Karel Makoň: 82-23 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Znamená tat tak to se o o zažil že není třeba ačkoliv nikoho zákon dal svým a tak dál co jsem řízením jinými tak ten člověk není tolik es v mu ji jako že kdyby tohleto všechno nebylo ne existovalo takže nemůžeme že s po čase jsem věří nebo nevěří na takže je nebo není každá je váš rozum vede člověka k tomu aby ze sebe vycházet dobré znamení. než si nebyl vidím nejlepší všechno nejde při znamení své v jenom to co jsem ale vůbec celým světě. Tak k tomu dalšímu vývoji že nikdy se od člověka nechtěla větším pro věta prát se nikde na světě než tedy v těchto dobách kde ve jsem málo z toho co vyprodukuje nechává si pro sebe je to poměrně daleko více než my o nic rodin a takový je z toho kde tak to co se říká ale ono pro du z ó ano v co na vás. a el a to je to co za společnost žije přitom vrátí že ano a. Tak děl bych chtěl říci jaké povahy toto první od osob mění el o kterém se mohl narodit ježíš kristus. Pořád symbol především. Úprava života tak se v něm dělalo no to z toho bylo správné a nikoliv jenom přijel ne naopak se bez ohledně na příjem nos ano. On si dávala zprávu spravedlivost a tak dále. A potom konkretizace toho čeho bylo co málem panny marně s obaly já. Aby sester z narodil syn boží totiž člověk když si když el tak říkám tak ne tak vzít neschválil abyste v něm ne narodil nebo z mít byl. Vyšší způsob života než jaký dosud poznává taktem vyšší způsob života ne. Člověk musí dát tomu svolení svým způsobem myšlení jakým způsobem šli za panna marně svolení. El tedy byl zákon který byl napsán dokonce boží člověk nitra. Že žena svobodná která porodí dítě se tím že je lidské společnosti. A může být maximálně jenom otrokyní tiše je pak toho bylo panně marii neboť seděla nám jako svobodné že ne ne tak jsem musela smířit s tím že jsem byl ne z lidské z oči že bude jenom otrokyně stane bude plno pravou v do z kou a ona prošli šlo o to rozšíření vědomí o rozšíření života to znamená narození ježíše k u sv. Z něčeho něčeho když to prvků který dostoupit jejího života tak ona dala tomuto přednost. A ten nedbala bože ne z toho s pod s tím vyděděna svolila tedy opravdu na začátku všech těch rozhodnutí de oslu podle jeli židovský národ aby se odstěhoval se z jistoty je u majetku do pouhého stará co z ví. To bylo velice odvážné svolení panna maria svolila že bude třebas o to svým jen když rozšíří svůj život z od ten nový dokonalejší prvek ten se říká syn boží je nechci otci a ten je zajmout že v tom symbol vůdce nezapomíná na nic abychom tomu dobře rozuměli co narodilo v betlémě za přičítali se stávají. všechno symbol toho těsto nic v cestě vědomí všechno popřáno nebo to jsem dneska večer dostal byste mít třem nebyl sice že v ale aby se stal ještě dál tak samosebou všechno jde v určitých fázích ku vše v nic nejde najednou protože bytost o milo člověk. Když své vzdala svého postavení ve společnosti po takovém dlouhém u doví li dělá jenom to co je správné a nadto rozšíření svého vědomí že je ochoten opustit svoje místo ve společnosti. Mít tak jez sebe tato nestane že by ho muselo opustit nýbrž začne sedí něco čemu se říkával za ne u pozor sklad že žádný zázrak tam není v bibli nikde popisovat tak i tam se ten stav ky tak si to všechno velmi lidsky vysvětlit. Tu symboliku jsem pochopil nikoliv vjem než najednou nebo z ve jedno tak jsem se vzdal svýho života jsem to najednou věděl které zajímavá věc protože. bych tomu sám jinak nevěřila jsem schopen vůbec žádné víry vy třebas daly. No a tak jestliže s v ten betlém ta s ta je lidské tělo tak všechno co se dále tam to z nebyl z mu říká nám je uskutečnit ten ne jenom v lidském živém těle tak svazků pozorní. A je tam dále řečeno prvních třicet letem ježíš že v spoj si ve které se narodil aby dít pod že dál. To znamená. Tato cesta trvat ten nepravdu je chybně pojata když člověk odejde do kláštera vzdát lidské společnosti těla nějaký asketismus před to nemůže rozvinout svůj život to je to nikde ježíš kristus ne navrhoval marně se tam hledali jeho žáci od prvního okamžiku chodil jsi na hranice první zázrak se stal v kani dělil s k že prosbě je z míněním od je na výdobytek proto byl ky. Začátek čech vám řekl ten nemravné co řekli mi v správný přes dané zprávy původ v k a opravdu. I o probral život celý celé šíři a jak meče nevládne celým život dala o být se o nějakou jeho složku tak je to nesmírná chyba ne na pro mi dal na ne která se potom v on si že z vedle by z kývá. On ne že přes tou tady přejí dokud po nenapraví. Dal příklad jsem nebyl potom do sebou čem k se dala askezi a jsem musel potom třiceti dvou letech je nerad velice nerad opustit tam co jsem se oženit na tak dále nedělo mi to dobře nebyl jsem stala když překonal člověk styk je vždycky doby do po dvaceti ještě blázen ven pak potom přerostl třiceti dvou z tej tak velký blaze zrodit pro z dostat ze zen ve nemůžu lid. Např roste visi před žen při že od koho je to tam potom ty máš přít ačkoliv si může by pomlouvali koly že to rodina se na a. Teprve když je kdy oba lidskou společností ten ježíš již k tomu aby jede žádným řemeslníkem abyste se počestně nebyl viděn zabít li prost jež znamená někdo být na zem či vidím v den jsem cokoli teprve to rozvine tak že sto z kostí bezvadně spolupracuje že mu to des samu. Tak kdykoliv na určité úrovni kde něco samo tak jsi na tom se to může překročit do vyššího stupně nedrží. Tak o to šlo samo tak nechal rodinu rodinou o to z po že se šel do jordánu. A tak to všecko jde dál. Zkrátka kdyby vám to ve zkratce teď to jsem od řekl zase to co se v něčem nebo ke spoj dělat toto všechno úvod k tomu li vůbec o to mohl zasvěceni v vyd. Ale kdybych šel dát tady jste si že jako jsou ve na kříž a jak ne když se nepotřeboval s tou v důležitý přece jen na ten příliš zmařit. Co tento moment po ušel katolické si kdy dodneška uniká že svatý jan ve svém evangeliu píše on jediný který byl blízko po ježíše se tam říká to slyšel že po šeptal ježíš v okamžiku dělba první soud to něco co se tedy dávalo neváže vnějšímu občas na tak vím z těla do rukou a do ptalo vodu v jidáše to kterýho zradil el. Tak mu říká co chceš udělat udělej bych řek. Na oddávat tomu moc v aby vůbec provede tu popravou aby zahalen tou poprava ježíše krista on se opravdu zmařil. Člověk musí přes věřit svým že musí jít. Bez po z když přejít přes každý předešlý stupeň tak jako by ho byl vůbec neprovedl jako by nikam nevedl neboť když jsi mu nestoupne na o nebo když prostě ho nezavrhne jako něco nedostačující ho tak nemůže by udělat další krok k v. Tak velice zdravý princip a my ho nejlíp v známe se uměleckého život kdykoliv umělec se spokojen se svým dílem neudělal lepší ji ale pokud není spokojen je schopen ještě lepším říkám že musí schopen udělat lepší dívat prosila v vás učit umění žít. Ne technice život toto co říkám je umění přít nezůstat nikdy najednou se k ku. Z ta ano. No a ten život ježíšův právě takle vypadal protože nikdo z zasta to jsem byl ochoten zmařit ten dělí život tedy be li za tak u pozor stav. Veme na nebyl nebyl život se to pseudo co rozumíte ježíši řeči kde by sebe dělám to co přirozeně se nedokáže nýbrž to co vyvine ten jakou nadstavbu. Jako třebas vyšší místo obec než ve vaně do vysokou škod nadstavba není zapotřebí ale může stol ve z něco víc než obecný škod pochopitelně. Tak o tak o na po vysokou duchovní školu prodělati svým životem a to jsou takzvané zázraky. A tím se dostal jen nad k tomu zmaření toho života na kříži atd živen nesměl se z mařit to by bylo nesprávné to nebyl lidí do zmařil to nechtěl. On jenom zmařit řeknu ten co dožil říkám že tu větu o jenom zmařit. Vědou něco co měl vyd jako opuštěnou ve vědu osobní vedení které mělo být hledět vyšším způsobem vědění vědomí ve vědomí i vedení ale tak tenhleten ježíš prostě stal jsem tvých. To znamená on nebyl závislý na fyzické smrt ti že tam tím vysvětleno a říkal osobě jsem na příklad který máte rád se s takže ve na sebe tak je tak věčným vědomě věčně to jsem já. A opravdu do ho následuje také vědomě věčným se stane takže svatý pavel který ona sledoval říkal smrti kde by osten. se vůbec nebojím. A jenom protože přešel cestu hranici smrti na kříži to je smrt jiná než normální že to je smrt chtěná ale samotné chtění stačí vůle po vnitřním přerodu. Který můžeme se jenom tím že na se opustí a druhé se na s tom kdyby dítě nevyšli nevyšlo zlu na matčina nemohl by nastoupit nový život zde na světě ano. Ale víte do že oněm na činně prodělalo vývoj li se cele od z na od prvoků orání tuš. Přes život v moři jak voda věk za pouhý devět měsíců. A kdyby ale jak jiného prodělala dostal se na úroveň člověka tak musím tenhleten vývoj o půstem a za a vám skal řekla o nebo po vývoji který je před člověkem. A jednou z těch pomůcek. Která bez člověka k tomu životu za tou o normální úrovní je také zpověď a tří vás dali tím obojím najednou protože se to bohužel zvrhl ono po bohu o umu a takže ten kdo sis se zpovídá ne z anebo přijímá tělo páně jako by se ve vyzpovídal jakoby tělo panně ne při dělal. Při se ze se takle vyzpovídat můžete o brány celý z pověr bez jakéhokoliv po určení ale na vás tou vůbec jista tím že sebe nemusíte slevit přesto můžete klidně slíbit jo ale nic se nestane. I třem z ale jestli chcete aby to mělo smysl pro váš cestu. Na život v ve vás abyste přestal být člověkem starání. Aby se o svoje vědomí aby z živé umřete se narodil v takže se z vody a ducha el tak vám nemohu jenom tohleto radit nýbrž musím vám radit co radil ježíš kristus svým učedníkům a tedy jim říkal. Či poslední večer že jsem přeskočil celý život stal v těch středu pokročit kupředu od jste víte jeden sto může dovolit po je před poslední při poslední vše řím řekl. Tady hle máte v oné to jež ale který lámal říkal ten tohle to jemné tělo které se za vás obětuje. Jako nová z mnou dva mezi člověkem pomíjející jím a mezi věčný život. Kdokoliv ho pojídá ten nezemře a bude tím větším životem vědoměji žít. A potom za do ruky nos kali a řekl toto je malých. Do něho pít je jen mou krev. A v době mou krev nezemře navěky bude vědomě živ větší. Co mi to tady vykládal oním říkal člověk bohužel sám na tento přerod nestačí ale je tady velká nadi. Že pocit oddělenosti který každý z nás jedno od druhého. se oliver jsem karel atakdále klamný v st. To se mockrát se vše ve svém životě že se tak je a čím dál nic někým jiný protože jsou částí většího společenství. Čím tak je čím být. A čím dokonaleji dorostete do tohoto pojetí tak vám to dobré zřejmější potřebnější co říkám. Že totiž. Člověk to mámě se domníváte oděnou bytosti ale ne vyšli předním. Vy budou oním a ten vliv těch kdo šli před námi se nedá vyloučit. Z toho ne jeho zdánlivě odděleného život pak od všech kteří si předem ano on není tak neprodyšně. si že když jak jsem tady deska jsem podle nejenom be do společnosti ale z jeho vývoje v této společnosti. A jenom ten z tak i která je patrná na tom tak lidskému rozvoji. Vědeckém ale všeho co vám tak na první pole patrno není je to je v tom i ten vliv těch velikánů kteří si přede mnou a dobyli toto vítězství nesmrtelnosti a bez toho to všecko svýho jejich vítěz by nebylo možné ani vítězstvím ona to říká ježíš kristus teďka za pád si tady být vědy nad v když si. Bez tato jeho vítězství vody mysticích všech který si přede mnou kdy vašemi jestli nebylo možné že to je určitá zkušenost se ustavičně nastavuje a zdokonaluje aby se musí be o ni opřít be do jezte vůli ve vanem ten moje tělo a víte o to znamená co tím řekl česky a to přelil češtiny. Všechno co vám tady říkám že že ji v živém lidském těl v tělo je ten chleba a krev je ten život který si to on a mimo tento život se to nedá uskutečnit čili v tom do život jak to opakuji že své já. Že kdysi pro ni víte kdy jsem s zkušenosti který jej s to se kterou by z od tajemně v sobě přechovává. ten druhý který nám musí přít na pomoc za zkušenost která je ve vás zamontován ale vlivem této zkušenosti jste schopni překročit ten práh smrti dříve než sebe a ocitnout se na nestranně v k v s v pod a při vnímám to jsou úkony te ale k přivedení čela ani tad. Lidská svědkem ani křesťanství samo. starší než křesťanství přestal si to jenom přes způsobilo tomu učení vše krista pro tomu z na tom učí jiným na a jak ale ve spustit oni dání boha bylo ve starověku cela věčnou záležitostí které se pěstovalo od všecka el přes malou ale svými egypt po indy indy taky jsem pojí dal bůh dávno před kristem. Co to je. vám to předvedu pane tu takle do tak jemně jsem jsem vzdáleném měněna starověku na. A to šel za katolickém ši ano a to není u od tou vás vedu k tomu přímá a v katolická vše prodělat vývojem. A na počátku existence křesťanství to mělo podobu velice prostou kde člověk přikázal do z pole jsem od společnosti ostatní věřících. A tam sebe obětoval tam přišel sebe obětovat. To bez to nedělá tak není vůbec přítomen či svaté nově lépe kdyby tam nebyl. Toho staví všechno hlavu. Na a každá pravá modlitba je sebeobětování jiná modlitba najde uznávám jako o pavel obětovat ča příklad vědom modlí pane bože dej mi tam v a tak se vám to nastane el tak jenom říkáte pane protože tomu tak dobře nerozumí čím dál výš musíš zařídit podle když na to že tato cesta od vůle tak v tomto znou za sebe z toho co on. To při tom milostivě řekneme tato ono před řečeno tvoje vůle v nás ta. První doba křesťanských ale tam v čele měla velice je duch svou podobu že totiž tam se člověk v přišel obětovat bohu ano protože to ale vůbec neuměl ani si do přestane kterak se to může stát na od adama jsem to na přestal tak se nestal že na sebe porodí syna když muže nepoznává tam bylo řečeno. Tak to nevadilo že to nevěděli o nisi našli metodu jak se tomu na čit oni tam nesli nějaký dal kterého se řekli třebas kus chleba nebo nějaké vím o bohu říci zkratka něco ze na po víte. A aby to přestávalo něco živého co nikoho nějakou či člověka jeho činností nebo jeho životem. Ale a potom je být od čit že veliké práce lidské a to tam nesli pro toho aby tam někdo z páně způsobil zázrak vám řeknu že co se není zázrak k ale oni za dali na tom nezáleží. Aby to co je na tak by to pro měl pouhý jeho oběť toho dotyčného předem nastoupil v oběť boží. Oběť toho ježíše krista který jsem na křísit obětoval za víc. A oni věřili že jsem tam v tedy chléb nad tím vším změnil na oběť boží jak to nebyla oběť toho člověka. to byl bůh který tam byl připraven se jim rozdat. bych to ještě čelem to co rozumíte vnější řeči četby neměla choti do kostela za tím účelem. Aby si od tam tu d odnesl jenom osobní prospěch nýbrž aby se obětoval. Si že sem není ochoten obětovat nemá právo na osobní prosti či že je ochoten se obětovat v pak dělník tak říkajíc kristus. právo vám z bohu tato obětování v tom co pro středem jo z na sobě. Na tom celku taky a pak ba pro tu odměnu to navrácení toho ta oni tam prostě neuměli o pet pa sami se tam na nesli zástupnou oběť a on když dali se do toho že ten jak je mu je a se toho svého vzdávám. A oběd byl to takže se mi ta moje nikdy nevrátí protože prosto čeho za mít onoho many a on nikdy to svoje nedostal. A z toho co tam jsem se dostal velice málo ono se totiž to co před bylo zpočátku. Rozdával o když by být s. Oni to nad nosit tolik že celá široká obec po ho mu stala vedle toho právo a čekala rozbít. A oni se měli strašně dobře neboť neměli co jíst atd přes cením rozdávali cestu styku být víc ví. A byl tam s pod o tom li s to ne ve taky velká na co na lidi kteří nevěřili tam tři fáze je podivuhodné že proto dopravní které se tam dělo nakonec třebas dostaly přes za neříkám řečí. Ale noří smích. A ten člověk si počkal k mně z proměnil toho. To tělo páně a v tu krev pád ne a to přijmu do sebe. To znamená byste řekli tak to byl to vypočítavý člověk. Neboť on za něco co jenom neničí jenom lidskou cenu jsi vlastně vzal nazpátek něco co mělo větší cenu v jeho či co bylo boží. Omyl toho udělat jenom jednou. Ale podruhé to udělat nemohu protože si to o dal poctivě z tam postil odevzdal to co měl v ruce. Tak jsem mu vrátila tam milost od boha pomocí toho co co mu vracelo jeho nazpátek způsobem nečekaný tady to co řekl takhle. Tak zase model bez věd let za větší látku bohu než k vám než jsem na čemkoliv jsem nemiloval boha čemkoliv jiném na aby se to by mu dostalo koncentráku ve jsem hrozně týrán a nesen ven se vším opuštěné nám dělala boha vám všem před to není všechno pravda co jsem zažil a a tak dále. A to považoval za opuštěnost od boha a ono to byla milost největší láska. Čili v těch prvních z vás již tak nevyčte kristu ba z po viděl tomu přijímání by zažíval sebe vypadá s ní. Neboť ten bůh když jsem mar člověka musí na napřed němu dělat prázdnota no. Proto je třeba taky nic tak li oděn tomu přímá v jednou aby se to tam mnoho nějak konečně výskyt pro. A to pravá se dycky stejným způsobem než přímým když tímto od člověka nýbrž tímto ve bych za tím způsobem v do doma a že něco zase ten dá. A my co ho dostane tak vás not do které se může potom vložit. Ta prázdnota je kolikrát velice dramaticky podá. Protože to pocit nezačlo pomůže neměnnosti vědomí není dost řek bych poznalým o co pocit je to jako o trýznění tatam že se v nejlepší vůli a přicházím úplně prázdném. Tento napořád a vám radím aby se tak satana vnitřní že to správné tento stav je oporou při znakem že to dobře dopadlo. Teprve tam bude toho právní osten tam ale tam bude to zastaven do z toho vám ku a to pak mu bude mocné tak tam saje toho boží to nadpřirozené ale to co tam řek bych z oknem objeví. To je to co říká mar se mým z mu jo že vývoj des okem do komu se něco připravuje na pak to se mění třebas skupenství podávat dát se do třeba těm ne co ses do s. Z takového stavu u tekuté to co stane li nemám po el tak tak prosimvás jsou správně od vi v to platí toto tuto cestu tam jsou bez tom velice stále pozor dalece že to sto postaveno citem či kde úrovně na to našlo není to dopracoval a teď když ten člověk. Se vyprázdní a najde v sobě život nový postupně tak jakkoliv něco narodí jako když tam něco jen jako když jsem tak ve mně nějakým nový život ale dnes ten život dostane navenek ten tak než že potom nemám prosebené do že taky pro ten na bytí. Žádnou matku nedonutíte napřed že to násilní dělal on prostě ten život z nový jsi měl znít ten život tele. se jim to líbí nebo ne v ale potom tam matka jsem ten život tomu dítěti dává. Čili by to potom dal dobrovolně protože mýtu krásu toho nového života a totéž spatřuje člověk. Ten nový život v taková ta nás ta že člověk všeho nechávám aby nese tomuto novému životu. A neříkám že vyhrává ve ten první krok k který je znázorněn v tom betlémě že ten joze je z toho ní. Ježíšův byl ochoten dokonce opustit protože to s vámi nic zavede neseme s. A odejít jenom by zachránil v tom malém kdy koš ten nový život. Kde pro na od nižší než když to ba jejich jeho řemesla aby doby zkus jeho na. Tak to je zhruba tam velice zhruba jsem jsem z visel kde ještě obsah z misse zpovědi a přijímání v čili zpověď vést tato opaku. Tomu aby člověk se nemusel vracet tomu co za s. Ty ničemu co za sebou. Aby se zdál sama sebe ve všech dobrých i špatný věcech amos jako prázdná nádoba se přiblížit tomu přímá. Že takle udělá vyprávím třeba sama od sebe tam jako čistá duše tak zaručil přijme obrovskou omyl. Ale nebude to honit litoval že tento experiment provedl. Mělo by se to říct konkrétněji my jsme měli v tomto z podle svý jednoho světce evropy je menoval se ne jo žes san do vaně o tom toho do roku od visí kde se šedesát o sum a ten ten člověk byl zpovědníkem. A přicházeli k němu lidé z celého světa protože měl pověst životu chce totiž o bez povede se člověk obracela ne nebyl schopen dělat to co před tím zase novým člověkem to každému dělá dobře že se nemusí do ze sebou zápasit tak tam ani chodily v z celého světa. Ale mnozí se těžko rozhodovali k tomu aby všechno na sebe řeky. A oním říkal nemusí věřit na všech svých. Jenom mně ukaž dobrou vůli si ochoten jsem z toho dostal vně životem zříci. A v tom vidím smysl zpovědi. Si říct se dosavadního způsobu života na řeknu ještě proč ale já. Ale nastoupit život nový bych radil tady oněmi roviny. Aby se v první zpovědi podle přestal pro v ale v tomu knězi a tam bude domu v a ten to vás syna budete kdo bude ten si na ni troufat takže v něm ten mu spojen vypadala podle vám to takhle o kde se takové aspoň tři jsem byl schopen jsem dosud svobodným člověkem který měl přece to wu takže o spoj než někde ono sebou čemu co tomhle. Který měl před sebou určitý životní vším.. A jsem svůj životní cítil teď spoje s životním cílem jiného četli případně jí. A tím se mění celý můj styl života protože od této jiné nechce myslet nic jenom na sebe nýbrž v čili. Aby abych dycky jez stejnou měrou na mysl v do pro své rodí v. Ano. A toto rozšíření svého života tomu potřebu ale nějakého. Tak mu posilu o hledání u vás jak můžete takový poskytne. Je při se to vám řeknu všechny z toho dešti let které jsem udělal to podle za tam nutné anna a když ne tak dawa jenom říkám jsem byl obyčejný člověk hříšný jako mění v za tak to jsem nedělal to o sebe zavraždil tak dále ne ale je tedy nechci být tím obyčejným člověkem který si žije pro sebe nýbrž který je pro tu rodinu. Konečně moje povoláním měli chovalo tomu žen mám i pro společnost takže mně to není cizího nebyl to doufám moc těžké. Pro ale přesto potřebuju. Pomocnou ruku a proto jsem tady abych dostalo pomoc nejenom. Ze své vůle abych se do viděli jen pomocné která je širší nebo vyšší než jiné lidské chtění za touto pomocí které říkáme pomoc boží s tady lidu a prosimvás abyste mě. Umožnil abych moh jako člověk očištění od toho minulého života přistoupím životu novému vám jenom řeknu když jsem toto udělal v indy těch svých. Ten nás jedete. Ne tak to mělo za následek úplný převrat ne život v že ano protože jsem opravdu přestal být schopen jsem tomu sám měnil. Myslet ale na tak jako před ní. jsem najednou misse a jednal šen šin měřítko co potom mýtu jde. A to znamená nevím závislost. A tyto nové stal se vina je v do by do mého života nebo z uvědomme dva novou kvalitu. Ta stavba nevešla jsem tam byl celý sám pro sebe tak kdyby vám dal potom rozřešení el tak přitom přijímání následujícím vizte udělal to co co vám rad. Od stavem li se tam se svým předcházejícím životem jako oběť do či sval tady obětuju svůj předchází život ke kterému se nechci vrátit budete život nový s manželkou dítětem a tak dále pase se o to co pod tou svou řím pochopit a tak si pojímat svůj život či do špičky by nevěstu vůli a ničím více který tady nebo o ale denně po že tomu sílu abych toto ka. A pouto sílu sví je ne abyste mu mohl více patřit ne abys jej měl pro sebe aby se mu o pomocí této síly více patří neboť čím více budete patřit tomu do tu mu o tom počínání om do na nebi. Tak mele se o to podaří uskutečnit. A tak původem všecko jsem ochoten při dnů námitky kdo plní všechno. To jsou věčně opravdu rozjímavou modlitbu v tom pravém slova smyslu. Rozjímavá modlitba nesmí být jenom přemýšlení o něčem by se něco napravilo nebo ta nýbrž o když to ale proč to ti tak i s jeho kolik patou mám lest. Tomu by o tak si rozhodnutí jakmile rozjímali nemá v sobě tu toto rozhodnutí není to rozjímání je to po ve se mění to musí konkretizovat síle rozjímání musí ko od síle a v tom musí zpět nemusí být nové. Ale musí být vědomi že provedlo tak abych byl si vědom toho že zatím spoj tím že to chci a že tedy boží pomoc bude ti k a.. On tady námitku že rozjímavá modlitba tedy vyšší než zpověď velice obracel prostředí tak šlo to že od modlitbě na přímo bohu. vám něco řeknu život lidský bohužel tak vypadá. Že si myslím když se nad tím čím obou že dělám něco vyššího vší ho s sebou ba ti na jsem máma ale říkám z milosti zkušeností že dycky lepší se obrátí na prostředníka a pomocí prostředníka se oba sebou činů mu protože oba se bohu přímo to ani vy nedokážete i tady ne ale byl třebas taky ne od věřím žen ale když páté nějakou. On tam mým ku to znamená prostředníka. Tak mu o mu z ku do jsem se o při tak vám to u víte toto nepřímé obracení se k bohu je daleko účinnějších křtí ne když například dejme tomu v s s s s si tam ten starověký člověk přinesl své který tam byl to místo sebe sebe od tat neuměl o ono ne tak to přece něco nějaká oběť on vědní dělat ale je tady by byl neměl od sebe let ale. Co je na ničem jezte mi to na při nedejme tomu když se ta hle ale se narodí dítě čem. A o li tak jako otec ho přijmu z rukou boží v od ale v ti z rukou božích panečku ty to udělal ne a radostí a v st. Mysli takhle budete jednat jak pozná sto dnem který vám pomáhá na cestě k vyššímu vědomí aby tam spěte ritam nechcete děl to patrno z abyste jemu patřil aby se to se tomu způsobu života nese také ještě čí vědomí rozumíte tak musel všecko v tom životě každou skutku na fakultě ale každý i ten každý proces leká tím se považovat za volání boží něco. Co to tam přichází abyste na tom prokázal. Svoji odpoutával svůj sebezápor. El ztrátu sama sebe ve prospěch toho prostředku který vám tady po mým z mu ano.. Že jsem třeba s v s v s v čele že je řekl když se mně stalo. Von dělal něco pod veme vůle u ní. Takže jim dala mně si tedy o leč něm poslech let mám za to že posledka. jsem řekl dosud mně nikdy ne poslechla el tak jsem nemluvil lež. Nám protože poslechnout někoho ho nepodstatné záležitosti není ještě poslechl ho poslechnout někoho podstatné záležitosti. Která vliv na změnu o rozum života pojem poslušnost vůči tomu tak třebas tomu rodiči nebo koho chceme poslouchat oprava poslušnost čili celkem. Tak se na neposlechl a pro toho že to co jsem nezačli víra a ne podle ale podle toho. Smyslu života k který mu podkládá. Kdybych na nich chtěl aby dělat to co ne o pak ku váhání. Ale duchem že by také míří za k tomu aby překonala. Tři nad tím že by dříve než umře mysticky umřela vnitřně. Tak by. Z na velice kte poslušnost říkal mně musím ještě před si mám dítěti udělat něco jiného. musím vychovat štěstí musím s. Použít s manžel ano co rodinou a tak dále a teprve pak toto bude tak mohu se milovat tomu na to vy když kristus řekl. mrtví po toho oni mrtvé a nezná. Jestliže li toto podobenství jeho semeno v tom podobenství o těch pozorný na nepozorný nebo že bych janem že vých pannách řiď čekají zažeň které čekají na. Ty které neměly připravený on tady k okamžitému zapálení ram bič ti tak s těma řekl ježíš nebo ten ženit ano to tak že řekl ten ježíš neznám vás a vyhnali jezte místnosti dvě družičky tam nemohli dále v od při svatbě ano v že když ani o to je jestli se dovolit jak si tak jako. Nic. A tak bych totéž chtěl od své cely se nechal neodpověděl od za z ku tak si to do od abych nezavazoval rozumí domem nad oddán neví co jsem si myslel o to za do pořád působit na tak to nevím na pořád to. Protože když při zavázal bych to vysvětlil co tím myslí a ježíš kristus také říká to přes ten by opustí rozumějte vnitřně svoje rodím kristem za mnou tak s které získali vědec mezi ničitel vítězství. Který povede k věčnému životu měl pravdu protože kdo vnitřně nevlastní. To ztrát z s a dovede se bude slevit ze s dost ve jsou vlastnění nastala a co z ví. Tak tomuto sprá co z je dovoleno neboť ti rodiny potom za ničeho oděli a on proti tomu nic neměl u bez na mít na i ta jeho matka která za ním chodila post ustavičně za při první za za to pořád k smrti bo dovedla nic o to neměl za ni chodila aby s ním hodila stará se jistě o to by na ti co jíst a tak dále si nikdy jste by bylo jako jsem učíte učí v ku celé třem těmi co je nám ale ne už. Nebyla jeho matku. Protože byla někým od boha daný který ježíš z svěřen aby ho nějakým způsobem spravovat. F. No a manželka po několika letech dříve než o to za z za to že toto správcovství života je zařízení který ježíš kristus nařídil velice je protože po možné člověk svou daleko svobodněji a osvíceni jedna než když to pro ze jsem protože to a tady nám ne ne to jste jakkoliv se zavázal oči. Nic na tomto světě není ne sk. A je mi něco z toho co to světě je a učí vám svěřeno správcovství. Bez správný postoj sestře nad to by člověk neměl s tebou ba ano takže víte co ta poslušnost. To je na úrovni poznání sebepoznání všechno bezezbytku co mohu udělat pro nový smysl živu se. Pod v jakmile neudělal všechno co mohu udělat tak to mýtu který je na dělal všecko co ježíš kristus chtěl. Měla starosti pokladu jak víte a z provedli nejí o ho. Ale nedělala všecko co chtěl ježíš kristus. On například nechtěl aby se vylila mast na hlavu že na hlavu toho ježíše k tomu o pro statků vím ano prodat rozdat to o správné lidsky. Ale nebylo v tom poznání k čemu takové vylití mastí k jinému vyššímu vně a toho ho to byl začátek ho za co s protože se od tří do od vůle která byla dokonale vší. Poznávat poznali vší osolena na ve čím základu než jeho nepoznalého člověk. Tomu svými člověk jevit kde bych se byl členem je to tam opravdu pohádka dobrou no z to znamená aby se dobře usnulo. Aby to když se vyrovnával člověk ze životem aby po vážil o tom denním životě co na něm bylo relativně dobrého a co zlého aby po této u vás je udělat předsevzetí že to příští nebudeme vší výtky že nebude zlým bratrem nýbrž dobrým bratrem si v z be prvém zlý proto že všech koho bych jenom kvůli sobě a pro sebe do byli na byl proto dobrý vydělal všechno. S ohledem na ostatní je si to nikomu neškodí a je si do tak je ku prospěchu. A stejnou měrou ba ohled na sebe odpykal co by taky nebo co přitom škodit no a teď dál. Ten se bratra ve jsem domově nebyl ničím spokojen protože tento most ve kterém člověk žijete tento svět není vytvořen takže nesloužit jedinci. Ten jsou li kolektívu. To je es společenství rostlin živočichů živočišně by nemohli být živi bezstarostně no ty modly vidí ve živočich obecně řečeno tato symbióza je nutná a zlý člověk to nechápe znamená zlý člověk je ve vědomí. Ž především nevědomý a ne napravit tedy to jsem se jedna o učili o tom že by to mělo být jinak je to závislost chápat. F. Ten se mít tedy člověk v tom domově nenachází všechno jenom pro sebe nýbrž také pro se dostat do toho nic proto ale než zastane z toho že tam ne tak a to tisíce nejjistěji je pro něho připraveno ve světě neboť tam tak úzký do moc neni tak oni při mi zády které jsou jenom pro tento umu ale ne jenom tak je tam ve se do musí také místo ode všeho co ve panně otočit patrně. O es vedl k s člověk který si dávám viz žid ku smí ve jeho člověka ten nemá vůbec žádnou čáku na vítězství duchovní cestě to proto že když přemůže všechno ale skutečnost je vždycky jiná či kde do světa tedy a přijde pravé líčí v. Tom mraveništi ses na nebo by si toto mravy přece ramen se snaží do bez tam malinké dřív koho aby sloužilo jako při krýt ta chodu do mraveniště aby totiž tam nepršelo a protože to velkou práci o prosili člověka tvého bratra které ve kterém jsme dali do pro na ty dobro a pro toho potřeli slovy. Dobrý člověče apeloval na od dobrou stránku od vod o pomoc tam s tím dřív jen víte jsem si to nevymyslel když to tam chcete mi tak se tam odneste jak z toho nic nemám co než si na omylu kdybychom si taky pomohli bys potřeboval on říkal pramene z nikdy mně nemůže pomoci ale rád mně pomáhali všichni je to mně úplně stačilo. Ale mravenci s tím se nepočítá počítat nebudu buďte dost dosti nad je dal a odešel. A a ve dál a přijde na kraj na sta. A tam u pod velikým stromem no spadlé stát čát koho a z něho naříká jeho ptačice matka o na mně spadlo přesnost nezůstane jak něco ho se žere o nedokážu vynesla on tak silná nejsem dobrý člověče od mi ho k pomoci věnec na oku. A on říká co je mi do tebe proč je na pozor oči tomu v ale ne ta ča proč byla ona pod učit aby bylo opatrnější aby nespadlo když ještě neumí tad. Bez jež ty vědou a tak si taky jsou vyplý námi společného. Ale řekla ptačice tedy východisko z nouze to nejzazší vedli tak přímo dobré ale ještě jak si obstojí když že je pomůžeš jak si taky pomohu to budeš otcova říkat jak nebudu pod za pád si nemohu ve upřímnou pomoci. Nikdy jsem neslyšel by tam si po ale člověku naopak ani lide si nepomáhají za rad kdysi volit tak a proto do světa nač jest jak sebe neznám na se na to nebo na či ne. A jsem šel dál a přijde na hráz řídí ka a tam najde bezmocně se před mající jasu vy ku a nemůže se dostat tady ba nazpátek do rybníka. Říkám mu jsem se vyšší na tom kou a pavla jsem na břeh. Na na při do tam to zapři byl když k obr o jsem od do zastavil pomocně hodně nazpátek do toho rybníka nebudeš litovat. On říkal nebo litovat proč. Protože jsem taky po mu o z ve škod co ty můžeš pomoci ryba člověku be. Ne ti to mi jiný svět nemůžeš li pomoci a nechali tam třeba na tom chu odešel dál z mých balastem nad člověkem který tak nejedná se za z na jeho životě není jasno ano an neví vůbec co dělat. Ne nemá pravá rozhodnutí jedno za druhém nadosobními chybné. A přichází do být jemu stavení babičky. Ani ne zakleté vrací do nic a říkávám o se tady u tebe myslím že to udělat jsem na spát. Říká nejsi most oživí ho ku k ale protože tady s pak ještě za taky ve čas jenom z na ni ale vědomě s li. tam toho tam ve ten suchý strom po kácí v na se tak z toho zřítí. Abych na zimu topení ho on říkal to jsi ještě nerozumí s tím zase u tebe nebi spal ani najedl kde najíst aby svaté jednalo tato řeknu co si to myslím. Nechala vyspat na on na nic tedy nechat vyspat a ráno se probudil špatně říkal postel byla tvrdá. Z na ani večeře za od se stávala z toho závoje z čekání třeba nebude el mimochodem ta babička potřeboval nazí mu za svou řídí topit člověk který jedná dobře všechny postavy v této pohádce jeden atd tentýž člověk jeho vlastnost ano ten čaroděj dál a tam podle čeho to je ten a ten co je synova ctnost. Co je potřebuje mít na a ho zálohu ve svých silách. Na doby kdy byl šel bude potřeba co ho pod se sama stalo se a když se nezapřel a doba kdy nic nechybí za ona potřebuje nepustí dojít jednání tak potom mu to chybí. Tam ho odešlo babičky a ona řekla oko tak než ve že na dál tak špatně zpět na cestě a teď on přišel před černý hra s v tom hradu bydlel čaroději začal ten čaroděj ten symbol upřímně proti lidské přirozenosti ta. Přirozenost ta příhoda i ta přirozenost celkem je úžasný ča pro věky byt obyčejná jsem se mění rostlinu nadanou určitý vlas. Prostí nebo zvířetem neví za co se před před transformuje na člověka rosy jel podobně to jsou zázraky na tedy bychom se měli zastavovat. Ale on se zatím dostávalo říkal tomu čaroději jsem tady abych našel štěstí on říkal o ho on je to špatná. Ale zatím všichni nosem za tímto účelem přišli co pro měl kam si za atd proč ne nesplnili to co se mým zadal za úkol když. Udělat ty úkoly které se za nám budeš kast když že ne uděláš promiň setkáme on říkal dobře a k. A co opustit protože to štěstím dale vlastní na to stojím oko němu co ho to stálo. A ten čaroděj ho nechat vyspat a tam ho mu svěřil velkou pro matkou ku v ky a as jako rozdělí když nám anna v ku to je symbol schopnosti rozlišovací začátku cesty musí mít člověk z chop. Nos rozlišovat dobré od ne oddělovat pratik dobro od nad od zla a podle toho jednat. No tak on se pokusil toho rozdělit ale onomu to nešlo toto velice pomalu tak se unavil usnul nad tím na večer před čele říkal tady spíš místo aby sto vjem ale tak ještě lemu na milost jsem zapomněl že z tady nechat pod a tu když si o z nedostatku po tak li člověk totiž. Který neumí rozlišovat a nesnaží se správně šlo také je ustavičně chtivý a hladoví hlad a na na více li ti hladovění ten vnitřní na jehož smyslem nitra. Že jsem nebyl jen jsem příhod na nevede dobře rozeznat jak toho činna než ty lidský. Jak si to napravím říkal čaroděj za tam dostatek jít na aby se mohl s to svůj úkol pro bez správně na jeho druhý den do lesa. A tam mu ukázal. Vyš jakou zkázou jsem ale říkal na skále. Jsou tři zlatá najít čit ano a kdo jen ten ne ne cesta kdy pořád že ty přines splněn sto budu. On si říkal no tak by bylo opravdu doby ten stát překladem s které jsem nepomohl tou jsem říkal v těch na ten si by mu doby rozdělit není za to nestane byl ono mu dají na pomohl on taky nepomohl a tady mu nepomohla je to stačí chce on se marně s zápal na tu skalou dycky spadl pak v toho nechal a musíme se do toho ne o s tou jídla který mu tam čaroději připravil. To znamená do výstupem. Vývojový je na cestě relativního zla el jsou jest pali v. Když byl tou vše vyšších složek člověk se uspokojí když bance jen tím že v tomto životě se mu daří dobře. A to je tedy opravdu mrtvicí prostředek v tom pravém slova smyslu. Ba večer to do ve se na to bude děl usnul nad tím od jsem měl psycho u. To ne vás pokoje ne večer začal děl říkal opět sta neudělal ale jak je tomu na milost ostatně na svých mnou o ji na cestě zbavil. si která je tam jenom tolik jídla kolik budeš moci z ko od když se s po na ve svým ne sice nemůže ovládat a na a třetí nebo odvedl na ten na tu hráz vím ka. Říkal tak co uprostřed rybníka upustil to s tím ne tím když člověk otočí na proč tu tak jsem sebe tím čím chce být v potřebu jako co je se pod soudu proměnit v ty mně ho by tak než si večer jsem prostí ne přít. On to tam střed pátka ponořil ten bratra lidsky se pořádně nad měl a ten prstýnek v nebi tak s po měl jsi jsi měl ku pomoci klid kůže možná ten prstýnek nazval čelem marně volal po li se že ta cenou věděla že neměla právu. Si nebyla tekla jaksi rosy do ta zajedno s my se dnes ne k přírodě chovat tak že si právní a co na oni poslouží tam jež že platí zákon oko co vozu za večer šel čaroděj a říkal opět to nemá a tak že o proutkem a proměnného kámen který se sku byl z je správně nádrže nad svou ku bylo o. Bratrovi druhý bratr kdy kol nebo ve vší dobu čekal se vrátí jeho zlý bratr jsem rád že tak řekl svým rodičům pudu bratra nedal svým citem rozdíl nešel za svým štěstí hledal svého bratra nedal jsem mysl toho z na ve světě to je velice důležité. Za taky smysl zla. Po tu svoji platnost volit musí jen no celá n nucené vina sví a bez něho bychom se nemohli v tomto dítě neví ex vůbec otáčet. Tam šel hledat bratra poctivý. Přišel po mraveništi a to vám musím dvou od říkat pomohl v pravém svou ale musí byli pomoc. Přišel k tomu s tomu nebyla ta stačil chce plakala mládětem z padlým pomohl ji ona musí dělat o st a tu opravdu se stalo něco tak co po dobrým příznakem celý z zase dospívat zpěvem. A on říkal co to znamená že všichni zpívali. Když zpíváme na počest toho dobra které se v tobě jo ne pro sebe.. Ale my ukazujeme cestu ve se před učí schopnost doznává tří a že tady který začal se učit tam v tom mraveništi. A tady vše vyšší fáze je te schopnost vzdávat z rozlišovací a on se dostal tu za vás aby to co tam mlád dělat suchu o o mu do vně z onomu řekla vršku co nepomoci vzpomeň si na ti po mu přišel babičce služ je takle sval a říkal z měl by se s ve vyspat řekla prosím to tady mi. Bratr rad tak jsem byl jakže tady samo co o jeho jsem tady na těle na to nechám tak ne. A ba v tom ještě ve křeče ale je to v jednom myslí vých vých od tebe chtěl aby s tento su nic jo a šel za sto tím víra jan ano tím slíbil vyspat se udělal. A babička řekla za to jsem udělal všechno co s měl tak ti pomohu přijdeš č do hladu čaroděje je nitro při mystické přirozenosti a tam. Uděláš tři úkoly to pro tebe bude na školu v že ve pomahat pojem minulost minulost stojí za člověkem to co dělal minulosti. Ale. To ani ta hlavní zkouška ale co to se nepo toho si ten čaroděj bude slibovat ti cokoli budeš tím je pak vás věci zlato stříbro právo kam oni. To nesmíš chtít než od liž se dobře budí těly a dívej se do kouta na toho čaroděje tam proutek kterým om proměňoval všechno na kámen ty musíš toho pro děje promění na ten kámen z z víc než on tebe o čarou je udělati kámen. Kdybys měl kdybys chtěl z toho cosi získá svou milostí mít užitek pro sebe tak rázem z této úrovně padáš jako dnes je nic neudělal. Bude žitý moment a no a tak ta babička moje dělat dobře ale když další den přišel k tomu čaroději. Tak čaroděj řikal a další ta čit kdy bratru se ale mal jako tam ten si přichází z taky se pro ni v kámen no to potřebu do mám teď k a nebo ještě malou sbírku při se na ni me do sbírky další. A za hořela ho do pokoje s tou pro vodou tečeš ji k a to udělal druhý ten a řekl mu do večera to všechno sebe než na ba ani jíst a milý dobrý bratr začala před dělat nešlo a říkal jsi kdyby tady byli moji mravenci co toto řekl tam byli a za tři. Sami před víra. A než začal s večerem se sešel to všechno třeba bezvadně jedna hromada přečti za ramana k ku. Přišel čaroději a pozná že s tím člověkem nic nezmůže přirozenost nemá na jeho moc protože on o to co viz slova. Jenom to co je co patří tam toho budiž i při rodit a lidské co si pomůže nějakému dalším síly. A říkal jaký jste tam ale těší úlohu tu asi nedokážeš a druhý den. A potom nevím že z tomu vůbec výklad z tobě jasně do pomáhal tato je při tobě zůstanou abys než by miloval. Tak druhý den si tam se jen k němu a proto v lese pod vysokou skalou o někde na o své byla za tři zastávají jste tele ten čaroděj těl být ve své chce. Milý dobrý bratr se několikrát závada skalou ale do tam málo platné dycky z padl. Ta stala byla při jistota tam když se na při vysoko nedosáhl za svou lidskou se mu jenom o svou minulostí tam mohl dosáhnout. Co je se jeho dívala tam říkal nech toho kdo počala dost času vím že poctivě pracuje žitý ve nepomáhá tak tady malinko zří mnou a bude dale. Čekal do večera bez ten je pro poděla se jeden si vážnou vůdce tři zlatá mají či usnu. Nejí dobrý bratr jsem malinko je zen aby měl nějakou sílu. A vzpomněl si na tu stačit sotva si vzpomněl ptačice tam byla. A řekla mu co si přeje on říkal tam ta tři vajíčka z nesla jedno po druhém dala moje do ruky o svět schoval a klidně usnu vedle čaroděj. Vedle čaroděj vedle lidské přirozenosti je také třeba umět usnou ne pořád ho do a ne pořád se s stýkat tak si vodní od či nad el opravdu odpočinek lidském životě je stejně užitečná a na tu se dobře víte a nutná jako činnost sama teta trpnost která ve své činnosti ve ty bitvy ale este ono musí být vyvážena be čase doby na ze čaroděje. Říká prostě tady tvá též let co pak ras byl tečka on říkal tady mekka chce aby do pořádku on říká no. Tom nedošli rádci také ta ještě těžší úlohu a další den ho odvedl na tu strádání na tu hráz není ta. A tam mu řekl uprostřed vědní jasem. Jednalo se tak že jsem prost jsem tedy když člověk za točí promění se co chce. Be vytáhli zprostředkují ka ale jenom od ku a přineseš mi pavla sebe dobře dávat pozor aby ti nikdo nepomáhal on možna ve spánku ča ani do pomáhal tohleto dneska zabrání že o dobře dávat pozval. Totiž tam když se dosáhne toho před i do stupně a tak se dosáhne také ale tomu se do rozlišování dosáhne se tak že jsem to v schopnosti těle do stavu takže přirozenost lidská ne usíná nad vším vidí všechno kom pro a ráda z z z ale byto v člověku člověku míru vznikají z k do vůle. Že to na sám nedokáže a tak dále to jsou těžkosti na tomto stupni a teno doby vybrat zasel by pravil od když ona prost. Výklad tam s kouzlo do vody a hledal po a co pase ocitl u k nám byla v oni ho ryba. Tu matku nebo za měla prosí s a řekla mu by přesto na zač na prost než se to víš a přeji si aby zdravým bohu nic víc. Bylo li o po on si to přál stal jsem bohu a k vůli svorně vedle sebe tím rybník zem. Ne neb kuje naváděn. Čaroděj dlouho čeká o tak byla prázdná říkal tak se dlouho žádný člověk nemůže ve zem pod vodou ten člověk se utopila. Spokojeně snědl všechno z toho z toho co tam přineslo a usnu večer se probudil. A jakmile usnu od než se probudil tak bitva čekat teď zase o proč víte co mu oprostit prostým den a počkej se s co li propustí. Co li se probudil o co v tom od člověka dobrý bratr a stalo se že ten co musel přiznat že i třetí úloha po ven. Ale co mně řekl to není ještě svoje štěstí neb zase be zaručeně zmatku be jak od než před sta si tady mám obrovské bohatství přírodě obrovském netušené bohatství možností jsme přímo dostane z toť mysl nepít tito o svým tím objevování zen na to sto o do hlavě smysl že to vrcholně že to prostě všecko tam se od našeho nebo smysl začlo život. A proč ten tam do toto ostří to on tak nemám tak na tak je krásné věci umělecky ve o na tak dále. Kdo jsi cokoliv ho chtěl zač ale měli jít bratra jenom dával od sval a jsi tam někde ten pro hle přiblížil se k němu tomu proutku. Četby ve tím čaroděje zase paní kámen a všichni kdo cesta kamenném se stal zase líbí děkovali že do udělat svým králem. To znamená člověk v této fázi kraluje. Je povýšen na tak dále všech těch kteří všech těch u lidský prosíte se s křísili el z pak po rovnosti. Toho lidského snažení za učit tím co jedem osobní sobecky. No i ten jeho bratr přišel děkoval a slíbil může víckrát takový zdí nebude rád vězte domu a to vše na tak z ale my ho za to dostává zamezit jsem to říkal kdy s komentář. Tak takovéto atd mistra vykládán protože když jako ona tupit dneska žádal z tomu stačí mu tak bych těla na švandovní. musím znáš vám v čem chrám žene. No a to cesta která pomáhala k tomu dobrému bratru. Nebyla ani volána a přišel jehova dveří čte aspoň je to s k která není v. Uskutečňovaná hlasem lidským nýbrž dobrou vůlí a chtěním touhou něco dobrého vyvést z toho an noho věci by tam bylo třeba ještě vysvětlit s s s tato pohádka vyprávěla na úrovni snu ní. A to o něm zlá že z toho jaká zk je členy tento rodiny v jsem totiž li je rozděleni lidské bytosti do jednotlivých jsou částí el jsem se nedá pochopit podle nějakého z nás se správně nýbrž podle principu že všechno se tam děje je jeden a tentýž člověk vnitřně rozdělený. Aby si třebas třeba sám se sebou když někdo nebo vodní než o to nebo oním někdo tat tak se to by kteří sami sebe honí se pro nás vět a tak dále mate straka ten strach způsobil že vás chytáte dotyčný neboť strach z vás. Ba syni bezmocný tak to fakticky. A tady v této pohádce toto na tak se slovně všechno rozděleno ten tam se to všechno je v čase v pohádce to jako v tom snu a vypadá to v tom z z může to třebas světlou mám jsou proces o to proběhne třeba pro zlomek teče měl na to připraví velice jdou nám ten čas jejím tak tady prostě po žen takže neprobíhala kristus jak to tady nýbrž tím rozkladem. Se zdá být nový tím a kdy jsem roste den ničí rozkladem z dostat co činí také dojít nový děláte délky šel příklad martě ještě li čitta vnějším ve svém vědomí než my tak jemu hodina daleko lepší než třeba starém svět který nemá pustí bystrostí schopnost. Vnímání toho dítěte hodina uplyne třebas jednou do si jenom času v ten tomu dítěti v tak se mi to zdá v tom porovnávat s tím k ní. Takže nemám za zlé svým dětem nebo u při vím ku bez o na posed ten čas svět nic ještě k bohu. No a tak tady také to kdo se vykládá a napřed a potom dobrý na proč je to takle li v ale tam ta posloupnost určena nikoli že by jsem napřed jednota potom tam toho. To jsem je současně v ale ten zlý tak jak ukázal že se taky symbol protože napřed vytáhl do světa. Jak jak řečeno toto zlo se projevuje tím způsobem že mu dáváme přednost rozumí zen dávat přednost hledáme svůj prospěch tento časté tak často posloupnost přede na el do jiné své li ano či čeho dávat přednost ten tam svých tak čemu nedal jsem se tam pozadu pro s babičkou se setkávat pozdě li se v noze dává. A s těmi mravenci setkala vzít protože musí řešit u vás je toto cesta jak k němu přistupuju. Tak si může jen ty symboly těch roven s o to všechno jsem vysvětlil né. Ale je důležité vědět že napřed tedy je zase ne časově. Ale přístupnější prodali ze si je u člověka to co je v v těm o přízemní úrovní co přímo souvisí s jeho životem do mraveniště na zemi kde ten člověk žije. Že se naučili že řešit otázky k své odejmi od života. Tak je je těžko řešit nějakou událost nevíš se toho stromu. Nebo jiném živlu než je zen přít ten voda a tak především to znamená nejsnáze by měl člověk umět řešit domě by jsem na učit řešit to před v tom. Do lešení potřební věcí uložení potření sví tak nemají být. Tady v tom životě leželo všechno na pravém místě ten tady by neměl nit a měl by se do toho pustit všechno při svém životě s uspořádaný řádu hodnot v s v první známka správného rozlišování teprve na tak tak to do vše tak může provést nebo jak metod to do tak jak tomu mí. Že podařit aby vynesl stát čem na ten strom nahoru to znamená aby ty vzlety jeho které jsou často před časné a končí pádem nepovažoval za ta také nýbrž považovali za příležitost většina prana. Aby se přemohl zapřel a hleděli je napravit. Když tohleto dělá tak o před pokud je k tomu že. Věci které bude mít později napravovat jak které nebudou si prosila budovou na prameny minulostí nebo zkušeností kterou nabyl ještě zpraven sítem přitom vynášejí toho. Ta čát ka. Jestliže ta je vynášel do povětří nahoru ono odkud se na něco od ne z dolů ji tam dycky činnost opačná snáze na to tatáž věc že po strana u by s tím stráž ženě na tuku od jsem to v tom nemusel to byl to nemusel říkat to v tom jak jsme. A pak ten třetí symbol s tím rybník jen to je takhle člověk v než jej jenom v oblasti činností nýbrž celou jednu třetinu tráví el v času el který z prožijeme stát a podle tady symbolem činů v který. Se drží vlivem již je někde dole nikdy ne na hoře nestoupá přes po míru a člověk se musí naučit v tom toho v z tam wu podvědomí také si udělat pořád aby tam nebylo podoby něco z tam před tenat stupňů. A s tím rady plete velice vítat nada protože když zastoupen třebas nějakou vnitřní modlitbu na jenom se nám tam oni ve ten něco z přes napřed vina do nebe zlo a a teď najednou se nám to tam je. tak před mající se být v ka která se ocitla by mostu bují živel. Tam modlitba vnitřně něco jiného než ten živel ve kterém ona žije. To je ticho ho na tomu říkám tady vám v tichou. Řek bych přírodní i přirozené kdežto to ticho které on míti člověk je tichou víte znamená milost nějak ká. No a to se vzájemně nesrovnává. A tak je tam napsán recept této pohádce citová doma z zrovna v potom je tam tak stalo okaté babičky a to znamená a v lidském nitru je u zavřen na také v. Moudrost ke které člověk nemá přístup napřed cestou moudrost mystika jenom tím že není z bý. Že že se že sám jsem sebe uklidní a pak je ochoten nebo schopen vyslyšet slyšet její radu kdy se pod vedení na na dvojí bylo v v v v v v v v potu moudrost něco musí něm dělat o na tam rozvine co pro na s. Ale ten čaroděj li to že ve všech pohádka lidská přirozenost zevní která umí ča rovnat která nám vím vytváří den nejí s. Nejdivnější zázraků že nám toto co tady vidíme představuje jako jedinou skutečnost takže ten doby za svět postaven každý den z těch tří před skutečnost kterou považuje za fakt rozhodující pro svůj život není to tak zle protože si s nimi musí umět poradit s tou tu řeč. Z musí mít užší všechnu tu svou milosti za svoje minulosti to znamená musí proč ježíšova. Jedna podle vám nejenom dobré od svého čočka není horší než má. Dostal dobro a zlo které začátek věcí jak si dobro ano ale dna jedno od druhé a to je něco navíc co se od něho chce. A to je na váze noste nával ne z tato první rozlišování těch potřel v těch mravenců. Dale druhý den toho ta zlatá vajíčka která způsobuje wu nesmrtelná z na dalším stupni se ty se se do být že nesmrtelnou podstatu když u sebe ta vajíčka znamená to vědomí které smrtelnosti tak zvítězí pro tu chvíli chvíli. Nad tou přírodou mu která si na jinak činit nároky ale nemá v tomto případ. Ano. Člověk nemůže podlehnout této fási čaroději musí prosto tak se to bylo o listě dalším úkolu. A si může potom jedním kolem svým říkal ten to je schopnost která se za nenašli stupni vývoje že člověk se dokáže podle okolností ve které který žije z tam vědomým podle těch o ono si to znamená jestliže třebas. Sem říkal to podle stánek. Tak i v tom spánku žije vědomě že v nezahálí a nemusí se přitom vůbec namáhat. Tady kam mu toho sama udělá. Ten čaroděj samotný s tím za vám žen to je velice důležitá okolnost že si že z toho všeho bych chtěl například užitek než se tam na konec zatím osvobozením toho zla. Tak bych to zlo neosvobodil byl sebe bych sám pro král. Nemusí o to abych uvolnil zlo světu popud aby nemělo by povinnosti být tím těžkým kamenem nitru musím tomu služ sloužit tak se musim pod na že musím se osvobodit do musím uvolnit činů musí zbavit. Ten ho funkce zla. A on nadto zapomněla a tu přirozenost umrtvil když ten tím proutku a tím všechny vlastnosti se uvolnily dobré i zlé a on se mohl stát král. Je třeba aby čekat konec kraloval tak vším tím zač celým svým nitrem všemi těmi vlastnost jak tou přirozeností na tím čarodějem kterou nebude nebezpečným teta proměna dale za zraněna na poušti v ježíš že v že ten satan musel jsem poslouchal po musel lid o nebylo el tak mocné jako dříve ne jo do prostě mocný temno kamenem. Jednak do vyjádřit v tom s tím že se všechno ne ještě jsem mých. Množí jich moji přátelé se ještě že někdy tam milost boží po které tolik tou se nedostavuje. A ne tady příčiny proč. Že ten bůh je tedy nemilosrdným nebo kdy i dali nějakou chybu. A bych chtěl říci jednu věc rozeznávají které milost která se vám dostává tím že se něčemu učíte znamenaly při něčemu učíte nemusíte toho po kůží. Čemkoli se ten cetou to milost která je od boha i závazná. Znamená kdybyste toho neb po užili tak tam milost se dostaví v neztenčené míní že je to jsem ji krát nedostaví a proto milosrdenství boží je tím větší čím menší je milost kterou z pera se člověku dostává když není naděje tam bůh to sví nebo neni že by es je u platilo to co tam milost při ne z velice závažná věc a. Je to rozhodující proč to božím milosti lidského nitra je při se si jsi do hleděl děl říkají že to za než ten který výběr milosti boží ale není tomu tak. Je to o tak z v poslušnosti. A člověk není poslušen jenom proto že by nechtěl poslu. Ale že hlavě představy které mu nedovolují postu. Třeba dejme tomu a nemá poznání které by mu uvolňovala cestu k poslušnosti dejme tomu před stavů. O bohu která po u jen přístup je když světly jestliže představuje že bůh je všemohoucí všudypřítomný nejvýš za skal tak tak je tak ani jeden z těchto spojím. Které svou podobnými lidským vlastnostem všem zdokonalením. Neodpovídá li k faktickému k poznání týkajících se k boha krisi tak když bůh není. Všudypřítomný jak sto kristově ne bůh není všemohoucí jak mystos tak není již nic ti jak se stane když to takle. Třeba s. Nepociťujeme nejsem s vědomy v přítomnosti při tom dosti boží tam nedáme možnost jemu vstoupit. A například přece pokorné. Dává vstoupit bohu všude když máte při jsou pokorného člověka tak ten vámi jediným může říct co je to všudypřítomnost boží. Potože kam sahá lidská pokora tam také sahá ta přítomnost boží kde pokora končí ale se člověk opírá o sebe. Tak tam přestává také pocit všudypřítomnosti boží máte de že tam neni že u vás opustili třebas nestává žes něco stvořil a nestará tohoto na pustil toho co říká oděje el to je ten dojem kteří který měli při učedníci páně jež pro pali koly že že genezaretským a dal papouška která se zvyšovala o zdálo dobře protože vědí viděli žes spí. Člověk je bytí nebude svědkem toho že bůh vedle něho s že si od něho nestala a zase stupňuje a to jsou oné události které jsou tady dány na skok ku v aby se člověk začal starat čili kdo se starala není v pravdě pokorný pokorní člověk vyd u vlastnost kterou se liší od ostatních že když se.