Karel Makoň: 82-25 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V. Dále vyžaduje od člověka aby nesměl aby přestal si mít ten nesmí být si které si předtím světem byl tak teďka musí přestat i jako. Užší všechny účinky do tohoto této cesty protože tato cesta si vyžaduje čím dát jimi s čím na vyšší stupeň sis co stoupá na zem dokonale prožívat přítomný okamžik. A jestliže člověk se oboru most jak to dopadne o jak to bylo tak nějak tak neni plně příkazem okamžiku čili nemůže nastat to spojení s tím vědění to existuje jo přes. Přítomný okamžik přes nic jiného nechce a protože mu od vás o všech říct i osoby jak jsem teďka dělá že teď tomu jsem tady nežijeme přitom na tom že proto leže povídám protože tože povídám může s. Co pak vně tím ne tak nejsem v přítomnosti nad tak proto stavy se sebou neděje nic jsem nic takového třicet o ten který dal nám tak proto musím říct že ve cesta velice náročné. A jasem na žil řekl že jsem se nikdy nesnažil o to mi duchovně založen věřit v boha potom ten poměl odpor. A jak tedy potom v mám rady lidem kteří vy k mají míru boha a nemají v tomu odpor a nebylo by chybou kdyby se nechopili těch. Do vlastních prostředků ne a nešli jimi k bohu bylo by chybou ovšem upozorňuju vás na jednu věc že z chtěné těm lidem kteří mají tuhletu tou. Mu potom bohu po cestě k němu mají kdyby je nebo několik takových obtížných men tu na cestě které těžko překonají já. Nebo aspoň mluví pro od aspoň některý z nich a především ten že tu víru kterou mají nějak se naučili od někoho jo. To je li okolím myslí si že to víra ale ona to víra není to je přesvědčení nějaké ten veliký rozdíl nessi přesvědčením na víru. Když s kýmkoliv s tím že do také naučeně věřím mluvil jako nevěřícím u ujišťují váže by ho odnaučil této víře kdybych dovede o nevěřící jako dělali věřící který byl přesvědčil vírem tato dovedu to. Tomu předvést z každého z vás jako takle když tomu uděl neměli sil na to jsou za hodinu budete nevěřit tak je vedl prostou bude špatně bude neproste to vrátil nazpátek se zrozením je sem jsme takhle prou říkali to neudělám jsem. To udělal a pak jsem ho nechal to právo se právě teprve bude snu s nic dělali na ten naučená víra není pravá víra právě jenom taková která tyto znaky budeteli něco jedovatého. Rád jeden uškodí vám radí jedovatého by neuškodilo atakdále ve vede cely do tomu mým hl k tomu aby odešel dal do moře tak on na odejde viděl jakou nemám takovou vy nemáte. A jedině to je víra také definovali kristus víru a neslevit to je víra ale jak to bylo s tou vírou u těch kterému uzdravoval měli jakou míru je to jenom měli uzdravil. Synu vás jako to měli víru boha na mně to a ten ten první moment na který tady narážíme na který si této víře dělat veliké pod výše když třebas ten přejít tříd cíli v ní. Žebrák na křižovatce slepých křičel ježíši smrtelnou o přijdu úkol okřikovali jsou v kolemjdoucího při ho do učedníci brž pán od tebe nemá čas ježíš. Němu přišel a řekl mu co si přeješ dobře věděl co si přeje opice zas hrát krásná hra lásky no počal vymanit z jeho víry v jeho ono potřel vymanit z jeho. Víry tamto upon se vás david dobře pozor a teď mu řekl co si přelomu řeklo si vidět a ty máš tu velikou moc aby z toho do to je že jsou tam napsáno nabito oboru. Z mar tomu věřil že by jste si jsi schopen to udělat on říkal ty tomu věří již opravdu tomu ježíš tak dobře tak budeš vidět aby to pro. Pro veni ne a on viděl jsem vám řeknu kdyby byli lékaři tehdy na tom místě zjišťovali za jakých okolností začal vidět. Tady mezi jestli ničíme jeho než co zjistili pojede takhle zázračně bude člověk dívky od pak pera spí teďka ve dvacátém století když on takhle vylepšily jednou když kusy. Jakou že ona proto od měl viděla a ono se dostala podle ta jsou kontrolu takhle dařit zjistili že tady na nemůže vidět že prostě je nemá vyvinutí zrak a ona by. Dělal takže ten slepý taky od narození slepý nemohl vidět těma svýma o čeho viděli jinak ale ne nebavilo by mělo chtěl je tady měl to nebyla za dost jeho víry. Prosím vás todleto ale co hlavně důležitého chci přitom říci že ten ježíš vzal jeho víru na sebe ne a tou mocí jít. Jdou měl od boha to provedl ale ne tou vírou ta víra byla začátečně momentem který byl nutný kdo byl nevěřil ten slepý tak nebyl mohu nebyl domu býval uzdraven no ale. Pověřil mohl být uznal ta mělo prou pravila to je pravda jako začáteční zdali mu uzdravení to tam fungovalo do míra a jako konečné ne on se musel odevzdávat tomu ježíši a to je ode dosti nedělal. Byl moment víry byl moment odevzdanosti dalším čili on zaselo chtěním upustil on to převedl svou vůli předem na vůli ježíšovu svou vůli se s vedle se vzdal. A teď měl svou vůli působit ježíše rozumíte tomu a to poděla největší pojď již na této další cestě jeden domovem nevěstě letech se pořád být ze své vůle věřím chci. A tak dále a to se přes určitou úroveň dáván nedostane takže li věřící křesťané na úrovni v si přestanete úrovni kam se mohli dost. A zůstávaly obyčejně trčet a když to byly velice sveřepý lidé a museli bojovat s velkými stagnacemi protože nevěděli že ze svého chtění musí mysle. Vy správně říká poutník kterou by vždycky byl angelus silesius přestal svým dosti jménem kdybych zbylo jenom špetka vlastní vůle nebyli králoství božího to měl u. Úplně pravda ale i si takhle obyčejné z prost ten zázrak protože on mu vláda je zvrat je třebas dost ba vzdal vlastní bude von třebas nevzdaloval vlastní vůle to ovšem neuvědomoval ale my totiž to rozvoje ono poznáme svou vlastní vůli nem. Oni předat tomu ježíši ne a teď k jeden moment který vám tam vadí a kdyby vám nebude jak přesto to by bylo dost pracné. Ale je tam další několik momentům ne které vadí že totiž ta víra kterou máte naučená a že jsou zní četné závady když nemáte schopnost pro. Zvyšovat tří tak to berete hlava než ona bez něco o tom přeberete je to možné ale berete tam například za správné že nemůže do dělat viztež z vlastně žít. A tím si nejsou lidé království boží neni pravda vůbec ne kdybytoto byla pravda že by se dost život stačil a to jsem rádo jsem že že jsem byl toho uchráněn. Kdyby stačí jenom zlost život tak by neměl pravdu potom ježíš kristus který na boha ten na nikud chtěl aby se vzdal kromě toho že byl z nosní ten vadí v veškerého svého maje. Čili další jo čeho je zapotřebí které víře vzdát se s všeho svého a to se musí postupně napřed svého a teprve potom sebe to nejde hned sebe napřed musíte označil. Do svého ta odbude to své a teprve potom se dostat k tomu k tomu vzdání sama sebe vzdal sama sebe to není žádná akademická záležitost v faktické vzdání vás vám to tam. On dojde do fáze se budete zdát nejenom svého ale jsou to vzdání se sebe totiž znamená vzdání se života ten člověk musí mít dojem přitom c. Odevzdání že přestane žít kdyby ten dojem ten neměl a kdyby to nebyla dokonce skutečnost nepřestává žijí tady se sebe nestal aby kdybys. Je takhle vzdal sebe takže by fakticky přestali jde dát si jde odejde že jsem jde neví jedna tak přestávám říct že ta žije lekla by měl řekl že z přestože jít kde vizi zjišťoval tak taky jsem ještě nezemřel. jsem se přesvědčil že to co jsem v němž je uskutečnil nebo v modlitbě se potom musím to esi tak je ten i potom když se ten esta také vzít ten život tak jsem zažilo musel esse co musel vzdát. A při vědomě bez nějaké odejde trvat dalo modliba musel jde čát kdyby začal vode tak nedával zabil vona vůbec čas vám po mise na boha ani vůbec ne protože to byl ten kdo rozbilo ty proti měla tento vzdal. A ten moment stačila přestal vidět to na avise od země dostal pryč ne no ale zrovna tak špatně rozumíte tomu vzdálen se svého tomu je přestal si úplně špatně rozum mně tane. Jenom naučená ztráta víry která je ale absolutně chybná kdyby byli kdyby totiž byl chtěl ježíš kristus od svých učedníků aby se vzdali svého toho svého tím že. Toto utekla nechali době že tam nebyl nedovolil těm rodinám svých učedníků aby za ním chodili a aby on je celý tři roky živil ty rodiny by učení. Ono i známy vše chodili zajištěn to by byla patra minimálně vězte klesá lidí jak říkají jak říká tradice dary se za nim pořád tam li ta von je všechny živil protože podmínka pro zázrak pro dobrota. Jak je tady musím taky živit jako nedobude taky zázrak třebas na víru protože dělat to dělal domu vzít se symbolicky důvodů provede mně dal živit ty lidi a když přišel na učedníky tak že všichni museli živit on tam když jenom tak. S prázdnou on tam musel když přišli tedy maria mar byla museli je živit všechny niko budeme do kláštera nikoli jde do ústraní někomu neřekl ty musí odejít ze světa do. Do moje začáteční chybné pojetí věci když to o naučte zase závažnou musím od toho nechat ne to je chyba to vládne vůb to on neúplném uchopení pravdy v ten becky vím bohužel dodneška katolická tě. Všechny tři že ostatní ty teprv následoval rozroste měl své a neděle je voni kláštery ten tohleto by se všech odebere do kláštera všeho nechala čeho se zbaví nemá ran majetek to způsobuje. Že on nerozvineme plně svůj život když nerozvine život nemá nejmenší naději se dostal na vyšší stupeň poznání na cestě poznání je třeba nikdy dispozici. Celou řadu věcí vědění všechny statky pozemské které tomu to člověk lid zařízení třeba domácnosti všechno potřebuje ale přes toto nesmít jeho majetek. Lidé u ten od něčeho neznamená to nemít svatá terezie správně říkala tady ty moje když ti jejich tělo je tady ten duch jejich jeden ku ty ty jsou za je tyto. Ho co mají vnitřně že ano mít jako bych to neměl se ano asi tak nějak tady že ve těžko vysvětlit ale vládnout tím jako správce on to správně vysvětlil v tom podoben. o hřivnách ne celý svět se všim co mám dispozici považovat za hřivny od boha no a ani kousíček si pro sebe ne uštípnout. A bych to řekl jen velice udělat to jsou ku člověk na ve světě úkol proto je tady aby pozná neví napřed jak bude dopadat to je to v tomto všechno. Jen mohlo by se si že ten úkol konečný by se dal dělal vyslovit e vědomě se spojí s bohem to očekává od o nemine ale přesto to že nebo z nás velice to jedno ale. Úkol lidsky předá rozdej na dvě části úkol vůči společnosti naučit sobě li první část znamená se do musím živil sil krmil jsem s pak o. Spočíval všechny věci si do vždycky potřeby to musím dělat že ano a toto je a musím taky bát na společnost do ve které žiju musím nad ním ohled to jevilo úkol nebo ohle za aspoň ohled na sebe jeden úkol. Který musím splnit ale tato povinnost jak mile duchovně roste tu přerůstá do druhé povinnosti o do od tebe o něm vůbec nejsem výtvor mou vám a ta známe. No takže musí jim s tím co mám dispozici jít k bohu ano že by měli bohu že bych neměl předat za smrt vy lidskou nýbrž přední by měl vnitřně umřít a dostat se do větší věda. Bude to spojení s bohem a tyto dva úkoly člověk každým a protože v tom nevyzná neznali ten první úkol byla že sloužit byl společnosti tak teprve se nevyzná o tom druhém. Nevím jaké míry oživilo on o pomoc rozbila byla těmi ji tam nějaké povinnosti a tak dále ale ten člověk žádnému příkladě nesmí být zabit že jestliže třebas. Dejme tomu to je špatně k povedlo e to zabití jenom to to jinak míněno ve vnitřním míněno el takhle mít kdyby například dejme tomu dostal. Toto nevadí tak to tam nebude host taky jsem se stal v cestě spolu ne věc ale člověk vždycky i v to v světcích mu výrobních byl veden k tomu. Aby žil a ne aby umřel všimněte si zabito provedla životu a ne k smrti aspoň těch který on zpovídal ano a tak je to i s duchovním světem. Když je tam ten nestává nezabil tak někdo toho rábi stal řekl lidově vedl k tomu abych tady žil aby ten který dále stavět byl dále naším ten musí být. Zachoval na každé proto blahořečím tento prostor lékařů že třebas pro jdou ji život člověka o jeden den třeba rozdá aby zbytečné a říkáte si svědomí měřit káže o lepšího zabít toho člověka on se tady ta. neni pravda vizte průchodícím domem božský do pochody svým na ten takovým spojit ten s bohem a ty pří znáte požehnání boží i v tom nejhorším svém stavu jsem. Se setkal s lidmi ne kteří právě v tomto vrcholném zoufale stavu celou obrátili na víru rovní začali doby života ale to by nebylo to hlavní nemusí to ani by to není třeba no ale že nějakou. Tu dobu jsou ještě cením jen těch do vyšších sil vůle žité to tělo ztratím tak nebudou mít tuto možnost jenom v tomto tělesné u mně dal zavádím pro zformovat to vem takže to dobře ta uvědomuju. Mystikou se svou manželkou pojí smrti že ona nemá dispozic ten univerzální trans forma na to vona se může podat jenom to jsem do prostředí řekneme mu říkáme astrální a tam. Dokonce jsou ještě nějaké stupně a po těch stupnici tam může kráčet ale dal si kráčet nemůže takže ani tam nemohu provádět tam kam tam mohu otrava protože vás na to ce dívám z vracím do stupně ne. Když na na který onanii pro tam svoboda jako tady asi tak ale musím být zachován stačí tomu tak je tady bych od vás chtěl velel aby seno. Čili dělit lidskému myšlení promiňte mně že totiž na této cestě znovu to opakuji neexistuje žádná absolutní pravda se nedivím ježíši kristu. V když ho pod zk on byla ptal co je pravda že na tom by šel někdy tak ty klade odtamtud co je vlastně co mu dělat co je pravda proč je již mlčel nejlepší od tady než. Co večer kdežto znova se někam protože nebude to proč jde pojem to co bude li lid tam bylo tvoje ale bude proč čím než jako ježíš kristus to si pod později vědomí protože řeknu říkáte disponovat své toto musí člověk chtít se nic onomu. Že ano to znamená člověk začít takovým způsobem aby klidně před svým svědomím mohl říci jsem udělal všechno abych správně. Žil abych nikomu nepřekážel aby mu byl nám pomoc jsem aby se snažil o tom mít hora neříkam jste nějakou sebe ale jak to dokážu ne ale. Jedna věc je tady důležitá toho cestu dobyvatel v tom komentoval do domu tak dostanete do ruky vám to musím vysvětlit detailněji todleto tohleto byl dali než jako tady v tom komentáři. Když se tam vykládá o posledním soudu ježíše krista tak tam říká syn člověka přijde s veškerou mocí jsou co on měli že ano kdo dovede sval je proč se soudit a. To by podle tohoto hlediska ty kteří byli dobrý nitru nalevo napravoval který rovno do většího zavržení žel na pral hlavu tak od proč jednoty strany ale vědy za prvé za druhé přímé. A které víme ty kteří jemu dali být jemu daly jíst je od živil nemoci nebo žaláři že ano tak by se řeklo pak tato stačil tady chybně usuzovalo. No když si dobročinný tak je to v nejlepším pořádku to je to to je projev lásky není to neni není vším pořádku když oni si totiž přestávali že ten jsou tedy se tam líčí že to je fyzicky. konečným jsou na cely světem se dostane lidský konec světa tak se mýlili který člověk indy lidová ani svou v nitru člověka a tak taky všechny ty vlastnosti které se tam líčí jako spasitel. Jedné třebas dali jste z dali jste mi pít a tak dále to jsou mu vlastnosti které rozvinout jeden jediný člověk znamená tam se reprezentativně jenom stanoví. Že za všechny i nemožní okolností mám miloval bez pohledů na sebe a jestliže člověk toto dělá on tam v tomto případě byl cestu lásky on neukazuje ces. Tu poznání kterou je možno se dostat také vám cestu lásky tito lidé kteří si cestou lásky ta něčem ty nepoznávali ty poznali v nich kult málo říkali byl by jsme nevěděli když to dělali jist kdy jsme no jedna. Být říkali cokoliv jste udělali pro nejmenšího z bratřích jiných nepatrných městem učiněny že ano el to znamená není třeba mít poznání on do bez poznání jde to. Láskou také dokonce to jde bez takových tady ve do jsi těžkostí jsme by svatýho jana ale je důležité vědět že se to týká jen jedno. O jediného člověka a že poslední jsou jen nevyzpytatelná záležitost jak oni se viděla sil ježíš kristus mám dojem že ho podezříval jak katolická si je to. I ostatní že on něčeho kon nerozuměl nebo že to zalhal nebo v tom prodal při mon to onou važ nová ho nebo tak nějak protože on říkal pane nepravým vás tam dušoval máme ten dušoval jsou dali kteří mezi vámi který se. Poslední jsou za žijou ho a touž panečku pěkně víme že nějaká vod doby uplynulo a takový nějaký lidský jsou nenastal čili z toho je jasně vidět že chtěl sice nebyl a jsi dal než nemyslel nic. Z jsou jo protože říkal všechny příznaky provalí se vše mi protože ono musí se provádí všechny lidské bytosti jenom celodenní dost jde všechny své vlastnosti nejede nedáte že bytosti jak se nikam nezvládnete. Ve podmínka celobytostně tam dít ano a druhá podmínka oproti těm co on který tady větší líčíme umí u volního moodyho a u posel co se liší od těhletěch. Tím způsobem žes je při něm zatracen hřích zatracena špatnost to znamená nebudu potřebovat řečeno vědečtější dualismu k dalšímu vývoji. nebudu potřela po tomto posledním soudu například tělo to nebudu potřeno touž tělo dohrálo roli bez něho vydobyl co se dalo ano bez tomu domy tak jenom o nějaký tu. Bo který tady mám ale ne pro sebe ano znamená tam se vycházím to se mu jak tam správně říká do věčné do o zavržením přijdou ty špatný tak je to a čáku. Tomu dává svatý dělal ten tomu moc to byl měl své bych se říká znovuzrozen na této pravé znovuzrození jdou rozum řek z ducha se ten konec nebo v to promluvil spočívá v tom že člověk dávané řeším nehřeší to se jde. Že tomu začátečním znovuzrození které jsem prožil jsem váze úrovní mu slovu začátkem toho pověrou soudu v čem po jsem jsou nebyl pochopitelně to jsem nemohl hřešit že by to nešlo ten by u o do o o to to jsou jsou po napravil rozumíte. Tato nějak bych jakkoli tak mně nešlo řešit protože tyto ve šlo zase z toho měl stav strašný potes tak jsem nemohl kdepak bych byl jako dostal bude jako když stát nové čele na sebe. Nemohl teď považuju za správné si vzal nad ne že bych byl leká se tak muselo jako ona povede ten byl žete a nepovažoval by to vůbec za hřích ale tehdy ne to by byl nebo udělal zase nemohu pravému se. Dělat žádný hřích že rozum i ten to tady říkal jenom takle dobrém slova smyslu ne ale to ale tohoto dělat ten jsem to nemohu dělat co nečinit proč to člověk nebyl stál proti tomu o tom od i z mu dvě ten. Za to co poco soustavně živit aby dušovali ve kupředu upozorňoval že jsem toto cestou poznání šel takle jde kupředu že za těch čtrnáct let jsem prošel tisíc sedum set let toho ži. Slova prodala toho pobývání v palestině a to je co říct jak se to na všech zase ty ten mi dali zkrátit a a tak dále tomu naříkat zkrátka dobře ježíš kris. To se dostal byl cestu projevy jiný život ovšem pak se to musí kombinovat pak nestačí samotná láska do kom bylo trošičku vás prosím poznání v protože jestliže přitom ten člověk se nestará o to. Co poznává jak to poznává že mu to jedno asp volá se na naučenou víru padal vás jej zavést třebas nebo zase ta přeji stal dával svým také stejně zavést ve stejné bez tej nese ta víra nerad tedy mu. Protože jsem tomu proč která všechno bylo rance let tak pak se zbytečně dojde ano a toto protože jim právě v v maximální míře uměl od padalo právě je. A pro ten moment toho poznání no který nebyl země pochopitelně si nemohu nic přičítat z toho sobě to všechno bylo vmanévrovali do situace kterou jsem vůbec nepředvídal rosy vůbec ne. Stal veliká moje přednost že si dodneška nepředou svoji spásu a kdyby si začal přát tak jsem na jo. Ale si může tomuto dobře rozklad to neni mi že člověka pro vás jsem neměl vyslovit ti učili ničím pána mně ještě momentu stali učedníky páně přáli sis za des. Vás tu svoji vlastní z vás a proto se dostali ježíši oni věřili konec světa tedy co všeobecně který myslelo že bude od světa obojí se že ses vás si jiné takže dostanu se do věčného života a že přitom s lidským on si že tam je lepší domu život. Ta za ním šli když jim to trpěl a trpělivě z toho vyváděl jak je vyváděl po je tady si jakým se bez tohoto vyvádět i vy a okamžitě sebral a říkal tak by tu cíli když se nevlastní s. Vás tu u právem jakub na vlastní spása tady jde jde a pomáhají kde když no a ten na cesta k vlastní spáse oni museli když pomáhali bližnímu byla o spásu zapomenout. A kdyby na ni mise tak dovolit pořádně dělat nic nemohl seděl dvou kdyby to vona říká deset ten oživí a konečně když byl všechno uměli léčili bezvadně jo všecko při že třebas mrtvé. Což se maličkost proti odpouštění hříchů tak nakonec museli ztratit i toho ježíše a víru v jeho že jim toho spasitele tam opravoval to byl bezmocný on nebyl neslaný kříž ve provedu o tu. O tom musel by čeho k todleto se jemně se rozutekli ne ale jsem je přitom rábi na to jde je z toho že ten petr jel v aby nevyšel o život zapřel ježíše protože v poli radit. Ukřižovat ne jediný ten být ten ten svatý jan v tom zapřel našel po tentýž to bylo o život ne moli říkat zachová které on ukřižovat hotovou nebo popravit ale on ne. Byl sám sebou byl tím ježíšem který byl na tom tom kříži no tak to je cesta lásky které daleko vyšší než poznání ale když to on by nedovedete to úžasná kombinace tedy nedoporučuju tak by to bylo co může poznat pozn. Nejde co můžete kdy můžeme bylo milujte a tak dále rozumíte tak by jednodušším princip nadto a neříkat vlastní vůle nic ne napadlo všeho se musím vržen nebude ale bych to řekl takhle. I bez tohoto za roku když on velice vykládám pochopit neměl bude vám to vložit tak mu to nevložím jako kdo to pro byli dovolit co vy jsou visel na mával protože to ne ale je to s tou vůlí je v živi. se po klade otázku která není brán si toho co tady říkám i my mu ten rámec nejsem naň připraven jako na to připraven jsem se ano tomáš to co říkám pět. Rád že no tak ten nejsa to při kterém co byste žádat si doufám ne nebože hledám odpověď ne vás. Z tamas jak se tam kde odevzdal aby z vaší otázkou bohu nic víc nedělám ne tam se odpověď jestli jsem se talent jenom co ze zvědavosti anebo je. On čát tečeš provaze tak podle toho konat odpověď dal víra vám tak odpovím jenom naposledy dívám jo tak to vypadá s tou cestou jo je ta vůle se ztrácí zase musí co. Míry ztratit když kdy vyčerpal všechny vlastní prostředky ale musím je upřeme nevyčerpá jsem bez dejme neni je předávat svou pravomoc na pravomoc boží. Stavu za nic neudělá když to tam všecko co mohu z vlastní vůle z vlastního chtění ano takže takhle to musí dopadat tam bude nesmí nejdou ani na jednom místě u vás ale musí. Pokaždý být zastavena živá dost neklidné že svou vůli to ne do dokážete dal dotáhnout jak vás zase zneklidňovat tak nemůžete dál a zneklidňování vás zbavuje schopnosti spojit se s bohem podněty. Největší hřích pro jsem bez na největšího většího si než neklid pro okamžitě zbavuje spojení s bohem vědomého takže ten spali říkají řekové že kovů bohu o ti to jsem to o víru tomu to které. Pravda por i před sku i tady tak jestliže byl prostě aby život všechna předků které mám dispozici a kdyby je že byl ve býval odstoupím nestará se o řešení. A znovu jakmile se uklidním přistoupím věci znovu ale v klidu když se jsou vedeni zase odstoupím atak to tam pořád tak to potom podobá takhle pane bodů bo pro z umíte ne dale mání. a to je to co doporučuje ježíš kris klepejte a bude vám otevřen taje otevřeno mělo teno pokaždé a do takové míry jak to potřebu dělá nebo okolí ano vel neměnné. Vede se moje mal že na mně říkal prosím přestaň s převrat se nim duším to je taková namáhavá šli i ta že to dál nejde. Kdokoliv sem přijde to poznám doví tak okamžitě věřím boha ale byl jakýmkoliv ateista protože první co vidí pak mám tělo kterými ne. On od rodičů o kom moje o domyslíte dobu pánaboha upozorňuju vás že tam manžel zase mýlí tady to nevykládám aby se všichni ten začnou věřit z odělo se začnou věřit ale to. Pořádku protože to tělo které mají tam se je taky od rodičů jo a voni to nevědí od pánaboha přijmou opanoval ta od rodičů ale voni to nevědí ve to tady tam při tady jsi prodělal tad. Jsi nad tu tedy ti nedáme pouštěli takle tam nemohu říct že sis to nedělejte když nechce nechcete tím nenaléhá litera nikoho jak nepřejde přes práh bude věřím a nechtějte. Tom jevil ale kdyby se tam mohl zjevit tak by vám to vysvětlil že věří jen o říkají manželka co říká v těžko si že bychom věřili my víme že bůh je tedy může to být. Zase ještě nedostal ale dovedl si to představit asi takhle od u toho obého mládí pak by byl to šlo od těch svých tři to u roku. Hlavně pomoci těm kus který převáděl do toho svýho ráně znám to žluté světlo co na transformaci tím tohoto vidění na vidění na vidění je jeho. Světa ne a oni si tam dovedou uši voni zapře vady pomoci jakub nikoli oni oni tu nitro co nedovedou dělat na jak je prováděli jsem možná říkal ne a takže tam se jako doma pod. Tvýho mládí v oblasti byl ta manželka je a kdyby se ještě doba které ona neni takže tam znám místa třebas tento vono bylo kravami voni do taky nazvat by pravila si pomohu tou vám věku kterou tady používáno světel. Nech rány nebo světelná města ten tam mám když přijdete do také světelného města tak především přestanete mít tělo než tam jsem tak nemám tělo tam jenom. Jsem ten velice důležité nevinní tam tělo tím předal nemáte tělo nemáte tam ten pocit oddělenosti který způsobil na čem by doma kůže žena ve a. Vůbec to všechno zařízení které v tom člověku to jemu o dělat to v chvíli se ocitne v tom takzvaném právu kde to jsou světlo vím že je tam mnoho že tam na by to v tom chrámu si tam než. Jsem sám protože tam je pravá na hlavě nikoho nevidím o nich ale vím taky známy bych myšlení by nějaké jim dobře kdybych neměl nějakou kdysi. Mít jinou e nařízenou ta tak bych tam toho která mu zůstal tomu co může bych se vyřídil pro telat ten život za že bych pravou se neprobudil protože to bych se nesmí přehnal. Ale e je to přeci jenom místo ne k které nepřesvědčuje mně o tom že by existovalo bůh. tehdy ale že by jsou jiné stavy než tenhleten stav fyzickému bytí a vnímání rozumu a smysly to je sice smyslové vnímání neboť viděl světlo ne. To je v blaženost cítím tak ho taky hmatové nějaké pociťoval jinne takže jsme si tam než nějakou roli hranou ale řekl že by katolíci vzdělaný v teologii že to jsou nějaký duchovní smysly. ano z v tak nechal mně přitom ale ten zkrátka o dobře jen že je to vyšší stav z toho hlediska lidského ale je to nižší stav veden k tomu že. Je když tam někdo je jako třebas manželka tak nemůže se dál přesto dostat nebo e si cítit tam jako doma nebo vám to řeknu jedním tak tím příkladem že v plzni měli dva výborné duchovní bo. Otce manželem mičan nový ten manžel mičan vel ten zemřel než mu bylo devadesát let stal svým jo ta a když šel po smrti jeho manželka. Si rok e žádala aby se s ním směla setkat taktem budu od se po tamním světě a jenom kikan jsem to žádný svět to všechno pravdy jo. Ale ten o se po tamním světě ji řekl no když se setkal svým manželem neví že tam zavede povalen co se to budeš vite na vedení pojem podle tady naučení u nějaký dopadá takhle vyvedu. Založen o ten váš olovo je ve škole bral mentálně a co ona viděla jenom v světlo otevřely mu i když to od tady nedlouho vstoupit on zakázal mělo tu ten dál her ne. Oblažující jsem ten světlo no a z věděla jsi co si mohla hodně řekli sen končil e tak to je asi. E řečeno tím že trans formace toho vědomí neni transformace toho základu zdrojového vědomí nýbrž jenom to on nosu nejenom toho co se před celý přes sil lid. Ty organismus nebo přes jiný astrá roven od ale dále ale zatímco lidský voda když může celou dál tu všech frekvencí do nechat sebou projít tak ten astrální o. On jenom určitou míru frekvence jsem to tady v tom komentáři znázornil asi takhle bude to obraz promiňte mně obraz vždycky kulhá na jednu nebo nebo je ale jsem o čát je to stačí kdybychom. Si představili řadu učíš šel pět čtyři tři dvě jedna nula tak my jsme v oblasti kdy vnímáme pěti smysly veta pět ka e každá ta oblast je přesně opora ničem na. Dokud vnímám pěti smysly as proto rozumově neni přistupovat je ta tolika polyká jednička hnulo vůbec ne na jsem nucen vnímat jenom tento svět tento velký pokušení na které se modlíme milost tomuto zbavil znovu. Nás mu tušení jo že vnímanému do se tam že jediná skutečnost ale jakmile e ses stavu nulovou jména by. budu svůj život ne že bych se zabil ale ztratím sama sebe jak to že z myslel tak se ocitnu vůle rozumíte a to znamená na nejvyšším že příčit ku před nad všemi veleben třemi to už. Jiná žádnou tomu novou zaň ven chci a odtamtud protože to zdroj všechno ostatní kde vychází proto snadno proniknout to je největší výhrad cesty poznání si čím když sela nedostatek jedni se třebas veni či. Dostanete nebo do dvojí kyne veliký styky tak snadno dovedou e ta manželka mně říkám na vás pořád vidí a začli vědomě mysli dělal co osou těm nezaměstnávat vás lidi. Ale jsem je pomyslit jako by ranní pomyslím třebas tak ona vnímá kde jsem že jsem tady je právě nebyl nové o pochopitelně vel to ale vědě vína vývoj mně je tady jsem ale že. V jakém jsem prostředí vidím dát všecky ten nejdu jsi z mysli zase to přestal neviděl ano takže proto za podíval kde byla věku byste řeknu todle ale zpět ti takže to nejde tak ten proto nenají ne. Jen na je nedobrovolná budu toto vůbec nejde ano také e to je třeba říct od této škále v něm hodnot a o tom o ten to co ona si na ten nám transformace je totiž. E důležitá záležitost a myslím že právě ten kdo miluje se disponuje pro správnou transformace neboť jestliže my dvě bez ohledu na sebe tak vychází sám ze sebe. Také pro sebe mrtví rozumíte tak neví z mrtvých které ono to pro sebe než jeho je proto jiného pro toto než jsem považoval za a spasitel spasitelné někoho milujeme bez pro sebe ano protože to nějak jinak další on se pozná. Vám co na tom nezáleží totiž je jel bych vám něco poradil lékařům bylo by možno to pacienta dostat k soudu o kterém se vám teďka tady mluvil s chovali bude to. To je el důvod procento všechno říkal jenom tento moment je teďka nastal že bych byl byl proto aby se do ty kterak do vás si zamontována od on mi šlo byto jestli. Se zamontována tak on je kdo není on by se dostala se ten jsou ve dopadne protože by se dostal přes ten sou postavíme od těch svědků moodyho tak věděla naděje že by získal odtamtud si jdou aby sebe překonat. Tu on nemá v protože třicet se třebas slouží ne tohoto od něho chcete příliš mnoho se nemůže zříct které prostě byl nemocné dalším kterou neléčí nemáte čase. Je to na ale kdybych jako v kdyby se mohla on to od toho v nadlidská nastat ve které by on měl dost ani času taková řek bych tak se v kvazi aby jako nebyla moc hluboká. Ale aby se dostal ses ten soud tak ten od toho musím bude toto mat jestli to co na se váže čemu se potom pannou bohu vůbec melete o do moci se musím jenomže ut tu mít v tyto funkce. Tak nespotřebuje se životní si dělaná o tohle musíme na činnost od od mysli o to jedna ve tes člověkem bez spím nýbrž je agonii prostor důležitý on se dostane před jsou a ten svou ho od jsou musí. teď jiná tam na zem tím nadán vnímám tou schopností to nedělal v myslí tak. K. K. Zažívali svědkové modly jeho vlastně n po pro vy si. Chce ale začátek před jenom znovuzrozením nově z vody tentýž a nevede ten konec ducha ale začátek a při každém tom znovuzrození ten ten. Člověk se stává novým člověkem proto neříkal dokone jako my malinký jeden z malinkých těchto nevede do království nebeského musíme začít znovu ten život jak ho máme znovu začít jste plni sami sebe a. To soudu je nějaká část naší bytosti od sou zelená umrtven na ano a odtamtud nevychází živá mysl za mystiku jíme a vůbe. Dnes setník nehlásí ne ne a pojem jesi jen to nejlepší na cestě poznání cesta po tady se provádím po těch teď citu který popisu tady tomu vim rozumnost ještě protože to byl ten komentář. Poprvně to vím předvádím vůbec na veřejnosti bych řekl tak když proti něčemu postup je ten příklad tento která jste tak podle mého názoru to musí být kombinace tak bezvadná že musí člověka vést. Bez jeho vůle a bez jeho konkrétního přímého přičinění jenom tím že to je jako spadne ne že on se dostane dostavil se v malém bude do stavu jako jsem vždycky vmanévrovali. Dalece do stavu ve tento samo funguje on se naučí živit a potom paty mu dvě na tento opravdu o to o vždycky udělá přeci člověku bije jsem se i když proč viděla jak zraky jdu tady. To nevím jak tobě stejně a ten potom funguje tady oněm máte pak nebo nemáte když si myslete podmínky za který začnete živit tak od začne že by a začne fungovat začne jednat ale vopu. Co upozorněn nevím nebezpečí veliké nebezpečí přitom jakmile ho začnete živit jedno jakého začne být živ jinak než bez mu bez jde také do škodit ale tak okrajově do malinko ale takhle při tělem vědomí když je. Čili když za vás jednal nebo něco vám zařizuje tomto světě tak on si nemilosrdně kořistnicky vyžaduje další stravu ten se podobá malému nerozumnému dítěti které když má. A na takže jak on na volit dáno ale ji utišení dokud toto tu stavu nedostane takže bys za mohlo stát že by člověk který by mu nedával tu stravu že by upadal do stavu že by vom díval. Z umíte že byli nebyl při normálním vědom že by obírat protože mu sebral ten toto na ty mu z dvě všecko zase neprozradil na sobě že protože jsem nevěděl jak to dělat jak. Oživit nevěděl jsem potom mně svědeckou o tom kterou teorii za sebou že tam postavenou na určitém zážitku jsem mládí často umím objímal se o to od bys musím je ten byli židé když nebyl se hleděl že neni. On si neroste dal tolik sví když dávej jsem měl jo tato lékaři dělají jak chtěli jsem prostě omdlel a to je nesprávné ale to dokonce by mohl to jako o. Jdou tím sebe dobu o co se přitom nemlátil od prostě s tu mění v hlavě měl o tu od tu od od mění mozku málo opomněl ne když to co třeba stal dvou onomu věci hotova tím že lékaři tehdy neměl transu. Říkal ve mně tolikrát operovali sebral mějte novou mně nedali ne tak jsem prodělal o španělsku cit o to všechno přidalo ještě jen ale toto nebezpečí tady existuje čili kdy potom musíte když si klidnou. Panně jakmile ho jednou po živíte ho krmit a to se krmí především lásku tady ta druhá složka padá úkol jak miluju pojede krmen ovšem jde. Kdy to je na sebe vede přitom ten duch zatím nese ten abych že to dělala dobře sela brát cítím o dovím že to moje z no ost jsem to než dobytka. Ani sine aby se známe ty lékařsky jak natolik do takovýho pacienta aby přestal kou při pozvěte lidský spánek vůbec odložit noze. Li a on vlivem toho posthypnotický do stavu toto dovede o lékaři ten kteří dovedou e nemůže kouřit nechutnalo mu to a vůbec nikdy nekouřit jenomže to není sprá. A to hoden kradl vinu on ten člověk neni úplně hotovým člověkem celým člověkem není on je novou do smrti on sice nekouřit to platné ale není celým člověka se může vykonávat ty funkce. Normálně člověka čili to bych dne neuznával davy například u nás se v domě byl člověk který ve s neměl veliké bolesti z z z ona osvěť zbavit dal se hypnotizovat a ten tyto jeho du po. Vedl do pocit lidského spánku ten člověk dost proti neměl vůbec žádný bude dělali od chvíle co se z ve nebo taky ho byl taky tu ale co by mu všechny typ bezbolestně bude padali čili. Ta bude tak je ochranou ne tak to by se muselo velice opatrně a citový bych radši ne neradil svatí v jeho o to že vás byl živen ho to novým je v když ho oživen tak ten ča. Se řekne co udělat tohoto dokud při čát do nerad to vedeš ještě tady předtím tím co dělat a co vám ji věk protože tento od mrazu z věc se nestará jenom poto člověka nýbrž toto jeho okolí taky dál. Tenhleten neni že nemá e ten následek pocitu oddělenosti nýbrž naopak let pocitu v společenství ne chce všemi takže dejme tomu se prázdní před koncentrákem věděl že nečekal veliké ne. Nebezpečí není kdy zase nebo příčinám po jsem taky za ni všecko no to co se dalo zašli k tomu aby v tom někdo pomáhal to překoná ten přir řekl jsem třebas matce věčně budem tak ráda jako nedo. jako matka že to spojili byl při kterým domy nábožensky založení a přitom mi založení e že to bude stát smrt ten život tedy protože tady láska stojíme. Svým mnou a bohem a ona říkala co čekat se nevede přesně třebas to nebyl života ty můžeš tomu zabránit byl smrti tím že přestat tak jednota na sto již na mys do boha a věřte mi to. By se to byla neudělala vám kdyby ten toto matky od vjemy to neřekl na svede co co na dověděl tak si ona zabila vlastně svou láskou kapka si my si. Nezapomeň ten byl do věc kterou řekl ježíš kristus v cokoliv jste učně nejmenšímu z bratřích mých mně jste učinili moc se si byl být v těch druhých on byl s před obrazem ta řekni obrazem člověk kast od ten žádným a potom. My jsme dvě a řeknu vám že kdokoliv ten o to mazdu dvě o byl otevřen to my se daleko menší tak je přeci jenom pode více bych jede nešel sám sobě a jestliže je. Stejnou měrou z jiných lidé jako v sobě tak pak je schopen něčeho co nás ježíš kristus chtěl miluj se doby jako sebe dokud tam nejste to o čem tak on nemůže tem milovat jako sebe marně se toto snažíte ten neus. Ten světel nás tady to jsem si si říkal ten kristus byl nějaký kompromis vyk po jenom milovat vědního jako seberte se si málo kdo věnovat víc než se ne nesprávné si že od a do o toho co je tak omylu jako se protože. Ten jem a proč nevede nějaký rozdíl není v tom rozdíl a to teďka převedu a nad tu úroveň třebas astrální i protožes do mám která porod s tou manželkou tak jsem také. Ni nějakým způsobu tak takže nepotřebuje za že on navázání tohoto styku on je ten styk navázat mám rozumíte tak tady si tímto způsobem naváže tes si svou rodinou jsem musí tam všechny těžkosti přestat. Jak to ovšem udělat se potom z dvě není žit je upozorňovat ten mu věc že spánek přesném je spánek při kterém ten touto o ty mu dvě začíná. Kampak ano tedy kdežto spálen bez snu to neni toho druhu ne tam všechno spí všechno je mu k tomu a tak nespal. Pořádně mít sny ne ale umět si bez otročit ku poroučet jsem se naučil dávno ve snu z nic takovým způsobem abych smrt jsem dovedl zrušit. Tato stačí si to nařídit to jde uděláte to prosím to nařizovat co nezrušit jsem navodit jo e takže tak to které jsem říkal že jsem začal tím. O těch lékařích ve lékař jsem se neříkam člověk rodí ale polekal si musí mít se předpoklady pochopitelně přímo etické. A si myslím že by se proviňuje mělo každému lékaři kromě toho že se do něho ústí tolik věcí říci ještě nejsi lékařem když nemáš to etické předpoklady ale jsem toho bohu. Byl svědkem že lékařská od odpouštějí kteří mají moc dobře všechno obě pohromadě všechno jde na výbornou nebo velice dobře ne ale nebo co do lékaři protože nemají tenhleten cit v sobě abych každému je nade. Vůle takže předpisovat aby prošel aspoň jedním svou den víte a kdyby prošel tím soudem tak by začal mít ten eticky misku ne. Jak jestli jsem ho začal být to nebylo zrozením nebo nevinně nebo za ale jen se zrodil dotoho těmi zásahy lékařskými a tím prvním soudem který tam zažil stačím první jsou aby se jeho mohl být lékař tam. Protože země by mohl být své tady by ještě mistrova je tedy to ale jinak tři nevážil nekladu kteří třebas výborně zvládli svoji nejvíc činu ale nemají k tomu pacientovi poměl že to nic. A ne z kafka a jestli toho ježíše krista berme při mistr vždycky jako je co se stalo roku od téhož třicátého třetí bylo nebo tak okolo toho a předtím tohle bylo tak katolická člověka vykládá že ti kdo. Před tím ne že si museli se museli počkat vás o to tam že pali když pro vůbec ne to je věčná záležitost která probíhá co lidstvo nic temně a toto bude vám. To byla to ukázka názor na okras tady jak to probíhá abychom tomu rozuměli abychom otrava sice nebo za více od sice let aspoň porozuměli jak nás to vědět že kriste jak tam po cestě vůbec. A tak například to se může tedy jak chcete abra vám byl dávno ukřižovat s kristem než přišel ježíš kristus na kříž tímto způsobem že když se odstěhoval ze. Země ur kde měli majetek o třebas ses celým národem do země která neviděla jejich kraje byla svěřena do správcovství do po správcovství hospodina moje země kterou vám dávám do správy. Říkali hospodin ano tak je bůh chtěl povýšit z vlastnění které nikam nevede do po od správcovství které uvolní trošičku toho ducha lidského vůbec činů větší rozběh. No ale teď co se stalo tomu abrahame se narodil izák tomu rozený svým on ho měl strašně rád o bohu vlastně tato řeknu lidově tam to tak že vy opsáno. Ten hospodin se mu zjevila říkal mu abrahame e mu láska svému synu svoji mezi mnou a tebou tady jsem ho nemohl spolupracovat tak bych nemohl vést byla přes tebe kdyby si tak. Je miloval kdyby si vlastně toho syna proto tak tím mám tobě opravdu si máš rád tak buď tak dobrý bez myslelo si od obětují jeho bez měla po o tu o o oběti on. Tohle svou nabalil dřívím na záda svýho syna aby pomoc zapálit velký ku tak šel a když to tělo by to jak víte hospoda zastavil a říkal z něho obětoval mi to je. Tento co přesto si nepochopilo ve odejít od něčeho něco zabít nebo se ty jo když vnitřně se toho správný jo to to nemít to nevlastnit a o ty doby. Jenom hospodin zase svým komunikovat a mohl musí věřit vedl že jeho pokud rozrostlo toto všechno znáte z bible a ten abrahám byl živý a dodneška je živý izák jedl. Než ta živ že ano neni mrtví takže ježíš kristus když tam vykládá ve tady v tom taky napsáno saduceům kteří mu vyčítali že věří na vzkříšení z mrtvých v těle. Že to je nemožné ukazuje na tu ženu která měla když sedum mužům komu bude potom tam patřit a von říkal neznáte pít z mu tam je psáno že to bůh živých a nejen mrtvých. bůh izákův abrahamův mojžíšův a ne těch mrtvých vás po neni bůh to to se teprv musí stát vaším bohem když budete živý ten poznáte sebrat bude tím oživení potom rozumět. Znal se kteří by bůh je cení taky nebyl mi bůh ve se nad je jak jsem to poznal že bůh nebo co jsem tedy věřit jsem to poznal to navádí ale ten se musí k tomuto propracovat nějakým způsobem. A pak zase být živý znáte o pomoc v jedněm živý tak vždycky a pak může tady spolupracovat se s tamtím vyšším světem a tohleto je důležité si uvědomit že celé. Je lidstvo prožíval to ve svých špičkách tenhleten stav ne jako třebas daleko vyšší ne to znamená absolutní komunikaci s bohem jako třebas henoch melchisedech a tak dále. A jenom proto že nevlastnili zásada nebyli správci majetku božího všechny z jeho rukou pocházíte ani jeden dech nemůžeme sami. Dělo byt všechno jen na pozadí všeho je dete a potom od ismus jednáte taky od něho a potom o prosbě po tomto spojení s tím bohem no tak tak se nevěsta. Pro bude prorokujeme se ten jenom vidění cesty od každého z nás v kde cesta bohu od každého tam je hotová napřed to se on ještě nešli je z toho má. A za rostla strmá neschůdná jsme voni ještě nešli když se oni musíte poprvně tak se musíte pro zírat ano odliv to nesnáze a tak dále pořád musíte naváže znovu to pro ten cestu. Jako nějakým pralesem tak řekl ale od každého z nás jde cesta kupředu když on předpokládal že lidstvo se podstatně nezmění na tom jestli byl předpoklad správný protože jste na nízké úrovni duchovní na které bylo za je. Od li tak mohl vidět kam ta jeho cesta vede jo i toho svatost dávala i těch všech ostatních pomohl je ovšem to není ještě věštění té. Jenom vidění cesty předepsané to že při toto je to to si může se přítomni ano ale ono co on nemusí stát dělat protože von třebas začli missie svůj vlastní případ ne. Asi to nemyslím teď tam budu něco vyšší protože to nedělá ale budu sis o něco vymýšlet kdybych třebas el sebe narodil ten nebyl ji touto chorobou postižen nebyl se. Operován neprošel jsem jsou ten tak jsem žil úplně jiným životem tomu věříme a měl jsem jiné cíle ne a byla jsem jiný smysl života než dosud základy byl neprošel druhou budu mít vůli soudem mat. Jetě mate kdy jak jsem světem to o mně se ty jsem věděl smysl života čili správně říkají indové obecně platné když jednostranné sanjasinem znamená stane se na vím že pravým jich. Jen tak se vim vy vleče ze všech pout karmických ne nebo v těch aspoň těch si taky těch past a tak dále že mimo kasty žal tak je to platí o každém člověku pak je tu všech národech. Jakmile se i nebo cele někde to platilo žila jakmile se změním tak to neplatí takže to prostý není a to takhle prorokovali prorokové co bude dělat ježíš kristus protože tou cestou. Oni prošli u ten právně platna cesta voni znali jak dokonce vede se jim podaří mesiáše přivolat na zem do tak atak bude dopadat to oni věděli ano do to nem to nebyly není věštění jak byste představě. Ne nýbrž ten znalost vlastní cesty a toto byla znalost proto stalo o znalost ducha evropy bych tak řekl asi tak a proto mohl všechny věci takhle pěkně vidět ovšem je otázka. Jestli tahleta pátka která teďka byla přeci nám trošičku neposune na celém lidstvu kou sekta s tím von nemohl počítat to jsem vidění jestli přeci jenom sme to nevzali. Jakou jinou li komu a teďka zase se vrátím k sobě třebas tu li on v nařízenou tomu střed si deme s pokraje o prost jeho ku to jedovatého středu a když máme blízkou cestu někomu jiné. Jemu se tak ty cesty jdou se nestarali je vede se to nekonečně viz veliký květu tuto rovnou věž jiné stýkají se nekonečnu a takže paralelně jesi se mi ten myslím přestat toho prvého tak mohu přejít ze s. Cest do paralelní cesty toho svého přítele věda ale pak se mně říká ta cesta toho přítele že se přes síly nazpátek se vrátím tomu svému drželi se zbytečně oděn potom okruhu nahoře a nejdu do středu. Ne nebo po některé části zatím oku ten chodím takle a nedo středu či tyto se nedoporučuje ano jenomže co tady se tady kolektivní se karma národů ten tam je. Opravdu důležité vědět že některé národy se učí věcem které předtím neznali a to může změnit ě tu jejich ještě ku. V tomto smyslu době a prostota byla ještě práce určeno pro bude lidi dneska je práce pro všechny vite doby nepracovat tak se neuživí a. To znamená že všichni měli kde jsou nuceni sebe opouštět daleko větší měrou než v kdy tedy tomu dělat jenom pro sebe kdyby to dneska dělají jenom pro sebe. Jo kampak bys z dost kde ty státy s tou vyspělou technickou nitru nemusí něčeho ty pro věty byl věnovat na pod táto vlasti bych tak řekl nebo společnosti dále a malou časté pro ty si mohu nechat pro sebe jo. Jak říká mark z aby hodnota hodnota jo které s těmi cenu a to se měnilo také osud na protože dneska člověk je vychovávám prudce k tomu aby sebe o po. aby nebyl svůj že dokonce takový člověk který je svůj ve jsem za nese taky k nevydržení ta oni ho tam nemají rádi že on z on tam provede svou a nedělá to co oni potřebuju dneska potřebuje s. Společnost lidi který dělají tu věc která se od něho požaduje že ano a to chtějí ve všech statek co se říkat recti nebo tak aby mohlo rozvoj zemi tak udělit veliký krok kupředu že tomu takhle ne tak možná že nejdeme pod eli. I předvídal je na stromem co chvíli může mi po jiné není se která něco jiného své jsem v taky předepsána že se že narostla po nic se nešlo teď se po jde ona se bych na bude to možná. Rovné mám dojem že teď tato dvakrát dal takovým když právní tím kdo nových kolejí protože to co se mně stalo v koncentráku nebylo asi náhodné co lidí se tito vánoc co. Lidí že přehodnocovat svůj život ne a to jenom pro tu bídu kterou zažívali proto utrpení na pro ty stresové okamžiky proto pod tou nucené marné provádět se dosti ze. Protože jste vůbec nepočítali že čili mám dojem že jsme tou vinu válkou toho do pali tolik že by tato vůbec nemusela nastat jo ten jinak. To je třebas šel svým byl že vás provedu pokud je to vůbec možné. Cestě poznání tak prakticky aby se dala uskutečnit v aby se dal skutečný a e upozorňuju vás žen. E v jakékoliv recepty na kterékoliv cestě vysmívají jinak než lékařsky recept vezmeš si tolik tato lid minule nebo tak že jo a ono to budem ty paty bůh. Či ky takhle se tady nedá předpisovat tady se řekne podobně jako na cestě lásky tak prostě poznání něco a ten člověk se musí volně podle svého založení tím řídit. Bolely podle svého založení řídit tato opakuju s tím že bych jako to neřekl že vona dobře prsou on se ještě před potřetí atom velice záleží aby si každý provést ho to přizpůsobili. Okolnostem ve který žije on musí pro je toho léku užívat takže dejme tomu když pro cestu lásky platí základní pravidlo milovati budeš pána. Boha svého z celého srdce svého se vším jestli jsme se vším duše své se vším si ty své a když mně ho jako sebe tak to je všeobecný předpis který se musí. Přizpůsobit u každého jedince je jeho možnostem chcili ke v tato lidská například z tohoto celkového předpisu uskutečnila zatím jenom jenom první pasáž. Milovati budeš pána ona svého z celého srdce svého tak tím vydržela dva tisíce let se více letos z celé duše neví z této z celé mysli neví této sme čirou silo neví před to milovat bližního jak. To jako sebe to vůbec neumí lidem vysvětlit ani vysvětlit jestli aby to voni někdo dělo jasem napřed se cestu lásky tu vám nebude ska předvádět ale přesto se trošičku. Vše všimnu toho jaké chyby se dělají nebo kam k malinko se dostala třebas ta evropa nebo to učení křesťanské aplikaci e například dejme tomu když oni si dneska mylně myslí. Že stačím milovat srdcem tak tím chtějí e zastat celou tu lásku k bohu tak to vede chtěl výbuchu mu extatický jo které končí velikými stagnacemi. Protože ten člověk se cítí být blízko boha v extazi a pak najednou upadat do jakoby se mu zdálo nemilosti a tam se potácí delší dobu svatý jan na to šel nějakými na takový recept vysvětlením ten málo. Duch patrno smyslů ale to všechno nám základ tam e na cestu poznání neboť musím aby trošičku ruku v ruce s tou cestou lásky také cesta poznání teče měli věci lépe. Znát bát uměle svému pokroku na cestě lásky tak to se tam neděje protože oni neza daleko budu to pali prostředky cesty poznání neboť oni ani nepoznali ježíš kristus vedle cesty já. Asp jiné jako hlavní ale vedle cesty lásky taky hlásal cestu poznání budu a to musel ale vůbec se do práce tamto ve na cestě lásky aspoň ten první pod miluj zcela srdce propaguju pro. Bují a považoval to za celou lásku omylem a dobře pověděla neví jak na to kdežto na cestě poznání nevědí vůbec nic. Protože to říkají je tajemství ale pak ježíš a když říkal nebude nic skryté ho všechno bude jasné všechno bude po se pochopit. A prosím zatím ceta ho se to nestalo jako byl vám nelhal jenomže když je to on radí v tom co dokázal a řekne dost tady dokončí za nako kterákoli věda když toto udělá. A tak si způsobuje že se nemůže z určitého momentu snu dál například věda devatenáctého století spal osum na to devatenáct objevila rozum jako hlavní. Činitel pokroku no jestli z toho nesleví tak vel co budou ovšem muset rozhodovat v každé vědě v každé technice i lekla taky celek jinými lékařů celek jimi vědcům. Aby vůbec něco dali ještě dohromady a to bude tak těžkopádné a čím dát těžkopádnější nakonec jednou uznají že kdyby byly jiné prostředky že by to bylo prostě vším tato nemůžeme čekat jiné. Prostředky známe ne a znali je když vy všichni lidé přede mnou takový kartu znalo o tato devět zažil nesměli o tom mluvit by se byli se setkali s za kolem kdo pod tvrdě trestání zákonem který jde dál. No tak jsem chtěl jenom říci že když to dneska budu vykládat cestu poznání tak neberete jako něco odděleného cestě lásky. Nýbrž jako dovětek který nemůže vám dneska pocit o třebas církevní učení z toho důvodu že necháte symboliku ježíšova života a musím říct že se bez obešel roku svět chceteli. To znamená do dvaceti šesti a živosti sedmi let svýho života a taky to v tom tu že nevadilo ale že jsem se to dovede to okamžiku tam řeknete gestapákem zabit otec spatně zabit za to jsem velice v něčem a od doby vím. Že ten ježíš kristus učil také cestu poznání jsem na cestě byl v ale neznalost ježíše krista jenomže nastal okamžik kdy to bez neznalost ježíše krista dál by bylo bývalo nešlo. Protože on prozrazuje tím svým životem symboly o se života je takové řekl svět než česky řeknu nápady který si že člověk je nemůže si i při nejlepší vůli ale ž jsou mi nalezené. Tyto kterými hledat tak se tady du všímat těch nápadů ježíšových nebo něco to co se svou nápady těch pouček jeho životem protože na cestě poznání hrajou daleko větší roli. Cestě lásky ještě z těla si tam je to velice jednoduché všecko to jednoduše nezmohl se taky sto moc slova sice ale tady je to tady je to pod tak složité kdyby to člověk těles sám proč. Kou mat že by se nikam nedostal dostali se do situace kde by si nevěděl cesy rozumem rady on musí se dostat do rozšířeného vědomí včas a pomocí schopnosti které. Jsou za smysly které jsou za rozumovou činností musí si pomoci k vědomostem které potom užije rozumově a smyslově téže je odhodit. On je tím byli kuje on je ony prostě dostane tak kam to patří v ano ano takže není tím prosím vás chce kde ten říkal. Tu aplikaci toho učí ježíše krista na li jednotliví lidský život upozorňuju vás že je to jako jako dycky říkám ze jako s matematickými vzorci. Rovnice od o neznámy třebas tele na nějaký ji algoritmus že ty jsi jedna věc se rovnou minus velkým smím o moc věnovat tahleta. Ale padlo do ono dvěma a ta od takže se podle tohoto ale volit mu ten se potom může řešit rovnice od od odevzdán jenom se nadto nasadí jenomže je narodit se. Je od o neznámy je třeba vypadá i co do toho popud dvě věk z musím celé rovna se vola aby nepadá třebas přeje i x za druhou minulost se věřili k se rovná se mohlo patřit je padá. Že po pět iks zabilo porovnal se nula že jo anebo pro vás se pět nebo tak nějak mělo absolutní čisté tam a všech nejsem tady řešit podle tohoto základního konečků s nějakou aplikaci jednou v proměnou a tak je to nic. Životě vy nejste nikdo z vás přesný vzorec i k s na druhou a abych za druhou plus kde i x plus se rovná se nula tak nikdo znát nevypadal tak vypadl. Ale jenom kristus a vypadá jde třebas při i s na dlouhou minus dvě dvě i s do plus malost pro v následoval a teď musíme tamto předat na sebe. Když toto se nám nepodaří tak bez celým ponaučením ježíše krista vyřízeni i musíme umět obecné převést na konkrétní případ jo. Jako matematice čili musíme se naučit analogické mu myšlení na kdyby se budoucnosti tato cesta propagovat a učila škola jakože se bude učit a muset ještě počkat mise ještě tvorové říká. Tady jsem musel učit člověk a do lidského myšlení na matematiku se kladl veliký důraz a kromě toho by se muselo začít si výchovou toho člověka trošku jinak než jak se začínání během. Tohoto předešlým protože to jste říct jaké principy výchovné by se museli zavést aby ten člověk včas se dostat k tomu čemu se jakým v předškolním věku taky dostalo aby jednal správně let pod. Je tak se malého rozumového uvažování říkám takzvaného protože ten rozum byl něčím řízen a schopnosti rozlišovací která rozum nemá. A velkou schopnost rozlišovací k tomu musíte v starší než kopání nastat to musíte všechno jako rozumově rovni vždycky převést aby on v tom mohl vůbec použít své žár ručím pro v. Kdo odevzdali tak musím na řadě příklady to převést aby stavět se potom prospěly po jiných přítele za samostatně a tak řek toho životě se musí o různých světu patří u člověk obracet aby potom obecně i nejde. Kladnější situací to mohu použít je se nestalo pod dlouhé cestě vůli m cestě poznání když jsem od vod těch tří a půl let do přestal si něco zažil jsem najednou si. Je rady s tím koncentrákem to příliš bylo silné a nebi tyto ostrově jeden případu jsem si nevěděl rady se může stát a nosím i ta protože tady byl takhle předtím odvádí vlastně poučován evy jsem do poučen. A nebylo to nic platné čili oni mohou i v takovém případě v takovém nastat byl okamžiky kdy si ani ten dobře poučený člověk nevíra je to protože vás to je lekla se ty všude tu do protože najednou to nějaká anomálii vite. Někde no a tak to se nevylučuje takže tento můj výklad nemůžete daleko ji aby počítal s těmito případu ten nebude počal z krajní případy novou o stala takovým minimálním o poznání jako maxima. Do poznání a takových pekel situaci které vypadají jako že se o na toho člověka se vůli bez jeho vjemy přestože to byla jenom jeho vinno z ničeho. Vidím třebas hitlera nebo esesmany že tam mučili nýbrž sebe jo a ono je k tomu tou pojetí života když přijdete e tak se naučíte zpětně z ces. Ty poznáním milovat lidí nemá teď nikomu začli že vás týrá um oponuje to jsou osou ve svaté se dělat ale nemá ten prozrazení začínáte ho nenávidět protože víte že neví on co dělá. Tak za nevědomost to chci nebudete kára ty dovede jenom toť povede do si bránit dne nebude se dravé svěřit ztekat m půstu domu vy to tou jdou byl v sebe ne ne tak provedete dělat. To nesmíte to je rozumné ale nebudete ho považovat za špatného protože ty jeden nebo protože mezníkem do toho úkol musel nějakým způsobem růst rádo mu to třebas velkou. Práci a kdybyste od toho úkolu osvoboď jeden byla jsem tedy osou byl jsou gestapáka nebo se smazal tak o to bude dělat velice dobře nad leto pro něho velice prospěšné kdo to třebas nebude moc vyjádřit. Tak to jsem musel všechno jako prevenci zařídit abyste to chápali v pravým slova smyslu abyste na to nehledě na jaké to také absolutní učení nýbrž takové volné pružné učení. Jde u ježíše krista je uvedeno tomu symbolikou kdy jeho života totiž symbol jeden víc znám skvělý jeden způsob skvělý že se aplikovat různým z půl. Slovem neříkam špatným způsobem nebo nepatřičným způsobem ale různí způsob k čemu kterou licet od o neznámy tak se každá e. Každá rovnice pod o neznámy při jakémkoliv tvaru to podle vzor tu základních kdy počít s o to ale kolik mu vod toho postupu který nadto navazuje třeba aby počít z toho jsou postupy tři ne tak. Některý musím poznat který mám použít za pole tohoto použit tam tři způsob jsem si taky rozhodnout a tou rozumově se rozhodnout todle poslu za nedošli které vědomí ale musím znát základní vzorec dneska určitého. tady to jsou a to si si je to co chcete na to nemám čas a tak by toho zastavit bych jako si říkal tak tady letem doktor abra nám jako tak by jen proto aby se rod oděl ten pater vzorec takhle aplikovat v mu to. Abych to věděl ale pro než situaci a vy se mění ten den ze dne myslím jste to není tak zlý mění protože třebas s to stabilní není to pravda že každou chvílí na jiné úrovni jo. A to byla se potřeba vode k vám těžko vybavovat obsluhovala co na jiné úrovni to neni možné začlo za člověkem nemůžu chodit to si musel za sebou chodit sami ježíš kristus chodil za každým člověkem tam kde byl a buďte. Starosti že když symbolikou pochopit tak pro za vámi bude tady bude nepotřeboval které tady je nám vymoženost vědě než za vymoženost to celo v čem totiž dejme tomu když ho řeka nějaké podobenství tak si to. Někdo vyložil nějakým způsobem jisto vložil jiným způsobem a při sto vykládali posel ji i správně také proto stačit von třebas tu byl o tom rozsévači který rozséval jedno semeno. A ono pavlova skal vůli do proč ti dělal v třetí na cestu dobrou práci dělat jenom jedno z nich no úrodnou mu bylo sousto osobní užitek teta řeka svým učedníkům tyto chápali vím těm se to jenom líbilo protože. Mají uši a neslyší jel mají oči je nevidí ale vám je dáno tomu rozumět tadyto vysvětlil no zoufal je míra jiným způsobem teče dneška žasne jak málo jim to o řekl tak. To dneska my víme daleko víc se a my to je daleko by to tedy vysvětlit než on to ježíš kristus vysvětlil ono ale věděl proč do tady dělal protože oni měli před tím poznání oni si cestou lásky a to poznání. M pokulhává on věděl co se do nich vejde a vešlo že neni velice málo když například emmet tomu svatý petr někdy spustil a promluvil k ježíšovi a o to vůbec. Souviselo s z poznání které by byl ježíš mně pomohl předpoklad tak mu říkal satane odejdi ode jak satane a zase tady musel by totomu petrovi někdy taky mu světlo tak říkal toleto těm masové zjevy. No ty jsi opravdověji že ty jsi opravdu bohem navštíven člověk že z tebe udělám skálu a tak dále jenom pro ten okamžitou z úsvitu který v něm chvilinku kristova. Let také jel toto tak ještě otřese to byl potřel co napřed příklad toho tolik že mysl od vlastní před na se dostal k tomu budu dělat protože ve vás jim byl něj u jedou a vám že se musím do dvanáct hodin. Dostat ke konci tato č udělám tak abych se dostal daleko říct konce abyste ho doplněk kdyby vám to něco pro jasného je můžete přerušuje během cesty mého výkladu a začnu. Od adama stvořeným člověka je že první taková záležitost kterou je možno ješt. Na cestě poznání rozumem pochopit a my si to tedy zpřístupní nerozumu tam nikde není řečeno že by byl tam vznikl člověk. Brž tam vznikla to moc podstata to je tam stalo nikde domu duším vzal který tak to neznamená že ten člověk předtím ne existovat tak se byla u toho boha rozumíte on jenom. Předal hmotě čili je to byl by takhle základní si omyl vůbec sil která všech těch vykladačů řeč jestliže tam vnikl člověk není tam někde to pomocný život. Pak ta rad to nebudu aby mohl takhle motoru moc zajímavý věci vám řekl set říci že na tom prvním omylu který oni tady řadí se řadí celá řada omylů dalších a to jde do takových nesmyslů ježíš. Je nakonec to všechno strašně tajemné to vůbec temné není e aspoň bych se měl zastavit u toho tajná a dal aspoň tak malinko jo u taky no. O pádu vzala na to všechno nemůžu to přímo nesouvisí z naší cestou ale aspoň to tady na abela jestliže oni obětovali obal pak jak ten páté tak ten krajní tomu s hodinový. Za to zápalnou oběť nějakýho bráno a ten kou v oběti tady nový se plazy byl po zemi a ten kou a bylo by oběti stoupal přímo k nebi. Poznali o barvách že ta oběti aby doba je přímá nám milostivě tím bohem a to oběť tady nová ne řeknu v nebi nemůže stoupat k symbol pak takten tato v. Řešil nutně protože za byl toho ho byla o bylo po požehnání víte ale jak se říká z toho tady na tedy pochází všichni lidé rozumí nesou tady oznámení na svém těle a. A je zajímavé že ten ho spojme se proto moc na toho rané málo a vzal ona milost málo mým vytvořilo z něho lidské plemeno prosim vás plete všechno podání let boháč. Kovové ale je na tom základ pravdy že totiž bylo třeba aby se při dalším vývoji ten dotoho od toho života. Dostal povalil z musí z celé své šíři ten člověk ráje eště nežil plně dualisticky dualismu nepotřebovala příklad bylo zase mu dalšímu vývoji a teď tohoto zlo bůh povýšil na. Do rovnocenného partnera se kterým se musí počít a kdyby to bylo neexistovalo tak my nemáme pokroku nemáme možnost pokračovat ve ten cestě berte to na vědomí. Nedívejte se na to jako vás jeho nepřítele na této cestě jako svého nejlepšího pomocníka bez kterého se vůbec neobejde toto vám říkám na adresu lékařskou.