Karel Makoň: 81-13A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Od ó vy tam mám v lidské litru to velkou vyložen ne dech vše patou tak je po do domu neustále v pohledů božích ale že můžeme bez toho. Se opřít o ten brzo onen pohled převede se o ten podle atd mana tak ses setkáváme s bohem bez tvá opřel velice op. O pohled tudy nachází nebo have všem přede boha vím nerozumíte bez všechna ho vidíme kde ne jsem tady panna o neviděla on tam v tom je si kovy ještě kajícím nabude si viděn pánové tato vy ramakrišna rozumíte a obojí je užitečné na obojí se vzájemně doplňuje a. Také rozumějte všem aspektu božím ho je různě od na návaly na různých sto nás světa všelijak aby mělo prosimvás promiňte že vás tak odbývá vám aby mělo tohleto stačit protože ostatně sám jak načrtl te. Zkoumání které je v které vedou porozumíte co nemá smysl ale to je to ještě smysl to se rozumově zvládnout já. Ještě zvládnout víc pro rozum o tu ale jsem zatím nedaří vím jak je to na to nedovedu vyjádřit aby to rozum při jsem vyd. Dařit proto tady ještě tvrdí na tom světě kde se co se mi podařilo vysvětlit jsem si že. Staráte aspoň nějaké momenty v tom co říkám navíc o by v tom co se slyšet třebas nějaké vědouce jiné těla ale to ještě málo všem třem něco navíc. Tady tat jsou zároveň s spojena s věčností a mají č pohled obráceny člověku může v ti. To povede o na to vás be že člověka proto též o člověka na to tam pohled se si ho ten dostat přes sebe přes věčnost. k bohu a. Tohleto je velice li tam s před tam nebyla by si bez ukázána že se dělat. Ráma rad tak on mu ne že vznešená a tam bylo pod ním německy napsáno i chyby když pane je ten se neznal do míry německy jako kdysi tak se museli doslovně všechno a vůbec tento nenašel ve velkém se naše že to s pod a jsem s k po dna člověka s bohem a to je jejich funkce. Že který není obrácen tváří v člověku a mám ten nemůže člověka spasit nemůže mít pomoc otec vás ten se tváří be otec citem jste tam uvnitř je jako jiskra která ani nám dnes býti v ničem protože my nevidíme žáka a neřikam že mu to jedno ale ten prostě chovat jako by to bylo jedno kdežto jsem ten na duše se choval lidsky v ta pečlivě mateřský se stará o člověka aby jeho za ručičku nebo ne tak to je jedna tatáž bytost božím ne ale jeho funkcí špatné s pod a ne z ono z ježíš. Jestliže říká jak jsem vel pavel říká be jež je krise když než když do že než je než to před tím řekl ty jez večer zač by se města ale my si nedostal kristus o boji jež obdoby nepochopit te měl při či do téže zkušenosti el proč. Řekl el ve mně je panna maria dne nebo tak nějak el protože o pravdou tah funkce boží kterou zastává panna mary jak on se o brát jsem od boha v člověku funkce někoho kdo by zdola nebo po č i funkce která omezenou úlohu tu pod sebou určité fázi života jakmile totiž se dostanu. Na úroveň ježíše krista tak ne. Musím kde se to i ta si oddychl ne on ale uvolněna ode ta nebát to všem nedal lidské na sobě to z nich spadlo vás ona. Ne ty balíky v svých v my když tam sklad nic indicky prost mám mezi lid čili prostoru o aby si ji zbavila být podle křížila a když ten člověk že ses spojí s bohem třebas z s tím krista. Nebo tak tak ona ten balík skládá nemá pak toho. Tohleto sbohem je tak nutkavá že veškerou nutkavost po v životě na tomto světě před z čí protože se. Použít potom být tady na světě když je u boha těla a ale jestliže já. Ježíš kristus převezme toho žezlo vodní že přebírá duše od panny marie mistra řek že když to mluvily symbolicky tak zase nikdy nikdy nevede nikoho sobě nýbrž od citovat víte si tak jestliže pán ježíš zase dělala přechodnou funkci spasitele. Tak zase opravdu funkci jenom spasitele o všech jas asi tím že ho převede k bohu přede před ducha svatého v z se s třebas pannu marii že otatní všelijak ne synem se že kdyby. Von sebe narodil bylina napadávala svá nenarodil ne jasný či opravdu v tomto smyslu přes pannu marii on vede nás protože by se byl narodil a to se co jsem já. Stalo se zastaví jako byste škoda se tady narodil z panny marie v protože je ustavičném se staneme jel rodit u každého z nás který zažívá mistři zrozen nestáli no betlém. Letu běžným takový stav pojem mám na směje v pojem který máme rozumět proto též jez tam v um myslíme že to nějaká další složka v s a vono je to vlastně v vědomí boží do člověka v těle vědomí boží do člověka a jestliže. Ne člověk nám pomoci tohoto vědomí jenom tento svět to znamená očima ušima v v čem veškerý již viz těla do z. Nemám či ten let tak děl odsuzuje jen toto proudění toho z vědomí božího do vědomě lidského k tomu že to bude jednou končit vší tím že člověk časem přestane mít za na tento o tomto žil světě že ano nebo pak o dobrem všech pět pohromadě anebo dom ani vidět třebas a nakonec zemřela nebudou o z ani vy daň slyšet není ani vnímat be tak je to ode učit svým kou pak do toho do zří doznívání tam v astrálu ne a když. Č ale ten to vědomi po nejinak tady bylo řečeno že to obracíme bohu. Tak věz že v. Že je podstatou toho manasu tento vědomí se pojí s tím věčný z s toto věčné. Tady přišla prosba ono novým na může byli potřebovala bylo bylina tam zdrojem dohledu živa takže to nebe do nazpět bez za o to nezaujímá to okruh jevit ba na to oko co tak je to zaujímá oko provádět co oko za tím poklad se se dostane pomocí malo co světy když ke všem tím nic neboť to návod před šlo v. To vědomí oživuje věnováno dovím ku a on si s tím dělat co se může obracet to vědomí svě tomu to je to nebo tamto pole tohoto odpad. Ne přes přes viset bez vám jsem že. Do bez název kde do vlastnění a majetku se dostával bez jsem v z s co ho bere do čtu co bo mám ani jest vším a š tedy. Bude mít před takovou moc ž kde na přes ten aby je přiměla to může by v. Ž kabaly ale že vjem přestali vlastnit tak pak nastoupí přestal z tví jako choval moderního mystik vědeckého myšlení protože opravdu. U když se mně by do nad časem při tomu na kloub že věci klasicky nám na čas tady s pravým vjem přes jenom myslíme že jsou na šelem přečtěme se dříve nebo později že nejsou naší ne na kou smrtí děl. No ale si o nejdu vlastnosti odcházejí přicházejí litera kterou my či se věci dělat tak se to s správcovství let takže říká a tak když fáze je křesťanství když před že ve chápat jako učení o tom jak spravovat ty věci able to přednášet na školách tam otevřel zrak proto že nás učiní jsou od. Vyššími než jsme to říkám ne čan který je ve. Ten bohatý dělám velikém pojetím majetek a říká osobě že by byla či správcem jenom a ta potom nebude by vůbec platnost nějaký komu z mus dneska protože el ten by měl za si to o bez tomu strast co z dělat on zase znovu chce něco vlastnit ne řím tak on tamten američan janem co na tom pravda ale jak je to zajímavé že přichází nad tou pád jest tedy. Tomu. Kterou zastávám dát. Jsem proti vlastnění jak víte proč do za základ pravého křesťanství a z kde. Jsem na proti spravování věcí zprava věci musíme dokonale než. Šrí be protožes co na svěřeným od boha v to co cesty která svěřil pout. Kdy do pro jež než bych to vlastnil ne no tak to jsem byl velice šťasten ale jsem potom při před si nem do prahly a ten přenesl tak temně krásy takže podle ne jsem ho poznal ten učeň předal do že ona. Je se pak se vůbec se dodnes všemi čte ale není moč bez do věc v že vy když co mi čtení její na koho ne nám v nad se tohle jez pavla vy tohoto svět za a tu všech závislosti odjinud v ne to mít pro toto na je tušení ale jistotu ne v kdežto věděním které ne nespočívala přemýšlení o poznám bar které není závislé na to jak se to předešli na sto rozmyslet na to jak to by to máme to pokud je v tom nějaké pozná. Tam když v tom je tak to vás to vám dává a je to. Most ti o tom co se rozumem nikdy nemůžeme dovědět a to jde o spočívá v tom že když to řekl bych to řekl tak to jsem v tom jo protože to ve že ne že to co se dovídáme od boha a ten a že to nevyžaduje vůbec čas tu ani ka a je si rozumové abych co všechno. Co je uzavřen žena před. Proste na svým formací dostanou okamžik kolu a jak nemoh. O z si vůbec představit jak jsou tam dostalo nebo odkud ano v tom nezáleží s to jsem před rokem ještě na živou přítele živu a věděl jsem že oželel a tak jsem mu proč. Že mu předal jsem jsem vám to taky ze světa napsané v s v s v v v v v mat proč tak nám bylo by dobře z toho patřit dělat v o tom vám ve co jsem co ona než potom přestat být v když tam ve stavu como as že např tohleto co na. Takže mu tak dobře jako tehdy v podívej šelem ale ty jak ě. V takovém stavu zdravotním. Též jsem kdekoliv zní nebudeš tato na to šli teče o již tohleto čelo ber to na vědomím a a obě za jedno vět š. Že mu můžeš mi proč jež mi vším ž vím lidem tím že můžeš než když si naživu a totiž budiž č je velikou u těch onou že totiž že ty ne že č na působit co je vším daleko ale též než svým životem jsem mu to že byl ještě jinak jsem. Tohleto pojednání totiž jem psal tak aby toho již za rady katolický jest jedno připravoval posledním vázáni nastat takže tam bylo. Asi tohleto když se zdá za sebe než je sama sebe se mu tam psal v tak můžeš č. Tím více ne osobněji ni a ten. My se sebe vystoupit a věnovat se těm ostatním. Dokud z s v k k k když když za svou chorobu vana svůj život tak jsem máš toho tolik tolik starostí že nemůžeš všem po se tím pomoc kdy je ten který se vzdá svého vlastně je. Života jak těmi cesta vlastního života tak ten může pomoci o to být s tímto. Jím let něž kristus se stal svého života na. Číši například aby mohl pomáhat jiným a když sebe nevzdal toho život zračí taky nemohl pomáhat dodneška vlast let tak to taky tak jednou temně o tobě tak prosím o jedno poslem koš řekni se který se dokonat toto aby es mohl pro. Něco dělat no tak von to provedl. Vzdát svého života zde jen říkal že se v něm velikou odevzdanost ne k a za klid v zemřel na při co do z s v co tam by to tam bylo li č tak a no tak jsem tady na od taháš koho o tom paty z must kdy je li že on nemůže od začátku o tom od dycky při působil protože by to od odz ježíšovu učení. Že kdo chce za mnou přijíti a tak to znamená musí tam začátku být nějaká vůle nikoli něco o to mat lidského o to pak vždycky nikoho království boží nepotká dáno ale to co jsem zažil a co jsem opisoval detailně neměla by odporovat tomu co tady říkáte že to o tom od lidsky nejde když o to a potom mat lidsky kde. Totiž takhle jestliže jsem třeba v těch sedumnácti letech pro tebe nějakou obdobou něčeho co udělali učedníci páně jsem se vzdal svého života aby se vzdali svých rodin ne z do za města na tak dále tak to byla tam vůle že jsem v že oni chtěli za ježíšem. Tak se vzdali svého od svých rodí co zaměstnání jsem nechtěl jít za ježíšem se svého života tedy vzdával protože jsem je nenacházel nic z nějaké zalíbení dostal se na scestí kam jsem si nepřál aby se dostal že ano a tenhleten moment st že tehdy. A u to mat vždycky nastoupilo vědomí které se vůbec nečekal žena s tou do touhou o dobu připravováno život připravuje pryč o to mater z mu z dvě době ještě než se člověk rozhodne jít cestou bohu jestliže třebas žijete noci ve stavu ve kterém který si uvědomujeme že víme že jsme tam někým jiným s ten se. Protože v jemné to také jde o to mat lidsky za na ko se o to magicky je když tady nabydu vědomi tohoto světa v st o tuto zas za jednou jedinou skutečnost stala když tady klepe něco co a tak dále tedy je pravda jedině ta že ten o to mat li z mu z dvě musí tady napřed být a pak se do toho musí za mon to od lidská vůle či ježíš kristus o bez prostředku ani be. Jenom jeho víte toky tak mu nemůžeme nikdy rozumět kdy musíme vzít jeho život ab pak porozumíme tomu toto byla o to mater z mu dvě a že u obal dříve než ježíš vůbec promluvil a jež si vůbec je to přál ale dubem od toho svou vůli zasáhnout dostalo pro svou liž se když se narodil u panny vady je vůbec obec dítě nemluvně a výchovou v atakdále to všechno bylo krom mimo mění ten o tom a ty u k o to vlas. To tam je jasně ukázka větší život ježíše kriste jak o to o dokud proste bez přímého chtění člověka a když potom doroste samo co o do určité fáze tak pak člověk musí se rozhodnout musí ho buď odhodit tu perlou kterou li spoj svým ale nebo no tu s tou hřivnou od dále hospodařit kristus ukázal že celý ten život. A potom mater z mu vědě hospodaření ze hřivnou která není naše ten nejsprávnější pochopení a on to mat by mu a jestliže s hospodařit správně a tak nastává pro stanou přechodná období tovární ve kterém zajít jednu svým dostalo třebas jedno město nebo tak jak je tam řečeno jsi na těch podobenstvích čili povalit tat ty mně se to atd pak je kdy se to rod boží ano. Tak je to s ti o to vady me je abych tomu řekl ještě něco co se bude týkat do se o svobody na mně byla před k jo je pořád píše v jednom dopise kde mně vysvětluje bojem me jenom makoň nebe je to o co svatý ale dost jak tomu přiblížil a protože se k tomu dost přiblížil jsem tak vám na dnem na tomhletom. Jednu vysvětlím funkci toto mate mu jedná o to by z mu dvě jak jsem se o tom dověděla když na mně z pak je ten balík v tom koncentráku jsem se vzdal svého života kdykoli se před totiž z ba svého života málem nebo nad eva lidsky musí upřímně se z ba vše o čem že že ti je tak vždycky odhalí o tom od si je a u bede o do činnosti ovšem. Pozdě mezitím čeho uvedlo činnosti a mezi tím že ho to je to jiná záleží v krmit te na o tom o tomto u o zotročit do života když ho potom neumím krmit tak potom řeknu o to možnost jednou oživený živoří a bere si život z tohoto potu od že musí jedna zatím velice trpím proto před stačí světci kteří o tom nevěděli je na to nešli be před trpěli jsou vzorem utrpení a to by nemělo být. Že nebe je před že o tom odkud mu věk neví taky nevěděli taky jak se říká jak on musí jak musíme za a a potom on funguje samostatně není jak to je to o to magicky v tom smyslu že musím dýchat vody na přece vých nad jak to potřebuje na čistě odejít jist dít a ve všem oživit když ona očím že by tam o to po toho s kým on je ani tento o to mat. Musí jak na ne on sám osoby ještě mám živé to tam musim živit toto tělo aby tam ten o tom paty z mu dvě fungovat aby neklepal srdce a tak dál se musím živit a pak je to všechna potom od lidské ale je to fakticky o tom od lidské není protože kdybych to je doby o tom od li mu o svou be nemůže být v či v jako o toho kdo je nemůže být živ v z tam osobě když o nebudu živit rozumíte tomu tak tak ta cela. To se stará o tom si na tom makoňovi jo tak to je oči to on od to se o to a toho a tato si napřed na o obě tvůrčí slabika znamená odněkud z nitra o tady říká a on dole tito řekněme božího tato si dopředu vůči činnosti boží se něco uskutečňuje až. Dopředu jen do na mat tam to končí to je ta realizace jež tvůrčí myšlení ti tím znázorněna mám znamená tak od není někde v pohybu řeči rod požitku z této úrovně když když by to bylo na při dosti končit tady to je daleko dál končí než. No to kód duší končí na pak že nebudu mluvit o tom jaký zda mystice jogy dobytek pak to tedy jiný význam než ústa no ale také o tom oblečení třeba třeba si před náš to by že se ke cel těm ním v kdo to li takto nechť ale měl je svět jen víme že bylo ale měl ne je uzavřené mět propouští musíte pro pouště do šlakem jazyka. Trošku tuku to znamená ono to učí když něco z duchovna bereš této o svůj život to na to jak si stvořen když to bereš tak ne aby z čista nechal pro sebe opouštějí a opouštění nepovažuji tento život v tom to světě za něco méněcenného pro které je pro tady by to nebylo. šel no potom metod také u čem před tím on je do ještě starého k do vší k tam s jemu a ne čit kast dělení chtěná jakmile budeš obracet o tom opak či vně ve ženou malinko opouštět jako o ale došlo pod je větší. Část obracet do nitra nazpátek tak to bude mít ten následek že začneš klepat ale narazí čína z to znamená když mu o z dveřích teleti musí být otevření a ty svět sám neotevře ti budou otevřeny tak se ocitneš na druhé straně te a o tom o ty z mu dvě se spoj s bohem. Stane se jsou částí vědomost u částí království božího matka vůdčí si z míru tak takle on do takle přímo neříkal obrat ale prosto k tomu přiblížil kupodivu tam mu to na tam jsem si to říkat protože on na moc se jako zabývá těmito věcmi nějak a říkal mně máš jedinečné mém na že ta. Ten co to s o odvodit ven a čili jsem tedy či když se mi to to byl kdo to o protože ta jakých tam pro po nemá to svou makoň v jsem tedy pochopil jak jez myslel na se li sis smysl mého život jak s tam za a co si vám co mám dělat abych živil automatismus dvě a abych. O nejenom krmila abych taky a že k tomu třeba ustavičně se modlit ne pata za ty za sebou skutkem nebo ale deska se to předváděl doktorce jsem říkal tak o tak tak o do bot tak jak do po do bez i obava ten si může na kom modlitbu a. Ne jako povídání o marnotratném synu protože ten ježíš kristus když vstoupil do toho po ho toho matouše tak se tam těmi slovy za modlil a o to případě toho matouše učí k vám s s a v dokonale ši byl o ži. To a potom paty z mu z by je když had za ni a to je když i při tom nebo v okamžiku bez měnit dělat to co dělám když jaké když na mně když se jim tak seděním když píšu tak píšu jakákoliv světská činnost nic před o nevymyká právě to co dělám neříká si a to potom to jak to dopadne proto je s. Tak z opravdu myslet na to co těla a to abu to mat z ky živí nebo vých máte pardon vých máte pro o tom o ty kdybyste toto dokázali dvě hodiny tak máte ten o tom od si muss v tak živý že vás to bylo a proč protože on by si to žádal dát potravu aba visí z vašeho běžného vědomí. Z toho s čímž víte o to mat ti z musí jedna bys to cíti jako osobní u vím že o musí baví třebas ano neboť by se soustředit na světské věci když že jsem tak ale oživil nebo do oči ve na tuto od věta mu za tomto líčil v jsem potom nebyl schopen se věnovat tomuto svět a mocí dvě kořistnicky všechnu sílu. Bral pro sebe o chtěl abych pro něho být a to jsem ještě ne nechtě viděl židem chtěl tak bych z něho vých než tomu čím pro něho vých tak bys mít za z žen takže o do to říkal z ona na nás je na tady že zázrak je z koho pak a že to není žádný vývoji. A že kdyby duchovno bylo možno vývoje na vina protože na věčnosti tak myslel č tam neděli žádné zázraky a vám vy považujete duchovní život jsem si od věčnosti do zázrak když z zázrak při zázraku o to si lid tak oni skok do toho do této oblasti nikoliv nějaký vývoji o po jenom protože všechny zázraky které učinil ježíš kristus byli co části nějakého. Vývoje on nemohl ty zázraky dělat dříve než to po jordánu též vývoj který on měl za sebou do mu apod to na poušti způsobil že mohl dělat zázraky v že totiž mohlo těla něco z moci svého otce ale ne za dva z že a to řeknu ještě to se vám jako o toto nechtěla. Ta doktor ka dneska pochopit totiž že to říkala všechno temně z pocitu oddělenosti člověka od člověk že ten zázrak který udělali ježíš kristus na ku a zdá se že skokem vše co z kdy bylo napřed musel připravit jako kou zelený v těch třiceti letech svého života předešlého těch tisíci se mistři letech bych chodily v už. S tím abrahamem jinými jo než se tady zrodil tělesně by sebe ten zázrak najednou nestal tam bylo třeba minimálně přípravy tisíce muset nad aby se ho vůbec nejmenší zázrak s a aby moh se těm narodit v betlémě a když teďka co vůbec bez esta ježíšovy tak vývoje ale nestane těch dobyl je černí na při tak třeba dejme tomu ten člověk. U toho rybníka se doma dvacet let tam ležel aby beznadějní ale neztrácel klidu pořád čeká se anděl s činností pro něho vodu on tam vstoupí na bude uzdraven z kost ve své pomoz ti nedočkal se skal cvičit krista nebyl to skok protože ježíš kristus to říkat co tady děláš na čekám a tak dále že z mi to vysvětlil no tak kdy asi zdráhá. Protože pak trpělivost byla veliká jestliže dejme tomu co jsem říkal že si řekne tak to jsem ti hodí tak víte zázrak že ano ale by tam byli zázraky které je to tak be tak to tam nešlo že tak například dejme tomu měl přítele lazara a to boku šel za nepřítomnost. Ježíšovi marta a marně sestry to avatara mu vyčítali kdybyste lid a nebyl ještě zůstali ve do toho není to tam mně bylo tady do tam viděli tady je to roli trestal kde voda taky zázrak tom by to byla čil tam tři jeho od pojď za pata na či prostředí a to přesně na dělat on říkal nezoufejte z ti ne že by jsem i to že tam do volal levá při ní. Byla příprava zázraku kterou tedy byste nepochopili kdyby se bylo nestalo to přesto nazvat ale dyť je to před obraz toho co stane se mnou a po tři dni v hrobě než ta o z od svých apod to se to stalo ekg ve zase boží o zákon toť do tady se to ještě taky podařilo v no ale co pak takový. Od narození a nebyl co to bylo to ruší nebo sled nebo co to bylo a oni se ho ptali ježíše když dal zázrak a byl normální ten mladík čím se to stalo že on byl od narození tak se o to tak jsem a to zaviňuje to rodiče jen v tom o svou karmou ale o to zavinil on. O karmou předchází čím vtělení mu říkal žádná karma žádný vývoji nic z takového ukázalo se vám sláva boží pro nic je ne o se to nestalo čili se to vždycky ukázat na pod ve pravé osoby nýbrž vždycky se musíme be tak také zdroje který to způsobil. Pas sláva která se tam ukázal ta měla před sebou ten vývoj nepovažujme je četné ho za oddělenou bytost od ježíše který léčí prosimvás to ježíš nikdy sebe nepovažoval za jiného než za toho který je mečem nebude nejmenším z bratří jeho neboť co jste učiním není č o z bratří svých mně jste učinili ano čili op. Když tak nebudete myslet ne z pozice odděleného člověka od vědomí ostatních lidí tak pochopíte že ten vývoj který tady je někdo šel skokem o op byl vidět jasně že při po ba vývojově a potom zase který obr je u ta býval klidně dál když třebas dejme tomu ti učedníci panně vstoupili do učení ježíše krista byl to skok toto připravovali kdy přestat svým životem. Tím co žili před tím do těch třích let než v ale potom zase ještě to muselo provést po ji dalším vývojem a kdyby tam všude nebyla tady na vás na tat tak je zdůrazňována bych ten je to ale ona v podobni není nikde mezemi bez a na vám připadá mít jenom tam kde z pozice pocitu oddělenosti věci postu tak je ježíš tady děl léčení a on říká. Ty si o tohle tom o tom mrzák kovy kdy posty pomohl mně je to námi když šel svatým nad tím teď ještě setník neboj z ku čit vím sklem dne do tam někde v úkolu francii přistoupil k bráně města původu a. Viděl tam žebráka který byl na část to jsem si mohou po děl se s ním o svůj pláž tří kde potom v otci tento jsem je nese v ježíš kristus a říkal mu je li žes dále ten pláž mně nebyla svýma a on říkal a ne jsem viděl že barák. A ne ten a to si myslíš tím že tak jsem nebyl rozumíš tak neví když myslet když svatá které by se snažila umřít ono to nešlo ani skokem ani vývojem nijak když s říká co to zapomínáš z cenou když jsem za tebe na kříži odějí své. Do smrti příti a teprve pak když se o dělal toho vývoji který nám ukázal ježíš kris do své smrti o co narození se smrtí na tomto světě okamžitě vnitřně celá navěky věčnosti vědomí se to ve do skok k ve na toto je pro jako z koho stal zázrak na pravá pak o je ta doba se o byla toho se za ve nic bylo pak před že ale pak. Tyto skok nebyl z konec kdysi byla a bych be todleto jak jej paty petr řekl pamatuji že neodejdeš odtud dokud posledního ale že dnes nesplatíš tohleto si vzali be be kde listě do hlavy a říkali všechno na je určeno všechno co musíš vypít celou karmu ne. A nebo si nesplatíš všecko tak musí se tady je plazit po tomto ve mně za mít a nic ze žádný zázrak těm ne nečeká nic takového tak prosím vás on nedefinoval svatý takto do ten ale s za před do češtiny ho o to by ti neni ekg toto do za li on nedefinoval od této splácet nedovede si představit. Co je to splácet například láskou jaký zázrak se rodí když něco začnete spát před láskou kolik toho najednou z platí jakoby jste udělali z koho k jakož toho dělat nebo co z prát si tedy je činností třeba dobře vám to ukázal ramakrišna tom přirovnání s tím tanečník že byl kde činným za toho jenom to nad ještě těly kolik je listů na tom stromě. Protože bez dále jak je to by za rané a pro tu je činnost okamžitě byl spasen čili jakýpak před ty st a jaký zvláštní pohled na za všechno mít je zakotveno v počínání člověk jestliže dosti and kost dovede od sebe odstoupit lid ten tanečník musel odstoupit od toho. o musel si říci na tak vjemy zela ale bůh že když z ti dal za jako kdyby to byl s i do maří magdalena a to byla pověsila na svoji minulost kdy za pořád na svoji milost když tak ježíše ba co mu složila k noha by byla nikdy nezískala svatost a be by pořád s tím kým je tím byla me ale ona tat ten život tam s hoši na s. On ten svůj život k nohám ježíšovým a okamžitě budete svědky zázraku pro každého je při jsem musí zbavit sama sebe byt tep tak jednodušší princip odložit sama sebe ne a pak je ten zázrak ovšem byl do ho připravoval pochopitelně no vedou přít kdysi vyslyšet z s i tak pán maří ma dale. No toho patrně měla dost si o život ne a proto přišla k tomu ježíš kdyby toho nebyla bývala měla dostat že mu nešlo kde dobře že pojem častuje relativní za v ž v v v v v v mám pomalu utíká ča když jsem ten do věží když je či zaměstnání vy vývoji neni od ka. summu vývoje otázkou intenzity život ta el tam ozřejmí že čím intenzivněji žijete přitom kam řeku tím ten vývoj pohání ten li kupředu taky dodala ten přes před počítat ale ve skutečnosti kdybys byl by než když je mezi hříšníky ne na to na to co svého poznání cet se tady znamená kdyby jsem získal poznání tím že se o to proč mu. Tak o kam že přeplavíš přes všechny ty překážky které stojí myslit nebo o bohem či není to otázka času a je to přes to se to jeví jako zásadní otázka času že totiž byl člověk musí překonat tolika tolik věcí ne než se to stane na při dejme tomu ten u toho li v tomu co tam být třeba co tak třebas ne než se to stalo bez o čas ti o potřebovat se do mat před jak k tomu. Aby se dokonalé oprostit od sama sebe aby un na něm nezáleží abych zůstal při tom klidný protože ba ještě ležel setrvačnosti ale toto ne znepokojovat o že se dvacet let nikdy se dočkal toho zázrak kdyby byl očekával jakýkoliv zázrak ve svém životě ani jeden chce nestal ale protože jsem na zázraky vůbec nevěřil. A nevěřit a nebudu věřit tak sejít je každý den s po stal jenom protože na nevěřím že nejen nečekám že si od nich nic neslibuji žádný zázrak se nikdy nestal žádný zázrak ježíš kristus neudělal ani jeden ne se na jako skok jako za za to jenom špatné vysvětlení určitého při situace kterou ano. Která vždycky minimálně dvě stránky ne že s že tohle či cele do straně tohle černého kdežto my si myslíme že ten mečem v to všechno způsobil kdo toho třebaže byl tak trpěliví to není pravda tak i tam o do ten přebytek ježíš z za to jež za jsi řekl že svatý jan. Pod vší šelem je zlá vše bylo s tím ježíšem na kříži byl totožný s ním takle vše před tak ta přeměna probíhala ne jako třeba les a proto na kříž a před tím byl protože osobě nevěděl proto tak je to nezatrpkl on tak jako nebyl touž neboli při na to že on byl na kříži. To jsem za tak nebo při myšlence že ten který umí za ztrácí sama sebe není to pravda ten který koho jsem nestačí sama sebe to je jenom jedna střední ka lidské tělo za by za je nad prostředníka astrální tělo tím se ztotožní s be dokonale ona je dokonaleji než ty ve tím těla protože tam větší možnosti. Pohyboval mají ne o modly k o do ale ještě jsem třebas toto prožil od toho jednoho ab od od tří do to co mu to co kdo z vás a vám jsem se přestal ztotožňovat s ti to tak jako tak do umřela na tomto světě ne tak to jsem nepřestal ztotožňovat s tím do myslí si přestával či jsem tím. Tom myslí a toto to je prostřední jem moc k ba mu na tak dále toho který myslí aby vůbec o skrz toto toho myslet aby moh tady vidím ba do on světě dneska bych řekl jestliže s ka by řekl s ze stanoviska svého poznání když vidí a s tak si nemyslím že vás vidím domy do mi na to složitě nemyslí jak to říkám si myslím že to způsobuje bůh že vás. Být kdyby on nedávat to musí doby bázní že by vás neviděl že my taky neměl do tu o tu k ani z takového vše co se stane ztotožňuju s tím kdo myslí tam bez jsem po sebe je tím do myslí vší o co nás dělat jsem věděl že jsem bez oddanou postí nesmrtelnou bytostí ne ten který myslí tak který myslí je před koho toho be na co jsem tady kosti dokud budu myslet tak ta proto na aby. Prost be může nabrat nemůže být nemůžeš na mou musí být vědom toho pak teprve při zastavení myšlenek ale do stavení vědomí naopak z viz cení vědomí vyjma z toho ty ho oko mohu myšlení velice úzká úzkém vězení dostanou se do všem vší ho pole rozšířeného vědomí ve kterém nebudu vázán na toho který myslí se dostanu ještě tam nebudu vůbec myslet. A budu chápat věci bez myšlení jako ako jejich podstatě vnitřní po tak v kdyby vám například chtěl odpovídat na tyto věci jenom rozum tak když jsem nebyl spokojen ale protože nepotřebuju se toto svatou rozumu na to co říká jenom na překlad musím tat tak na to mohu říci víc než normálně rozum od tomu může říct protože jsem bez to jsem člověkem. Který myslí si nesli budou od toho který myslí kolik co si od něho z tu budete li vím že to prostředí v ten který myslí je co on si to co řekl a je prostředníkem ne on pán málo těch jsem složit člověka máma jsem ty tři to mně ještě to pravé jsem to pravé je atd ma v č. Že totiž v něm jestliže třeba z misse ten ne vše tady cestu k bohu kde oni představu v tak po dem mého názoru že je to proč je na ni čili takové jako když člověk bere do ruky mapu aby podle mohly být ti přes ses se s vámi. Z pouhou se situací a jak se a post popad podle ba by to zaručeně není špatná věc.