Karel Makoň: 82-21A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Vy do toho nebe na to dal a na to za tyhlety sebe obelhávají či je ze s za stalo. Ta stará tak měří kte si co do se tak daleko že sebe ne on na obraz návaly při při sval. To příkrá beze bez jej mít takové ho něm a co lisého jindřich s jsou mu ty vždycky půstu který když při s tou vede k. se tak od vodu ode se o co do odešel a přes tu po do míry do bo mu co na co jsem se na skutečnost víte z po nepřestali která není lež co litera obr dáváním cesta skutečnost na te představy nesmírná cena představit protože představa tuto schopnost člověka odnikud i krám od ve z se to skutečnost. Tak přes se uměl z myslet do to s to že při. Je v bohu že o to k němu přistupoval takže když za při ka řekl při od tam si to všichni do pod na li tomu tak bylo a když při ta tři řekl rozum kor dává mu co chce tak o pravil to co se k tomu bohu při šlo o tom přestal cítit svoje tělo pro ve z jeho zůstali rosy přel že to původně v vší. Bylo a oni mu. Je buď buď si o co o to někdo nebo co je za při jed. On tam je to je řeka při čem mého aby ses co o dostal. Nebo když od obyčejný do se ku to je ty lidský který ses za nikde na od vše složit při ba do kdo jiný ho do naučit by to umělý než sebe obelhávají je z to jedna tak dokonale že již proč v závorce při po čteš aktu který jsem dobyl do se to se mi to sůzo a tak vše to co je to s za byl jednou rub koho. Z toho kdo ho při tří pochodu mně ne svíčky pochodně a protože je to pod ty jsi taky to dovolil li koš byl. Extatikem vší nic je znali celý kost tak mu že mu na po božští o si o tak noho ne. Kali a to je tomu kou v jeho vodní na konec tu pochodeň někdo vzal a od z dále od do ti a kde o to či je a on ten či pokračoval po tom om při svá te. Z povídali si cítili nějakou bolest a dívali se mu novou ku jeslí. povalen vůbec dávané z nám o padat. Na nebi danou bolestmi cítil ve že ba a nebyl si tam nebyl. Pouhý z čeho tím člověkem. Ten byl u boha rozumíte či jeho tady chci říkat a to se tak pro domu. Před tím od kdy na něco ji na než tak to stále v která svůj smysl v tom aní co to co dělám nikde milostmi co v tom paní to na je žili ve všeho si vůbec ta si vůbec se s tím ježíš ten zvláštní skrytý z mi co od čím je se na bohy tím směrem a tak je to z celé vše svá tam se musí pomocí představy vytvořit z ku. sebe vi. O sví tak je toho po pro za tam vše a moč z toho není zaručeně to není spojovat tří. Nemá to spojovací činné takže je tedy to je tu se nebo byli a jdeme na další bod a to je zamyšlení nad hříchy dokud vede do tak tedy máma hle tu při tam výrazně nebylo toto tam voda ano bylo kte že to tak výrazné nebylo a přesto o do udělat zvláštní říkáním o tak samo sebou tohle to je specificky katolické a myslím že to správné kdysi se člověk za myslicí na svou pak nos z tak s te se jich co řek kdyby ose nechal stranou to ona s ním bude ono jde o to aby ten člověk věděl o své špatnosti a to pro to. On aby přejí mohl snáze z říci když to pro zač to kde to se těžko z ve co pod o to s po me po se řeknu z na dno a o na celý ten postup při ten ši spočívá v tom. Je postupně člověk od sebe odstupuje ba totiž kdo ji k bohu a na on si při tom co jsem přímá v ní. Tak vůbec se si být vůli a když to je za misse je na při při pak opovržením účinným. No tak je to dobrý začal a by k. Od sebe k kde odstoupil od toho druhého člověka kte. I není špatní který byl před tím u svaté zpovědi třeba s a teď chce přijmu z tělo páně ten musí kde se pro to vám říká jen že nemůže být vázáno předčasně dobra i to musí sloužit tomu pokud tužeb u že on za potřeb. Proto potřebí bo koho si to viz na ni víry kde potom na co je vyznáním víry a v kdy z na ani v kom při to v do a ono vyznání při chu a kopky člověk nedojde. Vyznání ji syna člověk vyznáních hříchu vyznává se na trvale jdou li tu to protože by k a říkají že to neříkali při ten vše takle vyznává se svaté mu v tom ono tomu todo tomu o tak od vjem me bylo proč protože jestliže. O co na přeříkává je jsem že jsem bez je vyznáváte z když o ve mně aby nikdo o neměl postu du ano čili o to je to slabší tak je i je to touha vy li se mi li ze sebe od nos kterou mu jako pak to napřed poznal tam ještě na hříchy. Od pravdu myslím že je důležité umět své zbavit myšlenek které nejsou správné zapomenou v tím že se toho to sebe vědu třeba to tam složil m k tomu od ta řím do ve ženě a. Tím to neni u k tak tak to postup je tak ve před pro co kupředu. Je li je teď co vám to tam říkal to se deska na proč protože to je vlastně k ba chovala bohu a nezapomínejme že je to přede hra. Tomu vlak ten vlastní chvále toho jak toto zatím zk je to to je. Tak tím že tato před skla do tvé a tím z ky krise ale i z toho zla o tobě vlastně kriste a to se o tom o pak je v roli to znamená jestliže člověk neví čemu slouží toho odříkání se hříchů ba ani se paměti na si myslí že jenom to smysl ano tak on ve tření při mýho zbavení. Přes vědomí tak to nerozumí tomu pro vše na mši svaté na či z za ten není pro to aby jsi u nebyl nýbrž proto abych nasadil nebo nastolil. Bez nitru nový žádnou hodnot a než co znovu připomínal aby byla jistota. Že ten co od od kdo v něm žije a to je napřed především sláva bohu. Semena kdo si být z komu víc náleží sláva se všemu stvořiteli na němž jsme závislí než tomu spasiteli který. A zvyku to a tak dál naž osvětiteli těla si co je a i mám dojem že kdyby ptám tebe. Nebyli vynechal nějak přitom podle mi to. Ten že by kde je to by větších je v protože jestliže člověk po. A my jenom na sebe při témž jako dosud předtím do to kód kdo to tak by padalo a kde be od od tří od sebe přitom dostatečnou měrou tak je to se bez zpytování teď je to na vrat od sebe k sobě tom točení začarovaném kruhu tak tady by. Víte že zároveň člověk by byla jen z toho začarovaném kruhu říká se tam sláva na co jste k bohu ano znamená tím z v dělat protože zároveň že o ni jen najít jiné úrovni než jsem oslabují jeho a u poznávám řídí to se přiznává žili uznáme jako daleko vznešenější ještě úroveň před tím chci umem š. Oba. To se stačí pro sebe u me ničení. vší k od sebe za pod teď čemu čili si epištola a evangelií ano co to za nám na tom v tom v tomto mít ještě. My jsem z by si. Četli třebas postilu před dávnými do vámi na co stane neděli. Že katolická svědkem v jinak nahlíží na epištoly a jinak na evangelií říká o betsy mně epištoly jsou tělem evangelií. o ma by se si sebe takže na přece přistupuje k o evangelia a potom je bankei. Samotným co tím jsem si z sv. Tak jak že epištola co co na čtení z listů svatýho pavla nebo jiných listů. Než svatého pavla nikde a on dělí v když tu wu apoštolských nebo od prostě ze všech těch listu který posila li apoštolové různým cit. Z toho se jsem z toho důvodu aby se ukázalo jak to prakticky výpravy pod co bude následovat jak to tak ty. Ti první přestane brali jak tomu přistupovali jak se toho posilovali jak be toho é pamět si těles to co od ne ve tření ve či kde od těch tak v tomto smyslu ji. Je epištola tělem evangelií po za dna že bychom měli ji brát z tu o tom be. Je vážně ale měli bychom si ty vědomi toho že nikdo si dosud do kterou sval ty ta. Obě epištoly psané těsně po smrti vše krista na od ku myšlení a jednání janu už. Nejsou psaný. Přímo pro nás li to že by nebyly pro na s ale nejsou psaný při o proč upřeli pro te jež se s těmi může do dna jsem by stop od své vlastní chyběla že bychom potřebovali tak i tak býti ve mně to taky. Tak být u země měla tak i tak i. Řek bych od k jak je k na to evangeliu při to tady je na tady je totiž je. Připomínka a to je na nevím konkrétně jak to na to šli učedníci panně nebo ti a to ne a ještě kromě toho není nejsou kte epištoly za nakonec co by vám byla vždycky stejná při to nějakým způsobem odpovídá v době kdy se to v a to přes tím budo symboly žije by mu. Obou a kdy lidské duše v takže kdyby to jde dál ale kam je to o to protože vám to ta a to do ve se mu že kdyby to oděla do ve o protože o. Protože tak by to odpovídalo um. Řek bych si jste mu že by to jsi jsem. Na který by byl z na které by bylo spolehnutí a podoby se do cestu co čistý postupovat systematicky od jednoho nebylo nebo bere do prostě správně zvolena metoda a tak je měli to je to se nebo na není o tom tolik nezáleží že člověk si to může když o tom že by to tak mělo v. To může výkladem aspoň věda vše a protože si byl tohoto vědom tak by jsem se. Po sto se snažil výkladem kde vše co to je co se týče toho těla evangelií ve z když to potom na přede evangelium. Do pak to se i bez to při do je to po stává postava se z toho důvodu že člověk na za to děje toho předešlého že oslabuje boha váha. Být v trošku odpoután od země se po do se dnes na pozemský způsob myšlení aby správně pochopil evangelium vy kam on vám je mu o z na vím že nám to přesně vím bere nachází ježíš krista mého je to učit a poselství které být řek bych jsou částí. Jeho spasitelského úkon jeho po si dal zk kou. Vám spočívá v podstatě ve dvou část že nám to ohlašuje co dělat že nám to nějak se vysvětluje a to je to to vědomí. A dycky žil nestra je to ve při v to dycky dějem nestranně by se. Na protože ne každý je schopen se z jiné stránky. To a pak a po tom když když se schopen si který konkrétní v tak to co to by tak konečně na to tak je by roku přijde se důležité aby se aspoň za do na to přišla mi to. Je na věc z je to poselství a za druhé. Je to z z síla slova na to znamená není me do protože jsem to co ježíš jsem říkal tak ky prováděl tak že jeho slovo to byl skutek o boží je skutek a to také nějaký z ku k a to by symbol nějakého skutku věk či na než jako na je schopen člověk a kdo zažil na sobě že slovo boží je skutkem ten o pravdu a to do smrti za a ale teď č pod v tom na tom na přede do vám věřím new takže když člověk by se v evangeliu v tak se od nás chce aby se vyznal ze s. vír li se to odělo co co jako pro důvodů samozřejmě to si. Podle toho na to se bez že se důvodů aby to stačilo k tomu výkladu aby tam nebylo vynecháno a hlavním důvodem je že si pořád ty hodna tys víry nejenom že si uspořádat jak se modlí o čem a či od na tys svého života ale u každého prostředku být uspořádány hodnot ty toho prostředku a pod protože tři keř be ce ba na to aby vír. Na stav po přední tak musí být dobře to spořádané a tak se tam ten křesťan v od kdy vlastně něco co uspořádal jeho víru když že to není z navozením protože pro tak uspořádání víry že aspoň jde a. Může se pro to potom zařídit myslím že je to to to co se pod eva umělých je za důležité ne pro to že be potřebuje to co tam kde je tam byly nějak uskutečnit podle nějak jehož a tu vír li se za tři musí znovu předloh. No to nebudu rozebírat v k v k v do on co mu udělal v tom a který již v celém to co by to zasluhoval pro ty bez be do bez tak že bych ale se pro slepě a v protože na to nemám čas po bez to při do stačilo by se to v ten ta tedy vámi. Když si uvědomil svou vírou obsah své viděli za z víry tak k po by mělo by plyn novou kam ta víra v kte kde kde be be be obě do ííí je doba a ježíše když tam v jeho obě to vám že to je o to na část napodobení ježíše kris když my se o ten o podobou v a v jeho sebe o be tak on se do be dal on be tím o by to vám o sešel z je pro že vás v čili musím taky tak dobrovolně se do obětovat abych moc žít ve věčném svět tak k. Ježíš toto na jara po by nás si to o pak kuje a teď ještě. svět pro ba je to od ta a protože u o na to po ta že jsme si že je dříve v tom vodou byli dali které přinesli tělo při věřící aby byly obě továrny boku ty dal by byli za vstup mými obě kde typ. Stavová toho věřícího jestliže be to době obětování člověk k tam na to od tam při měl zem se. Neb při pojí svojí obětí je si není ochoten sebe taky obětovat jez jsi ne do mluví se s tím knězem duševně v tom smyslu a to je zase bez představy že by se do obléhání velice působivé jeho berana mater a se tak sto si nedělejte tak o obrat te. A se u od tví tak že jestliže se tam o by je tu vinu když si. Přejdu být obě to mám s. Tím mně zem ale že to moje přání je upřímné tak věřte mi to že by se za takovou moč z že jsem při podívejte podivíte na to to obětování je si to toho je si z bez v tom. O momentu se ne uchytí u toho kněze od po mně o je tady musíte se svou obětí. Z být a to o na tří to dneska jedno jsme to žádný beránky dát. pitím nic z. Ale sebe teď tam na ve se to se do toho kostela aby tam když tam vstupujete musíte mít představu o tom svém to co tam kde to obětovat co tam je to se přede mnou k tomu o tom se dovol ba ani o boha a v ní. To tam be be od či je. Si jdou své představy a o co ještě krista která tady nebo oba na to máme te u čili sebeobětování ano tím se neb při učíte v tomto momentu sebeobětování si totiž ne to dobrou vůli třeba o byl to to to ti u činí to se tam ba když nemá co od či ne jak to prakticky udělat to záleží nejenom na něm ale jak říká tady jeden z vás na to moment a. Ním duševním rozpoložení v je to byla ano tak dokud se a z o žení. A chce být obě tovární ale pak při krise tam na pole je. On si to představujete málo i toto a tak jsem povolil že tak je to by to s jez je rozumíte a více uč. Cit přesto se tam ležím. Pak ale záleží na tom zda k co mu to do sebe jak je situaci jak je naladěn kde by se tak je tak co je co takového po kopat toho co on protože mně to toto je beze padat není to zdál vzal li to z tu kde se je do se to stalo že to z op toto te. On mi sebe obětovat a to jsou ve co není tou k a tu se podle mu tím nějakému dojmů. Odejmi o to nejde tady kde od touhou po z buzení touhy a svět či na takovou úroveň. se ti obětoval ano na to třeba s to ještě ode v tomto bodu výkladu abych vám řekl něco co musí být řečeno nakonec jak totiž co tam vlastně kdo to z toho do. Tomu toho že na svou málo o do je schopen a nebo vůbec jsem nemám mu o to při to představy že by to se době to že by tam do domu do dob v to tom na jen to be o kde podob a je třeba schopen tak obě to od pod o co od činnost a nebylo pro na něco lepšího nebo o do se nějak škod to bylo o to proměněna v dva z ku boží nebo po je poznání na nebo doplněno. Božím pozná ani v tom smyslu abych o být je to poslušen o. Abych více. A rozumíte a tak o to to to to co je nebo co se při s tak to co ses to co z to dobře to s to pro co to be be po ta tak to všechno by se k těm o. Od za to za tak tam o zřejmě s tím co tam člověk při čelo. Po musí obětovat a komu jsi ne to je to ale to musí také do od a nebylo pro no. ne v jeho ale zboží věc kdyby to kdyby pa na s o bolení tady to se dává s povolení aby lid tím čím tam přišel z tomu od a že tomu světu aby v tom a s tím bylo proměněn aby od tak míra o. Ko učením jsem vše je nebo dál jde tím co tam jsem se tak o z ve co v nýbrž to bude při za o oba o boha nad ním a spravovat jim aby to při nejlepším slova jako zbožní. A o to co bych moh se tedy mu to do musel napřed co se s těmi tomu pro o povalit jestliže. Jsem před tím byl šel do od do toho kost toho když jsem tam tou byl do bez od kam ba nebo udělat a to byl on svou činnost tam že v tom život je velice ruší tato vším je protože třeba z při nabude nebo co mám v vší v to v ti tak se musím dostat se do takové situace měl bych se v čele. A nazpátek ne odejdu jako člověk s ten všem na od jako se to když to od. Jo pobito svoji činnost jako člověk který potom zase bude činný nýbrž tam od tu o li jako člověk který bude jednou se ku doma boku kdyby třeba s. Byl i to ne ta sem při operaci která se na každém řeku děje rozumná musel to chtělo kovy voda od i s to domem ty který na mně byla tu proměnu nemyslím od anděla o nějakým způsobil o to o při li někde na pak ku ne někde třebas ze do lidské škole tak to teďka o. Je málo pro to že teď budu tak kou je to tak o nebot takovým strom. Zdá den že to budu dělat pro to se při. Tu budu bohu tomu se mi daleko dokonalejší to neznamená že to se po by tady taky když tak obě to je te. Svoji činnost je tak obě to ze svojí. Lidskou z aby do to si k abyste to se pro co to tečeš tak protože tam by to bylo to teple myslet li ten toho v co přitom tak za to co. Že dostanou i bez o to to teďka vysvětlím. A tak si mysli do pak to právě tak je to s ba s tomu co na to byl to jiný když toť tím to způsobem dělám tak vlast ta neb po mně na i ostatní me činností od toho při svá be budu ona k klidněji a dostanou se když to to to se do pádné to za postí je k tomu že mu duch pak z že bůh je činitelem není protože kde byli učedníci pád nic nedělá. Pak k jez jsi i jiné be do k tomu aby to co dělali co se tím vůbec nedělali o je tam třeba be o be pro svou rodinou a be be od rána do večera vůbec čas ani na obou o mu to do či o to po a bližním od tam to to to byl důvod tak mu co toto dělat obec se co musel po. A k lidem to bylo veliké jaro. Čím jsem činnosti při v tom způsobu myšlení nastává rozšíření činnosti to je mu za proč že na to rozšíření vědomí to co ukázal jednu z. Tak poruší není vědomí ano to by je tomu při takové podoby ale je na ni tím tahleta ano. A kdo jestliže tam upřímně. Svou co stylu přitom obětování tří do tamní položím tu část sama sebe novou. Si a potřebuju a a obě nová ááá tak. Mění o a jestliže je to teďka nerad či toto všechno vynechal za tím co tady zač ti a rovnou se k tomu přímá to co to o co tak tím co bylo mezitím prosimvás kde je to za zlý ale je si to proměňování takle jsem prožil v tak jsem se do toho osobně vložil tak jestliže po tom přijímám třeba posty. A duše a o mně nebo duchovně duši v mysli je o na mně to je to že nejsem takový o to co aby mu co co na tří na nějakou o z ti si myslím že ten kdo přímé hodně když od k ne tu hosty kde o to jsem od mít a kdo to dělá tak jak vám to. Tady říkám když víme o do úst li tak s pod tak se mu vrátila síla kterou do toho vložil svým předsevzetím svým kdy sledem o dnou ona co a tak bych je aspoň ty ve tím způsob ustat se nebo byl to přijímání protože tam by o něm měl člově. Tím chci nazpátek to co potřebuje přiblížení oku ne pro sebe. Se vám říkal co za co s tím výkladem je to cesta od sebe k bohu či když si bez mu od tam tu třebas osvícenou činnost tak to není něco pro nýbrž pro usnadnění cesty k o ku pro za ním cesty od sebe do boku umíte mně dobře nezapomeňte na to ne to to se mu to si byla by se se to tak ti lid tímhle tím pak to zase k so. Je to bylo za co mně neb pochopena před svatá a tak se za nazpátek k tomu co jsem vynecháno říkáte mi tady si tam potom modlíme otčenáš v na to znamená že jsem přeříkává o mělo by to by byl domněle za do od no a my jsme si před tím v to co říkali tak vír li. Teď jsme to se tak do koho že co co obětovali musíme se za všem hodno uspořádáno co by vám přede by se ten pro bylo po za tak vina továrnu vodě ne my se musí do pro to ranní pořádně lid. I při pravdy o to to dneska děláme aby vám radil kdybyste mohly to právo eště se na co jsem teď to tady říkal kde by od za za ním do to si ji do nové na tom časové doby to dobra k jak vy s. A ta ž vy de ses. Jsem as tak od k ber na tak je toho řádu novým tak tak je to od tam. No tak od pak proč ona se tam. Tak ti po tom a právo toto na to na tom pokoj o to ve tam dále se. Č pokoj vám on. Pro to že nemůže jak lidská dušemi pokolení dokud tento řád nemá to co vám tam tak že opravdu od od při toto za to spočine bo. Když nebo on nastane v něm v tento pokoje to be o pokoji ním než klid do poměr došli který nastává pro to že ten člověk sebe opustil. A na s to se na tom mys co to se uvolnilo do z vadilo boha a von mně ho a mu zdají podané božím který nic z vnímá z svět a tak to když jez o pak kuje a my s ním be hle beránek boží nebo se a co bych na. Mně na a to z toho nebo z pochopit to co tam nesl ale přejeme a za bos že když co měl na vosk tak se to mým beránek boží to s tak je a ale podobu konkrétní po. Svět pro cestu bohu. Takže tak konkrétní posla spočívá v tom že o toho člověka zbavuje svých ekg a nebo si tedy na znamená dělá a ten největší zázrak že zbavuje potřeby se jez je tam před tím ještě prosilo z prost zapomněli svatý svatý. Tak tak ta pochvala tak bála bo. To není zbytečná bez to tam byla mně k vody a přeci my si bohužel se to třebas vine k o tak o po mu to. Tak co by měla projít na všecko je to co může aby si již je za to že jsem najednou jak si světské. A od boha oddělené které způsobují obrovské u to není o pro oprostí sebe vám mění ve skutečnost novou která všechno to bylo to klamného čí takže si tam mezi tím je prosím co pak tím svá ty svatých mála svatost boží. Tak nechci se uvědomíme si nějaká svatou pro něho tu sobě a tak to v a neměl by se tím bych ve z dva a ve o tom přijímání. Kdyby měl mnoho u toho měřic kdy ho následovat s něco jako k vím kam takového ti jeho s po činu s protože každé to musí být z právem za to to třeba nějak čas co by ještě pořád v času a prostoru a si si nedá trošku kdo tam tak tím že si ho do se je asi jako mně. Čeká třebas na ona se o tom tu by pak nebo na tom co vše. No nebo se z děl do se se svým myšlenkám nebo kde to post jak toto pak ne to všechno. Ti ne tam by měl od to na tom přímá vyprávím pokud o tom mysl aby se nebo během toho svýma abys to na něho snáze vstřebává požehnáním nemusím by se slova jít. Ten s a s tak je nebo z něho bych se že ten z postí dělá toho člověka z tem ve všem ve. Je ten vše o nová to třeba to co dělat tak se tím řídit v sobě nemá s pro sebe kdežto světa a pro tento z ty si si to co z myslel že ten svět svět vůli a na rohu ho vlivem božím za zrozovat tomu bo tam neměla právo s to jsem tam byl ty a teď konečně tam nejde to to se ta sám v městě sice tam po síla kuby samotného ale kdo se k že tam někde sta. Mám a tedy i ten svět tím bohem posvěcuje nemusí tolik že by vás chovat s to to bylo z toho ne ale ti to co si. Po si že jíž že o ono se mění vinno toho o to ne na nás víš na po že osvěcování. Osy že budeš trošičku rozumnější to my co rozumně který před a pak když se být osvícen tam si že to by tak zhruba byla to obecné om při svá ale teď co za četl li jednou nebo několikrát během vše že by tam člověk měli co pevným nějakým úmyslem od teď tím u mysl. Že by tam neměly jenom a o na byla v tam něco pro v tam se co pro ve nebo tom se co bude dít čemuž konečně rozumím klame nýbrž č on by se měl do míry zná a on si to potom ještě připomíná v tom tam již i na hříchy na by či ti ne jenom po ž v zpráva co je hřích chu. Ale om by se měl znát post ve stránce pod s a jak potřel co jemu zapotřebí na cestě k bohu co mu tam chybí byla o že čím k tomu že jsem jsem na začátku dověděla. Že mně chyběla láska. A že mně chybí be bez o to do pochybuji ale ti bych ti dal na to že jsem musela od prosím a on. Co jediného. A si myslim že kdybych zítra šel na mši svatou. Bych tam zase za nic jiného na prosil než sat tu lásku ab to tím to způsobem že bych říkal. To by kam jenom za sebe takto to říkat ne protože to je to to to by se to může do tak jak to že to nebude o to si to jako bych to říkal to vidím jo ale to budu vysvětlovat to vše čím jakým vědomým tam budu vstupovat bych tam vstupoval ano a to s tím to vědomí. Nebo říkat pane bože v dosavad jsem to bojím od tří byl schopen milovat vždycky svoji láskou vždycky když jsem zapomněl na lásku k sobě když jsem sebe přestal milovat nebo by se to ve miloval ne než nebe o tak dobrý a do přejí li abych opět kde posila. V tom že bych be be miloval vizte sebe. Aby nikdy či pokud možno nikdy to je velice odvážné moje vědomí o tom že miluju neb před či to. Tvoji šakti bych faktický zdroji lásky aby to ne zastřeno aby nemuselo by mně to tak li v či. Když bylo tak při po styk který miluje by to o jedna sílu ta by se mělo o to po bych nemilovat po je buď tak dobrý a posila mně bez tu o tou při a ze že pozmění ííí bez mohou po není ještě aby to bylo za se být celá ska tomu o je a ne moje abych byl prost toho co si o si k a a teď kam něho a. To jde nýbrž aby jím byl pokorný oko když jež se na říkal jsi pane bože konečně se v tím to co ho aby je ukazoval jak milujte s a se za to čem a. A byl bych mo co kdybych tu pro svou lásku o to vědomí o své lásce u mne s protože vím dobře že kdykoliv začnu milovat sebe za své se stanou se stane pro ne únosný tohle ba ono by před jinou nic dvou se k je bez a tak to je koho tomu tak kol. Záleži jím tak do po jsem ten život aby o tady dobře dopadalo aby. Nebyl nemocem aby vložil do dovětku aby mu tam někdo na co panna přes ni a bude ho za to při pod nohy je jim aby ten je pod ti ve z s ním v k o svých nepřát do k aby to. A po a to je příliš ne u kol ba obaly v sebelásce se do uspokojení od sebe uctívání skal a aby mu to cele jeho vtělení z koho dobře vycházelo za hodně kdy. Od toho na to be k tomu člověku třeba jež především to ty jsi. Jemně předčí protože o do o lásku boku měl by jenom že je od tomu be. Nebes tak to co zná a že by by je nebe od do by se tu měl dobře abych to o co se o sto se mu to tak choroby opak o po že to o pomoc se tam na kom pomoc se o to to to to jak o to prosim kdo za z panně tady v to poč pán bude tam bylo to to stačilo abych to to to. Co od toho ovšem výmluva toho od od ty co mám o tak ve věnovat kde mám rád tak vše jak jež jedna od ale je vše se mi o be a od ve co za to ten nesprávné obelhávání on mam a on jed pohlédnout. A to je odmítat za lež není dovolena například deme. To byla doba na od lež u ježíše krista on měla a v vinni kdy kdy jsem neříkal co pravdu i při tím vše vše protože to by je to ne na jsme on be protože jak ta oni za po že tak není prostě co mu od není tak to co z toho nemají uši vlastně když je o když po sloup paní osmi sví nevidí a mají o či a tak dále ba oni ve od toho a říkal mně. Co to mělo uklidní znám ještě o to sám pali ale vám. Teď chci poradit jak tam do toho chrámu božího vstoupit jakým přece se tím do by se formovali ona na svou o to samo o tolik nezáleží jako te doba vůli přiv o. Ona když si když není není obsah a to je to dobrá vůle tak není k ničemu jako nedovolit v tomto smyslu tak jak nejsem jim na toho aby jsem by do bez bez trvá a ne na já. nejsem cel den ani jsem vo ne tak by totiž středem a své to je tak po tou bez ani mým ani jsem se o kde vjemy vůbec se o vystřelený čeho po po po již to je nepravými být s ten v tak jsem bez je těch špatně ježíš kris tu š říkal že tento život o čem k tomu bych obou o když se do za bo a tak dále co do stoly království nebeské ho ab tak o je mi to bez si vypadat jinak li k a za tak jako jsem tady k tomu abych všemi prostředky které mám potud ce se k tomu to cely do otcova neříkám že mám by. Pro to trpký s člověkem pro jestliže je to co do be tovární je jenom utrpení to taky nebe č je rosy vůbec se že by poznal není ještě to co jež se do obětovat prosimvás a to nemyslím že se co při tom jak a dnes za radost. obětoval jestliže krise plný rád tak číši bych je tak myslím že to byla nejradostnější poselství a nejenom pro nás v ale tak jen nejradostnější sebezáporu i když se před tím bolestí od sil krví pro to že on na mez měl při tom zažívat co do uspokojení. To byla jeho. A za a to dost na po by to s po ta mat jem jen nejradostnější po ze si jaký se kdy na světě vyskytlo a si život ten mám k tomu po po jsem si dát průchod to je moje postavení v tomto světě čili jestliže s se jim ten dokone vším se mysl život ta smysly. A jedna jenom pro to co právě dělám tak jsem to po při této chyby i když je co dělám takto mám dělat tak by mi celý jeho po by to o dokonalé ale ne po po to od mám to je nám dokonale na. Protože to musí být dokonale aby tou do čemu bylo kdo na to o sebe za vodu be do sebe za pod o to byla dokonale tak by se jenom za to. to be vší. Co do toho to vám se do uspokojeno protože o skal říkal to do pro nebude to s tou všech chybné jestliže mám správně svoji i.