Karel Makoň: 82-22 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Žádná koncentrace která není sebe obětováním nevede ke spojení s bohem rozumíš mi dobře té. Zvaná prase příčinnost prase se přitom neobětuje když ne nýbrž no a něco přijímá takže ježíš kristus při po. Cením večeři dává po todo míra se před na spojení s bohem pomocí vnitřního umírání ano to znamená. Kdo neobětuje vnitřní modlitbě své tělo ten chléb a kdo neobětuje svou krev ten život v tom těle ne před ten úkolu. Oběti těch věcí o moc nic jednat říká že ten sen nemůže spojit s bohem ano to jsem na své vlastní vůli pozná a proto bych. Jel ještě podotknout že že ježíš kristus řekl to činí která mu památku to tak by by dělejte vede na by se to dalo takhle kostele jako forma než aby opravdu člověk se vzdával své. On chtěl aby se vzdával své který především ničemu lidovou noty který věděl jsem to potom měli zevním světě hotové nic modlitby se od nestačí se potom musí přejít když to podaří kde vnitřní modlibě se podařilo před koncentrákem se ukázal to nedostačuje se mu. Je taky provest který světě no ale e ta které se tam je a pak je tam také řečeno tímto sedělo jak. Když co se potom stane když se toto byste ta podmínka ses splní to není ještě od tebe spojení není to potom ještě moc vždycky následujete všechno popsáno někde jinde v v z ale bude li poz. Platné věci jsem neřekl někde protože recepty si netroufám psát ten je psal dal podle sebe a ono by to přeci nebylo převest je platné na protože jenom. To co udělit jsme si všeobecně platné ale způsob provedení to napřed provede není všeobecně platný i jsem nějakou branou vstupoval a jsem vstupovali této ona se branou bytí potom branou poznání. Mým nikoli branou lásky a na brána nejdokonalejším tady z ustupoval i se všemi všemi o dvě branami prostě všeobecně cely tahem celé cesty tam vstupovat takže jeho recept zet říkat. Musí přeložit e dost svých východisek bych tak řekl a proto se ne tak dlouho jako e obávám psát cestu poznání protože bych ti psal poslem. No tak stačí to do to byl velice se dneska se otázku připravenosti otázka při byl rosy není otázka. Vůlí měsíců roku velký života stáří mládí nebo tak mi to otázka rozhodnutí stoprocentní rozhodnutí je to otázka než časová připraven je někdo. A kdo se správně ani důsledně pro shodné to znamená tu o kam ten okamžik může kdo rozhodnut a může být připraven kdokoliv ses učedníků je roz to byl měl právo se stát jeho učedníky. to by stačilo aby člověk něco madona dál nevymyslel učedníkem vědomě ale protože jste se nerozhodli tak ne s těmi důsledky jako on chtěl mrtví pochovávají mrtvé a tak dále. Jak oni zanechali provede rodiny všecko zanechali ne rozumíš neměl oni starost on se potom ukázal že oni ty plně za nimi chodili když ty si to neměl za zlé prodělat do může hodit jsem kris. Levém ze ne ale oni může vnitřně pro tu rodinu umřeli ty si myslím to toto rozhodnutí musí být dělám jo a jakmile to rozhodnutí je ježíš že pro tento svět jsem vnitřně umu. Zel tak potom mohu ve světě dělat co chce li ovšem dávat pozorovat se znovu domu nepřipoutaný dary že to do velikou práci jsem si myslel jsem bez toho života jsem toho věž. Jeho jak to lidi dělají byl živ byl těch třetí bude tak potom dobru nebudem byl to pro ten pro v novém se do to znovu na o dával a po koncentráku znovu že a byl tam jsem zažíval nazírání by si měsíční be. Mezer zase se sem to zkrachlo všechno čili byl sto se nic nedělejte jen ten člověk tisíckrát padne ale není rozhodující věk žádný čas ne prchá jenom se nedělal z pravé rozhodnut. Velice které byste se mi ztrácejí člověk celým svým životem jo a to je kde vystaveno stane připravenosti čili jakési bylo se tím mohu jít o je způsobem jedna takže jednám sprá. A mně dělám to co považuju za správné to je e řek bych vzdálená příprava na je nedostačující byli z kapsy abra rozhodnuti který do to se mnou tam do dotoho jo. A toto právě vázne se může tamta přibral vzdálená u tebe nemá žádných těžkostí ani není špatná není že dobra ale. Ta blízká příprava to rozhodnuti kdyby člověk sebral sebe celého to u tebe není jo e totiž člověk se nezná myslí že sebe celého s víra ale dyť já. Tu padl byl o které jsem mluvil bez tenhleten to věcem vyučují jdou a kdyby byl ten manžel nepovažoval život ten by se byla tom rozhodnuti asi nedostal bez si o to ještě nemluvil a. Je tomu asi tak se na stane se na tebe ale na mně muselo tej násilím nebyl žádné bylo jde rozhodnutí ji neudělal a se k tomu se by tady po vás k tomu nemuselo dojít eli vás takové vlasy nemusel nastat. Abyste byli tomu tak jsem přinucení jako protože správné jo tak ne tam ty učedníci záměně bohužel museli zkrachl mnou se svou naučenou víru. nebo odpozoroval mnou vírou že viděli je zázraky ježíše kterou nebyl schopen dělat zázraky o něho museli se vzdát a to bylo dokonale ska chování na to vás upon. Prvním že to nejde tady zkáza to když člověk krav kuje třebas pětkrát nebem ale je důležité aby opravdu si byl vědom toho že je tady někdo druh jasem. Viďte na začnete poslední přednášce na to vysvětlil který za musí něco udělat to udělat nemohu tím druhým například uměl byla třeba když modla do si nevymyslel ale mezi nevyčetl proto bylo za cenu já. Bylato ji daří tím případ že kdybych takovou jistotu o síle své modliby jako jsem měl ne že věří že vás budovací účinek pak se o může opřít celou bytostí ne. Ale do tuhleten nesledoval tak se musíte i těm ostatním ještě jsem byl vám věnovány jo a byl odnese musíte opřít ale jimi musíte prorazit nějakou nějaký nad liška o to bude víte nestrannosti. jsem si začátku své cesty myslel že dělám denně půl hodiny koncentraci cesy jsem teče jo a jsem se fakty. Ti modlil celý ten protože nikdo ležel byl to co je to rozjímání se to rozjímavá modlitba jsem dělal celým je jestliže se prát když nad sebou a není je to je jedno. Jaké jsi úpadkové stavu když si to není jedno tak upozorňuje se modlit smyslem počít směřuje jež do modlitby ticha. Přesto rozjímání dělala rozhodnutí nerozumná ale to semeno nekonečno dělat a se tedy předem tak rozjímal tam večer jsem teprve jako šel jsem modlit. Ne že on se dal se považoval zrod modlitbu dobru rozumu no ale ve skutečnosti by se byla nikdy nepodařil ráda by byl předem celý den nerozjímal rozumíš že ta modlitba melete. Život se pořád ubíral jenom po dvou koleji rozjímá ani soustředěni rozjímání soustředění mnoho jsem dal byla seděl v zevním životě do neradil proto rozjímání že se že za tři rodem tu pod lavicí žil při čem na to. Stanete na tak je to je chyba ale se post ustavičně se modlil a mám dojem antoníne že málo bude ji okamžik předem cennému víš to mně to není. Kdy neví že to modlitba povaze sise to co si považoval modlitbu do vůbec modlitba nebyla byly doby si po napovídal strašně moc tož ještě začal vůbec modlit jo to pro tebe není. I ten protože z toho nechal pokročily v tom ten nádherné předpis jež do modliby ticha a tam ani jedno slovo nemá místo do domu se nad sebou jak chceš. Ten než tím zraku ten nad sebou nesouvisely ale je to podněcuje na pravým opatření to znamená k vnitřní modlitbě která by třeba trvala aby je ten nejméně nebo objeven ne v. Několik vteřin v tu porůznu takže to bude hodit jakmile se bude si si byl na dně vyprázdněni tak zanech e toho svýho trápení na chvíli říkal byl musel pravidlem za chvíli smysly aby byl to kou. Nevadilo my když začli tak jsem to vodil to z viděla za věření trápit dál tne a přestane se trápit a uvnitř nich se jak umíš jo vzdáte jim ona je a uvidíš jaké kdyby to bude dělat. Jist teď duše svůj stav směřující mětských modlitbě vody věky řekla touž je stav který je velice vznešený rád i si to nepoznáváte zrovna jako jsem to poznal dokonce nako se dovede než ježíš tady jsem byl absolutně. Opuštěn do byl nejvyšší bude bože byli ten si to nebyl vědom ze sebe jemu opustil a zrovna on nemiloval tomu nerozumíme bohu vysvětlovat od člověka to není pravda i. Tak on není taky bůh neexistuje tou přestat i věřit ta jeho pánbu ten smysl bez to od tebe nemá smysl bůh někdo jiný než jak sice vždycky představu nešel něco daleko nešení svýho nepochopitelné. Ho jakmile se toto dostaneš na to nebude dostat chápat tady jde o tom vědět že to je to tak je a bude potom postel nebudeš moc který vůbec o to nikdy upustit když dobře tak kdes. Že mám tady dotaz jak to udělat z jsem říkal moc za první povolil k otci jinými člověk jak to udělat aby se člověk vědomě spojen s bohem během tohoto života. Ještě z koukal založen nejjistějším prostředkem k tomu je u udělat před se zde svým za kterým člověk stojí a které obavu vědomého. Spojení s bohem tou z touhy ty po vědomém spojení s bohem a jestliže to předsevzetím neudělám člověk lesy do toho nebylo žijí to co ježíš kristus říkal že se do toho roli musí žes ze stroje člověka. Tak něco musí udělat tak pán bůh nemá vůbec právo ani možnost do toho z mistra je vstoupit do tohoto stavu takže se nepodaří to spojení a takže odpověď zní. Člověk není schopen do toho vložit hned tolik aby do spojení bylo taky jasné že by nikdy z něho se neslevil jo že by neupadali ou že by se nezmenšoval nebo dokonce se s. Na celo a proto u většiny kteří mají nejlepší předsevzetí z k tomu bohu patřit jemu se věnovat obětovat let to obyčejně do. O o trvá let než se spojit s tím bohem takže to není ničím porušoval bych řekl jednu věc nezáleží přitom rozhodnutím na tom kolik ten člověk rozumu. Nýbrž jakou odhodlaností to dělal jsem vám to pravé proto minule vykládal doufám že tady josef kupertinský jim mne který neměl všech pět pohromadě. A proto byl schopen před se zříci něco co by mu byl a taky mu to vyčítali každý vyčítal ty hlupáku ty seš být zem když nejsi schopen se na jinou. Syčí se napsáno ve slově z naučil latinsky dělat co z z toto ostatně třeba do máš vůli být knězem on si přitom z toho nebude s tím vědomě spojen polem co on celou letu dětskou přestalo takovou ale on to on. Slevil a že toto rozhodnuti bylo takhle pádné ani nikdy jiné ani mně z něho neslevil stavu jsem jim jem meze nestal ale bylo mu všecko k tomu že. Hledal království boží všechnu bylo přidáno a víte dobře je tato jenom malinko zopakuju že ježíš potom byl viz věcem na kněze let. Tak si teprve zjistil že nedostal že tu žár ne provádět to co ostatní kněží vědomí latinsky protože to prostě nedokáže a tak byl z toho by barvě za rovnou. Sen a ty roky nad lidsky pro plakalo ano proto rád byl které své se teprve za varovati že se mu kněz přes tu tu mi ku neznámý kněz a říkal mu je. Jste měl dojem že těch chybí tu výklad tak proviním je tady na sebe věku máš ale jati přinášet tuhletu tu jsi vezmi ale nebudeš litovat on. Si vzal uměl latinsky ano a byl mou nevím knězem mu řeší než kterýkoliv věz a mudrc z doby takže všichni věci doby k němu chodili na radu ne oni o té. Čili příklady uděloval způsobem takovým že se vyjadřoval o něm by bylo z oboru se z chtít se svatým nebo z joze jsem vůbec lidským na vynese viztež čtení velikých žil knih i zaseto tedy z tady děje. Když člověk rozhodnutí věnovat se mně tomu to spojení tak co do toho musí vložit a co do toho vloží tím bůh teď tato si rozuměli jo čelo to musí vložit tu. Odhodlanou z chtít se obětovat k tomu bohu dokud vašem modlitba anebo vás život dokonce ještě lepší životy modlitba daroval nemá povahu. Sebe obětování bohu nebo bližnímu tak nevede ten život ani ta modlitba k vědomému spojení s bohem jakmile začne mít tu povahu sebeobětování. Pak jsem byl opravdu bůh tu oběť přímé je to člověku velice nepříjemné protože člověk se přestával kde takhle jeho bude člověk pánbůh brát a on se ale tak nekompromisním způsob. Jen ten člověk dojem že umře ale po silo vést ne a na druhé straně mu dát takzvanou nějakou tu věku znamená tu moudrost kterou tou potřebuje ano ze strany boží předáno. To je daleko víc neško do toho člověk vložil ale tohleto musí se do toho vložit ve se je velice neduh chvění víte jenomže a čekej v tom jasem si vždycky myslel. Od začátku cesty že sebe celého vkládám do toho díla že nic se zůstává stranou kde se celý chci bohu obětovat bez se opravdu si spojit ne z za sebou které chybná velice. Pravou že by on patřil nýbrž za jsem že budu patřit dělá jemu že nebudu svoji že sebe opustit že ze sebe ztratím a jasem čím se to dělal poctivě a proto jsem se modlil o to by. Měl většina tu bohu ještě úkoly v jeden ale věděl jsem že to nam jsou jenom slova a že to není to pravé to sem sedl větve po neviděl jde tápání a jak to říkám protože člověk jsem nezná. A svatá terezie správně říkala že duchovní pokrok na cestě neni způsobuje jenom správným rozhodnutím a jeho plnění nýbrž sebepoznání jít jaké míry pokračuje sebe poznává. Mým do takové míry jste schopni se dále obětoval k tomu bohu ano další míru co poznáváte resp děti v ještě jste to můžete obětovat ten se teprve po koncentrák to předtím to osobu mockrát na sebe věděl. Jak se mám brát ne a to se ještě mu obětoval ve se potom vůbec vede jsem to že že na to on byl na to jsem se neuměl ještě správně o klasifikovat ne a pořád do klas si. Jsi tak si něco chybí rád pořád ještě sebe neznám do míry že bych mohl plně se s bohem spojit a to je myslím. Není celá odpověď protože člověk by řekli jak je to možné dělat tak poctivě se do toho dál dám vono to nemá odezvu na straně druhé je to poctivé ale letos odpuštěním nevědomý né. Není v tom vědomost osobě stavem není tam odpojit stolu protože radost jsem nechávám celou část bytosti o které nevím tohle někde podvědomí správnou es. Je pak se s jeli bohem a potom na určité úrovni dočerpá vám všechny síly z toho co je v mém vědomí jenom bohu odevzdat to. Pochází jaká síla buď v tom jsou závoje ve všem ale to dočerpal tak jsem zase na mu dítě jsem zase na vyčkat zase nemohu dál protože ten ten zbyde. Jsem nepoužil na cestě se hráz si ke slovu a překáží najednou se pojede se ode dát do světa a za vším tím co bylo dávno za to někde podvědomí se to dostalo navrch. Bez bude by to se obrátila naruby jsem vyčerpal všechno to co jsem znal osobě a věnoval sem do bohu tím tento řečeno o správné ale dostal jsem dával dostal se zavrhla jinak. Rád bude byla daleko níž nebyla vidět jo si dost mystika takže po určité době ten člověk říká a mám těžkosti mám temeno či smyslu duchové o tom co jan. E let let jo z kříže říká to je chyba křesťanské cesty hlavně jsem z ke cesty že nevychovává člověka sebepoznání je provede tady chyba. Na druhé straně to veliká přednost řeknu převod přednosti že v evropě kdyby se člověk podle povalit byl jakou evropanů vám takovou řek bych že to povaha nikoliv smíte nic. No nýbrž nebo ono rostla nám vom by se takhle se být zval je že myslelo skoku a skoč o to co poznává to malé kousky na to není dal dohromady tak odešli o tom neví. Jindy se to dělali na žete mistrova se byl budeme tu jeho vůli a tak dále toto je nebudu dále říkat takže tamto je mu vybral jedinců jinak kdežto ježíš co zavedl kolektivní školení to znamená. Tyto ze sebou říkat kolektivu on není jedinci a viz každý sis tomu že by byla to co se na jeho úroveň hodí a podle toho co může zařídit a v tom případě když ten člověk se nerost poli. Jinak částky a vynoří se jeho nitro navenek a překáží mu napřed myšlenky mu překáží tak v tom případě musím za ale vyšším zaujetím zase se dostal za to musí jemněji. Soustřeďovat jemněji jím k tomu bohu se přibližovat a tady jemnost překryje tu postavou ost nebyl příležitost se ho dotknout takovým způsobem jsem prodělal a myslím že e to mělo výsledek. Li řekla dál tak hlavní překážkou není jenom toho ve vás protože jenom v tom že by člověk rozhodnut. které učinil pasivní proto vložil vyčerpal co do obsahu a co do vložené síly nýbrž byl po tiše v tom. Že musí do toho vložit postupně sebe celého toho kterého zatím nezná a to znamená musí ruku v ruce jest tím. Nastupující jim propojováním člověka s bohem nastupovat zvýšené sebepoznání a to své projevuje zvláštním způsobem. Dejme tomu to vysvětlím na svatém tomáši a vím vždycky se rovnou zprostředka on to byl velice nadaným teolog a bohu velice oddán. Jistě za sebou vysoké stupně e sebeobětování bohu ale ne zase tolik aby byl se dostal na za za představy o. Bohu které měl naučené abych ještě e to malinko doplnil dvěma definicemi je málo nevírou naučenou a víru vlitou měla určená je to co jsme se naučit. Náboženství dělat to co ten nám napovídáte ten svět to jenom co vás naučil náboženství kdy věříme ve skutečnost tohoto světa víra naučená z odpozoroval na rozumíte. To znamená že manželka našel byla docela věž žena nevidí jiný svět ne před to na po čem odpozoroval ne vnímáme je těmito smysly rozumem odpadlo naučena se ta. I víra opravdu vím věříte že ten svět protože do vidíte a jsem musím i v této víry zbavit se dneska jste se že rovnat budete druhy víry protože to mytí. Pochopitelného mohl bych mluvit o jiných jsou často ale věřte mi to do do velikou práci ses bavit nebyla ne od dojmů že toto je jediná z činnost i. Jde to o pocházejí ty tím že říkaje prováděl to pramen to jsou na omyl je to skutečnost která určité pasáže existuje jako o pravá skutečnost ale jinde vůbec ne z jist. Je u boha není třeba aby existoval pro tenhleten svět tam odtamtud vidím do tohoto světa. Ale nepotřebuju ty kdežto dneska kdybych neviděl tento svět nevnímá toho vůbec všestranně ten tak tady nemohu být živ ho potřebuju ten prosit se ten rozdíl ano malý. Když se velice nebyla a teď jestliže ji udělat rozhodnutí patřit bohu tak nemohu. Zabránit tomu aby nakonec jsem moje představit třebas od v tomto světě aby o bohu nedostali napovrch o tom předtím byli vespod někde a teď mě. Začali pronásledovat e takžé většina světců křesťanský skončila tvůj vývoj předčasně tím že představy o bohu a o tomto světě považovala za. Jedinou skutečnost představě naučené víry a tím ten prosim kde bylo seš proč se to naučenou vim že i víra na tento svět jen tou naučenou vírou a tím si zamezil by další postup. Takže voni nejlepším rosa du rozmachu svých sil cesty které z přes svou představou o bohu a přes není cit pro zformulovali poznání. vedle naučené víry je vlitá víra v znamená od boha dělaná takhle všichni včetně svatýho tomáše akvinského. Povím malým správnou míru stará víra je dar od boha tedy nedá se jenom naučit čemu se člověk odnaučí jsem to nakonec poznal že je chabé. že to chabá představa která napřed nevadí napřed celku po boha to naučená víra velice ale nakonec e mít po z ježíši doba jemu překážkou e a to způsobuje veliké ne. Deprese takže vám říkal v tom koncentráku vůli výtečně jen naučenou víru že ve všech případech bez rozdílu ne devadesát procent ale ze všech případech to zkrachl obratem mně ani jeden věřit si jí. Ten nebyl pohledem naučeně věřícím nebyl bohem omilostněn tak aby mu bůh pomohl jedině ten. Který nebyl nem jenom víru naučenou a to jsem byl musel by prodělat ste jiné těžkosti ale jakmile se vzdal sama sebe a to. Byla zavírat tenhleten svět tak potom se neměl ničeho dalšího co zříkat opravit že předním stal bůh bez představy toho člověka ne s obsahem svého. Poznání své lásky svého bytí a tak dále takže ten člověk poznával že sám nemiluje že miluje bůh v něm že sám nežije nebyl žije vjemům bůh. Žes sám nepoznával nýbrž poznává v něm bůh ten takové míry jak to přes je to jeho tříd to transformátoru jemuž se říká tělo je schopen také poznáváte schopen milovat a tak dále čí. A to bylo tedy veliké urychlení věcí protože zatímco oni postupně pořád ještě pád pali zase rada se vzdal ten život přestal dávat. A byl jsem to vědomé spojení s bohem že se jasně cítil tady on před přesně skrze miluje skrze je existuje skrze poznává. To bylo kromě šokující příjmu protože jsem to takhle trvale nikdy nepociťoval no svýma jednoho původními předtím ale nikdy nejevil a teď to trvalo pět měsíců jo dokud se tam ten kole splnil. vám to říkám proto že aby si nemyslel že jsem protiví se ta víra naučena jeví por na věc ale na vyšších stupních nábožensky do života. Je překážkou jestliže dostane do stavu kterou setrvat ve stavu takzvaného nebe tak platí to říká katolická teologie je na věčnosti se tří nejvyšší z nosu křesťan. V tých odpadne naděje ta víra ty jsou zbytečné a zůstane jenom láska a tak to fakticky je jenomže co toto tělo je vědom myslela že ten stav nebe musí být do. Sražen zde na světě a že napřed to terezie o tady na světě dostal nejenom aby by sice jako když za to dokonce cíl života potom dneska pořád dál byla nějak tak tato co ta terezie říká ten dostat. Že nastat jenom tehdy když člověk bohu právo aby žil a mysli říkáte více aby ho strašně ráda dal nebo dal ano v žil. On prostě z li že tady není nebem vědomím ne ne e tam je nějaká chyba jeho řeknu dnem bědou chybu která v tom je chyba to mně je to hlasem pro sebe. A to je opačný z byl než jaký třeba nastoupit sebe musíme být pro boha sebe pro boha znamená to musí být čisté sebeobětování jak byl to ježíš kristu za za svou smrt jinak. Ti čisté sebeobětování on se musel vzdát i toho osobního vedení otcem bože proč jsi opustil ale vzdal se odevzdávám svého ducha hned potom řekl dávno čili takhle. To musí kterej nejvyšší fázi pral von to předtím nevadí před to nedokázal člověk po tomto na ten si dokázat a a byl ježíš kristus to udělal záměrně kdežto u takových li. jako třebas ten nebo vy to obyčejně nedokážeme jinak než že jsme tomu donucení okolnostmi do tou byl donucen okolnostmi že se následek to potom postupně po tohleto centra. A potom postup zase dál vždycky násilím jsem nikdy to dobrovolně sebe se plně nevzdal to veliký nedostatek byl naší cesty e protože to učím teď tak abyste to pochopili že. Se znáte dobrovolné se vzdal ne a žena že by mělo vždycky nějakým způsobem sebepoznání předcházet toho tomu spojení a kdyby tomu tak bylo tato cest. Je absolutně vyrovnala avez krycím které mi jasný dělat vždycky prakticky pro viditelný jenomže je to těžko snad pochopitelné a e člověk je. Jak to v mluvím říkal nikoli za vás nebyl za sebe svět ten řeknu začli i jsem velice jediný člověk a když nastoupí nějakou cestu po které se mu dobře šlape. Tak je ochoten tisíckrát tou cestou sedával znovu jenom nejednal jakou novou to strašně bolí ano nevěděla vás ale mně a právě protože není schopen. Vždycky začínat znovu je příliš nemá ještě velkou sebelásku si třeba ráno jak to s ním tak prudce kupředu nejde kdyby byl člověk o ten svatý antonín poustevník který každý den začínal. Opravdu znovu jako je byl nikdy na cestě neudělal ani jeden krok panečku to by to bylo šlo dobyto šlo kupředu to je to nejlepší co se doporučit vždycky je si znou zatím se člověk dostane tu velikému sebepoznání. Čemu nestojí jeho v cestě se přesto být služebníkem ne satanáše tak podívejte se jestliže třeba někdo věčný. V pomoc měl své který se mu stal dobrým a nechá zase dosloužil duši svatou třeba se nějakým účelem dobrým a opravdu to jde tím způsobem el. Že tomu je vůle vedou nebo stane se co on si přál tak a tam šel posloužila poctivě zatím myslet že tak ten kněz se musel obětovat tu vším muselo. Je to za toho bližního kterému chtěl pomoct musel si upřímně přál aby mu bylo pomoženo tomu člověk v tom z z smyslu to byla oběť ale nechtělo z nechce se od mě. Ho aby přitom měl nějaké potíže to tam bůh nechce protože ho připravuje pro další takové oběti tato oběť mít jenom ten správný smysl pro toho je své. Kterou který to by bylo provedl když je on mohl měl ještě dost odstoupit od sebelásky projevit lásku k bližnímu a tím se stával vhodným nástrojem v rukou boží. Je on se otevřel vlivem pomoci bližním bohu on se stal když je s spasení že víte že ježíš kristus řekl těm při posledním soudu bylo. K se dostal na pravici že jak spasení měl jsem hlad dali jste místě měl se můžete si být tím byl jsem v žaláři ještě vy jste mi ho nebo nemocné a tak dále a oni říkali kdy jsme viděny. A říkal komukoliv jste učinili zní nejmenším bratřích mých todleto mně jste učinili to znamená byli spaseni protože od sebe odstoupit nezainteresovaně cení z toho nekouká alone mě. Co pro někoho udělali jo bez ohledu na odplatu takže když ten náš pan brát nebude taky smí tato žádnou odplatu nevíte ptačí kovy vás rozumíte. Kde je nese všech prospěchu pro sebe jenom ale pro schopen jenom na toho bližního bude myslet a metod neoděl tato nebudem na něho neblahý následek nýbrž naopak byla jiná se. Když do spojení s bohem jen duch světce ale jestliže si pomyslím na to že je to dobré že udělal čím dobrý jesi jsi na tom jenom pomyslí tak. Vracím k sobě od zase vrací potom výkonnou sobě a sám nenese tento byla jiná vedle toho povznesení se vrátil od o sobě kdežto když když. i ten účinek ve své duši blažení účinek že měl dobro že uznal že sám není dobrý že to byla božímu jakkoliv kristus sobě řekl nejsem dobrý prosim vás ježíš kristus ve to je za zraku je. Byl dělal zázraky aby se si že doby tak tu dělilo jede na další bude šel nebo pro těžce vodnesl hned potom zázraku ale takhle když on dělal bez nebo na sebe když věděl že není doby že otec. Doby který jeho svou mocí to dělá tak to mohl na pokračování dělat dál ano no a to bych právě vašemu vám bratru předával aby protože stává zase totiž tělo pro křesťanští mystici a nebo dobří. Lidé nejsou těžké následky rození komu pomohu ve jsou a co je tamta nepravý nad kterou jsem teďka vysvětlil ano tak se tak podívejte se řekl jsem že. Když by se byli andělé začlo tam tu co padli protože není jiným proces možný jak se dostat do lidského těla než přeji přestat manžel své velel ale je tady kam to. Ono že jsi s bohem více není ta zase při toto měla z něco zkratek je věci ale této je bohužel jenom manželství to není spojení které pán ty vám dobrá je to jinak ne. To jsou vedle sebe jako tak ale to nebudeme tady probírat tento druh nedokonalého spojení ale řekneme si tohleto když ten anděl konečně odtamtud nedostane. Na svět do lidského těla ten tak že jan proč se mělo stane takový člověk který vůbec do bohu nic neví který je mi o to nada. On všemi špatnými vlastnostmi kde se to vzdalo co to je asi neni pravda nebyl bych andělem když se podívám na kterékoliv malé tě. Ale hodně malé ne tak bych tady vše klidné v tom případě tak bych řekl opak to je ještě anděl jste řekl ale teprve potom přestává být ani v. Ne a proč protože aby mohl člověk vyšší v lidském těle třebas byl původem ani dělal k tomu potřebuje lidské vlastnosti. A ty lidské vlastnosti tady jsou povalen my u nesmrtelné duše je po takové jsem to říkal balíky a ty se na toho člověka je dospívá. Nabalilo takže jestliže on ten člověk jde nech hledal v to znamená dědictví po rodičích ten den se nabalit na sebe něco špatného. Nabalí se mi to špatné to je to že von by on ježíš dělat to rodu z komplikovalo jestliže po ničím dovedli kdysi neboli které je naděje se nabalí něco lepšího jestliže ten člověk udělal nějaká před jsem. Ze svý dobrá tak sobě uprazdňuje místo pro zabalen dalším balíku to znamená ten člověk do toho člověka se během jeho vtělení na tomto my znovu a znovu něco vtěluje to se nestane to. Okamžiku jsem narození že se stane denně všímat tím zůstanete nýbrž jsem se jsou vina tak musel člověče že to co pro udělej nebo na udělej lékaři jednom a půl tří letech a potom voděni jak my. Ne události dost působilo dycky že neměl vznikl prostor prom zabarvení další dojmů jiných lidí z těchto životu dobyl jich i špatným bude to co jsem. Proto jsem se uvolnil a nevím poslední takové velké nabalování jsem zažil ty si věc set padesát jedna a to jsem byl poměrně dostaví zaručeně dospělí že ano. A nemohu si dodneška že bych jako byl s tím nabalování ním to je můj jiných lidí ještě proto že bych nebyl schopen. Nech ještě na sebe něco z řídit jak tou vyříkat dneska mi jiných lidí pojem který sice mně nevyhovuje ale e to tak jenom od bývá nám abych pomoc rychle vysvětlit. A takže jestliže člověk nabude těchto lidských vlastností tak oni tady nejsou proto aby z něho udělil která nýbrž jsou tady proto aby. Li pomocí tohoto omezení e začal být sám se sebou nespokojen a pod v okamžiku smrti se obrací obrátil k bohu nejí že a no to je tedy měli. ji vedla jeho špatností kdyby byla třebas říma dalo nebyla díval prostitutkou tak se nikdy tak vehementně neobrátil bohu kdyby nebyl se který ten svatý to musím a svatých. Asi svatý ještě z assisi nikdy z nich co svatí nebyli že daleko snáze obrátí k bohu protože mají k od čeho se odvrátit ne jim on mi in najednou tím byli a proto se obrací tak. Příměji bohu dej daleko či pokroky než vy kteří se mysli své doby to si ani kristus osobě nemyslel hmyz dob dávat si zase nemyslíme takže z toho anděl se udělalo to jenom proto aby si o sobě myslel člověk jde. Protože mu to nepřekáželo za dobyl bral na cestě k bohu aby překážel dejme tomu ten bohatý mladík který chtěl vědět se dostal do království božího žil ke kristu. A zase jakým procesem se tam dostanu on říkal konají dobro říkal prodělal od mládí rozdej všechno co máš chudým a to zesmutněl protože on si měla tak chci vám říct že dobro samotné než. Začít když člověk o používala ke svému osobní jenom vláhu ne to nestačí a proto je třeba no něco navíc z ztratit sama sebe kterou považujeme za dobrého. Špatné v něm a to je důvod proč se anděl stává obyčejným člověkem jo to nemohu kdy vysvětlit. Přežít bez podívejte se indové. Říkají bůh se nechtěl jenom jeden krát podoby ježíše smysl pro vědy bez milovat nebo do příček ale protože nedovedeme to musel věřit ale indové není třeba to tom nelpění. Si myslí ale že něco je na tom důležitého co indové říkají před ceny říkají každým novým avatar a to platí o ježíši kriste byl poslední avatarem posilni že jim božím přinese nese. Něco nového do cesty k bohu nějaké usnadnění do cesty bohu a protože v době když se narodili když kristus lidé chápal. I tento svět jen bych hodně hmotařsky který se poprvně začalo tak by vším si něco z v co dneska budiž a to je on tu ni společnost rozumíte. Oni měli byl na očích zřím z po pro s kým bohatstvím i ti židé a závi dělit do bohatství tomu svýmu a tomu řecku takže době ježíšova života. Teplo obchod zříme jsem ji zraje a asp vztek jim tem o se řeckém a oni že velice mnoho peněz u trati li se vzala věci které jevili. Jeden měli tak se nic nestalo ale chtěli se rovnat tou životní úrovně tomu co my říkáme těm římanům těm řeku mýtem egypťanů a tak dále no dobře tohleto ale způsobilo jejich život. Se velice ses věčně ano přestali mít jako první důvod pro život spojení s bohem návrat do otcova domu a proto musel někdo příjít někdo je. Je vyzvedl z jejich neni do byli z toho jejich ses a odvedl je nazpět k tomu otcovu domu a protože to byla hodně nízká. Úroveň od nám taky musel ukázat co dřívější li o tady jenom vím tak namátkově že jejich tělo těch lidí. Ta hmota ani jejich krev jsou tím nejdůležitějším znamená lidské živé tělo prost pojem s bohem ani se jednak bude lidé a proto ježíš kristus řek. Byl osobně nikdo nemůže dát bohu více než svůj život jsem tento žil pozemský ale byl svůj pozemský život dosti dál na toto svědčil do taky. No a teď ale musel ukázat na toho druhého kterého je tomuto duchovní úspěch kůň vždycky zapotřebí při poslední večeři vzal do. Ruky které dával a dával služebníků myslím a říkají toto vězte na mu pán no mu neboť toto je chléb nového zná koná. Je to moje tělo která vás které se oběť za vás tady dává na to říkám vší věřil tomu v v z umět a kdyby z tuto oběť nepřijali prost touž přidávám nesmysl. Toho bylo let tak byste se nemohli přeměnit je věčnou vědomě je věčnou bytost a ten jeden které ten kalich s tím jiném to je moje krev a víte z něho. My pak budete sebe navěky a tak dále úplně totéž obdobně ano čili on udělal o tři poslední večeři zázrak toho druhu kterou byli věděli. Máli židi nevěřili nebo kvalit silové že přeměnil takhle bez o je tělo a přeje byl jinou bez o ji krev to je něco co člověk se svým tělem ani jsou krvi udělat. Neumí a nemůže k tomu je třeba kdo je jeho rozumíte také to tobě třeba druhé ho to my třeba toho který to do let v to je to je. Z kterou strany co nám přichází na pomoc když my jdeme poctivě bez ze daleka daleko jak můžeme rozumíte kdy bereme se svůj chléb znamená své tělo kdy bede nesou krve. To znamená svůj život protože to je tou ona koluje že ten život mi obojí bereme a obětujeme to na kříži jest. Když je toto neuděláme s kristem nás s pomocí boží řečeno obecně tak sami kdybychom se třebas i zavraždili se dostane ke spojení s bohem ale když do toho. Toto aktu po voláme boha se použil nedáme ale vždycky udělat když po voláme do toho boha tak on do toho vstupuje do tohoto aktu našeho sebeobětování a. Způsobuje že my se vlivem z když své tělesnosti dostaneme vědomě do spojení s bohem takže správné svaté přijímání vypadá takhle jako to. Když jako nejlepší vnitřní spojovací modlitba ježíši kriste jsem přišel na mši svatou z toho důvodu abych sám sebe tobě obětoval je tam světec jim tu. Než tohoto tak se tam zbytečný tak je to všechno forma každá vnitřní modlitba musí mít tu toho podobu sebeobětování tady přicházím abych světit obě. Slova jeden protože nějak mně říkal ani vnímám chuť ě n tady neví nebo s tím učinil se takoví padouch dělal nevydržím nic pořádně dělat lidsky z toho z zase z přejdu vám. Říkal svých nic není stačilo než k správně rady tři modlitbu každá ani přivolil vám musí být sebeobětování ne nějakým on byla jména božího nebo nějakým poprvé dále nebo za byl tam svými tento obsah a za sebou děl. Z těch opravdu vytratil žel a ten tam musí být vrácen a jestliže ty e při své duši svaté pod je tam sebe obětuje nebo. O to co do krádež poctivě obětovat když nedostaneš celí sebe tak pro nějakou svůj vlastnost nebo tak prostě nepře svět bohu nic přes chtěl nemůžeš sou po sil do každou by za tou obětuje tak pak přitom svatém přijímání potom. Milováni které nastane ten pak se opravdu když to mu oběd tak z toho prou promění pro ten tento oběť promění jak do pro ten de proměněné není to je obecně probíhající akce pro nemá. A proto dost si to zaslouží když kristus oni pozná vás neumřel niko ponese vás byl kdo neudělal pro k tomu spasení ze sebe rozumíte ti učili si páně museli si něco předtím udělat ne. A totéž platí pro nás e takže v tom případě jestli to takhle děláme tak si bereme na památku tu ježíš kristus udělal jeho krev a jeho tělo no. Byl ženou jo do tohoto nezáleží bereme se prostěji jeho a s ním potom žijeme je to jediné takové všímají musím ten následek takovým podle sebe jedno jediné pořádné přijímání. První teď jsem dělat kryt potud kladení všechny mělo tenhleten následek že se okamžik do spojování se spojí s bohem pociťoval zažíval ale nesleduje sto museli u každého z vás jak se. Kdy jde prosta a vězte že z tebe poctiví že o novou nalhávat ze sebe neznáte to děláte špatně tak takhle to ježíš kristus myslel ano protože vždycky je třeba druhého as nestavte se nad jsem o tom nemluvil víc že. To co mu otec syn a duch svatý mise kdy dovede nedovede vůbec přestali jak je to možný že jde nestranně pánbůh něco tvoří a ustavičně co tvoří kdyby to ustavičně jde tvoří. Je tak my nejsme vůbec na světě jo musím do toho svojí by dost nou podstatnou část v vkládat aby mohl existovat tady kámen čas a prostor jako celek a tak je tady člověk. Čili to je proud který míří od něho do časoprostoru kdyby se jako normální člověk je spoje jenom s tímto proudem to znamená žili si jenom pro sebe kristovo jsou mělo dostáváte. Ani si uvědomit že z toho žijete se tak proto máte všecko tne protože bys ten cenné kdyby toho druhého proud který věc spasitel a tentýž bůh ne nějaký druhý v jenomže vzal. Jez toto co jsem silo od střed vyvolanou působí síla dostředivá vzájemně se drží však sku ano nad protože když máte od přejdou silo cíl. Deset a dost se živou des se let bez se ve desíti je byla pojem bůh tuto o by měli docílit rozumíte nedo i tady říkal kladná i tradici která pole a přes. Je to bylo že jo ten nic přirozenosti boží nesmíme veliká moc tvůrčí nesmíme veliká moc spasitelská a co je toto to před ten zní. Utěšitel nebo osvětitel duch svatý jo to je zase něco a o to se hádali katolíci z toho slovními jestli duch svatý. působí jenom přes ježíše nebo lebky a bez taky před ježíšem jenom z otce pro oni říkají že jenom ocet pochází a že katolíci že pocházím také že jsi než vycházet ze si. No a roku či svým z v našel to se rozešli dělat říkat o slavná světle co voni ještě vůli nějaký politicky ale to nevadí svatá pro takou maličko se rozešli a ten bylato zbytečná. A rosu byl to věčnost od dneska by to mělo pořádal dal protože on měl ono je to síla která působí skrze obojí ne je to jenom. Další funkce boží která se nedá vysvětlit tu z deset hlavnímu zase nýbrž z z z by se musela by vysvětlit um by ji obrazem to tady nebudu třebaže ten byl obec než se zrodil. Ale je to s síla poznání se kterou si vůbec křesťané zatím věděli rady a to z toho důvodu že jet. Třeba napřed v tu kladnou věci ku s tou záporu desítkovou vyrovnat a teprve potom může nastoupit ten duch svatý tak ten tak. Tak to mi někoho třebas byl poučit o zpovědi tak je to vám poučení z prostředka to protože zpovědí na světě nic se nezačíná. Člověk ve svém životě ale že ustavičně donucen aby nemyslel jenom na sebe nýbrž aby od sebe odstupoval vod a na to protože kdo ještě jedno a míra toho moc tou. Vedením ten být z násobena právě zpovědí v čem nedobré postupovat od sebe to musel jsem se tím se dostanu k zpovědi že když dokud je člověk jenom z vůli ale dělat si něco jim. Jenom pro sebe s pohledem na sebe a spojí by neměla být dělal nenosí pohledem na sebe leta novým na možno pro vás e dokud dělá jenom pro sebe něco. Tak nikdy se přes určitou úroveň životní nedostane tou úrovní myslím širší způsob pojetí života ve kterém je společnosti plat vnějším své ne. Než byl dříve dokud si všímá jenom sebe ježíše do všímá jenom sebe tak dovedli nebo sval jsou by dělal pro sebe nadále a by bylo třeba sme povolaní jenom myslím dělám to dokonce rada podobně. Kdežto když šelem jsou vychází ze sebe tak mu záleží na tom aby dobroty druhové také dobře dopadlo pral o to říkám že řemeslo po my se říká řemeslo. Ten každé zrakové řemeslo tamto s ne ale s mít tím maj obě dvě tu povahu že člověk tam nemusí k tomu aby něco nebyl tak že by to bylo v pořádku. taky když se naučím mít své posluchače je to horší když naučit se to svoje že to co nemám naučit to voni potom sou oni nemohou na to navázat tím vědomosti protože tam ta mezera chyby jít no. Ale i nebudu mluvit o sobě teď ti chtěl se dostat k zpovědi proč je třeba se odpoutat od sebe k tomu co ještě jiné důvody než toho by byl prostředek co prosit pro společnost ničím platným pravým důvod. Jen odpoutání se od sebe jiné znásobení lidských možností dovíš u musel se stará jenom o sebe ten se přes určitou úroveň svých možností lidských. Nedostane ale bych to měl vysvětlit protože tomu asi není rozumět co je člověk. Jednala podle toho je byl vychován co se naučil znamenala ta podle kon ven svý které uznávám a to znamená že. Se v zase mně pojede v mezích že bych takového pomohl jeho lidství které si o sobě myslí že samoúčelné. Kdežto z našeho hlediska který svého lidství samo je článkem neví dvojí kdysi řekla že může jsem se do víc to ráno proti tomu stojím že nic není konečnou fází vývojovou. Asi dokonce myslím že člověk třeba před no tak ji světy nebyl na úrovni vím od jako je dneska to si myslím od lidí a že například dejme tomu době kristově se ty věci chápali jinak ne. Projde založení ale pro úroveň toho člověka mentální která byla jiná neříkám lepší nebo horší jiná naše dnešní a všechno je způsobeno jedna vychoval nad tím prostředím jednak taky nějakým. Jako trans mu tak si nějakých to u vy tomu na nedáte denně který se tak nějak vyvíjejí a nevím nenastupuje o tom dalším pokolením jsem nezměněném stavu nýbrž se něco naň. My mění janevim lékařem dneska říkají že například dejme tomu s čistota nás ty do forem je dneska není možná sebe tak tam kombinace jaký chorob že se to nedá přesně nazvat si to první proto je. To léčení těmi klasickými léky je velice obtížné atomy jde o mnoha choroba dostal přidal vypudí nějakými tamty byl ty ty třebas nějaká choroba ta proč se zakuklit do jiných svalu od tak dále tak mně to vykládal. Je někdo z nich a tak je to taky tak s tím lidským organismem když se vystaví nově jemu prostředí tak převezme e zkušenosti které dříve nebyli zas znamená svět u sebe. A se nesou dal do dalších pokolení takže člověk je poznamenán třebas těmi předešlými pokolením její vývojem a jejich snahami a ten vývoj se. Zpět k tomu a my to vidíme naší lidské společnosti že člověk je vychovávala když samotnou společností aby poměrně daleko ne mně udělal toho proč se to nedělá. Daleko li se to cokoliv dřívější člověk ale poměrně poměl tomu ostatní pro společnost aby proč se to dělat daleko on méně než pro tu společnost prostě ta prom to je ta prase každému povím že jsme kon tak rumi takhle každé. Oboru roste ten takže i třebas lekla se musí být daleko pro ty ježíš byl třebas přesto lety a tak dále a umět tak dělat udělit ta se toho cele u všech toto jo požaduje. Co říkám protože vývoj spěje tam a ten bude posouvat také tu vnitřní strukturu lidské duše neboli pozměňovat e spěje tam že. Ten člověk bude čím dál tím více mít jsem napřed musela to mluvil dobrovolně že bude li že to užitečné aby dělal pro společnost a čím dál méně pro sebe přičemž v tom ne mně pro se bude. Vlivem společenský do pokroku ve mně z tohoto dále bude tak snadné život pro sebe tím málo co bude dělat daleko víc než ten starověký třeba člověk který se musela mnoho namáhat aby pro sebe něco udělal neudělal zdaleka tolik toho jako to novodobý čl. Ale vezměme si třebas jsem jenom nákupu třebas do takového to pravá zná na ten s tu skočil se nemusí starat tedy to utkal ne že by to rodu a všechny dneska straně. Stravy doby že byla to aby to vybrat se tomuto někdo udělal ňáké co by jsou to bylo to nějaký obchod nějaký tu mysl to všechno stojí za tímto obyčejným plátnem to co je tím výroky stojí toho daleko více ne a to dříve by spoj. Nebylo takže když třebas na nějakým budu s ten který neměly třeba smí předkové tak to neznamená že bych byl že bych jako se museli se namahat. z toho krajem se kterým by dělám jen ten kom menší část králi pro sebe když si ten budu si boží když moji předkové kteří si to museli utkat to byla hrozná práce jo. No a vám to jako to všechno přede hada plní zákon do říkám proto vám abyste snáze pochopili že to co ježíš kristus. Nebo osoba ano která je jako taková znám vás kde dělat lidem doporučoval to bylo veliké usnadnění cesty není. S tou jich hranic bývalých lidských možnost toto musím vysvětlit z bohu pranic dívali vždycky možností e ty původní lidské možno. Z ti byli takové že člověk e celkem málo s čím se lišil od zvířete výše třebas pralesem tak musel tvrdě boj. Dávat za pomalým onoho života z beder nemusím a neměl čas snad to ve jest na textem podle jako třebas oba sice takový oboustranně to nepotřeboval vzal jsem mu toho. Kama daleko větším dosti potřeba opatřil svět daleko snáze takže z toho co dělá pro společnost kraluje málo pro sebe onom jenom toto spor v cestě nebudete shodovala olivere hned připomeňte hlas. Jsem nechte mluvit za nejsem ve škole tady se mně může klidně odporovat jo správné zase moc rád protože mně to doplním byl můj názor a jak tomu to mu na kterém vím to vy jsou do nebudem. To své ano co budu slušně ho byl tak tam pozoru dosud nebo někde no tak a on ten ježíš kristus když si přičteme symboliku jeho živou. On tam nese do toho života něco co normálním živly že sklem se že předtím vůbec nebylo obsaženo přes tak ten si z toho co se tam symbolice. Tady bude tam řečeno on tam přicházejí bohu se vracíš to nikdo z vás nevím on to ale věděl ani za to nepotřebujeme něco proč to mít to měl mě. On to věděl dejme na to že on to věděl jak nemůže on to ne jako o sobě tvrdil že nemluvil další že mluvil pravdu od ba příkazem bohu se vrací je do situace mu e. Celá se srovnat s pojmem věčného život že život je věčný že všechno ni odněkud jsem dostává se do toho dostavila vývojového aby ho dospě zase dál přestože. Mysl máme tak je vyšší byl za to za to všechno spojeno ve ono se to všechno se to opakuje to neni pravda toto sledovali byl vešli intervalech časovým tak si každý z nás prostě věří nebo nevěříte jedno že se že přeci jenom všechno ví. to vždycky žité sytosti na mysli skřivan na který se ocitl na ostrovem dala pán s tento skřivan tam umí vim vybírat ze se ni. Jeho jsem vám z toho z po tou jiného z jeden nějakého nějaké pravými červ viny které tam jsou vevnitř jo v tom dřevě kdybyste platily draze na. Tomu připravila přemlouval jeho člově jak aby toto vyvedl tak to neudělá kdyby si to přes tady jinak dala pak o se to tentýž při vám tak to neudělá ale mnoha více lid vývoj ten při které dává. I byli ode od velké ten jiný kde to ještě nepotřeboval jsem si no on maje svůj život jenom tou schopností přizpůsobivosti jsem na učil by dolovat všemi ti ze dřeva tou vona vůbec neumí aby si vzal do zopakuju. Nebo v tom nedokáže u tak takhle vypadá vývoje jeho takovost si na ten můžeme to je ten ten může pozorovat nebo byla by vám ne ale naučil z něco nového když ho přes za ním nese. Mým nazpátek tak mi pokusy děly do evropy ta von kromě toho že ty dát jemu chyby do tuku a nějaký člověče i na zemi sbírá jo on tak je ještě pořád schopen. Si vybíral ze zeova nic jsem ti jako by to taky u nás potřeboval ale necháme jeho tady když jít nějaké pět šest ty pokusy se to se vám děly o do darwin. Nic protože to se do vám ve někam odešli pět šest pokolení a on ztratí tuto schopnost protože to nepotřebuje takhle si myslím například promiňte měla protože ono to pořád mluvím protože zase by jsou vedle někdy pod člověče než aby byl. O snad vel o to nepotřebuju tak plnilo onom vám toto mně u o nějakou jinou funkci to znamená vivo jenom směrem upřel on taky dozadu něco co se nepotřebuje se ztrácí co jsem potřebuje to se mi rábi že do způsobem jak jsem. Nic zevní poměry no a ježíš kristus předvídal účastním stylem předvídal budoucí vývoj lidstva on říkal se na považujte toho že se bude začli v. Kam z rozumem jenom se citem jenom ses vysloví vnímání e tak teprve pak budete moci sahnout k tomu že do do moc rozšířit svoje vědomím za hranic. Ne smyslového poznávání rozumového zpracování a citového zpracování a teď vám tam jedinečným způsobem symbolikou svého života rozpracovává jak se to dělat. A kupodivu dana setřel než se budu divit jsem na řeknu tamto vést on říkal ten vývoj vést k tomu aby člověk z tohoto života jako z nějaké. Zárodku věčného života vyvedl vědomě život věčný aby nezemřel aby než jsem se fyzicky jsem narodil nějaké jiném světě který bych chápal tak nějak. O ten letem takže v okamžiku smrti by nepřešel do něják o bezvědomí by by přešel do věčnosti se který pocházejí pocházím aby pocházíte ta ano a. Teď tedy dojel opravdu něco co můj moc dále nebudu zlosti místo neříkam že by to byl jedinci dokázali to vždycky existoval před kristem jedinci kteří toto dokázali poděl neza nějak. Ale napřed jedince není to moc dlouho vést byl v ne když to drží když rozumím kdykoliv to očista promiň veme několika pročítat na to je nikam jsem to dělat. Stranou poklad jo no to co se polepší ale teď bych říct nějaký příklad modlit se krista jste abrahám byl vybídnut hospodinem vám to nic. Že není ten symbol jsem to být vybídnut hospodinem za milost nebo smysly tak to byl vybídnut hospodinem aby vzal svého prvorozeného syna izáka vašeho odpravit obětovat bohu a nějakým. Šel a protože on byl poslušným vzal o tat s nějakým ho třeba dal to na dokud kovy nic na kovy jo mysím tu zápalnou by pro sebe sám přinese. Rovní zas jenom budu do do kapsy šel na ten zase přikládal toho si na hranici hlas hospodinu ho napomenula říkal to je dost prosím ukázal do. Ost ty ses fakticky vzdal toho co si měl nejradši a se nic nic nechtěl ještě naučit tomu umění vzdávat své toho co je co o jiné neví. Jenom s vůlí proč věří trošičku svůj život se za nic ze svého to nebudu začli rozvádět smyslová na je to toto na ten smysl ano je to odělo jakkoliv do sto do nějaké vedeny na to vůbec to. Je bez nepřekvapuje proměn nediskutuje protože pod tím vidím tenhleten symbol ne a vím že je to návod jak o proč ježit e svůj vlastní život na nějaký širší ze kterého nevyplývá. Tomto do se vzdávám nějakýho za a ta něčeho co on velice rád ale z čeho vyplývají z souvislosti netušené jsou místnosti že začnu co rosy dva za hranice toho svého. Svým vědomím začnu z rozšiřovat za hranice svého touze říkám co dotýkat smyslu zpovědi ale od něho vzdálené ano tak a. Jako osobnosti před kristem bylo mnoho takže i bych se jenom to co mnou a teď prosím vás olivere co dobře držte on. On ho popadne svého za tak ta o dost ho ten osobu tu na ni si dávám malého e ale sedící vedle antonín mar svých se řečeno taky tu k rady jsem todleto říkal. Ale to člověk který ku poslouchalo asiat úkoly ve zavazadlo minimálně děláno a že to s nim tu ho za sebe víc že to bude vzduch nic konání a to je všechno svým bo co vám teďka nepravou to mluvím symbolicky. jako symbol matematický že tím symbolem se může něco vybočí z ses obecně symbolem se něco může očisti toho tomu symbolu náleží všechno co tomu sliboval jsem pak je ale kolik men do třebas do. Odpad lidské rovni co se tady všechny to jste rovnice vybočit sám dali sela měla první co je to pořád tomu tak jeho od nemáte lekat být taky dělal aby jde kam který nasadit no a teď. Jestliže tedy ten člověk nasadí na návod ježíše krista jako ten abrahám a. Mnozí dní po něm ab předním tak se s nimi stane něco co vám teď zase nějakým takovým přijatelným způsobem. Vysvětlím když je prosta napřed obě bude třebas to co měli dalšího ale potom jemu tak školou obětovat něco ten dalšího nepochopitelné jak se rádo na volit mu. Ost tak potom zvládá všechno co do toho oboru patřím a tato s ono se dáte zpovědnice přiblížil takže kdyby člověk z dávno všechny ty a ony. My který kristus svým životem naznačil tak by došel k tomu které čemu jsem strašný živil třeba tady antonín a jsem. Řekl attosa dělat jsem se držel tady sebe dříve než kristus byl nad s na kříž abrahám který žil přibližně dva tím jsem dvěstě předním znal tisíce muset před ním. Ale ten byl ukřižován s ježíšem na kříží protože to ukřižování které se dálo na kříži jsem to byl jenom symbol toho co se od věků jest každým člověkem který pro. Jde cestou odosobnění ano ale je mi jasno jenom jasno vámi jasno ten ten manžel co je to takže on potom napovím snu v tu ženu dnu. A to o to v mohl se o to nemohu budou no netrpěl ale ko příště odpovězte že ještě mám dost tom není jo byl tam rovná se na vono tak byste mantramy fáze jo a. Ten teďka je tím si říkat tak jisto nitro znamená aby byly pro není rozhodující tím že se to dostalo toto mně nezáleží že ty zázraky všechny proudy jak to neza. Zaží ale že toho velice přesně vystihuje co ta nebo třeba dobře domyšleno do se dovím že všechno co člověk dělat aby rozšiřovat svůj život za hranice začátku narození od začato rození do. Do do smrti ale jsem toto to podaří člověku že během života pozemského překročí hranice toho života také dale jako platnější čím semen lidské společnosti on se nepřestal napaden. Rohu po život by jam tam bylo tak může ale nepomáhá ale vím když se byl koncentráku promiňte mně to tam pořád ne jsem první ni bál jenom o svůj vlastní život zase neviděl on to jde. Ostatní který tam byly tento měl plné tobě se říká dokud zastal ozve vlastní utrpení tak jsem ve kde ostatní k ničemu jakmile jsem začal když také pro tak jsem ztratil své. Vlastní to není to se spojí o na nic a byl jsem schopen jim posloužit čili ten pravý smysl toho od osobní ano toho ten si. Od toho abraháma ježíšem a tak dále se jenom do boku heslovitě všech těch pana metrů a všech těch al volit mýmu ježíšova života. A voni mně taky vymysleli to mockrát říkal jsem řečeno tady nazpaměť vás jenom odkazuji na členy rodiny dveří to umění než říkal že mají to napsán maje to padesát tam poslouchal ne. Ne to při tom máš jednou budu zase vím že měl napovídají no ale nedělali to z ústy temně to je od velice hezké vám to řeknu ještě jednou tak. Zase budu mluvit veden ale tento převedu z vjem věnoval života nějaký abra nám velice ona ještě abraham žil městě ur duší. Jsi říši asyrské asyrii asyřané li blízký příbuzný z z by to semitský návod židů nebyli toho my jako s opravovat jsou ještě o sobě je vzdálen příbuzným bratra. A to byli bratři a bylo tam přelidnění měla tak neni může e se snažili někteří ti s méně důležití se odtamtud odstěhovat protože tam kde je příliš na čili atak abraham. M slyšel vás hospodinu od vedu do země kterou ti za slíbím ne a tam tím budou budu uchrání když se zachovat podle mých příkazů proti všem silnějším nepřál. Dobu tady nemohu ale tam být to pro sebe provedl všimněte si ve teďka si odmyslet do hlas boží dělat to všecko vás věci principu jestliže budeš. by se v zemi která není tvá která je jenom svěřena přejde než se hrubé jeho vlastnění do prou po jo. Správcovství první krok který by měl člověk ve svém životě provést nebylo by to nikdy neško nemusí proto věřit ale řečem jsem sám když přejde z vlastnění do správcovství se zbaví staráš. Jeho začne vůli starostí za prvé a za druhé se to dělá daleko dokonaleji protože celý mění a protože cílem vědoměji protože vlastním znamená jenom tě. Že něčeho to správcovství je rozum takové zacházení s něčím aby to obecněji nebylo platné jenom proto toto vlastní nebo pro toho konám. Aby nýbrž to jeho sprá jsem že jo ale vám jenom řeknu ty pokusy o to tvoje to by přechod do správcovství v vlastnění seděli v ve starověku před kristem vám potom třebas u no. Úvod citů ne mu roku vám ty lidé vlivem učení ježíše krista který pochopit to co vám říkám dneska stali závod že do takové že všechny svoje v poklady a odtamtud se mělo podob potřebovat. O čem dveří ovšem pracovali na podle potřeby s mělo to bylo všechny mých výtěžky tam je dávat půl roku do vydržovala dobru utopit pravil nebo ono tím vás to tábora činnost tuto musí svým končilo tam v době ještě ještě začli ještě začne ani dobývat je. Když ty všechny na to dál tak takhle jsme spadla ale tak by byl následovníci ježíšovi petra to měli veliké potíže s tím zakládání komu ní. Když šel takový společností kde všichni všeho se vzdálil prospěch celku a pracovali pro celek jedině ho cele a skládali všechny výtěžky své činnosti pro ten cele do společné. Ve pokladny a ten svatý petr nebo do to tam byl na tom dal měl kdo že za protože to správně dělo dokud on tam žil mezi na to správně pro v něho ale dneska nemáme po těch komu znáš. Tehdejší ani zprávu ani zbyde je zajímavo se zachovali daleko se další komu není a to jsou komuny indické kde toto zřízením dodnes. Tam no zdali nesmí o nic existuje že všichni nohami z dalšího rodu nebo vážní jsem mu že všechno skládají a tak se stalo že indy je přežila obrovské katastrofy bůh ho. Nebo vody nebi jemně že vždycky měli nějakou zálohu nemysleli jenom ústředí jeden najez no nýbrž nad jsem toto rozšíření na celek pro místě jako lékaři velice by. Sk že jsem tam a proto to po této s jinými na to jdu a to právě zpověď něco takového dokázat na člověk škol. Ta kdy mně tady poslouchal nic který vás bude zpovídám tak byste měl velice snadnou s to mně velice stan kdybysi tuhletu přednášku on mohl při poslechnu tak se nemuseli. Žádné zpovědi povaha o mise vzal za lovu říkal si tak to byla jsem nevěděl kdo byl normální člověk jo že on tato tak široce jenom to ve teologické o to naučena toku že to je málo. Toto svaly říkat tu zkušenosti symbolismus ježíše života ježíše krista vůbec ještě neobjevili katolická jsem sama tebe jede do nadávat sice let sem málo ještě nově žili to tak ještě vývoj ten stojí přednost taky to jednou objeví. To musím proto protože v kterémkoliv knězi to tam donutit tak to z chování říkám tem do budoucnosti no a aby se například nechat povím nebo člověka kdyby aspoň nerozum. Měl této hodně budoucnosti před temně nemůže nic poskytnu nebo člověk nemá být sebe zpytování při které by se člověk rozpitváno byl by se prostá sebe žádný hříšníka v tom zda dělat nebudu. Vím to není smysl zpovědi protože mohu každému zaručit že do to nejde poctivě udělat něco o zase bude dělat litery hříchy a nebude mu to vůbec nic platno pro zase vrátí k sobě k tomu. A jemu které dalo ty hříchy a do soudu že on neopustil on si udělal nějaké předsevzetí že se opusť těle eště ano pustit spojky musíme o pravému opuštění sama sebe ta čemu ještě. To co dál a co ten hospodin tady potom radil těm židům tím vám vám zákon který bude zachovávat na ten tam bude padá asi tak zhruba řečeno vedeš. Jen ty lidé ne od kdy je ten zákon vyslechli syn nesměli dělat to co sami chtěly nýbrž to co jim bylo ukázáno v domněle od boha jako sprá. A nevíte řídit se objektivními nebo objektivně uznávaným ji zákony které se člověk sám nevymyslel ten veliká vymoženost to vůbec umožňuje soužití. Mezi mám kdyby ten bylo objektivní zákonodárství by umožnilo každému v být na slunci nebo aspoň bez něho žít prostě tady na to o narážel byla by to bez práva. Na pole co mu kde by se za vražda vole a tak dále a jestliže oni tohleto že neděl nekonali svou vůli nýbrž se řídili se vůlí někoho. O uznávali za lepšího než jsou sami moudřejšího za věc se podle toho jali do tisíc sedm set let tak způsobili takové roši že není svého vědomím. Které musel říká narození ježíše v betlémě symbol rozšířeného vědomí a to nemůže nastat nikdy dokud si člověk všímá jenom sama sebe č. En pozůstává to rozšíření vědomí narozením ježíšem myslím lidském nitru na někde v betlémě všechno symbol betlém stále ve lidské tělo jo postily kdybys. Ten měl byste chtěl s něco kdy přečíst ode něco zlý to vod vás syn e tak si přišel do prosím vás cesta vědomí jo vámi tento pochod zhruba ta myslet. Popsán jinde detailně na tom smí že jsem potřeboval a jestliže ten člověk tedy tak dlouho jedná tak že. Dělá jenom to co nesprávném bez ohledu na to že mu to příjemné nebo nepříjemné dělá do protože to správné ale ta se více správné a taky mu to třebas nemusí být příjemné že toto vám musí dělat že toto tak jenomže post. Lékařem ale mám velikou je to vycházel sám ze sebe zapřít sama sebe a teprve ta zásada ježíšova života zapři sama sebe bez to se nedá dělat žádný pokrok nevím já. My se třebas tu jiný typ ne ale normální dítě kdyby se nebyl hodilo aby co od tady totiž kolik nešlo kdyby se donutilo se tam učilo na semen učilo nebo jsou to dál s ky a nebylo byste naše nic lid za chvilinku nic ale proto se mu dělá násilí protože se ten člověk ze sebe vymaní vjem.