Karel Makoň: 82-19 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Ježíš který si přál závady je třeba s se stala vůle otcova v odejmi ode tento kalich li to tvá vůle to tady hořkost v něm ten se tak stojí. Jsi li toto přišlo po dobrém vane sto z kostí tak tady spíš šlo o ten styl toho přechodu jestli by to šlo bez těch těžkostí ne než o to proti vůli odejmi ode mne tento kalich nebylo v s s s s k pád ne toho přechodu se ten přechod nestane nýbrž v. Zbav ne pokud je to tvoje vůle toho o proč je to utrpení které měl při tom čeká ano. On be proti proměně pak tu neprosil aby aby se neuskuteční na to pro jsem se do smrtí. A aby se osudem za ve učí ho k utrpení si myslím že v tom nevyslyšen. Ale protože když se dívám ne když dáváme pozor na to co je tam psáno v bibli o tom utrpení páně na kříži tak je tam potom řečeno že oni ti mrtvoly z těch třích z boha v když tam přišli k li do boku vyšší vše vyšla voda a čehož si s tím že mám tak. Ale když tímto způsobem si prověřovali živost dvou od druhu když ti jež jsou ještě šidí all z lámal vím pád ti aby je zabili kdežto u ježíše daly právo aby byl normálně odletu o že od atd. O co o na ba pád ti čili ta prosba vůči otci o tom kalich ku byla do takové míry splněn jak si otec přál. Totiž bylo ukázáno za či způsobem že to utrpení nějaký smysl že nemůže by odvoláno úplně. Ale nebyla tak že ho tam do atd tak daleko jako u těch potu si byli stejným způsobem připoutaný ke kříži ale kupodivu v vydrželi naživu o muslimy dávali na ty.. Tam jsou do tady se s tím že slova li ale je tam všechno znamená ano. A u ty důsledky prosby jsou tam také tím toho vedení v. Že jsem že když to ještě jeden druh prosebné modlitby která se nevyslovuje slovy. Ale která a ne být tolik na formulaci prosby nýbrž na faktu že si to přeju. Řekl jsem když něco vše do tak pro ten v tak musím udělat všecko za sebe co k bohu. A pak jestli uzná za důvodů ne mohu k tomu připojit slovní formulaci a jesi sem udělal dostatek proto aby se to s to mělo tak možná že ani nebude třeba slovní formulaci na to jsem třebas uzdraven. Tak mohou pro bez nějakou zástupnou oběť v když je budu třebas v této věci vyslyšen. Tak to udělám to a to to je tak věřím taková věčná forma všech ta tu v tomto oboru prosebné modlí. Tak to dělali ve starém zákoně a tak to dělej do jdeš tak s. Když projdu této zkoušky tady vám no modlení do tomu si říkali že lidé věřící za mých tedy se s s s s u boha a ono co co o svou jsou si tak si to říkaje a na to od ten také dala byla při proč toto napřed o to aby si z kočky prošli jsem na to na ten způsob modlitby dívám sice spatra. Ale oni kupodivu třebas z kočku udělali. A osy jež se s tím neví že jsem tady na tom cením do že byli posílení ve víře teta proč se modlitba doba č jenom vzali nepůsobila tu zkoušku ale protože to jsou za povedla tak oni byli posilni ve víře že bůh je vyslyšel a jen když poměr bohu el kdyby člověku ne bylo jenom tak aby. Jsem mohl prosit aby mohl prosit aby byl taky myslí ka. Tak by těžko získal ten nejzákladnější poměr k bohu poměr prostředníka jestliže poměr prostředníka obě tak nějaký hodný poměr k bohu ale také u některých lidí se nemůže vynechat on bez k vyššímu způsobu vůbec nedopracoval kdyby nešel přes tento. Způsob prosebníka. Takže komu to jinak nejde začne s prosbou před si či jaké míry ho ta prosba dostane dál. Když to bude velký prospěch táž tak se tou prosbou moc daleko nedostane když ale z toho osobního prospěchu se povznese na patření bohu not tak do stavu dítě činnosti řekl. Co rozumíte mění tak to se pociťuje kde činnost doprovod trvalejší než pouhé vyslyšení a am. Musí se potom bohužel obnovovat novým zázrakem ta věčnost. Proto například ježíš kris tu s to jen z důvodu proč ježíš dělal zázraky než aby byli jeho posluchači dítě čí za to co dělá a aby jeho žáci samotní. Posily se neví že tak tady psalo o prvním zázraku paní jeskyně i uvěřili v něho jeho učedníci si že si za ním šli a museli mu tedy věří za ním šli všechno opustily a zakrátko zase potřebovali posilu neví že takže je. On vyslyšel prosbu své matky ježíš kristus to byla prosebná modlitba vůči němu prosím synu přemění tady nebo způsoby tady měli dostat na o tom vyslyšel udělal toho a vyslyšena prosebná modlitba působila i na okolí a to se často stávalo že na vše jaké oko okolí působila ta vyslyšena prosebná on by ba víc než na toho u kterého se to přímo stalo. Eli ale též byl vyslyšen pojme jater závad a všichni žasli an bytostní ji musím z v pohled prosebné od v ní. Zdali člověk musí již prosit co od uzdravení někoho vzít na sebe a tu chorobu toho není třeba. To je hrozný primitivy z mu z s to takhle dělá nepochopil z milost boží ale on musí dát jenom o po z milosti boží. Proto jsem vám říkal jiný příklad bezeslovní modlitby prosebné tam vypadala umí opřít dala karma. Co z bez tak to ještě ho opakuju protože o na to nebo vůbec mně na něm napsáno ale to chyba v tom napsáno. Měl od co starého kterýmu za dostal tak kterému on před jeho smrtí dost účinně nepomáhal životě konal nechal o tat u li on tam vnímal nebi dal do toho nějakého poschodí ne přestože věděl o to na též konečně umřela tu nutně tři nějakou moc toho že z takové nějaké na váze zrovna něco pro z toho věta nevím. Tak on si dělal veliké svědomí zavinil jeho smrt že ukrátil jeho život. A tak přišel ke mně o pontu wu o říkal karle prosím co udělat abych tu svou chybu napravil abych tomu otci způsobil po smrti aspoň klidnější život když jsem tady nebyl z toho wu k tomu při zpět. A tak se mu poradil. Aby se nemodlil za od se slovně protože to nebude činné. Ale aby za něho dělal to co on by musel dělat lidmi kde ještě naživu. Aby to nedělal jako se to dělá ten jaro temně o si jen je jako se dělat ten jeho od es aby si v tom nes pomine na sebe nýbrž na od své ale je pojem ne ho to dělal on to mohl klidně udělat takle protože z byla potom v od si ještě jeho manželka vám tedy novinka toho mýho přítele jaro jsem pád be okolo posloužit se toť tím způsobem jak sloužil. Ten jeho bývalý otec své v ale to co je jim toho úvody ono silní potravu a tak dále a tak dále. Kde byla asi půl roku tak jak se mu zjevil otec z na sebe sláva je tedy do byl při tom to to by byla topit do osel milujícím a po děkoval mu za to co pro něho udělal. Že to bylo nej účinnější prosebná ano od lidí tak co do toho vložil sám sebe kromě toho ten můj přítel tím velice vzrostl. Protože vyšel sám ze sebe konečně to dělal jako když to nedělá on z přešel do toho nic nečiní no a to je s ve všem způsob jednání dělat ale nic dělat vidí dokonce než vám protože to ale protože my to potom tak nebo na dvě no tak to je my se z odpovězeno a do rozjímavé. Modlitby. Brzy na tam modlit tady je přechodem bez si prosebnou modlitbou to za chvilinku. Stopy do bylo patrno bude tato nám a modlitbou koncentrační to znamená kde se na proč přijdou přeje domě kam spěje a proto je příprava k tomu aby se z těla k tomu bohu ale. Z úrovně na které člověk k je to znamená v úrovně. Povídavého rozumového rozum od rozumového tedy o stavu vědomí a tělu vědomí do vědomí z ho. Tento pochod to byl komentoval středověkým mystiky a přešli na tom do li který o na návody. Způsobem který mně prozrazuje že si nebyli do přede vědomi pravého smyslu. Této modlitby a nebo že tím těmito návody tento jsem bez toho od tu povalit. Tak co jez smyslem rozjímavé modlitby v z by je rozjímavé modlitby je přel člověk ka v tom o to život ta časoprostorové od to proto můžeme počítat i způsob myšlení. Se toho života ve kterém se nic neděje je. Do života be ve mého stálého to za kladou vůbec veškerého života tedy. Je to prostředek který na š své z toho povrchového vlnění života. Do hloupé k ve kterých se ty ve mi nevyskytují. Tak k aby i největší k bohu ka která z na po odkud to od tam u vědomí. Do hloupé do který se dostaneme za co ho mala aby nám tedy to v to v prudký do hloupé zajišťoval na. Prudký do čistého vědomí ničím nerušeného jestliže tohleto jez mysl meditativní modlitby ji tedy rozjímání tak nezáleží tolik na tom nebo především na tom o čem budou rosy má. Nýbrž jak budu mít na mysli tento síle a jez si toho s co jsem si vybrala k tomu to k cíli vede. Jestliže budu rosy na pro to jenom abych usměrní do způsob myšlení aby se dostal z toho vší ho o co o myšlenkového nade vše nebo abych je do mu dal nějaká lepší předsevzetí tak tam modlitba ale ne do že černá v tom smyslu že op pomíjí hlavní svůj smysl a to je smysl spojovací. Zatímco modlitba prosebná. Nemám mít nemusí mít smysl spojovat si ak přes v tom pro s modlitbou zůstává tato modlitba není modlitbou protože není prosebnou modlitbou. Jako první a cesta aby modlitbou vůbec z když nemá misse jiný než prosebná modlitba a jaký jiný by se může modlitba proseb než. Když by slyšením jsem od co prosím. Mám mít misse s spojovací te tak ty si chce by se temeno spojení ne. Ho tam se pravda ale jaksi později řekneme že za tím co tam to pro z tam jenom částečně byla podmíněná sebevyprázdněním ten to jdu k prosbě si chceme tom co říká rozjímavá modlitba. si být přes sela podmíněn anebo jeho činnost je podmíněna sebevyprázdnění. Čili všechny druhy modlitby proč mýma ne. si ji bez sebevyprázdnění tak nevedou ke spojení ani na nemají třemi slova. Pravé rozjímavé modlitby a nechala oni nás mimo boha je to jenom nějaká o mám modlitby kterou. Nějak mo na mu přiměli nebo o účel mění hospoda že časem než když jsem se modlím v ale je to pořád ztráta času se teď k tomu že kdybych ji používali ji na k. By měla být jiný smysl než tahleta el tak by to nebyla ztráta času a byla by to přechod do koncentrace čili teď mu co se k tomu dostal. Meditaci modlitba nám umožnit přechod do koncentrace na boha a k té. nejsem ne jako takový jak jsme stvořeni jak se chováme sto se vůbec schopni i do dna není schopen co si se na boha a protože je na boha neznala se představu. A když si o němu jde přes to udělá tato přes to se soustředí tak si jenom by sliby se soustředit nebo ale co si soustředěna představu o boha co se tedy o bohu co se tedy rozdíl veliký z to on tak jedou mu za při těch účincích a kdežto modlitba rozjímavá překlenout tyhlety nedostatky jím. Abych nepotřeboval s to že co před nad na před na představu o boha o boku abych nemohl přeji to rovnou do soustředit na boha bez představy. možná jsem moc při s tím jak vjem jsem teďka přísnější než č je při modlitbě prosebné na při na vás daleko více a ne mír víte se když si myslím že chci více. Jenom se snažil vystihnou. Od mým ky za kterých je na před účinná prosebná modlitba a za kterých je u činná rozjímavá modlitba jako s po v otci modlitba znamená ako před od jako v přede voda na bazi já. To přesto při do pro zná jenom mým takové při do skupiny modliteb prosebná rozjímavá a nazíravá a že tedy tam to to to se nám je na kraji ku. Můžeme v na nebo rozjímání nakonec ale ta rozjímavá je spojkou mezi spojením s bohem které se projevuje prakticky nazíráním na boha. A mezi tou pouhou prosbou kterak která může ještě sloužit jenom samotnému člověku bez ohledu na boha. To povede na potřeby toho člověka takže. Není tolik budeš to říkam do že to zanedbatelné není tolik bude při te jak budu. Formulovat tu meditaci. To bude předmětem meditace mým jako rozhodují tří kam s tím budu mířit. Co s tím budu zamýšlet jestli budu zamýšlet jenom toho že se budu od tak před spirálovitě okolo boha tak to je cicero s vnímáním. Ale kdyby na on si tohoto styl spěla nově toto točení nebylo předsevzetí. Vo něm že by následovalo rozhodnutí které se realizovat a kdyby to rozhodnutí nemělo povahu spojovací. Tak co je to točení okolo boha aby bylo jenom tam jsem ani ničím víc o na že by nás uspává o na že by na z znova horších činností. Ale zaručeně bych neměl. Ne bys nebi splňoval by nebo ve splňoval byt ty možností které jsou skryty v rozjímavé modlitbě a teď škoda. A těch možností se budu pravdo týkat a to jsou možnosti spojení vědomého spojení s bohem tak pro od toho jak a od be a by padá obsah rozjímání aby vedl ke spojení. Nebude to ještě obsažena v konkrétní nebo to co na ó jak návod nýbrž obec se tady si si dávám za že na ty obecných principech protože z toho ka by jim který jim člověk tedy do vší kus nadto se všim kterém se proč tam z nás sám sebe odkud mám k tomu bohu jít. k němu být od tam tu kde on je ten člověk a když kde je tak po bere všecko co na tom místě protože to je to v tom místě kde kde že je že by by je to tedy je řečeno ani bez tím od od pravdu na první prvým tři musí k tomu po ujít přes vím. Pak musí sám se sebou ale v první fázi to si nepůjde sám se sebou to ještě dosáhne toho ještě dosáhne tak tam bude ses vím co je jeho čím tam tedy kdo se obecně řečeno to jsou jeho vlastnosti a teď bych chtěl říci něco zásadního nemá jenom dobré vlastnosti. taky vlastnosti které hodnotí jako pád i s těmi jít k tomu bohu a když s těmito nejde tak způsobuje že tyto špatné vlastnosti které mají svůj život v něm jak podvědomí dal ve vědomí. Co bez zaměstnání kající a ruší ho v modlitbě. Ale ne do jsem vůbec za ba ani k tomu aby on nerušili jeho modlitba se pořád podoba boji s tím co nezaměstnávat on musí za z na watts celou svoji bytost při rozjímání. A tak jestliže toto nedělat to právě přestane ti mystik čin nedělali oni si mysleli ženo sto z my si můžeme odvážit po vůli se svou láskou k bohu. Z víme z dost my se svou naději se svou výběrovou. To ale protože se všeho bylo pomalu vedle toho čeho bylo moc z těch špatností kým nevíry dělat beznaděje já. No a jimi se to s tím tak to potom mět typ to nezaměstnané složky které za nestali při do přímá ani pro je li a oni bojoval na dvou promítá od toho co v prudký do boha s tím svým. Co po že za hodné že by měly obrat ze svého místa a tak k tomu bohu a s tím a byli rušeni nebude straně je tím co nebyl nevzali a proti tomu si k tomu co li od sebe oddalovat tomu se od sebe od od od a ně. Čili od a mění kolikrát jim způsobovalo takovou námahu že ztráceli vůbec svůj poměr k bohu. Který si chtěli modlitbou posílit a který postupně když před tím bylo kladnými a velice silným než se začli modlit kde se modlitby upadal se. O projevil jako nit z prostě nebylo vůbec vám poměr bohu v kdy ka jenom po měl byl špatnostem nese kterými bojovali. Pořád museli je od a ta anebo kdo získali po měl s těmi vlastnostmi které chtěli v sobě. Posílit a pak posiloval jenom je to vlastnosti ale přímo do boha nevstupovali tam si že tady bych měl za se udělat mezeru abych se se to že svět byl pro domě. Bylo mně jste připomenu v tom že jsem kdy si říkal že by ho ne jen chopit celé vlastnosti které na s nejsilnější tím tou ji k bohu neboť v jejich které nebo jinak by jiné že ona přeruší všechny slabší vlastností a k tomu bohu a to vede. To je jeden z konkrétních od vůb to je vlastně řek bych takový individuální názor který některém případě může být správný nemůže všeobecně na ti ale jenom se řeknu kdyby všeobecně platí to je kdybych to tak řekl matematickým takové. Le existují o důsledné druhy závislosti jevů na sobě s peci je mým. To jdou závislosti je úměrnost přijímá nebo neb přímá na specielní sama abych s s s většina ostatní závislostí nemá tuto povahu čím víc se. Jedno od tím více druhého nebo za měl dost přímá nebo čím me jedno od tím druhého. jsem měl na mysli tohle tu um mělo tento z na na k nim způsob závislosti. Když jsem před oka na člověka který takovou to vlastnost která překryje všechny ostatní. Takže čím více se oni o před tím dokonaleji k ní. Zrovna takovou měrou dokonaleji vstupuje do boha jenomže jem mez tím co řekl mnoho jiných věcí a tak je to že pak to jednodušší člověk sám osobě vůbec staticky ne existuje. Že toho člověka je třeba při postavit do to co od pod kdo tušení. Jsem příklad člověk je v takové situaci jez si jenom vědě je třeba aby s životem nějaké situace tak to je ten případ specielní případ o kterém bude řeč či od tu to vlastnost se může opřít a je třeba vyslyšen jesiže věří přitom bo a a ne jezte by kdyby tažen. A za tak může být se obdobně vytažen ze své i bez spojitosti s bohem když se dostane do takové o specielní o druhu závislosti že mu opravdu záleží jenom na tom aby z celé. Od sebe dostal bohu ale ji takle by to že nám myšlenka skoky textu kdy padá jako nes sledovatelná jako nemožná protože chybí řeč o přípravy k této jednoduchou s. Jak jsem vás doba není jimi kde si je to to připraveni provedena nebo kde je to je od člověka roztěkaná který nemá žádnou takovou mo u nos oni by mohlo říct že dominující které většina lidí. Teď tímto způsobem nemůže postupovat. A protože dneska nemluvím jako který jsem mluvil k člověku který byl schopen takovou vlastnost sobě jsem si myslel vyburcovat nebo postavit v čele své bytosti a pomocníci kdo ti sebe cele ho do úplného zapomeň na mu to ostatní do takové li a ne před na že ska se o mám pod že by ke zkušenosti s vámi. Let i naopak si si že mám li je dost těkavé před sebou jako o by vršku jinak tomu není všeobecně o všech principech. Aby v posbíral z každého stanoviska jste kdekoliv jste roste kali jste na není by se znaku který by se ne věci tří jste věřící to je jedno mluvy dneska o obecných principech v nichž je li je ten je tam o to by byla tat co tady říká ten dotyčný. Na to ta ale jak se mu to visi do pověděl je to a k. No to je to to se přes to s tím protože doba je o lidské vlastnosti jejichž použití vším vítat tím jak je možný o lidských vlastností použít na cestě k bohu tak aby to bylo u či ne aby to vedlo vůči němu spojení bohem odpojit její jedině život ježíše krista a z. Jako on o žilo vlastností si li učedníků k tomu aby č li za bohem že on je zbavil povinností. A starostí o všechno co přímo z touto cestou nesouvisí s a o že on je zbaveno starostí o rodinu a pak se od tu rodinu a. V tom za takže ani vodní od i do za oni si oni neměli špatné svědomí že opustili své rodiny a v tom je tím tou mal do krista dají nebo tak na. O že on se o všechny postarat o cely rodinný tak za ním tam nejenom dva z učedníků walt takových dvěstě třista je o na že mi větší zástupy a to nebyl jeho slova tele. To byl někde kteří vodního chtěli toho kteří vodního který obživu těžko je lze o říct že to byli učedníci páně vůbec na víc se na mně někdo z nich byl učedníkem nebo učedníci ale ve většině případů i s to byly to na na do to je taky mým to é měli devizu jestliže je. Z pán ježíš nám vzal manžela ten se baví o nějaký věční za ani to stalo. Tak pak je chop povinností. Ce tak to postava ona as ode tam vodu na co on od vás pustil to s kdy k je tím a musím tam pak to být prospěšný tou do tak je to od nebo nebe. Jestli pak je tohle tom možné na cestě aby ježíš se po sto voda se rodí abychom nemuseli mít z ta je proto že ježíš říkal dejte království boží a vše ostatní vám bude přidáno čili ježíš říkal že záleží na člověku je si opravdu nade v sobě takovou sílu. Aby především hledal království boží když tohleto splní. Tak k pak jemu všechno přidalo pak se nemusí starat o při jaro ne tím že při ježíše o tady tekla ba nýbrž že člověk bez starosti. A s přispěním pány je za okolností které přicházejí změní v. Co osobou s přispěním všech mohutností duše do toho vloží své schopnosti ale bezstarostně co o dostává všeho co potřebuje jemu jeho rodině od takže nemusí se stává. Jestliže potom si to třebas večeru o pravá chci pod denním dění rozevírají na nad na při a to vona pro ta jak je tam byl by byl při tom že byli šli ví. Co stávalo o mně bůh. Jak je takzvané nám hodí či ky její život je na tři dva od kou roli v tom smyslu aby zbavili starost které mají jiný že kdyby člověk který je na cestě k bohu musel mít o co se starat o to stane v od to se musí starat člověk který na cestě k bohu není. Tak by vůbec na cestě neudělal ale mně jde o krok a to vás osobní čili co je toho s ti pomocí lidských vlastností v bohu všechny je jsou st není na ten cíl spojení s bohem s tuku tou vlastností do boha on se tedy o čem ho jednoduše od dvou šlo to nebo o to vládci toho co třeba i o svatým. On se musí cítí nebo snažit se být v tomto světě jako na poli hospoda a co je jsi on tam je na a jako na od i o vás o sobě on to všechno tomu rozumíte nových přednášek. Pak celou be zdálo stala on o to z podá z nás za co radí on op ba před tohle a on to o to ba se co s tím ona dělat. To jsou tři složky které dokonale by měli stačit k tomu aby jednal bezstarostně zpráva vně. A aby byl přitom na po do s to byl to znamená nevzdaloval jsou od boha nýbrž tím co dělá si k němu přibližoval při byl co se od temně že když potom přijde do domu. Taky uznávám jako služebník který něco udělal není to to být tam není tato s to vám a může posloužit ho s podal tři a potom se sám najít ano. Jeho stolu co to o tom za spojením negativní vlastnosti a to se do obrazně svatý antonín poustevník tak v přemohla satana ne že za něho ono pole si myslím že v sobě máme tolik ekg z sil které že jsou. Tak jak ve styk ka a míří tolik jinam než k tomu cíli který on tady u ka. Že když je nezaměstnána na této cestě v tak se přesně nedostaneme jiná z op aby nás neobtěžoval jim musí nejen nechat orat své oné. Jsem li třeba s člověkem k tam musim dát průchod v s v váš je je to pará z kát z ka na nebo pohlavní janem jaká kdy jsem takovou bych be ne. Tak to musím umět v a a to by musela oka se v záležitost může znáš tu toho pána všem. O žít na cestě k bohu jako prostředek k dosahování boha tato řeknu mně mi jim za tím způsobem el s. Slovy svaté terezie tak svět tentokrát si to s ni od něho pak ko ve když před tak tak k před tat tak se to tam není tak tření do bohu. A čím o pojem modlitba před ta ka na ka ale on to toho chuť na ni pokud na on na převrat jsem neb od zdálo malo od dějí se s tím po po nýbrž u z koho milovala tu cestu k bohu čili si musím. Jak se mu se na oči o z pozice si tam mi tak se svou například ti ti smím pudy tak aby nepřekážejí aby byli ukuje ním do míry že nepřekážejí a způsobem že bych mohl tento způsob považovat za nemyslíš těžko bych mohl říci že třebas taková o učení. Ja byli byla nemyslíš na ale které vana než k i je byl od koho mu ku z vůle která tam od splývá do pomocí vášně sto od člověka ale nemůže být použita na cestě po pamatujte si že je třeba tu to vlastní s to z sílu která od ví. Ba třeba do toho ku a tím se ukládají tím se spokojuje. Že tak to schopnost tato síla může býti klidně obrácená na opačnou stranou znou i ty indové mají názor. Že žádný člověk to z vlastní cel ji nebes a myslím že v tomto ohledu se jí. Proto že neví co je to opřít se o boha oni vědí jenom se to opřít o co opřít se o duchovní o vůdce. Ten bere na sebe vůli toho žáka vím kde by se to opřít se o boha tak věděli něco být že totiž opřít se o boha znamená svou vůlí se obrátit k bohu tou silou vůle která od dívá do nějaké kte váš měli ho vodu jejich proudu k tu sebral a tím bohu aby to řekl když syni řekl. Ráma krišna kromě toho že na sebe vzal vůli toho žáka k tomu na tu o by to kdysi se dokonale hádat manžel do úplné pranice že se před te. O to co si či že ty máš pravdo v assisi svou pro o tak dále ještě o pro celobytostně. Tak to je kolik síly tak všeho se ne si že chyba že tohle toho ne obrat a chtít po tak žádám o jednu je v s s s s s s s tady žít v první příležitosti. Kdysi za sebe že hádat s manželkou říkal to nebe dlouho trvat to bude deska. Teďka týden ona to není v pořádku. No tak deska přeje domu tak k povím po ta je mi jen z hádat sval se tomu. Tak co do toho klidně u z ale těmito kou pořád mně novou bude možná se neobešli bez toho že na kolem sebe na po ma že to bude při se za. I toho je dobrý způsob ale jenom v tom případě když na tu moji míra a tu a ta zní to bude v tom nejlepším odpadní tudletu sílu a jsou si jít tam do um matku kali jo ty že se k obrat svým ty máš oni přesto o tady o ta není. Pro živá že je to není obraz o ta při obrať umím si moli do modlíme tak tak se takle začni modlit zač i tu se pán vše kterou si kterou si pro po je svou bytost zač ti obracet k mat chce a co si se k oba a k koho že ty neb poslouchá než že ty se mnou nesouhlasí s ty jsem nejsi spojena o tobě nevím s sebou než živu. Že to nebudu te pět vyčítají to jako to žita ma že se že nechce se podvolit své vůle je to málo při to co mi co proto ještě o to stalo ano a tak dále a tak i to to vy čí tej a když to budeš dělat s tej poctivě jako u všímali že chce mít tak to dopadne tak že tam matka káli se s tebou spojí. On totiž do od byl tam již na a to bylo jeho veliká přednost od s tak je z toho žák ta tím že přestal jeho vůli o stali z tomu žákovi vůli poklad tu nebo postupně čitta z toto k a s. Ale nedokázalo odstranit touhu od toho látku to potom hledání manžel od ba op pod třeba no. On bez to o nemohlo vůle mnou to je posteli života a on to dobře a na tak i vědec od to by nepřemohl pochod od pak to převede rovnou na mat u kali vynechal přitom sebe. Vám řeknu kdykoliv popadla nějaká vášeň která vládne o byt na doby by být cíle. A žádala si svého vyslyšení tak se měl za mnou odkázal k tomu aby si to vyslyšení vybrala pána boha a to jste neviděli jaké kdyby to dělal. A to nebyla jenom mít dycky vášeň takového běžného do wu nýbrž to třeba es. Bylo i po pod touha o po se třebas toužil jsem si ne no to odpočinout si jsem pod tou ku odevzdal bohu najednou jsem nepotřeboval ani z vás. Jenom toho ale ne o jsem pociťoval že se sám s tou byl pomocí této tou vůli bohu protože jsem v tou se byl celý pro pojem se me tak ona ven řek bych jak co je lidi žádný z je ti unaven že be nebylo oni si nebudeš tak u návaly jsem to návod u vložil do boha tak on začal s vidím vládnou která jsem tu toho špatnou vlastnost. Nebo chabost svojí co na váze bohu obětoval než svou ctnost o be to pokud co s je velice těžké protože to moje dobrá věd s se kterou mám to dostat se z těšit. Ale sto od toho co jsem říkal na při se na by nebo z jiné nebo nějaké vášně není potěšení nedá se učili ku po tom když se to provede třebas. Když se na pivo tak mám li ku blažený pocit že jsem. Co dobrého nepil ale když před tím jak tam ba vše nebo do toho že je jí. Po přes je své a o jsou střední cestu musím z na po cestě co si cením věnuju po ku tak on konečky ode u z mého dostane. A to je správné rozjímání rozjímáním nenastává se to když někdo z před nerostem svýma když tak nejedná se sebou o řím na nemůže poli nad celým čím od s každou při to z kde se najednou propojilo jsem mával li co protože tady se o po jeho a ty si že jsem pro pojem to od to ti pod si ty nebo negativní tak jak sis po me ho je be bych mohou z na dnou patři boku a o to se to. Okamžik snadného patření bohu kdy si to o a dělám to pak odejdu v něm. A to jez myslel rozjímání tohle. Na opak přistupuje li k rozjímání a nejsem li v ničem od pojem žádné myšlence v žádném tři tu v žádném vážky nectnosti. Žádné nec dosti mít všem nejsem pro pojem tak jsem rozvoje toho o do nože do bytosti nebo proč by vadnou nebo rozkouskoval novou a v tom to stavu nemohu se s bohem spojit jenom tak v tom. Jsou vymyšlené tu jsme metody kterým se říká předmět mezi tak činný. si musím vymyslet nějaký před nebo muss být tam nějaký před co se chopit nějak do protože k rozjímání a o koho něho se to při tak to asi ono ti svoji bytost. Kdyby se mi nepodaří svět na čit. Tím obsahem rozjímání svou bytost takto rozjímáním nevede. Žádnému spojení nevede ani nějakému předsevzetí ani tam nevede tak by bylo každého vnímání bez a tedy nemá spojovací činné a. Tam je toho nedostatek to do vody jak není to nová modlitba. El v tom smyslu jaký mít asi co třeba do po sedě marnou rozjímá maleb. Kdybych toho nechal a proč zažíval tu co by na to by to o lepší tam by se soustřeďoval už. Upozorňuju ba s a jesli zpěvák k a zpěvák. Poděla a tím způsobem že bez i my v přede napřed na devět potom na oslu a třeba konec s na jedno mysli se potom přijde na be nikdy nedosáhne nespí z tví za oko za tímto způsobem nikdy nedostaneme ku řád sví. To je jak to dělal a v a ty co s tím na tu na tom tam no později přišel dal pak tu a po projde byl úplně střízliví přijel ko jsem měl v tom ko čáru ba který chlad v tu ramakrišna který by děl tady do toho kočárku řekl na tu. Deska tři po pro tam přísliby tedy jít po krok k jsem on řekla vámi přede ne tedy osobně že on potom po ko ku pochybuju ale tak i vy tak nit tu o který si to. A my si to spolu že to za mnou ho nemyslíš před si že o to do tak li než sví protože bylo správné kdybys ty který před o to odtáhnout ky se jsem na stát. To byl opačný učil při či na sto stavy ty přes tak to tone aby se na od do se dost byste tak to po svět byl kde by si se mnou na stát. Tak jako on ve do povím protože nisi kam jinam věřím tam že ku na jedno kdy om tak si řekne tak mu radím. A počká chvilinku a bude mu aspoň nad vně si to on si po bez sk. Kde moci při spodní pod ze při k k od ne neb po lidu to je po č tak je na dvě mění v k k ke spojení s bohem. To je vášeň která opravdu pro spojuje tak tam nedá spát tak která při klece neobejde bez toto chlast. A když tudletu váš není od by jde tímhle tím způsobem že obětuje bohu v z šli způsobem soustředění on musí umět aspoň prosebnou modlitbu když ne umí jenom i o pro si k u přimět pána boha o i by mět tu je tu žízeň tím že si ji bez. Než sobě ten moji kastu tví mít tak nemůže zpět si že ale se vyzná prostřední modlitbě a opravdu upřímně si přeje abychom pán bůh ze se zbavil te to váš tak tu pak a všemi odevzdá a může klidněji na vivo on se ne o chlad sta a nebude pod co kde se. I. Ale u již piva z se možná že ta poprvně na to pivo nepůjde že on si dal do toho li ona k o na a nevím toto předání. Tak k a to se teď začněte beton bhaktovi on když po byl s tím mistrem. Tak by byl o bič ku toho a ne když měl pro sebe připraveno. Poli komu bych pro stal ten ramakrišny byl jako ducha. A tak tu a to i jak to že jsem z poroby kou bez ka by stačila. On říkal rama když na tu i po to kte tak vůbec se bez potřeba. se obrátíme se k boha chce když on zašel hledat princeznu tak na pokraj les se potkal s dědečkem měl ram si bůh ty a to to ba je si je a učí se do nich pustil atd ale hle to bylo na doví dědeček a všechny ty bůh ty mu z ně. Načež dědeček řekl to se tomu dá. Když jsem měl tak veliký řekl promiň mně za to pro tebe je co udělám krále. On to říkal konali tu měl sil na ta se tak je k i na be do jsou tady to ode ve se co tady o li my pak se najmě na ale a proto že nemám bůh ty el tu k li se znovu na po ta řeka te správné. Tu princeznu bude se na to že ne i za oko při že nemá ty bůh ty od mámy chci vám při chci u činné ji byla pochází také od do boha že to na funguje přeci existence kterou bereme od boha. Jestliže tedy mi ku z existence pokud či o ji ne věnujeme bohu. Tak. si může ten bůh na krmit bych řekl této mal te ta manana pouště tak viklat co nebo do toho pouště těchto a když. Ale on to nebe tím způsobem že by nám za to chu v nýbrž že tu pokud tam není tak pokud u i svatý terezie byla proměněná ona když jen tak před pero ku to bylo totéž jako době na bůh ty byto pojednat svojí. A se potřeboval najít st ona jednou tu svou u k k k k k k jídlu měla tady jenom pro toho že po celou mala podržet svůj život. Do takové úrovně by mi jim mohla sloužit bohu kdyby nejedl nad tak jsem čela to ještě nemohla potřebovat. Ten bůh do bede k obaly tak ty proměnit tu tak vše není na z ku o bohu. Prosimvás není náhodné že všichni takoví jsem byl nit tři spí ani ale co všecko o co do musel začínaje přes od do totiž klas assisi a přes všechny ostatní stále be vší mi svatými. Protože tu to obraz této obrovské vně ne ty to pro zklame které s tím by si to malý původní. Bůh o pro měl na stejnou sílu kterou po ta by to s spěla k tomu boku. A to bylo velice činné nemusil je kterak se to může stát. Ta nám a nevím jak kterak se to může stát že porodí krista před to z je k nějakému vyššímu v s. Za vžívání se vět ta nebo svítí ve světě ale. Samy se přesvědčíte že když takhle obětuje svoje vášně bohu. Že on je dovede proměnit protože. Na základě těch vášní nebo ty ba přes jsou založený tady je ne v atd žes síle při stavby i od boha jenom ode be te někam třeba do klas tu nebo na jede vášně a. Byste mu teďka dali právo pokud tomu po upřímně david to tak. Aby tu z aby to si jdou za a do on ono od tam mně vládl neb podle své vůle ale ne podle vaší by se tím to z tu se na při správně mal li po v a z vůlí. A to je bez tej jiný způsob many na chce než při prosebné modlitby všimněte si tento kvalitativního rozum víru. Ne. Rozjímavá modlitba a jejích z k tak k bohu a jejích obsah její navození všechno prostě to se týká činí čili jak je zná a ne z toho co od něho tak je tomu pojetí je modlitba která se nesnaží o to aby s tou stala. Celý život a celý lidský život převedla do boha a pro a nemá studovat s čím vším ky tak to na na to by na z vody ven na ty takovým přechodným stády jem. Na mez si jsem na a mezi se na modlitba om. A od toho jak ses při ve sladkém bohu tak to je a že je v osmi vše je po rozjímavé modlitby dal č k fáze modlitby jako je cesta z tu li třích či tu cesta ticha ne do modlitba říká o to po ty tři a na přes pro z o oni si to to modlitba ticha a potom o extatické vždycky sta o tom si vo tom na s děláním které v nás. To je no aby i toho a ze modlitby existovali jestliže opravdu ta rozjímavá modlitba je bez by vůči svých na ve svých příčina tu k o vás na ten klasický výklad a jestliže se týká jenom člověka který. Ani nepomýšlí na to že se dopouští chyby v tom při každé modlitbě kterou když neprovádí za doby vlastně když či neví některou částí svého života to jsem říkal svá kdo o li o oka tíž rady. A jenom od u stýkám jenom se v je víra a být nenastala příležitost třebas tu vášeň. Ji podlehnou a to je s to co bude ve před u týká od světa při na co. Na na samo ty věz se provádí askezí v tom není jen přísnější způsobu jak to s jaký známe. Čili rozjímavá modlitba vám jak je klasicky po dávána ve všech svých spisech kdy tam my podávána není pro každého pro každého jenom ta nejnižší slovní modlitba. A pokud je pro každého i rozjímáním tak jenom takové rozjímání který nebe kde k tomu spojení. Nýbrž že to rozjímání. Takové povahy že jenom nějak zaměstnává člověka aby nebyl zaměstnán muss. Čili nepatrně přibližuje před ku no tak musíte mi prominou že jsem postaven požadavek ze zkušenosti že pokud modlitbě celý člověk se dnes jedna tří tam neb při bez celou svoji bytost. Pokud některá část jeho bytosti zahálí tak ta modlitba od pravdu nemá účinky spojovací protože jej ji s to se ta část ne zaměstnané bytosti. Ne překáží v tomto spojení. A kdy kazí je to to chybné klasické pojetí modlitby z toho že křesťani bohužel neznali pravý smysl tohoto života be oceňovat dost. Ne se měli při od tak jak z jo měli s tím cenit oni nevěděli žes smyslem cesty je. Pomocí tohoto života celého rozvinutého dostat k bo že není vůbec jiného prostředku než ozvěnou život atd pomocí celého života a než jsem po mocích v. Kde obého třebas rozvinutí života se dostat k bohu proto ty lidech kteří toužili potom to co se bo v ale ne že mají získat co bytost je tady každou při to co mně využít a ne vzniku příkad. Tím kde nedosahovali spojí s bohem a to byl veliký čerám na celé kulty vane katolické společnosti která o z toho nedělá rusi druzích modlitby ale prováděla přede kam velikou o klid kou. Kdo pak jsem měl dočkat toho aby po rozjímáním které nevedlo ke spojení el be do el v přešel do aspekty modlitby která a be dají jenom k ke spojení s citem aby přešel do ti vody tak ti která na dají jenom ve spojení i ke spojení myslí pomoci mysli která se by měla a potom vše vše do po s tak stavy v ka na ve na jenom ten aspekt mě. Nebo k novému spojení s bohem ho osvíceních je to nebo o které na sledovala za se be ano tak potom když to dobře dopadaly ten čekej čil o pravdu do z toho aby byl be a postím pracovník nemá na všech i ty chyby teoretické které jsou do toho vtěleny jak ten měl na by ber na vina na boha a trvale se s ním spojit tak i bez na ze předejít tomuto způsobu který ne odpovídá učení. Vše krista nebo jeho život on na vodu tane mu jako život ten přes naživu to překlad to od. Ne pomocí toho je kterou z na ten pomocí únava li definic v nýbrž pomocí toho co nám ježíš kris tu z bez se o že řekl že není to otázka co tak přes tak k bohu to spojí s bohem není otázka času. To tak sáhodlouhého umrtvování. To by byl on nepřidal za vhodné nebo do za odnese ujmout i hříšníků že by řekl vše pro nemocné aspekt si přišel pro nemocné v tom smyslu duchovním a pro ty měla před. A víte čte by to že pro ty kteří si to co by misse jsou zdraví pro před u bez neměl te takový taje jsem se že jsou byla by to nebral se do kol potírat aby z toho je vedl. Za mezi tím ten způsob myšlení nebo do tak tři a tak ta všechno říkal že to je něco s co je na patřičné no tak když to takle bez neb te tak tím jsem do toho o boha a byl jsem na že jsem že tu při to s tak panně nový no je to by to cesta přes se opírá o z ku vše prosti kde si z ježíšova života když tam to jsem od tam o m tam to je předešlé ty ka si přece o to se neopírají. Protože počítají s tím v životem po z dosti vše na život z mít. Tam na koho vše je tak začal co bez je to tak k a za u jak to s po spojení jsem by to s ti nějakou zaujatostí kam nějakou zaujatostí nemusí doby jenom za o to z vůči bohu za o do boha pobyt sela jiná na to co jak nikdo netuší že že taky v účinná. Ta se on pali o klaní při palivo o sta a tak dále protože to jsem si svolil k na kraj při ve o ba abys abych tam ukázal že celá aby to se musí v každém případě pro pojí o o o klas to nebo o co s to řeka on se musí cely to o ji to či vší jsem chtěl ukázat po po je člověk kát do prvé ho aby šel bohu když při jsem dobrý a kam se mu nechce bez tak být ne on ctnostného který se za sebe jako celek k od vody z na. No a. A kde přes se prázdni od sebe samočinně nastupuje touha po bohu samočinně te na to co od oči nad o mat ty mu byla a neví jak se to mohlo stát. Najednou tady je touha. Tak teď bych el tak šest byl jsem si byl nebo ona se tady jaký rozdíl mezi ten ne opačně mezi katolickou od toho o tyto tři ale bez i vy kou bytí o meditaci a mezi tím co při kam tedy tečka vám když to neb při jejich dejme jako stará ne nic se nestane be kte kde je se lidsky. Nějak by do tak i na z loyoly se napsal pro hrstku z mých přátel. Ex a přece je duchovní cvičení čímž mi dal od znovu života duchovního a tím způsobem kde ten jich do nebo do nás ti mu ten člověk se měl postavit nevíře na nohy. A předepsal způsob který je ve dvou tak obsažen. A celý ten to jsem na staví na ž ne na s ním způsobu postupu že ty je to od s tak ni z běžného života. A pak klam o na to že provádí rozjímání. by mělo my podle toho názoru pomocí svatého přijímání s pověděl dále spojovací účinek on si to tam od na vozy na ani neslibuje že by ten účinek mělo. Takže on nedává a ty nové které tady dávám a se mám za u k rozjímání začít okruhy označuje okruhy o po od tří nikdy by bylo možné se naladit tak aby člověk daleko solidněji kristu ba ke zpovědi a přijímání a mohl tam přímou do se do boha čili on se s tím nějak u ano. Třebaže pomoc nějaké od mi aby se to by vložil tu k a. A to ve správné tak na před provede denní nebo na svým přípravu k tomu plně uznávám. jsem tak nemáme duši když že za pravé kdy objekty toho rozjímání obsah. Bude za čas velice zastaralý a kde nebudou schopni si tím co jsem. Při je to jsem kázal v tom co ho to nebudu ka za znovu a za druhé že. Nemá každý příležitost a není vše li by co vším stejně op udělat v nebo z připravení ne na tak při to s tak se při pro od ústraní. A mám a co tady říká a to je li i co na co dokud ne nabudeš určité míry ctností tak nejsi připraven pro vyšší náboženský život česky řečeno neprojde šli askety z kou a víc svého život tam za na dospěje při nějaké úrovni ctností a tak to nemá č nejmenší neděje dějí. Že svůj život bude mít mystickou to znamená spojovací oba jenom dokonalý asketa právo vůbec pomýšlet na mystiku takže ti mystikové je cvič teprve po dokonalém. Asketickém životě by měli dojem že jem dosáhli do chóru ne askezi a to vždycky bylo samého z tu o to to si tam. Co dostávali k mystickému z život to znamená většina z nich. No tak jsou že nikdy by sice přišli když se s bohem vědomě spoje. To bylo více devadesát pro sem všech těch poctivě nedají si v veliký od pak to na mého na co protože tady jedna zásadní chyba toho by tam několika ale aspoň na tu jednou ká. Že tento jsi osobě myslí že je z na s že to sahal určité dokonal z ve ctnostech. Tak se vždycky být. Bylo by nebylo by tak těžkému do kam na že ta ctnost není ano on to všechno postava ty svoje co jede v klášteře s ústraním by modlitby tak vel mu to třebas to co to s to šlo. Vy kázala a měl k osobě dojem že je ctností. Ale běda kdyby byl postaven do stejného jako ostatní lidé to znamená kdyby za to zen do běžného života. Jesi by ta co se vydržela si vizí nemusel slova. A si že by musel je totiž že ke cti. Jsa si na to za li třeba si si s to byl prvním sám. Který kombinoval celou tu na ústraní život ten mezi lidmi první řád toho druhu takže on si přišel pro posedu dost straní a vyšel do li mezi když to do šlo tak si se to u posilu. Do toho ústraní a co se šel med lidí tak te to kázal těm synem o kdo dovede to ze jste to sice člověk že není že to nevydrží prostě na s. Jo ctnost bude pořád napadána světem který není ctnostný. Tak to je částečná oprava toho omylu že budeš dokonalým asketou u k tak a to je tak kdyby ctnost vel z mysticky člověkem. Ale. za ostře a tomu církev nemůže přijít na op proč to tak že by de kteří než čili asketicky. Měli od boha charisma a to znamená a takové milosti zdarma dané. Který on ona která je povýšili do jiného stavu do jiné úrovně než na jaké byly ostatní je takže oni dokázali něco ze svého života udělat co jiné li je do kázali a třebas i prospívali a co jste ke který marně se o ten se marně snažili běžní lidé a čistě pro to že jím bylo něco do z vůli. A tak že o pro ba zní takhle ti to lidé ve kterým bylo zdárně co zdarma dáno z vůli. Kteří byli na dnou ona dány ctnostmi nebo schod na st mi tebe před tím neměl třebas moudrost darem moudrosti a v tom u toho a k tomu přišli jako slepý si ještě mysleli že ano. Nýbrž ty museli ve svém životě ani viděli to není třeba aby to věděli ale když se disponovat pro to mohu s to nebylo zdarma a dal ne ba to ba o ze že to sami o vědomě o to zasloužili ale do zamane to smyslu že by sebe na to vůbec domě na sloužit oni se nevědomě to sloužili tím kdy život te i jisto je tak mu mi to znamená že oni se je pra do vady proto že do kát tady nějak čemu to je. Mně na ale že. A v takovém postavení byla prostitutka. Jak to ukázali s kristus tam na koho svatý petr který zanechal svou rodinu a ona to tak rase to co je život ta šel za ježíšem všichni lidé kteří přišli za ježíšem měly tu to oba život někde mezery. Bez který byli schod když se vzdá sama sebe ne pořád a ještě to mezera to byl za okamžik třebas u prostitutky že jsi ne vlak k nohám ježíšovým to pořád při pro ni neudělala co tak co v dobrá tak. A nebo to to byl za do kam při u svatýho petra že byl chycen kdy víme třeba z u toho filip pak jak kým způsobem byl v chyb se v jež čem. Že pro to že to viděl ježíš aniž že přitom pod nějakým stromem tak jsem si věřit protože uvěřil tak ve sice že poznal o tom v ježíšovi že že vševědoucí tak že mesiáš. Pro toto poznání nějaké skutečnosti byl chycen a tedy tím vznikla jeho víra v něho tak všech myslim že je správné. Podat takový návod který by uměle záměrně navozoval v lidském život ex novou říkal ku i ty to nese li ve které by tedy by člověk nebes vůli aniž by to mělo ten na sebe že bys tak ale vědomí. On by nebes jenom to jsme že by své vědomí i obsah svého vědomí věnoval čemu na tom že si kam bohu něčemu tak dokonale je by přitom zapomíná na sebe to to dnes schopen si o tom mnoho lidí takový celý než jak co z níž kdyby se ne o čekat na toho člověka tak bylo o bude co z na tak potom třemi od této pak o by to tomu říkám to by byla chyba. Ale to se a byl i začátku cesty to se by i u každého kdo zaujatost pro něco. Když bez toho k tomu svoji ten váš tak bych překročí po vy kdy když jsem vše to na svět a to je to s tak o ces již skutků po vše pak kam ty moje skutky plynou o li vyústit v sledu na s dělat. F. Tak protože se zdá a o všech svých skutků v dal jsem se s sebe. Vnikla ve mně bez rád protože o či to nedalo. Byla by kde na pak po po o po tři jsi mých skutků. A když jsem u to o to o tu po o pod či svých skutků opustil byl jsem potom dokonale prázdný a proto potud to práva tu se domě v bylo žilo nebo viděla no dál zaujatost be to vše na tohleto z bohu. Pro cestu bohu el k tomu patření jemu a byla to na to s tak na každém přemohla že be není i za to s pro jídlo smíte od nebo z nebe porušen. A to z pro ji do atd pro spánek se dostal do pozadí takže nebylo třeba již st nebylo třeba spát a to byla veliká za pojato z to se tak těles co s celá ustoupila do za du tam to čí doka zbavení se pocitu těleso si samo volně na. Co to od ky na stupeň toto mate z mu dvě a to mater z mu z kdy jak jsem se dověděl později dokonale umí zastoupit od toho že musí jednat za určitých okolo tří nevěř tedy dýchat třebas samadhi a přestane odumře mozková tkání že o tom od kristu je tam vede pranou svého mozku a zachovává nebo to moc se zachovává ve stavu ho má. mo řekne odumře. A. Jelikož č je tím vyprázdněním jsem z to byl v těch jsem nás světech. Že jsem po budu v i jiná čelem. Který postil nebo do života v. Při be do a to mater z mu dvě tak museli jak tak se to stalo jenom přes cely prát je a ono se to stalo. Ten pod od tomu nemusí mi na proto mi tady čeho v tom taky nějak by rozuměly. Když nevím jak se to může stát že muka zkvasí není zapotřebí kdyby tam mám na asi se tam přidám o to zkvasí ne a mít nám když ti ostatní podmínky toho kvašení přes plně bez tedy splnil nevědomě podmínky takže je tak těsto celé zkvasila moje s těsto tělesnosti to to to jako jako vše taky v tom těle. Tím chci při tři že tím se dostalo pojetí na ve modlitby na u plně novou základnu. Že rostlina modlitba měla člověka při ve k tomu aby byl by to s s s s měl za s nímž si jak a ne aby šel zbavil nějakým rozjímání. Ka to si či k a ona ta zaujato z tady musí být s but ze a musí být u při sv přece ze tí. Musí mít tak ty tři účinek přečti pokud o co se nemá a není není v aby vznešené a tak dále a být be koly se. No tak to všechno mají pravdu. Ale není to dostačující odpověď na to přece třetí nemusí vše přeje kojí jevit jako předsevzetí. Jestli vše přes takovým be be tak se dostaví tam u ta ano st shora jo tomu říkej na přirozená u toho oni tady od takového druhu žes z toho bez to poutanosti samo přece se tím i jiné. A bude oba by daleko co li vnější než když žes do vůle to přece že člověk dělá o tomto předsevzetí které člověk nabude který se potom řídí chtě nechtě. Může klidně si že si ho sám. Že si myslel že nesmí od jeho vůle a to je přednost toho druhu modlitby a toho postupu protože začne najednou jedna nikoli ze své vůle že meditace rozjímání že ka od za díti od vlastní vůle člověka. A jestliže se to by na to stane tak ten člověk je opravdu blíže království boží jak říkal ten svatý nebo u chtít doby vždycky ne. Kdybys měl sebemenší přát a z vůle lidské tak se do krásy bo tří budeme staneš to pravdu v no a na to je nemožné když se s tím bude tak i s nechtě tak tak to čím tak chci vím. Ale když správně postup při rozjímavé modlitbě tak k když to civěním se dostaví touha která je vodítkem tak neomylným že se nemohu dostat do civění. A když přejdu jste to i do civění tak vím že to nesprávné protože co poznal co to touha znovu na od jinak tím okruhem tu tou svou proč by na vím o to nám tu touhu. A jednoho vydrží tak je to v pořádku nevydrží za se znovu navodí a nemusí to dělat v u straní nýbrž mohu to dělat celý život. Každá situace může navozovat postup co to naučím aby na po stoupala po bohu po tom spojení s bohem. Tou tu pak při s tou činností to znamená dělat tu činnost pro boha. Nevzdalovat se tou činností vodního. Aby v touha po z správném vykonání které je chci neb před kryla nikdy v pozadí odkud tou ku si nemusím uvědomovat ale toto budou s tím to předsevzetí pak to bude služba bohu než kde bude služba bohu. To stačí a jakmile jsem se s u na ven při tom v tom no tak to přestává. Platit co jsem si ráno říkal odcházím od tohoto předsevzetí ho musím opakovat ho musím postavit na nohy a jak mez čili se mi podaří třebas taky rozjímání. Znovu k sobě z prožit. Tu mu to předsevzetí při toužit život ten bohu tak to zase nějakou do bůh víte do z čteme myslím na boha jako službu bohu. A se tím u na vím tak to je důkaz že by to o mám nechá a neboť temnota se nemá před jinak tomu co mi to rozum statky. Anebo jestliže to neni na koho těles tomu to o než to způsobeno ne že jsem ztratil chci žil že jsem to přes začal dělat čas pro sebe nebo pro toho kdo mi to nařídil a u po tři one pro toho pro toho řím k nebo po vlastní uspokojení a tak takto strašně unavuje ano tak od toho mu tak bys to bych přestal z činnosti tak. Ustanou nebo od de do od od tam od ty v a cesty činnosti při do od ty na cit původní ano. Taktak tebe podle mého názor do měl by bratrství na výživa a vy pak na tane na sv tu povím o mnou bůh obr o to u starosti do bez skryt pro to že ne každý je na tom tak dobře že by ho nic nebo či si je toho za potřeby tak k nějak k se na li ku chyby ne. Do toho skryt tu. To neznamená že u to se ten s v vinno styk kterou ale protože u mně jste povinností myšlenkově víte to je k tomu rozjímá v které vás po vína ano z smysl toho čína v o na jak to. Z na dvě a k tomu k začlo by si to nejvyšší formě nic jez na není tou ž není s tou vlastní vůle není dopracovat spojení sbohem to form mám meditační není tak když to o koho protože je příliš od boha a mám na nebo obalen na bohu. Prostě není na by ta ho a ta slova o č proč jim je tak slovní ano nad o čem zatčení a na mají jenom fung čili kou a pokud bez ho o na tat tak to je ta při tom o lidském pokud jde nebo mi moc aby od něho odešel a dokonce napřed jiných. Mám být čehož při je mi cení mu. A bych moh přemluvit v sobě mít o tom be jsou vy mi jez je bez ohledu na to kolik je tomu proč nebo je v kom je vi. A tak že do bez na to je vám známo ty ših chtěním mysli nad vana z též jim hada na vyčištění mise mi v na v v v v v k v k v. Ba na trávě ba na ten jim v na vyčištění mysli nad do ba před tu mi o to všeho ve ještě za nebo převážně ale to je samadhi a potom ještě další vstup měl toto jsme na tak dále to napřed a ne tady na s za pará nám aby jana. Do bez toho toho vzoru že. Když člověk vyčistí svou mysl zbavím veškerý měl na mysli či do pro je říká patandžali na do z řím že mu to samočinně přináší tak žení od boha a totiž po jemně jsem mu bůh tím nebo většina z tím způsobem že po pro je jak s tím bohem podobě od takového tažení které slyš sám. Nevytvořil to znamená zatímco on přestal dostoupit do boha vlasy při stačí k tomu aby bůh š jako by přecházela do něho do jeho vědomí zatím jenom ten vně a proto východní národy hlavně číňané. Základem svého koncentračního umění prazáklad z tohoto umění nepovažovali ta ránu nýbrž ono nám dal vší o kdo a celý ten třista se nejen jsem buddhismus. Jsem v a když nám že jo a. bych se tomu celému systému dovolil s čili se co by to protože když budu mu do se do koncentraci tak to do se tím způsobem pochopitelně ale že by vás tím na tušil. Protože to budu říkat ti vše. Ale co v tom si vytknout to musim by právo v kalech. Protože tady jsem nemluvím nic z ó intenzitě za u jak to s ti. Když ses soustředím tak musím mít nějaký předmět soustředění před co bohu. Jez jím nejsem zaujat a jednom viz či s tím mysl od myšlenek i řídím učiním bezmyšlenkovitosti snadno se mi stát zdát nebo stane v tom že se do stavu do spánku. A nebo když ne do spánku tak do ho v takže ne poutanosti jím a ne do pravé správně strhuje. Takže když indové říkají že k tomu aby se člověk vědomě setkal sbohem je třeba osou o to před mu toto samadhi tak tomu vytknout z toho že osy od ba před minut je mu pro toho kdo se neumí i ten s tím je zaujmou předmětem svého soustředění. Ten potřebuje přestože vyčištěna mysl zbavili všech konkrétních myšlenek ten potřebuje ba před svou minout. Ale. Záleží na intenzivně intenzitě soustředění po mu to o z ti zaujatosti a tou toho jak tak i cesta stoupala např a ten popudů měl li přesto je to co ona před minut. Přes to co je ta doba osvícení tří sama v takže když to dobře dopadne tak taky člověk osvícen bezčasovém okamžiku to je i dělal a soustředěností aby z o summa dvaceti minout přešel na okamžik které soustředění takového tou. Ky že by ses spojil s vědomím božím. Ve které je všecko zapsáno všechno není je to maska dáno dohromady všechno poskládat dohromady a člověk si odtamtud kupodivu tímto způsobem když jedná nebi z nebe není nic jiného není schopen si by tak mnou by dolovat kdes napovrch nic jiného než právě toho š čím tam vešel. To je velice zajímavá věc protože ten. Jak jsme si říkali častokrát když někdo do tohoto stavu nejde co by matematik z něho lide co byl lepší matematik a tak dále. Čili ono to jenom k obaly tak ty byl lepším je. Sys ten myšlení se kterým člověk naposled. Pracoval než svou mysl vyčistil a tak bych k tomuto způsobu s tak ne o sousední radil tenhleten postup není nejste ve své mysli něco co ba s a pokud a co vás spoutávat tak že to o že máte potřebu se na to jsou střed vy. Jestliže. To je něco co vám přesto je nějaký problém to je to s to na nejsnáze vysvětlit tímto způsobem. Že by to bylo to nejsprávnější a když vystačit se mi to či na to na znaky prve který můžete řešit tak se může stát že řešení tohoto problému i při plné pokud tato z ti nakonec nejste z chop ni do větší hloubky řešení při je li tomu tak tak je to moment hodný k tomu aby z pak své mysli. Zastavili. Z z jimiž do plic pozastavili ten pochod ten navazujících myšlenek na sebe zastavili ale abyste zároveň nezastavily pak k mysli.. Tam misse zůstane potom poutaností samu ona co měl ten poutanost se stále ubírá dál. A když se text toho je ten že se dostane dál za od klec které koly protože vše. Teď k ve se toto stane čelo se za konkrétní řešení. Tak není nikde zajištěno nebo za o čem doby bez se zastavit podle míry to mu tam dnes ti podle míry zaujatosti. Do větší a větších hloubek se svou myslí postupuje. A a ta největší ho tat není tomu říká i za nic z před to vše je. Jez spojka mezi člověkem mezi jeho vědomím a vědomím božím když se dostane setrvačností. své zaujatosti do tohoto bodu tak nastane vědomé spojení s vědomím li toho lidského o zem do vědomí s vědomím božím a to je nejjednodušší recept st pro soustředění. Takle abstraktně po je pojat ne jsou střední samozřejmě by si nikdo nedokázal provést st obyčejně jsou musím napovědět. Jak na předmět nemá soustředěnost upozorňuju ó jak to při vypadat nebo jaký vám obsah upozorňuju vás že soustředění na před z bez tou přední na obsah toho před tu nepřináší nikdy boku koncentraci a nepřináší nikdy vstup do božského vědomí jestliže ovšem ne od do je ne obsah ot. Formy od předmětu své soustředění takto může mít když se ta pokud to veliká vše proč tím veliké mu z ne může mít za následek z vědomé spojení s bohem a teď bych k tomu řekla některé chyby které si dělají to o bohu většina mystických žáků. Jak ve starověku tak dnů věku co je tou stará na dva jehož obsah buď málo nebo vůbec nechápal napravo málo nebo vůbec nechá ho. Takže dejme tomu kdyby jak se jsou seděl na co se pak mě. Tak jestliže to pro nemá obsah. Tak to co si nikdy nepřejde ve vědomé spojení z bo. Jestliže ale bych znal napřed obsah toho co chce páně a teprve potom co není jsou svět opačně a to s tak ten tvar zanikne v tom obsahu aktem obsah co sleduje s tou božskou podstatou li k to s planě by si že obsah a jeli božské podstaty jenom rovný s rovné s rovným se setkává čili. Předmět koncentrace by měla když ti chovat něco tak vznešeného že by to bylo schopno co setkat s bohem protože není to nic ne do se si to na nich ne například třeba často to li za z obal na příklad do tak na při na povede na krásnou mu ku dělat tak jak tato k a s tou. Čili to připomínalo velikost boží a upadal do extaze to znamená spojila se aspoň na ji s bohem nebo ramakrišna při vidění krásné soud stavy ptáků seřazených na nebi a cítích prosti tak svému západu slunce a tak dále je to co vám tady říkám. Poznání krásou za tak může být poznání životem poznáním láskou poznání všemi základními prvky života podle toho přes jaký druh zaujatosti k tomu bohu přichází v v v v v jestliže ale sis to vím třebas v že budu soustředit na s. Je to svíčky co se běžně dělá v indii a taky je a je to proměnám světlo svíčky nic jiného ne představuje to pro nic než když než světlo pak rozsahu jenom soustředěnosti mysli ale patřičné pro ni.