činné a svatý v ale měl úplně pravdu že se nikdy nestane bohem. Nýbrž jenom spolupracovníkem vycházejícím z žili boží rozumíte v ten rozdíl oproti indům že čistěji splynout s bohem než to co přestal ani ne nemají za svět poli vše krista v tom co by novost bohem nýbrž stát se ale dokonale vším jisto pracovníky božími i u něho příbytek ze kterého by je ale tedy k tomu co mám ne ve spolupráci bych tak řek.. Takže od i pavel měl pravdu to vím u odstranit se od které tohoto učení vše krista je to oddělit rozum. Sto oděli tak to je ta jako člověk nic nemůže ne neboť nevinen či ten není stvořitelem není ona si mysleli rád ne ale on přitom narážel na je tam ničí poměry že libé a on si jste v situaci třetí byl před stal učedníkem páně čili jde tedy nabyli nějaké poznání nějakým zasvěcování který tedy k tak málo. Si mysleli osoby že jsou bohu ne ne tak jako bohové byli s tím vám. Víme tomu k kde kterému císaři čínském musel do s to tak proto svěcení no to voni mu domova on měl ten se tak byl zasvěcen ne. Například dejme tomu první císaře nad to byl cel za to co od tří za to do se jsem jsem ne tohoto o něm nebylo moc kde litera to co jsem z tví. Ale on do jsem jsem takového novou jako jím byl třebas svatý pavel než se stal učedníkem a ono o tom zasvěcení svém svatý pavel skal protože tehdy před tím než se setkat s ježíšem byl ber před tím nebyli tady v těle nebo mimo nemohou že říci velice vznešeném svěcení velice vznešený stav zažíval a. Co onou prostou od toho komu to za dvě křesťan za tak toto pak protožes když se postavil na tu úroveň n pozdě ale o duchovně ne to tedy učíš je považoval za pak volil vrchol dělal dosti v tom nebyl to on potom pozná to chór není. Že on z této pozice nově poznalého člověka mluvil a oni si to musí to je na mi oni si taky na toto do musí posvítit oni si musí říct že to byl extatik který za sebou v spojení s bohem je kovové extatické a be jež je ničil přestali zapře děl ne tak této dopadá. A to si pavel byl dobře vědom a proto říká že nic čem nejposlednější z učedníků pádný že sestra vědě bez je jemu bůh sklonil a že to ještě zůstal mezi učedníky po že on si to nikterak zad a. Byto bylo úplně z bylo o nové řekl takže když on propagoval třebas se musím zmenšovat aby jsem bůh od pro ustat ježíš kristus jsem tak nemluvil ze své zkušenosti osobní že totiž v byl před tím příliš ještě něčím ano. Když se stal tím učedníkem pán as co musel ze všeho slevit. Kdežto tom. Jiným pochodem jak se a daleko svár se od sebe odstoupit než mohl svatý pavel ten za sebou věku o ní. Bylo tak těžko otce tu po se musel jenom umem šlo o kdežto dejme tomu u takového svatého jana nebylo třeba vůbec z tohoto všedního o od rozumíte jako u svatýho pavla svatý jan se nepo sval nějak umem šlo. Ten od začátku ježíše krista miloval způsobem jaký ho nemiloval žádný z učení. Jesus to on dobře věděl tak ponechával po by když sama sebe. A když potom nastala předtím než nastala smrt ježíše krista nebo. No tak oni z věděli učedníci páně že všichni sejdou na s vědou smrtí z tohoto život od tu o tom vědění jedině svatý dělat řídí koly. Tak se tady je příčinou ne a on říkal bytí právě na to vám dám o tom vím protože a tak toto nebo to co tam není napsáno na tom žal toť jenom duch svatý ne spasit a ten vám odpoví všecko co dosud neví a ten odpověděl tímto způsobem. Že když bez i když se všichni pas řekli okamžiku jsem měl na kříži. Beztak ku o své živobytí aby vás ne tři četli ke mně a taky vás nepohřbili. Že od a tak dále tak svatý ne be tak byla sama sebe dát not tím že miloval a nemiloval sebe s tak je tam sám sebe takže když přišel pod kříž tak tam nepřišel janem nýbrž to jsem přišel a vím co jsem byl tam v podobě svaté jeho na který přišel pod a. A ten neměl co ztratit ten nemohl být ukřižován ten se při vyšel od ty ani způsobem ke kříži a tak se mám mám kam důkaz o tom že se dobyli a neboť co jsem mu to řekl a taková čili to byla matka ježíš doba. Čili byl ježíšem upozornil na atd on překonala jako pád by toho po je těžkého z kou cesta lásky kterou před tím svatý pavel bez no a kterou ho ho odnaučit teprve ježíš kristus toto cestou lásky se ubíral od jako za čát kdežto svatý pavel ve ve potom z toho ježíš kristus popadl ba. Vážky né. Tak to je ten na rozvíjel a oni by si neměli neměly se všímat jenom svatýho pavla nýbrž všech učedníků a celého život ježíše krista o mně z to vysvětlit to přišli na správný rozsah toho termínu před otče ano. Proč byl potom před počet k tomu aby nezemřel nás po ctností protože nebyl to nedal slovo vím co mám to mělo si když on nebyl při o bez pase by ježíšem jak ho bez i nad jeho smrt vůbec nemohl no. Se ramakrišna říkal to zopakuju přes říkal by ne když je se nemohou nechtějí nebo nemohou před kdy tomu bohu a my č to jsem nemění ten to přeje ne prostě máme dělat v kdy ne na to za své doby žili ne ne. Na protože ne ale je hodit vědom vám to na když tam se pojí své est sami el když by tak dělají totéž není to totéž by za prvé nevíte neteče posvátný kam u k. Tam vanem do vodit a nejsi ramakrišnou který tu schopnost tam někoho hodit. hodit jako pro toho pro vodu to je záležitost velice nechci obtížná ale věz tak v protože be takový je ten člověk je tam jak dobře víte kterých odjel za ramakrišna a potrava který zasvěcen. Říkal ho dobra jak se na s tak snaž ekg na že to přes ten nepřešli že když to přece nesmí tolik aby mohl být zasvěcen ale on říkal chci být tato nemůže tyto ne na to jsem mým matka tak se vláda by tebe a ty máš tu moc je se se dělat tamto se že tam to co dělám ne buď tak dobyl sedět tak on na se s ním soustřeďovala přesto svoji moc jsou při od něho a chudák čekám. Začal vnitřně umírat ale tak jsem vnitřně víra že měl strach že umře aber kde asi fyzicky umřel a tak ho prosila matky šlo aby přestal jsem vzdává tohoto poznání ano výhod pustil řece být živ. Toho potom říkal když assisi zase když se nepodařilo tebe do za tu hodit že si tam prostě nechce když jsem po již od sebe je neumíš plavat v tom zámku a ne. A. Ježíš jez měl přes ty učedníky nějaký záměr dnes proč ho mohl jít tak to nebyla žádná předurčenost nýbrž dobyl záměr boží tele do se dal jsi učedník povalil doby který začne nedal nepře bez od tam ale na takovou úroveň kterou musí napřed s spasitel připravit. Ten totiž jem. To je úroveň daleko vyšších než č u takových těch jimi zasvěcen tu kteří před v jeho žáky existovali třebas například kam malý děl zasvěcoval svatého pavla že ještě šavla tak to bylo v době ježíše krista velký zasvěcenec. Všeobecně uznávaný. A tenhleten člověk neměl připraveno před sebou u toho co tihle ti žáci ježíšovi. A proto již mohl říci protože jsem neb nebylo věž nikoho doby se osobně o to postaral aby se to tam připravilo totiž je ten je nebe žita věci jama napřed před čtu než vám to vysvětlím. Na desatera ježíš třebaže se se nechvěje věž jsem boha vězte je ve mně v domě mého otce je mnoho příbytku. Kdyby nebylo řekl bych vám to odcházím tam připravit místo. Aby odejdu ab připravím vám místo zase přijdu a bez mu si vás k sobě abyste i by byli tam kde jsem přes tu kam dělají jdu znáte. Čili ježíš kristus ukázal cestu kam kde by byl cestou. Tu cestu zdali ale nebyli v tom místě tam chtěl přivést. Takovéto výroky velice odvážné symbolické samozřejmě el člověkem v šel s pata a vzal doslova a považovala právě pro tyto výroky tohoto druhu nebe za místo. Jenomže jen u již by vás protože tím žádné místo nemyslel. A že to ale nemohl jinak vysvětlit než místem ab příbytkem to co za kliniku dovíte protože to vede k lidem kteří čili v místě jen ta nějakém příbytku. Tak jejich terminologií a jejich představou je přibližuje k tomu co se mělo stát. Do míry jak se vůbec dalo a upozorňoval že bychom my dneska. Anebo ježíš kristus na našem místě nemusel tímto způsobem vykládal věci nemusel mohl by ale nemusel protože je dneska je člověk schopen myslet jinak než žel. Tak krutě od ně. Tak přízemně jako příbytku o místu a podobně je schopen pochopit že jde o stav. Tedy k tomu měli kde velice daleko ale nemohli to pochopit. Proto například dejme tomu když čelem jeho učedníci za ním šli a ještě posel tak i své matky nebes to ve věděli tak ti lidé kde budou nějakém místě budou sedět v tom k za prostý božím jak se tam budou mi dal se dober dost okázale město atd tak podobně a ty matky dokonce ve sebou jsou soupeře by se svými syny o nějaké lepší místo království boží. Tak toto všechno přesvědčila. Svět je v že šlo o místo nepravé přece ten přesvědčení protože oni totiž nevzali v evangeliu mi vše krista jako s symbolické říkáním symbolické vysvětlení faktů. nevím. Proč tak nedůsledně jednali protože musely některé věci když se mluvilo o podobenství symbolicky vzít museli an. A najednou. ho podobenství brali symbolicky a jeho život symbolicky nebrali měli to všechno povýšit na jednou jedinou plat sporu ano atd to neudělal že život ježíšův brali doslova protože v symbolismu jeho života se nevyznají oni se trošičku malinko vyznali v symbolismu jeho smrti na kříži. A i tak smrt na číši byla symbolem spasitelského úkolu ježíše krista takže skrze tu k ale pro toho a smrt na kříži spasil jak říká dodneška cit je svět. Jenom všechna ta nejsou sycena omylu ale nikdo není spasen kdo se k tomu spasiteli nepřidá. Nedá se totiž nikdy vykládat kristus jedním výrokem nebo jedním aktem jedním činném nýbrž ježíš kristus se správně návyk nad jenom vím co udělal a vším co řekl bez míse oddělit to co řekl od toho co udělal ve na na jednota činů a slov. A když to oddělit od toho co řekl a když to dohromady nehraje tak někde náš výklad chybný nepřijde dejme tomu kdy se be. Bez ho dvě nepás vědec který dame špatně česky sobě je jen z jeho slovem tak buď tak je by že ne ne jim anebo si špatně vysvětleme jeho slovo ale nikdy není chyba v ježíše krista je vše chyba ve vykladači. A tak tady byla také chyba kdybychom s chci vyložili tohleto jakože připravil místo. Protože onen na jediném místě říkal o království boží ním protože v žádném místě není. Že není z tohoto světa ale že v žádném místě není kdyby kdokoliv ukázal tam nebot na nebi nebo nazveme nebude ale kdekoliv jinde takže do tamní nenajde to králoství boží. To krás je tady říkal před tam s který dodal ty kdo jsem za to království boží. A to čili nikde kristu následovat krista na sela ježíše krista to bylo ve za do království božího čili jak je pak místo to co měli be tříd v dobru mně nebo to není vůbec nechtěl ne tedy že to myslel úplně jinak oni opomenul li to vzít celého. A proto podléhali tomu konkrétnímu rázu protože přišel připravit místo. Co to znamená on totiž napřed je předešel protože na čí žili oni z takového ještě nezažili. A umřel na křičí jenom proto aby jim připravil místo říkati místem pudu manipulovat jako když to není místo chápu že víte že to místo není aby jim připravil stav do kterého on vstupuje čili on vstupuje do stavu z toho přechodného pobytu na tomto světě. Je ve které oni ještě nebyly. Ale teď kde mají připravena také místo v tom do stavu. Neboť u boha je mnoho příbytků to znamená. Nebojte se je že bude vaše individualita z vázat ano. jsem nepřišel proto aby jste sbohem z klidu ví. Nýbrž jak víte z mýho počínání že se vás od začátku vedl k tomu abyste se mnou spolupracovali na spasitelském abys také křísit mrtvé abyste uzdravovali abyste odpouštějí dítě abyste křtili te všemi je od začátku měl k tomu co sám dělal čili víte že bát vedou někam jinam než nějakému odpočinku než nějakému splynutí nebo také o rozplyne. vás vedu k vyšší mu mír přes spolupráce než jaké jste schopni jiný. Totiž my aniž to víme z od začneme je aspoň s tou s funkcí boží které děláme tvůrce musíme protože sami rozvíjíme svůj život a učil způsobem tvůrčí život tvůrčí spolupráce s o stvořením božím které pořád probíhá. A. Tedy tím se liší tahleta návod na od nauky indické byl na by většiny indických mistrů. Musíte si milovat jednu věc. Že s naopak indická najednou na starověká která přežila poslední nic z přežívají svých starověkých návod všechny ostatní dávno byly zapomenuty nebo když nebyli na podle ty tak jsem neb praktikují dejme tomu bez to prvého svým učí zasvěcenci kde jsou egyptští zasvěcenci kde jsou jejich mys který domine a my jsme například navštívili takový du mys který ti. Kde i stali který se zachoval a kam nebyl normálně přístup ba dneska protože to jsou část om tak do toho domu vstoupit ale tam na obraze z na patrně ne jak ten člověk byl zasvěcován od začátku dokonce tak tímto způsobem ježíš kristus ne zasvěcoval ale tímto způsobem zasvěcují ještě indové znamená oni si vybírají se mnoha lidí kteří přicházejí a toužím po zasvěcení. Toho či o spojení s bohem vybírají si jenom by každý mys byste si jenom ty kteří jsou je mu podobni aby je vůbec mohl vést. A potom do takové míry si je vybírá jak na to stačí protože on nestačí na všechny lidi ve žena určitým malinkým počet každý mistr ano kdežto ježíš kristus ukazoval poprvně kolektivní cestu to znamená jak celí. Svět může býti spasen. Základ z toho musí nevidět ve starém zákoně kdy celý národ se snažil o to aby se u zrodil si poprvně historie lidstva to indové nikdy nezažili celý národ se snažil o to aby ze sebe zrodil dnes já. Ježto indy se spasitel nebo aba staré tomu říkají boží vtělení boží dycky zrodilo jenom tedy aby napravilo to co se tam špatného dělo když upadá mravnost říká se padala vidět přichází já. Aby věci napravil ti ta sobě když na ne so. Teď poprvně nepřišel ježíš kristus jako aba daleko vtělením božím pro to aby napravil podal při mně a vina by měl z tady zákon ne aby ho povýšil na vyšší úroveň aby když se dostaly dál aby cesta je tam kam on s ukázkou svého život za pokud se do pád tam tou při mental jen k tomu. Pokud ho budou následovat dostal li ji tam kam on nejde. A od ukázal že i kde že duch ku říkal utěšiteli nebo osvětiteli se při nárůst para klid tví sám pomocníků nebo tak ne let to znamená a kde je v tom v spojuje ses funkcí ji boha který po li ten. Poznání je to zákon učení k je tohle cesty které kterou by stop prodělalo od spát mu brání. Neboť tam projde budeme vykládat že to ve mně zdárně vysvětleno ale dal jsem že ty konkrétně ni aby je řečeno že samy o stavu poznání kterými zakázaný ne a proto se dostane na úroveň na které jsme my a teď ježíš kristus zase je. To by tam měl člověka z této úrovně nazpátek k tomu poznání ovšem ne člověka proviní mísí vůdce jako pro by je či nebo z kdo tahle tam člověka který je toho v ty před toho hoden toho aby poznával ano proto oni na každém kroku říká baví je dáno abyste věděli dělat tam ti mají slyšení jan si učí že mají oči a neví jak tak dále. Ale když se z vody zem měla podobně takže on tady říká na jen na nadějnou věc nebem svá žádná metafyzická kaše k k k po smrti vy kteří za mnou dete. Nýbrž bude ten svůj příbytek to znamená budete se mnou spolupracovat v mém domě znamená na jeho úrovni na smysly věž do úroveň vědomí úroveň pozná na jeho úrovni budete vyjít a odtamtud budete spolupracovat sto příbytku tam do ten za ti tu ustavičnou u ne ve mně jako záštita. A odtamtud do toho spolupracovat. Tak to je vysvětlení zhruba této části evangelia svatého jana ano. F. Kdo vinen že i ten ode konat skutky jej v ona ba ještě je č bude konat o to odcházím k otci. F. No tak to je bere celé do na plně opravdu odborně řečeno takže se nedivíme že jsi tady bere do větu ten dotaz dává počkat to kdo věří veme ne ještě větší bude konat. Vědci nebo skutky než ko ano protože odcházím k otci on totiž říká teď tím svým životem k tímto výrokem že zase je k tomu duchu svatému kterého seslal potom apoštolům. Přicházel přes od sebe to znamená přes jinou funkci než ducha svatého. Protože jsem nedá vejít do funkce do toho stavu. Kde člověk po více nad činnosti ducha svatého jít jinak než č řek bych to řekl lidově přes příbytek od sum. Takže on když se době. Těsně po smrti kde jde o prvně nějaké ženě na zahradě ke za hranici nebo tak kdo tam byl. Ten tak říkal nedotýkej se protože teprve odcházím k otci jsem na cestě k otci co by se dostal by se toho byla dotkla to si dovedu představit david tím před o mám ale. On tady říkat znovu. Ba ještě větší budete konat skutky než protože jsem zatím šel od chci a s v petr bez od jsem budu duchu svatému to znamená. Bůh nakonec z nejvyšší fázi musí jednat ve všech funkcích ve všech se funkcí bez vím jenom funkci stvořitele kde by přiváděl pořád věci na tento svět pořád ve jenom vidělo aba a bylo by to vlastně od boha že ano. Rozvíjelo by se směrem od něho pryč. On musí zároveň být spasitelem všechno co ze sebe vyvinul musí být k sobě tak ano. A doby tak ještě nestačilo on musí bůh zastávat jinou funkci ještě že musí do toho vnukat světlo poznání aby lidé nebyli slepý nýbrž aby vědomě mohli s bohem spolupráce. Že nevědomě sbohem spolupracujeme všichni totiž. jsme nevěrci anebo věřící všichni spolupracujeme není to jinak možné be do nadá ba na parabol a nevěří s propracuje z který mně dal jsem účinně jak o ten kdo si myslí že v něho věří a k němu se modlí protože snem. Do on nelze odporovat. To je jediný náš umí dělal to jediná naše karma na které se nedá nic měnit že když tam u do tahle vývojově dotoho stavěl lidství. Tak. Je to stádiu vám vývojové které nás před určuje ke spoj s bohem tak na vším uděl mi jen jak říkal svatý ne všechna údolí do vyrovnáno všechny pahorky budou srovnání ne. To znamená všechno je připraveno ke spojení s bohem. Ale nemůže dostat řídí kde dokud lidstvo ze sebe nezrodí krista do doby bude v těžkostech ku porodu pracovat tolik svatý jan na jiném místě. To cítil ze zjevení svatýho na ano. A proč tedy budou be větší skutky než on to si tady podškrtl jsem se konečně dostal k tomuto této odpověď protože z dokud on šel k otci a dokud od od sebral moc k tomu co dělal. Tak to byla moč tvůrčí rozumíte to byla moc poznamenal za tou hlavní funkcí boží třebas když ona e vší sil mrtvé. To je tvůrčí akt v když on třebas čil těžce nemocné tvůrčí akt něco jiného bylo když odpouštěl když tou nebyl tvůrčím atd v to byl akt spasitelský ano a něco jim ale co nedělal. Co obec nedělal to jest co potom dali jeho učedníci že měli moc skrze své lidství. Způsoby sestoupení ducha svatou konat třebas na celé zástupy a ty potom křtili. To znamená oni s se dostali dost tady jak by dali větší skutky než ježíš pokud mezi nimi žil v protože toto se ani jednou nestalo za jeho života všechny možné zázraky za co jmenovány ale zástupy tam nikde duch svatý nesestupuje a oni hromadně ve křtí nýbrž oni individuálně křtí znám. Ne let toho kdo je při dělal a ode nepředal toť těm do od do odcházejí žen kdežto tady poprvně. Oni dělají větší skutky než ježíš kristus protože ježíš kristus říkal protože jsem jako podle čil nebo při se v i do do mně když se mu odpustil hříchy. Z mít a oni tím že pokřtili toho člověka a tak oni mu odpouštěli svých ti. Z umíte v kterém jistot bez povídali oni rovno jen odpouštěli hříchy neboť viděli že do k s tím jsou vlasy abys je od půst věří a je tedy osvobození od sama sebe. Oni je pro tu chvíli aspoň osvobozovali od nich samých a tím jim uvolil kolik cestu k bohu ke spojení s bohem. To byla opravdu vznešená akce tehdejší přes po bez to ničem nepodobá dnešnímu způsobu čistě zmateně li za malému čistě z nechali z o vanem mu. Že by z instituci analyzován lemu ano tedy tak za cit totiž víme přestával když mluvil o tom se každý o nic z vody a z ducha zaručeně jaké pokřtění jenom vodou toho nebylo to co dělali. Poštou nové ano oni se používali vody oni používali z s sebe jako prostředníka oni to že byli nositeli toho ducha mohli pře bez toho ducha aspoň částí určité jakkoli nesli nad těmi které křtili také používali body tak veme na místě psáno přečti by tam bylo hodně odění čili z toho jsem o z vidí některé z byl jsem sví. Vidí ponořovat celý vodní ne. Ten zbytek zbytečným ba kast v z za to v tím nepochopili podstatu věci. No ale jak se u vás upozorněn že jež co sám dával na na vědomí že odpouštět říší je být s vší si třebas mrtvých ano. Oni odpouštěli hříchy rozvazovat je na sval z obaly na zemi i na nebi tak příměji víc než se činil on protože on většinou když to od něho li kdy nechtěli nic jiného se bili uzdravení bez kali kdysi přála a to bylo učedníci do z kali tak svou země si ptala z vás ale za tři staly mít u na není tak tady u sebe od nad a kde bez mít se o něm na staral jen bez ten s s mám za z nich leda se vrátila po pod jako a ne. Tak to dopadal a naopak když je si přál jenom být u bere tak nemohl být spasen přitom. Je tu sílu božím ode be svou vůlí k tomu svému uzdraven ale převedli do oblasti kde. To způsobovalo poznání. Kdežto učedníci páně byli vychováváni tím co se tam stalo k tomu aby to nepřevádí jeli na. Tělesnou tam o nýbrž aby to sváděli na spásu a proto mohli při kdo ducha svatého a jak co z toho ničí skutky ano stačí. Voni ve ještě do budu opakovat do promiňte mít jez ano jsem cestě ukazoval i tak jak kde od si oni potom když jednou když je ducha svatého byl ukazovali cestu k duchu svatému on sám o sobě řekl že je nevede k sobě nýbrž k otci žen. A že ale předává duchu svatému a to znamená ten skrze tu funkci která byla vyšší než tvůrčí je na vyšší než spasitelská. Bože kladným danou nemůže deště přít těla on co z toho ducha svatého. Ale tak vina řekl to je pro tebe jako jedno z č již těch to nevede do rasy nebeského v ale je i ke mně neboť čili ani jejich je království nebeské a tak dále to tam dal rozvedl. Toto jsem si jsem moc stavy že slova ale doufám že to jsem myslím nějaký jednak že to bude jsou rasy s tím co jsem před tím napsal nebo řekl. Je totiž jednají vizte. Žeň je ještě nemá tak k rozvinuté svoje z tví jako dospělý člověk. Že totiž že z dítětem ale můžete ještě slovo mat. Od důvěřuje třebas kde by dost než že nedůvěřoval říkám nové ještě hrou ale ne v ještě nemám toho tak s pro se u k u jako dospělý člověk který z se potože měl přes svým tělem paže o to považuje za sebe a taky za svoje a to považuje to všechno nebudu vyvracet je to omyl za omylem no ale to nevadí. Ale s tak jež je se nedá hnout ve nebo těžce se bát. Z je ke království božímu paže o sebe žít křivdy je. Nějakého ztotožnění které není v faktem které je živé které klamné. Ale kdyby se necítím být s tělem nýbrž kdyby tělo považoval za prostředek k tomu dobytí království nebeské tak by s ním das naší řeč a teď se podíváme na když se dítě narodí na tento svět tak ještě jen na to jsem tak řek bych z na by je při vtělené chtěnou. Že o na své jenom hlásí o život o potřeby životní křičí když hlad nebo žízeň ne že nespokojenost co se chováme z takového ne ale ale nemá žádné další po nerad tím vyšší nechce aby dnes ale měli ji způsobem středem tohoto světa nýbrž jenom aby se udržel pud sebeza chovej z tedy ono ti k tomu všemu co tam dělá a neschopna se jinak vyjádřit tak ten ut sebezáchovy. je při dem třebas své dorozumívací prostředek v on si brzo zjistí že ten při při vola třebas ten na a to je ta nebo to ostatní co se mít ale postupně se ten šlo člověk tak rozvine v takové které se cítí pánem sama sebe panem svého těla a tak asi ve třech letech je tento akt hotov. Tento akt co z spojení z hmoty z jáčkem které je fakticky nikoliv mocné pod stát tím. A tak do ten následek že točí těles takových třech letech věk nevydržení protože ne nezkouší kolik jako o může si dovolit. A to jsou vší do úplné dospělosti. Kdo si dospělý člověk vím co může nebo co neměl do řeky přece je to jiná věc. A myslí si že tato právo je to je to jediné co na tato světě ky ne čem je živ a když to nemá míra tomuto pojetí dítě je malé ještě nepřišlo malé dítě ne. Je podobna někomu do ještě nemá takhle stroze spojena s tělem. Mělo to přečti na těle takže v tom raném je v tom že když zbavily pocitu tělesnosti tak z to byla usuzuju než že u malého dítěte je moče no toho ducha osvobodit z nás. Než u dospělého člověka. Když to řekl ještě tím způsobem jak neni se srozumitelným v ale hlubším z toho nebe to letech tato proto ještě na vysvětlím se pokusím na vyšší úrovni tytéž vysvětlit. Když člověk vstupuje na tento svět. Tak s sebou přináší dispozice nikdo není nepopsaná tabule v ne o to se z nás všichni vyvinou nějakým ozvěnou se nějakým způsobem. A hle be na ten člověk. Když přijde na svět teprve začne uplatňovat v těle tím pro sebe vlastnosti nebo ty připravené dispozice některé se mu podaří uskutečnit je ve se mu nepodaří uskutečnit a po je to s v jeho individualita která a jen o doba a ta v době dospělosti a někdo nedospěje ani do smrti by ve vší dítětem ještě do tady že ta by se mohlo pavel že i takový starý člověk někdy dětem ano. Že ten co v království nebeském žen. Že v očích jiných vidí as dnem třebas. Takže ježíš kristus ukazuje na dítě jako na někoho kdo ještě. Vlastnosti nebo schopnosti nebo dispozice ne po použil pro tento z je. Teď ještě nevyložil o třebas pohlavním životě co že bych že spojení světem nejí tuší a proto je ještě daleko svobodnějším než člověk bez který který tohoto všeho vy užil a spojil se nejenom pudy ale v v bez které svým chtěním s tímto světem a proto od ukazuje na dítě jako na někoho ještě daleko osob o. Nějž těl do se může jen když je v takovémto stavu. Dostat do krásy nebeského ale upozorňuju vás na jednu maličkost že on tam říká dokud nebudete jako jedno z maličkých těch ne vede do království nebeský on neříká dokud nebudete dítětem omyl on říkal dokud nebudete jako ti ti. To to znamená nebudete v takovém stavu snadné od tou tam dosti jakkoli dítě zkuste si např jasem to zkusil jen na svých dětech třeba že moje nad se nad asi tak jedna ab odkud se dostal do nemocnice. A za dobou asi desetinu na nás tupě zapomněla nebo když třeba se ocitl na u babičky a potom babička se s vracela třebas jiného města k nám tak jsem jenom aby zcela na nás zapomněla. Ten s to je vidět že to dítě není tak spoutané s někým jako my dospěli kde by také se zapomínáme ano spoutaným s. S takovým čím způsobem me nezrušitelné mým způsobem a tak vám měl na mysli tu být jako dítě které z nad na odejde od všeho co o čeho dospělý člověk by se nemohl vzdálit ani na chvíli. E bez by člověk rozum jak se říká jakpak bych mohlo tohoto zanechat ale tento rozlom dopad na této cestě protože. Nechce se od něho se primitivně aby odešel od své rodiny jo čeho možné ale cesta aby se snadno odpoutal. Aby mohl pojmout vyšší smysl života aby za mohli nebyl v tom nepřekážely tak zvané starosti. Protože dokud člověk či vší jedno starou za toho tak. M. Pak jsem je svoji vůli oni tam prospal co práva na do maličkých kousků on nikdy při ničem není celým on toto o bohu co dělat tamto atakdále kdežto dobývá ani ji boží sedě za úplně jiných předpokladů tam buď celý jeho anebo tam vůbec nepohybu. A dítě schopna sebe někým jít ano co co byli nepovažovali za nerozumné u dospělého člověka. Dítě se chopím matky a jen že bez čí je to nesmyslné počínání se miska dospěli vidí že to může to dítě je při voze tak i když se řím matky ne ale o tomu věřím. Ona je takový důvěry od do měli plné těla je a proto být jako dítě. Být takle důvěřivý bez tak se toho i do duchovního tak tedy ježíš kristus ukázal je spasitelné. Stačí v tom v i všech ten s ve všechno své mění u dým ale následným mně stačí nebo ještě dát vede no od ano ano vím ku ano e od li tady a si to dobře dobře el tak tady ježíš kristus dobře ví. Že člověk ne své i při nejlepší vůli z obou o sta při bez ke stavu kde by všechno co rozdal u vím a na sela ježíše krista a to vy nikdo dokázal jak to že to dokázali že ti apoštolové ty učedníci právě proto že za by to nedokázali ale byly pochopen ni tou mocí boží tím příkladem ježíšovým viděli jeho zázraky. Jeho velikost vyšel jeho hlas ve kterém byla síla uskutečnění na to nebyl pouta nebyla pouhá před č tak proto za ním šli k kde jsem se dalo li vykládat se s tím případem jak získal třebas svatého matouše. Svatý matou byl v v k jem a že prostota vášně a slyšel o ježíši tělo o pokoušen chtěl mu ukázal žes nim nic nepořídí v čem a tak ho pozval do společnosti svých ji židů ve vězte pas tomu ale když tam byli tak be prost položen na které ne el tak si tam. Přivedl ježíšem a říká mu vidíš ty jsi přišel nemocný my jsme es o nevěsta nemocní tak v po ty jsi přišel tak tady nás až. Od tak dobyli a převede nás uzdrav nás z toho co mi tady děláme o rovnou ku. Z opadnou ruku činně se tomu smáli pochopitelně je při kde jemu ba brali po dva tělem stavu o do co tam teče všechno přitom dělal. To že si dovedeme představit objímal jsem tam matka ale no aniž jsem říkal to ne ale budete muset nějakou vědy slyšet ty matou řekli ticho ho mistrech této novou jed be je a on řekl podobné z království boží. Otci který propustil syna tam v jeho podíl neboť si si to přál. A ten si odešel do světa všechno promarnil některá zkrátka podobenství o marnotratném sví. Kdyby dal ho z směrem k tomu matoušovi. Znamená vložil do toho tu budu uskutečnění která v tom byla neboť on věděl že si jde pro člověka marnotratného. A on ho provedl el toho mar od rad prostí onoho on o mu ukázal. Tu mám toto nad nos v ten ne před jaký nikdy předtím nevěděl takže je on se od část dala ten jsem který jsem předtím nikdy neod tak stal do od dodalo dobře ne. A též po vyvede z z za ses mám nad tím synem nad přes svou do otcova domu rozumíte. A nechal ho tam tříbit slabé tam s tím tu oslavu dal mu ten prostém všechno tak let cítil na sobě. Že toto je možnostech lidských cítil matou ještě dnes mat a. Ježíš řekl nemám dál co bych k tomu to řekl více práva as temně nedali odchází. A odešel matou se popadne za hlavu i toho na teď si říkal mu mistře je svým být svým žákem obr jsem pochopil že to je pravým smyslem života neboť ona ho mu jenom nepromluvil poslušen nýbrž on je o duším vedle tomuto u a co je to být a sine ode si nějakým majetkem od boha jo a přijít na se. Nazpátek bez toho malost ku takže jeh a zastat všech ten majetek chutí. On nemusí být tak plnit ji vně pojato jakože všechno popadnout co mám když si tam to někde na o nic dělat ji vezměte si toho nebo tu za nimi všech není od tam. Protože si může jít ježíši celého že on nedovoloval svým učedníkům aby všechno rozdal. měli jidáše který se stal op pokladnu a tedy bez ale tak dobře ne a tak z s je do mi či vždycky měli nastavovat všechno co potřeboval. To byl svědomí zlý člověk. Takže oni nebi není nikdy bez peněz a nikdy nebyli bez prostředku který by byly ku ale svůj život takže od dostal jidáš velice poctivěji čas tím o věštil o ekonomickou stránkou jidáše před obrazem jako tomu vás tedy nebylo tady přednášíme tak že to mi tedy na svatým tedy je to opravdu ta kdysi uplyne se o tom nestal vám to nevadí ale o ne vše svatý pro to co jsem vám dělat tak co vyd. Ta říma někoho jiného by z tam do takové ale o. Ale když tam za sebou s malým postavou ale velice bohatý svými statky. Když ježíš kristus kolem vystoupil na z toho aby ho mohl vědět. Čeho chtěl spatřit vím že nav ne aby těla ho tak již při zaměřila zrovna tomu stromu. Přišel od a řekla za své bez bez stavu v tobě večer let. A když ho o mně postil ten dale na toho a tak obal jeho tam ve všech ztrát jeho učedníky o to nebylo z na živit takovou pak ti či ku či oni se ničím si jako nedělali ujmou víte to nebyly asketové on asketismu ne na to je omyl křesťanství tak je když to do je li ti tak zacheus říkal mistře je všechno. Co tady vědět o mně všechno rozdej chudým a nic co taky prosím ježíš ustane ne jsi ne o nic neví staneš stavy jak ab jel ale ona před sis kde od či čela tak o vás práva i při obyčejným přít klid že my začne dosti byl úplně jak v chtěl všechno rozdat s u z ne tak. to doplním svými slovy poznat toto tam by to byl třeba tam není napsáno ano ne za v ty že i při je všechno rozdal. O to mi to nejde aby všechno rozdal jede od toho do a abych jej nic z na tom světě nepatřilo. Tyto před cit čele s máš tu rodinu to nebyla nebeské kdybys nebral či. Klidně si tu o nech půl pokusíme a to bylo veliké bohatství ab o ku dáme na ty dobro či ne když větví a zacheus dále zůstal boha ano nevadilo mít men u to nevadilo protože to co se přitom nebyl ano jaký jinde ježíš se s za li čili ras dát mění u ví. Není již vždycky možno chápat jako faktické odevzdání k málo kte málo odevzdat takhle to zda to že by to je taky mohl litovat. A viděl ho do když to aby způsobila že on by bylo vlastně bohatý. Totiž prosta všechno co mám u dým není neznamená jenom o ni majetek peníze nebo statky nýbrž to znamená nepřivlastňovat se nic z toho co vám dispozici. A tu nám na pomoc přichází podobenství on s tím jednat jako ti host byl toho ti ní. My těly kteří dostali od hospodáře který odcházel nějaké hřivny. To znamená my bychom se měli považovat za bude v tom smyslu že nic z toho co máme li spoj si není značně do pravé odevzdání. I všechna máme od boha a nic není naše když fakticky nic není naše je když si o z pazzi jakost z pod určeným pod učenou jednou od boha tak jsme nejsme bohatí. Ale když máme třebas o tom be vší než jiný člověk tak se opat tím že neprojdeme do království božího dál stavím tebe otče si to by si bez je nemohu tedy tohoto světa. Ty byly po chtít kdy tím ta proč je na nás nebes těm že platí soudnou prostí rozumí kdy si něco zakládá někdo na své moudrosti tak je po matky ježíš milióny ale neprojde on musí věže všechno od boha propůjčeno jsem znal duševním velikány jeden z nich byl napřed nás ve škole skvělý pro častoval od ba do vjemem a když potom ve před smrti tak ztratil schopnost řeči jím byl lid pod ve jsem vyšla. K těmže. No a když jsem šel se k němu do nemocnici všedním člověkem kterého on dobře neznal tak jenom ukázáno abych ho představil že nebyl schopen říct jasnému tak a ta a abych o něm řekl co o něm vím a jsem říkal to byl nejlepší prost bez o na s a více neřekl. Je skvěle ovládá svou věc ale jenom to umělec dale podat jeho žáci ve mně ho nikdy nezapomene taky nebe na oné ani my nejsme si nic z čili protože vy jste všichni horší než on. Ale on ve stáří nebyl bohatý on byl ku ví. Protože on se s tím smířil že nikdy nebude potřebovat o mně to napsal na papír psát mohu. A říkal to nemám to mně bylo půjčeno děkuji ti za to že těm lidem nevysvětlil každý by si měl uvědomovat že to všechno propůjčeno čas a že s tím hospodařím jako pro někoho jiného a je by nehospodařil pro sebe. Když ten jeden z těch tří, kterým byly svěřeny hřivny si tu svou hřivnu zakopal, byl za to tvrdě napomenout a byl uvržen do temnot vnějších, to znamená do stejné nevědomosti jako byl předtím. To znamená k tomu skřípání zubů a pláči, jaké je- jaké jsou způsobovány tím, že ti lidé nerozumí věcem, neví proč se to s ním děje. On trpí a neví proč, ne? A to je temnost vnější a ta je údělem každého, kdo nerozdá všechno chudým, těm kdo to potřebují totiž, ne? Tak když je někdo učitelem, tak potřebují vědomosti jako jím tak tak je rozdává. Když je někdo lékařem, rozdává ty svoje vědomosti a tak dále. Když někdo je v kanceláři, rozdává svoje vědomosti ve prospěch společnosti a podobně nebo se stará třebas o vnoučata. nevím, co všechno může člověk dělat, ale zaručeně hospodařit s ním nikoli jako se svým, nýbrž jako za propůjčen- s propůjčeným od Boha. A musí to odevzdat zase jemu. Takže dejme tomu, kdybych měl třebas vnoučata a těšil se z nich pro sebe. a nejednal s nimi jako vod- vod- pro- s propůjčenými od Boha, tak bych byl bohatý, rozumíte? Ale kdybych se třebas oženil a vzal si tu ženu jenom protože mně ji svěřil Bůh a rovněž tak i děti, že mně je svěřil Bůh, tak bych za to nebyl trestán a nestal bych se bohatým a nevyplývalo by z toho pro utrpení jako pro jiné lidi. To nemá být vypočítavost, ale to jsou fakta, která jsem na sobě zažil. Jak to myslel, tohle to bohatství je nejsnáze patrno z tohoto: když s ním chodili, tak jim zakázal, dokud byl mezi nimi jako živý vtělený Bůh, zakázal, aby nosili měšec, aby... aby učinkovali s penězi, aby nosili meč a opasek, aby se totiž zajišťovali na cestu, že jejich zajištěním byl on, jedině on. Ale potom než od nich odešel, tak řekl: jsem vám dosud říkal, abyste nevzali ani měšec ani peníze ani opasek ani meč, teďka dodám jednu větu k tomu, protože jsem byl vámi, rozumíte? To tam není. Ale je tam zase: ale tady nebudu s vámi, tak si vemte i ten měšec i ten opasek i ty peníze i ten meč. Budete se potřebovat bránit. Budou vás šikanovat, budou vás ne popravovat, budou vás honit, budou vás mučit. Všechny možné věci budou dělat a nebudete li se hájit, neuhájíte svůj život, jo? A takže užívání všech lidských prostředků pro sebeobranu není majetek, rozumíte? To není majetek, nýbrž člověk jednou, když se dostane do stavu lidství a k tomu bylo třeba miliardu let vývoje, musí si toho velice vážit, tak musí také tento svůj život umět obhájit. A pokud se mu nedostává světla a osobní pomoci Boží a jim se pomoci osobní nedostávalo, protože neosobní pomoc Duchem svatým je něco jiného než osobní pomoc. Ono se mim osobní pomoci potom nedostávalo. Dostávalo se jim vyšší pomoci, kterou by člověk za pomoc nepokládal, protože není to konkrétní, že ano? Takže on se nedostávalo nižší pomoci, tak tu vyšší pomoc museli zastat vším tím nižším, co jiným lidé jako pomocníka používají, celý tento svět jejich, který spočívá v tělesném zdraví, v penězích, v majetku a tak dále. Voni potřebovali, aby mohli obhájit život a i to učení Ježíše Krista. Proto například svatý Petr zakládal komuny, ale ne v tom smyslu, aby nikdo ani on nic neměl, nýbrž on dobře věděl, že on nikdy pobo- po bohatství nebude toužit. Tak když nařídil, aby všichni všechen majetek prodali a složili ho k jeho nohám, tak jim za to slíbil, že se o bude starat, rozumíte, z toho majetku. Že oni všechno budou v budoucnosti jemu skládat k nohám nebo do ústř- ústřední pokladny, když tam s nima nebyl, a odtamtud podle potřeb jim bude rozdávat. Tedy pravý komunismus, prosím, stoprocentní komunismus. Proto jsem se například s italskými komunisty nemohl nikdy domluvit o tom, proč u nás jako církev není ve flóru a v Itálii jako jsou kněží komunisti třebas, jsem chtěl říci, ne? Hlásí se veřejně ke komunismu, že říkají Ježíš byl prvním komunista a dokonalý komunista. Do toho máme daleko tak že jde za za Kristem, proto jsme komunisti, ano? S tím církev veliký potíže, protože takhle na to nenahlíží, že? No ale tam se dokonce stalo, že když dva manželé přišli a něco zalhali, něco si nechali, kdyby to tak i tak tak padli mrtvi k zemi. Takhle přísně se trestalo, že někdo něco chtěl mít. Ale mít to tím způsobem, že to dává celku k dispozici a z toho, co potřebuje, není ten neblahý majetek, ten majetek, který překáží ke vstupu do království Božího. Oni to mají, jako by to neměli, protože to všechno odevzdají, rozumíte? Proto například Ramakrišna řekl: jo, král Džanaka, který byl velikým boháčem, to je jeden z mála lidí, kteří toto dokázali. Za našich dob žije, říkal on, jiný takový velikán. se na něj musím podívat. To je nesmírný boháč, to je milionář a ono se o něm říká, že je zasvěcenec, že je člověkem spojeným Bohem. I šel za ním, za Rabidranáthem Thákurem, otcem Rabidranátha nebo dědečkem Rabidranátha Thákura, pardon, dědečkem. A přišel k němu a říkal: Rabindranáte, jsem se dozvěděl že ty jsi člověkem spojeným s Bohem, dovol mně, abych se o tom přesvědčil, protože tvoje bohatství o tom nepřesvědčuje. musím být absolutně chudý, abych s tou matkou Kali mohl komunikovat. Kdybych měl cokoliv svého, tak nejsem u matky, tak jsem- srdce je u toho, co mám. On říkal: přesvědč se, jak chceš. On mu odhalil prsa, podíval se do jeho a zjistil, že tam prochází hadí síla nahoru. Takže říkal: ano, všechno v nejlepším pořádku, ty jsi svatý. To vleče se miska se neviděli a potom ale říkal těm posluchačů prosim pak v on jest a tví a on nespojený o nad a od bát tenhleten. A be se tolik kdy i ne. musím být v kdy jako než kostel vým by to dopadal nebe to v tom prodal aby tam než to dokonce se bát že vás mám ale on asi všech od co vůbec ne no. A takhle vychovával své syny nějak sví devět mu ku den nebo let jeho jevíte by dát a pólu z jeho rukou ve bych vší ji postavení na cestu k bohu všech i oni tato tedy dokázat post na cestu k bohu. Ale individuálně ne tedy na jedno kopyt toho je nešel cestou mění. Ten šel tou cestou vás ti ji tady dát a od šel cestou básníka ale před ku bůh protože u nich budu ba na věku roli cele rodině takže on začal rád o skládat nějakou u vás není tak sis zpíval as chodil tak či dnes vadu po zahradě zpíval s znal toho mít na vás cení tak kdyby si někdy před li. Jsem to překlad jeho věku na dostal do dobu cenu a to je k i tam šel oslava matky věčné pytel let tak vězte že před tím vším by měl předcházet pět. Který je on si konal na na hradě si byste chtějí správně pochopit kterémukoliv tomu verši který tak v něm mají na to přeloženo neber šel vaně nedobré aspoň to neporušen. A vše a tak si spí nevíte písničku kterou máte rád ti a potom si ještě tady mám jednu pasa ne věk pak si dosti do znova příti a tak je na tebe sto velice no o tak takhle to dopadalo z lidmi kteří neměli majetek přestože se zdály být boháči ano co jsem z rad. Že tak že v o to by tam na do vás jak to žes o dovolit ježíš kristus s příkazem říct se po dokonalým jako otec s moji nebes v tom co všeh. Ne neslevil jez jako otec nebesích. Ale jak mám toto stali jako příklad když nikdo není toho schopen nikdo. I osobě řekl že je ne než otec osobě. je dobrý to ona taky aniž není dokonalý a od vás najednou jsi tady chtěl abych bude dokola jako od z s to je slovo do pranic. A na druhé straně je z z z z a tam na tak příkře mi že to bylo veliké pak na boha svého z celého z s ze vší mých nic. Ze vší duše své a ze vší síly své přátel ale sebral všechnu svoji síly u při takové lásce. Celé své srdce všechny city celou svou duši v by se schopnosti být to ani maličkost to nikdo ne do a a tam ty to věci z stala ne jako sídlo nikoliv jako něco co se dostavuje během cesty on toho v pokud učil jak od síly člověk protože je. Věděl že pro pád člověka jeho špatnostmi jeho malostí jeho. To by jim na bohatství na sobě samém na sebelásce čeho odvádí jím. Že ho učí ba vší jíž zapírat sama sebe aba se doba ježíše krista a dobře že do sebe tedy od zapírání sama sebe a při tam bude následovat jak ho žes jemu pod další sebezapřít moci toho o ona sobě on to nesmí jedno od dobrého odpojení. Kdybych se snažil o to s sebe ztratit a zapomněla vše krista v stalo co sv se svatou terezy že nemohla vnitřně umřít a proč to dělat vlastní silou ne a to bych to dělat silou boží tak to šlo. Co moc pak že je to. Čili dokonalost se ukázat ne když je člověk ve stavu. Jaké byl ježíš kristus se ukazovalo to o ten volní od jordánu po kříž nýbrž když je zajedno s otcem takovým způsobem jak byl o vzkříšení. A toho nanebevstoupení ano a on chce abychom také s tou k li na nebe abychom tam měli také u boha. Příbytek ne čili nemůže nemůže stanovit žádný nižší úkol. By se pro by měl proti svému učení protože roky mohou býti nedokonale a budou nedokonalé a bez jež tak se bych tak řek byl o tak je spát velice s ko o na věci nic nemění protože je tady odevzdanost bohu. Která způsobuje milost která je nekonečná a proto jest možno. Aby se člověk dostal k tomu i janu věta určen a může to vzít příkazem. Protože tou stává že do ten příkaz. Bude čím jíst nebo se o něm do co tak nedoví o jeho život tu o jeho příkladu o tom všem co mezi tím se stát než se to cíl nově dosáhne když si člověk vezme jenom jednu větu z ježíše krista tak ustrne a to nemusí být na tato věta kterákoliv jiná. Ale když si dnes o textu kontextu jeho život se od něho ostatní výroky tak se ničeho zalekne protože že bude li jednou někdo ničím a jako nic se dostal jak říká ekg a přirozenosti boží která ale také nic z smyslu chápání člověka tak opravdu nekonečné možnosti pokud ode v s s s s něčím malinkým aspoň tak toho nedostal ale když. Se napřed stavení učím tak pak bude moci být nechtě vším.