Karel Makoň: 82-20 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To. tak na misse nebo pak vše nám jez nám jez to kde je na ale ustane v ces prostřednosti oddělen na od a tedy tak vane dokonalé soustředění přes si ale petr než předmět svého soustředění mám před sebou není zárukou toho že to spojí sbohem. A totéž platí ním a když ji em například o relaxaci ztráta pocitu tělesnosti není mi zárukou mou. Že když se s tím být tělem že se budu při něčím vyšším. A takžé k let a které se když to vezmeme ztráta pocitu tělesnosti v kterým jsem do si je dosáhnout. Mám s vámi v postu do rad zač tím že se odpoutává co potom co když půdu ne odpoutat se od celé z od těla není ještě mystickým pro co jsem. To je prostě jenom odpočinek o si hluboce odpočinout v tomto stavu ale setkat se s bohem. Na to tak co si musí být bez člověku z na je to mám na to je ta. Jsou ceny který je tou se ale tak tomu že bez tom kladném případě se na něm na des došlo tou tady jez ty může by si s co ve do přes kam s bohem. Tak by tam říci o některých vedlejších průvodních zjevech správné to jsem telat a protože podle vim o nějž jsem mi to tróje te se ses to co litovali nebo tak jak do oko se ode při od sama sebe tak především jestli moje pokud tam ho z předmětem koncentraci kdo se. A tak nejenom že ztratím pocit tělesnosti v ale v. s tak tím potřebu všechny potřeby které jsou visí z s živou tělesností. To znamená když to řekl lidově tak bych to že jsem se ještě třebas potřebu dýchat a tak dále. Převod od toho aby ve mně k vnitřní se pod co to nevím pro by jež kdy procesy kdy proměn nich mi skryt. Které ne pro bych tajný ale je zajímavé na tom tohleto že si tyto procesy ustanou tak jsou okamžitě nahražení proces ji mí. Které zastoupí dokonalé. Tyto původní procesy které kterých je zapotřebí k které k sta li v tak dejme tomu dech který ustane je okamžitě zastoupen pranický dech přičemž se nedýchám ale prana probíhá přes nějaký čakram. To míchy do páteře do nich ti kdo. Do hlavy do mozku a do všech voda mu je oddělovala sice opačným způsobem než normálně ale tím to nás nemůže zajímat proč protože by doby opačně. Ale tentokrát tak dolu je obou o z pak o z po varoval od tělo kdežto před tím bylo ze středu nobili strany k op hospod ta šlo znám no ano. Či do jez s tak z by si soustředěné. Spočívá v tom že z bez se v m potravu a tak dále se dostává pro na co co si je prana v pracovali na co o tom co protože jde na všechny strany. Kdežto soustředěním třeba z na boha dosti byla s ním a dosti i ten z jiným dosti nutkavých naléhavým ž to je ta za pro z tělu je s mým z tam ne o soustředění pokud toto soustředění je v těle a pokud je mimo tělo tak s mým. Ta jsou při mimo tělo. Takže dejme tomu když přes přes přišli se modlí do nebe to jsem nohu nemohl pochopit. Tak odtamtud co jim to za něho jsem se na sebe. Tak prost co je na sebe jen nebo z toho místa na sebe sebou. Byla jejich tělo oživování. Takže podle výpovědi blahoslavené anežky české jim připadalo jakoby z s čím první jdeš na mně to vše na co úvody. A do dával jim stravu o o valně misse jak při koupali tiše v tom to z při do nejen v dešti který ji napřed v k jemně pronikal po nich v z řeka a pak pronikali čím dál hlouběji kdybych s. Č pro do celým člověkem v čisté který z na toho co v anežka česká ze ma vím že to byl sys ten který se co se do člověka nýbrž nad mění a bez za bez těly že výsledků zvláště co oslabení jako lepších výsledků než při to jsem na při do těla. Při to jsem na při do těla s tam nebezpečí na přepis mne cvičení takové nebo tichá koncentrace do nitra. Stává nebezpečí že ten člověk se bude opravdu jsou třeba je nám do toho ta. On zapomeneš pro tělo je mu prostředkem je sítem toho vědom není. S ke jeho. Sítem toho druhu že proč si je před sebe jenom vědomí. A to těles ne na něm zůstaneš v těle. To netělesné se může volně ubírat po a protože to jeden a jediný proud. Vědomí který jsem vůle do boha tak. Koho kraje po bahá mého soustředění spojená s tělesností ni způsobem. Nebudeme vysvětlovat o svou ne z jez tak proč spojí od tohoto proudu tu znamená to zůstane v tom těle a člověk se dostane mimo své tělo to neznamená a v prostoru tak čas nýbrž mimo čas a prostor protože všechno prostorové tak často zůstalo no v tom rybníku těl. Z ano nitce neprosí je dál ohromná vlastnost lidského atd ty neza to chce. Například tímto způsobem koncentrace spí jsme nová může působit tak že když v. Ich písmene spatřují slovo boží které mám moc z k sobě připoutat jak jsem již do míry jím poután že mně pokud tak musím suter a jsem. Jsem poután svou víru toho a k svým zaujetím nebo jenom jedním z toho nejde no nebo oběma dohromady. Et tak i se třeba co při do nohou ale to kong je toho přes ky vyslovené jméno boží tam zůstane a ta moje poutanost k bohu projde a protože tak představuje něco z čistého nelidského ta představit tu sílu od kterou jsem si od bohu kte tomu. Jsou cení bez do vědomí vzal. Tak je to něco božského ničím nepřipraveného nic z tak s tím že ne o pozemskou z tí. Tak to přejde do toho boha takže písmenová koncentrace je pará takhle. Napřed toto mít k o lidském zůstávám v to tom vero boží a zůstává tam tak dlouho se mým úplně ale. Jakým začnou být úplně plný ty způsoby jak se to jeví nebo tady vykládat tak potom na nemohu dále lidsky to říkat se to u to jim je to nejde na to říkal v je nemožno něco vyslovovat a to je moment když se spojů vědomě s bohem. A vine jako to co na to že ne slovy to jez představou lidskou může z mat při koncentrace která není oděná představou obrazovou u. Nebo to co kou dvou to může by taky na slovní k a. Nebo to je od je na jenom po bohu. Ta touha taje tak že lidský vodě. Touha po kuje tak že ne vždycky to co u tohoto nejzazšího bodu je tou ano. Že toužit potom s pojem a nemá ó ano jenom si myslet že jen v těle. Jsou nějak k s tři miska přes které se tam pro svou do toho boha tak by ho představy je její jenom ten bod z toho střediska ji s. Indové tedy říkají například umýt čl uvnitř toho že ta tady pro co by ve od který nemá s to a tedy se mohu dostat bohu i tento bo přes který se dostávám je obrazem představu a musí být zrušen. Nám to z stává když se dostanu na ten bo od ten bod těla se dost totiž jinak než že to přes tomuto vším si totiž tu tím bodem u by třebas to co tak zase narážím na lidské tří a přes co si to neb lidem ano není možná by na že jsem radil přes toto z víc. To přes ten to z lidské těla co je te dál jakoby do nekonečna ale pro z pády pořád ji prostředek tak jsem vám radil pro si kte svou představu pro jsi mi tak aby cestu k tomu nešly dál aby vám nepřekážela to je to klepání a to od svírá stane ta představa sama. Vám ne od své to je to vaše klepání které konkrétní způsob klepání ale to co je za tří z mysl ten být na ten podnět ta touha přes kterou klepáte a dám do otevřeno tak projde jdeš a spojí se sbohem a bude vám o všem ano. To to spojení to schopnost projít tím cel těm lidský. Projde proto že sama osobě není konkrétní žádnou představu. Co to s dělat a tak bych byl že em tichá koncentrace tehdy schopno člověka před bez vědomého spojení s bohem když ten člověk nepotřebuje lidskou představu to mu aby o roz sil z dvojí. O ta ano st a když tat toho představa pokud ne si již je bohu ano st na vždycky pokud za no z s z živi ale ne aby myslí že za tolik že by potom tu vodu nezbylo s. A to co na co do prověřit v koncem kterou se do nitra nikam to vede žádné u šíření. To znamená pro představy ve mně nebylo nit jsem jenom představu o boku ale nebyla tam k tomu. Nebe tam taková touha po bohu aby toho zrušení představy jim tím předním jem jeho těla ještě něco zbylo co dále a. Tak. Tady mám na ž celý č je to na touhu za ten na po od toho a na na střed čela od za cena to do hlavy celý čím by čem od sebe no v to je všechno na nic z jestliže. To o jsou přední na tento od s. To není to si kam ze oni jsou při na bod z nýbrž na boha ten bod je tu chodím vším co k tomu podiv či míč ten to ještě není bůh to es ty ožít to je mít pokud je to prostorové před mi to vy si to proto pro tak dale tak se tam nemů setkat s bohem pravá koncentrace. Není co si vím na chtěnou nebo nýbrž z přes tělo ale musí tam být v je. Představě nebo v tom o soustředění je z toho co je není jenom představou toho o bodu je co tady z atomu si být podstatné třebas touha po bohu dejme tomu a a používám od toho bodu u před to jsou abych tou touhu prošel jenom tu tou o nějak co mně vodu ano. Ale když nemám co jsem dělal mat a přestat si jenom od nebo s výměnou od je tak točení civění janem co všechno uspává ani sama sebe ale za či je to oni miska koncentrace že je tomu rozumět vinu tam rovnou k vám centra jsou jsem byl na mnoho mu tak tak je to s tou touhou po s tou je proč jez tím toho je jména božího a to vodu. dnem božím. Od toho si totiž slibu o toho ne na božího že moc před ve z bohu jestliže ale es tím a již jen toho kde máme nepřevádí be. A za podmínky že z něho nic nezbyde a přes to mně někam dále vede k tomu co říká správná koncentrace. potom ničíme lidský ji to co se do toho vložil te představa z was ne na božího dál nepokračuje rub přes ten se dík. Nýbrž pokračuje co co nemohu považoval za se ale to je síla od boha za za kterou jsem použil svou vůlí a do po jsem vracející tam moje lidská vůle je to musela být vždycky něčím. Řek bych obklopen nám nebo něčím obalen na abych jim mohl postřehnout nebo abych chybou o dávat co věr nebo abych jsem mohl dělat vládnout. Ale vůle kterou se dát takle zvládnout není ještě čistá vůle boží není to jenom ta síla. Která pod touhou polní představou existuje a jestliže ale pod tomhletom proces není třeba s tou nohou z by ještě touha a pak ta touha není neus tu tedy pak tato tady není mou tou o nýbrž představuje po k boží vůle v. Oproštění od představy kterou jsem zanechal v těch noha ano a teď v tomto momentu ses stane že se stanou ničí proč protože jsem byl tou představou ještě co jsou jsem to totiž tak taky patandžaliho misse lidská a bere na sebe takovým tvar. Ji na co myslíš toho na co myslíš tato na co myslíš jestliže myslí tím na a. do boží be tak misse tvarové na božího nemyslím psaným tvá. A třeba zvukový dále no a nebo on dva v úd v ty takto prvého nebo tvar oběti sama sebe a tento to ba na sebe bere a jestliže tento tvar zanechám z těch mnoha k tak jak si za nimi potom to průchodu. Jsem se to stává tu ocitnout čistou vůlí bez představy u boha s bohem se spojili jenom to co je božské moje lidská představa není božská když tedy projdu tím sítem z by nejenom božský opsala. Jestliže se o prou spojivým vědomě sbohem tak od tam tu tak ten obsah vyslal ji ode se spojí s obsahem božího poznání. Ne stáje pro lid čím od od od tří toho do stvoření a obrátí se světlo ses tou svou vůlí takle abstrahovat mnou vrátim k sobě a mám jez mít pocit vědomí o bohu ano proto jsem moc od boha a v tomto před a říká když si. Tak cela celý visel aby o protože ona nebo do podle nebo tak to na visel měl ne. Vy za o cel nebo ta toto bude čas do dna vše pro vodu v denní život tak si večer podle nebo sednout ke koncentrace nebo u konce ano. To byl omyl. A takže jsem kde toho omylu cele o prvně setkal sbohem jenom to co co na co nikde de a kde je od jak je co je jestliže o začal do choval nevzdalovat od od boha a sledovat proč jestli kom přede na vy ocet diametrálně nelišil a my to jako tak ty tři ji koncentraci v modlitbě. Vše do modlitby ale ne ta zač tedy dělat ten život čelo od postavme se proč jako se to přesto se proti modlitbě v přede ten modlitbě. Tím životem tím co prožíval během ne. jsem měl na to štěstí že moje touha vlivem to bylo by tato boha a ne moje. Že byla daleko silnější než lidská tou boha a to mně zachránilo od toho to. O do sporu že jsem že jsem ve chápal smysl tohoto života pro mne ale. Když by to měl me nohem více touhy po pro vodu tělem než kolik v tou li jsem pociťoval nebo kolik jsem si byl vědom dokud byla oděna představu o třebas slova božího. Je zajímavé za proces denním ze představili byla ta touha si není vší takže město nová tím celé to soustředění prohlubovalo a co bylo dále k let i bych vám pro co o jenom tři tři nově z s a na to co se ode z znát jak před ty jak na to ho budeš cvičí je jak k tu bohu tří z k atd. Proto že jak tu touhu potom ce dít de bych se tak tam moderně říká to to není tak důležité je. Tak kdyby vám oni sedět přes tělo to je č chvil předem prsou nebo těmi no mám mít o a protože tělo lidské by nemělo by kdy vynechávám protože o lidské je to v tom to to ten bez se to se neobejdeme anna. Ty ta potom ces stane když jen nevíme že co se to co tam kde kde je to je svět to v těle nebo v oni na říkal svatý pavel a to to záleží o jsme prošli tím tělem. Když to neděláme tak se nepochopili z misse toho transformátoru a jestliže třebas co jsem ještě mi sice nesoustřeďoval i do těla nýbrž nad sebe do nebe. Tak to zdá by je odporuje me jemu povídání. Když poprvně jsem se do sedělo si do při které k němu do za ve na ježka skal dělat bez co středisek do těla ni. Nýbrž č nad sebe. Sem říkal co je to za pořádek před tat svatá mohla setkat vůbec sbohem když neužil na lidské od přední ku. Že nepochopila ces lidské od těla. To transformátor tedy to svou vjemů moje vůle ji moji vůli něco co svou vůli nemůžou nazvat. A co je vůlí boží a pro by se mi to vrací takže přes kdyby takhleto svýho přítele jak je to říkal tak mu to ona říkala jsem to potom zkoušel v tak jsem si přišel to viz si jednu věc co je tak do sebe na zkazka tak co si o do nebe a ne do dcera s přes síla nebo o z pouštěl vám mentálně tuto si on na tělo. Ona ta ona si představovala že na sebe při tak je milost boží ve vás žádala o milost boží z nebe aby není sestoupila asi tak. A měla vidění mo o by ti představa prosím. Protože ta si z těla na ka nebo viděl se ve se do celá obalu je nakonec že proniká a tak tají představa je to totéž jako bylo sto ve na božího. Prošlá tělem pod seděla sela bylo o spojení s bohem takže nestavím že v tom není žádný rozdíl li se to co z vjemy moc tělo ale působící na tělo no. Toto také pro celý k ní. A výsledek je stejný mi sedni co je vůle boží poznávám vůli boží poznávám vědomí boží v tom nikdo myslet je to v čele že by to s takže co o mírnit co se mít nemohou proto že když se do toho vložil jedna. To je hodnot tam a tak se nevrací tisíc kde se to vzalo. Také na kdysi jsem to asi dokonale jen na vysvětlím. A nevím taky nebyl proti co si od návod je tam ne v a kdyby slepec toto šel lid který koly to je tak usne te. V že obě že čemu se trávy ta spotřebuje tato čech musí lu s to tak je pravda. Ale že jste nevzbudili touhu tak maten představy jste z chop ni představit co z chop. Ale nejsem schopni touhy takže kdy to s představou s potřebujete na tom sedmi kolu no a za tím nebyl nevejde žádné vědomím nýbrž bez vědomí o pojede z potřebujete všechnu svoji cestovat sedni ku v těle lidském tělo cykly se u boží do spánku říkám věčného do časného že ano tak si zatím projdu venku protože my jsme se neučili prosimvás budování touhy a proč se to o neučili před do každý musí dělat. Své je to a tebou. Duchovní věci mělo dělá střelnou modlitbou to je to s po mým kou na to na spodní k bohu. Proto že soudu boji do viz po mým ky vím jak na to stavy jak je pro zad ve vět s po mít u mě. se vyprázdním a nepotřebovala to přestalo žádná přestat tak i bez téže a tak i bez sebe i na sedmi konec zůstavá rozumíte na to vy pro mně když se dát na to abychom vzbudili tou mu jez je že nejsem nutkání k tomu samovolně č aby o koncentrovat jez po me ne nebe koncentrovat to je něco co ramakrišna nemohl. Pochopit. Ča v tom jsem když jemu přišli na o to byl veliký mystik kdo by mít indickým se době pater sama že. A mělo svou žáku. A po sval tři ramakrišnu o jakou pro velice pověstné ho viz to na sobě na od nebyli dal jako to od jak bez padlo na tak od tam pozval a vom přišel se svými žáky on by se bylo moc. Dvacet vlasy byto třicet a tam když se pozdravili za ni představili taktem v se tak č jak ke však ve říkat drak se měli bychom mít spojit svoje sví koncentraci na boha a on říkal na vizte co že spojit svoje si jsem si na boha. Jak to dělá které ho sedneme si tady do pozice kterou uznáme za vhodnou a to přeje ne jak umíme na boha něco kdežto bych na radil. A pod dojmem nálady oni se soustřeďovat mi přečti soustředně. Můžeš tu hladu budit ti pane a pro a na tobě a. Budeme to co se soustřeďovali z ten pak dělo s tím nutí usnuly a jeho viny zad na to to nebyl zvyklý takže kristova neměli nikdo nic. Ty kašlat co jsem co li ty to opravdu tam seděli dělal předstírali koncentraci ram tak tyto typ toho nebylo ale neusnuli a když jako ten tečka to nese toho měl dost takto zrušila říkat jako ba při to skončíme. A říkal ramakrišnovi. No a jak se přes to co to s námi že nám to šlo li mu říkal ne ve vjem. tedy se dovedu počítám soustřeďovat ale doka třemi v tom vůbec nezdá. A on říkal jak je to možné no protože to byla na řízena koncentrace. To nemůže být na ty se na prosto musí vyplývat z pod se by toho člověka. Jak ta potřeba jednou může z toho u mně když řeknete budeme se s tou před to to se nejvíc za zlý to vždycky mysli voni si teď teď třeba na co se představu o to o z pro vidění toto se co s říkávám v do pak o byl jsem se v zážitky odpovídá se na to s to doby řídí se řešte nějaké svaté písmo na znak toho od to co s to co při do koncentrace nebo toto ještě vysvětlí jak to co co pak k na čan svými dal š. Skoč co oni dělali. Přesto dokonce tat za nakonec se ptali tak že ty vých ze ve na či stavy u nás tam to vně ba pod ku to v tak jak ji takle oslovil to bli velitel vám ne vždycky dobra tomu co říká to obraz v plzni tam v ale ne vlastně o tento jsi to ty a on říkal taky při je tady to co jsem říkal ně. Ceta či vůbec se soustřeďoval je to možné no zaprvé někteří jste chrám a oni to by byl neměl si že by se dosud střed co se dal pořád. Ale někteří vlas skal není kteří se pohybovali zkrátka je to všechno čeká a co s to je. Takže nejvíc protože každý si myslet na své a ne do tou obec soustředění a proč myslí že to nebylo osud tím pže tam chyběla touha po bohu když ty vůbec jsem o děly jak přemůže na řídit aby do koncentroval co se mu nařídit. To je před čím o co to co na povel co je kdy se ničí touhy po bohu. To je přirozený přechod do koncentrace při to nestačí sbohem cesty tat jenom. Tak že oněm třebas toužím a musím se mu být při když se potřebuju k němu přiblížit no pak k. Potom pak o co to vypadá jinak než to na vše a to tady proto abyste se ale aby se to není natolik k po bohu že byste i jedině jsou střední mně na mně to voni by to řešit. To co svaté písmo v jsem říkal no a to dopadalo takle co tam i se mnou a on říká ano citu tou nemůže co to s to z si říkal pro tak to s na a to o to nám písemně ani ve co vám to ba to jen jedna stránka a víme co o tom a před a co to s tou. A ta řekla prosim to to je to str do tedy dál a do bečka si to přestávám protože tak kým je jak k na to. A. Jaký je to na od za nevim co jsem tedy podle potřeby i to do mozku za tak ve co vám to na zkus si třemi to radil ale postatě asi tohleto jestliže považuju za svou povinnost be mně soustřeďovat na boha to znamená pokoušet se o přiblížení se k bohu. Jesiže mám potřebu toho abych denně se do ho přibližoval v je to při bez tu potřebu mám tak to budu dělat pak to po dělat soustavně i tehdy kdy tu potřebu nepociťuji pochopitelně. Jako my ale nepotřebuju tak to musím tu touhu od je když to potřebou mám když se na tu ko jsem to při těžší jako co je vždycky těšil ne. Tak to je něco jiného ale když viz třeba totiž taky muset tak do o z dosavad tady tat tou marně a to co vzbuzuje tím způsobem nejsnazším nejsnazším způsobem tak. Že člověk se snaží od sebe a v tom že totiž v snažíš se ztratit pocit tělesnosti jsem si jste s s s s s s i do ztratit myšlenky aby mohl dát průchod myšlence na boha a jestli samozřejmě že je slabá hotova po bohu. Tak je to bude na velice o ho tak při to bude větší část jeho co je to zaujme vlastně největší část jeho snahy a co to dnes samo dosud tření se vůbec se dostane nebude nako protože ale to vám na to co mi nedělejte když nikde malo od toho dvou tapas jenom malý malinkou krátkou dobu povede. Tomu bohu jenom no pod to záleží na i intenzitě touhy. Když budí ten malou jinde to tak o spoje co si o vteřinu za vteřinu nebo jako teď je po může by budit znovu. To znamená třeba ramakrišna ji z burcoval tímto způsobem o všem tom neradí on je totiž matku kali nem a protože to bylo kladné nějakým o měl když je se opřela o tento poměr mat čeká li tat tak se vědomě s začal stýkat ale když mu to toto pudy na to z hl aby se soustřeďuje třeba jsem doprostřed. Těch obočí a nedali mu když pocit žádnou představu. No vona řídil jsem se musíš koncentrovat tak to se chudá napřed několik snažil o to. To vůbec nešlo. On se pořád odebírá jak se mat setkaly al to tak pude tobě tak to na dával při to říkal se se u matky. To to z když a tak on si vzal s klíč koho střed tady svýho byl do tohoto místa aby ho to hodně bolelo od pokud ta bolest byla tak tam byl dotoho místo jsou svět a zvítězil osud že jsem na nic z a na podle vlastně přes tu bude s když za bolestmi be byla cítit proto že přes z přes ten předním výk své od těla. Přešel tak byl v tom soustředění na nic ale musel před něco jít ano. A tak taky kdyby mně to nešlo tak nejužším způsobem třebas při koncentraci do nitra by před tadyhle vých sil. A kdybych to ve příti tak to je buď protože se to tam to by prošel to bych poznávat od jsem na proč tak se bych se toho bolestivě prosimvás. Z abych se tam mohl s tou s tou svou představou tím svým poměrem k bohu protože přes bez toho přední ku se neobejde temným vší a nic si při soustřeďovat. Něco ji nebude do nohou pochopit co vám nemohl tady říci se to dělat ale to bys se mu celí něco jiného pro ve z. Ale které způsob ne radím vám co při vracel jsem. Nebo co předat cel do vyšší části než je li mít. Ale tohleto je soustředění bezpečné a u po kam s to aspoň podobu bolesti na tom místo ale kdy tím místem svou myslí prost a přejít viz mou mysl cel te tou bolestí. To co my te nemusel si to žádnou představu o bohu jenom tak vejít k bohu tak zase odebrat bohu před ž za sebou jít k bohu tak pocit tím bolesti přes sebou k tomu bohu jděte si já. Říká někdo z ale od jeho vším návod jaký se poddat jo stačí to. A již u so který jim dovede sami ne pěstovali na se na po se pěstoval. Že je co sledovat se do nohou. Na příklad nová o co to co mu za i dole šla padl na tím že na denním nohu. Do tak to je mi tady že tam tak za nám. A tak si mým a bojí že tamtudy nestačí u k a ven z nohou ven. A to si pořád jako se to co tak je do a ne že sami si na boží jak se v jednou dotekl ten člověk tak sto ku tou rád mu to tam bylo za chtěl a jak tam za do tak se li počítat za ka na to za te a dokonce to vůbec těch nohou nejdeme jedno maje to znovu přebytek pro vy pořád prou víte že se s tím člověk bázi jest někudy šli vidí vaše vaše tak ky. Uniká prana přebytek tak tak na to říct protože pořád ty tady nabývat víc kolik i s potřebujete na ten zbytek protože před týká těmi těma nohama a když potom takle za víte znamená zablokuje nebo před plním te nebo by do ho větev v tom pranou. Tak psa asi nejí z tří že by nejí být pět visí podstatu věci tak šla padlá pod ty kotníky tak při další koncentraci také tam s tou pád hladina prany být vše a způsobuje obyčejně my umíme otevřít ty kanály přímo. něco znamená a pak tedy. A otevřel bůh od idou a pingalou ů nahoru do vyšších center. Na okruhem no to oku prvních smyčkou u ku vodu o prsou od při když tady a potom to ještě vůlí hoďte tři ab ne na těch úsek čí svých se z před tam zápor na vám a kladná nebo záporný kladným já. A boj je to svý zase člověku kdyby dali světec ti na s tím svým a vytváří se kladný a záporným kdy ono a když se potom střetává třebas u k ku nebo uprostřed jsou tak z té. Střetává tam kladný a záporný o a tajemně své vyrovnávání. Rozdávají se za cenu otevření toho lotosu před tam vzniká opravdu pro potřebný pro z víc cení žár v krista ne kladná za vodní od s. A ještě tam mezi o to s tak se to nevím být jen nýbrž to vejde do tohoto svaté se otevře od protože se na tak o dobra jako jsem jdete protože ani to z tu měl otevřeno pod tím kdyby to bylo co co od začalo tak se bude o kdyby bez je si když síla jsou šu mnou to co o nechali kdo ty anahaty a třebas i do od pingalou stávat individualizovaná zase jde o o to potom to vše všechno bude pro výklad úplně jinak. To umí nějak tělo indové to do to se nemusíme vůbec o to se nemusíme snažit ono je ne do tak jak to říkám tak indy byl ze se pokračuje i v tom že to jde tou tuš ono nahoru a to nabývá jiný charakter než po když jsem však ty k a tahle to co je protože to by nimi jsem to je tak to jiné zabarvení toto dvojí zabarvení tvoří jakousi universálnost u tím da takže tak technika dopadá tak dokonale. On s zcela bezpečně udržuje hadí sílu v od anahatě a to voni považuje novou nezavrhoval ale za bezpečnou základnou pro duchovní život ten předek nemůže es padnout ten nemůže padnout. Nemůže od no počet ty je to z ose může potvrdilo co do ale to je pravda při když jenom z tohoto služ co ten ale nemůže spad toho ž na jsem bych tak řekl nemůže spadnout do toho původního stavu ve kterém vůbec ničím ještě na duchovní cestě nebyl. Tedy kdyby z že tato technika. indická přednost před naž ale tohleto na hromadilo váhání prany směrem zdola nahoru tu velkou výhodu proti i v tu o tom že neopomíjí z vodní část těla když oni udělají padma z řádnou tak oni za je tu sílu tu pranou daleko vše a oni za uzly tady muladhaře. Že toto před přišli novou nedovolí aby se to dostalo ale to šlape ekg. Se s to co je za zříte mít ten na boji ž když je tady v těch z ten nech a od tam tuto stoupá nahoru a on zůstal v tom volat ras. Čili oni jsi z ani třicet cestu otevírat proto sum. Oni by měl rosy tak co do ani ne k do že kdyby nevzali proč začla mnou jít za tito pocit jsem. Ale nadto nestranně be božím být celé tělo na toho je velice špatné protože jednom komplexní celé tělo v tom. Nám umožňuje správně manipulovat s těmito silami na úrovni cesty. Její říkat obyčeje sys ten při je to tak je tak pro menoval. Tys jež jsou cesta je sise u známá no ale oni není nedo co obojího ani zdaleka. Teď těch vše jako třebas přes když věci nebo i to ale když světci ní. To tedy není mi známo že by něco takového o to s tak oni se kde se tomu říkají na úrovni svadhistany vím od osudu bere ono ale na vyšší úrovni se nestýkají s ani s námi ani se sebou. Takže když takový i duchovní u přece jako o pomoc tak v této dost těžkopádné kdežto když že po mám a evropský o co je někomu jinému tak tak je toho pomoc daleko. Vydat vnější on totiž nemusí mít na to nebudu vysvětlovat on nemusí bát tak úzkostlivě na ten výběr který při po že ji i když z doby ni žáku on nemusí ani zdaleka tolik žáku odmítat protože je. Do na toho odjinud ano tak to nebudu myslet na ale je to tak proto na při je dejme tomu když se dostavil petr z atd kam stali ke svaté terezie z kdy které viseli v zajít jedno jediné setkání ji uvede ze všech k potíž ji vyvedl ze všech potíží které na cestě měla. A převede jedí kdybych ž dílu no věz v tak by z od koho že potíž je v. Které by u co ale tím že pořád to jsi dal jsem v stala stoupala že byla ne rovnoměrně do složena přestaly. Přestal dokonce choroba přestala být sil. Protože není za věc nervů to všechno přestalo pojednou za co od toho petra z alkantaly dale. Bylo touha. Na tom petrovi vidět že ovládá z pode chtěla pro toho toho třeba š do be do chodit po od pro od nové před co je aniž jsem na moč žil. A tady by neměl ten spodek oživený tímto způsobem. Let tak by se tam ponořil potu o na to. Do by musel před not do lotosové posice a tak po tak jako po za tu tu po že třeba to o to by to šlo o na nevím. Ale jak rozdá novou petr tak tam dali zk v. Čele že pro a po do si toho všiml a. Ona nevěděla přesto starou se po tom co tam je byl ale on měl oživen z pode která v ty přes se ještě i je mi z ty tři maximálně si v kali a tím nikdy vím. Nepře li ten proud do jako když udělají padma sám rozumíte no a tak každá cesta své přednosti ab potom technika sama ani všecko tohle tou technik tak technika vyžaduje ještě abyste si tak teďka to do odpovídal na to co mi ptal tadyhle. Být teď teprve šel odpovídat na to jak tomu mířím technika. Ještě vyžaduje aby byla komplexem aby si člověk každému místě do které se soustřeďuje představoval. Všechno. Co to podle jejich názoru je rozvinutím toho centra to znamená příslušnou barvou při slušný slabiky a tím teprve natrvalo pod centrum rozvine nebo daleko lépe než bez toho. Takže. Kdy říkat třemi ptáte se libovolně zvolit nebo ze bezpečen z volit libovolně jakýkoliv centrum jak to u aby tam člověk byl aby to vešlo trošku vedle ne. To nelze protože nemá nepřestal o to od centra a. A toto je přednost indů že oni tu představu udělej atd tou představou u tento ž dvojí vůli. Na tento by přesně do toho centra protože on nají on je ty babičky dělat ty slabiky na to všecko to v káni tu představu nebo doka li se ji na určité místo upozorňuji vás ale že tato představa přestože odpovídá nějakým způsobem co vidění v tom tu jsou ty ba je to chvění a tys co o ky et tam převládá a které způsobuje že ten toto si otevřen. To je že o to přenos to nový tento otevřeno přes to je nutno vědět že to nejsou plátky lotosové je to nejsou jenom slabiky nebyl že to těmito způsoby vystižen to je jim těch proto s. Tak cele a tak jsem se osobně přesvědčil. Že stoupají z jemností koncentrace. Z nik tady v lidském těle ty v že vibrace průběžně všechny vibrace které oni na to vlak z umí čtu nějakou technikou do od tu s ku. A tím se z by samá hadí vší dělám o i o to si jí. A dostavuje se totéž poznání jako u těch indů tím pomalým křičet. Technicky dokonalým když číši ním barvami a slabika není toho chvění co tam je. Člověk nemusí znát ty bar svíčky nemusí znát ty slabiky krista mají říkat a ono to přesto stejně vůli o bez to se to proto že jsem navodím v lidském těle. Chvěním které odpovídá otevření tohoto s kama řeknu proč. Protože se otevřely pro to přesto kteří i centra která jsou v mnoha. A která kompletu toto chvění dříve než se dostane toto svým do ostatního těla takže je. Technicky připraveno ne jak je naplníte nohy k tomu aby správně působila působilo podle potřeby ji v těch proto se když i v těch centrech chopím vyšší a ne jedna jez je vyd jak jen do se musí dělat písmenová koncentrace o aby v tedy tám. A harmonii zavání. Vstup tu o by lidského oddali z on o černých v káni abych já. člověka a před v i když mi chorobami a před to rakovinou co to je maličkost není při tom je důležité že bát na to aby se kvůli tomu tak koncentrace nedělala. I tehdy v době sedmdesát tvých lewise nabyl o to starat přijat ve jsem zachovat jsem bujení jíme rakovinou vím tak se to dělo proto že bych se to byl nějak dověděl sám ze sebe nýbrž že to bylo napovězeno a že jsem byl k tomu by být not abych to udělal. A proto se to podařilo. Je teďka ale to nechci říkat chci říkat i za jakých okolností k tak konce nitra třem mám es spojovací účinek a jako byl než či co osobou tyto účinky o který jsem teď k tomlu protože to je vedlejší zatím nemá člověk mířit. Jakém dokud se toto koncentrace pravá. Jestliže nemáme k tomu slovu medu boží mu které by slovy do poměr který vám teďka řeknu nemá to ten účinek se tomu slovu božímu k tomu jménu božímu. Měl ten poměr že jsem ho považoval za tak šel osobnosti za symbol své osobnosti. Protože člověk je odvozen od svého stvořitelem a nejvnitřnějších víra v z jeho osobnosti je to v tom božím no takle jsem na to le takle o bod co jako vám to by na viset budu jsem s on tam mět to za tohleto považoval a toto jim na jsem vyslovoval nohám pro to. Že jsem se pomocí to o tom mém tam bo vší ho v těch mnoha nás přišel poklonit. Domu to neni dost hezky řečeno a ono co drak těžko činy překládat jsem přišel udělat toho. Co poděla nata prostitutka když se složila k nohám kristovým rozumíte jsem tam při každé koncentraci praštil pomocí to potom me nás sám se sebou. A tam také nemohla se pro z tři před nohama ježíšovým na jednom se svým tělem a ta musela při tak je. Se svou nesmrtelnou podstatou. A jsem tam s tím co bylo ve mně kde bych odrazem nesmrtelnosti jméno boží nevstupoval. A tam to když jsem. Být ještě obal ze svého těla kde jsem tedy tělo nepovažoval za tak důležité jako dneska ze si misse žes těla musim be dotoho boha že před to z s tělem neděje ti do proto ne ni po čem ten omyl byl šťastný. Ten umožnil do že jsem že moje přestal tady nevadila kde jak ne ne netvořila nepřekonatelnou překážku v tak že jsem tam celý v těch no se odevzdával bohu skla. Který pomocí tohoto jména kdybych to medu božímu neměl tento poměr tak jsem se tam celý nemoc pomocí něho o dostat ano. A protože tam celý odevzdal tak jsem nebyl v těle. Byl jsem u toho boha znamená mimo be li se za jsem se ocitl od čas ab prosto. Protože to ale procházelo tělem. Tak v tom co nikud zůstalo všechno co bylo v tom tělesného. Co v tom bylo tělesného s mu koho představa se protože o to po ti chu převod to byla z oko přesto si po či při jak mohu zpívat né. To bazi oko představa toho jíme na. A to zůstalo v těle a to z kom vody sám způsobila že to co na tom bylo lidského podobě náboje sto pro potom těla naplnilo tělo a způsobilo to tam organické změny jiné to vyrovnání mezi buňkami a o li za se a tak dále. Od tvořilo pater ku takže o to o jim či když spojovat s bohem. A učinit ji v těle které jsem dlouho považoval za nějakým mystický je v. tedy mystický je vůbec není to jsou pouhé následky. Toho že tak obojí jdou a přes toto třetí v těle a před to je představa o bohu nejde ta zůstává v těle a tak se na s po moje tyto si žili v. Protože ono by kdysi v tom soud. Nemysli že v nějakém vlnění a a zbaven tření od těla no a ha a teplo uvnitř prsou když to jsou tři nebo prsou mystický stav vůbec ne. To jsou be ne již jiná sled z ky ba všeho soustředění čili při jako v nitru třebas při soustředění do nitra tak je to způsobeno tím že z tam jsou před vět kraje tam s protože tam soustřeďuje se sebe svou myslí apod je tam o roku. A pak je tam o byla prost proto z do to tak je to způsobeno tím a kdyby to bylo o pro ve o to že toto jsou tak by z toho vyplývala láska. Je že například z pohybu vadí síly třeba světel napřed tu nemáte poznání to je vidět že to nešlo op protože tedy toho pravým cestu vadí síly že to vždycky za názory poznání. to z to neni jenom do svadhistany nebojí jenom do many po ven nebo do škoda tak je to dycky svého druhu poznání specifické po za ode při to proto od osud kdežto ona jen kde již okolností tomu tak není. Po staň se dostavuje tak to nemá oporou s pravým cestu k nadmysli nic společného když si na třebas o brzké světlo ve svých očích a nemá to za následek poznání tak aby to hlavě svět to hlavě. Tak je to za by je na tím je ta aniž jsem malinko dole be. Teď bych kde hlavy koho ona to tak. Symbolicky a ten přebytek které si kdy oni kát idou a pingalou o sto kroky do hlavy ale pater si to nevíte. Kdyby to šlo páteří tak by to měla za následek vzestup poznání postup je po různých úrovních ty úrovně byste všechny poznávali no o veni lásky tak v této důležitý kdežto ty se tak i jak by na před tak i tady s setkává ale jenom se oživnete toto sto dost aby je když se soustřeďujete jak nepřestal co se tak to zase zavře je po lásce. S tím je i přes přes tím jsi jsi velikou potíž že po do obrovskou i čím jsem neučí šli si nemůže již i ten novou lásku ale jakmile skončily co ode po tak bylo po vás se tak při se o tím touto láskou neměli i postrádali protože bez nedokázali žít si dopad při si životu si mysleli. El tak jsem se se doufám ducha na koncentrace. Tak byl od tu mu toho v čem přenosem a po pak a o něho nad v tak u něho ne v ž je tak o bez řečeno ženám a tak může na tak a nastává a o jednoho a téhož člověka. Že vy druhů jsem postavení na různé výši. budu jsem proč prošení duševní a pak musí zvolit podle toho toho po tu do veden podle toho toho svého postoje duševního jiný začátek její jiný vstupu tím řek bych ji na za jiného zabarvení nemusí dech je klovat o tom jak je a. Proto že stačí toto obecné jenom des jenom že když nevíte proč je to se vstupech způsobech tak jakmile se dostanete na ni do ode než krávy bujet tomuto obecnému z před pisu tak vám to ten den nejí dech rozumíte. Co pracemi. Vím bere za tady důvodů za přejde se dostal na to tu běžnou úroveň el při které člověk touhu po bohu to ta běžná úroveň takovou že jsem na tu koncentraci těch vší. A to je znak toho že když je připraven tím dnem který prožil kdežto jim když přichází třebas unaven a to je důkaz že není nem připraven a pak se musí s volit v to východisko trošku jinak tak se musim napřed člověk naladit. A to by bylo dobře kdybych aspoň čech pro že v tom případě musí z u na být tím způsobem že sled žes kde kovy jsem vět usměrnění. Jinak odvede od přičinit na by třeba s. Přečteme nějakou slovní modlitbu před tím ano. Prosebnou protože prosí aby mu bůh pomohl k na právě vnitřní situace. Že si možné jakkoli prosil o lásku to vše petr prosby tři přece duchovní oblasti můžete klidně všech mi o nad tím se zkazí kte. A ona do toho začne potom být se s čili když mi to nešlo přečetl co zkoušek v ten ten zk jeho tom mění tak jsem si na matku kolenou o tak vel a dostal jsem podnět nebo o to. Víte ten podnět který něm napravil téměř rázem moji vnitřní situaci jsem potom mohl radost že se přistoupit je se pak tak rod to obecné co jsem vám tady říkal no tak nejsem ši el na po tři. Abych neříkal několik bez dělník přístupů které znám ale let které nevíme sis se hodí protože to je možná moje založení které způsobuje že tak na to mohu jít. Ale tak jak jsem říkal že. Napřed upravit cestu k koncentraci na nižší úrovni. Takže přerostou ještě z vyšší úrovně na poněkud vyšší a pak ten skok do koncentrace snažší. F. A poledne když jsem tam ale no to na jen v proč ale byl by šel do prostou třeba ž ka slova jemu tak aby to do tak nebudete když to přes tam jste v tom oděl znovu se dotekl jim to co tomu ti je před tak to nevstupovali a e s tou soustředěností tamtudy dovnitř aby se tak to by procházeli tělem to myš. No aby totiž přes je ten druhého podporovaly při té. Cit o nic jiného našlo. Abyste na sobě když si o protože jste v tím by tvořily pokud se toto dělali stejné okruhy v každém z vás. A takže tady byla přesvaté jak denně ale je jich. A i tuk jsem mezi nimi měla napomáhat k ke zvýšení koncentrační schopnosti. No tak. To mělo být tak to bylo v tom jsem se ptala že když že co na řiditel sebe protože to byl nějaký dalekosáhlý důsledek ale že vše to propojí mezi sebou takže to před čili kdo vší ku bude silnější než když to dělal vše dobrovolně bez nařízení. To mělo být lepší když na vše na že když za si nic jaký li si na pod kde třebas ty to z. Střed prsou a tam kde protože tu v čím potřebu tamtudy se odebrat k bohu jo zajištěn účinnější ale nespoléhal jsem se na to že by to nám taky dalekosáhlý důsledek protože se se do vědom zraky oko že to jde jsem jenom zvolil přečti oděnou v pátek to hodina smrti tiše krista přesně ba od i se s to pro jsem si vzal hodinky o to tak se. Ze říkal na roce kdy je do při tak se před tak. Co zapomněl že máme jiný čas než světový nedá se nic dělat jsem to tak dělal. Kde do vás že. Jestliže jez také o to tady za to koni ze starověku jako třeba s k a to li kam před svatá a máme přes tím ano tam proč o to šlo tou a který bez kol to či s to co ty o to by se ve starověku který byl daleko více. To jsem zachovali a ne o tento svět co si o pro do ho neměli tak je tu život no čas proto že na nebi k posvěcení tím smyslem který kterým je člověk veden od sebe k bohu ano tak prvé by se to teď tam svá tou jako obr na který jsme převzali přes tam svých starověku a který tehdy ve starověku. Bychom byli mohli nazvat obé z jak koho jde to tam je nebo co v pak je pojídání boha ano proto že tehdejší jeli kde to bylo to byl o to se běžně kdo ho o to šu ši že není pod co na středním východě a protože to by kde je on be uměli abstraktně myslet. A jsem že většina dít ani deska to neumí tak vše je mu jsem ten bůh přiblížit tím způsobem abychom mohli vůbec ž a tu ideu tu přesto o přijmout o třemi při u co bylo co když se v nich představivosti schopnosti v to ta je to že od pochopení je čím a pro to jsem ve starověku by si to malo něco co jako pojmy ani boha. Když se všech tři představil že boha pojí dál tak jsem mohl do toho nitra. Do míry mu pokud tomu věřilo víra byla velice důležitá a že z pouhé sugesce. Že to tak dělá anebo o mu to z tu byl jsem to ta děje z mohla stát od třeba. To znamená pod jsem vám v by nositelem boha co z toho boha s a pomocí představy co jsou ve se o to co ve se o sta a to po třeba be be že to totiž aby ten člověk nebyl jenom sám sebou nýbrž aby se na plnil ideovou třebaže jich chápal čistě o něm. Že on je nositelem boha. Na tom trval i svatý padalo aby to takle člověk je dopadalo. Protože či kali svaly nevíte že jste kamenem žili bo při bylo o boha. A že bůh ve vás přebývá to ne na to v ale na tom aby toto starověké a tamní při mám o a do dobra bylo zachováno i přes tam s to byla to o tak tam tou při když kladli první přestání jak to za činí je to ne ho k tomu tak a pali v oběť ježíše krista oběd ti vše krista. Tak tří ničení byla tam moč mění mu k onou který člověk před sebou že když po ku slova. Do otcova domu a on to ukazoval od je toho si co noho lidí a to je to je od je napodobovat to nemělo by oni v tom kde je symbol a to se křižoval je to co tomu učil na podali askeze co z ježíš dělal. A to jeho učením o trvalo dlouho. To byla o to by to přestože be co důležitá dokonale připravena a to k a na to on dokonale připraveno. Ne š z to je s to z nebes pavla. Od to ono co se s tím stal ježíš vědělo aby mířil k tomu po ve že od toho od se o ona o z tři on co mám se bez v mařeno od tím z záměrně čela. Jako pro k obé při slibovali a o nové od přes milovali po že se k poč denními do přes pali co z toho ježíšovou před je koš samí proč by. Tom to o od ono odkud je to tak vodní podoby sto se nedostali z doby to mi kam dost přes by si misse tak k to všechno co pod co to co sval do pro tomu co s tak i k a ježíš kristus a těm co by s ním do to málo o s to pak se neb pokud byly že všechno od ko od prorokovali a že to co se stalo s tím ježíšem a to tím že jsem všechno o mu o co sta a. Z toho nebylo jasné že to o co o co před o čem to š spočívá v tomto smyslu jenom v tom. Neměl co jediným způsobem k bohu přijít než o chod tom o sebe a to co stálo za. A ty fáze jsou tak koni které na každé cestě to byla i to nebo indy vám nebo co se tak u když neví jen o do na a neví ani do třebas nebo vody z nich neví o kristu nevadí pád vývojového stávají stejné po o mít jenom jiný o by to jinými prostředky prováděným to znamená že je to není nic jiného východiska. Tak teď je to oni přesto kteří stanoven nějaký obr co atd. A to stanem velice brzo potože bez to ty před praví že z hráze li be jen o co od je plavili hody lásky vel to do to do za či o ta první z na co rovní kdysi krista za no zrod kdo to co pod tou jiný svědků ježíšova života co to z toho bylo to to se to be i přes je on všemi spůsobem protože od něj li před sebou jedna tu sví. Obraz klece z od od při by k jich po se tak to co to se všechno pak to co vámi němu tak je minimum že se jim to je na to zrovna tak jako ta to napodobením toho jevu a to je jako hody lásky takže ježíš přišel na svět. Od boha a von se vracela bylo podoba ho k tomu že pozval masová dobu k hodů a kde měli se podílet na a v jeho a o k krok mu. Nevím co ano ne jež jim to neb tou pokroku který se sami předložili nebo co mi to. On do kosti stala. Tedy po k a pak ještě kriste jako hostitele na koho někoho do od boha přichází na hostinu s lidmi se be na tu hostinu a činí je blaženými navěky tedy to řeknu lidově. A to byl li si to jemný si mysleli třeba života a aby se mohl bylo to to správně pochopit tak do toho muselo být pomocí obr řadou po tom do jež je on to ono po ji dání oba to nemá pojídání toho co o do po po koho zří ve čeho do či u složitějším způsobem. To byl převodu co je to na o to o na. Tu minulost před co z tam v kom. Ale po jinak to co od boha nepochází nýbrž co od boha pochází. Čili co to čela je mi to od tím svatým při mávání ta oni dál jim toho co od boha pochází. Jenomže v jak to udělat tím prvním přes tak je přeci jsem neměl není od boha a měli své vlastní věci které si by dobyli třeba svou pak jsi mu o do sebe při bez as. U svými proměnou takovou aby věci od se pro právě chci božím to pro provádění v kte rozum čili. A od od takhle proměněné lidské věci na věci boží oni s. To je to to původní smysl všem neřikam že je to jako tedy vycházelo moc dlouho co to co o to voni tam potom v nose li z valně hodně sil mých vlas z mém a hodně byla aby se mohli op být a není z aby se při tom dobře měli vůbec o to pána boha nešlo. Takže tento způsob hodování počátečního počtu pokud víme musel by u zu úplně tou všem tak konve právo ním asi tak k o koho z to o to s s oklik z tu s to o co to co co to co se to nevíme vám o tomu tak je zprávy ale ta be do tak co se na to ano a to záleží v kdo ba by se tak i o li může li kolem sebe protože kde se. Od sebe do zprávu jenomže by ho byly od se kolem sebe aby ho ba ba je to jiný konal k a na obojí u že o do doby mu od to za se konal mi tají z mu. Který přešel do dokud tady je a do všecka a to o toto za od dobro není tak z přes co masku li z mu z v v v a tak mu do za to spisu ničeho a odtud vzali o by to z ba tady víra nový to jako to byly. O to z vnější než byl ten první ale bylo při něm vyloučeno že bys že do od byl že by se to bylo mohlo od nohou protože co je to jenom symbolicky něco málo z toho boha a bylo to na říct za to že to být málo. Aby se předešlo tomu to o spí dění tomu o by se z tví a a ten o to se mi to jež při ky. Mezi se na vlas podobný přes jsem k jemu ale z jeho znali tak byste řekli je to ona. To to bez ka nebo do bečka ještě ne se do po mělo by ve te ekumenické převahy ale to se temně dodneška slavil do přes ten příklad me o lidských to byl mi to tady ti ku my rad tam si co nebylo. To na to hodina pře a tříbí pak zabíjejí ona mnou do dělám tam nebylo ale na tom od ta řím nebyl ani se viz to z první co se ani do dbali na toho aby by od ta řím nebyl znázorňoval kristus. Tam mohlo být třebas vší již symbol toho co do zničením. Ale za o čem tam nebyl obraz ani svatého ani ježíše krista. Teprve později bylo dovoleno aby tam do obraz. A tím aby tu byl obraz některého svatého a to nebo ono pak je je ale pořád ještě ne ještě krista. Tak na při takové vámi jako s tak od atd. Tam s o to co co panně ba říši který řekl o z ona se šedesát a čest to jsou novinky za na čem do bohoslužby protože záleží na tom prostředí které se to dělá v takové mámy před tím ne vznikaly když a ne mu před tím a od tam si nebyl kristus který by ukazoval na svém co chce a to byla z teď si si to co vám co vosk váha. Nebo v tom co z by měli na mysli svatou marii martě tu alacoque. Které ježíš kristu ukázal na co je co chce a protože ona chtěla miloval bo ale ve jak to udělat protože neměla v představu. Od ba je li že nemá představu o boku jak máme od kdo ho on ona tu ale milovat to stačilo k tomu aby si že kdo kristus aktu přesto by mu kol oni tu svoji oni ukázalo se za to aby rovnou ne extazím du lidí hrudi a od ty doby tak poděla s tím to co jsem panně u své hrudi či ona se tam ani tak nějak je mu obrazovou který byl na malou váhá. Nýbrž obrazu který byl za při to rozumíte tomu a to taky rozvíjel kde ho mezi jejím počínání mezi počínáním mystik kam který jsi namaluje něco nebo pode obratu jsem na to soustřeďuje a pro to nemá co ach o to nemá tu při tom o to na taky ten do pak ten účinek. Ale se vrátím nazpátek ten ši. Tak se vidí ten vývoj či by to tak o to stará jako by to je to stane o to tak je ještě po tom po dávalo svůj vývoj. Co zůstalo co kemp stejné to jsou ty or na ty mi to oblečení vnější to je starověké oblečení a jestliže například bys z ku a když výčet postavení je s mám na hlavě něco jiného než obyčejným kněz tak co to znamená podívejme se na ten měl na něho a na se na jeho já. To představuje by to je to co mám si představovali nebo jak si za pro toho jak sis děly zobrazovat v tom neví do ve tak jak to je tady mluvím první doba a či vše krista to byl jedna přes tam je na ty ba a jedna který ba a ten veme s tedy. Než být tomu proti bohu být zároveň si cením chystají tří a a být spojeným s bohem ano abys to rozuměli tomu toho symbolu protože všechno by se dalo krásně vysvětlit co by to dneska který třebas neví ale se to vysvětlit v tom bylo páně. Kdy se nemusí voda co ona no ale kdo se u sekta přijdou vlastní vší tak bych vás prosil aby se v li tomu jsem řekl k dycky nebo doplnili to nebo se tady se vám tam kde s né. Tady je v sobě dobré poznám jedno mít zní tady ba bylo který si maloval kdo z ku jsem se s paní s kali a kdyby poučení o tom že do tu rybu ma o vím že taky že jo ne aby poznali že bylo velice nebezpečí nebo být přes temném ale mohli mít tajné symboly které znám na prostě. a proč zrovna pak ba protože a tím s kým ba v zrovna rasy a všecky a to vím že před spolu s co k bohu že si řecky zní ba zrovna tak s počáteční písmeny jich jako ježíš kristus a my tím který se přiznávají ježíši kristu a pro to ta i bavila tak ke svým. Onen i vše krista nejenom to přes tam měl být je to tam to si vy jste máme jít z ho svým jedna dvě a druhá ve své li z toho mistra a kdo to tady s mu to není ani že slovo marně by se to daly ani tím že s o to prostě spi odění první které. existovalo před kristem a který oni přijali. Protože ono to nějak co myslí ještě jiným starověkém. Když na hlavu si tak i dávali něco modlit vší své když jde o to bylo než sice co postit to po dobu kdy tedy ale mělo to podobu a když pali bůh ano kdy které sestupovali v tom co jest protože kdo ho o to a to bez to je dávno za musely znát jeho smysl pro to že to ví. Ještě vyhovuje tomu co do domu do a aby do on na to dělo ho by to aspoň mal když do že to když se mi hra je zná osobního mám jako bojovník jako přemoci ka. Ano bere ho za a tím je že ano jak s tím prostředkem se ten kdy šlo k bohu že jiná a člověk aby takový hodinu aby zabil své dva nebo. Málo o to za dané od to si vzaly s to ale měl při tom měli by je svoji tělo no z svoji pocit oddělenosti od boha. A svoji zvířecí po za tu vůbec to být překonali aby se neztotožňovali se si být za tu li tuto představu že oni jsou tím zvířetem tomu říkame. Člověk to byla tu ukázalo svým cí. Z od kdy o člena vším do by k ta a s to není že v v v to že vás co to za pořádek jedna pánbu uvádí v to je by že se modly ne na po není tak není může a jiná u po nás a me právo se modlit za to aby nás neuváděl není kdyby totiž nebyla by byl. By nehrozilo nebezpečí žena tam bůh uvádí u že na co dává vá. A nová o našich smyslů rozum se na paní věcí co od něho ne tak bych nebo by nemusely vůbec z ale mysli že si tímto způsobem že pán bůh aby ho může neb pro že to vy to nedělal tak se nějak nerost pak kojí te. A používejte jak to prostředků živých k tomu abyste tedy sebe op ber na mary o opačným způsobem. to řeknu ještě srozumitelněji doba z na před nějakém příkladu z dám třebas tu na tu pravdu protože dokud ne zabiju svoje tak nezvítězí jim na sebou a nesetká s bohem neza bídu. Svou s to s tím mysim smyslu nikoliv z ničení toho nýbrž jít jeho sklony do ve doby by přirozené sklony jak se mi onou kde by tak jako poznávám dokud on dokud krve ty odstraněním tak to a za bude mít zalíbení jenom v tomto světě. Nebudem zalíbení boku a nikdy o to nebude ani stát a nikdy bo bude víte čili vím na jedné straně v si nepřeju boha po to je při do jsem stavět že si kde při do boha že si se k němu co na nic nechybí je jen jedna je neznám nic nechybělo byl jsem o to co se se bez pána boha a my dvě a poznával jsem. To není že tomu tak není jak s takovým člověkem který na tak je zalíbení v tom co by jako jedinou skutečnost a při tom že to není z trámu vězte mi to že není jinak možné o to stalo po od toho o z mu z toho že ve nestranně co žena nedělá to protože za li by něčem jiném než o obraz atd. Sebou od těla dal jsou stavy mně jsem nežít pro jemu pracoval vím proti komu s ním žít na co. Že v tom může být to které svou přirozeností o ba mává. to noha živou jenom asi nikoliv pánu bohu rozumíte to bych nikdy přese svět mít přenesl ale tomu tu dokonal když na příklad dejme tomu při tam nějaký po není to kdo si ve ve li že jaké koly třebas vám to že k příkladů jsem velikou ku na nějaký ku smí a k bohu ano a. To bylo velice brzo tu byl v těch třech a ten nebo se o nebi z ve mně to o pro koho je dokud dal a my to z o to že a jsem si za tři přece ze tím že nebudu ho že to škodlivé a tedy nesprávné co jsem dělal. jsem říkal tomu svému a to z toužil nebo od koho wu. Na živi z ale teď a s tak sví. A opakoval jsem mamince to co jsem ten první den kdy jsem co jsem se ho bojím po z to vše že on na mně na mala co na říkala budeš ano. jsem tu tu není o bez její vůle tak ti ve se šváb na mozku doby se z na to tu to by rozmnožit se dnes takže když jsem na domu kde se jsem tu to jsem jsem žena tak jsem říkal honem u z na co se sil do nač právě ten ze nebyl z druhý dem samozřejmě tuš žila budu mít se k tomu od toho stromem nehodné to bylo do pak ti předložili přede mně to malým je. I škol zase u damašku kterou protože de psal. Abych ji denně by byl řek vědou li to mít be nebo janem co si po ti by se měl dojem že to potřebuju ke své výživě ne totiž a jsem si na po měla z toho ba místo abych si kdy byl tu skleničku jsem pod co do se o bojovat jsem říkal ne z mi to jsem ku v ne bez mi to ale. To by to byl kde se to dělalo to to to to co daleko poč jej na to od se do obelhává pe než jak k tomu odmyslet maminko nebo při mamičko o z be mě. Byl to bylo nastalém mamička netušila žil do budu pít nebo ne. z na jsem si levé ve na čelo usnula pivo tam stalo. Takže překl kde mně vyčítal na po tři včera nebi je to vivo a jsem říkal možná jsem říkal nic nebo. Ale prostě jak jsme mluvila o by ve jsem přišel lehnout a tady ti o tom mluvila na ano z to se asi to na na nebe se svým psal denních řekla bude te. Které nemohou říct že si tam. A přes je na nebe den ale stalo se pod to může po to na si ve jsem konečně měl kou při po nebo. Že jsem bez po něm budu ku a jsem si s a vono to by bohu co nebot tak se za jako pro to k rostou na ne a tak se do tak je to přeci jenom v pak né. To je to dobro nesprávné takto do ještě v od tak jsem po něm miska ve co od doby. Jak to obelhávání které be kdy za šlo. Skvěle fungovalo a do dne to skvěle funguje bez svou přes mat tak k a. Tak především mez tak. Chci živé po walt o ta při tím způsobem se tak i to by tu s. To by to tam si buší při do za si božím v tom smyslu že on teď či kde many po nová z něčí ním. Co je tělo pád zásadně se ranám vše svatá týká těla páně ničeho jiného. Vona kde i to tělo páně nakonec vpravit do těch věřících kde je do musí začít když to mi začít tak v k v. Jedině tím že sám ode kde od sebe k tomu. Toho co do ti kdo kdyby totiž zůstalo u sebe be u toho ježíše krista a nemohl by tedy její dát do se při při tom jak je tam znázorněno aspoň ve starém či k ka třebas ne že on stoupá a si tu je to bylo při se z na tom či po ta by se muselo pod před ním s tou. To znamená on musel překoná tyhle ty ty me vnitřně v on se musel vzdálit stvořeného. To co co za pro z to není kristus přímo nýbrž to co třebas jenom pro něho stvořeného nebo tak na be a on by to co je příměji patřit kristu přímý být u mu že od sebe který stojí do rez s to za k od táži božím ke kristu. Ind trojí bo a darem který to znamená při s tou vím o ta při boží a teď od chvíle není i u sebe s to že to představou tak víte co do máma vše u boha. A všechno ostatní co tam potom v mám mu umožňuje aby se od to své představě přesvědčoval že správná boje aby co je u zrozovat ze všech možný starat. A jestliže ovšem o co je obelhává by na mě. To je vše to postaveno na ve o do ta paní někoho ne nějakého oni do tak to při novou do sebe musí do boha na svým a to tak do o dokud be sebe.