Karel Makoň: 81-12 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A teprve když se toho dostala tak teprve potom jsem věděla že to utrpení nějaký význam mu a protože bez toho tak tuto kterou by se bylo tak. Ve šel na stavu popošel nedostal protože se no ale není to po dovede nejde teno to například nikdy to je dovede nešlo ani tam vůbe nedokázal podobali se mnou něco svést s takovým z bojů. Nikde jako jsem které na absolutní ne posluchač ta je všechno na ty všeho budou jo ale jesiže mávám musem něco zmoci tak musí přemoci musím jako vírou nahou jako ten jeremiáše. My říkáme my musíme si že do mocnějším mnou vládne která potom to uznám mít když on je moc ježíši dokud se dál dělat on nepřemohl se mávat je ten on je přemohl konstanta je tomu pravá denně já. Že ska říkám božena ne přemáhá radil za říkal protivné před boha dělal se tedy svým s sebou ne prosim vás byste všichni lepší než na bohužel lepší než jo a proto. On tak těžko je to cesta kupředu a byste všichni si na podkladě dítě li těmto věcem a myslím si o něco moc vono to není nic my očí kterým mých očích nevěrce. Nic jako byste nevěřím pro ale to přece do určitý základ vstoupili to nemohu tak úplně popřít přeci jste ochotně aspoň poslouchat ty věci řídit cení než jsem nebyl dokonce svědčil vůbec shon. Ten se něčím takovým řídit vrozenost takový jsem byl které noha ale takového které nitra na pánbůh navštívil tím poznáním si toho který měl snadnou příležitost. A snadno si mohl o sobě myslet že není v ničem kdežto mistr těžko víte prosím že si manželka taky jste těžko jsem byl mohl že byla věřící říkal čím. Jsme od boha jsem věřila svátosti jsem to se sice podroboval dostal jsem chodil rovní nebylo stavům špatnou to myslím pudy jsou třebas nebo nic musem nedělalo tak toto. Tady lidí život ne on tak průběžně lidsky a vám noha najednou tohleto na tak voni prostě tyto jeden nechám boha pro těžko od vás tím že. Očích božích ne to co člověk dělá to významy jenom dobré vůle nic víc než dobré vůle kterou je třeba provinil projevit. Dobrou vůli musíte projevit jasem neprojevila ani tu ale vy tu dobrou muset veliký neprojeví ke dobrou vůli e když byl otevřeně nechcete s dobrou vůli těm to božím věcem stavíš jak sem přestože je. Víte ten bojíte třebas o sebe nějakým způsobem že by vás to se bralo nebo nevím co všechno tak nejste na tento svod cestě víry schopní je ani krok no a. Tak na jestliže tedy dete ses stanoviska víry na to také máte jiné východisko ta zdánlivě si naše východiska když jako bychom proti sobě stávali není to pravda mistry ne. Na opačném konci východiska tak přesto ve vás i proti sobě že pravda ale věčnosti jdeme k témuž cíli jak rozhodující takže vy to co tady říkam si musíte přebrat byl oči vás víry attosa nehodí. Od odstranit a co hodí přímo dobré mnou všech chopit tak jak lidsky do dobré chápete postupně to budete chápat jinak a co ste vysychá projev pro byl třebas po tohoto v nebudete ale to je tato budoucnost života. Máte nic přemýšlet máme si přát od boha chléb náš víš v tom nejširším slova smyslu než nich žít si ho jest přítomným okamžiku nemyslet pořád na budu jestliže přemůže. O budoucnosti plánům budoucnost v pořádku ale nedělejme to nikdy okamžiku modlitby z když okamžiku vnitřní modlitby že z plní naděje na. Protože vás pán bůh vyslyší je cestami vědomě spojí tak jsem vědomím mez poli ne když nemáte vůbec žádnou nadějí ale veškerou z silou do. Horní de ste tak jste daleko blíže k tomu poznání a k tomu spojení s bohem ježíš si děláte nedějí že to uspěje kdykoliv jsem měl takovou raději nikdy se nic nestalo nikdy. Tady jsem před napřed koukal vůbec že se to spojení dostaví tak se dostavilo naprosto nečekaném okamžiku ten napřed to bylo jenom modlitbě sice ale nepř nečeká neměl jsem prostě bez ohledu na sebe. Za tím bohem šel bez tohleto aby ho měl pro sebe rozumíte to nebylo to jen ve nejsi jak to dopadne to je právě musel na víry něco jiného ten kdo vám nějakou spáse nemusím tak já. Vůbec ne jsem prostě měl od boha vnuknutí že on je moc ke kterému musím jít moje po bylo zen žádnou jenom povinnost jsem neznal vůbec kromě toho tak jsem se dal strhnout tou povinnost. Našel jsem za ním bez tohleto dopadne bohužel to dopadlo takže směr bral jsem sou volal zase protože e sem měl dojem že umřu dlouhou dobu jsem sou znal protože smět. No tak proč se nese přitom nemyslel zase ne tak to to začal by se tady na sebe protože nešlo oklik a co opuštění že ano no to jsem překonal tak pořád což tomu věčného vyšel ten pořád později. Je třeba sebe zpovídal nebo podle toho kolik toho díla božího se uskutečnilo takže jako jsem se třebas z toho stavu od modlit pro pozor úplně tu vírou úplně studený dosud svou musel být moc dlouho staří jo. A z srdcem neví jsem cenným jsem nepohyboval dech nešel anebo pro jsem vycházel tak to je vidět že jsem byl ten tělesně mrtví vlastně nebo které na pokraji smrti no protože jsem překonal třebas. Ten strach ze smrti ne dál pro jsem zase muset teče ze v tom osla jsem o zase ještě nepřekonal že zase ze situace která nastával vevnitř modlitbě se při nazpátek k sobě ze. To mělo o sebe strach atakdále je to velice tým u podle zápolení ta člověk nikdy se nemáme se teď jsem dobyl vítězství teď jsem do milovat svýmu protože to je ustavičné přibližování se k nekonečnému do. Budou k nekonečné lásek nekonečnou poznání a není možné aby člověk toho dosáhl nýbrž možného aby toho dosáhout pán abyste tomu přibližoval aby měl prost. Že u boha příbytek smyslu řečeno říká se tady je toho se světě vánoc tak tato se vlastně kdybys živou je taková po věnoval znalost lidstva. Nestal starší než křesťan se jít hell o tom jak to jsou by jsou takže záření na člověka po jestli vole třeba do starověku slunce jako životodárné ho takového boha a a. Není neměli tak úplně nepravdu protože my víme dneska tam jestliže bylato časem u se že všechno vykázal než konečným ten život život získat snažit dnešním a propaguje se tím co. Jo jo takže kdo to věčnost lidstva že tu okamžiku su do bratru viděli v tom to dávala života tak v něm se mu tím při vrací to při vracení. Boha k člověku symbol vlastně vánoc od jsem od vzdát někdo ne no ale přes přesněji prostě měla tu vzal jsou vlastnost člověk si o všech dřívější náboženství vzala to co. Bylo přijatelné pro křesťanství tak jsem si vzala také tam tuto jsou například řekli e které proto neuznávají říkal říkají že to pohanských zvyk a že tedy to není z křesťanského tak ho proto při ska syna nic neni. A podle bádání které se konala tak asi ten kristus se vůbec na vánoce nenarodil protože není cenil ten dům mu říkal ne to také jestli tomu tak je tak opravě to jenom proto. Že jsme se to naučili od těch pohanu bych tak řekl takhle slavit ten studovala tu aby to odpovídalo tomu záření sluneční takže člověk opravdu v tom. To smyslu když je posunout vrat tu tak by měl si vzdáš uvědomovat že větší míra pasivity je důležitější než dříve. Protože jestliže co se odcházel si si záření do doby ten tak pasivita měla dost negativní povahu e ta kdežto teď když při nechá. Zní to slunce za člověkem tak ta pase ta ta trpnost se jen povaha jejich nebo její síla neboli dosah se násobím tím že pomáhal z nestranně slunce bych tak řekl že čili kdyby se. Tak nějak obecně mělo určit pro člověka tak by řekl že tam odejde slunce aktivnější tady člověk mými trpnější a tam je méně aktivní jsem se na věc že člověk aktivnější že by to měl nějak tak. Symetricky mně říkal mu vždycky měrou na tebe si všechno na co jsem ji měl říkal nem o tom na těch vánocích a nevim co bych tak řekl z toho co jsem říkal to nemám znám třebas e. Jonáš co vám tady být se prozradil mně ne nepište nevinných vy mně tady prozradil že jestli že totiž ta se jestli také jim nějakou paralelu mezi my. Jsem tím odchodem na to též že byla odchodem ne ženy také jsem tou pravdu o o o životech nevěděl tím zase od stal nově hlavně o to jde. O tom se drak ztratilo potom roku šedesát tem ale tam toto tělesa dáte ho nikdy voni se ten když se znali měli cely na stejné škole tak dále ve stejné pří je byly z jejich cely moje jejich ne. Aby taky na byl znakem v tom bez kovy jeden znamenat že byl tak těla synem kola přírodě takové věci také který snese jako vy cest týkaly ta nejsi moc dobře rozuměli ba s tím. Na padalo mně že bych byl jed není to jenom protože mají v z z polem cely ve společné třídě nebo stejně staré ale že také tím že asi jsou si při musí jinak než těm. Mysím potom snadným a na to bylo mělo jsme v čem to je když teprve když před několika lety jsem ukazoval na ten obrázek ten antonínovi kde jsme tam všichni to. Na chování tak vnímal tiše daným před kolika let to bylo v nich domácnosti ovšem moc sled anima tišnova tam obyčejně na odchod jo vzezření člověka který odchází ovšem to ještě. Nebylo nic ve vzduchu bych to řekl možná že ano že vím světu s ním bylo při ven ale ona se tedy přibral na odchod a ona veškerý tím postojem při našich do přednáška se chovat tak jako ten člověk který. Nemá tolik čas jako my aby předtím zabýval a aby byl to rozebíral protože kdo by to z jejího hlediska nemoudré ne kdy byl by to vůbec sic nepřinesl ona potřebovala prakticky. Kým postoj vůči všem těm otázka ten se probírali ne teoretický a to je moc dobře stačilo a pomocí toho ona se nějak řídila ve svém konání a myšlení. Takže musíš se že tak toto začli nevznikla tehdy když jsem vede k tomu se říká o tom medu když to potom přečtete znovu dávno věděl že tak se taky moje manželka připraveno schovat. Jenomže u ty to objevilo se desátého a toto bylo pro duše lesa ten tak pod ska dávno potom mu jeho manželky nabyl jsem tím překvapen že také ona tam žádným ve svém narození hlavě nic tak do se dělo ne. Si tím dost do se třemi překotné že na nám sdílí podobný osud jako ta se neděl tak se jenom počítal někdy ani tak tak kte která je platný bys tobě jenom u sebe a tože ona předešla mou maže. Dokud to bylo způsobeno hlavně tím že nechci říct že těch chorob měla být z ale žen některé věci které mohl na zařizovat. Moje manželka a pro které tady ještě byla ona zařizovat nemohla ve to ztracena řeky za pryč takže oni nevěděla ani všecko co věděl její manžel ne a vám. Následkem toho byla vlastně vytržen nás toho kontextu života dříve než moje manželka ale do kterého ona patřila ona patřila to konkrétního způsobu života. No ale do kterého patří většina žen mužové obyčejně jsou schopni takového jednání které nesouvisí s tím konkrétní životem jsou boty zemi dál neříkal jsou blíž k nebi to ne něco ani na zem. Je nebi prostě po jedou se někdo mezitím kdežto žena mívá obyčejně li smí svazek s touto zemí a ona pra tento svazek ztratila anna e n to není pociťovala dost těch. Sice aniž si to jejím manželem uvědomoval a to asi urychlí roli odchod to e se to doví zcela jo ve nerad e protože em. Ona beztak že byla uchráněna toho aby se všechno oni dověděla že a kdyby se nedal dověděla oni všecko co oni být třebas jenom tamto jinak e tak by. Kdy ještě byla dříve odešla jo e my si neuvědomujeme jak tak vám matka je závislá na dětech jak to ne že bych radil dělat ale jaký její život její jejím životem tak podobně opačně tak. No a v tomto případě myslím že více než ty choroby e za působilo právě za to co vy ty vztahy které nebyly dokončené an nebyla naděje. Že někdy budou dokončený ten život neměl ten s původní svůj smysl umí a nový smysl ona nenalezla na to byla veliká škoda a proto se začal podoba tak jako muž někde mezi nebem. A zemí ale to může tolik nevadí jako u že by z toho jdou může konám jiné založení ženám nebýt takové řek bych materiální založení promiňte mně ne v tom špatném slova smyslu a kdyby on. Měla tak by nemohla ty děti vychoval vůbec nemohl době porodit a tak dále to myslí by to nešlo na tak si to představu takhle že totiž že po této stránce moje manželka měla veliké možnosti vyžití dělal umí. Tady všechno co rodinu mělo pro sebe ne než to znamená nikoliv tak proto je zas scházela druhé ale při smrti mně bylo jasné že teďka je to otázka času vy. To bude se to manželkou to že je nejste na myš na tom ale jedna věc před rokem by to bylo napřed rok neni to bylo prvního ledna osmdesát jedná. Z zemřel moji velice doby přítel in čih do od dny a když se o něho byl naposled asi někdy předána třemi minulými v tom janově to je taky se na to vím u plzně. N e kde byl ponechal na dožití o jakoby do léčení tělem neděl zase co to budem e tak při která ještě dvě ukázal učiní e na kterém. Mým byl namalován rád a řekl voni je při jeli které dal než on mi i ztratím si je nemají raka abych pochopil že mám rakovinu tých. A to ale čil ale teď že my se při měli jenom jde protože proti všech byl čin ky jenom toho raka tak víme že se vidíme na to jsem se rozloučili a prosím při které přir dnes. přitom rad kuje tady o tom mluvíme po stravu svoji manžel potravy tohoto straně tam něco takového mně ne umím poznal moji svoji manželku most ani myslím on věděl jediný z těch lidí z mých přátel kde že ona umře rakovinu ví. Kdy dověděl jenom daleka si zatím že by to bylo pravděpodobné že jo a viděl to linci nebo tvých zajímavý že byl ten taky se nás znám by říkáte osudový je ne ale nějak podivným způsobem se má. S tou mou ženou let tím rázem života který mířil k takovému koncily je tak chop poznalo mockrát toho antonína žena a na to ostatní napsáno. Na druhé pásce do tam chytli ne a tak se mu žije je začlo to mu velice do žen doplňovali ale my jsme se nedostali rozboru a ved těch ji. Ježíšem je podoben z v jejich ve který jedině ale provést jeho života jel a obojím dohromady on je přesně vysvětlena jak to s tím stavem je a kdybych byl měl. Vím býval příležitost kdy byl vědělo se tedy že to takhle nemyslel jak si myslím že v něm žes to všechna ten ši jak se ve stavu dosáhne také by bylo mu to ještě vysvětlil dál ale vás upozorňuju jednu věc. Jestli on říkal že musíme být pořád viděli a musíme jsem to do tohoto dokonce života a my pak se setkat s tím bohem a tímto všechno končí tak opravdu měl pravdu v tom smyslu kdy i. Jako to myslel ježíš kristus že amen pravím vám jsou tady znamenitě řím se kde je toho kam se toho živým toho si je za a tím se také tento konec který myslel asi i. Jim začneme ano totiž on ši to bývá ani v času a v prostoru von si myslel a potom věčném životě nebyli varovala by myslet aby si mohl o něm říct ab ten pokračuje to. Protože je opravdu věčný život je těžko měřit na nějaké pokračování dříve než abraham byl tady jsem jaké pak pokračoval když či než abraham. jsem ne jsem byl kdyby že jsem byl taky jo tak dneska zaseje a potom zase bude ježíš kristus ale ne že abraham byl jsem to není chyba ti sku nebo překladu tak totálně např. nás všichni ve všech mezi že takhle překlady nemožnou jinak protože tam takhle to znamená to času ou tam neexistuje tak jestli žije začla měl na mysli že to času ustane pak nepravé tam smiřovat. Je to názor měl se tím přece mluvil dost často a to z dlouho tak tím že nemohl si myslet že když jsem končí vůbec naše vědomí dál končit celý náš života vám dal se do něho dostane. Ovšem on měl jednou pravdu že totiž kdyby se člověk vědomě natrvalo nedostal aspoň v okamžiku smrti ke spojení s bohem. Tak by všechno končilo v tom smyslu že by si si jestliže který vůbec zasto měla točení byl před tím a my jsme si včera řekli že ve většině případů jsem říkal všem nic jiný pozice. A jinak že věčně při to není možné si vzpomenout na předcházející životy a o důvody hlasem toto si dnes po melete tento vodu měla z jiné strany nezve tím že člověk přímé z mnoha stran. Kousky jiných bytostí minulých ne as to říkal e bez ten jáčko dohromady ale jak potom může osobě vůbec že byl napřed v těch když von se složí dohromady ses třebas sto bytostí jo. Tak je ničím byl kdo byl tím byl těžkost takže právě tohleto ten názor o převtělování lidský vyžaduje si tuhletu revizi u těch bytostí ta. Kovy jako třebas byl buddha ten tam se mohli vystopovat než před na jeho fázi životy protože i v těch všech nich byl velice vznešenou pokročilou bytostí. A z jeho málo se to dědictví z jedné bytosti druhé jako celek protože měl úkol který přesahuje rámec jednoho lidského života a normálně člověk tak zatemněno. Náboženství nesim no kdežto u normálně čekat třebas my kde se nás který stoly některé časy z mých podle to jak ta naše ty ještě. stát pis je vždycky to dovoluje genetický nikoliv nějaký duchovní let také ad jsme roztěkaní mi bytostmi nemůže se soustředit a také nemůžeme se nově čisté byli řek kdokoli bychom se dovede tady to byla pravda. Když bych nás chvilinku převažovala třebas od aby to se které jsme něco z věděli a jindy zase z jiné bytost něco převažovat vlivem okolností se to dostalo své jsem prostě doby žití jo co tady vyšší. Do oblasti vyžití do fáze vyžití je tak pak bychom se chvilinku cítili tím vlastní ku vzíti tím neměli bychom úplně nepravdu ale tak bychom měli pravdu protože my jsme jenom zdědili malinkou část tamto. Dotyčného v kde je tady při takové do dotazu jako to není tady mám nebude opakoval protože on si to nepřeje než a. Proto nanečisto ve také jsem tady že při tato jich je co je odpověď je když se o to jedno několik stravu mu my se bylo začli co on od základu a totiž takhle jestliže. By se člověk ve člově není především postranní někdy v minulosti oddělilo od boha od toho od koho pochází od boha stvořitele pak tou co stvořitelské od sou se stvořitel. Jen boha konkrétněji řečeno než od boha o kom co by se oddělil tak nemůže se vrátit on opravdu o toho pocházejí tomu celou převrátit a ne on nám protože. Nesmí se jim to je pochopit todleto jako když protože ztratí dostávat tak ženu prostě ztracen no tak že je to jeho stal bylo otcovo a on se od něho nesmí oddělit všech a jestli tomu tak je. Tak kdokoliv se potom ocitne v tom vědomém spojení s bohem tak jenom konstatuje a plným právem že byl boby věky z spojen sbohem a že nikdy nenastane chvíle kdy byl ne. Byl spojen s bohem ne čili co nech takže jsem že ta otázka jedna je ta stavět za část je zodpovězena doufám tím ne na vůbec ne. A teďka jak je to s podstatou o terezy třebas která je dneska jak setkáš bezčasově nebo osobně spojena s bohem e taky to takhle jestliže je zachována individualita. A na rozvíjí od indů se totálně vším věřím že individualita zachována to je něco co vzniká kdyby to taky mělo za ni toto ji. Davem doslova takle myslí a mají pravdu všechno co v co vzniká taky zaniká ne individualita z vniká a tady je taky sani to tak se nikdo neříká říkají indové že indy nimi leda zůstane to lid. Toto co říká žije začlo na to všechno končí to znamená tak i kdyby bylo tak klad tady vznikla končí ale řeknu indy by to je ta opravdu zde začíná tady na čát svého života. Na začínám být indy bydlet a postupně teprv do toho by ind tedy vyveden do růst tam jak jsem člověkem tak to neni uvědomuju třebas je nad dokonale pozorováním totiž podroben pozorování těch mnou čát že ten. Než další který neska šest let bude mu šest let když si před jednat třemi roky celo učil velice jem snadnost mo vás sešel okolo nad ke komu se dostal u toho byl asi ses přál telat tím žil a. Ska jsem jsou on jest miska ne a bez mámi plače ho chce se s ním vrátit také čím je to že se vytvořila individualita jo že to bylo jáčko ses nějakými jsou. Radosti které tady dříví neexistoval on neměl ten s tak dřív je ten mám jako dneska ty stali které vytvářejí indy by tu mu teprve narůstají během života a tyhlety všechny opravdu. Musí zmizet si teďka uvědomuju že protože co začíná musí zmizet si uvědomuju že ta moje manželka si totiž prověřuje paměť biologickou že vona. Zdaleka tolik nelpí si myslím že dal plním na své rodině jako které že ona při dělat to jako danou věc a říká dyť cestami mohu stýkat když chci. Když nemusím el by ho měst se nevydal daroval svým takže není pro o jiné nec tím se nějak opuštěna od vás tady pohled na nejvyšší těžce vést které že ho nevíte. Ale na tělo on jeví nižší a v ti ostatní kteří by se o dovídali jiným způsobem než že než ty kdyby tím byly velice po strašení taky lepší pro nic neví když donutí který dělali. Silo nebo když toho nejsou vědomí takže jsem se taky smír žena ano čili ta leta osoba nám proto se odrůst ta připoutanosti k rodině a. Prodělají může při po nám slyšena někdo myslí dovedeme obec zlem a přidá nejsou myšleno o sobě co říkal tam v tom toto strážce toho vlaku ne matek že matce do tam potom budete a. A takže se můžeme říct fakticky okamžikem smrti tam učí nějaká kapitola nějaké individuality ale než tady říkat tedy protože by lekat trvá. Co mám na mysli mám na mysli věčnou individualit když totiž nedovedeme představit že rabi nějaká věčná jindy takže by po práci boha mohla být nějaká mnohost m. Mnoho se nějaký bytostí mnoho duší který zastávám názor jenom jedna nesmrtelná duše ale že mnoho příbytků u boha to taky uznávám protože upozorňovat protože vám to dokonale nevysvětlím protože ta se to dověděl. Teprve roku třicetdevět to koncentrák jak je jak ten gestapák přepadl jak to faktický ale v ale jak je možnost jak je možná mnoho v jedno opravdu řek bych tajemství pro. Normálně myslícího člověka že bůh byl může zachovávat individuality které třebas je neměli dříve tělo ale byli. Teď mají tělo anebo zase mít to by bylo jedou zůstanou ani byl v tom nadanou ještě určitými vzpomínkami na tento život el i vyvedla zabarven tak daleka abych tak řekl se nějakým musem dokresluje. Dalšími a dalšími životy ale zůstává mít od věků do věků neboť tím že tu platí o mně to co o ježíši kristu o každém z vás že dříve než abraham byl my sme. Ne víc ne znamená každý z nás si je čili každý z nás je dříve než abraham byl každý z nás je individualitou tak je to věčná záležitost tak taky věčně trvá že toto je neus. Pokud si to poslední od odpověď a nemohu bohužel překročit pravomoc vjemy velice líto abych mohl nějak spoléhat protože nepochopíte ne mám bych to vysvětlit ještě dál a nemusel by. Po jeho ste nešikové to bych mohl od dál že ano prosím tak podívejte se jestliže podal řeky. Teče do moře zůstává ona vodou řeky jedna otázka druha jestliže řeka odněkud pramení je. Voda se mu všem a je každé dát individualitou jak tomu stane tato si všechno povězte postem a tak je to lidskou individualitu. Je nějaký koloběh v rámci věčnosti ano umožněn jsem že mně někdo z vás v ve že one město proč tady je třebas v tak na jedné straně bude jejich nese zrovna je. Na dvě fáze do panna maria jak kristus bůh otec satan dále ten protože tohleto rozdělení které známe buddhi tat mám že panna maria kristus. Že to je ona by se do světa rozdělení tato pomoc jsem mez další do pochopení různých funkci boha ne by se dalo říct e v této deme nemá bůh jinou on chcili které sebe duši totiž k této na maria maje. To co jsi nebo prováděno funkci než šel ten deme to tomu kristu ne než tomu bohu otci a tak dále nemohl se tím odbýt že tato odpověď na možná že byste nic ženami dali ale ten byl. Bych telat aby vás takhle o balamutil protože to takhle taky kam že to jiná svou co bych klam jenom že to když si nesouhlasíte když jsem nejsem spokoj již tak rukou se dal tělem jestliže ji klad dělám že konečný říkat která. Mít které výklad otevřeným a při do další je řeknou lepší výklad vám toto všechno neza rodnou ale prou říkat potom toto platilo vím moc se před námi ne ale to se trošku dál a tak tak. Nýbrž jako se pokročím zase řekl třebas a napsal jsem že bůh otec je mu chce boží funkce stvořitelská e bůh si je je boží v cesta si terezka a bůh dost. Tak jeví boží v bůh chce osvětitel ska ne asi tak ta tak jsem měl dál ale nedal se o to ani zdaleka celo jestliže teďka tomu něco přidám tak se to nebes zápověď. Ale z země kdy máme od vraťte trošičku širší li se protože když se dáte takhle proč je to rozdělení tak proto neni způsobem nám tím že by člověk potřeboval se ty jsou mu sice rozdělit. By potřela vědět co je třeba co pochází od otce co pochází od syna co pochází za svatého nebo tak jako přitom viseli křesťané asi kolem roku když z krise rozešla například prostor rád že ke tři žida to je jenom proto. katolická si ke říkala duch svatý ji pro by se syna is otce a člověk těch pro stará říkal že dělal z toho jenom z toho otce ne a tím se rozešli no on to než nějakým politice. Důvod ale to nevadí ta nebudu tady říkat to do přeloženo o proto dneska se toho rosy odkud prameni duch svatý dní leto je nesmysl na do hodování tak jenom pro toto tam takhle není když. Se taky stalo ježíš kristus v podobě člověka sestoupil na zem že nečeká sestoupil na zem a že tedy to není pouhá toho je že v tu se boží je. Taková jak o to o stvořitel pud se kazatele jedna a tak dále toto jenom své funkce ale jsou to pro nás s také z dávných nebo způsoby postup. Mu nebylo řek bych vývojové k tomu od vědec vývojové fáze takže ten zase mez chtěli rovněž fázemi který snažší jak on to bude proč řeka toto tím přestanu velel ježíš že totiž. Bůh otec sil vím toho může voda stvořitele taky tak dostavil od pořád je považovat prostor když je považoval za stvořitele a za nemá noci stvořitelskou tak tahleta fung. Celé z lidského hlediska chápané jako se to vytvoří a když metly jisti tak to taky u to větrem dotor vytvořil než kristem nejistí ale protože nic nic věří že bůh něco stvořil. O to odešel aby říkají bůh to nerost hořela je pořád přitom držel leto ne tak to je ten rozdíl mezi nejsem na dej jsme ano ale o těch tím proč ji věcech semeno takhle bavit z toho nemá nic vám. Ale co to důležitější že ten bůh stvořitele s pokrokem lidský ne s pokrokem individuálním lidským pokrokem i ten bůh stvořitel. Ale tu svou stvořitelskou fung chci jinou než něco stvořit a při něčem být jakým způsobem je bůh stvořitelem u to. Toho kdo je nestvořen kdo že například tu vším o vtělenou duší nemám stvořeného na sobě jakým způsobem je stvořitel z on vůbec nebo je bez. Když na to jdou třebas byl nějaký ti číňani říkají kdy křesťani dělat jednu chybu že si mysíte že svět byl stvořen že existuje bůh stvořitel. A on nikdy neexistoval ale nikdy nic stvořeno nebylo to všechno prostěji je to všechno jít je to kdybyste mluvil ost. Je tady svoje na všímali čest to před vás tělo to bychom ještě dostali říkají dali jste ale že bylo jsou stvořena že to před tím nebylo na to bylo stvořeno to nemůžeme uznat takže není a takhle takhle mluvím proti všem co musím boj. Jim které my křesťany používáme takže když vám lovíte o těhletěch věcech ta od vám vyvrátili cely něco abyste si bohatý mezi protože jeho vlastnostmi které neexistují ale vrátí samotnou podstatu boha takže číňan tady stane v. Že na boha vůbec von říká tao noži to není bůh el to je cesta po které se nedá kráčet definice ta třebas cesta po které se nedá kráčet. To nic není žádnej ce boha to mně bude jim to říkat a jediná ji když jim když je definice stává a teď mně něco na co voni věří nebo o čem oni se přesvědčili že existuje a tak bych vám chtěl říct. Že tyto v bůh chce ta přes protože deska u stavu věc protože z ke funkce tu cestu stezka mění svou povahu s potřebou stvořeného když to stvořeném. potřebu třebas aby jim tam ten tvůrce působil jinak než při bohem tvoření také dostávala funkci takovou že by to mohl nazvat spasitelskou. A když šel naopak zase člově dostoupí tak daleko že ten je se cítí být spasen takto nabývá funkci ten funkci ducha svatého. Osvětitel skonu takže ono platí o všech těch funkcích že bůh je třebas proto případě to je jediný že to nejsou byl přišli li nějaké oddělené bytosti od sebe nýbrž jak říká. To je světě trojí jediný bůh trojjediným te rozumově nepochopitelné ne ale mluvím tak trošku přece tohoto ty první křesťani věděli že je tady jiných nějaký takový přechod. Mnoho dobrého možný a že ten přechod sela tady těžší jenom protože nic bezstarost na těch fázi než se to uskutečnili ale vám to řeknu podle vlastní sku. Šen z ti let tak i když třebas jsem začátku cesty šel způsobem existenčním existeční. Li prostředky jsem šel k bohu žádnými nimi neláskou ne poznání nýbrž existenční nich způsobem tak co se mi stalo že tam moje existence ne. Přestala být stvořenou a začala být nestvořenou si nejenom chápal jsem také zažíval jako nestvořenou skutečnost. Takže tady v chvíli byl řekl ten s tím mu stalo jistou že bůh nikdy netvořilo a jak jsem se vrátil z toho stavu kdy jsem toto začne válku do tohoto běžného našeho vědomí. Tak jsem zase věděl to je že je to všechno časné se tady mám váže to stvořené tedy na tento to někdy nikdo o to konečně jasné že za narodilo stroj zaset se věnovat tak to šlo dál. Ale kdo potom pravdu nese obou případech pravdu že totiž celý svět patrně prosim vás musíte prominout to dál nebudu vysvětlovat celý svět se vším jak tady ten byl stvořen. A je ustavičně tvořen a je ustavičně do orání to dělaj jeden a tentýž spásy někde na tentýž stvořitel a zároveň svět nebyl nikdy stvořen není tvoří. Em a není bohu na do této vyk máme strašně daleko mi evropan kdybyste naučit tu novinkou od aristotela ne a ten pro ty tím principy neznal východního i ti mluviti. Čínsky nebo indické toho on do tam nestudoval tam na východě rostlo tady v řecku a my jsme o bránit od to o tu možnost že v určit ten stavu našeho vědomí existuje bůh stvořit. Dal bůh spasitel bůh osvětitel a když se dostaneme do stavu třebas boha osvětitele tak bychom mohli přísahat na to že to co jsme dříve. Dělilo bohu je klam víte to je zaviněno tím se jim že indové kteří se vzdali jinou rovni budeš byli jakmile se dostalo do stavu absolutního poznání tak začnou být si. Ono všechno ostatně všechno dostat někam jedine to co zažívám je skutečnost příčí stejně nesmyslem je ten zasvěcenec snu jak post dnes jestli š čím tak si jista říká. Jestliže ale než tato moc tam a on se klaním se moudrosti indickou v tom smyslu že když takhle přijete mahariši v anebo s věci jemu obdobnému a že je to. Mu dal nevěřím boha toho řekne ano v tomáš pravdu synu on není to řeknem váha ježíši ještě jinými věřím v boha pravdu synu on je an protože vězte mi to. Kdyby nebyl člověk tak pojem boha aby neexistoval vůbec by pojem boha nechci stavy že existuje u zvířat nebo u kamenů jenom u člověka pojem který si člověk vytvořil to je pojem lidský a když jsem se. Ocitl za lidským pojetím boha tak jsem říkal tady říkal buddhou letem ani ten buddhista ten bůh vůbec neexistuje ten táž bůh vůbec nejste neboť je tím. Se měl sebelepší přestalo o tom že takhle li padá tak von vůbec tak nevypadá od to neod to jenom lidská představa o bohu ten tak by vůbec neexistuje bych mohl říkat jenomže. Nechme jen proto jsem tady e které z hlavních důvodů proč jsem se na tom světě abych toto nemohu které povídáním moudrých uvedl na pravou míru kdybych jenom tohleto. A on se mi to nedaří e tak jsem velice šťasten nám bych klidně z tohoto světa odejít e jestli jsem tady s vámi tak je to hlavně proto protože toto se tím nedokážu v tu chvíli je to dokážu. E tak tady nemám co dělat protože ono je totiž pravda že existuje skutečnost tohoto li tak to není že to skutečné a že stejně skutečný bůh který není tím. Tím světem on je v něm psal všem ale není tím to není žádný tantrismus asi může se zásadně nesprávná záležitost když jemu ve všem tak to není ještě bůh proto jo ano protože proto oni mě. Nýbrž oni jenom v tom jak je to možna aby něčem někdo byl a vono to nebylo měl které vždycky nesrozumitelné že ano lidsky nesrozumitelné zas o těchto věcech stačí nepřejeme jistej. Je tam radím protože na tom tolik nezáleží ji tam bude stačit to že bude když ji to je úkol od boha úkol o bohu konkrétní úkol od. Zastavují jisté určité lidské individuálně tím a mám není úkol od boha stahují sice určité indii dělají ti a on je úkol od. Ho stahují příst řekl padá mám tu bohu než vtěleném to je úkol směrem nahoru kdežto úkol ve co ten vše nesmí kterou se úkol ten od vás věren kdo tu do této moci jo z mus. I kdesi zatím stoletím stačit že to roz zpříznění úkolu rozumíte jedná ta panna maria a tam buddhi stane se na všech neví směrem k znám a ten a mám vzhlíží směrem. Nestvořenému bohu ano. V vím takže takže co se to pokazili kdo to mně jde o ta. Kdežto pro světlo které prosím by myslela trestám přestavuje potom tad nebude onomu bude muset přestali rostly pořád obnovovat a toho zabere tolik s cíli protože není bych že se jde žil jsou se nakonec na tu cestovatel. On boha musel jsou se na představované na boha vůbec nebude je jsem povězte je mike se tak to vše co to je ta nebo je když to ježíše nebo jimi všichni těla před tím nové chci jít k bohu ale je to ničem co tělem třeba varovat by snad ve. Ono to je pravdu věz mysli měl padne to tak protože to nestali nejde mu vstříc to požehnání které se získá jedině tím že člověk byl pěstuje sobě zaujatost. Zaujatost vůči tomu bohu ano kde na poli nikde modliby platí všich čím i přes se do namáhavá v tím méně doka takže v vnitřní modlitby. Je v čím méně se namáhá a tu modly vole koná tím více dokáže protože méně dělá on aby třem do oni dáno ono aby za něho dělal on ten bůh rozumíte ovšem kdybych. Tato radil začátečně do je tady se provinil jsme se musí hodně namáhat aby vůbec někam dostat ale musím umět také v námaze uspat proto. Tímhletím podoben jsi samoty se nedá vysvětlit všecko musel by se minimálně ještě při vzít jiné podobenství ježíšovo kde řečeno klepejte a bude vám otevřeno to znamená nenechejte syna než. Ne jsou stavět si tam začít do těch dveří které jsou který do věčnosti ne nýbrž klepat zná přestávku vy nějaký jakou straně ten chci zvolit. Co ho lid v hor hodnou frekvenci hledání to je otázka nadlidská to nedokáže člověk do musí vystihnout jenom tím že prostě zdá. A to co třebas tady říká on se denně mnozí jiný že že když mu to nejde tak mistra aby ses zneklidňování tak tam v tom uspat třebas za několik vteřin ustat jako než klepe. To on se neotevřelo tak čekám ten to zase klepnu rozumíte zase čeká takže on ale ne to si pokusem vnitřní modlitby ne otevře své o jsem bez neklidní počká. Jak na znovu rozumíte a tak soustavně klepala se mu otevře čili on zvolili určitou celek vem si klepáním která aby začne odpověd jeho jeho vnitřnímu založení. Tak se ty dveře samočinně otevírají ne tohleto je asi nemožné nějakým podobenstvím vůbec v si e tuhletu techniku. Jeden chci ježíš kristus podobenstvích neví si nikde na to musí člověk tak chci přijít ale když někdo řekne jsem nedokážu su ser více deset minut e tak. Řeknu člověče kde jsem mine tedy dokázali deset minut se soustřeďoval tak bych s tebou ani nemluvil dokážu dvanáct vteřin tak jsem vrcholně dyž. Jak ten říká jak to myslíš přeci deset nedokážu ne ne úroveň na úroveň co jsi rozumná bez bral jste si měl na rána stačí k tomu aby všech navázal vědomé spojení s bohem. A jestliže ta intenzita to zaujetí je že dokonalejších tak není třeba na nás ti kteří je třeba daleko stačí do v ještě nata navázání spojení s bohem a je třeba nebo není. To vůbec žádného čas když třebas jsem třeba v tom koncentráku čili vědec za pak chtěl zabít jak jsem se domníval e o to bylo od sebe tak to bylo tak by se odstoupení to znamená nastoupení tak je. Trvale vnitřní modlitby a tam aby do trvat na tímto odstoupení od sebe že ten nestará neměl často ani dopadnout svou touhou na mohl nebo novou hlavu ne nýbrž e z přesto. Jsem pro něho existovat a proto podle neutekl protože nemohl za dvě někom kdo byl mrtev v nemohl mít to bylo ve když on tam nebyl ne a tak taky nejsem zde zase u boha jakmile. Do vedu intensitou zaujetí k němu scházet a kdybych tak tu tuto intenzitu zaujetí třebas neměl tak byste nekladli otázky bych o nich musel před. Vyšle protože tady to intenzitu zaujetím mám tak nemusím o žádné odpolední kterou mně kladete přemýšlet jestli přemýšlím o něčem tak jenom o překladu do češtiny. Ale ne o podstatě věci tam nemusí být okamžitě známá z vaší otázkou okamžitě ještě než se dopovím jde takže nemůžete ani všechno říkat musím něco vy chcete říct protože když. vás beru jako nástroj v rukou božích a takhle musíte na věci přicházet ten nejlepší dispozic disponování se k poznání boha jsem jako nástroji jako. Po ne hospodář ho na které mám něco dělat a ne jako vás nebo pás a tak dále jako kohokoliv z nás nýbrž obecně jako nástroj v rukou božích nebo jako jeho pole bych tak řekl. Ta man vole věci nástroje který něco dělá vám a tam mám pole které udělá vám když vás třebas mám jako pole tak to je dopise zároveň nástrojem protože se ptáte pokud se neptáte tak jste jenom polem rozum. I ten jak se tak jste pro polem hospodářovým jakmile se ptáte tak se taky nástrojem když klade do roky nástroj který to vaše pole dělá sám ne ale to všechno nejste vy to všechno nastolit boží a tak. Když to berou let tak ten styk mezi bohem a mnou mámu myslí jámy vědomí je bezprostřední aneb a je to vnitřní modlitba a známy svolit dost do vůbec nepovažovali ježíš kristus právě tuto. Tři modlitbu ovládat takže byl ustavičně spojen s otcem ne co se nestane pochopitelně ustavičně spojen s bohem takže nic nedělal sám ze sebe takže dělal obrovské za za těle vůbec ani jeden neudělal. To všechno udělal otec jak sám říkal tvoje víra do s nic a nemohla říkal pravdu ten taky ža odpovídám jestli to nemusím namahat a byla ten překlad ale pod. A na věci je mi jasná z jiného pramene nešel své mysli a následkem toho nejsem tím taky unaven kdežto kdybych se musel namahat přemůže potom tak vzněty to řeči unavovat let muset čas odpor. Činnou ne abych se nemusel ani ten bez o věda ani bez večer jak se nemusel odpočívat kdyby byl zaujat že byl do vím že za zrak tak bych z si musel odpočívat tady byl zaujat tak si nemusel počet protože to nedělám stále to vůbec nedělám děláte my. Jiný ano tak to vám chci říci že toto je správné nasazováním semene do země která si sice zemí v země v tom že tu prach svět dále ne. Je to všechno není a to proměny ním zem se to pole hospodářovu mohu se stýkat s tou podstatou této země tímto způsobem se nestýkám s vámi se stýkám e. Tou podstatou věčnou vaší a v tej je odpověď takže jestliže vám dám odpověď na to co se tady stát ne jsem udělal ten zázrak se to dověděli ale by. Vaše víra ve mně způsobila že jste dostali správnou odpověď a do takové míry jak věříte do takové míry můžete být ku uzdravených ze své nevědomosti jo tohoto světa jaké jaká u každého. Člověka o těchto věcech ne a než ta víra někde končí e tak taky končí tam možnost s vámi jednat jako s polem hospodářem jít rozumíte nebe poznat protože z podá řím let takže když jestliže. Vás uspokojen něco co vám tady říkám tak nevidím bych a poučení které dostávám největší to se svědkem se mám daleko víc zase že vy bude se ustavičně přesvědčuji. Jak tady božím od způsobí skrze nás na zase zpětně mi to požehnání které e by si přivolávat ze svou vírou že tady zažívat si do toho nechává odpočívá si v tom nebo je. Dobře mně v tom blaženě asi tak nějak ano tak toto je nasazováním dob údy semene jenom tak symbolicky myslet rodina si netroufám že místo vysvětlovat takže v prostě to podobenstvích ježíšových je také obsažen system. Je také ovšem musí se toto ty nejenom nějaké oddělená nějaká oděna čas podobenství nýbrž jsem vzít ohled na celé učení vše krista zase ukázal jenom druhou část třebas to klepání se k tomu přidal ale vobčas bude třeba k tomu říct jede části a. Čím bych více to při vzal těmito o dokonalejší ten výklad si troufám prostě času to udělat protože že to rozrostl na přednášky ale jestliže to stačím proto první podobenství bych mohli tomu dalšímu ne kam kdo to jsou. Toto olovem v jejím že králoství boží ji v by nebylo z sama show no kterou s vy dost tomu protože ona je všeho co by se dělo žít na tomto světě neboť. Očistném sis to se použít na tom se přece za toho co se to ne ale nedal nese použít na tomto světě jeli kdyby zůstalo bojím semene kdyby s nedostalo nezdar do země žádost jsem dokonce říkal do země která. Oni po o zemí no nýbrž že je tou podstatou ze mělo tato co to ze všude takže jsem není nic přeji jsou jsem co by pro ve jsoucnu co by nemělo podstatu boží že proto. Je v každé ve hmotě je podstata boží obsažena zažil o to se nemusí nedá zajímat tato se nás netýká mým to je fakt ze které může jenom počítat a vám je tím splněn ale. Jestliže to pravda že to rostl bože tak si že pravda že do království božím potřebuje pomoci člověka aby se vůbec mohlo projevit tak to si dobře matrice pro celý život. Od že bez dalším pomoci vůbec nic se nestane tu pro vás nemůže ani prstem hnout v něm musíte to od dát právo jak to byl. Tomu nás si jim proniká tekl byl do něho jak jsme říka si vysvětlili a tak taky musí oddá na druhé straně volný průchod do vašeho života kdyby totiž byl bůh tam božími s křesťanským. Otec zůstal nebesích a nesestoupil podobě svého syna do tohoto našeho lidského života let tak by bylo zase nejenom nestalo něco zůstalo se palestině ale doby mezi vámi křesťanství já. Celá ta pomoc o které tady mluvíme by nenastala čili zase bylo třeba lidského tvora ze syna člověka ježíš to tamtomu říkal syna člověka roce ne jenom syna božího syna člověka aby se to vůbec. Stalo a tak taky potřebuje syny tak cely člověka aby se mohlo vůbec uskutečnit to co tady říkám tento musí že ten pravý konec který na který ten ježíš kristus ten tak dokonce dál k tomuto hnout. Ten smí máte podobenství třebas od drž čili od od síti rozené do moře pomocí níž se vytáhne mnoho různých li ryb které jsou dobré. Čili užitečné a živočichů jiných tady v jiných které jsou neužitečné a které musí být těly vyhozen zase nazpátek nebo nechali kladem umřít a podobně a říká tam ježíš kristus že. Tuhletu práci se přebírá měli ste sítě dobrých nezi dělají ani těle ano to je velice důležitá připomínka že ne lidskou usilovně milost. Vzdáváme dobré a ne co do známe jako dobré a zlé to je relativní způsob myšlení v celém znám k našemu způsob učení se něco hlavě jako dobré že se na jako zle. Je toto ani v zahození nějaký takový rosa vědomostí musíme více dobré a se mně jde musíme začít třebaže to není to pravé dobrat to pravé zlo ježíš kristus na tohleto odpovídal když. Když někdo oslovil ten dobrý mistře dobrý mně říkají nejsem dobrý jedině otec v nebesích je dobrý tak víte relativně tomu člověku který k němu přicházel samu že jevil se tomu člověku jako totiž. Pod něco dobré jako někdo dobrým prosto jevem protože dobrým není že to co se mu jeví jako dobré mu to chtěl obecně takhle vysvětlit tato s obecným to nemusí být dobré jemu se to jeví jako dobré ale to není pravé. To bylo pravé dobra je takového druhu že nikdo do jenom po chápe relativní poměr dobra a zla relativní dobrá zle tady těchto dvojic nemá vůbec tušení o pravém dobru a neví vůbec co to je. A nemá taky tušení opraven znovu a neví co to je ježíš kristus který například s znal smysl třebas se začnu od toho nad snažší ten který se dal mít pravý smysl zla ne která relativní se. Tak si nesmírně vážil jidáše protože se nechával u sebe jako pro tu zla aby mohl dokončit to veliké dílo ukázky spásy protože by se byl bez jidáše začne dostal na to. Aby dělali tam chyba ne pro tu ukázku kterou měl pro nás připraveno takže to byl jediným ze synům člověka založenému božím ten který dobře chápal dobro. I zlo jsem ukázal nazvu tak samosebou my daleko snažší znova mně ukazoval protože takhle absolutně chápal taky dobro viděl že dobrý jedině otec v nebesích tak potom je dobré všecko co od něho přímo pochod. A v čili jestliže třebas bych říkám no tak není ale kdybych třebas z jeho moci tyhlety věci dělal ne ale ne vědomě lidské svém otci nýbrž z jeho moci kdybych v tom. Vůbec ne nebyl ničím ji by se musel přitom námaha ty otec začne musel přemýšlet nýbrž prostě bral od něho jak to od toho přichází tak by to bylo dobré rozumíte do míry jak by do toho míchala své vás myšlenka tomu se na ni. Brání bohužel tak to by nebylo dobře protože bylo ono jich bylo pro relativní jo poměrně by to bylo dobré ale nebylo by to absolutně nebe ale upozorňuju vás že by byl schopen toho a. Ich to dobro to dobré třebas jenom slovy bral přímo od boha tak by to mělo tyhlety následky a protože to nemá tak buďte jisti tím že to není přímo brané od bohem že to před tvořené člověkem. Že to daleko mi či učně z toho důvodu že kdyby to bylo přímo od boha a kdy to přímo od něho pocházel bez transformace lidské let tak slovo nebylo skutkem moje z toho bylo skutkem kdybyste to co říká. Mám v sobě zažívali a ono by sto do vás uskutečňoval kdybych mluvil o poznání boha tak to poznání by zastupovalo kdybyste mi tady že nejenom třebas upadal do extaze byste ubrali do vědomého spojení. Jen to jsem věděl z toho jediného důvodu že jsem pořád ještě člověkem přitom nevykládám to jako ježíš kristus když ježíš kristus třebas přišel k někomu kdo byl mrzákem o jednom už. Tedy stalo tohleto že ho nevyléčil z jeho medu bylo pro mým od narození nemohl se postavit z ono řekl straně od nýbrž on mu řekl od muž jest v třetím hřích chci říct. mohu ale tím že se mu odpustil hřích čemu on tím slovem odpustil řídí tam ten si vůbec o tom nesetkal tomu slovem odpustili ta nedostal rad úplně novou úroveň. Absolutní svou o li neboť si je si náš tady dva máš že k tomuto tělu ano k tomuto životu pozemskému kdyby naši hříchů tak tady nemáme co dělat protože v říši samosebou pojímám. Daleko širším způsobem než například naše církev dělat pro ten jako ježíš kristus říci něco víc než než byl to co je z desateru nebo daleko více toho těch hříchů e například byl. Poutanost k něčemu taky hřích ne a podobně ale to sem nepatří je kristus dokázal ho odpoutat od všeho jenomže upřímní ve přis to v tam byly není všichni ostatní ten takže. Tady jak je to možné jakým právem si odpouští hříchy tedy záležitost boží jak by to máme vůbec věřit že jsi mu svítilo pustil kdy to jsem nedával zkontrolovat on říkal vím že jsem bylato toto vy jste mi věřili že. Ale je to těžší než byl uzdravovat tak ho taky uzdravím bez mi to své lože a odejíti a on šel a byl uzdraven se svých neduhu a tak vyvozuje. Tak mu uvěřili aspoň po stránce říkají tak když on ho tak se taky křísil k životu normálnímu tak asi pater tamté taky pravda tak obchod úzkou to tak je možná pochopili možná ale je to takhle chápeme. Že i do věčný co my nejsme schopni kontrolovat on dokáže slovy on to dokázal slovy že za slovem byl skutek jeho slovem jeho slova bylo skutkem kdežto moje slovo ještě není skutkem svoje slovem. Třebaže trošičku je to taky jak jsem říkal zamícháno moci boží deset to nemusím anulovat ne protože to nedělám do míry lidský jako první lidé třebas ale přeci jenom tam dotoho musím se ven do než řečeno. Zase doved napřed na překlad nebo tak něják a ten tak to je lidské tak to na vás jde působit tím způsobem jako by působil třebas ježíš kristus a proto říkám že kdyby se zel. Setkal nějaké zasvěcencem ten tak byste byli svědky toho že bychom zase vůbec nemluvili protože kdybychom na sebe začli mluvit tak si dokazujeme že potřebujeme ten spí. Sovu přenášení vědomím který je za řečí dne nebože oněm vůbec nevíme co ho eště horším řečiště setkání že na této úrovni beze slov je daleko lepší než e dokonalejší. A užitečnější než tak setkání se slovy a tak mu takže ji tam těle to znamená vám božská moc andělská moc božská moc přebírat ryby znamená rozděluje dobré ostrého tak. To která ne z hlediska lidského ne podle měřítek lidský vých nýbrž podle měřítek božích ty andělé jsou andělé prostě toto tam říká tato dělají andělem se člověk na rozliší správně ni jak jsou. Co sebe mít snaží dobrého závanem protože by měl rezignovat tady na to on to zase úrovni nějak v si prověří a jak se tím řídí ale neměl by že mít dojem že na vždycky rozřešil tím že co je co teďka dělal. Nemá dělat kdy protože jsem probral dobra nás byla nýbrž toto než ten a ty tato může být jinak protože se dostane na úroveň a co dříve bylo dobré může být potom třebas špatné. Neboť na této cestě platí kdy dálek říká že v dělat lidská cesta tam není pravdou to co začátek začátku pravdou je a na prostředku k cesty. To vůbec není k ničemu ale že to není lež a na konci cesty je to absolutně lež začátku byla absolutní pravda ten co se například dejme tomu když si zástup ve poslouchali kázání ježíše krista tak pro je to. Ta pravda co oni slyšeli a oni tomu rozuměli doslova abra to pravda hada to můžeš nápravu protože na se stačit ale pro ty učedníky jeho to nebylo výtečné oni musel z navíc něco o tom a to teprv zač. Pravým pro pravda aby měla úplně jinak než lež jich tam těch který žil říkal že mají jen z vyčinil mají na mají oči a nevidí že ano a vám je dáno abyste viděli slyšeli a když potom dost na posla ducha svatého tak zase. Tamto co jim řekl když je mi dal za podobě jenom pro nebyla pravda takže my když si dočteme z pozice osvícen su duch jsem dostat tak musím tak by ses. Mohli klidně nic správně ježíšova dal pro nás kdy jsme osvícení pro nás jen byste osvícení protože jsme dost říkal jsme daleko hlouběji opravdu se mi stává že přesto nejsou na úrovni vedení duchem svatým že byl. Chápu tato dodnes si daleko dokonaleji než jak vám to ježíš protože vyložil svým učedníkům a to nejsem ještě zdaleka na úrovni toho vedení duchem svatým protože k tomu jsem nepřichází tak na kdo tam člověk spadne nýbrž to je postupná. Situace která se zlepšuje v přibližování se k něčemu takže když člověk začne rozlišovat dobro a zlo nikoliv podle své vlastní vůb pásly nýbrž z moc. Jim boží tak to dopadá takhle že vůči faktickému z budu absolutní od boha takže nemůže to zlo dělat den. Proto že z boží moci odporu o to odhazuje o pro jako ani že který tam odhazuje to zlo od sebe si padat protože při tom prvním záchvatu toho poznání božího ten bůh. Pochopil řekni tam v těch sedmnácti letech jsem nebyl schopen ne z vlastní moci ale z moci boží která mnou vládla jsem nebyl schopen světský jedna na to šlo tak absurdní. Takže jsem nebyl ani schopen jist že ano to bylo malost ne tedy toho taky světské na jsem lidsky nechával že je to že to něco duchovního to nutné to tělo je nutné to nebylo zachováno třicet jenom trámy krmila takže. Že jsem to přežil ne ale je to bylo sto bych smí rozlišování ab k nim abstraktní rozlišování dobra a zla držel začátku věci takhle vypadá a mohl by člověka i za tu. Lid víte tom jak je to bez pohled ne a přitom je to správné na správné na nejvyšší úrovni kde člověk nepotřebuje jíst než jsem tam potřela ještě nic tak je musel někdo hodit tomu bych jedl. Ten by se nezabil nebyl na teď vymluvit teďka kázal že jo no tak snažte sice maminku která mně pro vás zachránila ne no a e tak jestliže on ten člověk rozený. To je potom musí moci boží správně zlo a dobro a za tak se necháte dobra nes tou mocí nýbrž z moci boží von pro to co dělá dobrého nemá vlastní úsudek. Nemá proto vlastní chtění nepokoj ne nedělat to podle vlastní úvahy nýbrž to dělá samovolně ne jako dobré věci von přistupuje k věcem dobrým se dobré co. Mu volně nepřevyšuje se to dobré nebo zlé on udělá něco na kterým se okolí za stačím se oko nestalo říká jak si této mohu si tomu vedlo jak sto poznáš se takhle dělat ne tak to prosím životě mezi může. Se vytáhl jdou ale vopravdu že ten člověk nech nedělat to po vlastnímu váze nýbrž on to dělá na základě poznání tření ho na základě nějakého andělského rozlišováním které řekl. Takhle se schopnosti rozlišovací která není z něho a provádím to úplně toto vždycky tato od moci mu dvě který nastupuje sytost jsem čili jestliže dodělá dobré skutky po vlastní úvaze chtěj. Je dělat dobré tak udělal třeba za den tisíc dobrých skutků večer je úplně u ta nám tedy kdežto nedělá je jsou tady že není schopen nemá přitom za dobré skutky pořádek teďka mate dělat za doby skutek teď. Že jste si za lidem co můžete udělat nebo co tam byl ve skutky nikdo nic ale když někdo v tom stavu toho správného rozlišení a moc království jedna mocí království božího že v tom stavu. Toho rozlišení tak to dopadá tak že on jsem nemusí snažit o konání dobra on ho prostě soustavně konali a konáme. To není tak koná nebo no nejde někam ale nejde jedna cestě duchovní ne no a ne na cesta chce temnosti. Na cestách lidských myslím jo tak jestliže tomu takhle je let tak wabi třebas e m bylo dobré říci že čím méně člověk dělá. A tím je to lepší let to je slovo mudrce které by nemělo být řečeno nemoudrým protože věc on byl snažil složil ruce v vím a si my. Víme že ten správné protože to nicnedělání se podobalo k tomu nicnedělání ježíše krista se podobá tomu nicnedělání šli krista že on se nezastavil dobrých skutcích to. Byl plynulý kontinuální pravou dobra který z něhož šel podobu z výroků vycházel protože on podobu tří roku vůbec nekonal vlastní vůli a nebral ohled na sebe nýbrž. Bral ohled jen na otce takže mohlo říct nikoli bych něco udělal pro sebe nebo z vlastní vůle nevěstce mně všechno dělám z vůle otcovy a prostě také on přitom před lásky v něm. Tam dokonce vlastní bližním tam vlas ten otec trčet od se prodala dvanáctka když smí na tomto nejzajímavější časem nemusím že by se taky řeknem se snažil o lásku bližní konkrétně a měl být protože by miloval boha let to s to bylo děl. Zasvěcení naprosto mylné závěry a ten jeden z nich zní láska k duši láska duše je láska duši ten co jsem. Na opomíjeli hrubě tělesné potřeby a stali se o potřeby duše takže kněz třebas řekl ve středověku nad člověkem umírajícím hladem jsem se postaral o tu duši. Nechme pozemský nemám a není ani nemocím ani ne toho moci ani v mém mu řadu zakotveno tohleto bych se taky tak těžce že kristus byl úplně mého názoru láska duši láska duše mělas jsem jenom. Čas žila jsem člověku celému člověku a proto když ukázal tak taky ty nakrmil že to byl dojemné nenechal odejít hladem nikdy ta osoba případy toho nakrmení nejenom my. Mně a nikoho nepustil od sebe aniž by ho také ne uspokojen po těch do tělesný stránka vzkřísil letadlem toto indové koukají dodneška na to zírá proč von dělal tolik zázraků on chtěl ruka. Vzal e že bude od člověka že bude také otroka by ukázali je to nic nedělal přitom úžasné e dost matku dělání jednání ne. Že to je možné jenom na tu úroveň normální škole to možné jenom pomocí těch božích sil takže jsem teďka řekl druhou věc s pomocí boží myslíli roste semeno ze země která je. Podstatou boží neboť rovné z rovného může jednomu z jsem řekl pomocí boží člověk rozdává správně zlo od dobra pomocí ne šest síly boží nemůže dělat dobro a musí dělat nemůže. Zlo a musí dělat dobro ano a důležité čeho se nemusím ježíš se nemusel namahat aby udělal dobře jo o to jsem se jsme onomu to samo šlo a. Na další podobenství a to je podobenství které jsem tam uvedl v těch třech na matkou vybraných že od ženě která vzala kvas a co dělal do třech věřícímu. Ti všechno co je zajímavé že kterýmu ježíš kristus od vnitřní podstatě toho jsem že v tom mým je obsaženo. Mně z toho co je schopno vydat ze sebe sílu kterou všechno zkvasí nebo semeno milost jsem roku osum tak dále obdobné ale kdyby jako jenom č. Nově jak jsem zpočátku řekl to semeno znal a zasadil tady nenasadili jinak než lidsky co jsem tam naznačil protože bylo málo do do země m. Lidsky pojaté kdežto žena nesmrtelná duše taje tou silou v člověku která způsobuje že když se to vás který ona abych. Z pozici zasadí do těsta že zkvasí všecko protože to musí být přesně tři měřice za to rozuměl to rozuměno z lidského života jo že tady men své. Pozemského života je v tom jsem žena e že totiž je jestliže toto dělal se ta duše tak toto právo udělat jenom v této mostě za tohoto je určena k tomu abych všech celá zkvasila. A je důležité také vědět že kdyby člověk sebevíc snažil zastoupit funkci ženy tak to neudělá že tady není podoben s. takové jako jiné které říká někdo zná člověk někdo našel poklad nit naše po ten poklad že takže na vrub. Ne rozumíte ten ona nehledá celek vás takže se po mu tu teďka zároveň ještě tu věčně tím podoben za tou pokladu v tom poli ne někdo našel poklad na poli. Znamená proč normálního člověka jako jsme my toto pole tento svět nemá uvnitř žádných pokladu nedat takové které za dvě které zrodit kradou telat tam by mně nemohli být zakopal ani nepo leta. Nejsou kdežto člověk který našel sem poklad někdo který našel o tom ten po katané třebas jsem tedy tempu našel třeba se mohu ten jasné to musí taky jasné ten protože neoprávněný. To vykládat tak ten ten poklad především za pravé to jsem a víte tady za hravá mně ne ne ten ten než něco živého zahrad dáván že něco. Boží šel vědomě božího nejenom nějaké semeno neví ten předpokládal že klíčivosti ale neví o nic nic další jo není to živý nějaký pokladem to pravý poklad tento pohled jsem mým to tady jsem ji od pokladu nebo pracovního. O kvasu tento vlast na ty i tam mouka to jsou v zplodiny jsem vyspěle touž neni boha rázem co vyřazení to ten víte tvrzením do domu ky tam oka pro. Která lidským stále mění ne to přeci museli jsem ji museli napřed možnou toho by může to zasít něco ne teprve potom z toho bylo přesto dal zdálo do toho vodu ňákým velikou on to všecko a teprve potom tento vás ne do toho zastat. Co vy a tak to potom mohl spasit či jaká veliká příprava je třeba aby to zkvasilo do toho těsto neměla tažena k dispozici tam nějak sebe to vás to přestáváme z nic. I my my to přesto musíme připravit než v ale připravené těsto tak tam může ten nesmrtelná duše to jste vy ten pas ho tam to jsem v tam například bylo řečeno u panny marie a tak to je velice poučné nic. Musíte pomáhat vždycky celým pokud možno cenil on jeli že ona byla připravena k tomu aby to vy z váhání kam tedy dělat za svou andělé přidala bez reptání. Aby ten kvas boží který měla k dispozici o která nevěděla nová ona jako lidský tvor nevěděla jako nitra nevíme v tom máme k dispozici od boha vod s. Ten duše tak ten kvas musela do sebe nechat zasadit zase jeho sebe a ono zkvasilo všechno a bez toho umím ježíš kristus že dáno nakonec vy taky že tady časová ňáká. Potřeba času jo no ke zrání že se ty věci z v jak si vykládám říkám jenom velice dnes ve zkratce protože třeba k tomu všemu nějakého času budeš to všechno při ničem do času a prostoru. Tak nějaký čase a prostoru potřebuje když to potom dozraje a vydá to pro li jakožto ve žádnému časoprostoru nepotřebuje kdybych třebas potřeboval pro výklad svoji času a prostoru tak bych že nemusíme mo. Hl bez rozmyšlení odpovídat na to nepotřebuju čas naprosto ho potřebuji jenom určitou míru zaujatosti něco jiného než čas a prostor jak to bylo zaujatosti mám jak si přeju vám odpovědět. nepřesvědčil ne jenom odpovědět správně nic víc s být pro vás užitečným duchovní nic víc si nepřeju vyložit to nebo ono podobenství vůbec ne to bude lidsky přidáno když si přeju upřímně. Jsem vám pomoci tak se stává to co ježíš kristus ukázal v tom podobenství o posledním soudu že sice ve vás nevědění boha. Ale cokoliv učiním nejmenší on bratřích jeho anebo svých pro něho čím rozum a pro toto pro daleko větší užitek než provádt protože si tady jdu za spásou. Tady vedou přímou cestou za spásou když vám to ukážu protože se stýkám e z někým takže bez ohledu na to jaký to bude mít. Pro následky to dělám ne tak si přitom klidně do brna který si to od vyložím takže potom rozum potom za úplně pro jiné věci jan na jiném poli pracuju ne obrněn nevím vůbec nic ten který jsem něco je. On zasel asi tak jako hospodář si musí vědět že když zase nějaké jsem že první co dělat protože od toho odejít a nechat to ne chodit tam tu pak potom ba. A tam janem co všechno dělat znali když to o kopat časem že jo to by to trošku vyroste a to je námi stali jen tohleto to podoben jsi o tom že někdo ne. Šel poklad na poli a zakopal ho a všechno co měl proto abys do pole ono koupit kde měl ten poklad zakopání to nějaké podezřelé je podoben. Protože on jedna jen tak nějak se v tom neučíme on se vlastnit podle on se vlastnit pole zapři ho nemá vlastnit. A on se výměnou za vlastní svý jedno nabýt jenom vlast jist tím dokonale již čím je to šest poutají obchodování méněcenné se prodat vzal se vnější vymění. Ze cení čili co se mění kup ho a to by nemělo existovat k čemu do ten ježíš kristus si lidi to byl hlavní důvod proč jsem to chtěli že to co jsem tady také že do že byste mi ten. Tak je to neodporovali v tom že to na to eště vysvětlím v tak jestliže někdo znalec ne poklad na poli a tím polem je třeba na to z konkretizuje jít. Jeho tělo že on nalezne nebo nico někde ten poklad zkrátka na nějakém tom poli hospoda četli tak on. Jo přestane vlastnit všecko co nesouvisí s tím pokladem konce toho zbaví vám to prodá a tím získá moc sílu připoutanosti k. Tomu co dříve vlastnil a může ji obrátit k tomu pokladu dokud do jeho pozor rosu roztříštěn nám k majetku mimo to pole že ano. Tak by nikdy nemohl si tolik vážit toho pole ve které poklad jo dejme tomu v on tam totiž říká a ten poklad z ke byl. To on říká on než čestně pokladem na trhne a nevyměnil za žár jeden boží že on měl skrytý a těšil se z toho skrytého pokladu tak to je jedna se zdá sela. Duchovní cesty že když se dovíme o tom pokladu tak jedeme na trh a nepodáváme nýbrž ho opravdu otce uklidí deme v sobě jsem návodem prvním. Toto bylo chování panny mary je okamžiku zvěstování jo tím za ani tělem tak jsem byl jsem tam měl jsem že ona let do do sebe vložila a ona s tím nebyl hrál na trh a. Řekla během cesty nebyl od otec jenom jedné ženě větě své příbuzné jiné ne a do jenom protože ona byla v podobném postavení jako ona a když se zachovává tahleta meč. Ten živost o tom vnitřním pokladu tak je naděje že ten poklad nehnutě neporušeně může v zemi dát užitek který by nedal kdybyste měla asi jako jsem na nebi se před čest. Jedni mělo země jim mohlo své a chtěl by člověk aby to byl prostota ke na vzduch to není možné to musí klidu zůstat zemí které je to tajemství toho totiž snaze do tedy musil se zenon do země jako poklad a musím se. Jo v první zase duchovní cesty že se o tom nemluví opravdu zásadně mluvy jenom o tom co tomu sebe uskutečněno co nebudu uskutečňovat co si teprve skutečně anebo co je ve stádiu třeba o to vůbec kým. Mluvím tohle daleko více kdekoli na to uskutečněno takže by začal o tom mluvit tak sice byste měli dostalo říkal si je o tomto nám on nikdy neříkal se za člověka ale nadnesené bych si zase zastavil cestu. Tou chvílí bych tomu mohl rovnou nechal a dal by to nešlo jak se vám třebas říkal jsem vám přitom vedení událostmi prozradil některé zadost s tou ji potravu za to dovolil nebo tak nějak ne protože to. On nebudu podstata jsem to mohl říct ale někdy do potřebovat tak to nesmím říct je naděje to ještě potřeba ke snu vedení tak to nesmím říct to je taky součást toho potom tedy musí být zakopán z umíte tak tohleto. Není výměna nýbrž bez způsob jednání tam naznačeno není na to co jsem předtím měla jsem protože to prodala bych moh kopyto volené jsem měl tak ona nýbrž se odvrátil od za jemu ostatních a při rady. Jak tomu zájmu o to pole a není to jak se to jeví lidem zájem o po ale oni tam jako za o pole tohleto prože rozené ten člověk mával o tohleto pole například uměle to tedy o to co jsme ho za to tam voni málo no. Jo oni na oni proto rozum o co se protože rád kdyby neměla taky po stromu tím že tam jsou smí taky poradili jim taky neměli protože taky neboť ten ne protože to nebylo přese měla. Ano ale protože jsem pěstoval že jsem měl jako one ve kterém je poklad rozum tak se mi před a kdyby takhle napřed před sval lékař pacienti jako že pole. Přesto země poklad tak by to dopadalo u k jinak tak dvě všecek daleko lépe no ale to vám nemohu vnukat myšlenku můžete otázka poznání kdybych nepoznával že ten poklad je třebas k tomu patří. My to vy který nosem představa a že to poklad který je určen prom ne ošetření pro mne to vše cení nic vědět ten tak bych to nedělal protože v případů lékaře není možné aby všichni prací. Není ti který k němu přicházejí byli polem ve které poklad to vůbec není technicky možné to myslet myslet u mlátil nebe on musí to dělat tak jako dosud dělá teprve jak mu postupně přichází poznání tak to bude ji. Z jiné pozice ne ale lese tomu nutit vidět mermomocí poklad kde ho nevidím tak ten pod a musel svém manželce debat vidět rozumíte tak asi a musel jsem taky věci jak tím ne tou péči. o pole se starám o ten poklad kvasem musel být také svědkem nějakým způsobem jinak by to byl nedělal nebyl pro možná že vírou k tomu nebyl protože známe ano přitom žádnou víru mít nepoužíváme sou bože. Vím stránky poznání ano takovými jaké poznávám tak to dělá ne kdyby byl poznal že to nemám takhle dělat řek bych tu manželku byl dán ne dál li by nechal zadní jo. Tvůj jsem prevít protože to poznání který ducha do boha je pro pořád e plní k tomu nesmím měl naštěstí nic tak pro se nestane nikdy víte protože je milosrdnější člověka je milosrdný jiným. Způsobem manželka nemá řek proč tolik ten jaké to milosrdenství byli těla ode mně vysvětlení ne že mně nechává tolik co jsem praví vedle ne a. Tam jsem byla jiná odpověď než tím převést do jiného stavu poznávání než jaké to utrpení takže v tom nejvyšším stavu utrpení není dycky před nebyl do stavu ve kterém přestávala je a kde byla absolutně svobodná.