Karel Makoň: 82-16 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A. A na to je to pořád cesta od sebe kdo to o to se musím na to není jsem na to musí se obě domněle dělat z cesty si že to vede nazpátek člověk ku. Tak je to chybně pojatý je za a. A není to z ale vyprazdňování nýbrž se to v sebe ozdobou mávání sebe po bičování el zbožštění sama sebe to na. Pravá pokora není pokorou chtěl nauku kterou by se co je mohl do byt ale je pokorou získanou z po zdání že se musím zmenšovat aby mohl v ve mně žít a když tomu tak není kdysi se to be o patří vně. Tak se na scestí mám sebelepší zásady si myslím dobýt co osobě si myslím doby jak jsem vysoko a no ovšem nebe mám na to co na ni i kdyby byla pro to co ni tak upozorňoval vše i v to jsme vedení atd tak v ni by nebylo k ničemu i osobní vedení a to si musí u mně co je přebrat k osobně a to není chyba na věci. Dejme tomu. Když jsem v těch se na světech v na to si jenom po bohu a co opomíjet které jsem se to co bylo nesprávné to nedopřál nad třebas právě se museli pomoci tak podobě matky která nemusela tedy i ta musela mně tebe tam v pamět od tak tam musela něho je doby studoval ne a tak dále to li po proč na to do život tak i zkrátka kdy slovem řečeno. A teď za nepotřebuju matku která byla jednou stát to pře ho do středu když z toho nějaký o k jen tak to hledět srovnat s tím ostatním do doby by z be o života. Na nená tam od ale je za padat když tam o ten je za tak tam ne patří ano tak to pro to se vám říkal že rád kterou te boha je na této cestě do určité měli tak to byl moderátorem takový uměle milovat tele na toho poznání protože p. Tam přikazuje Aby jste u to co věřit ten srovnali s tím co poznává ano p. A jestliže to dělat te způsobem tak bez o hle dní a že hledíte při tom je nám na správnost vědci a ne na svůj osobní prospět na se povýšení tak se oslabení oslavení i za do tat tak to dopadne dobře a ten při bez poznání se srovná s tou vědou jestliže ale. Tam kde při tom především o oslavou vaší vír li tak je tak vše tak tou vše posilování lidského já. A to potom nevede vlastní poznání když že poznání je si třebas člověk který věří přesně ve by to vám to nejde o koho el jak mám věřit taky si žiješ na to v pořádku. Ale když op po tresty nějak poznání v be toho mu neznámé v míře nebylo obsaženo. A on to považuje za správné a on se ozve před me proto že to oslabuje jeho víru v tom co je které článkem tady měl. Třebas no této z se šla ke děly když nebo hříchu o co musí to opojení třeba z ba tří. Čili že to tak není jak to si se třeba říká světský tím když jim přišel do tak se musí zda byl p proč nad u kde že odlišné ve svých ona je radit nějakým novým poznání protože tady například na cestě platí když kdo to z když jeho tvých jak přes tím jak se rovna třebas že jakmile před od cit nenají jiné úrovni než na které když měří tak ti tak se od čitta za hranice. My jeho dosahu ten o neplatí tak na něho nemusí ba asi jako v kdy byl říkají když na sebe než ona se horou chovat al plnější o byl si sanjasina za se smí ne o kast ano asi tak vy při od li to za vším i tam než a o o to o li s ó běda. To si na snadno protože kdo tak že to oděno od to poznání není do pro ba za na on totiž te. Nemá ten úzký je tam neb s a on k letního poznání ono je co za non přes závislostmi neb v i v být v v v tak že když se třebas u že konkrétně co mám dělat ano tak nejenom že vím co mám dělat. Ale vím proč to mám tady dělat. A vím jak je to souvislosti s mým okolím třebas protože zvolil případ dost a ví. Ale si teďka z vody z valně příklad z že život to je vše krista to byl při tak v jestliže třeba es pana maria byla ještě nad tak andělem ta by tělem. Tak nemyslete že to byla jenom její před no že se odevzdala tomu bohu tomu po slově řekla stavy se mi podle slova tvého nýbrž pociťovala obrovskou moc sto o to poznávání co se stát a nevěděla kterak se to může stát když můžeme poznává a nevadilo ona se přesto pod o na protože při na tu obrovskou převahu tohoto nového poznání. To nebylo pak o lidské kte ve všech ona by se slova všech one. Ale které bylo moc ne at tou od tří do poznává to poznání dycky moc obrovskou moc a především od uskutečnění to be do rosy u k aby to uskutečněna aby s tím souhlasila rozumíte čili když takovou tak to je poznání získal tak vždycky je s tím spojena moc to uskutečnit. Ano. A nebo se kdo znova žen že nemohu tónem protože jestliže v tom není k tomu nám moc tak to nebylo pravé poznání. To je ten za na mých u k k a za kterou tam rosy takového poznání že je to do oddávám moc ten nedbej te říkali z z jak o si to to budete dělat od jak je to budete říkat o to nepřemýšleli. Kdy s i na ty osvítilo budete vět co o a tedy dat me a tak se tu o z oni pociťovali nebo ještě lepším způsobem když jako když z s i k ti tak by měli kdy je nad od ten duch svatý sestupuje jo tak p. To bylo kdyby vaně žení be be do sebe petra a padal obal na to by jež který obr kde jest jiný druh lidí a z be konkrétně jen na které ten duch se to po dva. Ona na sebe stali na by kali tělo tak vidíš nad protože to sestupuje na tam neb dejme přes je to je vada jste aby je ba i kde individualit dobyli a o do sto do věčné aby je to není to se do petr tehdy když tam k ti do proč pro svých toto vykládáno nechtěl typ pohany. O si to o to sestupuje na po o to proto proto musíme napřed ty kdy ne o do musel přemlouvat ale by je to přesto přestat od pro petru obr za li mě. A to do pro poslechl protože kde se to musí poslouchat a proto práci to pavlovi od přesvědčí. A je toho příkazu který pochází z do za přes tu na svaté. jako když dokud svatému poslyš tak dokud svatému vel to ne když je bez paralelu mezi ne o poslechnutí to o příklad rozum. Při již je. Proti komu se vším neřešim do k jeho že odlet poslechnu že ho jak co z od dělám. Rozumíš to je hřích proč v kom. Na že jako živu jako on neprávem dobra jem. Že mu dám na dobu to pokládám nebo tak to je hřích proti mně ta a pod s tím to zorným vůle seděli na svých po svatém. Tam to si ti jeho jednat když se při tam to co je na dvě od intencích jak ještě pro k němu ne je nám je to ještě odmítám jednat tak jak on chce by se co jsou prosba jedou ve dalšího vedení duchem svatým a když do bod tak do opakovat jako ka tak ten duch svatý s ním o mně ani nezavadí ale to smyslu že bych že je to nebylo odpustitelné se říct. Je to na to se nepo protože on se nevrací jde o prostě tady není třeba mně ne po a dal te. Svým ale není to ta nejvyšší měl nebo na od u si temnosti. vinna tak a to je mi to mu to co je viz tak je a od čemu banální o to čemu tady zrušil že nic ta jeho. To se to takhle s s s s s hlásal to by ne za jednou křesťana be po po že z se se že na to k be neměli tu s ty s takovou jeho vůči vynecháno a když to tady na sám tak jak o kde neod to od od se o to pro v na začátkem cesty ten hrozně fa a na to co jsem chtěl zrod tolik radosti jako na kterémkoliv ji né. A myslím žel na to dělám mít dojem z mu na člověka. Všechno možného než pro svého člověka nebo člověka na ta byla tak toho řádu tak že by bez kost na který dělal že by ní. Netrpěl jiný názor nebo. Protože by se o proč to proti jakékoliv uchyl co je na o pro od todo s ním vůbec ne ten ne o to o co to na a při tak v je za vše tato přestat takhle o samo mně nemůže kristova jak tady. Vás. Tam musí by kom to je to vám na láskou že ano aby vlastním život perem když i když ji přijme lidsky ne. Jsem na to na to přátele přišel a při se na to ve li v čem ne na a kde jsem se ho ne tak se chtě být asketou mu ne. A oni mi toho nedovolil li se že není příklad protože to je se mnou od rád bylo ale že by nikdo ne za se asketa nemohla a co že čím dál mé. A vono je to třeba lidí kteří žijou v tom tři aby na se o ježíše krista a to není možné jinak než když to proč tak komplexně tím postavte jeho poznání které nám tady ukazuje trávy či z jeho života ale i poté ostatní stránce jeho život to je od cesty ne ne. Tom pravdy cesty i život čili vám plně za pravdu že. Tak a tak je ona ta cesta za do tak proto mu aby se ona definovat jo jinýho důvodu ne. Je nemožná ano to tak. Je i do proč od tyto naše schůzky a vše to po by dál von no cestě poznání za je to že bych jedním z po z když semena mal na tak vidíme celého a že na to jsem na měli s pod a to jako na prostředek který mi kam be kde když vám jednak ji i s ty mu. Jenom nebi je v tom víc než od mět podnět přemýšlením po k a na krise cesty na protože jestliže by vám chybělo to co nechybělo třebas ty tři kristus co z podle dal jedině na své u otce. O je to vše by v tom co jeho od chce na toto chybělo tak to marné jsou všechny řek čili r jez co dom mým pak vnějšek a. Poctivá z na tomu rozumět když tady není to tak důvěra tak vším ba že bys že se můžete u u obejít bez praktikování u toho co od boha dostává jestliže bych třeba s já. Osobní nepraktikoval v to co vidím to co poznávám tak šel zajít jeden jediný den. Dostane na úrodu úroveň při vědního člověka na jeho slova nebo že který musí být vychoval čistě přírodní zákon li to z nikoliv nějakou vyšší tak že bych to bečka rys která při ve krok i to li si veškerou pomoc od boha a to by o na tolik nezáleželo když jsem se do tak by je u těla ale. U za je je byla by to voda jesiže chci u drž tat u pro ve nějakého poznání. Musim především z vým životem celým každou chvíli být k němu jít. například dejme tomu když vám tyto věci při tam to nesmím dělat jenom kvůli vám nebojí jenom kvůli sobě aby se to námi vytahovat a ty by na to je kvůli němu u podej k tomu že o dím jeho vůli tady musim poznávat kam si za musely přece o tom že toto co dělám dělám z jeho vůle nedělat do bez jeho vůle. A čím víc si budu s s si to jeho li tím to co vám říkám to je dokonalejší od pod vnější si že je v tom málo úcty vůči bohu tak je to ono podnětné tak to neni ba vše vina moje vina. Která by se neopírá o to proč je ho tu bohu ty který byl starozákonní proroci začátek moudrosti pravé je bázeň před o mně i o pravdu v protože to na protože jestliže tady není ta u k ta. Určitou poznávání tak prozrazujeme že to nebylo poznání pravé. Když si to levá a ti to neb převyšovala za mého rozumu. A jestliže se z jiného při stali se se na na rozumu a po tak si to co vám říkám tak sám se divím tomu co říká. A protože se kdyby dali a no a protože be tak u k tak k tomu co říká ano to nepochází země tónem při vlastní a vy tam ho a. Tak kde od kdo do nad na tam ta jsou kama mu předkládána tou byl do kou. Ale je jeho na to nemá možnost takle věřit podle nějakého jak toho nebo pro na proč a to přeci sta na ono po ty se kdy jen a tak to be vší a marně líčil člověka. Tak karla makoně který ten to za a ne uznávám který z kde pro něho po z ne ne toho aby mařil si mám za to tím způsobem. Že světlem svého rozumu se srovnával. Co a je správné a co je nesprávné mohlo to učinit jenom to je sme pod mít jinak o to no to mohlo své st. Je tam na záležitost sic žijíce rozumem. to je neb pod mým ti že měl zbyla a prázdno tam. Ne tak dovolovala aby tam vstoupilo do jeho vědomí víc než o tom a to způsobili ka by v to se na ten u koho pane způsoby ka tak si musí tu pro tu si je na sebe odříkáním. Je to ne na sebe princip sebe odříkání sebezáporu ne tak sobě vytvoří. Prostoru to by aspiraci ta se dostaví a o na poznává že je to vyšší světlo lepší. A dokonce u z si o vyšší než č je svět to jeho rozum. A nebude pro něho bere mu velice o že v protože mu to bude na tělo o to z při s tím se řídit protože o to co je jeho umrtvovat bude tou bude trvat nebude mu to ti odělo samé samo sami by či sebezápor ale na druhé straně. O to bude přinášet vzestup poznání a to bude radostné. Protože myslím že jsem nepoznal životě je či roste když jsem věděl co mám dělat. A nebylo to země to se li je tady někdo stojí za mnou aba že jsem si toho vy za to vše někde o na po od toho váhání jenom v ní. Ale be koly když si je se o to budete bere sebe za k o ni je jsi na příklad dejme tomu by se u když na ba víra a vládneš ni bohu tomu o co si od toho o sebeza kde protože do ba od od je třeba zbaví ale to jsem tomu učil třebas v ale vůlí a ve se tomu učil na učil by doby dalo za tou ní. Bylo řek bych se jindy jsou duši ne ale v tom o svých o kosti duševních od za mnou ne be zapřít sama z obou berou nedbat nových jiný věci je ba o na koho by z no ten o to od době naučil be be a tak pak se z toho co to teď mít i ta s te my se tak si mohl pro bez od od bavila po mně po to o kód pro sebou od kou pokud si v pak spalo to mi to o bohu činím to. Tak abu kde to radostné nakonec to co kost protože když si potom pro ba dělal třebas nějaké jehož od toho o ona k tomu klavíru tak směla radost toho provedení byla to správná odměna o to co do za tak tady sebeza tvora je ti ne radosti větší. Než kyne komukoliv jinému kdo se zapírat ne umí. Ne že byste se říkal tak i jsem to to udělal to co co do tam toho kdo se mysl o z toho toto je aby z nebe ča přestal si to tu mi to nejde kdo to nebo špatní. Ale si myslím že např je to co to to to listy. Když on si za zamane nebo když od jara do s to tak se na jeho uměleckého díla se tak že touží po stále dokonalejší je pro ty a. Po stále věčně ve per tu pravou a tím vnitřním vás an sice dal sebezapírat. Takže ta radost nebo neměnnou odměnou ale podnětem k tomu aby dále jsem byl když toto dobře co to než kristus to protože nad dejte se za do víc bytí. To kdyby totiž je byl na do z pod nepovažoval dobyli protože se co budu za nad podobného. Tebe nezačal od začal ku to se to je na ni po je na svodu by své učedníky ano. Prostě mezi lidi kde se kde do dělo bylo nemocné ale tak ti kde se těšili radovali o která by na tom jeho postup na čili do určit si s ním podíleli na tele z ti k ní. El myslím že on byl schopen je vybral z tohoto světa daleko dokonaleji než my. si myslim vůlí ne že je jestli jsou nějak jej vzíti. Na to z zvyk denní byla z mi mým nebo z poznávání na smír jsou se pozná a není si ji do do toho řek bych sice odměna berou zří že bez třebas kdy bude pravou zavazovat k tomu aby nebo se to jedno be do na a do be kdy be ale bylo na a domu z be a takže kdy nejsprávnější svatí. Tím nejvzácnější z od ti by je a do s ním na be protože oni přes příklady sice na to styk která dají jenom pro třeba z filip z neri přes říkal extaze be. Říkal tak ve je tam vejde co do upravil extazí ne říkali ty tak když to povolal abys jisto ve dostal tady upadal do extaze na tady v bez ona si to bylo nej návaly jde strádajícím je na ni musíme po máma ses z toho co se o poznáváni a když tady by žiješ sama pro sebe abych o bez setká za sebe byl být předvedl se extazi říkal nejsem ani jednou ta se je to na dosti vzít tam pro radost sloužit bližnímu. Takže a tak to ba li ta radosti na této cestě s tou ta a možná že ten člověk který rozumně pozoruje ani si toho není věda a od teče který to zažíval nebyl sestavit jakou radostně dělat protože vám mohu tyto věci tři že se o mu o to poznali sami rozdělit a že je to pro pro za z mu jeho kdyby to nebylo k ničemu a proto. Že bych asi plakal tato již kristus je měrou staneme. Vy a že za po pokoji dobra do z ti. Víš po be jenom ve se mu v ta radost síle bez to je jenom prostředkem tato vzal o byl svou rozumíš. Si že ale radost nebo prostředkem to bychom si měli vysvětlit co to je mi to s to se že na cílem. Tak na op pak ty mol podnět pro další cestu myslím že to ještě krista bylo a to z radostné že ono za člověka trpět a protože mu při tom byl pomocníkem a to nebylo špatné věci to to je ta roste na prostředku je to od mohl dále pomoc a protože ta dal do s. To on ne které pro byl nositelem přicházela do tuší je druhých o to na příkladu. El když žes mi dvěma učedníky do emaus po se již není jsme tvých ano na tak tím učení si když konečně poznal že když on co to nebo se denních za ti tam jak tím lámal ten nebo potom na konec v ve přes todle. A tak voni si které by do od ti kdes ne o nepoznali svých to pak je ne o sela např bez prosím kdy hoří tvoje jsem se dal do s ne. To vláda radostí to li se z be be tak při tom radostní nejsem se prosty ho na. A jestliže ti u tření si panně pod co do o příklad byl při li s absolutním li oni tři ve při do nem si to byl to byla nejradostnější z z ztrá tají život ta oni je zjednal do si ho do nebe do a žádný těžkosti neukazoval ve že de i ten na je tak ale ukazoval jak to vy padat když se člověk učedníkem. Že mu nic nechybí dělat to z tví boží ani radost nesmí chybět be na co chybělo i s. Protože kde ty učedníci káně kde učedníkem panně neboj se k tomu nechybí ani radost. Nic co patří plnosti si od ta mu nechybí a vy jez je i ne než po z na není tak bude žít princip jako na toho žít i ten který je při tom vím kam při k když se při tom ne v okamžiku nevyprázdní jich od mi milosti a budoucnosti od k v. Tato z s ti jsou panství a všem tom možné tak k z toho okamžiku nevytěží když poznání toť ti u k o že to voda podrž že může to by to okamžik poslední to nikdy když o to tak i než oni ale jestliže i ten je si žiješ přítomným okamžikem. Tak protože si to to je by to je v něm žiješ tak v tu chvíli bez ohledu na svou minulost a bez toho do s to bez to na to kolik je by ještě mělo potká okamžitě získat poznání takové že poznal svoji bez tomu pod co tu sis pak jsem tady o tom říkal se asi měl pravdu a kde pravdu v ježíš kristus když to ukazoval kdybys chtěla na tak dále ne. Na. Marně se o to snažil protože to za vám tane na mysli něco co on neřekl nebo co nedělá ta nebo co vám nedoporučoval na do proč to askesi toho že jsem tady mezi vámi be mezi vás přišlo králoství boží. O tes se v tom to při tom na oka si to že ta. K radostně jako se potkáte si nejíme liším přítelem a nejenom nejíme všímal nejmocnějším ona je na může na své na svou od při při stačit aby si si s sebou. No a v k v. jsem by vjem přede do ten a to o že vše krista tak si rosy tóny. Tak i na toto úroveň se dostane kdy musí na ji na ho při tom nebo kam učit k. To je říkali s tak žít činila vystačí ducho li proto vůbec znám co nám nebo k povalit ta a egyptská to vše pro kde tane. Je že tady veliký byla z na při tom kam při je to pro dokud než k době jde do může než tehdejším lidem protože při si to bytostí a při když složitě žijeme a v tuto ve do tak do při tom do okamžiku pravou naplněnou. No to věcmi kdežto oni byli prostším mi lidmi blíž si na to od dětství o kterém te tak ale ježíš kristus. A vás znovu upozorňuju na to na to příklad ti kdo se pro to lidské já. Tedy přestože nebyl k něčemu a byli i be sil kde když že tomu království božímu protože neměla to hlavě moh š. Byl ve se postí a když si zamanul vše co z po ji z bodem tak se mu to muselo se plně protože na dotoho tomu prostě ne za o milovala žádná jiná idea. To byla jeho při tom na s be máme mít při tom na to u ha. Čili bych řekl že při tom na ka aby na splněn kovů ta tam není nejen na dějí. Ale jistot tou je to správné že tomu okamžiku a tří. Totiž byl to platí o činnosti kterou mám vykonávat pečlivě v tom o kam kdyby konám a. A to platilo odpočinku nebudu z ten v bez tej to byl to jsi odpočívat když to bude vyžadovat li o na mi z muss. To platí o jídle o všem o radostech o všem co je kladného na tomto světě. On je bez jak o ekg vězte co je to k tomu tohoto pomíjejícího života této opět ba vše. Jesi když ji nebo neživé hmot jestliže toto všechno je za by se o na existenci něčeho co nemá víme vůdce. Co není závislé na času a prosto v je to to je závisle na tamto mal tam oni tady na tom na tom a no co pak nebude od tam tu jsem aby je tam to tam máme je pro do malo na od od pomíjivé. Si tak to oba ba tady je ne jsi ne pomíjivým a pomíjí tedy bez neb pomíjejí příhodu do pomíjivého před pro formovat. Pak to musí pracovat tak i z pomíjejícího do nepomíjejícího ostří nějak je co je to povídání které tady děláme pro kočku protože když to nejde tak to nejde si to ale kde tak to smysl a ono to jde o to ne tím co je to který vůbec nemá tu vše není o duchovním poznání a žádné nemá. V okamžiku smrti, jestliže nezemřel násilnou smrtí, si dělá dojem o svém životě. Ten dojem není povahy hmotné a následkem toho se může svázat nazpět se svým původcem. mu budu říkat nesmrtelná duše, ano? Aby to bylo srozumitelnější. Ale je do víme mu který po pád z tohoto světa a proto do sekt či k tomuto světu tak že ta ve co nadevše je o. Pod tíhu to od pod jemu se chová jako li se na tak be ten zámku bych tak řek. Proto to hledí těchto vjemů zbavit aby vložit těla se dovím ku nějakého novorozeněte ano. To se je tak při narození kde by je život tady se překl sobě uprázdní pro další dojmy za kde kde život do se pro další dojmy no a jiný život tu mu na třebas mi ho ale na jiný životů uprázdnil takže cizí život ti domě vstupovali během mýho života a a od bez v potom tupou k pro ty vím životů žiju od nich i od nich nabývat zkušenosti. To se sám osobně ne že p. To je do je mu tedy bylo u boha a od boha ke mně přistoupil pro to jsem byl na jen po jeho přijet přijetí to byl moment hodným pro přijetí od od li s tím bylo nebe nebyla prázdno tam u po dal je to pro něj a oni ba není pro mě. Kdyby to nebylo toto do boji u tak co to domněnek vtělilo a to se nemusíš tak jenom by jde kde pout na počátku tohoto vtělení nýbrž tak že by ten život tak je tady dát. A tak od tam o o tobě je najednou shodně nastanou a to tady to ve mně to chtěl něco nového a i další dojem jako nepoznali duchovně nepoznalí hned tak k jeho dojem o život přes kuje bohu a ten život to ostatní po smrti je život v astrálu. Z toho dojmu. U za jenom paměť o tomto životě to je něco jiného paměť a do vjem. Mně co by se to pamětně co od co jedno za druhým tak ten zase dvě jo ne nějak uspořádáno často prostorově to neb patří bohu od tam k němu se nemůže vrátit. Takže po toho be do as to návalu a tam v v tím že to přestane mít časem el v nějakou za kladnou. Ona se do splývá astrální na a vidí která ji tak to přestane mít nositele a tak to tak je přestane existovat. Nemá to na boji paměť je vět co boj je totiž v. Kdyby to je to pak mi neměla na poli tak ne existuje jen na boji. A to je na věc ale jestliže mi kdo umět ná. Kolik k takle duchovně nepoznalí ale jsi vědomím třeba. Že jsem svůj život do žil poctivě. Na to při daru za vlasy jako podobní který budovat za spravedlivou věc. Když stylizoval svůj život do míry že o dokonce obětoval po po sto o to za správné. Tak to stačí k tomu aby dostal do báje a ne do nějaké ho astrálu rozumíš a ten dojem potom neb patří. Do zásobárny u pána boha. Nýbrž patří do li protože on to tak daleko jako třeba s zasvěcenec že by posteli do ty života nastalo do z od osob měl mělo onen co všecko modlitba něho a. Ne samadhi jeho a to co od vím co o to tady jenom tomu. Vědomí že spravedlivě žil to stačí na k tomu aby se dostala o to co čím vím na to by sto pro dona. O stačila by činil pokání. A jak k lišit s věz tajemnou od tak a ne bez se ho volají ba ne na to nejde. Ale ten předek při do ráje. A ten dojem se nevrátí k bohu ten be bez v a protože dojem o život je s to nade kdy je z právem tak z toho dojmu dokáže novou dobu být blažený. Z umíš a tam tedy žije kom to jak směs i s tím dojmem na tak to je co je nebo nežít as to tam s tím dejme as kterou nežije. Tak to ba od toho života jediná než kvalita astrálního života vyšší kvalita tam by je ten nesmrtelného nebo něco ještě na být nesmrtelného než v tom astrálu tam jenom vědomí nesmrtelné. Ale tady je ještě dojem o tomto životě správně žitém k tak ke s tím člověkem je do na a pro toho. Teprve jsem dost na když ji z toho bude tak se může vtělit. Pro to že v vtělit čemu se co je komplexní vzala tes do doby než se vtělit. Vzor astrálu když nemá kdys po se chci dojem on musí mít dojem o tomto světě aby do se byl celým člověkem na tomto světě a ten dojem dostává od boha nebo to jsem to ta osoba se si toho co tady s. A tím již těm v případě rajského člověka je li rozumíš tam o mně vidíme. Takže od tam tu s tím veme přijde jsem. Je pravděpodobné že v tom případě to bude balíky jedem jeden jediný a celý to v tom případě jiném jako třebas na všem kdy nepřicházíme z ráje. Z ráje se to jde dál s tím bylo mnoho jiný životu tak tam není. Z tam se v těle ne od celý jedno v že do doby do nebes přibírá na jiné prvky podle svýho naladění ano podle svý dispozic. Podle toho, co přitahujeme svými geny. ano. Jsou rozhodující na sví el především bych chtěl přes to že u každého člověka jest moč na možno zvýšit úroveň poznání u každého člověka není třeba aby se mně za rok nebo za ba ptali na něco není třeba to je to všechno je sami se zachováte podle mi dispozic a s že to je účelné nevíte nikom. Závislí. Mně byto přimělo nešťastní kdyby byl závislý na nějakém tu moč že mně ho kdyby všeho ve přeloženo. Protože to nemohu mi pořád u sebe a s tou situace mít život je potřebuju pomoc a když č bych pro si je do aby to nějaké osvícení tady přesto tou pod kázal protože by ho nese s ka. Jelikož č když nebyl na úrovni kde by dovolil aby ten bůh ve mně jednal. Protože o si přeje od po na pocházejí či není ráz kdyby přišel do tak to jevil se proč v čele že to pravé. To je hráz kdo to je pomoc o si tření postavy či to byla by pará takhle kdes že situace obrátí a kde mám na ruku rozumíte prostě z vím se situace na jednoho začnou napovídat kde okolo vás ale nebe že nějaký zasto třebas pro nikdy nechtějte to je ten zbavení co za kdybyste. Poslouchali tiše nějaký vlas na své cestě. Tak hned se hlas se u toto vše a to všechno ode dispozice taková to jaký si dělat sice ještě nebo jak vás na to co za to neuznává školy v no o svatých křičeli rasy dal do od ale be by se o to nevěděl že to vlastně duševní choroba. Anežka se to vím že bůh je česky nemluví ale že bych kdybych u to o nechali česky mluvit. My bychom to slyšeli česky mluvit je to v nejlepším případě náš překlad. A v nejhorším případě je jed toho odněkud odjinud než od boha tito při pro toho protože my nemůžeme způsobit aby se nám někdo odtamtud vedly ty nová a no tak vám radím abys to jen věděli že i s tělo se od boha tyhlety znaky. Především. Prvním znakem pomoci od boha je když to ani něco co děl mimo vás. Je ve vás že nabývá tej jistotu o něčem o čem jste byli nejste nejistí. Jistotu takovou přečte takovou jistotu ještě nikdy nepoznal. bych vám to řekl na nějakém příkladu či ne který si neví rady s nějakou věcí a je po a na boha odpomoc. A umyj se dostat nad tu úroveň kde bůh se do něho vejde nejenom do jeho vědomí a jeho činnosti. Tak to dopadá takhle že ten člověk své když k pomoci. To musím umět jinak je se nevyprázdní tak na vyšší úroveň nemá místa. Zdá se dobrovolně tvé pomoci a okamžitě začne jednat s touto pomocí ta okamžité že s tou s jednak u ty jak je by jednal předtím. Říkam z za to nemůže dělat ale jestli jist tím že veden. A provede vět způsobem že se jaký provedl ano nebo mluví takže sedí víš tak mohl pro mu ano ale jestli či se o to by vás je to opravdu co dělat to je důležité ale neumí to ani kovy neví proč to tak dělat to o měl ve před jak mi pán bůh mu to vysvětlím ano. Jak v tom o četu který věří boha rozumíte jatky v tom o cestě člověka věřícího ne čeká nevěřící. bych ale vám neradil. Aby jste boha prosím op pomoc ve světský záležitost. jsem nikdy ve světský žár to s ten boha neprosil. Jsi byl v měl takovou ústup k němu že bych si byl mít je pro od ho prosit. Aby pomohu bez světské záležitosti s se co vždycky jenom prosebně pomohu modlitbě nikdy od je mu přes tou úroveň modlitby se dostat ano nikdy jinak ne. To bude o to jako jako nebyl věřící ano že proto se věci byl tak kopyt to co jsem měl jež jistotu o ne to vypadá jako věřící mohou o tomto člověku který byl obrácen mluvit jako o věří či ale určitou proto o které víte jak vypadá dnem jak je podstaty. Jsem si s tím že kdyby byl jednou jeden krát prosil boha o pomoc ve světských za ale to jste že by byl zrušil toto vedení nikdy u to všeho nebylo protože jsem nikdy ho bez neužil pro světské za tak s když se mi například v ní. Vnucoval někdo se svou prosbou chtěl abych pro něho od byl u boha pro světskou záležitost. Tak se mu řeka se nemodlit ani za sebe a tak co nebo od ani za sebe ale když byl spokojen s tím že jsem mu co mohl slíbit že mně ho budou aspon mysl tak dycky to dopadlo tak že mu to pomohlo ne jsem to myslel jinak než modlitbou takže by vám. Také radil aby abyste vy kteří vých chce ten. Jít cestou poznání ne vší čili tento akt poznání. Na věci tak zvané duchovní protože věřící člověk ten rozeznává. Mezi duchovními věci světskými ano. Ten nemusí to rozdávat byl člověk tat vizte ten všechno ve ne úrovní která se postupně zvyšuje. Ale tak ten úroveň světskou a duchovní poznávaje te přesně co je duchovní podstatně atd co je duchovního dosahu a o tom můžete prosit z bez jakýchkoliv těžkostí a skrupulí a budete vyslyšení a znovu vyslyšeni když poslechnete která rada přijde způsobem nečekali pochopitelně nic jiné tak jak před. Pokládá kdyby tam na přišla bez mu aby se to oslu nerozuměli nic si z toho nedělejte potože není důležité abyste tomu rozuměli je důležité abyste ten se neměli neboť ten se v sobě sílu uskutečnění. Ten tam ve zaslíbení že je tes sílu podle toho snu uskutečnění toho co v tom z ku vám bylo zjeveno když tomu ne rozumíte kde proč to tak nebo tak jsem to třeba naznačuje že by to mohlo třebas vším tím jakým způsobem tak by se do toho jako proto u víte že ten jsem ve odvíjení z nějaké vyšší skutečnosti která by se ne o na od li je za jde o s touto že od po dete svou. Vůlí a v tom svou svou vůlí neodporuje. Právě odporování vůlí způsobuje že vedení boží se nemůže dostavit ano. A myslím že je viděla kolikrát li tvé člověku jak se volně zachovat svou vůlí zachovat a proto to znemožňuje člověku. Se do tak u boha pomoci zk už. Obvykle prosí bez na vede z jej tak neomaleně že předepisuje bohu co dělat a prosimvás toho se dopouští. On se říká že si můžete přát pro nebo o maří staň se vůle tvá ne. Ježíš kristus to ukázal po že od čeho třebaže bože odejmi ode tento kalich hořkosti co ho čekalo ale ne ale tvá vůle se s tak takovým před by es v že když je člověk že na přechodu z nějaké koho. Vůle nějaké úrovně za vyšším musí projde jak utrpení a ona to prosit o úlevu v tom brát. Ale musí si uvědomovat že neví jaké míry to utrpením musí prodělat to nemá potom vzdání ten člověk. A musím nějaký byl procento toho utrpení přede z jako semeno sám vlastní silo protože ji tak by se nedokázal od sebe odpoutat to utrpení způsobuje že. Toho člověka zbavuje jeho samého. Jak to bych taky o mně že mně dal se tím abych nerušil tento se vše tašky tak to ve řekl si proto také připomeňte světle. Či tak jak tam odněkud ba prosebná u člověka který věří v boha by měla vypadat takle aby ses lišilo pozvání po že prosím tej tam lásky. Abych tebe miloval víc než sebe a cokoliv sví a to byla jediná prosebná modlitba kterou jsem bohu kdy vyslal. To dobu prvních devět let v z s od tří přímým cesty bohu jsem nepotřeboval věřit ve jsem věděl z tři v. Že jsem měl dojem že boha ne. A to mně na cestě poznání tak že jak správně říkáte jenom poznávat ve velice strohé. Ale nemilovat přitom to je opravdu žalostné se čím dáti víc se přesvědčovat o tom že nebyl toho čeho nevinnou nadevše musím vám hned prozradit že jsem se sice mýlil a totálním protože jsem. To poznám obou uměl velice plemene ale to nevadilo jsem se upřímně od byl od toho abych po mám miloval nadevše na cestě poznávání. Radím modlit se závazku protože by vždycky musí kte ve je aby se dostavil rovnováhu se. Aby to nebyl jenom poznání jenom poznáním když neměli sílu k tomu aby se to tam bylo o by z toho nebylo tak jak se vám becky li tak se neposlechne nestane po se klid době po vedení rozumí zasel tak než to o na to nešel čase v ale postrádal tu lásku faktický apod jsem se ode zajít výši tady cvičení ale vám to radím protože vím že je to tohoto zapotřebí protože bez lásky není možno udělat. Pořádně krok na cestě poznávání. U či jak tedy věří nebo se před či o tom že bůh existuje že to byl monista potom co nás roku jestliže o toto prosíte pak se ovšem nesmíte kdy je vás pán mu začne učit lásce. S každým krokem na cestě poznání vás bude učit lásce. Zároveň na st a tak si přístavu harmonickou cestu bohu ano nemám přestal do tuto vás nemohu nic jiného učit pochopitelně. O tak to je přestala dokonalá no ale si myslím že před čím po bouře taje vysoce protože to se mi zdá být jednostranná. A teď kdykoli se mně stalo že jsem. Nabyl nějaké poznání o tom co mám dělat nebo co nemám. A. A neuctivě jsem se k němu zachoval neposlušnost ví. Tak to mělo za následek že to vedení padalo nebo mi vzal a kdykoliv jsem se k tomu lásky pro zachoval tak svede že v tom vedení v co stupňovalo a moc byla dokonalejšího zřetelnější si boha. A proto se to z dosti vám dneska budu mít abyste viděli jak se to asi dělat co jim to převest na tak bez své pravidlo. A největší potíž je v tom že člověk je člověkem u starání pořád si myslí že pán bůh není zapomíná ale že mu musí tedy bohu radit co dělat aby ten člověk. Do zpod pod spravovat na cestě a vůbec svatosti taky své příbuzné něco chybí děl. Kde je tam nemocem atd. Něco se to může řím na či by se modlil za něco když to nevydržíte. A že přejete si to věci aby se splnily tak prosím vás buďte tak dobří a zachovejte aspoň je ta jeho táto od s. Když se nedovedete upřímně modlit za větší lásku bohu nadevše. Tak ostatním modlitby zanech. Ježíš je ale do budete se u při mně řečem a modlit za větší lásku bohu než čemukoliv jiné než k sobě. Tak pak máte právo od také pro si za to ostatní to říkal ježíš kristus začkoliv budete prosit dejme jdou mém dávám vám. Ale museli být jeho učedníky napřed o si tak každému člověk musely za ním museli ona se v atd jestliže jsem ochoten a on tam sela tady za ním tak na to na to nemám právo upozorňuju vás be na obec je platna které na pro učedníky listy si všimněte komu do tam ten ježíš kristus říká a teď tam si učedníkům aby přestáváte být jeho učedníky když ho neposlouchal a jsme u svatého vedení i ona nestojí te. Víte jak maličko neposlouchal je náš jak tam se to takže v rovno úplnou zradu. Třeba o vás. jez se nemodlit o to za tou pěsti tedy si nebudu se od jsem si například nevěřil. Tak jsem se za žádný byla o své co do z tělesné uzdravení nebo z když u pravé v ní. O něco jiného světského nemodlil. Proto jsem si nevěřil by se že bych s sešel z cesty kde byl vyslyšen tak bych chtěl další je další ještě tamto ještě tamto. Tam to tak jsem znalost přátele kteří se moli jenom za to nebo za ono no n nemohu na vás chtít tuto kdysi vím ale říkám pak ty cest ty pak ty pro ky na cestě budou velice malé na cestě poznání nebudete kupředu protože je to by vlastně provádí kde potom mat a jste vyslyšeni svou magickou vírou. Vůle a z příště sílu která patřit modlí vyd. My se schopni po tom ten jež třídní z nastřádat pro vlastní modlitbu která vás. Pro to co nám potom nebe cet dopad kdybyste který si získali tímto způsobem na své duši škodu u pěti před v v v v v z by nesmíte dávat přednost el u světským záležitostem v na cestě poznání kdo dává před do se s tím za testem tak bod z tam neb boží a tak teď se musíte s mým říci jinou. Většina z když máte víru se kterou jsem začal dělat toto vaše východisko v tak jsem se s ním si na konec. Že do toho totiž s jedno hodné nebudete z v rád ti. vám to vysvětlím tom východisku víry nebudete svět že víc to co vám to vysvětlím na při družiček z narodil se v betlémě ale jsem tam nikdy nebyla ti odtamtud utekli na rok do be protože do egypta tak se do své netroufal vrátit mám nýbrž odešel do na za letu z založil to své z vás. Znamená se dva za pro od své víry ustoupit aktem poznání z to z toho pochopit že tam z toho symbolu ten ak pozváni tady s tělesně joze jsem neosvícený rozum ne ona radil se rodí nebi třebas tělo do betlema nýbrž do nazad. Protože kdo je symbolem osvíceného rozumu u své posel toho osvíceného rozumu a ten nám radí. Neboť ve svém buď tady buď tady na tom světě chci ta víra by měla vést k tomu že se začali učit něčemu čemu se říká ne mít tady domu neboť i pro věřícího člověka platí že se učí přebývat u boha a na tomto si být tady cizincem. To neznamená že byste v které fázi měli přestat spolupracovat není to. Ale to slovo či bratři všichni ale nejsou to važ či rodiče matka je ta vaše sestra. Otec je vás ba to jsou všichni vaši pomocníci odlesk poslaní od boha propůjčeným bohem. A takhle pomalinku z původní víry. Která spočívala také v tom že jste věřili že toto je váš otec tedy směli. Že toto je vaše matka věci je když musíte dojít pozná že vašim od země ku a ne pozemský o z se tomu připravovat půdu aby to poznání let tam mělo mít z toho ano co není prosimvás sugesce. To je postaveno na s když chtění faktu že i mám viděné jeho otce. A to je bůh neboť moje pravé pochází od boha a proto je věčné jako se narodil teprve jsem šel jsem na svět. Co se tedy že toto zatím nevim jsem se narodil devět jsem z věčnosti přišel lépe řečeno o do ve co se zatím práci jsem taky od boha tak ježíš kristus pro toho mohu plně následovat ano. A tak by vám tu cestu mohl líčit dál. Postup mně se mělo mi čili princi byli jak na cestě věřícího se zacházet tak. Aby se tam do cesty dostalo nějaké poznání. Které vybudoval člověka jenom nevěřili nýbrž také poznávat. Je ještě varoval před dvou věcí nebuďte přitom nikdo z že bys to chtěli vědět jak to je. Protože když by to co o takové poznání že byste chtěli třebas vědět věci které se netýkají. Opravdového sebeobětování. Jak se obětovat jak o budete patřit nýbrž je to člověk do toho o do volají nebo jak je to po smrti to jsem vůbec nepatří nebo co stane s tím nebo stavem jsem o to se mu protože patřit nestarejte své neb náš vezdejší dej z tam v své být svítí tak nemusí kteří přítomnou okamžiku pokuste posvětit přítomný okamžik všechno osy jak pro posvěcení přítomen okamžik se to. Čím nebo oni za osmi posvěcen tou vůlí vrátit se do domu. K tomu musíte přesně rozlišovat o to se na to potřebuje ten je a co nepotřebě devět. Za toho bych na věci které jsou nepotřebné tak se zbavuje be tak pokud je do svoji pravost těla ost to nemá mít nikde místo letem. My si že na s tak jak to jež je takové poslední varování těleso v těle při do to s tím jej k vám poskytnout protože z ano. Protože místo pro věří že člověk za tím chci říct přesto poznání prověří sil člověka o čem ano ano si vám on to neni dost s teče to co by ta řekl tak to se mu v tom viděli ve pak to je ještě rozvedu. Co od detailně ještě proberu ano. Tak proč tak řekla by si že jsem nad první stránku cesty poznání klade důraz při první z za čekal ve s a to byste proč jsem do odlivu pro tak jej jinak než obyčejný věřící. Aby se při proč se modlitby bere nedbale na to aby si s v kdy prošlo vady. Větší z ku po že my nemůžeme na žádné cestě se ne jaké koly potírá tak ta od onou proč se ježíšem kristem že od tak jako my příkaz lásku. A vim be o si jenom poznává. Tak si musím vědomi že vlastně nechci zase ježíše krista mu si v mi v také stop první co chtěl to je tak ve při bude za bez čeho to nejde v musím také tvou lásku. Je to řek bych šelem požadavek velice náročný protože jem si člověk říká když tu lásku nemám byli seberu. To ještě myslit ve neřekli si nemohu byt co z prstu z nás ten dal ale to jsou na velkém omylu když budovou když budu poctivě o ni prosit. Tak se vyskytnou při situace životě tak na a vé. Že budu potřebovat pro si třebas o zdraví rozumíte nebo o život svého nejbližšího bližního rozumíte mně dobře a přesto tam přednost této ráz. Tak velice rychle se dostanu na cestu pozná protože jsem byl poslušen prvního příkad. musím být postup je v měla světsky poslušen příkazů ježíšových tak jak on je za děl. Teď ten nejprve království boží a to se nedá hledat. Jinak než když je mu mám nějaký po měla. Prosim by oněm ještě nemáte představu tak se musíte vyprostit po měla. A buďte bez pro že v tomto nebudete nikdy odmítnuti v ježíš když řekl že z nebes jak to jedno z maličkých těchto nevejdete do království božího jako jeden jako jedno z maličkých ti co tím chtěl říci. Že my na této cestě nesmíme očekávat osvícení takového druhu že podle rozumět ve před těžkým doby s kým problému který jsou zbytečné pro vás nemusíme jim rozumět nýbrž že bude bez znát cestu do míry jak jste ochotni o slovo poté cesty. vám řeknu no to je to to to je ta prostota. Ten mám jez jako tak jestli se neptal jak se to můžeš pád aby se stal městem. Baláma jela věděla že jsem nedoví jak se to může stát aby ses na děly ježíš kristus vtělený bůh když že my v mu nepoznává na to rezignovala tady jez řečeno že musím člově zůstat prost dát čem jehož čí o v je s v a v ono ve bych takovou vše obsahující mou mu to dost. On do pará a rozumovou rozumově s on toho rozumově ne. Nýbrž že musí jít o usnadnění cesty o od tažení při z tupou do království božího o nic jiného. Dítěti když řeknete kdy tam atd tam a ona na vás důvěru. Tak nepotřebuje je proč tam být protože máme pád bůh věru tak vámi be bez který člověk ne. Téhož se stát proč je tam posila a když to nebi tak se hle když tam dopátrat toho proč tam v ten musí je v bez be na ale jestli kam on je o cestě pro věřící atd temně schopen. Tohoto z toho přístupu k věci když se člověk nevěřící. Jestli ne ke všemu tak je mi tady pro že věří sílu vlastně věří na ale jako o tom proč je tomu na rozumí a nevadí mu že mu to rosu před tomu rozum ano či denně do výší tomu dětskému prostému přístupu než člověk nevěřící bez zatím mluvilo o cestě věřícího prosimvás ve ti te aby je toho to bylo něco jiného se např. Že z teď jsem z za ode za by to vysvětlit protože se tím od poli známa ale protože se mi podaří to slovně vyjádřit v tam od dost která přichází od boha to je jeho druhou než moudrost kterou mají lidé ježíši co jsem modlí děkuji oči že si dnes svěřiti tyto věci moudrým tohoto světa nýbrž prostým a tak dále v tom smyslu se modlí těch kuje bohu tak jestli je to. Toho že tato moudrost světská kterou my známe nebát dosah ani moc otevřít než v člověku nějakým klíčem království nebeské. Nýbrž jedinou moc ho předem no z z tam ho v jaká je to moudrost těch prostých lidí. to ukaž tou na cestě meditativní neboť to co je tady na zač protože tam že to tak když jsem tedy tu je to proč od těchto věz například přečte jsi něco co ještě mně rozjímání a be tak to je přečteného o tom o on v a tak to rostlinný mání musí mít dycky tu to koncovku že jde dech nějakému přece se v jestliže rozjímá. Nevede předsevzetí tak je to od boha a ba a to protože rozvádět ale nevede k žádnému poznání kdežto jestliže rozjímali vede k nějakému předsevzetí a pokud možno vždycky ke stejné ne po každý jinému. A to ko kon tou tím duchovně oral su. Tak s tímto rozhodnutím opakuje nebo které s tím je pořád stejné se dostaví tak je ta pravá moudrost tam moudrost spočívá přes díle uskutečnit to rozhodný č. To jediná moudrost než u o tom mluvit v moudrost umět to uskuteční že někdo do to u skutečně tak o tom mluvit tak to je celkem vedlejší. Budeš tiší je jestli nese ovoce k moudrosti tam poznáte jesiže opravdu mohu to. To oni o moudrost je tohoto světa když jsem moc tedy tak že on ve řešit neví nejlepším nejtěžším při bez matematiky nebo z fyziky nebo jež všeho tak je o to za moudrého člověka ale to mně jde o to že království boží. Šlo tak tam moudrost pamět otevírá království boží protože mně dál pád sílu k tomu otevření. Ta nemá konkrétní podobu úrovně chce která se řešit nýbrž tam podobu oprávnění tohle vstupu ano. To je ta moudrost před kterou ne od nezavírá ježíš kristus nýbrž v moudrost atd prosta že ani nemůžete slovně kdesi dávat. Ča příklad když se tam po ta byla z správně provedena rozjímavá modlitba. O kde byste opravdové předsevzetí že v a věci se polepšit když se do potřeba z boha věku do zeptat proč on s tím co jsem tady říkal před tím. Době po čem je to se tím více miloval boha ve než dosud. Tady jsem to opakoval je ta trvali na tom šesté více od boha vás upozorňuju že byste tomu nejenom získali sílu která chce. Ale že byste získali i příležitost k tomu aby se stejným tak učili a z vnějšku přicházející sytost. Kdy dostal dostaví se ve vašem do život je okolnostmi které vás učili této lásce abyste mohli ukázat že o milujete abyste on musí st jak jsem dneska boha miloval on be mělo své síly to byla moudrost jiná bere do toto nikdy bývalém nebyl schopen kdybych be dal nedostal tomu od boha moc. Jestliže toto o tom tovární provede která si bude upřímné. Si to nepř již je to sobě na kabát je sis se sám před sebou nebudete pobyt nebo být z toho uspokojení že to tak vše tak do do další kroky na cestě poznání jinak ne od tam skončí dělo kdo to sbalit ano. Je to byste rozumět když to co jsem nevysvětlil jak pozná též že osvícení které se vám dostalo v není nějakou sugesci není nýbrž že pochází od boha jaké vlastně povahy a. Jak se k němu potom víte poslušnost ano tak jenom tuhletu je. Tak šel asi takhle jestliže třeba s v v v k jak se to pak ku. Prosím od toho abych více miloval boha než jsem. A než cokoliv jiného. Proto žes si osobě myslím na to mám právo si o sobě myslet sebe hodnotit hodna čím sebe tedy lépe řečeno tak hle. sises to jim od toho tebe pozná bože ale to chci pro člověka který sebe rád především a ten toho není hoden proto že miluje sebe ale nebyl věd. Proto toho abych tebe více miloval a tím se stal hoden tvé ráz. A to jeho poznání vím že za jiných okolností to není možné tak osy se tu potom takovou povahu že když nějak co co mně pod a to umenšuje sebe váš ku v tak je to osvícení správné. Co to je co to konkrétně se to umenšuje mojí sebelásku třeba s jsem při z něčeho měly takovou radost. Že jsem sví celou přivlastnit. A teď že mám takovou radost že je s sil novou něco dobrého pro někoho provedu. Ano s tím rozdílem kdy se vám. Tím že pro někoho z tak bez ti něco provedu tak tu dostat do mám upřímně pro někoho něco provedu be pro svého nepřítele. Abych s to z odstranil sebelásku ano jesi tomu tam si vás to k tomu aby se ze sebe vycházeli přitom osvícení tak je to osvícení pravé bez si a to vás k tomu abyste se k sobě tak cely tak je to nepravé osvícení sama sebe klame. To nesmím tento učil v tom mít toto rozlišení musíte být je to s tak vona znaku ještě víc budu říkat že to z to detailně všechno rozebrat zatím u to možná stačí takhle. Ale v každém případě prát tam milost od boha a to je láska vodního příklad části v s v tom v tom a ku nebo v. Ta v podobě že vás zbavuje sebelásky že bát sebelásky nezbavuje tak není to pravé osvícení jestliže říká kte pane bože pocit sílu to dělá z ku v to co víte a při v tom. To nikam nevede než č že ses za sebe no to mu s. Symbolicky do své komůrky na tam si to prožíváte tak ste vedle. Ale jsou sami dopadne jako jsem ho to dost to mám neosvícení že on se je je kolik let desítky nesnažil o poznání boha a pak když ho začal poznávat pod tím strom ten bod bude o tak první co udělal že odešel od sebe k lidem pak ty věci začal ta co o prvně zapomněl na sebe nebo když to osy se. Není třebas daleko již o zu mým nastalo když pro stalo u mně v koncentráku. Jsem najednou přestal pociťovat bolest v utrpení a viděl jsem bolest druhých. Toto je pod jakkoliv tady se tam ve ruku pro bodů od tomu jsem začal vidět trpícího člověka jako bych to byl já. Kam koly jsem se podíval tak to jsem byl a ten přítel došel to jsem byl a se nemohu byl jako k člověku kterého dobře znám přes op překvapil tím se znám dokonale o život protože jsem toto dělá osvícení opravdu osvěcuje to rozšiřuje vědomí to není láska mon ale o kterou jsem pro co to. Láska boží je li si při vlastním pak je po ní. si to jak tomu do člověk obava ale kde z vlastní s jakými když toto osvícení z tohoto daru o z víc v z mohou tu řím st o tom okamžiku před o prvně jsem v životě poznal že tady miluje bůh a ne ale nemohl jsem si říct že to moje láska protože to láska boží je proto lepší o to o první pořád osvícení na cestě lásky. Tím pak do že žádné nebylo takle matka. Tak my třem ve mně takovéto znaky si to osvícení láskou na cestě poznání jsem o jsem dával při. Takže poznával věci které jsem se tím vůbec nepoznával. se kde mám k tomu či při který ježíš kovy poradit ne. Se ještě vůbec nevěděl. Nejsem tedy de jak proč to by či lásku bohu než v sobě to co v tom příkladu odstrašit čím to je to u k ho. Tak nakonec od devíti letech v tak v ale u vším ne modlitby s při též pak jsem se měl ne nikdy ten se to nebudeme se to v lásku bohu když jež co dělat tak dále. Jsem se přesvědčil. Že nevolil pohlaví se sebe na to že to musel potřel dostat do takové situace životní s. Tak je to mohlo bez ukázat zrovna koni dnes to vůbec měl dověděl a vše šlo o to s to se do be jsem mám brát v ne a ten jsem o karmě život je prosilo boha. Aby uchránil naživu v z se si to. Jak jsem bez. potom od zasetém milovat ne je to s tím si prvé takže budeš se milovat jenom než snažím ba od vzal. Tes uvědomil že ho nemám rád a tak jsem se tak jsem se stal ničím sv. Tak co jsem devět let klamal našem be dost upřímně prosil o lásku k tobě protože někdo asi upřímně prosil tak tomuto nemuselo dojít a moh jsem těmi o pro vrátek se před čili je těla nemá. Toto jsem si to tak to takle u se měl o to dodnes za pak a chtěl zabít ne zabije. A šli na nestav ruku aby do to byl do zabil bůh neví svým bůh zabití lidské které se a to nemá mít z to tam v tom život. To musí pospas největší osvícení jaké co jsem v životě mít dosáhl než že jsem jsem miloval více z boha že si že to je pravda a odpadla tato láska tedy. A tím měla právo se ben vědom objevit láska boží v byla tam pro najednou bez sela do tam pro ním v to v předtím se neobjevila protože tam místo pro nebylo ne že by byl pán bůh ve které v atd větší lásku k němu. To jsem tam uprázdní pro boha z om pořád někde v odkud čekal tam místo pro mění a nebylo tam místo takové které tam bylo pro krista a teprve když jsem vzdal svůj život ne tak tam ta láska měla přístup. Tak to je dost taková marnotratník charakteristika toho osvícení ne na cestě poznání. Tady jednomu z vás vadí že láska která se vejde vše je k a to oni i tak jak s jako se chtěl který teďka byla řeč nebyla by je. A bych řekl z symbolicky pavouk v pláč je za tim že si to do udělat. Ale jez je ten vše se před tím prokázal be toho že chtěl miloval boha jako člověk tak po služ ním a to jsem byl a takový. Tak to jinak udělat nebo kdybych bez se ukázal jako poslušný člověk tak tomu to nemuselo dostat neboť ježíš kristus řekl kdo miluje kdo poslu ano mít příkad. A se o ten milovat ale poslušný jsem nechtěl být chápete ní. A nadto jsem za po a proto musel vejít těmto dramatickým kom kde byl jsi uvedl o na že taky s tím souvisí postu tato rovnováha v. V jak ta ših je pod to jsem přitom na tom byla v tom proč to to se ode abyste většina k bohu bez k bohu. K bez toho nevěděl jsem že tak vás tak to k bohu. Je vede z koho o ni jiný ni tak od jeho lásku člověku že to musí být uměle touze po lásek bohu rozumíte tak to je uměle tomu uvolnění mi to já. Tak ta láska boží nemůže člověku působí je dycky nebezpečí že to co se dostaví ve mně jako dojem že to láska k bohu nebude nic pravého nýbrž to bude učit ji druh tu velice zakuklené sebelásky pro nějaký prospěch není to nebo uspokojení plně to poskytuje. Ale teprve taková láska kde bůh mluvě tisíckráte nic než měla o a o svou lásku před o fa pravá láska k bohu. Ta láska bohu je oživí láska k člověku. Kole a takže nemohou o po pochvy ode oddělovala stát že on miluje takže se mu dal jenom právo aby miloval nic víc je tomu dát právo aby miloval země tím vznikala o moje stavbou není tedy mol je to láska boží. A je tady zabezpečena že si nebudu při vlas o potu be a tu kterou si přivlastníte nemá tak je s tím máte vím totiž že máte víc správcem telat a mění mají tak. Syn si poté zkušenost sis co se dal se do tábora že není že většího poznání než poznání že bůh na s. Takže jsem měl nadevše a že nikdy to pro vás ne do. A později možná se dostaví ještě jiné poznání. Že on ex když tu je a že. Protože on existuje tak jak si s s s s mu kdy on neví z to se před tím jsme existoval. On bez tak jež dostaví poznání a ten si to co jste mně cenné tohle tom že protože on po z a tak jsem odvozeně schopen také cokoliv poznávat i třebas se na ten svět kde být jeho poznávání tohoto světa tak bych tento že nepoznal uvažujte takhle on s tak na žáka. poznává za je po za maten to si let jednal on nepoznáváme. Ale on si mám nevědomým čili od. Je poznávající jediným poznávající se nedo odvozeným. O jeho poslání. To jsou o spát jedovaté pozván a a a tady jsem proč mu o tom co jsou z čeho. Co je ve se ve dohady to se potom ty si jste věřící nebo nevěřící víte že svět je odvalit tří od atd to není rozhodující toho kdo plní články víry o ale přesto od ale byl svět před či tak je to nebudu to říkat je to všechno špatně ale je to všechno o mávání. Podle nad víry nepoznáte je říci od do poznáte od věci. Důležité je vědět v to jsi byl před od protože člověk je každou chvíli jiný. A je věřícím v chvíli když se řídí nějakým systémem který věří na tu kdy ježíš nebo přestal sví. A podle něho jedná to je věřící člověk když a co je nějaký systém který z mu z dostačuje k tomu aby podle obou řídí celý takže věřící například tato když nejedná podle své je li se bude něco o na tak v tu chvíli je nevěřící jestliže se podle zachovává je zase věřící. Čili vůbec jsem nedopadne ten z od jak chcete kdybyste ještě jste li nebude jste věřící kde sval kdy tyto epoše tak i škola správně svatý pavel a hlavně svatý jan že víra která není živá to znamená která se neuskutečňuje skutky není jak to je víra tat ta jako by nebyla. Čili když jsem říkal že toto jsem šel říkaje pro věřící tak se měl za za to že tomu rozumíte stát protože to od ty si svou ku od se křesťanskou no pokouší ji ve svém životě a není co přeříkávat dal znát články je li jednou volil je tak dále to ne zda věří či který vůbec nemají pán lu. Bylo křesťanství o bohu a věří nějakému sys ten ho a podle něho se sví. To je věřící člověk a pro toho se hodí cesta věřícího. Ale člověk který není vyhraněný který se není schopen stále něčím řídit. A jakou rodiny životní. To je nevěřící člověk nebo stát pali si člověk nebo ji měl říct jak kole říci jak chcete. Takže když dneska budu li do pekla stane neříkejte si se cítím třebas nevěřit. se s tím si říci protože všechno špatné hodnocení. Protože jestliže jednat jak se například mezi vámi neví tím nevěří sil člověka vůbec.. Není to vědomě do hodné assisi říkáte jevů co věřit na boha to není to není. To podstatu levé že. Po celý jež si podle čem od své ti te například kde jíme k tomu. Dítě se řídí podle svých li zatím věří je to věřící je rodiče. Protože mi to se se s kůži ten pojem víry jako přestal věřící tak přestal z kou pravou u ku to etiku volal co všecko věřící tak prosím. Tak je to od ne ale my dneska těžko evropě jedeme křest je li dnes tři žen na jedno kopyto jiný se s tělem přitom pro by myšlenek které tady brát západním světě ani katolík který je ortodoxní není stejný svým proto dost li to že a když se musíte dovede se střetávají i v se o to chci pže tak líto vnitřně pojímání. F. To nerozhoduje o tom že z vědy víme kde věřící jedním více věřící do o tom svém de neprozrazuje. Nýbrž podívejme se kdy skal jestli plní to čemu věří a pak je to věřící z to neplní by si říká přitom že věříte věcí není nebo v tu chvíli věřící není tak že když někdo co chvíli přestupuje při příkazy víry a od ji si je s povím ti cestou do vyzpovídat. A kde ta ve zaselo od jeden za sela pořád vody který ji tak to není věřící člověk. Je to zavazuje závad jez síla která vás vedle si toto svědomím není tak to není jak. To naše domněnka tak čistě formální záležitost jsem to přijal správné jsem věřící jak. Protože zase pravé kdy se ti odejdi je to řekne svatý jan ve své když to co tam je no. A teď byla taky budu dneska budu vět svět toto jasné je. Je tak to my jsme to za to to dobra na vědomí že nestojíme rostlinné úrovni teta dali řečí. Jsem to nedokázal žena bylo to pro vás velikým od a ten kdybychom měli na stejné úrovni se to od. To byla na život co barvy tiší že byste pořad který. Že ke všemu máme osob v postoje a podle toho o to ne na měníme se to tam jo. A myslím že právě umělec třebas nebo stech nebo je že jsou takoví tam je jsem kdo dostal do ruky rad z podle si zajel na s někým také umělcem spisovatel. Zase jsem jakým způsobem k prosto si spolu byli to nebyla vůbec pravé či ještě. Oni byli správní přešli nebo to by se byl byl když kdy ze říkal tak co to od kdy je která byl obyčejný člověk to teď kterou li u mysl tělo či ještě jdou když psal na od naučit jo kdysi do vyslal věky tak. Když si včel s povede co dělat správně tak to třebas to je dělat ale není to zažité. Není li to začněte pak není kdo to vlastní tak pak se to musí podal když se stal se na mne to nedokáže protože jak les ztratí tuto se jako pro vodu tak spadlé se z úrovně víry někam jinam jestliže dneska chci mluvit pro nevěřící nebo cestu poznání prověří sví. Tak mluvím k lidem kteří jsou toho času nevěřící to znamená kteří si myslí že nevěří boha ne nestranně do nestranně nedělají nic z co vím tuto je jdou za z stalo co zastoupilo co vím na radil jenom ke slovu protože bez vědy člověk nebyl. Že ty činu ti tak je ve se zbaví vědy o atd jak si jak vědou i v dobru nějakou pověrou něčím takovým zkrátka třebas v ateisty ne do věří jeho i se si tohoto světa nic víc. A říká si více potřebovala o nepotřebuje to se s to říkaly a že se do toho bez toho obejdou tak to není člověk nevěřící nýbrž to je prostě mat měl s to mělo u věří máteli o tu a to je to viděli tak to budu mluvit pro nevěřící s tím podruhé je li protože. Je jedinečnost protože to od kdy do od nese na tomto základu ti jak je nebude dále to.