Karel Makoň: 81-09 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Byla by ba ale bude dělat ted ten dotaz jestliže ma aby bez kterými je přitom duchovním je vody z ale jsem mu nevím pannou ona ale jestli je to v pořádku nebo ne tak tady i tak to v pořádku je třeba na svět vše je na s tělem než ta tady nesmí nic strom z bez si že tady jez krom hostu tam šel opravdu se nikam nedohrabe. Z toho musí být č kde jinde než tady. Ale to je to jez způsob myšlením tedy o pro vlastní svatému li nás vyslovovali to byl proč je velice odvážný ale je dost právní duch ježíše krista protože on nikoho neodrazovalo v jeho možnostech. A s že to taje úplně v co od je to s tím co třeba říkají svatá vyspat indická že se tam praví i kdyby byl největším hříšníkem mezi všemi hříšníky nepře ale když se přes od si ji čich na loďce poznání aba kterým poskytoval to poznání seslání ducha svatého věděl bereš když čím jsem přestat oceán před plaví čili je to nejvyšší metu dosáheme ale ne. Svou silou nýbrž na loďce poznání a ono která je od boha a to je ono on tam toto se jenom tak tato je tam prosím vás be od o nadaná záležitost takže kde je na je ne taje okolní přitom že je to neni jenom otci aby o si viz něco jiného tak je to chybné a starost od a na píše je ode bez si nic kromě potrestat vědy říkal pro pán bůh toto nemůže. To než kdokoliv největší hříšník no ne takže to uznávám svých je to když ona. Tohoto přidal teče dobře věda na svatá terezy je ježíš když tu š jsem nedbal na a špatné následovníky. Nýbrž že se držel ideje myšlenky která měla být vůdčí. Že když tam měla to vědní tam celá ale ta který nebyl vůbec hoden na pak již sváděl velí jim za ženu jo. Všem to co mu nepodařilo aba o přesto jeho duchovních příkazy bohu tím poznala vůli boží. Z těla. A odešla jeho zpovědi z toho ten člověk denně jezte zpovídal do které se tady svádět ne to se nemohu poslouchat také nikdy neptal po men toho masky připraven veliké veliké bolesti. Veliké veliká trápení velikém boje. Ale tato nestranně způsobila že ten špatný zpovědník. Ale začal s když povinna se jedno hodné co všechno dělat jaký měl mysli. A čili nebylo ode od prosili atd záhy na to umřel smířen ne že ona mu odpustil říkej nikdy jsem vedou sval že budete moci odpustit protože jsem vás vedl absolutně špatně nese bez páru o těch stavech který zažívat li jsem to nezažil let třebas mohl vést abyste pokorně mysleli starat a vězte si musela kdy vědoma toho že jsem nehodným služebníkem božím o to jak jsem žil ne a. Takovou pokoro před o ten s takovou poslušnost jsem nevěděl ještě ani jestliže byste od pustila tak moje jež přes již chvíle života aby do odtud odejít na tak by odešel takže tam jsem byl jsem z toho dones za něho odjela tak vždycky aby se napravil o on se li ten toho přestože byl nevhodným stal než již spaseným v ale. Osvobozeným od těch svých špatností o se přeplavil na to přes od za těch svých o spodním konkrétně tam v tom svém životě ne. Te takže je. bych radil tak takže mnoha lidem na protože na kód podobě jedné paní zenu dobře znáš. Ten aby nedbala nadto zpovědníka který dát zpovídá než aby sester li protože ráno. To od duch svaté zpověď aby hleděla. Tomu zpovědníkovi se přibližovat jako na nástroji božímu bez el ne jak se s ve spojení s ano jesi ven třebas hledí el okem může rozumíte aneb od ten zpovědníka na to aby nedala aby se prostě z po viděla poctivě a ona opravdu způsobila u toho zpovědníka něco podobného ano čili si myslím že ježíš kristus se chtěl způsoby na tedy vší sv. To je zas obrodě. A proto mocí svého ducha na svých učedníků protože s těmi přišel do toho chrámu způsoboval v z ve všem dosti svého myšlení obrat v myslích těch špatní stupňů. To tak je vidět z toho že oni si tom dozví že z své svaly k sobě. A velice jasně dobře vycházeje ne všichni byli proti němu. Je prosim lid od deme na tak dále ne to vím nadto nebylo ještě jeden případ nám není všechno znamená kde do z proč ještě mnoho farizeů do ji rodinný že dovolil nedbat v může nebude nedbat na sebe tam kde mu nehrozilo nebezpečí třeba života a ne droze neboť řečí že bych nemohl vykonat z svůj úkol tak tam cesty k ale s lidmi kteří třebas nebyli hodni chodil. Mezi a o by měl valí je svou přítomností. E to moc přijít vizitkou nená byla jiná než normální do člověka takže je bych i toto radil každému křesťanu. Aby si byl vědom pokud je to schopen podstaty třebas nebo po služby které je přítomen ale tolik toho člověka který to sluší. Proto že první co jsem udělal. Na to do se křesťanské ho rozboru přestal z dobru co jsem napsal objeví přesvaté jo. jsem to vysvětlil aby každý v tom duchu tam byl. A mám třebas ty své přátele za před petra skal v je v prosimvás ježíš kristus si šel pro každého tam kde ten člověk byl jenom svým postavením životním tím povolání místně. Ale svým duševním založením a vší veškerou svou minulostí ano. Takže proto ukazoval dokud nebe jako do ba je to nebe je to vlastní nebeského v a ale. Když třebas mám tu čest do byt člověkem vašeho věku. Tak si musím uvědomovat že nesmí opomenout nic z za vším minulosti. Že musím stavět na tom co jste dosud prodělali ježíš kristus nalil lidské je tedy ví. Takže on mohl el nasadit přesně víru. to neumím sám ale u takového mladíka který nepoznal ještě svět mohu předpokládat u takový dvou případů úst padesát ti že sestra svým panenek s svou případů z padesáti sestry v ní. Ale jít protože se neztratí rozumíte se ne nasadil přesně na jeho úroveň když zasadit nepřesně na pravém proč let ta tak tomu nebe ale okamžik bez jeho míst za samo svým jako o stavu jeho místa kde to ode bez dojít jiného místa. Rozumíte jakmile na sejde přese tak čarou jeho osobnost nezíská te. A tím že necháte část jeho osobností civět i nezahálel nebo za udělat tou někde. Tak on nemůže be tak by by být i pro ten ty své bytosti se k bohu dostat nemůže o jenom stoprocentní své svého povědomí povědomí jsem může k bohu jo. No a když se to podaří třebas padesáti mladíku ve dvou případech not tak to považuju. Tak pravděpodobné jakou tak i počet pravděpodobnosti ale bouří že ů v dalších vidí nemyslí a s tady ale dospělých o prošlý životem ani v jednom případu bych si netroufal ty tímto způsobem postu bo. Ten že by se nemusel napřed vyzpovídat asi ta musel by na to nemám právo ne to s nikým dělat musel by ten dostat odpuštění výchovné ode aby mu to co vás jakým mysli ne je tak misse toho myslet že jsem to dělal. A teple pak bych kdybych poznal že to někam vedlo že to upřímně všechno odevzdali tak bych teprve začal tam něco zasívá rozumíte. Takový let ale tak těsto nedá své ku udělat jako u toho na. A kdyby to bylo to dítě malé tak by se dalo okamžitě bez povědět beze všeho jenomže kdyby to převede na tu vyšší bude tak do zabít rozumíte jediná leže by rozdat kdybych dokázal. Aby do od ve do z tohoto světa proč to dělat nebudu toto on říkal pod o děti on nevedl do království božího. Když jim patří království boží k na ale je tam v v v ještě neměl byl on nebo ukazoval příklad takového dítěte že ano ještě nechtě při ve že příti ke mně neboť ti říkat nebeské když budou co takový jak tří z toho takový říkal z nebes v. Ale. Ještě tam nebyli ano je jejich tam nebytí jako by bylo jejich ještě lépe řečeno protože nic nestojí v cestě na ten věk. Ten věk neudrží tu tíhu toho poznání tíhu. toho přechodu bych řekl tyto ukazuju na příkladu vám ten jiný která um člověk z nás světech protože si to o závad moc přijato tělo panně a umřela tam žitě dobra sto procent neměla velice děl nebo boby oka ukázat ale dopomůže sv. Český budovy svým zemřel o nebudu jmenovat ale ten si zamanul že jsme dítě povede k bohu a jasem ještě varovala noze no o lidí ho varovala nebo cenná říct a to dítě z aby byl aby do pravé sval smyslu že ho nechal na duchovní cvičení jenom protože ho nechal to cvičení je ta teprve sami dost vysoko tak se s tím také soustřeďovat tím že ten proč tak. Dal ve dvanáct dětech v na co jsem šel ne takže nemohli říci vůbec příčina smrti nic. Zemřela na duchovní cvičení. Na vznešenost poznání které neunese ten organismus ale domnívám se že toto jsem dostane pod ruku do z tam kde by zanedbáváme nebo v do že rozum kovy kteří jsou s to pro nejde začli protože kdybych kdyby kde nestaly a nese by to jsem nad sebou tolik mýtem a si myslím že to tedy tím nám to nejde tam s ovšem musí se dělat to rozumně tak by moč nerozum dovede tam jsou stravou ve lid. Mnoho pokazit či člověk svou přirozeností jak nám by mohl dosvědčit táž není zrozen toto vysloveně ve věta skok stravu od do pozná časem rub o nosem vnitřní rozpoložení on nemá ba chorobně onoho tu na tu bylo do protože to ve z není ne a není prostě rození vyložena ve z am a kromě kromě v je pravým zubu to jsou ty stoličku ky taky maso pravé zuby že je mně že. Nás je stvořen vytvořen nebo v tom s tady ze se nacházím po čem trpěl z mi černé stravě ale jestliže on si za ne ne že by měl bede za svět. A je tam ten pravý duch to znamená nezabiješ že si svítící ano nezabíjí. Tak je to velice povznášející neboť on se přikáže být ne vlastně modlí on vystihl vyšší formu modlitby kterou jiný člověk který si ji co musel zamane a co mu tu známe vizte že by věta že toho maso. Ale von se toho co říká ano ocet toho od říká ano jestliže on v tomto duchů jako jiní let tak ona stylizuje svůj život. Velice soustavně to znamená ona ho pozměněně z přijde prvního života na život který poslouchá jinou ab tolik tu než své vlastní budila chtíče na tak dále není přírodním životem čili on se dostávat do úrovně to byste se musel se o před žít na tomto při sto z od se dostal do úrovně jiný zákonitostí. A je tak také posuzování a může odtamtud vyrazit daleko z nás ne na další cestu než ten maso jíte. A proto dejme tomu z jižní části ním kdy ježíš vírou ve věta tří po stali ty největší otec si indičtí ne ze semen šankara čas a ne tam dal s a ta. Nový době třebas ní. Ten známým a mahariši to všichni byli ve věta z ano a je to způsobeno opravdu tím že. To vede vlastně vyneslo nějaký stupínek na něho bylo snáze stoupal nahoru ale víme zase dobře je že toto není ve věta svým neni původem indického ducha kde je za svět bodem tam byl s k jeho ducha stavět si řečí deska po osy devadesáti mnoho miliónu žilo indy ni byl za národ který žil před indy indy to byl jeden te. z původních národu který tam žili předními kdo na čem na jiných a tam vede to je. Ale tak to je od dostal vší než jakou mají indové že činy můžeme říct nad i vy také váže když si jich nesmírně vážím taky protože jsem se v předškolním věku nestát šel ba co a maso mně taky ne pod a tady jsem přes ten věkům maso nepoznával. Protože jsem tedy žil velice úzkém společenství zvířaty a když že jsem se dověděl to z čeho to je co mně dával jsem tak tento odmítal že by to bylo neoddělovat událo jsem to od od ale se vede do od tohoto jež čeho to je ze zvířat kteří jsou moji bratři tak se to odmítl jíst rozumíte se maminka s u to musela trvat jak projevová čech nebo tak ne stravě abych to měl. Ale nemohla dělat třebas u smazat co v tom vešlo jo. Ne za to říkám jenom proto o tedy za to maso moc neměl o to bylo velice snadné a to říkám vám protože to bych to od rosy do těch šesti let v s s tím ne do se v ní. Šesti asi. Že dodneška na sobě pociťují že to bylo to bylo kladné období neboť jsem po si nedokázal činit se zvířaty který se nezabíjí rozum mít a jsem své bratry ne zabíjel a bylo v je to proti cestě divil jsem se lidem proč je za vidí jak je může jist jak nemohou když toto kde vědní pro nové jste kterými si rozhodného výtek viz světici ba a jsem z povídá not tak byl jsem blázen a nemoh jsem vás v tento byl. Než nemohu nic třebas tak mu nebo třebas kůže. To mně nejde kde kupodivu kráva jíst. Že to jako zval a dokud tuto svým podstatě dobyli maska on se nikdy nebyla obrat tak víte ale s tím ku před na nebo s tím toho jsem nebo s tou slepicí nebo s tou husou jsem si ty dal kdyby řeči dodneška rozumím jako češtině ne to je moje další když mateřská žes než či ještě nad jsem to stačí ještě je na na a tak mně promiňte že nemohu to jíst ne je to nesprávné protože když činnými maso tady ve toto. S tak jenom je to připomíná to někdejší bratrství rozumíte kterou jsem dávno zrušil tak jestli tam od duchovou jakým ve věta z nejí maso tak si že to velice povznášející si myslím že ta doba těch šesti prvních let byla pro mně taky s tím tou důslednou snahou nevraždí své bratry dělat velice důležitá a jestliže tak nebudu k a. Nebot takový kali vám to dělají protože nechtějí nežít ne co oni přátele tak si sebou časy to jakoby vyčítá on ne. Protože oni na mně vyčítal taky hledí jakým doma co jim to nemohu ustat du žen žen ale co si tam z toho velkou radost z na toto se do že svýma do po dlouho du ano. Pavel poroste se také oni říkají protože jen ten vznešená z mýho víš jít k. Ona ona z toho z toho o to co se s to že mám zapsal jsem kometa kde mu zraku tak jsem nabyl celkový dojem ne a na ten takže z za dosti pro měla o tom tak že on třebas je přidržuje buddhistické mám rád jo. Totiž že buddhismus jak vám známo. Napřed jsem byl takový češství od nebo naříkal nebo co by si že to říkal ne. A a z toho vznikla no a tak zvaná malým vůz s a. Potom s časem se to zbavit příliš pravé při které z toho nevyvodil tak zvaný velký sv a on tam od široké cestě mluví právě z toho jsem to poznal že to asi tak myslí el tak byl ten ne malým bůh z to byla nauka která spočívala na osmi základní bodech buddhova učení a na čtyřech hlavních pravdách které. On poznal v své nirváně. A kdežto ta ten velký vůz s ten spočíval na tom ale ještě k tomu tam tedy z muss která ji tam tedy z mus a ještě k tomu něco přidáno janem ještě bych měl ty pojmy vysvětlit nebo z not se vyznali v tom ba do van do on to vlastně vzal takže je buddha a vám. Od tu svou z ku vše dost co do došli č vznešených tak jako tomu první pravda existence strádání to znamená existovat znamená strádat potom byl pro to aby se ne tady tisíc stávalo ale jisto potom vysvětlíme co ona existovat to není vůbec nebýt ale nebude to je to vidět co. Tím příčinou strádání je touha která jen vzrůstala při své úkoly nová. Že napřed touha totiž je na s mně nová na tak dočasné cíle nemůže být nikdy u z pokoje. A touto nespokojeností vzniká připoutanost tomuto světu. A koloběh životů o to se tomu jak buddhismu tak ve tam ty mu prostě celé učení indické. Ježto kdyby to byla touha která není z vás na s to s těmi zájmy světskými. Upíná se duchovnu tak by nebe zda ke strádání pokud by byla v čas. Abstrahovat na to znamená s konkrétní představy lidské se měla ab přešla do tou si bez představ v tom přečtli pravda tato zastavení strádá i jez učení touhy. Samosebou jsem od chvíle neměl žádnou touhu která aby z za o do tohoto světa že to to je konci te ten pravý smysl zastavení protože jste toho že by sebe nepřestali tomu i s jinou než která be je někam do tohoto světa on to taky tak musel vykládat čili. Bečka nebe od toho kdy jsem se zbavil a před kde i potom věčném životě aby byla do určité míry uspokojena v tom smyslu že jsem věděl se mi z na s jenomže jsem nevěděl jak ten stav těl jeho vědomí spoje nebo s věčností mohu uchovat. Ale jenom jsem měl zároveň vědění o tom že ten systém jak se oděla se doví to jsem měl jistotu o tom znali. Z jisto jsem a abys dostalo několika ve jsem věděl jak na to nejde to od pase na tak per o rovni jak jsem byl schopen pochopit nebylo to vědění úplné prosím. Takže z toho usuzuju že extatik třebas typu a to vám nebo ba koní bohu dělat veliké chyby. Protože staví na extazi která nějakým způsobem k sice z osobuje jeho vědění ale jenom z nás tomu je to co to u toho nosit nic nového nevím ale za to jsem předtím tam vstoupil se svou existencí do první extáze a ta existence se z nás to byla do věčnosti. A se proč věřila se o to rozšířené vědomí ale ve ted ten takže konkrétně nenapovědělo co mám tedy dělat. A za škod cesta která vede k takové mu ničení zmaření velitele touhy tam při stády či postup na stavy dokonalosti které jsou opsal že mi to zachovávání u o do tam do prvého za a ona mu to ji končí. Bez splnění na při buddhistické a její vrátky to bychom se musel pro o by to je vlastně stalo pak vždycky s co pod čem říkám stylizace života. Tam musí by zachovala co taky přejdou. Aby káni ve třetí stupeň vyvanutí tomu co je těžko rozumí když to takle řekne vidím slovem o to jest je co jim to vyjádřil je prana přesné. Kde již není existoval rozumíte ten nirváně ani v tom nic v tom stupni mělo vámi vám své stupně pak nebylo moje existovat. A existovat tak pád je či tam ale podstata ale po člověku by tam be tak ta tebe jsem byl u pán od to mám za chvíli na toho člověka z mu začal pociťovat. Svoji tělesnost a to svoje lidství ano. A v tu chvíli je to potkalo v jsem nebyl člověkem not umíte vůbec tomu člověku to je to neb existovat tam není existovat. Tak to znamená stylizace život tak kterou doporučoval v budu tam. Padají dál než na příklad jak jsem nikdy či nebo jaký znáte starého zákona o měl svou vlastní stylizaci. Života a toto je s paní bude zajímat o protože o to tak nějak měla tak říkal nezabíjet žár be o žil ve od o na první z těch pěti. Ale tak důsledně že ani žádný vede tak nás byto nedotýká. Vy to je to nebudu převádět jak důsledně on to na to oni pouhá a s a poutí a vím co o to a a vším co tak toto tělo ale za říkat nebo tak to je nezabíjet žádného život od a dále bez sahat nad si z ba je to pochopitelné. Nedotýkal se cizí že musíte byste že pokora a to von ba kabale lidem jež mým o které tam stal tak to střední cestu ano. Be atd zajímavý žal aní o z toho za takový těžký hřích lid paní tou temeno o tom špatně no a o potom nepít od toho a za těch pět základních bodů stylizace ho. Kdy za vždycky je takového rázu aby ten člověk op dokázal soustavně jich a ne ze sebe když soustavně vychází ze sebe taky naděje že nabude s tak něco o pod k a. Protože není možno vyjít do prázdna musí se někam vystoupit nějaké ani cit i tam na nejvyšší a ne nějaké z tak s tak libé své mylně domnívají že když duševními projevy. Projevit duše která je schopna pociťovat je radost a on říkal nikoliv neví je duše ale. Ale jedoty ji a nebo tam jak se to pro mužského nebo říkat a málem to dycky a vy to. A to znamená tam ba je u mnoho by ten o značný pojem ba je to zákon zákonitost. A nebo také schopnost lidská. z zákonitosti obecně platné vybírá tam co je schopen ten člověk uskutečňovat nebo podle čeho je schopen z ti. Takže dejme tomu když mi jak se narodí prostředek volit takže mnoho na a začneme ho krmit. Od svého od ji batra samému pobýt začneme mu ukazovat tento svět on co mu to smysly muss sami přednost tomu že. Tak on na sobě probouzí ty části karmy které jsou místo visí s tím ji s ním s tím věděním a tak dále tak se v něm rozvinou střediska která způsobí že mu chutná jíst postupně domu na v čem vás spát stále o dospělému člověku ale ne v sobě vůbec ne oživí střediska která nesou. Mísí s tím čemu říkám o to od li z mu svět na to znamená osobě oživí všechno aby mohl vých stát automaticky aby aby mu to o co se aby to nebylo na zda ano v že ty projevy duševní v něm nejsou vlastně dušeni podle vím plody duše ale. Nýbrž čelem pro by je tak ho za ne na všech a od toho co člověk v sobě o žijme z zákonitosti přes o je na. A jestliže je o že je málo. Tak je to jeho chyba nežije na to no a je těžko myslitelné že by se z tohoto světa dostal někam či jestliže něco dělá pořádku v tomto život. Jestliže to něčeho je čím je zaujat bych tak řekl né. Tak je větší naděje že do za přejde na oživení dalšího automatismu. bych hned při činnosti řekl co si představuju pod tím oživením o tom o ty z mu v je protože to co o z že je to ale tady potřebnost to vám vysvětlit. Zatímco o tom že musí jednat se týká jenom člověka že oživuje a potom paty z ky prosto co všechny vnitřní řekla za toto všecko. A za pomoci jedno stal za pomoci stravy a v a dostat za pomoci od této síly vně ve vzdálení šakti. To se dohromady spojuje a dávat to vědomí od tohoto světa zatímco ten toho a toho si musím na oživuje jenom všech ta centra a ta nás spojivým s tímto světem přes tělesnost jenom přes tělesnost nikoliv z někoho jiného tak jak je odstoupím od z toho toho. Vědomí tohoto světa ale abych neztratil vědomí jako jsem to sto tomu co jsem. B odstoupím celobytostně od sama sebe lépe řečeno čili ode tam se nějakým způsobem na tom těžko i to je chybné od od tam. Prostě přestanou patřit sobě ale zůstanou vědomím tak celý ten o z síly se nezastaví proto mám když jsem ži protože to pořád dokud jsem činný tak v domě proudí k tomu se dobra. Ale on někam musí proudit on se proti docenta tam nebylo z oživena druhého automatismu od toho vůči sobě. A ten tu ba vlastnost to není žádná vnitřní se ve jsem takový no to tu vodu žes on člověka s tímtéž automatismem mimo toho člověk čili kdybych oživovalo tento o to typu sobě třebas tím že tady u neboť to je pro nikoli č nýbrž to je kromě modlitby. Si že to je stav tedy řeči jenom aby výrazem toho s abu tímto stavem ve vás musím do určité míry ožil atd o po mat v je pokud to o aspoň nikdy trošičku ó ano a tím bát čím účast svými u toho vědom širší pospolitosti než. Jakou zažíváte sami se sebou tak to je asi začátek pochopení toho o tom o ty dvě slovy slova karma takže on vlastně objevil zákonitost. Zákonitost ale nikoliv jenom na úrovni takové kterou my známe fyzikální zemi která nebo do ko. To ta ale z těch schopností lidských jak vědomých tak nevědomých nýbrž on obě bude zákonitost byl vybraným ten se milovali která je jistot o nad tou to zákonitostí pro na něm číslo jedna ano jdeme to zákonitost číslo dvě. A která se nemůže dostat ke slovu dokud jsem z dokud patřil sám sobě dokud jsem s vůlí. A víte dobře z toho co napsal o buddhovi že on v chvíli zažíval tam nebyl vůbec vůli že vel považte jak se to podobalo jsem vám to jako řešení či oni tomu jsem vám řikal vo sedmnácti letech svýho života. Toho jsem do on to muss snažil od toho abych získal poznáváni duchovní. Aby se setkal vědomě věčným životem ale vůbec tomuto nedařilo a teprve dech kdybych radí nová na toho jsem od než na mal něco činnější než ne ten nával na toto poznání a to vyvodil z toho praktické že malinko po u že to jsem nedělal před tím že on jen ten systém askeze pojedl víc v tom okamžiku. Začal mít něco na sta to bez před tím neznal. A v tom úplně přerostlo přes hranici dosavadního vědomí takže on nemohl přitom stát on se musel s sebou. Nedejte za stát hle pochopitelné jsem byl taky ta tresty o tom aspoň se o oni opřít ne. A tam se starost o o na ono takže měl dojem že nastalo úplné vymazání jeho existence jisté mal jak jsem vám líčil chápete to asi zažíval. Ovšem mon zažíval daleko dokonale života a víc jsem se a toto vám o tom vymazání říká a to bylo na samé ho toho vymazání tam cesta tak jsem za a on se zákonem. Proto neuznává mohl nýbrž zákon o tam našeho pravdu a on zákon nový a všechny podmínky k tomu jak se na toho pána ona výší o dostal on je ale popisuje je. Jít i pro tu osmý jinou cestu to taky řeknu li co on si myslí on jistí o to mně ještě v době před kristem co tak obecně tak aby člověk překonat sám sebe aby se dostal na sebe aby nezůstal jenom pro sebe neboť. Za dno které stává pro sebe samo není do pudy zasazeno tak dále to oni ty ne že ano. On sat na jednom nové vůči takže když tomu o zákon mu. A o mu jenom od že mohu toho svého poznání to všechno na otec se nad tím nazývá mýma zdání neboť tam neviděl tam ho pána boha svou sama. Žádnou představu nic za ho co to tam nesetkal. Takže všichni ostatní tady o mat pod nějakou představou co on ses ten bůh ne existuje on tomu stane li. Kdybyste viz povídali tehdy proste na ten tak že se na světech tak by tam taky řekl ano bůh je beztvarý ten to není žádná vlastnost to není ani láska. Ani ani dobro to je prostě věčnost víře nějaká věčná li ten a tak on nechtěl být proto proti bohu. O chtěl být jenom proti představě o bohu o které jsem říkal to jsem často pranýřoval že totiž se mystikové přestati stýkali jenom s představou o bohu pane potem. Toto nebyla možná přesně vůbec setkat dokud měli se tam o bohu že pádným stála mezi ním mezi nimi a mezi tím bohem ano.. Takže neřikam že ta představa o bohu je chybná o na zprostředkují něco málo. Z toho z věčnosti do věčného života ale li se a co se na se do vejde tak ruku dál od potom říká z od prostá tělo duši na prvky elementy aby se osvobozují znamená pití a mám rozumím rozumíte jako ten ten schopností. Ale někam ji mnou ne aby se osvobozují a jako neviditelné. Sto do tak ode žita na pána stoupající z vody získávají svobodu pallas o stejnost. To znamená jestli třebas jsem teďka člověkem vášní vím od potřebuju chlast ta nebo na co všechno potřebuju jo. Tak na je tomu budu po smrti tak tato kama a stává se uvolní tím jsem mu tak i toto tělo tak nebudu moc být ano a ona bude svobodná po vás tomu tam bude pak oba ano ale nebudeme se čeho opět a jakmile jsem na des jinak je tělo bude z na ve je tam zase protože do to při nábojů. Který bude sice obava mně věku nemám nosit dala no ale jak nebude zase nositele tak zase nepodal o stejný ten rama tat avšak st oni tam panem tedy onu karmou mi jako říkat který vytvářejí který vytváří. Nový život. A na svoje vana všechny se na bytí převtělení se karmy znovu svět not su jiné již n. V kombinované bytosti dávají jednou duši jiné bytosti k této převtělení. myslím že to na ten člověk o buddha a za převtělováním daleko znamení její než vedánty st. Oni si mysleli že jeden člověk přejde do naší že to bude zase od vůbec ne. Bychom by byly tím čím jsme byli minulý život tak to velice snadnost komet. My ale jsme kombinací no a tam kdy ten toho záznamu jednalo dětského je ekg lidského který člověk v sobě. Ba k sobě nejenom to co je podstatného z toho minulého života ale také mnoho sto let ve podstatného tomu rodu do kterého. Takže to kombinace toho vegetativního prvku u z s tím věděním tou vědou a mohu postit a skalami a tak dál jo to jsou vlivy z mých vtělení v takže to člověk nový. A jestli si někdo kdy jsem byl tím neboť tím tak to musí říkat opatrně an protože dopad jenom do určité míry. Takže bych moh se z ka třebas z padesáti libý kdyby také byly tím čím jsem byl minulé taky viz čisté hlavní něco vzal a tak vám on to všechno s v trnul tuto rod tak chci osudového kola bytí o chodem. Oněm znázorňoval buddha původně nebyl nad na pozici od otcové je vám kama. Protože pozdější způsob znázorňován nýbrž on byl nadále oko koho nikde neznáma neboli budu začátku jinak než jako o on o sobě říká jsem okolo spatřil a tak to by si dva všechno všechno chce aby se u li bylo by to by se rod nějakému konci nějakému výsledku věčné. A von si myslel že u rychle mým toho otáčení toho volá. Se překonají četná vtělení a tím se dostane člověk ani. Všechna ta zničit tento koloběh točení toho kola může on ve a tak a který dosáhl měr vám to zamane ale moc darovat toto točení jo no protože může přenést sám část toho pokud nebo o všem co ve o že po tom jako on na to nejde li po že přednes část toho. Svého poznání na někoho jiného a tím se to o v tom člověku přestane točit na to by se ten člověk v sta a dovede to a ten člověk to musí potom stát pro proto na těm o schopen na pokud taky tam podstata buddhova všechno je potlačení který touhy doby a víte ruší jaké v ní. Tedy. To je ten to toho toto tato pravda takže na též do nejvyšší pravdě. Takže aspoň tuto toto nejvyšší pravdu tady před vámi dost pracují ó ano. Že my nemyslíme nikam jinam než tam na ty konce na no a tam tato do ta pravda byla tím ještě rozpracována do osmidílné cesty. A. Tato cesta bez ke zrušení stáda jsou to její stupně praví na ano petr na dne by tam tento vstup jale ve první část toho zákona a ne on říká a když se se vyjma nic o tom li mu je oživit a to vám mu dvě nestačí aby se na ní. Ses soustřeďovali jednom nýbrž musíš také mít správným na no ano a to je vlastně jediné co tady dělat nese li si myslím že propaguji správným na no ano. Ovšem správný názor to je opravdu názor on říká kdy nestačil za druhé je pravé rozhodnutí. Si že byste zůstali toto konat tou shodovali se s a neoděli z nevyvodili z toho správné rozhodnutí pravé rozhodnutí tomu řikam jiný smysl života od chvíle sledovali ale tak je to. Zbytečně nabytý praví názor za třetí pravá řeč. A tohleto oni buddhisti velice pečlivě nebyl žilo a dokonce hlavně a ten buddhismus nemluví zbytečný ten mistr zen buddhismu se mluví v tak v. Že tomu nikdo na protože on jenom pravou řečí. A my že si myslí že pravá pravdu ale on to oni rozumí tak bych řekl kdo tyto přehání. No tak se však zas do pravé jednání. Na domluvil dal proto v jednat s osobou všechno uskutečňovat uskutečňování toho co tak myslím. Za pád pravé žití všechno to se musí spojovat je ten pak života od ano slovní tam ale pravá snaha ty jsi cesta. Poměr pro v to je vázání veškeré touhy a najednou praví o něco tady nám vykládá o pravé snaze prosilo po vy víte to nesprávného je s protože se musí viz li se ta touha nepatřičná a co je to touha patřičná. Ta patřičná touha která je dovolena ta je ta zatím o by na to ram bavil rozhodnutím rozumíte jistot takhle u stupni to tu to dělat svýho not tak to co zbyde. To není toho a v tom lidským slova smyslu nýbrž to je na vás na ano jak tomu rozumět. Pravé rozvažovala v to znamená on je dokonce proto aby se o věcech uvažovat aby to co člověk do na tak neskočil. Možná že by se mohlo říct z dnešní způsobem pravé meditovat není to v rozvažovat o meditaci o že to sto tu poslední ta poslední od ale rozmnožování je na tak jak je těchto principu které jsem na dávat před tím. Rozvažovat správně ano a konečně za osmé pravé soustředění ducha to pravé jsou tření duch ba pochopitelně to v indy nedosahují nikdy jenom tím že by ten člověk sice nastat zase nějak z nýbrž za pomoci mistra v to v evropě. být zastoupeno nějaký v ní. Duchovní cvičení nebo nějakou modlitbu která není z toho člověka ve ten druhý kovové za otce. Sk. Příklad ježíš kristus ten dal svým učedníku otčenáš do ruky. Tak to je be do vy který za to to je vše krista el toho an ne bylo v nich oni tím že plně li. To byla je a do tak mu mu vše na ten sledovali sebe nýbrž ježíše krista. A tak kráčí po stupních osmidílné cesty tamas se a a a a perem tu znamená mistrem a pokračuje do. Bereme existence do vydá do stavu a nirvána a teď bych těla je li v attosa dostat tomu co proč to všechno tady vykládám. Že tak jak vám to tady vykládám této původní ji učení něho ale sedni na já. Ji na vám jaké ji na na a tedy malým mus co nám do češtiny či úzká cesta. A berte toto později nitra a na velký mus čili široká cesta. Kdežto toto příliš tohle tak on dovolil do toho vložit or z muss hodnou je do dualismu a tak to právě vidíme u pro pak dawa. Že on božím člověk ženo že je přiřazuje muže tom původně to obsaženo nebylo ne. Ale májá ano. Jenomže je chyba jedině v tom co on tam dělá že je to děla před čas mně úplně opačně než jak to myslel buddha na neřikam než do tam sama a vám toto takhle mistra. Prosím vás. Na tak vám vlastním těle uvádí jednu pravdu nabudu ho. Proti které nemohu jako proti takové nic namítat ale zneužívání v tom smyslu že bych se aplikovat na život člověka který do ten tam není. Tak že potom ten člověk je zmaten vím že tu pravdu snažíce aplikovat na úrovni kde ještě vůbec nemůže být vyžívat. Neboť vypraví vyplývají všechny jeho způsobu života v je o způsobu poznávání oživena a to o to mater z mu dvě a kdežto když se chopí někdo kdo nemá nata o to mater muss oživena o on nedělání proto aby se podivil. Tu soustavu tam nevidím. Tak řekli meditaci tam je to velice a dale tady abych ztráta oni jsem bez to nesnažím všechno lid protože myslím že by to nebylo pro noste nám pak. Tak jestliže jim to dává do ruky jím tak oni se k. Mylně domnívají že na úrovní také jsou to bude mít ty tane důsledky jako umu a dávat ve tedy budou třeba extatický jako je ono ho. Vždycky je takže ve všem pravdu ale způsobem jak ty pravdy tam s a pro koho za ten tímto způsobem se tam je ten základní pravdě kterou to od za že nemá li se tam nesmí v na tam že je to pošlapali ale ještě bavit taky mohli po šlo a si myslím že to jsem bohužel stalo. No. Takže mně ne ve do tam na že je nebo při bez o tom majáku tady ptalo to na to o šel do opakovat mi že jsem vám nejsem pak tři let v dušoval ale do např a tak tak je vše novým do za to tam jako jsem vám vždycky ni jsem tak je z nejí pád je člověk čist bez mně to tak na vody než jak tady. Extase ale to je něco z toho se dokáže to dokáže to čeho dokáže stopy člověk který ještě se mu plně sebe nestal. A proto je to stav který sice ale znamená momentální vymazání třebas do vědomí tohoto světa bez syna dál ale vědomí jako takového čili obě ve se tam vší vědomí svobodnější vědomí než jaké vědomí resp svár tanec viděním tohoto světa. první znak extáze ale obě stane co jiného než ti co do extaze boží než toto ho v tom tam jsem mi vrátím mnohonásobně zvětšené nic víc s jsem tam vložil třebas dejme tomu svojí touhu po přírodní věta kterou jsem na ale opustil asi byla jenom touha. Tak se ta touha převtělila na touhu po věčnosti protože byla tomu blíž než ten že věda které se opustila se smazal tu tou protože ta dycky. S tím vyrovnal čili be tak to není touhy jej na vyšší úrovni takže ne tak dotyčný člověk o kterém mluvím jsem ten tak be potom nebyl schopen na tomto světě mýt touhu. Neměl touhu jenom takovou která do tohoto že to zasahoval od do z toho všechny důsledky nebyl o to na proč by to nebyl schopen jist spát se před výklad. A muselo to by musila buď studovat na and co sis dělat aby dostal je pak tu pravou cestu jak si ji by jak se ona mi tam za ne. A tak dále o dostaly tam ovšem přinucení jsem to nedělal radostí a pořád jsem patřil tomu toho že to touze ano atd vědce buddha kdy není touhu no. Takže pak to se může stát maximálně s extazí ale protože člověk. Jsem nevzdal úplně sama sebe před tou extází proto dříve nebo pod v denním. Z přirozených důvodů začne vymykat kdy ten extáze jeho tělesnost zase se hlásit ke slovu protože el atom paty z to si je nám z se že chce být živé a on ten proud věda od ba je mu dvě a on se cítí bída hladov v v k o to o viz svět a ten na ale na toho o to od vězňů způsobí když ho při po žal pro čekat připomene mu tomu člověku že člověkem že se musí právě tak se za tí. S. A to proto extaze končí a proto ji považuju za toho on za hračku a proto to co se dovede tebe koncentráku rozumíte tím dva stroze nedal dopustit. Dovede že ježíš kristus i považoval jsem hračku správné cesty. Že on za s pravost počal takovou která nebe na přes extaze. Která vedla přes kdy hodný tok v činnosti ve které by člověk nebyl činitelem nýbrž byl by tam činitelem bůh tak věčnost jediný činit. Nebo přes lásku kde by člověk nebyl činitelem i v zase by tam byl činitelem bůh neboť milovat tak i u jaro nebo ukazuje že to je způsob nelidský že mu nevzali tomu řeku vůbec o to si potom do pochválí nebo že za to a přeji mít pocit u co své toho není normálně člověk schopen to jenom něco vyššího v něm je schopno tohleto nebyl ba vůbec na člověka a tak nemilovat to je bůh který. Miluje v tom člověku ano. Protože to jako tam v koncentráku v tom co je to by byla nebyla k o ty doby sebe od zabili sil člověka nejsem statky před tím ta ma že jsem byl du více nebyl jsem o nic víc byl tím než jsem deska pochopitelně nebes ten tedy nejsem ani vest. jsem tedy nevěděl že to bůh kterým kr z miluje tak jsem od nadto odvolala ča do u panny čát me že to všechno napsáno přes na to. a jestliže ale člověk dokáže něco dělat jakoby to vidět v tom nejširším slova smyslu jakoby to nedělal tak to je daleko užitečnější cesta než jakákoliv přechodná extatická cesta. Ježíš kristus o toto vyjádřil způsobem neví je sice co dělá pravice. Ti opravdu ne. On totiž vedl své učedníky za čát o to kdo momentu co je za za učedníky be jak k tomu aby nedělali nic samy všechno co dělali muselo musely by je že z moci boží či to je ten misse aby do ve co dočkat ji prodělat zázraky jak on mu tam moc ukázat této nicnedělat. I učení který je tolik zázrak věděl víc než on tak se praví větší než on jak se praví tak nedělali nic do se s věděli že oni to děly a ten ježíš který byl synem člověka tak že jo neboť měl matku pozemskou ten k tak i se o na zájem menšího než je od a proto o sobě tak mně říkal že nic nedělal. Všechno z moci boží otcovu ale že v tom plní jen vůli že vlastně myslíš jenom jeho vůli jenom takovým prostředníkem vodit cení domem. Z jako někdo v či takovou nějakou silou kterou si bere z při do bylo se někam odevzdává asi tak nějak ne to bralo potřela se to dával lidem takže o moc správně si že stačila k tomu aby se zázrak stal na to to věta víra tvá uzdravila vůbec nebylo třeba k tomu to od ježíše nýbrž víry toho člověka říkal on tu máme věřit. Ono on totiž musel jenom navodit bez smyslu to muselo být protože on věděl jak to navodit ne aby tam dělat začal vůbec fungovat musela být víra dokonalá od člověka jinak toho kde ho proto on na zakletou nedělal zázraky protože tam byl domovem ba nadobro po zas jeho syna. Nemohu děl na jemu tak je dokonalé nedůvěřoval taky tam nedělal s a a to co potom dělat protože to mu mám v že ano tak to je asi jich. To ten začátek pochopení se to nic nedělat ovšem tam u ježíše krista to všechno vykládá obrazně. Znamená oni dělají zázraky. To je obraz dělají zázraky tak do spal proto o to mně vůbec nic není to je pro obraz kde jsem to pochod do toho za tak a to bylo obraz. Podstaty věcí kazí sto ke co ten nebe abstraktně jestliže než být jež jsme vědomí spojení bohem tak bez níž nic na. jsem v době od chvět těch pět tisíců nic nedělal a vší mít tím na mně baví říkali. Tak to je boží. Že i to tady let než jako my nýbrž na tu oba a tam děláš všecko možné že to nestačí přicházíš jednoho bavilo bylo atd pro na tebe míří ty se nebojí dokonce co je to za ty dostával žádné rány ty nemá hrát je neváží zen a jak to se nemá stal jak to ty všechny na pak smí kladli. Že jsem nebyl činitelem tak jsem taky ne existoval tam prost smysl ten s ano a proto je měsíců tak je vám to tím nějakou skutečnost se to ne existovat be tam tam byl ten činitel rozumíte tam byla ta jeho existence ale všichni viděli jako činí které na tom nezáleží mistr tam nebyl. Co s tak jak jsme tady do podle ne co vlastně nač ty rosy přijel bez přes tělo z koho ces toho jako cestou o a mezi cestou s tak je to on ses tou která je překonal za okamžikem čtu po ježíše krista tak tento svět v oni totiž č v v v v v i do říkaje jež je. A tak jsem nové a v v paži taje v v ne bez jede době kaliugy a vy a ale vy tak usnadní cestu. Tak i mám též si říci jakým způsobem než když ve mně to přes v v v a protože na to co přečti za napřed kde jsem a to byla přes tak je velice těžko pád nám nebo proč to všechno se duchovou dostával pomocí extazí. A když je nedokázal své nad tuto úroveň když je no. Tak to měla za následek že u těch extazi ustrne v tom v takže i nejlepší třebas to co v kdes jeho národa vše co je dál než do extaze. Ale taky tak by pavel bývalý šavel ve škole je ne takové škole a při považovali za velkou čest že ho dostali do extaze. A on se taky tím netajil že byl tak jsem vězte zažíval třetí nebe a že tam to vůbec ne řítil z svoje těla neboť říká že neví za to bylo v těle nebo mimo něj ne v. A to byl pro chovalo který před dosahoval například židovské na a v v v v v v ve starověku s be tam prosimvás z vím k v. Například henoch melchisedech tedy až. Ale to předá spočíst na prstech jedné ruky a co to byl za výjimky dobyli partyzáni. Kde li opak z kou poslem tak z toho třebas u henocha. Ti be do pod to dušičku ženo v kdysi jsem se třebas u henocha ale be. Jako všichni ostatní židé šli tak zvanou existenční cesta existenční cest el misse toho po na boha můžeme chopit za v u z mít čas v podstatě se nemít i v indy i všude jinde při takové nejsnáze pochopitelné. Však si ho ten a to je z láska poznání anebo existence sat čit a nám tak indická v ven. No a z každý šli je nedokázali se jinak chopit boha a než č jeho existence. Proto je že by bez začínám složením svět tak to znamená s o by dale jen. A to znamená začátkem existence se kterou se tady seznámeni. bych ještě to jenom malinko něco řekl. Že to co je tam líčeno v by byli ve starém zákoně jest o co je opsáno slova. Z bez do po tam zk když tu mu. A bavil se s u mez jich neboť tamto temně č ve vjemem stavu vidíme napsalo několik tisíc se před těmi židy ale to na věci nic nemění že totiž když to opisovali tak věděli proč. Věděl že to nějaká skryta pravda ne tak je tam sám v ale es je tak pravda v jakém smyslu. Ty události ses tady při by je přečti šli ab půl miliardy let v a každý národ který do opisoval tu dobou před čtyřmi a že on neměl dělat. ho v ale bez doby psí si způsobem přivlastnit. Takže že ti když mluví o adamovi a tedy je el tak je nekladou nikam dál než na začátek své osobité kultury jako bych hned od odtamtud začali židé protože nás to je symbolická hříčka. Toto vědomě dělali všichni národové i ti z li si zachovali z doby. Když se podělo je nám nejasné by potom co co to vlastně dělo tam kde ani které nad ním wu by bez těch že miluj viz tu které jsem za za to krát co co postu mohu to. El že totiž po stvoření nebylo hned v takovém stavu jako je dneska toto stvořené je prodělávalo obrovský vývoj to proč nevíme dneska v barvy na zem do tance. A že tedy že když to nevyvedlo z druhého v že to je je čemu za dálo že ten člověk je vlastně takovým posledním květem se to dostalo v tom vývoje rozvoje toho stvořeného sbe na této planetě. A jak ten nevypadal než se ocitl na zemi o to mně zpráva přitom povídání orání. Což nebylo na zemi oni tam přesně píší kde ten ráje bylo takže to bez kam můžeme přímo na mapě kázat na mapě fyzické mapě. Naší zemi do tam tou vrata kdyby se tam provedení tak tam kde ten ráj jako ty řeky co tam řeky me nová ji né. Ale v. Ve skutečnosti si pomáhají se teď svým prostředí ze kterého vzešly aby tím o vůbe měli starou bylo svého rodu. Takové ve věci se tady ve starověku zásadně že často nevíme kde co napsal. To nebyla tedy vy sice nevím tedy do něco co protože vždycky to se připisovat jakému velkému vznešenému oporu. Aby to dělo při aby k tomu každý věřil. Tak teď toto před že by to pro ni lidem co o z podívat joze sport a tak dále nebo dokonce mojžíšovi který to jako napsat nic jakost bez ze svazků s po mít v. No a tato po mým důležité tomto že i tam zachovala zpráva o tom je ten člověk původně nežil na této planetě. Než je na žádném místě nýbrž žil ve stavu o je z atd ten stav rad tam dost duchaplně popsaná on. Jako stav ve které se umíralo jako stav ve kterém jsem nepoznávalo to poznání které oni měli ti lidé. To bylo stabilní o se nám všechno neví i bez ka jako stabilní protože tato pro veta pomalým ku kupředu že všichni přes daně považovali daný stanou společnost a okolnosti ve který žije na stabilní pád který se nikdy nebude měnit tak my jsme se že oni na to šli stejným způsobem. A že se považovalo ten pobyt zraje se považoval za stavění. Jenom že obaly jsi k tomu vysvětlení těch pochodů malý z mém jsem měl jsi když si měli pomoc dualismem tak museli proti bohu postavit dát byla pak musely o toto nic dobrem a byla z to si ze zlem jestliže tohle to udělaly což je tedy. Tak asi řekl bych přijatelný způsob a tak věcí výši žijeme dualismu tak to tady proč je tak tedy žil znali kde od je tak tedy že ještě hraje na pokraj tebe dualismu to tedy tat u tedy ptal člověka lid či to bude mu teď to nemůže jinak pochopit nedbali s dycky o uvědomte si to že to bylo co na propastí ne ab pro ho do beze nedělat se vůbec bez děravé lidi když se tam někdo měl číst a psát ka. Ten to přečíst ta v tohle to. Ostatní neuměli nic č. A pro tuto úroveň to do to nejdeš nižší poznám jakým vody po tři nevede to bral jež ale se to všechno chápal dualisticky ovšem že to pochopí dualisticky. Tak to v sobě jista nebezpečí že totiž par o tuto vymklo z rukou a nějaký abela mu to tady všechno pokazil všimněte si že ježíš kristus když říkala podobenství o rozsévači který zasel walt dobré semeno a od tam potom vyrostl i koukol a když se ho ptali. Jak jsem to vysvětlí vše co to je on říkal zří duch ve si přišel ne. A zasel tam ten koukol. Tak asi to jsi mi dal si při tak to je ta jakože tomu dával vůb to protože to uznávali v kristus. Ale když se podíváte nakonec z toho podobenství tak se dovíte jak to myslel. Že on říkal tam jsem to tak dobrou no dohraje svou roli popadl dali z mu posledním soudu je ten v ale musí přestat a v čili je to funkce. Která během celého dualismu během celého zasetí vizte stvoření musí fungovat. A jestliže s tolik ne potřebují jednat postoje proti druhému jak to vidím bez ten světě tak pro to je to tak jakkoliv s k i popsáno protože je to vysvětlena obrazem tohoto světa. Kde láska stojí proti nenávisti atd tak všechny dvojčetem proti druhému be po se za ty pojď se doplňují. Taky ale zastávají jinou funkci třebas ženám ne to jsou také určitý páry dvojic v k a když jako jsem třebas neberou občasné el tak se před těla e zastávají dvojí funkci. Ale této dvojí funkce je nebylo ještě v ráj zapotřebí. Jednat tam tam neměly funkci rod rodících lidí kteří zrodili a je to otázka dosud otevřená již be to vemu zdali to blažená a protože tam v tom hledali s kým textu napsáno ženou a může se zrodili z vědě jak. A to byste by znamenalo el proč zase z pro od ba v tu zákona vysvětlit do tam o pro tak tady je. Čili on je to tak tedy by dělal jsem pro třeba z toho adama tou je po malinké před ustání podobali z mu do dna ne funkce člověka a s touto funkcí člověka od to souvisí také na to jak ani z ovoce poznání o za všechna byla připraveno i bez strom poznání o to tedy dneska tady na tom světě mnoho věcí připraven. No dnes ještě nedostali řeči vůbec bez je ještě ne oživily a tu jsou. Tady pořád například mluvíme o ho o pro ty z mu číslo dvě ne. Je tady dokonale připraven jedna do tam do každého člověka je tak by trojí program který je zatím vysazen aby je ne na ten první program u bez to nevadí a o be kde je ne v jen ne jak v je v nás proč o teď jaký způsob oka šlo ano a to je spánkem že my totiž vstupujeme na okraji v tohoto ve to o tom aby se mu tím že bez tam ku jsem nestane tam ne o jít no o bytí jako ve dne že. Ano. Od toho abychom byla šel jsem z tu spor co všecko o po ji zdraví. To všechno s tam pro a potom od dycky vím protože to řídí jiný automatismus který bede nefunguje to by byla abychom ve nefungovaly jako ve spánku ve než k ale tam se teprve na co čát ku o že by to potom o ty z mu běh a tak jsem stávám. Možná že jste to někdo z vás zažil myslím že ten jež každý se tam setkáte člověkem který je neni. Ještě a když si v rozumíte to třebas v ran jsou to co třebas ani ty mít aby si si mluvíte klidně česky a když si to po tam hlavě srovnáte co jsem vám tam s tím říkali v tom snu. Tak si to vědomí že to byla třebas něco nového co se při nevěděli a s tak ona tam kde nám tato vaše či ještě na takže se potom po tím jak jak jak věz je měl česky když ho fakticky česky neumí. Když totiž v tom snu máte schopnost obsahově myslet a tu schopnost máme tady me zenem v když například kdyby. Učitel na nějaké škole neuměl obsahově myslet tak by vůbec neměl ten od in který je učím podle kterého by mohl vůbec vyučovat. Ten musí předejít své žáky v tom že oni si to musí všechno odříkat sto musíme před tak jak naučit slovně a on to ví. Celistvěji oživí v škol z jez může vzít jsou v něm obsaženy. Obsah všech je to čeho neumíme třebas v toku bez bez prosbě lidí nevíme ho použít než kdy stačí nebe obsah tak na to uteče. Asi jako ještě do nejsi vědy třebas jaké si jazyku tak než oslovit toho cizince byl citu tak on tím uteče že a tak tady taky v ten obsah a nás je to občanem ještě asi beztak ku když se přesto máme do funkce toto mateřské funkce toto mat ty z mu dvě. Tak u mine všechny jazyky protože tam se to rozuměla není jenom obsahově přát jedna z veliký vymoženosti potom paty z mu dvě. Okna nová začátek či tam těch u či o kterých my nevíme zatím daleko viset tak budu psát tu bude ty k jsme dobyli některé neobjevili které funkce člověka. A budu apelovat na to aby se ty funkce oživily aby se uvedli života. O dobyto možná stačilo i tím způsobem že bych naučil člověka vědomě spát. To znamená jeden stavu. To se dostat do toho oživené ba o to o to od tak kraj čeká dvě aby ten člověk mohlo obsahově vnímat. Někoho jiného ne tak dejme tomu jsem tady vykládal. Že se setkal nějakým celník jem k tak ten s tyto z které který najednou obsahově stavba. Že on kde viděl bratra to byl ten z toho obsahového chápání říkal jak zač se na věky bratra to nikdo mu to neřekl jsem mu to taky nezjevil zen je to nebylo vidět. Chápal pomocí bylo po moci co jsem okamžitě poznal že to člověk vrcholně připraveným a že ten a po mate jsou zde jako v neoživená při spánku jako my ostatní nýbrž ho oživuje i při svém životě věčném tělem stavu. No tak tak ti lidé kteří tam žili v tom ráji je to pořád todo od že ne tedy tam žili v tom ráji muss be. Tak je jiný prostě jen začali mít v tou uši svěcení toho pojíst z toho stromu poznání to byla touha hříšná rozumějte takhle be tam ho be be žili to nevěřících be be do překročení mez toho stavu tam je ten při překročení mez stavu to je hřích. A bych chod těžko definovali jinak ale hřích. Za to tedy tak jak jsem v tom spoj něco let co se ne od kdy tam nepřišli úzký pojetí hříchu které nedovolí člověku ani aby stylizoval svůj život správný. On to neposvěcený život na. A když pojedli ze stromu poznání to znamená když skutečný li se o jít tou. Nebudeme s tady čit nebude ve či jakým způsobem to bude že ten symbol pojedli ze od z na když se jim podařilo když koho janem nějak je miliónu let po ji ze stromu poznání z tady jsem by za hady. Tady se nemožným v tom svém prostřední tohle tam dále žít. A těmi kdo je tak o vědy mistr mu poznání k tobě andělé těmi byli by dání z toho usoudila ano. Naše tradice křesťanská v že ďábel je tam. K tomu měl. A že je li to zavinil to zavinil od ale kdyby to tam před který v bibli né. Tak z tato oddávám marně hledali ono to tam není ale tradice z to doplnil ano že toť a toho by dedukovat celou soustavu pavel pán bůh a ještě do tam dobře takže tam by se na vodní mám velice v něčem protože jsem tam nevyčetl a to se mu vrstva za jsem to nějak špatně četl. Ale proč je to nebe plete je tam svedl aniž ani žádný padlí anděl nýbrž tak si za potřebovala vyložit katolická tradice. Nebo křesťanská tradice. byl viděla dokonale dosud na dualismu el do pro co pane mu v dopracoval do všech podrobností pak do své výhody člověk čí je si dělá dobro nebo zlo patro napsal někdo co je dobré se špatné ale za relativismu se dělá něco absolutního a ten veliká chyba tak jak správně říká. Tak je to je důležité si uvědomit že na tom a tak mu dualismu. Cesta od něco co vám teď musím podrobněji říci žes jedné ustat protože ne mu k a ti zákonitostí která vláda tam v tom ráji v tom stavu rád a jít. Přešel člověk to jinne uzavřené tím trávy zákonitostí tohoto mocného světa tam vstoupil do tohoto světa. A jestliže. Nesměl se vrátit nazpátek z ráje byl tam ten anděl symbolu tím plamenným mečem. Nedovoloval tak to znamená že těžko překročit hranice jedné zákonitosti že tak by to s on bujet také oblasti aby vůbec o na fungovat tak tam nesmíte jinak nic z z jiné oblasti na s čili je řečeno symbolicky je tam be v no a tím se právem vstupu jak tam tak např. Ta. Protože to by bez toho na dolu pod protože ti anděl to potom nedovolit temné ale z barák o to nejde ten před nazpátek nesmí to je veliké požehnání pro člověka jde nazpátek nesmí protože tím je opravdu tam celý vývoj lidstva že tady je krásně znázorněno tamto z ti. Že to z jednat no a na to jedno které například objevil buddha a které dokonale rozpad co ježíš kristus ak kterému buddha říkal řádku že ten buddha poznal a on podle kterého se pod tak svých všechno tří. A když se ten zákon na tedy mým tak před teprve potom z přejít z této oba si za který cestě do nějaké vyšší. A on tam je mi to popsal postu bodů ne lesem no nebo to plnit a ježíš kristus be tak ne popsal s ta vždycky. Protože zase další pokrok protože ten bude tato visel staticky toto bude děl o svou bodů hlavní říkaly né. Ale ježíš kristus to nadto z zastat lidský nýbrž i dycky se při tam bez pod a od tu ab. Zase je toho pomůcka odtud tam že nejde o nic z před listě ani časoprostorem před je to s je to jenom symboly časoprostorem je vyjádřen. Duchovní pokrok. Takže může si kdy o to cely přísně dokud tam na by jenom li ale nese tak brát protože bez kdesi oni časy barvy se jsem v tom je. To nám jsem maže zase obsažena jak tomu vůbec porozumět a kdybych se na ten obraz sebral tak to vůbec nerozumíme. Tak vůbec toto není ta na nevíme co máme dělat nevíme odkud kde tak tam deme mi také víme. jsem to jasně řekl že od boha pocházíme atd bohu se vracíme a ukázal cestu jak se od něho přišli to říkal stali zákona bible a tak i jak či de nazpátek otci říkat tak je a to je li navázáním starozákonní poměry že bez prostředníka to nejde zase be. Ale bez do pochod z nazpět k bohu ženy nebes z této berete hodně široce v on to ježíš kristus pro tehdejší poměry v ano řečí úroveň vzdělanosti zásadně všechno personifikoval tak je tady ve starém zákoně. Protože on nepřišel zrušit nýbrž naplnit to co tam bylo ale muset naplnit duch ten poznávání abychom tomu porozuměli líp než on o personifikaci tak to tady říkal se na všechno neprozradí. Ale nás informuje kudy kam jím. A říká tedy bez prostředníka to nejde nato postavená jeho spasitelská úloha že bez prostředníka to nejde. Jestli to nejde bezprostřední tak be tím prostředníkem být bez do podle tady dohadovali jez tím prostředníkem může být třeba jenom něco neosobního něco co oni osobou třebas zaujatost nadšení ba extaze a nebo se to musí tak jim staral. Tedy to člověk jsou ne kupředu jelikož on by sám ani nevěděl že něco existuje nad ním. Jiné kde nejsi na nižší tak on se pohybuje. Úplně za sebe zákonitosti s celou svou logikou. A proto nemůže nám rasy na boha nemůže razit na hranice on se pořád podivuje začarovaném kruhu a proto se dostat se dostat si z tam my se nestalo kdyby ten kolu uzavřel zpod. Aby poznat nad je uzavřený kruh je vzduchu aby poznal dokola neuzavřel tak visí ještě opodál ještě opodál a nepřijde k tomu začátku ku odkud se odebral ano. Odkud toto tu se začal v tom kus začal točit. On to se ku protože možná že oddala by čistotě kruh je to možné nevím to co škoda hodnou ale jsou mezi námi lidi k ní. Prosim neukazuje zaseto není on. Třebas vědci kteří naprosto věz do toho že relativně dost tady nakonec vědeckých možností. Tu svou vědu dovršily filozofií dělat tu s. Dosti dovršily zase tím že cest zastavili ve si to zrozování zastavily se v v tak je uvažování rozvažovat je říká buddha a přešli do pravého soustředění. A přeji do proč tu střední znamená osvobodit se. A tak to také je pravda a pravdou zůstane na věky. Že míra soustředěnosti člověka po vivo je z toho stanou jaké je do stavu vyšší. O vás kdesi do podle říkali že tam míra jsou jen si se měřit časem i tento způsob i tam na vím z toho patandžaliho považuji za překonaný. Protože ono záleží také na ten dítě. Protože on prostě osud pra je za sutra napsáno tak ne že by po od pro ba ale to je tak pak ve pod lidská z na mám o moči každému kdo nemá tak velkou touhu aby i be mohli jít ale všechno co je obecně platné. Určitých případech je příliš slabé pro toho kdo se na tu obecnost vyšine a ježíš kristus si to právě je svým životem se na tu obecnost když činnou atd ve pádný důvod toho proč se tam začátku tělo zázraky aby nám totiž dokázalo se to všechno s čím od váze aby na to žačkou dokázali že na vstupu o měr na svět třeba se dostat. Když člověk z ale odejít z této řek bych absolutně uzavřené soustavy zákonitostí z toho co nazývá buddha zákonem a co mojžíš jsem si vás zákonem a co ježíš kristus se chtěl doplnit ten šel dál tak jestliže vycházíme z tohoto zákona nesprávně. Ale musíme si uvědomit že jsem musel jsem za tento a bude vám velice neměnné. Že když se dostaneme za tento zná od nad vně ní. Žes padneme zase do jediné úrovně za z že ne si to jako na komplikovat. Ale že to není tak jednoduše jak to říkám protože by existovala nějaká s pak je to z od potom nějaká duchovní. Kdyby to tak je nebo nebylo v tak kdy byl ježíš kristus nemusel ukazovat mnoho noha díl mnou cestu všichni před ním a po něm po předním ho předcházely a po něm následovaly bez no od jednou cestu v čem spočívá spočívat tam odměna cesta když někdo třebas jenom stylizuje život. jsem to bez nebo včera jak taky takže je na bytosti všemu čelit. Od ze jsem o to snaží. Ta se to s tak je protože to daleko do rušeni popsáno než v ježíše krista u toho buddhi co to s tahle na pět bodů budu nových požadavků stylizace života k v. Se kterými zde by na příklad jsou zapřeli o další věren nebylo by to pro dost. A tyto to je princip je nezabíjet žádného protože jde o tvora ne sahat na cizí majetek dotýkat se si ženy nelámal aneb alkohol. Toto minimální z s li zavání života stačí k tomu proto stačí k tomu aby to pro o celým životem. Aby o pro na to musel pořád tomu stačí to od pořád to musel myslet jo a aby nebyl tedy svoji a též smysl stylizace života. Aby přestal být svůj aby následoval něco co si on nevymyslel a to by to bylo myšleno špatně na tom nezáleží když to se věd tak není úspěchy jeho pokroku za se že v tom že se dostane a tím ve tím co dělá nýbrž tím tu jsem toho tím smyslem toho aby tedy ze sebe vystoupil. Aby neposlouchal sebe abys věděl něco co on si přeje dělat že by dělal něco co si kdo přeje ve na by to nazval tedy trpností ale není to celá trpnost ten první stupně na cti začátek je to dobrý ale to přístup dosti tedy že myslíme nazvali kdy byl ještě trpností nýbrž stylizací života. K čemu to stačilo ta stylizace život to stačilo k tomu aby se zrodil v tom národě ježíš kristus byt na cestu ano. Jak jsme si říkali častokrát z prosto poprvně histori lidstva a to mají cesta i pravda pravdu že tam sestoupil bůh. Na žádosti být a nikoliv proto jako soustava kdy sedum krát že situace se tak vy pro těl že musel zakročit ano čili do přednost kdo z ona na že oni si ho kdy modlili vždycky jen o li všeho se za k nim s co ne. Něčím co mi za modlitbou nepovažujeme a to dávejte dobře pozval. Že nám mez kreslení od na modlitbu která je i tím že základních prostředku znacích duchovních prostředků znacích a te zastánci to neni odříkáváním nýbrž konání. Modlitba a tam již přešli do všech buď odpočine ale vode na ta je spojena s konáním je modlitba tak není v pravém duchu vedeme v. A vůbec není pravdivá v kdežto kdyby člověk vůbec nic neříká v s s s s právně je na tak by se od žil velice jako kdyby to správné jednání nebylo ovšem po naň ho v kdyby se držel nějaký z tak vých ten musí také k němu třebas občas i byli proti šesti činit. Ale tady uznávává i kdyby to čas ne u k vzdával on je plnil. A to by znamenal že by sama sebe překonávat že my tady když jasné začátky vystoupení sama ze sebe odevzdanosti nebo trpnosti cet ten první stupeň trpnosti ano a teď je důležité vědět a pro že z z pořád jenom budu opakovat dneska těsto ode jak to máte že. Člověk si se snaží protože nic se pro nějakého systému nějakých kritici. Ale nedosáhne s tím toho aby se v něm to vědomím o nesmrtelné podstatě. Pro člověka samého něco vůbec dověděl aby dostoupilo to jeho těle do stavu v tom je třeba aby se je to na toho obsa o jeho tělesností se všemi těmi jeho schopnostmi. Které se například v indii takže tam u zimy kdyby hadem. Je třeba aby z tohoto kom plexu vystoupila jedna věc nebo je na skutečnost nebo jediný faktor v tak který jež dycky trpný. Který nás kteří jste pro máme na úrovni stylizace života vysoce před učil nebo je to.