Karel Makoň: 82-22 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Žádná koncentrace která neni v sebe obětování nevede ke spojení s bohem protože když je do protože v takzvaná a tak řečí čím náš v ces se přitom neobětuje když ale v nýbrž ho. Je to přímá že ježíš kristus při poslední večeři na a po todo v měr tak v před na spojení s s s s s bohem pomocí vnitřního víra v. Ano to znamená kdo neobětuje v vnitřní modlitbě své tělo letem let a do neobětuje svou krve v ten život v tom těle před ten koloběh v těch věcí o mat nic jednat li be jsem nemůže spojit s bohem ano to jsem na své vlastní vůli pozná. A proto bych chtěl ještě podotknout. Že ježíš kristus řekl to činí která mu o o nad ku to tak ty ty ale te a ne aby se ve dal tak jak o stal jako forma. Než aby opravdu člověk se vzdávat svého těla. Aby se vzdát lásky je li především v ničem od kdo ho od i zevní svět jsem to potom děly ve světě o to ven z modlitby sama nestačí. Potom si přeji když to podle víte vnitřní vody věcně to bylo před on na něm ukázal po nedostačuje když si taky provést zevním světě no ale tak tenat se tam je a pak je tam také řečeno tím co se dělo. Jak když co se potom stane když se toto když se ta podmínka se splní to není ještě o tebe spojení. Není to potom ještě moc věcí jsem na všechno v popsáno někde jinde. Ale klady podstatné věci jsem neřekl někde ne protože je recepty si netroufám psát ten je psal na podle sebe. A o nabito před či nebylo všeobecně platné an protože v jenom to co u dali jsme si všeobecně platné ale. Z to tady město na před pro ve není všeobecně platný jasem nějakou pranou vstupoval tak jsem vstup ode na to na sebral. Bytí potom branou poznání nikoliv berou lásky páté brána nejdokonalejší teď jsem vstupoval i se všemi třemi o dvě za námi to všeobecně celým taktem celé cesty. A vstupoval takže jeho recept let si každý musí přeložit do z svých východisek a proto se ne tak novou jako obávám stát cestu poznání protože visí psal poz ne no tak stačí to do tou byl velice s ve zkratce od tu připravenosti. Od kam při dorostli otázka vůlí měsíců roku kde života č tak mládí nebo tak když to otázka rozhodnuti stoprocentní rozhodnuti je to otázka než časová připraven je někdo kdo ces prát mně ani důsledně z to znamená v tu o kam a ten okamžik může do rozhodnut a může být připraven kdokoliv ses učedníků a ne pro byl. Je právo se stát jeho učedníkem to by stačilo aby čelil co dělat dál nebi by se jeho učedníkem vědomě. Ale protože stezce nerozhodli tak ne. S těmi důsledky jako on chtěl mrtví pochovávají mrtvé na tak dále že oni zanechali rodiny všecko zanechali ne rozumíš neměl o starost. On se potom ukázal že oni je tedy za nimi chodil jinak kdyby ty jsi to neměl za zlé ta rodina to může chodit jsem si svém za sled ale oni vnitřně pro tu rodinu umřeli ty tři kdy si to toto rozhodnutí musí být nějaká jo. A jakmile to rozhodnutí je když že pro tento svět jsem vnitřně umřel. Tak potom mohu bez je si dělat co chci ovšem na pozor aby se znovu nemáme při pout. Takže to dalo velikou práci s jsem si myslel jsem bez toho života toho věčného jak to lidi dělají kdyby byl těch třetí dvou let tak potom do mne problém by to pro mě. Proto znovu na o dával a po koncentráku znovu že tak je jsem zažíval nazírání pěti měsíční bez mezer takže jsem se to zkrachl všechno čili byl sto si nedělejte před tisíckrát padne ale není rozhodující věk žádný čas ne prchá jenom se nedělá z tam rozhodnuti. O ze které bys za ten by stát si člověk chce li si život a to je definice zpráva stane připravenosti. Čili jak je při plnosti mohu ji svoje způsobem kde takže jednám správně dělám to co od za správné. To je řek bych vzdálená příprava. nedostačující když be rozhodnuti tedy do toho se mám do dotoho no. A toto právě vás né. si před tam ta příprava vzdálená u tebe nemá. Žádných těžkostí ani není špatná kde dobra. Ale ta blízká příprava to rozhodnuti kdyby člověk sebral sebe celého to u tebe není jo. Totiž člověk se nezná myslí že sebe celého z věděla aby tu paní do které jsem mluvil bez sebe ten to věcem vyučuju a kdyby jede ten manžel neohrozoval život tady jsem na tom rozhodnutí asi nedostal. Tak si o tom ještě nemluvil ale je tomu asi tak. Na mně tane se na tebe ale na mně muselo teď násilím nebyl žádné klove rozhodnutí neudělal k tomu že by tady u vás tomu nemusel dojít ani vlas takové na synem co nastat. Aby jste li tomu tak není přinucení jako to pod za správné. ne tam ti učedníci k záměně bohužel museli s k tak mnou se svou naučenou ten nebo od pozoroval mnou vírou že viděli děl zázraky ježíše kterou nebyl schopen dělat zázraky o něho museli se vzdát. A to bylo dokonalé skal chování na to vás upozorňuju. Že to nejde tak zkáza tak to by člověk krav kuje třebas pětkrát nebem ale je důležité aby opravdu si byl vědom toho že je tady někdo druhý jak se s výkladem zážitkem poslední přednášce ano to vysvětlil který za mně musí něco udělat. to udělat nemohu tím druhým například u byla třeba lidští módy nad do jsem si nemyslel krizi nevyčetl tato bylo za cenu v na to bylato vím tím případ. Že kdybych takovou jistotu o síle své modlitby jako jsem měl ne též jevy né. Věří že vás budovací účinek pak si o může opřít celou bytostí ne. Ale do tuhleten se do mat tak jsem se i těm ostatním ještě jsem byl na milovány jo a on mně se musíte opřít tak by mně musí neprorazí nějakou nějaký nad liška od dob ne se dostat. jsem si začátku své cesty myslel že dělám denně půl hodiny koncem si s teče jo a jsem se fakticky modlil se jíte. Že nikdo neřekl v co je to rozjímání této rozjímavá modlitba jsem dělal celý je. Jestli desetkrát již nad sebou a není je to je na jakémsi úpadkové stavu když to není jedno tak upozornil jsem modlit že se s si žiješ do modlitby ticha přes rozjímání. Rozhodnutí nerozumná ale to semena nekonečna dělat a jsem tedy přede také rozjímal a večer jsem teprve jako šel jsem modlit ne že on ten zase po do zrod tu modlitbu dobru rozumu no ale nesmím co z si by se byla nikdy nepodařil na byl byl převeden se lidem nerozjímal rozumíš. Ta modlitba ve ten život se pořád ubíral jenom pod o kolem nich rozjímal jsou ženě rozjímání soustředění nosem na ale se v zevním životě toť neradil proto rozjímá ne. Protože ta tři nebo je tu potravy cítil při skal víte na tak je to je chyba ale jsem post ustavičně se modlil. mám dojem antoníne že málo kde je okamžik před ven cennému být. Mně by neví že to modlitba mate si že to co si po za modlitbu to vůbec modlitba nebyla by doby by si to napovídal strašně moc to se ještě začal vůbec modlit jo to pro tebe není be do že z toho a pokračuj v tom nedá. Protože ty spěšně do modlitby tichá a tam ani jedno jsem do on nemá místo normu se nad tou jak chceš ten než vlaku ten nad sebou nezoufej ale je to podněcuje k napravím opatření to znamená k vnitřní modlitbě která by třeba trvala aby je kterými denně nebo objevem ne několik te svým porůznu takže to bude hodit jakmile se bude tříd na. Mně vyprázdněni tak zanech el toho svýho trápení ve chvíli říkal muset na by než na chvíli si svět aby se to kou nevadilo my když ale si tak jsem balamutil to svý za k věření trápit a ne a přestane se trápit a uvnitř myslet jak umíš ho pater by on tady je a uvidíš jaké kdyby to bude dělat tys ty duše svůj stav směřující v tiché modlitbě vody větvích. To je stav který je velice vznešeným i si to nepoznáváte zrovna to jsem to nebo na tom koncentráku to dovede než ježíš jista jsem byl absolutně opuštěn dobyl nejvyšší bude boží a byli ven z toho nebyl vědom sebe jednou opustil a zrovna on nemiloval. Tomu nerozumíme bohu myslet nové od člověka není a za i tak jeho taky bůh neexistuje po přestati věřit jen ono ten vás nic bez to od tebe nemá smysl bůh někdo jiný než jaký jste lidsky představu o čem. Se daleko řešení příhod ten nepochopitelného jakmile se toto dostane tato neber od tat chápat ale ne o tom vědět že to je to tak je. Obr o to moh zde nebudeš most který vůbec o to nikdy upustit když dobře tak to by ses se mám tady dotaz. Jak to udělat to jsem říkal moc za první pohořel otci jinými člověk jak to udělat aby se člověk vědomě spojil s pohledem běh jsem z tohoto života ježíš kristus ukázal že nejjistějším prostředkem k tomu je udělat předsevzetí. Za kterým člověk s to jeví tak tele obavu vědomého. Spojení s bohem tou z touhy ti po vědomém spojení s bohem a jestliže to předsevzetím neudělá všech sil toho nevloží totéž kristus říkal do se do toho rodit musí žes nestre přede tak taky něco musí udělat. Tak pán bůh nemá vůbec právo ani možnost do toho z viz stali vstoupit do toho. To stavu takže se nepodaří to spojení. A takže odpověď zní člověk není schopen do toho vložit hned tolik. Aby do spojení bylo tak jasné že by nikdy z něho se neslevil no že by ne u padalo že by se nezmenšoval od nebo to jsem ztrácelo. A proto u většiny kteří mají nejlepší předsevzetí z tomu bohu patřit jemu se věnovat obětovat el toho obyčejně jdou o trvá než se spojit s tím bohem takže to není ničím porušoval. bych řekl jednu věc nezáleží přitom rozhodnutím na tom kolik ten člověk rozumu. Nýbrž jakou odhodlaností to dělat. jsem vám to pravé proto minule vykládal doufám že tady josef kupertinský ne který neměl všech pět pohromadě. A proto byl schopen. Přece vzít si něco co by mu byl a taky mu to vyčítali každý vyčítal. Ty hlupáku ty chceš být mně zem když nejsi schopen se na jinou při čisté a se na pes doby zaručil zatím si dělat co s co to ostatně třeba jenom vůli být mně zem on si při to z toho nebude s tím vědomě spojen po ale jsou osou letu dětskou představu nakou. Ale on z toho neslevil a že toto rozhodnuti bylo takle panna ale nikdy jinne ani vězně on neslevil a o že vím jem kde jsem stál. Ale bylo mu všecko k tomu že hledat království boží všechnu bylo přidáno a víte dobře že na to jenom malinko zopakuju že když potom byl když věcem na kněze. Tak si teprve zjistil že nedostal že tu provádět to co ostatní kněží jenom měl si vždycky li to že to prostě nedokáži. A tak byl z toho byl baráky zarmoucen a dva roky ba vždycky pro plakal a proto rád byl ser své se teprve za dva roky protože z mu v je z přel se mu tu mi ku neznámý vně v s s s s a říká mu joze se měl dojem že těch chybí tu výtka. Tak proviní je že tady na sebe ut li ku máš ale jati přináší tudletu tu si bez mi. Ale nebudeš litovat on zří vzal a uměl latinsky ano. A byl moudrým knězem z mu větší než kterýkoliv kněz a mudr z doby takže všichni věci doby k němu chodili na radu ne oni o chvíli příklady uděloval způsobem takovým že se vyjadřoval o něm chvíli rozhovoru s u sv se svatým nebo z joze se k velkým vždycky ním na vynese víc než čtení velikých že v nich. Co se to tady s tady denně když že rozhodnutí věnovat se tu mu to spojení tak co do toho musí vložit a co do toho vloží ji bůh teď tato je že jo. Čelo toho musí vložit tu odhodlanost chtít se obětoval. Tomu bohu dokud vašem modlitba anebo v a život ještě lepší život i modlitba rad nemá povahu z sebeobětováním bohu nebo bližnímu tak nevede ten život ani ta modlitba k vědomému spojení s bohem jakmile začne mýtu povahu sebeobětování a pak jsem byl opravdu. Bůh tu oběť při ne je to člověku velice nepříjemné a večer si přestával že takle si je po bude člověk ba brát. Von sebe tak jak to pro mysli způsobem ten člověk ten že umře ale on si ho bez ne aby v nestane o dál a tak zvanou nějakou tu mi ku znamená tu moudrost kterou tu potřebuje ano. nestali boží předáno. Tohle daleko více škol do toho člověk vložil ale tohle tom musí se do toho vložit jak se s je velice neduh vědní víte jenom že. A čekej v tom jsem si dycky myslel o začátku cesty že sebe celého stáda do toho díla. Že nic se ustává stranou odnese chce li si bohu obětovat esse o pro si spoje ne z z za sebou které chyby na stranit cenou pravou tedy o mně patřil nýbrž za cenu že rupa tři jem že nebudu svůj ze sebe opustit že ze sebe ztratit a jsem si že to dělám poctivě a proto jsem se modlil o to by měl většina k bohu než čemukoliv jiné. Ale viděl jsem že to na ven z voleno slova a že to není to pravé to co se teprve podle viď dete pád pán. A. Jak to říkám protože člověk se bez na a svatá terezie správně říkala že duchovní pokrok na cestě není způsobeno správným rozhodnutí a jeho plnění nýbrž sebepoznání. Jak je viděli pokračuje sebepoznání do takové měli jste schopni se dále obětovat ano. Další mně to co poznáváte lest děti v ještě jste to se obětovat takže teprve po koncem brát ba před tím ho z obou mockrát se dověděl jak se mám rád ne a to jsem ještě mu obětoval bez se o to vůbec neděl jsem to se že na tom byl by tato jsem se do mně ještě správně o klasifikovat né. A požár a do klasifikaci mně něco chybí. A pořád ještě sebe neznám do míry že bych mohl plně se s bohem s poli. A to je myslím celá odpověď protože. Protože by řekli jak je to možné že tak poctivě se do toho krát nám proto nemá rozum. Je to poctivé ale je to s odpuštěním nevědomí. Není v tom vědomost o sobě samém není tam odpojit stolu cože rady do se nic na nechávám celou část bytosti které není na někde v podvědomí stranou. své akce z on ne. A potom na určité úrovni do čerpá všech všemi z síly z toho co je v mém vědomí jenom bohu odevzdat. Z toho pochází jaká síla v tom svou náboje ve všem. to dočerpávat tak jsem zase na jsem zase na tečka zase nemohu dál protože. Je ten zbytek který jsem nepoužil na cestě se hlásí ke slovu. A překáží najednou se o je nese odebírá do světa a za vším tím co od tam poznáváte vědec podvědomí se to dostalo nabrat bez ve by to se obrátila naruby jsem vyčerpal všechno to co jsem znal osobě aby doba tento bohu tím jsem to v čelo to o správné. Ale dostal jsem nabrat dostat se na ve nadi na která bude byla daleko jíž nebyla vidět jo si klas mystika. Takže po určité době ten člověk říká a mám těžkosti mám temného či smyslu duchové o tom co tví jan na na svět jan z kříže říká to je chyba křesťanské cesty hlavně jsem s k cesty. Že nevychovává člověka sebepoznání. Je to ve nestranně chyba tebe nestranně to veliká přednost řeknu převod přednosti že v evropě kdyby se člověk podle povahy. Ku evropanů vám koupit vých. To povaha nikoliv smíte lidská nýbrž kupovat pro z kladná om by se takhle se být zval. Že by se do skutku z kost o to co poznává to malé kousky jak to dal dohromady tak o jež život to neví kdy se to dělají na že ten mistr dvacet let v jeho vůli a to se nebudu dále říká. Takže tam pode u vybraných jedinců jinak. Kdežto ježíš co zavedl kolektivní školení to znamená při to je sebou říkat kolektivu nevědí jedinci a jež každý z tomu protože byla to co se na jeho úroveň hodí apod po se může zařídit a v tom případě když ten člověk se nerozpojili na částky a vynoří se v jeho nitra navenek. A překáží vůle před myšlenky mu překáží tak v tom případě musí za vyšším zaujetí. Zase se dostat za to musí jemněji se soustřeďovat jemněji k tomu bohu se přibližovat k a ta jemnost překryje tu postavu nebo z nebe když je to s co podotknout tak by způsobem jsem prodělal a myslím že to mělo výsledek tedy překlad a já. Hlavní překážkou není jenom toho. Pás řečeno v tom že by člověk rozhodnutí které učinil asi proto vložil vyčerpal co do obsahu a co do vložené síly nýbrž šel potíž je v tom že musí do toho vložit postupně sebe celého toho kterého zatím nezná a to znamená. Musí ruku prudce. S tím nastupujícím propojováním člověka s bohem nastupovat zvýšené sebepoznání. A to jsem projevuje zvláštním způsobem dejme tomu tato viz tedy na svatém tom a či k výtky pro mnou zprostředka on to byl velice nadaným tělo. A bohu velice oddání jistě na sebou vysoké stupně. Sebe obětovat bohu. Ale ne zase tolik aby byl se dostal na za za představy o bohu které měl na učené bych ještě jen to malinko doplněn dvěma definice mi. Je málo nevíru na učenou a víru vlitou. Víra naučená je to co jsme se naučit náboženství dělat to co nám napovídáte letem svět to jenom co vás naučil náboženství kdy věříme ve skutečnost tohoto světa víra naučená z odpozoroval ná. To znamená. Manželka se byla cela jež žena nevidí jiný svět ne před to na učen ne odpozoroval ne vně máme těmito smysly rozumem odpadlo. Ten naučená se taky víra opravdu vím věříte ten svět protože pro vidíte a jsem musím i v této víry zdát se dneska. Z pece že rovnat budete druhy víry protože to nejtíž pochopitelné a mohl bych nit jistou část. Ale vězte byto pravil do velikou práci se z bavit neblahému dojmu že toto je jediná z věčnost indové to o poklad který tím že říkaje to málo na to právo ne po svou na omyl že to skutečnost která určité pasáže existuje jako o pro vás skutečnost ale jinde vůbec neexistuje. U boha není třeba aby existoval pro tenhleten svět. Tam odtamtud vidím do tohoto svět ale nepotřebuji. Kdežto dneska kdybych neviděl tento svět ne vnímavou vůbec všestranně. Tak tady nemohu být živ ho potřebuji o ten si že ten rozdíl ano balíky velice nebyla a teď jestliže jej udělat rozhodnutí patřit bohu tak nemohou zabránit tomu aby nakonec jsem moje představy třebas o tomto světě. A i o bohu nedostali na povrch od předtím byly vespod někde. A teď začaly pronásledovat. Takže většina světců křesťanský skončila svůj vývoj předčasně s tím. Že představy o bohu a o tomto světě považoval za jedinou skutečnost představy naučené víry a tím ne po svým definoval že vše pro četl naučenou duše i víra svět je tu naučenou vírou a tím si za mezi li další postup takže o něm nejlepším rozsahu rozmachu svých sil. Mystika jest přes svou představou o bohu a přes ni cit transformoval li poznání. Vedle naučené víry je vlitá od věta znamená od boha daná. Také všichni včetně svatýho tomáše tak lidského. Povím malým z správnou víru staral víra je dar od boha tedy nedá se jenom naučit čemu se člověku naučí. Ten to nakonec poznal že chápe že to chabá představa která napřed nevadí napřed řeku po to určená víra velice ale nakonec pozdější doba jemu překážku. Ale způsobuje veliké deprese. Takže vám řikám v tom koncentráku vůlí výtečně jen naučenou víru ve všech případech bez rozdílu ne devadesát je to co dále ve všech případech to zkrachoval ale. Je nevěřící ten nebyl bohem naučeně věřící nebyl bohem omilostněn tak aby mu bůh pomohl jedině ten který nebyl. Ne jenom víru naučenou a to jsem byl musel svými prodělat stejné těžkosti ale jakmile se vzdal sama sebe a to byla ta víra ten letem svět. Tak potom se neměl v ničem od dalšího co zříkat okamžitě předním stal bůh bez představit toho člověka. S obsahem svého poznání své lásky svého bytí a tak dál. Takže člověk poznával. Že sám nemiluje že měl bůh v něm že sám nežije nebyl žije jen v bůh že sám nepoznával nýbrž poznává v něm bůh nebo tak neviděli jak to přes je to jeho síto transformátoru jemuž se říká tělo je schopen také poznáváte schopen milovat a tak dále. Čí a to bylo tedy veliké urychlení věcí protože zatím co oni. Postup je pořád ještě pád pali pase nad tak jsem vzdal ten život přestal tápat. Aby se v tom vědomé spojení s bohem že jsem z věcí tady je ono před mně přesně skrze miluje skrze ni je existuje skrze mě. Poznává to bylo pro však ji cítí přít protože jsem to takhle trvale nikdy nepociťoval si od jednoho a půl hodiny před tím ale nikdy neví il a teď to trvalo pět měsíců dokud se dát tep kole jste li vám to řikám proto že aby si nemyslel že jsem proti víře ta víra naučená je výborná věc ale na vyšších stupních. Na bože s do života je překážkou. Slyšel dostane do stavu o setrvat ve stavu tak zvaného nebe tak platí co říká katolická teologie na věčnosti. Ze tří nejvyšších s nosí křesťanských. Odpadne naděje a víra ty jsou zbytečné a zůstane jenom láska. Tak to fakticky je. Jenomže co toto teologie vědomi se rád že ten stav nebe musí být dosažen z be na světě a že na při za terezie od tady asi je dostal jenom na by myslí si jako když za to dokonce ctil života potom dneska pořád dál ta byla tak tato co na terezie říká tento stav může nastat jenom ten kdy. Když člověk dát bohu právo aby v něm žil a mysli říkáte li se aby host v ráda dál nebo dala a on prostě s s že tady není nebem vědomí ne ne že tam je nějaká chyba jeho řeknu není běžnou chybu která v tom je chyba to je toho masem pro sebe a to je opačný styl. Než jaký jsem vás to u sebe musíme být pro boha sebe nebo ne na to musí být čisté sebeobětování. Jak byl to ježíš ukázal svou smrtí na kříži čisté sebeobětování on se musel vzdát i toho osobního vedení otcem. Bože proč jsi opustil ale vzdát se odevzdávám svého ducha hned po tom že ano. Čili takhle to musí v dej nejvyšší fázi para o to před tím nevadí že to nedokázal. Potom na ten si vázat a ježíš kristus to udělal záměrně kdežto u takových. Lidí jako třebas jsem nebo vy to obyčejně nedokážeme jinak než že jsme k tomu donuceni k od z tak do tou byl donucen okolností že se následek o potom postupně po tato centra potu postup se vždycky násilím jasem nikdy dobrovolně sebe se plně zda v tobě veliký nedostatek žil naší cesty protože to učím teď tak abyste to pochopili. Že třeba se dobrou dál ne. A žena že by mělo vždycky nějakým způsobem sebepoznání předcházet toho k tomu spojení a kdyby tomu tak bylo tato cesta je absolutně nerona a bez krizí které by jasný telat lidsky prakticky pro viditelný jenom žen. Je to těžko snad pochopitelné a. Člověk je to dělám říkám nikoli za vás by byl na sebe svět. Tak řekla před i jsem velice jediný člověk a když nastoupí nějakou cestu po které se mu dobře šla te tak je ochoten tisíckrát tou cestou sedával znovu jenom na jakou novou pro strašně bolí ano kde jak vás ale vně. A právě protože není schopen dycky začínat znovu je příliš. Máš velkou sebelásku třicet no ano tak to s tím tak prudce kupředu ví. Že by byl člověk od ten svatý antonín poustevník který každý den začínal opravdu se znovu jako byl nikdy na cestě do děla a jen pro panečku to byto bylo šlo dobyto šlo ku před této nejlepší co se doporučit vždycky je při znou tak tím křeče dostatek velikému sebepoznání čemu nestojí jeho cestě přesto být služebníkem ne satanáše. Podívejte se jesliže třeba v někdo věčný v pomoc měl své který se mu stal dobrý. A nechá pro sebe sloužím ši svatou jsem co je nějakým účelem dobrým a opravdu toho kde je tím způsobem je že je to bujet vůle ve non nebo stane se co on si přál. Tak a tak šel posloužil na poctivě zatím myslet že tak ten kině se musel obětovat tu vším muselo obětovat za toho bližního kterému těl pomoc musel si upřímně přát aby mu bylo pomoženo tomu co mě. To z mys tuto byla oběť ale. Nechtělo s nechce se od něho aby při tom je nějaké potíže to pán bůh nechce. Protože ho připravuje od další takové obě tato oběť být jenom ten s kladný smysl pro toho kněze kterou který to by to provedl v když je on a on je svět dost odstoupit od sebelásky tady látku bližnímu. A tím se stal hodným nástrojem v rukou boží čili on se otevřel vlivem pomoci bližním bohu on se stal blíž že s. S pasení víte že ježíš kristus řekl těm při pocení soudu bylo k se dostal na pravici že spasení. Měl jsem hlad dali jste mi jísti měl jsem ve svým bytím byl jsem žaláři ještě byste že nebo nebo se a tak dále a oni říkali když jsme viděli. A říkal komukoliv jste učinili z nejmenším bratřích mých z ne to do to mně jste učinili. To znamená když spaseni protože od sebe odstoupit nezainteresovaně cení z toho dne poutalo ne něco pro někoho udělali. Bez pohledu na odplatu takže když ten náš pán ve nebude chtít tato žádnou odplatu v nebi netačí v k o vás že z z z jak nese všech prospěchu pro sebe. Jenom z ale je toho schopen jenom na toho bližního bude myslet a metod neoděl tak to nebude na něho neblahý následek nýbrž naopak planě na se je když do spojení s bohem. Jen duch světce ale jestliže si pomyslí na to že je to dobrá ale že udělal či dobrý kdysi si na tom jenom pomyslí tak se vrací k co od zase bratří potom výkonu k sobě a sám nese za to byla jiná předek toho povznesení klece tak je od boha k sobě kdežto když když i ten účinek ve své duši. Blažení účinek že dělal dobro. Že uznal že sám není dobrý že to byla boží od jakkoliv z sobě řekli nejsem dobrý prosimvás ježíš kristus jak to je za za tu je byl těla za tak jsem si že doby tak ku do jeho jede na další nešel. Nebo pro těžce odnesl be potom zázraku a takle když on to dělal bez do na sebe když věděl že neni do že od doby který jeho svou moci to dělat tak tomu na pokračování děl da ano no a to bych pravil našemu v tom bratru přát. Aby protože stává se totiž tělo pro cesta štěstí mystické nebo dobří lidé nejsou těžké na cestě do řekou po bohu. Na co a co je tam tadleta vina kterou jsem teďka vysvětlit ano. E tak podívejte se řekl jsem že vší sebe anděla se vodtamtud padli protože není jiný proces možný jak se dostat do lidského těla než přejít přes stav manžel jsem do ale je taky tohleto odezvy z bodem více ne ta se při toto mně na s něco sklad kdyby věty. Ale je to je bohužel jenom manželství. To není spojení víte pán ty vám v tom ráj je to jinak ne. Jsou vedle sebe jako tak ale do nebudeme tady probírat. Tento druh nedokonalého spojení ale řekneme si tohleto. Když ten anděl konečně odtamtud se dostane na svět do lidského těla. Tak proč se z něho stane li takový člověk který vůbec do bohu nic neví. Který je ve o to nadal všemi špatnými vlastnostmi kde se to mně vzdalo. Co to asi není pravda že byl živ andělem když se podívám na kterékoliv malém ale hodně malé. Tak bych aby vše klidné v tom případě tak bych řekl op. To je ještě aní děl ale teprve potom přestává být andělem a proč. Protože aby mohl člověk liší lidském těle třeba byl o den anděl. Tomu potřebuje lidské vlastnosti a ty lidské vlastnosti tady jsou to oba a oni mu nesmrtelné duše je o takové jsem to říkal balíky a ty jsem na toho člověka jak dospívá a na baví takže jestliže on ten člověk je nech rod v to znamená by jistý po rodičích. Ten bez jsem kabaly na sebe něco špatného na balík jsem není to špatné. A je to že on on ježíš dělat to rodu z kom vykonávat jestliže po rodičích dobré dědic neboli se je naděje se nazvali něco lepší. Kde ten celek udělal nějaká předsevzetí dobrá. Tak sobě uprazdňuje místo pro zabalen dalším balík ku to znamená ten člověk do toho člověka tedy ten jeho vtělení na tomto si znovu a znovu něco chtělo li. To jsem nestane do okamžiku z na rození že se stanete někým za zůstanete nýbrž jsem se u sobě na tak se před čili že to co pro udělej nebo na udělil lékaři. Jednom a půl tři letech a potom oddech jak jiné události. To způsobilo vždycky že neměl vznikl prostor pro zabalen není další dojmů jiných lidí z těchto životů dobrých i špatným bude to co jsem pro to jsem se uvolnil a poslední takové velké nabalování jsem zažil tisíc pět set padesát jedna a tou jsem byl poměrně dostaví proč dospějí že ano. A nemohu si dodneška. Že bych jako byl s tím nabalování dojmu jiných lidí ještě o to. Ještě bych nebyl. Schopen ještě na sebe něco vzít jak tomu vy říkáte z karmy jiných pojem který sice mně nevyhovuje ale to tak jenom od dívám abych pomoc li své vysvětlit. A. Takže jestliže člověk nabude těchto lidských vlastností. Tak oni tedy jsou proto aby z něho udělil dra. Nýbrž jsou tady proto aby pomocí tohoto on ne z žení začal být sám se sebou spokojen a aspoň v okamžiku kdy se obrat obrat v bohu nejí žen. A po je tedy veliká výhoda jeho špatností. Kde byla třebas maří vada nebyla dívala prostitutkou tak se nikdy tak vehementně neobrátil bohu kdyby nebe se to je tedy ten svatý je tomu s tím as svatý svatý svatý si z assisi nikdy z nich jsou svatí nebyli či daleko za neobrátí k bohu protože mají od čeho se odvrátit. Je i on mi i najednou tím byli a proto se obrací tak příměji bohu dej daleko či pokroky než vy kteří jsou viz nic ve to si ani kristus osobě myslel jistot dát si pro sebe. Takže z toho anděla se udělalo to v jenom proto aby si osobě myslet člověk je do vjemu to nepřekáželo za doby do dál. Na cestě k bohu aby překážel dejme tomu ten bohatsví nadít který chtěl vědět dostal do králoství božího že ke kristu. A se jakým pro co jsem se tam dostal on říkal on tady dobro říkat ode tam od mládí rozdej všechno co máš kudy a to zesmutněl protože po dva ti měla. Tak chci vám říct že to pro samotné nestačí když člověk o používá ke svému osobní nejenom blahu ne. To nestačí a proto je třeba něco navíc ztratit sama sebe kterou o ženo dobrého v něm a to je důvod proč se anděl stává obyčejným člověkem a ne mu ji vysvětlit v sk. Čili kde podívejte se jej dovede říkají. jsem nechtěl jenom jeden krát v podobě vše krise proměny bez milovat kdo do příček. A vy nedovedeme to nemusel věřit ale indové není třeba tam na tom velkém on si myslí ale. Něco je na tom důležitého co indové říkají přece říkali každým novým avatara a to platí o ježíši kriste byl po se věnovat polem posledním vtělením božím že jsem bez něco nového do cesty k bohu. Nějaké usnadnění do cesty bohu a protože v době když se narodil již kristus lide chápali tento svět je hodně hmota z ky. Který se po pro začalo tak vším si něco z co dneska bůh a to je on tu nich společnost rozumí. Oni mně by byl na očích čím s obrovským vás tím i ti židé. A stavy dělit do bohatství tomu sví a k tomu řecku. Takže době ježíšova života kvetlo op od při dnem i zraje a as z egyptem od řeckém. A oni je velice mnoho peněz u trati za věci které kdyby dívali neměli tak se nic nestalo ale který se dělo na tu životní úrovně tomu co my říkáme těm římanů těm řeku mýtem egypťanů. Na dobře. Tohleto ale způsobilo jejich život se velice zesvětštění. No přestali mít jako první důvod pro život spojení s bohem návrat do otcova domu a proto musel někdo tří kdo je vyzvedl z jejich dílo vi. Z toho jejichž ses a odvedl je nazpět k tomu otcovu domu. A protože to byla hodně nízká úroveň o na taky musel ukázat co či větší li o tady jenom tak namátkově že jejich tělo těch ta hmota ani jejich které jsou tím nejdůležitějším znamená lidské živé ženo proč spojení s bohem aniž denně tak věřitele. A proto ježíš kristus řekl osoby nikdo nemůže dát bohu více než s bytí s jsem tento život pozemský ale je svůj pozemský život dosti dal tat toto se či ky na a teď ale musel ukázat na toho druhého kterého je k tomuto duchovní úspěch ku dycky zapotřebí při poslední večeři. Vzal do ruky chléb lámal a dával služebníku svým a říkají toto jezte na mou pán no ku neboť toto je chléb nového za k ono je to moje tělo která z cest oběť za vás tady na vás na to při tom vší sil nebo z umět. A kdybyste tuto oběť nepřijali prost touž přidávám. Nesmysl toho jo let tak abyste se nemohli přeměnit je věčnou vědomě věčnou bytost. A bez jedete ne ten pali s tím víme jen to je moje těle a víte z něho pak nezemře na věky a tak dále úplně totéž obdobně ano. Čili ono udělal při poslední večeři zázrak toho druhu kterou vědy by byli normálně učiti nevěřili nebo tady silové. Že přeměnil hle bez svoje tělo a přeje je i v jinom bez svoji které to je něco co člověk se svým tělem ani jsou krvi udělat neumí a nemůže k tomu je třeba druhého rozum. Že to v je třeba druhého to třeba toho který to do let. To je to je to z druhé strany co vám přichází na pomoc když vyjdeme poctivě a bez tak daleko jako my můžeme. Rozumíte kdy be neseme svůj chléb na své tělo kdy be nesou krve to znamená svůj život že v tou o na koluje ten život my obojí bereme a obětujeme a tak křtí jestliže toto neuděláme s kristem nás s pomocí boží řečeno obecně. Tak sami kdybychom se třebas i za vraždili se dostane ke spojení ale když do tohoto aktu po voláme boha se bohužel hledáme ale s uděl když po voláme do toho boha tak on do toho vstupuje do tohoto aktu našeho sebeobětování a způsobuje že my se vlivem své tělesnosti dostaneme vědomě do spojení. S bohem takže správné svaté přijímání padá jako totiž jako nejlepší vnitřní spojovací modlitba je či kriste. jsem přišel nám při svatou z toho důvodu abych sám sebe tobě obětoval je tam je bez z jiných důvodů než toho o tak se tam zbytečný je to všechno od každá vnitřní modlitba musí mít tu toho podobou sebeobětování já. Tady přichází aby světit obětovat jeden protože nějak mi říká ani vnímám chuť u tedy neví co s tím či jsem takový pravdu jo nebi že nic pořádně dělat dycky z toho z zase přejdu vám říkal že nic. Není stačil než s tak je nad či modlitbu každá li čeho je tam musí být sebeobětování nějakým o měla ne na božího nebo nějaký okraj dále nebo zabil pannu si by tento obsah a za sebou ušel z těch obřadů vytratil žel. Ten tam musí mít rád jsem a jestliže ty. Při své mši svaté pod je tam sebe obětuje nebot to co dokážeš poctivě obětovat když dostane středy sebe tak aspoň na posly vlastnost nebo. Prostě nepře svět bohu nic přes nebe když jsou pod svět do každou by za tu větu li tak pak přitom svatém přijímání o to pro o váhání které nastane. Pak se opravdu když to mu obět se tak z toho proudu promění pro tak je to oběť promění jak to pro tebe proměněné není to je obecně době ten akt v pro tam pro toho od do si to zaslouží když kristus oni pozná as neumřel nikoho na spasil kdo nebude a pro k tomu spasení za sebe rozumíte ti u či si ani musely by si to předtím udělat ne. A totéž platí pro nás takže v tom případě jest jistot takhle děláme tak si bereme na památku tu kristus dělal el jako krev jeho tělo no jedno z že jo že to na tom nezáleží bereme z prostěji jeho a s nimi potom žijeme. Je to jediné takové přímá musí mít ten následek a to vím podle sebe jedno jediné pořádek přijímání. První jsem za nic o tu pravil že mi mělo tenhleten následek že jsem okamžitou spojování spojení s bohem pocit že ten. Ale neslevil sto museli u každého z vás jak se vyjde prosta a am vězte že jste nepostil že on dobou na dáváte že sebe neznáte to děláte špatně. Tak takhle to ježíš kristus myslel ano je třeba druhého as nestavte se na jsem o tom nebo byl víc. Bůh o svět aby svatým misse si dovede vede na nebe sestavit jak je to možný že ne nestranně pán bůh něco tvoří a ustavičně do tvoří kdyby to ustavičně netvořilo a tak my nejsem vůbec na světě jo musit v na toho svojí dost nou podstatnou část. V skládat aby moh existovat ten kámen čas a prostor jako cele ab taky tedy člověk čili to je proud který míří od v jeho do časoprostoru kdyby se je jako normální člověk je spoje jenom s tím do pro tento znamená žily si jenom pro sebe jisto odsoudil dostáváte již tím že z toho žijete el tak proto máte všecko ne protože by s ten se než kdyby toho druhu prut. Tedy věc spasitel. A tentýž bůh ne nějaký druhý. Jenomže za les toto co jsem si toho odstředivou působí síla dost přebývá za ani se drží však ku. Ano. Na protože když máte odstředivou silou sílu bez let. A do střed živou bez let bez se bez bez cítí že byla a pojem bůh. Tuto oběť neví prostí rozumíte i vede ty tak kladná i ten sic se na pod a přesto je to byla že ano. ten nic přirozenosti boží nes me veliká moc tvůrčí nesmíme veliká moc spasitel sk. A co je toto to před ten duch utěšitel osvětitel duch svatý jo to je zase v něco a o to se hádali katolíci z pro o slovními jestli duch svatý v působí jenom přes ježíše nebo z ky. A tak taky se v ježíše a ne jenom z otce posel říkej že jenom z otce pochází a tato lid čili že pochází také se si než vycházet ze syna. A roku tisíc z vás co to se rozešli dělat říkat pro slavná světle co oni ještě vůlí jaký politický ale to nevadí tak to pro takovou maličko s rozešli a ten plato zbytečná rosu bytost věčnost schod. S k aby se to mělo pořád nad el protože ale on vel one to síla která působí skrze obojí. Je to jenom další funkce boží která se vysvětlit pozve se s aby muss ve své. Nýbrž z se ale když se musela by vysvětlí u piliny obrazem to tady nebudu třeba je ten byl od než se od viny. Ale je to. Síla poznání se kterou si vůbec křesťané zatím vědět jak ty. A to z toho důvodu že je třeba napřed tu kladnou věci ku s tou záporu věcí z kou vyrovnat a teprve potom může nastoupit ten sval k ten tak to ono by někoho třebas z poučit o zpovědi tak je to vám poučení z prostředka to proto že zpovědí na světě. Nic z nezačíná člověk ve svém životě ale je ustavičně donucen abych nemyslel jenom na sebe nýbrž aby od sebe odstupoval od a na to bude že to ještě jedno tam jela toho odstoupením. Ten být z násobena právě zpovědí čemu nedobré postupovat od sebe to musel se že tím se dostanu k zpovědi že když dokud je člověk jenom z vůli a dělat si něco jim jenom pro sebe. S ohledem na sebe. Aspoň by neměla být dělal jenom s pohledem jsem tam novinka možno o vás. Ale dokud dělá jenom pro sebe něco. Tak nikdy se přes určitou úroveň životní nedostane tou úrovní myslím. Čím vší způsob pojetí života ve kterém je z po dosti plat vnějším členem než byl dříve dokud si všímal jenom sebe se že do všímá jenom sebe tak do ven nad o co s co by dělat pro sebe a tak dále a čili to je třebas ten povolání jenom když si viděla co o dokonce rada podobně kdežto když šelem. Ž vychází ze sebe tak mu záleží na tom aby do pro ty druhy ale také dobře dopadlo ale proto říkám že třeba slovo. To my se říkat řemeslo jak tak se zrakové řemeslo tam prost ne el. Z ty mají obě dvě tu povahu že člověk tam nutí k tomu aby něco vyvedl tak že by to bylo v pořádku na tak i když se naučím mít své osud začne pro toho vší na čím se to su ve před to co nemám naučit tak oni o tom. Svou nemohou na to navázat tím vědomost veta tam mezera chybí no ale nebudu mi osobě. Chtěl jsem dostat ze s po ví. Proč je třeba se odpoutat od sebe k tomu co ještě jiné důvody než toho byl pro člověk co pro z pro společnost ničím nad ním. Hlavním důvodem odpoutání se od sebe jiné znásobení lidských možností. Dovíš úsek se stará jenom o sebe ten se přes určitou úroveň svých možností lidských nedostane. bych to měl vysvětlit co tomu asi není rozumí člověk. Jednala podle toho je byl vychováván co jsem na učil znamenala a podle konvencí které uznávám. A to znamená že se zásadně pojem bujet mezích když takového pouhého lidství které si o sobě myslí že samu účelné kdežto z našeho hlediska který z mého lidství samo je článkem ve vývoji. Jsili takže jsem se do co na proti tomu stojí či lidský není konečnou fázi boj mu ku. Tak si dokonce myslím že člověk třeba před no tak nic že by nebyl na úrovni vývoje jako jedno z kam to si myslím hodí a že například dejme tomu době kristově se ty věci chápali jinak nejenom pro jiné založení ale pro úroveň toho člověka vám mentální která byla jiná říkám lepší nebo horší jiná řeči dnešní a všechno je způsobeno jednak výchovou je na tím prostředím kde na taky nějakým. Jako trans mu stačí nějakých prvků vy tomu na se na ten den který se taky nějak vyvíjejí a zen ne na vstupujou v tom dalším pokolením jsem v nezměněném stavu nýbrž se něco na ni mění nevím lékaře dneska říkají že například dejme tomu s čistou kam nás tito v celém je dneska není možno se ve tak ba kombinace vše jaký chorob protože se to nedá přesně nazvat si to ven proto je to. Léčení těmi klasickými léky velice obtížné atomy říkaje om mnoha choroba s například vypudí jakými anti dotyky třebas nějaká choroba tak ona se zakuklí do jiných tvaru o tak dále tak by to vykládají někdo v a tak je to taky s tím lidským organismem když se vystaví nový jemu prostředí tak převezme zkušenosti které dříve nebyly za znamená asi je u sebe a se nesou. Na do dalších pokolení takže člověk je poznamenán třebas těmi předešlými pokoleními její vývojem a její snaha. A. Ten vývoj spěje k tomu aby to vidíme naší lidské společnosti že člověk je vychováván když samotnou společností. Aby. Poměrně daleko udělal toho prosto let se to nedělá daleko li se to co tady zří když člověk ale poměrně po mně to ostatní pro společnost aby v proč jsem nad na kom ne než pro tu společnost. Prostě tak pro ta práce v každém pobyt že se do kontaktu by takle v každém oboru roste. Takže i třebas jak as musí být daleko pro ty když ji bude třebas před sto lety na tak dále. A umět tak dělat udělej takže to se na ušetřen co požaduje proč to říkám. Protože vývoj spěje tam atom bude posouvat také tu vnitřní strukturu lidské duše. Neboli pozměňovat zpět tam že je. Ten člověk bude čím dál tím víc s tím co napřed co na protože dobrovolně že bude že to užitečné abych pro společnost a čím dál méně pro sebe. Že v tom neměl pro se bude vyvedl z počest do pokroku ve lidsko tak dále to je tak snadné a že o pro sebe tím málo co bude dělat daleko víc než ten starověký třeba člověk by se musela mnoho na aby pro sebe něco udělal neudělal zdaleka tolik toho kotel novodobý člověk ale vezměme si třebas jsem jenom nákupu třebas u takového to a na ten s tu zk co jsem nemusí starat jak by to utkal ne. Jak byto o všechny to co za něho stravy doby že na to aby to nebrat tomuto někdo udělal co jsou to bylo to taky obchod nějaký tu mysl to všechno stojí za tímto obyčejným plátnem to co s tím výrobky vstoje toho daleko více. A to přivedli spoj tři nebylo takže když třebas navíc nějaký k bodu z. Tady neměli třebas mít se k nové ne tak to neznamená že bych byl že bych jako. Co musel se namáhat. z toho okraje se který vydělávám daleko menší část klady pro sebe při ten pokud si boží když oni před nové je sice do museli k atd. To byla hrozná práce jo. No a vám to jako to všechno přede za ním tak vám to řikám proto abyste snáze pochopili že to co ježíš kristus nebo osoba ano která jako taková známá z kde a jak ta lidem doporučoval. To bylo veliké usnadnění cesty z pouhých hranic bývalých lidských možnost toto musím vysvětlit s pouhý na nic díval nos typ úvodní lidské možnosti li takové že člověk. Celkem málo a s čím se lišil od zvířete když že třebas pralesem tak musel tvrdě bojovat za tu ani onoho života tebe domu sví. A neměl čas na tak ve z na textem podle jako třebas oba sice takoví s tak je to nepotřeboval dal jsem u toho s kam na daleko větším dosti potřeba opatřil svět daleko snáze takže z toho co dělá pro společnost kraluje málo pro sebe ano jenom toto sport cesty nebudete shodovat olivere ne připomeňte hlas stezce nechte mluvit jany jsem ve škole ale co může klidně odporovat. Jo správné. Ta se moc rád protože mně to doplním můj názor a a jak k tomu to li mu na kterém to by skok do nebo do své ano. Co budu slušně dostat an protože dolu to někdy no tak a a. On ten ježíš kristus když si přičteme symboliku jeho života. Bez se do toho života něco co v normálním čím byly že které z ležet ještě vůbec nebylo obsaženo. Cesta tak si z toho co se tam v symbolice taje na tam řečeno od ba při staví k bohu se vrací to nikdo z nás neví. On to on věděl ani za to nepotřebuje vědět co proč to by to měl vědět on to věděl. Dejme na to že on to věděl jak nemůže on to ne jako osobě hodně žen nemluvil na že mluvil pravdu od ba i ta nebo se vrací je to situace která se co rovnat s pojmem věčného život. Že život je věčný. Že všechno ni odněkud se dostává se do tohoto stádia vývojového jeho dospělo se dál protože my se máme tak je vyšší život za to za to všechno spoj na ve ku o to to třeba se to opakuje to neni pravda o to se dovolit ve při trvale časový tak si každý z vás jistě věří nebo nevěříte jedno se před přeci jenom všechno panický při při dosti na mysli skřivan na který se ocitl. Na ostrovem dala pak s. Tento skřivan tam umí vybírat ses měl od třeba. Z toho co o co je mého z dnem nějakého také pravými čerty které tam jsou ve vnitř jo v tom dřevě kdybyste platili praze našemu při bavila přemlouval do se tak aby to bavil vedl tak to neudělá kdybys to přes tady na dala pak od je to tentýž při vám tak o neudělá ale mnoho více věcí vývoji. Ale při které pak aby byli ode od velké kladně kde to ještě nepotřeboval ten si to. On taje svoji život jenom s tou schopností přizpůsobivosti. Jsem na učil vybalovat černý nic se třeba toku a vůbec aby si vzal do stopa ku nebo to nebo dá. P. Tak takhle vypadá vývoje kdo takovost si na tedy můžeme to je ten ten může pozorovat no protože jeho je vám ne ale na od že se něco nového když to přestaňme jsem. Nazpátek tak mi pokusy dělí do evropy ta on kromě toho že si tam ty mu chyb ve vzduch ku. Nějaký člověk i na zemi sbírám on tak je ještě pořád schopen si vybírat ze zeova kdy se výtky. Jako by to taky u nás potřeboval ale necháme li ho tady žít nějaké pět šest i pokusy se pro se vám děly. Od do dar vědomí co to je to třeba vám ale když tam obešli pět šest pokolení a on ztratí tuto schopno se to nebo se ti. Tak si myslí například promiňte dělat takže ono to pořád mluvím všechno co by jsou ve taky li o sobě čem než aby bylo snad be a stane potřebu tak mělo mám tamto pod u o nějakou jinou funkci co znamená kdy o jenom směrem kupředu na tak i dozadu něco co se nepotřebuje se ztrácí co jsem potřebuje to se neví že to způsobem se mění zevní poměry no a ježíš kristus před da účastník stykem s kdy dal budoucí vývoj lidstva. On říkal se na vaříte. Toho že se bude stačit jenom rozumem jenom s citem jenom za smyslovým vnímání. E. Tak teprve pak budete moci sáhnou k tomu nebe to moc rozšířit svoje vědomí za hranice smyslového poznávání rozumového zpracování a citového zpracovat a teď vám tam jedinečným způsobem symbolikou svého života rozpracovává ale jak se to ti a. A kupodivu ta napřed byl než sebou udivit a ten neřeknu tato vést. On říká ten vývoj bez k tomu aby člověk z tohoto života jako z nějakého zárodku věčného života vyvedl vědomě život věčný aby nezemřel. Aby než jsem se fyzicky se narodil v nějakém jiném světě. Který bych chápat tak jako ten letem takže v okamžiku smrti kdy nepřešel do nějak o bezvědomí byl by přešel do věčnosti do tedy pocházet pochází aby pochází. Ano a teď. Tedy to je opravdu něco co můj moc dále nebo různosti říct no neříkám že by doby jedinci dokázali. Vždycky existoval před kristem jedinci kteří toto dokázat podělil se na nějaké napřed jedince tento o sluhové z ne či to drží v tom na kdykoliv dokončíš tak. A promiňte ne několika pročítat na ale ty kam jsem tak se s pannou popletlo. No nad to se polepší ale teď bych chtěl říct nějaký příklad to by se kristovské abrahám. Byl vybídnut hospodinem o vám to myslet mění ten symbol co to být vybídnut pod na milost nebo z. Byl vybídnut hospodinem aby za svého prvorozeného syna i zákaz na ho odpravit o obětovat bohu ale nějakýho vše. A protože on byl poslušný vzal od atd. Z nějaký třeba dál to na prvku na kovy nic a to visí zápalnou by pro sebe sám přines co vám zas jenom budu do do kapsy šel za ten na s už. Přikládat toho si na hranici masou spodní ho napomenula říkal to je dost prosí ukázal dost ty ses fakticky zdál toho co si měl nejradši. A jsem nic víc. Ještě naučit tomu umím vzdává své toho co je co o jiné nebýt jenom s vůlí rozšíří trošičku svůj život se za nic ze sebe že ano. to nebudu začít rozvádět z viz slova na že to o tenhleten smysl ano a. Je to odělo jakkoliv do sto do nějaké legendy na to vůbec to mně bez nepřekvapuje proměn v tedy z kus kuje protože pod tím vidím ten na ten symbol ne a vím že je to návod jak o rozšířit svůj vlastní život na nějaký širší ve které on nevyplývá jenom to že se vzdávám nějakýho i za a za něčeho co vom velice rád. Ale čeho. Být bývají s souvislosti netušené jsou místností že začnu co rozšiřovat za hranice toho svého svým vědomím za suso rozšiřovat za hranice svého. Tou řeč tam se dotýkat smyslu zpovědí ale na jenom vzdálen ano. Tak a těch osobnosti před kristem bylo noho takže ji abych je jenom to co se mnou. A teď prosimvás oni nad ale co to se to v onen koho opak toho co od do z toho osobou tu ka si vám manu ale sedící vede antonín mat svých cest čela taky tuk aby jsem todleto. Ale to člověk denně chudá poslouchalo v asiat úkoly v do sto dvacet let minimálně že ano a že musím tu no tak se že z obou do z vás a to je všechno symbol toho co vám teďka na o že mluvím symbolicky v jako symbol matematický je tím symbolem jsem může něco vybočí z se s obecným symbolem se něco může po číst to k tomu symbolu náleží všechno co tomu s tím ona pak je aba je ten to třebas l. Pak lidské rovnice jsem tady všechny to něco rovnice li počít s ano para žádala o to co je to pořád stavy tak je to od nemáte lekat taky jo. Aby kde kam který nasadit no a teď jestliže tedy ten člověk nasadí na na návod ježíše krista jako ten abrahám a dozví o něm ab přední tak. Se s nimi stane z toho co vám teď zase nějakým. Takovým přijatelným způsobem když svět v ní. a že proč ta napřed obě jde třebas to co mně nejdražšího ale potom jeho tak koho mu obětovat něco na dalšího nepochopitelné jak se vláda a tolik host tak potom zvládá všechno co do toho oboru patří. A to co nose dáte zpovědnice přiblížil takže kdyby člověk zbavil všechny ty a on ten ježíš kristus svým životem naznačil tak by došel k tomu je čemu jsem strašně divil třeba ano od a jsem řekl a to jsem dělal ze sebe že teď jsem z dříve než kristus nás na křít č. Abrahám který žil přibližně mat více dvěstě před ním no tisíce co předním ale ten byl ukřižován s ježíšem na tří protože to ukřižování které se zdálo na křít ji. To byl jenom symbol toho co se od věků jest každým člověkem který projde cestou od osobní. Ano. Je mi jasno nám jasno vám jasný. Manžel soud jak o takže on potom napoví mu mu a to otrava on za to nemohu budou dál netrpěl ale to příště odpovězte že ještě mám dost za to a jsem na ono tak vizte manžela a no a na tečka tím chci říct ta tak místo i pro znamená aby byli pro neměl rozhodný cítím. Tady se to dostalo toto mně nezáleží. Že ty zázraky vše je pro na tom nezáleží ale že toho velice přesně vystihuje co ta nebo třeba to že je myšleno to se domy když jež pak to se dělat aby rozšířil svůj život za hranice. Začátku narození od začátku rození do do do smrti. Ale že jsem toto to podaří člověku že během života pozemského překročí hranice toho života. Tak je dale jako platnější se nemůže zk je společností on se nese se na tak nemohu o život. mi pak bylo tak může ale do po ale vím když se byl koncentráku promiňte tam pořád ne. jsem se první ni ba jenom o svůj vlastní život zase neviděl od tebe ti ostatní který tam byly to v tom jak ten ne tobě se říká o dokud se staral o své vlastní utrpení tak jsem ve kde ostatní v ničem jakmile jsem začal kdy také pro tak jsem ztratil své vlastní to k ní. To se splní o na nic a byl jsem schopen jím posloužit čili ten pravý smysl toho od osobní ano toho ten případ toho abrahama a již ne tak dál se jenom dotknu heslovitě všech těch pará metrů a všech chtě. Ale volit umu ježíšova života a oni taky být mys který to mockrát říkal jsem. Že šlo tady nazpaměť vás jenom odkazuji na členy rodiny dveří do být než a říkat o tom napsán martou padesát tam poslu pane jsem přitom pád jednou budu na sedím že měl napovídají. No ale nedělají to z půsty temně se od velice hezké vám to řeknu ještě jedno tak zase budu mluvit ve ten ale tento převedu z jemně mnohotvárně nebo nějaký abrahám velice na ještě abraham žil jest že ono. Že když či do říši asyrské asyrii asyřané li blízký příbuzný z by to semitský národ židů nebi to sami jako svou arabové jsou ještě v sobě. Vzdálený příbuzný bratranci a to byly např. A bylo tam přelidnění měla tak mi ji může se snažili někteří jít méně důležití se odtamtud odstěhovat protože tam brně přišla čili a tak abraham slyšel vás hospodinu od vedu do země. Kterou ti za slíbím a tam ti budou o ducha rád když se zachovat podle mých příkazů proti všem silnějším nepřátel. Tady nemohu ale tam místa pro sebe pro za to všimněte si je teďka si odmyslet dal hlas boží jak to všecko a je si principu. Jestliže ale budeš by se v zemi která není tvá která jej jenom svěřeno. Přejde jež se hloupé ho vlastnění doprovod po jeho správcovství v první krok který by měl člověk ve svém životě provést nebylo vím to nikdy dnešku nemusí proto věřit ale přečtěte jsem sám když přejde z vlastnění do zpráv co sic se zbaví z stráž celého začne vůli starostí zaprvé a za druhé se to daleko dokonale jít proto řekli mění a protože přítele. Vědom ví. Protože vlastním znamená jenom žení něčeho z o správcovství je ono takové zacházení s něčím aby toho. Obec mění bylo platné nemám proto do toho vlastním neboť od toho to mít když to jeho stát jsem že jo. vám jenom řeknu ty pokusy o to bude takový přechod do správcovství vlastnění seděli ve starověku před kristem vám o tom třebas u nás tu mu citů ne půl roku vám ty byl že vlivem učení vše krista který pochopit to co vám říkám z ka starali v táboře ale do takové že všechny svoje v poklady a odtamtud se mělo podob potřebu ozdoba čem brzy ovšem pracovali na podle potřeby z mu na tom jo všechny ví. Těžký prany dávat mu dokud to vydržel nároku utopit pravil vně a tím vás do tábora tím s o tom sví končilo tam době věž ještě stačit ještě zlačnění dobývat svět. Č čechy na dát. Tak tak jasně spal na tak by byl na se nic ježíšovy petra proměn veliké nebo tíže. S tím zakládání komu ní. Totiž takový společností kde všichni všeho se vzdálil prospěch celku a pracovaly pro celek jedině od dale za li všechny výtěžky své činnosti pro ten cele do společné tak ve pokladny a ten svatý petr nebo do do tam byl na tom el měl do že za to to správně dělo dokud on tam žil nezve na to správně rovně no ale dneska nemá ne po těch komu na. Tehdejších ani zprávu. Ani zbytek je zajímavo se zachovali daleko vstal vší komu není. A to jsou komuny indy kde toto zříct není dodneška na baví vesnici o nic existuje že všichni nohami stačí ho rodu nebo vážných jen od všechno skládají a tak se stalo že indy je přežila obrovské katastrofy z u k svá nebo on be by měl míněné že vždycky měli nějakou zálohu nemysleli jenom z úst celý jeden na je mnoho nýbrž nad cenné. Toto rozšíření na celek o místě jako lékaři velice lidské v a proto po této s jinými na kódu. A právě zpověď něco takového dokázat na co. Škoda kdy tady poslouchat nic který vás bude zpovídat za byste měl velice snadno s po velice s kdyby si tuhletu přednášku on mohl při poslechnout. Tak jsem nemusel žádné zpovědi po om by se dostal na novou říkal si tak to byla jsem nevěděl. Vydobyl normální člověk jo. On tato tak široce jedno todleto lidské od ano na odkud nemálo. To to co je říkat svou zkušeností. Symbolismus ježíše života ježíše krista vůbec ještě nově li katolická se sama tato je to do dávat více let málo ještě nově. To tak ještě vývoji byste před taktice novou vně. Za rosy proto potože v kterémkoliv je si to za do ruky tak to s chování říkáte nebo budoucnosti. No a bych se například nechat povinna od člověka kdyby aspoň na rozuměl této hodně budoucnosti protože ve mně nemůže nic poskytnu nebo chovej nemá být z nebes litování při které by se člověk o rozpitvávat den kdy se z prostá sebe bídný hříšníka to za dělat nebudu. To není jsme se s po protože mohu každému zaručit že toto je poctivě udělat něco o zase bude dělat tytéž hříchy a nebude mu to vůbec vyspat no pro sela se vrátí k sobě k tomu starému které dalo ty hříchy a to soudu že on neopustil. On si udělám nějaké předsevzetí že se o půst těle ještě ano z spojky musí tedy o pravému opuštění sama sebe ta čem ještě pokračovat ha a co ten hospodinem tedy potom radil těm židům. vám pán zákon který bude zachovávat a ten tam bude para asi tak zhruba řečeno že ty lidé od kdy ten zákon myslet plný jsi nesměli dělat to co sami chtěný i. Brž toto jim bylo ukázáno domněle od boha jako správné víte řídit se obě z nebo objektivně uznávaný mít zákon které si člověk sám nevymyslel ten veliká vymoženost v tom vůbec umožní ne soužití mezi a kdyby to nebylo obětí v zákonodárství ten by umožnilo každému. Být na slunci nebo aspoň bez něho ale žít a to z je tady na bude vám narážel byla by to bez právní po společností nebi se za váže v ale a tak dále a. A jestliže oni tohle toho že ne že nekonali svou vůli. Nýbrž řídili se vůlí někoho koho uznávali za lepšího než jsou sami moudřejšího za dvě zem od toho. A dal do tisíce muset let. Tak způsobili takové rozšíření svého vědomí v ní. Kterému se říká narození ježíšem symbol rozšířeného vědomí. A to nemůže nastat nikdy dokud si člověk všímá jenom sama sebe všem o zůstává a to rozšíření vědomí narozením ježíše v. Č myslím lidském nitru na nebe ne všechno symbol betlém stále ve lidské tělo no o z vědy kdybyste měl by se chtěl s něco by předčí z ode to z co od vás chci an transy přes rozum to co nás cesta vědom jo paměť tento pochod z tu pata vytkl popsáno někde zeptal měla v tom s že ano co ho a jestli. Že ten člověk tedy tak toho jedná. A že dělá jenom to se s pánem bez ohledu na to že mu to příjemné nebo nepříjemné do protože je to správné ale ta se více správné a tak je to třebas nemusí být příjem toto vám musí jana že toto tak jenomže postí lékařem ale velikou protože to vycházel sám ze sebe zapřít sama sebe atd teta ta zásada ježíšova života zapři sama sebe. Bez to se nedá dělat žádný pokrok. nevím jak mi viset třebas ku v vyd ne ale normální dítě kdyby se nedo mu si to abych to v svoje tady to výšku nešlo kdyby se to dělat z tam učilo na semen učilo nebo co škole dát z ky a nebylo byste našli tu mi za chvilinku nic ale proto jsem udělám nás lidí protože se ten člověk ze sebe vymaní.