Karel Makoň: 81-12 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A teprve když se toho dostala. Tak teprve potom ten věděla že to utrpení nějaký význam protože bez toho u kterou by se byla do tak vznešeného stavu o po že na dostala protože jsem noha li mi to podoba ale nejde sednout to na příkladu nikdy po do ten nešlo ani tam bůh by nedokázal podoba ten jsem mnou něco svést s tak mi z boj nikde jako jsem jsem na absolutně ne poslouchala. A všechno neřestmi všeho budou jo. Ale jesiže bambusovou co z poco tak musím přemohl. musím jako jenom wu jako ten tělem předním říkáme my musíme si je toho vnějším mnou vládne a potom to u z mám být le když o něm mocnější dokud se dál dělat. On nepřemohl jsem mávat je ten přemohl konstanta jak tomu o to bát denně. řecka říkám požehnané přemáhá a ta zase říkal protivné třeba že ano se tedy svým s nebo ne prosimvás vizte všichni vší š no bohužel vším že ano a proto vám tak těžko je cesta kupředu a vy jste všichni si na podkladě dítě li těmto věcem a myslí si od něco moc ano no to není nic mi oči kterým bych v očích ne vědce. To není z jako byste nevěřím pro ale to přece do očitým základ co to nemohu tak úplně po s. Přeci jste ochotně aspoň poslouchat ty věci řídí se jsem nebyl dokonce svědčil vůbec schopen se něčím takovým řídit prosimvás takový jsem byl které v ní. No a ale takového které říká pán bůh navštívil tím poznání sví a který měl snadnou příležitost a snadno si mohl osobě myslet že není v ničem než to viz těžko manželka ne tak v to těžko že byla věřící čím jsem v boha věřit na svátosti svém ní. Sice pod rozmlouval do kost nás měl nebyl osobní špatnou v tom smyslu jsou třebas nebo kdy jsem nedělala tak dva nad od ne on tak tu běžně lidsky a no a najednou tohleto a tak oni prostě tito lidé nechápou ale to těžko od vás že v očích božích to co člověk dělá. to význam jenom dobré vůli nic víc než dobré kterou je třeba pro vím projevy dobrou vůli musíte je li jasem neprojevila ani tu ale vy tu dobrou v muss se pro věky je to je víte dobrou vůli ne když je otevřeně nechcete z dobrou vůli k těmto božím věcem pravíš. Ten přestože věříte bojíte v třebas o sebe nějakým způsobem že by vás to se bralo nebo co všechno na tak nejste na této co cestě víry schopní jat ani krok. No a tak na jestliže tedy jdete ses stanoviska víry na to. Tak máte jiné východisko ta zbavit jest naše východiska když jako bychom proti sobě stály v do pravda vizte ne na opačném konci východiska se přesto ve vás i proti sobě ne pravda ale my jsme si jdeme k témuž cíli je že on takže by to co tady říkám si musíte přebrat byl oči vás vír li attosa nehodí wu bod co stranit a co hodí přímo. Dobrého všech od li tak jak dycky to dobré a postupně to budete chápat jinak a co vztek vysychá ale pro byl třebas tuto nebude telat tou vše. Tato budoucnost do tam máte nic přemýšlet máme si přát od boha let náš vidíš. V tom nejširším slova smyslu než čím né. Žít hod jest přítomným okamžiku nemyslet pořád nabudu jestliže přemýšlivou budoucnosti a plánu budoucnost v pořádku ale nedělejme to nikdy okamžiku modlitby s když v okamžiku vnitřní modlitby žes v plní nadějně. Na to že vás pán bůh vyslyší věk cestami vědomě spojíte s do ne z boží i když nemáte vůbec žádnou nadějí ale veškerou silou do toho plete. Co jste daleko blíže tomu poznání spojení s bohem když si děláte nedějí. Že to u spěch. Kdykoliv jsem měl takovou naději nikdy se nic nestalo nic kdykoli jsem před nepředpokládal vůbec že se to spojení dostaví tak se dostavil naprosto nečekaném okamžiku. Napřed to bylo jenom modlitbě sice ale ne jsme čekání jsem prostě bez ohledu na sebe zatím bohem všem dal. Bez o na to abych ho měl pro sebe rozumíte to nebylo pak z toho jem be než jak to dopadne. To je právě musela stavění něco jiného ten kdo nějakou spát vůbec né. jsem prostě měl od boha vnuknutí že on je moc ke které musím jít ten moje opilost za o jenom povinnost jsem neznal vůbec kromě toho tak jsem se zastanou tou povinnosti našel jsem nad ním bez a jak to dopadne bohužel to dopadlo takže z bral a jsem stoupal zase. Protože jsem měl dojem že umřu novodobou jsem s tou mal protože z mně dal tak pro cele se přitom nemyslel na sebe na to o to začal by se tane na sebe protože mně šlo oklik a s puštěním že ano. No to rase překonávat tak pořád to z toho věčného vyšel pořád pozděj jsem si na sebe vzpomínal pro toho kolik toho díla božího se uskutečnilo. Že jako jsem se třebas z toho stavu od modlitby pro pozor úplně tuhý víru městu zevní dosud musel být moc dlouho v zkazí jo. A z srdcem neví srdcem jsem nepohyboval od těch nešel anebo co jsem říkal že tak míry že jsem byl tělesně mrtví vlastně. Na pokraji smrti na protože jsem překonal třebas ten s tak do smrti ne na pro jsem zase musel se před protože tomu se tak jsem to vlastně ještě nepřekoná. Zase zevní situace která nastával ve být v modlitbě nese při nazpátek co dělat do jsem měl o sebe strach atakdále je to velice v u podle zápolení tak člověk nikdy se nemá myslet teď jsem dobyl vítězství teď jsem za dva svým protože to je ustavičné přibližování se k nekonečnem o dobru k nekonečné lásce nekonečnou poznání a není možné aby člověk toho dosáhl nýbrž. možné ano aby toho dostát ho a. Aby se tomu přibližoval aby prostě u boha příbytek si čem tři v v v ve. Tak dejme toho se čech těch vánoc tak jsem to třeba mně těm vivo je tak kabát pro vás proč jsem v přestal z ta cesta z by se o tom jak to by šli za že jen na člověka o by jež si mas ve starověku slunce na kom či o to za mého. Takového boha a a ne neměli tak je pravdu protože my víme dnes to č tam si že je tato časem u zdá že všechno říkal tak jest to věčným ten život život sice tat na že vším a o zabil se tím způsobem takže tato věčnost lidstva žen v okamžiku su obratu viděli v tom nabral život tak vím. Že bůh tím při práci to při vracení boha k člověku symbol vlastně vám z od jsem od zdá nikdo ne. No a přestal si prostě měla tu za s tou vlastnost že si to vše při většina protože si vzala to co bylo přijatelné pro křesťanství tak jsem si vzala také tam tuto jsou například řekli které proto uznávají hrál říkají že to pohanských zvyk asi te to není z křesťanského tak o pro tu přece nic není a podle bádání které se konala tak asi ten kristus se vůbec z na vám cena rodit žen. Dubu se říká. Tak že kdysi tomu tak je tak opravě to jenom protože jsme se to naučili od těch pohanu bych tak řekl. Takle slavit bez obratu. Aby to odpovídalo tomu záření z učí takže člověk opravdu v. Tomto smyslu když je poslu návratu tak by měl si vzdáš uvědomovat žen. Větší míra pasivity je důležitější než zříte protože jestliže co se od žádostí si vzal jsem do doby el tak pasivita měla dost negativní povahu. Kdežto teď když přichází to slunce za člověkem tak tak asi tak na trpnost z povaha ji nebo v její síla neboli dosah se násobí tím že pomáhá nestranně slunce bych tak řekl čili kdybys do tak nějak obecně mělo určit pro člověka tak bych řekl že tam odejel slunce aktivnější tady člověk trpnější. A tam nejen nevěsty něco se na mně byl ze všelék aktivnější přibito ne nějak tak k symetricky karma vždycky vírou ano to zatím všechno na co jsem ještě měl říkal ten o tom na těch vánocích a nevím co bych tak řekl z toho co jsem říkal no jo to třebas v hle. Dáváš co vám tady být se prozradil mně ne nepište nevím že by tady prozradil že jesi že totiž ta se mně když také vidím nějakou paralelu mezi tím odchodem na to též že odchodem ne ženy tak ale jsem tou padalo obou o životech. Neviděl zase o spal nově hlavně toto do potom se mi to tak stati rod potom vede částem ale tam dotoho duše desátého kdy oni jsem bych že znali měli cely na stejné škole tak dále bez stejné třídě vinici chce li moje jejich ne aby taky na napřed v tom vlas k o vjem na nabyl byl tak rád tři nebo kola v přírodě kolem věci tak je tedy s les se jako my cest týkaly atd. Jsi motto rozuměli a na padalo mně že je mental vám protože mají v z s polem cely než počet tří je nebo stejně staré ale že také tím že si jsou jsi příbuzný jinak než č těm s tím čím potom z na ní. A nabylo mělo k ve všem to je když teprve když před několika let jsem ukazoval na ten obrázek. Antonínovi kde jsme tam všichni co to na chování paní martišová dávným před kolika let to bylo u nich ctnosti ovšem moc sled ani martišová tam obyčeje na odchod jo. Ze zření člověka který si to jsem to ještě nebylo nic z ve vzduchu bych tak řekl na že ano protože vím z je to bylo při ale ona se tedy při prana odchod a o nad veškerým tím postem při našich přednáška se chovat tak jako ten člověk který nemá tolik čas jako my aby se tím zabýval. A aby to rozebíral protože dobyto z jejího hlediska nemoudré ne kde by to vůbec sic nepřenesl ona potřebovala praktický postoj vůči všem těm otázka se se probírali ne teoretický a to je moc to přes stačilo a pomoci toho o na se nějak řídila bez svém konání a myšlení. Takže čím se že tak toto tak je vznikla tehdy ní. Když jsem veden k tomu se si to o tom medu viz to potom přes se ze znovu dám dověděl že tak se taky moje manželka připraveno odchod. Jenomže u ty se dober do duše desátého a toto bylo po roku šedesát zem. Dávno pod tam wu jeho manželky nabyl jsem tím překvapen že také ona tam žádný ve svém rozlití a je to s tak do se nedělo ne se tím dostal se třemi překvapen že na sdílí podobný osud jako se neděl tak se jenom počítal kdy a jak tak jak která tat mít v sobě jenom u sebe. A takže ona předešla mou manžel u to bylo způsobeno hlavně tím že nechci říct že těch chorob měla být z ale žen. Některé věci které mohl na zařizovat moje manželka pro které tady ještě byla. Ona zařizovat nemohla zem to za celek i nad pryč a že o mně nedělat ani všecko co vědět její manžel ne a vám. Na se tento byla vlastněn vytržen nás z toho kontextu života dříve než moje manželka. Do kterého ona patřila ona patřila toho konkrétního způsobu života. Do kterého patří většina žen mužové obyčejně jsou schopni takového. Jednání které nesouvisí s tím konkrétní životem soudí od zemi dál neříkal jsou blíž nebito ne ve co ani na země nebi prostě po jedou ceněna mezitím kdežto žena dívá obyčejně li z není svazek s touto zemí a ona vrať tento svazek ztratila anna tónem pociťovala. Dost těžce ani citovali její manžel uvědomoval a to asi u vliv měli odchod se to kdo cela jo nerad protože jem anna beztak byla uchráněna toho aby se všechno oni dověděla a. Když sebe na dověděla oni všecko co oni třebas jenom a to oni ne. Tak by byli ještě byla dříve odešla my si neuvědomujeme jak tak matka závislá na dětech jak v. Ne že bych se měl dělat ale jak jej i život její jejím životem a tak podobně. Proč mně taky no a v tomto případě myslím že více než ty choroby za působilo právě zapůsobit i s tahy. Které nebyly dokončené an nebyl nan naděje že někdy budou dokončený ten život neměl ten s původní svůj smysl ví. A doby již mysl ona nenalezla na to byla veliká škoda a proto se začla podobat tak jako někde mezi nebem a zemí ale to může tolik nevadí jako u že by z toho důvodu že konám jiné založení ženám být takové řek bych materiální založení promiňte mně ne v tom špatném slova smyslu ale že by ho neměla tak by nemohla jetě vychoval vůbec cennému době rodit na tak dále nic by z toho našlo nad tak. si to představu takle že totiž že po této stránce moje manželka měla byl v možnosti vyžití dělal tady všechno do něho do pro sebe ne. Kdežto ona koly. Tak proto je např scházela druhé ale při jsme nebylo jasné teďka do otázka času byto bude se svou manželkou. Jednej sejme vyšel tam ale jedna věc před rokem. To bylo na před rod není to bylo prvního jedná osud nestát jedná. Jsem šel moji velice doby přítel ših v na od ví. A když se o něho byl naposled asi někdy před vánoce mi minulými v tom janově se tak i satori u plzně. Kde byl ponechán na dožití rakovina léčení tělem do se co to budem tak že při ten náš svět je ukázala učiní na kterém byl namalován na tak. A řekl mně oni při měli ten letem vším ky i s tak je či je nemají raka. Abych pochopil že mám rakovinu a. A to ale byl ale teď že mi to přijde jenom není je protože proti všech jeho učedníky jenom toho raka tak víme že se vidíme na po jsem se do toho čelit a prosím při při na cestě a přitom mraku je tady o tom mluvíme po stravu spojí manžel od rada o to ještě je tam o něco takového jde ne po za neboj svoji manželku moc za ním myslí mám věděl jediný z těch lidí z mých přátel kde že ona umře a takovým. Byto neděli jenom ve tak si zatím že byto bylo pravděpodobné že. A viděl tradici nebo svých že zajímavý že byl taky svázán by říkáte osud do vjem ale nějak podivným způsobem se na s tou mou ženou. Tím rázem života který mířil k takovému konci. Tak chop o stalo moč krát z toho vám to ani na že nám a to ostatní napsáno na druhé pásce do tam přít. Ne. Začnu žije začne to mu velice dobře doplňovali ale když dnes celé nedostali rozboru a let těch ježíš to bych podoben z jejích ve který vší jedině a podle jeho života el a o po jim dohromady je přes je vysvětlena jak to s tím stavem je a kdybych je vyžíval příležitost kdy byl nedělo tedy že to tak dale nemyslela syny. Jsem v něm že jste všechna jak se ve stavu dosáhne také by bylo mu to ještě před že dál ale vás u pozor na jednou věc když on říkal že musíme být pořádný dělí a musíme todo tak o dokonce života a pak se setkat s tím bohem atd tímto všechno končí. Tak opravdu měl pravdu v tom smyslu. Jako odešel ježíš kristus že amen pravím vám jsou tady s vámi těžím sebe je toho konce toho živým toho si si je za a tím se také ten dokone z kterými se asi in činil na čem na ano totiž končí to by ba ani v času a v prostoru si myslel a o tom věčném životě nebyly v varovala aby misse aby es si mohl o něm říct a ten pokračuje. Protože je opravdu. Věčný život je těžko měřit na nějaké pokračování. Dříve než abraham byl jsem jak je pak pokračoval když čím než abraham jsem ne jsem byl. Je že jsem byl tak jo tak neska zase je a potom zase bude ježíš kristus ale ne než abraham byl jsem to není chyba třísku nebo překladu takto tam napsána všichni ve všech tedy že tak je překlad nemožno jinak proč je tam takhle to znamená to čas jsou tam neexistuje tak jsi žije rosa měl na mysli že tok času ustane pak nepravé si žilo na tento názor měla co si před. Mluvil často. Dlouho tak vím žen nemohl si myslet že z končí vůbec naše vědomí a končí celý života v dal se do něho dostane třeba ne jednou pravdu že totiž kdyby se člověk vědomě. Natrvalo nedostal aspoň v okamžiku smrti spojení s bohem tak by všechno začlo v tom smyslu že by si při ještě tedy vůbec zas o měl pro čím byl před tím. A my jsme si včera řekli že jde většině případů i to říkal všem s tím pozice a jinak že věčně při to on není možné spolehnout na předcházející životy. A vodu od vás tento co si vzpomenete vodu měl z jiné strany na sebe tím že člověk přímé semen na astrální kousky jiných bytostí minulých as oči to bez ten jáčko dohromady. A jak potom může osobě vůbec že byl na křest o co složí dohromady třebas sto bytostí ani s čím byl dobyl tím li těžkost. Takže právě tohle toho ten názor o převtělování vždycky viděl věci tuhletu levici. U těch bytostí takový jako třebas byl buddha. Tam se mohli vystopovat nesčetné jeho fási životy protože je i v těch všech z nich byl velice vznešenou pokročilou bytostí. A stěhoval se to dědictví z jedné bytosti druhé jako celek protože měl úkol. Který přesahuje rámec si jednoho lidského života a normálně člověk zatemněno ho z svým no. Kdežto normálně čekat na třebas z mi kde se v nás který stoly ví. Některé části svých pro to jak ta naše ještě stát viz je lidský to dovoluje genetický. Je nějaký duchovní let tak dělat. Jsme roztěkaní mi bytostmi neunese soustředit a také nemůžeme se dovede či tedy protože to bychom se dovede tak je to na pravda. Když bych za chvilinku převažovala třebas aby to za trest za něco zdědili. A jimi zase z jiné bytost něco převažovat jeden okolností že to dostalo své prostě doby žití život co tady víš žít do oblasti vyžití fázi vyžití. Tak pak bychom se mi ku cítili tím matky k vycítit tím neměli bychom úplně nepravdu ale tak bychom měli pravdu protože my jsme ne jenom z věděli malinkou část tam toho dotyčné.. Ale tady při takové do dotazu jako tady tady vám nebude opakovat protože si to nepřeje č a dotoho ale přes toho be tak je tady čitta o jich že co je to to není když se málo to je na několik stal by se označit co od základu a totiž takhle jestliže by se člověk ve cele není především pocta čili mu je. Jejich minulosti oddělilo od boha od toho od koho pochází od boha stvořitele patou co stvořitelské o to co stvořitelské boha konkrétně že čan než od boha a odkud kdyby se oddělil tak nemůže se vrátit a on opravdu od koho pochází v tom se může vrátit an to není nám to že nesmí takže to je pochopit todle to jako když protože ztratilo stáda. Tak k ní. Je ztracen na tak že je to jeho stádo od toho a od se od něho nesmí oddělit chci a že tomu tak je tak kdokoli slepota od při se v tom vědomém spojení sbohem. Jenom konstatuje. A plným právem protože byl body věky s to je spojen s bohem a že nikdy nenastane v jiné kdy byl nebyl spojen s bohem. Je čili co nech. Takže ta otázka jedna je k tak tak je tak část je zodpovězena doufám tím ne. Ne vůbec a teďka jak je to s to za to o terezy třebas která je dneska a jak se táž bezčasově nebo co je spojena s bohem tak je to takhle jestliže je zachována tím víc být vlády a na rozdíl od indů totálně vším věřím že individualita zachována to je něco co vzniká. Kdyby to taky mělo zaniknout to indové bez doslova tak nemyslí a mají pravdu všechno co s co vznikat taky zaniká né. Individualita vzniká. Tady mně taky zaniknou tak se nikdo neříká říkají indové ale je i kdyby bude za zůstane li pak toto co říká a již je začal na to všechno končí to znamená taky kdyby hle jak tat tady vznikla končí. Ale řeknu. Individualita opravdu zde začíná tady na začátku svého života začínám být i kdyby ve a postup je petr do toho byt do tedy vyvede dorůst tam jak jsem člověkem tak to nejdu vědomě třebas nad dokonale pozorování totiž podroben pozorování řeknou čát. Že ten stal vším tedy dneska všech sklad bude mu přestat když si před nemá třemi roky se do učil velice jem snadnost mou vás sešle oko na jako od se dostal u toho byl pasti se z přátel ras tím žil a dneska se s to co on městy s ka a bez mámy pláč to co se s vrátit. Tak či mně toho že se vytvořila individualit. Přesto to jáčko z se s nějakými sounáležitostí které tady dřív ne existoval on neměl ten s tak dřít je ten mám jako dneska. I z tahy které vytvářejí indy by du v teprve tam z tají během života. A tyhlety všechny opravdu musí zmizet. si teďka uvědomuje no že to že co začíná musí z mi že si uvědomuju že ta moje manželka a si totiž prověřuje paměť jo logickou že o na zdaleka tolik be jsem si že od spím na své první jako já. Ne že ona přijato jako danou věc a to říká než cestami mohu stýkat když chci když nemusím el by vámi jsem nevíte ale vás vím takže není pro op již ne ne s tím se tak opuštěná od vás tady o nad na nejvyšší těžce bez též nebo nevíte. Ale nač jako mně jíž a mít ty ostatní kteří by se o dovídali jiným způsobem než že než ty kdyby tím byly velice po strašení tak je lepší od mít neví že když on že existuju na nebo když z toho něco vědomí takže jsem se taky s míře na ano. Čili ta na ta osoba prut chce odrůst ta připoutanosti k rodině a prodělají může při poté nám tím že na do mysli dober nebo bez zlem a při kam nejsou myšleno k sobě co říkal o tam v tom co se strážce toho vlaku matek že otce to tam potom. A. Takže se můžeme říct fakticky okamžikem smrti tam učí nějaká kapitola jaké individuality. Ale když teďka tedy že by létat tam ba co mám na mysli mám na mysli věčnou kdy ví. Vizte když nedovedeme představit že v aby nějaká věčná kdy za že by u prát si boha mohla být nějaká mnohostí mnohost nějaký bytostí mnohost duší který zastávám názor jenom jedna nesmrtelná duše ale že je mnoho příbytků u po tato taky uznávám protože upozorňovat protože vám to dokonale nevysvětlím protože ta se to dověděl teprve v dokud sice je to konce tak jak jak ten gestapák se tak jak to fakticky je. Ale jak těm o na z jak možná máme mnoho v jedno opravdu kdybych tajemství pro normálně myslícího člověka že bůh chvil může zachovávat individuality která je třeba ši neměl by dříve tělo ale byli a teď. Mají tělo a nebo zase mít doby nevedou zůstanou ani byla tam mám ještě u svými vzpomínkami na tento život i kdyby dale zabarven tak individualita bych tak řekl se nějakým z musem dokresluje dalšími a dalšími životy. Ale zůstává od věků do věků neboť tím že platí o mně to co o ježíši kristu o každý z vás že ji než abraham byl míst ne víc ne. Znamená každý z nás si je či každý z nás je dříve než abraham byl každý z nás je individualitou tak je to věčná záležitost tak taky věčně trvá tak že toto je neuspokojí tito poslední. Po a nemohu bohužel. Překročit pravomoc je mi velice líto abych mohl nějak spoléhat na to že nepochopíte o bych to vysvětlit ještě dát a nemusel by z po jeho jste nešikovně. To bych mohl ho z a vše tak podívejte své jestliže voda řeky teče do moře zůstává a ona vodou řeky jedna otázka do ha jestliže všech ka odněkud pramení je voda se ovšem. A je tak jak tak individualitou jak tam kořene tato jsi čekal povězte poslem a tak je to lidskou individualit ekg jaký koloběh v rámci věčnosti ano umožněn ní. Že je jedna z vás je že onen šla proč tady je třeba a mám na je dnes tak nebudeš by bez ve pro je na věc váze propadám maria kristus bůh otec dále protože tohle to co vás dělení které známe buddhi atman panna maria kristus to je ona vina vše je to rozděleni na tato moc jsem nestačilo pochopení. Funkcí boha nebi se dalo říct v ten tady nemá bůh jinou funkci které se ve duši totiž teta na mary jak májá co chci nebo prováděno funkci než č ale dejme tomu to o kristu ne než k tomu bohu otci a tak dále el mohlo by se tím od být tato odpověď na možná že byste nic ženami staly ale jsem byl bych telat to by vás tak jak o balamutil. Protože to takhle taky li tam že to je na tom co viklat jenom že to jsi nesouhlasíte když to ne ne se spokojit již tak v rukou se nám tělem kde ses tedy tak jam že konečný výklad která není tele být tak otevřený a při do od další je řek do od lepší výklad nám toto všechno nezabil no ale toho tat po tak pod a pak bylo s ním po před námi ne na deska se do škol dál. A tak taky trošku konce pokročím časem překlad třebas a napsal jsem že bůh otec je funkce boží funkce stvořitelská. Bůh si jen je boží funkce spasitelská. A bůh do svatý je boží funkce osvětitel s k a ne asi tak a tak jsem ne málo ale ne dal co od ode ani z daleka čelo když teďka to něco při tam ta se ta nebes zápověď ale než ten země kdy máme od tak proč když čili na protože když se tak takhle proč je za rozdělení tak proto není způsobena tím že by člověk potřeboval si ty funkce rozdělit. Že by potřela vědět co je třeba to pochází od otce co pochází od při na co bůh za svatého nebo tak jako si to mysleli přes jane asi kol dokud když s když se rozešla například prosto znát že ke či si tato je to jenom proto že katolická si ke říkala du tak to i bez syna z otce a čekej v proč ona říkala že z toho že tam z toho otce a tím se rozešli no. On to než nějaký po vždycky od ale to nevadí stal pro tady říkat. To tak s se našli na to proto že ska se toho rosy odkud tam je svatý nad to je nesmyslné dohadování tak je nám pro toto tam takhle není když on taky ž stalo v. Ježíš kristus v podobě člověka zastoupena jsem že nečekat vstoupil na zem. A že tedy to není pouhá toho je že funkce boží je taková jak o to o z po že dal u ukazatel nejí na tak dále toto návodu své funkce. Ale s tou do pro nás. Tak je s tam ti nebo způsoby postupu. Nebo řek bych vývojové tou od vede z vývoje fáse. Takže začneme s těly rovněž fázemi nevystačí jak o to byl proč ve toto přes. Ta ho el ježíše je totiž že bůh otec sil v toho že voda stvořitele taky tak ve starověk od pořád je považovat to je považoval za stvořitelem od nad to mater on tři stvořitelskou tak tahleta funkce. Z lidského hlediska je chápán jako si je co vytvoří ale když metly jisti tak to taky u to větrem toto vytvořil než kdy jsem víc ti. A protože nic víc věří že bůh něco stvořil pak toto odešel aby říkají ustane do stvořila je pořád při to udržuje to ne to je ten rozdíl mezi ty jsem na dej snem ano ale o těch proč svých vědce semene také bavit z toho být na ale co čteme důležitější že ten bůh stvořitel. S pokrokem lidský s pokrokem individuálním lidským pokrokem i ten bůh stvořitel jsou stvořitelskou funkci jinou než něco stvořit a při něčem být. Jakým způsobem je bůh stvořitelem u toho kdo jen stvoření do je například tu vší o vtělenou duší nemám stvořeného na sobě. Jakým způsobem je z ho při z on vůbec nebo je bez i když na to do třebas byl. Nějaký ti číňani říkají kdy přes za ni děláte jednu chybu že si mysíte že svět byl stvořen že existuje bůh stvořitel. A on nikdy ne existoval a nikdy nic stvořeno nebylo. To všechno prostě je to všechno tě. To kdybyste mluvili o stvořen tady z ona svaly přesto před váš tělo o by to než je uznali říkají tam jste ale že to co stvořena že to před tím nebyla na to bylo stvořeno to nemůžeme uznat. Takže není tak ten také mluví proti všem co nic čím božím které by křesťany užíváme takže když vám o víte o těle věcech ta odvar vyvrátit tady něco existenci bohatý ne protože jeho vlastnostmi které neexistují ale vrátím samotnou podstatu boha takže či měl tady stal nevěří na boha. Z on říká tao noži je to není bůh v ale to je cesta po které se nedá kráčet k definice ta z vás cesta po které se nedá kráčet svým řádech mince boha v to v něm není do říkat a. jediná jej když není bych ve definice ta a tím něco na co oni věž nebo ovšem oni se před čili že existuje. A tak bych vám chtěl říct tyto funkce a přesto stezka o stavu ze stroze s ke funkce fu cestou stezka mění svou povahu s potřebou stvořeného když to stvořen nemá potřebu třebas aby jim tam ten tvůrce působil jinak než při o ten tvoření tak dostává funkci takovou že by to je on. Nazvat spasitelskou a když šel naopak zase člověk dostoupí které jakože je se cítí být spasen tak toho nabývá funkci funkci ducha svatého si žité z ko. Takže ona platí o všech těch funkcích že bůh je třebas tomto případě to je jediný že to nejsou byl při ní. Nějaké oddělené bytosti od sebe nýbrž jak říká stroje tři trojí jediný bůh trojjediným tvé rozumově nepochopitelné né. Ale mluvím tak trošku přece tam o to ty první křesťani věděli že je tady mých nějaký takový přechod z jednoho dobrého možný a že ten přechod sela tady těch jenom protože nic ve starosta těch fází nestalo uskutečnili. Ale vám to řeknu podle vlastní zkušenosti tak když třebas jsem začátku cesty šel způsobem existenční. Existenční prostředky jsem šel k bohu žádným jinými nelásku ne poznání. Když existenčních způsobem tak co se mi stalo že tam moje existence přestala být stvořenou a začala být nestvořenou. si nejenom chápal jsem taky zažíval jako nestvořenou skutečnost. Takže tady v chvíli byl řekl s tím na pali z toho že bůh nikdy ne tvořil. Jak jsem se vrátil z toho stavu když jsem toto zač sval do tohoto běžného našeho vědomí tak jsem zase věděl. Je že je to všechno časné co tady maže je to stvořené který vás je to to to nevěsty pro o to konečně jasné že tady narodilo je snovou zaset s předem o tak to šlo dál. Ale kdo potom pravdu nese od obou případech pravdu. Že totiž celý svět patrně prosimvás musíte prominout jak to dál nebudu vysvětlovat. Celý svět ze vším jak tady ten by nestvořen. A je ustavičně tvořen a je ustavičně do horám to za jeden atd ten s pas jen na tentýž kostel. A zároveň svět nebyly nikdy stvořen není tvořen ale není bohu. Do této rodič máme strašně daleko mi evropani sto naučit tu logiku od aristotela né. A ten pro ty principy neznali východního výtky výtky třebas čínsky pod i dycky toho on do tam nestudoval kámen proč to tady řecku a my jsme o bránit od toho od tu možnost že v určitém stavu našeho vědomí existuje bůh stvořitel bůh spasitel bůh posvětit aby se dostaneme do stavu třebas boha osvětitele tak. Bychom mohli přísahat na to že to co jsme přímý věděli obou je klam jíte. To je zaviněno tím se tím že indové kteří zda jinam logiku budeš mi jak nese dostal do stavu absolutního poznávání tak začnou vykřikovat všechno ostatně májá všechno ostatně tam kde je to co zažívám je skutečnost přičíst denně nesmím jsem je ten zasvěcenec. Jakost bez jez je čí atd si jista říká i syna než tak tam od tam. A tu se klaním před moudrostí indickou v tom smyslu že když takhle přijete mahariši anebo svědčí jemu obdobnému jak tomu nevěřím boha. On řekne ano tomáš pravdu synu on není to řekne mahariši. Či jinými věřím boha máš pravdu synu on je protože vězte mi to kdyby nebyl člověk z tak pojem boha aby neexistoval. Bez kdy pojem boha ne sestrami že existuje u zvířat nebo u kamenů jenom u člověka pojem který si člověk vytvořil pojem lidský když jsem se od při do za lidským pojetím boha a. Tak jsem říkal tak bych říkal buddhou letem ani ten buddhista bůh vůbec neexistuje. Ten bůh vůbec nese neboť kde jsem měl sebelepší přestalo o tom že takle si padá tak on vůbec tak nevypadá od to na od to je tam lidská představa o bohu. Tak by bůh vůbec neexistuje bych mohl říkat protože je proto jsem tady které staví důvodu proč jsem na tom světě. Abych toto nemoudré povídáním moudrých uvedl na pravou míru a kdybych to na jednom tohle toho. A on se mi to nedaří tak jsem velice šťasten nám bych klidně z tohoto světa odejít jestli jsem tady s vámi tak je to hlavně pro toho že toto než se či ne doka v tu chvíli jak to dokážu tak tady nemám co dělat protože ona je totiž pravda že existuje skutečnost tohoto v tak to není a že to skutečné. A že stejně skutečný bůh který není tím ve tím světem on jedněm ve všem ale není tím co není žádný tamty z assisi že se zásadně nesprávná záleží s že mu ve všem tak to není ještě bůh proto jo. Protože toto ani ne. Oni jenom v tom jak je to o na by něčem někdo byl a o to nebylo měl kte dycky nesrozumitelné dycky nesrozumitelné zastat těchto věcech na či nepřejme již dejte tam radím protože na tom tolik nezáleží vám bude stačit to. Že buddhi to je v úkol od boha. Úkol obou konkrétní úkol od boha stahují tří se je v určité lidské individuálně ti. A mám není úkol od boha stahují více určité indy. A mám je úkol od boha stahují číst řekl pará mám k bohu nevtělené to je úkon směrem nahoru kdežto úkol nese ten vše nesmí téhož úkol be od ba směrem dolu do této moci jo. Z musí kdesi zatím zatím stačí. Je to pro třídění úkolu rozumíte jedna ta panna maria a tam v buddhi tanec se na vše není směrem k nám. A ten a mám vzhlíží směrem nestvořenému bohu ano sk. Takže be takže to je z toho postavy doba nebe a toto je na pak si by bez dělat les tam přestavuje a po tak nebo o to ode muset přes taje proč si pořád obnovovat a toho zabere tolik ši žili duše ani žes při let co jsem takle na tu představa na pána boha co jsem mu co se na představované na boha vůbec nebude li je si odneste je li přes tak co vše čan do nitra nebo. Je jisto že nebo jiných kdy před tím než čím bohu ale jen toho že co předem třeba varovat by z nad be je nadto je to v ale směs myslit je vám to tak. Protože to nestali nejde mu vstříc stop požehnání které se získávali vně tím se člověk pěstuje sobě za udělat z zaujatosti vůči tomu bohu ano. Na poli kde od kde tak vší š vyber na a tím nedokáže že v jen při modlitbě. jsem na váhá atd tu modlitbu v ale koná tím být se dokáže protože jen věděla a von aby jsem do vody ba nebo aby za něho dělal on ten bůh rozumíte v ovšem kdybych tohleto radil začátečně o je tady se provinil z ve se musí hodně námaha a. By vůbec někam dostal ale musí umět také v námaze ustat. Proto tímhle tím podobenstvím samoty se nedá vysvětlit všecko mi třemi jsem nevím mám je ještě při vzít jiné podobenství když toho kde čeho klepejte a bude vám otevřeno. To znamená ne dejte si nad než ne s tou stavbě jsi tam k tak či do těch dveří které o který do věčnosti ne nýbrž klepat co z na přes nějaký jakou se tak ten cit zvolit. Klid na to jdou sledem si hledání to je otázka nadlidská to nedokáže či do musí viz ti kdo se nám tím že prostě je. jsem na to co třebas tady říkam se denně mnozí jiní že že mu to nejde. Tak místo aby se zneklidňovat tak a v tom ustat třeba to je kolik vteřin už. Jako jež tak do toho ose neotevřelo tak čekám ne ka takle dnu rozumíte rase čekám. Takže on k ne to si pokusem vnitřní modlitby nevotevře se o jsem bez neklidní počká tak na znovu rozumíte a. Tak soustavně klepá se mu otevře čili on spodní určitou celek ven si klepání. Která by začne odpověd jeho jeho vnitřnímu založení tak se ty dveře samočinně otevírají. Tohleto je asi nemožné nějakým podobenstvím vůbec vyjádřit. Pro tu techniku frekvenci když kristus podobenstvích neví cení víte na to musí člověk tak vší. Ale když někdo řekne jsem nedokážu co cel více že se mi not tak mu řeknu člověče kde se vým nevinně dokázali deset vinu cest soustřeďoval tak bych s tebou ani nemít nic tady dokážu dvanáct vteřin tak jsem vrcholně šťasten říká jak to myslíš z tři deset nedokážu. Úroveň na úroveň co si jak na bez rase při ne k a rána stačí to v aby čech navázal vědomé spojení s bohem. Jestliže ta intenzita pro zaujetí je dokonalejších tak není třeba o nás ti kteří je třeba daleko stačí do věčně nad a navázání spojení s bohem a jest třeba nebo není třeba vůbec žádného čas. Když třebas jsem třeba v tom koncentráku či ke ve za pak chtěl zabít jak jsem se domníval odstoupila od sebe a to bylo tak rychle odstoupení znamená nastoupení tak dokonale nic z modlitby. A ta by do prvá na tímto odstoupení od sebe. Že ten gesta tak neměl čas ani napadnout svou rukou na mohl nebo na mou hlavu ne. Nýbrž z přestal jsem pro něho existovat a proto ode neutekl. Protože nemohl za běd jako to nebylo na teď v nemohl mít k k o do ve když on tam nebyl a tak taky nejsem sbe jsem ubohá jakmile dovedu intenzitou zaujetí. K němu a s. A kdybyste tu tuto intensitu zaujetí třebas neměl tak byste nekladli otázky. bych o nich musel přemýšlet protože ale on to intenzitu zaujetí mám tak nemusím od žádné od vody kterou mi kladete přemýšlet kdysi přemýšlí o něčem tak jenom o překladu do češtiny. Ale ne o podstatě věci tam mně musí být okamžitě vzdává z vaší otázkou okamžitě kdežto do po takže nemůže se ani všechno říkat musí vidět co vy chcete říct. Protože když vás beru. Jako on nástroji v rukou božích tak takle musíte na věci přicházet v nejlepší dispozic disponování se k poznání boha jsem jako nás ti jako po ne hospoda a v ho. Na kterém mám něco děla ale ne jako z vás nebo z vás. Jako kohokoliv z vás nýbrž obec jako na stroji z rukou božích nebo jako jeho pole bych tak řek a to vám bude věci nástroje který něco o vám a tam mám pole které obdělával. Že vás třebas mám jako pole tak to je pro by se zároveň nástrojem protože se ptáte pokud se neptáte tak jste jenom obalem rozumně ten tak se tak s se pro polem hospodáře jakmile se staráte tak se taky nástrojem vystaven do roky nástroje který to vaše podle těla a. Ale to všechno nejste li to všechno nastolit boží a takle když to berou let tak ten styk mezi bohem a mnou mámu myslí jámy vědom je bez prostí aneb a je to vnitřní modlitba a známy z vody do sto vůbec nepovažovali. Když kristus právě tuto by tři modlitbou ovládat takže byl ustavičně spojen s otcem ne co se stane pochopitelně ustavičně spojen sbohem takže nic nedělat sám ze sebe takže dělat obrovské ale za těle vůbec ani jeden neudělal. To všechno udělat otec jak sám říkal tvoje víra se s nic a nemohla říká. Pravdu tak taky žák odpovídám že se v tom nemusím namáhat do na ten překlad. Ale podstata věci je mi jasná z jiného pramene než ve své mysli. A nás ten toho nejsem tím taky mnou ven kdežto kdybych se musel nám ano. Jsem se od sám tak je tyto řeči unavovat jak se čas odpočinout. Abych se nemusel ani bez sobě dání bez meče jak se nemusel odpočívat kdyby byl zaujat že do z do nazareta viz jsi mu co počít. A kde byl zaujat tak si nemusel počat protože to nedělám sám jak to vůbec nedělám nadto někdo jiný ano tak to vám chci říci že toto je správné nasazováním semene do země která si sice zen ví. Se ze mně no prach svět za ne je to všechno a to pro vidí zen se to pole hospodář toho mohu se stýkat s tou podstatou této země tím to z tu jsem se nestýkám s vámi se stýkám tou podstatou věčnou vaší. A v tej je to byly takže jestliže vám tam od pod ti z na to co se tady ptát te ne ale jsem u datem základy se to dověděli ale vy vaše víra ve mně způsobila že jste dostali správnou o otci. A do tak neměli jak věříte takle nemůžete být u uzdravených ze své nevědomosti jo toto světa že jaká ukaž do člověka o těchto věci ne a když ta víra a někde končí tak taky končí tam možnost vámi jednat jako s polem hospodář nebe s. Takže když jestliže vás po kuje něco co vám tady říkam tak nevidím bych a poučení které dostávám největší to se před že to mám daleko víc zase že vi. Bude se ustavičně přesvědčuji jak tak i po či život způsobí skrz vás na zase zpětně v to požehnání které by si přivolávat se svou vírou že tady zažívám si od toho nechám a odpočívá si v tom nebo je v tom dobře v tom na či asi tak ano tak toto je nasazováním do půdy sebe ne jenom tak symbolicky myslet rodina si netroufám neví sto vysvětlovat takže v prostě to podobenstvích ježíšových. Je také obsažen systém. Je také ovšem musí se potom ty nejenom nějaké oddělená jaká oděna čas podobenství nýbrž z. Et vzít ohled na celé učení vše krista tak jsem to jenom druhou část třebas to klepá jsem tomu přidal ale občas bude třeba k tomu vzít jede části a čím by více to při vzal ti byto o dokonalejší ten výklad si troufám pro dost času to udělat protože sto rozrostl na přednášky ale si že to stačí proto první podobenství bych o by to o dalším ne ten kdo se bez tohoto podoben z její že králoství boží v že by. Nebyla ž sama mnoho z toho š do stromu na proč na to co by celo i na tomto světě neboť hořčičném přesto se na použít na tom jsem se třebas jako proč co mne ale ne na ve cetou učí na tomto světě jedy kdyby zůstalo pouhým semene kdyby se nám stalo bez za do do země žádost jsem dokonce říkal do země která neni po o zevní no nýbrž že je tou podstatou téze měla tad. Co to ze všude takže ten není nic přejí jsou z není co by pro ve jsoucnu co by nemělo podstatu boží protože v každý téže hmotě je je podstata boží obsaženo takže o to se tomu nedá zajímat toto se vás netýká to je fakt kde který může jenom počítat a on je tím splněn. Ale jestliže je to pravda že to třebas proč si že plave se to krásy boží potřebě pomoci člověka aby se vůbec mohlo projevit. Tak to si dobře matrice pro celý život že bez vaší pomoci vůbec nic se nestane u pro vás nemůže ani prstem hnout. Že musíte toho dát právo. Jako dejme tomu se jim pro ni dáte mi do něho jak jsme se říkat si myslet síly a tak taky musí od dát na to nestranně volný průchod do vašeho života. Kdyby totiž byl bůh nám božími z křesťanský bůh otec zůstal nebesích. A nesestoupil podobě svého si na dotoho toho našeho lidského života je tak by bylo se nemáme stalo něco z to o palestýně ale doby mezi paní křesťanství jat celá ta pomoc o které tady mluvíme by nenastala. Čili zase bylo třeba lidského tvora. Či na člověka když to tam tomu říkat syna člověka ne jenom syna božího syna člověka aby se to vůbec stalo. A tak taky me tři li atd cely člověka aby se mohlo vůbec uskutečnit to co tady říkám tento si že ten pravý konec který kterým se ježíš kristus tak du kousek dál k tomuto domu podobenství a podobenství třebas od prošli otec cítí rozené domu své pomocí niž se vytáhne mnoho různých vyd. Tady které jsou dobré či užitečné a živočich jiných tady jiných něco neužitečné a které musí být těly vyhozen se nazpátek nebo. Nechat hadem umřít a podobně a říkal tam ježíš kristus že tuhletu práci přebírá měli jste sítě dobytých vzít dělají andělé ano to je velice důležitá přitom mým že nelidskou z činnou rozeznáváme dobré a co ne. Co mně poznáme jako dobré a ne to je relatívní způsob myšlení že nemám k nám k našemu způsob učení se něco hlavě jako tam také se na jako zlé toto není k zahození nějaký takový rosa vědomostí musím více dobré akce někde musí nezračí. Třebaže to není to pravé dobrat to pravé ano jež kristus na tohleto odpovídal když s když se někdo oslovil dobré mistře dobrý mně říkají nejsem dobří jedině otec v nebesích je dobrý. Víte tak jaký je k tomu člověku který z něho přicházel jsem li je ve se tomu člověk jako když jako něco dobré jako někdo dobrým prostor ve protože dobrý není že to co se mu jeví jako dobré je mu to chtěl obecně tak nevysvětlí. A to s obecným to nemusí být dobré jemu jste jako dobré ale to není pravé dobro pravé dobra je takového to o že nikdo do jenom to chápe relativní poměr dobra a zla relativní dobrá zle tady těchto dvojic nemá vůbec tušení o pravém dobru ale neví vůbec co to je a nemá taky tušení opraven zlu neví co to je. Ježíš kristus který například z na smysl třebas to začnu od toho na snažší který zdála být pravý smysl zla ne která relativní te tak si nesmírně vážil jidáše protože se nechával u sebe jako produkt zla. Aby mohl dokončit to veliké dílo ukázky spásy protože by se byl bez i dáš nač se dostal a to byla víra je tak je a ne pro tu ukázku kterou měl pro nás připraveno takže to byl jediný ses čím člověka velice dnem božím který dobře. Chápal dobro i zlo jsem ukázal na zlu tak samo jsou daleko snažší v no o mně ukazoval protože takhle absolutně chápat taky dobro viděl že doby jedině otec v nebesích tak potom do bere všecko co od něho přímo pochází. Čili jestliže třebas bych. Tak není ale kdybych třebas z jeho moci tydlety věci dělat ale ne vědomě z lidské svém otci nýbrž z jeho moci kdybych v tom vůbec nebyl ničím kdy jsem se před tam námaha i otec nemusel přemýšlet nýbrž prostě dal od něho jak to při. A tak by to za do dané do měli tedy do toho míchala své vlastní člen tato se na ni zabrání že tak to by nebylo. Protože to nanejvýš to o relativní poměrně byto bylo dobré ale nebylo by to absolutně. Ale upozorňoval že by byl schopen toho abych to do pro dobré třebas jenom slovy brát přímo od boha tak by to mělo tyhlety nás ti a protože to nemá být jisti tím že to není přímou rané bohem že to z kořene člověkem. Pže to daleko něčím učně z toho důvodu že kdyby to bylo přímou od boha a kdy to přímo od něho pocházel bez transformace lidské. Let tak slovo bylo skutkem konec z toho prost ku. Kdyby jste to co říkám sobě zažívali a podoby stole vás uskutečňoval kdybych mluvil o poznání boha takto poznání by nastupovalo kdybyste mi tady nejenom třebas pane do vsazen byste ubrali do vědomého spojení s bohem a to se neděje z toho jediného důvodu že jsem pořád ještě člověkem v tom nevykládám to jako ježíš kristus. Když ježíš kristus se vás přišel k nikomu kdo byl mrzákem v jednom případě stalo tohleto že hodné vyléčil z jeho medu byl chromý od narození nebo se postavit s ona řekla staň ho nýbrž on mu řekl odkud štěstí třetí hřích o říct nemohu. Ale tím že se mu odpustil hřích čemu on s tím slzavém od svěří i tam se si vůbec o tom nestal. On mu slovem odpusť věří tak pro starat úplně novou úroveň absolutní svobody neboť si je si vých náš tady váže k tomuto tělu a k tomuto životu pozemskému kdyby naši hříchu tak tady nemáme co dělat. Říši samo co o pojímám daleko širším způsobem než například naše tři ke v jako to jako ježíš kristus říci něco víc než. Než to co je z desateru nebo daleko více toho ti hřích například byl připoutanost k něčemu se taky hřích ne. A podobně ale to sem nepatří je kristus dokázal ho odpoutat od všeho nám ten přít ve při sto v v tam byl v všichni ostatní. Tak říkali jak je to možné jakým právem že odpouští hříchy který záležitost boží jak by to máme vůbec věří že jsi mu hříchy odpustil bytost sebe na ve co provádt o říkal vím že na to toto abyste mně věřili že je to těžší než uzdravovat tak to taky u zdá vjem. Bez mi to své lože. A odejíti a on šel a byl uzdraven ze svých neduhů a tak by u věta mu uvěřili aspoň po stránce zříte tak když v no tak to taky křísil k životu normálnímu an tak asi pater tam to je taky pravda. Úzkou to tak možná pochopit možná ale je to takhle chápeme že i to větší co my nejsme schopni kontrolovat on dokáže slovy on to dokázal slovy se za slovem byl skutek jeho slovem něho slovo bylo skutkem. V tom ve slovo ještě není skutkem. Svoje slovem třebaže trošičku je v tom taky jak jsem říkal na míchá ano moci boží že se přitom musím anulovat ne protože to nedám do míry lidský jako to mírně let třebas ale před jenom tam do toho musím sebe ve z něčeho co se ve napřed na překlad nebo tak na. A tak to je lidské je tak to na vás nepůsobí tím způsobem jako by působil třebas ježíš kristus a proto říkám že kdyby se za setkat nějakým zasvěcencem tak byste by se s kým toho. Že bychom na se vůbec nemluvili protože kdybychom na sebe začli mluvit tak si dokazujeme že pod jsem jemné ten způsob přenášení vědomí který je za řečí ne. Nebo že o něm vůbec nevíme ještě horší že když setkání že na této úrovni beze slov je daleko lepší než dokonalejší a užitečnější než slabí. A tak udál tak že ti andělé to znamená on božská moc andělská moc božská moc přebírá rád je li by znamená rozděluje dobré od zlého tak to dělá ne z hlediska lidského ne podle měřítek lidských nýbrž podle měřítek božích ty andělé jsou andělé prostě to co tam říká a to dělají andělé že člověk na rozliší správně ni jak se o to sebe k snaží dobrého závanem protože by měl nazí do mate jinak. On to na se úrovni nějak si prověří a jak si tím řídí ale neměl by li mít dojem že na vždycky rozřešil tím že co je to máte to tak dělá to co dělat kdy rozešel probral dobra a zla. Nýbrž to tak ne všech a tato může být tím na protože se dostane na úroveň a co dříve bylo dobré může být potom třebas špatné. Neboť na této cestě platí kdy dalek ty které dialektické cest. Tam není pravdou to co začátek začátku pravdou je. A na prostředku cesty to vůbec není k ničemu ale přetavení lež a na konci cesty je to absolutně lež začátku byla absolutní pravda co se například emmet tomu když ty zástup ve poslouchali kázání vše krista tak je to byla pravda co oni slyšet jak oni tomu rozuměli doslova abra to pravda aba to můžeš na pro na protože na ze stačit. Ale pro ty učení jeho to nebylo užitečné oni musel z navíc něco o tom. A to be pro začala by pro pravda a s úplně na dnes než uších tam těch u tedy že říkal že mají uši neslyší mají a mají oči a neví že na to vám je dáno abyste viděli slyšeli a když potom z na postavu za svatého tak zase tam to co jim řekl když mi dal za podobě jenom pro nebyla pravda takže my když si začneme z pozice je osvícen tu duchem dostat tak. Musím ta by ses mohli klidně říci spád ježíšova stal pro nás říct že posici pro na něm vizte osvícení protože něhož se stýkal ve daleko hlouběji opravdu se mi stává že přece nejsi na úrovni vedení duchem svatým že už. Chápu tato dodnes si daleko dokonaleji než jako to již z vyložil svým učedníku a to jsem ještě zdaleka na úrovni toho vedení duchem svatí protože to co jsem nepřichází tak snadno z tam před padne nýbrž to je postup na situace která se ve všech přibližování se čem takže když člověk začne rozlišovat dobro a zlo nikoliv podle své vlastní mu pak ti nýbrž z moci. Boží tak to dopadá tak že vůči faktickému z du absolutní od s. Takže nemůže to zlo dělat jenom toho že z boží moci od porod o to odhazuje o pro jako andělem který tam odhazuje to zlo od sebe. Takže tato že přitom prvním záchvatu toho poznání božího mýtem bůh pochopil že my tam v těch sedmnácti letech tak jsem nebyl z ne ne z vlastní. Ale z moci boží která mnou vláda jasem nebyl schopen světský jedno. A to šlo tak absurdní tak to jsem nebyl ani schopen jist že ano to bylo malost ne z toho taky světské jsem lidsky nechápal že je to že to něco duchovního nutné tělo je nutné nebo za při se maminku která mně to měla takže mně se to přežil né. Ale to bylo z tedy jiný rozlišování a mít abstraktní rozlišování dobra a zla to začátku věci tak který padá. A mohlo by člověka i za tupit být v tom že to bez pohled a přitom je to správné. Na správné na nejvyšší úrovni kde člověk nepotřebuje jíst. Jenže jsem tam potřela ještě nic tak je musel věrnosti k tomu by je. Aby se nezabil kde nám teď ti budu mít tak kázal že jo no tak na ještě sice mně maminku která pro vás zachránila ne. No a. Tak jestliže on ten člověk rozlišuje potom mu z moci boží správně zlo a dobro a za tak se chápe dobra ne svou mocí nýbrž z moci boží on pro toho co dělá dobrého nemá vlastní úsudek nemá proto vlastních chtění že pokud ne nedělat to podle vlastní mu váhy nýbrž to dělá samovolně jako dobré věci on přistupuje k věcem. Dobrým co je dobré samovolně nepřemýšlí se to dobré nebo zlé. On udělá něco na kterým se okolí zastat čím se oko nestali říká je čistota oku jaksi tomu vedlo tak sto poznáš také dělat ne tak to co vrací životě v z může se vytáhnout ale opravdu že ten člověk ne nedělat to po vlastní váze nýbrž on tak dělal na základě poznání tří a ono ta takle věk nějakého u andělského rozlišováním které řekl. Nakreslí schopnosti rozlišovací která není z něho a provádím to tu plně ab o tom vždycky na to od mrtvým v je tedy v něm nastupuje bytost čili když někdo dát dobré skutky po vlastní úvaze chtěje dělat dobré tak u dát třeba za ten tisíc dobrý skutků večer je úplně u ta nám tedy. Kdežto. Nedělá je sousta je že není schopen nemá při to do doby skutky pořádek skryto mater dělat za dobrý skutek teď na při se sví dali dít co už. Neboť tam do ve skutky nikdo nic ale když je někdo v tom stavu toho správného rozlišení. A moc království kde na zmoci králoství božího že v tom stavu toho rozlišení tak pata že on z nemusí snažit konání dobra a on ho prostě soustavně koán jiní atd koná nejí tak koná víte někam ale nejí kde je na cestě duchovní no. A ne na cest tak ženo na cestách lidských mysli ano tak jestliže tomu takhle je tak wabi třebas el bylo dobré říci že čím méně člověk dělá tím mně tohle vší. To je slovo ho mudrce které by nemělo být řečeno nemohu vím protože věc by snažil složil ruce v svým si myslím že to nesprávné protože to nicnedělání se podobalo tomu nicnedělání ježíše krista se podobat tomu nicnedělání či z. Že on se nezastavil dobrých skutcích. To byl plynulý konci uvádím proto dobrá který z něho šel po dobu tří roků vycházel protože on po dokud při rod ku vůbec nekonal vlastní vůli a nebralo ohled na sebe nýbrž bral ohled jen na otce takže mohl říci kdykoli bych něco udělal pro sebe nebo z vlastní vůle nevěřte všechno dělám z vůle otcovy a prostě také on si to před lásky v něm. A tam dokonce vlas bližním na vlas od dostačovat o viset ve vrat zastat když na tom to nejzajímavější. Zase nemusím že by se tak že se snaží o lásku bližní konkrétně am měl být protože by miloval boha. Na to z to byla měla tři je v naprosto mylné závěry a ten jeden z nich zní láska k duši láska duše je láska duší znamená opomíjeli hrubě tělesné potřebí a starat se o potřebí duše takže měst třebas řekl středověku nad člověkem umírajícím hadem jsem se postarat o svou. Vší. Ale je pozemský nemám a není ani v moci ani ne o moci ani v mém řadu zakotveno od abych ti. Než než kristus byl úplně na nás láska duši ne láska duše mělas jenom čas žila se člověk v celém člověk a proto škála zla tak taky ti na že to byl dojem nenechal odejít hladem nikdy osoba případy onak není větě a nikoho nepustil od sebe aniž by ho také ne uspokojil potěšen tělesný stránka z křičet. Toto indové ku tady dodneška nadto zírá proč on dělal tolik zázraků on chtěl ukázat. Že bude od člověka že bude tak že o to tak říká tak je to nic nedělat přitom úžasné z matku dělání jednání né. Je to je možné jenom na tu úroveň normální z kol to možné jenom pomocí těch božích sil. Takže jsem teďka řekl duchovně s pomocí boží síly roste semeno ze země která je podstatou boží rovné z rovného můžete ano. Jsem řekl pomocí boží čelit rozdává správně zlo od dobra pomocí čest síly boží nemůže dělat dobro a musí dělat nemůže dělat zlo a musí dělat dobro. No a důležité on se nemusím jež se nemusel namahat aby dělal to co jsem se z onomu to samo šlo a na naší sobectví a to je podobenství jsem vám v těch třech ano od ženě která vzala kvas a zadělala do třech třicítku ky vše cí. Je zajímavé že tady ježíš kristus od k vnitřní podstatě toho jsem protože v tom je obsaženo z toho co je schopno vydat ze sebe sílu kterou mu všechno z kvas bo semeno milost kostí a tak dále obdobné ale kdyby jako jenom člověk se zpočátku řekl to semeno. Znal a zasadí tady neztratili jinak než vždycky co jsem tam naznačil se mnou málo toho do země lidsky podat kdežto žena nesmrtelná duše taje tou silou k člověku která způsobuje že když řekl vás který nám k dispozici zasadí. Kdo že sta že zkvasí všecko protože to musí být přesně tři měřice z se na to by rozuměl to je rozměr nos lidského života že taky mém své pozemského života je v tom jsem žena že totiž že jestliže v toto dělal se stal se tak toto právo udělat jenom této o za tohoto je určena k tomu aby čech část vás těla a je důležité také ty věci že. Kdyby člověk sebevíc stačil zastoupit funkci že tak v tom že že tady není podobenství takové jako jiné které říká někdo zná člověk někdo našel poklad nit našel ten poklad takže darů rozumíte tam ona nehledá. Celek vás takže si po mu tu teďka zároveň ještě z tu věčně tím podoben si o tom pokladu v tom oděné někdy toho. Našel poklad na poli. Se na proč na vaně člověka jako jsme my toto pole tento svět nemá uvnitř žáka mých pokladu nedat takové které za věc říkat tam bídně nemohli být jako jiné po tak tam není co kdežto člověk který našel někdo který naž o tom katany třebas jsem klid našel třeba z ten jasné v tom co výtky jasné neměl opraví toto vykládat ta. Ten ten poklad především za hrabe v to jsem a víte kterým za hravá jiné ten jež něco živého zahrad dávání něco božích do vědomě božího jenom nějaké semeno ten neví ten předpokládal že klíčivosti ale neví o nic vystačí jo není to živý nějaký po kam to ztratí po tak se to pouhé se a tady jsem ji od oka nebo na co o oko pasu tento vás na ty i tam mu tato jsou ti. Zplodiny vyspělé tou neni boha jsem co vy zrozen bez ten víte to z není jen do domu k ti oka prošlá lidským s tam není ne to přeci musely jsem v musely napřed po toto doby může to zasít něco ne teprve potom z toho bylo přesto za ba do toho vodu za tím bili tom co všecko a teprve potom tento vás ne na toho co s a otcem. A tak to potom malost asi či jaká veliká příprava je třeba aby to zkvasilo. To těsto neměla takže na dispozici tam nějak sebe co vás tak přestáváme z říci ni mi to těsta musíme při k. Než v ale připravené těsto a tak tam může vše před li ho s. Že tam například kdo řečeno u panny marii a k velice poučné svým své pomáhat dycky celým pokud možno cení. Že ona byla připravena k tomu aby tom viz váhání kam měla za svou andělé přijala bez reptání aby ten to vás boží který měla k dispozici která nevěděla no ne vždycky or nevím těla jako byto nevíme máme říci o boha od tří citem vše tak ten kvas musela do sebe nechat dostati. Seděl a ono to zkvasilo všechno bez toho ježíš kristus na no z taky že tady čas pádné ano potřeba času jo je zahání. Že že ty věci z jak jsi tady vykládám říkám jenom velice ve z ve zkratce že třeba k tomu všemu nějakého času budeš to všechno při ničem do času a prostoru taky nějaký čas a prostoru potřebuje. Když to potom dozraje aby dát za plody jakožto ve žádnému časoprostoru potřeb. Když třebas potřeboval pro výklad svůj času a prostoru a tak bych že nemusí nemohl bez rozmýšlení odpovíte na to na potřebu čas naprosto tomu potřebu jenom určitou míru zaujatosti je něco jiného než čas prosta. Tak to bylo zaujatosti mám jak si přeju vám odpovědět nepřesvědčil než vám odpovědět správný nic víc být pro vás užitečný chod v nic víc. si nepřeju vyložit to nebo ono ono vůbec ne to mně bude lidsky přidáno když si přejdu upřímně vám pomoci. Tak se stává toho co ježíš kristus ukázal. V tom podobenství o posledním soudu že sice ve vás nevidím boha ale cokoliv učiním nejmenší on bratřích jeho nebo svých pro něho činí. A pro toto pro daleko větší určit ne než pro vás protože si tady tu za spásu. Tady vedou přímou cestou za spásou když vám to ano protože se stýkám s někým takže bez ohledu na to jaký to bude mít pro následky to dělat ne. Asi přijdu při je do brna tady z toho bylo řím takže potom s potom za u k je pro jiné věci jan na jiném poli pracuju obrněn nevím vůbec nic. Tady se něco jenom zasel asi tak jako hospodář musí věděti když zase nějaké cenné že první co oddat od toho odejít. Nechat to ne chodit stává tu pak potom ba ano tam u janem co všechno dělat. Na li již to o kopat časem čeho vyd š to trošku vyroste ve mně namítal je mu tohleto a to podle bez vím o tom že někdo našel poklad na poli a zakopal ho a všechno co měl pro ta mu aby es do po nemoh koupit kde měl ten poklad jako pan tedy také podle celé podoben s protože on je na tak. Jak jsem to neb č ne on šel vlastně podle on se vlastnit pole. Např jeho nemá vlastnit. A on se výměnou za vlas z jedno na by jenom vlastní s tím dokonaleji vším je to všechno ž to tej obchodování ne je celé jsem prodat za rad se oni vším tím měnit ze cení či co z mění k ho a to by nemělo existovat k čemu do ten ježíš kristus s tři lidi to byl hlavní důvod proč jsem to chtěl že toto co ten také že do že byste mi. Je to neodporovali v tom co to ještě vysvětlit. Le tak jestliže. Nevědomá na les poklad na poli a tím polem třeba na to z konkretizuje jeho tělo že van nalezne. Nebo vím co mně je ten poklad zkrátka na nějakém tom poli hospodář tak pane. Přestane vlastnit všecko co nesouvisí s tím pokladem se toho zbaví ho to prodá a tím se s tam moc sílu. připoutanosti k tomu co dříve vlastnil a může ji obrátit k tomu poklad tu. Dokud byla jeho potom proč proč příště na majetku mimo to pole ano. Tak by nikdy nemohl si tolik vážit toho pole ve temně poklad. Dejme v tom on tam totiž říká a ten poklad že byl. To vám říkám o než zase je pokladem na trh ne ale ne že my je to za jeden boží v onom lesk větví a těšil se z toho skrytého pokladu. Tak to je to věda že za nás za duchovní cesty že když se dovíme o tom pokladu tak v jedeme na trh a nepodáváme nýbrž ho opravdu hluboce ukryt jemné v sobě na oddaným prvním proto bylo chování panny mary jen v okamžiku zvěstování jo s tím andělem ano dělení. Protože ona to do sebe uložila a on. A s tím nebyl hrát na to a to řekla během cesty nebyl tento od otec jenom jedné ženě te větě své příbuzné jiné a ve do protože ona byla v podobném postavení. Ona a když se zachovává tahleta mečem život v tom vnitřním pokladu tak je naděje že ten poklad nehnutě. Neporušen může k zemi dát užitek kdyby nedal kdybyste výměna. Asi jako se na nebi se předčasně mělo země jím otce a chtěl by člověk aby to byl prostota ke na vzduch není možné to musí klidu zůstat v z se mít kte to tajemství toho krista do které musíme se se do do země jako poklad. Ano. první zásad duchovní cesty že se o tom nemohu opravu zásadně mluvy jenom o tom co samo sebe uskutečněno co nebudu uskutečňovat co chci teprve dnes ti anebo co je ve stádiu v z nad o tom pec je nemluvím tohle daleko více než kolik toho uskutečněno takže by začal o tom mluvit tak sice byste mně rod porod říkat je potom na tom nám on nikdy neříkám cel za člověka. Ale na dnes bych si zas zastavil cestu tou chvílí bych tomu mol rovnou nechá a dál by to nešlo. Jak se vám třebas říkal jsem vám přitom vedení událostmi v prozradil některé zato s ze s tou od rad jak on do vody nebo tak nějak ne protože toho mým nebudu podstata se to mohlo víc ale kdybych to potřeba takto nesmím říct kde na děj je to v ještě potřeba přesnou vedení takto nesmím říct. To je taky jsou část toho potom tady musí být zakopán mít tak tohle to není výměna nýbrž v způsob jedná aní ta. Ten není mně na to co jsem předtím mělas drž pro prodala aby mu kopyto volené ten měl. Nýbrž se od zatím od za je mu z ostatních a při tak je to o zájmu o to o ale a není to jak se to jeví lidem zájem o po v ale o tom jak to tam o po rád tak je to pro je přirozená tam člověk mával od tohleto pole na příklad u o tedy o to se to vono to tam oni mává. Jo oni na oni proto o přesto protože mala kdyby neměla jaký prostorové mocný že tam viz musím taky poradili kdo taky radili. Ne protože to nebylo přese měla ale lesem pěstovat jsem měl jako pole tak temně o tak jsem v a kdyby také na při před sval leká z pacienti jako nemá po napřed to ve mně tak by to dopadalo u k její tak je ušetřen daleko ale no ale to vám nemohu vnukat tu myšlenku protože to je otázka poznání když ne. Poznával že ten poklad je třebas v tom pacientovi tedy z ano tak je to poklad který je určen prom ne ošetření ne tak bych v tom nedělat protože u případu lékaře není možné aby všichni pacienti který při an byly po nenech temně poklad vůbec možné myslet se u mlátil on na musí to dělat tak těla se to. Jak postupně přichází poznání tak to je jinak z jiné pozice ale se k tomu nutit vidět nebo moci poklad kde ho nevidí nebo tak musel ten manželce zeptat vidět rozumíte tak a chci abyste taky vět ti jak s tím ne tou péčí o pole se starám o ten o k k a o jsem musel být také svědkem nějaký jinak bych to byl nedělal byl k vám možná že vírou že ano. A přitom žádnou vím u bože stránky pozná ano tak je mi jaké poznávám tak těla ne kdyby byl poznal že to nemám tak dělat že bych tu manželku byl dále že v líbí vynechal za svůj jsem ten protože to poznání který ducha do bože pro na tom svým děl naštěstí nic tak otcem stavení i ty bože. je milosrdnější člověka je milosrdný jiným a řekla nemáte proč tolik ten k tak je to milosrdenství boží která ode vysvětlení protože mně na klady co jsem to ne ne a tak jsem za jiná u než převést do jiného stavu poznávání než jak je to utrpení tak že. V tom nejvyšším stavu utrpení se vždycky před ním do stavu ve kterém přestával je a kde byla absolutně sto od.