Karel Makoň: 82-17 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Protože to pojetí, které jsem tady navrhoval aby do od v něm šel ještě dál ale začal být příliš nové nezvyklé nechci být sil nakl novými nebo jsem na to musí se obě domněle dělat z srozumitelná proto jsem zdál mám tohoto pojetí do tu to co je přednášku a budu po že nevěřím si ho toho kdo o sobě proč u je že nevěří v boha. A že věří jenom existenci tohoto světa to je pro nás pro tuto přednášku kterou povedlo. Základem takle jim pojmem ano rozumíme svým pak po musím se schod znamená. Budete do se mi si tím o berou om noho možností výklad vých takový devadesát pro jsem to z s tím že se o ten o to stačí těch deset procent pod zem lidsko v ní. A když toto budete chtít to nějak praze lest tak jsem o přes den pohlédnu pod těch devadesáti to jsem se z ostatních a na ukázal výhodu toho pojetí které jsem napřed navrhoval jenom proto. Protože jem. Příhodné je to vidím v tom smyslu to jsem před tím navrhoval že opravdu. Jestliže člověk považuje buď za věřícího nebo na ve říci jo tak v v žádném případě. Ne nepoznává správně. Protože od od platit s sebe podle svého názor jako věřícího nebo je si to není možné. Jenom z proto že ví. při mám něco zas správné nebo nepřijímám za správné přijímá existenci ducha do správným za správnou nebo ne to není rozhodující podle mého názoru to jsou visí je jaký v chvíli jsem jak dokážu. Své myšlení uplatňovat svůj systém myšlenkový plat. No ale od toho vstupuju atd upozorňoval jsem na to přece tomuto způsobu myšlení budete muset obrátit. Protože jestliže budete považovat za člověka na určité úrovni na příklad viděli že jsem třebas věřící od na určité úrovni neviděli že jste nevěřící tak vždycky si budete při lid a budete mít špatné východisko pro to ostatní a to způsobuje že se v sobě vůbec nevyzná. Že že to budete podléhat klamu že jste takoví jak se se o tak s věnoval to vůbec není to jak jsem říkal jsem s tak zvaného věřícího aby to kněz udělal přes jedno odpoledne nevěřící. Protože nebyl v jestli ti tak jak jsem to myslel a nebyl potom také nevěříte jak to potom on o sobě myslet ze jsou passim přišel ke mně byl lidem ráno říkal mně ty se mělo dal nevěřícího a budu knězem prosím prosím to při tom že mám za sebou tři roky do je to mně nemůžeš říci udělat od oni víru v. Tak co mně o víru zaselo od nevrátilo a říkal be přes oknem jsem ose věřící jo co to je takový ale všichni. Že on se neměl od moč was opřít o žádné poznání tu možnost neměl. A proto o z silo ba a i kdyby se člověk mohl opřít o nějaké pozná když není poslušen tak také není pořád z který v chvíli kdy poslouchal to co poznává se jeví jako věřící v ten systém který znal ano a v ale jestliže neposlouchá to co. Poznává to možné udělat ne. Tak z vjemy jako nevěřící v to co sám prohlašuje on to prošel sám pro ve věří proto cí. Správně svět tak tohleto všecko nech tam nestrannou. A budeme dneska mluvit nebo aspoň zpočátku mluvit o člověku který tak zvaně nevěří podle věčné definice žen říká o sobě tvrdí o sobě že nevěří boha. to tyto věci o byl jednou v tom že tam ten by jsem říkal lidé krisi myslí že je věčný. Že se tolik neliší od víte říci o sobě myslí že mně z tohoto všichni stejně pokud ani ti ani by vzít em jedni ani s s toho ne ale vy. Že jdu ku nebo kde si produkují bý. Nějaké zavazující poznání víra totiž. Provokuje pravá víra živá zavazující poznání. Ten kdo opravdu v jeslí bez se cítí být zavázán svou vírou. A jemu zatěžko proti tomuto závazků postupovat. On cítí nutnost vnitřní cesta řídit podle toho co jak sví. Jestliže tuto nutnost necítí si že jsou v jednom žádat prohlášení třeba systematicky ká. Ale on se o toho neřídí tak to není prosimvás víra jež teta tak je. Tak na tedy mu tím o člověku který nevěří boha v tom větev z z jak ten může nastoupit cestu poznání může nastoupit cestu poznání dokonce s naším způsobem než člověk věřící daleko snazším jsem se dal do srovnávat jak snadnou cestu protože on si poctivě pro sebe postil nic šlo o to mi jinak. Upřímně řekne že nevěří boha v tak podle to o jedna doufejme stavy jeho tedy tu je vůbec. Něco co mu co je věřícími je víra on si žije po svém. A teď se musíme podívat jak si žije po z ne jaká je úroveň toho jeho života po svém bez vazby na jakoukoli pak ruku víry v křesťanství mohu ven a jestliže zjistíme že v jeho životě je. Takovým vedoucím prvkem v povahovým v tato li se s tak je to člověk který bude mít velice s snadnou cestu duchovní ku před i s je to člověk malicherný z dejme jsem u on ne tak od sví ne ale není možné aby se dostal. Po cestě poznání někam dál on zakopávat no o ho malicherné myšlení a kdy řekl že nejtěžší život je život malicherný není většího utrpení pro člověka než být malicherný v z pomalá dal vodou dal. Že po vidět věci příliš zblízka do mět od nich odstoupit. Aby vědět tak velké sto data také o ale to maličkost. Domem zasadit do ostatního řádu hodnot to právě zažívám příliš se vám stáhnout o mentální situací a zapomenou. Že to jenom určitý dosah v tom celkovém rámci. Že se odejmi proti rámci když se všímám jednoho proč wu u vím z toho rámce příliš takže se za ním pozastavuje o zapomínám na láme. Ztratí o to nad ale ten člověk každou chvíli mistra ztrácí forma a takový člověk opravdu těžkou pozici ti na které stránce když se poznávat cokoliv na světě jenom ne ti duchovní ale i moc ne v čili aby zase řekl ve zkratce podle vše krista. Osvědčuje šli se palem to znamená s poznává jež třebas tohoto světa ve správném hodnocení tohoto světa nikoliv malicherné ten nýbrž vše vším pojetí. v naději že se osvědčí v vyvedla čili první tím základem člověka nevěřícího na cestě poznání by mělo být aby tento svět. Považoval za rámec do kterého musí být oddán lidsky v obou cest tím malým životem. A jestli se k tomuto nedostane. Jisto co chvíli mimo tento větší děláme z kdysi myslí že tak si jednou individualitou že může ve všem odporovat nebo když se mu to hodí oponovat když si myslí že není závislý ani v tom že svobodný když nevěří dělal co všecko tak s tím člověkem nehne te a ten na cestě poznání jakéhokoli druhu. Nemá nejmenší šanci. Lidé kteří poznávají oboru vědy nebo techniky nebo kdekoliv oboru umění něco. Kol obou náboženské to jsou všichni jde důsledný kteří o pro zastávají určitý systém když se ptali třeba michelangelo jak mohl takovou skvělou věc jako je tak sic lidská kaple provést mu říkal to je. Se vám tady ve se složitého to taky trvalo ale to jsou tisíce maličkostí jejichž spojit to jsem viděl v když jem maličkost zanedbával jsem je tady ten se neděl že. A kdybych zase naopak viděl jenom cele a potřel miloval maličkosti tak ten celek taky neví že to byl mou a pod do stvořil tak velké věci jak tolik toho zastal. On říkal tisíce maličkostí stáda velkou věc v že on si byl vědom toho s pravdu. Takže buňky pro poznání vstupu nemám ten je schopen to tendenci skládat maličké věci v sobě tak aby z toho vyrobil věc podstatnou velkou dostat vnější přesahující rámec těch maličkostí abys věděl že byl vědom toho že pak se skládá velikány z pod to musí jít. Jak je ti po je tu maličkost musí umět jedno z největších umění na s li ti a to je z umět zapomenout na co z za umět si vzpomenout na co se vzpomenout a co se vzpomenout na tu s tím cela. Se zapomenout na to co se do toho vložil jako bych to nebylo žil jako bych to byl neudělal to tam je tímto stavy abych jsem o od vrátit k tomu celku ab svým dalšího podmínka nebo dalšího prost ku do toho celku. Toto skládáním maličkostí čím člověk tam něco jiného než malicherné velkoryse. Oděla velké věci není okolnosti velké věci nebylo neudělá ten se dostane vůbec spěl nějakému vliv vrcholnému poznání od zahrady se v o to to moc tím tu to pro. Ne vůbec ne čili na jedné straně je ten začáteční přístup velice obtížný pro někoho ba nemožný to věc o to straně jestliže je možný pro tyto po ho vlastností člověka se říká v malicherný ale je tady naděje že bude větší než kterýkoliv věřící protože ten pro tu svou víru třeba s neví nic než. Co patří do věk to je tedy ten balík jsem v nic ta toho nevěřícího on opravdu také nevěřící schopen je schopen od od o to o to jak to tady všechno říkat dokonce by vám řekl jest je to pro člověk ba končí v to že se k říkám a když mu napoví jako se stala několika případ tímto způsobem v tom hned řeknu. Tak na všem čemu se co vložit tak on je schopen se tím svítit daleko dokonaleji než člověk věřící když třeba vzal člověka který věří v existenci ježíše krista a. Ba asi přijít st vložit třebas opřelo je protože věří že do od více někam do došla jak se po je to říká dělá to pole to tak se dostane li tíž kupředu než člověk kterému napovědět na po víte tohleto. Vyš pro mít že tak je postaveno to že mluvit to neděje z toho co to vědy když je to všechno co tam je řečeno bibli o kristu všechno skvěle vymyšlen nic z toho se nestalo vůbec to ja nástup než z ale všimni své jak je to skvěle skloubeno a vymyšlen buď tak do. Vezměme si řeknou mu jas takle jednám podle přeložím člověkem. Kterému potřebuju tak tam jo potože tak to tady dělám ovšem dovol lidí získal tyto způsob. Všimněte si říká mu třebas pak a ti která nevyžaduje víru v boha nebo cokoliv nebo karmajogy potom už. Ale tak jak. Ale když věž již nebo nevěří tím oba tak je to jedno dělej určité cviky a dostaneš se do stavů duše v ní. Které kdy vedou z úzkého rámce chápání tohoto svět el tak vám o to své od řeknu tuhletu věc že se ne když se nemluví o duchovním podstatě atd že se nedá zabránit tomu aby čech který postí věděla říci ky se dostal za hranice nynějšího svého rosa ku a on to stádo duševních stavů kterému se pěstují zprostředkují. Jiné pojetí světa ne než jakým tam do a v tom ale to tomu nevěřícímu říkám čím více ale jak je to skvělé visi mysli a jak je tam noho věci vysvětleno které jedním velice předními jak zkus to jsem mnou předtím cítit a toto s tebou u těla potom poznáš že nezáleží na tom když se to stalo. Ale záleží na tom jak je to myšle že tam zkušenost. Obsažena a jistěže jednoho člověka nýbrž z mnoha moc skvělých lidí. O tom jak přemůže o rozšířit vědomí za hranice času a prostoru a to stojí za po pak řekl a. Nějak i ten člověk li se o to takle za řítil musel mít ode samozřejmě. Vysvětlení daleko otroky vší to od ježíše krista než jak je vám poskytují když jež není asi toho druhu protože ras pravou was na víru a uměl se s pořad nemohu že je asi toho že jak jsem kdysi začal swámi třebas do po ženě ve studni. Takové vysvětlení musím dát všeho co tam je na to kol mně ukáže ne tak musím dát tak je podobné li že ten kdo to poznání nemá a ho on by to těžko objevoval. A aby to nemusel těžko jde tak to za něho ve k nu. A on řekne ano toho s to sice vět denně ale mohlo by to tak být to zkusím tato zkusil. Třebas zůstanou to to asi víte od že co jsem řekl tato zkusím považovat se za ženou která pět smyslu a tím vlastně jsem jsem duše vede by to o říkat dojem že novou která aby v když mu a byl je na závislá. Tak těch pěti vyšších za těch pěti smysl a jenom z vody která na pád jedí jiný v i v těch pět mužů v kde je z jedné vody. se vím z jiné vody taje to voda a tak si to vysvětleme ano.. Tak tak tohle pak nese dát vodu od měl pro sebrat ba o z od li nějakého poznání mám. Celé je celý nový zákon ale z tady na všecko ano a to s to byste žasli a vystačit viz sami byste s. To tam v tom ještě je to tam všech páně jak je tomu moudré jak to za dětskou ve ne jak takové maličkosti potřeba setkání s tou ženou jaký to obrovský víc nám jak to na mně jenom jak to oni maličko zanedbatelná jak je pravdu mi ale tělo že tak to maličko se musí dostati do rámce většího a pak na výbavu be lid je hodnoty podobal jsem malinké nemusel mým ko ve kterého může vzrůst veliká rostlina. Tohle toho když že se mu vysvětlí tak jeho že u anděla úžasné pokroky na cestě poznání je li ovšem přirozeným způsobem na dávám přirozeným způsobem na ba v ní. Aby nebyl malicherný nebyl schopen tohoto s ku nebyl věci duchovní jede přes světský takže z malých tak li člověkem od tomhletom na cestě poznání oni jsem malicherným li tento viklat když jsou věřící si že jsou věřící protože ty nikam nedojdou po cestě po za ty musí zvolit jinou cestu než cestu pozná. Nebo přednostně cestu a to nesmí být o musí zvolit jinou v ces nejsi není pro je uzavřena cesta po ale tato cesta je pro mě. Cesta poznání se hodí jenom od když to nevěřící člověk o že ta aspoň jako své. On může mít ten nad o lisý člověk při tím tady na to vás také nesmí z vás. I krisí velkorysý lidé jsou tady dát cit obro vší je chci pomíjejí že jím všechno bází přes spalo jsou v co se mi zdá aby malicherné a. A pak na ten vím no i věci které by neměli tak otce za to je padá. Která je způsobená nedostatkem pozvání nedostatkem hodnocení hodnocení a ne třebas povahou dát z to není možná věda asi tak nesl z s to si musím taky prověřit je svět to tady dát povahou anebo protože vím z právě nepoznává důležitost toho kterého ku když ho všemu připomenu že toto je sice. Malé ale důležitého se proto byl schopen toho držet takovou při ba vím z jeho tady dát z líbí a postavil ho tam kam patří sedm si o sobě že tam to to poznání boha a jeho věcem. Umět proč to např mám tu míru věčného člověka jenom pro toho ta nebo klam je pro toho že jsem před tím boha nevěřil to že říkám měla pro sem jemně ten člověk který boha nevěřím mu že za bohem koneckonců dokonale jít a dokonalému pozná protože mu nestojí. Cestě malicherná víra a především formální jak kde bez věřící jak je znám se u podle pád mám myšlenkou věřím a to mně stačí to mně přešli říká maminka a babička my jsme věří či atd co ty jsi děláš a to co jsem to mám naše viděla nepředpisuje to je prut co z toho bát vnější o poděl se na sebe přestává škol od počínal propadat na le. Ale nechce vší s a o budeš a zahyne než and co škod o všechno měl ve všem měli pravdu o všechno viděli přeci od lidem k ní. Ale vám řeknu že jsem ne jsem prostě poznával co oni nepoznávali a poznával jsem to pro toho že byl mezi tím v čem oni živí a ve tím co začal pozvat pak obrovský komu ta vás který nebyl rušen nějakým věrou učiní kompromisem že. Mně to strhává ho a ten břeh a že jsem nikdy nechtěl z této pozice z tady taky jsem slevil velice o co on na to čas protože jsem si že ňáký titul a že jsem že žiju dokud se to taky poznáváte na tomto citu neumřel hlady jak tedy měl tendenci poznáváte namísto kil na jsem se nějakým smyslu opravit. Ale na obraze se to smyslu že poznání předcházet všemu ostatnímu kromě lásky chopit. Protože jsem poznal jak se vám říkal tato bavil z poznání že postavy samo bez lásky mně neumožňuje se podle toho poznání zařídit a to bylo to pro rozhodující. Poznání sabom nedostal převod proto jsem neměl nikdy dost poslušnosti. Pro nedostatek lásky a proto jsem prosil o větší míry o lásky ale byl schopen poslušnost abych neztratil co bez ty jsem to přál abych neztratil v tom tu míru toho poznání. Jsem by pozoroval že činným pro poslouchám v tím se víc toho poznání ztrácí. No tak víte on v tom bylo taky sobectví víte pěkný či to bavit počítal s. A toto vypočítavostí museli ježíš kristus u všech svých učedníků počítat taky s tím oč. A přestali být počítat být teprve po seslání ducha svatého dříve ne. Tedy svatý jan v v ale všichni ostatní vyjde nepřestali být sobečtí a pomocí sobectví se dostávali nahoru. Dokud nepoznali ducha svatého tedy ho odnaučil sobectví odnaučil je tak radikální způsobem že jim to musel někdo z duchovních ve říkám v o to byl ježíš kristus vymlouvat aby se přitom zabili časně tady měl nějaký úkol. F. Kdybych totiž co bát těl dneska učit cestě pro nevěřící a chtěl bych abyste dobře pochopili ten stav mu co odnaučit to není z těžkého ale musel bych to udělat protože jak jsem to nechápali.. Například dejme tohoto na to bude neškodné co na všechno by to dost dosti vás jak se zbavím míry například že tady existuje. To je pro faktem. Hlediska poznalého člověka který poznává něco za touto skočím kterou vidíme. Je to víra miska poznalého člověka je to je to pouhá víra a jak bude vše zase poznávat existenci jako takovou přestává věřit. Říká že toto iluze představě lituje tu skutečnost. A no a když přestane věřit to tu skutečnost kde nějakou o ho. To je to považuju za mne i šla vší ztráta u indického učení protože zbavuje čekat člověka opory v tom. To ten člověk vnímá jako skutečnost a z ta si tam mu to je ilusi. Jesi by to bylo pak je tak toto nemůže opřít o iluzi se nemohu opřít když se mi to podařilo vám do odešel může toto je iluze tak nemůžete odtud odstartovat. tam také tak nemůže odstartovat iluzorní základní ba to musím být v pak ten. To platí na ku o každé přes jak to šlo vesmírová nebo do věčnosti jedno který to počít takže cestě pomyslet ta nebo s petrem. Tak musí víte dál na aby se člověk mohl vypadnout. A proto vás nebudu učit ani a dále je pozornosti této moci abu se to o kdes pak je proti bude ti i dozoru masti máje viz tomuto termínu indické filozofii. Prosím. Jak bych v ó tedy začal takovou cestu vykládat. Podle ježíše krista u toho na něco v první o co před do že to třeba to je myšleno v a že to ale vy pane sledovat z kdy jsou v tom bez velení který se podle o tak je to tady na tomto světě ne někde jinde a teprve potom se především jež se dál ši li vědomí pomocí toho ani co je toto dosavadního mého poznání tak po sto pak ko s tak. Jemu panna není z předvídat budeme se dívat jenom odlet na a vodu který máme v ruce a to je nový zákon nebo dokonce starý zákon ten potom po do todo snažit bez ohledu na to že bychom věřím boha nějak co je to na tomto světě ne ve světě nějakým božím pomyslným někde mimo tak předpokládejme že je to byla vymyšlena takhle na musíme toto kola že potom mi šlo tak to z. Ježíš kristus přišel na svět pro toho že nechtěl es spasit člověka či kam se. Čili nepřišel na svět kvůli sobě nýbrž z lásky klidem se do vody to spát váže jen ve co to s pak se do toho nám zatím nic není on přišel na jsi je v kudy někomu jinému než kvůli sobě. Ty člověče jsi kam mu. Si občas myslí že si tady kvůli sobě aby víš když si mysíš že si tady budeš sobě tak pará již na své okolí am o kolik je to stal jen o díváte z op zen ale ne bych tam již ním protože to neni správné není to on normální ty mu čili byla přeci obec na společnost ve které žiješ na prostředí bez doby si nemoh existovat a to prostředí není jenom pár o. Věnovat svůj národ ta pak o zem jako pole ale tato za do bez jedna mi na všem o jsi závislý něco menšími těla tak bez na to na tom co je blízké ale jsi závislý ber na vědomí tuto závislost na každém kroku svého života. A pak se zašli podle toho podle tohoto základního poznání které ti není dále. Že také vím musíš dělat pro někoho jiného než sebe. Společnost lidská pořád vychovává k tomu aby si pro pracovat. chceš nebo nechceš jak neviděla rostly klepalo než ne o ještě opustí postavy že v tobě závady protože podnět řešit udělat ale jedna pořádku takto být o ti dává nebo že nepoznáváš správně věd. Takže poznáváš při správně správně věci budeš žít tak že čím dál tím víc bude žít pro jiné vědomě as správně pro bude žít myslím potom ho ono v aby si byl prospěšný tak to chápeš jako jako prospěšnost to je osobní dal si z je cesta poznání spočívá v tom. Žije podstatná část jeho života bude službou ostatním lidem. Prosím je ono je to v těm povalen tak že ty musíš odtud proč to dělat ex nebo. Č když je se si něco vydělat ale musí za hranicemi svého povolání pokračovat v tom v z ty tu na této cestě se totiž chce jednota počíná v č. Čili když kdežto zaměstnáni že to nic nekyne z toho tak zase jednají pro svou manželku pro své bytí pak do jsou bujet pán možnost pro nikoho něco dělal než nejsi někam váhal neslo předat proč ve vší oko něco do tím do kterého se zatím s neni a kdybys do kost litoval své síly takže vizi nezbylo vůbec nic. Naše soud či již síly stačí když jedinci jedinému třebas budeš něco dělat a bude to v pořádku děláš pokrok na cestě poznání jaký pokrok udělat uděláš v první řadě pokrok ten že bude se sebou víc s pokojem než jsi byl před ti když je to jenom pro sebe a no a. To jenom toto poznání z toho vyplyne. Ne z toho kdy ne proč ti že není tvého vědomí v jakém smyslu že si začneš být také pro pokud s tím druhým pro kte o z něco udělat. Že ještě sebe a to je první krok k poznání. Na celé této čistě kdežto sledovala dokonce kdybys to za vstup což putovat tady si zjistil. Již kristus radí aby člověk vyšel ze sebe aby sám sebe zapřel že toho strašně asketicky dělat tak nějak ale ono to je takhle přirozené jak ti to tady vykládám tím že se sebezapírat tímto způsobem jak to je vláda mám že totiž děláš pro někoho něco co je správné co nebylo z pravdy by si dělal bez ohledu na sebe začlo to protože to správné tak o to s to udělat. Pak se dostane dost jeho život tam bez kterého se začal s obejít až. A budeš nešťasten když nebude most když nebudeš postní prospěšný jiným lidem. To je velice dobrý krok na cestě neboť jsi poznal že nejsi oděnou bytosti od od s. Č kristus když říkal cokoli s to je služba si jistě či protože od se ne ti by odjel do bytosti od těch ostatních ty začneš tak je pociťovat svou částí celku své uznáváš veliké plus. Pro každého člověk takový člověk je pak tím člověk společnost dělám z počet do právem váží. A č je to bude vlastní tento způsob jednání se začne být svým v těle tak se dostaneš dalším kroku počkám jsi s ním tento vede se z tu o tak to asi půl oku za kroku bez tohoto způsoby jednání nebude moct být. Nebude moci jednat jinak než jak co mu o mně o říká měl říká je to výborné. Máš jaký další krok vše je odnese tak ještě v i o větší kroky.. Jak je to jsou kroky teď začne být z je ale rozbít takže při ča další dosti pak se podíváme zase doby bylo. Teď budeš chtít od společností jen toho co býti umožněno v ten se s cvičí ale ne to co by sis přál pro své blaho jak tomu rozumět no dříve když přišel do práce tak sich těl. Za to něco dostat když si je málo placen tak si to dělal z nechutí řekla svým dostávají či hlasy podnikat tak dále ale všimni si že se naučil po práci dělat pro jiného bez této odměny by to naplňovalo větší prostí než tak odměna plnější ta kterou s tam získal to ale ten začátek dalšího kroku. Že jsou jiné odměny než co za co jinak vypadají v že to neni jenom vše. Ten život když tobě tak tím je vím to je to otázka vzájemnosti. Nýbrž že to otázka rozdávání když těl pamatuješ či na šel jak je bohat ky že i když silou dbala šli kterých čím se víc bere z mi tam být přidáno si tam pořád totiž i když se z toho pořádal je není to není z toho konce v pro veliká moudrost že cokoliv jsem neužívá. To tak to není to se s ničím zkus si ne natahovat hodinky. je nemusíš za dva roky vůbec pata pak protože budeš muset hodina vážili aby je rosy rozvíjí bál. Protože s nimi není bál tak vodní přestanou fungovat v co tam na co od k v. Pro proti hodina řadí o ča světa tak na ty hodinky výše ani nepotřebuje aby se toho nezničil tím že to není používá a tak lid ten o ten cela za nepouští vlastností. Tedy když nepoužívá jako by nebyly oni z se nedají bez o sto chodu takže cokoliv i budu říkat totiž začátku ode špatně ale proto stan neuváděl do chodu jenom z toho důvodu. Jak je to budeš to chodu pak to bude tak snadno či to bude snažší než to předešlé. A tam to co jsi dal špatně nebude protože to klidně může zastavit protože to není to pravé. Ba radíš totiž jedno druhým ty musíš stále na této cestě nahražovat starou kolik toho novou kvalitu nebo z tam ho on typu novou kvalitou i to je zapotřebí k je to opět je zapotřebí totiž kdyby jsi šel na to tím primitivním způsobem že by se snaží dělat z talent větší prostí dobra. Tak to bude pořád relativní záležitost to by ses pracoval to by ses u mučil to by vedlo svým pád ty musíš jednat kvalitní na této cestě se chce dosáhnout lepší kvalit ty je to cesta po oni ty ne cesta k vám ty a je to přestat povalit ty kte do vůbec ještě nepoznává či jsem se ke kvalitám které v pekle objeví šla s a bych. Ti radil jednu věc aby se stal pozor na tom. Jak si ježíš líčí jaké kvalitě či svůj život do jordánu a potom pozor dával o potom od tak tam atakdále tak tam víš do jakých kvalit jiných on se dostává asi živu. A on osobě říká. budu přitom vody tady slovem budu povýšen potáhnu k sobě všechny on říká prodělat určitou koupali taky dní změnu. Tak budu mít větší moc než přední se mně když jsem byl mladíkem. Tak jsem neměl moc takovou jako dospělý člověk se vstoupil do jordánu a tak dále při bez muset stopy byla jaro znamená od na tu koupali kou toho prodělal on se to za povalit tu. To je cítit se je je zajedno i s tím co bez tady ještě vůbec z ani nevidíš ani nevnímat ale když do toho dorosteš na tam ve tak napsat jako toho dorosteš tak budeš schopen jednoho dne přes tím s tak v tak bez svém vědomí. Tady by se snažil tak to musíš jenom věřit ten málo se nikdy nesnaž o víru pro ni konec stránka zůstaň nevěřit čím o začátku dokonce ale nic víc si od tebe nepřeju. Tedy jako přednostně než tohleto zůstaň nevěřící to je zárukou správného experimentu že sice co budeš. Je čeho držet. Ale ne že tomu vědní věříš nýbrž že stačí z jisti jest tedy je tomu tak. Jediný postoj většího člověk ano. Pak je by ho vedl po těch do tvých fází života tam by si zjišťoval on by jsem zjišťoval že v našem životě zkušení skutečnosti a nabyl zkušenosti které předtím neměl pochopitelné a že tím když člověk v sobě nepatří. Tak to čemu patří všemu stává novou skutečností s be mnou jakože on je s takže on nakonec může si s tím běžným jsem do značné míry já. A protože jsem a tak jsem vlastně nemusel o pod pokud si svoji svoje sobectví pase nemusel sobectví je pro ses s tam bral na více bytostí to jsem zase já. Takže be to jsem ani byla přes širší úrovni. Budeš tam o tom z tomu říká někteří svědci tomu říkali dělat pád si o men viz rozšiřování mysli z rozšiřování vědomí atd tak podobně. A toto rozšiřování vědomí za nekonečno be. Jestliže jednoho dne při toho si páni vědomí poznáš to co u tady předvádět existenci svou nesmrtelnou existenci tak potom budeš poznávajícím v pravém slova smyslu ale nezůstal u toho spát nýbrž je zase s pomocí tohoto poznání te tak asi ten celý rozsah toho poučování který mu o dávat pero samo svou konkrétně návrhy nedávám protože bych to musel tak rozpitvávat. Jako se rozpitvat tu ženu u to je s tak bych musel rozpitvat celý život ježíše krista po bych dneska do pod nestačil abych se dostal beztak je od začátku a pozna kdybyste li že bych to takhle předvedl takhle prost tyto ani jako v tom některých pasa provedl svých spisech začínajíc třebas z s cestou vědomí tak v. Jste poznali že se budete o dále že to cesta velice správná a přinášející skutečné výsledky účinek to na ten den k v. My jsme si řekli o cestě lásky že člověk nemůže milovat co jsem duší misse není silo čili novými prostředky nebo jiné prostředky ne o jse čtyři prostředky nebo šli sledoval že ty prostředky tady za to menoval tyto chtěli prostředky který nelze milovat a teď to bude věřit či mu říkám. Tak je poznávat můžeš různými prostředky. Ty ses na protože poznávat smysly rozumem citem a těch prostředků je daleko víc ba ba vší když jim jsi a toto ši že proč se tvým vším poznával jsem to je ta cesta na které se je nabude si říká cesta k bohu aby to od ode ve říkat jenom cesta za rozšířeným vědomím. Ano. A jestliže poznáš nový prostředek kterým poznává a nedošlo moci se proto ani přes smysly ani rozumem aniž citem tak budeš vidět že se z chopil něčeho nového co tu nebyl že jsem něco mít další oblast poznání a prostředků tím kterou si totéž ještě předtím nastoupit a zase je to nebyla ta stavy je nebudeš otázka experimentu který si provedl od kdo s rosy se. Oni je třeba dobře but dávat pozor abys nikdy nastoupila cestu víry aby ses přesvědčoval on do vých v prostředcích poznání čili celá tato cesta a z. E pozváni nebude cestou k která by byla bez kriste to bude přes tak kristova protože když jde o vás z ku. Tak tam jsou zmiňovat jenom prostředky které všechny známe dáme do nebe musíte objevovat. Do potud budeš čelo co chcete cit se ale to jsou tvoje do vlastnosti duševní z celé mysli to je tvoje schopnost být tedy věnce a potom z celé síly no pro ty se do toho jsem ne. Tak že by bylo tak je pochopit to co to velice je do je to by byl protože ve cit o do přednášku lásce. Ale když se řekne poznávat budeš smysly rozumem citem a není to poznání takového druhu že by mohl poznávat toho co je za těmito prostředky tak přes li s tím že bude muset. Přizvat prostředky nebe a teď se přesvědčíš o nich že tyto prostředky ji ekg čistí a teď na to z nebe jo že tato pudem sk. Půjde za sebe ten ten jakými jinými prostředky než za se mi v po že ne poznávat ano be když jsem mám být dost při své to je nad to co že po stále tím způsobem protože mluvil be že jsi li město o do voda bez zase z je dostat to s proto musel velice opatrně jednat. Z do si zase jsi str na od ve se byste zavrhli tak řeknou když jste slyšeli od ježíše krista milovati budeš pána boha svého z rosy za tak dale tak je to proč je jisté že je to přestavět atd známy ale přitom li vše je v postupu na této se že jsem se dostal do oblastí kde jsem říkal tak jsem nemiloval se jsem sebe ne obal s. S schopnostmi lidskými atakdále veškerou silou z mi vším tím co tady bylo milováno nýbrž že země miloval bůh který nepotřeboval těchto prostředků po užívat čím jsem to miloval nebo vůbec smiloval jsem to ne jsem nemiloval protože mám jenom lidské prostředky od těla se naopak bylo třeba u od se byt. Ty lidské prostředky bylo třeba způsobit aby ses tady je mi. To by byli pasivní aby toto nedosahovali za učit je prostý samozřejmě v kterou byli tak stalo mně vámi v atd teprve pak toho nastoupit. A láska boží pomohla ve vás působí protože na proste za tedy o četní působit vyprávět se to co se za ty co o se držela za to. A tak taky je tak řeknou tomu kdo nevěří. Jestliže je chceš roši říct své vědomí za hranice. Tohoto dosavadního svého poznání musí se smířit s tím že pro tu chvíli toho proč že do vědomi nebudeš používat zda bych ti pro střed nýbrž vyprázdní se od vodních a budou učit sebevyprazdňování samosebou ne ale k takovému sebe pro z milováni že by jim mu říkat tak než když to ani z myslet. Nesmíš nic pociťovat protože boje poslu tělesnosti když to dala ve takle jako to dítě říkají indové. To je že technika správná ale s svět i do oni sami říkali jak toho že ty zaujatostí chvilkovou jsi dostát byl to co v bez v to vrcholné z ale to si se dostal nebo je za dvacet let co pak okamžitě pro vás bohu a to myslím že novou ne. Že by to byl objevil u ježíše krista který byl pro tuto zaujatost který tuto do za to za vás do oni dobře vědí mísí velice váží ještě není na to technika cenné který soustavě. Jak tu zaujatost dostat do takového do takové úrovně aby působila. Akt je na v oblasti poznání tak zela z my ovšem evropy jen z vešli nebo na západě jsme šli jinou cestou než indickou. Oni totiž její věda jako dříve ve starověku sbe těla po sto na náboženství znamená nad cíl náboženský. Ježto naše věda technika vůbec nemá chci na boží. Tam tři kdy jsem se nějaký jiný než hlad boha a to je na čem vás na že může na cestě poznání při zaujatosti která vás odvede od oblastí jeli i od oblasti náboženské zaujatosti pro boha nebo ta takže bude pro vás objektivním důkazem. Jsi bez dělat i ta dovede že nás dovedla za hranice našich poznávacích schopností takže to správné na tu si že tam stává se nám tato se indy to mohlo stát protože nešli tou cestou techniky za technikou života on si s předtím umění s starala se vám že vědec se. Tak. Začne ubírat obírat s tím vědec obsahem svého myšlení a neboť tím s tato střed vší. Že zapomene na sebe ne pro nějakýho pána boha že do miloval nebo ta zapomeň na sebe tak není s tím pojem na žádala o že ska běd z zapomene sebe tak dokonalé že se vyprázdní od sama sebe jakmile se vyprázdní tak se te vás od ti kdo je co rovnat toho o všem honba dál ne. Něco jiného o čem on ba na žádnej bůh tam ve s tou on nemá zření boha on bát se podle vší zření toho problému který před tím řešil je důležitý. Čili jestliže indové třebas o nějakou zaujatost to tak i prvních nábožensky založený člověk cely potom potom vyprávění o pád. Tak on řídí rozřešen ten svůj problém přít zevní bez boha či je tady nějaký zákon který obecně platí jo že člověk dovede při vyprázdnění ještě někam post povaha tam předním postupovala beznadějně to dál nešlo. Ale toto najednou to dál de a to nad tím ten příkladem ale nečekali spojitost te jo. Proto všem je to za nám jak si to sama o něco jiného nýbrž ještě mně téže věci ale nově. To jsem vám nově čili v nemají ten teď ta pravda náboženská jednostranná kdy řekl nic vy jste tady že musí tady li nit ano tak no ne. Když se člověk tyto může tam být vyřešen ten problém o které jsem před tím bádat musím ale tak splnit nějaké podmínky aby se to stalo tak tak takle on bude přivádět k tomu co my říkáme tu li celé ne ne a kdy se mi to podaří ho jít studovat správně se mi podaří v jeho životě najít něco. Světského samo ne ne a o jeho co byl ochoten se cele věnovat. Tak ab. Dostat se do na úroveň kdy vyčerpá lidské možnosti o. A nezoufá svým nepřestane toužit potom řešení a přesto odstoupí. Tak se dostaví prázdnota která způsobí že. Bude že dobra pro byla matematický bude lepším matematikem a že je to způsobem a to bude fyzicky ale tak to je či krizi trvat těmi měl ve vší. Ano když bude umělcem nebo ne čím jsem na ní. Takže umělec třebas byl tímto způsobem dosahuje uměleckého osvícení. Které normálně nebylo přít přístup no tomuto budu muset vám to do udělat ale u tomu co kázat na věcích. Na pas králově nad o řádku viny a tady mých na všech na. Na všech nám kteří si o tom něco řekli znám o vyd nově nebe to říká. Všichni na potom někteří v tam o tom něco řekli jak tomu došlo do zasto dostaly se podal čem to pod a rozloží li si toho tady analysou toho sví dostavovat příčina to jak to bude. A jinam všichni svorně říkají že jestliže třebas. Že někdo matematikem a zažije tudleto vyprázdnění že od z je to vyprázdnění je lepším matematikem atakdále skvěle vším tím. V tom smyslu jak tam vstoupil. A protože tohoto způsobu užívají řek bych daleko častěji náboženství založení lidé než č el lidé vědecky založení a bojující za pokrok ve větě tak tak říkali to je proto ta do které se tady je vám bůh jasný tak si tak si tam jednou byl že se plat vědce se vidíte doby ze sebou cti boží že se k vám mluvil jako klidem věřící né. Ale ještě to rumi před o nevěřícímu tak nebudu říkat. Plese do tebe jinne nový z nový způsob poznávání aniž bys nadto potřeboval čas. Budeš překonávat čas a prostor ty se dostaneš za časoprostorové uvažování a to je ten další. Prvek poznávací nebo způsob nebo prostředek. Kterým se na to že to věděli nějaká z čas bez času bez potřeby času něco pochopit ne to ne. Než pouhým rozumování ve pod co jež postupovat od případu do od bodu v bodů o tak dále takto postí je to chvění ale byl bych ku. Musí již napřed rozvinout všechno tak abych kam může dojít to metodou postupného v jejím abys tam došel když toto o po vedeš tak jen na konci nečeká žádné lepší řešení. Jestliže ale dosáhneš relativně maxima relativní tak vím. Tak pak není naděje ale jistota že zatím relativním maximem poznáš že ji že. Op ty o a teď všech dob vám potřebuju vysvětlit proč při tak na vyprávění u nastalo vidění boha ne tedy ve tvaru kolem. Této co je prožito stalo s tak jaká se těm přírodovědcem mne stavem na sto na tělo řešení přírodní vědy a že ty přede z tví obsah to nemělo. Tak to o pod asi takle o to mělo sil nebeský opsat toto čistě při dovětky obsah to co co stanout protože je to za to tady přírodními a za časem a proto se otázka při velmi. Existuje něco co nemá sval a co na potřel ke se jsem si čas. Čili mně se to pro ono se měli el toto při do vědecké pochopení věci a jsem v tom poznával že tomu říkají lidé. A kdybych to nevěděl od lidí že tomu tak říkají co do třeba s bohem ne po na na nazvat. bych to nazval něčím co mně vysoce přesahuje co se zmocňuje co mně poskytuje životní pro krám a dokonaleji bez mezera. A o dokonalý vzor vane ale úplný v tom smyslu že celého pro sebe si že je.. A to se stane i tobě to o nebudu říkat tomu nevěrci to se mu a stane. Ale proč se to s proto vám proč se od sebe objeví bůh nýbrž se mu třeba objeví problém tedy měl na. Protože nebyl zamilováni jednom do toho oboru který veta on ve ještě jiné lásky. Nemohlo by nebylo by se mi to stalo tak hle kdyby byl dal kromě této lásky přírodovědec v nějakou dno. Takže ho potom budu muset provádět jeho láska tu lásku kterou nemá do vyvinutou nikdy nedostaneme do úrovně i tu být. Kde by nikdo pochopení tak o a ten výběr u to o dotyčného kolu z ale je již a do bezradných. F. A chopím bez zase plodů zralý že asi je v dáme další věr dostal je si vědom toho ze samé nebudu provádět to co to zní asi nedbali že prováděla a si může úspěšně a na konci z celého toho výběrovou. Se objeví na ani na boha. Jinak to při složitosti naší cesty či o ten tím ve tím životem začal neztratil ne neudělal protože kdypak se post jež po štěstí najít takový to by to stalo tedy klid do této pil o žilo ne ale co se ve tato do od rad takového prosta z ka. Jako jsem byl který vidí spásu v jednom jediném třebas přírodní vědět. A nemá za je to lásku ani ženskou ani to kolik jiného ani moji tělesnost od on cele. Sebe nemiluje tak jako jiní lidé že to považuje za nástroje tělo ale za cíl sloužit tělesnosti se na pak obětovat pro tu větu třeba ano ochoten tomu. A když že člověk není také do duší to jsem byl tak přesně musíte nebo kosti dospět. Jakým způsob. A teprve zmíním je cesta dál a proto říkám to někdy bývala pod této stránce velice složitá záleží s. Nepřeju vám buďte radí nemáte víru abyste museli projít tou toho porod budou hledání a tak od člověka musí člověk pořád být dělat aby někde na odbočil aby někde u sebe u nadjel dostal tam trčet. Takový člověk s. Prosím nech mně se dál ve své dál nemohu. Protože toho tolik musel odložit že je pro něho neúnosná a tak prosta základna ke které ho ved. Ta základna je tak prostá asi jako byla u těch učedníků panně ovšem oblasti náboženské a tady to dosti vědecké nebo ne. Tamním řekl situace jen ducha a bude konec světa ve te se zachránit strast mezi všední nic jo. A ono všechno vjemy ale mně takovýmto zjednodušení vedlo zná. A i na této cestě musí tomu že tím který tato cesta poznání si že dneska má. Opravdu. Daleko z snaž možností než na ve starověku ale na druhé straně zase daleko vyšších to smyslu že od toho poznáváme a nic nás nemá velkou pannou čili nejsme dotoho tak zamilováni abychom mohli se dostat do oblasti tu více. Tom tolik na tom na ničem nezáleží abychom mohli. Přesto se dostat absolutnímu relativně není maximálnímu vzepjetí. no. Je zajímavé že prostředku tito že s ním nemůžete použití v žádném případě u vím dní než když se něčím na plný. Když není čem něčím plní v pozitivním nebo netačí mým slova smyslu. Třeba šel to začnu toho zatím jako při tím pozitivním příkladem. Ne jak jiným případem ten kdo to začli že není v měl dost dělo prostí dost. Vede neudálo pravil doprovodem nebude do od nemoc citovali tohoto není a am bede toho tedy z lid do plný a proto se mohl v praze aspoň do míry aby se osob aspoň do toho ráje. Ten je zatím či o to tak jsou pro ženu spor všemi těly tam na dávání. A pozitivní případu vyprázdnění spočívá v tom. Že kdo by měl nějaké bohatstvím který zač prostor jedním způsobem a my co mně nechybělo při ba za na ten zacheus a byl ochoten se ho co říct tak si do. Za stolu a když do toho jěžíš kristus tak. Iv rození zavolal zachea nesl dolů dělal skal sebe meče člen za tomu styku došlo tím že obětoval to co nejdražší to co uměl největšího nejdokonalejšího do nejzazší meze dovede návraty je nejzazší meze dovede ne ono tomu litoval jsem na cestě viděla zde na roli prostředek který byl velkorysým čili. to co jsem ne jako jež se les pak přesto je to dobré tak toho je to nejcennější na této cestě se ten nejlepší prostředek obecně vzato který vede k tomu poznání to řeknu ještě pohádkově jednou. Když třebas ten dědeček. Pomohl honzovi něčemu tak se ho za to že všechno měl co li za pod celkovou v na ta ten dědeček od co chtěla muset o hlavu ano. Ta ho znovu se snu. Znamená aby se zbavil přináležitost k tomu prostředku pomocí něhož získal to vítěz z jak je to je jinak tom prostředku tak proto není na prostředku nemůže se setkat s vjem ano. To je nejjistějším recept a obecně s takle taje tolik konečně prostředek kterým se. Od mi ten ve cele musím se toho prostředku zda. Ježíš kristu z našeho svoje člověčenství jako prostředku který otevřel znovu království bo se kterou jsi odešel. A on z toho na přízni z dál. A proto mohl nález spojení dokonalejším než jakého je schopen člověk ve svém těle. No v. Ta ježíšek máje nebo že to je k tak není schopen když i jak všechno dělá správně cnostní když potom po pater ten si není schopen vejít do království boží to o že toto je on ne další z toho se nevzdává aniž vzor rovnat tady jsem na to se hledač. Aby se to se že to jsou je dalším se bude potřebovat odložil ho. Takže si že to učedníky ba je to nejcennějším v ní. To co zažívali bez od atd te rodinný život ten spokojenost. A to obstará všeho co do rodila potřeba toto projevem liší a když jsme zrovna těla by se to co řekli te svým to je to konečně vše co mně o se tady ba je velice nižšího tato světě zaručen majetek žádný neměl pokusím. Boží v boha ale ta je za jeho ve za to o to nejsilnější ale když se toho stal. Tak potom ta rodina o směla klidně doprovázet pořád na to se zdálo to nebyla jeho rodina. To není tak to je jediný jak sto cesta do křesťani poté od toho nýbrž. Nic to jako bych to neměl v tom takže kom ve kdy ne to co je to začlo tak to jen že. To stání se to ode dalšího el be mělo by povahovou. I s v k vlastnění v ale si práva na to. Po v a tak co s pořád vykládám ano kdy je to je právo vůbec žádné to je to s proto ježto nebude li tato nebude mít tato nebude spravovat ale ten ne za že by z toho by ji dal v pečlivosti z prát co s be dostala ještě třebas pečlivěji než těmito vlastnil jak si myslím že svými že v tom podoben svět na to tak bez do že byly nebylo protože by pečlivěji vší. Ti ní. Učedníci nebo v ty služebníci toho pro shoda že očištěn hřivnám než vůči svým věcem ze všeho třebas nechali dělat jenom hospodařil s těmito kdy námi aby ten tam byl spokojen. Do tak třebas vy pali který čekal na toho že místa. Byli pochvaly kteří měli pro jistotu tak o zásobu oleje. Aby to začali prosí tak že by ten ženich hned nepřišel tedy raději s. Mít k dispozici než málo nešetřit námahou. Aby to zprava jeho bylo co není z takže takový člověk v očích mých vím že to jako kam tím nec. Pomůžete tato vlastní dále že on došlo sis spravuje pečlivě ano k k když to přestat věřícího tak se tímto způsobem prohlubuje citový vztah vůbec osobní s tak tomu bo ven protože on z vlasti k tomu k tomuto správcovství svěřil to dělá ven a. A že to musí ten věřící jeho tak vlastně k poznání že s tak totiž touží po poznání že je ochoten všechny prostředky které jsou považovat za sv to o vane že v bez nikoliv za svoje malé. F. Je tady případ dotoho vody protože říká že když se člověk setkává ten klid skleslost těžit tak daleko pokročí tam na tom světě žít žes takže nabito ž především o nějaký vel dojem o životě ne jak mez stane něco dodám co by do živé jenom pamětí co z přede do dojmu tak si to. Co to na došel bere to znamená odebírá se s tím pryč je uvolněna na ona je zase jenom do kdo by to proč ve pojem dokud ona neudělal do dobru tu si dnes věří dojem o tomto světě jak si vede svěří. Tak nemám tady co dělat. A on je si s tím dojmem o sobě řekl na a ten čelit dožije život když se vrátí nazpátek za šlo o těžké chorobě nebo tak nebo o velkém stáří dožije si bez as bez do toho dojmu tedy kompletní. Takže jakoby žil v astrálu. O že aby si ještě do mocné ne ale jinak jen není nemá nesmrtelnou uši takže někteří stali někde ten nemají schopnost kdy použít vymoženosti nesmrtelné duše a vrátí se k bohu on bez této spojky do na je spojkou není možno se bohu vrátit. To velice stačily že my tady v tomto stavu a on jejím znemožněno cesta k bohu ale od toho bych poznal že med nejsou kompletní to vše je poli způsobu myšlení ano. Porodit lidského tak pojednání měla být u za mnou kdo ti jenom k ní. Tak pak se například telat říkám který chorobách jo předešli nepamatuje z doby třebas se bez vědomí nad protože třebas několik nedělo vůbec se s ním dělo po nějakým úrazu a o tak vel to neznamená kde se ta se odešla ten si na to že podle ča jenom to že jsi uděláte člověk kam mám potom zkušenost musí o tom vědět to jsem oznámit tak čestně se tam od nestranně jedná že tak že ten dojem protože to je ve. Pojď za záležitost tak kterou se nedá zapomenout to jenom tak něco tak tomu kdy kát že ten nabito co tak by devět si to ale ani tato vaši vám tím ne v moudrosti jen to spisu o moudrosti tak let jakmile toto se starat tak ten člověk je bez se do své duše do živá cestě ostatní složkami je tedy beze se ten vše a protože tak je se vytvořila dna nic co je zástupkyně duše. Lidská smrtelná a pomocí nich se řídí tento život ale tak to si tady se četba duchovní zájem dal všecko jsem tak není pravděpodobné že by se toto dostalo tak když toto nebo to je. A tady nám dotaz co tam co za smrtelná vše za smrtelná duše to je prostě je souhrnný zkušeností pasou vědomosti které člověk nabyl pomocí vnímání tohoto světa pomocí skladem byli toho co vnímá rozumem a citem dohromady zpracováním na nějakou individualitu přechodnou ne nějaké které se doplní v tomu tomu základu dnes. On to za jemu né. A to co tady dožívá potom dožívá se to stalo tak je ta část smrtelná duše odchází as a taky se v tomtéž se ničím watts. Aby se ten vyšší na nás tam se tvoří ten dojem tak odchází i s nesmrtelnou učit kterou je spojen nad stavu bohu na s. To to manas toto je óm znám nec indické mnou od o to to stvořené nebudeš i existenci stvořené nýbrž je to nad do vědomí no a to vědomí je od boha a ten se ten základ toho vědomě ve smrt. Všechno co vědomí to vědomí od boha a pokud to vědomí v tom člověku je s tebou v tom svoluje tak mal smrtelnou část u sebe to někdy to tedy že když někdo po smrti pořád ještě vědomí atomu pochází od boha je s ním spojenou rasy ve své mít vším v podstatě let tak jistě v všechno potřebné k tomu aby ši. To to je paměť měl na dávalo to jsem můžeš při z dojem a ten jez toho že zatím bohu proč by se řeknu radit tu omyl. Ten celek může mít paměť může es přerod pamětné prvky všechno co v že o na to proč hle o toho nedovolil nemůže mluvit ale nemá složku která by na sebe ten dojem vzala. Dojem jsem netvoří stávám protože situace vypadá zcela jinak než tady. Vypadá tak jako u od i starého člověka že ten člověk je jak jsem tady říkal čas bez nesmrtelné duše. Ty si nemůže podruhé udělat dojem ten ten je to li cestu kterou vší pryč podle se dělá naznačuje pryč nikdo jim je tam moc z ten dojem z při jsme se za duše takže ta na bytost když si vědomi že to kristus prosit ta nesmrtelná duše je která tuhletu moc potřebuje mít aby totiž být těžila z tohoto života co se vytěžit dát tak citem dojem dělat to ne jenom věření pro jsem se v duši. To je taky pokrok v tom stvoření o na povinnost tak v tom stvoření kupředu pomocí těchto dojmů odejmi tak dospívají dozrávají takže dojmy třebas pro věk jeho člověka jsou oni vší pro než třebas vnější dojmy ano. A on tak to jsou balík tím nové kvality. A z těch je možno snadno nebo snáze příštím vtělení to se vydobýt poznání vyšší. tam by to nemělo smyslu protože čekej komplexní tak nemůže z toho vydobýt nějaké poznání. Tam tak atd pak klacek žádný dojem nedělá sto růže není tady nikdo doby od dohromady dala ten syntetický smysl byt nemá schopnost člověk to si všimněte sami na sobě jak krásně rozbít děláme tyto věci to je věc rozumu a ta syntéza která zatím mně nebo která se může také projevit to není věc lidského rozumu věc intuice která pochází od boha ano. A bez rozumí do rozumového uvažování se dostavuje naopak člověk není správným tak se dostaví.. Tady v trávě mně říká mu vypraví že do si v tomto dojmů udělal nějaké hodnocení ne že se vrátil třebas do života jen toho hodnocení které udělal za slyš oko špatné hodnocení osoby tak se hleděl napravit rub jen novým člověkem nic. Mám prozrazuju že tomu li ho nemohu ale musím nerozeznává hodnocení lidské je vody dojmu který nikam smrtelné duše. Protože ten ta bytost těla chci dělat dojem o svém životě nějaký lidský dojem. Se nedostal tak daleko od těla. Od osobně lásce do které mění aby měla tam on nastoupit vzal vše tady jak udělat tečku. tak se došlo to bylo příliš krátké to si člověk udělá ten dojem lidský. to s se to přestat uzavřené tak ta nesl na všem nepotřebě tomu žádný čas aby si udělat svůj dojem ten dojem nesmí veršem oproti tudleto mu to pro a ještě paměti o mu do doby velice ve své a to tak i pomalé ale protože to obr li se li to jenom zk nad to mít času odchod času on tam líčí jenom odchod času se čas když ten člověk jako takle vnitřně mít to nebo. Lidsky umí ten neumírá hle to taky nějaký průběh třebas několik takto byla nad a za tu dobu z se ten čas s zastává ten s za stávání čas ale na tak on si to si k prasknutí času jenom bezčasovosti nemůže koly vedl na duše o to tam může zapůsobit jenom tam si může mít dojem a dokud ten čas ex je třeba s je velice spasí je tady ta probíhající tak tohle. Se nestal příklad. ž známý jako pořád vždycky citu lidu pavla no do vyd ceny i s kým básníkem i to je ad s o to je i vypráví že jednou se vracet s pro svazky z na klid tu jak na sáhl proběhl mu celý život no. Takže neklesli ani na kolena než tu klid ku do byl celý pomalu probíhající život byl u konce to zaseli dím k sobě. Jo to jsem spát a to nebyl do nesmrtelné duše ne to by sis co její zásah pochopitelně nose vyprázdnil takže tady ten tím co o skočil tak prudce. On to časově chápala u po ale to nevadí ve po za po je to ještě neměla ani to co u tou tu klid ku dobou velice prudké ale nebyl podle nesmrtelné duše na to. Tuto schopnost zpomalení nebo z tolik není času každý člověk a to při vých oko si to může projevit jako u toho jak chce ne ale tam ne kdy tam to nekončilo nějakou nějakým dojmem nesmrtelné duše. To jenom pro býval čas jiný je mezích čas spárů nevíme chce no i. U člověka může tak on po malinkou probíhal čas to je mládí co proč jáčka než tam na školních jedna oděno ve prosba od rad strašně dlouhé je ta hodina jako učitele proběhne také věděl nevím že žid že je konec že o to se to tam v když si ve čím jestliže tedy člověk se na tento svět zrodí tak to dopadá takle oka je ku om. Od denní matky ses začal si je ten nový od do přijde jim zákon a při jen s nimi zákon je veden to vám o pekle každý širé s tak je tak všichni vše to vy ještě člověk ten zárodek to není člověk a tak se postupně toto jež je to co o do od o ten s tím takže přerušení tělo to si třebas vinou že by jako to mat tato chtěla nýbrž. Je že z apod nad nechtění není nějaký od lze to je nesmrtelná duše ten nýbrž je to vina pád oni to s přírodní je ten za ab on tam nedošel tu ten stav matky neodpovídal zákonů přírody bych tak řekl a ono nebyla schopna porodit o to s je velice rozvádět. A než se to uměl tak to zrovna tak je to be o nebyla se o to z volní důvodu porodit prostě k ale jak uměle. Z toho stane že to dítě je z matky ven a stačíme a tak bych řekl že ten kde právě ten je li je takový vodítkem hlas ano duši. Aby se tam s tekla na použije toho bez i lidské ho aby se sama te. Ale když v tom walt v genezi se říká že bůh kde jsem tu stane člověka to je opravdu velice hezky vysvětleno kdy to vlastně nastávají jak z vás provázal taky okolnost takže když se nad ni o to teď dítě ale nezačne mých tat tak tam se ta se nemá se do dostane vstoupila u mýtem. Žádný omyl a teď ale třebas tam vstoupí duše z s nějakým dojmem sama ani jediné z toho co se do představit co to by nebylo kompletní to tam musí být nějaký nemá tam nějakým rancem kříž přišla jaká jo. A je tam upozorňuju vás ale na to že to oni konec dění. Že jakmile z pro dítě začne nějakým způsobem někudy někam vyvíjet jak nezačne jiný z tam ho duševně tak tak. Ten ranec od ti nese tady duše přes po dvě z s tím dětem dokonaleji nebo neví co je od ale nebo více styčných bodů rozumíte nebo více působí na to o tvora a tak dále takže vlastnosti které se tam jenom dotýkají toho dítěte v okamžiku narození na toho se potom ses spojí s tím novým člověkem tak dokonale se o ještě mohou projevit je to lidská individua zastoupit v no a když potom to dítě je. A příležitost. Se vyprázdnit třebas bez třebas bude to se stalo u tak je pro tu pravdu která tam je tak tam není možná přírodní děním co tam zase je další ranec takže to se to tady je na nebo za duše zažila z tam přidala pád pro dítě začne mít pod ten o to utrpení nové vlastnosti jsem zírá na to když moje dcera vláčí anička byla. Víte nemocní svým koho opálen měl tady na ruce jen tak pro rád přišla. Do ten se něco vtělilo a dodneška to v je. Proto jede na to nemám znám ale bez musí do se to kupertinského. O chtěl být knězem a neměl ne na to neměl na ale jeho vůle se stala jim se stavělo že on be be uměl být knězem a ten kněz jiný který od za přes tu tu ku o z tomuto obrazně všechno projevilo to co v tom musí o to nebyl člověk z tohoto světa. To byl ku z za tomu u nesmrtelné duše ne aby měl všechny znaky tohoto bez od ve ve ho mu pokud prvého záznamu. Takže ono okamžitě uměla tím ti tam kde byl je zem toto osel v je nějaký pořádný nic. Ano. Tedy žil u nesmíte duše jako to je rozumíte a bude se svatý je z. Jo je a do to dospělém věku. On poté je nebyl in betsy ten jedu pád v něm byl nejmoudřejší ve jste nižšími věci takže se mu objevovaly všichni všichni se liší od jsem se mu milovat a říkali co jsme co od něho naučit to tane jednám mohli dát be tak tak to je prost. Takže celý ten vývoj toho co od chvíle oplodnění co šest žilo dní záležitost ne jako u zvířat stejná to toho na bytí je k bohu. Na tom světě. To je vedeno při byl jiný zákonem takže když udělal největší ústupek na po ženství jaký bych mohl udělat tak by řekl že bůh se vtělil do přírodní zákon. Je v nich jedněm soustavně těle ten by oni se modlit z toho bez vtělení o do přírodní zákon a působí přes bytost. Čili zákony a ty působí jako zákon slepě zákony nejsou život to je jsi na pád záležitost ta oni ode z on to jenom tato organismus syna a ne na při slušný zákon na po od ode na a tak v výběr samočinný v a o tom o ty muss jednak který si to to provádí o si jeho moc vždycky v tom co je jak to je v tom zákoníku si umí o tom odkud zjednaly stávat ano. Vše co se zákonitostech při byl s vyskytuje svou pro nás je to mnou a prase literou z tam to nebo po na si mater mnou a neměla danou stránky. Proč například dejme tomu astrální život který se pojem bude v oblasti přírodních zákonitostí třeba sv poněkud posunu tvých oproti mečem be ve těchto svoji stojících proč je proste litery protože je to za tou zahradou je na zahrada tam bez tím pro v ne a tomu se říká smrt co ale také ji za radím též že zákonitosti které nejsou o hraje čili po které. Se říká smrt s nimi jsou ohraničený jiným stavem než jsem chtít a jeden z těch jedna z těch za chlad která je tohle čaj jiným pro ten než se mrtvý nebudu říkat zatím že oni cestou odpolední jakým pro ten než smrti ve se zažívá elementární oblast ano to máme za o toto po povídali hlavně když člověk si alchymisté. Ale vem pro tak pro nebyl jenom veme tomu soudí myslit na tak dále ale základ duch z větu z s. Skrytu že jediný na no to je prosím duch vím na jo česky duch vím od spěli tu se jiný je duch jiná prosím zatím mít prom. Proč to se tomu řiká duch víme protože byli lidé kteří ale není to tak ba mnoho tedy že to byl to rok prosto ten který be jinou nedali ducha. Je o ducha nenašli třebas to pořád že se ve vyvozoval třeba to možný pak v ale při tolik kteří jeli do ka všeho ale například poddá svého ducha podle nich be k letech ba každý živé svého ducha podle nich voda s tou ona ale ne ze a po do té. Tak to do ne si vytvořil by byl ve své představě duchu duchy země duchy body duchy oheň mě. A duchy vzduchu tyto čtyři do domy dobré dovolit mluvit a on. Jsem přišel jste ještě po sil svá mi to a pak ta podobně ne sil tak oním pád a podobně o z toho mám při nich možná cestu tak slyšeli a tou mají by ti duchové těchto živlu. A mají mít obavu dokonce tak to po o že člověk se nebo sebe člověku se jeví jako nesmrtelní taje život touhy jak se říká třebas vodní tři a vám ještě ve bych byl velice vtipně říkal ne k ale mají nový život a též než člověk a proto tady jaký větší moudrost po nějaké stránce ale nemaje nesmrtelnou duši. To protože to je oblast přírodní oblast přírodní zákonitosti nikoliv nad přírodou tak přirozená nikoli nesmrtelná. Takže je jeli tomu tak tak pak tedy uměli. Přes ten stav tam nový o které jsem nemluvil nic bližšího ne je o že to z nedostatky ním ale neví ska se tím vůbec nic ani nesmrtelnost ani vědomí o bohu nic takového jenom jak se dovídáte různých stal řek kdy mně pád třebas si na mu vodní panna trest z ona člověka nebo co od o na to dycky dopadalo ne. A to je jedna věc správná čili kdyby hleď těch sil zahrad bylo kolik chcete tak všechny překročení všech těch hranic je trestuhodné pro toho před překročit takže nadto se doplácí tvrdě ano. A myslím že o zákonu sladká je takovým báje slovy.