Karel Makoň: 81-09 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Vede dále bude dělat se ten kdo zase ale jestliže aby než prany je přitom duchovním cíle můj se jenom tělem může li ono ono se v jestli je to pořád nebo ne. Je tak tady říkal to v pořádku je skromnost je všude námi ještě než ptal kde tady nesmím skromnost jestliže tady jesi krom dostat večer opravdu se nikam nedohrabe to skromnost musí být už. Nejde než tady ve to je jen to jest působí myšlením jeho pro vlastním svatému ji následovali že byl tože velice odvážným ale do správný duch ježíše krista. Protože on nikom oné omezoval jeho možnost se a musím že to hraje úplně vím že jsou volal je to s tím co třeba říkají svatá vyspat indická že se tam praví kdyby byl největším hříšníkem mezi vš. Ježíš nikdy ve přepravíš se přes oceán svých hříchů na loďce poznání avalon kterým poskytoval to poznání seslání ducha svatého věděl vede než když tím se přes ten oceán před pravým čili je to nejvyšší. metu dosáheme ale umím ne svou silo ou nýbrž na loďce poznání ano která je od boha to je ono on tam potom sedí jenom se nedalo tato je tam bylo. No v od boha daná záležitost takže člověk je na jede taje pokorným přitom že že to není jeho moci tady byl si nic něco jiného tak je to chybné past prostota na píše o do nessi viz. Mně potrestat tedy říkal e proměn pán bůh toto nemůže věnovat to ne špatní kdokoliv největší ježíš z a tak dále není takže to uznávám ve světě tom ježíš. V choval tohoto seděla velice dobře věnoval svatá které je ježíš kristus se nedal nedá špatné následovníky nýbrž že se držel té. Je ideje myšlenky která měla být mučí je že když to měla zpovědník dán celá ale ta který nebyl vůbec hoden naopak ji sváděl. Není nic za ženu jo všem tomu nepodařilo aba toho přesto ho v jeho duchovních příkladě bohu jim poznala vůli boží z těla a nebo než. Ta jeho zpovědi z toho ten člověk dejme se zpovídal roste mně se tady svádět ne to se nemohu posilovat také nikdy jde dál moment toho vlastně připravovali veliké veliké bolesti veliké veliká trápení. Víkend boje ale na druhé straně způsobila že ten je špatný zpovědník ne za nešel z když povinna sedí jednoho dne co všechno chtěl dělat léky. Měl úmysly a čili nebylo hoden o prosili na záhy na to umřel z míře jen ne protože ona mu odpustil ano říkej nikdy jsem nedoufal že budete moci odpustit protože jsem vás vedl absolutně už. Tak něco bez pádu o těch stavech který zažívá byly jsem to nezažil jde třebas mohl vést aby se pokorně mysleli starat ačkoli jste si musela kdy byla na to položená jsem nehodným služebníkem božím o to jak jsem žil ne. Ta se takovou pokoru před bohem bez takovou poslušnost v jsem nevěděl ještě ani jestliže byste od pustila tak pojem než přes když chvíle života a můžu o tuto odejít. Taky odešel ne vede on se vlivem toho let v těle se na něho modlila fakticky aby se napravil byl on se vlivem toho přestože byl nehodným stal. Nešli spaseným v ale osvobozeným od těch svých špatností on se přeplavil na to přes podstatě svý vůbec oním konkrétně tam v tom svém životě ne v takže nechci bych radil. Takže to jeden mnoha lidem například hlavně do v podobě jedné paní kterou dobře znáš ten aby nedbala na to zpovědníka který tam zpovídal kde aby se striktně brž dělám. To pod duch svaté zpovědi aby hleděla že tomu zpovědníkovi se přibližovat jako k nástroji božím bez to jak chcete spojení svý nová jestliže třebas hledí. Do okem může rozumíte na neod ten zpovědníka na to aby nedala aby se prostě z pověděla poctivě ta byla opravdu způsobila u toho zpovědníka něco podobného ano. čili si myslím že ježíš kristus se chtěl působili na tehdejší společnost obrodě a proto mocí svého ducha na svých učedníků se těmi přišel do toho chrámu způsoboval ale vy zve. Šen dost svého myšlení obrat myslíš těch špatný vstupů to tak je vidět z toho že voni si domem do z že své zvali k sobě a velice je s ním dobře vycházeje ne všichni byli. Proti němu tady prosím nikodem na ten králem to vy na to nebylo jest jeden případ tam není všechno znamená pochodil do společnosti mnoho svaly kterou dojmy rodin že dovolil nedbat už. Nedovedl nedbat na sebe tam kde že vím mu nehrozilo nebezpečí třeba života ale nehrozil neboť řeči že by nemohl vykonat s svůj úkol tak tam ses říkal by měli někteří dočet. Jsme byli hodni chodil ten mezi a obr věnoval je svou přítomností ne e do moc svým vizi takovou která e byla jim dán než norma. Ani pro člověka takže jak bych i toto radil každému křesťanu aby si byl vědom pokud je to schopen podstaty třebas ten bohoslužby které je přítomen. En a jemné tolik jsem toho člověka který to slouží proto že první co jsem udělal byl na ze v tom dost tady dělalo křesťanské toho rozboru křesťanství rozboru předem jsem. Napsal objeví přesvaté jo ve jsem to vysvětlil aby každým v tom duch mu tam byl a mám třebas byl mým při své přátele zavřete to zastavil prosim. Nás ježíš kristus si šel pro každého tam kde ten člověk byl nejenom el svým postavením životním tím povolání místně ale svým duševním založením a vš. Ših veškerou svou minulostí ano let takže proto ukazoval do podoben jako do zval je to nevede dotaz ji nebeského a ale když třebas mám tu čest. Mluvit byl člověkem vašeho věku tak si musím uvědomovat že nesmím opomenout nic z vaší minulosti že musím stavět na tom co jste dosud prodělá. Ale ježíš kristus nalil v lidské neví takže on mohl byl nasadit přesně na míru jsem to neumím že ano ale. Takového mladíka který nepoznal ještě svět mohou předpokládat u takový svou případů úst padesáti že se strefil na jedné z z o případu z padesát a sise. Ste v ale víc protože se les se s tím rozumíte semena radil přesně najevo úroveň dělal když zase jde přesně na úroveň toho člověka tak tomu jede ale okamžik jesi jeho místa kam mluvím o my jako ost. Mu jenom místa kde to o bez dojít jiného místa rozumíte jakmile na sejde přes se tak celo jeho osobnost nezíská a tím že necháte část jeho osobnosti civět. Někde za dále nebo neza udělat tou někde tak on nemůže kde majestát i jeví by procent ty své bytosti se bohu dostat nemůže pojem sto procent ty své svého povědomí po v. Vědomí jsem může bohu dostat jo no a jestliže to podaří třebas padesáti mladíků ve dvou případně notak to považuju tím pak pravděpodobné takovou takový počet pravděpodobnosti. Ale hoří že u vůb z dalších lidí nemyslím nějak stali ale dospěli prošlý životem ani v jednom případu bych si netroufal ty tímto způsobem postup od ten člověk by se mně musel napřed když po ví. Dělat asi ta musel by na to nemám právo ne co to s nikým dělat musel byli ten dostat odpuštění výchovou nebo neměla by ho poslal asi nějakým nysli ne měla byl tak by se. Toho vysvětlit jsem to dělal a teprve tam bych je kdybych poznal že to někam vedlo že to upřímně všechno odevzdali tak bych teprve začal tam něco zasívat rozumíte takovýho cesty. Ale ten takhle se to nedá celku udělat jako u toho mladíka a kdyby to bylo dítě malé tak by se dalo okamžitě bez povědět beze všeho jenomže kde bylo převedl na tu vyšší úroda. Zabíjí rozumíte jediná mezi bylo zabil nic bych dokázal aby odvedl z tohoto světa protože to dělat nebudu toto říkal e proto děti on nevede do království božího jich jim patří království boží na. Je tam všechno ještě neměl byl on jenom ukazoval ten příklad takového dítěte že ano ještě nechtě při ve že přijíti ke mně neboť ti říkal svý nebeské když budou jsou takoví jací jsou takový říkal z nebesky ale. Ještě tam nebyli ano je jejich další ta neví jako nebylo jejich ještě lépe řečeno protože nic nestojí v cestě na ten věk ten věk neudrží tu vyššímu toho po z. Mávání tu tíhu do není toho přechodu bych řekl ve dycky do ukazuju na příkladu vám ten jiný jo. Byla um člově třinácti letech protože si toho vzala moc ne přijala to tělo páně a umřela okamžitě dobra stoprocentně neměla velice dělat nebo moc bych poklad ukázat to jednoho může. Z český bude myslím zemřel takže to nebudu jmenovat ale ten si zamanul že jsme dítě povede k bohu a jasem ještě varovala ono co mnoho lidí oba. Málo nemocen dal říct a do dítě zabil stal byl pravé co smyslu že ho nechal jde duchovní cvičení nejenom že ho nechal do svý že ta teprve sám byl dost vysoko tak ses tím také sousto. Životní světem počkat zdar ve dvanácti letech v tato zemřel ve zaři nemohli říct vůbec o příčinách smrti nic zemřela na duchovní cvičení zkratka na vznešenost poznání které neunese ten on nemyslí. Ale jen domnívám se že toto se dostane podruhý tu vel z tam nevěděl nově nebo joze rozum člověk kteří jsou z toho se bude vědět zaři protože kdybych kdyby klesal ve se mi klesal nad sebou tolik mít ten. A si myslel že to velikým k vám to nejde za s ovšem musí se dělat to rozumně vono se taky može nerozum dovede ta soustavou velice mnoho pokazit že člověk svou při kdo se. Dost tím jak nám by mohl dosvědčit další neni zrozen do vyslovil nevede královskou stravu na to pozná zase ho nebo nosem vnitřní rozpoložení on nemám ba toho ji olovo tu na kolují vložilo přežili dovést není ne. A to neni prostě rození vyložila vést a kromě e n kromě bylo pravým tu budu to jsou ty stoličku čili taky maso pravé z doby že je že nás je stvořeným vytvořen nebo v tom stavu kde jsem. Fázím po čem jsem byl smyšleném stravě ale jestliže on si zamane že by měl vede dařit a je v tom ten pravý duch to znamená nes. ji když je vždycky příčí nám nezabiješ tak je to velice povznášející neboť on se při každý jít ne vlastně modlím von vystihl vyšší formu modlitby kterou. Ou jiný člověk který si co musel zamane atomu chutnáme než protože by věta tedy někým do vás šlo ale on se toho říkám tomu on se toho odříká ano jestliže on v tomto duchu. Jako let tak on stylizuje svůj život velice je soustavně znamená ona ho pozměňuje z přírodního života na živý. Od který je poslouchala jinou a o tolik tu než své vlastní půl byla jít šel tak dále neni přírodním životem čili on se dostával do úrovně pro byste se musel se otče ježíš napřed může tomu kdo ten příležitost. On se dostal do úrovně jiný zákonitostí a je tak také posuzování a může odtamtud vyrazit daleko snáze na další cestu než ten maso věk a. Toto je ve tomu zjištění části indii kde žijou ve je září postavit ty největší mudrci indičtí ne ze semen šankaračárya tam dans a v ní. Nový době třebas jsem ten ten známým vám tady ši to všichni byli kde je zaři ano a je to způsobeno opravdu tím že že to vede vlastně vyneslo. Nějaký stupni řeka z něho bylo snáze stoupal nahoru ale víme zase dobře je že toto není vede tam svým neni původem indického ducha je za svět o. Ten tam byl z k jeho ducha tam byl si těžší město prosí devadesáti mnoho milionů žil bližní indy byl pral národ který žil před indy indy dobyl jeden které z původních národů který tam žili předním. Kdo za čem na jih a tam vede to je ten let tak to je moudrost další než jakou mají indové že činy můžeme říct neměl by být také váže vnějším si. Bych nesmírně vážím taky protože jsem svém předškolním věku nesnáz šel maso a masově taky nepodává pravým jsem přestali věkům mast co nepoznával. Protože jsem tehdy žil velice v úzkém společenství ze zvířat ti a když je sem se dověděl než čeho to je co dával jsem tak jsem to odmítal že to bylo nebo měl. Nebudu dalo jsem to o pod ale ze dojde do od tohoto je z čeho to je ze zvířat kteří jsou moji bratři tak se to odmítl jíst rozumíte se maminka s u to musela to od jako miloval čech nebo tak ne stravy abych to měl. A nemohla měla třebas u z vás na tom to to nešlo jo a ne za to říkám jenom proto o ten za tomase moc neměl mu o to bylo velice snadné o to říkám vám protože tuto bych tomuto do směr do těch šest. Let jste dříve do sedmi kdo šesti asi že dodneška na sobě pociťuju že to bylo by to bylo plané období neboť jsem postí je dokázal žít ze zvířaty který se nezabíjí rozumíte. A jsem své bratry nezabil jel a bylo mně to proti šest jak by byl jsem se lidem proč je zabíjejí jak je může jíst jaké mohou když toto rozum inteligentní tvorové z kterými si rozumného vite viz světici mnoha jsem mysím povídá ne. No tak byl jsem blázen ale nemoh jsem vás tento dodneška nemohu nic třebas tak mu nebo třebas kůže jsem to mně nejde kde mně kupodivu kráva jíst protože to jako znal dokud tuto si dostat se dověděla. Nastalo se nikdy nebyla obrat tady rez tím počet na nebo s tím toho jsem nebo s tou slepicí nebo s tou husou jsem si ty dal mi řeči dodneška rozumím jako češtině ne to je moje další dřívější mat. Ska řez než ještě na tento snažší než čistě na no tak mně promiňte že nemohu to jist řekne je to nesprávné protože když jinými maso tady ten toto jíst také jenomže to připomíná to někdejší bratr. Ty rozumíte kterou jsem dávno zrušil tak jesi tamto duchovou nějaký vede dáváš není maso tak si že to velice povznášející si myslím že ta doba těch šesti prvních let byla pro taky tím. Tomu důslednou byl snahou nevraždí své bratry dělat velice důležitá a jestliže takový kde ruka nebo takový kalibán to dělají protože nech. neřídit ne co oni přátele tak si se občas si to jakoby vyčítám že sem protože oni na vyčítal taky hledí jakým doma co mu tak jim to nemohu zůstat v mít může den že. Ale co si vám z toho velikou radost pro za toto se nedoví protože svýma do pod dlouho du jo on velikou protože se takle od říkají protože jen ten vznešená věc nemilovat když tím svým. To je ono co pozor že kdo to co co jsou před ním a v ten dopsal jsem kometa že jde mu mraku tak jsem nabyl celkový dojem v těle a maten ta žena jsem se to ty vodou v jeho mám dopadem tak be. Ale ne že on se vlastně přidržuje buddhistické mnoha dány jo ale totiž nebo že musí jak vám známo mít na před čil byl takový češství to ten buddha říkalo nebo se. Myslím že to říkal ne a a z toho vznikla nauka takzvaná malý vůz s ne a potom časem se prosba. Aby příliš z pravé při které přesto byl vyvodil takzvaným velkým z toho tam vo široké cestě mluví právě z toho jsem to poznal že to asi tak myslí ten tak byl jiný. Jeden malý mus to byla nauka která spočívala osmi základní bodech buddhova učení a na čtyřech hlavních pravdách které von poznal v své nirváně. A kdežto ta ten velký vůz s e ten spočíval na tom a ještě k tomu tamto li z mus jo která vždycky tam tedy mu. Dost a ještě k tomu něco přidáno nevím esi bych byl měl typ pojmy vysvětlit nebo not aby se vyznali v tom ba to vám do on to vlastně vzal takhle takže bude. Vám to tu svou zkušenost co do do čteš vznešených tak jako tomu kam první pravda existence strádání. To znamená existovat znamená strádat potom byl proto aby se ne existovalo ale když to potom vysvětlíme co ona existovat to není vůbec nebýt ale z druhé pravdy. Vidět co tím myslí příčinou strádání je touha která je vzrůst ta při své úkoly nová jestliže naše touha totiž je nasměrování na na dočasné. Cíle nemůže být nikdy uspokojen a touto nespokojeností vzniká připoutanost tomuto světu a ten koloběh životů o kterém se tam mluví jak buddhismu tak vedanty mu prostě cel učení indy. Vždycky jen kdežto kdyby to byla touha která není z vás na jsem těmi zájmy světskými upíná se duchovnu tak by. Nevedla ke strádání pokud by byla včas abstrahovat na to znamená z konkrétní představy lidské se vnímá měla a přešla do tou ty bez představ. V tom předešli pravda tato zastavení postrádá není jest nikde on touhy samosebou jsem od chvíle ale neměl žádnou tou která by. Dostávala do tohoto světa že po této si ten ten pravý smysl zastavení že jsem v touhy že my sebe nepřestaly tou nikdy jinou než která vede někam do tohoto světa ne on to tady tak musel vykládat. Čili veškeré této tou kdy jsem se zbavil a co ještě této voni potom věčném životě tam byla do určité míry uspokojeno v tom smyslu že jsem věděl že sem věčná bytost. Jenomže jsem nevěděl jak ten stav bdělého vědomí spojeného s věčností mohu uchovat ale jenom jsem měl zároveň vědění od. Tom že ten systém jak se oděla se dovím to jsem měl jistotu o tom byla jedna z jistot kterou jsem měl jo a tady se dostalo několika jak jsem věděl jak na to neděl tento zase na takové úrovni jak jsem byl schopen. Pochopit nebylo to vědění úplné prosím je takže z toho usuzuju že extatik třebas typu proto van nebo makoňů mohou dělat veliké chyby protože stal. Jít na extazi která je nějakým způsobem sice z nás to bujet v jeho vědění ale jenom z nás tomu je to co do toho nosil nic nového nevydal. Za se jsem předtím tam vstoupil ses svou existencí do první extaze a ta existence se z nás to byla do věčnosti bych to řekl mít na paláce proč. Věřila se toto rozšířené vědomí ale receptem ne takže mně konkrétně na po vědělo co mám tedy dělat a z toto je cesta která. Jde k takovému zničení zmatení tedy touhy to přis tady či postupné stavy dokonalosti které jsou opsal všemi ho zachovávání. V uvozovkách dobrého zákona mu to i končí bez splnění nauky bude ty také a její mu látky to bychom se museli promluvit které vlastně stalo fakticky z co pod čemu říkám. Vibrace života tam musí by zachováno jsem taky přejou mu aby věnoval mně ve třetí stupeň vyvanutí tomu to je těžko rozumí když to takhle řekne jedním slovem otroky z něco jim dovídal. dycky to nepřesné kde není existoval rozumíte ten je von ani ani v tom nic v tom stupni milovány vám své stupně že tam nebylo moje existovali tak ty stala nějaká. Věčná moje podstata ale po člověku byl vám tak ta přátele teprve ten byl u pamatoval za chvíli na toho člověka nesmí začal pociťovat tu svoji tělesnost a to svoje lidství ano a. Tu chvíli mně to potkalo v jsem nebyl člověkem rozumíte vůbec tomu člověku to je to on neexistoval tam není existovat tak to znamená stylizace života kterou doporučovalo jo. budova se padají další například jak jsem nikdy či nebo roky znáte starého zákona o měl svou vlastní ty do ti života toto je tady bude zajímat o protože on to tak. Nějak děla tak říkal nezabíjet žádného žijeme od ona první z těch pěti ale tak důsledně že ani žádný vede bát u nás byto nedokážu. Tedy to je to nebudu předvádět jak důsledně on to bral to oni boha a nic sám pouští a vím co on to na pád že něco tak toto po mužského ale za říkat nebudu. Ten tak to je nezabíjet žádného život porád dále nesahá nad si z majetek to je pochopitelné nedotýkal se si ji ženy musíte se že tohleto on tam. Ale lidem běžným pro které hlásal takzvanou střední cestu ano darovat zajímavý dalo haní považoval za takový těžký hřích viďte panu tou znamená na to o. Kdy jedno no a od potom nebýt od toho si to teď těch pět základních bodů stylizace buddhovy ty za nic. Je takového rázu aby ten člověk o dokázal soustavně vycházet ze sebe když soustavně vychází ze sebe taky naděje že na druhé straně něco o pod a protože není možno. Vy jít do prázdna musí se někam vystoupit nějaké stanici neříkam na nejvyšším ale také stanicí tak bych. Lidé ve své mylně domnívají že že duše jinými projevy projevy duše která je schopna pociťovat je rádo. Ost žal on říká nikoliv neřídí je duše ale jednotlivý mar nebo tam jak se toto mužského nebo říkat vám málem rovní ženského vám jsme zvyklí na to ha má. To znamená ten kama je vodu mnoho něm temno značný pojem vzalo to zákon zákonitost anebo také schopnost lidská která. A z zákonitosti obecně platné vybírá co je schopen ten člověk uskutečňovat nebo podle čeho je schopen kteří dít takže dejme tomu. Mu když mi jak se narodí v těle prostředek volit takže mnoho na ona začneme ho krmit od svého okolím bát zasto namu povídat začneme mu ukazovat tento svět on k tomuto smysly mu co my. Dnes jsou byl tak ona v sobě pro bohu jiný ty části marnými které jsou místo viz jistým vnímáním s tím jeděním a tak dále tak se v něm rozvinou střediska. Ta která způsobí že mu chutná jíst postupně domu chutná klíčem vás spal a tak dále to dospělému člověku ale mým v sobě vůbec neuživí střediska. Která nesouvisí s tím čemu říkám o to od i z musí jedna to znamená po sobě ožili všechno aby mohl výklad a potom mat vždycky aby aby mu klepalo co své abych to nebylo nezdar. Ano tak ten že ty projevy duše tím že nejsou v v z vlastně není prve by jim to tady duše nýbrž šel projevili že. Je ale není to znamená všeho toho co člověk osobě boži dost ten zákonitost tím čím svoje na mít a jestliže oživilo málo tak je to jeho chyba nežije naplno. A je těžko myslitelné že by se z tohoto světa dostal někam výš jestliže něco dělá pořádku v tomto životě jestliže do něčeho je něčím je zaujat bych tak řekl ne ne. Tak je větší naděje že pro za přejde na oživení dalšího o tom noty z mu bych hned při činnosti řekl co si představuju pod tím oživením o to on si z mu dvě protože to jsem asi nikdo nevysvětlil ale tady potřebu. Dost to vám vysvětlit zatímco o tom bez musí jedna se týká jenom člověka že oživuje a potom mat lidsky mu to co co všechny vnitřní řekla za toto všecko. A za pomoci jedno stal za pomoci stravy vých stávání a bude ta za pomoci této síly nevedl dále níž tak ty to se dohromady spojuje a dávat to vědomí od tohoto světa zatímco ten to. No a odliv musím na oživuje jenom všechna centra která nás spojivým s tímto světem přes tělesnost jenom přes tělesnost nikoliv se někoho jiného ta. Jakmile odstoupím od toho toho vědomí tohoto světa ale abych neztratil vědomí jako jsem to sto tomu dobru dva z odstoupím celo. Bytostně od sama sebe a lépe řečeno čili odevzdám se nějakým způsobem na tom těžko říct i to je chybné tím řekne odevzdám když prostě přesto opatřit tobě ale zůstanou vědomím tak celý ten proud té. Síly se nezastaví potom mám když se živý tak to pořád dokud jsem činný tak domě probudí k tomu se nedá zabránit ale on někam musí proudit on se pro ni docenta tam nebylo si oživena druhého o tom. Aby mu o toho vůči sobě a ten tu vás vlastnost to není žádná vnitřní řekl jsem takový no to tu vodu že z po mně člověka s tímtéž stavu toho tím ten mým moc toho člověka. Čili kdybych oživováno tento o to mám ty mu sobě třebas tím že tady mluvím neboť to je pro nikoliv řeč. Nýbrž to je proměně duch modlitby jestliže to je stav tedy ano řeči jenom tak aby výrazem toho stavu tak tímto stavem ve vás musím do určité míry. Li ožil ad o pomátli mu dvě pokud ho aspoň někdy trošičku otevřeny jo a tím vás vším účast jinými mu do toho vědomí. Vší liší pospolitosti než jakou zažíváte sami se sebou tak to je asi začátek pochopení to potom ty mu dvě oslovit slova ta karma. Takže on vlastně objevil zákonitost zákonitost ale nikoliv jenom na úrovni je takové kterou my známe fyzikální zemi která nebo dokonce takové z těch schopností lidský. jak vědomých tak nevědomých nýbrž on objevil zákonitost byl vlivem své nirvány která je jisto konat tou to zákonitostí rod něm číslo jedna ano deme to zákonitosti. To dvě a která se nemůže dostat ke slovu dokud jsem z z dokud patřil sám sobě dokud jsem svůj a víte dobře je z toho co jsem napsal o buddhovi že on v chvíli zažíval je tam nebyl vůbec vůli. Že dal považte jak se to podobalo jsem vám to jako řeší úrovni tomu se vám říkam od sedmnácti letech svýho života že on jsem do on tomu snažil o to aby získal poznání duchovní aby se setká. A vědomě věčným životem ale vůbec tomuto nedařilo a teprve kdybych radí no málo na to ovšem on nevíme pro něco než činnější než ne ten dával na tohleto pozná. Na jo a to vyvodil z toho praktické bůh taky že malinko pojedl ne to co nedělal před tím že on je ten systém askeze pojedl víc v tom okamžiku začal vně. Něco na v přestat to vůbec předtím neznal a v tom mu úplně přerostlo přes hranici dosavadního vědomí takže on nemohl přitom stát on se musel sednout v nebi nezas. A to je pochopitelné ale byl taky neví protože ta které si potom aspoň se mu oni opřít ne a tam se to rozpoutala teno takže měl dojem že nastalo úplné vymazání jeho existence. Jisto je maličkost vám líčil chápete to asi zažíval ovšem mon zažíval daleko dokonale život tak existence a toto on potom vymazání říká to bylo na samé jinou toho vymazání tam. Cesta tam ten zákon ze zákonem proto neuznává mohl by byl zákon von tam našel opravdu zákonům zákon novým a všechny podmínky k tomu jak se do toho zákona vyššího dostat a on je právě opisuje. Svý předpis pro tu osmi jinou cestu v tom taky řeknu abyste byli co on si myslí že on vystihl poprvně ještě v době před kristem e co tak obecně platí aby člověk překonat sám. Sebe aby se dostal na sebe aby nezůstal jenom pro sebe neboť let za dno které zůstává pro sebe samo neni do pudy zasazeno tak dále toho hojí víme že ano a on zasadil do nové. Je půdy takže my tomu o zákonu tak on mu jenom od že mohu toho svého poznání to všechno mnoho let se nad tím nazývá vymazání neboť tam neviděl tam ho pánaboha. Svou sama let žádnou představu nic ja ono to tam nesetkal takže od všichni ostatní znali bohat pod nějakou představou co on musel jít ten bůh neexistuje on tomu zavedli kdybyste vědy. Povídali tehdy chtěl jste znáte tak že se na světe tak by tam taky řekl no bůh je beztvarý ten není to není žádná vlastnost to neni ani láska ani ani dobro nic to je. Ten věčnost bych řekl nějaká věčná existence a tak on vel nechtěl být proto proti bohu on chtěl být jenom pro ti představě o bohu o které jsem. Na to jsem často pranýřoval že totiž se mystikové přestati stýkali jenom představu o bohu a ne po jsem o to nebylo možno se s ním vůbec setkal dokud měli do stavu o bohu že ta mi stává mezi ním mezi. Nimi a mezi tím bohem ano takže neříkám že ta představa o bohu je chybná ona zprostředkuje něco málo z toho z věčnosti toho věčného života ale velice. No to se na to se první vejde jo tak budu pudu dál on potom říká smrt rozkládá tělo duší. Li na prvky elementy námi se osvobozují znamená teď dál mám rozumím rozumíte jako tendence schopnosti které někam tíhnou ne aby se osobou. Zu a jako neviditelné z toto jako nevypadá bála stoupající z vody získávají svobodu a toho stejnost ten to znamená. Jestli třebas jsem teďka člověkem vášnivým od potřebuju chová stát nebo rázem co všechno potřebuju jo tak najednou budu po smrti tak tato tam nastává celku. Volní se budu taky toto tělo tak nebudu moc pít ano a ona bude svobodná to vás to musí ji tam bude zachováno a nebudem řečeno chopit a jakmile se najde jsi. Nějaké tělo bude esta hledět tam zase ale protože kdo to určitým nábojem jo který e bude sice se chovat host který jelikož nemá no. Ti dala ne no ale jakmile bude zase nositele tak zase nebo dal od kterým ten práva nebo ta dál avšak ano. S oním kam málem který onou tam omyl protože jo který nám vytvářejí z který vytváří nový život a naplňovalo všechny se navíc. Převtělení se karmy znovu s jedno svůj v jiné již kombinované bytosti jo dávají jinou rušily jim. Je bytosti je to převtělení myslím že to na ten člověk tu buddha chápat převtělování daleko znamení chtějí než vedanty st oni si mysleli že jeden člověk přejde do dalšího to bude zase von vůbec ne. Kdybychom by byly tím čím jsme byli minulý život tak to velice snadnost umem my ale jsme že kombinací mnoha tam jsem vyveden ze to je toho. Vás znám mu jednalo věc jeho dal genetického který člověk v sobě ten ba vidí k sobě nejenom pro st to je podstatného z toho minulého života ale také mnohost to budete podstatného tomu rodu do kterého jsem z toho. Rozum takže to kombinace jo toho vegetativního prvku s tím s jeděním s tou vědou dharmou by řekl nebo kdyby sám skalami tohleto nazval jo to jsou vy. Vy z minulých vtělení takže to člověk nový a jesiž někdo říkat jsem byl tím neboť tím tak to musí říkat opatrně ano protože dopad jenom do určité míry takže bych ho. Cesta třebas padesáti lidmi kteří by také byly tím čím jsem byl minule rozumíte taky bys čisté hlavním něco vzali a tak kravám. On to všechno skvrnu tuto proto chci osudového kola by tím moh chodem vedl oněm znázorňoval buddha původně nebyl na na pozici o to z nové vlastně mar. Klamat protože pozdější ji působí názor milováním nýbrž on byl znamená jako okolo koho nikde nezná volně volil budu začátku jinak než jako o tomu. O sobě říkat jsem dokonalost to čil a takže to urychlila všechno čeho si aby se pudy bylo by to vite rod nějakému konci nějakému výsledku věčného ne a von si myslel že urychlení toho pod. Nadšení toho kola e se překonají četná vtělení ne a tím se dostane člověk páně přetrvá ničit tento ono. Běh točení to kola může von ze a ta který dosáhl nirvány dosáhl nemá moc darovat toto otče ano protože může přenést sám ča. A z toho pokud nebo všem člověk založen pro nějakou on na to nejde indy protože přenese část toho svého poznání na někoho jiného tak tím se okolo v tom člověk přestane proč že vás mám ji zve člověk. Ve stavu dál indové nejednou a ten člověk se musí potom tam pro proto těm z toho schopen na pokud taky chuť hlavní podstata buddhova naše on je potlačení tedy touhy to vy víte sami kde jaké. Vím tedy to je ten toto toto tato pravda za žena též do nejvyšší pravdě takže aspoň tuto čtvrtou nejvyšší pravdu tady. Před vámi roste pracuju ano protože my nemyslíme nikam jinam než tam na ty konce dávno a tam tato do ta pravda byla jím ještě rozpracována do osmidílné cesty. A tato cesta vést ke vzrušení zvládá jsou to jejím stupně pravým to ve. nevím kam proto vstup těle ve první část toho zákona kde je to on říká když se tedy vymanit stavu do hlavy mu jedna oživit a to vám mu dvě nestačím aby se. Se soustřeďoval v jednom nýbrž musíš také mít správný názor na ni a to je vlastně jediné co tady dělám nese jesi myslím že propaguji správným na slova. Ano ten ovšem správný názor do do kdo opravy názor von říká by nestačil za druhé pravé rozhodnutí jestliže byste zůstali do toho názoru shodovali se s. A kdo měli jsme vyvodili z toho správné rozhodnutí pravé rozhodnutí znamená tomu řikam jiný smysl života od chvíle sledovali ve tak je to zbytečně nabytý zdravý názor. Za třetí pravá řeč a tohleto oni buddhisti velice pečlivě drželo a dokonce a hlavně a. Zen buddhismus nemluví zbytečně ten mistr zen buddhismu se oběť tak fu se že tomu nikdo nerozumí ve že ho jenom pravou řečí a jestli jestliže pravá pravdu. Ale on tomu je rozum není to tak bych řekl jsem tu trošku předávání no pravá řeči ale na do pravé jednání. Na jenom mluvil dal poletovat jednat s osobou všechno uskutečňovat uskutečňování toho co jak myslím zapadá v pravé žití všechno to se musí spojovací jeden. Od života podle na tom dvoru toho dále pravá snaha teď si představte on byl prom protože vázání veškeré touhy a najednou praví o. O něco tady nám vykládal o pravé snaze prosilo objevit ne to bezpráví nám pro ty věčnost protože se musí visi se tato boha nepatřičná jo a se to touha patřičná na patřičná touha která je dovolená ta jde. Za tím pravým málo kolem pravé rozhodnuti rozumíte nejsou takhle ustu mi to tuto vydělal ji hodnot tak to co zbyde to není touha v tom lidským slova smyslu nýbrž to je pravá snaha ano. Ten smysl tomu rozumět pravé rozvažovala mým znamená on je dokonce proto aby se o věcech uvažovat aby točil člověk do nitra tak neskočil možná že myslel mohlo říct. Dnešní způsobem pravé meditování ale není to které rozvažovat o meditaci považuje prostotu poslední na poslední bod ale pro rozmnožování je na základě těchto principů které sem menoval předtím jo. Rozvažovat správně ano a konečně za o své pravé soustředění ducha ano to pravé soustředění duch ta pochopitelně to indy. My nedostavují nikdy jenom tím že by ten člověk je si sedl nastat zase o nějaké soustředění nýbrž za pomoci mistra jo to v evropě musí být zas. Tou teno nějakým duchovní cvičení nebo nějakou modlitbu která není z toho člověka ten ten druhý kovové zapotřebí. V příklad ježíš kristus ten dal svým učedníku otčenáš do ruky a tak to byl ten duši který se do pali. Se krista kolem to on nebylo kdy oni tím že plnili to dělat jeho dobra pravdu mu žena ten nesedali sebe nýbrž ježíše krista. A tak kráčím postupně jich osmidílné cesty stává se allaha tem znamená mistrem a pokračuje až. Do neexistence dovídá do stavu snažila nirvána ne a teď bych těla chtěli s tato se dostal tomu co proč to všechno tady vykládám že takhle on to tady dá. Nám této původní ji učení jeho a nese vnímá na vnímá vám jaké jediná dána a tedy malým musí přeloženo do češtiny čili úzká cesta. A vede toho později mi byla mává na velký může čili široká cesta je proč se to bylo příliš strohé tak on dovolil do toho vložit. Dualismus hodnou mírou v dualismu a tak to právě vidíme putovat dává že on mu žili člověk ženou i. Ten je při zrozuje může to původně to obsaženo nebylo ne ale ano jenomže chyba jedině v tom co on tam co dělá. Že to dělá předčasně úplně opačně než jak to myslel buddha na neřikam ne proto sama ale vám toto takhle myslela že prosím vás. Dal padám vám vlastní víra uvádím jednou pravdu na druhou proti které nemohou jako proti takové nic namítat ale zneužívání v tom smyslu. No let že ji se aplikovat na život člověka který do tam nem ne takže byl potom ten člověk bez ten tím že tu pravdu snaží se aplikovat na. Rovní než je vůbec nemůže být živá neboť vypraví vyplývají všechny jeho způsobu života v jeho způsobu poznávání oživena jako tohoto maten mu viděl že jo a kdežto když se jich chopím. Někdo kdo nemá na to potom novým mus oživena on nedělání z proto aby se to živil u soustavu tam nevidím za těch ten meditaci tam je to velice kabel zemi aby krista krámu oni se nese ve snažení. Všechno protože myslí že by to nebylo pro noste chápu tak jestliže tímto dává do ruky mým tak oni se e jde mile domnívají že na úrovní jaké jsou to bude mít ty. Ten důsledky jako umu a dávat že tedy budou třebas extatický jako je ono ho one tak vždycky je jo takže jsem ve všem pravdu ale způsobem jak. Ty pravdy hlásá pro toho jaká na ten tímto způsobem se pro ten základní pravdě kterou ježíš kristus byl označen nemá li se tanec nim na jenomže vědu. To pošlapali ale ještě bázni taky mohli po šlo jo a si myslím že to jsem bohužel stalo jo které někde v kdo tam takže nebo brž o tom majáku tady dalo v tomhletom. Šel do opakovat tak že jsem vám méně jiný stavu tři let ne ten co ano ale do dobře a tak taky je šel novým to za to jako jenom z dycky tím jenom tak jsme jím ne. A na nebo jestli jestli z plzně jeden všechno takhle podle sebe ve jsem tady tekla se nebyl je něco co. Dokáže to dokáže do čeho dokáže jsou by člověk který ještě se mu plně sebe nestal ale proto je dost stav který sice je znamená momentálně vymazáním třebas to vědom. tohoto světa dnes nazvali ale vědomí jako takového čili obě nese tam číši vědomí slovo vnější vědomí než jaké vědomí les s vázané viděním tohoto světa. první znak extaze ale obě pro nic jiného eště co by rádo extaze vložím než do toho vstoupím zase mi vrátím mnohonásobně dvě č. Ne nic víc jsem tam vložil třebas dejme tomu vel svoji touhu po přírodní věda kterou jsem ale opustil a byla jenom to. Boha jo tak jsem je ta do boha převtělila nad touhu po věčnosti protože byla tomu byl když než ten těm že věda které se opustila se smazal tu tou protože mně takhle prakticky s tím vyrovnal ne. Čili kdo to násobení touhy mění na vyšší úrovni takže ten ten dotyčný člověk o kterém mluvím to jsem ten tak ten potom nebyl schopen na tomto světě mít touhu. Neměl touhu jenom takovou která do tohoto protože to zasahovala odělo z toho všechny důsledky nebyl kopl od proč bych to nebyl schopen jist nebyl schopen spát co jsem řekl tady vykládat museli lokte kde musil o těch studovat. Nic cestu musím s ním dělat aby dostali na tu pravou cestu jde ty lidi myslí jak si ho vámi kam za ne a tak dále o dostaly v tom ovšem přinucení jsem to nedělal radostí a pořád jsem patřil tomu tomu této touze která. To byl odjet se buddhova pudy věk není touhou jo takže toto se může stát maximálně se extazím ale protože člověk ten se nevzdal úplně. Sama sebe před tou extazí proto dříve nebo později z přirozených důvodů začne vynikat kdy ten extaze jeho tělesnost zase se hlásit ke slovu protože el ba o toho kristus je. Nám se chce být živen a on ten proud věda od matně modlitbě a on se cítím jde o radost ten o to od jeho svět ne a ten na ale na to o toho vězňů způsobím že ho při po. Šel pro člověka připomene mu tomu člověku že člověkem že se musím právě tak se vrací rozum a to proto extaze končí a proto ji považuju za k u toho on náhražku a proto. To co se dovede takhle to ve koncentráku rozumíte tím na stroze nedal dopustit protože nově že ježíš kristus i považoval za nemá hračku správné cesty že on je zasto se mu počal takovou. Která nebe na přes extaze která vedla přes minulým tok činnosti ve které by člověk nebyl činitelem nýbrž byl by tam činitelem bůh stavět. Činnost jediný činitel nebo přes lásku kde by člověk nebyl činitelem ji zase by tam byl činitelem bůh neboť milovat tak i u tělo nebo ukazuje že to je ten způsob nelidský. Že mu nevzali tomu člověku vůbec toto svým toto do pochválí nebože za to přeji mít pocit působí své toho není normálně člověk schopen to jenom něco vyššího v něm je schopno tohleto nedbat vůbec na člověka. A takhle milovat to je bůh který miluje v tom člověku ano to zažil vedle o tom koncentráku že to tvoje to když bůh byla nebyla ho ty doby se nepovažuju za byli cíl člověka na nejsem taky. Předtím klamal že jsem byl milující nebyl jsem o nic víc myslím ve jsem dneska pochopitelně nebyl jsem tedy nejsem ani dnes jenomže jsem tedy nevěděl že to bůh kterým skrze miluje stavu jsem podat odvolala. A kdo u panny čát ne že to je všechno napsáno přesně ato nebo no no a jestliže ale člověk dokáže něco dělat jakoby to neděl. A v tom nejširším slova smyslu jakoby to nedělal tak to je daleko užitečnější cesta ne než je nějaká koly v přechodná extatická cesta. Ježíš pustil že o toto vyjádřil způsobem neví levice co dělá pravice ty vopravdu ale on totiž vedl své učedníky za čát potom do momentu co je za za učedníky vede k tomu. Aby nedělaly nic sami všechno co dělali muselo museli jenže moci boží že to ne my se a indové co do tady pro dělat zázraky jak on mu nám mohl ukázat co je to nic nedělat. Ty učeni jste vydali tolik zázrak úžeji dělení seš on tak se praví větší než on jak se praví tak nedělaly nic voni dobře věděli že oni to děly a ten ježíš. Který byl synem člověka takhle ano neboť měl matku pozemskou ten taky se pod za zájem nejnižšího než je otec a proto o sobě také říkal že nic nedělá. Že všechno z moci boží pod soudní co my ale že jenom plní jeho vůli že vlastně tím si myslíš jenom jeho vůli jenom takovým prostředníkem v tu chodit syn domem na bych tak řekl tak jako někdo léčit. Jakou nějakou silou kterou si bere z přírody zase někam odevzdává asi tak nějak ne on to pravdu potřela se to dávali den takže moc správně říct nestačí na k tomu aby se zázrak stal víra toho člověka my. Dělat tvá uzdravila vůbec nebylo třeba k tomu toho ježíše nýbrž víry toho člověka říkal on to máme věřit ono on totiž musela to jenom navodit v smyslu to muselo by protože on věděl jak to. Navodit ne aby zavírat začla vůbec fungovat musela být víra el dokonalá toho člověka jinak to nefungovala proto on ten nazaretu nedělal zázraky protože tam byl domovem vázne dobro. Otec tak jeho syna nemohl udělat zázrak že mu také dokonale nedůvěřoval taky tam nedělal zázraky a v tomto to dělat protože tomu pomatení rokem že ano takten asi bych. Není to ten začátek pochopení se to nic nedělat ovšem tam u ježíše krista z to všechno vykládá obrazně znamená oni dělali zázraky to je obraz dělají zázraky a. To dostalo proto toto mně vůbec nic není to je pro obraz tech jak jsem to pochod do toho centra toto bylo obraz podstaty věcí pazzi sto estote věděl abstraktně jestliže. Než být běžném vědomí spojen bohem taky nesmíš nic dělat se v době o chvíli těch pět měsíců nic nedělal. A všichni kteří na dívali říkali jak to je možné že ji se tady vůbec neseš jako my nýbrž na tu pomáhá dál že dělá všecko možné. To nestačím přicházíš z jednoho bavilo bylo od to je na tebe míří ty se nebojí dokonce tím co je to za ty dostával žádné rány ty nemá hlad je nemá židé a jak protože nemá dostal do to ty. Řeknu na pád smí kladli protože jsem nebyl činitelem tak jsem taky neexistoval v tomto z mysli ten ne existoval ano a proto pět měsíců takže vám to s tím nějakou skutečnost se to. Ne existovat nebýt tam tam byl ten činitel rozumíte tam byla ta jeho existence ale všich u viděli jako činitel o tom nezáleží mistr tam nebyl ká. Na to šli na co jsem se na nějak tak tak tak k jsme tady dopoledne vlastně načrtli roste žil mezi přes tělo jsou cest jsou v jako cestou vode neni v máme. Cestou stavět to jako cestou která nás je překonána okamžikem čtu po ježíše krista ta tento svět v oni totiž v ty dovede říkají v kde v. k k pro kde se co nového v nad ale říkají v žijeme bez jede v době říká alibi ten tam v tam když syna na další že o že jim v tak tady cestu v. Tak vám teď chci říci říct jakým způsoem ježíš kristus u straně tu cestu v a protože to co bylo před si neznámo přes nejsem v tak to byla cesta velice jež. To tam známku neboť kupředu se člověk duchovou dostával pomocí extazí a a když je nedokázal se nad tuto úroveň vyšvihnout tak to mělo za. se jde že tu extazi to jednou takže i nejlepší třebas duchové je židovského národa se stali dále se extaze ve tak i svatý pavel bývali šavel ve škole. Jeden takové škole a pak si považovali za velkou čest že ho dostali do extaze z a on se taky tím ve tady byl že byl extazi kterou zažíval třetí nebe že tam. To vůbec necítil svoje tělo neboť říká že neví se do bylo v těle nebo vy o jejich ne a dobyl pro toho který se dosahoval například židovském národu ve starověku. Li tam prosím vás svým v naší henoch melchisedech v č který ale to se spočíst na to ste je nelidsky a co dobyl za výjimky dobyli paty za ni. Tyto jali opa sku po svém tak to třebas u henocha ti jde do do do podle to dušičku žádný smysly jsem se dostalo třebas tu henocha co se ten při jako všichni dostat. Ti židé šli takzvanou existenční cesta existenční cestu ten mise toho pánaboha můžeme chopit za různí čas v podstatě semen ji i indy i všude jinde při takové e nejsi nás. Je pochopitelné šel si ho ten boha a to jest láska poznání nebo existence satčitananda indická ne no a staří židé nedokázali. Se jinak chopit boha než jeho existence proto je že by bude začínám svoření světa jak to znamená stvořitelem a to znamená zač. Na něm existence se kterou jsme tady seznámeni že bych ještě k tomu jenom malinko něco řekl že to co je tam líčeno v by byli ve starém zákoně jest. Podstatě opsáno na to sou do jsme do po tam svých spisů mu a hlavně ze sum bez jich neboť tam to ten jež vedeném stavu vidíme napsáno několik tisíc se před těmi židy ale. Na věci nic nemění že totiž když to opisovali tak věděli proč oni věděli že to nějaká skryta pravda ne tak je tam psáno ale skrytá pravda v jaké nesmyslu si ty události se. Tady při by měl před čtyři by a vůli věděl dělat a každým národ který do popisoval tu dovede před čtyři a že on neměl dělat i zarámování do své doby si si. Suso ten přivlastnit takže živ i když mluví o adamovi a evě let tak je nekladou nikam dál než na začátek své osobité kultury ja. To by ve odtamtud z začali židé protože nás to je symbolická víčka toto vědomě dělali všichni národové jestli že jsem si zachovali z doby kdy se toť tělo. To jenom nejasné by potom co co to vlastně dělo a jenom vede ani ne jednáním mu kdy ses těch že miluji bych tu které jsem to zato práce co pro tu mohu nebo to velet že to. Když to stvoření nebylo hned v takovém stavu jako je dneska této stvořené prodělávalo obrovský vývoj to proč nevíme dneska vystavil na žen do konce. A že tedy že když to nevyvede dost tvého že to někde čemu vzalo takže ten člověk je vlastně takovým posledním květem tam se to dostalo to v tom vývoje rozvoje. Toho stvořeného zde na této planetě a ne jak ten je vypadal než se ocitl na zemi o to mně správa přitom povídání o ráji. Což nebylo na zemi oni tam přesně výší kde ten ráj byl takže to byl dneska můžeme přímo na mapě ukázat na mám pět fyzické mapě naší země kdo tam tou proto ty kdo. On pramení tak tam kde ten ráj jako byl ty řeky to tam řekněme do vámi ne ale ve skutečnosti si pomáhají se teď svým prostředí ze kterého vzešly aby tím po vůbec měli stalo bylo. Svého rodu let takovéhle věci seděli ve starověku zásadně že často nevíme kdo něco napsal ten to nebudete kdyby sice nej někdo něco co může dycky do se při stalo jakému velkému. Ve všem jemu o to tu ne aby to měrou přejít aby tomu každý věřil tak teď toto před řekli jsou prvním lidem vám co hospodinova tělo zvěstoval ne a tak dále nebo dokonce o ježíšovi který to jako napsat nic jako. Protože jste z vás nic o mít v no a tato o nic důležité jenom to že je nám tam zachována zpráva o tom že ten člověk původně nežil na této planetě než. Jedna žádném místě nýbrž žil ve stavu ráje a ten stav ráje tam dost duchaplně popsán jako stav ve které se umíralo a jako stav ve kterém jsem nepoznával. A to poznání které oni měli ty lidé mi to bylo stabilní o sela všechno jeví i dneska jako stabilní protože tato preta pomalinku kupředu že. Čili my křesťani považovali daný byl branou společnost a okolnosti který žije za stabilní žádat ne který se nikdy nebude měnit tak my jsme se protože oni na to šli stejným způsobem a že se. Považovalo i ten pobyt zajez se považoval za stavění jenomže po máli jsi k tomu vysvětlení těch pochodů dualismem. E měli jestli když si měli pomoc dualizmem tak museli proti bohu postavit dávno pak museli boha ztotožnit s dobrem a byla. Jsou to nic ze zlem jestliže tohleto udělali což je tedy ním tak asi řek bych přijatelný způsob chápání věcí když si žijeme dualismu tak to dělali pro člověka který žil. Máli mu ne proto člověka který žil ve ještě hraje na pokraji teprve dualismu to byl viklat ku určený pro člověka by si to bude mu tadyto nemůže jinak pochopit nedo vždycky o uvědomte si tože to bylo co propasti ne. A proud provede nedělat se vůbec bez dělat nevědění když se na tam někdo měl čistá podstata tento před či dávat tohleto ostatní neuměli nic a pro tuto úroveň to bylo to. I než činnější poznám jakým o vyprostil mezemi dobra ale ale se to všechno chápat poli si taky ovšem že to pochopí dualisticky tak to osobě jista nebezpečí že totiž palivo. Vymklo z rukou a nějaký abela mu to tady všechno pokazil všimněte si že ježíš kristus když říkal podobenství o rozsévači který rozséval dobré semeno. A pro tam potom vyrostl i koukol a když se ho ptali e jak jsem to vysvětlí šel co to je on říkal zlý duch v noci přišel ne a zasel tam. Ten koukol tak zase kdo se dodali říci tak to je ta jakože jen k tomu dával duch to protože to uznávat ježíš kristus ale když se podíváte nakonec z toho podobenství. Tak se dovíte z těchto myslel že on říkal tam zbylo a dobro jo dohraje svou roli po pádu byla z mu k poslednímu soudu kde ten dualismus přestává čili je to fung. Jsem která během celého dualismu během celo zasetí vizte stvoření musí fungovat a jestližes to lidé potřebují jednat. To je proti druhému jak to být bez ve světě tak proto je to takhle byl vždycky popsáno protože je to vysvětleno obrazem tohoto světa kde láska stojí. Ty nenávisti atak všechny dvojice jeden proti druhému ne nebo se vzájemně ty po licet doplňují taky ale zastávají jinou funkci třebas jenom muž ne to jsou také určitým páry dvojic na když jako se. Třebas neberou občasné el tak se přeci jenom e zastávají dvojí funkci ale této dvojí funkce je nebylo ještě v ráji zapotřebí žena tam muž. E tam neměly funkci ten rodících lidí kteří myl zrodili a je to otázka dosud otevřená že ji vzdali nebyl muž zdali to byla žena. Protože tam v tom hebrejském textu napsáno ženou a může zrodili z vědě ne je a jsem. To by to byl znamenalo se prsa ses pro vod znalců zákona vysvětlit do ta o pro takhle je čili ono je to ta vás někdy vy dělal se pro třebas toho adama. To je po malinké přerůstání do dualismu do nové funkce člověka a s tou co se musí člověka potom souvisí také na to jaká ani jsou od se poznání proč tam. Ten nabyla připraveno i ten strom poznání ona se dneska tady na tom světě mnoho věcí připraveno které se ještě nedostaly řeči vůbec které se ještě nebo živili a tu jsou mi tady pořád například. Víme toho o tom nově z mučí jsou dvě ne který je tady dokonale připraven je zamontován do každého člověka ze tak by to program který je zatím vysazen aby hrajeme na ten první program. Vůbec to nevadí a proto nevede je i ten který je neraduje nás proč toto by jak způsob o pra ráno a to je spánkem že my totiž vstupujeme na okraji tu tím tohoto druhého o tom aby mu tím že bez tam. Mu v jsem nestaráme pojí kdo opicí jako ve ne žel potom abychom měl šel jsem vzduch pro něco všecko o pohyb zdraví mi to všechno se nám pro nějak touto mat vždycky jiným. Protože to řídí jiný touto hody z mus který vede nefunguje to by bylo bychom ve nefungovaly jako ve spánku to by nešlo ale tam se teprve na začátku e kdy oživeni pro toto motiv mu je. A taky jsem stávám možná že jste to někdo zval zažil myslím že ten jež každý že tam setkáte člověkem který je neni byl čech ten. A vy sis jim rozumíte to třebas stran jsou to tu třebas sem jim tří aby si si mluvíte klidně česky a když si do potom hlavě srovnáte co jste ho tam s ním říkali. On snu tak si uvědomíte že to bylo třebas něco nového co jste si nevěděli a stane ona tam jde jenom tato ž tečeš syna takže se potom podivuje ke které je skvěle mě. Česky když ho fakticky česky neumí že by si totiž v tom snu máte schopnost obsahově myslet a tu schopnost máme tady v omezeném měřítku například. Kdyby se učitel na nějaké škole neuměl obsahově myslet tak by vůbec neměl ten od těmi in který ježíš tím podle kterého by jim mohl vůbec vyučovat ten musí předejít své žáky v to. Protože oni si to musí všechno od říkat nečtou musíme před tak jak naučit slovně a on to by ten celistvěji oživí když poznáš tisk může si ty jsou v něm obsaženy ten obsah na všech jenom čela neumyl třebas v. To bude se prosbě lidí nem mého použít e než my točíme ten obsah tak tam to uteče v asi jako eště do nejsi vědy třebas nějaké si jazyku tak než oslovit toho cizince jel citu tak on tím uteče že a. A tak tady taky ten obsah nás je to o co tady že na svět ale bez tam ku když se přesto máme kdo svým ce a toto paty z ke funkce toto matky z mu dvě tam umíme všechny jazyky. Protože tam se rozuměla nej jenom obsahově přátelé jedna z veliký dvě možnosti potom paty z mu dvě ráje to okraj nová začáteční tam těch funkci o který my nevíme zatím daleko by se také já. Budu psát tu ne nové ty on že sme do vylité neobjevili které funkce člověka a budu apelovat na to aby se ty funkce dnem oživily aby se uvedli života vono by to možná stačí. Do tím způsobem že bych naučil člověka vědomě spát znamená jeden stavu tento se dostat se do toho oživeného od tohoto od na kraj člověk dvě. Aby ten člověk mohl obsahově vnímat někoho jiného není tak jak dejme tomu k jasem tady vykládal že se setkal nějakým celník jem tahle sk. I toho spěje který najednou obsahově chápal že on neměl viděl bratra to byl ten vzal obsahového chápání říkal jak to nezvali jim bratra to nikdo. To neřekl a se mu to taky nezjevil ze to nebylo vidět on co napadl pomocí bylo pomoci su to jsem okamžitě poznal že to člověk vrcholně připraveným a že ten o to máte svou věda vom vím ne. Oživuje on při spánku jako my ostatní nýbrž ho oživuje i při svém životě věčném v bdělém stavu no tak teď tak li ti lidé kteří tam žili v tom ráji je to pořád to dopoledne že. Je tedy tam žili v tom ráji let tak je kdy jím prostě jen jsem začali mít touhu si vysvědčení toho pojí st z toho stromu pozná. To byla touha hříšná rozumějte takhle vede do stavu ve kterém žili dovede hřích neboť to bylo překročení nezi toho stavu tam je ten hřích překročení nes. Ze stavu to je hřích a bych choď těžko definovali jinak ale te hřích za to tedy tak jaké napsání v tom spojen co je to se mně nehodí. On v totiž úzký pojetí hříchu které nedovolí člověku ani aby stylizoval svůj život správně v tomto nepostí věc celý život no a když pojedli ze stromu poznání. To znamená když skutečný li svoji tou pu nebudeme z tady čit nebude další jakým způsobem to uděl že ten symbol pojedli dost poznání i se jim podařilo když bo jarem nějaké. Milionů let po ji ze stromu poznání staly se kdy se hnali stali se ne nemožným v tom svém prostředí nemohli tam záleží jsem tak těmi kdo nepo je. Vy ze stromu poznání tobě ani těle těmi vlivy dání asp toho usoudila tam našel tradice křesťanská v v v že mít telat že je tam k. Tomu měl a že je li to zavinil to zavinil von ale kdyby to tam četl li v bibli tak za to oddávám marně hledali vono to tam není ale tradice si. To doplnil ano že to děláte a toho vydedukovat celou soustavu pavel pánbůh a ještě to tam dobře že tam myslet na budu mám velice vděčen protože jsem tam nevyčetl a to se mu dost o zase. To nějak špatně četl ale proč je to nebyl ten který je tam svedl ani žák ani žádný padli anděl nýbrž tak si za potřebovala vyložit katolická tradice nebo křesťanská. Tradice která byl dělá dokonale dosud na dualismu ten dopracována jemu v dopracoval do všech podrobností pak do své výhody člověk míči je si dělá dobro nebo zlo toto napsal. Někdo co je dobré co je špatné ale za relativismu seděla něco absolutního a to je veliká chyba tak jak správně říká no tak ted to je důležité. I u vědomě od že na tomto prahu v dualismu se stalo něco co vám teď musím podrobněji vysvětlit že si jedné zavřeme mu kázni. Zákonitostí která vláda tam v tom ráji v tom stavu ráje přešel člověk do jiné za zažene jim prát ty zákonitosti tohoto mocného světa tam vstoupil do tohoto svě. A jestliže nesměl se vrátit nazpátek do ráje byl tamten ale byl tím bo tím plamenným mečem nedovoloval nitru tak to znamená že. Těžko překročit hranice jedné zákonitosti že zákonitost k tomu je v nějaké oblasti a aby vůbec mohla fungovat tak tam nesmí pro. Jinak nic z jiné oblasti zákonitostí čili řečeno symbolicky je tam než no a tím se právem vstupu jak tam tak nazpátek jo takže to jinde toho dal dolu pod protože ty anděl. On jedou lidem ne ale zdola o to nejde ten všech nazpátek nesmí k veliké požehnání pro člověka de nazpátek nesmí protože tím je opravdu tam celý vývoj lidstva je tady krásně znázorněno tamto co chtějí. Že to spěje nad znova na toto no které například objevil buddha a které dokonale rozpad co ježíš kristus a kterému buddha říkal zákon že ten buddha poznal v zámku. On podle kterého se to tady všechno řídí a když se ten zákon na plním tak se teprve potom smí přejít z této oblasti zákony cestě nějaké vyšší a on tam je mi do popsal osum bodu ne. Které jsem no kterou doplnit ježíš kristus tento nepo opsal staticky protože zase další pokrok protože ten buddha to vyslal staticky toto byl děl osum bodů hlavní. Říkali ne ale ježíš kristus tohleto z zastat vždycky nýbrž jinam vždycky ty se přitom než podat odstup tam zase je to pomůcka odtud tam protože jde o místní přemísťuje váhání. Ani časoprostorem před jsem je to z z těch to jenom symboly časoprostorem je v jsem v duchovní pokrok takže může si kdybychom to cely přísně dokud tam nově jenom li a dnes. Do tak brát protože nessi nessi oni co si barvy cestu v tom je v tom jenom jsem možnostech obsažena jak tomu vůbec porozumět a kdybych se na ten obraz sebral tak. Tomu vůbec nerozumíme tak vůbec do to nemít ke na nevíme co máme dělat nevíme odkud kde nějak kam jdeme my takhle víme když jsem to jasně řekl že od boha pocházíme a k bohu se vracíme a ukázal cestu jak. Jsme od něho přišli to říkal stali zákona vlivem a tak i jak křičí de nazpátek otci říkal také jím a to je li navázání na starozákonní. Poměry že bez prostředníka to nejde zase ber ji tes do pochod z nazpět bohu že nejde bezprostřední do do berete hodně široce. E on to ježíš kristus byl pro tehdejší poměry ano řeči úroveň vzdělanosti zásadně všechno personifikovat tak to dělali ve starém zákoně protože on nepřišel jsem už. Nýbrž naplnit to co tam bylo ale muset naplnit duch ten poznání abychom tomu porozuměli líp než po o personifikaci teprv tady by ta cena všechno neprozradí k ale nás informuje kdy tam. A čím a říkat tedy bez prostředníka to nejde na to mně postavena jeho spasitelská úloha že bez prostředníka to nejde jestli to nejde bez prostředníka. Tak kde čím prostředníkem být ste se do podle tady dohadovali jest tím prostředníkem může být třeba jenom něco neosobní on něco co oni osobou třebas. Ta zaujatost nadšení ba extaze a nebo jestli to musí jak jim mistr který toto člověka jsou ne kupředu jelikož on by sám. Ani nevěděl že něco existuje nad ním i kdyby byl nejsi dělat nižší tak on se pohybuje úplně sám se zákonitosti s celou svou logikou. A proto nemůže narazit na boha nemůže narazit na hranice on se pořád pohybuje začarovaném kruhu a proto se dostat se dostat krista nic se nestalo. Že kdyby ten kruh uzavřel aspoň aby poznal tady je uzavřený kruh a je vzduchu doby poznám a dokud neuzavře tak si visí ještě opodál ještě mu poddal a nepřijde k tomu začátku tuto odkud se odebral jo. Odkud toto budu se začlo v tom začal točit on to zase kult klade možná že udělat takový třičtvrtě kruh je to možné nevím prosila těžko dohodnout ale jsou mezi námi lidi k prosím neukazuje zase. Neni on třebas věci kteří v naproto věz do toho že relativně se dostali nakonec vědeckých možnosti tu tu svou vědu není dovršily bylo dosti dělat tu tupit v joze vy dovršily. Zase tím že se zastavili jde silo zrozování zastavili se v pravé uvažování rozvažovala říká buddha a přešli do pravého soustředění a přejí dobro soustředně znamená. Osvobodit se a tak to také je pravda a pravdou zůstane navěky že míra soustředěnosti člověka pozve vyhovuje. Z toho stavu v jakém je do stavu vyššího honosí jsme si do podle říkali že tam míra svou mělo si se zaměřit časem i tento způsob ita na vím z toho. A ta začali ho považuji vzal překonali protože ono záleží také na intenzitě před život pro tělo sutra je zas ktré napsáno tak ne že bych odporoval ale to je tak tam vede to lidská. Snad vám pomoci každému kdo nemá rozum tak velkou touhu aby i ten mohl jít ale všechno co je obecně platné ten určitých případech je příliš. Slabé pro toho kdo se na tu obecnost když jiné a ježíš kristus dopravit myslím životem se na tu obecnost tišinou a to je hlavní důvod toho proč se tomu začátku tělo zázraky aby nám totiž dokázal to. Se to všechno svým pro ten zázrak aby na ho z jako dokázal že na vstup on věrnost je třeba se dostat když člověk se odejít z této. Že bych absolutně uzavřené soustavy zákonitostí z toho sou nazývá buddha zákonem a co mojžíš zažíval zákonem a co ježíš kristus. Co chtěl doplnit ten šel dál tak jestliže vycházíme z tohoto zákona děláme správně ale musíme si uvědomit že se musel vzal za tento zámku bude na. On velice neměnné že když se dostaneme za tento zákon nad něj že z padneme zase do jiné úrovně zákonitostí že. New čili to jako na komplikovat ale že to není tak jednoduše jak to říkám že by existovala nějaká zákonitost hmotná potom nějaká duchovní kdyby to tak je mu své bylo tak. Kde byl ježíš kristus nemusel ukazovat mnoho mnoha jednou cestu a všichni předním a po něm ho na předním ho předcházely a po něm následovaly beze jenom od jednou cestu. V čem očí rád spočívat navodil na cesta je když někdo třebas jenom stylizuje život jsem to dneska nebo včera jak taky to řeknu měl zabito přišel z eliška. Abyste napsaná o to snaží ne jsem to stáhl protože to daleko nerušily popsáno než u ježíše krista u toho buddhi se to stáhl na pět bodů buddhových požadavků stylizace života v v jsem. Se kterým dojem že by na příklad jsou proč je možná živě ale nebylo by to pro dost a vím tyto to je princip byl nezabíjet žádného že jde o tvora dnes sahat na. Žijí majetek nedotýkal přeci jsi ženy nadával a nepít alkohol ten toto minimálně jist jestli zavání života stačí k tomu pro to stačí k tomu aby doprovod celým životem. Aby no obro na tom musel pořád tomu stačí to od pořád to musel myslet jo a aby nebyl tedy svoji a ten smysl stylizace života aby přestal být svůj aby následoval něco co si o. Nevymyslel a třeba by to bylo mysleno špatně na tom nezáleží když to sleduje tak není úspěchy jeho pokroku za obsažen v tom že se dostane nad tím ve tím co děl. nýbrž tím du jsem toho tím smyslem toho aby tedy ze sebe vystoupil ano aby nebo jsou pro sebe abys věděl něco co on si přeje dělat v nebi dělal něco co si někdo jiný přeje. Která by to nazval tedy trpnosti tohleto ale není to celá trpnost to je ten první stupně trpnosti začátečně pro dobrý ale to přístupni trpnosti který my myslíme nazve. Li ji byl ještě trpností nýbrž stylizací života k čemu to stačilo ta stylizace života to stačilo k tomu aby se zrodil v tom národě ježíš. Ž kristus aby tam cestu za tím jak jsme si říkali častokrát prosto poprvně historii lidstva a to mají křesťani pravda pravdu že tam sestoupil bůh nač. Žádost lidství a nikoliv proto jako soustava indy sedum krát že situace se tak vyhrotila že musel zakročit ano čili do přednosti doslova protože oni si ho vim modlili. Vždycky jemu jesi ho zvláštním způsobem něčím co by za o libou nepovažujeme a to dávejte dobře pozor že nám dneska rez celý poměr na modlitbu která je. Kdyby se základních prostředku znacích duchovních prostředků znacích a v této fázi to neni odříkáváním nýbrž konání. Modlitba tam jest přešli do když mu že ho proč ne ale vode na tady spojena s konáním je modlitba která není v pravém duchu vedena a vůbec není pravdivá. Kdežto kdyby člověk vůbec nic neříkal a jenom správně jednat tak by se modlil velice dokonale kdyby to správné jednání nebylo ovšem podle něho. Kdyby se držel nějaký stádiích který musí které němu třebas občas i byli proti šesti tím líp ale které by uznával aby jeho přesto nebo z nával on je plnil a to. By znamenal že by sama sebe překonávat že by tady když časné začátky vystoupení sama ze sebe odevzdanosti nebo trpnosti cet ten první stupeň trpnosti je. Ano a teď je důležité vědět a promiňte že pořád jenom budu opakovat dneska to ode tak to máte že. Člověk si se snažím jsem nic se pro nějakého systém nějakých principu ale nedosahuje tím toho aby se v něm toho vědomím v od. Nesmrtelné podstatě pro člověka samého něco vůbec dověděl aby dostoupilo do jeho těle do stavu k tomu je třeba aby zcela je chce. Do toho opsal po jeho tělesností se všemi těmi jeho schopnostmi které se například jsem jim byla člověka u s nimi kdyby halí je třeba aby z tohoto komplex. Tu vystoupila jedna věc nebo jedna skutečnost nebo je jediný faktor tak kterým jesiž vždycky trpný který nás kteří zde to máme na úrovni stylizace života a ty bys viz co se před čil a nebo je to.