Karel Makoň: 81-10 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

pak a který jež dycky ví. Který nás kteří jste pro máme na úrovni stylizace života. Vy co jsem před čil nebo je to satan na duše symboly mana panovat tahleta je to stav te a ta stylizace této fázi jak se zrodit ze sebe krista a jenom ale v tom případě když lidsky to je z názor na vane člověk jsem polem. Na to abys to stalo ale svou božskou stránku co ani přestali pochopili ve které se to znamená bůh se nemůže rodit než zase z toho božské a tento žil do li vůbec nemůže od jak st a takže musel si miloval že ta panna mary musí mít o to se symbolem něčeho božského ze kterého se to všechno. Rodí nebo pro nic se to v našem vědomí a tady je popsáno začátku že není k tomu třeba ničeho jiného než pád těch kteří za si svaly která se postaví na stranu těch kteří no jak totiž říkal. Někteří z najít i ti z přít jo a ho a to byla li že je to nám taky. Ani tanec se tenat duše nemůže když mnou tam kde člověk nezasel. Kdyby byl ten židovský národ a pak tisíce let nestylizoval svůj život tak by se pána maria tam kde by tam boha objevit ani nesmrtelná duše nedá aby schopna zakročit či teď ukazuju pořád jak o začátku je třeba toho lidského prvku a počínání lidské ho aby se tato no z vůbec někam to stala prosím e přes tady mám. Nějaký dovětek k tomu co jsem řekl o to mrhání když ho jen o ráj jako o něčem co bylo tak se dopouštím symbolické ho přestupku nebo používám symbol o jako by to byla skutečnost tak. A ono to co tady říkám není pravdivé ve smyslu. Jak to fakticky je neboť jak tady existuje že ano hmota existuje ráje se padá to je něco to by se bylo stalo to je ustavičně probíhající proces jako je ustavičně pro by tady si procesem stvoření. Ale kdyby se to tak je protože tak jsem klame na to nemohu tak tedy napřed bych o musel skončit. Von se toho kde je a je to fakt ale musím říct jak na to máte jít tak to musim by tak jako se to stalo jako s a co se u aby se se dostal nazpátek jo ale upozorňuju vás že když bys to takhle chápali. Tak všechny otázky potom tak jak to chápu jako si to chtěl pán bůh je s to ve vůli boží otázky veskrze hloupé. Protože o sebe je jo taky co si chtěl když se to děje tak to jež je tu otázku odmítá ano. Ve se mi nehodí do kontextu toho toho výkladu a přece nám tak nízko jsem nesestoupil myslí. Kladem tolik jsem zase nepodlehl to to musím po li z mu abych zapomněl přitom čili vám jenom symboly a ne čistou nestýkám s představu o tom co se děje a dokonce um si tu představu při když člověku tak si to by tak jako s to s to je při by žení představy. To není skutečnost. Třebas čili tat těchto styk chci si buďte vědomi vám přitom nelžu vám jenom nejdu na ruku protože myslíte časoprostorový ale jsem si to je citově těl tak jsem vůbec nemyslel je často prostorově tyto věci že stvoření jen on věnování proces jsem se neděl rázem se vším život se zvali kdykoliv tady vykládal o doby čist. Sestupu z koncentráku. To si tak jako je na se na v koncentráku přizírá kdy za byli svědky toho jsem řikal to je kontinuální proces o stvoření přestal dověděla stavěl čest čest je podání jo. Věděl jsem se to neučil oni jsou věci naučený to není nikde psáno protože tam je to zpřístupněna všude by byly lidem kteří jsou v časoprostor o to co prostorově myslí a do lidský myslí abys to o svou je za sebou se radili a aby mohli nasadit nám o mém kde právě z toho. Jo tak tu na tu vývojovou fázi se pohybují. Kdyby se to na převedlo do toho času a prostoru tady nevěděli kde jsou a kde mají začít další pochodem a protože mám na mysli nejenom pravdu ale také cestu po které se která čit ale jako lál při po které se nedá že mám na mysli cestu velice nedokonalou když to co nám s tím otcem jak se s tím směřují du protože např. Musí tady být pochopení takové jaké odpovídá úrovní mého postavení. jsem také do doby než se se to dovede am bylo v v v to všechno chápal časoprostoru ti i ty indy jsem pak ve dál. Pošli nějakým vývojem a dodneška říkám to proto by cenu že ano on znám. Že jsou svou mám pravdu na protože není žádná protekce na světě nesli necítilo světle jenom na křesťany z výše víte tady se je že to světlo které za si totéž kdy betlémě bylo zrovna vidět někde. Východně a že odtamtud ty svatí tři králové přišli a co způsobili u toho narozeného ježíška on mýho při s tím co byli které u z kostí boje která předním stát ono by se bylo bývalo mohlo stát že by byl tedy. Kristus ustrnul někde nějaké extází ale on to co se dovím ku na začátku sví cesty za toho a jít no a byl ku to jsou symboly věčného života a po nic o věčné bytí které kdy od začátku svého života nemá když jsem třeba dejme tomu vlivem těch lékařů. Přestal chápat sebe tělo jako sebe nýbrž jako za pomocníka to nebylo to nebo po ti věčném životě vůbec ne to vám rozlišování mezi tělem a mezi tím do myslí v tom těle. Trošku nějaký k tu při svaly žít dobyl ale to co se dostal ježíši kristu v kole chce dovím ku. Tomu umožňovalo aby o kam čit mohl pochopit a ji měl že není jenom synem člověka nýbrž že synem boží proč to potřeboval vědět o začátku protože kdyby si toho nebyl vědom zval tak jeho oběť nebyla tak účinná to nebyl do toho ožil. Jenom o samými. Neměl by se jeho nikdo víc než my který máme příbytek obou u boha. Ježto on se měl vrátit jako bůh k bohu ale ne jako člověk který tam přebíral nějakém příbytku ano a proto musel vědět co do toho vložil do toho vložil svoji koš kou o existenci to proto udivoval protože dvanácti letech všechny týrat jiný řečeno o zem jako moudrostí tam na dně vniká. To aby člověk vstupoval do extaze. A jak je tam znázorněn třeba es v by byli herodesem svatým to co jsem. A pannou marií s ní. Taky zvířaty které tam za přivolení pro tělo ježíš koho a všem těm okolím i těm betlémem mám o ustálení této tělo. Je tam znázorněn to nic s tou mám bez to bude do extaze ani za panna maria nikdo a ne k ale mají osvícení bez pak jsem o si že to zastupuje extazi o nevím co dělat. Že ježíš kristus všem ne tu ces o tom o bohu poli jimž učí kolejích než extatických. Extaze totiž nezprostředkuj je příliš mnoho poznání. Jsem říkal dopoledne nebo v čela nebo jsem to napsal někde za slovo je poznání které nám je to s že to poznání chyby ne tak to bylo u přestanou chyby ne oni po že třebas nebe za míč toho tak o samí z toho vaj sám z toho pána boha o svou sama janem co všecko tak o sled ty jen toto poznání se do nějakým jsem vás to bylo tak pán se oděl do lepšího a. To be do slavnostní nižší to nebylo to tak to bylo tak jemnější be tak je paže vnější všechno bylo znásobenou. Ale nic tam na tom na lidské představě nebylo o správné jsem to o do korunou tím že ne řekl že když toto samadhi. extaze to satori vstoupil samuraj tak oddanost císaři tak s tou plán že byl prvního ochoten pro ni za ve svou vlastní krev či jinou a jiných ano a tak ho v úplně fanaticky. Takže když jsme by si jen toho že křesťanští si kolikrát radili lidem celému lidstvu. Něco na činíce náš rozum zastavuje jak je to možný že tak i velký světec mohl něco jako tak například myslím jednoho nejsi či extatik je svatýho dar na das ho si nesmírně vážně od extatika a je opravdu citu stupně aby se všichni pak tento výjimečný člověk který se nazývá doktor extatický tehdy svým života tak vzývali ten. Spoutal kříže láskou pátku to nebylo zrovna požehnání s to jsme si zasadit jaká celým křesťanství se pohani pronásledovali pohani se žíti. A o sto asi kristus a je a to předtím protože tu chybu dělal svatý pavel před tím ča. Zavraždit přes žena o tom co ti be na pokračoval moci se provádt sami nešel on citovou tady vodní od by nedovolovalo jedním životem jenom že on to byl tak při s tím asketa že mu všichni věřili že tomuto myslelo jinak por on z násobil všech zkušeností křesťanství tady byli takže. To tak co vás promarníte něčím pod světem tak stokrát víc než normální člověk co to platný te pořád lidské. A pořád si je lidské chyby čitta a tak ježíš kristus v si to dobře byl vědom dokud se byl odkázán na osvícení na to že věděl odkud a tak si vůbec netroufal v jít. Z toho co čem z tví co rodinou as prostředí ve kterém cena. Tam kde se to narodilo z toho vytěžit všechno co může další hnací prostředek kterým neříká nic o extazi. On opravdu óm byl oddán své rodině a přitom vynikala moudrosti protože byla to tady vzpomínka na tu um. Na tu jsoucnost ze které odešel svým vědomí tak je správně řečeno od toho otce vše. No a tak zase je na pokazil je že vlastně viz na tom obdobně. protože si to neuvědomujeme o to je naše oběť neničí tak zase jak tomu od si musíme jít i je nemůže ne tak bych jako on je dostaneme dostanou tak tam skladu a také to nebude mít tytéž následky jako když tam mýtu a ještě mnou opakuji jste ne velice řešit on toho li vložil daleko víc než můžeme vložit my když ex. Tak lid vloží do li tu svou extazi taky zázrakem že z úst tane na či že ten život který mimo esse se musí vzdát a nám při k padá úplně přijatelný ale on ve srovnání s tím ráje který prožíval ze kterého padl z podal padá zrání a tak když. Potom vstoupí do tohoto světa kristovo vrcholně nešťasten. Proto křesťanští mystici kteří přes svou představu o nebi a tak dále. Se nedostali a padali tedy nás jen toho z této představy dorůst extaze prožívali nejhroznější utrpení. O které my vůbec nemáme představu protože duševní utrpení co vždycky větší než utrpení. Fyzická za jasné. A ježíš kristus zažíval daleko víš utrpení před svým vstupem na k na kříž než kterýkoliv světec. Město se krví potil prosimvás oni maličko z krizí se postit a to ještě nebyl korunován tou to ani vám protože to z něho jako pro v lidské nějaké zranění nýbrž to bude tak tří a toho vědomím to vlak nad toho všeho co nesl co zná naše jako oběť. Do toho aby moh cesta vykupitelem spasitelem takže i ten extatik do určité míry sestává spasitelem o tom nepochybujte. Ale proč jsem semen na rozdíl od indické nauky dostat když podle ježíšova příkladu na konec cesty za jeden život z proč vůbec tak platí to co indové říkají a co co buddha říká nebo no a to ostatní po v na přes vtěleních se dostanete tam do do toho stavu spát čili buďte bez starosti je to již jste. Nade nestranně říkají při to o okamžikem jedině z důležitý jsem ve se neříká říkají s jednou je mi ústy no ho tu čeká. A to z po des je ale že ne ženou že je to totéž jako když ten tanečník pod tím stromem ve toho síle jen literou vypráví ramakrišna tam slova. A pro tu radost kterou měl. Co bylo řečeno že jenom tolikrát se chtěný kosti těch kristu na tom stromě proto nadto v z se najednou ocitl v náruči boží a byl spasen. Tady vidíte že když ses spojí lidská bytost v jeden jediný cele mu a co je to na tak od tím co působení na to z mu tak že je to že to znamená spásu pro též kristus a tolik opakoval radujte se opět pravím vám tak řekl nad mít sv. Protože kdyby tato cesta nebyla nejradostnější takto za jeden život nejde. A ramakrišna ukázal ne vy postoji kde když si radostní. Když si toho je vším za to že tam milost tady je pro tebe ta je ta při tom nic okamžik připravena zase tím i budeš tady tak do o dokud kolik je ekg listu na tom stromě osy nad protiřečí. Ano takže teď ježíš jas ale věděl že člověk takhle kdyby to pochopil jako to co je třeba vyšší že to mystik či že od pochopení uskutečnění věcí je velice kdy nezkazí kte řekli vím co v neví řekli ježíš. Z či ale to stačí protože kdyby bavil s neseslal ducha těšit né. Věděli byste ještě to další co od se teď se k tomu aby se ocitli náruči boží. Čili všechno co my si tady vykládáme co ve mně ukazoval obrazem jenom obrazy. To nebylo ani zdaleka tím co jim ten duch svatý ukázku bez o z on do toho z tu mu na zem ne postup je tak že tady jedno za že ty převáděl jakož převáděl všechno o nějaké historické tedy ti ano. Ten duch svatý najednou na něž sestoupil a oni byli bez pravou pochopení. Cesty po které se nedalo. To je ta pravá cesta po které se ne ta tam vidět panně začátek toho co dobře věděl tebe ta je dále a. Ale jako moudrý neměl tím lidi z s on to neměl nikdy křít. Teprve bez ka v u toho můžeme vyčíst protože rozumíme jak tomu je. Věk jak to vlastně myslel že ten který ne ne vší nade po cestě ze světa se nedá ten dej taky by ten de tou pravou ale poté se nekráčí je to měl říct pak bez se ani nestojí tam člověk je a i jestliže ježíš kristus ovšem těl. U ukazoval cestu po které se kráčí k bodu z a s a vono je to o to před tím taky zapotřebí. Toto indové dobře vědí a proto mají své mysli které kteří učí své žáky kráčet. do bodu kde se nekráčí ano je to co z před. Věčný život ke kterému vede ježíš kristus k tomu věz jsem ho on nemohl při nestála na nás než jako když na ky které vede mistr tak hle žáky kteří ustaví žáky a dokonce jak to dycky nazývám že pobývání ve věčnosti je ustavičně tíhnutí k věčnosti. Před chutí toho je když člověk třebas pro nějakou extazí a č o to tak pak ne v že nedovede se obejde bez stačil vstupu krista řekl že to tam na podle plnění nějaké takové ale ježíš přes toto neukazovalo říká jak to udělat aby tam malé člověk ti hle či aby na věž co je to konve nebo málo k bohu ne průběh čili to je na nové vně s. A to znamená v když tam des třebas z konve boje těla které o jsem v ne tak nekonečnu se to asi setká mít nejenom nekonečný jenom s ku ne čili. A protože to nekonečno také jste dali stane setkání nikdy a tak taky žádný světec nemůže být ježíšem kristem. Ani ježíš nemůže být ježíšem kristem v do pod její jenom synem člověka. Oni nepil dokud dokud byl synem nějaké matky a dokud byl jsou z ve dokud byl jsou částí společenství lidského. Oni dokonce nebyl když prošel jordánem a tak prvé proč na kříži tak poprvně hlásil za hranici které se světil nedotýkej se tají tuku od chci z toho výroku si všimněte to není na hodně napsáno ano. Protože je opravdu musel znova projít celým tím pochodem který musel projít i vy. Ovšem jak vám říkám nejde o to nikdy tak daleko jako u to lišit říct ode pořád žáky no tak jenom proč se pořád to schází. Nedělej někde rovnítko kde že to není špatného těla není možné. To je o tom se nebudeme na hada ale je to ta jo budu pokračovat ano tak jestliže v první fázi li vlas je li tam jenom prošli zapotřebí extazi o by jsme dneska nejde stanete před a si nekladu vyšší cíle. Kdybyste náhodou který nějaký vyšší cíl sledovat a chtěj ode nějakou vyšší odpověď než co je to extaze a proč je zapotřebí a kdy zapotřebí tak na to vědomě od bude nedávám musel přidal zvlášť aby rámec této pásky že by tam do pásky semena ve do nabito do úrovně nezapadá ano takže do živou určité úrovně na příklad se co třebas eva něco se na co se ve se přestat esse jsou musel na násilím držet na určité úrovni. On o tom prvním s te se tady je abych k ut k aby to nezmátlo. Že si je pořád vědom toho ano čem k bohu se jim nesmí tím co nabyl někoho vás. A kdybyste si všimli třebas na měl jsem těla na tak je to určitá koho. Možná služ na roven nicota měřil jinými spisy toho druhu ale nic víc kdybych se do toho soukromě některým z vás spustil. Ak kterýkoliv chtělo například med na počátku doslova sami znovu pro víra ne na podnět je tam napsáno tak byste ale na úrovni na které jsem to poznal protože to vůbec není je nevyslovitelný. Abyste věděli že jsem se opravdu násilím držel na úrovni je velice důležité úroveň zachová. A u mnohých ji řídí ti kteří to berou o každý z jiné stránky a taky z jiné to mně nevidím toto zachování jednoty úrovně a takže to člověkem slovu mám a to bych nerad jakž sami za slon mám ty toho co nám záměrně z třebas v ten. Tak to dělám jedno z toho důvodu abych vás probudil ale pak to vysvětlím a o mluvím si že jsem s vámi nám to svou málo ne. Kdyby totiž byl ježíš kristus například ne a překl z toho. Které znal člověku nepoznaném nepřipravené. Tak místo aby ho z pase byl a dobyto slovo který by vypadalo jako velice užitečné. Tady ho nespatřili mystik do na místě zabil jo vody ve zkušenosti ramakrišnovi že byl zabil to leká ano li na něm chtěl osvícení a tak je důležité vědět že ježíš postupoval metodicky že zač teď když to extaze je to doby řešit taky z to co. A je místo extase radí postupovat tím že budu a pak jsem mysl toho pro život. Neboť když byl od č vám rodině napřed tesařině. Na studoval písma svatá a než kam sahá tak byl od dát bez ostří která toto znala tuto vodního vyžadoval ne. A on říká když toto člověk nebude mít za sebou není naděje že by mohl na to něco na obou. Tak slabý základ se nedá nic silného tou ten silní věrouky nebo ten. Co bylo který si vyžaduje příliš mnoho si pro sebe ten pohleď jíte základ a zahyne potom i s tím základem ano jako slyš jaký přesto pasti se chová jako si to prosím potom se pasou se usadí na malé kosti taky za co mu ví. Když se u sedí na velké rostlině taky ne za tu rostlina ho a ona roste s jo ale duchovní poznání se jeví na každém stupni když předčasně nastoupí. Jako pro chodník vykořisťovat napřed třebas svýma ruku to poznání předčasně nastoupilo a chovalo se jako vykořisťovat neboť. Mně mělo k tomu aby opustil tento vzít s tím co znamená vykořisťovat to živu byl po z nás nad by ho to rušilo. Co to bylo za poznání toto poznání nepravé ne je to bylo na rovnováha ho předčasně neza zralý plod nestali za a to stačilo k tomu je to pro zlo za obr ním toho základu ano. Ježíš kristus potom při dělal toho křtu v jordánu na učedníky jich tak jez tou ustavičně napájen boží silou při do od o cetou při mar od z co jiného jak jsem napájeli tohoto si ho člověk který do upadá do extaze. Že vím toto vydrží být napájen a odtamtud kdy padne nechtěně vyspat když to totiž neunese ten li z s. Při slaví si ode i ty na že to spálil ramakrišna říká když je to zažili ba měli by kalp pas samadhi které musí trvat tři dni aby mělo za následek učitele to míru poznání tak vše na toho člověka by potom od ní. Aby cestou o dostal aby si o proč o tělesnost aby nezahynul. Tak prosím ku ten nebezpečími že teče řadě ne a ne přines ses větu do to požehnání které by z toho vyplynulo jen kdyby se vrátil živý. A i ramakrišnu byli tloukli on si ty lidi objeví dál kteří ho k tomu k v. Aby tam než u vstal přes z ale do hlavy že mu si si je tu kdy se ty jen si při st a ještě že nám to řekl to byl paty sahá. Ten šel nejdále kam člověk může vůbec celý kam došel v ale jiný třebas něco mu ramana hlavy vší tak daleko nedostali a to měl pravdu mít tam s kdy říkal že něco za jen ku a svým pokud jsem to slyšel z toho. Jeho posledního odkazů tak tam právě toho co znovu opakuje že to tady novou je to hlavní čeho je schopna evropa a západ se chytit. A tak jsem si to tak je tak to řekl velice správně no ale se vrátim k tomu či když to tady je kde jsem tak jako ruka z že kdo dostává z to ostatně v od boha. Sílu k tomu aby nebyl sám činným nýbrž z moci boží činí tak nepotřebuje procházet extazí. Ano a to ježíš kristus dělal dále když se to může stát. To jsem přestát jenom tehdy když člověk udělá správné rozhodnutí. Siddha buddha z my si misse života že ti učedníci panně z měnily když smysl život be li se pro změnu smyslu života ale zase rozhodli nýbrž správně to prováděli oni opustili toto co smyslu jejich života neodpovídal to je příliš obrazně řečeno ča a to nad to natropí tom moc. Neštěstím mezi křesťanským nazvat ježíše kris. Že oni opouštěli rodiny šly na poušť a tam se hrůzou konstatovali že to není li že to požehnání které měli učedníci páně když tři roky chodili vedle ježíše as ježíšem že se nedostavují. A my že si aha to je proto že on tam byl tělesně přítomen a tady pro tělesně přítomen není chyba špatná a on z nich musíme ježíše krista tělesně na jedno ano. To je tam v to o k tak aby po že obrat jenom znázorněna on tento nepřevede. O b s obrazu by čem ten do faktů ne obraz v už. Oni nevěděl že se musí všechno vzít jako obraz se to musí tady ekvivalent neskutečnosti který je o to není obrazem. Co je to tělesně následovat v st. Jez sela krista je dělat to co je ve vůli boží jakmile poznám vůli boží. A jakým jeví poznám tak taky následují bez ohledu na svou vlastní vůli a to je tělesné na se na že to musím dělat tělem po se chce víte to je když tělesa rasa ježíše krista na že si pořád chodili on je postava někomu vidíte působit tím ovšem ten duch ale působil skrz jejich toto na tak tělesným to toto tělesné nás ne jenom že by přitom mysleli že následují. A je to uskutečňovali svým životem svým tělem každým krokem. Proto mohla svatá které ryzí že sama nekráčí na zračí ježíš z s a že sama nemá ruce vyd protože jej kdo se svou cvičit s tak nestanete ten tělesného nás trvat tak tělesně následovali ježíše krista. A dokud se dostaneme to fáse tělesného následování také nejsme učedníky pak. Nejste učedníky pak ni neocitneme se v příček. A to znamená dříve než bychom se mohli pod ním s ježíšem ocitnout tak buď utečeme ze sebe mu petr. To nebo tak zlý to se dovoluje stavěl zbabělosti dovolená s člověkem vědomí o to nevědomost kterou ale tam měla zbabělosti to prokázal jidáš s dovolená není vede sebezničení nepravému učit spáchat. to je vzor jak se to dělat živost nedal život cit za tak je co je to ještě jednou co to znamená následovat tělesný tělesně následovat znamená na to touha patu toho stylizaci života tam musí od ti být na tu oddanost tomuto světu od tam musí být. Tak přes dát o to bych ještě si co to je protože ježíš z s ten přeci je dánu u těch svých při těch tří učedníků nějaký ti i tu ku o když sám o vše úroveň toho v tu který přenesena své tří ti byla dána mírou od osobní těch čit tak vidina od co vím že to visi krista na daleko vyčísti ti. Takže oni nemohl převest přes jordán když člověk prožívá před v jordánu. Ta ho prožívá vás v as stále hlouběji jinak to nejde jako jednorázový v tom tam kde to je plynulý pak hloubky poznání je člověk pořád vstupuje do větší hloubky jsem jedění těm ba přístupným že chtějí štít jenom tak aby tam bylo hodně od jevit potopit se od člověka v tom nějak z ale je člověk takhle do takové hloubky pád z po vás. Aby ten před byl dokola byl jsem od návod ano tří na tak je ten na ježíš kristus ten křest v jordánu zastal ti sví četní ku že když oni se stali těch svých rodinný tak on tím s a to ho dal moc. To bylo v tom jordán předal o tvou nesli tu moc kterou získal v tom jo ano tak jako kdyby prošli v ten den nebo do toho kterou proč jim či o na to při šlo při se to tam pustíme ne tak i jak víte jsem v listí považuje život za jsem kde ne dali při choroby pád tak tak je že neví že že pro tu kapitolu kterou jsem teďka právě. Psal pro že mám v kdyby čech protože je to velice poučné. Ten pro i pro vás protože v situaci ve které jsem se ocitl se ocitne každý z nás a tak je dobře o tom být napřed informován el mimochodem manželka rotondo ale pravá na způsobem který na by čím a tak tedy na be ale nerozumím já. Ale vložit teprve se to brzo ne takže jsem se to vysvětlil proč se dají jsem to řekl tak jak to unesla ne protože přirozeně každý člověk tak ses prosti a to si myslel že jsem např tím že jsem vyrostl z toho s tak bych plané jsem byl ten drak se tak strašně málo život že jsem si o pro svoji názor na sebe a mohou si tedy že nikdo z toho není vím vím. Vím mám vítat. Ale tak je to tam za to byla takhle. bych měl napřed promluvit takovou cestou kapitolu ono řízeni nebo vedení událostmi v protože bez této teorii je nezvládnete potom ty praktické ukázky. Tak jestliže je člověk dosáhne by čem ve svých skutcích. A ten v obtížné začít od skutků nebo ve své modlitbě takové úrovně že pomocí buď těch vskutku anebo modlitby ta ših ty svoje vědomí tak tomu říkám nově že je že my potom paty z muss je jestliže ših si že to vědomí tak to je ši na vědom přichází informace. Které normálně člověk nemá jestliže který jsem v těch sedumnácti letech roši že to vědomi že do míry že trvale nebo aspoň ví. My s ty příhody okamžicích přesahovalo úroveň nebo rozsah vědomí které norma ale člověk. Let tak před dostalo hlavně tím že jsem měl před tím velice mnoho tak při k odosobňování jsem to štěstí že jsem že ty lékaři naučili. Nepovažovat tělo za sebe jak to tolik že umění či do se v či z no. Že je prostě naučili považovat své vědomí za sebe. A jeden za kdes pozic při kromě jiného také toto tělo s tím ta forma jim zařízením které by to začněte o tom vím že nad tak nebudu li vidí že říkat znovu protože to ta žena psát ale také dispozici jiný tak o to ty z mu s kterým není za zapojen. A bez za po jenom když člověk roši si vědomí tak jestliže modlitba například co dostal tak váze. Že při oni přestávám mluvit a pod jeslemi kde nemluvim o způsobech vody janu je tam od těch následcích protože to bych se dostal úplně jinou kapitola doby do do nebo ne. Proč se to tak je nejde. Tak jestliže se ale dostanou vše o setbě k k rozšiřování vědomí let které že za následek kromě jiného že v se vět v z na do pozorovateli přese pro rozjede se případně se a dostavuje nech ne tak v tomto případ jen pro tu pro tuto je jinak tak ten citech a ku se dostává člověk tento jiné oblasti je taky řek bych. Do ne tak bez sebe jen el jinne a toho prostředí je ve tomu astrálním životě je taková ale ten jsem byl na vám že nepřekáží této naší ve na ve se na si. Takže dejme toho co je který je nastalo může mít tady myslím že na se na něj sednout a on nám nepřekáží rozumíte ale bylo zajímavé že třebas je kdyby to bylo okamžitě po smrt tím tak jsem si jestliže překážky člověk totiž proud co ale po smrt tím jsem si teďka zjistil no co vede co si dřít ale ne tak jsem pod o nebi tak dělám zkoušky s tím. Co je po smrti pro z ale ztrácí ky to co tady ten přechází do je ne a tajemně za může pro jinak před tudletu třebas do nebe je toho by se vede krátký ve tam také se nepo týkají ani sebe mých na že ano tak je tak tam zařízeno takže když třebas manželka chtěla. Po své smrti se mnou věc k přešli do prahy. A večer dostala protože věděla že el ta cesta je taková pláč s dobrem o brát přeci smrt a tak se mi to dost povel řekla jsem si své když jsem mít kdybys přišla řek jakému úrazu v tom vlaku se pod lež užívat dopravních prostředků. Tam se přitom svým způsobem který ještě začal před ten že seznámit uděláme za tímto způsobem že ty jsi tady ale ani za do na toto místo do berete postaral také při které jdou. A počkej si za volám se ti za volám a budeš okamžitě v praze proč počato politiku ten po je a opravovat tam věrně čekala v posteli tam není vykázal místo a když jsem potom se ocitl po několika o dělat v cely let tak. Se mi zavolal pomoci to rozšířena vědomí na co je ten si jak se o na žije. To si tam do ve rase se dostat rozumíte mo při tam vstoupil teprve je tam vstoupil tak se přímo styk ka čela tak sem prostě i pozval tak tím způsobem že ten kdo to špatně naměřeno do nebe na dělat tedy to jsem tedy věděl jak se člověk je on ten jeho v je to se mnou na slon malo jsem věděl že tam je jenomže když se potom o li se správně. To bylo u do poté smrti na el tak o na zase pořádal v praze nenechá aby mně tady. Do vám je tady se musí se dostat pryč protože tady se bojí cela se bála časem říkat tady je novým tam že by na litery ano dejte berou za. Ale jak za čas be ale be tady tedy o jedné na sem říkal buď bez to se jen je mít protože ta je na tenhleten ten si to by musela něco zařídit aby se přemohla že by tato nový zažité je řek učit nebudu zjevit nemůže ale do to marné tak váže které řekla prosím bez mně se říkat ty musíš ovšem je tady někam do kou o to abyste překážela a jak se pod o nazpátek to co jsem s praštil do postele kdo kdo v ale je zaj. A jak ti na tak je to bych bez prostředka tato ono se zpočátku takže jsem že aby člověk se mohl takle ne jako médium ale vědomě stýkat se s kteroukoliv oblastí jinou. Tak musí do mír rozšířit tady ten si svého vědomí. Totiž když vědomí jako takové to je věčná záležitost to není dočasná nějaká za to s. Přejde přes tak tohoto těla jazyka před na od moci svět na přesto že to tak dostane určitou vedle chci a proto to je ten celý vnímáme tenhleten svět. A nemůže není na vůbec nic jiného ale to v pořádku takže když někdo nevěří na nic jiného nemáme mu to mít za zlé protože jak by měl když je ve ven své jednoznačně zaměřená. Na tohleto. Kdyby ale rozšířil své vědomí let tak by najednou zjistil že na jiné semen si jich i tam něco jiného. Jak jsem říkal jak to zopakuju protože to je zpočátku jste nebyli. Je každý naučili při tom že mně nestaneš kteří je čtrnáctkrát operovali odbavit se od bolesti tělesné. Sk. Proč vše by jej ve co jsem. Neměl vědomi po les při kdes po jeví přes vědomi jako takovým než jsou jsou tělesností. Tak tělesnost byla jak si strana. Jen by to bylo v vědomi byl zachován či je to jsi jsem v chvíli používal jenom k tomu abych si uvědomoval sebe proč ona si vědomě do takové není možné bez nedá jež se bez jak do o s tví to by zase další tady na do taky zde nemínil rozvádět v. No a. Cesta ale jak jsem potom ty operace přežil byl ještě nad ted tak děl které takže řekli mamince aby se se tam přišel ukazovat čas čas protože jem. Z n zažili první případ kdy ten člověk se zbavil pocitu tělesnosti a přitom zůstal vědomí do pro do bezvědomí sestává né. A že tady do dítě že nebude asi úplně normám. Že tedy bude třeba sledovat na dávání nebylo an není toto dítě protože ona nepovažuje jako vy své tělo za sebe. A to je bohužel bohužel varování hrůza tato žena tak jsem hrozila se tak ten normální nejsem. Toto tělo se vším aparátem který v něm funguje je na strojem mého vědomí. No a když takhle s jsem na pohlížel na své těla od toho útlého mládí tak jsem pomocí toho vědomí v soudil svoji tělesnost. Tělesnost co to je mám hlad co učí že není on šel jediné jsou ty jsem spát jsem mu na ven jsem viděli to všechno je v je ten tělesnosti. Že vědami tento změnám nepodléhá. Ale vlivem toho že se prostředek proč jsem tam nově tobě s živou tělesností ale tak to ne těmto změnám na od touhám a odporu a kladu na čemu tomu ostatnímu. A a jen za a jsem tady v tomto případem bez co jsem to. Své tělesnosti znamená aby z tedy řekli sebe samého od do ve čela dost jednak že se ze soudil toto je správné toto je nestal toto od tebe tělo s i když i toto od tebe do nesmí cítí být tak dejme tomu bez do než příliš jistota dal proč se se za stal rodičů nebo svých příbuzných co se co jsem nemám se mi je že si to tak soustavy tak to musí přeci věděl a toho se zařídil ano a kde jsem do se dá. Se s tím říct denním své tělesnosti to se od těch se nás ve a potom to jsi měl pro tu praxi jím ne tak by jenom taky krůček k tomu abych těles co jsem na ho od bavil ba okolnosti které znáte z umění žít z toho spisu umění žít a od že jsem se vlastně každý z vás věčnému životu v protože jsem pořád vlastně to vědomí které součástí věčného života v sobě. Jako takové živil nebo prostě udržoval bez stavu um. Který není úplně sloup učen s tělesností chci nadřazen tělesnosti. Tuto nadřazenosti tělesnosti ale bylo němu blíže než u jiných líbí. No a potom když to přistoupila nějaká vnitřní modlitba která způsobila prodloužení dechu tak to mělo za následek že se u začal objevovat život nový. Jak to přestaň nazývají třebas narození šel betlémě osud že to to co šlo symboly teprve ho bez těchto symbolu ten nemůže do spočívá v tom žen. Člověk krmí a opatřuje dechem automatismus které který by bez tohoto krmení aby z toho bych káni pro nemohl být živ. A jak nese toto děje že ten automatismus je něčím živen tak. On s tam smrt svých odlet na jenom zjišťujeme že tady je schopnost u člověka be před tím neobjevil že před tím co je učil ve na ve se málo procent a tečka od toho ab paty z další že je nad s. To apagem jež všeho žijeme a to se beztak době je že mám ber to co co je že nám tu budou ničím sekrece ženám ses z třeba všechno čeho u kuje a o to magicky že co se dech be o nad v z jedná před to o mat typu z dvě taky na toho pád be tak aspoň je se širším okruhem mimo tělesný. Ne hlavní funkce. Takže ježíš kristus které ten a od matně co je úplně živý ho říct a nelhal přitom. Cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých nebo svých jedno mně jste učinili on věděl že to tak že to jako jemu učit činně a on to přítel na sobě on tuto spojitost s kdežto když let deme toho tam by byl to udělat tak je ostatní tane vědí že když přitom prany jsou na kdežto on říkal cokoli jste učili nešlo z bratří svých mně jste učinili tak to nepravdu protože je to je jasná výpověď o životě od o mat v z mu dvě tento pak svou zde nás. On je. Ne umělé ale přirozeným způsobem nějaký nadpřirozeným s okolním světem ale jenom s tím okolním světem ale i s tím za o li s ním světem to znamená události které z bez se dějí. Ty mají nějaké zákulisí žádná událost nesmí ka a jenom tady na tom světě ale nemá na se jenom tady na tom si něco znamená v čili i následky co na po obou březích jak tady tak někde jinde podle ve úrovně události tak ta krista uvedu zase do tohoto jak jsem byl tomu učen ono totiž je naučit se to chápat pomocí tohoto rozumu to znamená automatismu je. Na třebas z to z tam odsuď jsem. Do tohoto života je poměrně obtížná záležitost o na všechno takové abstraktních. Upozorňuju vás jenomže není to žádné tušení o kterém budu vyd není to žádná soustava tušení. Všechna tušení která jsem kdy měl nezklamal a toto je soustava jistot přestože jim nerozumím jedna jej jisté že přestože nerozumí ne tak ono to umí kuje a my se na činně dovídáme jak to tedy ne a jak je li toho příčiny a jaké budou následky. vám nemohu bohužel z tohoto vedení událostmi nebo při protože tady platí jedna zásad. Jestliže někdo říká se to on vědu svatého matouše kapitola činná sta našel poklad na poli tak ho uklonil a všechno co měl pro dál. Aby si mohl komu by z toho po ale to je recept jak zacházet s tím ve tím automatismem dvě. Jestliže totiž člověk by pro z radil to zákulisí toho dění někomu. Tak to tak kterou prozradil neb může vícekrát po užít tady také proč. Ale to nebo ve říkat proč prodělat přednáška nemůže li dále po kůží takže vám tady pro zažilo jenom pro rozum to co nebudu chtít po užít z tohoto o zvládá ani dálo s tím nebo rod porozumění události nebo si na to co jsem je kde je se mnou a to co ras je soustavné ale to co potřebuju ale pro svoji života pro své vedení protože kde bych byl bez toho potom jsem musel obejít data bych nerad od to je. pak na práce když člověk se obírá o něco vám co jemu přidáno na cestě. Na cestě toto totiž to přidané tak věci příjemné věci berou velikou roli. Protože jestliže nedali do králoství boží a není mu všechno přidáno. Tak jsem nedovede zbavit nějak úzkostí s tak pocitu nebezpečenství sta prostí a všechno to od kdy a to ten neblahý následek že ho pro sporu s tebou kolik říkám s kteroukoliv vyšší obraz neklid prost oni kdežto klid spodní. Tak teď budu říkat to co jsem kdy svět a všude řekl říkal on těch pád případů. Které se nebudou nikdy opakovat nepřestal se opakovaly dohrály svou roli tak víte promiňte z z tam byl sice opakovat v čem těl. To asi na co žít začalo to o to jak jsem byl určován tomu coto širší nevědomě dokáže tak čemu pomoci nebo že odstraňovat překážky na cestě i malicherné překážky k tomu jsem byl učen pomalinku procesem nerozuměl řeči. Toho těch událostí dát ti k nám mluví jinak než tak jak jsme zvyklí třebas vědomi řekne třebas něco tam nedějí nebo tam nejí ti to je to s co rozumět ale co je zatím dál tomu nerozumíme. A dneska si myslím že každá událost i každé slovo lidské. své pozadí. A protože s může být po čela v tom nerozumíme protože bychom co musel on tím řídit ten tady totiž jedna další zásada jsem či ten světec se tedy menoval že to není v rámci tohoto s. To se dáš jest možné takže jsem je být poslušen tohoto tedy vnuknutí tohoto poznání tak meče není poslušen takto upadá schopnost. A mar málo mar ne je to rozšířené vědomí protože to člověka nevede. Od těch starostí a dnes na všech jeho poznání. Tak jsem si o tom psal takhle první případ tohoto ruku jsem zažil zasít studiích na ekonomické škol z toho co říká a tam si dva lidé ba s ne ti podávali atd s a říkali si na chodbě uprostřed davu lidí a říkaje si třebas ztratí ku dneska ještě rodina starost s říkali a tato událost poprvně v životě. Způsobila že jsem se ani upnul způsobem který si tato událost nezasluhoval když se vůbec neměla týkat dva kladem si říkají se sledu skal na pravici tak nás. jsem říkal na č u toho zůstávám svou myslí proč se to po částí děláte onen svět to událost. To jsem nevěděl ani z jak je zákulisím to události v tom je obsažen ale od nad ne jsem šel nějakým najdu v plzni na návštěvu ale nebyl litovat. A tebe tam jsem si uvědomil že to tak hodina jako jsi říkaje si zamanete chodbě. Říkám tak ne také stopě jsem ale co to mám další z to si ten maličkost na to vy vedu poznat tak tak nutkavě způsobem. Toto pro tebe význam tam jsou o jsem šel jedna se do pro na nic jo při budovu od najdu a maminka vás že tady pan nesvorný to byl. Přítel a chtěla aby si tím šel že tam na to petr klíma z vně a projíždí bez měla byl tady na původně byla pro by dobře se li se tady je protože to je nejlepší pracovní v tomto oboru neví dni napřed zen z nežije ale je to co s ním setkat. A doby do li se s kali jsem velice litoval ztracen syt a tomu rozumím cele ano. To byla velice pro bude stavět abych věděl že mám dělat něco jiného než normálně a za půl roku na téže chodbě v tomtéž patře si dva lidé podávají tak na s s s s a že říkají tak s kladou tu a v tu hodinu. A jsem okamžitě věděl že ten ten taky mámy kdežto nebylo to co co bude dobyl se situace opakuje. A tak jsem jež vedou nešel bez tam jsem se obě nám ale nešel jsem zase to že toto omluvili jsem tam byl že nebyli doma. Aby tím tom říkával vše. Zase do na přišel pan nesvorný říct zase je tady petr klíma na to ví. A zase se z mocní tentokrát citovat který ona říkali jenom pro určité události jsem doma nebyl byl do taky nevydržel časem s ním se tam nese se s petrem přijmou a mělo to pro mi život nedozírné nás či to se potom pochopil tvé o na tak toto stalo tak ne roku třicet nebo třicet jedná v tomto století. A roku třicet se od ještě v tom nad jak tyto skutky se ocitl na své pravici to byl lidsky nená kódu ne znám výpravou jsem tu moče a která jsem tam s vyslyšen je a to ne tak ostře protože jsem předtím četl o na dávám na věčný život než k jak tam se o o dobyto vy otcovy již jako o jediném říci ve ten světle indie aby to nebylo nebrat tak se ověřil ale neměl jsem vůbec protože to se s tím se. Známe tanec tak jeho spisy dělat tak dále viděl jsem že přijal doby do do světa prosti člověk nemá lidské nedaří kdy bude nezní dělání a že tedy asi něco taky hlavě žena asi dobře evropanů a mečem rozumí a že by nám tedy tohle něco od duchovní jede říci když svůj na odešel je to vlastnost v káni kráva indy a jenomže jak se dostat do vody čelila jak chtěl z s i ty spisy od něho dostal no do toho o něčem se dostat nebylo tak obtížné jako. Ty spisy vodního získat nestačí jdou do toho kdy mysleti paříž teprve tam v muzeu a nedám tam toho o tvora jsem se ti o do tak bude budovy mohli tak kou o nitra ne be a přijde za mnou jeden muž a říkal mně jsem žáka nebem osobní žák šli roveň tak to jsem. A hledáte tady mýho mistra spisy nebyli to je my vám je pošleme pošleme a dávám vám právo překladu aniž byste muselo o něco pak ti jsem byl tak překvapen no ani mocné ale prostě bez po měl jsem přitom že se mám představě že vám říci adresu a von třebas co oporou čelo potrava a odešel takže z tam ještě to za další již jsem si z ku držet se o je na adresu. A to je to chtějí poslat né. Takže on zkažené proto svojí nepřítomnost. Myšlenkovou jsem mu neřekla trest co před při kde se mi řekněme dále tam nebyl z od tam mít dost. Které ona vůle cela na. A za několik měsíců od petra klímy z mně přišel do li z tohoto mění jako se cestami vizte vně tak jsem si že jsem soud apod protože jsem dostal z on vyšel li všechny na co s ke spisy vše dobyta roste a tady o dobyto přeložil tak jak je tady posílám. A oni bez znalosti ve z že to přes petra při mu poslali přesně na moji sebe protože to jim mám za tak toto mohu říkat jednou se stal nestane z jeho domy doba svět do té. A je další spisy o si nebude další nepíše taky tam do přeložil do češtiny. Všem to nemá prosit protože tu o zato nebo viklat se ztratilo pak opice to nebo neexistoval něco mám no a. Tak to končí že tak v jeden výklad je abyste byli jak ta spojitost události bez za hranice samotné osobnosti. Ještě případ který jsem taky mysím líčil měnící ale tak že nebude se opakovat takže mohu klidně říct dokud svět třicet poslední ven školy. Jsem složil vysvědčení někam aby za ním nebo o svět zase nebo ze s tím že učení měl jsem pak jakou bylo to pro nutit protože jsem studoval že ty věci janet by u no a ano. Tak maminka se svým smyslem rozum vysoko mysl neznám ti ale nevede vším ale jsem. Šel onen na plovárnu aby do od věčně neslyšel nějaký či jsem to mohu dostat jinak pro studium a past do krásné počasí tak jsem se tam šel li kou anebo si na david školu abych se trošku smyslu měl na to jdou bez tří v plzni a nějaká dívka daleko oddaně tak kdy z těch třicet roků s dáte do vody a zakřičí se topím. Podívám cetou stranou a vás netopí asi za jenom studená voda tak zakřičela takhle hloupě se topí. Ale jsem zase na tomto výcviku poznal že tento výkřik pro nějaký zase jsem nebyl ještě tak daleko do roku asi třicet začátku cest. Kdy jsem tento symbolu nerozuměl mluví li ji totiž symbolicky mi to co říkají za jejich řečí jemné jednání myslím. V kdy a v tomto symbolu člověk se mu taky rozumět jsem jenom věděl že na po je nemám co dělat protože tam nemám být po jsem jasně rozuměl. Když ta se to byla tak tak to na ti nemusím a je to tak nutkavé že někde někde něco vázne šel jsem domu se poděla kde by to mohlo být ne maminka pak oba na cestu z plzně do byla tato a nastoupil nerost jsem nepomáhala ze varovala kou o z že jo. Dostat se bič mělo za tomu no těžkost nestačily vlak postačit metoda. Omyl to vody z toho do v jeho před tím ale kdyby tady ka na počal toho tak jsem se nebo byl nebylo by říkal tak jsem se tam nedostal. Z ve tak bez ti. Od tak svých maličkost ještě co je vede cesty každého se na aby se vitalitě pozor starost před set třicet ale teď to ten ještě licet ti kdesi ještě s koncem rád či jsem vyučoval tedy by na večerní škole denní školy chcete zavřeli tím že se zapřením právě a ale o čem nic nevyučovalo se začal třem škola od vás rozdávat ve třídě vysvědčení. A dob o nebylo krásné oči sešel na tam ještě do tovární ho opět tam uvnitř továrně to koupaliště že proti ča třikráte budovy. A co pata přijdou nějaká dívka o tom pět nebo před lidí nějaká dívka nedovol li a za či či se to. Podíval se tím směrem vůbec se topí. I poznal jsem okamžitě se to se opakuje sto roku třicátého že tam nemám co dělat z ba je sebrali ve svých pět ve jste se brzo ženou již ku o be že jsem se matně a šel jsem správně co z na došel do poplach a všichni museli nazí do studený ti tu. Silám točil pavel čekala a šel jsem domu ale tak v takových maličkostech je člověk veden v tak i na co ještě ráně samu co větší věcech ted není na něm tak aby se vůbec cesta a to ne ale aby se stalo co je vývodů ne proto abych zůstane na cestě je důležité aby člověk s tam na cestě vše nezůstává na cest ježíš ma ztrát když nějaké oba když na jaké starosti to schází. Z cesty to není veces to je něco co vede k smrti na tomto světic ničení celého toho lidského života. Proto ježíš kristus nejvíc měl za zlé svým žáku sestra. Že by nic syna tady nevyšel žádný hřích tím nevyčítal než proč se strach kdy chce svá. No a co se staráte kdy čit i ta obyčejná jaký tam na poli lepší šel věk jež měl kam šalamoun ve vší slávě své světa. Čem úplně pravdivě do tak říkal že tohleto je největší překážka na cestě člověk jak s tak není na cestě. Například děly oni strach na tom jezeře kde data by se strhla bouřka tak po č za se pro tedy strach pořád je třeba utrpení se zvětšuje strachem starostmi a tak dále. A kdyby byli nedívali měli beztak tak božská obec musela nastat no ale to bych moc daleko se dostal od tématu toho poslední od než školní roku je čtyřicet od ponese rozdával svědčit a jeden žák mém tak říkal ale do sebe celého před se měl čas něco říkat života bez se vidíme naposled měl jsem z něco z či se při k. Jo dobře řeknu něco o tom semen z kasta na protože byl bych nerad abyste ode liška kdokoliv z vás vožral věci které s tady na si je za náhodné třebas považujete setkání někým za náhodné. Ale to co je zatím setkání není na a to je špatné že to považujete za nás u protože s tím nemůžete váží řídit. Tak časem stalo povalit za z od tedy z jak jednou za pro roku třicet do od dělat nezkazí dobré jsem šel domů protože jsem věděl že na to kou proč nemám být cesta škoda že nikdo z vás nebyl toho svědkem je bych aspoň tentokrát nějaké důvody k tomu abych cestami toto poděl zkušeností. Jeden říká jsem večer svaté budovy zaměstnán my jsme nepracovali protože bylo vláčen nebezpečí před. Příprava příprava ne a ovšem zase na se nový z továrny. jsem děl jak s ježíšem na koupaliště a z ba jest ten jedno své věci lese sešel se že ano ten člověk dělá kdy to je nemožné on se jako to ven sto rozmyslu o co tamto při atd tečka s vidím že jste měl nějaký jiný důvod kterými dneska řekl to třebas ty věci mně vysvětlete na jsem to budu celoživotní dělal taky v tom dodneška věnuje jo. Proto je homme do říkám protože o z brna a bych to tady měl jsem jak ku. To stačí lidi nepotřebuju on o ty pod tím věci dělá ne takže či jak to v pořádku nepotřebuje naň naše soběstačný. A tak protože v jsem se ve že žen při u do se při tak někoho jiného no. A tak myslím že jsem jako úvodem z sám vysvětlil co je to vedení událostmi. Že něco je za těmi byli sami běžného dění a člověk rozšíření vědomí to pochopí musí se tomu bohu dobu vychovávat jako třebas. Abychom ještě pořád probíhlá. Ale vychovat k tomu tak že k tomu nakonec rozuměla proto řídit u toho řídí to co třetím řídí tak on neuniká neoslabuje své v nýbrž to s tím v pořádal zvětšuje se to z tu něco stalo se či a že bych to ještě o zřejmé na případu manželky když jsme se třebas obaly jsem z gotvaldova. Do plzně tak listě o vás. Na cestě mezi pravou a berou dnem manžel přidržela tahle s medem aby se rozbila. Vláda kde byla. No ono to není nic lid na ten den měla nebem nám medovou vás tělo do tak nic víc jenomže zase tato událost kněz tak za tam ona totiž jsem nevěděl co za je musíte jsem že jsem mezi tím pod dal při při tou fází zkušenosti velice intenzivní v tom koncentráku takže tam to pokročilo velice je jako se vo tom to to porozumění tomu zákulisí nebo když jsem tam poprvně přišel. Tak jsem psal ten den jsem vám v těch spolu vězní a přitom světlo světlo ve mně to center ještě věc se za z po na neví nejsem ve světlo a v tom světle jsem rázem poznával že tou psát ještě jednou je to z toto se dát pryč ne. Nevíte z s si z toho umění žít jsem nešel do doby by dokud jsem bez splněn jak je od které pro střed dvě obsažený. Toto před do se do zároveň pět lidí kde se to rozšiřovalo které jsem měl tam těmto vědomostem pomoci při tě. Jen se mi podařilo do doby pěti měsíců pomoci oni to přidali. Není v těle lékařem pasoucí řeka an výčet bohnicích při v nás a doktor došel bližních čekat. Na váš na lékaře štěstí a on stavy sami vysokoškoláky co jsem co jsem z nás si jistota ale be ten hanzlíček je oponovat že vykládal ke svým lidem ve ty věci tak říkal je tady obr věž. To právem říkal není že to opium to náboženství to nic si jeho není tak je to pro mým protože oni beztak by se na svých starosti tak aspoň se takového prosti jako říkal v. Ale bych to nic nemohu přímou a když jsem potom poslední den děl stát se co jsem nabyl posledně do se nepřátel seznam a ne před pod se v ní. Ne ne poslední nepřátel seznam tak přišla řada na hanzlíčka an tři jsem se na měl psal jsem si dali tady že se sat z mu že říkal to přát nebudu které karel a on to psal poprvně a on se toho ujme protože tak tam můžete deska pak dostat měst nazad při znovu před to v čem citelně a tak těl. To nepsal co říkal jak to psát taky nebudu protože když to psal tak tu dobu co jsem psychy a proč tak s touto tohle že po pravdu to ty si to co k kdyby si deska člena a vodu do na všechno co jste říkal věřím v co to to bylo to nebylo to za rána do za z on večer jsem mnou šel do ne. Do proč žáku vychovali šel dělat do rána neviděl třicet ve dobu nebo ne že bych takovém místě kde nebyla ani okna ve tam nic. Nebýt nás ka a ča tys nedostali jak nic tak jsem to říkal víš ty na to asi jako svatá jen s a ta. Mně taky že je hlasem nerozuměla ten na svým říkal zvítězíš nezemřeš a o na čas úd jen na popravu myslet si že stane zázrak za se nestal byla popravena a tak mi asi prvek na popravu ještě ses potom vlivem dostali před bránu šatech. Na vrátili řeky neboť vědecký že nám vrací šaty ale není nebi starat protože ve vedou protože za nás na věčnost oni ta od ve asi tady veřejně na prostředně rukou u nebo co ho přišel ten na to chvěla to byl blázen pěti násobí vrah a na dával na dosti s tělem že by doslova li okamžitě jít popravy měl by pro nás pro slabé a ten říkal lid ten dneska narozeniny tak od za z ví. Protože jsme dom li jsem ho vzít si dělal tak to ne tak to dal všemi deseti svět možnot více vzít ještě víc. A hle pod těchto zkušenostech se který jsem pro za na mně to je jeho a protože ostatní ještě vim a proto je pro za dojem že jsem se na čát jako v z ve tak je po že za čas jak se samozřejmě že nebyla pro prvé ne když například manželka rozbila ten mez tady jsem přitom na měl již do toho že ne to a jednou takže jsem se ale ne. Tak jsem potom když se když je dál napřed tím mne než č s dostal do nemocnice než začal tak choroba to všechno dění z zem smrti nastalo ale když jsem rostlina letadlem rozbila ale rozbila by tu nádobu ve které ten nebyl byl tak jsem pochopil že to je konec jejího života takže jsem to vede dřív než my nám těchto událostí se to je příliš než. To je lékaři jim ve tak je to děly koncem a ona ho roku už. Ale tak by to řekli. se to ani tomu nad tou byl snem protože co jsem co budu mít z ti david vědomě litovat to nemá cenu protože nejsem pro to vaně hodni li koš sám se veme lid. Kdyby čech sebe když sešel lituje poslední co jsou to se něco člověk tak se ve litovat svého cesta spěte cesta z bez cesta mate nepřestat z no prostě bez celý sis cestu sebe nelitujte zásadně ne. Je tak aby nebyli po je to v ani hodni ale kde by ze sebe. Ale to je to se opačně kde od boha k sobě a to si za zabraňuje se cestu bo takže měl není třeba on dolovat ve za do od za sebe nelituju a tam vidět toho kdyby sebe litoval tak že to nebyl musel při v časné kdy jsem se to dověděl da a jsem si samo se mně říkal teď váš velikou sytost kromě toho se věnovat temna řece obě je synem toho věcí. Ale ta jez dříve nemohl tak konkrétně to věřit protože máš před sebou osobu která el toto určeno dohledné době tato nikdy v tomhletom není nejistotě není obsažen ta tu jestli protože tam třebas měl vnuknutí jak se tomu řiká je bez dostat ještě jednou tak než z toho koncentráku pryč ne ale za těch podmínek že tam těch pět vidí že získá neživé než těch pět lidí získá po tu duchovní. Cest a těch pět jsem jasně poznal mezi všemi lidmi takže se neděl koho mám na starosti a nebo že jsem číši svoje schopnosti tady svědek kteří ji nebyli na dějinný tak se to sice nedodržoval této pravidla ale mohlo se to u čitta bylo by to bývalo stačilo na tady víte jak toto vedení se rozšiřuje a z osoby na širší oko této taje vlastnost o to mate z odměřeně z spojuje. Se širším okruhem se tedy na marně bych že necítil spojitost. No a to budu s s učinit protože nechci od těch z vás který ode za smutné od říkat jenom to co je poučné tak dejme tomu. Tam jsem roku operaci manželky lékař který je pravá mně prozradil kde ty s tím i nad větší svou charakteristické pro pro jsem takový na že to normální že tuberkulóze není z takového aby to na vědomí že roste v z toho konečným ku o z od těch mele jaksi zjistili nějakou opak toho v ke sis svým jinými způsoby od tam tuto vé. A to je tady ještě to o co jsem vám říkal. Jsem říkal a proč budete o začal to s celým těle aby cenné že nekáže musí vydat všecku. Tak je tak říkal ne aby se ti neřeklo no tak viz ve. Svítí na na či k a tím se ve do pole koleno no dobře. Bych tak nadmysli neříkáme u dali vědy mám vyloženě jsem a se na a tak jsem říkal tak to se ještě to ty by nemůže nesvěřil do mas tělo šetření aby se též na chvilinku rozmýšlet neříkalo tak při síle na od nemohlo protože přítelem ale tady moravy protože tak šetří měsíce z na to proč se však všeobecný tak to voda zachvátí ten trávicí tak na to všechno to co ceta oproštěn. Bude možná ano. Časem tohoto od nebo ne a tak jsem se od ona je svíčka do tu o časem do do prahy s a on říkalo mně se to rosa v tak na co svým manželce o tom ve říkal co lékaři neřekli pochopitelný a to si to jenom co pro napsal rozum kovy. A on říkal že svět to se tak to vás kde zachovat s tou větu. A bude za to co chci tak co nás od za dostanu řeč a opravdu za tři měsíce po několikanásobném nosím. S kým týden zase týden začlo váhání od něho do na ukázal že na plicích to není a pro mat právním do věčnosti že ten jaké to říkal tam tak není z není jo. A tak se ta doktor ta učit co vadit byla. Říkat tak tam choďte k tomu že klíč k ovi zen od slově a víme co to bude dělat misse co sami zvědavý nemůže chudá. Pepíček z oka jsi dal pro důvodem měla nejsem s. jsem říkal stále mně a to všecko do toho konečným ku on to všechno stalo pro konečným ku. Páchal tam doka ona. Takže nakonec o na ono to z do ta nepustil tamto nem nemohlo přít ale zapomněl na páteř nebo proč toto páteří dívám přesně páteří do hlavy tady jsou dal na to kojí mat tato první mu mezi obrat nový as tohoto při to do hlavy tak napřed pochodu li to dělat tak to šlo dál osení čili dalo ledaže ho no ano nasycen nemohla postavit ale o to také zvyknout samo ano takže to sto přední taky tajemné. Ale teď jsem belch pomocí dní jež je řízen v tom smyslu co mám dělat tak například si řikate ty možná když to neni těle byla od nejde o za je ten konečný před tam o ne že tam co jsem z ruka odtamtud nedostal. A tak se mi též je to by šat k lékaři aby šel se o váš byla řečí a bylo by to možná pomohl prožitý živu ale o nad tak je o panovala a tu na co se mi to u před tou noci si to vnucoval kdy dal tele ten se jeli jsme do nemocnice v tramvaji protože s ke tří je prvního máje tak se taky kde ti nemocnice a jehož je to bylo jinne tam na pravé straně starat tak dobrý ten být venku tam životní velikosti. Maria. A dívala se na jsem pochopil z toho je že svých v sobě zda. Takže tak jsem říkal do nemocnice tu s. A za čas měla to všechno co na ještě vůbec ona o tak akutní že měl za dosti to vinen z takového o tom konečný ku. A tak si stáda či jsem v tak se na další jsem kde se ocitat uprostřed lidí kteří tak k ku posvátnou tichosti fáze jakou obrovskou soud. Kterou dobře neví jak za za to jako s za střádat nadživotní velikosti co ta si zažitá asi zaživa se od začato těch lidech nebo řek bych každý letem se po něm otáčím. A jsem tam nebyl a tedy ovoce řekl když se na nadto ptala jsem před kam jsem při se taky můj manžel. A von říkal ne ne ty jsi tam kam manžel teďka nepřijde tam přijde za tak a tak dlouho by kamenoval nová nějaký roky jim no ten pád setká s tam s ním jako s knězem pod to jsem tedy pochopil že to že se odebírá do záhrobí a tam deska ještě nebudu že to na tu ty pátek ještě do čím tvoji smrti a že tedy že se musel připravit tak ten odchod let tak jsem. Oni stal věci je na odchod a to tímto způsobem že se že všechno je postavena starosti vnitřní modlitby tak že tam teďka o říkat to jsou závěry z toho mého poznání ona měla tak prudké zákon bolesti hlavě na kříž tady v tom prvku jak to z toho názoru co do hlavy že z z k viděla a nakonec. Ztrát se nade něco co upadala a oči že také napravo je jak ztrácela vědomí tohoto světa a v chvíli se mým bral pravou ruku a. Nebo koho o dostat se mi dával do týrat svou pravou rukou abych jsem z pomalé jako při vnitřní modlitbě že kdyby ve dali totéž tak se to nepodaří protože to se musím nenásilně z po vaně že vás to dítě svému no tak bych káni tak to porušíte tak jsem tam s po ma z čista onen přesto váma nedýchá bez si v ní. A za ve jsem o ni dech kdyby totiž že kdyby to byl neudělal tak se tak prvním při první tak je veliké záchvatu byla ztratila dech ani dobýváme obnovil kdežto když tohle když se provádí ten ve je tím člověkem tak to ten následek že nemusí dýchá a mozková kůra je pořád živena pranou takže neodumře nenastalo zmíněný v ani si nic si nic takového takže ona se pomalinku sto od stávám ale dostává se z toho. Tím způsobem jak mu říkám o na po pater rytmus na jeho dechu. A po padali u svého dechu ani sela tak to jako ovšem když se přibližně míchá třikrát pomaleji než dýcháme mi tak tato semen co je hodna proto abychom viděli astrální svět to na as pranice zase tak do ve na příklad kdy dalšímu dechu tak semen se apoš ještě ten neprovádět určitým střediskem a ten na nebudu mluvit aby sto na to taky nedělal. A když. Se tam ve vší nebo se pořád ještě vých ale za po za se držel ruku na hlavě a pořád upravují ruku vede se měl jistotu že ten de se s bych bujně. A že ona se dostává z toho vidění nebo zažívání tamního světa do zažívá ten zase jenom tohoto světa do oblasti jsou to tak je odděleny tím že jinak mícháme. My bychom dýchali třikrát pomaleji tak vidí nestarají nic se nestane ten se to mně přesvědčen o tom ne že pro ten ale že bere sebe existujou skutek ž zkušenost skutečnosti. Které jsou rozhraní všemi jenom třebas krmen přijde například ve ve tři věku ještě jiným způsobem ale také jeden třídě. Takže na přesto o dostala tak nemohla nepochopit ve že od tato byla vypuzena a že tamto co tam zač stala nic ušel zažít na takže říkala be co mi tady vším bytí. Protože bolest neměla ta výtka normálně a něco je ale chybělo ze říkal mně ani tak ne za jedná co tak výší ví. Jako mně zajímá kdo ti tak bytí že musela tam nějak živě žít říkat ano je tady chybí tatínek poslední tři neděle z na jsi tam pak je nával statí před si ten tatínek zemřel dobře před deseti let ty. A ona se tam okamžitě jsem krás s ním setkala a to se opakovalo po všechny tuhlety. Stavy toho pomalého dýchání že nabyla vědomě v astrálním světě kam vodna člověk přichází po smrti ovšem nějaký kdy takový že bych od ony se říkat tak správně že není si toho vědom to rase to na dobře vědoma takže ona nakonec řekla jsem přes že na že patři není jeho světa a že tedy jak se tomu říkat tady naše umřu. Jenom ta takže před tím jsem cesta se pod dne přestal si vás přáteli dala tak si představil přechodem do tady do tam v život který tady do pro nemohu litovat protože ona je potom řekla no jenom jsem tělo bolesti měnila za tělo klidu naštěstí anna. Z mít více je to výměna však nic jiného to ne ale ty mně musíš slíbit. Že tady nebudu tělesně že nebudeš plakat protože to by ses v těch svých spise rád al. tam říkáš že synem měl že si bral jako nástroj v rukou božích. Že jsem za hřivnou sebe před to se nedá hospodařit si tak to zase protože mu při v kast a dál. Neboť ten v pořádku. Co co osvojí to slíbil za ty ne nevíte plakat nemysli si na ni ve z přišel možnost rozum skutku od ale ne protože byl že by byl smuten nýbrž jsem moc od musel dělat přitom se školou ale na starosti že kdyby byl vynechal jeden zachovat tak např umřela jsem při ten záchvatu být. I na cit a oni se ty záchvaty dost vých ten opakovaly. Takže ten poslední deme devátého listopadu v ě jsem o prvně že jsem nemohl školu odložit od poletí svěřil službu své se říká ani jsem a domníval jsem se že třebas základ lepší je protože měla celkem klid a na tam že ti ne ta ráno a říkala vono vidět při síle toho buďte starosti může do školy dneska máme umře. To dale tak nějaký tak na utišení bolesti dame se taky tak kým jo totiž když budeš těžce že pak nám toto jak a ta. Jsem ale říkal ty krátký nedá. Ale č jak jsem odešel jsem si tak vel paty z domova tak manželka středu u prosila ty kapky zastala a asi rozhodovalo že a taky že neuměla prostoru o tento vady toho dechu volal dnem do byla tu nemělo široce vědomí ne patu ve ven chci pro nás to mnou. A tak proto a když jako nastat na tebe tak prost dostat za definitivní jsem šel doma nedýchat si dal když tak s nic dopisem to nepomohlo o do ve jsem sice ve ale při tam potom lékaři říkali do toho tak co my si nic z jak je to když jsem případ. Ano tak to vyřídili ale byl bych byla ještě možná či dobu v ale asi to nemělo být na ale tak taje zkušenost byl před tím než ona. Teď těsto zkušenost také stejně důležitá potom když se člověk od li pochopitelně když vám tu schopnost vědomě se v oblasti pohybová. Let tak tam mohu také ne z s jednat s člověkem ty které mám poměrně blízko a že který z tam vracet a tak jsem zavedena hned. Styk se svou manželkou pomoci tohoto stavu vědomého stavu se vodu ne nějakého by stavu. než tam přecházím tak musím zpomalit dech jenom jednu.