Karel Makoň: 82-19 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ježíš který si přál zahradě je třebas přestalo vůle otcova odejmi ode je tento kalich jeli to tvá vůle to tady hořkost někde ve kterém překladu stojíte si by toto přišlo po dobrém pane s tou kostí. Tak tady spíš nešlo o ten styl toho přechodu jestli by došlo bez těch těžké kostí ne nestalo to proti vůli. Odejmi ode mne tento kalich nebylo s s s s s pátku jde toho přechodu se ten přechod nestane nýbrž z ba ne pokud je to tvoje. Vůle v toho obrovského utrpení které při tom čeká ano on nebyl proti proměně za tu neprosil aby aby se neuskuteční na tohleto jsem se do bude měl. A aby se u tam než jeho utrpení si myslím že to byl vyslyšen ale protože když se díváme když e dáváme pozor na to co je tam psáno by byli. O tom utrpení páně na naší myslí tak je tam potom řečeno že oni tím od volit z těch kříž mít mohl mít když tam přišli ty nebyli do boku ježíše. Vyšla podala a takhle čehož jestliže mám pravd v ale když tímto způsobem si prověřoval li živost v těch dvou o druhu jestliže je jsou ještě vyšší. A on se dán malým nemá kdy aby je zabili než to u ježíše dali právo ho aby byl normálně podle božena tak se po celou podávat náplň. Čili ta prosba vůči otci ji potom kalich ku byla do takové míry splněn jak si otec přál totiž bylo ukázáno začli způsobem. Protože tomuto ten nějak smyslová že nemůže li od onou plně ale nebylo takže to tak dlouho atak daleko jako u těch o tu tedy byli stejným způsobem připoutaný ke kříži ale kupodivu jde vydrželi naživu. A musím dávali na ty e to jsou dostali kristus i světlo dali ale je tam všechno poznamenáno a ty důsledky prosby jsou tam také tímto uveden. V tom a řekl jsem že když to ještě jeden druh pro sebe modliby která se nevyslovuje slovy jít ve která nelpi tolik na for volat syny rozbili nýbrž na faktu že si to. Předejdu řekl jsem když něco všeho tak pro ten fakta musím udělat všecko ze sebe co mohu a pak jestli uznám za vhodné mohu tou připojit slovní formulaci a jesi sem udělal. On dostatek proto aby se to splnilo tak možná že ani nebude třeba slovní formulace není že jsem třebas uzdraven není tak že mohou mít. Provést nějakou zástupnou oběť že když budu třebas této věci mysli šelem tak za to udělám to a to to je tak ho věření taková věc. Ta forma všech ta osudu v tomto oboru prosebné modlitby tak to dělali ve starém zákoně mít na tak to dělej dodneška přes není když projdu této zkoušky tady vám no modlením dejme tomu svěřit. Ta je lidé věřící jít za mých že jsem vstupoval do do spotřeba jsou nejsou jestli v tak si to říkali a na tom podle také dala brali radši prostotu napřed jak na to aby ty zkoušky prošli třeba tohleten způsob moc. Vy je vám sice spatra ale oni kupodivu třebas zkoušku udělali mít a posiluje se tím nevím že se tady na tom cením tože byli posílení ve víře se to. Proč se modlitba třeba osudu jenom to je působilo zkoušku ale protože to jsou to povedlo tak oni byli posiluje víře že bůh je vyslyšel a je vyšší poměr bohu el kdyby člověk o nebylo umožněno. Tak aby tak jsem mohl prosím aby mohl prosit tady byl taky mysli nechávám tak by těžko získal ten nejzákladnější poměr k bohu poměl prostředníka jestliže. Poměr prosebníka obě také nějakým hodným poměr k bohu ale také u tedy čili se nemůže vynechat on by se k vyššímu způsobu vůbec nedopracoval kdyby nešel přes tento. Způsob prostředníka takže komu to jinak nejde ani začne s prosbou se přesvědčit jaké míry ho za prosba dostane dál když to bude velký prospěch váš tak se tou prosbou moc. Daleko nedostane když ale z toho osobního prospěchu se povznese no patření bohu notak do stavu věčnosti řekl nebo srozumitelněji. Tak tože pociťuje vděčnost to je doprovod trvalejší než pouhé vyslyšení a on musí se potom bohužel obnovovat novým zázrak. Jen ta vděčnost proto například ježíš kristu sledu to jeden z důvodu proč ježíš kristus dělal zázraky jim než aby byli jeho posluchači nejtěžší za to co dělá. A aby jeho žáci samotný posily se nevidí že jak tady psalo o prvním zázraku v kani nejez je i uvěřili v něho jeho učedníci. Kdy věci za ním šli a museli museli věří za ním šli všechno opustili a zakrátko zase potřebovali posilu ve víře takže on viz když. Ten prosbou své matky ježíš kristus to byla prosebná modlitba vůči němu prosím synovu přemění tady nebo způsobit tady měli dostat tedy vím na hotovi slyšel udělal. No a vyslyšena prosebná modlitba působila jinak okolí a to se často stávalo jedna široké oko okolí působila ta vyslyšena prosebná modlitba více než na toho u kterého se to přímo stalo. Tadyhle ten člověk byl vyslyšen pojede na ten zázrak a všichni žasli a byli prostými větě musím dnes a pohled kde v prosebné modlitby není zdali člověk musí když prosit co roku do. Někoho vzít na sebe tu chorobu toho není třeba to je hrozný primitivy z mus bez to takhle dělá nepochopil v z milost boží jít ale on musí dát jenom prou to. Z milosti boží proto jsem vám říkal jiný příklad bezeslovní modlitby prosebené která vypadalo umím opřít dala beru svého znáš z plzně tak to nýbrž čili ho. Opakuju protože o zato nebo vůbec měl k němu napsáno ale to chyba je tam napsáno měl otřes starého kterýmu zavřel a kterému on před jeho smrtí dost účinně nepomáhal životě konal nechal o ta. Uhlí von tom vnímal nevim dal do toho nějakého poschodí ne přestože věděl o to nám v ježíš konečně umřela tu nutně tři nějakou o to že při takové nějaké na to zrovna v tom něco proto hlavě. To je dění tak on si dělal veliké svědomí zavinil jeho smrt že ukrátil jeho život a tak přišel ke mně jde o o tu mu on říkal tohleto prosímtě co udělat abych tu svou chybu napravil a. Bych tomu otci způsobil po smrti aspoň klidnější život když jsem tady nebyl z toho mu k tomu přispět a tak se mu poradil aby se nemodlil za pod ces. Bylo mně že to nebude ten čím ale aby za jeho dělal to co on by musel dělat i my kde deštěm naživu aby to nedělal jako že to dělá ten jaro už. Něho jsi jeden nýbrž jakkoli dělat ten jeho otec aby si to dnes po míra sebe nýbrž na otce a je dvě pojme jednu to dělal on to mohl klidně udělat takhle protože zbyla potom otci. Ještě jeho manželka vám tedy maminka tomu mělo přítele jaro ten a ten mohl posloužit před tím způsobem jak sloužil ten jeho bývalý otec své. Ale to co je jim to vůli on nosil potravu a tak dále a tak dále všech když dodělal asi půl roku tak je jak se mu zjevil otec na které se. A vy je tedy to byl to to to by byla to by bylo jim se s ve osel milujícím a po děkoval mu to za to co pro něho udělal že to byla nejúčinnější prosebná. Vybral protože do toho vložil sám sebe kromě toho ten můj přítel tím velice vzrostl protože vyšel sám ze sebe konečně co dělali jako když to nedělá on s přešel do toho. Nic nečiním no a to je vznešení způsob jednání dělat a nic nedělal z dělal být dokonce než do valně protože to dělo protože mi to potom tak neunavuje. No tak to je byl myslel dopovězeno vůni jsme to jestliže je tak kdo to rozjímavé modlitby rozjímavá modlitba je přechodem nessi prosebnou modlitbou. To za chvilinku z toho bych to do bylo to bude tato nám a modlitbou kon centra čím to znamená kde se neprosili jde jenom mně kam spěje a proto je při která. K tomu aby se spěla k tomu bohu ale z k úrovně na které člověk je to znamená v úrovně povídavé jeho rozumového rozum od rozumu. To tedy o tomu vědomím na tělu vědomí do vědomí čistého tento pochod to byl komentoval středověkým mystiky. A přešli na tom roli který k tomu dal návody způsobem který mně prozrazuje že si nebyli doby se vědomi pravého smyslu. Této modlitby a nebože tím těmi to návody tento smysl odstupovali od tak co je smyslem rozjímavé modlitby. Smyslem rozjímavé modlitby je převést člověka z v z tohoto života v časoprostorové od žení do toho můžeme počítat i způsob myšlení. Jste do života ve kterém se nic se neděje tento život tak tebe jeho stálého to základu vůbec veškerého života tedy. Je to prostředek který na se to na své z toho povrchového ho byl mění život tam do hloupé k ve kterých se ty velmi ne vyskytl. tak aby i největší mužská která z října po pro ku to od celá uvědomím že tamto těm hloubek do který se dostaneme zastavovala aby nám tedy toto. Vůdčí do hloubek zajišťoval tu přijít do čistého vědomí o nic čím nerušeného jestliže ho tohle to je smysl meditativní modlitby tady rozjímání. Tak nezáleží tolik na tom nebo především na tom o čem budu rozjímá nýbrž jak budu mít na mysli tento cíle a jestli to co jsem si. Vybral k tomuto cíli vede jestliže budu rosy na proto jenom abych u směr byl způsob myšlení aby se dostal z toho ji ho od co po myšlenkového. Na lepší nebo abych jenom udělal nějaká lepší předsevzetí tak tam modlitba ale ne kdo se šel zná v tom smyslu že opomíjí hlavní svůj smysl. A to je smysl spojovací zatím co modlitba prosebná nemám mít nemusí mít smysl spojovací a přes v tom prosím modlitbou zůstává. A tato modlitba není modlitbou protože není prosebnou modlitbou jako první ale přestala být modlitbou vůbec když nemá co by se jiný než prosebná modlitba a jaký jiný smysl. Může modlitba prosebná než než je vyslyšení čem o to prosím mám mít smysl spojovací taky sice protože by se temeno spojení mého tam se to tak. Ale jak si později řekneme zatím co tam to prosím tam jenom částečně byla pod ním jemná sebevyprázdněním té. On to druh prosbě si chceme v tom co říká rozjímavá modlitba vám musí by z z celá pod míním jen anebo jeho u činnost je pod na sebevyprázdněním čili všechny jdu. Jim modlitby i pro svůj nové musí bez se dali prázdným jinak nevedou ke spojení je jinak nemají svými se do pravé rozjímavé modlitby nechávají nás mimo boha je to jenom nějaká for. Mám modlitby kterou něják moč zná učinili nebo účelněji hospoda že časem když se nemodlili on ale je to pořád ztráta času se ten k tomu že by. Bych ji používali jinak kdyby měla mít jiný smysl než tahleta jsem tak by to nebyla ztráta času a bylo by to přechodu do koncentrace čili teď. Musel se k tomu dostal se kvete tři modlitba umožnit přechod do koncentrace nebo které nejsem me jako takový jak jsme stvoření jak se chováme v tom světě. Vůbec schopni nikdo z nás není schopen co si co na boha protože na boha neznal si umět dělat představu a když si o něm představu udělá pro tu představu se soustřeďují. Tak si jenom myslí že se soustředit nebo znal co si soustředěna představu o boha co se tedy o bohu protože tedy rozbil veliký to on tak jedu vom zračí v těch účincích a kdežto modlitba rozjímavá překlenout. Kde ty nedostatky jím abych nepotřeboval se jsou převrat napřed za představu o boha o po po mu abych se mohl přejít rovnou do soustředit na boha bez představy. možná jsem moc přísným jak vjem jsem teďka přísnější než byl při modlitbě prosebné chci na vás daleko více ale mýlíte se když si myslím že chci více. jenom se snažil bystřiny mnou pod ním ky za kterých je napřed učil na prosebná modlitba a za kterých je u činna rozjímavá modlitba jako spojovací modlitba znamená opře o. Od v jako s ním přede ráno se do nazírání to přesto si to pro zná jenom jsem takové tři velké skupiny modliteb prosebná rozjímavá nazíravá a. Ze tedy to na tu proč se znám jednak projít ku může vést k tu nějak nebo rozjímání nakonec ale ta rozjímavá je spojkou jsme si spojením s bohem které se. Do bujet prakticky nazíráním nebo mám a mezi tou svou prosbou která se v která může ještě sloužit jenom samotnému člověku bez ohledu na boha to provede na potřeby toho člověka. Takže není tolik důležitá říkam že že to zanedbatelné není tolik vůle při kterém jak budu formulovat tu meditaci. I to bude předmětem meditace jen jako je rozhodují svý tam se tím budu míry si co s tím budu zamýšlet jestli budu zamýšlet jenom to. Že se budu od tak před spirálovitě okolo boha tak to je sice rozjímáním ale kdyby na koncily tohoto ste spirálovitě tohoto tření. Nebylo předsevzetí po něm že by následovalo rozhodnutí které se realizovat a kdyby to rozhodnutí nemělo povahu spojovací tak cele to to. Není okolo boha aby bylo jenom tam jsem ani ničím víc vodna že by nás uspává možná že by nás zbavoval horších činností ale zaručeně bych neměl. Nebi z nevyplní do v ale by nebo ve splňoval by ty možnosti které jsou skryty rozjímavé modlitbě a ten škoda a těch možností se budu pravdo týkat a to jsou možnosti spojení vědomého s. Není sbohem a jela pro vědu o tom jak obecně by padá o dosah rozjímáním a byl vedl ke spojení nebude to než. Že obsaženo v mým konkrétní neboť to co na poklad návod nýbrž obecné princi si smí dávám záležet na ty k obecných principech protože z toho každej který jim člověk který trošičku na to se všem kterém se trošku co tam se. Na sám sebe o tom kon před k tomu bohu jít k němu být odtamtud kde on je ten člověk a když kde je tak po bere všecko se. Jen na tom místě protože to je to v tom místě kde jste kde být že jen ten by kde to tedy je nech řečeno ani dnes tím on opravdu tu. Na první princi tak musí k tomu po k ujít přes svým pak musí jít sám se sebou ale v první fázi to si nepůjde sám se sebou. To ještě dosáhne toho ještě dosáhne tak tam bude přes vím co je jeho š čím tam tedy kdo se obecně řečeno to jsou jeho vlastnosti a teď by. Jak chtěl říct něco zásadního nemá jenom dobré vlastnosti taky vlastnosti které hodno tří jako pád i s těmi jít. Mu bohu a když s těmito nejde tak to způsobuje že tyto ž a ne vlastnosti které mají svůj život v něm jak podvědomí. Ve vědomí co vůbec zaměstnání těkající a ruší ho v modlitbě a nedokáže vůbec zabránit tomu aby ho nerušili jeho modlitba se pořád podoba. Boji s tím co nezaměstnávat on musí zaměstnávat celou svoji bytost při rozjímání a ale jestliže toto nedělat to právě křesťanští mystici nedělali oni si mysleli že. Do sto my si můžeme odvážit svou vůli se svou láskou k bohu si vylil dost my se svou naději že svou vírou no ale protože všechno bylo pomalu vedle toho čeho bylo moc těch špatností. Ji nevíry dělat beznaděje na no a jiných se to s tím se tak to potom jed ty to neza nestane složky které za stali při rozjímání to jeli a oni bojovali opravit. Tak od toho to v plutí do boha s tím svým to po že to od ne že by měli obrat ze svého místa ani tam k tomu bohu a s tím a byli rušeni nebyl. Nestranně teď tím co nebyl nevzali a proti tomu si to museli od sebe oddalovat v tom co je to sebe vode protože mně že čili od ho mění ve kolik dal jim byl způsobovalo takovou nám novou že ztráceli. Jim to vůbec svůj poměr k bohu který si chtěli modlitbu posílit a který postupně když předtím bylo kladnými a velice silný než se začli modlit kdekdo modlitby upadal už. Um projevil jako nit s prostě nebyl vůbec žádný poměr bohu nesmí kdy jenom poměl tělo špatnostem nese kterými bojovali pořád museli je ona mně a nebo kdo když tady. On měl s těmi vlastnostmi které chtěli v sobě posílit a pak posiloval jenom by to vlastnosti ale přímo kdo boha nevstupovali ten se může tady by měl zase udělat mezeru abych něco málo se tady si je mi. Rozumně bylo jste připomenu v tom že jsem kdyby si říkal že vody nejen chopit se k vlastnosti které nám. Nejsilnější není tou i k bohu neboť plním jejich které nebo jedna dějinné že ona přeruší všechny slabší vlastnosti. A k tomu bohu na vás dovede to je jeden z konkrétních nápadů to je vlastně řek bych takový individuální na co rodný který některém případ. Věk může být správný nemůže všeobecně platit a jenom hned řeknu kdybych všeobecně platí to je kdybych to tak řekl matematik. S kým jo takovéhle existují kladů z ne druhy závislosti jevů na sobě jo že jste si jelení kdo jdou závislost. Ti je úměrnost přijímá nebo nepřímá specielní za abych s s většina ostatní závislostí že nemá tuto povahu čím víc cely jednoho tím více druhého to od ano. Ve uměl dost přímá nebo čím ne jednoho tím druhé jeho jsem měl na mysli tohle tu u mělo ten to jsem na ni způsob za mysl s tím když se předpokládá. Člověka který takovou to vlastnost která překryje všechny ostatní takže čím více se oni o před tím dokonaleji se k zrovna. Kou měrou kdokoli vstupuje do boha jenomže jen mezi tím se řekl mnoho jiných věcí a také je to že tak to je vodu člověk sám o sobě vůbec. Nad lidsky ne existuje že toho člověka je třeba připravit kdo to je to to to tohoto jednodušeji když například člověk je takové situaci je si pře jenom jedine třeba. By by vás se životem nějaké situace tak že to je ten případ specielní případ o kterém byl řeči že o tuto vlastnost se může opřít a je třeba si mysli šelem jestliže. Jestli přitom boha a ne jezte dojmy vytažen a to tak může být se obdobně vytažen ze své nes spojitosti s bohem když se dostane do tak. Nové ho specielní ho druhu závislosti že mu opravdu záleží jenom na tom aby své od sebe dostal k bohu ale my. Takhle vytržen nám myšlenka z kontextu vypadá jako nesledoval které jako nemožná protože chybí řeči o přípravy k této jednoduchosti řekl. Jsem si doba není jimi jde ještě kde toto přibyla není provedena nebo kde jde člověk od člověka prostě kam jeho který nemá žádnou takovou mohutnost oni by mohl říct že dominujícího které většina lidí. Tak teď tímto způsobem nemůže postupovat a protože dneska nemluvím jako který jsem mluvil k tu k člověku který byl schopen i takovou vlastnost co v jak jsem si myslel vyburcovat nebo postavit v celé. Své bytosti a pomocí nic jedno ti sebe celého do úplného zapomeň na mu to ostatní takové lidi nepřestal že ska třeba mám pode my ke zkušenosti tam vy ste i to prosil si že mám lidi. Dost těkavé přeci nebo tak by vršku jinak hoden všeobecně o všech plně citech aby s posbíral z každého stanoviska jste kdekoliv jste rosy těkání jste na není nejste jako celým jste ne větví si. jste věřící to jedno mu dneska obecných plní citech když byl jeden jedna možno by byla tato tady říká ten dotyčný co se na to ta a jak se mu to visi pověděl. Je to a jak to mám tomu toto to přesto s tím u protože bylo vlastně o lidské vlastnosti jejich použití při meditaci jím jak je možno lidských vlastností použít na cestě k bohu tak aby to bylo učím ne aby to dokud. Činnému spojení s bohem odpověď jej jedině život ježíše krista zase k jako on využilo vlastností jsi mých li v něm učedníků k tomu aby šli za bohem. Že on je zbavil povinností a starostí o všechno co přímo s tou to cestou nesou mysl jo že on je zbavil. S starostí o rodinu a pak se o tu rodinu stala tam za takže ani kterou jedním i dovedou oni si oni neměli špatné svědomí že opustili své rodiny to tam ty by tím toto. Ty mal na krista padají nebo tak na o že on se o všechny postarat o celé jejich rodiny to za ni tam je nejenom vás se učedníků v ale takových dvěstě třista možná že i větší zástupy. A to byl jeho tu od ale to byl lidé kteří vodního chtěli to kteří vodního který obživu těžko je vedl se od říci že to byli učedníci páně vůbec není více ne mně někdo s byl u k učedníkem. Nebo učednicí ale ve většině případů to byly hladové taky mým k které e uměli devizu jestliže tu jsem tam ježíš nám vzal malým tělo. Ten se baví o nějaký věčný záležitost to tak od pak je chop povinností se takhle postava ona as to tam pravdu na třeba že vás upustil to vás je u vidět tím. A musím tam tak to mít prospěšný tou mělo takové to potřebujeme jestli pak je tohleto može ne na cestě aby ježíš se o stalo podal se rodinný. Abychom nemuseli mít starost je protože ježíš říkal dete království boží a vše ostatní vám bude přidáno čili ježíš říkal že záleží na člověku. Jestli opravdu najde v sobě takovou sílu aby především hledal království boží když tohleto splní tak pak jemu všechno přidáno pak se nemusí sta. A dělal je tím že při ježíšova tady máte chleba nýbrž že člověk bez starosti a s přispěním zdánlivě za okolností které přicházejí zvnějška. Samosebou s přispěním všech mu prostí duch člověk do toho vloží své schopnosti ale bezstarostně co mu dostává všeho co potřebuje jemu jeho rodině. No takže nemusí cestovat jestliže potom si to třebas ve čelo o práci po denním vidění rozevírají na to při a ona po na. Také on byl by byl na při tom že byli pečlivý co stalo o mně bůh jaké tak zvané návod by či tím jejím životě značně byla ho kou roli v tom smyslu aby je zbavili stal. O z které mají jiný lidé kdyby člověk který je na cestě k bohu musel mít muselo se starat o to staneš o to se musí starat člověk který na cestě k bohu není tak by vůbec na cest. Neudělal ani jeden krok na to vás potoků čili co je to tím ti pomocí lidských vlastností bohu všechny soustředěním není na ten cíl ano. Spojení sbohem vstupu tou vlastností do boha on se tedy ten teče no jedno toho bohu toto nebo pomozte třeba on si toho protože značky od vás je on se musím cí. Tím být nebo sto tím se být v tomto světě jako na poli hospoda a slovně jestli on tam jednali jako na poli hospodářově a to všechno tomu rozumíte nových přednášek. Pak se nemusí dal stala on o to po ta se na ona se on o tvá před vole je a on o o to se co s tím polem dělat a to svou tři složky se. Dokonale by měli stačit k tomu aby jednal bezstarostně sprá od něj a jo aby byl přitom na pod hospoda byl to znamená nevzdaloval co od boha nýbrž tím co dělá si k němu přibližoval. Při byl co se do míry že když potom přijde do domu taky uznám jako služebník který něco udělal není toto mít tam není toto zkoumá on a může posloužit tom z podal si a potom se sám najít. Ano jeho stolu se to potom e za spojení negativní vlastnosti tato kdo obrazně svatý antonín poustevník. Tak přemohl satana že za něho konalo podle si myslím že v sobě máme tolik těch sil které je. Jsou tak prostě kalné a míním si tolik jinam než k tomu cíli který vám tady ukazuju že když je nezaměstnaná na této cestě tak se přesně. Nedostaneme jiná z obtěžuje aby nás neobtěžoval jim musíme jen nechat orat celé pole jsem je třeba s člověkem dva k vím a musím dát. Průchod své vášně ani dohrál z ska nebo vím povolal není děláme my jaká kdy jsem takovou bych ve vést tak musím umět na a. By musel kokr že jste vzali dost může zvlášť tuto ba se jim použít na cestě k bohu jako prostředek by dosahování boha protože mu měl mým zatím tu co. On byl s tím s slovy se za te které ze tak si je tentokrát tyto z za i my hodně opak komet když křepelka tak se to tak křepelka není kráčením k bohu takže nebo pojem modlitba. Před data křepelka tak ale ono jít to odstup jednání pokud na on na jsem tanec se neb oddalovalo od její cest tím boku nýbrž ne od milovala kdyby tu cestu k bohu. Čili si musím e jak jsem se naučil hospodařit cesy mívá mi tak se svou například by ti se mi pudy tak aby nepřekážely aby byli u pojedení do. míry že nepřekážejí a způsobem že je že bych mohl tento způsob považovat za ne hříšný těžko bych mohl říci že třebas v ní. Taková on není vydělat no byli byla ne hříšná ale před v které než nic by také je byl to ko jenom ku z vůle. Která tam odplývá kdo pomocí jde váš jen z toho člověka a nemůže být použité cestě boku pamatujte si že je třeba tu tou to byla. Z nos tuto sílu která oplýval třeba do toho láskou a tím se ukládají tím se uspokojuje ni že ta toho tu schopnost tato síla být může být tím klidně obrácena na opačnou starat. Mu nou ti indové mají navazoval že žádný člověk to vlastní cep nikdy nedosáhne myslím že v tomto ohledu jsem jíní. Protože neví co je to opřít se o boha voni vědí jenom co je to opřít o z opřít se o duchovní vůdce a ten vede na sebe vůli toho žáka v něm kdyby se to opřít. Se o boha tak věděl něco být že totiž opřít se o boha znamená on svou vůlí se obrátit k bohu tou silou vůle která odplývá kdo. Nějaké ten váš měli ho pro kdybych pravdu k tu se vrátím bohu bych to řekl takhle kdy jsili řekl ramakrišna kromě to bože na sebe vzal vůli toho žáka. Tomu na tu ovi toto jestli se dokonale hada man se bohu do úplné pranice se před o to co si řeči že ty máš pravdo prosím si svou upravovat tak dále ještě se opravdu celo by. Z tak to je tolik si byli tak si na které si že chyba že tohle to ne obrátí k bohu tak žádám o jednu věc z li ji první přijet. Dosti kdy se zase bude žádat s manželkou č říkal to nebude dlouho trvat to bude neska ale každý den ona to není pořádku no tak ta přestat přeje domu tak k ní. Proč je mi jen stala přesto šel komu tak se do toho klidně bůh z ale těmito pravou pořád mně to nebo ono bude možná se neobešla je bez toho že nakonec se neduhu kulatou mal že to bude přijdete přes. A ty to je dobrý způsob ale jenom v tom případě když než na tu mojí radu a ta zní tak to budeš v tom nejlepší. Ním po tady nic tuhle tu sílu vom a svou předtím nám mohl matku káli jo že ty že se k obracím ty voni přesto tady máš o. Ta z není pro živá protože to není obraz toho dařit obrat umím se se kdy poli do modlil tak tak se takhle začni modlit začít tu jsem o vše není kterou si kterou si pro pojem svou bytost začli obrat ce. chce a jsou kdyby mně se k obrat takovou nejed ty neposlou krádež že ty se mnou nesouhlas když ty se nejsi spojena o tobě nevím sebou neživou. Že to dál nebudu trpět by či který to jako to vyčítal mal že se že nechce jste podvolit své vůle jen málo přidat smysl protože si o prostá pro prany a tak dále. Tak ty toto větší ji a když to bude dělat co tej pod tím je jako můj všímali že je celým tak je to dopadne tak že tam matka káli se s tebou spojí. On totiž kdo to byl ramakrišna a to bylo jeho veliká přednost odstranil z toho žáka tím že přestal jeho vůli postavit to může takovým vůli poklad vstupu. Nebo postupně čitta jestli to dokázal ale nedokázalo odstranit touhu od toho látku to potom hledání že toto bylo op potřeba jo že on bez toho nemohl. Vůle mnou to byl posteli život to ono on to dobře rada taky vede toto by nepřemohl pochovat ku tak to převede rovnou na mat ukázali vynechal přitom sebe jí. vám řeknu kdykoliv ten popadla nějaká vášeň která byla nepo by nám doby ti jeví cíle žádal si svého vyslyšení tak se míra rovnou odkázal. Mu aby si to bych když není vybrala pána boha jo to jste neviděli jaké kdyby to dělal mu ta tu nebyla jenom není dycky. Váš není takového běžného bohu nýbrž to třeba své bylo i pohodlí touha na bo není poklady třebas toužil jsem si ne. Toto odpočinou chci se tuto touhu ku odevzdal bohu najednou jsem nepotřeboval ani stát nejenom toho a ne o jsem pociťoval jsem se sám vstoupil pomocí. Je to tou ji bohu protože jsem v této touze byl celý propojen jsem byl tak unavený řek bych jak to lidí žádný se ti unaven že ve mně nebylo nic synem než ta um návaly jsem to. Únavu u vložil do boha tak on začal s jim vládnou to jsem tu toho špatnou vlastnost nebo chabou z svojí se se bohu obětoval než svou ctnost. Obětovat bohu ctnost je velice těžké protože to moje dobrá věc ze kterou mám to dostat se z těšit ale z tohoto co vám říkal tak že se na vy nebo z jiné nebo nějaké vášně. Není potěšení nedá ale jsou učili ku potom když se to provede třebas když se na víru tak mám klid blažený pocit že jsem něco dobrého by byl ale když před tím jak ptali zdá všech nebo do toho vnikne. Tím že po v cestě je své ho soustředění cestu musím zná tomu není po cestě co chtění věnuju boku tak on konečně ode mně jsme jeho já. Dostane a to je správné rozjímání rozjímá není nenastává teple když někdo se nerostem svýma když takhle jedná se sebou to syna může pro jinak celý život. Každou přitom kde se najednou propojeno se mohl něco protože tady se propojeno a když tím že jsem propojen nějakou proto ti a pozitivní nebo negativní tak si s pominu že teď bych mohl se mnou pád. Čili boku a potože toho okamžik snadného patření bohu vy užším to o a dělám to a odejdu k němu a to je smysl rozjímá není tohleto na opak přistupuje i krz. Jednání ale nejsem kdy ničem pro pojem žádné myšlence žádném cit tu žádné vášní žádné ctnosti vy žádné nec sna z z ti v ničem nejsem pro pojem let tak jsem rozvoje toho. On byl ženou bytosti nebo proč bitva jdou nebo rozkouskoval rovnou a v tomto stavu nemohu se s bohem spojit jenom proto to jsou vymyšlené na tu usne metody. Rozum kterým se říká předmět meditační že si musím vymyslet nějaký přejde nebo musí být dál nějaký předmět se chopit nějak dopřeje k rozjímání a okolo něho se to. Stalo asi no tím svoji bytost ve by se mi to nepodaří si jednati k tím obsahem rozjímání svou bytost tak to rozjímání nevede k žádnému spojení nevede ani. Ji nějakému předsevzetí ani tam nevede jak by mělo každého římanů vést a tedy nemá spojovací učil jak tam je toho nedostatek to říma oliver a není to zlo modlitba. Byl v tom smyslu jaký mít to sice třeba dlouho sedě manou rozjímá maleb nerozumný kdybych toho nechal a to při za život a to byly doby to o lepší tam by se soustřeďoval jo. Tak upozorňuju vás a že jestli ty odpírá tak zpěvák prodělat tím způsobem že bez tříd vždycky by přede napřed na devět potom na osum a co. Na konec najednou mysli že potom přejde na vypít nikdy nedostane nespí svý to oko za tímto způsobem nikdy nedostaneme pořád spí to je jak to dělala na ty co s tím na pojem. Když tam jednou později přišel dal na tu a poprvně byl úplně střízliví přijel kočka jem měl v tom kočárku baterii chovat tu ramakrišna. Kdyby byl tady někdo toho kočárku řekl na tu dneska si poprvně v tom střízliví ten veliký pokrok šel on řekla na mysl se takhle který tedy o co měl. Mu potom pokrok kup pochybuju ale taky vy tam nit tu po který by toho vstupu a my si to spolu by nech to kanou ho nemyslíš přeci že. Že o to byl taky nechci protože bylo správné kdyby styk který sešlo toho od pravdou taky se sem ho stal to bylo opačný učili si překlad sto představuju ty přestala s tolika by se odnaučil protože byste tak to po svět byl. Tím že by si se mnou nastal tak jako on nebylo povím tohle protože mířím někam jinam měřím tam ale když nemá by. chuť na jedno pivo vám e tak si řekne tak mu radím a kde počká chvilinku budeme k aspoň na si bude modlit pod kdes s ní. Kde on při spodní pod jestli k odbýt k by je dnes nepůjdu tak to je. je pořád naladěným tak ke spojení s bohem to je přeje která ho opravdu propojuje tak která mu nedá spát tak která při které se neobejde bez toto. Lásku a i když tuhletu váš není podoby kde ti bude tím způsobem že obětuje bohu z mysli způsobem soustředění. On musí umět a aspon prosebnou modlitbu a když ne umí jenom mi poprosit u při mně pána boha v odejmi tu bude tu žízeň. Tím že si ji vezmeš k sobě ten moji kastu taky úmysl tak nemůže uspět a jestliže ale se vyzná prostřední modlitbě a opravdu upřímně si přeje. Aby ho tam bůh zbavil této váš tak tu takže my odevzdán a může klidněji na pivo on se ne okras stát. On nebude potřela deset byv ale u víš pilně z protože možna hle po poprvně na to byl on nepůjde že on si se toho li ona k možná nevím na to předání zkrátka to se. Je teď převrat těm teprve k tomu na to bych on když po byl s tím mi sklem tak by byl polovičku toho než měl pro sebe připraveno. Polovičku mu bych pro stal ten ramakrišna byl jako duha a na tu on na to vás i jak protože jsem polovičku dneska by stačila. Ano říkal ramakrišna na spolu i po to takhle tak vůbec se budeš potřebovat při tak se obrátíme se k pohádce když on honza šel hledat princeznou. Tak na okraje lesa se potkal s dědečkem měl bran jsi bůh ty a to se bar byl si je a co mu tím se do nich pustil a tady. to byl hladový jeden člověk a všechny ty bůh ty mu jsem jedl načež dědeček řekl to jsem k tomu když jsem měl tak veliký. A z proměníme za to pro tebe něco udělám ale čeho to říkali na tohle tu měl sil na ta se tak byl přidat neměl jsou tady dovolilo se toto neboli není ta se na jim jinak ale i m pro. To že nemám bůh kryly se tu by se to bude pořád říkat správné tu princeznu bude hledat i tože ne i v za těch oko kříže nemáš ty bůh ty od mámli chci vám si chci. Účinek byla pochází také od od boha že to nás v unk kuje to je přeci existence kterou budeme od boha jestliže tedy my z existence. Pokud čit pojí jde věnujeme bohu tak na se může ten bůh nakrmit bych řekl této mon teta manana pouštěl takový se nebudu to opouštět těch to reminiscencí. Ale on to nebere tím způsobem že by nám vzal chu v těch nýbrž se pokud promění tak pokud u i v těch svatý terezie byla proměněná vona. Když jednak křepelku to bylo totéž jako době na bůh ty voni to bylo jedno svojí ona se potřeboval najíst ona jednou tu svou buď v k jídlu mi dělat tady jenom proto že. O přemlouvala podržet svůj život do takové úrovně by mi ji mohla sloužit bohu kdyby nejedl nad tak zemřela a to ještě nemohla potřebovat tak ten bůh dovede kvalita ty proměnit tu ba žení. Na vás sku bohu prosim vás není náhodné že všichni takový jsem byl nic cit víra ani ale co všecko o to bylo u chtěl začínaje přesto kdo totiž to to svěřili a přes všechny ostatní ale byly ne. Lepšími svatými protože tuto obro jste to obrovské vášně je tyto obrovské které svými si pomalý původní je bůh proměnil na stejnou sílu kterou tam by to spěla k tomu. K bohu a to bylo velice v jiné nemusil je kterak se to může stát panna maria nevěděla kterak se to může stát že porodím krista se to spěje k nějakému vyššímu vím k zažívání. My se věta nebo žití ve světě ale sami se přesvědčíte že když takhle obětujete svoje vášně bohu že on je dovede prom. Oni tože těch na základ je těch vášním nebo ty takže jsou založeny na jedné a že si jde přicházející od boha jenom vynikl odvede někam třeba do klas tu nebo nějak je náš mě. A byste mu teďka dali právo pokud to mu to upřímně dali to právo aby tu přesto by to musí tou vládlo on on poprvně tu byla neb podle své vůle a ne podle vaším by se tímto tu se začli. Právně manipulovat s vůlí a to je zase jiný způsob many za chce mít než při pro sebe modlitby všimněte si tento kvalitativního rozdílu ne rozjímavá. Odliv ba a její přes tak k bohu a její obsah a její navození všechno prostě to se týká který. Činí k jiným jak je znát jen to co od něho tak vždycky o způsobu pojetí je modlitba která se nesnaží o tom aby s s tou stala celý život. A celý lidský život převedl na do boha a pro to nemá spojovací učení ky takle za ta rodina svody vedena nějakým takovým přechodným tady jem nessi kon jsem si jich a mezi proč se modlit. To on a proto vím jak se si přečtli ve sladkém mu katolická svědkem prost když je pro nemáme modlitby další fáze modlitby dění jako je cesta z tu majících citů cesta ticha ne nebo. Kdo ti k tomu dost to po si citů a on na přesto pro svou pověz to to modlitba ticha po tom poli statické to vždycky stavět potom rozumíte potom na svý dělání které nás se mně to je nutné. Aby si to ze modlitby existovaly jestliže opravdu ta rozjímavá modlitba je bez bych učím třích na ve svých příčina tu ko na na ten. Klasický výklad a jestliže se týká jenom člověka který ani nepomýšlí na to že se dopouští chyby v tom při každé modlitbě. Jdou když ji provádí celobytostně když si neví některou částí svého života a to jsem říkal svá kdo to my o ty oka když rady a jenom o ni utíká. Jenom co by člověk z týrá by nenastala při než bytost třebas tu vášeň ten podlehnou a ne to je s to v co bude ve všech utíká. Od světa příklad třebas do nějakého znakem samo ty když věc se provádí askezi v tom není jen přísnější způsobu jako s jaký známe. Čili rozjímavá modlitba vám jak je klasicky po dávána ve všech katolických spisech klidně tam podávána není pro každého pro každé. Ho jenom ta nejnižší slovní modlitba a pokud je pro každého i rozjímání tak jenom takové rozjímání který nebe jde k tomu spojení nýbrž je to rozjímá. Míní takové povahy že jenom nějak zaměstnává člověka aby nebyl zaměstnal muss čili nepatrně přibližuje člověka k bohu no tak musíte mi prominout že jsem postaven. Protože dávek ze zkušenosti že pokud modlitbě celý člověk se dnes jedno tím pokud tam neb při bez celou svoji bytost pokud některá část jeho bytosti za hnali. Tak ta modlitba opravdu nemá účinky spojovacím protože je jisto před ta část ne zaměstnané bytosti které překáží v tomto spojení a tím by každý i. Toto chybné klasické pojetí modlitby z toho že křesťani bohužel neznali pravý smysl tohoto života a nepodceňovali dost tento život nech se měli si ho tak jak si ho měli těžit cenit oni. Věděli že jsem smyslem cesty je pomocí tohoto života celého rozvinutého dostat se k bohu že není vůbec jiného prostředku než rozvinou. Život a pomocí z celého života a nestal se tu pomoc třích že byl obého třeba s rozvinutí života se dostat k bohu proto ty lidé kteří toužili potom dostat se popadne by věže mají liška celou bytost. Že mají každou si to si umět využít a ne z utíkat ty lidem nedosahovali toho spojení s bohem a to byl veliký která vám na celé kulty ono je v ní. Katolické společnosti která moc toho nedělám po dusí druzích modlitby ale prováděla člověka s velikou oklikou kdopak se měl dočkat toho aby po rozjímání které nevedlo ke spojení. El vedl ve přešel do a sekty modlitby která vedla jenom k ke spojení s citem aby přešel do ti odliv taky která vedla jenom ve spojení i ke spojení s myslí. Moci mysli která se k by měla aby potom přešel do prosta z stavy která vedle jenom ten časté tři jem ve ten nebo k k novému spojení s bohem ho osvíceních že k vému o kterém následovala. Temeno a teprve potom když to dobře dopadlo když ten člověk je čil opravdu dost dlouho aby byl velice postím pracovníkem překonala všech i jde ty chyby teoretické které jsou kdo to vtěleny k ten měl naději ten na. Byla na boha a trvale přesně spojit tak ve snaze předejít tomuto způsobu kterým je odpovídá učení vše krista nebo jeho život tu on na vodu dané mu je. Životem se snažím to překlenout ne pomoci teorie kterou znáte pomocí u návaly definice nýbrž pomocí toho co nám ježíš kristus se. Životě řekl že není to otázka to ta cesta k bohu není to spojí s bohem není otázka času mu není otázka samo do do umrtvování to by byl on nepřidal. Za vhodné nebo kdo za odnese pojmout i hříšníků nebyl řekl přišel pro nemocné on si teď si přišel pro nemoc se v tom smyslu duchovním a pro ty měla před a kde jste mi to přeje pro ty kteří. Si o co by se jsou zdraví pro těle se vůbec neměl ted takový zaleze se přejde sou byla bych to tebe dalece kdo co berou potírat aby je z toho je vedle vza mezi tím ten způsob potom když. Jim být nebo boha chci no tak ta všechno říkal že to je něco v se patříš ne no tak když to takle vezmete tak tím jsem to co oba myl a třeba že se mi tu příležitost. Napřed takzvaně nový no jedno by po stránce se opírá o po z zkušenost by který teď si ježíšova života když tam to jsem o to on tam si to je předešlé tady klasické se o to co neopírají protože teď počítají s tím. Ve životem do zkušenost ježíšova život mít tam se takže se kde ono kde kdo je otázka čas svou nýbrž je to otázka k po to se. Ska propojení celé bytosti nějakou zaujatostí říkam nějakou zaujatostí nemusí doby jenom zaujatost vůči bohu za to pro boha by se tajná na to jsem ve které nikdo jí. Že že že taky u činna takže on schoval neboli klaní při palivo prostá a tak dále protože to jsem si svolil tele krajní při tady proto aby si abychom ukázal že celá aby to se musí v každém případě propojí a jde o o o chlast to nebo o co s. To člověka on se musí celý to volit takže to vší jsem chtěl ukázat propojit člověka dobré ho aby šel k bohu když se říká jsem dobrý a nikam se mu nechce než člověka být ne on. Ctnostného který jsem tam sebe jako celek odhodí snadno a tím pádem že se uprázdní od sebe samočinně nastupuje touha po bohu samočinně jste na to co tak po oživuje potom k ty mu byla neví jak se tomu prosta. A najednou tady je touha tak teď bych se napřed probere a kdo smyl nebo ona se tady jaký je rozdíl. Jestli bych ve ne obecně mezi katolickou o to o meditaci ale jestli jestli ji sku tady svý o meditaci a nessi tím co říkám tedy teďka vá. Když to neb při jich víme jako správné nic se nestane budete dělat věřil lidsky nějaký i do pane i jedna z loyoly se na psal proto jsem u svých přátel. Teď se tři si je na duchovní cvičení čímž s myslel od no mu života duchovního bych jim způsobem by ten kdy nebo to nás ti mu ten člověk se měl po. Stavy nevíře na nohy a předepsal způsob který je ve dvou když ta obsažen a chce být tento systém ona se staví. Na co se mi dále ním způsobu postupu že ty lidi odstranění z běžného života a pak k laboratorně provádí rozjímání. Mým které by mělo my podle toho názoru pomocí svatého přijímání zpovědi a tak dále spojovací účinek on si to samotní o rozjímání neslibuje že by ten účinek mělo. Takže on nedává na ty nové které tady dávám nýbrž on se všímá o to co mu to rozjímání značí okruhy ji označuje okruhy si to pomocí nikdy by byl mou. ne se naladit tak aby člověk daleko svolí měli kristu vám ke zpovědi a přijímání a mohl tam přímo do sebe boha čili on se s tím nějak spojit no. Třebaže pomoc nějaké formy aby jste ho by vložil ducha a to ve správné tak napřed provedl týden nebo transy není přípravu tomu plně uznávám jenomže je nech nemohl tuš. Že za prvé v jejich objekty toho rozjímání obsah bude začal z velice zastaralý a kdy lidé nebudou schopni si tím o. Nem řídit to jsem dokázal v tom co bych mu to nebudou ukazovat znovu a za tuhé nech že. Nemá každý příležitost aby oni li nejsou stejně u udělat nebo z mně připravení nemá než při to se takhle připravovat tu ústraní ten ona co tady říká. A to je lidský způsob na co ho dokud nemá budeš určité míry tři dosti tak nejsi připraven pro vyšší náboženský život česky řečeno neprojde šli asketickou schází. Svého život tam znamená nedospěl při nějaké úrovni ctností tak nemá nejmenší neděje tak ději že tvůj život bude mít mystickou to znamená spojovat. Čím povahu jenom dokonalý asketa pravou vůbec pomýšlet na mystiku takže ti mystikové je co líčit tím teprve po dokonalém. Asketickém životě kdyby měli dojem že dosáhli vrcholu askezi a to vždycky bylo to znamenalo vstoupit do tohoto světa se dostávali mystické. Mu si životu to znamená většina z nich byla tak soudný že nikdy mystická nepřišli a nikdy se s bohem vědomě nespojené to bylo více devadesát procent všech těch po z ty dvě nedají svých to. Je veliký odpad to znamená názoru protože tady jedna zásadní chyba k tomu bych tam několika let aspoň na tu jednou ukážu že ten kdo si o sobě myslí že je ctnostný že. Sahl určité dokonalost ve ctnostech tak se vždycky míry bylo by nebylo by tak těžkému dokázal že tak ctnostní není ano on to všechno postava ty svoje co někde v klášteře z ústraním mimo lidi. Ne tak vel mu to třebas to šlo ta sto šla bych kázala a měl by o sobě dojem že je ctnostný ale běda kdyby byl postaven do stejného pokušení jako ostatní lidé to znamená kdyby zařazeny do běžného života. Jesi by ta co z vydržela si bys nemusel slova a musím že by musel je totiž ved ke z ti spatřili na se vzory třeba říci jednu věc. To byl prvním se nám který kombinoval celou tu na ústraní životem mezi lidmi první řád toho druhu takže on si vždycky šel pro posilu dost ústraní a. Vy šel do li mít mezi lidí když to došlo tak přišel pro tu svou posilou jsem do toho ústraní a co se šel me co lidí takhle to kázal těm synem on dobře věděl že to co vy jste to sice člověk mýlí vtělení že to nevydrží prostě. A z jeho ctnost bude pořád napadána světem který není ctnostný tak to je částečná a o provádt toho omylu že budeš dokonalým asketou tak teprve tak kdyby s nos. Vel z mysticky člověkem ale ukázalo se a tomu cit ke nemůže přijít nako proč to tak že lidé kteří než čili asketicky měli od boha charismata to znamená. Takové milosti zdarma dané který on je která jed povýšili kdo jiného stavu do jiné úrovně než na jaké byly ostatní někde takže oni doka. Vzali něco ze svého života udělat co jiné kdy lidé dokázali a třebas i prospíval něco jste ke kterým marně se o které se marně snažili běžní lidé a čistě protože jim bylo něco dá. Zvůli a tak je o pro bázní takhle e jen ti to lidé kterým bylo vzdali něco zdar dánu kvůli kteří byli najednou on námi přednostmi. Nebo schopnostmi které předtím neměli třebas moudrost darem moudrost zůstanu u toho ne v tom podle přišli jako slepý musím škole si mysleli že ano nýbrž ty museli ve svém životě ani viděli já. To není třeba to věděli ne když se když panovat pro tuto moudrost to nebylo zdarma dané jen to to to protože to je to sami o vědomě o to zasloužili ale nebylo zamane v tom smyslu že by sebe na to vůbec nevědomě za sloužit. Se nevědomě o to sloužili ti může jak jej životě existovali tak kudy to znamená že oni se pral milovali proto že dokázali něčemu plně náležet a vám. V takovém postavení byla prostitutka jak to ukázal ježíš kristus zrovna jako svatý petr který ten zanechal svou rodinu a proto na to svého co mně života šel za ježíšem všichni lidé. Ale ty kteří přišli za ježíšem měli tuto povahu života je v něm mezery ve kterých byli schopni se vzdá sama sebe ne pořád ale ještě to mezera to byl za okamžik třebas. U ty prosim to taky že si jede vlak k nohám ježíšovým to pořád přejí to je neudělala to tak musel někdo vrátka a nebo to byl zase okamžiku u svatýho petra že byl chycen my víme třeba s. U toho čili pak jakým způsobem byl chyb se ježíš všem že protože ho viděl ježíš aniž kde přitom pod nějakým stromem tak ten klid uvěřil protože uvěřil tak byl chycen. Protože poznal na tom ježíšovi že že vševědoucí takže mesiáše pro toto poznání nějaké skutečnosti byl chycen a tedy tím vznikla jeho víra něho tak všem. Tak my si může správné podat takovým návod který by uměle záměrně navozoval v lidském životě ex znovu říkal ku mi tyto mezery. Ve které by který by člověk nebyl svůj aniž by to mělo ten následek že by ztrácel vědomí on by nebyl co jenom to sme že by své vědomí o psa svého vědomí věnoval něčemu. Na tom jesi tom bohu mně čemu tak dokonale že by přitom zapomíná na sebe to tohle neschopen schopno mnoho lidí daleko být cellini než těch sto stupních kdyby se mně o čekat na toho člověka tak dlouho bude se. Jsme na teple potom se nemůže po této pak mi to tomu říkám to by byla chyba ale to se byl i začátku cesty to se vy i u každého kdo zaujatost pro něco. Hříčky když dnes no on mohl k tomu svoji zkušenost a tady by se krví po nikdy sku a říct když jestliže jsem se kde na svět jde stala ta moc. Svých skutků toho všeho kam ty moje skutky tedy volit a chtěli vyústit do těch sedm nás dělat tak protože se vzdal ovoce svých skutků. Vzal jsem se sebe vznikla ve mně mezera protože po k si se to nedalo zbylo tedy kde nad to k po po o pod přis si mých skutků. A když jsem tuto k tomu u po ovoci svých skutků opustil byl jsem potom dokonale prázdný a proto pro tuto prázdnot si muset domě mým vložilo nebo byla nová zaujatost netušená. Tohleto z k bohu pro cestu bohu el k tomu patření jemu a bylato za to tak velká že přemohla že vedení i za. Tato spojí bylo jsem teprve mu nebude porušen kdo to co pro ji bylo a pro spánek se dostal do pozadí takže nebylo třeba jist nebylo třeba svá to byla veliká za po já. Z protože ta tělesnost zcela ustoupila do vzadu ve tam to čí je to ke zbavení se pocitu chtěl co si samovolně na sto ten pod k i na to tem potom mate mu dvě a o tom po ty mu kdy jak jsem se. Dověděl později dokonale nic umí zastoupit a potom po ty musí jedna za určitých okolností ty nemusíš tedy dýchat třebas samadhi a přesto neodumře mozková tkáň že. O tom o kristu z dvě tam vede pranou svého mozku a zachovává nebo ten moc se za to vám ve stavu normální moc řekne odumře jo. A jelikož je tím by která není mít jsem z k tomu co byl v těch se do nás světech že jsem pomluvy když spíme čelem. postil nebo do života v přivedl a o doma ty mu zvěst tak se nemuseli jak kterak se to stalo jenom se cely prát mně to vono se to stalo. Ten pochod tomu nemusím jinak rozumně tady třeba by v tom taky nějak by rozuměli i když nevím jak si to může stát že muka zkvasí není zapotřebí kdyby tam mám na vás sice tak je tam přidám návod to zkvasí ne a když mi znám při všech ti ostatní pod my. Při to kvašení čil splním ve se tedy splnil nevědomě podmínky takže to přesto celé zkvasilo to moje z těsto tělesnosti na tomto jako v tři že jako po všech tak. I v tom těle když tím chci při si že tím se dostalo pojetí rozjímavé modlitby na úplně novou základnu že rozjímavá modlitba by měla co. Jde ka při ve k tomu aby byl celobytostně za a jsem jedním z směrem a nemá by se zbavil nějakým rozjímání katolická. si ke říká ona ta zaujatost tady musí být z bu ze zná a musí vyústit ty si v předsevzetí musí mít tak ty při účinek se ti pokud možno se nemáme měnit být vznešené a. Dále a být ve koly se to tak to všechno mají pravdu ale není to dostačující odpověď na to přece se nemusí se přeje pojí jevit jako předsevzetí. Jestliže člověk se za bojíme bez tak se dostaví pokud ta no ost z hora jo oni tomu říkají nadpřirozeného u toho oni znají takového druhu. Že se z toho v sto po starosti samo přece se ti vy jiné a bude povahy daleko co li vnější než když se se vůle to předsevzetí člověk udělá o tomto předsevzetí. Ale člověk nabude kterým se potom řídí chtě nechtě může klidně říct že si ho sám nevymyslel že ne z niko z jeho vůle a to je přednost toho druhu modlitby toho post. K bohu že začne najednou jedna nikoli ze své vůle že meditace ne rozjímá může ka odváží i od vlastní vůle člověka a jestliže se todleto stane tak ten člověk je opravdu blízek. Prostý božím jak říkal ten svatý nebo ten pouští kterou by vždycky je kdybys měl sebemenší část vůle lidské tak se do krásy bosí bude nedostaneš to pravdu no a to je nemožné když zatím vůle tak nic. Chci tak tak to čím tak chci vím ale když správně postu byl při rozjímavé modlitbě tak když to civěním se dostaví touha která je mně vodítkem tak neomylným že se nemohu dost. Kdo civění a když přejdu z tomu kdo civění tak vím že to nesprávné protože se poznal se to touha znovu navodím nějakým okruhem tu tou svou proč by novým oko jsem tu touhu a jak. O o by řeší tak je to v pořádku když nevydrží zase znovu navodím a nemusím to u straní nýbrž mohu to dělat celým životem každá situace může navozovat postup něco to naučím a. I nebo co mala touhu po tom spojení s bohem no touhu patřit tou činností znamená dělat tu činnost pro boha nevzdalovat se tou činností od něho aby. Tím touha po správném vykonávání věci nepřekročila nikdy v pozadí tuhletu touhu si nemusím uvědomovat ale jaro to bude to s s s s tímto před se se svým toto bude služba bohu. Ještě nebude služba bohu to stačí a jakmile jsem se s unaven přitom v tom dnu tak to přestává platit co jsem si ráno říkal odcházím o. Tohoto přece ze tří ho musím opakovat ho musím postavit na nohy a jakmile si se mi podaří třebas taky rozjímání krátký znovu v sobě z prožit. Ten tu to předsevzetí sloužit životem bohu tak by to zase nějakou dobu víte dělám činnost čteme my si na boha jako službu bohu a se tím ona. Vím tak to je důkaz že buď toho mám necháte neboť temno tak se nemá přepínat to musí mít rozum taky anebo jestliže to neni po ho v těle jsou to on když to způsobeno ne že jsem ztrať. Byl cílem že jsem to přes začal dělat co z pro sebe nebo pro toho kdo mně to nařídil a u pro nic činni vole proto protože to nýbrž nebo pro vlastní uspokojení a ta jde tak dostal ještě unavuje ano. Tak o toho mu tak mi co bych přestal z činnosti tak stranou nebo odejdou o o této moc ty dva cesty činnosti přejdu k motivaci původní ano tak takle by podle na vona. A vzoru měl vybrat prosím nový život ono kde na tak na hn pole o kam si v v tu duchovní o no bůh tu obr novou to poutanosti pro bez skrýt. Protože ne každý je tomu tak dobře že by ho nic nerušil svět je tyto za potřeby tak jsem nějak ten se on na chvilinku uchyl se do toho skryt. Tu to neznamená že u to přednes povinnosti kterou máte ale že uvnitř povinnosti bez myšlenkový je nejde to je k tomu okruhu rozjímá. Na které nás na připomíná tu poutanost ten smysl toho počínání a o to vedení jak mu to počínání s plave dvě a ono mu ho kde je. Za člověk to nejvyšší formě lidské se na něj kterou se na denním svou vlastní vůli není k dopracovat spojení s bohem ho v on jít ne. Proč není není tak když co koho protože je příliš jít tak od boha co pak no nebo obalen nebo prostě není na by ta. Slovy a tomu doslova to ruším je tam co není jenom na koncentrací ano mají jít on jenom funkci lidskou. A pokud nejsou opuštěna no tak člověka přitom o lidském u protože nedovolují mohl aby oni ho odešel než do kon co co co se můžeš tak být jsou si. Je mi co není pak tak bych moh přemluvit se není s to von mu svou přeje je mysl je bez ohledu na to tolik se tomu potřebuje. Ten konkrétní kde kde není hned takže kdo ze sna je vám známo i při není mysli nad vana jste kterým nadaná. Vyčištění mi svými na kdy vana která daná co se se svým to je kdy nám vyčištění mysli my nad ne napřed osum jednotou já. Ve jste rad nebudu předvádět ale to je samádhi ji a potom ještě další stupněm je to prosme a tak dále to by nás teďka nezajímá nás zajímá rána aby jana. Indové jsou toho názoru že když člověk by čistší svou mysl zbavím když který směli my si si do proto je říká patandžali nad vás kteří není že mu to samočinně přiměla. Činný tady dění od boha totiž projevil jsem mu bůh tím nebo věčnost tím způsobem že poprvně je jak se tím bohem v podobě je takou. Protože ho takže on které si z sám nevytvořil to znamená zatím co on se snažil stopy v do boha no vás se při stačí k tomu aby bůh se jakoby přecházel. Do něho do jeho vědomí zatím jenom temně a proto jsem ji chodník národy hlavně číňané základem svého koncentračního umění za základ z tohoto. Mně nepovažovali ta ránu nýbrž když pro zrovna další obdoby jiný a celý ten třista co je zen buddhismus a jsem to je jana jen když mít žádný zem ano. A bych byl tomu celému systému dovolil z mi něco by to protože když budu zase do koncentrace tak to bude se tím způsobem pochopitelně ale že by vás. Nad jenom jít do to budu říkat tiše ale co co mu si vytknout tak to musí by toho tahleta a že tady se nemluvím nic se o ind ten. Jestli zaujatosti no když se jsou středem jiným tak musím míní při nějaký předmět soustředění před co bohu jestli jim nejsem zaujat a jednom bych čistším mysl. Od myš jak vy vidím tím učiní míním bez myšlenkový toho snadno se jista zdá nebo stane dám že se dostanu do spánku a. Nebylo když ne do spánku tak kdo zažene poutanost s tím a ne kdo to je pravé která strhuje takže když indové říkají že k tomu abys. Člověk vědomě setkal sbohem je třeba osum ona se mu toto samadhi tak co tomu vytknout to že osmadvacet od je nutno pro toho kdo. Se neumí intenzivní je zaujmou předmětem svého soustředění ten potřebuje přestože vyčištěna mysl bavili všech konkrétních myšlenek ten potřebuje dvacet osum minou. Ale dále záleží na intenzivně intenzitě soustředění poutanosti zaujatosti a tou měrou jak tak i ten stav stoupá. A na tento půdu měr tedy představuje osmadvacet minut co zkracuje ta doba osvícení nic sama v takže ne když to dobře dopadne tak tam také co. Věk osvícen bezčasovém okamžiku to je i dělal soustředěnosti aby se po summa dvaceti minout přešel. Na okamžik které soustředění takové mu taky že by ses spojil s vědomím božím ve kterém je všecko zapsáno všechno vědění ovšem to na skládá. Ono dohromady všechno poskládat dohromady a člověk si odtamtud kupodivu tímto způsobem když jedná nebi zvedne nic jiného není schopen si vy tahnout by dolovat kdes na povrch nic jiné. Ho než právě tato pak čím tam vešel a ten velice zajímavá věc protože jak jsme si říkali častokrát když někdo do tohoto stavu nejde co by mat. Se matiku z něho jde co byl lepší na třeba ty a tak dále čili ono to jenom kvalita ty vylepšily je systém myšlení se kterým člověk naposled. Pracoval než svou mysl vyčistil a tak bych k tomuto způsobu z správného soustředění radil tenhleten postup mění té. Ve své mysli něco co vás ho poutá co vás spoutá tak že je to to že máte potřebu se na to soustředit. Jestliže to je něco co mít přestavuje nějaký pro budem to je to s to na nejsnáze vysvětlit tímto způsobem že by to bylo to nejsprávnější mysli seš vysvětlim točila tomletom. Znaky prve který můžete řešit tu tak se může stát že řešení tohoto problému i při plné poutanosti nakonec nejste schopni do větší hloubky řešení přejít. Jeli tomu tak tak je to moment vhodný k tomu aby z tok své mysli zastavili s to změním jsi do věci. Zastavili ten pochod ten navazujících myšlenek na sebe zastavili ale abyste zároveň nezastavily tok mysli tam myslel. Zůstane potom poutanost samu ona směrem poutanost cesta ale ubírá dál a když se text toho je že se dostane. Dále za konkrétní na kterékoliv řešení jakmile se toto stane se dostane za konkrétní řeším tak není nikde zajištěna nebo za to. Šel do kde se zastavit podle míry to mu tam dosti po lidem míry zaujatosti do větší a větší hloubek se svou myslí postupuje a. A ta největší hloubka není tomu říká ji křesťani z před do vše ten je spojka mezi člověkem nessi jeho vědomím a vědomím božím kdy se dostane setrvá. Činností své zaujatosti do tohoto bodu tak nastane vědomé spojení s vědomím li toho lidského voze mého vědomí svědomím. Ožít a to je nejjednodušší recept pro soustředění takhle abstraktně po je mu pojaté soustředění samozřejmě by asi nikdo. Dokázal provést obyčejně se musím napovědět jak nějaký před něco mám soustřeďovat upozorňuju jak to třem vypadat nebo jaký mám obsah upozorňuju vás že. Soustředění na předmět s bez jsou tření na obsah toho předmět tu nepřináší nikdy tu boku koncentraci a nepřináší nikdy vstupu do božského vědomí. Jestliže ovšem neoddělené obsah od formy od předmětu svého soustředění ale tak tomu může mít. Že ta pokud tomu veliká naše se to naše tím veliké samo jsme může mít za následek z vědomé spojení s bohem a teď bych. To mu řekl některé chyby které si dělají tomto oboru většina mystických žáků jak ve starověku tak mu věků se poutala nad třeba jehož obsah buď málo. A nebo vůbec nechápal napodobuj málo nebo vůbec nechápat takže dejme tomu kdybych se soustředil na co ceta tak jestliže to pro nemá. Obsah tak to soustředění nikdy nepřejde vědomé spojení nebo jestliže ale bych znal napřed obsah toho srdce páně a tep. Je potom se oni soustředil opačně na to šel tak ten trvalo zanikne v tom obsahu a ten obsah křesle je s tou božskou podstatou jeli k to sprá. Myslím obsah tam měli božské podstaty jenom rovný rovné s rovným se setkává čili předmět koncentrace by měla mistři chovat něco tak vznešené. Tom že by to bylo schopno cesta ska sbohem že není to nic nedosažitelné na ni víme například třeba do často tady ukázal. Valně ten příklad do tak kateřina pohledem na krásnou u ku byla tak jak ta tou krásou ti to připomínalo velikost boží a upadla do extaze to znamená spojila se. Aspoň na chvíli s bohem nebo ramakrišna při vidění krásné v soustavy ptáků seřazených na nebyl a tvůj třích proti. Jasnému západu slunce a tak dále je to mu to vám tady říkám poznání krásou za tak může být ale poznání životem. Poznání láskou poznání všemi základními prvky života podle toho přes jaký druh zaujatosti k tomu bohu přichází. V v jestliže ale že si stavěn třebas že budu soustředit na z z kdo svíčky k co se běžně dělá v indii taky u vás v době a je to proměnám světlo svíčky nic jiného nepředstavuje to pro nic nešení když sil než světlo pak rozsahu jenom soustředěnosti mysli a ne patřit ne pronikavostí.