Karel Makoň: 81-10 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

fakta který ježíš vždycky trpný který nás kteří jste pro máme na úrovni stylizace života vy jsem se před čil. Nebo je to smrtelná duše symboly ona panno na je tahleta je schopna v této v nás kam stylizace v této razí v kleci je schopna zrodit ze sebe krista. A jenom ale v tom případně když lidsky protože ska znázorňoval jako člověk svolení protože trpná k tomu aby se to stalo. Ale svou božskou stránku to ani křesťani pochopili ze které se to první znamená e bůh se nemůže rodit než zase z toho božského. Tento žil do li vůbec nemůže od vjezd a takže musel si miloval že ta panna maria musí mít po této stránce symbolem něčeho božského ze kterého se to všechno rodí. Po proti se to v našem vědomí a tady je popsáno začátku že není k tomu třeba ničeho jiného než záhada. Těch kteří jít za sílu pali která se postaví na stranu těch kteří jedno jak ježíš kristus říkal licet je mně ně. Kteří ze svých najít nic i s přijdou a možnou a to byla první řek je pánem taky ani ta nesmrtelná duše nemůže než když mnou co tam vůbe člověk. Nezasel kdyby byl ten židovský národ s s s s na dva tisíce let nestylizoval svůj život tak by se panna maria tam nebyla mohla objevit ani nesmrtelná duše nedá aby schopna zakročit čili tady. A budu pořád jako od začátku je třeba toho lidského prvku a počínání lidského aby se ta trpnost vůbec někam dostala k prosím. Ale přes tady mám stran nějaký dovětek k tomu co jsem řekl o tom ráji když mu že vona jako o něčem co bylo e tak se dopouštím synu. Lidské ho přestupku nebo po ji vám svým tou jako by to byla skutečnost tak a ono to co tady říkám není právě nesmyslu. Jak to fakticky je neboť ráje existuje že ano hmota existuje z ráje se padá tole něco co by se bylo stalo. To je ustavičně probíhající proces jako je ustavičně pro věci procesem stvoření ale kdyby se to takhle protože tak jsem která vedle vám to nemohu takhle napřed bych u o musel skončit ono se to děje. A je to fakt a musím říct jak na to který dít tak to musím by dát jakkoliv se to stalo daleko spad co se uděl to jsem se dostal nazpátek bylo ale upozorňuju vás že když by to takle a. Pali tak všechny otázky potom jako jak to chápu jako esi to chtěl pán bůh do si to byl vůli boží otázky veskrze hloupé protože vono se to děje jo tak jak se všech. Chtěl když se to děje tak to jeh je tu otázku odmítání ano protože se mi nehodí do kontextu od tohoto výkladu napřed jenom tak nízko semen cest. Koupil kdysi výkladem tolik jsem se nepodlehl kterou to musím poli z mu abych zapomněl přitom že vykladám jenom symboly a ne čistou pravdu. Nestýkám s přes stavu o tom co se děje a dokonce umožňují tu představu při když člověku tak že to je daleko sytost no to je přiblížení. Představy to není skutečnost třebas všechny ta těchto ty chci si buďte vědomi vám přitom nelež jdou vám jenom jdu na roku tože mysíte časoprostorových ale jsem teď do věci. Dověděl tak se vůbec nemyslel chtěli je často prostorově tyto věci že stvoření jem kombinování proces e jsem se neděl rázem se vším životem znali kdykoliv tady vykládal od. Od lid kristus co vstupu z koncentráku tak řekl to si takhle pro jedna se dal těm v koncentráku ty zírá ale kdo byli svědky to jsem říkal že to je kontinuální proces to stvoření přestal dověděla stavěl čest česky jo. O dávání jo do věděl jsem se to naučil prsou věci naučený to není nikde psáno že tam je to zpřístupněna všude by byli lidem kteří jsou v časoprostoru časoprostor je myslí a doby. Taky myslejí abys to po sloup je za sebou se radili a aby mohli nasadit nám moment kde právě s tou k jo na tu na tu vývojovou fázi ve které se po v. Bují kdyby se jim to nepřevedl jo do toho času a prostoru tady nevěděli kde jsou aby den mají začít další pochodem a protože mám mít. myslím nejenom pravdu ale také cestu po které se kráčet ale jako palci po které se kráčet nedá který mám na. Vy si cestu velice nedokonalého když to srovnám li s tím otcem jak se s tím směřuju protože napřed musí tady být. Pochopení takové jaké odpovídá úrovní mého postavení jsem také do doby než jsem se to dověděl am blok to všechno chápal časoprostorový i ty indy jsem. Takhle bral proč si nějakým vývojem a dodneška říkam co to bylo by třeba že ano on známo taky že jsou jsou mám pravdu. No ale protože není žádná protekce na světě nessi někde svítilo světlo jenom na křesťany z výše je víte nebi. Že že to světlo které za světlo tehdy v betlémě bylo zrovna vidět někde na východě a že odtamtud ty svatí tři králové přišli. A co způsobili u toho narozeného ježíška on ho přispěli slovy byly které prudkosti vývoje. Která předním stála ono by se bylo bývalo mohlo stát že by byl ten ježíš kristus ustrnul někde nějaké extazi jakých ale. On potřel dostat do vínku načas kusy cesty za toho ani jedno a myrhu to jsou symboly věčného života na po nic o věčném životě které. My se od začátku svého života nemáme když jsem třeba dejme tomu vlivem těch lékařů přestal v chápat sebe tělo jako sebe nýbrž jako za pomocníka to nebylo to nebylo. Ti věčném životě vůbec to byl vám rozlišování mezi tělem a mezi tím kdo myslí v tom těle trošku nějaký tu všech malinký dobyl ale to co se dostal ježíši kristu kole. Chce do vínku tomu umožňovalo aby okamžitě mohl pochopit a věděl že není jenom synem člověka nýbrž že je synem boží. Proč to potřeboval vědět od začátku protože kdyby si toho nebyl vědom býval tak jeho oběť nebyla tak účinná to jede. Je do toho vložil jenom to co my nebyl by z něho nikdo víc než my který máme příbytek obou u boha kdežto on se měl vrátit. Jako bůh k bohu a ne jako člověk který tam přebíral nějakém příbytku ano a proto musel vědět co do toho vložil do toho vložil svojí božskou existenci. To proto udivoval protože dvanácti letech všechny vtíravým mít tam ste synagoze jako moudrostí tam na vynikat místo aby. Člověk vstupoval do extaze a čech je tam znázorněn třebas v bibli herodesem svatý josef jsem a pannou marií s ním. A taky zvířaty které tam to přivolení to tělo ježíš kolo to všem těm o koly i těm betlémem vám tělu stále jim této tělo je tam znázorněn že to nic z toho dnes to bude dalek. Ta se ani za panna maria nikdo ne ale mají osvícení ten svatý je ses osvícení to sestupuje extazi je o nevím co dělat. Že i jsou všem tu cestu k bohu pod kolejí když než extatických extaze totiž nes zprostředkuje příliš mnoho poznání. Jak jsem říkal dopoledne nebo včera nebo jsem to napsal někde jenom se jsou moje poznání které nám že to zdá se mi že to poznání chybné tak to bylo u přestanou chybné že oni bože třeba z nebe žádný s tou peklo. Za nic z toho hraje žádný z toho pánaboha svou samo nevím co všecko tak on se ty jen tohleto poznání se jenom nějakým jsem násobil ten tam musel oděl do lepšího a provede bylo slavnostní vším dovede bylo tou. Tak to bylo jak je jemnější ten ráj byl za že vnějším všechno bylo znásobenou ale nic tam na tom na lidské představě nebylo opraven jsem tomu bylo korunu tím že neřekl že když toto samadhi. Do extaze to satori vstoupil samuraj tak poddanost císaři tak vstoupila že byl pro něho ochoten prožívat ne svou vlastní krev o taky jinou a jiných anebo a tak dál u p. Je fanaticky takže my jsme byli svědkem toho že křesťan s tím si kolikrát radili lidem celému lidstvu něco na čím se náš rozum zastavuje jak je to možný že taky velký. Je ted mohl něco takového i ti tak například myslím jedno největší extatiků v evropě svatýho dal národa sklem ho ten si nesmírně vážně to extatika a je opravdu vy cit. Oslu měl bych musím všichni záleží tento výjimečný člověk který se nazývá doktor extatický tehdy ze svýho života tak nezvali ten rozpoutal kříž láskou válku vono to nebylo zrovna požehnání víc. To jsme si zasadili jaká celýmu křesťanství když se pohani pronásledovali a pohani jsem když ji a ost asi kristus a je a tou předtím se tu chybu dělo svatý pavel předtím šavel. Že dal vložit křesťané o tom co ti vedl pokračoval on třicet nová si sám nešel on cetou tady vodní vody někde z clairvaux slibným životem jenomže on to byl tak přísný asketa. Že mu všichni věřili protože tomuto myslelo jinak bory mně on z násobil všechny zkušenosti křesťan který tady byli takže tyto tak schopnost normální ten něčím pod světem tak stokrát víc. Než normální člověk a přesto platným pořád lidské a pořád si je lidské chyby přitom tu a také ježíš kristus si to dobře byl vědom ten. Dokud se byl odkázal na osvícení na tože věděl odkud pochází tak si vůbec netroufal v jít z toho souručenství s rodinou. Asp prostředí některé se narodil tam nese tělo narodilo z toho vytěžit všechno co může další hnací prostředek kterým on neříká nic o extazi protože on opravdu. Byl oddán své rodině a přitom tím vynikal moudrosti protože bylo to tady vzpomínka na tu um na tu jsoucnost v ze které odešel svým vědomím ta. To mi správně řečeno od toho otce odešel boha tak zase na pokazil je že vlastně se na tom obdobně že se že si to neuvědomujeme od to je naše oběť menším tak. Se tomu otci musíme jít i že nemůžeme tak bych jako on je řekl dostalo dostanou taky kam skladu a také to nebude mít tytéž následky jako když tam jdu a. Ještě do opakuji protože ne velice nežitém on toho li vložil daleko víc než můžeme vodit my když extatik vloží do hry tu svou extazi ten taky zá. Zrakem že zůstane naživu protože ten život který my mu esse se musím mi vzdát takhle nám připadá úplně přijatelným ale on tady srovnání. Jsem si ráje který prožíval ze kterého padl kteří poznal padá z ráje a tak když potom vstoupit do tohoto světa ke z toho vrcholně nešťasten proto křesťanští mysli. Ti kteří přes svou představu on nebi dělal to dále se dal nedostali a padali tedy nás kemp toho z této představy dolů z extaze e prožívali nejhroznější utrpení. Po které my vůbec nemáme představu protože duševní utrpení jsou vždycky větší než utrpení těch fyzická třeba své a ježíš kristus zažíval daleko vyšší utrpení. Před svým vstupem napřed na kříž než kterýkoliv světec je jest to se krví potil prosim vás v za ním maličkost krizí se po čit a. To ještě nebyl korunován tou tím to vnímám sto protože to z něho na teklo pro fyzické nějaké zraněním nýbrž ta byla tak tíha toho vědomí to. Dacíka toho všeho co nesl co zná naše jako oběť ne do toho aby moh přestávat vykupitelem spasitelem takže i ten extatik do určité míry ses. Dává spasitelem o tom nepochybujte v ze proč jsem můžeme na rozdíl od indické nauky v dostat když podle ježíšova příkladu na. Ale cesty za jeden život proč vůbec neplatí to co indové říkají jít a to co buddha říká nebudu no a to ostatní snaží po napřed vtěleních se dostane se tam s ním do té. Do toho stavu spásy buďte bez starosti je to jisté na nebesa je říkají při ten okamžik mít jedině svým důležitý ve se říká říkají s jednou vědu my už. Ty jít mnoho životu a váš čeká a z povede si ale že nelže tou že je to toto jež jako když ten tanečník pod tím stromem. Ve toho legendy kterou vyprávím ramakrišna tam s nová a pro tu radost kterou měl nýbrž to bylo řečeno že jenom tolikrát se vtělí kosti těch jist na tom stromě proto radost z. Jsem najednou ocitl v náruči boží a byl s pas sem tady vidíte že když se spojí lidská bytost v jeden jediný celek a co je to na ten po. Tím způsobem radost jít tak že je to že to znamená spásu jít proto když kristus tolik opakoval radujte se opět. jim vám tak řekl radujte se protože kdyby tato cesta nebyla nejradostnější tak to se život nejde a ramakrišna ukázal kde ten ježíš je moc to jinde když si radostní. Když si novou věčný za to že tam milost tady je pro tebe tento při tom nic okamžik připravena přes zase tím že i tam budeš tady tak to po dokud kolik je těch listu potom stromě posily na protiřečí. Rozumíš ano dobře takže teď ježíš musel ale věděl že člověk takhle kdyby to pochopil jako to chápe. Třeba všichni že to nic čím že odtud pochopení uskutečnění věcí je velice daleko že je vy dneska víte řekli tím co jiný nevím řekli ježíš. Učit ale to nestačí protože kdyby vám jsem neseslal ducha utěšitele věděli byste ještě to další co potřebujete k tomu aby se ocitli v náruči boží čili všechno co my. Ji vykládáme co oni ukazoval obrazem jenom obrazy to ukázal to nebylo ani zdaleka tím co jim ten duch svatý u kastu bez okras on do toho vsunul. jsem ne postupně také této tady ráda jedno za druhy že by převáděl jako ještě převáděl všechno do nějaké jisto lidské legendy ano. Ten duch svatý najednou na sestoupil a oni byli bez stavu pochopení cesty po které jsem nedal k ta pravá cesta po které se nedá tam. Je tady začátek bo otce dobře věděl ten byl takhle daleko ale jako moudrý neměl tím lidi vás s on to neměl nikdy říct teprve dneska mu to můžeme když z protože. Je rozumíme jak tomu je jak věk jak to vlastně myslel že ten který nekráčí nade po cestě ze světa se nedá. Ten který taky nechce ten de tou pravou cest ale po se nekráčí o vědomě říct tato nese ani nestojí tam člověk je. A jestliže ježíš kristus ovšem chtěl ukázat cestu ukazoval cestu po které se kráčí k bodu neus nekráčí a ono je tohoto předtím taky zapotřebí přát toto. Indové dobře vědí a proto mají své mysli které kteří učí své žáky kam čest do vode se kráčím ano že bych to zase před kříž. Ten věčný život kterému vede ježíš kristus ne k tomu věčné může potu nemohl přivést dál nás než jako když taky které vede mistr níž ta je když bych věřit. Zůstávají žáky dokonce jak to vždycky nazývám že pobývání ve věčnosti je ustavičně je si nutí ke věčnosti před chudší toho je když člověk třebas protože já. Po extazi pak ho to tak ne že nedovede se obejít bez další dostupnou krista řekl že tomu říkam náhražkové plnění nějaké takové ale ježíš když toto neukazovalo říkal jak to udělat aby trvale. Člověk žije hl či aby na věčnosti to konvertoval k bohu ne mu věčně tobě na provedení z jít a to znamená. A když tam ten si třebas po ve moje tělo tedy ose tak ten tak nekonečnu se to asi setká nic ale jenom nekonečnu jemnou nekonečné ne křivých a proč to nekonečno. Tak je stejně přestože přání nikdy a tak taky žádný světec nemůže být ježíšem kristem ani ježíš nemůže být ježíšem kristem v kdo od jej jenom si. Člověk oni nebyl dokud dokud byl jsem synem nějaké matky a dokud byl jsou si byl dokud byl součástí společenství lidského. Oni dokonce nebyl mým když prošel jordánem a teprve prošel křížem takový poprvně hlásil za hranici které se světil. Nedotýkej se ji tu od chci toho výroku si všimněte to není náhodně napsáno tam je protože opravdu musel znova projít kde on tím. Pochodem který musel projít jimi ovšem jak vám říkám nejde to nikdy tak daleko jako u to v ježíši kristu bude pořád žáky jo tak to jenom proč. Pořád to schází ne nedělí někde rovnítko kde že to není špatného těla není možné jo není to je o tom se nebudeme na hádat ale je to tak jo budu. Pokračovat ano tak jestliže v první fázi ji vlastně li tam jenom proč je zapotřebí extaze boby jsme dneska nejde celé třeba si nekladu vyšší cíle kdybyste náhodou. Který nějaký vyšší cíl sledovat a který bude nějakou vyšší odpověď než této extaze a proč je zapotřebí a kdy je zapotřebí tak na to vědomě odpoledne dávám musel bych dal plášť a my padáme z této pásky kde by tam. Do pásky to nerad protože ono by to do úrovně ve zapadlo ano vaše do živou určité úrovně například jsem psal třebas eva něco co je na co se se přestali jsem se musel na se držet na určité úrovni ono o. O prvním jste tady abych se u co k aby to nezmátl že si byl pořád vědom toho mu že moudrý nesmím tím co nabyl někoho s a kdy. Jste si vším byli třebas na města těla na tak je to určitá okolo možná služ na úroveň nicota věčně jinými spisy toho druhou ale nic víc kdybych se do toho sou krom. Mně některým z vás spustil a kterýkoliv chtělo například let na počátku bylo slovo sami znovu pro víra ne na úrovně které tam napsáno tak byste pane na úrovni na které jsem to poznal protože. To vůbec není je nevyslovitelný tady se byli věděli že jsem se opravdu násilím držel na určité úrovni a že velice budeš vite úroveň zachovávat a u mnohých e. Vidí jiných kteří to berou pokaždý z jiné stránky a taky jiné pro nevidím toto zachování jednoty úrovně. A takže to člověkem slovu mám a to bych nerad ve když sami zas zlou mám taky toho co dělám záměrně se třebas víte ne ale tak to dělám jedno z toho důvodu abych vás probudil ale pak to když. Jedním a o mluvím se že jsem s vámi nám to s tou málo ne kdybych totiž je byl ježíš kristus například ne pochopit než řekl slovo které zná. Na člověku nepoznanému nepřipravené tak místo aby ho se vás byl a doby to slovo který by vypadalo jako jít. Velice užitečné tady ho nespal si nýbrž by ho na místě zabil jo nevíme zkušenosti ramakrišnovi že byl zabil to o leká smíte ano který není chtěl osvícení a. Tak je je důležité vědět že ježíš postupoval ne to dycky že zač svý teď místo extaze je tomu nově řešit. Ke starci a je místo extase radí postupovat tím že budu chápat smysl tohoto života neboť když byl oddán rodině no. Jsem tesařině ním nastudoval písma svatá než napsáno tak byl oddán bez po říci která toto znala toto vodního vyžadovala ne a on říká když toto člověk nebude mít za sebou. Není naděje že by mohl na to něco naroubovat na slabý základ se nedá nic silného tou na darech ten sil mírou nebo tem s vodou který si vy. Je příliš mnoho síly pro sebe ten pohled jít ten základ a zahyne potom když tím základem ano jako slyš taky chci jsou passim se chová jako že to passim potom třebas se usadí na malé rostly taky se. Tomu když se u sedí na velké rostlině taky nezahubí a rostlina ho u živý a ona roste svým že ano a duchovní poznání se jeví na každém stupni když předčasně nastoupí. jako pro hodný vykořisťovat například sedmnáctým roku to poznání předčasně nastoupilo a chovalo se jim jako vykořisťovat neboť v něm mělo k tomu. Opustil tento život s tím co znamená vykořisťovat to živu úplně pozná se dal mu by ho bylo co to bylo za poznání poto poznání nepravou ne jenom bylo naroubováno předčasně ne zralý plod nevzali za. A no a to stačilo k tomu je to rozbilo za vůbe ním toho základu že ano a ježíš kristus když potom při dělal po křtu v jordánu. Ale učedníky jich tak jest soustavně na to je boží silou silo o o se celou přejímal od otce něco jiného jak se na pády tohoto silo člověk který do upadá to jest. Ten je jím tuto když ji být napájen a o tamto kdyby padne nechtěně vypadne v to totiž neunese ten kristus je příliš žádný jít musí vode. Jinak je to spálilo hlava když se říká když je to zaživa měli by dál vás samadhi které musíte za tři dny aby mělo za následek určité to míru poznání tak je třeba pro člověka by potom. On jít aby ses to po dostal aby jsou poto svou tělesnost v aby že zahynu tam rostlinným úkol ten nebezpečími že ten člověk tady je a nepřinese světu do toho požehnání které. Z toho vyplynulo že kdyby se vrátil živým a i ramakrišnu byli tloukli on si čili kdy o by jednal kteří ho k tomu aby tam než. stane že si vzal do hlady že musí světu tyhlety jen si říct a ještě že nám to řekl tím to byl paty žádné ten šel nejdále kam člověk může vůbec stojí kam do. Šel ale není jsem třebas dejme tomu ramana hlavy vším se tak daleko nedostali a to měl pravdu mi bran s ním kdy. Říkal že něco za jogu a jsem pokud jsem místo slyšel z toho jeho posledního odkazů tak tam právě tohleto znovu opakuje že. To tady novou je to hlavní čeho neschopná evropa a západ se chytit a tak byl si to tak je tak bych to řekl velice správně. No ale se vrátím tomu ježíši kristu tady v jednom deset tak jako ruka se že kdo dostává soustavně otřes boha si míru k tomu aby nebyl jsa. Vám činným nýbrž z moci boží činí ten nepotřebuje procházet extazi ano a to ježíš kristus dělal dále kdy. Se tomu šestá nad to jsem přestát jenom tehdy když člověku správné rozhodnutí ke si ho buddha s měnit si myslel života že. Ti učedníci páně změnily když smysl života proč to li se pro změnu smyslu života ale se rozhodli nýbrž správně to prováděli oni opustili. Toto co smyslu jejich života neodpovídalo to je příliš obrazně řečeno přáteli to na tento natropilo moc neštěstím mezi křesťanským následovat ježíše krista že oni opouštěli rodiny. Šli na poušť a tam se hrůzou konstatování že to není tedy že to požehnání které měli učedníci páně když tři roky chodili vede ježíše asi slyšen že se nedostavuje. A my jestli a to je proto že on tam byl tělesně přítomen a tady pro tělesně přítomen není chyba špatná a mu mental chce kdy muž. Smíme ježíše krista tělesně na to jde do vás to je tam v to od tam je tomu bože obral jenom názor na onom tento nepřevede do z obrazu tady šel ten kdo faktů ne obrazným už. Oni nevěděli že se musí všechno vzít jako obraz se tomu musí teď teď ty malém neskutečností který je to není obrazem této tělesně následovat krista tělesně sela krista je. Dělat to co je ve vůli boží jakmile poznám vůli boží ten klid a kde jakým jiný poznávám tak taky následuji bez ohledu na svou vlastní vůli a teď tělesné rase. Že to musím dělat tělem to se chce i ten to let když tělesa rase ježíše krista do na že si pořád chodili on je postava k někomu aby někde působili tím duch šelem ten duch ale působil skrze jejich tě. Toto tak tělesným to toto tělesné následován nejenom že by si tom mysleli že následují ale je to uskutečňovali svým životem svým tělem každým krokem proto mohla svatá ten den říct že sama mekka ač. Jít za ním kráčí ježíš kristus že sama je nemá ruce vyd není protože její ruce svou mysl ježíše krista tak nestane stupeň tělesného nás eva v snad tělesně následovali ježíše krista. A dokud se dostanem to fáze tělesného následování také nejsme učedníky páně nejsme li učedníky ba ani tým k neocitne nese v příště jo a jak to znamená. Dříve než bychom se mohli pod ním s ježíšem ocitnout tam buď všich utečeme cesta od sebe k tomu petrem do by nebylo tak byli to se dovoluje stavěl zbavilo stě dovolená. Protože člověk je nevědomým o tu nevědomost kterou ale tím tam míra zbabělosti kterou prokázal jidáš to dovolená není to vede k sebezničení nepravému všecko spáchal sebevraždu ne ve. Vzor jak se to nemá dělat život nedali život si vzal ne také co je to ještě jednou co to znamená následovat tělesně tělesně následovat znamená. Na to touhu na tu toho stylizaci života tam musí pod tím být na tu oddanost tomuto světu pod tam musí být na přes dělal dá. mu to bych ještě si co to je protože ježíš kristus ten křest měl dánu u těch svých učit u těch svých učedníků nějaký jinak ty produkoval když sám ho žil úroveň. Toho křtu který přenesena své učedníky že byla dána mírou od osobní těch učedníků a ta míra osobní je to v ježíše krista na daleko vyčísti tu ti učedníka že oni nemohl předvést se. V jordánu když člověk prožívá se z jordánu tak ho prožívá vás a stále hlouběji jinak to nejde jako jednorázový úkon to nejde to je plynulý to holou. Ti poznání je člověk pořád vstupuje do větší hloubky jsem ji jim těm ba přístupným že chtějí lidský jenom taky li aby tam bylo hodně oděvy potopit celýho člověka v tom něco je. Člověk takle do takové hloubky vstupoval aby ten křest byl dokone ve všem od návod ano to nestačí vy no ji také ten na. Ježíš kristus ten křest v jordánu zastal v těch svých učedníků tím že když oni se vzdali těch svých rodin tak on jim se na toho dal moc. Z kterou v tom jordán předal o tou unesli tu moc kterou získal v tom jordánu ano tak jako kdyby prošli sklem jít k tak tam kde nebo kdo moc kterou prosím co od ano z proč se při no tak. To tam prostě neberte i jak by těla se tedy že v no tak své lidství považuju spoj že kdo se nám v jít ke před vedeme dali při chovalo kdy v tam ten tak tedy žete jít mysím že bude tou kapitol. Kterou jsem teďka právě psal bude dobře tam vyčetl protože je to velice poučné jsem pro je pro vás protože v situaci ve které jsem se ocitl se ocitne každý z nás a tak jede. Protože o tom být napřed informován el někdo veden e manželka potom zraje pravá na způsobem který vám by ničem a telat který na kterém ale nerozuměla ale důležité byl jsem to. Za nedá takže jsem se do vysvětlil pro se dají se to řekl tak jak to nesla ne protože přirozeně každý člověk vás takže smrti ta si myslel že jsem mít nad tím že jsem. Vyrostl z toho z tak bych plané ale jsem byl to centra to se tak strašně málo život žes ten velet si opravil svoji názor na sebe a mohl si tam tedy že nikdo z toho není vím vím vyjímám vyňat. A ale také do tam na to bylo takhle bych měl napřed promluvit takovou cestou kam by jsou toho řízeni nebo vedení událo. Z protože bez této dali je nezvládnete potom vy ty praktické ukázky tak jestliže člověk dosáhne jsem byl učil ve svých zkus. Čih a ten zpod tíž ne začít od skutků nebylo ve své modlitbě takové úrovně že pomocí buď těch vskutku anebo se modlitby. Rozšiřují svoje vědomí tak tomu říkám nově že je krví o pomoci musíme jestliže než jestli je to vědomím let tak to širší do vědom. Mu přichází informace které normálně člověk nemá jestliže tedy jsem v těch se nás je letech rozšiřuje do vědomi by do míry že to. Ale nebo aspon mít myst ty byl příhodný okamžicích přesahovalo úroveň nebo rozsah vědomí které normálně člověk je tak se dostalo hlavně tím že. Jsem měl předtím velice mnoho tak si od osobně váhání neseme kdož český že jsem že ty lékaři naučili nepovažovat tělo za sebe jak vám to líčil. Umění žida to nebudu líčit znovu že mně prostě naučili považovat své vědomím za sebe a jeden dispozici kromě jiné ho také toto tělo s tím. Ta forma jim zařízením které je to rozjede o tom vím že na to se nebudu by vidí že říkat znovu protože to v tom předepsán ale také k dispozici jím další toto ty znou s kterým neni za zapojen. A bez za po jenom když člověk rozšíří vědomí tak jestliže modlitba například se dostane takové fáze že při oni přestávám mluvit a pro jeslemi jde janově o způsobech ten. Věděla mu vědom od těch následcích protože to by se dostal úplně jinou tak by bylo bylo by to hrozně dlouhé takže jsem to na je nejde žé tak jestliže se dostanou při von dvě k k rozšiřování. Oni vědomí jo ve které za následek kromě jiného jo že není následek snadno ji pozorovateli že se protože je ve případně se ale zastavuje dnech ale tak v tomto případě jen na pro tu. pro tuto jedinou tady ten si dechu se dostává člověk je do jiné oblasti ten taky řek bych v dojme ten ten jsem byl on el mít jiného prostřední. Kde medovou astrálním životě je taková frekvence nebyl nová že nepřekážejí této naším byl nové semen si takže dejme tomu člověk tej že nastalo může mi tady. My si může například na nejsem hnout a ona nepřekážejí rozumíte ale že bylo zajímavé že třebas cele kdyby to bylo okamžitě po smrti mu tak jestli jestliže překážky. Člověk totiž proud chce po smrt tím přes teďka zjistil no to vede si dřív ale ne tak jsem pod dovědět na dělám v zkoušky s tím e se po smrti proto se ztrá si let tu. Prevenci přechází dojemné a on tady může pro jinak jsem tuhletu třebas dovede jednoho by se vede krátkým vede tam za se nepo týkají ani se nemíchá není žena tak je tak nějak tam zařízeno. Takže když třebas e manželka těla byl po své smrti e jsem nově bez k přešli do pravdy a vám ve co dostala protože věděla že. Leta ceta je taková plače stal s dobrem on brát přeci tu smrt her tak se mi to rozumové řekla jsem si let když zase mít kdybys přišla řek nějaké mu rozum tom byla ku je pod než používá dopravních prostředků anti tam. Začlo jiným způsobem který ještě našel se teď seznámím uděláme za tímto způsobem že ty jsi tady jelení ten na na toto místo do které let po stále jaké příkré jdou a počkej si tě. Volám zatím zavolán mým a budeš okamžitě praze proč potřebovali ku které pojem a opravovat tam věren je čekala na posteli tam není li kázal místo a když jsem potom se ocitl po. Několika oděla u cely ten tak že se mi zavolal v pomoci to rozšířena vědomím e na člověk ten si na které ona žije vel v tom si tam do to ve rase se dostat rozumíte musím tam vstoupil se. On je prostou byl tak se si ho i ta těla tak jsem prostě e ji pozval takovým způsobem že ten kdo proč tak je zaměřen kdo nevěra byla tedy to jsem tedy věděl jak se člověk je poměr nemocný úplně to se mnou zasto malo. To jsem věděl že tam je jenomže když se potom oni se nesprávně to bylo tu byl po smrti měla let tak ona zase pořádal v praze nenechal by mně tady. E dovoluje aby se musím se dostal pryč protože e tady se bojí cela se jim bála časem neříkal tady je maminka konali tady mám vite berou za ale jak to jsem se jeden dali další rady. Tedy o jedné zase říkal byl bez protože nezjeví protože ten které na ten nejde řeknem si to bys musela mít něco zařídit abyste přemohla vjemy tato vědomí zažité je řek učit nebudou zjevit nemůže ale do to marné taková řekl řeka prosímtě. Je vezmi něco říkat teď musíš ovšem zeptat někam do choutka abyste překážela a chtěl se pozn o nazpátek zase se s vraždě do postele kdo v plzni jo ale je zajímavé jak ti no tak je. To bych byl ve zprostředka tato z domu se zpočátku takže se může aby člověk jsem mohl takhle ne jako médium ale vědomě stýkat se s kteroukoliv oblastí jedno tak musí do. Oni roši říct tady ten jsili e svého e n vědomí totiž když vědomí jako takové to je věčná záležitost to není dočasná nějaká za je dost se přejde přes chtěli dr. Tohoto těla jali takže která o toho kristus jedná přes ten žete tak dostane určitou frekvenci a proto to je ten si vnímáme tenhleten svět a nemůže nemů na vůbec nic jiného a. Je to v pořádku takže když jeden nevěří na nic jiného nemáme mu to mít zase ne to věděl by měl když je veden se jednoznačně zaměřena na tohleto kdyby ale další věřil. L své vědomí let tak by najednou zjistil že na jinne tendenci bych si tam něco jiného nepsal říkal jak to zopakuju protože tady zpočátku se nebyli e je každý naučili že přitom. Že nestane z žije čtrnáckrát operovali jo odbavil se o bolesti tělesné f. A říct bez o čem v nich přes se také kde kde by jeli jít ve co jsem neměl vědomí jde bolest přejít kde spojen by ses vědomí ja. Po takovým než jsou jsou tělesnosti e tak tělesnost byla jak si strana vědomí to bylo v vědomě byl zachován čili teď tělesnosti jsem v chvíli používal jenom k. K tomu abych si uvědomoval sebe proč byla si vědomě do takové neni možné bez bude dále si se bez nějak jde o z doby zase další tady bratr taky zde nemínil rozvádět v no. A teď co se stalo jakmile jsem potom ty operace přežil kdežto nás let tak děl které každé řekli mamince abych sem se tam přišel ukazovat co čas protože že s. Zažili první případ kdy ten člověk se zbavil pocitu tělesnosti a přitom zůstal vědomí nebo pro do bezvědomí víte to sestává ne a že to je mu to dítě že nebude as. Si úplně normám a že tedy bude třebas sledovat na normální nebylo a není to to dítě protože ona se nepovažuje jako vy své tělo za sebe a to je bohu. Ušel bohužel normální ten hrůza do tože narovnání zase hrozila že takhle normální nejsem ve toto tělo před vším aparátem který je funguje je na str. Jen mého vědomí ano a když takhle semena pohlížel na své tělo od toho útlého mládí v tak jsem pomocí toho vědomí. To jsou měl svoji tělesnost tělesnost co to je mám hlad mám žízeň on šel jej ne svou ty jsem spát jsem o novém jsem viděli to všechno je vlivem tělesnosti protože vědami. Těmto změnám nepodléhá ale vlivem toho že se prostředek pro se vám to byl to je sme živou tělesnost tím ten tak podléhá těmto změnám ta jo tou vám a odporu a pravdu a na čem. U tomu ostatnímu a ten dál a jsem že tedy v tomto případě jen kdo sou jsem v své. Jasnosti znamená aby se tedy řekli sebe samého dní od rána do večera do se na že jsem se jsou žil toto je správné toto nestal toto od tebe tělo s my tím toto o nedo nesmí jít tak dejme tomu mez do ne. Příliš jisto to bral pro jsem se ptal rodičů nebo svých příbuzných co se co se nemá kam se jim věřil že to tak jsou tady na to musíte si věděl jsem a to se zařídil ano mým a e kde jsem byla on se brát ses je. Do říct denním své tělesností to se rodí jsem nás jde a potom nesměl pro tu praxe jím tak jenom mají bychom všech k tomu abych tělesnost novou odbavil za okolností které znáte umění. Kdy z toho smyslu umění žijí a ocitli se vlastně tváří váš věčnému životu protože jsem pořád vlastně to vědomí které součásti věčného života v sobě i jako takové živil nebo. E prostě udržoval bez stavům ne který není úplně sloup čelem s tělesností tak asi nadřazen tělesnosti tuto nadřazenosti tělesnosti el bylo němu byl. Že než u jiných lidí no a potom když to přistoupila nějaká vnitřní modlitba která způsobila prodloužení dechu tak to mělo za následek že se u. Mně začal objevovat život e nový jak to křesťani nazývají třebas narození ježíše betlémě on z protože to toto prosím volil ten to jednou bez těchto symbolu. Tu e ten nemůže do spočívá v tom že je člověk krví a ten opatřuje dechem a o tom pátým. které je který by bez tohoto krmení avez do dýchání promění nemohl být živ a jakmile se toto děje že ten automatismus že něčím živen tak on s. vás do svých ona je na jenom zjišťuje že tady je schopnost u člověka kterou předtím neobjevil že předtím člověk čil řekne za velice málo procent a teď ta od toho a toto lidské další. Žije na lid to tohoto z ke všeho žijeme tato se beztak dobyl je jenom nebyl co se ženám úrovni jsem krve se ženám ses s s s třeba před proč rozum byl do o vždycky jde srdcem dech. A ono se nic jedna předem to o matiku z mně že teď taky na tom dva ten nás po je se širším oko neměli o tělesný ve hlavní funkce let takže ježíš kristus který je ten to má. Nebude úplně živý mohl říct a nelhal přitom cokoli jste učí nejmenšímu z bratřích mých nebo svý v jedno měst neučinili on věděl že to tak že tady jako jemu učit činně no on to cítil na sobě on tuto spojit. Dost cítil kdežto když se kde medovou vám někdo něco udělat tak že ostatní to nevědí se když přitom pral nejsou žádná kdežto on říkal cokoli jste jinej nešlo z bratří svých jest neučinili tento nepravdu byl to je jasná. Výpověď o životě o pomátli z mu dvě v této toto matku z by nás pojem je ten ne uměle ale přirozeným způsobem nějakým nadpřirozeným s okolním světem ale jenom s tím okolním světem ale jist tím za. Vůli s ním světem to znamená události které se bez sedění že ty mají nějaké zákulisí žádná událost nezaniká ale jenom tady na tom světě ani nemá následky jenom tady na tom světě rozumem. A příčiny i následky jsou novou březích jak tady tak někde jinde pod ale podle úrovně události tak ta teďka uvedu zase do tohoto jak co do tomu určen jsem ho ono totiž je. Naučit se to chápat pomocí tohoto rozumu to znamená a potom na ty mu jedná přednost dost tam odsud sem do tohoto života je poměrně obtížná záležitost ono to je všechno takové abstraktní. Upozorňuju vás jenom že není to žádné tušení o kterém budu mluvit není to žádná soustava tušení e všechna duše která jsem ji měl nezklamal a toto je soustava ani. Sto od přestože jim nerozumíme jednal jej jisté že přestože nerozumíme tak ono to funguje a my se nad řečmi je dovídá. Ne jak to tedy ne a jaké by to příčiny tu jaké bylo následky vám nemohu bohužel z tohoto vedení událostmi no hoří protože tady platí. Jedna zásada jestliže někdo říká se v evangeliu svatého matouše kapitola tři nás ta našel poklad na poli. Tak ho u krmil a všechno co měl prodal aby si mohl koupit to pole to je recept jak zacházet s tímhletím. A o tom paty z dnem dvě jestliže totiž člověk by prozradil to zákulisí toho dění někomu tak tuto stravu kterou. Prozradil neb může vícekrát použít tady také proč ale to nebo tady říkat proč prodělal přednáška nemůže jít dále použít takže celá on tady prozrazuju jenom pro tuto co nebudu chtít použít. Z tohoto ovládání dalo ti nebo rozum porozumění dásně anebo by na to co se je kde je se mnou a to cela se soustavné ale to co potřebuju dále pro svůj život za pro své vedení e protože v. Že bych byl bez toho potom jsem musel obejít tatam bych nerad jsem to je špatná práce je když člověk se obírá o něco co jemu přidáno na cestě na cestě toto svojí si všechno přidané. Tak věci přidané věci berou velikou mohli protože jestliže hledali do království boží a neni mu všechno přidáno tak se nedovede zbavit nějakých úzkostí starat tu pocitu ne. Jsme čerstvý starostí a tak dále všechno proto jsme klidně a to ten neblahý následek že toto rozpor mně s kteroukoliv říkám kteroukoli vyšší obraz. Z neklid rozpojí kdežto klid s poli a tak teď budu říkat to co jsem kdysi je a všude řekl říkal on těch pád případů které mu. se nebudou nikdy opakovat nepřeju stavy se opakovaly dohrály svou roli tak víte promiňte že tam byl mu sice opakovat něčem nedá tím tělem ale je to vím asi napsal umění žít. Začalo to o to jak jsem byl určován že tomu toto širším nevědomě dokáže jak čemu mně pomoci nebo že odstraňovat překážky na cestě i malicherné překážky tomu. O jsem byl u čem pomalinku protože jsem nerozuměl e naše čili e toho těch událostí začít nám mluví jinak než tak jak jsme zvyklí třebas vědomě řekne třem. Z něco tam nedějí nebo tam nejí ti že to je to jsou rozumět ale co je zatím dál tomu nerozumíme a dneska si myslím že každá událo. Z i každé slovo lidské své pozadí a že jsme může bych proč dělají tomu nerozumíme protože bychom se musel on tím řídit ten tady totiž je na další zásada jsem všechny asyrii deset tedy menoval. Že to není v rámci tohoto s při této přednášku z možné takže jsem je být poslušen tohoto tedy vnuknutí nebo tohoto poznání tak večer není poslušen takto upadá tato schopnost. A mar málo marné je to rozšířené vědomí protože ono člověka nevede e od těch starostí a nesnáz všech jeho poznání tak jsem mysli. O tom psal takhle první případ tohoto druhu jsem zažil za svých studiích na ekonomické škola z toho co říká a tam si dva lidé dva studenti podávali. Prost a říkali jsi na chodbě uprostřed davu lidí a říkali si třebas praktiku dneska eště rodina starostem jste říkali tak nějak a tato událost poprvně v životě. Způsobila že jsem se ani uplynulo způsobem který jsi tato událost ne zasluhovala kdy se vůbec neměla týkat dva právem si říkají se sejdou skal konat podám. Jsi tak nás ale říkal než u toho zůstávám svou myslí proč se to pořád vtírá dovede svět to událost to jsem nevěděl že ani z jaké zákulisím to události v tom viděli obsažen. Ale odpoledne jsem šel nějakým najdu v plzni na návštěvu a nebyli doma a teprve tam jsem si uvědomil že toto oděna jako svěřit teď tyto mládenci do době říkám tak nějaké stop. Je jsem ale co to další tento si ten maličkost v tato vyvedu poznat tak tak nutkavě způsobem toto pro tebe význam žádný s o jsem šel věděl jsem doplněná nic nám přijdu domu od jež. Jedu maminka vás jim byl tady pan nesvorný to byl duchovní přítel a chtěl aby si s ním šel že tam byla to petr klíma svý a projít bez měla byl tady mám původně měla. To by dobře by se byli setkali protože to je nejlepší pracovní v tomto oboru neví ni napřed zas nežijeme mává protože to co s tím setkat a doby do li se s kali jsem velice litoval řekla jsem si a tomu rozumím celém. To byla velice pro důležitá věc abych věděl že mám dělat něco jiného než normálně a za půl roku na téže chodbě v tomtéž patře si zvali jde podávají atlas. A říkají zase kterou tu a tu hodinu a jsem okamžitě věděl takže ten den taky mámi kdežto jenom to co bylo byl se situace opakuje a tak sem než sedum než dal. Bez na nezasel obě nám ale nešel jsem tam zase novou že toto omluvili jsem tam byl že nevědomá aby tím prominou zavalen šel zase doma přišel pan nesvorný říct zase tady. Je tolik jímá na to svý a zase ses mocnými tentokrát si doma který vona říkali jenom pro určité dál ti jsem doma i nebyl byl do taky nevydržel časem s ním seznámil jsem ses petrem přímou a mělo to. Pro mi život nedozírné následky čili to sem potom pochopil teprve po letech toto stalo jakmile roku třicet nebo třicet jedna v tomto století a roku třicet se ještě tom nad jak ty dokud ti na se ocitl čas ve francii. To byl lidsky nemá kroku tu ne vzdám by pravou jsem tu moče jo a hledal jsem tam spisy člově poroby tak ho se protože jsem předtím četl pramen vám tam jsi věčný život než jindy dělat. On se o horovi tolik osoby již jako o jediném říci daleka světle indy je aby člověk ramen bratr se ověřil ale neměl jsem vůbec protože to se s tím se známe ta nestavělo spisy dělat tak dále věděl jsem že přijal domy do do světa proč. Tím janem člověk nemá lidské nedaří ty moje mezi nic dělání a že tedy asi něco taky hlavě žena asi dobře evropanů a mečem rozumí a že by nám tedy mohl něco o duchovní jede říci když svůj ašram on ježíše litovat. Co v káni práva indii a jenomže jak se dostal do odešel jak měl s ty spisy od něho dostal no do toho odešel li se dostat nebylo tak obtížné jako ty spisy od něho získat nestačím jdou do toho kdy mi. Teď víme ve vás mistr hoden tam muzeu a hledám tam toho opora jsem se vivo leta bude budovy mohli takovýho oboru nitra budou ne a přijde za mnou jeden muž a říká mě. jsem čárka nebem e osobní žák šrí rovní tato jsem a hledáte tady mýho mistra spisy nehledejte je my vám je pošleme počneme a dávám vám právo před. Radu aniž byste muselo o něco platit jsem byl tak překvapen no ani mocné ale prostě dnes poměl jsem přitom že se mám představit takže vám říct adresu a von třebas co oporou čelo potem. A odešel takže zasto ještě o to další když jsem se s poměl že se ho dal adresu takže je to chtějí posla ne ze říkat teče o zkažené proto svojí nepřítomnost e myšlenkovou se mu neřekla terezko. Co naše z věděla že my nevíme ale tam nebyl o tamní dost které ona vůli sela no a za několik měsíců od této takovými svý přišel do by z tohoto mění el. Jsem se seznámily plzně tak jsem říci že to sousto a protože jsem dostal z on ježíše li všechny francouzské spisy že doby na zase a tady podoby to přeložil tak jak je tady posílám ne ta oni neznalost. Tím vede svý je to přes ten takovýmu poslali do plzně přesně na moji sebe než protože toto klíma moje než na tak toto mohl říkat jednou se stal nestane v jeho domě do vás jen na ne a je další spisy posila nebude. Další neví že zatím tam do přeložil do češtiny e veršem to nemá krásy protože tu pozor protože to by chtěl se ztratilo ta opice to nebude čistou od jsem něco mám ne ne no. A tak dokončí je takový jeden viklat protože abyste měli jak ta spojitost události bez za hranice samotné osobnosti ještě ten případ který jsem tak. Myslím líčil umění žít ale také nebude se opakovat takže mohu klidně ho říct roku číslice třicet poslední den školy e jsem složil vysvědčení někam aby. Vnímám nebo moc vidět zase mně otec vysvědčení měl jsem e v pak jakou byla propadnutí protože jsem studoval do ty věci ale ty duchovní no a ano tak maminka se s tím smířila rozum vysoko mysl neznám ji ale ten vedlejší. Jím ale jsem šel honem na plovárnu a věnovat věčně neslyšel nějaký řeči jsem to mohu do tak jinak pro studium a e tam smí bylo krásné počasí tak jsem se tam šel vykoupat. Lehnu si na lavičce ku abych se trošku smyslu měl kdo to bude třích v plzni a nějaká dívka daleko od země takových z těch třicet kroků šla jde do vody a zakřičí. se topím podívám cetou stranou a vás sebe to ty asi dal jenom studená voda tak za křičel takhle hloupě se topím ale jsem zase na tomto výcviku poznával že. Tento výkřik pro něj nějaký nic nám zase jsem nebyl ještě tak daleko protože to roku asi třicet začátku cesty jsem tento symbolu nerozuměl nemluví lidi totiž symbolicky krmit to co. Říkají že tady řečí neví jednání myslím od důležité vědět a v tomto symbolu člověk nerozumí se mu taky nerozuměl jsem jenom věděl že na této je nemám co dělat že tam nemám by. To jsem jasně rozuměl že by zase tento byla tak zato na ty nemusím a je to tak nutkavé že někde někde něco vázne šel jsem domu se poděla kde by to mohlo být maminka pak pomalá. Na cestu z plzně do dolan u klatov a z toho plného se jsem ve pomalé zase vyvaroval koupaliště těla dostal jsem věčně pro totomu no těžko jsme stačili vlak no stačil jsme to na tom bylo tu odjezd ne protože bylo že. Vím ale kdyby tady řada počal do toho tak jsem se nebo by nebylo li říkat tak jsem se tam nedostane vůbec jsme ve tak bez ti li od tak svých maličkostech věc řek vede ale cesty každé zase jenom mně tady se teď dávejte pozor v starost chcete. Třicet ale teď to ten ještě licet ti jestli jestli koncem války jsem vylučovat tehdy na večerní škole denní školy se tehdy zavřeli myslím že by se zavřený právě a. Ale o čem se vylučovalo jsem šel jsem škole od vás ne rozdával se třídě vysvědčení a do podle bylo krásné proč je sešel na koupaliště dotován jeho objektu tam uvnitř továrně to koupaliště že. Proti třem třicátém pudově a co tatam přijdou nějaká nikam potom pět nebo šel z lidí nějaká bych tak dává nedovolit a začli či se topí podíval se tím si. vůbec netopí i poznal jsem okamžitě se to se opakuje sto roku třicátého že tam nemám co dělat sbalilo jsem tady ve svých pět se bez tekl že jsem pozor ženou niž tu o bede byl jsem se matně. A šel jsem mu bráně co vás na došel byl poplach a všichni museli nazí do studený lituju z jenom točil plave čekala a šel jsem domu ale tak v takových maličkostech je člověk veden. E v tak bych načrtli těch ráně tomu co větší věcech teprv ne není raněn tak aby se vůbec cesta o tom ale aby se stalo co je výhodné proto aby zůstane na cestě nýbrž. Které aby člověk zůstal na cestě člověk nezůstává rase ježíš astrá když na nějaké obavy když na nějaké starosti to schází to z cesty to není vůbec cesta to je něco co vede k smrti na tom. To světě zničení celého toho lidského života proto ježíš kristus den nejvíc měl za zlé svým žákům že se strachování že byli neví nic jiného je nevyšel žádný hříchy nevyčítal. Než proč se strachujete ne dyť se s námi no a co se staráte kdy čili i ta obyčejná taky říkal na poli lepší šel věk než měl kam šalomoun ve vší slávě své je tam. Čem úplně pravdivě to takhle říkal že tohleto je největší překážka na cestě člověk jak strach není na cestě když například měli oni strach na tom jezeře kde data aby se strhla bouřka. Tak poč zase pro ten jejich s tak pořád je třeba u to teď se zvětšuje strachem starostmi atakdále a kdyby byli neví dali měli ten straka vůbec musela nastat no ale byl to bych. Moc daleko co dostal od tématu toho poslední od neškolil roku rok je čtyřicet od ponese rozdával svědčím a jeden žák mental e říkal. Ale byl sebe kdy se na otřese měl čas něco říkal života dnes se vidíme naposled měl jsem s něco svým životem jsem říkal dobře řeknu něco o tom jsem ska stalo protože byl bych nerad abyste ode dneška kdokoliv z vás považoval věci které. Teď její nasytil za náhodné třebas považujete setká někým žádná hodné ale to co je zatím setkání není jiná hodné a to je špatné že. Považujete za návodu protože s tím nemůže vážně řídit tak jste se mi stalo tohleto jsou tedy sice jak jednou ta byla roku třicet dovolila dneska znova jak jsem šel e domu protože jsem věděl že na tom kou to ještě. Mám být se říká škoda že nikdo z vás nebyl toho svědkem je bych aspoň tentokrát nějaké důvody k tomu abych byl cestami o toto podělil zkušeností a jeden říkal jsem večer svaté budovy zaměstná. Vám my jsme nepracovali protože bylo našeho nebezpečí napřed příprava byl příprava ne a ovšem to třebas rovnici továrny se děl jak ježíše na koupaliště. A vzdal jest ten jedno své věci lese sešel zase říkal no před ten člověk dělá kdy to je nemožné on se dekou provedl sto rozmyslu o co kantoři a teďka vás vidím že ste měl nějaký jiný důvod kterými jsem dneska řekl. To třebas ty věci e vysvětlete a se tomu budu celoživotní dělal taky tomu dodneška věnuje jo e proto jeho jmenoval říkám protože o z brna a bych ho tady měl jsem na krku další lidi nepotřebuju on on by on už. Tím věci dělá ne takže čili dělat něco v pořádku nepotřebuje sani naše u soběstačný jo a tak protože nevím co jsem zažil za kristem konci v byl se přitom někoho jiného no. A tak si že jsem let jako úvodem z z vám vysvětlil co je to vedení událostmi že něco je za těmi kudy sami běžného dění a člověk rozšíření vědomí. Pochopí musí se tomu dlouhou dobu vychovávat jako třebas abychom ještě pořád probíhá ale vychová se tomu takže tomu nakonec rozumí se podle toho řídit po jsem tomu řídí proto třetím řídí tak to neunikl. Rána oslavuje se nýbrž to s ním jde pořádal zvětšuje se to stupňuje se stalo se dokonalejší a ten který bych to ještě o zřejmé na případu manželky když jsme se třebas stěhovali jsem z gotvaldova. Do plzně tak byli stěhovat těm na cestě mezi pravou a kterou dnem manžel přidržela ve ba ze svého medem aby se nerozum byla pro ve vylila. No ono to není nic světla než ten den měla jsem veden nám medovou vás tělo notak nic vy z jenomže zase tato událost knězi tak za tam ona když jsem nevěděl co za je. Musíte se že jsem mezitím prodělal učitele určitou fázi zkušenosti velice intenzivní v tom koncentráku takže tam to pokročilo velice jako přelud tomuto to porozumění tomu zákulisí nebo když jsem tam poprvně. Přišel tak jsem psal ten den seznam těch spoluvězňům a přitom světlo světlo ve mně to jsem se ještě věc se zasto žádné lidi který se jde světlo a v tom světe se na dá. Jsem poznával že tou psal ještě jednou je prosto to sebrat mu pryč ne nevíte s s s s asi z toho umění žít v sem nešel do doby byl dokud jsem nesplnil nějaké jiné podmínky které pročetl vědom. Protože toto se dosaženo zároveň pět lidí kde se to rozšiřovalo ten sen měl tam těmto vědomostem pomoci při jeden se mně podařilo do doby pěti měsíců pomoci voni to přijali o nich je lékař. Dem vás tou ti lékaři an výčet bohnicích ty manas a doktor došel bližních čekat to za na lékaře štěstí a to tam byl sami vysokoškoláky co jsem to jsem nás jistota není tam nic. Řekl lékař ale ten ten hanzlíček oponoval když se vykládal těm svým lidem ty věci tak říkat je tady o byl jež to právem říkal není že to opium to náboženství to nic si něho není tady je to pro mým protože oni beztak. Myslel na svý starosti tak aspoň se takové hlouposti jako říkáš ale bych to nikdy nemohu přímo a když se potom poslední den měl stát se co jsem tam byl posledně zase nepřátel seznam ne předposlední že ne. Je poslední ve své přátele seznam tak přišla řada nazí čeká a tři ten se neměl psal možnost přidali tady byl dostat z nám že říkal nějak to psal nebudu které karel makoň to psal poprvně a on se tou ujme. Protože tak tam můžete města pak dostavily chtěl zavřít znovu protože protože to vyšli citelně všem a že ten tak zel to nepsal nese říkal jak to psát taky nebudu protože bych to psal tak budu domu. Říkal člověče jak jsem psych je to a to určit tak vstoupil do hlavy že opravdu tou si to co ho k kdyby si dneska šen návodům do tedy na vš. Že to co jste říkal věřím protože co to to bylo to nebylo to byla ráda dostat on večer se mnou šel domu ne kdo to ještě nakoupit chovali šel dělat mu ještě do rána neviděl sice tvé domu nebo ne že by. V takovém místě jeden nedá ani okna ve tam vidí stupňují na vás ano a šaty jsme dostali nic tak co on říkal víš ty za to asi jako svatá jen startu tam měl taky tak budeš jaké hlasem nerozuměla ten hlasy říkal zvítězí. Že zemře než a na čas úsměvem na popravu myslel si že stane zázrak žádný se nestal byla opravena a tak mi asi prve tak na popravu ještě jsme se potom vlivem dostali před bránou v šatech jenom vrátili takže přivede. Jestliže nám vrací šaty ale neni nevypadá tože to dovedou protože za nás namířena strojní puška s od ve asi tady veřejně na po si rukou mi nebo co přišel ten znáte chvěla to byl blázen pěti nás to. Vrah a nadával na dost tím stylem že by zasluhovali okamžitě li popravě měl že by to nás bylo slabé a byl říkal klid ten dneska narozeniny tak on dal umět ty v něm ty jsme domu který jsem ho říct že dělal. Do veliká byl tuto ne jak to bral všemi deseti si je možno vize desítek ještě víc od tak nebo tak a hle pod těchto zkušenostech se který jsem pro za jenom jeden bylo protože ostatní ještě v ježíši. A proto je prozrazuje jak jsem se začal jako on s ve a ne tak proč je to přes ten samozřejmě že je nebylo provedeme když například manželka rozbila semen jsem tady jsem přitom na měl. Jistotou že jakmile to uděláš jedno takže jsem se ale ne tak se potom když se když šel dávno předtím než se dostal do nemocnice než začlo ta chorob. Dál než to všechno dění svém smrti nastalo ve když rozvedl rozbila letadlem rozbila ale rozbila by tu na dobu ve které deme jim byl tak jsem pochopil že to je konec jeho živ. Od ta takže se dovede dřív než my nam těchto událostí tento jeden než již než vel dověděli lékaři jim tady dověděli on se minulého roku ale tak by to řekli. jsem to na nikomu leto byl snadný protože co co co budu mým ti david vědomě litoval to nemá cenu jo protože nejsem politování ho měli koš sám sebe nelituju že kdyby člověk sebe když sešel litujete posledním co jsou proste něco. Čověk takže sebe litovat svého cesta spěte přestat bez cesta na cesta se no prostě bez z tej sis cesty sebe nelitujte zásadně ne nejde tak aby nebyli politování hodně. Ale teď by ze sebe ale to je to se obracím jde od boha k sobě a to si za zabraňuje ze cestu bohu takže měl není třeba on provazem za kterou od za sebe nelituju a tam byl víc. Je to kdybych sebe litoval tak sil to nebyl musí začít časné kdy jsem se to dověděl dělat a jsem si samozřejmě říkal teď náš velikou při dost kromě toho se věnovat manželce ověřit si nově. Si jím ve které ses dříve nemohl tak konkrétně ho věřit protože máš před sebou osobu která el toto určeno dovede době tato nikdy v tomhletom není v nejistotě není obsažen na tu. Jestli protože tam třebas ten měl vnuknutí jak se tomu říká mně bude to co ještě jednou tak budeš z toho koncentráku pryč ne ale za těch pod víme že tam těch pět lidí že si z každé dříve než. Těch pět lidí získáváš pro tu duchovní cestu a těch pět ji jsem jasně poznal mezi všemi lidmi takže se věděl koho mám na starosti a nemusel jsem při ještě se o je schopnosti radím lidé kteří ji nebyly. Děním ta se to sice nedodržoval tento pravidla ale mohl jsem to učinit tam bylo by to bývalo stačilo leta nevíte jak toto vedení se rozšiřuje z osoby na širším okruhu této ale vlastnost proto matně. Odměřeně spojuje se širším okruhem ten se který normálně bych se necítil spojitost no a to budu slušný protože e nechci v od těch. se tedy podle za smutné moc říkat jenom to co je poučné tak dejme tomu kon sem roku po operaci k manželky lékař který v něm pravá mně prozradil. Že si s tím jinak krycí jsou charakteristické pro rozsev takový na vinný že to normální že tu o dokonalost to není nic takového aby pro vědomí že rozsev z toho konečným ku s od těch nemele jak. Zjistili nějakou pro tato oni si svým a jinými způsoby o tam tuto ne a vede za ještě rovnou zrozovat říkal říkat a proč budete ho začal dost. Není těle chtěl aby se neřekl nekáže musím dělat všecko tak neberte říkal ne aby se ti neřeklo no ta mysl ve řeku z musím do naše ve klasu taky mi tady dělo pole kolem mu. No dobře by ta nadmysli říkáme tu dali v jeli vyvěrá tvá nově byli ale jestli jsem jemná a mu řekl před no a tak jsem říkal tak to se ještě to my my nemůžeme svěřil. tělo ušetřeni abys dovedeš víme chvilinku rozmýšlet neříkalo ona tak přis cíl ale ona nemohlo protože přítelem ale on tady moravě protože tak ještě tři měsíce na to rosa však všeobecný tak to o do zachvátí ten. Trávicí tak tato všechno to co se tak ono to ještě bude možná ano nějaké časem tohoto od nebo ne to tak jsem se od ona jde víčka do tu ona časem bylo dobrá si z a on říkalo mně se to rosa tak jsem zase s ním. My manžel celo v tom neříkal něco lékaři neřekli pochopitelně protože to jenom to to napsal rozumu kovy práce a on říkal věc je to se tak to dal kdo zachovat určitou větu a bude dělat to co. chci e tak to od za dostanu pryč a opravdu za tři měsíce po několikanásobném svým vždycky týden zase týden ho zrozování od něho ten na ukázal že na věci to není. A pro tamním do vnitřnosti že to je měkké to říkal tam také nic není jo a tak se to proto kaši co vám divila a říkat tak jenom tam hoďte tomu víčka to by se mu slově a víme co. To bude dělat myslel to sami zvědavý jenomže chudá ě we vyčetl z ruka předal proveden nějak sny chceme s jsem říkal z stáj mně to všecko na tom konečným ku on to všechno stalo to konečným ku. A tam doklad ona takže nakonec ono on to se do těla nepustil tamto nem nemohlo při ale zapomněl na páteř nebo proč toto páteří vám přesně páteří do hlavy tady jsou dával na. Radoval svůj marta termínů mu mezi obrat slovní a z tohoto si do do hlavy takž napřed pochodu vědomě a tak to šlo dál osení čili dělo nedal jeho vám známo v a sice nemohla postavit ale on se takhle zdvihnout co jsem mohl takže zasto tření taky tak. Že ne ale teď jsem byl pomocí ni ještě řízen v tom smyslu co mám dělat tak například si řikate by možná když to neni těle bylo ho nejde o to. Ten konečný že tamto je ne že tamto jsem soukat odtamtud nedostal a tak se další je to šat lékaři odešel se od váš byla věčný a bylo by to možná pomohl prožitý nám život ale. Ona pro děl o panovala a tu ono co se mi to v před to noci jsem to vnucoval kde dal ten ten sen viděli jsme do ten nemocnice trvají protože vždycky třídě prvního máje tak se taky jde do nemocnice ale. Jenom je to bylo jiné tam na pravé straně starat beztak to veliké výkladu na životní velikosti panna maria a díval se na jsem pochopil z toho které že jich sobě zda takže tak jsem říkal do. Je nemocnice nebudeme nestranností a za čas měla to všechno to letěly ještě vůbec to o tak akutní že měla za nebo s tím nově nic takového o tom konečný ku a tak si dal další jsem v. Tak se dal další jsem kde kde se ocital uprostřed lidí kteří e tak s jakou posvátnou tichosti u pocházeli jakou obrovskou co pu kterou dobře neví jater za první jako dosud za střádat na životní velikosti co ta. Jestli byla živá asi zaživa se otáčet těch lidech nebo řek bych každý měl kde se po něm o ta čím a jsem tam nebyl a tedy život se před tím řekl když se na na to stala kdy jsem se. Kam jsem se při jesle taky můj manžel a von říkal ne ne ty si tam kam manžel teďka nepřijde e tam přijde se za tak ta tak dlouho kamenoval miloval nějaký roky jim mu ten pád. Každá s ním jako s měl jsem mu co jsem tady pochopil že to že se odebírá do záhrobím a že tam dneska ještě nepudu že to tam budu nějakej pátek ještě dveřím tvoji smrti jim a že tedy že se. Protože připravil tak ten odchod let tak jsem podnikal se věci jedna odchod a to tímto způsobem jsem se že všechno je postaveno na znalosti vnitřní modlitby takže co teďka budu říkat. To jsou závěry z toho mého poznání vona měla tak prudké zákon je bolesti hlavě na kříž letech v tom krku jak to z toho jít na jdou šlo do hlavy. Že s s tu viděla a nakonec ztrácela že co to upadala a oči šli takhle napravo je jak s ztrácela vědomí tohoto světa a v chvíli jsem jim bral v pravou ruku a. Levou rukou a dostanu jsem dával do dělat svou pravou rukou abych jsem z z v pomalé jako při vnitřní modlitbě že kdyby hledali totéž tak se to nepodaří protože to se musím ne. Násilně z po vaně jak rostou tím že svému varování vycházení tak to porušíte nese richard s tomase čitta vole jsem se namane míchá bez násilní a zavede jsem mu dech kdyby totiž je kdybych to byl neboť dělat. Jako třeba prvním při prvním tak je velikým záchvatu byla ztratila dech ani dobýváme obnovil kdežto když tady se provádím ten ve je tím člověkem tak to ten následek že nemusí dýchá a moc to kůra je pořád živena pranou. Takže neodumře nedostanu změny v ani si nic si nic takového takže ona se pomalinku z toho dostávám ale dostává se z toho ne tím způsobem jak nikam ona popadne tady mus. Svého dechu ono po padali musel ho dechu ani dělat tak pomalu jako v ovšem když se přibližně míchá příklad pomaleji než dýcháme mi tam tato prvém se je hodna proto abychom. Viděli astrální svět zrovna astrální se zase tak to byla příklad kdy dalšímu dechu tak frekvence a musí ze že ten neprovádět určitým střediskem které se nebudu mluvit abys to nahoru taky nedělali. A když se tam než nebo zase pořád ještě míchala za podal se držel ruku na hlavě a pořád upravují ruku vede se měl jistotu že ten dech se zrychluje. A že ona se dostává z toho vidění nebo zažívání tamního světa do zažívání zase jenom tohoto světa do oblasti jsou tvrdě odděleny tím že jinak říkáme kdybychom bych tady třikrát. Malé tak když nestarají že než letem tento el přesvědčuje potom nelže pro ten ale že vedle sebe existujou skutečný zkušenost skutečnosti ve které jsou rozhraní všemi jenom třebas frekvenci. Kde například frekvenci věku ještě jiným způsobem ale také frekvencí je takže proč se to dostala tak nemohla nepochopit ve že odtamtud byla by musel a že tamto co tam zač stala. Nic nezažívá takže říkala něco mi tady čím bych protože bolest neměla ta vykládal marně a něco je ale chyběl takže říkal mně ani tak nezajímá co tady svý ví. Jako mně zajímá kdy do zatím tady chybí protože musela tam nějak živě jít říkat ano je tady chybí tatínek poslední tři neděle na si tam pak je dávala s tatínkem přes jsi a ten tatínek zemřel. Dobře před deseti lety a ona se tam okamžitě třem krásným setkala a to se opakovalo pro všechny tuhlety jsem stavy toho pomalého míchá že nabyla vědomě e v. Straní světě kam normálně člověk přichází po smrti ovšem nějaký ty e takovým řek bych a ony jak jsem říkal tak si tam jenže není si toho vědom když to prase to byla dobře vědoma takže ona nakonec řekla jsem se smířila že patření dojem jeho svět. Ta že tedy jak se tomu říká tady naše umřu jenom a takže před měla mistra se smrtelným pod ne přestal si vás přál ten jela takhle si představuju přechod do do tady jím do tamního života který ji to. Nemohu litovat protože ona je potom řekla no jenom jsem tělo bolesti měnila za tělo klidu naštěstí radosti nic mít nic se je to vy mně našla nic jiného to ne ale ty musí. Slíbit že tady nebudu tělesně že nebudeš plakat protože to myslet těch svých spise dala tam říkáš že synem měl že si bral jako. N nástroj z rukou božích že se za hřivnou pro tebe přes kterou směl nějak hospodařit a když si hospodařit proč jednou při které ta radost je žádal. Neboť pořádku přec jsem samo svolit to slíbil zatím nevíte potkat a nemysli si na ty nějak tedy z přišel mu to co smyslu byl v ale ne protože byl vím že by byl smuten nýbrž jsem moc moc musel dělá. Od přitom se školu mají na starosti že kdyby byl vynechal jeden zachovat tak např umřela ne jsem se při ten záchvatu být i v noci oni cety základ li dost kterých ten opakovaly. Takže ten poslední deme devátého listopadu e jsem poprvně protože jsem nemohl školu odložit odpolední svěřil službu své sešli ani jsem a domníval jsem se že třebas základ lepší že protože měla. Celkem klid a na tam že tím lékařská ráno a říkala vono viděl při střílet to vám buďte na starosti může do školy dneska máme umře o to ne to dali tak nějaký taky na utišení bude. Ti dáme se taky tak jiná totiž cvičení bože těšíte nebyli že padám z kapek a ta zase ale dceři říkal ty krátký nedá ale ž jak jsem odešel jsem li tak vel paty z domova tak manželka celou u prosila ty kapky. Stala tedy tato asi rozhodovalo že atak jenom měla prostoru to byl pro jim toho dechu pro nem do mělo tu nemělo široce vědomí ne na tu prvém si pro nás to mnou. A tak proto když jako nastat datem leta prost dostat které vidí měla jsem šel doma nedýchá jsem si dal býka z v vystoupit cel to nepomohlo o do ve jsem sice nechal si tam potom lékaři říkali nechte to tady jsou v. Nosit nic těle do když jsem ten případ ne tak to vyřídili ale byl bych byla ještě možná nějak než dobu ale asi to nemělo být no ale tak tady zkoušen. Dostal před tím než ona odešla teď jsme zkušenost také stejně důležitá potom když ten člověk o dejte pochopitelně když vám tu schopnost vědomě se v oblasti po. Jim nová let tak tam mohu takhle svět nad člověkem e ke kterému mám poměrně blízko a e se který tam vracet ta e tak jsem zavedl hned styk jsem se svou manželkou pomocí tohoto stavu vědomého stavu se vodu ne nějakého neděláním stavu protože než ta přecházením tak musím zpomalit dech jenom jednu neví.