Karel Makoň: 82-23 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Fu znamená ale zase nějakého společenský to začli že třeba školství ji jsou zákon do svým a tak dál co si ale oni jestliže jinými tak ten člověk není tolik svou ji jako je. Že kdyby tohleto všechno nebylo neexistovalo takže můžeme že lidská proč dost se měříme o nevěřím bez tam takže je nebo není každá ska aspon vede člověka k tomu aby ze sebe vycházet té. Dobré znamení než si nebyl vidím nejlepší všechno nejde znamení ne jenom to co jsem ale vůbec celým světě tak k tomu dalšímu vývoji že nikdy se od člověka je těla něčím pro věta pracemi dělat. Je než teď li z těch podobá když je velice málo z toho co vyprodukuje nechává si pro sebe je to poměrně daleko víc než minulý z rodina na daleko více je z toho udělat co čemu se říká ale ono pro. Učilo mu nic tomu znám vzdal se k němu ne a el a to je to co za společnost žije když si to vrátí místem řekněme anebo na na a. El tak žel bych chtěl říci jaké povahy kdo to první odosobnění měl o kterém jsem mohl narodit ježíš kristus pořád symbol především úprava života. Tak se v něm dělalo no jenom to co bylo správné a nikoliv jenom příjemné naopak se bez ohledně na pří jemnost dal for si někdo mala zprávu spravedlivost a tak dále a potom. Konkretizace toho všeho bylo schoval ten panny marie že se kvalita aby ses bez něj narodil syn boží e totiž člověk když si ji když byl to ve mně. Říkám trpně ne aktivně nese chování abys se sem v něm ne narodil nebo vznikl vyšší způsob života než jaký dosud poznává. Takten vyšší způsob života není v ne člověk musí dát tomu svolení svým způsobem myšlení jakým způsobem myšlení na panna maria k tomu svolení vel tehdy byl zákon. On který byl napsáno dokonce mojžíšových jiná než žena svobodná která porodí dítě se jim vylučuje lidské společnosti a může být maximálně jenom otrokyní. Si že toto hrozilo panně marii neboť sedělo nám jako svobodné že mně ne tak se musela smířit s tím že se vylučuje lidské se oči že bude jenom otrokyní tam nebude plno pravou židovskou. A ona protože šlo o to rozšíření vědomí o rozšíření života to znamená narození ježíše pro se v nás něčeho něčeho když jsou to roku kterým dostoupit jejího života tak o nadal tomu to jsem. Vás a ten nedbala protože vem z toho okolnosti kdyby věděl na asi volil tedy opravdu na začátku všech těch rozhodnutí jde o svolení co volně židovský národ aby se odstěhoval. Si jistoty tu majetku kdo po jeho správcovství to bylo velice odvážné svolení panna maria svolila el že bude třebas otrockým jen když to. Vším řím svůj život o ten nový dokonalejší prvek ten se říká syn božího to je nesmí mu říka a je tady bohužel v tom symbol musel nezapomíná. Na nic abychom tomu dobře rozuměli to narodilo v betlémě za přičítali lidí v stáji všechno symbol toho těch to nic v cestě vědomí všechno popsáno letech nebo v proto že sem dneska večer nedostal byste. Ve čelil nebyl věří sice že tu ale abych se stal ještě dál tak samosebou všechno jde v určitých fázích kupředu nic nejde najednou protože bytost zlomil člově. Že když se vzdala svého postavení ve společnosti po takovém dlouhém u v doví věděla jenom to co je správné a toto rozšíření svého. Vědomí je ochoten opustit svoje jisto ve společnosti jsem tak te se tohleto nestane že bylo muselo opustit nýbrž začne sedí něco čemu jsem říkal zázrak u pozor říkat že dali z. A zase tam není v bibli nikde popisována takhle i tam se tedy stav ky bez si to všechno byl my lidsky vysvětlit li tu symboliku jsem pochopil nikoliv vjem nýbrž najednou se musím se mnou jak jsem se. Svýho života jsem to najednou věděl to je zajímavá věc protože ten den k tomu sám jinak nevěřila jsem schopen vůbec žádné víry my třebas dělali jane no a tak jestliže žes. Jsem ten betlém tak stále je lidské tělo tak všechno co se dále tam on se nebude mu říká nám je budeš by ten ne jenom v lidském živém těle na to vás upozorňuju a je tam dále řečeno. První třicet let ten ježíš žil v společně ve které se narodil aby pod že dál to znamená ale tato cesta kterou vám tady nebudu že je chyby pojata když. Člově odejde do kláštera zdá se lidské společnosti těla nějaký asketismus protože to nemůže rozvinout svůj život to je to nikde ježíš kristus se navrhoval marně se tam hledali je. O žáci od prvního okamžiku chodil s ním na hranice první zázrak se stal v kani jest jen rozvine v změněným od je na víno vite proto byl těch začal teče vám řeknu ten nemravné bychom řekli mi správný. Křesťané správně původu ska opravdu my o to bral život celý celé než jiřím a jakmile člověk nevládne celým života obírá se o nějakou jeho složku také to nesmírná je vanem na provedená. Je která se potom kon si z veden by jest bývala on nemůže přes stoupaly přejí mu dokud se tu po nenapraví které příklad jsem nebyl o to dobře poučen jasem dělat askezi a jsem musel to. On si si jdu budete je nerad velice nerad opustit tam jsem jsem se oženit za tak dále nedělo mi to dobře nebyl jsem ta překonal člověk si my vždycky dovědělo odvaze někde ještě blázen ven. Pak potom všeho se třicet dvou vejde proti do se zrodil prost dostatečně jdeme můžu může proto v televizi před ženou přikládal bude bohorovné potom potom byl máš prosím to velice může by pomlouvali jak poli větou. Rodina šel no a teprve když je bych choval lidskou společností ten ježíš k tomu aby byl žádným řemeslníkem abych jako jsem si nebyl kdyby jen zabijí. Jen prospěšný znamenala vědoma být let ražen doma ničím jiným dělníkem cokoli teprve to rozvine tak přesto prosty bezvadně spolupracuje že mu to jde samu. Tak kdykoliv na určité úrovni kde něco samu tak jsi na tom se to může překročit do vyššího stupně nevěří jak mu to šlo samo tak nechal rodinu rodinou proto společnost než nebylo dá. No a tak to všecko jde dál zkrátka kdybych vám to dneska se teď to jsem to řekl zase to co se v něčem mine mu nespojí dělat toto všechno úvod tomu by vůbec proto mohl zasvěceni domluvit ale. Kdybych šel dát tady střed jestliže jako jsou byla kříž na ten jestliže nepotřeboval vstoupit v důležité přes čelem na ten kříž zmařit za tento moment bohužel katolické. Jestli vím dodneška uniká že svatý jan ve se hlava který píše on jediný který by když od o ježíše se tam říká to slyšel že po šeptal ježíš v okamžiku miloval první sousto. To něco co se tedy dávalo nejvážnějším občas na tady stěnách do rukou a do musíte klárou vodu úst jidáše to kterýho zradil vel tak mu říká co chceš udělat udělej rychle. Dal mu dávat tomu moc aby vůbec provede tu poprava byl zahalen tou opravovat ježíše krista on se opravdu zmařil člověk musí se smířit s tím že musí. Bez post když v v přejít přes s každým předešlým stupeň tak jako by ho byl vůbec neprovedl jako by nikam nevedl neboť když si mu nestoupne na hlavu nebo když prost. Jeho nezavrhne jako něco nedostačujícího tak nemůže by udělat další krok tak to je velice zdravý princip a my ho nejlíp v známe se uměleckého života. Kdykoliv umělec se spokojen se svým dílem neudělal lepší dílo ale pokud není spokojen je schopen ještě lepší neříkám žil musíte není schopen udělat lepší dílo pro třebas vás. Čili umění žít v ne technice života toto co říkam je umění přít nezůstat nikdy najednou nic let ku sta ano no a ten život ježíšův právě tak. Vypadal že nikdy dost za stát kdo se byl ochoten zvážit ten skvělý život který byl plni zázrak původ dostala znamená nebyl nebyl život se dopředu do srozumitelnější řeči kde by se bylo dělám to co při roz. Je člově dokáže nýbrž to co vyvine ten nějakou nadstavbu e jako třebas když místo obecné škole valně do vysokou škodu to nadstavba není zapotřebí ale může se to bez něco víc než obecný školy. Chopit ten tak po tak on jako by se o duchovní školu prodělal si svým životem a to jsou ta vole zázraky a tím se dostal jen na tomu zmaření toho života na kříži nad synem nesměl se zmařit doby dole. Pravé to byl celý nikdo zmařil to nechtěl po z jenom z vařit řeknu hned co dožil říkám byl tu větu od jenom svá před víru něco co měl bit jako opuštěn ne. Tebe víru osobní vedení které mělo být tele jenom vyšším způsobem vědění vědomí nevědomý ji vedení ve tak že tenhleten ježíš prostě vstal z mrtvých. Jsem to znamená on nebyl závislý na z lidské smrti který tam tím vysvětleno a říkal osobě jasem dal příklad který máte. Následovat takže kdo která se dovede taky ten věčným vědomě věčně to jsem a vám opravdu do o následuje takhle vědomě věčným se stane takže svatý pavel který ho zase do volal říkal smrti kde je tvůj o. Z ten přeju bez nebo je ne a jenom protože přešel cestu hranici smrti na kříži to je smrt jinak než normálním že to je smrt což těm. ale samotné chtění nestačí vůle po vnitřním přerodu k který můžeme se jenom tím že kdo se opustí na druhé jsem nastoupí. I kdyby dítě nevyšli nevyšlo tu na matčina nemohl by nastoupit nový život zde na světě že ano ale víte dožil že o něm začně prodělalo vývoj ten celého nestal od prvoků morem než dosud přes život. Moři jeho voda po naší věk zapojí devět měsíců a kdyby ale jakmile ho prodělala doslova se na úroveň člověka tak musím ten je ten vývoj opusťte jde za ním no a vám ska řekla po. Životě nebo po vývoji který je před člověkem a jednou z z těch pomůcek která vést člověka k tomu životu za tou o norma. Mým úrovní je také zpovědi a přijímání zdali tím obojím najednou protože se toho bohužel zvrhl ona bohu formu a takže ten je. Sis se zpovídá dneska nebo přijímá tělo páně jako by se vyzpovídal a jakoby tělo páně nem při dělal jestli se zase takhle vyzpovídat můžete obrán viseli zpovědi. Bez jakéhokoliv poučení a nebylo s tou vůbec by stal ni ze sebe nemusíte slevit všecko můžete klidně slíbit po jo a nic se nestane nic jsem s ale jez. Si chcete aby to mělo smysl pro vás vzestup na životní byla své abyste přestal být člověkem ustání abys. Protože pro svoje vědomí abys dříve než umřete se narodil takže než z vody a z ducha vel tak vám nemohu jenom tohleto radit nýbrž. Si vám radit co radil ježíš kristus jim učedníkům a tedy jim říkal při poslední večeři pro jsem přeskočil celý život vemte strašná bych proč kterou pokračuj kupředu a to byste jinde jen v tom může. Dovolit ne pojede se poslední při poslední svěřit řekl tady bude nechal to je ale který je známá říkal ten tohle to je. tělo které se za vás obětuje jako nová se mnou vám mezi člověkem pomíjejícím a mezi věčným životem kdokoliv ho pojídá. Ten nezemře a bude tím větším životem vědomě žít a potom za do ruky no kaly a řekl toto je kalich do něho spí je jenom mou krev. A v době mou krev nezemře navěky bude vědomě živ věčně co mi to tady vykládal oním říkal člověk bohužel sám na. Tento přerod nestačí ale je tady velká naději že po si oddělenosti který každý z nás jen od zlého. se oliver jsem karel atakdále klamný chci co se mockrát přesvědčuje ve svém životě že se také a čím dál oni si někým jiným ke součástí většího společenství. Čím dal byl činy byl ptačí do konali doroste do tohoto pojetí ve vám to to bude zřejmější dělal potřebu vnější co dneska říkám že totiž člověk to tam se domnívá. A neoděnou bytosti ale no již by předním nosím budou po něm a ten bych chtěl kdo šli před námi se nedá věrou učit z toho nemohlo zdánlivě odděleného života od všech který jsi. Den no on není tak neprodyšně oděné jsem byl když jak jsem tady dneska jsem výplodem nejenom této společnosti ale celého vývoje této společnosti a jenom. On byl bez tam bych která je patrná na tom ve lidské rozvoj nebo vědeckém rozvoj ale všeho co vám tak na první pohled patrno není je to je v tom i ten vliv těch velikán kteří říci. Přede mnou a dobyli toto vítězství nesmrtelnosti a bez toho to před chovat se ho k jejich vítězství by nebylo možné ani vítězstvím moje. To říkali že kristus teďka za jsi tady vidět jednak kdysi bez tohoto ne nový jestli on říct že ježíš všech který šli přede mnou by vaše větě svý nebylo možné že to je čitta zkušenost která. Ten ustavičně nastavuje a zdokonaluje aby se musí jde oni o přijít v této je jest ten můj li nebavil ten moje tělo a být jde o to znamená co tím řekl česky na to přelil češtiny. Všechno co vám tady říkám cet uskutečnit živém lidském těle tělo je e takhle vám a krev je ten život který to on a my ono tento život se. To nedá uskutečnit čili tamto život jak to opakujte své se věta že kdysi proměnili jde vlivem zkušenosti který je jistou se kterou viz pod tajemně v sobě přechovává letech ten druhý který nám. Si případ pomoc ta zkušenost které vás samu to vám ano ale byl této zkušenosti jste schopni překročit ten práh smrti dříve než ten den a ocitnout se na nestranně. V zpovědi a při vnímám to jsou úkony které si nebyl lišila ani katolická svědkem. Ani křesťanství samo bez další než křesťanství přestal si to jenom přis působilo tomu učení ježíše krista do tomu slabou on učí jiným těla. Ale bez musí typ pojídání boha kdo ve starověku zcela věčnou záležitostí které se pěstovalo potože stala ale přes malou bázi egy po indy s nimi taky jsem po ji. Dal bůh dávno před kristem co to je vám to předvedu nebudu tam byl kdo taky reminiscence vzdálené jen někde ve starověku na. A to červa katolickém všim hl tou není původ to vás vedu k tomu přijímání katolická když ne prodělat takový vývojem. A na počátku existence křesťanství to mělo podobu velice prostou kde člověk přicházel do společném bylo společnosti ostatní věřících a tam se. Neobětoval tam přišel sebe obětovat toto dneska nedělat tak není vůbec přítomen mši svaté nově lépe kdyby tam nebyl to staví všechno. No tan a každá pravá modlitba je sebeobětování jiná modlitba dají neuznávám jako rovní pravé obětování například vědom modlí pane bože vjemy tamto se vám to nestane vel. Tak jenom říkáte pane protože tomu tak dobře nerozumných jako nich musíš zařídit podle když dokonce na toto přestal tvoje vůle takového to znovu tomu jsem zase tomu jsem mu to tou milostivě řekla. Tato onom před řečeno tvoje vůle nastat ale vím první doba ses jsem z nich je tam než že měla velice je duchovou podobu je totiž tam se člověk. Když přišel obětoval bohu bez protože to ale vůbec neuměl ani se do čest to je kterak se k tomu že stala to jako baláma zase dodat cesta je to jak se nestal že jen na sebe porodí syna když můžeme. Poznává tam bylo otevřeno tak to nevadilo protože to nevěděli oni si našli metodu jak se tomu naučit oni tam vnesli nějaký dal. Kterého se neřekli v třebas sku scholem dva nebo nějaké víno nebo známku být cení omyl zkrátka něco ze na pojídat a aby to přestávalo něco. Živého co smí bylo nějakou v začít člověka jeho činnosti nebo jeho životem celé a toto je víc od čit v velice že práce lidské a v tom. Vně a to tam nesli proto mu aby tam někdo vzájemně způsobil zázrak vám řeknu že co se neni zázrak dale. Oni tak dali na tom nezáleží aby jsou na zázrak že by do pro měl tu jeho oběť toho dotyčného předem nastoupil oběť boží oběť toho ježíše krista který jsem tak. Ty si obětoval za lidství a oni věřili že sem tam ten jejich letem ženu vším změnil na oběť boží jak to nebyla oběť. Toho člověka to byl bůh který tam byl připraven se jim rozdat ale bych to ještě přel to co rozumíte vnější řeči v čem by neměl choti. Do kostela zatím účelem aby si odtamtud odnesl jenom osobní prospěch nýbrž aby se obětoval. Jestliže jsem není ochoten obětovat nemá právo na osobní prospěch si že je ochoten se obětovat pak dělník tak říkal že kristus tam právo mám z du. Tato obětování v tom co pro středem jo nosní na sobě na tom celku taky a pak ta pravá tu odměnu tato navrácení toho ta oni tam prostě neuměli obětovat sami jsme tam no ne. Sly zástupnou oběť a on již dali se do toho že ten den jemu je pojí a se toho svého vzdávám a objevil to vím. Takže se mi to moje nikdy nevrátí protože roste všeho za mít onoho máli a von nikdy to svoje nedostal a z toho co tam jsem se dostal velice málo ono se totiž to co. Před bylo zpočátku rozdával mohu učím kteří nebyli z ani v voni to na dno si tolik že celá široká obec pohanů stála vedle toho právo čekal svou zbytek a. Oni se měli strašně dobře neboť neměli co jíst a ti křesťani rozdávali toto styk oběti splněno a byl tam musím podle tady citový ne to je taky velká měla co dali kteří. Nevěřili tam přicházel je podivuhodné že proto dobrodiní které se tam dělo nakonec třeba se stali křesťany není neříkám že všichni ale mnozí z nich a ten člověk si poč. ho važte mně s proměnil to to tělo páně a tu krev páně a to při jim mu do sebe poznamenává byste řekli tak to byl. To byl vypočítavý člověk neboť on tam něco co jenom neničí jenom lidskou cenu jsi vlastně vzal nazpátek něco co mělo větší ničeho v jeho oči co bylo boží omyl. To mohl udělat jenom jednou ale po tohle to udělat nemohu že si to udělal post ti je stav postil odevzdal i to co měl v ruce tak všemu vrátila tam milost od po. pomocí toho co se mu vracelo do jeho všechno pátek způsobem nečekaný tady vám to řekl takhle zase jsem odbyl devět let za větší k bohu než mám než jsem měl čemukoliv jasem nem. Dolovat boha čemkoliv jiném ne aby se toho že se dostal do koncentráku ve jsem hrozně týrán a měl jsem ten se vším opuštěn nejenom dělal boha vám všem se to není všechno pravda co jsem zažil jo a tak dále. A tak to považovat za opuštěnost od boha a ono to byla milost největší láska čili těch první fází když takle by člověk přistupoval z povědět tomu přijímání být. Zažíval sebevyprázdnění neboť ten bůh jsem málo člověka jim musíme napřed němu dělal prázdnota a pro ten třeba taky vystavit stojí je tomu přímá jednou aby se do prázdno v něm konečně když. Při k no a to právo se v něm vždycky teď jiným způsobem než přímým řečnění toho člověka nýbrž tímto řek bych zvláštním způsobem jsem to zavání že něco za sebe a mysl ho dostanete vás no. Do které se může potom vložit bůh ta prázdnota je kolikrát velice dramaticky poddána že to pociťuje za sebou může neměnnost vědomí není dost. Řek bych poznalým poco pociťuje to jako trýznění tatam přešel do nejlepší vůli a přicházím úplně prázdném ta tento napořád a vám radím aby se. Tak satana myslím to správné tento stav jeho kterou příst znakem že to dobře dopadlo teprve tam bude toho právo on faktem klamali tam bude to zastaven do toho válku a to vám bude moc ne tak tam saje. Toho božím to nadpřirozené ale to co tam do řek bych skokem oběví tento je to co říkám mal slovně my mu jo než. Je vývoj ten skok ten jdou mu jsem něco připravuje naopak ska se mění třebas skupenství podávat se to třeba těm ne s o to se z k byl z takového stavu rovní ten bude to co stane úplně nemám podob. Ne tak vedla za ani prosím vás sou správně von provede na jejich to platí pro tuto cestu tam jsou na tom velice stále pozor ale že se to cestu zastavena ten tak si kde úrodu. Je na to našla není to dopracováno a teď když ten člověk se vyprázdní a najde v sobě život no. postupně také jakkoliv něco narodí jako když tam něco v něm jako když jsem tak prvně nějakým nový život a jak dnes ten život dostane navenek ten tak. Takže než je potom jenom pro sebe nýbrž je taky pro ten nový život žádnou matku ne donutí ne napřed větou násilím dělalo že prostě ten život z byl novým jsi měl z ten život bereme. Tak se do jiné pole ale potom tam pata jsem ten život tomu dítěti vydává léčili to potom dal dobrovolně protože mýtu krásu toho nového života a totéž spatřuje člově. Ten nový život ten taková krásná že člověk všeho nechává a věnuje se tomuto novému životu a neříkam že vyhrává se ten první krok. K který není jen znázorněn v tom betlémě že ten josef pěst tomu ježíšův byl o on ten dokonce opustit protože dost vám nic. Zavedené jsem zastav a odejít jenom vy zachránil tom malém že my ten nový život ve pro na konci nižší než jistota ten jejich jeho řemesla aby dobytku z něho. Na tak to je zhruba velice zhruba si myslel smysl kde ještě obsah smysl zpovědi ta přijímání všich čili zpod. Je vést to zopakuju k tomu aby člověk se nemusel vracet tomu co za sebou k ničemu co za sebou aby se zdálo. Sama sebe ve všech dobrých když špatný věcech a mohl jako prázdná nádoba se přiblížit k tomu přijímání že takhle udělá vyprávím se ho sama od se tady tam jako určit. Ta duše tak zaručeně přímé obrovskou milost a nebude to voni litoval že tento experiment provedl mělo. Je to říct konkrétněji že my jsme měli v tomto z podle svý jednoho světce v evropě menoval se ale věděl že san dovolilo on bylo do do. Původ myslím že se šedesát osum a ten ten člověk byl zpovědníkem a přicházeli k němu vyvést celého světa protože měl pověst. Život vůle se totiž pod než povede se člověk obracela ne nebyl schopen ale dělat to co předtím zase novým člověkem tato každému dělal dobře že se nemusí zrodil sebou zápasy tak za z ani hodili. Zcela světa ale bylo by se těžko rozhodovali k tomu aby všeho na sebe řekli a oním říkal nemusíš mně říkali všechny hřích jenom mně ukaž dobrou vůli. jesi ochoten jsem toho dosavadního života zříci vás to dělali nic se zpovědi zřít se dosavadního způsobu života na řeknu ještě proč ale nějak a nastoupit život. Nový bych radil tady oněmi roviny aby se v první zpovědi odevzdal to ale my tomu knězi hromu do domu. Záleží na vás ten si na budete prou a bude ten si na něj kterou v a takže mně se mu spojen vypadalo polevila tomu takhle o někde takové spojitý mistr byl schopen jsem dost. Svobodným člověkem který měl před sebou takhle se to pojede že je jde o do novou všemu co tohle který měl před sebou určitý životní cíl a se. Svůj životní cíl teď spojen s životním cílem jiného člověka případně rodiny a tím se mění celý můj styl života protože o té. Oh jiné než si myslet nic jenom na sebe nýbrž si ji aby to abych vždycky měl stejnou měrou na mysli do pro své rodiny. Ano a toto další že není jiného života tomu potřebu je nějakého nad tou posilu o hledání u vás jak můžete e tak její. poskytne chce jestli se to vám řeknu všechny li z toho budeš čili let které jsem udělal to podle za tam nutné hlad a když jde tak dával jenom říka. Jsem byl obyčejný člověk věříš smí jako jiným je zvláštního jsem nedal odvozeno zavraždil tak dále ne ale teď je nechci být tím obyčejným člověkem který si žije pro sebe nýbrž. Je pro tu rodinu konečně moje povoláním měli chovalo tomu žen je mám jim pro společnost takže mně to oni si svýho nebyl to doufám mocí těžké pro mě. Přesto potřebuju do pomocnou ruku a proto jsem tady v aby ji dostal pomoc nejenom to ze své vůle abych se do viděli pomoc své která je. Širší nebo vyšší než je lidské chtění za touto pomocí které říkáme pomoc boží s tady lidu a prosím vás abyste. Mně umožnil abych moh jako člověk očištěny od z toho minulého života přistoupím životu novému vám jenom řeknu když jsem toto udělal. Je v jejich těch svých sedmnácti letech ten tak to mělo za následek úplný převrat ne život že ano protože jsem opravdu přestal být schopen se tomu sám měnil. Myslet ale na tak jako před tím jít jsem najednou myslel a jednal vše než čím měřítko co potom mi to jde a poznamenává novým závislostech a tyto nové za. Lze ale v dom byli nového života nebo z uvědomil vám novou pali tu tak se tam dal nevešla jsem tam byl celý sám pro sebe tak kdyby vám dal. Potom rozhřešení vel tak přitom přijímání následujícím byste udělal to co co váma naplnil odcházeli se tam přes svým před. Na velice životem jako oběť do ten či sval tady obětuju svůj předchází že ke kterému se nechci vrátil bude protože od nový s manželkou dítětem a tak dále pase boží potravou sloužím pochopitelně a tak. Si pojímal svůj život tři do když mi nevěstu vůli odlišný více těch který tady jmenuju jen denně bože tomu sílu abych toto dokázal a on to sílu svým dětem abyste mu mohl více patřit ne a. Jestli měl pro sebe aby se mu bohu pomocí této síly více patří neboť čím více budete patřit tomu kdo tu mu tohoto počínání to je vom někdo na nebi tak tím vede si. O to podaří uskutečnit a na tak úvodem všecko jsem ochoten přijmu námitky doplňky všechno to jsou věčně opravdu rozjímavou modlitbu v tom pravém jsou. Smyslu že rozjímavá modlitba nesmí být jenom přemýšlení věčné jsem něco na bralo nebo ta nýbrž po si myslela že z rozhodnutím taky musí vyvrcholit tato vést atomu by konkrétně rozhodnutím jakmile to. málem nemá v sobě tu toto rozhodnutí není to rozjímání je to povést mění to musí konkretizovat cíle rozjímání musí konkretizovat cíle pak to musí zpět nemusí být nové a. Ale musí být vědomě je provedeno tak abych byl si vědom toho že zatím stojím že to chci aby tedy božím pomoc rodinu za ním tady námitku. Že rozum vám modliba tedy vyšší než zpovědi protože tady se obracel prostředníka než to rozumové modlitbě na přímo bohu něho něco řeknu li život lidský bohu. Šel tak vypadá že jsem myslím když se vracím mohu dělám něco vyššího a lepšího že obraty na jsem namále někam z milosti zkušenosti že vždycky lepší se. Obrátim na prostředníka a pomocí prostředníka se obracel bohu než přímluvu protože obrazů se bohu přímo to ani kdy nedokážete tady ne ale my třebas taky ne on věřím že. Ale když jde nějakou záminku to znamená prostředníka nějakou komu sku do sem jde o při tak vám to půjde toto nepřímé obracení se k bohu je daleko účinnější ježíš přímé. Když například dejme tomu dal to si tam ten starověký člověk přinesl ale teď tam byl toho místo sebe sebe dovedla neuměl protože to neumíme e tak dobře si něco nějaká objeví konkrétní dělat ale. Tady by byl neměl od sebe nadhled co jevilo ničem jeslemi to byla přivedena tomu když se ta tyhle palem se narodí dítě třebas a e volil dělat tak. Otec ho přijmu z rukou boží své od ale my ti z rukou božích panečku to udělá své radostí a myslím takhle budete jednat jako z nás. Toto vemte vám pomáhá na cestě že vyššímu vědomím aby tam je tedy tam nechcete bylo to patrno z abyste jemu patřil aby se to se tomu způsobu života takhle se padneš větší vědomí rozumíte tak musí ve všem. O tom životě každou mu na fakultě ale každý jsem každým proč se lékařským se považovat za ním volání boží něco co to tam přichází abys. Je na tom prokázal svojí odpoutanost svůj sebezápor tak el ztrátu sama sebe ve prospěch toho prostředku který vám tady pomůckou. Nám že jsem třebas z třebaže řekl když jsem něm dala o dělal něco podle vůle v takže dala. Jestliže tedy konečně mně to jsme se mám za to že poslední vám když jsem řekl dosud nikdy ne poslechla ten tak jsem nemluvil lež vel pro. Tože poslechnout někdo ho ho nepodstatné záležitosti není ještě poslem ho poslechnout někoho podstatné záležitosti. Která vliv na jsem němu porozumí života to je poslušnost vůči tomu tak není třeba k tomu rodiči nebo ano koho chceme poslouchat se opravdu na poslušnost čili. Celkem než ta cela mně jde poslechla proto že to co se nezačli míra a ne podle ale podle toho smyslu života k který mu pod. K vám kdybych na nich chtěl aby dělala to co ne opakování ale duchem že by také mířila k tomu aby překonala. Smrt tím že by dříve než umře mysticky umřela vnitřní tak by z vládla velice v poslušnosti říkal mně musím ještě před. Že mám věděti po dělat něco jiného musím vychován těm svým musím z u k bohu říci manžel nemohli co rodinou tak dále a teprve pak toto bude tak mohu se milovat. Tomu na to ježíš kristus řekl mrtví pochovávají mrtvé a neznám jestliže li toto podobenství je obsaženo v tom podobenství o těch pozorný anebo. Do nich nebo dělí janem že bych pannách ne řím čekali na ženich na které čekají tažení lety které neměly připravený olej okamžitému zapálení která by čti tim. Jak vtělena řekl ježíš nebo ten ženich panno on to o ten šel řekl ten ježíš neznám vás a vyhnali je jste místnosti dvě družičky tam nemohli dále jsem o tři trestal. Dvě ano to vidím že když ani jako byl ježíš by se nemodlit u takhle nit třeba jako není snu a tak je tady bych totéž chtěl od své cely jasem nechal neodpověděl otázku tak si to do podoby. Ti nezavazoval rozumí vono je to za oddán neví co jsem si myslel tohoto za do pořádku člověk bratr tos snům to nevím že toto je pořádku protože vyšší při zavázal bych to vysvětlil co tím myslím. A ježíš kristus také říká to přes ten byli opustit rozumějte vnitřně svoje rodiny a šli jsme za mnou tak. Z získali věnec nezničitelná míním vítězství který povede k věčnému životu měl pravdu protože lidovým tři nevlastní k této str. A co z a dovede se bude slevit ze dost ve že se to vlastnění na správcovským tak tomuto správcovství je dovoleno neboť ty rodiny potom za ježíšem podělit a on proti tomu nic neměl. Musela mít na i ta jeho matka která za ním chodila post ustavičně bratři první zázrak to pořád k smrti ho dovedla se o to nemohl ani chodila aby s ním oděla stalose jistě o to by na něco ji se a tak dále svými jsme bylo jako. Ten učitel účinný dům celé center měli to je nám ale nebyla jeho matku byla někým od boha daným který ježíš si že jsem. Aby ho nějakým způsobem spravovat no a manželka on několika letech dříve než po několika letech co prože toto správcovství života i. Je zařízení který ježíš kristus nařídil velice jednání protože umožňuje člověku daleko svobodněji a osvíceně jednat než když pro ze se protože to to je on. Ne ne v prosto jako se zavázal oči nic na tomto světě neni ne. Ale je mi něco z toho co ho světě je o dívám svěřeno správcovství správný postoj. Se nad a z toho by člověk neměl slevovat no takže nejde ceta poslušnost jen to je na úrovni poznání a sebepoznání všechno. Bezezbytku co mohu udělat pro nový smysl života po služku jakmile neudělal všechno co mohu udělat tak to není poslušný že který je náš. Dělal všecko co ježíš kristus chtěl měla starosti pokladu jak víte a spravedlivěji spravovali ale nedělal všecko co chtěl ježíš kristus. On například nechtěl aby se vylila mast na hlavu že na hlavu toho ježíše protože tomu ho pro statků vím ano prodat rozdat kdy to bylo správné lidsky ale nebylo v tom poznání. K čemu takové vylití masti k jinému vyššímu a toho to začátek jeho zrádcovství protože se odchýlil od vůle která byla dokonale totiž poznával po. Na líčí poslové ranám ve vším základu než jeho nepoznaného člověka k tomu svými člověk byl by se byl bych se byl člověk jen tak je to tam opravdu boha. Za dobrou no z to znamená aby se dobře usnulo aby to když se vyrovnával člověk ze životem aby povalil o tom denním životě co na něm bylo relativně dobrého a co zlého aby. Po této u vás udělala předsevzetí že to kříž jen bude lepším že nebude kterým bratrem nýbrž dobrým bratrem v bratr byl si myslím proto že všecko to byl dělal jenom. Vy k vůli sobě a pro sebe dobrý bratr byl proto dobrý že dělal všechno s pohledem na ostatní jestli to nikomu neškodí let a jestli do také ku prospěchu a stejnou měrou ba ohled na sebe chopit. Co byl taky nebo co přitom škodit no a teď dál ten zlý bratr ve jsem domově nebyl zničím spokojen protože li tento most ve kterém člověk. Žijete tento svět není vytvořen takže nesloužit jedinci ten jsou li kolektívu to jest pole přes rostliny živočichům živočišně by nemohly být živi bez rostlin rostly nemohli mít si ve. Živočichů mu obecně řečeno tato jsi měl za jednu zná no a zlý člověk to nechápe znamená neví člověk je nevědomý před než především nevědomý a ne na. Litery to sme se dát poučit o tom že by to mělo být jinak řek bych měl to závislost chápat ten zlý tedy člověk v tom domově nenachází všechno jenom pro sebe nýbrž také proti dostat do toho nic že proto ale než. Nastane z toho je tam nenachází to krisí které jistě jinde pro něho připraveno ve světě neboť tam tak úzký do moc neni tak my svými vzali e které jsou žít jenom pro ten dům a ne jenom pro je tam zase do. On si nějaké nejsou ode všeho co ve volně otočit patrně to je sil z člověk který si dává visi sku smí jeho člověka ten nemá vůbec žádnou čáku na vítězství. Duchovní cestě do protože myslí přemůže všechno ale skutečnost je vždycky jiná jde do světa tedy a přijít. Je mraveništi v tom mraveništi li se snaží nebo být totomu takže se ramen se snažím dones vám malinké dřív koho aby sloužilo jakou přikrývku tam. Hodu dopravím ještě aby totiž tam nepršelo a protože jim to velkou práci po prosili člověka svého bratra které ve kterém hledali dobro relativní dobro. A pro toho museli slovy dobrý člověče apeloval na jeho dobrou stránku ne za něho znovu pomoc vám s tím dřív těm oni říkají jsem si to nevymyslel když to tam se těmi tak se tam odneste. Jak tomu nic nemám co jesi na omylu bychom si taky pomohli bys potřeboval on říkal mravenec nikdy mně nemůže pomoci dal dělal mně pomáhali všichni je to úplně stačilo ale. Roven si s tím se mně nebo či dala poč to nebudu buďte do starosti na dělal a odešel a ta ve dál a příde na kraj lesa a tam není pod velikým stromem no spadlé stát čát. Koho a u něho naříká jeho ptačice matkám onom mně spadlo přesnost nezůstane nějak něco o sežere on nedokážu vynesla on tak silná nejsem. Volí člověče pod my ho pomoci věnec známo du a on říká co je mi do tebe proč nebyla pozorná oči tomu malému ptáčátko. Proč provedla poručit aby bylo opatrnější aby nespadlo když ještě neumím tat neseš ty vědou a tak si taky celou vypít jenom nic společného ale řekla. A ptačice tedy východisko znovu zato nejzazší vedly tak přímo dobré ale ještě jak si obstojí když jemně pomůžeš jak si taky pomohu to budeš potřeboval říkat jak se nebudu. Co tam si nemohu člověku přímo pomoci nikdy jsem neslyšel že by tam si pomohl člověku naopak ani lidé jsi nepomáhají vzal dělat kdysi volit tak by a proto do světa ještě spěte ve neznám na své danou nebo proč jiné. A jsem šel dál a přijde na hráz rybníka a tam najdete e bezmocně se před mající na stupni rybu. A nemůže se dostat tady ba nazpátek do rybníka říká mu jsem se vyšli na za muškou a pana jsem na břeh to byla příliš mám tam to bylo při před byl když. Komu nebo zase nemohl jsem zastavil pomoc hodně nazpátek do toho rybníka nebudeš litovat on říkal nebudu litovat proč protože jsem taky pomohl brž to co ty můžeš pomoci vy. člověku ne ty to mi jiný svět nemůžeš vypomoci a nechali tam třeba na tom o tu odešel dál asp bývalo své nad člověkem víte. takhle jedná zase závist mívá v jeho životě není jasno ano neví vůbec co dělat a ne nemá správná rozhodnutí jedno za druhé jem za do domu. Mně chybné a přichází jenom být nemů stavení babičky ani ne zakleté razí dovnitř a říkávám bohu která se tady dober myslím že to udělal tady bude ska spát. To říká nejsi moc o čili novou na ale protože tady spad ještě nám taky večeři od jenom z daně ale jednom mně slib že rád mnou tamleten su chtít strom po kácí mých. Na se tam z toho dříví abych dělat na zjevu topení a on říkal to si ještě rozmyslem musel se u tebe ne bys to ani nenajedl kde jednají stavy svaté jednal toto do řeknu. To co si dost myslím nechala vyspat na na nic tedy nechal ho vyspat a ráno se probudil špatně říkal postel byla to tam s dal je ani večer za o se stala. A z toho závoje setkání dřeva nebudem vel mimochodem tam babička potřeboval vrazil mu za svou mu dřívím to piva člověk který jedná dobře. Všechny postavy v této pohádce jeden a tentýž člověk z jeho vlastnost ano ale ty ten čaroděj dál co tam vole proto jeden za ten visel svýho vlastnost v celek potřebuje mít to to dalo hu bez mých silách. Na doby kdy byl šel bude potřebovat sáhnou po sama záloze a když šel se nezapřel ne a doba kdy nic nechybí za o nepotřebuje co je nepustí dojít. Jednání tak potom mu to chybí tam odešlo babičky ona řekla dokud tak než brž jedna dál tak špatně prostě než na cestě. A teď on přišel před černý hrad v tom hradu by byl čaroději začato ten čaroděj ten symbol přírodou. Kdy lidské přirozenosti ta přirozenost ta příroda i ta přirozenost celkem je úžasný čaroděj li kdy obyčejná za den se mě. rostlinu nadanou určitý vlastností nebo zvíře které můžeme jít zase se před před rozpor moje na člověk dával svý jel podobně by to jsou zázraky jan který je bychom se měli zastavovat ale on se zatím dostavoval. On říkal tomu čaroděj jsem tady abych našel štěstí on říkal ho oni to špatná ne ale zatím všichni do jsem za tímto účelem přišli. pro měl se kamen od kdo od proč protože nesplnili to co se mým zadal za úkol když to uděláš ty úkoly které něco dělám budeš kast když je neuděláš promění se v kámen. Von říkal dobře rok a co toho pustím před tož čest jinde vlastní za to spojí po po nemusel ho to stálo a ten čaroděj ho nechal vyspat ráno. No mu svěřil velkou hromadu ku a totiž ky a řekl to rozdělí když nám a na totiž ku el to je symbol. Schopnosti rozlišovací začátku cesty musí mít člověk schopnost rozlišovat dobrého neoddělovat relativní dobro on v latentního zla a podle toho jednat. No tak on se pokusil to rozdělit ale vono mu to nešlo proto velice pomalu tak se unavil usnula těma večer přel starověk říkal. Opojen tady spíš místo abys rozuměl ale ještě domu na milost jsem zapomněl že tady nechat potravu ty jsi usnu nedostatku potravy člověk totiž který neumí rozlišovat. Ale nestranně se správně řečeno také je ustavičně chtivý a hladoví hlad a na navíc jsem tím hladovění ten vnitřního horší než zevní hlad že šel nebyl dobře definovat ani jo. Vede dobře to neznat je horšího než fyzický jo jak si to napravil říkal čarodějem za těla dostatek jídla aby se mohl sto svůj úkol provést právně za do po druhý den do lesa a tam mu. Ukázal visel kou skálu a říkal na skále jsou tři zlatá vajíčka a kdo je má. Tenhle nese správné je pořád živ ty přinést a splnil s tou budou o si říkal no tady by bylo opravdu doby ten stát řek kterém s. Kterém jsem nepomohl tou říkal za těch pramen jsi by mu to byl rozdělit není zavalen stane byl to byl muž za nepomohl protože on taky nepomohl a ten mu nepomohla je to začít se on se marně stával na tu skálu vždycky spadl pak toho dnech. Dal a pustil se dotoho plného s tou jídla který mu tam čaroději připravil to znamená druhý stupeň vývojový i na cestě relativního zla které jsou. Byla stoly když byl to je vyšší bylo že člověk se uspokojí když vám jsem tím že v tomto životě se mu daří dobře a to je tedy opravdu umrtvuje musí prostředek v tom je. Nem slova smyslu no ve se to nové sela to bude byl usnulo nad ním protože měl bych ho plné vás pokoje ne večer začal je říkal opět stane udělal ale jak je domu na milost se v něm. Ad jich mnoho jídla cest tím znát byl jsem která ti dám jenom tolik jít na kolik budeš moci z komu od ani by ses unavil tím jak se nemůže ovládat. a třetí nebo odvedl na ten na tu hlas vím tam a řek do tady jsou uprostřed rybníka upustil prost jiné tím když člověk otočí na prstu ta. Přestane tím čím chce být v potřebuje počali se potřebou proměnit ty něho by tam než si večer to jsem dost jiné příjdu on to tam třeba ta ponořil. Ten bratra vždycky se pořádně napil a ten prostředek nevim tak vzpomněl si si měl ku pomoci typ může možná ten prstýnek nazval do žen marně volal poli jsem byl zase neobjevila neměla pravá. Bohu mu pomoci nebyla teď za recitovat jednota za jemnost mise nesmíme přírodě schovat tak silám se žár tam na oni posloužil tam ještě platí. Zákon jsem oko co vozu za tu večer šel čaroděje naříkat opět to nemáš a proč že ho proutkem a pro něho kámen který se z k mohl s kde e správně v nádrže na tu sluhou. Ku a bylo po bratrovi nýbrž ty bratr mít chvilinku nebo delší dobu v čekali se vrátí jeho zlý bratr za se nevrátil tak řekl svým rodičům budu bratra hledat svým systém roz. Byl nešel za svým štěstím hledal svého bratra hledal se mysl toho zla ve světě na to je. Velice důležité vzal taky smysl zná v pro tu svoji platnost volit musí jen nucena n nucené vina svý a bez něho bychom se nemohli v tomto nitě vědy existuje vůbec otáčet. Tak on šel hledat bratra poctivě přišel k tomu mraveništi o to vám musím znovu on říkal pomohl těm pramen dům proč musí byli pomoc přišel k tomu stromu nebyla. Stačí se plakala mládětem z pádným pomohl ji ona musí byla pomoc a tu opravdu jsem stalo něco byla rád co po dobrým příznakem celý z v pralese dospíval spěl ne. A on říkal co to znamená že všichni zpívali mysl díváme na počest toho dobra které se v tobě projevilo ne pro sebe ale my ukazujeme cestu tady se. Řekl učí schopnost dozrávat cíli protože tady který začal se učit tam v tom mraveništi no a tady vše vyšší fáze ten schopnost rozeznávací rozlišovací. A on se dostal tu hráz aby zase tam rád dělal vstupu oni pomohl dovnitř a vám řekla brž to co nepomoci z pomyslel jati pomohu přišel babičce. je zaklepal a říkal směl by se zde vyspat ona řekla prosím to tady byl na telat tak nebyl jakže tady samosebou o jsem tady na taky nechat to nechat pro sebe a. Ba i tomu ještě večeře ale je to jedno myslím víš bych od tebe chtěl aby s tento stupni jsem ukázal moc zasto tím míjela jan měl nad tím svým byl krista zase udělal a babička řekla za to. Jsem udělal všechno co si slíbil tak ti pomohu přijdeš do hladu čaroděje svoje nitro při lidské. Přirozenosti a tam udělá tří úkoly to proto dobude hračkou protože bude pomáhat spojen minulost minulost stojí za člověkem to co dělal minulosti. Ale to ani ta hlavní zkouška ale jsou zase nepo toho si ten čaroděj bude slibovat ti dát cokoli budeš přidává bude konat krásné věci zlato stříbro to právo kam oni nic tomu nesmíš chtít. Než o kdy se dobře voni viděli a dívej se do kouta na toho čaroděje tam je proutek kterým vom pro miloval všechno na kámen ty musíš toho pro děje. Promění na ten kámen dřív než on vedle o čarou je udělá kamenem že kdyby směl kdybys chtěl z toho co si získal svou milostí mít užitek pro sebe. Tak rázem z této úrovně padá jako by se byl nic neudělal důležitý moment to nad a tak ta babička moje dobře ale když další den přišel k tomu čar. Měj ten čaroděj říkal ani ti další ptáček vy bratru se ta levá jako kam tem ty přichází z taky se pro ni v kámen no to potřebuju vám teď někam nebo ještě malou sbírku přestat víme do té. Věky dalším a za dalo ho do pokoje s tou pro matou ten čočky znakem a to udělal druhý den a řekl mu člověče na to všechno. Přebere než to mu ani jíst a my není se dobrý bratr začal přebírat na života a říkal si kdyby tady byli moji mravenci co potom řekl. Vám tam byly a začli sami přebírat a než večer s večerem se sešel to všechno třeba to bezvadně jedna hromada čočky i za váma nám matku přišel čaroději a poznal že s tím co. I ke nic neví může pře rozroste nemá na něho most protože on o to jsou místo od jenom to co ježíšova svým vám tomu když si přírody a lidské možnosti pomůže nějakému dalším síly a. Říkali tak byste vám ale těžší mu tu asi nedokážeš a druhý den a potom nevím žes tomu dozvídat z tobě. Mně do pomáhal tady si době zůstanou abys než my miloval tak druhý den si tam sedl k němu a toto v lese. Ano pod vysokou skalou mým někde na o své byla za tři zastávali ve které ten čaroděj chtěl být ve své otce milý dobrý bratr se. Ten několikrát dával skalní ale bylo to málo platné vždycky spadl nastala byla při jistota stávají třeba čili vysokou nedosáhl ta svou lidskou silo jenom tou svou minulost. Jít tam mohl dostanou čaj se jeho díval a říkal nech toho do večera dost času vím že poctivě pracuje že někdo nepomáhá ta se tady malinko z myslím mnou a. A budeme čekat do večera v v ve šelmě pro poděla se veden si vážně ruce tři zlatá vajíčka usnu neví. I dobrý bratr sem malinko na jeden aby měl nějakou sílu a vzpomněl si na tu začli se zase vzpomněl takže se tam byl řekla mu co si přeje říkal. Tam ta tři vajíčka snesla jenom po druhém dala moje do ruky on svět schoval a klidně usnul vedle čaroděje vedle čaroděje vedle lidské přirozenosti je také třeba umět usnou. Je pořád dívá vole do nad ne pořád se s ním stýkat taky si od odpočinout ve opravdu odpočinek lidském životě je stejně užitečná ale to se dobře víte a nutná jako činnost sama. Veta trpnost která vedle činnosti vedle aktivity jestli on musím být vyvážena večer se provede začali říká prostě tady krát než ten copak deva bude malička on říkal tady me kapse a bylo po co. A von říkal no to dožírání si která věda ještě těžší úlohu a další den ho odvedl na tu stráň na tu hráz rybníka a tam mu řekl uprostřed vědní. Jsem ji měl dalo se past takže jsem prstem kterým když člověk za točí promění se něco chce ten jevit za než prostředku rybníka ale jenom od ku a přineseš minut nabyla sebe. Dobře dávat pozor aby ti nikdo nepomáhal on možná ve spánku čela někdo pomáhal tohleto měla dneska zabrání že od dobře dávat pozor na totiž šel když. Ale dosáhne toho předního stupně na tak se dosáhne také k tomu se že jsme rozlišování dosáhne se také velké schopnosti těle do stavu takže přirozenost lidská ne usíná. Nad vším vidí všechno kon rovně a ráda e z ale vytrvá člověku člověku z v míru vznikají skrupule že to na sám nedokáže a tak dále to jsou těžkosti na tomto stupni. A ten do do vybrat zase by pravil tou když vona pro střed klidný ta tam s kouřil do vody a hledal v poli co zase. Ocitl u dna byla oni modliba tu ku nebo za měla ten prostředek a řekla mu by bez ona značný na prost než se to víš a přeji si aby zdraví bohu nic víc. Byli vopu on si to přál stalose rybou a kvůli svorně vedle sebe tím rybník těm ne nebude nahradím čaroděj dlouho očekával o tam byla prázdná říkal takhle dlouho žádný člověk nemůže. Vyvržen pod vodou ten člověk se utopila a spokojen jest jedno všechno z toho s tou to tam přineslo a usnu večer se probudil a jakmile usnulo než se probudil. Tak tady ta řeka teď zase o proč kde se mu oprostit prostým těm a počkej se stroji probudí co li se probudilo se tomu od člověka není dobrý bratr ta stalose že. Ten člověk musel přiznat že i třetí úloha povel ale člověk řekl to není ještě tvoje že si nebyl nesení teď zaručeně z tu teď podle než cesta. Si tady mám obrovské bohatství přírodě obrovské netušené bohatství možností my jsme přímo nedostane z totiž slepý tímto o svým tím objevování jsem naprosto vodou hladem smysly tento rozum vrcholně této prostě. Set ho tam se vrchol našeho nebo smysl našeho života a proč ten mám do toto ostří vono to tam nemám takové jaké krásné věci umělecky ten pane a tak dále kdo si cokoliv. Co chtěl chceš ale jsem měli být bratr jenom dával on vzala jestli tam někde ten proud hle přiblížil se mě. Mu tomu proutku člověk byl tím čaroděj zase volně kámen a všichni kdo se stali kamenem se stali zase lidmi děkovali mu bůh chtěl do udělat svým králem ale to znamená. A člověk v této fázi na kraluje je povýšen na krále všech kteří všech těch mu lidský syn který se s křísili el dost a ve do volnosti e. Toho lidského snažení za určitým z jeden osobním sobeckým v no i ten jeho bratr přišel děkoval a a jsi byl může víckrát takový zlý nebude vrátil se domu a. To je všechno na tak stavem obratnost ta pohádka mezi mu jsem to říkal kdy z komentáře tak je takové hlad dneska vykládám protože když jako. Ono to by dneska žádal z z k tomu dalšímu tak bych těla nebyla švandovním na musím švandovním s na čem tak správným že. To není v el a to se za která pomáhala byste tomu dobrému bratru nebyla ani volá na asi šel jeho volání to je důležité. V této spojitost která není uskutečňovaná hlasem lidským nýbrž dobrou vůlí a chtěním touhou něco dobrého. Vyvést z toho on toho věci by tam bylo třeba ještě vysvětlitelný svý stačí v tato pořád se vyprávěla na úrovni z mluvením a domluvím zvlášt je to. Lekla skvěle členy tento rodiny jsem totiž věr rozděleni lidské bytosti do jednotlivých součástí vel jsem se nedá pochopit. Na nějakého snář se správně nýbrž podle principu že všechno se tam děje jeden takten když člověk vnitřně rozdělený a volit si třeba třebas sám se sebou když. Někdo nebo honí když vás tam jako oni někdo ve tak se to vy kteří sami sebe honíte prasetem a tak dále máte straka ten strach způsobil že vás chytáte dotyčný nebo strach do vás vel v vás činný bez. Musím takto fakticky a tady se to pořád se to zrovna takhle s nově všechno rozděleno ten tam se to všechno děje v čase v pohádce to jako v tom snu a nikdy ta. Tato v tom z může to třebas svět dlouho dlouhým proces o to proběhne třeba zlomek jste že měl vám to připadá být velice nové tam ten čas jinak tady prostě to může takže. Neprobíhá tím způsobem o tady nýbrž tím rozkladem se zdá být nový tím bodu kdy jsem rozkladem ničí rozkladem myslí rozklad po činni také dojdou dělá dojem del ky šel příklad mal. Dítě ještě by či kladnější ve své vědomí než mít tak jemu hodina daleko větší než třeba starém člověk který nemá tu bystrost na schopnost vnímání hodí světem ano hodina mně buď by. Ten třebas jenom do si jenom času veden tomu dítěti tak se mi dostal tak bych to porovnávat s tím dítětem takže ti nemám za své svým ten dětem nebo při vínku jsou naposled nebyl ten čas že nic. Ještě by tou no a tak tady je také to kdo se vykládá no napřed zlým a potom dobrý ale proč je to takhle lid ale tamta posloupnost určena nikoli že by se napřed bylo to potom tam. Toho zase je současně ale ten zlý ta neukázal žete taky symbol protože napřed vlita do světa je jak řečeno to zlo se projevuje tím sp. Zaveden že mu dáváme přednost rozumíte zen dával přednost hledáme svůj prospěch to je to čas teta přesto posloupnost se nad el do jiné své li ano že čemu dával přednost se tam musí za čemu nedal jsem. Ten tam pozadu protože babičkou se setkává později li přednost nedává a s těmi mravenci byl setkával ty protože musí řešit e dal je toto světa jak k němu přistupuju. E tak si může ty symboly těch roven svatou všechno jsem vysvětlil ne ale je důležité vědět že napřed tedy. Je zase ne časově ale přistupme vnější pro realizaci je u člověka to co je viděl o přízemní úrovni to přímo souvisí s jeho životem do mraveniště. Jen na zemi kde ten člověk žije že se naučili byl řešit otázky předem jim svého denního života tak že je těžko řešit nějak. Událost nevíš se toho stromu nebo jiné živlu než je zem přít ten podle ne a tak je především to znamená nejsi na. Ze by měl člověk uměl řešit domě by se naučit řešit e to přední to on e do nešení potřební věcí uložení po třenic být tak nemají být tady v tom životě. Leželo všechno na pravém místě ten tady by neměl ten jevit a měl by se do toho pustit a všechno si svém životě uspořádat uspořádaný řád hodnot z první znám. Ta správného rozlišování teprve pak toto dokáže tak může provést nebo jakmile toto dokáže jak tomu může podařit. Aby vynesl ta čem na ten strom nahoru to znamená aby ty vzlety jeho které jsou často předčasné a končí padá. Den nepovažoval za ta naděje kdy nýbrž považovali za příležitost věci napravit aby se přemohl zapřel a hleděl je na pral. Když tohleto dělám tak ho předurčuje k tomu že v jestli které bude mít později jadavat tak které nebudou si ho sira. Budou napraven jiný minulostí nebo zkušenosti kterou nabyl ještě provedl sice přitom vynášejí toho ta částka že sil takže vynášel do pověst. I na horu bylo odkud se něco od ne z dolů vy tam vždycky činnost opačná znázorněna to tatáž věc že postrádá mu vy s tím snášení na tu kup o ten pravdy v tom nemusel to byl ten muž na vykládat to tam jasné. A tak ten předtím symbol s tím rybník den to je takhle člověk než její jenom v oblasti činnosti. Nýbrž celou jednu třetinu tráví e v času vel který se jen prožijeme stává to ku vode tady symbolem řeči budu k. Který se drží ten jeden již je někde dole je nikdy jiné nahoře než stoupá přes při tom míru a člověk my se musíme. Čili v tom to s tam bu podvědomím také si udělat pořád aby tam nebylo podoby něco stav třem ten rasu qu a nejez tím rady to své velice důležitá na. Dál protože když za s tou ve třebas sil nějakou vnitřní modlitbu najednou se nám tam voni ve ten něco z přestat řeky pro vedle zlo a teď najednou se nám to tam plete teta. Před mající ser být na která se ocitla mimo svůj živel ta modlitba vnitřně něco jiného než ten živel ve kterém ona žije to je ticho ho. Tomu říkám tady baterky choval řek bych přírodními přirozené kdežto to ticho do které on myslí člověk je tichou vlité k znamená milost nějaká ano a to se vzájemně nesrovnává. A také tam napsán velice této pohádce co to dohromady srovnat potom je tam tak stalo takhle babičky to znamená v lidském nitru je uzavřena také ne. Moudrost ke které člověk nemá přístup e napřed cestou o dost mystika jenom tím že umí spí že se že jsa jsem sebe. Klidní a pak je ochoten nebo schopen vyslyšet slyšet věděl radu kteří se podle rada dvojího druhu potom moudrost něco musí neudělal ona tam rozbila co pro nás ten ten. Narodili to je ve všech pohádka lidská přirozenost zevní která umí čarou hlad která nám on mým vytváří den nejsi nic nejdivnější znát. Rad k ženám toto co tady vidíme představuje jako jedinou skutečnost takže ten kdo vydat je postaven každý den z těch tři před skutečnostem. Považuje za fakt rozhodující pro svůj život není to tak zle do li se s ním musí umět poradit s tou skutečností musím použít všechnu tu svou minulost ty za svoje minulosti to znamená musí. Jiný proč ježíšova jedno o bude on nejenom dobré od svého čočka není horší než bez rádo pro vás toto je začátek věcí let dobro nazval ale na jedno od druhé. To je něco navíc co se od něho chce a to je návaznost dávat ne z tato první rozlišování tělem těch potřeb těch mravenců dale druhý den. Toho nazad dávají příklad e která způsobuje ou nesmrtelnost ten na dalším stupni totiž člověk se doví ida že nesmrtelnou. Podstatu když u sebe tem ta vajíčka znamenal to vědomí které smrtelnosti tak zvítězí pro tu chvíli pro tu chvíli nad tou přírodou mu. Která si na něj jinak činit nároky ale nemá v tomto případně jiná člověk nemůže podlehnout v této fázi čaroději musí počkat takže to kdokoliv je dalším úkolu. A si žil potom rybník kolem musím říkat ten to jen schopnost která se dostane na dalším stupni vývoje že člověk. Se dokáže podle okolností ve které ve kterých žije stát vědomým podle těch okolo si to znamená jestli věc. Vás jsem říkal to podle spánek tak i v tom spánku žije vědomě že nezahálí a nemusí se přitom vůbec namahat tady krámu toho sama udělám ten čaroděj samo. Není s tím tam kemp to je velice důležitá okolnost že jestliže z toho všeho bych chtěl například užitek než se tam na konec zatím osvobozením toho zla tak bych. To bylo neosvobodí nýbrž sebe bych sám pro král nemusí jít o to abych uvolnil zlo světu po o to aby nemělo ty povinnosti kdy tím těžko tím kamenném nitru musím tomu. Služ sloužit za že musím podle váže musím byl osvobodit to musím uvolnit činům musím zbavit ten ho funkce zla a on na to nezapomněl a tu přirozenou. Dost umrtvil nýbrž ten nutím proutku a tím všechny vlastnosti se uvolnily dobré zle a on se mohl stát král je třeba aby čech nakonec kraloval a vším tím. Nač cely svými ten všemi těmi vlastností na tou přirozeností na tím čarodějem kterou nebude bezpečným teda proměna dal rozvedena na po čili u ježíše že ten satan musel polní poslouchal tomu co. Bude to nebylo ten tak moc své jako dříve tělo bylo vlastně pomocníkem no kamenem let jednak do vyjádřím to musím že ne to je všechno ne ještě jsem v ničím. Jemnost jich moji třeba tele sis že že někdy za milost boží do po které tolik tou kdy se nedostavuje a neznají příčiny pro. se ten bůh je tedy nemilosrdný nebo tím dělali nějakou chybu a bych chtěl říci jednu věc rozeznávají milost která se vám dostává tím že se ježíš. Mu učíte to znamená jestli něčemu určité nemusím se toho použít čemukoliv se ten cetou to milost která je od boha i závazná znamená kdybyste. Toho nepoužili tak tam milost se dostaví se neztenčené míře je anebo se víckrát nedostali a proto milosrdenství boží je tím větší čím menší je milost. Kterou smí která se člověku dostává když není naděje tam bůh kolují jestliže nebo neni že by se u platilo to co ta milost přines v velice závažná věc a je to rozhoduji. Jsi proč tu boží milosti lidského jitra přes se jestli jsem do hleděl měl říkali že to byla než ten který byl milosti boží ale není tomu tak je to otázka. Poslušnosti a člověk není poslušen jenom proto že by nechtěl poslouchat ale že hlavě ten představy kterému nedovolují poslu. Třeba dejme tomu a nemá poznání které by mu uvolňovala cestu k poslušnosti dejme tomu představu o bohu která porušuje. Přistoupit těm vysvětlit jestliže přestavuje že bůh si všemohoucí všudypřítomný nejvýš laskavý v tak tak dál že v tak tak ani jeden z těch. Od spojím které jsou podobny lidským vlastnostem všem zdokonalením e neodpovídá faktickému k poznání týkajících. Se v boha krisi tak když bůh není všudypřítomný jak jste dostavuje ne bůh neni všemohoucí jak mystos jsme ta nejvyšší věci jak se dostane když kdo takhle. Třebas nepociťujeme nejsem s vědomím přítomnosti li si to dosti boží tam nedáme možnost jemu vstoupit a například jsem se pokorné dává. Vstoupit bohu všude když máte před svou pokorného člověka tak ten vámi jediným může říct co je to všudypřítomnost boží potože kam sahaly ska pokora vám tam. On také sahá ta přítomnost boží kde okolo končí ale člověk opírá o sebe tak tam přestává také pocit všudypřítomnosti boží máte nemůže k tam neni protože vůb. Ás opustil co vás nestala že spí něco stvořil a nestalo tohoto dál pustil to mně se říká bodě se to je ten dojem tedy který měli účinný učedníci páně ježíš dovolit pojď že byl. Odleskem stal i dalo kávou ska která se zvyšovala jako zdálo dobře protože vědí viděli čest člověk je nebude svědkem toho že bůh vedle něho spí že se to mělo nestala a zase stupňuje ato jsou hle události které jsou v tady dán jednak z kou ku aby se člověk začal starat čili kdo cesta není vpravdě pokorný pokorný člověk máji by u vlastnost kterou se vyššího v ostatních že když jsem nestará.