Karel Makoň: 82-18 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Zajímavé je na tom jenom to, že tyto zkazky, které se objevují v Evropě, se stejně tak objevují třebas u indiánů a jinde na celém světě, nemá to spojitost kulturní, nýbrž to spojitost zkušenostní, ano? Tak pak patrně jsou lidské bytosti, které dovedou přes tu hadičku přelézt a dovedou odtamtud přenést sem nějaké zprávy. Ty pohádky, neříkám že jsou pravdivé, že to jsou pohádky, ve kterých tito duchové vystupují. Jsou sice pohádkami, ale na každém takovém pohádkovém dění něco je. A zvláště je vidět z toho veliká moudrost, zkušenosti, které člověk nemá. Člověk se obdivuje, kde ty zkušenosti tito pohádkáři vzali pokud to jde mysli ode nějaké době nýbrž to matka stala jsou staré pohádky tomuto bodu a od visel na budu v ale o do koho již postavy jednat proč pád pak je mají k tomuto. Lidsko nevím proč aby třebas to s i dále. To ozve ska všechno co to shoduje tat tato zla tato shora není na ó ano prosím to či č na problém a jeho ztráty myslím že ježíš kristus č ukázal když by dost jasně že. Starý či do s kým národ jez čili vypěstoval něco co bychom nazvali co pomoz roli jako s tví toho národa. Pád do toho z tví toho národa do tes v li v přes ti toho národa. Toto je i ty kdo je si dal do slepotou zrozovat jedoty vědy de s po do obr do ž dít. S tímto perem ano s tímto osoby to osoby do povahou toho. Židovského varovat be on se prorokové jako jsem tam líčil ve ze chvěla tomu od čili my to drželo cestu protože do tak ve jim říkali tak těm židů buďte bez starosti že by jsem neztratíte s nějakou smrtí nýbrž my se převtělují te tak dočká se jsem mesiáše kdokoliv z z začal. Jsi čát mesiáše anděla svůj život všechno proto tou stylizací co mohl. Tak přes to a nebyl protože nebyl jako jeden z vás jako jsem beze svět cesty kast bohem nevadí on bude moci a tu je kde on neúspěchu nebo u z těch jak chcete to opakovat tak dlouho se dočkáváme si a bez zrodí objekty umět pro všech umí be je to subjektivní za na žid jako u nás. Protože do kazatel ne že. Protože to byl ten mesiáš ona se to za rozené ale tamto bude dokud tohleto se zrodí mezi vámi masa ta postila tak toto všechno od prorokovali a co to s o to pane né. A bylo to takže když se to potom stalo ono tak se tady zrodilo zaset to toho národa nějak narozené nějak přirozené je do vyšších orat. Do vyšší životní o ranní zase se tolik tam bešlo zase se ukazovalo že tedy větší č o tři víra se on vrozen jdou malinkou oněm dělat vše co tu vědomí tohoto světa ten byl v tom co jeho otce do cetě let ne a. A to by byl býval i ho pro každého starověkého člověka aby byli v tom co je jejich otce aby se nestal dělí vedle toho boha a to se živí žít podle její a tedy být vně no on to musel dokázat ideálně aby mohu ka to co je potom a teď vám řeknu to jako bez zmizelo u toho ježíše do se. Let tak vezmi vzalo do třiatřiceti let pořád jenom manipuloval rozdílně s tím s tím lidským já. Proto ještě pod při státem věku po přemožení satana na poušti to za na op co o není to o které si přálo aby se proti žilo a ne pro boha aby se vytvořilo nové centru které by bylo nebylo centrem božím nýbrž centrem lidským. Let toto prosim žilo i o tom jenom jako sluha protože ježíš kristus k op čas od času říkal. Osobě něco co z větší o tom že si zachovali taky jedno od podle toho mu byl o synu člověka tato nebudu za rozvádět tam jsou přesně případy kdy mluví. Některý případech jo vypoví o synu že tedy že z toho je do je mat do on kong podám při do od do tam na dvě te tak velice zajímavé srovnání kdy mluví učilo člověka o synu božím. Jak to rozlišuje a jakých případech kdy synem člověka znamená lidským které si zachovává do ho smrti na čí již vím a kdyby tam tolik z teď nebylo opuštěno bavilo. Na tom číši bože pro z jeho postil. Tak nemohlo z úrovně na které žilo na tomto světě se dostat dál. Nemohlo se dostat k tomu co se potom dělo po kříži zase tam vstupoval dycky i v tom ježíši. Zase neplatí že bylo nezachoval najde úrovni a to tedy z tohoto vim ale tyto na jiné úrovní takový se před vtělilo a na. Protože oni tam ježíš dokazovala a je tam z do tento ono tak jasně abychom si nemuseli být rozpacích že tomu tak je to na říkám to si to přál aby se věděl že jsem bez mat dává. Jestliže do příbytku božího u to o to mu velice záleželo. A proto tam ukazuje přitom jak tam po ji do tu by boží tak museli tedy kou se zabit po jde do dne. Aby si byl jako s tím jako člověk. Protože není nechtěl být něčím jinýma jemu to je za do zmrtvých tak do zase lidmi ale bez smyslu toho dřívějšího člověka tady ano. A to se dělo prosim do přesto ducha svatého pak teprve nastala tvá se toho od osobního vedení že u protože komplexně o to. Nebo zdálo on je ta co se tak jsem vám provedl tím abys znovu abyste pochopili jak to s tím lidským je musel být opatrný ve výrocích které že vás to nějak svoji tady když nebo se nám nedovoluje vzlet nebo. To je v tom mění prosimvás svojí funkci jím tu schopnost a to rozpětí. Možnosti měli funkce a tu funkci boha. Ta tam existuje dál a proto mohl ježíš slíbit svým učedníkům že budou mít příbytek a kdyby na ba nám svým že v. Proč by mělo a om prostě zavedl tady nové poznání rodit nové poznání jak to s tím naším li pata. Samozřejmě v poli já. Te měl židovský národ před narozením krista takové takle s formoval a takle vyspělé kdy byl to tak lidským závažným pro člověka který by neměl kam by hlavy sklonil to znamená pro ježíše který po jordánu a po přemožení. Satana na poušti tam to osoby znovu u syna proto novou kvalitu. Nový účel nový smysl ne a taky o mělo o to se po cvičení stačí smysl ano a tak dále při pro cestu jenom kdo připravit se mělo smysl přípravy cesty při připravovatele cesty o toho ducha ut jež ti čit dale tak tak je to s vymazání tedy se vystopovat na každém stupni. židovského národa ale asi víc z do z konal nad bylo v ježíši kdy vázáno od je kdo tam. O něco očím z od ano to neměl mezi vší když své mít z toho měl tam svůj domu jen tam ještě ale potom tak i ten strom je tam jasně vidět. Kdyby tomu tak bývalo bylo zůstalo am ve tam pořádnou pak nemohl pro všechny nebo tam tu četní řekl budu povýšen svítí. Tak ta duše nebo by byl do dobyto národní záležitost že do z a proto měli svým způsobem právo co moc říci živé te tak jenom symbol. Protože on se vlastně tím sestupem jak řekl tím ne než oni se lid. Všem na pak je toho lidsky nějakým způsobem co s co přes hranice toho svého národa. F. Tak při jako v tom chci naše k vnitřní modlitbě velice důležité vědět to je důležité věc nevypadá astrální život ale nebo ve mental života od co takové nebo jez k i život ale v tohleto vzat uvidíte tohle z toho co budu říkat totiž lidské v jeho u úroveň v je. Jez je závislá a těsná závislost. Nebo řek bych závislost velice podobná úměrnosti. Konečně je tu je na tedy matematicky to není to jedna a je tak něco mít z koho toho tat tak úzká závislost že můžeme říct že nav v on si nač ji vůle závislý když spěla z našeho a jak to v tom vůli je naše vůle tak. Můžeme soudit o bys milosti na čeho vítěz si přeje aby se v tomto světě uplatněno. A o jsem může jsi na nevrátil do vlas pater do království Božího po li z koho a nebo mu je to ses oni si to že to když se ona si to že to spoj se tímto světa mám volnou komu že se s tímto věta spojit tam kam vůle taková řek bych svobodna ovšem zvraty zrod si božího to je. I pro dítě je velice těžké jen proč se to za provest jenom tak v. Že se k tomu dítěti jsem berme vezme možnost z spojit se poli je svou vůli když s tímto světem. Musí on nechat přijít k tomu ježíš a to je. Tedy či rozvedl jsem to zažil rozum tím že co ty lékaři co udělali na tak ta ale to by jak ten postu vypadá ale to jsou to tady než se tady dosti takže. Přiblížením je u je to z vaší tomu ježíši ale vstup do království božího. Sice je to jejich to králoství boží v tom stavu jediných nestav ale je podobný někomu kdo tam může při a to se při ještě vysvětlit jak tomu co rozumět ale to je tam nevstupuje syni důvodu že nemá fyzické tělo připraveného že by bylo to co mně o dále i do obr otcova není ve že on bere ji někdo říci s k otci. Co ti měla ab podobě to všechno se ta si tam. Ale teď bych chtěl hlavně ses bych o tom jak souvisí užití vůle s vnitřní modlitbou. Jestliže člověk dospět je fysicky tak vlastně si může to s tou pád od modlitby prosebené přejí modlitbě meditativní rozjímavé není v tom za nebezpečí. A v modlitbě rozjímavé může přímou předsevzetí která přesahují hranice tohoto světa nemusí přát si jenom nebo nebylo by správným využitím vůle s pomocí lidského kdyby si přálo pane bože v jimi zdraví dělat těmi peníz předání co všechno denně bohatství denně. V klidný život spokojenost a blaženost. To je škoda takle plýtvat vůlí modlitbě vody tam není dále v modlitbě to škoda člověk možnost o bocích dost udělat předsevzetí která přesahují tento rámec od místa. A jesi to neudělám době dospělosti tak pro mat dává čas. Tady bych mohla měl právo nad abych radil byl sestupu pomocí vnitřní modlitby tak bych dospělému člověku radil aby začal z meditací. Při které byly po já. Vy ho byl schopen po by se o musel by chovat aby pojal svou vůli předsevzetí aby provedl předsevzetí o tom že přes zahrne svým životem tento život. Že budeš žít třeba věčně dále tak napřed stát spát svou jo jemu dovoleno ale jestliže ale tím to způsobený jedna přes hranice které svou by mezemi znázorněním op z to není v ježíšově životě tak. Zase tvá časem odporuje jestliže si někdo přeje s pád su. Tak si nedělá žádnou ilusí o tom že to co ab s tak ním no. To je s tou s asi tele do jeho života. To je pro o tak jsem mesiáše aby své o měl ho v jeho betlémě na to. Ale jakmile se narodilo zase musí změnit svou tři své vůle to musí jednat pro toho to vám mockrát říkal jak ježíš naznačil že další fázi svého tady před teď kast všiml modlitby která by potom měla následovat. Ještě prosím jen o jednu věc kdyby člověk jenom pomocí vůle. Stylizoval svůj život. Tak nic z by nemusel udělat a by byl věřící nebo nevěřící rodil by se u homme si až. Jakmile by se od něho zrodil z spasiteli jenom zrodil spasitel. Tak pak by nebylo správné aby jenom stylizoval život nebaví u tomu na této úrovně je za ze života nýbrž je správné. Aby pomocí vůle se snažil být v tom co je jeho otce to je tam městě. Toto je si můžete třebas vysvětlí po uděláme to všechno projdu že ano a na vnitřní modlitbu to ten vliv. Že vnitřní modlitba nebude pouhým pouhým rozvíjí mít už. Nýbrž vnitřní modlitba bude obdařena nějaký vědění se narodil v nich ten ježíš to je že to učil své dvě věci musí se to brát ohled. To se to když ten musí jsem modlit jinak měl by se moli nějak svět co je to promrhat ten čas vůli svěřený tomto životu. A měl by si přát manipulace s vůlí aby byl v tom co jeho otce to není prosím jednat s správně neboť dělat to co je správné to je málo to je po vás kde se života co je to být v tom co je jeho o z příprava kte příprava sice ano příprava na to. Aby boha poznával protože co je to být ti ho v tom co jeho ocet se být jeho příbytku jaké míry může být jeho příbytku. Do takové míry v tom příbytku dít v přesto je tam není tak si jako třebas se prodělat světem o kte naznačil ježíš kristus v č. Tak o tam v této době právo být a může tam aby vám to řekl jak se to jeví člověku to si je by tím způsobem že není odkázán jenom na vnímání tohoto světa nýbrž vlivem zastavení pochodu myšlenkového smyslového. Mávání tedy odvrácení se od smyslů ní. Oba na při se od povídavé mysli zachování mysli jako takové zachování vědomí že jsem vědomě ocitat v domě. Tom co je otce ne u od ne ne s pod jsem jedno kou od co je v tom co teď jeho víte co jsou když víte dobře co je moje a co je dale např. Toto obdobou se do ten nebo pochopíte co je co je otcovo a co je otec ano. Řekl jsem vám že napřed se člověk zbavovat toho co je jeho to je přirozený postu a teprve potom se zbavovat sebe když kristu ukazuje jak se zbavovat napřed svého. A teprve z se dostane do určité fáze toho od sebe zbavený své toho. Může přejít do toho přímější o sebezáporu se za přes sebe celého a tak dále tak dělat on dostat již ten třiceti prvních letech takové dokonalosti toho zbavení se svého že byl ut v tom co jeho otce nemohou být zároveň bez svém a zároveň. Otcově óm byl vnitřně v tom co je otcovy že nebe o byl to vtělený bůh samo co mu něco to všechno proběhlo dokonat tato tak na pro a. To z una protože jsou to jenom náznaky toho že to tak je jednak je ba jistotu že jsou v jeho životě okamžiky kdy je v tom co je jeho ot. Prosím přestaň s tím jisti že tomu říkej s tak u ježíše je v době těch tří let neviděli jsme žádnou extazi nebyli kdesi s ti z jestli je prodělávalo v době toho těch třiceti let nevíme. Ale vím ze zkušenosti mystiků kteří ona se do vady tato období do třiceti let je plno extazí že to je tak ani my je že oni jsou v domě nebo u od co jenom na chvilku a od tam si přichází kříž dělá vší dojem či na či si je před správný život a začnou potom toužit aby tam tedy pořád a tak to co pro šťastní odtamtud se musí vrátit a že tam musí. Být prost jak to řekl tím jedním je. Ten ježíš kristus v no a to jediná manipulace tam bude s tak ne k tomu aby byl člověk v tom co jeho otce potom překonávají do a překonává satana. Tak to do se many proces vůli velice důležitá to překonávání satana tak ho od ta je to dob po si přes může v tak. Jak se člověku podaří odkázat do pozice je to se nestavím přijde než člověk prodělají ho tam než se stane vědomě synem božím. Tak pak může je. Vůlí manipulovat a byl bych ani netuší o ničem jiném mu jde o je ona koukol vůli manipulovat tak když jem. Dělá jenom to co je ve vůli boží neříkám že toto byla páté do světě jak to ježíš tam nedělal jenom to co bo. On vám to dokázal třebas tam jenom v jeden přít pád toho důkazu to stačí aby on se tomu lid orientovat on může to rodiči rodičů ve vás je kteří čit kou co pak nevíte že musím být v tom co je mého otce za to co ode chcete abych se vrátil k vám to je něco jiného ale poslech to je šel do toho co bylo jejich viděl o rodičů. Bo jako matky a pěstovat jako o tak že se k tomu ale řekl jim v čem musí být při tom od se s myslí že. Jeho viz ti odchod svými není výrazem toho pravého jeho vnitřního stavu. A potom ale po do tam o to co ožení satana jenom plní vůli boží. To znamená tam vůle jeho je takhle cele potlačena že nebo tak disciplinovaná lépe řečeno ženám. Tady jsou je to co si bůh přeje musí to ještě analyzovat. Musí tady být lidská vůle on musí všude jí. On musí v stavu ruku toho jak to uzdravil a tak dále všechno dělá lidským způsobem. Takže vůle lidská jen nově sice užita od vyšším způsobem užita ale je to pořád lidská vůle. Na číši potom se vzdává ducha víte že duch je lidská mysl když se někdo vzdá lidské by z okamžiku že třebas za tříbí tak to abys je jiné nové vyšší užití lidské vůle. Protože lidská vůle je vedena a je umožňoval na duch. Ten duch toho jak on myslí. Bez mysli není možno aby vládl svou vůlí a proto jakmile se vzdává ducha na tom sví umírá a proto je to poslední co dělá jako člověk. A tím jako člověk který neumřel a je při ním do v aby se dokázalo že tady musí být přechod nová o vzala bez které nemůže nastoupit nová ani nastoupí znova kvalita vůle nová kvalita že mysli tak dále a spočívá. V tom že ten ježíš daleko snáze ma mít buduje něčím co před tím s čím předtím tolik let dál. Von nemohl například do vět střílet poskytnout svým učedníkům pokoj který potom to je li je to cesta chovali při bo po nebo st be kdy oni učí tady když mu šlo o život aby samy o svůj život řeči pokoj jim ne ten bez jednal. A tu dobu tří proč i po teďka zde na protože jeho vůle novou funkci kterou nabyla smrtí na kříži ano. A pak tak podle dala tím že do pod tuto znalo rozvádět protože tou jsou tak vznešený věci že pak se každý v tom vyzná když tam se dostat. Toto stačí ví. Nad to k tomu abyste viděli jakou funkci lidská vůle při mít. V modlitbě to co voni zatim jo. Ale teďka budu konec že ten úvod k tomu jak vládnout lidskou vůlí při vnitřní modlitbě ale teď to bude stát se pochopitelné co tím chci říct jak vládnout ale protože to úvod pouhý k tomu co říci. Když od je tak vás prosím aby se v si to musím teďka před všemi ním při nos do těchto znalostí. Protože člověk se co do vědy na cestě ocitá v koncích ocitá se při to sliby že se pád že proč nemohu dál a obyčejně je jiná chyby nám manipulace z bůh kdy by byli tohle to věděli přes čas ještě mystici jako že to nevěděli bohužel protože rozuměli život tu u ježíše. Krista nemohli se z něho poučit že mým proč se nerozuměli let tak by byly velice když se potom někde přecházeli přes na rozum takové tak ba období přechod do vás že dokud je na druhých a naopak by vůbec nerozeznával te se nad postup je nebo na tom protože by ti při že e ni ne prožívali ale oni proč je do kr je proto atd. Že jsem v ní. Ale jeli z om by nechť ti manipulace zvůli jak jen dobrý jakým neosvícené vedení naž slova. Dejme tomu jak se se dověděli z ze sladkého a prosebná modlitba byla for z věnována byla doporučoval na mnohem než měla být doporučovala řekneš jsem proti jsem v ale proto aby nebyla příliš novou ho prováděna proto že je to chyby pokouší bude po určitém stupni. A to jedna věc a za druhé ale nemůže to chytne použití vůle je to tak je degradace vnitřní modlitby nemůže se dostavit stav poznání který by z modlitby plynou od kdyby se jinak pokouší dívala vůle. Když třebas používali vůli sled ty stačí žité k tomu. Aby své u nich narodil ve si pomocí stylizace života tak jenom dostaly kdy oni ho vede k čemu to o jste byla když se to dost celý dítě do se to u podal byl to je to by stylizoval život o to ne při po za oko od od do musel je proč to dělají mámě aby prostou vůli takle manipuloval a ježíš se narodil. K rad takže byl v době před narození říše byly židé kteří prodělali celý život ježíšův a proto to je o něm podávat deptáni zprávy. Jak to s tím ježíšem bude li padat jsem často vykládal protože o měli za sebou. se o i ten při jíž. I to zmrtvýchvstání a bez ohled mně o tom ba let podobali jako o o o zcela tam tomu tak že mám to toto porozuměla jsem ukazoval jenom malinkou ukázku jak měla o vím býval ukázat jiných proroků jak oni mluvili o zkušenost ten který nikdo nemohl rozumět protože nikdo z okolí i městě stěna se tito četli to nezažil a. bych se takle proviňovat aparát v tak je pro dal ale oni to dělali záměrně to nebylo vystaven stanoviska provinění oni. Věděli že kdo uši k slyšení bude svých do nebe nebude z nic se nestaneš tomu nerozumí a tak mu koly který měl o z tak jak s tím dělají zkušenost stala a be je to symboly které na nechci říct bohužel které měli obraznou po onom mu. Jako vůbec z obraznou formu jako tady o proto o všech kast dělení nesmrtelné. On vás oni jsou všechny obrazové povahy tys ty které jste ve deska tady vykládali obava jo my dva. Ale to byla to byla zpráva nesmrtelné duše. A vona byla zahalena do všemožným obrazů do se z vás v tom vyznání to jenom ten by se bylo v tom vyznávat protože to se ocitla na úrovně odkud je to diktováno a tak jsem musel pro ten výklad v i si to chtěl udělat ocitnou ab o oni ten smrt ale ne kde oblasti a odtamtud v tom musel přetlumočovat do vaší řečí přes ty obrazy a. Co musel musel se ne když bardo těch obrazů ale do toho základu těch obrazů. Komu ji tu vodu a tak také prosimvás je to při modlitbě jestliže ten starý dost národ směl prosit a bylo to pořád může prosil modlitba obavy prosebnou starat tak tak jsem neměla to být ani ten je jenom modlitba s prosebníka tak dobýt modlitba oběd tu cítích. Se. Ten národ se také muselo obětovat neměl pro tam o pro svět. Když se neobětoval. Von musel na svět celý život stylizovat za obětovat život ten který chtěl si již li o volnější jak co mu to bylo zač život působil mým za život který byl kódu děl stylizovaným že bychom dneska co z po jeho špatně od že toto dokázali ježíš byto do tam na co pak mi. A oni to dokázali nebo někteří ji nebo věčností to dokázala u někteří museli či ten. A tohleto všecko na obrovská oběť která trvala tisíce se tak bych řekl i na této úrovni na které si přejeme aby proseb nám modlitba bylo víc vyslyšena je třeba jak oproti vám to mít své prosby připojit tou k úměrnou z oběť sama sebe ano a kdo není ochoten. Toto dělat. Tak ani pán bůh on nevyvede ze zákonitostí které vládnou na tomto přírodním úseku atom na této úrovni zákonitostí a on bude trestám o bude trpěla a o ho o mu nebude vyslyšel o ono. Ale kdo ho obětuje tomu oku zároveň s tou prost kou tak ten bude lid. Samozřejmě řeknete no jo ale lid ten stali dosti národ byl toho beran není to co před. Z op a co ta pojednou o věc ne v tom na to by člověk ano s to byl jenom symbol obětí toho mám od kdy on z když to opětovat tak si to muselo u to dvou od z z toho tedy kde bylo to li tam na polo poušti nemyslete si. On když vyčleňuje z toho co by boj je něco co mělo být boží. Tak se učil kde vlast protože jsem tady vznešený vlastnost a koneckonců své na chtělo ještě víc a kdybyste četli stali za on ve straně muset čili že práva oběti nespočívala obětování nebo dala pozvat něco tak. Od nýbrž obětování člověka samého to za čím dál někde tam u toho abrahama který chtěl obětovat když to za o spodním toho svýho proto za vás je ta. A tak to bylo pořád pád. Když když například dejme tomu bylo po všech je nám ho o tom jak o bohu ví. Al od toho starého i za a ne tak to byla to bylo obětování i za a pak. Obětování jako opat nový je vznešenějším způsobem bohu tím ho před k u k čili on tomu o tom co k učení nějak odjinud on tímto stažením rukou u před pro svůj duchovní své duchovní poznání z vojsko moc as svoje řek vých. Zaměření života a tím ho obětovat bohu je obyčejně z přírodního či bez a o z když bych tak řekl ne a přes tu o to mu. A tak co to pro aspon s těmi mně lepšími těžit toho li schopni pořád do doby kristově a tihle ti lidé rozhodly o tom že ten národ by vůbec schopen niž čím nižší oběti jo o z stylizace život. Bytě ve těch zasvěcených tam nebylo bývalo tak ten mesiáš nepřišel tam musel by nějací vůdci v tom v kteří tohleto dokázali čili prosebná modlitba. Tady měla být orientovat tak a měl být na poučen tak že nemá právo být vyslyšen v ničem. Pokud není ochoten úměrně za sebe něco úměrně něčeho co co řeknou. Než čeho jsem tak je ho a dobýt pomalý postu od svého od vlastní s. pouhému správcovství v ano v tu šlo velice organicky pomalu všechno vpředu. Tady nejsou příroda nedělá skoků ani mezi tady s těmi stupni nejsou takové s opět toto líčí ale to oni tady ježíš kristus k tomu se dospíval o najednou touto bylo za o to co rostlo třicet let a tak dále k tomu u rodu tu mat na s na tisíc vystoupil také dospíval. Tak myslím, že byste mohli rozumět, jak vypadat prosebná modlitba. Když například se někdo modlí Otčenáš, a to je vzor prosebné modlitby, všimněte si, co se tam od člověka chce za oběť. Za oběť vůle především: "staň se vůle tvá. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi". To je tam doslova řečeno. "Přijď království tvé". Dyť to je něco, co si člověk nepřeje přeci přirozenou cestou. On si přeje: "dej nám chléb vezdejší", to možná ano. A aby nepřišel k úrazu. Taky:"odpusť nám, jako my odpouštíme", to ano. "Neuveď nás v pokušení", to ano. Ale musí předcházet, musí být vůdčí myšlenkou při tom tohleto vzdání se do určité míry své vlastní vůle. Jiná manipulace s vůlí, jak jsem to nazval obecně. Tak takhle vypadá prosebná modlitba. nevím, jestli bych neměl v těch jiných typech vyšších pokračovat zítra, protože ono je toho trošku moc najednou. My totiž i při zvládnutí prosebné modlitby bychom potřebovali mnoho toho ještě říci. Protože bych vás nechtěl dostat do stádia, kde byste se báli o něco prosit. Ale upozorňuju vás na to, že budete-li o něco prosit, jsem to zažil právě na lidech v koncentráku, prosili úpěnlivě Boha o pomoc. Vůbec se nedostavila. Jedním s tím, co takhle prosil, byl Karel Makoň. Dostal dycky při příležitosti pořádný kopanec přinejmenším. To nebyla náhoda. To mně bylo nápadné. To jsem zjišťoval, že dělám špatně. jsem nebyl ochoten nic dalšího ze sebe dát. Ale prosil jsem vydatně za Karla Makoně. F. Je tady od vás jeden hlas, že který říká: když jsem si uvědomil jaké vznešené proklamace jsou obsaženy v Otčenáši, tak jsem se vzdal Otčenáše a přestal jsem se ho modlit, ano? A udělal jsi dobře, jsem řekl, protože než lhát, tak je lepší toho nechat a nemodlit se to. Otčenáš, komu byl dán? Učedníkům Páně. Učedník Páně na to měl stačit. Jestli na to stačil, to je ještě taky otázka. Na tak vznešenou prosebnou modlitbu učedník Páně stačil. Doufejme. Jiný na to nestačí. A měl by si to rozmyslet, anebo mělo by mu to být vysvětleno, aby zbytečně nebyla modlitba jeho v rozporu s jeho životem. Jak tento rozpor nastane, tak člověk lže. A tento rozpor ještě jiné následky, krizí všelijakých, není vyslyšen, a nevím, co všecko. Jak se modlili ve Starém zákoně? Ty všichni se modlili prosebnou modlitbu. Ale četli si žalmy. Jak vypadala, žalmy, to jsou prosebná modlitba. Namnoze, té- téměř pořád prosebná modlitba. Vemte si, jaký je rozdíl mezi žalmem a mezi... mezi Otčenášem. Budete si to srovnání muset udělat sami, protože vám tady teďka nebudu předčítat žalmy, taky není vidět. A za druhý bylo by to sice velice poučné, abyste si udělali obrázek o úrovni prosebné modlitby ve Starém zákoně a úrovni prosebné modlitby Ježíšem doporučené, to jest Otčenáše. A řekla- li byste mi na první pohled: tak toto nebyl učedník Páně, takhle se může modlit i ten, kdo není učedníkem Páně. Kdybyste si vzali některý žalm, s rozkoší byste se ho modlili, a ten závazek, který by z toho vyplýval, byste unesli. Nelhali byste. Tam se dokonce David modlí o pobití nepřátel klidně, jo? Takovýhle věci, které by vypadaly v Otče- ty by se do Otčenáše vůbec nevešly. "Potři nepřátele", a takovýhle věci, jo? To tedy, vono to je něco úplně jiného, méně vznešeného. Někdy jsou tam velmi vznešené věty, velice. Možná, že to nepsal jeden člověk, nebo to psal v různých rozpoloženích, že ano? Jednou se modlil tak, jednou se modlil tak, a bylo mu to dovoleno, protože to nebyl učedník Páně, ne? Tak prosebná modlitba také své stupně. A dokud není člověk poučen o tom, o čem jste poučeni vy, tak se neproviňuje. Ovšem musí se smířit s tím, že nebude taky vyslyšen. Že Pán Bůh taky ví, kdy se mu smí radit a kdy ne. A smí se mu radit tehdy, když je to jeho vůle. To můžete klidně radit Bohu. Bo- do jaké míry poznáváte jeho vůle, tak v tom mu můžete pomáhat svou vůlí. To znamená se svou vůlí připojit k jeho vůli, a tím můžete lidsky, to znamená magicky znásobit vůli Boží. To je vám dovoleno. Ježíš se o tom vyjádřil, když mluvil ke svým učedníkům: cokoliv rozvážete na nebi, rozváže se i na zemi a co vy svážete tady, sváže se i nahoře. To znamená, toto propojení lidské vůle s vůlí Boží je možné. i se svět v ž v najedl. Jez straně mám o když to proč se nebo kde a na jez tak jak mám na tak zase jež prosit a do ty čeká na na to bude nemoc o něco poprosit v tak. Tak jak jsem vám ne zakazoval prosit když jsem vám říkal ani když se ne zakazoval jak prosil starozákonní člověk když nebyl učedníkem páně a jak si mohl dovolit prosit učedník páně že si nemohl dovolit pro si stejným způsobem jak odbavit který nebyl učedníkem páně nebo aspoň soustavně nebyl učedníkem páně ji tedy ti teď ti to nebylo ještě žení nějak přece. Óm byl vyučován tím pádem. Ale kde je že vím co vám ne byl protože byl na daleko již bylo mi to je prostě je člověk u dálo ne neni po žák na stejné když tone v čili ze sebou nebo opuštění nad tak prosím proste sví. dovoleno ale upozorňuju vás na to že bez letech všechny následky této prosby toto pán bůh nemůže že budete vyslyšení ne. mu to za vinu že si jakoby vyslyší je nebezpečí že nebudete jenom vyslyšel jsem před mi kou říkal ale sebe který si všemi takovým z ku že to budete pod kde litovat znám no o bytí ty se modlil za něco. Že nevěděli co činí a pak byly od by z toho tou spal prosím al v vám to nechám z vlastní slově ale si kam tedy. si pro si je si to zkus a když se stane ano a od dostane znám lidí kteří byli vyslyšení be když prosba radit pán nebo po je nebezpečné. Takže jsem proto aby člověk získal aspoň základní poučení ne začne pracovat o mně jsem proto nedávat malému dítěti zápal ky daru co do a prosebná modlitba je takovou zápal svou prudce člověk jo který jsem dovede vládnout jenom při jeden rozvinutí svého rozumu. A dokonce při určitém jsme od osobní. Protože jsme si tady ukazovali na případy třebas třiceti let váhal ji že na straně ani věcem modlili velice. Při mně boby sví a lidské do krále na svět tak jsem na to co z kte s pud je modlili stejně upřímně vítězství francouzského krále po o měl prosim vás pán mu poslechnout. A věřte mi to že když bez jakéhokoliv poznání se takle modlí mi je kdo zase ale vždycky to narazí na něco co jediné ho co nepatřit tomu člověku on to dělá při víme čím na ů kor někoho jiné. A toto tedy pán bůh sice v ale by to nevíte a pak to myslet kdy vše jaké kdy modlíte si třebas. Člověk pak kdo co ten nebo ta prosím stane se to je to magická modlitba. A možná že o to oni pán neví že jsem si to vy modlili touž o to nebo rozhodovat ale stane se to vám při tak je to potom oba pak o taky při tak to ještě sis do bez toho po stalo by vás tak to je pro mne či cele. Když sk. Může tedy člověk prosili tak když dali než pozemské. A muž doby tedy obsahem jeho prosebné modlitby byť jsem devět se prosil o větší lásku k bohu bešlo k sobě čemukoliv na tomto světě. Prosimvás jak i ten o důsledek bez ten si kdy modlil koncem to pán bůh je kázal tak již o pokud tak bych okolnost tím ne prosbu vyslyšet a když všem. Za je vět věty vyslyšel ale jakých tvrdých okolností tato tu proto proto tak je protože míním. Protože jsem si sam tu pletl tane na sebe bič č v tak po proč jenom modlitbou ale nakonec to dopadlo dobře. A to myslím že nejenom byl ten v modlitbě tak je vedle toho co jsem mezitím dělal ono co se všechno byl tento o to se stalo proč člověk byl prosilo tak i když vida nemůže sílu nikdy udělat představu toho jak je to bude mi důsledky kdybych byl vy ji mal toho který prosil o tu boží která se do mně nemůže jít protože jsem mám pád. A vejdeš se do dokud nes neodstoupil od sebelásky a tak když se do toho nemodlil protože jsem se měl rád a on musem si jejím zbavi v sebelásky ta se musel tam v v z jeho dopuštění vnitřně zemřít ven. A jedině tak mohlo on svou milostí ve mně to sám jinak svoje on tyto není to na jsem že jo nemyslel pánbůh zač ale ve mně působit tak že o budu mít rád dobu zračí než cokoliv jiného nestalo se to. On musel napřed odstranit čeká u mého já. Překážkou ve třeba z musel to dostat na jinou úroveň o o o těch úrovní jsem tady obratem tak jedno bez vodu pro co o těch různých úrovních tady manipulace zvůli tady mluvil. Když jen oni budova s tou vůli vše ve přestat pak chtěl zabít tak že bych si byl ča a i tehdy být na živou as ten gestapák v láká bylo poměr vězte tomu o to jsem přesvědčen se o po ba s tou vůlí jinak jsem se odevzdal tak neviděla a co čím tam nebyl tak nemohu zabít o to z řeči být plyne že hrnou a prosebná modlitba když. Se modlí člověk o dali zemské a ještě nemoudře již nebo tu již je když se modlí odhady vyšší nebeské tak jsem to na protože jestli to z toho by vplývá tak jsem tedy neřekl že staří či že se modlil jedno a o blaho zem s k né. A tam lidí jenom vědělo čemu to zpěvy oni stylizují život. Kde jsem tak je že se na nich chtělo aby paralelně vedle modlitby se obětovali. A pak to byla modlitba zcela bezpečná a nebyla hloupá no pak vynesla příchod mesiáše na zem tane byla onou pád. A když jsem třebas modlí byl někdo jiný ve dvacátém století. O větší lásku k sobě tak sice nevěděl co dělá a protože si nebyl to co vás do bo. O tom nemáme představu ale ukázalo se to také nebylo mu taje protože když vydržel. Tak nakonec ta láska se dostavila on se předčil že miluje bůh a kdyby se byl se či oni třemi nýbrž od tomletom tak ta modlitba byla velice mu veta. Protože my si dodneška myslíme přes neschopni lásky tak velet jak je schopen třebas tróje. V a k protože ne první je na dvě z přes ty na od boha z tobě a od sebe pokud jsem se tady opačnou cestu tak by ne tak by bylo tak požadavky nekladli ale s. Včera jsme si jich rozebrali důvody proč prosebná modlitba není účinná. To pak je to jenom kráčet bez emocí jen před tento ostatně je přede byl byli včela tak jsem ten kdo to doufám budete li dosavad se dostane ne ten prosimvás potom do jel modlitby meditativní tak vás prosím abyste města též do vady protože jsem schopen to bez pořád kupředu to naprosto nesrozumitelný stal. Nemohou bez v k porozumění ten proti chuť nebudeš jak rasy představu aby se tomu rozumělo a to můžeme zabránit v časným zásahem ano nemám hlavě ne měřítko kdy to přestavuje přes ale moč dosti z nos dosti vašich soustavy nervový ale v tom musíte sami vědět a tak ta čas než to úplně překypuje jenom to. To je důležité tak když to odkud tu prosebnou modlitbou li jestliže totiž v chceme něco od boha prosit tak svým kde bychom si měli věnovat že on vše on zná na vše potřebí myslet určité zákonitosti ze které se pro svou nedostanete to znamená my třebas prosíme jen. Aby on zaři je něco za a tam jsem této zákonitosti co se vymyká a tak tam se této zákonitosti. Aby se to stalo že to vůbec mohlo provést tak aby se tutéž splnila dovolit jak tomu říkáme. Tak tomu je třeba abychom my za ten na máme z zákonitosti když šli za tím. Že tam sami nevyjdeme tak ta modlitba není splněna. Takže je to opravdu modlitba nerozumí nám bůh mu nic rozuměj v tady jemněji než šel. Ale je to modlitba prosebná která nemá význam pro to jsem říkal že. Adekvátní je tedy uměl k modlitbě prosebné se musí přizpůsobit. Či bo a to přizpůsobení život takže spočívá v tom. Že u měr z s prosbou za tak by do svého života. Oběti. To znamená vzdání se úrovně na které jsem přeloženo do češtiny jakmile toto neudělám tak se v úrovni kde se to bez tak neplní ta prosba ale nemůže se splní. Když ale vyjdou z této úrovně je tam taktu pro o na kdož splněno aby si si že sebe ve slyšel prosím pořádku mi na todo tak nejistý to nevadil tím co je to zbyly el misse že to pán bůh by si šel prost ale je vám při kam kdybyste byli nechtěli do modlitby. Tomu odpovídající rozvojem je proto byl po vydej tří spodní oběť odosobnění tak ta prosba byla zbytečná mírně řečeno proto od začátku veškerého spisování to do tak veliký vlas na rovnováhu mezi modlitbou a mezi životem a měl by říkat mezi mírou odosobnění a mezi modlitbou protože když jsem se vůbec modlí ne. Tak chceme jít za sebe prosím vás aby ji někam jinam než z kdo jsem já. Sem ve se zbavit sama sebe takže když teďka bude mluvit om meditativní modlitbě. Let tak to bude ještě proč žít návod ještě rady kali vším návod be jak ze sebe jít protože pokud jsme dali jenom prosebnou modlit o pro vadila pro se od mu tam ta se voda dostali do sebe po si jesle be co pro sebe. Meditaci be be či s prosbou za sebe tam na to dete vyšším způsobem to je tak jak se který je z je za hranicemi prosebné modly v kdy a nepře ne tedy celý ale větší část těla je při to v aby byly to je ta tak do se právě lišil pro sebe modlitby tím že s že to oni obracení se k sobě. Když to obracení se k bohu kdežto v prosebné modlitbě promiňte vás toho podezřívám nejsi přejde třebas to je i spojení s onen tak je to obracení sobě ale obrat jen bohu to jsem čela dostal vitálně vysvětlen nepůsobí nebo toto by tolik moci a ona mně to pátku ale budu mít že to z potom později to vysvětlit ještě klidněji znaky vnějšího prostředí doufám znovu ale o říkat totéž o to rozum. Tak je nějak protože je podivuhodné jak člověk nerozlišuje nebo jak sebe nezná jak nepoznává co vlastně dělá jak neví co je jeho já. Při vodní jak si myslí že něco jiného než co v cele. A nebo že chce něco jiného než co dělá akta a bude vám rozpor nebo vůli rozpor v činnosti kde jaký rozpor by se tam našel tam dal najít kdy se tělo. Kdyby se to uměl a to jsou důvody proč modlitba nesmí vůči teď ti jak to že ježíš kristus řekl začkoliv budete prosit dejme hume jsem od cele. Tam vám nebo bude vám tam o to co to bude stejné smysl toho je takový jak protože podnět podněcoval prosebné modlitbě ale ne jednou klepejte a bude vám otevře otevřeno proste a bude vám dáno že jo. Ale v prosimvás ke komu tomu byl to si dycky se u velmi celé to prostředí oni vejde u ježíše s vymítal dává li u dovolil li ti oni při jsi li mrtvé oni prostě v tomto jménu jali zázrak. Takže za těchto okolo z nad be do úrovně užíváním ne já. Je s to samozřejmé že začkoliv prosili bylo jim dáno. On mu muž mu ježíš je musel u bezpečí pro zase o tak krista že něco nevycházelo o tom vám o a pak mohli nabýt dojem že tomu tak není a proto museli se začkoliv budete prosit který není ne on tam nezapomněl jisto velíme ne není totiž oni přejí máli tu moc boží přes ně. Přes jeho jíme no be když se tedy ne mnou viděla obrovská síla pojmenování se viděla obrovská síla a přestože indové. A ty číňani praví něco jiného tak on si to neodporuje to bych musel je takovou desetinu tomu přestávku říct jak si to neodporuje ale myslím že v k v. Tři v této při do si nebude zapotřebí jich že stačí když řeknu že když si budete prosit dejme ježíše krista zkuste si to tak třeba vůbec nic nepřihodí a vůbec nebudete vyslyšení a nebude to odporovat te to o to slibuji všech kriste. Tak jak jaké postavení potom potud to je to jenom byl že nejste učedníky pád je bez tebe přijeli tu moc boží do sebe jedí nevládne de následkem toho dne. Vy jste vládnout svou vůlí je vůlí boží dělat a tak ta ale v těch při či v něm moc. Ale teď mně řekněte jaké opodstatnění potom prosebná modlitba tady je máte dojem ne že by se to mělo na minimum zmenšit. Nejsem toho názoru totiž ta působnost modlitby nebo to ji málem od li ti si myslim že kdyby byl dvanáct set nepěstoval prosebnou modlitbu nýbrž jenom pod odevzdávám bohu v koncentraci jo. No tak něco co jsem dělal vědět nad je že i že by to bylo dopadlo než č v když jsem při vtělovat to je tak zvané vznešenějším věd. Koncentračním na vyšším stupni stojí z vody věd jako tu nízkou prosebnou modlitbu pane bože miluju s než sebe a cokoliv jiné. To byla prach obyčejná prosebná modlitba v že nás o vně. Bez ohledu na vůli boží jsem si v je domlouval do ti o rozumově že ta cesta kterou provádí třicet vně s. Pojmy je nějakým způsobem s bohem takže jsem třebas si uvědomoval napřed v jo tak tím za od se s světla nebo extazí ne co ten bůh si přeje nebo jak je poznání mně předává poznal jsem že to před vodního za či to bylo chvilkové předávání. Toho spojení jak tomu říkám osvícení ne jako to osvícení to byla podobu přejte devět let. Ale mně tane dostačovala pro toho. Jest tohoto stavu dostala z tohoto stavu osvícení kterých chvilkového spojení tak jsem byl zase taková a potom oral jako jsem byl před ti. Byl jsem zase sebe. Ona se jsem nemiloval toho boha a říkal jsem si na to leto jo to je asi ta hlad smím vší čit ano proč ty extatikové bez se do věku. Neuspěli proč vždycky museli být do se ani ze sedla proč dycky tak meditace je nebo padal. Každá extaze kom či na a proč si tak obrovské od vědy tak op tak a to mu svém otci ve který se cítili být opuštěni od boha dokonce od všech lidí nikdo jim nepomohl a oni často do umírali to co se tím zdát měli atakdále to o brát rozumu a jak těsto vás jez ne dost jako dobře ale někteří obrat na toto platili říkat tohleto co se o tom obal prosim. To je správné tobě tady něco chybí jak celí vší když vyjde toho osvícení od při je od těch ostatních je krok vedle toho zatím v tom běžném životě a vším se z jedné věci. Když nastat to osvícení třebas chvilkové neextatické na takové od vnuknutí být tak řekl. Tak jsem viděl svět ne z a říkal ale procento světlo viděl proč tato přes ono říkáme česky přešla obal je neujde měla ho jak tomu jakých okolností stavu došlo a tu jsem zjistil že tomu došlo vždycky při vyprázdnění mysli které jsem se učil v vyšší modlitby. jsem od dodal li by si pěstoval jenom modlitbě a teď mně mu nad důvodů a to co musel na to z to od za jakých docházelo in běžné jen mimo modlitebním životě. Proč tak v v v docházelo k tomu vždycky v kdy. Když jsem za po měl na sebe na vlastní řešení kdy bylo pro nedostačující toto vlastně rozumové nebo citové řešení svazky citové řešením. A. jsem od toho odstoupil jako od věci neřešitelné přestože by byl býval potřeboval věc vyřešit. Tak dejme tomu kdyby se mně bylo bývalo stalo. Kdyby mně někdo z vás jako se to stalo včera předložil be tedy takovýto sen který jste předložili kdy. Jak se třeba se stala rozumíte tomu třebas celé kuby je dít nikdo nerozumí a jsem skoč do toho že ani tomu nerozumím tak tedy jsem se dostával do situace když jsem potom do konstatování ne zmalomyslněl kovy při každé při to z ti. Nýbrž jsem se sebe za. Bez jezte v tom smyslu zase se svého řešení také vzdání se sebe když tato hodně záleží abych to vyřešil. Tak se propojí vyd celobytostně v touze potom řešení prosimvás takové tyto před v přichází takže člověk když se něčeho pořádně dober ne. A tak co to vlastně bylo jsem to opustil a ono se dostavilo se člověk nečekaně se stalo za světelného zase něco a ne tady zase je to obr pole rozbíhal tak prosím tak byla to láska která k o věc stál jsem přišel na ty jsi ty jsi měl palouku což je z nás. Ty jsi měl vůli co šest láska páska rovná se vůle organizované organizované užití vůle těla a z láska není cit ženo ale je z vůle že se to pomocí citu zprostředkuje nebo cit duševní taky vlastnosti to ji z ale správně i katolická světě přišel na to že oblast lásky je obraz o neví vůle vůle. Ničeho jiného že to svítí vůle doby jdete si přeje milovat. Jo to je vůle tak ten se toto sis že si říkat já. Tobě přichází to osvícení jenom od toho je lásky vším mám o a proto tak tam mu od sebe se po si nazpátek do světa. Protože ty sto vlas postačí také tím že byste li mu aby potřebuješ čí ale se po všem. Tím malinko na drž lásky znamená člověk není schopen podle tehdejšího ne názoru tam umyl od tedy či jsem názoru člověk není schopen po ve že nebo mít v sobě takovou nadevše lásky aby se mu byl trvale čerpat aby se moh trvale být osvícen následkem. Jako od jako je chvilkově jako dokáže chvilkově být svíce a tak jsem začala a to hned záhy asi po druhém takovém osvícení. Ten začal prosit o větší lásku ne z vypočítavosti že byto o lepším byl soustavně od svíce. Nýbrž z toho důvodu že jsem postrádal spojení s bohem jako něco bez čeho jsem nedokázal být živ ano vězte mi to. Protože jsem byl svým způsobem na jiné úrovni velký sobec sv. F. A že zase tady ukazuje že to sobectví na nějaké vyšší úrovni nějak převtělil ne ale že jsou pak to s protože ho musíme umět žít správně nebo když ho když se chceme zabít při v než. Než zastane novém že od nepotřebujeme tak se zbavujeme prostředku který při co se přirozeným způsobem nám sloup duším na cestě k v. Tak jsem mohu od tomto ekg ten pojem o toto vysvětlení jednoho pojmu. To znamená užití vůle tím co je to láska tak stále nově jsi jsem definoval a proč nastává osvícení je podle a proč se mu kdy padá pak toto všem do tam že definováno. Ale po boji amos stane na těchto definici a be v proč jsem tam modlitba. tedy tedy znám kdy mám potřebu o něco prosit když nejsem s pokojem a s tím stavem ve které jsem na v pak cesta a že jsem v ní. Zažíval potřebu prosit o lásku k ve jsem nebyl spokojen ces je stavem lásky na ba tak aba a za chvilinku bylo pod tak jsem sebe be jsem třebas do tak je pro sebe ve se tím ne miloval sebe a toho hodně ještě přehání o tom daleko a ten zbytek jsem miloval boha. A ta láska k bohu vypadala pro o to o dneska vím tak nesrozumitelně že se jako lásku k bohu. Nedefinoval se svým nového je to láska ta vypadala když je tam měla znak sebe vyprázdní. Jsem byl schopen toho boha milovat tehdy když jsem nebyl jsi můj v když jsem nepatřil sobě v k jak to člověk by neměl jsem pád prosit ale měl by si napřed uvědomit proč si jez je to z tu oděné jestli. Taková prost ba mu ne zahražuje cestu k bohu. Je též jez si oni se na a když tím zatím s i v ten proč je všechno svoje chtění tak pak z je v pak není nebezpečí že jsem. Že by se modlil špatně nebo že by prosil chybně nebo že to co je co od co nemá prosit. Jestliže jsem třeba dejme tomu jsem měl toto přešel z toho. Před sebou který jsem rosy mal svoji vůli li porod tak ale jak vám teď řeknu takže v protože to je u nebe rozvádět pád né. Vy tady je ale v velikou když si to jest protože se to takhle. jsem na cestě k bohu. bych si měl přát především toho co slouží tomu přiblížení se k bohu a bez co v bez prostředně nebo co nejvíc slouží o to prosit napřed ten když jež je. Bude kdy měl od z pro si to je co jiného co si před tomu nebe ne nebo jenom málo vede a ono se to bude dál vše. S tou prosbou která bez přiblížení se k bohu. Tak by tam do od toho ale málo proseb také při řadím to jsem sice nikdy udělala. Naopak když to li prosby které nejsou li jenom tomuto pozemskému životu na jemu třebas klid jen blahobyt nižšímu žití nebo pokornější mu při nebo nějakému světskému v muss k věku. Tak jsem úplně vyřadil a o tak jsem. Mezi těmi pro se modlitba není jenom tu jedné jsem říkal že na jsem neshledával chyby to jsem si říkal toku úrovni své modlitby která víte za spojení s bohem pak č. Jestli ces stavba že kdy padá vám z toho dokonalejšího spojení s bohem než jaké člověk tím že od boha všechno velela. Z tam si most podaří ní. Jestliže jsem z tohoto lepšího způsobu kdy padá bála tak je to vina jak jsem si vědom měl nedostatek pásky nejdu více sebe. A než boha a proto jsem prosil za tohleto. Ukázalo se to jako něco jako prosba devět ve dne vyslyšena. A když se potom ukázal ta prosba za vyslyšena tak jsem to nepoznal že právě my slyš co vám. Aby se je to opuštění od boha. To jsem vám všechno vysvětloval o to nebylo jsem nepoznával zpráva co co je co jedění od boha pocházející přímější dosavadní atd co je vlastně milostí tuto milost celek nepozná co je milost od boha když že to třebas příkoří neboť tak nějak. A byl jsem s tím znechucen do konce. Ale kdybych sebe nemodlil takhle mně byl bez za do po toto se ode o tuto jedinou tak by bylo asi tak tady kázni k tomu přechodu nedošlo. Ten přechod byl velice prudký z jedné úrovně úrovně prosebné do úrovně vyšší ten byl ten trval třebas jenom několik dní. A to považujou v ba dobrou známku že ta prosebná ode přestože. To je krizové přechodové oblasti těžko. Byla jsem citelná ti důsledky jíž tak kde bylo to co ten. Malou chybou proveden tak je tady někdo z vás řekl ode jsem se otčenáš ale to ona modlím protože jen jsem si zjistil žen. My záleži jeho na tom co tam v tom otčenáši je vzadu a ne na tom se tam nepřejdu abych nebyl přitom ve pod chybí abych. Nebo nebo dnes těl čili je tak račiž z je to ten otčenáš nemodlí toto rozhodnutí je velice radikální na velice správné ale ježíš kristus. Ukazoval právě svým životem že modlitba musí být doplněna. Činností duch ten to je činnost správným ten ten či s a ten z rad ten dotyčný který to řekl. Ses na živí o zvyšování úrovně své činnosti aby viz ti z správného ducha. Nebo vůle boží. Aby podle toho es v jednotě ten nebo narovnal nebo polepšil. Svou činnost jestliže tomu tak je měl by si občas otčenášem se s tou vše jak daleko se poctivě dostal v tom od přepodobnění se podoby mění své činnosti a možná že by z toho otčenáše mohl přibrat. Něco poctivě co vidíte vůbec v čem jsem nemohl věnovat tat co se nemohl poctivě o. Takže byla tam by tam případy zrodit ne že tam někdo o prosila žít jenom třebas o zdraví a on proti tomu neb onoho vyslyšel čili není špatné. Prosit o zdravým o to o co dal zázrak aby to zbaví k tomu říct němu vrátilo. Tenat ukázkou toho že není vinna u člověka. Když jiný žádat ho hodným pro sebe který se dostavit hodný kde například z opře li toho řádu je pravice když pomoc když byl by ten tohoto řádu který v sobě jsem od jeho uzdravení není podle hodné kdyby při tak ježíš kristus tak by ho asi uzdravil. Jen že proč při tom není v ježíš kristus. Z proč ten člověk není uzdraven proč je ten člověk se marně vody a vy jste se dokonce ve věděli z toho hlavu da do on říká když se ho ptají no a to tak tes proč nám modlitba nějaké církvi za nějaké od nemocného ne ve pro jednotlivce za nemocného ale když se spojí všichni jestlipak kde na stole nějaká bude od nebo jestli to vůbec k něčemu a on potože to je z druhého břehu. Tak říkal odejde toto dělat ve děl to zákulisí věty účinky tam kde je nevidíme říkat ano úleva nastane jenom přechod. A todle to je důležité si dvě vyd jak tam do toho vložili lidé jenom svou vůli. Tak to nemá trvale učiti ta prosba nýbrž jenom přechodné. To je ale učí bytí učím přestali tehdy kdyby ten třebas který se s tou vůlí svou. A tedy ženou prosbou a nebo vůlí co kdo kolektivu dělat celou prosbou. Kdyby ten člověk tedy tak tak se čas uzdraven třebas na chvilku nebo nic začlo zdali kdyby ním kdyby se měnil tak taky s by se svého života a kdyby se polepšil v tom smyslu jak se polepší li ti kteří za něho prosili v zapomínali na sebe. V tom smyslu spočívalo toho pole vše. A proto tam modlitba způsobovala vůle mu o něco bohu obětovali a proto odtamtud zase něco nazpátek dostali kdyby byli jak jsem to říkal čerpat kdyby nic neobětovali kdy do toho nebyli chtít ti jak je li něco vložit tak odtamtud třenic se vrátilo. Ale na tak. Myslím že jsem prosebné modlitbě v je to dost času bych moh přejít na tu druhou. Tady jemně řečeno. Že prosebná modlitba musí být bez prostředím ji věren tou ví. Po něčem ničím be omezením víra jevem. Absolutní výrazem musím před chci celobytostně roste. Prostí tak sto musím celobytostně přát a pak to začíná proseb boží. A pak tedy by také dělá a ta a děje že by to mohlo být vyslyšena jinak mně to k u lál až. Který není ani prosebnou modlitbou a tedy ani účinky nemohou být tak tomu opravdové prosebné modlitbě a není jim ku abych tomu chtě co do. Jsou je soud batr li se modlit jednak tam ne je čím je víc slovu a no a druha ta účinnější vyslovována není. A protože od vyslovoval lest cesty k tak jak vyjádřil velice přesně. Že musí do toho o žid sebe člověk cele ho od kdy jak teďka pokusím vysvětlit tu mu. Podle mého co účinnější modlitbu prosebnou která není obalen nad formulací. Co je to za mnou modlitbu že přitom proč je no to je to co jsem zpočátku říkal od otce i když není propojena s činností taky neúčinná na po me učila tak když si něco přelil. Tak musím být ochoten pro to co si přeju udělat všecko ze sebe v tom bohu. O mo si a a bůh pomůže k přísloví velice s ke je úsloví tedy velice s kyne. Jestliže nejsem pochod ten do toho vložit co k bohu a přeji si aby to za od matka toho bůh to je to co v st. A nemohu očekávat že by to někam vedl a jestliže ale pro toho k od co budu chtít třebas slovně i prosit z. Je tam napřed všecko co mohu třebas o to uzdravení že třebas lékaři do konce. A nechávám celé čit. prostě č takže za šli začli se podle nařízení lékaře to dožil všechno co mně nařídí. Dělat prostě všecko co tomu vede. Tak pak mohu klidným svědomím přistoupit k prosebné modlitbě a poprosit pána boha aby uzdravil. Protože jen být nemohu tady jenom pán bůh něco může udělat. Šli ve tak to dokázal jsem to dokázal i při který si některou řídit lékař tak teď když to ji ještě od toho aby z davem. To jsou ty případy těch nevyléčitelně jste léčil prali již kristus. Pak ne bezpečí mně je tím mně může prosebná modlitba způsoby k v. Že budu třebas uzdraven říkám třebas protože za či ještě na mnoha jiných věcech pro něž třebas vzorem nemohu ale když že ne jen příklady ze života ježíše krista do byl uzdraven. Je to opravdu emocí mně ten případ není to jím není to vše ničit tady tím ta o ty dotoho do pro si je tak na aby ježíše krista. Žen země na on neodolal. Ta naléhavost dal oni ho pro o je šlapal na rohu smiluj se jednou v pro sebe na modlitba a když to o nám a třebas. Ne estetický způsobem s lidským mistra řek jsem to jedno tak i před se takový tu potřebu o tom ab a o to nemá tak by víte že když mu to neměl zatím se jemu obracel tomu člověk tak dole je čil aby vyšší způsob je případ těch dvou slepců. Jestli potichu šli za ježíšem dali se tedy asi ne z tam kam on šel pod to jsem tu od jeho oslovit jede na nevinnosti a říkali jsem s člověk ježíš bude by ber na čas tak z na čem nás u v a či až. Sledovali od tak tou o si setkali soukromí a on potom v je čit. Pro ten toto musí z způsob prosebné modlitby je taky duší způsob jaký způsob jedovatý ježíše tam tam kde téhož soukromí kde se o to symbol všech no a tam si to by hledá a tam ho potom poprosit oslice tam co si přejete vy dví ani třebas nic neřekli oni potom formuloval svoji prosbu z toho vodu to potřel když kristus aby se zbavili sama sebe při. Aby se zbavili své vůle aby svou vůli předali ježíši. Takoví v toto způsobu prosebné modlitby vše svou vůli jít čas předává bohu a proto si myslím že tahle ta ó prosebné modlí je daleko účinnější. Než tak protože tam by se o to řečeno lidově ne že by ten člověk křičel marně mít byla aby tam hluk nebylo by tam prostředí k tomu o dne. To znamená jeho mysl klidná do míry david usměrněna do míry to je to symboly že by byl slyšen. Je to vysvětleno ano prosím je tam ovšem ještě jeden z děl v ne ten je ten kali za čeho tam bude koupat el šla snu tedy to řeknu šla hnout jak odpad ti kdož je v ženě v kterou na to jak od velice dlouhou dobu a s metodou ona se bez poprosit když či stát o to aby v je čit. Se aby se čela nýbrž dotkla z jeho horou chrám neví kdy jsme dotkne li svého tak choroba přestane když kristus cítil ten dotek anna říkal kdo se mně byl že země vyšla z i ta a ta žena řekla to jsem dělají a proč to děláš protože nejsem učitel v k a toto v překlad do češtiny. Z ky bylo nejsem z vašeho rodu pro za si sem nepřišel si připadám jako zvíře které se plazí pod stavem. A čeká ti hoth víc nějaký ten tak pro beg u k úzký na zem jsem se chápala toho rod tu mu to jest jako o jako ten bez obírají hladovící okolo z toho. A ona v tom když šlo pane promění on říkal to je je tedy k a pro tu tom husy uzdraven. On vždycky říkal že v prosebné modlitbě musí být obsažena ví. Pochovával byl u toho co je k a za obrovskou kterou v izraeli nenašel. A proto tak tak cele k způsobem nadál mu to vědí případ. A uzdravil někoho pro tu obrovskou milost která překonávali tu dále jo tak vím že jsem na odpoví na přesně na to co si chtěl ale odpovídám za svou potřebu no to je další taková byla chce te prosebné modlitby a sebral jsem se stali ke všem jsem z mu ještě ve si si ale jsou to z neznáme. To tam u ve vše krista tak jsem tak nebo se bez rozebíral tu prosebnou modlitbu mít i ti k ani z se do většího ve na poli na nepustím protože chci se s o ku se o tohleto stačí aby člověk na pod ky či ne prosebným modlit ano je to přečtete potom v tom záznamu tak poznáte jak k tomu je třeba víry ne. Aby to prosila o tom vyšla viděli tak jak řek bych nespoutané nebo tak přímočaře nebo tak bez pod být činné že překonává toho člověka který jsem o že on za sebe vychází. A přichází k tomu předmětu své víry do něho se v těm boží je proto jsem říkal jak to že země vyšla síla o semeno svým s maten tažena svým spoj měla z jeho osobní si toho a toho zaručeně nebyl způsob který ježíš když když jiným v je čit žádala příklad z něho nevyšla jindy než v tohle tom případy o on je čili vím. Kolik lidí mohl do kte vzkřísit a žádná síla z něho nevyšlo. On to případě vyšla proto že ona se osobně propojí měla osobně to s tím ježíšem no a tohle to z ve zjistili. A o tom v přes v kani jak jsem si například všímal co jsem viděl v patro je jak li že sahají na hrob na tak tak svatýho antonína paduánský ho aby od jeho získaly z ní. Oni se propojují svou i rohu s nějakou jsou třebas s která tam možná ani není ale jež který že jo. A tím jsou co pozorování nebo je v když slyšena její prosba. tyhlety systémy to jsou ty další jo tady nebylo víra vám protože jsou od doby ve vás mu to o zbytečně nějaké podezření že draka o to sugesce nebo co takového ne ale tam v tom případě je v ženy při kterém vyšla síla za tolik že to nebylo to z ve se on to pociťoval jako síla odešla z jeho be ví. O bardo zdravé a tak my si že to od této se nebo kdo všecko v jestliže tady například jsem vůbec případ či se k pro si zase jako služebník a to není přítomen byla tam modlitba proto účinnější výsledek. prosby proto vyšší čeho neprosil za sebe kdo za někoho kým nebyl. Jenom částečně tomu tak protože se může v bylo byly jeho om prosil za své. On neprosil vaně jako jako služebníka do které ho mu nic nebylo on měl citový poměr s tím služebníkem jo po mně lásky a řek bych. Po tomto vedení nich to se nepřešlo na toho služebníka rozumíš když tohoto vedení mezi se k k jem. A než že těm po bylo. A on dal za pravdu před niko vím že si to přeje správně a tím umožňuje aby po tomto spoje za síla přešla na to služebníka pod této z věci o tento stal se máš pravdu ano. Ale nemuselo tak rozebírat kněz pravá prosebná modlitba která je pará takhle pane bože uzdrav ale ne ale tvá vůle se s tak. Je to správné je to prosebná modlitba nebo je dobyla až. A kdybych řekl prosím když ona brát při své prosbě ohled na boha není podle mého názoru v k o atd. A je ale jiná ta zk v a tady stává jez si to člověk myslí přít. Jestli si člověk přeje aby byl uzdraven a taky dál pád možnost pánu bohu aby si to rozmyslem sám podle svého. Podle svého úsudku. Tak je co je u při vnější co je váš jíž ta prosba potom u zdravé mým nebot ta prosba od toho aby si to udělat taky prosba podle svého a se obávám že je tady nerovnováha mezi těmito dvě vás součástmi modlitbě lidsky li v první řadě ne tak že člověk důraz na to pro aby do za že na by se do toho modly. A pak je to tedy o pak je to vede oslavou ba ani toho prvního tím druhým u ježíše který jsi.