Karel Makoň: 82-24 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Čili my se při osobě jsem pokorný a přitom se stará znamená nezná sama sebe kříž do se neznám že se tyto dvě vlastnosti nesnáší. a to jedna věc pro člověkem nepostřehujeme všudypřítomnost nebo všemohoucnost boží obojí a zrovna jste. Rozum vodu nemůže ale před od u jiných které hned řeknu potřebovat jeho lásku protože lidskou představu o nás jsem boží a ta vypadá asi takhle že. Zastavím člověk se od o jeho stává člověk plný lásky sestává od vůle do kterého miluje a člověku se zdá že bůh se nestala proč se. Esta na to nepřišel ten dotyčný že toho vina toho kdo to takhle pociťuje a ne toho boha víte tady totiž my nevíme proč si neuvědomujeme cel do ta obrovská. On zboží aby může dosáhnou tady dosahovala tam kde by si přejeme tady zrušila to existenci naším a do časoprostoru dříve než se přes ni dostaneme dál on se bez toho neobejdeme. Takže my musíme trpět e takový dojem takovým dojmem že bůh není milosrdný ženy čili tři domě a tak dále a je to obrovská bylo to. Takže to s námi takhle je daleko věčně živilo za za milost jou vás proč zadost dát vás ni by způsobovalo že bychom museli tu látku následovat jestliže ježíš kristus udělal nějaký skutek lásky v tom obdoby. dost čeho svýho u řadu tři roky tak hned musel jeho jeho učedníci následoval dělat totéž co on by byli totéž věděli bylo němu odporovali mysl by se ho. Člun měli v jeho za ska ost těla velikosti tak přestali jeho učedníky ano že oni museli mu stačí krokem oni museli udělati zázraků daleko více než ježíš kristus tak ty tři roky tak. A teprve pak jeli právo na jeho lásku když sami prokazovali lásku tak to je ta zásada doslovně si nic ze vypsal dostal se ještě zdůraznit může ale. Nesmí být svědkem lásky boží protože by říkal nerovnováha která by vedla obrovským krycím ano vnitřní odlivů a tím totiž ten bůh který byly nemohl projevit člověk. Ku lásku e nějak aktivně tak musel aspoň způsobit aby se člověk vyprazdňoval od sama sebe a to by toho člověka bolelo tak to jsem tělem zatracení do těch vlastnost. Tak na duchovní cestě jedna nejtěžší věcí je poznání sama sebe to že to samo osobě bylo tak těžké ale z ale nesmíme se to velice důležité protože z toho se rodí podle poz. Na ani duchovní a ono se to proto těžké že ani okamžik myslet stejným jednou musí ne pannou marií v tou chvíli která se musí vzdát svého po z. To není životně aby mohla vůbec porodit k nový život ze sebe aby ten nový život moh jít aby mohlo dostat na svět let podruhé se pannou marií která se musí s ježíšem. Rozloučit neboť on je dělat učitele že tohleto je jedno z případů který ještě by potřeboval u vás pro. Vůbec není že totiž ten to mary měl věděla co ten ježíš věděla že bude od chvíle když přišel do jordánu a po byl toho co. Tak ti že bude učitelem a že ona jsem měněna práva vůči němu že není. Jeho matkou nýbrž jenom jeho podněcovatelem do podněcovat tedy dvě různí lidé neřest mít čili dal do žili že učedníci. A on mohu jiných ti farizeové kteří dělali špatně přestávali směli o tom představu o postupu na cestě a on se všech všemi musel pořád nad nějakým způsobem to nebyl úkolem panny marie. Úkolem tady na něm bylo vza jez do života ježíšova tolik vždycky je co lidi potřebovali pro maria byla člověkem který rozuměl lidskému nitru. Tím že ona totiž sestavit velkou nejenom nesmrtelné duše ne ale aplikace které smrtelnosti na lidskou duši jako taková potom mi dobře tamním často rozeznáváme osoba roz to po do tohoto povalit. Dala jako taková musela třebas tady jezte zakročit aby udělal první za tady by byla nezakročil tak to neudělal to je pochopitelné on říkal se mi do tebe všem ho ne matko udělal ho a. A mělo to ten význam že učedníci znovu uvěřili uvěřili přišli do učednictví jako tomu bylo znovu ale to byla jiná panna maria a v než která pro mělo ježíše koho to tady zrodila nebo o. Toto li mu pomohla svět tomu kterým měli ten tři její běžném životě v tom nejběžnějším oni se plně radovat při svaly ze které zcela běžný život a oni. Měl pomoci kdyby tam nebyla přitom napadávala jen tak se to vůbec nestalo a ale když potom všechno to vrcholy dalo a ona potom se od. Dál pod kříži den se svatým janem tak nová novou mu chci kterou neměla nikdy předtím že zrozuje v janovi věčnou lásku ne. Osobní lásku k ježíši kristu nýbrž byl takovou lásku která není závislá to co se viděli že tam je jako byla v tom ježíši ustavičně byla tak teď tej o. Je její je v janovi ano dokonce stávají stránce lásky a kdyby tam nebyla bývala pána míra tak se to nemohlo uskutečnění protože ona se měla stát jeho matkou jenom. Tou duchovní jinou než ona jedno poradil ne porodila dej hle tvůj syn je tvoje matka jo čili my jsme opravdu také v takové situaci že naše duše jednou poloze pannen. A věk která se chystal porodit syna do druhé je mým případě která se e nevěsta ale která opouští z byl nebo po přišel do světa aby on mohl. Vykonat vyšší širší úkol než být odevzdán rodině a potom aby se uskuteční hodilo lásky tam pod tím křížem které by zůstalo někde na kříži kdyby se byl tohleto. Dále jan ono totiž je s tím janem ta láska pokračuje to vidíme v jeho evangeliu ne o potom ho trpíš poli a v ostatních věcí že ten jan převzal tu lásku na praktikování tak chci ne v životě. A jak jsem vám to byli čil jak se ale ono malým i tak je to i jiných případech kdybychom ten prosím mohl nepoužili že totiž podle toho nějaké úrovni jsou naše čin. Ni tak podle toho může nás působit milost co mít působit a působí tato o dokud zůstáváme na úrovni jesi víš čím zaručeně když zapomene dal by tomu. Víte zapomenou co ten váš bratr všechno vyvedl abyste vůbec byla schopna u znovu pomoci tak to je vysoká úroveň ve pochopitelné a v tom případě můžete že se i tak. On milost že on nad sebou pláče ty získá ten bylo že on nad sebou byla tři by on by ten co on neplakal nebýt vás slovně musela vzbudit. Rozum ne čili kdyby tím druhým který v něm vzbuzuje to co by sám sobě nevzbudil on by pokračovalo dál když tolik totiž svými věci smrt od dále mu zažil z novým. Své dalo co tady je ne kdybyste byla nezakročil ano a to viděla jenom do nepříčetnosti toho svého za chovat tu by nebyl vlastně vinen protože nemocem a. Protože kristus přicházel k nemocným a ne ke zdravým aby mělo příkazem tak jako k nemocnému teď nemocnému ne minulost jeho od tady nemocné tomu tak ho následujete ono je třeba. No si uvědomovat že tady jste navštíven nemocné tady jsem mu podalo se to byl kristus prosím vás bude dnů věc je to kristus v tom vašem chybujícím ale ona jedinečnou přežil to. Z zapřít sebe do míry že něm poznáte krista který tam přišel a pak ten obal bude poučí to bude mít větší následky dalekosáhlejší nebude to tak brzo končit jinak zatím jako děláte mě. Víte jestli to je dobrá věc ale víte jim sílu a ježíš kristus dovedl vzbudit že tu jde je vedlo kteří nechtěli jenom uznali si přejete ozdravění. Ale zbude taky sílu by se kdy děláte všechno pro to aby se uzdravil ne v budoucnosti se na vás chce abyste dělala všechno toho měl s sílu. Od boha ne k tomu že na byl vlivy jeho v znamená aby se mu odpustili hříchy o to spojí patrně nebude nepude ano ale oni mu vyhovím odpuštěn. Jinak když najde v sobě od boha sílu která mu umožní aby nemohl dělat to co dělal předtím jo a přít jdu k o které jsem tady mluvil samosebou nemůže to. Je z v s klad jsem chtěním nýbrž sebe obětováním v modlitbě žel kdy se nemůžete do obětovat přijde váš tato byl nýbrž daleko lépe. Tak to byla to můžete obětovat ve své vnitřní modlitbě od mála je této své vnitřní modlitby li e tak prosim vás je setkám jako oběť kristu jo. Žete ke zpovědi tak mu jste takhle přicházím spojuje ne abych říkala hříchy tyto jenom vás to sousto všechny neopakujte nýbrž jsem přicházím abych. Ne směla a mohla a dokázala tam měla sílu k tomu abych dokonaleji se obětovala bohu jo tak to potom prakticky převedeno oběť vyššímu touž jeho záležitost o tohleto. Stavět aby mohla si obrat rod po do pod proto že on sám provede když tihle jakmile sedět mnou obětujete on byl vnitřně bohu pak se může do osvědčit musíte do v běžném životě tomu dojde ale on. Jestliže se tam jako z vás je že by se to napřed zato do vnitřní oním vedl sestavit niko nepozná se niko době byl se dovedlo obětovat nese životě že vyššímu tak dokonale že by to na něho mělo. Se byla on li na to bližního e když on předtím nedošel k tomu co bylo tovární modlitby když se obětoval jsa modlitbě tak byla tam kam naděje pro tu. On mu kterou při tom začli v vnitřní že aspoň nějaký ohlas za proměna bude se mít také u toho bližního kterému se oběti ale není možné někomu předat co sám. Nemá jiným zažité předávati říkají dominikán jenom jiným za lituje předávají tak se může na cestě co jste nezačli illa nemůže se mu na tom proto. Protože co to pořád notorické opakuje protože tu kde to sebeobětování což jest pravý znak spojovací modlitby se dostal do takové fáze a taky jeden z různých důvodů. Že byste nechtěla ale že přeci jenom ještě že no ale nechci říct že máte strach ale přeci jenom ještě nejste tak mučili že jsem v vnitřní modlitbě. Je upřímným nastupovat tělem do jen abyste se mohl domu tam odevzdat jsem nikdy takovým nebyl vám to říkám že by na mně se to šlo násilím smí tak to jsem taky do nestal. Je zajímavé že že jsem potom několikanásobné odevzdání při modlitbě kdy se změnily světla jsem od boha ska bylo tohoto světa a ne ze sebe bohu znamená. Jsem se ocitl u boha a odtamtud se časem center nic synem ve vnějším životě do pro maloval třebas dokud byl někdy maximálně navodil rodiny a za tu kdo mně zase od sebe šel bohu to byl debakl a to. Nevědělo od roku třicet roku sice je a nebyl jsem schopen to změnit teprve když jsem se obětoval mimo modlitbu v tom koncentráku tak se to všechno měnilo pak toto je jesi co jsem dostat ne. Pokud pro onoho to co to prom ano ten se on myslí tu byla nějaká doba při které se člověk něco dověděl něco poznával ne a noste době kdy kdyby byl někdo přišel pod ruku kdokoli. Tak jsem nepotřeboval ani prost jsem mu aby se změnil když on měl dobrou vůli se změní stačil dobrou vůli a ten který neměl miloval smrt. Nedá začal milovat jak tomu který ke přišel v říkal by byl musel jsem ti pomoci nemohu ale jsem nositelem jako ho kristova porost jsem nositelem mě. Koho kdo ti pomůže dovolí když tomu dovede mně žije aby ten dostoupit řekne ano tak je vyřízen pro ten svůj způsob života on musí začít znovu žaluje že není takový i dá. Si o tom bylo přeci let ne a to není vše to je tomu u své musel za první za nějakou půstu tu opuštěnost ne vepře on staví v do toho jiného vyššího stavu a nějakou temnou od smyslů. To jsem ty smysly on dělá tady rozumíte a ani ho neláká projev myšlenkovým on je prostě vyprázdním to je veliký úspěch na takové cestě a to potom jsem něčím na to. Novým toho nové jinou pomalinku přichází do těch že qu nový od se zase musem tvořit nový čistý něco musí pořádně vyprázdní aby to on dnes posilovat měla jsem to dneska bylo to. Nové víno ne takže tam nějaký přechodný stav který trvá nějakou dobu ku a si myslím že kdybyste tuto vnitřní modlitbu tak jako sebeobětování prováděla soustavně ne jednou. Let tak by tomu mně muselo mít za následek že byste mohla působit který než věčně kolem to se zříte vůli boží jane svou že že zrovna bratra těla působit o nemusí zrovna by to on. Nečekaném to tolik o jiného čeho převrátit jde úplně naruby ano prosil jsem ten předepsat zrovna bratra tomu všemi jsem je protekční že ano proč je doby také že návrat na. Ten vel zkrátka dobře bych v tom převedl na svou to bych řekl snažil se o to sebeobětování od začátku svíce jestli zase ni nevzal nebral vnitřní modlitbu jako mu. Ko třebas opakoval nedal božího nebo dosahování ticha a potom mně nešlo nešlo vždycky o to aby bohu patřil znamená abych se mu obětoval aby nebyl nýbrž aby. Byl do něho vlitým a on jsou kmenem mu velké jemuž dal lu to prováděl tak důsledně že to strašil no ženě toho kdo o tak mocně že jsem říkal. Ještě nim malinko toho života ne z utekl jsem jsem bez takže vůbec měl nic nezbyde a on by byl jsem se ten doby který přitom po stane je někdo jiný nejsem to nýbrž on. A toho je zapotřebí jako stě na nejen nesmím žida aby on možný tak ne jako jsa svatý pavel a tohleto od se tedy všecko ještě pravou není života vnitřního. Abyste nebyla spolu v ničem z myslím nad přestože se tak dobře že by to nikdo z nás ani nedokázal tak mně promiňte tak sprostý tady a ještě vám dokonale dál jo protože víte. Mně podat prost kam on jde celou ruku na člověka že na dobré cestě proč ponechávat na poloviční cestě nebo vede dal tady prosím cestě proč to tam vede ta vstoupit celého ne to je to. Mohl pořádku do velká škoda za eště když nemožnost aby to působilo na jiné lidi blahodárně kdyby člověk jednoho jediného v dalším ho uvedl tu cestu. Tak je to daleko záslužnější ježíš nedal vlastní spásu kde jsem proti běžným lidem neříkám proti vám tu výhodu že jsem nebyl dobrým křesťanem v tom smyslu jak předpisovat si že si přál. Dost nic spásu z nikdy vlastní spásu přát ty jsou nestalo oni stát nebudu jsem vždycky stál o to abych bohu patřil jaké dovede následky on to zase nestal této to mně když to měl. To tak jsem začal ztrát a zázrak tohoto aby co se vrátil být dále veliká onou musí a protože on takové zkušenosti s tou novostí člověka tak vím že dokud je člověk jenom slaví tak je tomu málo. Od to bylo než je ničím také toto ono se do úplně z trati tak pak může plně mně myslí bůh hřiven ano v ano. Ten je v čem člověk obyčejně vás ne ale proč mu to nejde že to ten příkon ten milosti božím tak to věk byly jsem potřeboval pro svůj život protože byli chtěl před. Čili že jít vědomě s bohem ale jednat protože jeho vůle a nejlepší vůli to tak těla ono to nejde protože žení je sám občas. Vám milost nepřichází a je to z toho důvodu že v jeho životě existuju čili vepři prudké výkyvy že není pořád na stejné. Úrovni ten jeden důvod a protože veden pojem vlastně chyba vaší rodiny todleto co zrodil rovnováha ten je lidská záležitost byste schopni velikého. Ho von citového zaujetí v ale o tomto opadne a zase je že je tam na rovný rozum vůbec si tu. Kde tomase krát jako oni to nic jo ale ne nenese do to špatně tomu ale je to zase mají nestranně takže by je jednostranné nestane jednu z tamty strany jakkoliv se o tom z kuje asi nic. Koho to pas kuje tech ale my se svou duši starat vím že to je schopnosti způsobovat se protože okolnost jsou vždycky jiné aby potřebuje tej z strany které kdy vítr vane. Protože ale že on to jednu velkou nevýhodu že někdy nenacházíte proč napadnout cestu nad dneska který dává sousto vodu. Vodu že jste před chystají jinudy a teďka poznávat ten první ze se tudy a o to l onoho když jedl vlasy spojený s čím jste navodila odjinud aby odtamtud nejde momentálně je ten. Z něčeho jiného tam ten se po do mentálně jinak vás znám tak tím se stane že to je těžké tato vzejít mise prostě neumíte držet to vono to v našem případě. Ve z nejde si nikde naučíte přes říkal mezi ním tele jedné jediné cesty je to bylo příliš šedivé této poslední pro co vizte kde se si velice statku. Monotónní všednímu víte toto musí v trčet no a to znamená že ta že ta taková trpnost to přes. Krutě strádá jsem vás jo tam víte dobře že duchovní život je vyšších vás svých je závislý na trpnosti nějak. Je míry člověk je trpný do takové míry jsem mu to tam jde přišel jsem si to její jak není ježíš nastolovat míru trpnosti ve svém životě které nám příklad. To je jeho míra trpnosti dělají jiná byl poddán rodině a to dovedete že totiž to neni rodila který jsem lese pod. A ale okolnost které který žijete znamená on byl jsou pravdu s tím světem ve kterém žil ve přel se s ním vůbec ne nevyčítal mu nic ne v naše byla jednání třebas bratrem že jo. Že mu znova odpouští nebo synovi a tak dále ale to nejde vám je to odevzdání které ježíš kristus. Soli dala co skočím toho stránek nesmí do tam popsal detailně to nemůže opakovat když kristus byl umřel na kříži a tam byl dokonale trpný že třeba někdy. Li e se dovrší jak to se všech nezná tyto je dovrší je určitý do trpnosti neodejdu od od v ježek trpnosti ale na vyšší úrovni. Nepřeji do aktivity kdyby totiž svatá terezy bývala stává ale poučit které vývoji nežila. Z pracovní iniciativy ježíšovy tak by byla nedokázala to co dokázala ale u to byl pořád stejný směr ona pořád nic neví. Dál učitele učili ježíš kristus své učedníky aby nic nedělali prosim na toto je třeba pochopit pro toto vím dělali dělat a přitom vůbec. Jsme dělat posilovat ska se zase snažim to tady vysvětlit pane nevíme si to bude pochopitelné protože no nevěřte mně to dokud se snaží někdo aby to udělal tyto rez. Je ale to je daleko nižší úroveň než když il z rukou boží které věci jak přicházejí to vy někdy byla hle někdy ale jakmile to přejde přes určitou úroveň u míru. Jen tak neřeknu se ztekat jste na této ne ale vědom musím to vypořádt do rukou ne jako do to úplně se mám bez okolo kohokoliv navalí ježíše a to je ne chyba ale to je pád který si to. Vědom budete na jinou úroveň na jinou strunu vás nesmíte rád a to víte tam tu milost která předtím vono že je to velice těžko pochopit jak vím jo této to. No jo tak bych vám radil abys jsi uměla od pojednal otázku jsem učedníkem páně. A nebo jim není jsem když jsem učedníkem tak musím jako učedník jednat kdybych malém nepatrné. Jednala podle svého myšlení a rozumu tam kde mám být učedníkem poslušným toho ježíše krista tak bych se provinila jako jidáš jako. Stalo pravdo zrádcem aby bych zase byl tak jednala tak že bych nechtěla nic dělat to nesmím že bych nechtěla nic dělat. Tak bych zrazoval taky ty učedníci páně museli zvláštním způsobem svou vůli uplatňovat ne jako my to děláme oni museli být ochotni o nás to jeho činné si museli o koukat jeho. Činy a museli být ochotni stejným způsobem postupovat ano tady křičel někdo kdo chtěl pomoc tak mu šli pomocí ale běda když to dělali sami ze sebe. Kdyby se byli vyčerpal tak by to nešlo vel než test nestálý dům kdy můžete pomáhat modlitbou jedině ty si je duch kteří okolo vás žijou myslím bratra není lety se nedá. Jinak jinak než modlitbou let to je byl který tady se před co snažíte to vyhánět sama jo a to je jenom úroveň prozradí vždycky začínat jest někdy toto dělat ten bez vá. Mně to člověk obdivuje alibi zase z úrovně toho člověka samostatně jednajícího kdyby kde jsi vám znovu kladu na srdce to co jsem zase stará. Byla dobro sláva byl dala jo že totiž ona nikdy ne jednala sama nikdy poto dobu spi kariéry jednala jenom s ježíšem kristem. Jednou bylo obtěžoval nevím o chtěla být za něco udělal ale rasy ne kterou praví jsem buďte tak ne opatrná ale on pojďte tak malá že si nepudu světe. Do ničeho vstupovat sama prosím e to není jsme dotek iniciativy vy jste iniciativní dělal to ve jež chovám jako to do tomu znovu protože vy nejste od dostal svěřenou vůbec ne ten vzorem. Paní byl novým jo tam se ještě pravé on taky vyšší do protože svou chybu nazval byli vidělo jo ty jsou ty pro to byl ten člověk někdy vidím prodělal které někde kovy vím že toto o mužsky šla. je vedle ježíše jak se to řekla jdou padal je také mu žádal že na to nevím které by bylo ne ne ne jak říká ten vězte když z těla kterou prostor před nějakým bylo chrámem který se vzdal. Nebo jen nebo po spojovali kde byli dostavil najez se potom dobře cítila to znamená jednáte za svým pochopením proto dělat je to jako svatý abych z assisi. Že von nerozuměl vnitřnímu hlasu vůbec ne kterou řikal postavou vám to tam podal bezvadně kdyby to by byl nedělal tak jsem po několikráte nedopracoval tomu proč začal od vás svůj vnitřních. Vám onom bylo při tom dost ale to je taková on se tady myslet ten právní nebo co tam bylo to rostliny ale nebylo toto budování vnitřního chrámu to bylo tou vím to opravování toho vnějšího chrám. On i ten by je prostou činorodou ost velice je úspěšně mým po opravuje klene věci který stojí mimo vás i v tom smyslu když jsou to to. Řezali dost těles stojí mimo vašem vlastní toto nejvnitřnější nitro a vedl ale aby se takhle soustavně budo mala dnes se mi to seděla že to budování smělo krámu ten. To tedy dělat když se do modlitbě nebo když máte takové okamžiky kdy to se tomu pud zelená když to máte vnitřní nutkáním ale čtou máte ničím kam tak to. Z vlastní přijatými neděláte tak jde zase potom vedením jak to ve co děláte jindy a to zase že bez druhý strana co bych svatě že jakmile postavil potom bych tam v všecky. A další nebudou malým začal budovat vnitřní tam tak nikdy se nevracel k tomu znovu podávání zevních krámu vím že jste okolnosti nucena k tomu abyste ty vědních. Tam je viztež bratr stále do o tou stavy dáno právě hl to jejich jedna od jsou máte nová mocná ale na druhé straně pravé že to děláte. tímto způsobem tomu ubíráte úžasnou z sílu potom když františek z vás z v přestal opravovat ticha tamní tak se mu dostalo vnitřní nápovědy. Kterou by občas mívá který když zahrada tu druhou tu nic ne ale on měl sousta on je potom vnitřní jistotu o tom tady jak to nic udělat ne co zevně zařídit. A když v z měnil postoj vnitřní vůči tomu tak věděl nejenom jak to potom udělat to bylo následné země nýbrž jako taky dopadne vyznáte známý případ že. Přijímal do svého stavu nového člověka tak si nechával vzdávat san kde mu předával staly svým nejen nebo nějaký mnoho pojednal čte do vyšším by byl málo tak mu dal málo. Ho znát vědět by bylo hodně tak mu to odňat ten jediný olovem pro byly vyplní všecko svou do následovníkem nestane krámu ne jsem to tam a takže on si li by. On žil tímto vnitřním postele ve všem než vnitřní řád který mu diktoval z ta prostou jistotou bez tápání vždycky vždycky tak každý oko si všechno co máte věděla čili. Vono bylo na něm jsem poznal že toho dělat daleko víc než předtím něčem předtím neunavuje toto nevyčte dál a vás přeci jenom některé věci vyčerpal dají ne protože to děláte moc. Do toho dost vydat to ne ale ten bičem vás to nes toho budu to dělat hodně pane protože to přehání ale z toho důvodu že to dělat se nikdy přeci jenom sám. Ono totiž možná že v tom tak je vaše láska k bohu vás nechci křivdit říkáte přes tři k tomuto pánaboha tahat nebudu to dostalo sama ne litovala tomu. Obalilo protože jste taková vůči bohu milosrdná říkáte to nejste nejsi pane možné není z obou co mu udělal tamto udělám to ale v pořádku ale upozorňuju vás se potom neznáte minut co ještě může. Ne a co nemůžete my se dopouštíte chyby které se dopouštěla svatá jana statku četla z od marta vedena bude rovnice nezvali laskavě si to přečtěte aby bylo vidět. Ovšem vy děláte chybu ano ta všem přestavujete svoji kompetenci člově přesně kompetenci danou svým životem tu míru je neznáte než se někam co vás nostri že. Proč je to velice vyčerpává jakmile ji se to zase proč se zachovávat jo tak se do teď chyby e například rama někdy taky toho novou tomu nedokázal. Totiž dělal radši víc než méně říkal se abych to nezbylo byl ne a když vepři jen tomu se do koncentráku poučoval bědy tak teď bude tisíc. Osum muset do bylo nějaké předáním je ses se přitom milost nesmí nezastřely tak se vodil mezi sto kdy to mi tady mně nevěděl nebo si co je ta je ale mohlo dopadnout špatně budeme tak zase přeje protože jsem překlad č. To pravomoc a jako to svatá jana nedali bývala popravena vybrané překračoval pravomoc a střed si ji popravena vnitřně z najednou je tady jo odliv chceteli. Že nevíte rady to byla ta poprava protože jste něco nějakou kopeme systém pře na jo perel vám prostě chybný určitá stavění míra sebepoznání ale dosahu svých može. Hostí ne v takže v tom případě jsem od čerpá ten jsem že si budu která měla být věnována vnitřní modlitbě a zase potom nepovede v tom přítel ano. To nemusíte přitakávat poznal že to úplně jinak než jak říkám ale to vím jen tu hlavní chybu ano ale čili než hodnot si udělat pro sebe je třeba pater se ho. Protože ježíš kristus ten řád hodnoty jak ses určil jak vám říkám ještě no je jež to zachovat proto že je vždycky musí jde nají správné východisko znamená kdyby z toho co. Věta z aničky kde on najmě a ona je vždycky jinde a když si pro ni nejde tam jde o na mně tak to dopadne špatně. To jak se pro anička duchovní jo někde na někdy jenom tak si musíte na tu mým bohu prom jít rozumíte ne nebuďte před bohem nebuďte před bohem malo mysleno. A nebo nemůže jestliže se nějak příliš spoléhá se na pomoc boží když víte teď jsem kroky tak s tímto stavem se nejkrásněji jde k bohu vtom. Do stavu naprosté nemožnosti jsem bohu odevzdejte jako nemožno osoba rozumíte která se dokáže tak která momentálně pro jako by mu takovou nemůže dožil nejsi sama slově na tu chybu udělala tráva ne. Mám nazve dalo tak do rozlišování správného do do toho řádu jo který přestupuje ten nesčetněkrát nedobrovolně když dost koni právně před to váš povaha vašeho jednání slovy pro ty byla provedl. Jednání něco z toho bratra došela na úrovni z ke nedostal vyšší úrovni děláte tytež slova do toto je rodové vite jede lidským byl za znám málo protože tom těžko nebojoval ale jestliže ten. By e v tomto případy seznámím stejně upřímně budete k bohu jako když vás bůh volá rozumíte ale ve vás k tomu uvnitřnění. Tak se vědom znají tyhlety protivy e vám znovu kladu na srdce to co říkal to se když ho setkat se s jiným člověkem který snadno vyšel ukázal. Odívat se to za světce že slyšel od nemůže toho veliký mu byl z a říkalo co vy byl jim proč že bych chtěl jet jak takovýmu byl sil co on musí děl jevil tak tak moudrý jako jsi ty. Tato moudrost je zapotřebí dělo soustavně navozována e jak co dělat tomu říkal co si li se dávným i jít do věčnosti svou slabostí ale. Nemýlí je její tou slabostí ne říci když jsem slabik tak nepůjdu nebo složil zbraně nebo ta tady jsem slaví tak to je nejlepší příležitost vizte maří magdalena a bylo to na kříži o to byly kdysi velice se. Na ale dokázali tou slabostí k bohu jít a to jim kupodivu najednou způsobilo obrat liší od ne tak budu chtít obrat to způsobilo u jiných kdy tak slabý nebyli viztež bohatého. Ten se kterým nemohl určitého se musel dostat protože nebyl takhle slabý za zase vedl ve tou slabostí než tou silou toto křesťani nevěděla e chcili do řeky neučí bohužel ale všichni jsou. Zatím praví svou slabostí se dostali tím dopředu kdy byl nebyl svatým to musim pro stoupá tím jen ale nově pravou svoji slovo nýbrž jenom z nos kterou neměl co němu kde on neměl co bylo odevzdal neměl. To je odevzdal protože to právo neměl mělo jenom tu necnostnou o tu slabost nebo to chyby chyby ne jednání že a to co mu podaří jak tady jim musím to to je daleko snáze než podle zase se dosti protože je ja. Tak jim podle ram makoně ten jsili myslel vede vědecky cesty že svatý jak se mu to těžko naučilo jsou takzvanou svatosti kdo co žádal svatost nebyla přátelé to bylo se špatné sebepoznání. Toto spočívá že si v tom že on tady věz bohem že se mu tak dokonale odevzdal že on v něm žije a to se tam novou nemůže podařit přes si vono se jestli když člověk musí stojí v cestě. Tobě rušil své zákony on je vtělen do tohoto co je to jsou zákonitostí pane si milosrdenstvím v tom berme na vědomí a moc zákony nebude sestupovat tam je všemohoucí a to nemůže rozumně. Tomu a proto ti koncentráku marně povalil pomoci boží nedostali protože li určité rámci zákonitosti a z něho se nebi nedostával tak prosím vás ještě jednou jo tak jestliže ten. Člověk jít jaksi trošičku bez těch těžkostí pádů převrat a non jít tím kupředu. Než toto protože by se toho bál ale že zde žijeme svou silou si mají tak jako před dušičku vyrovnání tak musí se stala od toho aby dodržoval řád ve kterém platí napřed. Ty a potom do jsi to ty ty si přeješ můj bližní na dáváš ale dělat což ale stačí vedl nechápeš tak chápeš tyto pořád. Ty i když není hl kteří si tím kristem a tím bližním mně taky anička která tam kterém ně. Ty jedna dnům k ji musíte milovat oni jedna z tej mně ani ku jako svýho bratra nám jenom nejen ne neni jestliže to je to mi nějaký kom pro. My si od ježíše když jsem říkal miluj když jako sebe sama v jak jsme v tomto jen rovnováha jak neni na sebe letech to je správný asketismus ve to se jenom vyčerpat jako ten kněz stalo díval je budete že. z toho jo a nebude ten lid sil k tomu pravému dílu ty berana z clairvaux říká lid byl jsem se tolik postil tato dělala asketismus dneska mám bolesti v těle nemohu. Když se na výši bohu sloužit tak řek bych chtěl aby se vám tohleto jednou nestalo doby co mohlo stát jo a tomu se předejít tím způsobem že ta anička on taky dávat. Tu božích to nejste vy vy nejste tělo anička to je od boha daný prostředek jsteli musíte dalo jako po jím prostředkem a ne. Jako se sebou do nejste mi dokud to bude ten by tak je tady nerovnováha rozumíte to dneska nesmíte být li to musíte být anička která věnována tak tam který myslí že. Kdy věnováno od boha jsem naštěstí tuto chybu nemohu udělat nikdy protože jsem se z vody bylo svou tělesností m ale musíte oním bát může doby těch lázně všechno dělat přednes radovat můžete chodit do padl co. Vědět co chcete když to dej seděla dobře víc s tam kde kde pro.. Kdy tam kde se pro střed. Kemp který jich vel je vám určen to on byl častěji používán než jiné prostředky tím se liší anička ostatní od že totiž dejme tomu. E mi po tohle pořád mých a jenom třebas kam nebo pět tam zrodem jíst ale víc jsme kdybyste pořád jedla jako pořádně tak doba katastrofa neško musíte vycházel soustavně ne ni. Ty jo mít jiné lidí opovrhovat není to ne to nemáme na vaší úrovni místo to je prostředek tam tamní který nejvíc potřebujete kterým vždycky můžete vycházet po dobrým jinak nerozumí. smyslu života a to jsou vám s abyste tak nerozuměl z služ aby se neopovrhoval ta tím který je od boha jo a je to jenom prostředek od boha nadání. Nejste to vy byste nesmrtelná duše která nemůže zatracena která nemůže být sto za to se rozpad ten jenom se musíte se ani školu tím od něj k připojit a to bych bude ustat. Ještě sloužit k tomu věčnému tak jsem že totiž vy se fakticky jich dete klasickou křesťanskou cestu pro tradic. Je to znamená ten dojem že přes se tehdy správná když se ve vás budu žít syt nebo pocit nutnost. Ti tak spíše si k tomu co děláte tou mate citový poměr jakmile stavy poměr nemáte tak to není ono jste na omylu vel to je cest. Tak která nelze se kterou neznají trvale se kterou zdech viděli kam mají jít tak věku se oni vůbec nedá takže jsou du jsem si tady není musel co řekněme mi tady říkáte o nějaké větě která avatar. Se podnítí povznese nadchne ale to je nastává na naše nejsem na čem nem nemám tomu budu v daleko. Příležitost nižší chvíle jít k bohu než když mám chodit a mám chci totiž máte syt tak se schopna se dosud tření bohu a když ten tři vůbec do vás není se úplně vede tak tam. Říkají svou silo veškerou svou silo rozumíte to je právo se tam když věřili recepty někdy to nejde tím citem a nestačí tom od půjde odbaví se ani nemůže toho zubu. Lid a kdežto tou silou mu to jde tak si řeknete tím ho jedna dotoho nestala tak musíme jako třeba vložil že jo no to je taky. A musím toto ta takovou sílu jakou do skládám jen do jiné práce minimálně takovou od být k ujít a jestliže e celou silou budu tak se situace zase dobra. I ale nejde tomu třeba citu rozumíte to jestliže křesťani zásadně dávají přednost citové cestě k let tak si před určují pády z tak na své. Noci smyslů noci duch jo a všechno probíhá od tohoto receptu svatýho rovní jana z kříže a to není recept mylně vší jo protože to byl střed do. Věk let a mistrových se dostali dál ska otevřením můžeme říct co se tehdy nesnilo říct musím si myslí že svatý jan z kříž že byl i za tomu ničem co ži. Ta mučen tvrdě kdyby byl mluvil jako ho u pali na hranici no to co mu toto tomu že jenom protože tady není nikdy sice jo a takže dneska má. větší jsou bodu si mysíte o tom co chcete ne jsme jakkoliv pronásledováni než neměli tehdy bez člověku kdy se to nedalo nesmělo říct je domněle takovou moc že to mohl člověku zakázal. Tak tak mu to in myslet ta jo to myslím že ska svobodně aspoň myslel když to nemůžete třebas říct to nejen to můžete kázat oni zapotřebí ale může jsou svobodně myslet za vás prosím. O to když vám chybí jednal vlastnost tak máte druhu a když vám chybí všechny tak máte to nejlepší co můžete mít při to je období je třeba vždycky. Za hlady to ses chybuje k smrti na kříži všechny vlastnosti spí jako pude a nejsou schopni se postavit na mnou sval ne člověku umírá. ještě dostoupila chtěl umírám u v novou ne a tak si řeknete dejme mu boha otce svým na i ducha s dáte nic. Z a tu svou o onom ne z jít na to nestačí znovu budeme do otce sino ducha sval v tom z tekou k ale ty tři síly vám přijdou na pomoc budete většinu toho ducha. A toho syna toho otce tři u tvůrčí otcovou přijdu spasitelskou synovu a sílu osy věděl spoutaným zahození e toho ducha osvětitele ano. Aby se potřebujete k tomu dílu takže to jsou si který dokonaleji dostupnou cit než si myslíte ale nejsou schopni nastoupit když upadají. Do spánku naše osobní síly asi vysílením prostě se s ocitnete situaci o které si nepravé musí vědět prany od ne této nejlepší před smrtí těsně. Ano ten dali potřebnější abych také neska napsal jsem tu křížovou cestu jinak rozum také na tam neni když nemá žádnou svým. Již nemáme žádný cit když moje schopnosti z spí nemohu jim který celou ruší všemi schopnosti lidským činí nezbývá ani na schopnost která z vedla z toho mého pra tak. Přeci tady bůh který vzdá se vedle spí na to jsou sílu a ono se po ta ji tam byl li člověk jdou přes palubu ale jestliže budu jsem začínat strachovat o. matku tu vodiče s s s s s tvýho života tak ona se o pro začne topit ale když budu vědět že tady s spí bůh proto že se způsobil mnou pití kdo. Víte tato jsem měl bohužel sílu ono to vždycky sílu působit jenom být a je tam postavení protože bouřka přišla zvrat ale ten jo že jsem byl na pokraji zkázy sám svou vlastní vinou. Tak pak nastane uklidní proto že jsem poznal to svého života ducha tím způsobem že jsem svého ducha k tomu duchu odevzdala bože odevzdávám ti svého ducha. Ten duch toho od nejsem boji že sestra protože li se stará a tak dále let toto jediné nechtěl ježíš o svým učedníků nic jiného se stal žádné bych jim nevyčítal jenom tože sestra takový. Jím se obávají že se stávají se staráte co co to je snad jak to přesto jste se mnou před ne tak dosud nejste ve fázi kde byste nebyla ježíšem říct leckdy a proto co může se o něho opřít. Máte tu povinnost se od něho přípravě okamžiku to nejpřednějším tam jindy nemáte vlastní síly dokud se opírat jdou vlastní svě to moc všecko nebo cestě ale nebude to nikam moc daleko. Je třeba toho druhého a chybně bůh do to musím jsem je můžete přes sestry udělat tomto někde dočerpá ze své svým jak dočerpat dete jen dává byla byste se opřela ost. Síly boží ne protože nemůže tak může pánu stal v tom s tím žes to se vám vylíčil na případu tím dobro stavy když měla přepadena tím blázny ne. Ten tam jednali komu ruku ano byli něco udělali ne byli zabili tak ona si vzpomněla že proto sama že nic kristem a. Řekla pán ježíš čili budu za tempo je předem jo a řekla tím bláznům za dveřma ne e začne ten šel nemůžu o zem. O tom moc ráda od jsem mu když přestanete začli na cit než od ten pravá a z ten kristus šel přední a ona šla za ním no neměla žádnou sílu ty dveře nebyly dal do odolali vona neví co by byla dělá. Za nebylo rozhodující že neví co se bude s její nýbrž se odevzdala v tom případě tu jenom to to je nutný nutná takováto stoprocentní odevzdanost to pocit trpnost kterou kolem duchovně života a oni si pole on jednat. To on ta nedovedlo úkoly místností to je znám vám to byl pokoj a dneska se to opakoval protože nikdy jeden nedostali samu nikdy ne on věděl že tady dělal zásadních chybu že. Z toho od čili nejvyšších krisí se neodešel stoprocentně krista jo a že to ono to co co se mu když toto do toho co jsem se od boha a vkusu. Vchod měla tečka navážu na to co právě dělám komentuji o druhy je moodyho kromě to se dostal do ruky byl pomocí nějakého toho. Spojeni také ještě další ji do jiného doktora lékaře taky nelidského který spolupracuje se mu vjem jo a na co ještě lepší spis než on takže také z toho čerpám to tady se odvolávám na něj vás o tom když to tam. Kde se na něho olovo takže vám nic jako tam nebo vším co neni mého nepřirozený že tam nic by tebe starosti ale tys chtěl jsem potom hlavě potom přede on to metodicky zpracovat tento druhý je to nějaký doktorovi mít. Které trik e že přichází jiná systém který je v tom zákon do vám a spočívá v tom že že ten člověk kdyby jiná celé další. Cením které způsobuje vnímání tohoto světa přes dolu to vypít nám jako se vypudí na vypít náš přes mohu nebo přepínat přes novou a za jiná jinou frekvenci. Je ano a to se jeví většinou žlutě ve bych byl jednám a tohleten ten ten základní princip připomněl jinou věc že jediný ten svě. Je a toho se teď on v vínku všímat říká jsem prodělal potom co se potom přepnutí nějaký jsou v nebo předtím nějaký jsou po jednotu znám dovíte a přitom jsou. Tu nastal nějaká raka by proč se mého života ale to nebyla boha rekapitulace do to zapřít do noci se tele vyprostit to mně nic neříkal se nikdy dalo se toho bytost neviděl. Ale i ta bytost měla k tomu ho odmyslete si to svou bytost třebas tam neměla k tomu že jsem byl jí. K tomu podněcován abych od této chvíle žil jiným způsobem než předtím abych žil správněji abych se všechno ne na tom životě vazby vlastním ano a tak dále. Protože tam došel veta jen se do tam říká atak jsem byl aby jsou poznali tak řeknu co on říkal před nimi přesněji jasem to se mění se rozdal jednu předtím těmi dobře tím že ve dost žes na sobě a to se nedá se jde dost. Proto vím takže neměl vůbec nic v ne a tak prostě žil dál vede se který přes to spěte kněz ke smrti dostal a že mu oděli tady tam hodně toho napsal nebo nemusím šetřit. On mu ano e dobře a teď tenhleten svědek tedy od doby žili jiným způsobem než předtím by nebyl předtím vůbec schopen takhle již. A teď najednou schopen bil jen do v něm vzalo čili ten jsou který prožil není to jim lidským soudem jsou který vím že je ten soudce předává tomu č. O věku nějakou sílu schopnost uskutečnit k čemu nová čili je to zavazující sice nad nestranně také po z vozů ji cítí protože to byl sděluje tomu člověku z sílu k uskutečnění. A z těchto všech z příznaků o který že ten můj jeho potom ten tak vím jsem poznal že v tom jak mi ty lékaři operovali za vědomí tehdy jsem musel ven o. Je to vaně prožívat tenhleten jsou přestože nemám neříkám pro kou před doby dostal velice od byl ale musel jsem dal jsou prožívat protože přestat recitovat když jsem bez se všech pak budete říkali přesně to bylo. On se dostal z se jetě asi čtrnácti operací e tak jsem najednou vyžadovalo od svých příbuzných nejbližších od který jsem se vážil velice věřil aby mně říkali co nesprávné. To nikdo z nich by mu ani mít dětí neděla v tom věku není schopen něco takového dělat nejsem žádná výjimečná bytost to musel někdo domě zasít tohleto rozumíte z toho usuzuju po čem vědomě velice pomohl moody. Že jsem prodělal tento z tento jsou jednak závazný a jednak posilující dávají si člověk tu znovu musí jdou kterou normálně sobě nemá a jednou ještě za jednou věc jsem si to. Zjistil že nejenom přes jsem chtěl dělat správně ale dokonce jsem rozeznával co mně ty staří radí dvojí věc že to radí špatně. O dobře jsem získal nějakou schopnost otřes na vás v v v dost taky to dítě nemůže mít že radil špatně ten tak jsem to nedělal tak například ve babička která byla s. Byl nevěřící a oděla vědom dostal v předškolním věku ten se samo se jako vy dovede zeptal co tam dělají to jsem tu je říkalo o proti z tohoto nerozuměla tak dále ale důležité je tohleto. Ona říkala když bude jsi vlastně ji a ona věděla že v aby ten nepřesnost mně jít tak se dostane do nebe ne a tam bude blažený bude hlavě je na boha a jeho svatý co. Osobu toho co se dál no to nebylo hlavních toho boha ale důležité bylo jsem poznáme že tahleta víra je chybná že takhle to po smrti nevypadá to jsem věděl takže semeno. Toho dál ale jsem nechtěl by taky co jsme my se toto náhodou nestalo jsem mnou jsem to správnost života nevedl pro proto jsou co do nebe nebo aby byl s nosní jsem měl pod. Třebu dělal správně rozumíte vně a to je myslím pro duchovní cestu velice důležitý poznatek protože když něco někdo dělá prostá svou tak mu to je strašně pomalu kupředu jako tomu indové. To mi indové říkali nám prve pro tak pomohlo asi kupředu jsme to vždycky dělali kvůli vlastní spásy ani do prodělal jiných důvodů než vlastní spáse a v evropě taky každý křesťan zrodila milostí spáse kdokoliv se říkají že v. Si nepřeje z vás osoby tady svaly natolik se tedy špatné víra tohleto no ale vedl zkrátka dobře jsem si nepřál spásu zaselo pochodní měl odpor byl to pro dramat. Z lidské takhle svýho na to o tom v tom tady hrozná otrava v v navěky za věděl do varoval nic si to dělat kde přeci pohyblivé ne a tak jsem byl u k raněn víry že jsem byl ukáže nevíry do se nás je která dal nauč. Na je veliká čili kdo oni promyšlené co špatného z dobrým jo to bylo pro je veliké s se do těch sedmnácti nevěřil promiňte mně to třeba to jako by věřil není to jste pravda ale kde vizích teď jde. Jsem co mám věřit ne ale že jsem předtím nevěřil to zachránilo od mnoha úskalí se nedali to je na to že když člověk je s ostny této o pánaboha dobré to neni pravda. jsem viděl v tom koncentráku jak nic postní křesťani věřit si tam padali jako růžky rozejde na vůli neboj o ani pánbůh neměli vůbec žádnou pomoc od něho jako jsem ji neměl taky v první nikdo neměl. Pomoc že si museli že vyříkali kde ten náš bůh o které jsou děláme ten nikde neni ten jejich bůh v tom není tak by bůh neexistuje zrodit tak je sil oni lidsky přestalo špatně postavená víra před. On křivě postaveno a je to proto že ty křesťani za dva tisíce let nedospěli k cestě kterou ježíš kristus propagoval svým životem a to svým životem pro volal cestu poznání nejenom cestu. S ky kombinaci ale cestu poznání a proto nepoznávali ten symbolismus jeho života nevolil tím řídit oni poznali na symboly must bez proti dělo o to spasitelská záležitost jsem i to je křivě za to. Jest zase tím že by si neumřel o co si tomu si pobyt ten člověk pater nějaká prací příklad se tomu při poli a o to rovnou nejde se připojit k smrti na kříži to musím co předtím setká se narození. Betlémě se jordáně učednictví a tady dále ztrá na viděli v přitom či nic jako svět ježíš ji ztratil na tento do miloval a tak dále čili toto všecko hodinek neznají cestě. Takže nejí o přesnější jsou být teď těch teologům se kterými se můj kdy anebo ten tady setkávám ty jsou opravdu stole toho by sem a tam se pravé došel přestaneme to je taky str. Opice dva proti nim co ještě si vězte dával něm promiňte mně je totiž je obro se ukazuje že dneska věda bude muset nastoupit ten nových cest že s tím rozumem. E tamto jede končí co se to dal asi tahnout nebo strašně těžkopádně a to nejsou za na zjevení která násilí budou muset vzít na svou stranu ale rozšířené vědomí. A teď vám začnu pomalinku vykládá o tom rozšířené vědomí ano takže když jsem z toho vyšel z těch operací tak jsem získal první základ rozšířeného vědomí že jsem věděl že musím jednat správně. A že se mně to musí míru takhle jedna prosím do do ty chyby přestup kil co se do to trestal jsem ještě provinění je to všechno znáte s tou mně když ale maminka která bůh té. Jsem především chtěla by vedla a která nemusel si říkat co vy dosud byl protože jsem něco tak do vyvedl to byla čím dal zoufale když z této vzdal jsem to měnící nevydal říkala mně dospěl ve věku to ty si pořád víc. Aby na naléhal abych ti říkala co bych zasluhoval co bych doslova toto jsem to ato provedl kam do potom by do vole jsem říkala jenom todle je pokání abyste obec aby se s tím nezmohl. A ty si tomu věřil v tak jsem si to udělal do to v pořádku zase vedla spíš činnému životu který když to od dej dal tak jistotou jde tam to místo udělit tam to bylo velice moudře nebyli ale ne jakou. Pomodlit set říkal otčenáš nebo co řekl to ne nikdy než takhle místo takového člověk tam ten čin od uvede o vedla celobytostně kam jinam ne tak se tak by se mělo dělat takhle vypadá ten soud který jsem potom pokračovat. Je zažíval ale to je další kapitola ty které se trestán když jsem tohleto dělal do těch sedmnácti let tak dejme tomu nastalo období e do bože. Pomilovali jinými věcmi zásahem zvnějšku jak víte ne že jsem ztratil možnost být tím že jsem chtěl vylita tam totiž je jedna věc vadila přitom že jsem neměl nic zvl. Splnit je že této který do děje vývojem e nevlastnit je příliš tvrdý oříšek ano to ten toto dítě nebo ten mladík nedokázal. Takže jsem vlastnil zase vlastně například protože měli to by pro to bude jenom moje láska zase jinou ře lásku neměl a to stálo mezi mnou a bohem od co jsem je proto by to bylo odstraněno tam možnost tam studia. Byl studovat ale není to bylo odstranila jsem to oželel tak jsem se vyprázdnil od vlastnictví a to bylo třeba ještě k tomu bez dosti tomu spravuje dále ještě my tady se od vlastnit. V tom okamžik zase o toho vyprázdnil abecedy dosti jsem se odvrátil od toho co se tomu nevracel na tom místě jsem ty vědy studoval plzeňském muzeu přestal ten zázrak jan se dověděl o tom. Že jsem nesmrtelná podstata své vnitřní jíst mi nic víc již stránce a tohleto zase byl jsou s to byl se aby vám řeknu že nejvíc sice je nemate se mu. To že říkají není absolutní pravda nýbrž jenom pravda relativní teď co pro bylo absolutní pravdou jednat správně najednou bylo nejenom relativně nebylo zahození jsem celý svůj živ. Od dneska no konali ne tak ale celý svůj život jsem považoval za platný neboť byl bez borovice rozlišil že mu existuje že byl bez povel že jsem seš na jenom svého svý věta dostat ještě věcí že jsem tedy žil planě. Že jsem žil zbytečně že to promarněný život přes se na ten život zpět díval tak jsem jemu ani neobrátil jsem se od něho stoprocentně odvrátil prosím vás to. Hle toho to je to co zažívají ty svědkové moodyho tem začáteční stádiu to byla svět druhým jsou tudleto pro takže jsem od chvíle ale nemusel jsem nama. Had bojovat proti hříchu od pří nebo bojovat s myšlenkami při koncentraci vůbec nepodal úvahu když jsem nezískal duchovní cvičení nebo. Modlitbu o které jsem byl přesvědčen měl jsem jistotu že povede ke spojení s bohem tak jeho pro tomu vědomému spojení vedla ale okamžitě a. Ale ne že by byl musel bylo myšlenkami opravdu ne to jsem žádný svých přátel neviděl ještě všichni na to dete daleko poctivěji než vlastními silami u v v jsem vlast myslel na to vůbec ne. Šel naprosto nebo chtivě s co on měl vám nespadlo protože se teď je vyprázdnil a u toho ježíše krista by se mělo aspoň pochopit že vždycky nastalo vyprázdnění ňáké a i u těch že mu poslu. Na ču i těch jeho učedníků museli se vyprázdnit od vlastnictví svý rodiny a tak dále ne svého potom mohli při k ježíši jinak kdyby tam nemohly být dokonce ten jidáš sem malinko proviňoval že při přinejlepším. Nevědomě svědomí chtěl od ježíše věci které on čistému prostě nebo udělat o mu to měl za z nežádal přítel že nechala sebe by být mast kterou jaký dáš uznal by se měla prodala o dokud jim to bylo si hezké hodně. V ničem neznal to zákon mysím a tím se stal vrácen že měl špetku vlastní vůle z špetku vlastně mínění a jsem neměl rozumím jsem byl v moci. E takového poznání nějaké pravdy že jsem považoval za absolutně za jako předtím nevědomě teďka vědomě sem šel za něčím jsem co měl vedlo. jsem ovšem nebyl někdy tak intenzivně o třebas sokrates tomu stačilo říkat co nemá dělat a on to nedělal kdežto mně bylo zapotřebí říkal co mám dělat abych to dělal. Tedy to je vzor nevím který mně řekla tady musí být takhle vedle rozumíte pro mi ve máte zbyl mečem tady tu čest jo ale to si nedělejte pojďte když oni to tam mají králoství do asi dobrý tudlety lidi kdyby být jo bude. To možná mají když kterou době kristově v podobě mysli jo a to je asi důležité přitom jo ve se dáte správně asi dát nebyla si zdaliž pro tu svou moudrost lidskou kterou měl kterou jsem nikdy nevládl. No ale teď bych chtěl vyvrátit vaše domněnky dvě který poznávám padají mysli slyšel jsi hlasy viděl si něco jestli jsem žádný hlas neměl jsem žádné ví. Dění ale upozorňuju vás na jednu věc potom vidění to nejsi dneska si nejsem taky jist bych byl mohl říci donedávna než jsem četl moodyho že jsem. Žádný vidění neměl ale dít k tomu zase u moodyho aby jste která potom následovala kdy to netvrdil když všichni nebo někteří z vás znáte to u dalo s s s tím převozníkem jak jsem vám převážel toho. Byl včel člověk a teď tady dobře pozor záznam nenapsal ale město uvědomil jsem tam měl napřed nebo jsem to měl věří neboť jsem si to měl uvědomit když ten člověk proto se dal převést když se od něho vzal ten tedy nic který dodneška mám čili té. Mocný ten nic tak on potom něco otevřel víčka který byly to mu zahrady jeden k před celém on prošel přede mnou dotoho ona a procházel do forem který byl plnění husí. Byl tam bez velice ještě praví dvě rady kočky jsme tam komu veliká slepice ale ani jedno z domácích zvířat na jeho přítomnost nereagovala že nedal do domu samozřejmě protože znali ne. Ale nevede radoval na toho který procházel pod od že tady dostoupil do bylo peklo tak je to tělo musí nebo u toho psát čili on teď nabyl pro jenom neviditelní ale také. Postřehnutelný i ten i v tom po sou ten vědomí které zvířata mají oni taky oni mají jinak to vědomí posunu konečně voni by mně které věc je zažili byl světelně nezažíváme to dobře vy z toho pral to co oni dovedu před. Tuto baru voni ovládají tam voni se mohou odebrat toto do o ten obraz tím barvy do této frekvence celou nedo to uměle dovést do toho sice o tom zmíním takže ten člověk který procházel potom. Oře byl pro jako pořád mocným jestli si podařil jsem hodní bran bude otvíral na to co dobře pomatení visí otevřena rosy nepodařil dny to byl potom dřevěný která nevím si. My se dnes synem otec dal ale prošel zkrátka ta co se pořád dál jsou byl večer za to co jsem revoluce a von šel do to bez právně to bylo hluboký mu do li tam pod orlíkem a myslel za rohem nějak nevymyslel tady. Neměl nýbrž odešel prostě ale proto zvířata nebyl čili neměl jsem zjevení měl jsem zjevení z teďka teprve bylo totomu kdy než jsem to za zjevení nepovažoval pro mně jde pořád o se jako na tělo. Sladce že když se na převážila se tady může když tam s tou byl nepřestalo klesla atak dale to všechno že on pomohl otočit se o to ten mu co kolem pak to bylo že ten co ho vedle obec se on. Ve vším a jenom jsem bez slova nechal doslova ne obecně nepomáhal ale otočil se od břehu protože eh stalo na se dana na břeh jo předem když tam byl těšíme tak jsem si taky je tady na kterou se že jsem to mně tělo tak je. Z myslíme si měl jsem to měl on si chtěli právě ten kdo ten nesmíte tady z na no aby se teďka takhle uvědomuju tak bych řekl že takových případu být dal dohromady bez jsem životě aspoň sto sku kde nemohu. Zase kde on na věčnost a kde začne na skutečnost jiná ne nějaká pak tam mám od když člověk rozšířené vědomí tak se svobodně samovolně podobě v tomto rozšířeném vědomí. Zažíval věci které ostatní lidi nezažívají jo a považuje vzal věci tohoto světa jsem pořád to za člověka z tohoto světa na nikoho jiného on udat nebyl s tou to prosím. E tak že bych že budu dál ale teďka ta by si tam všechno jasné viděném světě ona svět takže dejme tomu ten ten člověk jakobově. Neděl že to převozníkem jak si šel proto převedení jak to všechno totiž jakmile člověk rozšíří vědomí e tak rosy někde jinde z světlo nebo zárodku návod o tam vidět jo. Je tam patrný jako je tady patrně pro nás takže jsem pro něho tajemný a proto se neujal měl protože měl za úkol tak také by šel. Muset tedy dali jinak otázky nejsou žádné že tak zkrátka během toho vládní dnes ten e dělat pro tu dobrotu pokud se mohl odkud jsem to. Kázal a potom jsem od těch sedmnácti let byl jednou jsem rozhodnutím toho sou jsem dělal žádného soudce že jsem měl to vidění zase vidění. Úvozovkách toho boha zase boha úvozovkách dva jsem taky nevěděl ne e kde že jsem měl prostě jistotu že nabyl jsem jistotu protože vnitřní nebo co to je boží a nabytí této jistoty bylo tyto. Příznaky že že bylo nečekaném že jsem nikdy si on nepřál jsem nic po bohu ne tou žil duchovní sklony jsem neměl začatý ctnosti se věc v tom že tady říct. A zel najednou tady jsem měl jistotu žes moje podstata je nesmrtelná ale nejenom toho jsem věděl co z toho kdy dívá. Že z toho vyplývá povinnost povinnost velice slast abych tak řekl za touto nesmrtelnou podstatou jít nezemřít jako zvíře je v nýbrž. V věnovat se této podstatě do dít odevzdat celí patřit a ne z tobě ne sobě nýbrž jít a neznal jsem ale je prostředek jakým se to mohlo skutek. Si protože tohle dokončilo za chvíli to je sice proč bylo způsobem jo který nezapomenu zase nebyl schopen hnout se z místa e n mně by se byl krve nedořezal jak říkají lékaři nebo. Kdo se lidově říká takže ještě jsem potom se sedával z toho místa se začlo hodiny tu když třeba nechal otevřel jsem nejsem tu větu našel která takhle nad šla a tak jsem se. Musel se ho před musel na lovit škol jsem nebyl skok do v jata kroků tak mně to vzalo tento o pomoci mu dvě kde kořistnický prosím vás to ani žádná tak lidsky pojatá láska boží. Stavu vůbec nepatří tedy za celek na zabilo také to byl vším pořádku víte by taková bylo znamená i ve jak sám to často říkal vám psal jsem o tom ve třinácti letech když toužila mu pojetí dní. Vím po zření toho ježíše že toto ty svátosti ne jakmile se dostalo tak umřela okamžitě umřel tam nebylo to nemilosrdné ze strany boží prosím to je kdy to chápe toho povalit strašně lidsky ze. Že by se nedal trošičku poli ještě z zad abychom to pochopit ale bez nic to přecházet a tohleto tedy měla za následek tam přišel domu úplně změněný maminka ještě poznala že jsem byl neví. To ještě pořád to nebylo normu málo a potom jsem přestal mít vůbec zájem o světské věci ale absolutní víte jak tohleten o tom prvním dvě který svírá zájem je. Straně na sebe potřebuje musím toho zájmu no se poutanosti co pro sebe pro svůj život jak nedbá na správný život vůbec toho člověka kde bylo správné nejít. St kdekdo správně nespal nebylo správné nebýt jde dostal nestudoval jsem jednou byl studentem ne to všem musela maminka násilí mně let nemusela tady pravil svatý směl jsem nutit i sira mnou. Někdy třeba když bude nevydal že věří jako byl lazar nějaké cvičení kdo nespíme tak ji dobru co ba ono abych se dostalo maria stala podle kdysi věkem na oka a tak podobně vono to všechno se mnou musela dělat. Klad ty budeš blázen ty přesto vás když to není možné patřilo co co vyložil co se mnou stalo jaké ho slyšení dělám protože jsem měl jistotu zároveň přitom jak jsem to zjevení měl zjevení pozor klad že taky dostanou pro. Člověk který se to spojení znovu bude reprodukovat ten prostředek jsem toho jsou místa tak jsem psal to umění žít to nebudu vykládat a že v tom byla tehdy pro ab s. Vodní pravda dneska to pro absolutní pravda není ten tam maminka o pro byla andělem správným která zachránilo na životě a vyvedla město protože jsem toto se považovat za absolutní pravdu začal. Uvažovat v pod dalším soudu za relativní pravdu která platila jenom proto období kdy se mohl jediným jediným prostředkem se dostat k upřeno to byla vnitřní modlitba se v době jenom vnitřní nebo dost. To kupředu ničím jiným a toto po devět let a vzal poznat slovani indů tedy je nového moc doslova ind a voni mně to podporovaly pochopitelně mně říkají to správné oni dokonce studovali. Chodili dost věkem ten to bylo vidět že ten těm voni mají tu možnost že z lidství indie e tak kdežto silo od v tom svém vědomí ano no a tak zkrátka a dobře pode větě letech v tom koncentráku. Šel na to že ne modlitbou jenom modlitbou ale celým životem je třeba že mu byl život musí být modlitbou jak to udělat protože nebudu. Ničit ale bylo to bylato se další jsou tam když jsem se vzdal daleko větší mírou sebe než předtím jsem odevzdat ten celý život v tom koncentráku tak jeden taky větší pro na větší poznání toto poznání. Buď tele že ho nemáte z velice závazné jelikož neplněním toho co člověk dělá je vlastně hřích proti svatýmu ten ten na odpouští ten se musí odpyká plně proč je toho říká. Mně to že se ztratí ta schopnost jít tím prostředkem kupředu takže e kdyby člověk nedbal na ten dal by soudu tak řekl lidově e tak by. Ztratil to vedení ano ale to by byl ten pokrok na této cestě poznání upozorňoval že vám dneska čím cestu poznání je to jediná cesta nesmí vám to jako ztratil objevil když tou cestou nejdete protože to je za mistra. Cenné ne cesta lásky je vyšší než tento cesta ne a poznání tam velice pokulhává de pozadu ale že to svět je svatá vydržela proti cele a ještě naživu bez tohoto poznání které jsem myslel. Tak krátkou dobu pro sebe lidi vím jak tomu by držet to na ni pánbůh musí že trupu tedy aby jako ses nezhroutil ale to nemůže takhle dal dělat i oni musí při na jinou metodu musíte dosud toho poznání přidat. Do toho svého dar ku je zajímavé že lidé jako třebas patra nastal ku nebo svatý tomáš akvinský. Nějakým způsobem buď se provinili proti tomu soudu nebo byli donuceni aby ho nedbali nebo to řeknu post část těch tak třebas se musili svatýho tomáše. Lidského aby to tak my si pod dokonale prostudovat mít del v aristotela všech do spisu vaně metafyziky e to všechno přeložil do křesťanství. Tato pomoženo křesťanský způsob myšlení napsal skvělou soustavu křesťanského myšlení velice vznešenou na tu dobu znalost sil století nebo třináct svého o tom rozhraní e a když to celé napsal že. To jenom poznámkách ale to měl se zase zrozené to dílům e tak v chvíli se dostal k dalšímu soudu ale to je nepředvídatelné kdy ten jsou. Nastane nikdo neví víte jsou nastane a není to byl ještě poslední jsou v této jenom ze soudu který míří poslednímu jsou on co za přesto a v tom co se dověděl všechno co napsali pro kočku není to pravda. Jako jsem si myslel třebas ve že to pro kočku správně se dovedli potřeboval abych to myslel tedy se o to na to ten pomoc záruka ale nebylo to pravé stavy dobře to bylo velice účelné ta stylizace života velice v nás sil nebo po. On před razí z toho stavu se o toto je za neučil co předtím dělal zase tento takhle viděl v tu chvíli ale jenom aby bude zase ta je pro další cestu ale jsem přes se přesto dostal jak mohu dneska prozradit že to nebylo neučené že to dost. On ten vývojový tak ne v jo a také jde jak ta pravé relativní jedna věc a za druhé když von poznal tohleto protože se. Je mi žil ale že to jak si myslel k ničemu dokonce což neměl pravdu ten tak to chtěl spálen a šel s tím do krbu by bylo o nějakej tam velice viny. Ti a říkal toto se dělá noci dostal kde se momentálně dojem to je pro kočku v jasem to s sebou četl pořád vyvětlit skvěle a na toto pro třeba společně to ne. Dělal mu to do ruky a předal to papeže vy a protože ale svatý tomáš akvinský trval na tom sdružení který summy tak ho degradovali. Vyhodili jo on se musel to nebyl do vydělat se v konci vodil ocitali jo a tam zakrátko zemřel on byl nezemřel kdyby mu byly dovolit předělat summu kterou kdy doved si že tady člověk poznalo kdyby byl v tom dvanáct nebo třebas jsem. Století by šel ten století přišel na tohleto co by je tady vykládám někdo jsou svědky všechno jinak dopadalo ona to tedy přišel jenomže to nesměl napsat a tak jde život byl u krát se nad to napsal. Protože byl by byl po půl bohu byl proti co bez celou zemi světě jako do současně vyk e eckhart taky jenom co ho zachránila od toho že nebyl v ničem ne ale že se vš. Jednou svatý jany z arku za taky šla cestou poznání nejenom cestovat začal o pro cestu poznání je tam zajímavé jak to poznání e n ji přes. To dovolovalo se osobně klamat že ona to všechno sešel hlas znal dávala přešel do přetlumočení ne jestliže nebyla svědkem toho úvodního jenom. Toho co jak sto přetlumočil a tak není jim může to bral doslova nebyla z opravil co mládí se dostat do větších hloubek toho poznání aby do bez hlasu mohla dál jako. To musela jenom komentáře brát jako například ti učedníci vaj na tom na hoře tabor za přišel do hlas ano to nebylo to pravé v něm konec těch věcí jenom ten teprve kacele jejich osobní a. Rasy dovolila tato prana překročit pravomoc mimochodem mluví o tom pěkně mar v tvém v ve spisu panna ve zbroji doporučit si to. Přečíst ona překročena pro od na protože překročila pravomoc tak byla upálen na ne protože zradil někdo libovůli pro zdali nebo tak tady jsem to se přes se stalo ale důvodem vnitřním byl byla tohleto že překročila pravomoc a to dobře m jsme si všiml se zápis toho jejího panno vše je velice od něho jestli si zato přitom on nebyl tak osudu o se založen si.