Karel Makoň: 82-15 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Protože toto pojetí, jak jsem si teďka zjistil, je pro vás po mnohých stránkách nové a někdy dokonce nepřijatelné a máte k němu výhrady, tak ho beru zpět v tom smyslu, ne, že bych myslel, že to tak není, ale nebudu na něm bazírovat nebo na něm stavět. Nýbrž za nevěřícího jednodušším- jednoduchým způsobem, dost nepřesným pochopitelně podle mýho, ale jasným pro vás, budu považovat za nevěřícího každého, kdo vám řekne" na Boha nevěřím, jo? A hotovo. A to je pro nevěřící. Vod této chvíle a po dobu přednášky. Pro sebe, pro je to někdo jiný, jo? Pro je nevěřící ten věřící, který se dnes to je podle své víry. To je podle nevěřící. Kdo zapírá svou víru, to je nevěřící. Svatý Petr, když zapřel Ježíše, byl nevěřící, ano? Že do tolik to to láskou k němu ke svatý mu je tomu petrovi. Že v tom jejich li ho zapřel mu šlo o život v ó milovaný jo to je fakt čili vězte by to že přístup je od jinou ano že při cestě ráz ty nemusím za pro mnou kdy nová z ku nýbrž musí mít pro oba tutéž lásku roku při cestě poznání musím si to. Volit zápornou minulé poznání měl říci. Poznával jsem jako dítkem kdy mi ten je ten podzim poznávat jinak podzimu rád nově nově se musí od věci. On jenom ku ji úplně nově. Byl ve svatyni šel cestou poznávání a ne cestou lásky tak byla toho tak s ním jako ti ostatní přední si šel před tím vším žen poznal do po kabale jez svého učitele do špatně. Be od be ode ježíš oklamala tím přes tak ba to přišli a o on o špatně poznával obojí je možné takže by to vlas jestli se obojí toho že byli spáchal bez ti ve si ho ten oklamal nebo on se klamal v tom poznání to není rozhodující ale bude že to je že by byl musel pro je tou krizí. Že na cestě poza se přechází přes oblast krizí kdežto na cestě jsem tomu říkal přes nic se před se stane ničím potrvá to je ta prát se to není to je tak samo ano. Kdežto na cestě lásky je ničím tím jen o mně. je ab je li ničím. On se tento stav mít čas pro o jde protože on be milovaného není vším na sebe úplně zapomíná. Zamilovaný člověk za po mít a na sebe aby si jenom tak jsem na to oko ho miluje. Ano a to je zárukou dokonalosti k této cesty. A proto ježíš přednostně kázal cestu lásky jako cestu budoucností. Že mi být be dvacátém století. Že je třeba tuto cestu kombinovat poznání jsou důvodu zatím lidstvo postoupilo. Poznávání vět cítí tak daleko jak ve postup podoby ježíše krista aby si musíme pro člověka umět jít tam kde ten člověk je. A on mně na cestě pozná a mám větví dál než byl době kristově. Apod to tak daleko za ni musíme mít proto dnes to vůbec mluvím o cestě poznání by stačilo něco stal z ky ale konají je dneska pro mnou od duší uzavřená které třebas dobře poznávají věci tohoto světa ale jen uzavřela cesta lásky z toho tu se nepoznávají nic činného než věci tohoto světa a dokonaleji poznávají než ti tři nábožensky. Propast z na protože vědouce pro ruku v. V tady je otázka proč. Chtěl ježíš od všemi která přišla ke studní vodu jaký to symbol. Člověk ve začal na který které ovládne pět smyslů ve že budu je člověk který chodí ke studni na včel ba bodu co znamená ta čerpat pozvání pro též od pěti jsem tu musím také poznání a ne. To je ten člověk vodu. K který která slouží k podržení poznání tohoto světa. A ježíš ale od ženy tuto vodu. Protože je říká kdyby ty jsi nepoznává tento svět již schopen podstatně co vší. Jsem musíš osvědčit v tom poznávání tohoto světa to do toho že vším pro víra v něco tak to věděl čela od tou je jiná věc je váš výkon ještě si pět smyslu na tom nezáleží ale je důležité že po stává č. Ten první krok na cestě pozvání musí vycházet z tebe aby se na to je nemůže chtít bez poznávat ten na ten svět by se do toho člověk žít a to stačí k tomu aby pro každého člověka který pozvat tento svět přes to že je to převýší bát tím úplně neboť pět smyslů to je dost tak vyžití v přes se kdy ve vyžívat plně ti z při to si poznává. Z tohoto světa opravdu mám tohoto do tak je tam krásně řečeno v poznal nějaké a tak to ne někde než že by z tohoto světa. Tak dokud by umí být užívat tento svět a to něco ho poznávám tak od toho je připravena na tady vše krista pro poznávání vyššího svět ano pro nikoho jiného proč tam nepřišel někdo jiný než žena pěti protože jenom ten do vládne neboť je o vláda ne svými ve proč je od vás ni pěti smysly to znamená. Do be v tom chodit tak že do složitě pěti smyslů bez se osvědčuje v tom to málem a ten se může si taky v tom za vše od doby aspoň tam mu to když se poddat nemůže se strany boží že vám to nabízí tento svět pěti sis co nám nabízí tuto možnost jo. Každému do ty smysly rostlinu ve do rozvinout tomuto nabytí příti se tomu aby si tato ještě nerozvinulo ten se může ke kristu přiblížit ale nemůže se ocitnout. Jako taženo dospělá to krásy boží. to je krásy boží v tom smyslu že ono je otevřenou studnou pozn. Sto vodu vodu je jeho království boží když též na příklad šel za majelliho nebo kdo za upravit lidský poté prosta tam se jej jejich to k hostí. Jsou dětmi ale víte dobře také co všechno ještě oni musí prodělat. Jakými be li jak je je jakými tak je někde musí projít než č v toto z toho dětského pojetí dostanou do stavěl dospělostí. To je první kód k pro je to takle před stal se je ten je proto prací boží otevřeno. Dokud není tím je ten tak není otevřeno pochopitelně ale je to začátek cest ti kdo konat z kdežto u to je to že. Nabídka ježíše krista znamená on v mnou o nás věčného života. Budeš ho mít bože si to přál budeš život když je tam eště maličkost která tam není v něm na a stal změna v životě či krista proto se nemůžeme dát jenom na slova vše krista nýbrž také na jeho. Činný a na celý život symboly vyložit protože vždycky je třeba ještě aby se z vůle kdy mu stav ne. Teprve pak se to v č protože je to že nás také tím řečeno. Že to je něco odvozeného od nesmrtelné duše lidská a vše je odvozeně na je viz tak nesmrtelné duše vizte panna maria a tak dále. Tak tak na na duše. Se všemi pěti jsem si nevynechat jeden vše vše je možnost je že to obecně. Je mám naději se dostat k bohu. Kdyby tám dojem be rozvinula všech těch pět. Tak by tam naděje nebyla v bych to řekl takle kdyby například někdo byl slepý a nemoh tento z ve jsou rozvinout. Tak by napřed moc jsem by ze své slepoty vyléčen aby moh rozvinout duchovní život to znamená že by měl začít vidět. Ale tedy přestal myslet to je rozdíl v mu a. Tom prozatím všech by smyslu sluhou mu je možno znát celého volit o život to je možno dospět dál při se to že to málem v el tak je při školy koho jsme mluvili o ho přes poznání za z poli by rozhodnutí ano je či pro víme o cestě pozná ani to tedy něj. Šli modlitby samozřejmě mámeli mluvit š. Koho viny cesty pozadím po této stránce musíme si uvědomit že co to je myšlenka jako se chci a to jsou při plody vědomi a co je za těmi domy vší tak především bych při z na předešli si cela cesta poznání není činného. Než zbavování vědomí všech jeho přít kroku jak jsme si že si při krvi se podobají husté ho po vlaku mraků. Je. Nemá ani tak el které nemají vůbec žádné mezery takže nebe o do je a to jsem do toho vědomí tak dokonale po který tady je mi nikdy to modré nebe ze slepoty se je jelikož se pod mraky nevidíme ani jak tak lože že tato opakuje též v že tou pokryt v kou mezi námi ale neber je jednak i č je povídavé myšlení. ale na citový život a ale ta smyslový život takže když my s tou pánem po této cestě musíme se zmocňovat postupně a od ba mat ty to. Při rovnici posilovat co jich za on je od kněz na se manipulovat s ní. A od toho pak je abychom se dostali čistou vědomí protože jakmile se dostane čistému vědomí. Tak od chvíle můžeme mluvit. Žes to je na cestě poznání udělali tak podstatný krok je nikdy že nikdy nemůžeme sedět. Jak to myslím že totiž. Tím taky nejsou to jenom proto abychom nepoznávali své vědomí ale jsou ochranou. Toho od dob pod těmi mraky již je aby nezahynou přišli jsem toho nebe řekl. Toho záření které odtamtud by jinak v z bez a na nás. Plýtval tak přes čerstvý řešila tenhleten problém tím způsobem že se snažili především o odstranění překážek ze smyslů a odstranění překážek na mysli myšlenkových čekat či a si myslím že. F. Nadto nebylo tak to je špatné jenomže prostředky kterými to dělalo oni nebyli uměli ku u tomu jejich snažení co snažení muselo být velice náročné tak těžké těžkopádné když neznali prostředky. Který misse jež. Odstraňuje příklad smyslový a při to šla ko ví. Protože bych je opravy některé názory třebas tohoto si teď katany četl. Že myš že jsou něčím podstatným že vidění tohoto světa nezávisle jenom našem myšlení a tak na to. Je sice pravda že kdybychom nemysleli abychom tento svět nevnímal to je ta o tom není pochyb. Ale není závislý toto vnímání jenom v na tom našem myšlení že když toto jež je odstraníme a za pánem si jenom mysl která je zatím myšlení tak neodstraníme vědomí o tomto světě. Nýbrž nabudeme o něm vědomí daleko objektivní učím než jak máme prostředníci rozumová pocení svým uvažování a citového života tento objektivní způsob přístupu k tomuto světu je umožněno právě odstraněním těch při v kolu to co tady mu. Tak teď čech od těch metodách jak ti přípravy odstraňovat aby je bezpečnou je odstranit. Především to co jsem na udělil lékaři to o stal jenom jeden z mysl v tom člověku přede do jenom to a to byl smysl tu se z toho z těch nevšední při kroků ostatní jenom smysl na matku jsem přestala mat tat na jsem nepociťoval bolest mat. Tak tak to doka to stropu někdy o stavy všechny z mysli a jedno. Tak ten člověk v tom vývojovém stádu je byl ale nemohl dále existovat bez myslí není možno ne z či uvědom ve si tyto příkrovem jsou mu přes smyslové jsou ochranou toho člověka protože bez sluhou samo jsou by nebylo možno vnímat tento světa nebyl by možný v něm vůbec žid smysl život ve zprostředkovala temně všecko co tady o světě je. A on co do vlas proč pravá rozumově. A proč tedy es se vůbec se do toho pouště tato odstraňovat tes vysloví příklad přes přes mystikové říkali žes mysli na nás klamou vše nás odvádějí je že nás vedou k přeceňování. Jejich funkce je a že koneckonců nám přednášejí svět takový jak by toho neměli vidět třebas krásu wu nám předvádějí bez spojení snaž sekrecí tak že jsem třebas muže líbí žena jež se líbí a především tedy. Takle. A není to vůbec obětí v pohled nýbrž z jez co v z mysli které tam nechávají vidět třebas mužovi ženu tak ve mně může takovýmto způsobem jsou ještě doplňování nějakou sekrecí jakým hormony jo tak k bohu věcí. Tak tím dostávají zabarvení které člověka dokonale svou stává například muže se ženou jsem v u žen a to mohl ve domu o jedné věci ale dokonale láskou tamas celým tím světel. Neboť vidíme třebas pasu jinou než jakou o to hlavní ona to tak pouta. Ale. To ještě co by třebas že to že narodila pak jako o co jsem za tím způsobem puzen o že za obecně za člověka protože pro sebe a to z toho důvodu je že je nějak jsem si vytvořil u či tou past bohu mez kdy za denním toho místa. A mezimi osobním fáse v ní. To tímto způsobem do tu pak do tys mu co ve mně poznává co tu kama ale dopustí ten letí do své rodiště nebo do místa kde žil před be o mylně pokud mu tam na mon budete pod při kdo nějakým na toho úplně zmatek. To je věc jak to ve to nebo. Je že ve u člověka na od tomu tak nemůže být to je to když by to se op a ten je puzen předmětů pravé od a ale ten nějakým mám věty z most. A to způsobů je zaujatost pro něco co oni podstatného na této cestě poznání. A nezaujatost nebo. Mu vlažnost vůči tomu co by tam dobýt důležitější apod to toto dobře poznali co se ještě mystici jela polo nové o proč se snažili do usměrnění smyslového život nebe to po člověku na toto poli že na to od od bože. Toto mat tato tamto mat toto toto cítí to tam to cítit. Ale doporučovali třebas něco cítit za zcela něco necítit pavel to se chtělo malé dokonala. si myslim ale že to je způsob. To je velice těžkopádný neboť nějakými doporučením z je tato z při měl dost smyslů el. Svět se mi na které ses smyslová činnost jiná co nezruší co se zakáže jen že se může to slova atd ale bude se musí dělat veliké násilí. Pravé do do váhání se nepřísluší mých z toho radostí nespočívá v umělém zdržování svém. Nýbrž samovolném odstupu. A ten se dát získat jenom poznáním toho co je za těmito stavy. A k tomu nemůže po svou při nic činného než určitá úroveň modlitby na příklad dejme tomu svatá marie markéta ala kok. Byla upozorněn ježíše kristem že se soustředit na ni svých před o ani. Umět své odmítala toto upozornění stačilo aby k tomu při jen ona a to o krista v sobě ale stav je že když to kdokoliv pod opakuje. Tak se to nikdy s ním nestane jako u ten že ti že to bylo ba ono pod teď je ho založení odjinud než že vůle rozdíl ča ale když se chopí při to o svatém také tím tak to dělat podle z vůle. To tato ze své vůle nedělal pozorovat. Čili modlitba by měla vypadat vnitřní oni na cestě podle milosti ji do manipulaci vůle. Od než jaká byla dosavad co ve modlitby musí být jiná maže od se s vůlí to co to je to ještě na to je jedno. A postup je znovu atd znovu jiná ne pořád je do svoje a ponechal na úrovni toho kdy ten se to pozná před poznal jak jinak manipulovat vůlí. Tak to jsem řekl o prvním přít kroku od těch smyslech dejme tomu u marně markéty alacoque ty si myslí nestály v cestě. Nýbrž když myslí proč zpívali protože ona smyslově viděla ježíše krista v sobě ji umožňovala umožňovalo aby se na něj upoutává aby ji byl přednější než cokoliv jiného. Aby poznávala obsah toho smyslového vnímání. My nepoznáváme občas smyslový dovím ale jinak než svými řek bych pudy. Které úzce souvisí smysly smyslu to nebyl vůbec žádný pod to o něco co je za pudovým životem. A za smyslovým životem takže to na čelo nový nebo nové světlo do smyslového života z jednoho toť smyslový život. Za ty smysly. Využívali věk jak on nástrojem který křeče dostává za z mysli nad nabyl ně. A za tak je to s myslí že nemluvím od těch metodách modlitby ale smysly to taky jestliže člověk se snaží honit myšlenky. Jesi by či si co je mi co abys mu to tam za námi jsem v čem pane světla. Tak to von nikdy nedosáhne jsou vlastní vůlí na to je příliš slabá nebo lidská vůle. Tomu by neměl se nikdy odhodlat k nám měl by nechat to jsi vyšel tak jak to ano ne. Ale měl by ho o milovat nic jinne stali jinými prostředky než se všímat. Toho toku měl by pozměňovat novým obsahem mysli kde by mu dát nový obsah a my si proto tak stačím vnutit tam nový obsah našeho myšlení aby se snáze překonali. Ten běh myšlení které který zavádí někam jinam než k poznávání věčných hodnot. Proto že když třebas mně moje všech ka na cokoliv na tomto světě. Proti tomu aby řešil věci které jenom vzdával nesouvisejí s duchovním poznání tak to zavádí musím mít a nad myšlenku be ale do království božího že ano a a to je že která nepřeváží u žádnou člověka ostatní myšlení protože není ničím vedena nedal vůlí. Nedejte království boží především. Není řečeno pro člověka který není žákem ježíšem. Člověk, který není žák těmi všední ještě nemůže především hledat. Prostí boží nemůže tomu prostě nejde o se to může přimět svou vůli ale on bude tisíckrát za den zapomínat. A bude se toho vzdalovat a bude sto nešťasten. S tím koly objem kdo se k tomu vůli nutí tak každý mi říká tohleto co teď říkám. A tedy jak na to jít zase v neboť o čistému modlitby zatím letos o nedostal ale zase se musí dosáhnout toho. Že obsah myšlením od let takové jakosti. Že převýší svou kdežto toho tu šel nos obsah ostatní obsah myšlenkového s a to samo uspořádává myšlení tak že nebude mít přístup myšlenka tak do své li tak jako je že na boha patří. Nové mysli a budu se snáze je moci od oprostit. Čili ne oni když o která tam nepatří ale nahradit ji myšlenkou která tam patří před to je první krok druhý krok ve světě myšlenkově tak. Je kterákoli když je tady ta nejsvětější a s tím souvisí představa je přikrývá boha je přikrývá věčnost věčný život spojení s ní. Čili nakonec musím vymýtit i to nejsi tiší myšlení kdyby člověk jen třebas teď za ničím představou o bohu ale krásně dovede myslet o bohu o by čím věcech. Tak i toto skvěle myšlení stojí mezi ním a bohem pozorně vás tam nesmí být při tom spojení žádná myšlenka na boha. Která by odpovídala lidské představě čili zase je. Co to o nejvíc pomáhá nejvíc tomu pomáhá vzdání se vlastní vůle ve prospěch vůle boží. Si že dávám přednost vůli boží znamená odevzdá otce. Odevzdání nit trpná modlitba tady tento smysl když se takhle odevzdávám pěst tu trpnou modlitbu. Tak bez sebe udělám první krok trpnosti a sedmý další kroku udělal za ten věčný život ale musím ten první krok z tam do sebe tak to je jak jsem many kuje se s smysly v do za li to za smysly převzali mysl. A teď ještě třeba vzít v půvabu citový život. Jak s citovým životem zacházet na cestě poznání citový život zdali je něco nejpříhodnější duchovní cestě protože něco za ne a zaujatost nejde stal bylo to neber na citem. To způsobuje že se při že při jednu dal tomu co nedávám ne. Tak to znamená že cit nesmí být o sto vám na před. Cit musí být napřed pěstoval to znamená trní řek bych zdokonalování citového života. Je takovým princip ten který nesmí být ani na cestě poznání o po mně. Von ho. jsem od vás je před tím dokonání myšlenkového světa jako musí v je opuštěn v ne a teďka také citový život musí být napřed v je stávám a pak musí být o v. A to mu možná člověku nejvíc pomohou okolnosti. Protože jestli m měl člověk citový poměr k bohu k věčnému životu je potom op jen jako se stalo na kříži s. Či dní ky ježíšem mezi v tomto v tom byl s nimi v je opuštěn tím mistrem a ten který s tak není vyslyšen dále. Tak že obyčejně se tím člověk velice rychle zbavuje nejenom své od citového života ale on je také poměru k tomu osobní vedení jak k tomu bohu a třeba to dovede. Nahradit něčím lepším vzdát se vůbec z víry z nás se vůbec začít cesty které se nebezpečí přemíra o citového života let do vyslovoval hlavní roli čili doporučuje své aby napřed ve citový život je milovat tam a potom ale byl opuštěn. Dělá se to přes tento děl tímto způsobem že citovým způsobem se dostat do extaze a tam ten cit dále je vzrůstal nýbrž zůstal na určité úrovni a když žil se tou extází tím poznání které zatím citem číhal. Jakmile ovšem cit který udržoval tu úroveň poznání na určité úrovni odpadl tak končila extází to byl koly dostatek do života který se nedá. Odstranit pokud to člověk kde na tak tím jsem řekl od těch pro byl jsem od těch pokrýt v kam vědomí ale bych teďka pro byl čím o tom vědomí samotné jestliže se odstraní nějakými těm metodami které jsem do od četl. To se to co se stal v tom co se odstranit toto všechno co se co se odstraní tu. Ještě jsem řekl přesně jak by to mělo být tak se objeví tady čisté vědomí jestliže i to vědomí přestalo existovat nebo se o tu povahou při tomto odstranění nánosů o který jsem omyl v tak je to špatně voleno cest nepochopil ta cesta. Nikoli k bohu do věčnosti přestat do jiné své rady než ničí. A ono tomu těžko zabránit aby tomu tónem dost nedospělo protože člověk nemá obyčeje tak velkou touhu po těch věčný věcech aby přešel přes ty úrovně. Na k kterých očekávat zaujetí pro ně. Byl jsem se ten toho tedy jde li zaujetím do z to ne jsi mi stavy vnitřními do míry že pro zapomínali na ten cíl prostředek zaměnit za tři. Tam toho z toho dostat z tam nedostali tak ale co to čisté vědomí to čisté vědomí je prostě příkon uvědomovací síly která není závislá na zprostředkování smyslovém rozumové. nebo citově která tady prostě je aby že tady je tak víme že toto vědomí které tady najednou men ve odvozeném vědomí je vždycky tady bylo s tady bude. Čili cesta poznání je cestou přes čisté vědomí to je cesta po nás. Kdežto cesta lásky je cestou přes čistou lásku a cesta existenční bytí je cesta přes čisté bytí a ty be to kdy o trvání těch nánosu svou obdobné ano například mně to začlo odstraňováním nějaké postavu této existenci. O to velice snadné v tom nízkém věku který jsem měl v tom dětské věku. Toto ještě nebylo tak propojené všecko tento se ve provésti vědomí a to nebyl by se snadno očisti ho o to o to tam osud slovem. Ale pro toho malo bylo to jenom byl to je to smysl ale to mělo za následek že jsem sebe nepovažoval s tak tělo. Nýbrž sebe jsem považoval za mysl která odstraněna nebyla za toho který myslí je správné nebo ne to svatá nebo rozhodovat ale si je to zpočátku potřebné protože přece není na počátku ztotožnit ještě vší moc ti věčný život nebo sví v ní. Protože zatím co smyslovou činnost může odbavit poměrně brzo při vnitřní modlitbě kde k o by svět tak pro za ne od baví. A proto jeho vnitřní modlitba nezačíná tím začne nějakou modlit slovně. Než každá pravá vůli začíná tím začne mít jiný poměr tomuto světu. Že si být tříbí poměr k tomuto svět svou novým způsobem jak jsem navrhoval právo. Že bude se snažit o to aby stylizoval svůj život rabi jednat správně to co je vás praně dost o to na sebe nebo co se mu staví pravé a bez ohledu na sebe kdo to příjemné nebo nepříjemné. Tak o straně příprav který byl jinak to vědomí. Který jsem nazval myšlenkovým příkrovem. A potom je velice snadné vyčistí smysl takovým způsobem aby na něm neb měla konkrétní vyšlé jak to poznám že do správnou cestou že se moje vědomí neotupuje jsem říkaly bez se vším rozšiřuje se před dvojím způsobem je tak že se z s ale takže představuje dosavadní ramen vědomí. Uvědomovací zbystřuje se v tom oslu že nemusím se o třebas dělo s ti o na tu sama chtě tomu se říká přestat z tví nadpřirozené tak že tam do dosti je tak velká že k sobě při tak že bez nemohu dál víte že po tou uším. Tom stavu dělo s které takový příznak správné modlitby s a druhým příznakem je že rozšiřuje moje vědomí v tom smyslu že chápu spojitosti ale živě nikoli z myšlení se do ní. Do který se přes vyšel dříve muselo mít sled teď nepotřebuju protože jsou mi jasné že takové z toho. vidím spojitostí které se ne li ano a to je rozšiřování vědomí to je první krok v oblasti přizval vědom janem či že jo. Jako to při že do vypadá tak že se vobrátí světlo a odtamtud pozorní letem svět. Odtamtud věčnosti při tak na tento svět to znamená ten do věčnosti vešel a odtamtud s ním na tento svět tak to je asi tak úvodem o ho o vnitřní modlitbě jak nemá následky a jakými obecnými prostředky věří že na že toto oba se. Těch je těch při domu pomocí vnitřní od by se mělo kompletně říci jak to člověk. Třetím bod, o kterém bych chtěl promluvit na cestě poznání vybrat snaha o rovnováha mezi vnitřní modlitbou život že třebas od člověk správně nějaký prostředek jako třebas se třebas nebo ty tu vnitřní modlitbu ale onoho toho tomuto znemožňovalo žít plně v tomto zevním světě. Tak jsem bez k a ne do ča ustane v tom jsem. Pro v jednal nerozumně nesprávně že to že jsem proto ho tak či to dělat. Než vynechat tak vím složku vývojovou a to je kterak ten život mezi lidmi a plně praně v čili to u zase novou proti krise čitta tak protože to jse chodí proti kteří nepochopení ve z smysl tohoto života be to možná je nižší cesta ale ve těm máš jevit při v v v a může být někomu prospěšný. Obojí není možné. A proto by takže na to aby člověk především a co na to na nakonec na toto patrně vůbec se tedy říkám máme či ňáký čas na to. Aby především ba na tom aby nikdy v této nerovnováze nedošlo k kde by člověk byl o tom mám od čeho ty a to tam o něm takže to pod a ne o to nemá aby od toho mám kde oni kam pak to podstatné je tento život. Poprvně ježíš kristus po proč se všech avataru jsem při šli ukazoval na tohle tu byl na to za pozemského život. O si životem řekl buď právě s člověkem. mez byl bez jedna vymoženost ših v každé hodiny každé jiné vám pro tebe mez jednou třem člověka který žije v vedle tebe a sebe samého v tom smyslu že máš možnost tento moment v tuto chvíli tento v tom okamžik tak je pro čí a tak celkem. Teď jsem proto že když budeš přítrž toto to se to když to sto vůle byla jste li katar. Ale kdyby starou do páchal byla o bez na. Tak bych jednal a to jsem s vy začlo co si že na sebe na pro ho aby jednal jako svatý filip z neri a slova. Ano protože ničí nebo to nezasluhuje je to tak s ne. Tam vložili kteří mají o došli k se životem do co za to daly by to jako zažít ale bych jenom s kde ten nebyl nebyl bych se vám o mně to pomáhal nebi ženou fakt zkoumat. Protože on říkal domněle světic když jež že z toho jen tři vše je tady se rodí život v ó vy počet ve pomoc a proč tedy že tak ne jsem sladkost tak v ten a jak je napadne novou zažívat a tak se o to do ty od proč jim to vůbec odlet si a obracet lidi ale páté o dávat o to k o bez to se tam do extazí by upadat nebudeš ani do po do se vždycky sta. tam nebavilo tam tu by lidu lidí a budeš ji musel vidět napravovat. A když to dokážeš tak může vší pryč. Ode k o to že si k nepotřebě nemůžeš vůbec kristu sloužit protože kristus takhle sloužil člověku v že prostě sem nevyhýbal tomu trpícím. Ne není ve říci jenom ten který o svém utrpení ale daleko větším to pitter je ten který o tom neví že hrozně trpí jeho duše. Protože od vracela věcem nepatřičný takhle s ním mluvil ano. jsem takle a že jsem prospíval teče ale to teče bych to chtěl říct ano. Čili to co si to tam je dobra rodit kteří přijdou k ten život ten ale máš tady před co o čekat který ten život duchovní těsto uprostřed jak tomuto někdy velice nepříjemné pozorně a tady by byl tímto způsobem na tady říkáš žil. Ale bez vědom toho že to nesprávné to před tím po tisíc zatím z jiných ale nejsou tam vůbec přítelem protože potřeba lid ut pec ze života. jsem pochopil že to je na tom nesprávné utíkal vidí že. I k rodu z stal ta tady op obeplout váš všechna skal to o be provádí ustaly který jsou dokola kolem rodu co již doby do dní těma doby rodil o dem nikde jinde tak by muselo obec tohoto malost a tak prosim to co je na život tento po dost plný úskalí když ta obeplout když ta je se pak odpověď. Bych těsto jen lidskosti a neztroskotal ztroskotat znovu postavě od o slovu po oddávat jak dostanete lid mu tepla chce. A tam si může právě cesta poznání by se dal nejdéle te zpodobnit z moře a s že člověk pluje na široké bo či vedou oko těch úskalí taky. Ale tak jen široké mosty kde nemáš žádné vodítko než o as. Než tím nutí jedním z kterou musíš pod řídit nejenom svou mysl. Celý ten koráb všechny pláž ty všechny na možný tu vlastnosti které máš ty musíš vyučí tak i tam ho při tom svém místě aby ta odtok vlak kam se do kou z ano. Světa a proto jsem proti jakékoliv nerovnováze na této cestě a to je to je svobodou ale že to velice ode nehezké ale v podstatě to správné si myslím. Protože zvláště u člověka jako jsi ty kte ne náhodou vystudoval z ten především povinnost v této oblasti se pohybovat ani nebýt oklešťovat třebas tu svou i po modlitbou vůlí nebo u. Tomu cítěním tažení tak aby nemohl plně sloužit. Proto jsem i proti tomu aby es bez své povolání opisoval moje věci tak je sebe. Ta jenom tak nebo s a to co si o tom nic nevím to opisu tak jenom jsem jsem tvrdě proti tomu jo. Protože jak říkala svatá terezy když se do k u tak se to u když ode o tak modlitbu. A já. To tvoje povolání jako ty svoje považuju to za modlitbu. Kdyby toho o našem věku nebyla svým nad oni věk fyzický duchovní kdyby život nebyl modlitbou tak opravdu za moc nestojí. To se musí stát modlitbou a tak cesta poznání i tam v tom měl nejí po aby se s tou modlitbou ale v tom musí být začli se na ab se od svý rovnováha ve životem a to co to děláme modlitbou aby se je o o stalo života ty o do modlitby. Aby si za překážek aby jen jeho neod tu obal aby tento jeho násobit. Když to úroveň kvalitu aby kvalit takže o to byla z násobena koly tomu být sví a to je ta modlitby byla a tak dále opačně že tak prosimvás to je asi bude k tomu co jsem dneska chtěl něco říct a o vlastní modlitbě která je v rovnováze s duchovním stažením životě. My si to o to zase tato prosto nesmí být tak všech o najednou takže my jsme. Sk. Co je či tam že člověk se oči to čisté vědomí musí se především tedy snažit od nová či ono č o to jedno šlo smyslové činnost převede smyslové činnosti nemůžeš jít jak to tedy udělat ne. El tak ber to je takhle než je čeho člověk zbaví takto musem věří ve. A čím je to je č viny ne tím vším co je v tele. Postava jediným nové překážky pro tu jemnost petr om nepít když si nevidí jako překážku v budeš kde jez myslel vidí nějaký před nás ne. Ale za o to přes to jak jsem to od smyslové činnosti je dělat jenom jednu věc. Když tedy smyslová činnost tak smyslová činnost patrně smyslová činnost. Vy slabě se do toho úplně zapojit a všechno ostatní pod vy stes smyslové činnosti rozumovou činnost citovou činnost všecko nebo doví život jsme pod i z smyslové činnosti. To je správné takže dejme tomu poslouchám hudbu to je es vyšlo bát marně proste poslech samotní ale si musím spoje co oslovit dost aby z toho něco bylo čili be do pro o slyš toto je činnost s ostatními dál nosit. Pokud ono dokonalé propojení způsobuje když potom jako co je tomu o všechno mohu odbavit takže jak jsem tady citoval o tohoto je že když křepelku tak před to buď tak nebo čeho celá bytost celobytostně všecko dělat. podivuhodné napřed co bytost něco dělat. Ale být o tam je při či dosti tělo to co mám plně věnovat něčím jiným třebas jako ostatně pata mnou to ne když musím prvky je tu činnost prožívat ano a si myslím že toto vám bezvadně ukázal ježíš kristus. To on za tři roky všech po vy vedl na to byl intensivní život že tak jak intenzivně žít znamená dostat se k jakým konců. Neboť přes určitou míru in bez i to dále nemůžeš táhnou v rozvinutí života dnes začneš v tom rostlinu tak od tam tu od s. Přes to že to na vrcholu jez snadný přístup vyšším ústup když to než oko to potom tak se veliký skok je to veliké nás li čili podivuhodně o jez myslel do při kroku znamenalo a smyslově plnější např teprve se to propojí s ostatní myšlenkovou činnost as cit. Činnost se po tři nový celek jemnější dokonalejší než když to tou k a pak to prostě kladné tak teprve pak se to ho zbavovat tím že odtamtud skočím na vyšší stupeň není do skok to je to snadný přechod dejme tomu poslouchal pořád o slovo jsou to jako ta než se dostanou do tak do stavu. Že něco ve své tak že cela moje bytost je tím pořádkem stočená tím postem že ano v tom momentu ta u postele stane stavem asi příbuzným stavem. Jako když ten komu poli s tato skládat nebudu tím komu od s tou není zapotřebí tak jsem tak rodu k pravé. A to je to po že jednání na příkladu. Sebe proto ne to smyslovým z mi si to jenom přijímání ale zpracovává to moje mysl moje celá bytost to nějak zpracovat. Ono to se mnou jak se říká mává ne ne to strhuje příklad je dost se se mnou mává třebas vůči ten jeho mariině nebo tak taky dvořáka topím jeho to že i klid čí třebas o to že třebas ku v sebe že li a v tebe na při s tak ne. To je taky vše a ne ne ne bez že ne o to je člověk v ano tak je ale pro nějak jako nebaví ale byl. To ne ne el velice je pro a byly tam rady je. Která s podobně od toku kam ku či na dalo od to dávalo znám ano ano ano no tat na nebo o to mně na či si když potřebuju. Žít jede u za ruku sedět tam takhle a nemysli na tento se taky tady potřebou mu že to moc opravena v tom světě. Oni potřebuju někdo třeba se spočinout co od toho světa tak si zpívám napřed ta ku od jak jsem a. A takže ten to není taková při počala se to tady je že čím veni je třeba napřed propojit že věci které za jako co je kolikrát spoj sladit je to doma li a teprve z tohoto z takového balík kuse zbavovat abych nikdy před nebylo rozpolcen aby mít ješě jenom částí své bytosti. Než aby celobytostně patřil něčemu novému. A to není možné když by to bylo jenom jednou složkou v jeho bytost. Je třeba i na cestě poznání je na cestě lásky tak daleko cest činnosti bytost kde bytostí v že je s propojí cet celý jo prosim. Prosim vás ten dojem že kážu co typ pád a tak jsem mínění. Protože tady není o čem na pro člověka šlo svět. proč to je tak který oporou se to může skrytu své duše prožívat. Tak tak to taky četl aby do poděla pád. Takový ramakrišna to zaručeně tohle to měl za sebou. A ne propadal. Komu to v touze tak cesty žít vnitřně blaženě ale jak ty visí ž jedno ceně nýbrž to je obě to ba tuto vnitřní blaženost tomu člověku jakkoliv kristus vel to do obětování. Do toho nitra člověku který trpěla to brada a jez přesně prozradil. Že je to trošičku z kdo o do úroveň být činností. Tak to nestačilo to o to odsoudil rozumíš. Nebylo to z ale jsem to tedy asi takle pochopil ano. se chtěla by si když jak ta o tak se ta rozumíš co chce a co při cviky byl tady roz novou úroveň v ne. Než dejme tomu smyslové a všechny ty jsou be když i člověku dal tomu č způsobuje vel to je vlastně něco co je od den rozumovému zpracování a bůh ba mám tak si to nemůže tu a on vjemy do že jenom pro tento světa vnímat jenom tak do světa kde by to dušemi čili když jim po. Podstatě takle jenomže smyslový život se také nejužší k jinak to je určité světlo od boha převzaté. A dobře jíž že i světlo rozumu i světlo smyslů i světlo citu. Může sloužit k něčemu jiné. Že by zaměřeno někam jenom jako před tam pak na při v přešli z se můžeš čich ba dávat i tu posvátné z po nebo můžeš krást ne. Aby si ve dobře na tu shodou č. A tak si myslím že normálně člověk do být v tom světě při světle svého svých smyslů svého rozumu svých citů. Přivlastní si to to je podaného jsou kou proč. Ježto člověk který si tímto světlem si být někam jinam zaměřen o někam jinam jste všem odstraňuje ani zdaleka při krok. To je tady byla řeč a to č mám určité zaměření by to k a není daleko od toho o to je to při sklo. ho ven takhle pro toho žes mysli že mám před sebou bytí. Tak v ž přistupovali z posice viděli ke všemu co to říkám jako z pozice nevíry. Ovšem jak tam nastat prozradil také jsem věřil že to jako víru v neuvědomoval věřil jsem v existenci tohoto světa ne je s ním s tím dosud ano ale že by to vady vzala tak taky víra ve na nad na tu víru on bez a ono tam ve byla tak oprava že toto není pro za je že to skutečnost tak. No to někdo říká že to by byl z no. Kdyby v proč jsem ho tam nějak li tak by způsobem a o to bylo. Řekli kristu š že při kázání je při k a z lásky bo ho budeš z ve co co co co co by se v duši své z kde a na tu bude bližní jako sebe. Jesi by jsem na to co tady řikám. Toto první přikázání v jeho dosahu zeslabovalo tak to klidně za je to jako by to aby se správnou o všem jsem to jsem když volil o cestě poznání o by oni jakoby to byla cesta jediná to je med to kdy k kam po mým z ka prosimvás to je tak styk ka. Ale nechci tím říci te že je tomu tak nýbrž bez se musim takhle tvá čit. Abych o ty by si ty by se nic z toho co od ku a tak pak je zač ani ta napřed musim kde to bych moh je vůbec bez věnovat aby to kdo tam tu li by to mělo jak je hranice ne či nemá ani co praně definováno to musí být jak na či není. to budu praně co od od lásky to budu ranní co od byl vše ostatního čech od dosti ostatních ve vší duše a tak dále. Tak a teď co to opustil a my musíme rozlišovat. Když jdeme cestou poznání zase musím říct sto pozná ani není možno jít. Protože něco tak abstraktní jako se poznej vůbec ve neklid který jsem nikde na světě když již na dvě říká že to na nebi nad se to jak poznávej tří ted tak se to to za mých parou si jimi do za mi to ne jenom z na ne do kým je jenom rozumem nejde nám tam na ba ani nejde nám poznáním kde jinými vlastnostmi. Tak prosím berte na vědomí že tady řeknu když do se cestou poznání. Tak musí především se z na čit. Aby poznání předcházelo všem ostatním schopnostem toho člověka. To znamená i z na s tím milovat. Protože přes přes si je postavena tak že z osy milovat předchází ostatním schopnostem a. A zas přimět to cestu poznání to by se neměl kdy a také poznali by nemělo co s milovat cestu lásky je teď kdyby se do poznání co je třeba o tak k tomu aby poznání tak vzalo tak že by be na člověk ka přímočaře ji bohu než jak dosud je vede kdybyste dovolili. Tak bych se obrátil na pomoc z tomu co jsem za či protože po mně vždycky od začátku cest poznání předcházelo všem ostatním op nositelem be. Bere jsem měl by a kdo vlivem toho be na by období be při dnů be. O dokud sice při se z kdo když ka a nabude když ji bůh by jsem nebyl bych krizi li takové že byl nevěděl co mám dělat kdy jsem nevěděl be ale ostatních ba bez za a nad sbe za radovala jsem věděl ano bez přijdu be čili mám právo drž ty kovu sto od toho co by si měl na disk na považovat to za z tu za správnou be. A mohu tedy říct co bylo zapotřebí udělat aby tak v dob poznání bylo tím vynikající jim be. Vedoucím prvkem be do cesty be bylo třeba be o začátku se od sebe kdy dal smilovat be od z vůle se neblaze nad v zlá svým způsobem kdybych chtěli dělat to co aby cesta a z to co je správné přesto je to nechci tak i od začátku da. Tato cesta nebo z na. Byli zem to po jak jsem řikal těch řekla pravda ale jsem začal se v tom předškolním věku a ne je to co chce li. Nýbrž to co jsem u vážil jako správné přes to že třeba úvaha byla nesprávná. A proč to co za pravé co co správné nebylo to není tak velkou závadou na této cestě zač a bude i je že jsem tímto způsobem co to ode mně zbavoval své vlastní vůle co jsou vlastní bude se na vše podle kristova. Vůli jako o jiné toho co jsem nepoznával jako boha nýbrž v čem se kde a o to li to se jde o to jde tu z poznání svých rodičů v po svých příbuzným svých učitelů a k tomu jsem se podřizovat ano řekli byste ale že jsem byl tou bý. Protože nemodlil li tak se to neuměl přebrat je to pravda bez jsem to teď ale daleko větší cenu při tom mělo toho přes jsem od sebe odkázal. Že se mu se zapomínat na své vlastní zájmy a o cela se dávat přednost zájem o op prosazení spravedlivé vědci. To to po do z pravdy jak oni do po do z pro protože na s to přebral je nám malinko z od sebe všechna co oni pod za správné a stal kde jsem a nepovažoval z praskl a ne z důvodu že je to nepříjemné nýbrž podle jsem. Světlem. Jediným které se nebi pro se to byl rozum a při ten další světlo jsem to uznal za nesprávné co mně radili. To nebo tady jdou za li si co mně radili špatně co jsem pro to špatné rady se to by se se by byli. To. vám z valně řekl něco ale to tam na píšeme jo tak si ces je. K tomu aby nás v poznání ve to považuju odstupování od sama sebe a ne chcemeli o sto jde o sama sebe ten není nesmí ta a pak jako nedbat na sebe nýbrž o že to tam patří i jako pod vy i sebe nějak jemu jsou du v k. Tedy sebe ku při padá být hodna nějž vší než může být. Schopnost a tekl je na poli je nebo člověk takže přes si v útlém nálady dal poradit od všech vědí co považuji za správné. A to jsem si přebíral tak aby to do nějaké jsou stavy která ve mně na stala organicky vzrůstem toho člověka a jeho tam tím aby denní se bešlo aby to plní aby to nebyl ne organický prvek. Takže předškolní kde se vytvořila od tanec ka u jsou stavba per za stávat a před poklad tu tedy k jsem prosim protože bez ohledu na sebe. Třebas jednoho taková se do bylo nedělat nic co člověk uškodí je to co je samotný a nebo někomu jinému to jsem považoval za správnou z na s a když někomu něco škodí tak to nedělat je to u nebo by o nemů tak to nebudu prosba jedou z ale třebas jsem se dověděl že kouření škodí nebo a koho škodí. Po mám boje a tak dále pro zbavuje jsou to v podobně tak jsem se to od be že by ty neřekl. A dodneška jsem to vydržel to nebylo pro to z nad ve když školy by ku začnu stopy začal za s. A to jsem to řekl to samo co o jenom něco co je v evidentní ale petr co to je do po to ona je vám nám maličkosti. Tady nebudu ji předvádět protože u každého je to individuální. Tohleto je obecně uznávané že v od li od koho škody kou se mi te a to se mohlo říct ale by tam věci které byste ne uznali za správné. se jde za správné uznával třebas neškodit než vyvíjel vědce proto že že se lidem zdají být ne neživé to nebylo pro mět tolik platné jako projde lidi nesli říkal ten na ten čárek který vám v tom o li jsem před plně jsem byl někde někdy v linci. Za s ty jsem se se to nová a co pod se to mohlo by se ani ne čtyři mi dal na na ještě měla a dostal jsem takový čárek barevný s obrázkem toho na věz chytré raného v linci. A to bylo pro ten něco co by se dalo dělat si jako s na s po mým. Ta se občas za ten čárek podíval kdy se se netroufal z toho co se na tebe při po si a my ča ale pro a tak by je si bylo ve vody na ho prostě všechno se vytvořilo kom kolem jako život. Který nikde za život nepovažovali co za lidé si z za život o poli to pro byl u si to jsem život v čáry byl pro věku života pro by to byl ku život to je tak to nebylo to byl nebeské nebo nezdravé li na to všechno ze nade za to nezdravé ale od ba do jsou stavy. Patřil ne tak například se vše bylo že tak o svou nad tak me máme co se pro pro ten ča ale k rozbít. jsem plakal a je měl nedo umřel jsem potom se pak dal a o chtít vidí tolik jako na ti přálo kemp. Jak tedy kte co stavbě byl určitý je růst. Tom te co sta poznání musí být patrný jedů v co tam začátku plat jako něco nepřekročitelné ho později může být překážkou. A nakonec se to n nes vůbec splnit se plnit něco nového a ten je svět způsobem nikoli z vůle za se člověka nýbrž pro poznání které nabývá aktem a. Není přímo u se ten jeho vůle za ne při tady je v jeho nebo tak. Abych to vysvětlil jestliže člověk takle jak jsem tomu říkal lidově stylizuje život. Nená nedělat to co si přeje nýbrž to co je správné podle nějaké ho tam do který není z něho. Tak se dostává do situaci ve které se vyprazdňuje co ostatně se vyprazdňuje a jedněm jsou stavy vně. Stále být aby z místa pro něco pro co není mít sto u jiných lidí. Takže doba se mi nevejde přátel a domě se pořád toho víc a víc vešlo proto že by se na plně te svým chtěním a toho jste plni bez ze se se svým chtěním nemá splňovat. Než tím totiž na byl jsem si ti je za tím způsobil to je to to bylo správné i když se to nelíbilo. To je chtěním tele přetavit prázdniny. To způsob jak bys se je kdy stavíte že jsem to a to světa. Není způsob který za pravdou od vlastní vůle kdo to velice prudké vyprazdňování se od vlastní vůle a přecházení nad takovou manipulaci vůlí je která přichází od boha protože že mně to prut se přibližoval k tomu poznání které se prost pro se na je tak ano. Čili z to sto které vodit obecné pravidlo i jestliže je. Jsem řekl že modlitba by měla být hlavním činitelem a k tou mířím svým výkladem. Který by měl způsobit poznání a i když na to trvá tak musí proto důvody proč proč jsem přišel na to jsem z začal modlit v těch se nás tělo tak že modlitba jak se mi tehdy po za ni účinek daleko prudčeji vyprazdňovat jest ba od sama sebe. Než pouhá stylizace život čili jsem vlastně tehdy se nás je na které odstoupil od z toho prostředku stylizace života znamená od těch tisíci sedmi se k na jaksi počínal židovský národ a jsem do jediné a ono do se která byla poznamenána u ježíš šelem. Na rozměr v betlémě a životem do se těle takže vám musím prozradit že jsem v době když to začlo nevěděl co budu dělat. Jak ta modlitba bude vypadat nebo jakým prostředkem se dostanu k tomu bohu. Tomu vědomí o bohu op podstatě co by nesmrtelné po to že o je vědění které není člověka to jsem nevěděl jsem jenom věděl že je to nutné abych takové vidění měl a že tak je budu mít možnost chce k tomu prostředku dost a netrvalo víc než několik dní a k tomu proč se ze se to bez pod. Proč se který se si by si byl myslel nebe nýbrž prostě který jsem získal odjinud. Tak to mělo za se oba stylizace jak od tam to se tím od se od li prost ky odjinud získal to je tam on vzor podle pero jsem se cítil a to se to nebe ještě prostředek který by byl zasahoval dokonalé nebo stejně dokonale celý život. Takže bylo třeba toho prostředku postupně co ještě při tak stalo u modlitby. Modlitba mystická a to znamená která spoje čekat z poznání s bohem. Musím mít povahu sebe obětoval. To je to se při tom něco si ka anebo neřiď a že to on je nebo dal musí mít povahu sebeobětování jak od tam ta stylizace před tím jsem pod o to je tu modlitbu snadno a doby se as správně a tu pod se bez sebe že přece jsem se obětoval nějakému příkazu který byl mimo mě. Zásadně si dělat co je správné bez na sebe a že teď jsi na úrovně modlitby dělat totéž ano a od tam tu řídit svůj život v ta před te jsem se dostal ten i ta tu situaci je na ty tady jak taková ode váma aby padat obec protože jen ty to tam jak to u to nemá cenu. Jak si s kdy či k obecné principy modlitby která na sebe obětování. Ale v tom je poznání vede tam tam modlitba. K která a vy uprazdňuje člověka od něho samotného. A si jem prostor do tak to by bylo s tou ty bůh. Od se si pod na ani nebo z obrázku tomu nemůžeme li to na ale musí tam ta pole na postarat tou modlitbou s k a jak to udělat te to se na vás. Ale jestliže odvaž se modlitba nemá ten charakter jako mám by třebas to kte do ze života že u vás kdy. Způsob od vyprázdnění od sama sebe od se vlastní vůle čili tak ta modlitba nemá cenu nevede k poznání že to se život to vede k poznání jestliže vyprazdňuje člověka od něho samého když on tak. Je poslušen zákona který stojí ne v v že na sebe musí dokonale za po o to aby o plnit. To třebas bez krise co dělat když toto pozorovatel objektivně hledí zvnějšku ale pro o to subjektivně velikou cenu o to o to by pro aby fázi prosto pod když chci čeho vyššího. Kde kde se to v tom sebe by tak není třebas po posteli za po narození ježíše v betlémě a pod as to be jak to od li by rád člověka prudčeji by ba za od sama sebe a ne tu modlitbu od všech leda i provádí neb ona mechanicky provádí tak jednou se ocitl na úrovni ze které je. Se jedině z odpadnout a nebojí ne jsem na zastavit každá vyšší úroveň než lidská. tu povahu že ani nemůžete zůstat stát a nevím proč ale to je zákon. Může nebudeš mi spadnout a nebo po jít dál a jestliže si spadne te tak to účinek přechodového utrpení. To znamená vy přechází bez vyšší úroveň na nižší toto před prve utrpení daleko od či do pata člověka než když odněkud stoupá na horu. To mělo by přirozenější naprostou pak se v padat do čili většina od to ani mystiků spočívá v tom že. To cely na určité úrovně modlitby nevěděli jak s mi to je neporadil a oni se zpět co vady tu modlitbu bude vše to se mně stalo na každém stupni i vnitřní modlitby protože ta vykládal o nával nerovnováha mezi modlitbou a potřebou toho vzestupu celým život se mi to modlitbou v tom jsem třebas trval na přeříkává ani ne na božího. Byla různá z toho by to veliké utrpení a dokud jsem neb oboje tomu tažení přestat nově v modlitby a přeji do oblasti příklad kam mět to by bylo tak jsem jenom to je. Co co mu před přemáhat tam protože to nebo tady vykládat jsi osobní zač se toho od toho od ale jenom z toho vyvozovat bez o všem s tak nalil je modlitba vnitřní mámy z kát člověka spojit s bohem mn je u jež na te když přesto je se době samosebou by měl vás pro sebe samého ale není účinná ani v tom případě když člověk. Není poslušen toho poznání které se nikdy plýtvá z modlitby typy celá ž kát poznání konkrétního poznání toto dělej tamto nedělej a to je poznání které je dokumentovat i s okolnostmi ve kterých žije. Jako by celé okolí přisluhoval a v bylo komentátorem jeho vnitřního stavu. Takže najednou všichni kolem tam potvrzují správnost toho co se se do věděli nechtějí nevědí co činí. A odívám to o co to je vám to při ka na to přede dějí. Aktivně. Pozitivně nebo ne tak týdně ale vždycky velice na vydáni takže když be po novou v a nechce tep po se to pozná kde se vám dostalo v je to je jedině ba vše vina. při tom v této cestě poznání velice v kde bych prvek jdoucí na že to pro to že nikde se neb po služ no s tak netrestá jako tady na cestě to snad je si nemá to jak poznání být berou tím prvkem tak musí být si je člověk poslušen pod o není po se. Tak nemůže tu to funkci zastávat a poslušen být v tom a to neznamená že by to bylo něco stereotyp nic no co by dneska platilo jste nějakou zřídka nýbrž způsobem jak sebe třeba z po služ ten před padesáti let kdy nesmím být po služ neska protože. Mám větší míru poznání například tedy se mohu být poslušen tímto způsobem jedinou cenu věčný život. A všechno co s tím úzce souvisí a dělat všechno pro zdokonalení. A stávání a zažívání toho ve svého života proč spojeni svým v. Všechno ostatní nechává a to to dneska nesmím takhle těla be kdy když jsem měl zůstat naživu musela nemá tak se mi ta musela mně. Je při do tohoto světského života. Abych tady by zdržel by si nikdo na on nechodil nikdo ne že by že v tomto světě. musím ba na tento svět stejnou neměl danou jak o na to co je poznání toho věčného života. A on to je to u podivu nevadí že stejnou měrou by vám. Ten kdyby mně to zastiňovala ten věčný že tomu věřil že to bylo prostě je dal a to nebo toto nové poznání. To byla všechna ta potřeba. Anebo nedokonalost a temno z toho začátečního pozná obojí dohromady a ještě no oni to v tom varovali a. A dejme tomu když jsem tři dokud sice devět přes podléhal dokonale na osobním vedení že mně nic nechybělo přitom osobní ne není vůbec nic tak jsem musel být z toho po způsobu plnění vyveden třeba. To na dostal před koncentrákem tak jsem věděl pomocí toho vnitřního vedení bez se od při tam předem velkým nebezpečími života. Neděl jsem proč jak je to nebezpečí blíží o se to říci i svým nejbližším matce a tak dále ta nad tím plakala ne. Že jsem o be jak to bez žil pro to věcem a bude to že nebo můj život na to na tento pane ti. A musel jsem a be do proto abych si od nebo zač je všecko to by odstranilo překážky pro splnění dalších to úkolu který z postila v tom že nebudu takhle osobně veden protože to nebude vedení které především by sloužilo mně ten přechod z osobního vedení do neosobního vede. Řek bych přes určité poznání žes pána svá nekyne člověk ku. Který si je přeje pro sebe nebo který především rád se tak do z lásky k sobě z třeba stejnou mělo to za zk bohu tak tehdy jsem pochopil. Že ten princip lásky. My pánaboha především a potom bližního je správná měl je hodno. Že by nebylo spráné byla obojím na stejné úrovní napřed musí být milovat boha a potom sebe a bližního stejnou měrou ano. A do ty doby jsem to nepěstoval tohle to ti nebi jsem měl na stejně sebe asi jako třebas to od pánaboha jsem se že pán se ve tři vůli mně nebo ta jo o na to přeháním přít s. Tak asi nebylo ale na to s tak jak to říkám z převáděním aby se u li co tam je třeba na rozhraní mezi osobním a neosobním vedení zařídit že je třeba. Poznat že nepoznávám žení nemiluju že ne existuju. Že on existuje on poznává od miluje a z jsem kdy v tedy se to co jedí. Ten se mít není nic z na iluze te tedy k prostě je to v kdy není pro nic víc ano ce je také skutečností je v skutečnost je ale je to jenom přední a to jsem tak te simeona do sil pán ty a. Jedna je to úrovni zůstal a umřel v teď je ta se dostal do ráně tam o pravdu tak pán ty pán přece tisíc se ze žení. To my padalo ta ale tam to to se tak to se o pro přesvědčil že na cestě poznání musí být člověku všechno za to aby molo mohlo by třebas o něco více za se do dán ale se pro něho nýbrž pro jaký širší celek. To znamená zase umenšení ve vůli zase jiná manipulace z vůlí a tak bych ještě k modlitbě chtěl říct modlitba duchovní která vede jsem tady z mu poznání musí mít znak nejenom sebevyprazdňování ale stále no za jeho a dokonalejší nebo ovládání vůle. Protože jestliže člověk nějakou vůli. Tak ji od boha v by při jedná z vůle boží když on vládne pro sebe nebo pro své zaň na je to nejhorší co z může dělat. házení bere z li v to ne to vše slova smyslu ale postupně se musí do odnaučit a nakonec musí všechno u li tomu boku ani vůli sobě po ježíš kristus říkali si pro sebe něco dělám nevěřte mně on pro sebe nic dělat on to o to byl o to z mařit nemyslet přitom na sebe tak to je zhruba tak ty průřez modlitbou. Která by byla podle mého názoru hlavním impulsem v pro vzrůstající poznání museli si o poznání aby podněcována příkon poznávací síly z po dosti. Tady jednomu z vás zdá se vám tak obrat co je pravdivé. Nedávám přednost taje tak je to uskutečnění tane před pozná vaně poznávání co je správné a co nesprávné. To jsem k tomu poznáváním co je správné a dnes pak jsem říkal se nad musí přede do pro co v čili dávám přednost i poznávat se správné k tomu co je pravé a jsem z pak to přednost dává. Ale dělám to to záměrně tak že předpokládám že. Op tak na ba v tom třeba sebe mínění o tom co je správné ale může a to jenom v kdy. Když dám moč na st tomu vyššímu. Co ve mně může je při způsobem poznat než světlo mého rozumu právo do toho mluvit a mu to právo u jenom tehdy te před pro ka který musím splnit i pod se za z jenom tehdy když sebe vyprázdní se od sebe vyprázdní čili musím být při které jste za si život tak kterou třeba začnu cestu. Zná a byl s takže by za si mohla čitty na musím občas udělat nějaký k prudšího sebezáporu v pod či do sebe obětování to musím udělat. Abych pro si že kde be boha nalít věci kupředu a to způsobí že asi po nich kde to kde budu slyší než jim jiný a že v tom momentu budu také poznali vší a že si to to se momentu do poznání vynesou be. Nepostavil pod kbelec světlo a vynes ven ne pro jiný ještě jít a přesto se a budu se je kdy je tím to co se o by byl soudem be aby se mohlo by je na přivedu o do tohoto světa ta osud než na tak mohu říct že za tu pomilovat s. Bez mu milost obou a tam ty se bohužel budu musel zříct a dostanu za to bylo s jinou be o s těmi ženami ve se musím sice o tom že mně ne a be je to kuje ježíše krista která je naznačeno. No tak a tak to na éry tak. Tak i ono. Mám tady jste že je od že zřejmě přitom nejdu li příliš alé misse člověk snažili prázdni od sama sebe. Tak to ten neblahý účinek že tím to přála ním plný ano ti ne na to nemám jinou kvalitou ale zase naplněn tat tele nikoliv jestliže jste si přeji jak se vyprázdnit. Ne svou vlastní vůlí ale opouštěním vlastní vůle tak jsem na to nýbrž se o pro li na jsem ba při tom výkladu na to abyste pochopili jsem si nestanovil vlastní řád kteří se se při ti a nikdy nikdo dobyl aspoň dr i u duchové založen říkal by k o přivlastní a tím se mi nikdy kdysi bylo třeba od druhého to by to za z který nepocházel z. Toho čekat nejsi řídil nikdy ne. A přes se co je tím že poslouchá něco co není jeho. Že za sebe vychází protože po k co po z oka je to co není je o činný není on sám a to o někdy obrovskou potíž to poslouchat o prvý sebezápor el. Že jsme to do tomu třeba třeba tisíce muset se to by ten sebezápor někam dospěl ne u prožil zk na ta ale to je. Protože to právo ne protože ten národ semena splňoval kde se opravdu co neporoste vyprazdňoval od sama sebe. A dostat tam proto tak ve te že se mohl u z li ten mesiáš kdyby tam nebylo pro něm plněji místa cesta nezrodil jak dnes si tak je to je tam přestalo by pro něho místo. My tam chtěli mít pro sebe a přesto tam být mít tady že ta všechna te se o na opomenout přitom nic to jsem při v no o nemluvil proč vám dole kde znova že jsem že ten z na nes v být tak člověk a stanoven nýbrž ho musím plně s i k tomu co du. Ve starém zákoně na to si to jako se směly pánaboha strach. Do považovali za pro ty o to se kterým všechno trestá do před do toto pokolení není třeba pak do tu byl na to jít. Ale za se musí doby k u z s tam nějakým se zde na na ustat řádu který není země jsem poznával třebas se na se ekg nějaký řád který ze nebyl země. Tak vám musím prozradit že jsem se je nebo ona splňovat protože nebyl vůli jsem za ním z úcty k němu museli a sbe tím přes cením těla a z ku s ty jsem za ním šel. To je opravdu zbavovalo sama sebe v s s způsobem pro před to za ty vím že je od tolik be kde od tolik sebe zbavuje se tak ten se od pod a nebo že nemysli a kdežto oni o jsem tady zůstat o to bez to on neslevil o doby byl celý dělo ho. To co sto na tři mám zkušenost opačnou že my tady řečeno že opravdu tím že se z tří řád jiný než který si sám vytvořil že o to bude na mně ano a vy tak v té. A ty mně jdu nějakého co se tak ne na sebe úd tu ka třebas ježíši kristu ukazoval tam pojednou od el co o do středu tou chrám on říkal ještě že se od tam ten by tam za k a všechno plně vše kde ustu k sobě kde plně kdo o závadu pak ten od oba a to bylo z ne na to o všechno postaveno. On bez jiný při tom ztratit vědomi že to nemá bez na a.