Karel Makoň: 82-26 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Takže je jiný než u člověka bylo musel za tady odešli život pochopitelné to provedu jsem chtěl daleko větší měrou podle těch bolestí než jiného a on nebo dojem se. Že mu škodě mít apod dát nebo jsem gal těmi způsobovalo mu tu něčeho co se nemá mu k tomu ono nebo zvyká na něco co by potom mu zničilo třebas nevěděl co všechno co v tom lékařské nevyznám bude doby dal dal detailně ano. O tom je celkem nezáleží a za do celo pochopit že tak je takže jsou věřit do poznají mělo a on byl výtečným na se mi taky byl docent dávat rovní pra plným právem byla to bylo převedl to žil proč jim tohoto všeho. Bylo jeho které zajímavé byl on on byl prostě k bohu ve by to se tomu říká francouzsky do jestli žil ale dával si kolovat všech proč. Protože po smrti jestliže ten člověk tedy dána toto rozlišování které takové nepatrné začátky že celkem ten tak je nepo. Před hotel na začátku tak on se mohli když zemi leda tak ho za eště a jak přitom pak pro ten cestě poznání dnes do vás stejnou měrou jako musí li toho člověka taky na samo. On nás schopnost rozeznávat svým ta schopnost porost poznávacím pravdy je nese aplikovat tak jdeme dnes které tedy provedené vzal tak asi kdo byl obecně tak ta cesta kamenem. My musíme dovolit toho o tom rady od věta to je on aby se rozvíjel tak musíme tomu schopnost musíme na tom prostor ve svým životě nemusel poslechnout všeho poslechneme. Tak boží víme ten se živi jinak než potravou on taky bere z toho sto od toho původu vina ale to byl odvažovat život to když to všechno dal takže on byli někým tak že jsem vám říkal a pro nemůže když si bere. Doprovodil tak nemusím nově proto proste při které vědomí na on si dovede modlilo z beder věčně modlitba obal jestli tím ho proto řeknu jak kdo modlitbě třeba zavést aby ho na je byly aspoň na den rozumím to. Opakovat nebude protože on si tu potravu žádala rovní způsobem do kořistnicky jim přímo křičí jako malý lidé že dneska svou nedali na jest vel jsem se nikdy neprovinil do. Kdy pro jestli po vnitřní modlitbě ani jeden bez ani nevynechal ve svým životě od roku třicet tedy od toho jsem odstoupil cestu protože je že bych byl ten přejde toho o tom podobě. Je velice šel do kdyby daroval jako on který jsme domu vedle včas na krmit jo a n tak jeden někdy dělat to je pořádku takže teďka třebas když vámi takhle mluvím tak já. Tu rozumu s vámi prováděl jako modlitbu vnitřní jako jako tečka vám a ho zároveň krmen nejenom vás ale krmen taky je aby lepší čele toho kdo byl včela tak zase dává naprosto. Než trvat si jako takové věděli tam tolik co tam se mi kdy se to nevěří z takže jestli si všimne ten nessi tak žijete jak dávno co řekl tak takhle rád na tak něco jiného za člověk odněkud odjinud se rozumně kde to neni který jsem byl kom text. Nýbrž že je že dávám mít k tomu že nebe většina se dal slyším to vyšel do blázen cele čili ale vím kdy nemám přestal aby nemám navázal a tak dále jo takže to bylo takovou cestou. Nečinnou odporu vůči tomu vnitřnímu tomu potom dvě a když tedy kdyby nemele patřičnou měrou schopnost rozlišovací ji. Neseni my jsme li poslušni by post bez toho se systém ve svém že to musí být systém let tak se dočkáváme toho čeho se dočkali dost čím návod po tiší se myst. Letech že se v nás narodí vědomím nesmrtelnosti co se stalo v těch sedmnácti letech tam jsem ce tam se narodí ježíš v betlémě umět rozumíte tady jsem nevěděl dal betleme se nevěděl ani ve nebo jsem na rozuměl co. Je to jsem nevěděl roku třicet devět kde byl pro to co volil co on to roku přestat kdo prožil ten dal je ses co se protože podle třeba pane kdo je ten třeba to ty účinky v těch i mohu žije dál bez tože mně jde o tom. Kde klasifikovat to musel ke všemu dostanete tekla si říkat si to tohle poslední měřil odložil tomu není prosím uklovat ženo. Dál a je. Je dál že její na dál jiné ale litování a. Těch pro tento život dál tak tedy slova svou ji opírající odít ten zatím co si cest dělá. Ta trpnost začíná dostal pozdějším stát víru protože dejme tomu z těch stavy musí absolutně trpí ten ztekat nebo dva ste se toho boha tak tady toto nerušil abyste zase. Přesně vystavil tak tady musí od začátku být trpí musí mít sluch připravený k tomu hlasu toho rukou modlím dělal ty kama tohoto hlasné mně rozumíte tomu povědomí co dělat. A trpně musí dotoho jít aktivitou nesmím oponoval kdyby malinko oponoval tak se to nikdy nerozvine a tak se stane zrádcem celé cesty jako ten jidáš. U malinkou onom to ale oponoval o to dopadlo zve na zdát co do upozorňoval že kdyby byl ježíš kris mu nedal k tomu moc tak nezradil slovy vše ne to musela to první sousto při. To se večeři počet tomu což slyšel jenom svatý jan tam tu uvádět v jednu jiný o tom neví nic co chceš kde věřit a jidáš vypadal všeho zradit ta a tak dále ženu takže ježíš čech. Těla zmařit rozumíte mně to si by byl by se do protože vy se musíte na cestě zmařit důležitý protože dokud nezemře jsem no tak se nenarodí tak nevydá s to. Násobím užitek ovšem to neni smrt fyzická vůbec syna nic protože nebo nějaký odchod od něčeho co malá to ten takový primitivy z musí cit na poušti chci doklad. Hrozným protože nic nic víc ten že to bych nikom nedo šlo tak ježíš kristu někomu nebo po dostat potom na vyvinulo nám to nám jim nemohl přestanou nazve protože to byla sebe obrat nestranností ten který poměry byly takové že jedině za zdmi. Se tomu bylo bůh se u chránit kdyby byli bývali neexistovaly době e vtělování národů kláštery například se tady tady kde ty nic říkáš který a jiný tak přestat si vůbec neza chovalo učit těm bar baru vůbec se neudrželo. A proč to ani živa dobyli to byly snesly ale ten spár barvu je nesnesli protože těm byli spálili e celou literaturu všecko byl jsem jsouce za čím kdyby odnaučili člověka začít zapsal před on to neposlal vypadl vaří říká. Padli ne ale oni se pohany těch k bohu zatím zdmi oni je klášterů nešli takže ten si vždycky kláštery a pak nija vždycky kláštery zachovali nebyl takovou ten mohl po vrstvou poznání za. Těmi zdmi a to do potom ho to byla upadal že tu živých bar varu pro my jsme umět udělat to k tomu nás tady tedy ježíš. Listu s a teď jestliže toto těla tak proto zrozením v betlémě které jsme podstaty vědomí ponesete to za ty let on začíná mít že. Moudrost kterou jiné jiný lidi nemají a kdyby nějak vystavoval na oku na navenek let tak by byl za chvilinku to byl odsouzen tou z po říci která nedostal. Je výše protože nestraší je čemu nerozumím je to hloupé jo to vám všichni lidi udělají sou nerozumíte říkají ne aby pátrali protože nemají tomu trpělivost zažívali to hloupé je to nerozumné co on říká ne. A ten člověk není normální tak to on si musí dát pozor od tomu dorost která němuž kvete ne nedával pro ty plody jenom tuhleten let tak tu musí skrývat a proto je ježíš. Ochotně lese dal ve dvanácti letech to svých rodičů od ve zase domova aby jim podal do třiceti protože tam řeky on moudrosti v tom chrámu u těch mudrců že ano že takové základ jemu. Dosti nastávaly v době ano a když tedy rozvine ten život tak že na příklady byl lékařem tak to moje řemeslo pude samovolně odbude. Jak na to každém případ kdy byl učitelem zrovna ta jo a tak rady čímkoliv byl řezbářem zrovna tak se to všechno samo když tato hodnosti vycházím se nese přestávám přednášel všechny ty své. Vody v tomto společností lidskou se celým okolím tak jsem dokázal jednu důležitou věc že jsem přestal být jenom svůj že se začal být také těch lidí okolo sebe že jsem jim byl jsou mou. Tak jak bylo vhodné jim býti pro svoje povolání třebas že jsem jsem že jsem nebyl víc přes sebou pro sebe žijícím nýbrž také pro stejnou měrou chtěl se učil milovat když v jako sebe tam. Musit ta cesta lásky musí takhle paralelně pro kniha jestli neprovinila tak tato mezera se potom objeví jako nepřekonatelná překážka další stupních a když se toto dokáže že se povoláním beze. Je tam dělám protože třebas zatěžuje protože v tom vidím stejnou povinnost jakou vůči sobě správnému větší stejnou to musím taky nebo dosud může sobě plnit sice přetavovat ano vy. O něm schopni něco dělat jo tak pak je nejvyšší okamžik nejvyšší čas abych se z tohoto stupně dostal dál je to samovolnost tak potom musím taji aby ten jeden. Věděl on se berou učil za svou rodinou který ježíš když šel do jordánu tajemně musím odejít do jordánu musím že co to je ale vám to jenom. Řeknu na podobenství ramakrišny to jsem strašným tam často opakuju tak muset to nemůžu si všichni znáte z mých spisů nebo tak že jeden člověk přišel jednomu světci jedna žena. Před jednou musím svěřil tomu e prosím saně sine ho povahu protože božím muž o sine sanjasinství váš odejde ode zanechá své děti tady mé. Děti tady jeho děti nebude se nám všímat a bude s věcem a bych to těžce nesla protože máme kterým děti které se třeba vychovat pravou by na lidé. No a podobně jak to on zařídit aby se to nestalo a on říkal řekni mi ty znaky e těch jeho příprav novou si koupil ten všeho toho on se postí jak takové věci dělá. traduje na to a ramakrišna řekl ten světec řekl pardon tak buď bezstarost ten nikdy se sanjasinem nestane a jaké přenese to dělá prosto svoje světsky. Janou ho a odešel v něm nevěděl kam takhle složila rovnou ve všech víte ježíš kristus zásadně na své cestě na to voni nepochopili křesťani jestliže nějakým postup. Sebe než co vám se to dodělat ne on chtěl teď všem o nechtěli adi za mnou a tento moment který tam musí člověk dokázal na tomto stupni jako dokáže že přes tento stupeň do smrti ne. Lepší nedostane on musí jakmile mu to jde samovolně vidět v tom volání boží po vyšším duchovním životě a musí ho vyslyšet a muss. Ty se odvrátit ne že u teče z toho světa vnitřně otcovo odvrátit a vnitřně patřit daleko více k tomu bohu než třetímu tří celobytostně jsem to tak. A e mým to nemohu bohužel zase toto druhé obrácení taky zažil takže když budete chtít někdy dneska to nebude protože by se dostal k třeba z těch nakonec. Ale rady za to někdy čas je něco dělat ale proto vel aplikovat neni vypadalo každého trošku jinak kterému dobyto možná sváděla e kdy umělé samozřejmě to šlo snadno. Protože jsem vždycky musel následným být dotoho marného po toto šlo snadno je to vůbec tedy nešlo ale si myslím že u vás ni toho nebude zapotřebí otravě do takové za den čili. Kdy na ostří že nemusíte jako na mně se to dělalo ne to nebude třeba byste daleko na tom líp než že jste lidé věřící kdežto jsem člověk se neměl základ víry v sobě ne se ještě dodneška začalo v. Jestli si to nehodu a se naučil věřit to mně dáno duše bude chyba se přestalo se dostanu a třeba se nevěřil se brát svou když to odporovat tomu oni. Čím vlastně jsem o něm tady mluvil tak ve mně říkal něco jiného jsem poslechl ten vane jeho šel si předvídali to co voni jen jako dobré vkládali do pera no a jestliže on tedy provede. Ten rozbor vnitřní a obraně v tom smyslu že řekne jsem zatím bral hlavním míru světla rozumu a teď. Ho musím brát přímo od od boha což není rozum něco nerozumného na rozumem padlo e tak to asi jich tohleto. Zračení e tak totiž musím nějak to říct česky které jste česky načež to dělat kdy jakoukoliv se zatěžko tři mu. Musím přestat myslet ten o vrat musím zastavit povídavou mysl musím zastavit ten život který jde. V tom mým těle pořád kupředu že musím zastavit jsem třebas jsem dech kdybych to dělal jinak než toto od vždycky když se tomu měl jako indové. Že oni se učí dlouhá ale ta dostávat dech do technika správná proč to nic sem vám v této ale strašně pomalu ale tohleto jak to ježíš kris úkazem musí nastat momentu neza dvacet ne. Tomu musí to je ta předešlá výchova které jsem vám mluvil tam je tam potom ste samovolnosti samočinné to sou po se samočinně dostavuje ten zastavení jde o samočinně dostavuje. A takže se toto nastane tak se setkám s tím s tou nesmrtelnou podstatou jiných stát než předtím o na totiž se mě. Stane součástí vstoupil trvalo součástí mého vědomí u člověka to tak dokonale jako u u ježíše krista je to třebas tom na pozadí ne ale přesto v každé situaci od chvíle vím co mám dělat otcové. Vám dělat takže stačí se tím jenom řídit jenom řídit své na rozum dávat předtím řídit je to někdy velice nerozumně potom pochopitelně že to je nebo pali šatě ta toto. Za léčí vono se vždycky ukáže že ta tak se to na místě takže potom měl pod prosí ty lidi jo nakonec a potom jeho toto ceně ale vy je li se třeba stane v jejich očí nenormálním ještě mně nepovažoval padala jsem. A jestliže člověk je potom ale absolutně trpný a můžete je absolutní trpnosti znát vždycky za všech okolností za všech okolností když měli třebas na kříž to plný to znamená. Poslouchala a nejedná podle sebe ani podle světlo rozumu nejedná ano touž jed vyšší fáze ta dokud velel bylo zbyde rozum tak do tohoto nesmí přecházet že rozumně potom tu. Že mýtem to tím služebníkem po někdo poznával netrpím protože mýtem všichni si ještě hledala nějaký jdou lepšího rozumu nemá být v hlavě ne on kdokoliv je ale nikdo nepoznáte něco zatím sto by to nebylo nepozná ani mě. Ještě krista to nebylo poznat není ani o vlastního žáci nepoznávali nebo syn boží v tom aby to jednou teprve poznat to říkal toto těm vás to nezjevilo ano od nezjevil tu boží jo ani přítomnost zázrak bůh si tady. Je krista se vším božím jim nebyla schopna aby ho přesvědčil ani o vědět s teče nic je museli rozum sice ještě musel dorůst a ten protože li se člověk doroste se stane pravé na tom přechodu tím j. Orgánem no no to ale není konec cesty tady jenom upozornit že sem to dotahl ne každým pořádný indický mistr jse. Ten vede radžajoga se vedou všechny jogy těsně pod kříž na kříž ne tam indie neexistuje vůbec tam si normální jogy neví s tim jsem to mně všichni. Indové říkají takže si nevím šli hotový indický mistr je že i když pak ježíšův bych tak řekli to srovnal který byl. Byl v po tři roky jím veden ale veden mistrem ten mistr ježíše zbavil se své vlastní vůle napřed trpnosti a dovedlo. Daleko že dělal zázraky on voni indové nedají nějaký zázraky ve smyslu uzdravování nýbrž vnitřní zázrak přerodu. F.. No a jestliže v ten mistr pustit toho žáka a že. Ale protože nemám dál co říci jít tak ho pustil do stavu mu který bych nazval protože hlediska toho. Žáka ježíšova ses stavem na sice dost vysokého poznání ale zaručeně je takovým stavem aby ho mohu kole. Zatím měl vést dejme tomu nemůže ses tam za indy jim aby viděl někdo sestupovat ducha svatýho na davy a křtil a tím na převáděl nějaké poznání jako se. Dělo první doba křesťanství potom ne za to se jim vinni nestala jisto nestane protože voni tady ustrnuli upozorňovat protože to je to jim to trvá asi pěti si z leta by mu z toho trošičku jít dál. že u nich jsou takhle partyzáni že dávno jdou dál například dejme tomu šankaračárya nebo ramakrišna a mnozí jiní jsou par. Za někteří šli za tohleto když se nespokojil s pouhými jenom s opojen on nýbrž že za jogu ano vracel bral něco tak od že něco takovýho existuje jestliže to indy není je indy todo. Neznají to bylo to byly zle ale teď je strašně málo i v indii a pra proto říkají jestliže možno se podle toho receptu ježíše krista se plně bude dostat přes tu kdo lidskou stát. Jsem tak to musí být napsáno musí doby veřejně z dělat no a prosím nevyšla upanišády naším hledám to myslí děláme samým a proto jsem e. Sou rušil to svým napsal o indii ne o to tisíc stránek ale jsem to zrušil protože si to přáli aby to navenek nevyšlo co bylo správné ale co by příliš to tak návodné že by mě. To přes jogu chtěl jít dál a ono není třeba přes že udivoval třeba je to přímočaře lidi se nepřímo přes ježíše a protože máme jenom jeden život ježíš zastal za jeden život to ukázat a ne za více ži. O tu tak my nemůžeme se mu ten zdržování musíme přes ježíše čistě rozum a tak dále nadto toto aplikaci jak jsem teďka který říkal vel to indy nemůže být ani předat zase jsem takhle ne. Na ten žák od začátku svého pobytu u mistra musí se vzdát se vlastní vůle ve mistr vezme za sebou na sebe vůli žákovo vám manipuluje s tou jeho vůlí je ten člověk nemá o ten žák nemá svou. Vy tam ten mistr vůli za předává jak ten žák je ochoten povolit toho svou vůli a tak mu předávat sebe nikdy mu nepředal sebe celého takže se to v každém tom školení ztrácí od generace věděla tři. Takže mistr ten začátku třeba hodně ten druhý mistr předáváme nakonec von vůbec nic takže musí zase z něho nějaký partyzán ala ramakrišna tomu tyto obnovit teď tady se díváme na patou jde nerad si ji. Těch mistrů kteří vycházeli z od ramakrišny to jsou hotové mohli proti ramakrišnou proč vel to ještě výtečný byl takový z z jeden do oral vám za to bylo si třetí je rance petra si působící. Ale čem ona se do transy za nic nestojí to tam nad ve španělsky světě například ještě něco znamenal jsem člověk hodilo tak mluvil kristus jo nemít přitom máte k dispozici. Tím a které španělský španělský svět a no tak že by chtěl jsem říci teď další. si člověk musí vstoupit na kříž a tady znovu mluvil o jale sice jestli on se naučil dělat zázraky v této fázi učednictví tak potom musí u toho od toho od s tou. Musí tu víru tu zázračnost opustit jo to vám musím vysvětlit že ta zastřeno můžu jo tak rychle před před dalšího to byste to těžce nesli to byste mi tady věčně otázky které mluví bude zemi. Celé to učednictví u ježíše aby jim může nastat jestliže lidská schopnost lidská vlastnost neodporuje tomu vnitřnímu vede. Vím že se podává tou vnitřní a je vláda svým nástrojem tohoto vnitřního vedení je to jakákoliv vlastnost třebas pravdou mnohost nebo kterákoliv vlastnost jiná po brát samosebou tak. Taková vlastnost je potom tu jordán mně učedníkem ježíšovým či učedníci ježíšovi se rovná se lidské schopnosti nadané takovou mírou trpnost. Ti že poslouchají vnitřního vedení ano a takový soubor schopností musí každý člověk mi k dispozici když je nemá tak se přes tuhletu fázi nedostane protože o to všechny. To musí být zkonkretizovaná no po ceta abstraktně řečeno ten učedník tamleten jsem třista další vlastnosti rozumíte jan třebas láskou která takhle slouží je tak rance nevzdaluje od toho ježíše je tam řečeno. E tak miluje že se daleko nezná když šel cestou lásky tak všechno co vzdaluje vás chce toho se musím vyvarovat musím být první z koho pořád lásce mu. Jen pořád milovat no a tady zase musím pořád všem vlastností lidských používat na cestě to je to pravé milovati budeš. Z celé duše z neboť z této ta celá duše a taky poznala byl jste když své tady aplikace to mají věnost vedle druhé ho ten cel to své duše se duše duše lidská jest soubor vlast. Svý lidských čili se to znamená všemi možnými vlastnostmi ale prosím vás tato je rádo křesťanství nejenom těmi kdo byli měli těmi špatní vlastnostmi musíme umět sloužit. A to je e tomu dobře rozuměl ramakrišna mně říkal jestliže ty se rád tu hada skvěle svou manželkou a neznáš žádného jeho receptu nejsi ni. Čem plně za ničím jiným plně zaujat nežádá ani s manželkou a to jede bezradně tak takhle jsem musíš s schovat vůči bohu u radoval že nemá jiného receptu jinak než celobytostně se. Mu nedá jít když potřeboval trvala není ku znamená to je symbol všech vlastností nejenom některé z něho dostali se stejně jako na jako nevěřícího tomáše to nejsou do velela od. Nevěřící být ti žena nebude hlas jsem tomáš tělo to je dobrá vlastnost ale ona i tak je zapotřebí jak se ukazuje že ano v každé máme určitým její víru nevíry a nesnese bát těmi špatně zase taky použiji. Tato umět zařídit to onomu poli u každýho jen jedná ale jestliže deme jenom dobrý milostem tak je to maximálně jednou tu tou své bytosti se jinak použije bych tady cestou druhu kdy výklady co nerost pod se. Ani vnitřně nikam to dál nevede a tady zůstaneme trčet ale upozorňovat ještě na jednu důležitou věc že tento žák ježíšův na této fázi musí si uvědomí. Jednu věc že když to fázi přejít s úspěchem dál tak musí jeho vlastní sice prost všimnou nakonec nezří jako takže se předtím smysl do smrti a to ten život tam všechnu z. Vzorně že a musí tady se na rozprchnou ty tři co to byste tady je třebas pět i musí usnou a když je usnu tak se to nepovede kdyby se byli za něho modlili toto ježíš já. Je tomu měl e tak by se ho tam je to bude třeba uvolil bych to řekl a hotovým bylo zapotřebí neumí modlit vono bylo zapotřebí se do toho dostal k smrti. A on to je ta nako obrovské násilí že tamta smrt říkáte to bez práci asi vědy každý z vás řekne že on musel na kříž za to bylo utrpení veliké a vám něco řeknu vono to utrpení suso znáte s tou. tady jednou časovou třiceti let od narození a čili tři roky potom tou si s o to bylo krátká doba možna je přivodili že jo víc čili pozorné setrvávali než tři hodiny je to špatně děláno muss. Začít znovu znovu a znovu a znovu to netrvá vůbec ani okamžik jo tou křižován potom pro zrání tou při vám to trvá ty tři noci ty tři dni to je měli dal pracovali které znají. Indové a další se to nedá udělat rád jsem ten se vzalo kdežto tři v voni dobře na potom takový trvalý přechod do řízení ducha svou duchem svatým no a tak dále protože kristus nemohl. On ten pokoj zvěstovat učení musí než prošel smrti předtím neříkal pokoj svůj dávám vám to řekl po zmrtvýchvstání jo to je velice tam je všechno velice krásně vysvětleno detailně. Když todleto myslilo tak jama o použil dokonce byto jakou svaly ho k tomu aby to napodoboval tak jak se to stalo a této co mockrát chyby dělali všichni křesťanští světci této doslova napodobil on se chtěli křižoval oni museli. Ty marta a nebylo o nás dost proti předtím tak o tady zval je to nebylo ne allons pod tím takžte začlo ty stigmata dodneška co existuje mater hrubá mate dělat si tam toho rozvoje ne stalo váma. Tereza se něčeho co ho mýho toho není zapotřebí tam je to taky nezbylo jsem samosebou svou u toho utekl to sedával po utéct ne a od extase taky jsem utíkal jsem taky dát otec za ve všem osud to nemá. A když v tom je nutné někde u někoho tvoje projevových otec to nemá jakou přijmu zavrhovat ne ale dneska extaze přežitkem naší devět kdyby se mu to někdo řekl že na svět lékař někde předobraz si to. Kdo odpadl vite po vy to dopadlo dobře protože voni sou taky stezek kde člověk je normálně jako jakoby při vědomě ale dělat to staticky ani vědět co udělal on to takhle udělá ano ano. Je taky starce vylil z přešel si s věci kteří chodili při extazi jo a byly o starci ale to je cesta lásky o tom se nebudu tady zmiňovat. A jestliže tedy se chce aby usnuly vlastnosti tak se se chce něco nového co v indické joze není zamontován. Že totiž tam je zamontována pořád víra v toho vůdce tam musím také přestal kdyby ten žák nevěřil indy ve vůdce. Tady zase vůbec nemohu kupředu protože ten vůdce duchovním na ty protože z pěti hlavních dělo odnaučí toho žáka napřed věřit v boha protože ta víra v boha. Nic nepřinesla se toho spojovala s bohem kdy jestliže ta víra pospojovat o ten také zbytečný aby byl žákem toho nestra tady to povede spojovala vědomě také to míra nepravá nad tím kříž. Cesta věřit v boha musí začít věřit ve některý věz spojen s bohem vědomě je tam převedu tebe věřit na dva na tamto baterky nikam nevede a na mně jde někam vede tak to nikam nevede se jednat. židlích takže vrat tělo se tam joze cel pak tady joze to jeho ve všech kdo se ve všech kdo si ji abych jevilo všechny ve všech kdo dá. na bhakti jogu se musí člověk zbavit víry v boha tak se padá indy to není cesta míry devadesáti lidi brzděte cesta bez víry v boha ano kdo věří jevy. Jsem to si cest kdežto ta je to jiná ježíš kristus ve byl cestě boha k víře boha protože e na tom žákovi dával přijmu tu prováděl ukázky působení božího co ten mistr ukazuje. Ukázky svého působení ne božího smíte vede do do špatně a je to jinak jo proto bychom se neměli moc tom jako shlížet na to průprava nějaká dobrá ale nevěnoval tomu příliš mnoho pozornosti. je to i třeba šli vona byla tak je to všechno pro nás chybné ano to zdlouhavé této opakování životům není to tedy špatné ale tak úplně. Ale je to strašně to indicky zdlouhavé neni říkali taky jsi životu ten maličkost mu ho vzdal doby tedy naše cela věci zase zkrachoval bychom to dělat došli my to se ona se dva které nebo pozná ale věcí. Duchovních kteří to dostalo do pozve v tomto životě a ne dalším to nejsou k ničemu nazvat si na dělat takovýdle svatý jo tvým tady povedou lidstvo aniž o tom. To jsou bude vědět nemusí dost to vesmíru svatému hlas na tu boha ostatní ne no a ten dál jestliže tedy usnou schopnosti lidské to znamená povídavá on. Smrt ne všechny vlastnosti si člověk distancuje od toho jsem tak atak dobrý mám ty paty snu z těl von ty paty nectnosti to všechno na to musí zapomenu se nám by maže. Tam mně s celou pamět musím i znalost jazyka všechno se musí smazat jak když se toto nesmaže tak nemůže přejít přes kříž ježíš kris poslední fázi to velice zkrátím poslední fázi. Vy odevzdal bohu svého ducha duch přeloženo do češtiny je mysl lidská mysl která fungovalo do posledního okamžiku on i ten způsob protože myslel lidsky. Čili předal bohu on se vzdal myšlení to neznamená se vzdal vědomí ale zase myšlení před tou myšlení mně tady překážkou teď přes kterou jsem člověk nedostane za hranice kříž. Je musí přestat myslet tady musí přestat s ano to je jinde vysvětleno to nebudu bral ačkoliv jsem to nebo na vysvětloval jsem cestu poznání jak si. Ta will dost za jsem šel přes cestu lásky na tom ale musím doby koneckonců uvedeno láskou neboť ten ježíš kristus to nedělal pro sebe nýbrž to dělal pro lidi nový dovedeny do se. Čím boží k tomu způsobuje o umírání tak s ním umře znovu když to dělal platí cele po něm svatá terezie je ne to říkal kdybych žádané měla e ukřižuj. Ta ježíše krista za sebou se vnitřně umřela zase musela při tak ukřižovat ježíše krista a von za znovu musel by ukřižoval rovnou musel umřít abych mohla ničemu tím tato svou vlastní jsou nedokázal to je to umrtvení nebo uspání. Člověk lidský vlastnosti rozumím takhle názorně ukázáno svatou které zlý že ona neměla žádnou schopnost neměla všechno spalo pozoru peklo neměl tělo bylo nes po měla vůbec to na na to čas. A v tom momentu byla takovou prázdnotou to správně mistři byl mistr jak říkal jít jako nic nic přirozenosti boží jenom tak se přes tuto fázi třem. Stane se tam o kterou jsem se řadě včela ukazoval a co je po vůle mu po vůle je úkol je úkol tady ten člověk musí potom plnit ne ti. Učedníci páně potom dostali úkol protože tuto věc přeci neměli dělat pro sebe to je ježíš ukazoval když se dělat nebo sebespásu tak tu do určité míry může stát učedníky páně tam tak můžete ze sebe stálost zejtra dál ne. Pak musel při ukázal dní bližšímu pomáhat a tak dále my tomu říkáme dal no protože člověk se o společností jenom milovník jako sebe tak dával zkuste si vysvětlili na potom dostatek konkrétní. Úkol ten musíte provést těm no a to je tak v podstatě cesta poznání toho čáku této cestě se musí člověk zvolit nějaký ústředním prostředek pokroku. Vede teda tak špatně jako že když si by se to jediný prostředek začátku proviním nepoznalost pro malinký pokrok na cestě poznání myslel že jenom vnitřní modlitba je to pravé který. Teče dostává kupředu a tak se všech dosadil na kartu vnitřní modlitby poto na nestranně bylo správné že jsem si pořádně věnoval že jsem nikde zanedbával ale dostalo dělat taky přidal zanedbávání života rad tradovalo to první život pořád. A nebýt byl dejme tomu manželského života co za dával taky začnu potem rasa on volám tak se taky zanedbání a byl to jsem nevěděl přeci nesmí se leto. Potřebné jsem tomu odrostl jsem se protože jedete dobyl přestože jsem on životu odrostl mám za sebou to velice nepříjemné se žení a co jsem toho zvrat podle radši při veškeré tamto. jsem ale co jsem se kterým velice člověk musí svůj život rozvinout po všech stran krát jinak něco mu v tom životě chybí jsem do představit. E co mně chyběl bych den takzvaně neměl děti kdybych ne takzvaně neměl manželku kdybych si kdyby byl pořád středem života sám pro sebe. Víte ono je třeba mít konkrétní příležitost my svůj život konkrétně rozšířen aspoň na několik členů jiných neví jenom svůj z umýt a to se podaří jenom. Trvaly jsou ji tím s někým jiným bolel tuto bylo by žádný bratr neměl jako musí mít chudák manželka a vel nebo chudáci dětí kterým brzká máte opaskem třebas. A a nebo jako by když vám tole se všechno nervy náměstím se nějak vypořádt jede ještě po tohleto ovšem pozná měl kolikrát trvale o ve tak jsem z tři měla aspoň do duchu opravdu to jde narodila vyváděl. Ale že se ho nikdy jsem se na tom nezmohl nebo jsem ho měl sice za mal neměl jsem tam náboje tak jsem nestřelil nikoho středem se jenom po sobě a to jsou dělat dobře ale tato tak jako vystřelený no ale to jsem udělal dobře. Jsem třeba střed říkal ty ty svaté se příšera že ne když chtěli tady musíš kom nejenom ta se mi života ve poděly bez tady se ode o několik se ke své nebo že tomu takže toto polekal že musí tam někde jako pole při nemá. O ale mít tu potravu pořád tak jakou to je to je to co je zapotřebí že čili ti neboli proti nějakému základnu prostě k vnitřní modlitba v tom neboli prosím to může zůstat základem. Dobyto zůstat znáte ale ne nezi je licet to nemysli že to jediný prostředek je také jde že to neni pod když to neni podporoval těmi ostatními prostředky tím ostatním životem tak ta modlitba se před jenom setkává z velikými. To ženy musí překonávat veliký skok z toho se nikdo života kde tři jestližes pocitu oddělenosti do vnitřní modlitby deset zbavuje tohoto pocitu oddělenosti jak to na je neza se nezbavuje pocit oddělenosti ode nese. Zbavuje co to je ten se nebo živý když je třebas e tak by to provede manželka která byla přeci přestávala výchovu dětí jinak když úplně jinak než dělám tak mně to trápilo ne. A tak jsem musel začít být jiný aby to nedát bylo rozumíte nad to se mi ve vnitřní modlitby dařilo takže jsem byl na tu chvíli mně rád dělají. Tím jsem sebe právě přes a to přestala být trápení takže naň to mělo ten vliv že ona říkala a je prát byl věc tím rozumí zatím ostřím. Dalo odstraněno a všechno jsem dobré neobrátil rozumíte sem první totiž na to nevěděla ne jsem byl v a ona pochopila že ráj která ji a ta řekla. tím nechci tak vám jenom nějaké jiné mínění potom zase říkal tíhu přejít ne protože jsem když jsem byl není tak jsem poznal že ona své důvody které neznám. Umíte ale když se pomoci potom vodu je byl v tak jsem věděl že to důvody tak ten že ona důvody které jsou stav který dokonale omlouvají že vona. Ta je dovolit radou základ pro sebe ne a kdyby nebyla tady nebyla schopna se se vůbec bych žít ne každý si musíte mně sebe povalit prosím dělat sebe ho máli jako se svého pálit že radu a jsem ovšem zamanete napadat sis. To by na jenom svoji povalen jader bylo tohoto věděl o o jeho pacienta nezná tak za letech chyba a kdežto ježíš kristus měl tu vlastnost kterou mám jenom jsou počátcích pochopitelně že cokoliv se činím. Než rozdat si město čili on byl jde lidé kterým se pro činilo kdysi teď jakpak neviděli hladovícího toto není zapotřebí prost temně učit v se těch lidech vědomě takhle jsem vědomě dětech vědomě manželce. Vědomě ve vás rozumíte takže od pověr na vaše potřeby vnitřní chápete že jsem ve vás jsem zažil si něco tady vykládat a akademických když pořád pohledem na váš na vaše nitro rozum. Kde jak nadto reaguje a co potřebuje jo chcete ten muž teďka tady byla mít blahem laskavá ten protože pojem to kolo ale že mu mluvím z duše protože tohleto mu tam chybí v který je rodině že ano. Tam to nejen co teď chcete zažívá ne že jsem to to tak byl nějaký míry jsem ve vás nějaký nic nějaký malinký měli jsme ve vás abych neztratil von jak s tím co je tady žilo to dal dohromady mně to nerušil ne. Tam vinen nerušit že do vás neklid nebo tak něco co nesmím dopustit no ale ten dověděl jsem se věr rozvinutí života po všech stránkách je daleko lepší než útěk do kláštera a naučit se pořádně. Řemeslu pořádně ho vykonávat ne protože dostanu prachy za to nebože budu to slavný váže mým nýbrž protože je to správné že jsem na tom místě s tím. Od boha upozorňuju vás ale na jednu věc opatrně s tuhletím kdysi vzít všechno z rukou božích to si můžete dovolit teprve který máte schopnost rozlišovací jinak vás je začnou z v. Užívat i ta manželka i ty jeti i tak tam celá stav všichni dohromady zneužíval které máte schopnost rozlišovací takten u celé hrozeb ne te. Tak vidíte do vědomě zneužívá do míry musím odporovat jak zneužívá do míry mu dva nesmím jak mně ne zneužíván do tedy musím být stříci a tam míra stačí k tomu abychom. V kaly v tak tam neměl zneužívat tam se nesetkáme ale jde tom jestli se mnou dobře ale kde by nebude o věc tam si kámen v každé situaci ano. Pacient lékař anebo učitel žák anebo kterýkoliv na nestane nebo člen rodiny vždycky jsme se tak nesetkali najednou se najednou tady našel styčný od o kterém nikdy netuší nikdo že všech tam vůbec je jestli se. Děláme hraje nelišíme se to tak zdálo naroste se setkali těkavé jak protože my jsme se dohodli je moje děti byl ve svém životě kdyby jim bylo nic nezbylo našeho manželství dobré. No tak jedno světlo jim zbylo jsme se nikdy ne a ne za celou tu dobu její života nikdy z nesené měli sporu ne jiný mezi nejen napadlo nepadlo slovo ano vím tyto. Nerozumí to dělal špatně osud zase to co pozor jde o manželce řekl myslíme souhlasit kdyby to rozumně přijala tak to bylo pořád než konec těla tak to dělala postem dala nenaléhal jsem tato verze na rozumně vysvětlil. To nepřijala tak to dělala post ne aby jsem nepravdu a ona ne tak bylato z kříž snu ta jinde než od země když ona měla pro jsem totiž tu rozumíte o tak to bylo si ty jsi ty dělat proto nemyslím. látku a takže ten ten život sil proto spěchal bez se e nervům rozumíte ty byly úplně stranou toto nevinné vkládali toto vkládali klidný kdy vývoj. Výchovu as sebevýchovou stejnou milost bez ten nevychovával jako jsme vychovávali děti protože jestliže nevykonávají rodiče sebe nemohou mít nejmenší je věže vychovávají lidi kterým svojí děti to nejde tam musím přestává. Zet mírou sebevýchovy tam jsi mi sebevýchově olovo ale bude kleci dál než ten zákon jeho učím rozptýlit že si minimum protože mně to obyčeje málo být bude vůle cit dál ale vy tam aspoň nebo věci musí mysleli hodně dál. No a ta vnitřní modlitba e ta tu přednost ostatní prostředky že vede velice prudce sebevýchovy tam totiž vnitřní modlitby jak vám mít tady předvedu el tam se člověk dovídá op. Střed cítích poznání které ne svou závazné a dávají sílu k provedení ten závaznosti že z modlitby člověk vychází pozměněný. Modlitba vnitřní musí vypadat vždycky takhle řeknu napřed jednoduchý recept obecný který si musí potom aplikovat kteří vlastnění případ to nesmí být řekněme opakování jména božího toto je odkud to chci nebo modlitba ticha soucitný do ní. Která nebo nějaký světelný od muss sem tedy to nemohlo přitom být jakou pomůcka toho bylo bohu usnadnění obrodu tvoru slibu usazeniny proto tu nositel být aby nečekal ne. Po třebas dejme tomu kundalini joze v indii musí přestalo páteři za tělo to si zuby babička měl znám všechno pro ustavení obrazotvornosti pro nic jiného ale fakticky to neni mít ten tam poslal na modlitby. Kdyby to jevilo všechno dělat oni tam nařizujou tak se nikam nedostane z toho myslilo vůbec ti nezvedené po musí mistři o toho ducha a toho ducha na vnukl tomu žáku mistr pro ni pro ni v tom popisu těch. Toto s úrov těch slavit tam to není od tažen a taky v tom opakovaně na o že to nikdo se na ten duch ten duch je tenhleten jdu k tobě bože abych předtím obětoval tady. Mně jako oběť zápalnou tam nejdu k tomu abych se z modlitby vrátil nýbrž aby šel za tobě jestli chci na po v tou do otcova domu kde ten týmu. Kdyby ne za koukol musím být mávat platným synem tak jsem to líčil tomu celníkovi který tam tak ten vejít a tam se jím stal no a když tam takhle dete. Upřímně a nutíte se k tomu aby se takhle vždycky z tam šli tak děláte co chcete písmenová klíčení nebo cokoli tady jedno vnitřní dotazem boha provalí to všechno mistr volil právě tak jste. Neopomenuli tohoto ducha ten duch je správný kdy tam dete za sebeobětování jestliže tak ta forma kterou co zvolili e vám nes prostředku větu možnost sebe tak tak ta forma špatně. Stanovena zase teprve teď jsem se povolí bylo hotel formě opravit tu formu na formě stále jenom potu od jde na tato povídat ten se to oběti od začátku cesty. Vnitřní modlitby ta modlitba odpovídala sebeobětování znamená jsem třebas ne do které se opakoval jo to nebylo co říkám od jsem o jednodušším. Otec za oko sebe považoval sebe nepovažoval za prostředek modlitební nýbrž za prostředek kterým odejdu k bohu ten zákon jak si se mnou on tam do v. Nerozumíte tak asi jakmile to tuto vlastnost nebude mít pro vás myšlenkově věc víc víceméně světce tak toto vlas nebudem tak by se celý nesjednotí ne. Jsem se pomocí této ústředí myšlenky z jednotili půstem na sednout celý na toho koně své modlitby nechat se odvést jak se to staré tou jsem se tomu tomu musíte vědět ke se dostane do to barva rené jak tato dostat nemůže zasedl. Li ježíš těla nevěděl to nikdo ji ani ježíš kristus co se stane prodal nebo co od vod to je on tam prostě všem do toho dne mu tomu pod přišel a tam umíral na číši od ten od boha bože proč jsi. Opustil říkal ne a přeci odevzdanosti vodu a ne důležitý není třeba vědět co se stane ale jít do prázdna kdy jsem to do ničeho přirozenosti. Boží že ano no ale to je velice dramatická málem dost pochopitelně protože o to člověka potom bere jeho řeknu toho toho tele teprve přeci že se to moc boží ale úděl jsou. Vás možná někoho velet oko nebo jo co ale proto bere své s ničím srovnat o věku bere třebas pánem tělo z z nebo spát toho sebe let takže on říká nebože. Je v těle kde je to chvilinku mech protože byl zatím pocitu oddělenosti a on ho vytrpěl z toho sto pod ním se mu to pannou o nepodaří to provaz odělo si takten vyřízen vás musí z pocitu od věnost. Vytrhnout on musí dostat do pocitu spojení s věčným to znamená v této ten ze kterého všechno ostatní schází odtamtud do všeho ostatního máte přístup ale. Přes to nic přesto přes jsem brali a ne z v z toho okraje nazpátek tentokrát ta modlitba vede k tomu se ocitneme s pokraje uvnitř a zvnitřku dete na zevnějšek jo. On to tam do toho nitra když táhne od toho vnitřní toho vnitřku to středu tak jsem asi tolikrát utekl z tohoto tažení božího kolikrát jsem byl operován jsem tak si to měřit vezmi. Takže ten proč čtrnáctkrát jsem si sem byl ztráta operován a jsem se taky dělal čárky kolikrát se utekl asi čtrnáctkrát jsem utekl a po čtrnácti let se stala jedna věc zdánlivě nějž. A to se všimnu jedné události ze života tak se vyvrátí ale myslím časem ona si žil to ježíše krista která je velice důležitá. Že když se narodil tak nějací tři králové každý jinde živící v ale všechny tam je na východě viděli větu vycházet na nebi padali se. Zdání neboť věděli že je povede k tomu místu kde se narodil ježíš kristus hell tuto hl vědu viděti ten znamená m mít v modlitbě. takový úspěch ne že od vás tam modlitba táhne k tomu se říká nadpřirozené tažení říkají tomu křesťanští mystikové které tak mocné že. Mocnější než všechno ostatní co vás toto si těla a to potom nedovedete odolat tam musíte modlitbě se pořád věnovat jsem měl tendenci se modlit furt ovšem to bylo nesprávné. Protože člověk žít mám se modlit životem no to jsem dělal velikou chybu vole naštěstí mně měl jsem tu momentu která od toho dostával jsem prosím vás teď do tam nedám jo. Takže jestliže jsem řekl že prvním takovým předpisem je pro tu modlitbu abych jím aby nějak takový rád že bych se pomoci není mohl celý obětovat. Jenom obětoval ten čas si tomu vjemu ale sebe byl tak pak ještě celá zase ta jaký jiný věc čím které je třeba dodržovat to jsou ty věci celkem tech. Jeho názvu ale techniku není třeba podceňovat víte dobře že kdyby se to svýho postní na lékařství kam by to došlo typ učitelství bych na neznal rozdělení s čímž. Oliera tříbila dál a vyučovat jednotky dělat a principu vylučovací do způsobu chápání lidí jak to všechno co technická záležitost tole na to musím by při choroby musím mi vyučen ale jestliže nejsem vyučen tak to tak. Dětem být pro co jsme nebudu správně ke konci a tak to řeknu několik technických poznámek přeješ si musel zaujmou při my si vodejde takou polohu ve kterém se co minimálně cítili tělo neni převáděla. Ad z relaxaci nějakou třebas jako indové doporučí mu možno pane považovat to za vnitřní modlitbu ještě to může vidím maximálně příprava jedna věc druhá technická. Náležitost nemohl nic myšlení nevolnice za myšlenkami které překážejí překážek mně zrovna když si lehnu koncentraci třebas tak se děl rojí myšlenky které jsem nikdy předtím nem. Těl a přímo pronásleduje jako v jakost jakkoliv sice s tomu říkáš že čím je to že jsem uvolnil podvědomí že jsem dostal jako z podvědomí se nedostal. Ale na ten tam ten ano a tak do podvědomí mnou málo se mnou málo a musím dělat. Můj jinde než že se to rodí musím hledat chybu malé zaujatosti čili se nesmím všímat toho roli denní musím zvětší zaujatost se soustředit větší dělat vzalo to sis. Je obětovat ale jemněji se obětovat je měníme o nápad byl ty jsme to ne ale jemněji sebe by a celobytostněji jakmile svou jemností nepřekročí. jemnost vašeho podvědomí jata jemnější než na mání myšlenka tak to vědomí je to tam zůstane hluboko pod vámi ani on tady nevidíte jestliže se dostanou honění myšlenek. Ním a zároveň na soustředění na boha tak dělám dvě věci najednou a ani ty by se mně nebo oním se u na vím a ani se s bohem nespojí jedno ani druhé nastane. On tvoji věci se nesmí dělat další technické poznámky přitom nesmím bát na dech. V onom vyburcoval dává při koncentraci tože kde se licet zastavuje ten byl se celí sebe že se kdysi nebo tou porůznu podle toho jaké pali lidové jste a to nesmíme zase musím oprostit. Od znalosti dech tu musím vynechat vzpomínku na dech totiž to třeba říkal musím co nejméně el vnímat chtělo aby musím přestal vnímat všímat cest kde když například dejme tomu. Někdo v říkáme do boží tak aby při nikde říkal víra tři kde ku on nebo tak nějak že ano dělají špatným tomu by se zbavit souvislosti zde všem jestli ježíš nezbavíme souvislosti zde. Jen tak ten kde jsem začal samovolně jindy je to smíte tam braním samovolném rozvoji do celek ten se ve které svou si vůbec je schopno se provést. A ta bude se daleko nižší toho byl unešen román kdybych se tomu měl uměle že bych se snažil výklad pomaleji tak dělal zase li věci snažit se pomohli vých pracné asi soustředil nedokážu ani to ani onomu. Prosím to se dokážu pomaleji ticha takovému tady domě říkali když po malováním jde roku se dostaneme je tak si by měl za dvacet let tomu že původně nemusíme výklad na nebi musíme se pak přes. Tam dostala za několik mít půl hodiny nebo cesta z protože s na to šel zaujatostí a ne tou technikou čili technika ani všecko vocas to je rozdíl dvou v ku dvaceti letům asi. Které rozdíl tato si musel uvalil sis přesto stojí za to citové poznatky vzít v úvahu otce nad kde vynechat pohyb vyvarovat se pohybu protože první co bude čeká. Váže budete to tělo sobečtí aspoň malinko pohled z plave pro si tady jsem malinko aby se mu aspoň ne vy mu to nedovolí která by tou jemností toho sebeobětování. Odstoupíte od které přímo nezřízené touhy po pohnutí jakmile to překonáte tak se zbavíte z chvíle úplně pocitu tělesnosti a kdyby se chtěli mít technikou. Od pocit že se to tolik indové oni říkají no to taky trval dost dlouho to nevím jak tyto říkali dovolat do tohoto trval svoji i pocit tělesnosti nadto ta nadto ta ta se říkáme z protože prostě nejde jsem. Za zbavení se pocitu tělesnosti jako to vona proto radí pomocí pozic nýbrž e ty nestalo ti pozice vůbec krizi výtečný na to tou zaujatostí a. A to právě k skvěle ukazuje ježíš kristus když chtěl zase tak se chci dostávat do toho spojení měl s cit patřit tomu bohu chci patřit tomu snadné. Na něho assisi zbavit vůle mu to vás upozorňuju vlastně e dost volní stránky do trpnosti a to je pro velice překvapující že najednou teď jsem předtím. Řekneme řekla jméno boží ho sem schopen říkal prosim vás nemějte to za strachování koncentraci nebo jsem nějakou představu nejsem schopen mu představu potože to nejsi taková ani v koncentraci to byl prostředek. Ježíš někam dovedl jsem také zbytečně oral udržovat čili někam dovedl a to potom někam dovedl když těmi to třebas nevěříme tomu protože to příliš silné na a ale co chcete si to. Například někoho kterého zavolá ten volaly dávat ten smysl někoho za volá te a von přijde nebo když vy někým světa teď dovolila přišli jste k němu tak se všechno nesmysl takový nesmyslu jsem. Vyvarovat čistě rozuměla to dete tu tomu co musí přestat čili vy musíte se zbavit ten nutnosti pohybu nutnosti e používání prostředků. Li se někam dospěli se z čeho velice vážit teď jestli od toliko vážit abyste ho pořád domu otcova byla ta všeho poli dost koncentrace tam nemá co dělat teprve když jsem toto pochopil tak to šlo. N bez třenic jo své jinak co není byli veliké rozpor že nikdo nebo poučoval tak jako vás o tu byl to jsem zase mu stala a oni co by neporušenou. Byl to na co nic tady říkal tak to mám taky částečně na plese věděl že toto je chyb něco dělám že to nesmím pracovat ty myšlenky za pracem věděl no to co jsem potom toto musel vložit vidět. Z celobytostně sebe touž jedním záležitosti tady člověka to to jsou ty hlavní věci technické které obecně platí pro každý způsob koncentrace nebo každý způsob vnitřní modlitby. je například rozjímá oni také vnitřní modlitbu nebo máme je tím také rozjímavou modlitbou začít a tady bych chtěl něco z ní. Většina těch v koncentraci myslí žák byl jsem neznal v nebylo to se dosyta. To by se o to rozjímání toto točení třeba vod koncentrace voni to jedle se povím rovní po viděli s myšlenkami dělal v tom dost pocitem tělesnost dělal to tak se pořád prou žilo vokolo tý. On se vrací ale když když je to rozjímavého typu tak je to veliká pomůcka bude pro vnitřní život ale musí mít rozjímavého ty vám teďka řeknu jak sebe pozná. Jestli jste rozjímavý ty aby tys ten protože někdy jste někdy nejste rozjímavým by ten rozjímáním není se mění nebo neni to nějaké střádání budoucnosti. Nýbrž rozjímání je vždycky nemá lidské tam za objekty jedno jediné téma třebas dejme tomu rozjímá nám o. Ho dost my o tom mluvil tak tato ho posily prosím vám o tom kvasu který vzala žena a zamíchala on tou tří měřic mu ji a ono to. Zkvasilo všechno rozjímá ani by mělo jde padat takhle kopeme věci e tak jim to je ten kvas kdo je tažena kdo je tomu. Tak zřejmě tam poutala to jsem moje tělesná schránka smí o jejich jsoucnost zde na světě vědom. Vás sousto ten cit toto neni el zen touž je před děláno do mouky vše něco tvá raného co může tele z měnit kvalitu když to zkvasí ne. Pak se tento vás v schopnost která jim je ruka allah nesmrtelné duše kde tažena čili musím dopřává nesmrtelné. Duši aby tento vás měla vložit ten kdo ne od těsta ven tento vás svět tedy tomu říkám o pomoci musí věc to neni nesmrtelná duše hle který byl. Vlastnost dobu pomůcka která jim umožňuje aby způsobila kvas v lidském tvoru tak co je toho rozjímání teďka pokračuje co je to dopustit aby se na to. Tomu hlavu dělat přis tady i tu mouku k tomu něco dělat sám ne znamená sebe promění obětovat s ne dávat dispozici ne. Tady za mouka dostala mouku ježíš potom říká zrovna které zůstane samu nevydá užitku a tady toto naučil provedou mohu nesmí zůstat samo musí dávno být jist pod se dávám bohu. Ú k dispozici ano znal vše je taky bůh ženou potom není nějak rozdělíme na kterou kvalita boží nějak vyjádřeno a tak se vám dispozici a pak si mohu e jsem mu spol. nevím že to stane že ona vedle patřičnou západní e kvasu a vložím do do mouky zamícháno po mu tou se všechno děje o pomoc vždycky to není v moci o to se nemusím starat. Tak se to může stávat musí jenom se celý odevzdal čili z tohoto musí vzejít z tohoto rozjímání napřed slovního musí vzejít předsevzetí že jsem vám bohu odevzdat a správně. Provedené rozjímání si že je to popadne že bych se tu chvíli tělo odevzdávat tak ale nese začnu odevzdávat třebas jenom ten řím ku se odevzdám o potom rozjímati že zase zase odevzdávat tak dále. Mít ten se naučím odevzdával takže to nebylo rozjímavým kdy ten by to takhle dělal rozumíte ale jestliže budu s nic že to jednou takhle udělám nebo tak to musím ve následovat po odevzdání to musí komu v kom. Jde v předsevzetí u z ti pak konkrétní s tím musím si konkrétní činy vůbec na celé cestě se vyskytuje řada rozhodnutí. Každé provedené v takovém rosa kam sahá sebepoznání toho člověk on co udělat jestliže něco malinko žít bez toho co vidí prost. Nebe jenom něco z toho bohu tato rozhodnutí nikam dál nevede on musí to rozhodnutí tak plně respekt provádt že se jehož jejich musí dát k tomu uskutečnění toho rozhodnutí. On ho musí u protože ta tato okamžitě kdyby malinko zaváhal tak ztratím veškerou sílu to rozhodnutí tomu donutil musí by opětovaně znovu třeba měli to promeškal znovu musím obětovat je oprávněný znovu. Hle realizováno a teprve pak se dostane člověku před ale když to on tomu s tím se budeš čím v tom člověku porobě nárůstu duchovní. Tady mi tak řekl zná že mu to samovolně pomocí to rozlom protože to von ti pak jde samovolně tak ten moment kdy se musí s touto fází beztak kosti bez lítosti. Rozloučit jaké to bylo těžké z našeho hlediska pro ježíše když se musela rozloučit vědomě žitým věčným životem u boha vám sestoupit do obyčejného lidského. Vy to bylo velice těžké rozhodnutí mu říkáme lidským ale tomu vždycky tak nedal ale lidsky by to bylo velice těžké tak vám řeknu je velice těžké. Je rozhodnutí potom po vnitřní modlitby říct že se tady teď si z z tedy v tom světě oddělenosti začal tu bylo pro ten města jsme si temné ale tím je to nutné se krátce je. Tomu ten se znovu začít v tom pocitu oddělenosti a ten dotáhnout na ten pocit neoddělenosti dokud celým životem se nemodlit to znamená do celý život se stane tím spojeným s bohem tak to neni do kon. Žena cesta víc to udělat nemůžete kde obě to je ten celý život ale ne jenom modlitbu ňákou vnitřní rozum tamto musí končit takže rozhodnutím potom povalit dát jim její tím mnou po. Váhu na každém stupni el máji do pouhou před betléma omylu bohu před jordánem bohu před vzkříšení ne a m ovšem vono to například umí. Jeho asi i u vás nejde tak přímočaře u toho ježíše protože v tom byl vtělený bůh ne prokazovat klasický příklad obecný tvar ten to vůbec jim vadu mys ten bůh nebude od těm a teďka činně tomuto ve pomalu například. Třebas po prvním znovuzrozením v tom betlémě con najednou jsem se najednou to škol to někdo byla jsem předtím dalo protože třebas že něco mne toto uvedlo ale na toto nespadlo ve čeká. Kdežto toto druhé jsou rození to najednou od člověka spadlo svou se měl veliký michel a von řikal jsem z něho sto základ jsem utekla zažívala a pasou skutečně větší modlit dělat to se od se dnes někdo se musel. Mezi zevním životě jo a prosim vás v nový proces proměna v vím že provaz taky tam vel čili nemyslet si že je že to je něco chybného to je prostě lidská aplikace věcí že. Lépe nedokáže ne protože ve tak vždycky vím že to vůbec sám nedokážu které na tom to nejužitečnějším to vědění se to všechno zaměnit jedním dotazuje také měli jsem trpný nemusel odevzdávám to také měli on dovede dokáže musím to mohu bez post když je ten jeden odevzdávat klene dnes jestli do tam syna na něco v tom pozvi přesně tři měřice jako nestojí to znát to jenom je to rozměr jiná.