Karel Makoň: 82-24 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Čili my se při osobě jsem pokorný a přitom se stará znamená ne na sama sebe v do se nezná a když se tyto dvě vlastnosti dnes náš není. A. To jedna věc z proč je ten nepotřebuje všudypřítomnost nebo všemohoucnost boží obojí. A zrovna z téhož důvodu nemůže ale že z od u jiných které hned řeknu postřehovat jeho lásku. Protože a lidskou představu o lásce boží a to vypadá asi takhle. Že zastaví člověk se od druhého z pará a člověk plný lásky se stará a od druhého kterého miluje a člověku se zdá že bůh se nestala proč nestal na to nepřišel ten dotyčný že toho vina toho kdo to takle pociťuje na toho boha víte tady totiž není nevíme létat si neuvědomujeme co je to ta o proč. Tam moc boží atd kdy může dosáhnou tady dostávala tam kde by si přejeme či tak by se rušila existenci naší a do časoprostoru dříve než se přes ni dostaneme dal and se bez toho neobejdeme. Takže my musíme trpět. Tu výběrem takovým dojmem že bůh není milosrdný že jich lid citově atakdále a je to obrovská milost od boha se to s vámi tak ten je daleko věčně kdy byla ta vám dost du vás proč za dost zdát vás by způsobovalo že bychom museli tu lásku následovat. Ježíš kristus udělal nějaký skutek lásky v tom období dost do svýho u řadu ty tři roky. Tak. Tak museli něho jeho učedníci následoval anděla totéž co on. Kdyby totéž věděli bylo mně odporovali viz by se ho oslu měli v jeho na skal host do velikosti tak přestali jeho učedníky ano. Že oni museli jemu stačit krokem oni museli udělati zázraků daleko více než ježíš kristus při tři roky tak a teprve pak měli právo na jeho lásku když sami pod a dovolila as. To je ta zásada dost tom jak li si tedy stalo to co že ještě z důl na z nit může ale nesmí být svědkem lásky boží tužby vznikla nerovnováha. Tady vedla u prostým k visím ano vnitřní. Odlivů a totiž ten bůh který by nemohl projevit člověku lásku. Nějak aktivně tak do musel aspoň způsobit aby si člověk vyprazdňoval od sama sebe a to by toho člověka on ano.. Tak to se jen ta práce těch vlastnost na duchovní cest je jedna z nejtěžších věcí. Je poznání sama sebe to je to jeho osobě bylo tak těžké ale z ale ne z najez se toto kde věřit let protože z toho se prožít nad poznání duchovní aby se to pro tak těžké že ani okamžik nejsme stejný. Jednou z ne pannu marii určitou chvíli která se musí vzdát svého postavení životně aby mohla vůbec porodit nový život ze sebe aby ten nový život mým moh dít aby mohlo dostat na svět v ale o tohle se pannou máli která se musí s ježíšem rozloučit neboť on je dělat ale tohleto je jedno z. Případů který ještě by potřeboval u vás prohloubení že totiž an panna mary měl věděla co ten ježíš věděl že bude od chvíle když přišel do jordánu a po byl toho s a tak ti že bude učitelem. A že on tam se měněna práva vůči němu že není jeho matkou. Nýbrž jenom jeho podněcovatelem. Do podněcovat tedy dvě vůz lidé neřest mít čili ale do učinili že učedníci a am mnoho jiných ale do ve kteří dělali špatně přesto poli s než o tom představu o postupu na cestě. A on se všech všemi musel pořád nad nějakým způsobem to nebyl úkolem panny marně. Je tady marně bylo za es do života ježíšova tolik s ke je co lidi potřebovali. Maria byla člověkem který rozuměl lidskému nitru ale ona totiž dostavit velkou nejenom nesmrtelné duše ne ale aplikace které smrtelnosti na lidskou duši jako taková a to my dobře tamní často rozeznáváme nosem starost do pro toto pravé těla jako taková musela třebas ani jezte zakročit aby udělal první zázrak. A kdyby byla nezakročil tak podle udělal z toho pochopit on říkal co je mi do tebe všem no ne matko. Udělal ho a mělo to ten ji znám že učedníci znovu uvěřili uvěřili když přišli do učednictví a potom znovu ale to byla jiná panna maria než která porodila ježíše koho to tady zrodila nebo komu tady pomohla svět komu kterým je lidem víc tří její běžném životě v tom nejběžnějším oni se chtěli radovat při svaly se v zcela běžný život. A on k tomu měl pomoci kdyby tam nebyla přitom na panoval jak tak se to vůbec nestalo a ale když potom všechno to vrcholy lo a o na potom se ocitá pod příjem se svatým janem tak znova novou vůdci kterou neměla nikdy před tím. Že zrozuji je janovi věčnou lásku ne osobní děláš ježíši kristu nýbrž i takovou lásku která vím není závislá to co se děly tam mít je. Jako vlas tomu ničím ustavičně byla tak teď tedy od její je v janovi ano protože stávají stránce lásky. A kdyby tam nebyla bývala panna marný za tak se to nemohlo uskutečnit protože ona se měla stát jeho matkou jen matkou duchovní jinou než praně na poradil ne porodila je hle visím je pojem matka čili my jsme ho o to také v takové situaci že naše duše jednou poloze panny marie která se chystal porodit syna do druhé. Případě která se nečistá ale která opouští s. Nebo přišel do světa aby on mohl vykonat vyšší širší úkol než být odevzdán ano vně. A potom aby se uskutečnilo ji do lásky tam pod tím křížem které by zůstalo někde na kříži kdyby se byl tohle udělal dal ono totiž že s tím janem pallas za poklad že to vidíme v jeho evangeliu ne o potom do že když stoly a. Z dni věcí ten převzal vlásku a praktikování v tak chci ne v životě. Jak jsem vám to líčil se na onom malý tak je to i v jiných případech kdybychom tento symbol nepoužili. Že totiž podle toho také úrovni jsou naše činy tak podle toho může nás působit milost co působí a působí tak do o dokud zůstal tam byl u těch svých čím. Zaručeně když zapomenete málo byto musíte zapomenou co ten váš bratr všechno lid ne. Abyste vůbec vlas schopna u znovu pomoci. Tak to je vysoká úroveň nepochopitelné a v tom případě můžete slyšet i takovou milost že on nad sebou ta či ty získáte bylo že on nad sebou zlá tři. Vy kombinace on ne k a nebýt vás z na něm musela vzbudí rozum čili kdy je tím druhým který v něm vzbuzuje to co by sám sobě nevzbudil on by pokračovalo dál nic tolik s něčím věčný dal mu za že z novým dnes nedalo co tady je kdybyste byla nezakročil ano. A to by dal jenom nepříčetnosti toho svého zachovat tu by nebyl vlastně vinen protože jo. A proto ježíš kristus přicházel nemocný a ne ke zdraví. Aby z něho čase tak jako k nemocném be nemocnému ne bylo těm o to tady nemocnému tak ho následujete. Ono je třeba si uvědomovat že tady jste na štít na nemocné tady jsem o národ to byl kristus prosim vás o jednu věc je to kristus v tom vašem chybujícím. Ad jedinečnou při sytost zapři sebe do mínili že něm poznáte krista. Neříkám v č. A pak ten obal bude poučí o bude mít větší následky dalekosáhlejší nebude to tak brzo končit i tak zatím jak to dělá ten měl víte cit dobrá věc. Ale víte tím síly a ježíš kristus dovedl vzbudit. To ne vedlo kteří nechtějí viděno uznali si přede dokud zdraví. Ale z budil tak když sílu by se by děláte všechno pro to aby se uzdravil budou ctnosti se na vás chce abyste dělal všechno o měl z u od boha ne tomu a byl by je v znamená aby se mu odpustit hřích o to spojí patrně na nepude ano ale oni tomu toho odpuštění. Na. Když na jede v sobě od boha sílu která mu umožní aby nebo dělat to co dělal před ti. No a že jdu k o to jsem tady mluvil samosebou nemůžete si sklad chtěním. Nikdo sebeobětováním boží když se nemůže za obětovat přijde váš tato. Nýbrž daleko lépe ako vina můžete obětovat ve své být při v je od je o této své něčím modlitby. Tak prosimvás je nám jako oběť s že tekl zpovědí tak přicházím spojí jedné a ty říkala svých tito jenom vás to co neopakuji nýbrž jsem přicházím abych. Z měla a mohla a dokázala tam měla sílu k tomu abych dokonaleji se obětovala bohu jo. Tak to potom prakticky převedena oběť bližnímu touž jeho záležitost o to ve pro stavět aby moh na svýho bratra po do pod proto on sám provede. Když vím jak nesedět mnoho obě jdete od byl vnitřně bohu pak se může do osvědčit musíte v tom běžném životě tomu to je ale osy sice se tam jako z vás ale kdyby se to napřed za provedla vnitřní módní které do sestavit nikoho nepoznal jsem nikoho kdo by byl co dovedl obětovat ve jsem životě napřed bližnímu tak dokonale že by to na něho mělo převratný li na toho bližního. Když on před tím ne dost šel k tomu v sobě to co vám v odbýt. Když se obětovat tam modlitbě tak byla tam kam naděje. Pro tu proměnu kterou přitom stačil k vnitřní. Že aspoň nějaký ohlas za proměna bude se mít také že u toho bližního kterému se obě. Ale není možné někomu předat co sám nemá. Jiným začnete předávat ti říkají dominik jenom jiným za lid nepředává jen tak jsem může na cestě jí. To stane zažila nemůžete od a proto je co to poznat toto vždycky opakuje protože tu je to sebeobětování šest pravý znak spojovací modlitby se dostal do takové a zen v atd taky jeden z různých důvodů ne že byste bez těla ale že přece nám ještě. No ne svěří že máte strach ale přece námi ještě nejste tak v učili. Ten modlitbě upřímným nastupovat tělem do dní vám abyste se mohla mu tam odevzdat jsem nikdy takovým nebyl vám to říkám že by na mně se to došlo násilím tak to jsem taky jeho nestal je zajímavé že o tom několikanásobné odevzdání při modlitbě když se změnily světla jsem od boha a proto toto světa a ne ze sebe bohu. Jsem rád že jsem se ocitl u boha a odtamtud se časem jsem be nic si že ten vnějším život je to pro oral třebas dokud vjemy maxima na od výhody a tu byl li zase z od sebe šel k bohu. To byl debakl. A to jsem vědělo o dokud třicet dokud sice je ale nebyl jsem schopen toho změnit. Teprve když jsem se obětoval mimo modlitbu v tom koncentráku tak se to všechno dni a pak toto to je věci co jsem z dne pokud toho to co potom ho aby čeho je větší tu byla nějaká doba při ze všech něco dověděl něco poznával a no v době kdy kdyby byl někdo přišel pod ruku do koly. Tak jsem nepotřeboval ani prost jsem k tomu aby se změní když on dal dobrou vůli v z se z stačil dobrou vůli a ten který neměl miloval co mi za začal milovat v tom který ke mně přišel v ale by byl musel říct ti pomoci nebo ale jsem nositelem někoho kristovou s. Jsem nositelem někoho kdo ti pomůže dovolí č tomu do ve mně žije aby tebe vstoupit si že ano. Nevěříte pro ten svůj způsob života o musí začít znovu a žár je že není takový i tam si o to bylo přeci za své a to není vše to je to jste to je způsob za pro do vlaku půstu tu opuštěnost ne ber před od staví do toho jiného vyššího stavu am nějakou temnou od smyslů o tom když myslí ho měla tady rozumí. A ani ho neláká pro je myšlenkový o prostě vyprázdnění to je veliký úspěch na takové cestě a to je potom jsem něčím naplní novým toho nové jinou pomalinku přichází do těch mně nový od se napřed jsem skočit nový čistý něco z pořádně vyprázdní aby tón dnes pas do padat měla to nezkazil o to nové víno ne takže tam je nějaký přechodný stav který trvá nějak. Pokud do ku a si myslím že kdybyste tuto vnitřní modlitbu tak jako sebe obětování prováděla jsou správně ne jednou ale tak by to mně muselo mít za následek že byste mohla působit tedy než ježíš je v ale on to se žít ve vůli boží jane svou před že ona bratra těla působit to nemusí zrovna i to nač je ten že to co mně o jiného. Čeho převrátit úplně naruby ano to si nesmíte předepsat co nabrat na tom. Nemysleli protekční že ano to je to by tak je že na bratra zkrátka dobře když v tom převedl na svou člověk řekl. Snažil se toto sebeobětování od začátku sví cesty se nikdy nevzal nebral vnitřní modlitbu jako ní. Ko třebas opakovaně na božího nebo do z chovám ti k a o to mně nešlo ví. Nešlo dycky o to aby bohu patřil znamená aby se mu obětoval aby nebyl nýbrž aby byl do jeho bytí a on toho. Nemohu velkému za lu do prováděl tak důsledně jimi to stačilo. Že toho o o tak mocně že jsem říkal když malinko od toho života ne z ní. Utekl jsem se nestal protože vůbec mně nic nezbytně. A kdyby byl jsem se ten doby který si to po stane jej někdo jiným než je to nýbrž on a toho je zapotřebí jakosti ale ne mě. nesmím učíte aby on mon přítele tak ne tak to s za svatý pavel a tohle to co se tedy všecko ještě pravdu není života vnitřního abyste nebyla spolu v jsem s tím svým nad před to neděláte tak dobře že by to nikdo z nás ani nedokázal taktně promiňte s tak z prostě. A ještě vám toto na dál jo protože i ten je podat prost tak on je co ruku. Za člověka je na dobré cestě proč ponechávat na poloviční cestě nebo odebrat se si pro cení cestě prošlo tam nechal vstoupit celého ne to je to ono nepořádku ba do tam škoda. Tak když nemožnost aby to působilo tady nelíbí blahodárně. Kdyby člověk jednoho jediného dalšího uvede na tu cestu tak je to daleko záslužnější než když nedá vlastní spásu kde jsem proti běžným lidem neříkám proti vám tu výhodu že jsem nebyl dobrým křesťanem v tom smyslu tak předpisovat cit je že si přát vlastní spásu. Z nikdy vlastní spásu psa. Jsou nestalo oni stát nebudu jsem vždycky stát o to aby bohu patřil jak je to ten tak se taky o to zase nestala to co to na mně když to mělo tak jsem začal ztrát a zase o to aby zase vrátil. Bída veliká znovu z ví. A protože on takové zkušenosti sto o postí člověka tak vím že dokud je člověk jenom slaví tak je to málo to je ještě ničím také proto vám a se do úplně ztratí tak pak může plně v něm učí bůh ji ten. No tak. Ovšem člověk obyčejně vás ne el proč o to nejde ten příkon ten rosy božím takovým by potřeboval pro svůj život protože by chtěl před čili že víte vědomě s bohem ano jednat podle jeho vůle a nejlepší vůli to tak dělat ono to nejde protože není v je sám občas. A milost nepřichází a je to z toho důvodu že v jehož život je existuju v ky li příliš prudké výkyvy že není pořád. Na stejné úrovni je jeden důvod a protože ten pojem vlastně chyba vaší rodiny. Od rodin od nová ten je lidská záležitost. Vizte schopni velikého o tom citového zaujetí. Ale o tomto opadne. A zase je že je tam na vy rozum bez citu kde tom dostat jako lid nic jo. Ale ne nenese že to špatně to ne ale je to zase na jiné straně takže by je jedno stane nestavím o toho krista mi jakkoliv se a z kuje asi. k o to atd z kuje ale když se svou duši ale vím že to je schopnosti způsobovat se protože okolnost jsou vždycky jiné aby potřebuje lid z strany je kdy vítr pane žen ale ne máte velkou nevýhodu že někdy nacházíte prošlapanou co z na nad ka který za pátou z toho důvodu. Jste před chvílí šla jinudy. A teďka uznáte více se tudy a o to o na to přišli vlasy z po je vnitřní jste navodila odjinud. Aby odtamtud nejde te o mentálně neboť z něčeho jiného tam bez po do veta není zavázán. A tím se stane že to je těžké tak i když se prostě neumíte držet na ono to našem při ve vůbec nevíte co z nich ne naučíte cesty terezy jedné jediné cesty na to příliš jediné této poslední pro co vizte dnes velice statku od toho v vše vím toto musí v před no. A to znamená že ta že tam taková trpnost občas u těch ztráta z jo. Tam víte dobře že duchovní život vyšších fázích že. Závislí na trpnosti jaké míry člověk je trpný do takové míry v mu to tam be. Šel jsem přitom jak vím v ježíš nastolovat míru trpnosti ve svém životě které nám příklad. Jeho míra trpnosti byla jiná byl poddán rodí a to dovede k v. Že totiž to není rodina který se s podal ale okolnost které který žijete znamená óm byl v souladu s tím světem ve kterém žil be přel se s vůbec ne tedy či dal oni z té. Na čem byla jednání třebas bratrem ženo že mu znova odpouští nebo synovi a tak dále ale to nejde vám je to. Odevzdání které ježíš kristus v v co skočím o stránek nesmí do tam popsali straně to jako v atd. Ž kristus do umřel na kříži a tam byl dokonale trpný v že je třeba někdy se dovrší jak to se čech nezná ty to je se roši že určitý do trpnosti. Ne odstupovat od že trpnosti ale na vyšší úrovní nepřeji do tak ty jsi ty. Kdyby totiž svatá terezie bývala stále poučit jen vývoji nežila z z z pracovní nic jak jim v ježíšových tak by byla nedokázala to co dokázala ale u to byl pořád stejný z je ona pořád nic nedělal. Učitele učili ježíš kristus své učedníky aby nic nedělali to co na co to je třeba. Proto od vody dělal li dělat. A přitom vůbec nic nedělat co se dávat ska se od se snažím to tady vysvětlitelné nevíme si to bude pochopitelné protože. Vězte mi to. Dokud se snaží mně bylo aby to udělal tyto hezké ale daleko nižší úroveň než když je z rukou božích bere věci jak přicházejí to někdy byla. Ne někdy ale jakmile to přede přes určitou úroveň míru tak řeknu se stéká vztek jak je to ne ale musím to po tak do rukou ne jako této úplně z bez toho kohokoliv na toho ježíše a to je ne chyba ale to je pád jisto uvědomujete na jinou úroveň na jinou z to on vás nesmíte rád a to víte tam milost která před tím ano. Je to velice těžko pochopit že jo to v no tak bych vám radil aby z jsi uměla odpojil na otázku jsem učedníkem páně a nebojím není jsem když jsem učedníkem tak musím jako učedník jedno. Kdybych maleb nepatrné jednala podle svého myšlení a rozumu tam kde mám být učedníkem poslušný toho ježíše krista tak bych se provinil ale jako jidáš jako se stala pravdo zrádcem aby bych zase te jednala tak. Že bych nechtěla dělat to dnes že bych nechtěl mít tak bych zrazoval tak. Ty učedníci panně museli zvláštním způsobem svou vůli uplatňovat ne jako my to děláme. Oni museli být ochotni o nás právě pro činné. Si museli o poklad je o činy a museli být ochotni stejným způsobem postupovat. Ano tady křičel ne do dob do pomoc tak ji komu z ale běda když prodělali sami ze sebe tím by se li vyšel ale jak by to nešlo. Vy stes ve stádiu kdy můžete pomáhat modlitbou jedině ty zlé duchy kteří oponovat žijou myslím bratra v ale ty se nedají jak jinak než modlitbou to je u bude který stavy se před co snažíte to vyhánět sama jo a to je jiná úroveň prozradí lidsky začínat jest je li toto děláte bezvadně do čech obdivuje alibi zaseje. Z úrovně toho člověka samostatně najít cí. Kdyby ve při vám znovu kladu na srdce to co ta sestra pro dobro sláva dělala jo že totiž ona. Nikdy ne jednala sama nikdy o co o dobu jsi tady vědy jednala jenom s ježíšem kristem téže bylo byla obtěžoval tedy vod těla aby za ním něco udělat. Ale si netroufala více buďte tak ne o patrna ale buďte tak malá že syn metodu mět se do ničeho vstupovat sama tři s. To neni z berou vztek iniciativy vizte iniciativní dělat to je těžko vám jako todleto vnuknout protože. Kdyby se po této stránce ženou vůbec mít za ten paní byl nový kam se ještě hravé on to taky vyčítal protože svou chybu nazvat neví viděla. No když by proto byl li člověk vidí onen dělo které ji jako li v ní. Že toto o mužsky šla. Je tedy též jak se to řek tato volal věk tak ten je za váže na to nedejte si žilo ne ne. Říkáte mi jak jste když z těla do prostor před nějakým podat tam tam by se zbavit v ne jen nebo hospodářova není někde vivo stravě ale co se potom dobře cítila. To znamená vy mate jsem ochoten pro toho nic dělat to jako svatý františek z assisi že on nerozuměl vnitřnímu hlasu vůbec hle je mu říkal o stal jsou tam co tam podal bezvadně kdyby to kdyby neměla tak jsem pod několik na tebe dopracovat k tomu že začal od wattse vnitřních která vám o tom do si tam ba ale to je jako vám se tady list na ten právní to co tam bylo to prostí. Ale nebylo toto budování vnitřního chrámu to bylo to u to opravování toho vnějšího chrám. I ve kdy ne. Pro svou činorodost velice je úspěšně. V po opravuje téže věci který stojí mimo vás i v tom smyslu když jsou to vaše záležitost těles stojí mimo vaše vlastní to to nejvnitřnější nitro. A ale aby se takle soustavně budou mala ve jsem to z seděl že to budování tří do krámu ten to tedy dělat když se dotek modlitbě nebo když máte takové okamžiky kdy to se tomu puzen na. Když máte vnitřní tkání. Ale v tom máte věčný v kani tak to s vlastní přijatý nedělá tak je zase potom zevním jak o jak to dělat jindy a to zase že bez druhý sta. Tak bych za tiše jakmile postavil o to bych tam v všecky a další nebudou valně začal budovat vnitřní chrám. Tak nikdy se nevracel k tomu znovu podávání zevních krám v vím že jste okolnosti nucena k tomu abyste ty zevní chrámy vizte z bratrem stále mnou od dvou stavy dano vi. El to její vina od dvou máte vám mocná alena nestranně pravé že to těla te je tímto způsobem k tomu u víra je úžasnou s tím potom když z rad tiše z assisi přestal oprava ticha vámi. Tak se mu dostalo vnitřní nápovědy kterou by občas mívá když tahleta tu o strom víte. Ale on měl sousta tam je potom vnitřní jistotu o tom tady jak to když udělat ne co jedním z na čit a když z kdy měl postoj vnitřní vůči tomu tak věděl nejenom jak to potom udělat to bylo na sedne země nýbrž jako taky to pád kdy znáte známý případ že když přijímal do svého řádu nového člověka tak si nechával spát. Sane kde mu předával tak z víme nebo nějaký mnoho poněvadž se nový čím vypil málo tak mu dal málo znát vědět tito do od je tak mu to o dělat ten jediný ona ten pro tedy vypít všecko svou udělal následovníkem z tam ne jsem tam a takže on si. Vytvořil tímto vnitřním u postele ve všem č pád nic činni řád kterýmu diktoval z ta prosto jistotou bez tam pán vždycky vždycky tak každý kokon jsi všechno co máte věděla. Čili ono bylo na něm poznal že toho dělat daleko víc než před tím je že se ti ne na toto nevyčte a. A vás přeci jenom i věci výčet vám tady ne proto se to dělat nebo do toho dost. Byt na ale v čem vás to ne z toho budu prodělat nehodně a ne protože to přehání ale z toho důvodu že to děláte nikdy přece nám sa. Ona totiž možná že v tom tak je vaše láska k bohu vás nechci při říkáte přes ti k tomu od toho pána boha tahat nebudu to zastavila sama ne. Tedy to vás omlouvá jo že se taková vůči bohu milosrdná říkáte. Nejsi nejsi panna ožení sluhou co mu dělat tamto udělám to je pořádku ale upozorňoval že potom neznáte by tu co ještě můžete a co nemůže. Se dopouštíte chyby které se dopouštěla svatá nenastala ku. Četla s to je od matka tvé na bude rovnice nezvali v láska v je si to přečtli. Aby bylo vidět v všem vy děláte chybu ano a všem přestavujete svoji kompetenci že přesně kompetenci danou svým život. Tu míru mně neznáte nesčetněkrát co vás na s tej překročil tak to velice by šel dál. Jakmile že to jsem to jste zachovávat tak se do určité chyby ano například rama mně by taky toho novou do on dokázal že totiž dělala čím víc z než me mně říká abych to nec bylo ne a. Když na při jedeme tomu jsem jako jsem zraku poučovat vidí tak teď podle tisíc osou muset to bylo nějaké přehání. jsem se při tom bylo že si ne nezastřely jak se hodil mezi stroj kdy tam my taky nevěděl věc od kdy se ta je ale mohu to dopadne špatně budeme tak zastřelili protože jsem překračoval pravomoc. A jako ta svatá jana nedali bývala opravena vybrané překračovat tam ho s. A z s v ti popraven vnitřně najednou je tady odliv před který si nevíte rady to byla ta poprava protože jste něco jako o prevenci z které se na vás že jo. E vám prostě chybí určitá stavění míra sebepoznání. A dosahu svých možností ne takže v tom případě od šel páter ze sebe sílu která měla být věnována vnitřní modlitby tak se potom nepovede při ano o nemusíte přitakávat. Na této uplyne než jak říkám ale jako by jen tu na chybu. No ale čili hodnot si dělat pro sebe je třeba a to jak se ho protože ježíš kristus ten řád hodnot jak si u učit. Jak vám říkám ještě no je jež ho zachovat proto že vždycky musí ten správné východisko co znamená kdyby z toho člověka z aničky kde on na dvě a ona je vždycky jiní ale když si pro ni nejde te tam kde on na je tak to dopadne špatně tam to tak se pro aničky někde na buněk je na tak si musíte na tu bohu pro v ní. Ne nebuďte před bohem nebuďte před bohem malo jsem nebo nemyslet že se nějak příliš spoléhá se na pomoc boží když víte teď jsem kroky. Tak s tímto stavem se nejkrásněji je k bohu v tomto stavu naprosté nemožností sebou odevzdejte. Tak o nemožná osoba rozumíte která se dokáže která momentálně pr jako by o takovou nemůže protože není si sama slově do na udělala tráva nemám nové be. Tak to rozlišování správného do se toho řádu ano který přestupuje ten než přetekla nedobrovolně to spontánně před to váš obava vašeho jednání to li to ty býval slovech zač jednání pater co z toho bratr žena dal ve o nic je dostal vyšší úrovni děláte tytéž slova byla do rodové víte kde lidský záznam pro v tom těžkost nebojoval. Ale jestliže by. V tomto případě když se na s upřímně budete k bohu. Jako když vás bůh volá rozumí al ve vás k tomu u vnitřní tak se vyrovnaní tyhlety protivy. vám znovu kladu na srdce to co říkal na otce. Když ho setkat se s jiným člověkem který co kdo šel tam podívat co je to za světce při přišel o němž se toho veliký mudrc. A říkala co li el proč že bych chtěl jed jak tak by mudr z ve co on si je nebyl tak tak moudrý jako jsi ty tato moudrost je zapotřebí jeho soud za navozována je jak co dělat tomu říkal jsi li si na ví. Jít do věčnosti svou slabostí. Ale neví jemněji tou slabostí ne říci když jsem za by tak nepůjdu nebo složili zbraně nebo ta. Tady jsem slabý tak to je nejlepší při to z vizte maří magdalena lotr na kříži o to byly kdysi velice slabí ale dokázali tou slabostí k bohu jít a on jim kupodivu najednou způsobilo obrat víš o ne tak utkví obrat to způsobilo u jiných při tak slabý nebyli vizte o mater o ho o ten se kterým nemohl určitého se kuse dostat protože nebyl takhle slabý ta zase je el be tou slabost. Tím s tou silou toto křesťani nevěděla ale si to řeky neučí bohužel. Ale všichni svatí praví svou slabostí se dostali k dopředu jeden nebyl ses svatý a musí prosto k k jem a neobětoval bohu svoji slabost nýbrž jenom ctnost kterou neměl jsem neměl co je ode stal neměl jsem odevzdal protože co závanem jeho na jenom tu nectnost nebo tu slabost nebo to a chyby chybné jednání je a to se mu podaří tak každý musí to o si daleko snáze než podle zase z dosti. Protože jak svým člověka na konci ten si myslel nade vědecký cesty že svatý. Jak se mu to těžko čeho s tou tak zvanou svatostí po be že žádal svatost nebyla psala. To byla z špatné sebepoznání. Toto spočívá se při tom že koho by dnes o ten že jsem tak dokonale ode váže o něm žije. A to se pánu bohu nemůže od ale věd. Přes jeho milosrdenství když je mu stojí v cestě tobě rušil své za ony on je vtělen do tohoto světa osou zákonitostí a si milosrdenství v tom berme na vědomí a on své takové nebude sestupovat v tom je všemohoucí. A to nemůže rozumět tomu a proto ti koncentráku marně povalit o moci boží ne roste protože kdyby určité rád či zákonitosti a z něho se nebi nedostával. Tak prosimvás ještě jednou no a tak jestliže ten člověk být při trošičku bez těch těžkostí pádů převratů a výkyvů kupředu. Dnes to protože vy se toho málo ale že zde ještě mrhá svou silou tři v ale tak jako před dušičku vyrovnaní tak musí cesta od toho aby dodržoval řád. Ve kterém platí napřed ty a potom já. Jsi to ty ty si především blíží na měr dáváš děláš co s tak v tak nechápeš nechápeš tyto pořád ty když vím kteří si tím kristem. A tím bližním je taky anička která vám jen někdy je na tě. Jim musíte milovat oním jedna z který aničky ů jakostí dobrat mám ne ne není nic že to je to my nějaký kompromis z od ježíše krise říkal my když jako sebe sama jak mez tomto je nebo no a jak ty jsi na sebe sled te. Když tragické tys z ale to se jenom vyčerpat jako ten skalou ji v ale budete žlutá a z toho no a na nebe by si je k tomu pravému dílu ty ber na kterou on říká. Li to je co se tolik postil natolik dala askety z muss dneska mám bolesti těle nemohu když se na výši bohu sloužit tak že bych chtěl. Aby se vám tohle to nebo nestalo to by samo hosta jo a tomu se předejít tím způsobem že ta anička on taky dal na z rukou božích v tom nejisté kdybyste tělo anička od boha daný prostředek. Z tedy musíte národ jako po že jím prostředkem a osel se o to jest zemi dokud to je ten by tak je tady nerovnováha rozumíte to dneska nesmíte být li. Protože musíte být anička která vědomá rád pán který myslí. Je věnováno od boha jsem na štěstí tuto chybu nemohu udělat nikdy protože jsem se do jsou dva svou tělesností. Ale musíte oním bát může do větě z vás mně všechno dělal to cesta radovat můžete o kdo ode se kde se co chce své v tobě se za dobře víc tam kde je pro. Sk. Ty tam kde ten prostředkem který je vám určen toho byl častěji používat než jiné prostředky tím se liší anička ostatní. Totiž dejme tomu mi o to ne pořád a ale to třebas ta nebo pětkrát za den jíst né. Ale víc ne kdybyste pořád jedla jako pořádně tak doba katastrof ačkoliv tedy fáze sousta nikdy jo mít ne kdy opovrhnout od ne nemá na vaší úrovni místo. To je prostředek tam daný který nejvíc potřebujete který vždycky musíte bych tam ten podoby jinak nerozumíte smyslu života. A to jsou od vás co abyste pak nerozumím služ aby se na o po varovala tím který je vod boha jo a je to jenom prostředek od boha daný. Než se to by vizte nesmrtelná duše tam nemůže zatracena která nemůže mystos nadto se tam dostat na jenom se musíte s ani školu s tím pod li k ní. Při o li a to když bude ustavičně sloužit tomu věčném že totiž č kdy. Tak si z jejich kde tekla s lidskou křesťanskou cestu pro tradice. To znamená máte dojem. Že cesta je tedy správná když se ve vás budí cit nebo pocit nutností si šetřit k tomu co dělá co mate tři to o jak leč to by poměr nemáte tak to není ono. Jste na omylu to je cesta která nelze se kterou neznají trvale. Se kterou se je li kam vadí tak li kuse oni vůbec se na tak s soudu jsem si tady není v tom že se ho řekněme vlité říkáte o nějaké větě která od zase podnítí. Povznesené nadchne ale to je nastává kaše nejsem na čem nemám tomu u daleko příležitostí vší. Chvíle ji bohu než když mám chutí a mám si totiž máte při s tak se schod zastřeno co četbou. A když ten při vůbec se vás není asketu v těle tak tam si cenit svou si ho. Veškerou svou z jeho rozumí to je na to co tam ty čtyři recepty kdy to nejde tím citem a nestačí to on od kuje o zbaví se ani nemůže z toho budit. A kdežto to jsi rukou ode tak si řeknete tím ku do toho nestala jak tu si jako třeba vložil ven no to je chyba. tam s tím toto tat takovou sílu jakou do skládám jen do jiné krátce minimálně takovou od být u víc a jestliže celou silou tu tak se situace zase dobrat by k i k tomu třeba citů. Víte to jestliže křesťani zásadně dávali přednost citové cestě. Tak si před určují pád s tak hladce nocí smyslů not ti du ano a všechno probíhá od toho o let u svatýho jana z příště a to není něco vně vší proto že to byl středověk a musel bych se dostaly dál z kam otevřením můžeme říct co se tehdy nesnilo při z musím si. Že svatý jan z příště kde i za to co mučen co říkat mučen prostě. Kdyby byl mluvil jako ho u pali na hranici na to šlo. To tomu nitra protože tady není kdy sice no a takže dneska máme větší jsou o o si vizte o tom co se stane. z jakkoliv pronásledováni než jsme měli te kdy bez člověku viset to nedalo nesměla říct je do měl takovou moc že to mohl člověku tak a z. Tak jak mu to i myslet tak jo to visím ženská svobodně aspoň myslet když to byste třebas říct protože to jste kázat ani zapotřebí ale může něco svobodně myslet tak vás prosím o to když vám chybí jedna vlastnost tak máte druhou a když vám chybí všechny tak máte to nejde či co musím ví. To je období je třeba s je zahrady to ses chybuje z masti na tří či. Všechny vlastnosti spí jako dvě a nejsou nic se postavit ano v sval člověk umírá ještě dostoupila chtěl míra únavou a tak si řekne že dejme u boha od cele svým ona i duch z nic z tu svou o ono sví. To nestačí znovu bude danou od svým mno ducha s to byste kou k ale ty tři z kdy mám přitom na s ve tedy či u toho ducha toho syna z toho otce tím tvůrčí otcovu přijdu spasitelskou synovu a as z sílu osy spoutaným zahození toho ducha osvětitele ano. Aby se potřebujete k tomu u tak že to jsou city který dokonaleji dostupnou cit. Než si myslíte ale nejsou schopni nastoupit když upadají do spánku naše osobní síly a sví vysílením. Prostě se ocitnete situací které si neprávem svými prany od ne to je ta nejlepší před smrtí těsně ano neptali potřebnější abych v tak jen z kam napsal. Vůči svou cestu jinak jednat tam není v když nemá tam vše mnou z když nemáme žádný cit když moje schopnosti s k nebo oni tedy celou duší se všemi schopnosti lidským čím nezbývá ani na schopnost která vedla z toho mého na tak přeci tady bůh který zdá se vedle měst ví. Na toho lodí a ona se potrápí a byl li před tou přes palubu. Ale jestliže bůh musem začínat strachovat obávat oním zkus svýho života. Tak ona se o pro začne to. Ale když budu vědět že tady š z bůh pro toho či jsem způsobil mnou pití rozumíte tato jsem měl použil sílu o na to dycky svým působit na být. A ta bouřka tady není protože bouřka přišla dobra ale země jo že jsem byl na pokraji zkázy sám svou vlastní vinou tak pak nastane k jim proto že jsem pozval do s do života ducha tím způsobem že se svého ducha tomu u ku na bože odevzdávám svého bůh. Ten duch toho od nejsem boji s tak že se stará a tak dál tak na toto jediné chtěl ježíš od svých učedníků nic jiného se let a od tam ne hřích tím nevyčítal. Jenom to že se strachují se obávají se stávají co staráte co co to je snad jak to přesto jste se mnou. Tak dosud nejste fází kde byste nebyla ježíšem z se s a proto jsem se o něho opřít máte tu povinnost ano přípravě pomůže ku tedy přednějšího zapřít nemáte vlastnící li to co od dělat do vlasy si je to moc vší ko nebo se s ke je ale nebude to nikam moc ale je třeba toho druhého vně do tomu ctnost kdy můžete zase. Stane udělat tomto že do čerpat ze své sví. Jak je třeba se vzdává vina byste se opřela o síly boží ne. Anebo v tom že o v ano v tom s tím že z to se vám líčil na případu dobroslavy když měla přepaden nad tím blázny a jednají komu ruku od byli něco udělali ne vědy za byly tak ona si vzpomněla že proto sama že není z s a řekla panny. Ježíši budu za to je předem a řekla tím blázni na dveří kde je začít za dveře nemůžu o zem od vám moc ráda od mu když přestanete na či nad si z od ten no a z ten kristu šel přední ona šla za ním no neměla žádnou sví. Dveře je vlita jako bylo je a ona neví co by byla dělal nebylo rozhodující neví co se bude s ději nýbrž se o dostala v tom při to je jenom to to je nutný nutná takováto sto pro co k k o do do sto pocit trpnost radovat kolem duchovně života. A oni si podléhali na svalů ta odvedla úkoly místností padli za to a to byl pokoj od za co ono od ko protože užší nikde že nedostali samu kdy on věděl že tady dělat zásadních že v toho chvění vyšších tisíce do šel stoprocentně z no. A že nebo o to co jsem mu toto do toto co co z toho a. F. teďka navážu na toho co právě dělám jákobem při podruhý vjemu v jeho. Kromě toho se dostal do ruky jen pomocí nějakého to od. Spojeni také ještě další ji do jiného doktora lékaře taky nelidského který spolu proč se z mu vjem jo ale na co ještě lepší spis než on takže také z toho čerpám tak se od ona mám na něj na o tom když ho tam kde se na něho o nám o takže vám nic jako tam neboť čím co není z mého nepřeroste protože tam nic i tebe starosti ale jestliže jsem potom na potom co jak on to be to vždycky toto na tento druhý je to nějaký doktorovi mýt které tady k. Je že přichází na systém který je v tom zakódována nám a spočívá v tom e že ten člověk. Kdybych na celé začni cení které způsobuje vnímání tohoto světa přes dolu to vypít dán. Jako jsem ryb jiná vypít nač přes nulu nebo přepínat před onu a za ni za jen jinam ve ven chci ano a to jsi jeví většinou tu ní. Když bude nám a tohle ten tak ten základní princip kde připomněl jinou věc že jim ten svědek a toho se že von tvým vším a říká jsem to dělal potom co s potom přepnutí nějaký jsou v nebo předtím nějaký soud je to znám dovíte a přitom soudu nastal na tam raka by o celého života. A to nebyla boha rekapitulace do to za přítomnosti světelné bytosti v tom mně nic neříkal se nikdy ono se to viděl ale aby to st z měla k tomu odmyslet bez to slovu bytost třebas tam neměla k tomu že jsem byl jí. Tomu podněcován abych od této chvíle čili jiným způsobem než před ti. Abych žes správně žít. Abych je všechno ne na tom životě ras by vlastním vím ano atakdále protože tam do sebe to jeden se do tam říká atd tak jsem abys to poznali tak řeknu co on říkal před ni přesněji jsem to se mění celé rozdal nebo třetím těmi třetím že ve dost že to na sobě a co se nechal se ve dost rozdal při po že neměl vůbec nic v ne a tak prostě žil dál petr se ve se z toho z kde tím z smrti dostal. A mu oddělit nabytá hodně toho napsal nebo nemusím šetřit ano no dobře a teď. Tenhleten svědek tedy od doby žili jiným způsobem než před. je nebe před tím vůbec schopen tak k liž a teď najednou schopen byl je to v něm stalo. Čili ten jsou který prožil není pouhým lidským soudem jsou z který že ten jsouce předává tomu člověku nějakou z sílu schopnost uskutečnit k čemu nová či je to zavazující sice nad nestranně také o to o tu víc cítí protože to vel z tělo je k tomu člověku sílu k uskutečnění. A z těchto všech z příznaků. Tedy že ten vůli jeho potom tenat mít jsem poznal že v tom jak mi je lékaři operovali za vědomí tehdy jsem musel jsem opětovaně prožívat tenhleten jsou přestože nemá ve říkám jako v doby dostal velice patřil ale jsem se dal jsou prožívat. Protože přestat bez je to když jsem be před třech ab bude tekla říkali přesně to bylo co dostal z své jetě asi čtrnácti operací. Tak jsem najednou víš za do málo od svých příbuzných nejvyšších od který jsem se vážil protože jsem věřil aby říkali co je správné to nikdo z nich by ku ani mít dětí nedělá v tom věku není schopen něco takového dělat. Nejsem žádná výjimečná bytost to musel někdo domě zasít tohle rozumíte z toho usuzuju z poté četbě to mně velice pomohl mu kdy že jsem prodělal tento z tento soud je tak závazný a jednak posilující dávají si člověk u z s novou sílu kterou normálně v sobě nemá. A jednou ještě za jen o věc jsem si to zjistil že ne nám vše jsem chtěl dělat tak ale dokonce jsem rozeznával co mně ty staří radí dvojí věc že to radí špatně nebo dobře jsem získal nějakou schopno co jsem známa z to s tak i to dítě nemůže být radil špatně ne tak jsem to nedělal tak například be. Babička která byla. Silně věřící a oděla vědou o stavu v předškolním věku v si je co moc jako bere je zeptal co tam dělají jsem. Je říkal od vody z od do rozumělo a tak dále ale důležité je tohleto. O na mně říkala když bude slastně ti a ona viděla že nabyté nepřesnost mně jít. Tak se dostane do nebe ne a tam budeš blažený bude ba vede na boha a jeho svatý samosebou u toho jsem se dál no to nebylo hlavních ba ale důležité bylo jsem poznáme že tahleta víra je chyby či tak je to po smrti nevypadá jsem věděl. Takže jsem jenom to oba a a jsem nechtěl by taky ctnost na by se toto náhodou nestalo se. No jsem to správnost či o ta nevedl pro ho proto co po do nebe nebo aby byl ctnostný jsem měl potřebu dělat správně rozumíte mně. A to je myslím pro duchovní cestu velice důležitý poznat protože když něco někdo dělá a proč spásu. Tak mu to strašně pomalu ku před jako tomu indové doby indové říkali na to ne pro tak pomohlo asi kupředu jsme to dycky dělali kvůli vlastní s pak se ani do prodělal jiných důvodů než vlastní z vás. A v evropě taky každý křesťan to dělal kdo z vás o jakkoliv se říkají že když si nepřeješ pád osoby tady svaly nadto lid se tedy špatná viděla tohleto. No ale zkrátka dobře jsem si nepřál spásu tak se na pochodní je od porod byl to pro dramat drasticky je tak si jana panna o tom v tom z aby rozdal otrava navěky zrak viděl na ona ona si to dělat dítě přeci pohyblivé ne. A tak jsem byl uchráněn dítě li. Že jsem byl ukájet je do sedumnáct jak která byla naučená je li ta či lidovým pro již to je to špatného z dobrým jo to bylo pro veliké z jsem do sedmnácti nevěřil promiňte protože toto jakoby věřil není to se pravda ale kde viz kde jsem co mám věřit ne ale jsem předtím nevěřil to měl zachránilo od mnoha u skal jsem nedal víte na to že když člověk je ctnostmi protože tam. U parabol za dobré to není pravda jsem viděl v tom koncentráku jak i ctnostní křesťany je při či tam padali jako růžky měl tedy na dvě ne od ani pán bůh neměli vůbec žádnou pomoc od něho jako jsem ji neměl taky že první nikdo neměl tu po mu z že si mysleli že neříkali kde ten na bůh o které se opíráme. Ten nikde není ten jejich bůh to není takový bůh neexistuje. Tak jak si oni lidsky představu špatně postavená víra před on křivě postavena a je to proto že ty křesťany za dva tisíce let nedospěli k cestě kterou ježíš kristus propagoval svým životem. To svým životem pro volal cestu poznání. Nejenom cestu vlas z ky kombinaci ale cestu poznání a protože nepoznávali ten symbolismus jeho života neboli se tím řídit oni poznali symbolismus bez od ti kdo o to spasitelská záležitost i to je křivě vzal. Je ve spasen tím že si z někde umřel o co musí tomu si pobyt v pater nějaká prací čitta cetou při bo. O to rovnou nejde se připojit k smrti na kříži k tomu s něco předtím setká se v narození v betlémě se v jordáně učednictví a tak dále to tam viděli přitom činící jako svět když ji ztratil na ten co do miloval a tak dále čili toto všecko od jiné neznají cestě takže není od přesnější jsou víte li těch teologů se kterými jsem moody ale po ten tady setkávat. A ty jsou opravdu stolem za opice. Kam se hravé o šelem se stane to je taky z todo od i třeba proti nim co ještě tři vězte dál víte mně. Je totiž že o pro se ukazuje že dneska věda bude muset nastoupit ten nových cest. Protože s tím rozumem tamto jede on učí co se to zdá asi dát táhnout nebo strašně těžko pád. A to nejsou závazně není která vás si budou muset přít na svou stranu né. Ale rozšířené vědom a ten vám začnu po malinkou vykládá o tom rozšířené vědomí ano. Takže když jsem z toho vyšel z těch operací tak jsem získal první základ rozšířeného vědomí jsem věděl že musím jednat správně. Že jsem se k tomu sílu tak je jedno. Co do za ty chyby přestupky dělat tam za to to dostal jsem ještě pro by mně měl to všechno znáte s tou č. Ale mámy tam v která a. Které jsem především těla by be na a která nemusel si jak to mi dosud byl proto že jsem něco tak do vyvedl to byla čím dal zoufale když jsem to jsem to měnící ve říkal. Říkala je dospějeme věku na ty si pořád víc aby za na hnal abych ti říkala co bych zasluhoval co bych doslova toto jsem to a to provedl kam jsem to potom by do v ale jsem říkal jenom to tak je pokání abys sobec aby se s tím dnes mohl. A ty si tomu věřil v tak si to udělalo do to v pořádku se tebe nad z cvič činnému životu který by si to odpykal tak jistotou je tam to s tou udělit tam to bylo velice moudře ale jako mu bude se říkat o čem a co to ne nikdy než takle místo takového čeho je tam ten čím od vůbec o vedla mět celobytostně kam jinam ne tak se tak by se mělo dělat. Takle by pará ten soud který jsem potom pokračoval je zažíval ale to je další kapitola ty které se za dostal. Když jsem tohleto dělal do těch sedumnácti let. Tak dejme tomu nastalo období jen to pro že on byl novým jinými věcmi zásahem z ježíšku jak víte na že jsem ztratil možnost být tím co jsem chtěl být. A tam totiž je jedna věc vadila přitom že jsem neměl nic vlastnit někde v této period je vývoje nevlastnit je příliš tvrdý on vše v z ano to ten toto dítě nebo ten nad v nedokázal takže jsem vlastně jsem vlastně například protože měli to by pro to bude jenom moje láska zase jinou před. Lásku neměl. A to stalo mezi mnou a bohem o to se o to by to bylo odstraněno tam možnost tam tu jsem studovat. A ne my to byla hosta a jsem to oželel tak jsem se vyprázdnil od vlastnictví a to bylo třeba ještě k tomu nectností tomu z pravé dale ještě li tak se od vlastnictví. To okamžik zase od toho vyprázdnil a bez lítosti jsem se odvrátil od toho co se tomu nevracel na tom místě ve jsem ty vědy studoval řeckému do se stal ten zázrak se dověděl o tom. Že jsem nesmrtelná podstata a s vnitřní jíst li nic víc již skal a tohle to zase byl jsou s. To dnes a tak teď vám řeknu že není cit se nemáte z mu to že říkají není absurdní pravda nýbrž jenom pravda relativní be co pro bylo co od pravdou jednat správně najednou bylo nemám na ty bylo zahození. jsem celý svůj život deska na to na lidem tak ale přestože jsem považoval za špatný neboť byl nezbavil se davy si nebyli jisti že byl bez po ve že jsem se šiva do svého sví věta těch věcí že jsem tedy žil planě že jsem žil zbytečně to promarněný život co nese je na ten život zpět dívá ale tak jsem mu ani neobrátil se od něho stoprocentně odvrátil. Prosimvás tohle toho. To je to co zažívají ty svědkové mu v jeho tam začáteční stádiu byla těm druhým jsou tu do to pro mě. Takže jsem od chvíle nemusel jsem namáhat bojovat proti hříchu přít nebo bojovat s myšlenkami při koncentraci s nepadlo úvahu když jsem získal duchovní cvičení nebo modlitbu o které jsem byl přesvědčen že jsem jistot. Tu že povede ke spojení s bohem tak jeho pro k tomu vědomému spojení vedla. Ale okamžitě ale ne že že by byl musel kola myšlenkami opravdu ne. To jsem za námi svých přátel nevidět se všichni na plete daleko poctivěji než vlastními si za v v v v v v v v v jsem na smysly na to vůbec než naprosto na pod tím je. Co mám vám přes padlo do se předtím vyprázdnil a u toho ježíše krista by se mělo aspoň pochopit že vždycky nastalo vyprázdnění nějak. A i u těch jeho posluchačů i v těch jeho učedníků museli se vyprávět od vlastnictví sví rodiny na tak dále ne svého a ve potom mohli přít ježíši jinak by tam nemohly být dokonce tady je na jsem malinko proviňoval že při přinejlepším se vědomě svědomí chtěl od ještě věci které on při jsem mu prostě nebo udělat o mu to měl za zlé že ano při ve že nechala sebe by být mast kterou jaký u znal by se měla pro pak od nad kudy. To bylo z těch zk je pro že neznat co zákulisím. A tím se stal vrácen že měl špetku vlastní vůle špetku vlastně mínění se mýtem vně a jsem byl z moci takového poznání. Nějaké pravdy že jsem ji považoval za ab jsou za o předtím nevědomě teďka vědomě jsem šel za něčím ten co vedlo jsem ovšem nebyl někdy tak víte kdy je to třebas sokrates. Tomu stačilo říkat co nemá dělat on to nedělal kdežto nebylo zapotřebí říkat co mám dělat z abych to. Vy to je vzor nevím který mně řekl by si být tak ve veden rozumíte pro my ve ma nezve meč těm tady tu čest jo ale pro si nedělejte oni se s to tam ale dal sví do asi dobrý. Ty lidi kdy jo to je to s to možná tak když te chudobě kristově v podobě mysli jo a to je asi důležité přitom jo. Dnes dáte z tam měla asi dát nebyla si vzdálenější pro tu svou moudrost lidskou kterou měl kterou jsem nikdy nevládl. A ale teď. Bych chtěl vyvrátit vaše domněnky dvě li o na vám padají mysli slyšel jsi hlasy viděl jsi něco ne. Jesli jsem žádný hlas neměl jsem žádné vidění. Ale upozorňuju vás na jednu věc o tom vidění to nejsem deska jsi nejsem tak s. bych byl mohl říci donedávna. Než jsem četl moodyho že jsem žádný vidění neměl ale dík tomu zase k u jednoho a i z která potom následovala bych to netvrdil když mně nebo někteří z vás znáte to u dálo s tím převozník jak jsem tam převážila toho č člověk a teď tady dobře pozor záznamem napsal ale město uvědomil jsem tam měl napřed nebo jsem tam měl věří nebo jsem si to měl uvědomit. Když ten ča ale pro to se převést když se o do za ten peníz který do než kam mám učitel hmotný ten s tak on potom jak se o držel vidíš ka který byly od zahrady směrem k před čelem on proč je přede mnou do toho dvora a pro stal tento o dnem který byl plný musí be tam bez velice ještě praví dvě rady kočky je tam kohout vlita slepice. Ale ani jedno z domácích zvířat na jeho přítomnost nebe nebo ano. Že ne to na otec samozřejmě protože znaly ne ale nebe toho na toho který procházel pod od protože ta je dost dobyl do bylo tak a. Tak u husy nebo sto obsah čili on be aber pro jenom neviditelný. Ale také nepostřehnutelný i ten i v tom postupem vědomím které zvířata mají o ni taky oni tady je tak to vědomi postup konečně oni jedině které věčně zažil který si který nezažíváme to na dobře vím. Z toho plato z vodního nebo před tuto baru oni ovládají tam oni se mohou odebrat toto do toho do oblasti žluté barvy do této tendence jsou ve do pod uměle dovést to. Sice o tom zmíním takže ten člověk který procházel potom oře kde pro jako pořád od kdysi si o protože jsem od tak o neboť z toho co se po mat bylo kdysi protože na o si neotevřel to byl pod dřevěný nevim jsi ne že je synem od petra ale prošel zkrátka v tak to jsem požádá působil ča za to co se mělo ruce. A on šel toto bez dala mně to bylo hluboký u do li tam pod orlíkem a by vzal za rohem nějak nezmizel tajemně nýbrž odešel z. Ale proto zvířata be ví. Čili neměl jsem zjevení jsem zjevení z teďka teprve do potom vody el jsem to za zjevení nepovažoval pro mně jde pořád o dnes by jako to bylo tak se. Že když třeba jela se tak vím že když tam s to byl ten že tak klesla a tak dále to všechno v tom pomohl toto přece o to sebou co para pak to o že ten co od vedle obr co odlet ve vším a mělo jsem bez slova nechal doslova ne bez nepomohl ho ale o to že se od břehu pod se stalo v na se na na na břeh jenom že když tam byl těžší ne tak jsem si taky je tady ta silou protože to ut tělo tak jasně myslí že si měl jsem to ne. On si právě tak bez. Jo. Abych se teď tak také uvědomuju tak by řekl v takových přípravu být dal dohromady ve jsem životě aspoň zpod ku. Kde nemohou rozeznat že kde on na skutečnost a kde zač na skutečnost jiná ne nějaká pata mám od ka. Č člověk rozšířené vědomí tak se svobodně samovolně podobě v tomto rozšířeném vědomí. Zaživa věci které ostatní lidi nezažije jo a to ba je za věci tohoto světa jsem o to co za za člověka z tohoto světa na nikoho jiného o ku tak nebyl s to tak že bych že budu dbát ale teďka to by si to všechno jasné vjem svět je voda z věcí. Takže je na toho be ten člověk jak o mně věděl že o převozník jem jak přišel proto přenesení. Jak to všechno v totiž jakmile člověk rozšíří vědomí tak proč bych někde jinde v z světlo nebo za rok u vás o to tam vidět jo et tak patrný jako je tady patrný za vás takže jsem pro ten a proto jsem neudělal ne to se měl za úkol tak tak je jež jako se tedy dal než jinak askety co čát je vše. Tak zkrátka během toho mládí jsem dal pro tu dobrotu pokud jsem mohl odkud jsem dokázal a potom jsem od těch sedumnácti let. Byl jedno jsem rozhodnutím toho jsou jsem dělal žádného soudce že jsem měl to vidění zase vidění v uvozovkách toho boha za sebou a u pozor tak že jsem taky nevěděl ven. Že jsem měl prostě jistotu nabyl jsem jistotu že vnitřní let co tak je boží a nabytí této jistoty bylo tyto příznaky je že bylo nečekané že jsem nikdy si on nepřál jsem nic po bohu ne tou žil duchovní sklony jsem neměl na ctnosti ve věc tom tady říct a najednou tady jsem měl jistotu tužeb s. Je podstata je bez temná ale nejenom toho jsem věděl co z toho li dívá těsto vyplývá a to by to s povinnost velice. Slast abych tak řekl za touto nesmrtelnou podstatou jít nezemřít jako zvíře nýbrž věnovat se této podstatě do jít odevzdat celí patřit jít a ne z sobě ne. Sobě nýbrž žít a ne na jsem ale je prostředek jakým se to mohlo u skutečně protože tohle dokončilo za chvíli to nejsi se u po bylo spůsobem který nezapomenu zase nebo schopen mnou co s místa kde by se byl krve nedořezal zen říkají lékaři nebo kdo. Se lidově říká v takže ještě jsem potom se z daroval z toho místa si zase do rodiny. Když jsem tam nechal otevřel jsem než jsem tu větu našel která takle v na a tak jsem si musel sednout před muzeem na by škol jsem nebyl schopen dělat tak krok. Tak to vzalo tento o to mate z mu dvě kde kořistnicky prosimvás to ani žádná tak lidsky pojatá láska boží to vůbec nepatří tedy za přede tak zabilo tak je to byl vším pořádku víte. Taková blahoslavená i mele ta jak sám to často říkal no psal jsem o tom be při nás světech když toužila ku pojetí něm o zření toho ježíše že to co ty svátosti ne jakmile se to stalo tak umřela okamžitě umřel. A nebylo to nemilosrdné ze strany boží prosim. Let kdy to chápe toho povalit strašně lidsky te ne že by se nedal trošičku pod ještě s. To pochopit ale bez to přehání. A tohleto tedy měla za následek tam přišel domu úplně změněný maminka ještě poznáváš jsem by neví ještě po tato nebo nor málo. A potom jsem přestal mít vůbec žádném o světské věci ale absolutně víte jak tohle ten. A potom od z dvě který sbírá vás zájem jednostranně na sebe přede tu sílu toho nebo se poutanosti co pro sebe pro svůj život jak nebát na správný život vůbec toho že. I ten ho sprá ne není st kde vlast marně des pád nebyla pravé nepít nedostal nese on se jednou byl studentem to všemu z tam maminka si vím mět. Mně musela krmit praví svatý s měl jsem si i při na dno je to třeba když mu ve nevydal předešli jako by nazval na příček kdo nespíme tak i do burcovat nad abych se dostala marně stát podle kdysi věkem na oka a tak podobně ano. To všechno jsem to musela těla. Viklat ty budeš blázen ty ses prosba když to není možné passim to co co odložil co se mnou stala jak je to cvičení dělám protože jsem měl jistotu zároveň přitom jak jsem to zjevení měl zjevení pozor ka ve že taky dostanu prostředek kterým se to spojení nou bude jak produkovat. Ten pro sexem za osobní získal tak jsem psal v tom umění žít touž nebo vykládat a v tom byla tehdy pro absolutní pravda. Dneska to pro absolutní pravda denní ten tam maminka ho pro byla andělem správným která zachránila životě a vyvedla z toho že jsem toto jsem po do za absolutní pravdu začal považovat pod dalším soudu. Za relativní pravdu te. platila jenom proto období kdy jsem mohl jediným jediným prostředkem se dostat k upře na to za vnitřní vody. se v době jenom ničivou nebo dostávat kupředu i činy a to ta ode let a za po se to slovani indů tedy vědomého mocného slova ví. A voni mně to podporovaly pochopitelně měřítek pro správné do on cestu do on to byly dost věd. To bylo vidět že těm oni mají možnost se s lidství indy je tak než patřilo od s v tom vědomí ano. No a tak zkrátka a dobře ne podle býti letech v tom od se tak co jsem na to že modlitbou jenom modlitbou. Ale celým životem je třeba že mu o život musí být modlitbou jak to udělat od nebudu líčit. Ale bylo to bylato se další jsou tam jsem se vzdal daleko větší měrou sebe než předtím jsem odevzdat ten celý život od centra ku. Tak se ne tak i větší prana větší poznání toto poznání buď tele že ho nemá z velice závazné jelikož neplnění toho co člověk dělá je vlastně hřích proti se mu ten jsem ve odpouští ten se musí odpyká li protože toho by tam paže se ztratí tak schopnost být s tím prostředkem kupředu takže kdyby člověk nedbal na ten tady. Soudu řekl lidově tak by ztratil do vedení ano. Ale to by byl ten pokrok na této cestě poznání upozorňoval že vám nestačím cestu poznání ale to jediná cesta nesmí vám to jako ztratil objevil když tou cestou vejdete že to je slámy ztracené ne cesta lásky je vyšší než ten proces stane. A poznala je tam velice pokulhává de pozadu. Ale že to že je svatá a vydržela vadí cele a ještě naživu bez tohoto pozná ten ve jsem skla tak krátkou dobu pro sebe lidi ví. Tak tomu vydržet to na ni pán bůh musí že se u u tedy aby jako se z nezhroutil ale to nemůže takle dál dělat či oni musí při na jinou metodu musíte do toho poznání přidat. Do toho svého dar ku je zajímavé že lidé jako třebas svatá nenastal ku nebo svatý tomáš akt víc s tím nějakým způsobem buď se provinili proti tomu soudu nebo byli do od se ani aby ho nedbali nebo to řeknu po část tak třebas se musili svatýho tomáše. Lidské. Aby to tak jak my si pod dokonalém prostudování mít v že v aristotela. Všech do spisu oni metafyziky to všechno přeložil do křesťanství. Přetlumočil na křesťanský způsob myšlení a napsal skvělou jsou s tou křesťanského myšlení velice vznešenou na tu dobu vás sil století nebo třináct svého poznání. A když to z celé napsal dotovanou v poznámkách ale to ve se zase zrozené dílu el tak v chvíli se dostal dalšímu soudu. To je nepředvídatelné kdy ten soud nastane nikdo neví víte jsou nos kdy to byl ještě poslední co je to nám ze soudu který míří k poslednímu co o co za přesto v tom co se dovedete všechno co napsal je pro kočku není to pravda jako jsem si myslel třebas ve že to pro kočku správně jsem to tedy potřeboval aby si to myslel tak se o to na to byla pomoc záruka ale ne proto pravé stavy do této doby před účelné ta jste. Za ze života velice v nás. Nebo potom před razí z toho tak sebou o toto je za nebo šel jsem před tím dělal zase jsem to takle viděl v tu chvíli ale je to aby byl tak tak je pro další cestu ale jsem přese přesto dostal tak mohu dneska prozradit že to nebo do šel. Že to byla stupeň vývojový ne a tak ne jak ta pravé relativní. jedna věd a za druhé když on poznal tohleto že se byl ale že to jak si myslel k ničemu do od co už. Nebo na ten tak to chtěl spánek a šel s tím do klubu v bytě o by pán velice svými a říkal co to se dělá noci prospal ze se momentálně dojem to je pro kočku jasem to co s sebou četl pořád vyvětlit skvěle a nad o tom pracem společně tone de tam mu to do ruky a předat to papež. A. Protože ale svatý tomáš tak lidský trval na tom zrušení celistvý summy tak toho beg radovali ji hodili jo. On se musel o nebyl víra se oděl tou citát li tam zakrátko zemřel on byl nezemřel kdyby mu byli dovolit předělat su bod. Podle si přestali todleto znalo kdyby byl v tom z vás nebo třebas ten století z na ten století přišel na todleto co je tady vykládám je to s tou třetí všechno jinak dopadalo o na to tedy přišel. Jenomže to nesměl napsat. A tak kde život byl u krát se nad to napsal protože by byl po v úrodu po od byl proti z ve s celou zemi světě jako do současník ekg. A taky jeho co pro zachránila od toho že nebyl v ničem ne ale že se všimnu svatý je li statku tak taky šla cestou poznání. Nejenom cestovat začal o pro cestu poznání je tam zajímavé jak to poznání. N ji přesto dovolovalo se osobně klamat že o na to všechno ba slyšela hlas z na návrat přece jenom přetlumočení. N bez žen nebyla svědkem toho původního jenom toho co jak sto přetlumočil. A tak není ji může to bral doslova a nebyla schopna ve co mládí. Se dostat do větších hloubek toho pozná aby do bez hlasu mohla dal jako on za jenom o mental do vás jako například ty učedníci panně na tom z na dobře tabor naši ženám hlas. To nebylo to pravé v něm konec těch věcí dom en bere práce jejich osobní a vona si dovolila ta svatá na překročit pravomoc mimochodem mluví o tom pěkně mat tvém v ve spisu panna ve zbroj doporučit protože to přečíst na překročena pro od a protože překročila pravomoc. Tak byla upálen ve protože zradil někdo libou vůlí pro zdali nebo tak si to to se přes se stalo ale důvodem vnitřním byl byla tohleto před překročila pravou o b s a to z doby jsem mar ze si všiml ze zápis toho jejího pannou vše ve co od něho desky si za to v tom on nebyl tak o z od založen.