Karel Makoň: 82-28 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tak by vám cestu cestu existenční ve zkratce nejpochopitelnější pro člověka je cesta existenční ne my pochopit že je primitivní způsob jak na to jít. Ale si může ve starým zákoně nešli cestou lásky ani s tou poznání nýbrž cestou existenční. Všichni ti proroci starozákonní prostě za je svou existenci kterou měli za základ poznání a na budovali a protože jsem nepovažoval tuto svou existenci mládí. Za něco tak uzavřeného lidským tělem jako ostatní lidé že bytu zač tělo končilo úd těla nýbrž že tělo jsem považoval za jeden z prostředků. Toho který ve mně myslí tak jsem měl v cestě existenční dost blízko mohl jsem vládnout ale zajímavý že přece jsem převážně šel cestou poznání tak do ruky jsem dostal existenční cesty prostředky existenční cesty a těmi jsem se dostal. Na nějakou úroveň cestě poznání že on sice třicet kombinují ale bych se vrátil stavů za ku ano. Na sebe. Tady jsem se sat učila v tom že ty lidé si mysleli toto tělo které mám je od boha a musím s tím tělem je na bohu sloužit žena o musím obětovat ano proto oni ča příklad byl nosili bohu oběti zápalné. Tak oni si pod tím cestovali své vlastní ano zvířecí své vlastní s víře ženo oni tanec si beránka jako sebe. Ono to my v tom dneska nechápeme že v tom beránky ku obětovali sebe že když že ježíš kristus při poslední večeři zase dal zabít beránka a zase to obětoval za ceho pojídat svými přáteli kdyby či mi tak zaseto byla tu bylo symbolem oběti jeho těla tady na tomto světě zrozeného a tak dále čili on také ukazoval všechny základy existenční cesty protože on šel o starý zákon přišel. Naplnit mého zrušit on ne tušení z toho jak to oni pojímání nestane za jenomže oni to za ty velikány jiných neuměli pojmout také let. Všestranně jako ježíš kristus on do toho vložil lásku poznání tedy k že s co oni. toho tolik v sobě neměli pochopitelný byli ničí než on ale přestože č protože nebyli tak dokonalý jakkoliv kristus tak proč je to by ježíšovou cestou. Takže oni mohli dost přesně prorokovat o jeho existenci na tom světě. Kdyby byli nešli existeční přesto tak neboli bylo existenci na tom ten jež na tomto světě nic zřít z do budoucnosti. Kdyby mohli říct jaké myšlenky přinesené. Ale nebyli by mohl říct že umře na při žil že s z s tím znali betlémě a to oni všechno řekli. To mně vysvětluje nešli existenční cestou a tak chápali i tu motto existenci vše krista ve na světě napřed. Čili ne ještě li nýbrž tou cestou prošli oni se ježíš narodil ve ten v jejich těle oni duše do podle jordánu žena a tak rad všechno co se s ježíšem dělo se s ním dělo s nimi dělo ve nic dávno před tím ano věčná cesta cesta existenční která nezačla někde ukázkou života ježíše krista nýbrž hodno byla napsána lidé pod šli ano ale. Kdybych si všiml třebas nějak takto příkladu tak ti lidé to za lid tak doslova. Si tím cestu k takže henoch melchisedech takové se říká chodili s podle nebili vidět ne a vůbec nikdy neumřeli nýbrž prostě se rostly vůli ano nebili vidět. Takle vzít pojatá myslím cesta nemožná i na vším století ne že bychom chtěli být neviditelný ale že když člověk obětuje sebe i s tím tělem bohu. Tak přestává existovat z této je tam v této mostě. Že existuje potom ještě jinde než že to je tak to jeden následek že tady není vidět ten ne že by tady nebyl. Ale je tady nevíte protože zároveň někde jinde než se za ni nejde tak tady nemůže by viditelný víte jsem se přesvědčil sám na sobě. Ve naváže do na konci cesty ale protože tady neviditelným protože jsem se za vás pro tady v brně ještě v době když jsem byl pod o nově při ona vloží jsem že na na do žijí i ničím ale či je ba člena a ani nesení věk číst ku ale za těmi dvěma lidmi. Stali jiní dva z gottwaldova kteří mně dobře znali. A nechtěl jsem aby mně tady když be o vady kam tady du to jsem si nepřál. Rozumíte. No ale jsem je na viděl že stojí za ni mít nic by jsi které ono roste do dověděl prosti. Do pod jeho poslu no nebo tak nějak ano sto zkrátka za nimi s tak tito lidé s odpadat jsem přijeli taky a teď nadto z víra jsem šel okolo ba členy a okolo anděla. Oni si dělali v dostal li vystoupila z toho vlaku ten vlak není nikdy moc popsal ano. Ten ranní a. A ty dva jede za nimi stály pak taky zírá li na ty lidí kteří ty zase z když všímali toho dělat tekou budou ne. Že anděl. Ani začla nikomu nešli protože neviděl něco ještě těsně k nim jsem si říkal tak co dělám tu ním ale se vše a taky jsem kde není mi ty ba o slevit a tak jsem netoužil se s nimi setkat a tak jsem šel a okolo nich těsně tak tak jak bylo by skutečnou koní a oni pořád jinam bys neviděli přes je onen let při o po řády do li podle nechat jsem se my jsme viděli jsem křičel tady pannu číst slovy. Oni tady ještě nebyli aby jsem si jsem přišli tak seděli že tu jsem. jsem prošel nevíte a toto je možné jenom na cestě existenční prve jsem měl v ruce prostředky existenční cesty a ty mně správně je ses se co by nevíte jak to domy být neviditelný vůbec ne. Ale každá cesta každá cest své osobité prostředky ochrany. A tato ochraně aby z je za nám aby aby tu. A kdyby byl na je přes je tak mase z pec silen svoje ochranné prostředky od teď nebudu mluvit protože do tohoto muže od že nikdy jsem z hrobu nedostane v atd člena andělem a nebo vědy na nám na nad el při ča v anebo na ti dva oponovat touž ve za námi po to potom moh omluvit ne tou se nestane ale tady mám svědka kde je tedy byly dva není dáno a prosím že jsem váženou tady jo pase stát a be na čát ten století a za tak vás taky já. I bylo víc protože šel existenční cestou jsem šel cestou pozná ani jak jsem si myslel ale jsem ruce existeční proč se se na to mít existenční prostředek s. To přiměli lékaři v toho panem dětském věku je zbavovali této existence vědomí této existence když je tak se zbavili vědomí existence tohoto radit tohoto světa a jsem přesto zůstal vědomí jsem nevnímal tu bolest kterou mně způsobovali. To je dosvědčil lékaři říkaje to na matce že jsem po určité době v z když tu míru bolesti už. že vím ano be. Tak způsobily či jsem začal zároveň vnímat jiný svět než tenhleten rozumíte mně poslu li vědomí. Něho rozšířili někam jinam. A tím proměn našli nový existenční prostředek který spočívala v jiné úrovni. Tam že o našli je v tom podporovaly úplně systematicky zvířata. Že tam mají po se od vědomí. Je jako ne ale tady odsud z tam rozsah toho co si uvědomil co v máme tak o něho maje také vršku poslu ti ne tak oni nevnímají něco co my a mně dnes něco navíc co mi nevnímáme. A oni do toho svého stavu kdy způsobem dostal něm mně při zvali k tomu mně přímou mysticky je tomu při zvali takže jsem by vždycky byl na jiné úrovni v útlém mládí jsem s těmi husami spal na tom převrat se byli krále který ve tak i tak tu tví že to bylo astrálně jsem ty krávy žluté tedy poznat školním věku v no proto dneska atd mu by ho berou všemi deseti protože oni ty začátky taky znají jeho svědkové ano no a tak to šlo dál takže když. Potom v sedumnácti letech konečně jsem byl pád jsem bych tak řek s tím bohem ne a paty jsem se sedím ocitl za uznat jeho existenci musel jsem za to s celý svůj přestal by si život ten do těch se do vás jako zbytečný tu nebyl bez boha. Čili sebou tak dělal to pro šla za se se to o to je pravda co tam je to pravil ne ti tedy této relativní pravdy bylo zapotřebí jede nezabil ten minulý život do k ten jste poznání pak vším. Tam kde ho nastoupit další život s jiným smyslem vyšším že ano ten se musel zády postoje k tomu minulém jako ty učení si panně museli o pocit se rodiny aby o li za ježíšem kdyby zároveň jsi neztratil tedy tak to nikam nevedlo k jeho tak to na ovšem bez symbol to musí být vnitřně jako ten abraham věčně zabil toho syna když ho nikom nezabil rozumíte tak to musí nějak s to brali doslova symbolické víc než takle doslova. No a takle prošla tedy dál. Takže jsem v tom okamžiku jsem byl tím panem bude promiňte mi přepaden ten neslušné vjem třeba ani ale no to bar ale jen ještě vysvětlit. jsem měl vědomí toho že dostanou i prostředek. Kterým jsem dostanu trvale do toho vědomí k věčné pod stal v že ona o to pominulo povědomí ne doba extaze která pominula jsem se cítil poprvně v životě jako ve vězení když jsem vyšel z tedy co nás tím roce z toho zela třicet jak je rozdílný stav toho člověka proti vašemu tedy ani na jiné pole ve ve vězení. A jsem od doby ve vězení. A to jsem ještě tak jasně jsem podceňoval ten světský život chyba a proto že to je výchovný ústav možná že z vězení ale to škola je zen skla a na to vás znám noho a co je to trpět nadčlověk málo jako s tím projít ne. No ale jsem to měl přibito byl hodil přes palubu. Nestalo se ale zajímavé je že jsem v tom momentu jak jsem zažil být existenci nesmrtelné podstaty. Tak jsem věděl že do ruky dost ano. Nás svou li který k tomu vědomě z setnout přivede nezná jsem tu ví. a dostat se k němu pod ku který jsem psal v tom mění čí ale do od se tím je vlastně tady řeknu našel jsem na sto ale svých přátel tam z mít jednak na víru a dávat bytu píseň o božství. A řekl jsem ty tolik kteří se a dají čtou píseň o božství. No to přeci není tím o to ne to nepás věky životu ale přece jsem si kdy do toho přeložil že to bylo jako ten šel jsem do musela to str ještě před tím osvícení zase do nic jo a tam jsem si zjistil v jedné větě jeho spisů či tento život je mostem do věčného života a to způsobilo o je vnitřní obrácení. Tak ještě ve pod ale teď jsem říkal tak on ten mar pro toto věděl jsem tomu v a proto lid tomu jdou to věci nebyl on v tak jste měli pochopit že on ve za nevědecké jeho ne jenom malinko pod ruku vody. On byl taky věcem on napsal mikroby dělo věděla ku nebo cit a proč to dycky na technika dělit na vých li no a tak je. Sem se musel to jako ta dostat jsem začal říkat jsem na s ku pověděl že on tam vyvolával duch viděl že pro byl k nebo tak putovat po tu tu pane říkal ne ale vono se pak duch ma který měl ten spis na tom s. Tu čiré říkal toto se duchovně chci nemá říkat co se nemá se z ničeho matné bez i doby by je ten s kup pánu ctností. Tu paní jsem tu trpěl jsem na mysli v to mat jakou nějakou cenu a mám máte ty spisy bych to potřeboval on učil napřed v ní. Všechny možný spisy z že jo to z koluje těla potom oni mike jsem se jsem před do podat seznal s a tam jsem našel duchovní žení be jsem poznal poznal jsem v tom že to ten prostředek který povede k tomu vědomému spojení s tím věčným či ne ne ten to jsem věděl že ten tak se říkával pro tuto bý. No a von to tam napsáno nebyl jsem říkal jsem psal na vůbec samým a ten prostředek byl čistě líbí existenční a a čínský čínský ale existeční pojatý jo bez mi tuto ekg systém a celou obě tvých jo pomoci jít nějaké z od mohla otce. Jo takže tam pojem modlitba bylo sebe obětování. Od začátku od prvního bez ku vývody byto bylo sebe za žádný přeříkává ani jsme k dne v. To bylo po o to jsem si jenom pomahám abych se dokázal obětovat všech těch písmen kam jsem poznal. Že že jak jsem si přešlo do se do měl z toho tak protože to je to či se člověk může s tím s tou věčností věčně boží. Vědomě s po no a víte poté jsem obětoval tělo všechno i toť tělo. Let tak to mělo potom ty následky že jsem byl schopen i v tom koncentráku se vzdát to o těla by do po potom nese následky nebyl byl tak sta nose toho nevzdal. Čili to tak tu existenci u povýšilo na prostředek poznávací. Že tam za ten gestapák hmotnou existenci nebo jsem se s manu od viset tak je to přivedlo poznání čili tady jak kombinace cesty existenční cestou. Ovšem musí se na cestě existenční ten prosili ježíše vžívá brát jako všeobecnou oběť s boží ne. Bezezbytku. A oni si s ním nestane za mně pomáhali tím způsobem že em obětovali zástupně něco na sebe aby mi přeli se že jsou to oni víc mysli se do toho smíte. Bylo tak o na kastu věci kterou citu mal. A postup je se dostali někteří z nich málo kteří do toho že obětoval jsou pro celý jo. První byl mezimi abraham který miloval toho svýho syna více sebe a byl toho třebas i tím že. Pochopte v bože jsem ti všechno dala. Co jsem měla nemá ani zdraví je měl na svých prostě v jsem tedy na doby postavě co nemohlo to je to vodila ab a pořád se nic jsem telat a pro jsem nic se šel na pramen jsem s tebou vědomě živa. A když jsem to říkal terezko tys mně něco dala. Tys měla jez protože všechno tak ode přes syni brzy nás nic nemá všechna moje takže stavem tak i tak to považuje za sebe. Nic ti nebe sklapl a panečku a co můžeš ale dát všechno moji. A si ještě nepřišla v denním že dát je taky moje jem bude smrt na kříži tam jednají moji smrt na při v. Z svoji s říši jak toho ti předá. Oni tu svou z moc tví smrti na příčit před dál a pomocí toho se znovuzrodil. Ale okamžitě. Je to znamená ono je zapotřebí si uvědomovat že člověk o pro všechno od boha dostává. A musí si tím jenom hospodařit dovedete si představit jak by to o dopadlo v tom podobenství o těch. Kost protože si s hřivnami kdyby si byli maličkost to chtít. Nesměli si i do ani napadlo do od sebe pod tam ten a u bere do u země ho to mít ten nad ten kdosi to zakopal nic ne ti kdysi pro co bere nechal jenom čekala chtělo po ráz že to byl celý dispozici ale on přesto dostal vyvržen do temnot vnějších. A kdyby si byl ti byl ne ve bylo zle ne nic sine při ve třeba pro sebe to chtěl ježíš kristu od i ten cit. Tak se to u podařilo aby nakonec z sama nežil. Aby žil s ním kristus a bytí jednat tedy to je velice hezký příklad todleto. Jak mi špatně chápeme ten život bereme od svých rodičů od atd tak dále pořád tak jedno od druhého. Ale bez milosti probereme od boha ale každý okamžik jenom kazí ke zrození. A totiž celým kam nad se k tomu bych chtěl říct jsem sice jsem do větě. Co říci ještě ale víte že to není tolik rozhodující jak se to dovede jenom protože jsem potřeboval lidem kteří nadto věří umět odpovědět kdyby se bez tam nepřesvědčil jak to je tak se mi odpojil nedokázal ale vězte v jednu věc do se o tom nedověděl z vlastní zkušenosti jak vypadaly ho řecká svých mně život. Tak napadat prostota teďka pro nesu čistou o nic nedělám a potom netouží jste dovědět a si nemyslí že existuje převtělování tak jak se to by určuje není to pravda. Že totiž. si vám mohu prozradit že během tohoto života to mu do sys ten tou šel za mnou te jsem mnohokrát převtělil by na tohoto života se převtělil. Ano. A pod a nestal se převtělil když jetě lékaři to si ji udělali. Aby tady mně z sounáležitosti s tím to s s s tímto s tělem dítě které před tou operací žilo pudový o roku se zdravou rukou se zdravým tělem. Bylo tak nejednají vědě ne o to jisté dobýt dobru kynoucí dítě. Ne že tak trošičku mělo hlad také vyřvávalo takovým způsobem než že jsi kdyby se se zdál a milo nebo že prostě konec světa u protože tolik je dělo na tomto svět jednat v tomto životě tak byl dělo. A když jsem z těch operací odešel takže by řekli no tak nepodobal nezdravý měl špatně složení krve tak jako stalo pravda ni důvod ani či zlo byly jsem byl jiným človk věkem. Tedy tak nestál tak neživé nestal od tento svět a tak jsem od těch tří let od těch se nás jeden nějakým člověkem jiným než před tím do to o jednom a půl roku bez tím pro byla pro byla měla to proto přerození jak jsem se znovu narodil jiným člověkem sedumnácti letech jsem byl jiným člověkem neseme do sedumnáct dělal ku úplně jiným jsem se na sebe je na s a tak jsem se ses styděl za sebe kde jsem to a v domě znali všichni mně opustili protože pak kterého není poznal byl jiný jak on nemodlit potřel tolik přítel doby jiný člověk si to nejsi by se tak o stalo mít ten neznáme mi těm na jsem byl z potom měl založen a u ní. Tak všechno tu prostě do světa ne jsem prostě byl pro tedy způsob života ale teď ne. Co se mnou může potom o z kdy opustili v jeden za druhým. A když jsem potom z be on se vtělil převtělil v tom koncentráku. Do člověka který nežil tam jako předtím sám se sebou nýbrž s bohem to byla tašky převtělení další těly kam chce. se dokud padesát dalo prvního dávno o koncentráku zase seznamu před že. Takle to byl ten cenu se sami na od duši jak se mi jevila. Tak se tam do městě rod tolik věcí bez tedy se tedy se nestane obešel. Tak tam je tam se člověk vtěluje tak když se vtěluje když se který na tento svět tak není ještě hotovým člověkem z ano. Teprve čeká na dílu kolu. A po tak když pozic za podle okolností kdekterý žije na podle prostředí jak tady působí cele jak je co bede jel jsem nevejde tak když ka v ale na tom že jsem jsem převtělením toho nějakýho spisovatele z oslu nás jeho od devatenáctého staletí tak musím si přiznat když jsem si před li o životopise se seznámil detailně s jeho způsobem myšlení že jsem tak z poloviny byl vím. Ba těch sedum nás svět z poloviny ale ta polovina byla odněkud vody z. Odkud neví. A když jsem si teď uvědomme po roku padesát jednak čím tolik jsem apod době vznikly všechny ve ty spisy které vyčetli na ty předešlé na obec k disposici. Těch je celá řada ale nedávám že terén které na be moje převtělení pro nad aby se to nepletl rozum a ty jsem spal. A na ten jeden spis mystika poznám že jsem na to co reminiscence z dvě semena udělal být takže co tak co co to bylo na únosné či ne tak co tím říct chci říci že větší radí jak tady st sedíte. Nemůžete vůbec říct že jste byli milují chtění tím a tím vedlo živé nesprávné uvědomění. Protože byste možná sebrali z tisíce lidí něco dohromady a dali se to dohromady s tím to že to ví. Že jsem za z poloviny u od jako o něco to byla celkem tím ka kde či dali dít si bere z mnoha jiných bytostí něco no protože o. A na tom staví dávat potom větvích pořádný dali mat jak která v hlavě toho co u znám vůbec situace daleko stačí ze zen z polovičku někým ne. To bylo ve atd tak tak tam na věnovala někam vina pochopitelně i to bylo obtíž ne či jsem pro to vůbec nebyla u ba ku minulých vtělení vůbec na budu všímat si tohoto s tak a tadyhle kde dobýt spásu a ne po smrti. nemohu radit bez boj způsob který po spáse nikdy nešel ani by pod v nepůjde radím jdete za protože ježíš kristus takle viz za svoje učedníky že oni chtěli být spasení. Nesprávné. Že někdo nechce být spasen to jeho tak to jste ho individua cesta a tu prosimvás kde napodobují. To není napodobitelný prany správné je že jsem tady mockrát tuhletu vět s v tom převtělování ne že totiž neexistuje nic než dítě ano než jste vy z nesmrtelné není dnem nesmrtelnost zase na duše nesmrtelností že krista ano st. Duch to co vám jednají jediná nesmrtelnost čili se také říci že toto na rozdělení nesmrtelného života. Je jisté ani v duši nese se v taje také nesmrtelná tej jedna a tatáž nesmrtelnost boží který základem lidského života jedna a tatáž nesmrtelnost šli el řečeno volně myslela říci jenom jedna jediná nesmrtelná. A tím se všechno dostává do nového svědky. Tato jediná nesmrtelná duše a není možno by tam o nějaký do že to je z pocitu naší oddělenosti to tak nebereme když to by kraj indové na tom mně nic nezáleží do to vláda v. Když stavy nám tak dalece stříci výkladem abychom to pochopili jestli tím ne dost přijali přišla tuto jiná věc myslím že ano. Ale betsy pravice tak ten úkol toho nesmrtelného my tomu říkáme bůh. Je tady realizován na tomto světě pokud my to můžeme vůbec na sledovat tak jež někde jinde ne na mám před těl radovat část toho úkolu božího. A jestliže tento úkol být splněn ale bytostmi jako je člověk to znamená pomíjející trvajícím jenom určitou dobu a mají synovu učitel schopnost jeho vlastnosti tak nemůže ten úkol s zmoci jeden člověk musí do z moci moc lidí dohromady jeden atd tentýž. Musí být prospal čela vám podle schopností těch bytostí které jsou nositeli toho úkolu tak úkoly tak složit že musí být z rozpad co do vám do mnoha bytostí jak lidských tak zvířecích tak rostlinných nerost mých a tak do časoprostorových jak se nebudu rozvádět. Prostě i vy přestaneme určitou malou část úkolu který tam bůh předkládám a k tomu abychom ho ne tak litoval a když ten úkol uskuteční není. Tak ses tím vrátíme do věčnosti smysl nevím ka. Znamená když musím s pád správně pochopit jaký úkol na tom světě. nemohu všechny úkoly všech vidíš všech bytostí plnit ale svůj úkol mám zná a be nám z plni a jak ho z plně neb potřebu se na vtělovat nýbrž jsem s plně to co mně mu oči to k uložení toho úkolu jej jinak než jak my si to představu věk zase jen otázka velice. Hluboká. s s s s s s s s s bych rád čili vysvětlil ve či žena se na to řeknu teďka rychle. Tak třebas z splnění toho úkolu který ožil člověku bůh. Je či o to toto nad mého člověka také v krajně ten případ. Jestliže například ten marnotratný syn všechno pro vraha co měl od toho. Že mu nic nezbylo jedna věc u najednou za tam ona v mysli s po mým ona o co s jít. To znamená jestli v tomto životě se otci na dně. Se stává v také do bych přít totiž obsa z pobýt na otcovský dům k za a to vím když se na tom dnů se vrátit do otcova o tom jsem si se vědom ten dobu jsem prožil že tohle jsem hoden. Ale aspoň vím kaje důležitější než ta hodnost pod to jsem protože jsem doprovodem jsem pod ve jsem to promarnil aspon měl jsem sví. No to je krajní případ o tom normální promarněním nevede k přes proto promarnění takový ve že se to všechno rozdával že to pro jiří nebo prát. Ale to normální promarnění je sebevzdání taky v ten nejvyšší způsob promarnění když za přes sama sebe tak tak promarníte ale tím nejvyšším způsobem tak pod a jednoho kraje sebezáporu po to je dole ale promarnění víření to všechno je plněním úkolu nějakým způsobem plnění úkolu a za tím obojí ne jez po mým ka na otcovský tu zatím obojím za těmi tak by případy i za tím čím mezi tím ne všech. že nebudeme na. A jestliže ta vzpomínka tady je tak je tomu moc od z návratu mat z moci jsem schopnost moci se vrátit. A ještě se vrátím ba příbytek boha a bez mysl lidského že tam mít na je tam ten svůj příbytek který jsme opustili si ano tak je bez krát jsem vysvětleno to převtělování že totiž během života. To dopadá ne jako to mar na svýho syna na jako u toho do svého zapírá. Nýbrž klepala takže jsem třebaže nám částečně za či žes částečně zapřu tak neměl styk neurčité ba ku a na místo toho uprázdnil mého. Do značně prostory duši mám moč dostoupit další úkol další část mého úkolu ano. Takže je na při studnou další část. A do také měli sebe vyprázdnil tak míry se tam co oka a ten úkol který je určen. A když se úplně vyprávěl když sama sebe úplně ztratím tak ten úkol je domě celý v pak čeho vám mu celý splnit a tím jsem znovuzrozen tak tím jsem vědomě spojen s bohem rozumíte and ho k k a jestli si například tím víc svýho líbí a po nich naší doby ti to ještě na to co ještě v s novým ale když si myslí že nějak. Tím vyprazdňováním mysli v z se dosáhne toho toho co on na velkém omyl dostal do určitého místě uspokojení ho klidu ale to může být také řekli mrtvoly ví. n el bych nejradši tady ukázal na příklad. Svatýho který vázne li se to říkám mockrát v. Ten ten boj o by ten svatý velice bez celý svatý a nadnesené svaté jak ty smutné. Je považuju za poloviční svaté a co na pro ty ve se proč vede radostnější cesta před citu dne když to nebi z od všech jsi mu a ten ten člověk žil ve tvorem chci v domě neví byl tedy v městě velice s je ale a tehdy mu řekli on byl biskupem dvou kolem to by zkus říci moc nevážil v tom biskup z kemp z ven. To nemá sil jsem odkud skutku tam mělo by kočku bylo v nás který by tam bylo dobře když ho potřel opice se taky by si to odtamtud od onoho o šel někam se utkal ale ten ten maličkost toho on byl tak když on do ale jednomu řekli víš že tady je taky jednají tíž ka která upadá do extaze je tu bys měl vzít do svého díla tak je svým taky pomáhat jak tak se vyčkat. dycky vám věc z tady pro v pro svět řídké pozvěte mění. A ona měla známost byla velice dvacet ten klid ve li byl pro ni nikoli neznámým člověkem že ho kázání dělat všechno možné jak ne ho viděla. Tak v něm poznala velikost boží a zatím tak na čem na že upadla rovnou do extáze přední. si tam prostě nedlouho při roka a on se nad ni sklo měl začali fakt nová tak dlouho dokud se stole dostal při tato týrali jedné co to je. A když se probrat o vydržet odstupování se probere když se pro brala ti říká co to dělá z cena. chodím tady do brlohů se nad čím nešťastné lidi stará se o sirotky el opuštěné děti tady je tolik napravovat v tvorem chci a ty si tady extaticky prožíval jako blaženost. abych o by každý nevede stavy. To pád pád těmi nebyl protože je to vše do je ti chutí akty nešťastní a ježíš ji chci a teď je nařizuju jsem to choti tak pro wu a bez toho protože když ten tím že na něm mám daleko na vás když za ty důtky stačím. Obešli to pomahat ona opravdu kolikrát jsem ten ten si vykonat si kravám při tam li je ne v tom do toho a on místo aby se všímal tam těch nemoc bych dušemi měl taky začal od zkoumat znovu se dostal do o o nadto v zase ho pater je ne se o nemá tak nedělat rozumíte aba byl spokojená šel pryč. Let tak ten jsem nelíbí tam to se mi nelíbí indičtí jogini. A to se nelíbí lid kdokoliv kdosi zůstane trčet na extatické úrovni. Svatá terezie stavy neměla tu a od od i při jsme si taky tu velkou přednost před těmito rodiny se dostali za tudletu fási. Že poznali že v tom není spása. Prosim a když upadl do stavu nějakého klidu nebo na vyššího v praze prostě když jsem než klid. A musím tato se odejít taky věže tam nepatřit kdyby odtamtud neodešel kdo je trvalý stav tak je to v nejlepším pořád ale když to není trvale se když upadá ten jista takto pořád není tak sebeklam. A jestliže ode do pod tam tu a nepovažuju jsem být tady vyber palem kdy vrženým vzdáleně nebo tak něco tak je to teprve špatné protože to jsem se nikam ani dostal když nemám ě n jasné vědomě o tom jak je to je skvěle tam také tady mizerné a když s tam jsem jenom proto abych tam jsi dal mně odpočívat tak to teprve zlé že ano. Čili bych tak asi o tak slova let to je prosim toto co teďka říkám. názor indů ani koly v vůli ovšem ne těch bindu běžných nýbrž tak pro jesu jana a velice vysoký duchů který on dal po často jsem z ku nechodí. A ten ten říká vím že akty tedy všichni dohromady tam tak jsem to říkal že každý avatar musel přines nějaké úlek není cesty. Budeš čím cesty které před slyš spočívá v tom že okázale další vyšší stupeň že cesty o kterém my indové berme a po které dovádí me někam toho svého žáka v to není konečný stav. To je nějaká a pád velice vznešená a dobra ale není to spáse. Když jsi se ukázal opravdu spásu stav konečný ze kterou se nepadá nazpátek to není po pak jsem se on nikde na operovat extatiky on nikdy do les zase ne upadal oka ale nám svým životem odkud kam se jít jaká ale lidská kompetence a co všechno člověk může aby řekl takle abych to neb prodlužoval indický mistr když pouští svého žáka s které ze řetězu tak jeho udělá a maxima. Učedníka pád před kříž na třísku ho nevyvede a to všechno co s křížem jsou visí a po něm a on se věk v něm bez působí ani nemůže způsobit. Takže se potom musely najít takový partyzáni v indy tak to byla ramakrišna nebo buddha nebo na brada nebo čát ka na čáry ani by bylo moc ale ne zase tolik který prostě šli za jógou za dobu za si když se dostali jsem od toho mistra tak přidá ten buddha a měl to štěstí že když přidal sledu na dvacet mistrů. A každým mu říkal nejsi schopen nejsi schopen to byla jeho veliká ví. Že on že každý ten by se jen správně poznal že bude ale není schopen jít tou cestou kterou šel ten mistr by se totiž může beztak jenom tou cestou kterou sám prošel aby našel vznešenější cestou než kterýkoliv mistr indický ab o to maska nejsi schopen to i to by jednostranně že vůbec není schopen ale kdepák. A jenom si všimněte jedna maličkosti z kdy ne ten buddha schopen. Č o si potom založil vlastně askety zkouškou ab tam a zase je se dokázal a teprve v momentu odstoupil poprvně. Od z když je kázně jenom ne na a tím když do ale že malinko po je ten z najednou pociťoval že to na něj ne za jsem říkal tak se tomu oddal pod stromem pod styk kusem a el dostal se do toho stavu z panny se ve nevyšel. Kast ten stav nirvány se menoval byl rodit tím že tím se vší své vlastní spásy a potom od chyby es za z i všech ostatních vidí to je vám a bez neví a ani sebe pro sebe čili tupé zapření sama se co jsem z do ale od ježíše krista tak on na vím z to před kristem řekl bude a a co kristus be karavana. Symbolikou svého života velice se tam je to buddha neudělal prostě každý vtělení za si něco k tomu přidá. Co že ano to víte to se krásně říká ale i mně se z od těžko praktikuje ale protože jsem dobrá nepochopil vědní. Bezčase okamžiku takže o tom se mi pěkně mluví když je to jako slepý ho oslí za je bez jak jakkoliv přičinění ale upozorňuju vás že všechna moc as sláva a velikost a láska a všechno co byste jako hodnotou nazvali je u boha. A když se jemu obětuje když bují te. Tak je vám to do takové míry po ruce aby dispozici jak to unese. Jestli to unese ten málo z jedete si že pán bůh vás nemá rád tak je to tím že jsem pater za jakých ale že on ba ne. Vy neseme je tak ztrát tak tedy přes sama sebe na to aby oděl pará ten být s on ne je nemilosrdný ale nese nemilosrdný když jsem rostlina vůči sobě a ten ho třebas dnes nevidim ani na špičku rosu z ta být tato z upozorněn že nikdy to je tady na pána boha nebo synem se že sami se neschopni el ty příklady svatých na vás někdy odstrašuje jsou velikostí am a on opravdu vznešeností nemělo by tomu tak být v kdyby se. Se a my se tady svatých jak těsto do kam on říkal jsem nedokázal jsem si někdy z že vždycky je tam jsem se vyprázdnil a on tady bylo když si při be jde teď o aby to byl do pod se dobou do se od od měl nějaké nějak literatuře a co co je tam ta se do toho joze o ten lidským který se stal nakonec knězem ale nebyl schopen jež vidí nebyl schopen kde bardo vím jsem modlil jenom. V tajemně a plakal a dostal od neznámého kněze tuniku a tu tu mi ku za na sebe a uměl taky lidsky aby od větším člověkem ji tahali tak to s každým dopadá. Čím jsem se stal se na světech novým člověkem tím jsem před tím nebyl jak se tam o přišel jeho nese vyprávěl od toho minulého člověka. Jak jsem se k tomu že jsem chtěl dát správně od těch tří let že měl ta je mi tady že od toho bylo o na vody je tak co ano. Tak a ne z tak by dal dát na asi vým atom neradi bez tobě na to šli násilí oni zasvěcovali násilím člověk strachy je především strach že jem. Tím že vás o strašit na tak ho zbaví jeho samého na chvíli ale to v to co s odtamtud v po šlo z toho to taky bylo chvilkové a bez a proto celou bytost lidskou. Například se zabil řece třem. musím s kým no tak se poděla bez by starého života proto nevypadal vite no tak je kde ani tak jež ti ta. Sk. Věk a tak dále a tak dále či o toto si nevím zasvěcení bere do k tomu všeobecnému povýšením člověka do takového stavu řek bych tak ho v. Který jediné jediní zaručuje trvalo z toho stavu poznání jak meče by začněte trpný vůči vůli to znamená neposlouchal a tak se je to jeho poznání ztrácí a není z jeho nic z nakonec z ní. Jedině víra poslušnosti přináším míru poznání nebo udržuje míru poznání. Takže celá ta cesta kterou jsem statek převádět vědce cesta poslušnosti a do tak míry jak ten člověk poslouchá stoupá potom žebříčku toho pozná. To nepodal jako toho kdo mi do bez slyš my když že tam do pod že na co to je snadné ale vědami za někoho doby nenabyli nebe tažena by zemi blízko by či ně. Protože nebo blízko žila kde čili vlas vodě přes podobu to je těžší a jez je to v plzni tone do bez po mým mám men. Ale oni ne desce. Toto je nutné tato když si klína kdysi vás chce za a není z libý el v kdysi by na po volání atd ve všem v prostě on je brát tu celého života. A tam přinese poznání první obrácení první znovuzrození. A je to vlastně odstup od svého chtění že podvoluje své chtění k nějakému a z horu třebas li ještě zprávu na to ne na to se čase od praví že to tak správné mám dost rozumu aby on od konečně. Na to ne tak že bych se mockrát nemýlil dne nemožné se přitom od se mýlím ale je to první krok prosimvás trvám na tom že toto je první krok a ne nějaké. nějaké zhůry osvícení to neni první první krok je že do toho co by be ano. Bez jedete tak teď za kterou pudu že se krise nebo po toho koho toho věříte. Být vše tohle to je jasně ukázal ježíšem kristem. Žen každé jemně dál on na vůli aby se rozhodl tedy se na to ne nestane se učedníkem páně aby se to nestane se když tam ten celek chtěl ještě po kde se to tak prosba od jsem a tomu učednictví u pána ježíše krista že ano. A kdokoliv jiný měl ještě něco jiného na práci tak nemohl se stát jeho učedníky z panně i ta i neat sám. Jestli se chceš vám bylo kladou otázku el prosim mistře je li ty s kážeš duchovní cestu a. Jak jak mám na začít a on říkal v jestliže se takhle ptala jak máš naň začít tak je by je že tady tak či vůbec nemůžeš v protože bez tak jak páter vět že není jen začal a nezačneme být nezačne jak to víš mistře protože ty jež zapřeš od toho světa. To bude věčně vadit na cestě když se neuskuteční v a co ty např je byste ještě umět nebo vědě nebo udělat nosíme říkal jsem potřel na při am lidsky říkat tak anglicky a se tady šli jinam se obr na čem ne kde by stačilo ne and lidsky jestliže se neví když je to pravda tak se naučíš aby tak totéž schopen po cestě při znovu. ztrát tato otázka co dělat. Odchází na o čekat teď na tu cestu ne ne am se nemůže nemůže protože zatím se je co jiného. Tady jsem co je tak to musím tato musí provést ne jak mu to bude hlavě strašit ten to viklat tat terezy je před tím je když ti praze na tak vám to vím posvěcej třem muselo tady s v. Kdyby si zase do toužili tady nebo lepší a o by tady měli jed. Proto indové pro na na člověka radí jakou náboženskou bychom podávat pak opustilo světa aby do od sloužil to si a pak teprve se dostal ke stát ti k tomu mistrovi ne. Protože tak jak to normálně dopadá lidském život. Ale prosimvás se otázka jak začít s to je věc ty jsi mně no. Ty tři tak by je ba bez toho co chci ještě dosáhnout abych dosahoval něco především je mého před osvícenou on lidsky and si přeješ něco je. Tady jsi mi na vás tady musím jisté řádu hodnot nový musim nastolit. Tak je dobře jsi přeložit si třebas l předložit evangelista měl na to mít ten moc ale třebas ten otčenáš a říci jak tak tam začátek je tam na od nebem přese schopen ty hodnoty uctívat kladný postavit je před tím tak jsem tady napřed bod ve vezdejší nenásilně dělat. A nebudu to jsem modlit se al a pán do bohu buď vůle tvá v tom přestal by tvé tak tělo doba. se ve debat do patřit za těla patři be on který za ode že také nepřijde nejsem tato pásti boží pro svým uznávat proto ježíš kristus nepodceňoval tohleto co se na paralelně provést proto on ty jím tak to by taky zasvětil jo nespoléhá na to že budou na že by sto o jeho slova asi chtěli nezázračně. A toto zapřeš nasycení je takovým takovou ukázkou toho že když člověk především se stará od ty boží věci tak je zázračně syt v tom co z ti ti. Sem byl proti se dvacet tak začne si že byl na to umřel hlady pak v nebi matky. Do to za začne ale byl by nebyl odpuštění. Let tak je ten a potom paty z muss dvě paty sví funguje automaticky jako probudíte a z zničil by člověka a v tom musí být od aba postava za nad a a andělu tedy mate vydají a oni jsou poslaný víte akty maskou vydají buďte do starosti ale je to nebudete janou je při jsem matce asi jeho okolí že město dostali. Jsem tedy zemře li si že cokoliv na tom co je nechci. A vono to nepřevyšuje tu touhu ne zastíněn bytu touhu potom věčným životě. Tak to nestojí v cestě v musí mít řád hodno otčenáš kdy se nebesích. Po si přejme od při krásy kde tento řád hodnot musí mít pak na taky teta na toho odpusť nám naše mi jakož i my odpouští ve činit ku jak nade když když jsem se na tak dát na to je taky řada kdežto mám u tento řád uspořádaný v duši uvnitř tak je to v nejlepším pořádku nic než se se nás abychom nemysleli na vedlejší vezdejší. Abychom no pouštěli svým bližním na co jsem vám taky chce ale že na to v pořadí hodnotu nižší pod vize na od hodnotě posvědcej jméno tvé nebot ten o do o čem této nata prvý. A do tuto od od tu bez že si myslí a mám tady svýho otce a mám tady svou matku a její že synem jediného atd kterou jediného od své a nevyvozuje z toho důsledky pro celý svůj život a nechová se jako za k o si vzpomene na otcovský dům. Ale když tohle toho umí aspoň ve chvíli modlitby povýšit svou mysl nad pozemské věci začít otčenáš. Kdyby jsem ode jenom otče náš ale dál neřekl ani slovo. Jenom si uvědomil že to na náš od s. Tak mu to stačil jako velice dobrá náplní vnitřní modlitby věštcem. Ti v prosimvás na této si kterou sami skal líčil existují nějaké prostředky který se chopí které ak kterými se dostáváte kupředu. A tyto prostředky vás dovedou do nějaké výše do nějaké. Ale není vůbec žádného prostředku který ji znal nebo kdyby kdokoliv znala světě který by be dokonce. Ty prostředky které kde kam člověk na dovedou po určité době přestanou mít sílu protože o dovedli kam mohly. Je třeba za mez nové prostředky v těla se od vás další s třeba další ztráta vás samé a další z sebezápor další sebezapření rozumíte. Další tedy odejíti od své vlast o co vlastního chtěně byto řekl dnešní přednáškou apod řízení se je nějaké vůli znamená další míra trpnosti mi že byste přesto něco dělat nebo co zanedbávat ale být v tom tu k na. Víc o tom více uložena v rukou božích rozumíte. Víc brát sílu k tomu co děláte z rukou božích ne ani tím taková a jako vlastní pase dobře udělala nebo toto by kde toto stačí aby se dostavilo. Kdybych že kdyby například dejme tomu abych to řekl tak ti učedníci panně je taky zázraky oněch tomu let měl ježíš kristus. Ale jakmile si přestali uvědomovat že v moc od ježíše čili od boha ale jejich kterou prodělají tak tímto přestalo jít a přišli k ježíši řekly co on do tam ne ne na to jdu a nemůže je na tam na pomoc. A oni říkal na jeho to se vám nedivím že vám to nejde tudle ten nečistý kdo se aby nad jedněm modlitbou a tu vy nedokážete jaká tomu výtka teď před tou modlitbou před nimi modlil od ani si je dali o nic neříkal. A ten duch z toho ten nečistý duch zemře nevyšel odešel byl prost toho. Se to modlitba vnitřní meče totiž musí dokázat ne přivlastnit si účinek toho co dělá. Víte to nebyla za to tak těch učedníků může někoho z při si je nebo někoho za to ba za sluha boží ale za ne si přivlastňo. museli toho si sebe ve tření toho co je tak který když to byl chtěl chtěl koho to si neudělal rozumí jež kristus dycky říkal či tam jako o to jsem neudělal to v na tedy já. A jsem tady mockrát říkala vám to eště budu taková jak tomu docházelo že ten člověk který šel za ježíšem aby byl třebas uzdraven. Ten musel předat svou vlastní vůli tam se musel zbavit vůle sam se uzdravit ne a tu vůli ježíš tak to neměl vůli se uzdravit předali ježíši rozumíte. Takže on přede nesmít vůli to dělat ze svým vlastní síly něco nýbrž silou boží tento před to on tam nikdy chybě ano a proto ctnost za je to tam na tak v. Pro co si to š vejít své. ti du a ale to je pouhá ka v ten říkám pro sebe protože ty mnoho z toho co jste boha je sám nebo sama zažít li sama to proč je tak a tak se bude je i ten životě asi od začat. Tak teď byla na rodí jako je ta vaše tam tatínek mám a a ty vědy věděti děti byly veliké jako ten tak jak jak od tam mámy v. Ale zůstávali ještě doma si od janem že jednomu tomu děti se tam bylo a druhé musel tam není bylo a proč se tam tomu jednomu neví bylo protože to nebyl hodný stal s a pro se tam k tomu to byl takový bylo protože to bylo od s a co je to být nehodný cem nebo na vodní dítětem mého mnou od tří škod to neznamená že takové nehodné bych tělo aby se všech no dělalo tak jako ono se v bez ohledu na to jak by to mělo být takže když mu něco neudělali od co ono to dítě chtělo to. Bylo malé plakalo vedlo spokojen vstupovalo při skalou věcmi a takové věci stal se tak si to tak to bylo jako malé nehodné a po tomto svým rostlo. A když byl dospělý jako tenhleten ku říkat zlý batr ne tak bylo zle to smyslu že jenom to uznávalo za správné ne. Co je jemu sloužilo o čem si on mysleno že pro něho dobré. Bez ohledu na to že ostatní musí velice mnoho udělat k tomu aby to dokázali proto dítě nebo pro toho člověka že musí samy slevit ze svých požadavků nemusí sami zapomenout na sebe a myslet jenom na ale tím to dělat klára je nad čím se měli točit kolem toho zlého člověka který zlý člověk je pro ne ten kdo dělá jenom špatné je z ale je to myslí jenom na sebe. Takže kdysi večeři li je nebo co tak opravdu je třeba abys dávala pozor co ti ostatní od s. Boží a aspoň stejnou měrou jak oni slouží to je si sloužil nebo sloužila ty jim. A ten tak ale nechtěl nikomu sloužit ten si dal od všech sloužit a o toto za samozřejmé a o to se od doba pořád nelíbilo že nebyli schopni ani všechno mu o z ky v to co ho v tělo na to aby se do pro vás abyste mi dělat tak první co o co oko nemůže ve říkat opice o právo tam musí jej začal. Jak za před jenom pojem zlýho a pojem dobrého ano o smyslu lidské aby seděla s čím potom budete dál manipulovat ano a tak teď ten pojem svého oddala rozvedu teď dějově teď začnu tou pohádkou protože tomu svému bratru nebylo nic doba od říkal jsi tady mně žádné z těch štěstí. Tak ani nebo vlastnění o že oni si každý žije pro pro sebe měl dojem tam mít jenom pro sebe když si nic pro po než pro sebe ale on je ten že když něco tady proces je aby to pro něho že to je tam pro je a že to není pro a no a to je to těžce něco o o do světa a tam o nové nač pěstí tam do s těly je lepší ke mně a budou se více o stala a pod při tom je větší naděje aby abych s. Lépe žil než se prostě štěstí mně tady. Nekyne tam asi na čeká si zatím ž svým štěstím do světa všimněte si že šel za své když prostě ještě. Že to byla ta hlavní chyba toho člověka že všude nedát se vlastní štěstí. Ne prospěch všech. Brž vyčleňuje sebe ta ženu že z toho kolektívu asi se tam staví na místo kam nepatří každý patří do společnosti jako rod do právu člen jako výjimečný člen on se o jako výjimečný člen odlišovat v to co je pro něho dobré za pro o svaté atd to co není pro něho dobré třeba této jemu sloužilo kafky za z chyby ne za špatné nebo nežádoucí. Takže dejme tomu když on be či na cestě za štěstím přišel na kraj lesa a tam jen mraveniště kde jsem mravenci snažili dotoho také si o tom pravém říkaly mu dobrý člověče. A teď vystavit na tak je dobrý člověče pomoz ano. Je tady nemůžeme dobří od tam dostat tak že tam nedostaneme tak nabude proč se na ty naše kukly je na všem nad ním pravé tři nebudu od klid jak mu z okno a to nesmí být v když tam pomůžeš před deštěm to ještě dostaneme na pravé místo a ukazujeme. On říkal ale co je mi o vás mravenci když potřebujete mi kukly ukryté tak tito za řídí te. se za z ve tak se věci nikdo zbaven co máme po jsem přišel vybaven si pomáhali ten něco přikrývá nebo co tak o nic takového ako od s nebo o protože el v tom mění se nepřináší pro je to nemá žádný význam a nejistě to mate všechny předpoklady dostane za se jeví otočil se se kdo říkal prosím nedělej toho pomoc tam je taky pomůže nad neslyšel jsem nikdy je vybaven si pomáhali lidem paz. Jsou řeči to jsou tady taky. S o ale a odešel a tak se zrovna obal všeho by se do kdy z vystižení body ano pohádky o se tak choval dále v lese kde stačit chce. Měla malým je pro bát ko ptačí dole na zemi spadne z mít za nebo rozumělo vítat as padlo a ona při něm prosila toho svého patra aby vynesl na po o že na nemůže svou silou jedinec toto. Jízda že někdo přes od to věcech ne. Tak to prosila kde atd tečka je budete abyste zapůsobila to dítě je takovým citovým způsobem na musí dobrou citově prosit co vám si říkat dobrý člověče jím nesmí napadnout tu ji tak či vědy to bude špatný člověk. Ona každého považuje apriorně za dobré ho do k přicházím. Ale momentálně ve značně škodit ano vejde škody to na dobro a nemůže považoval do tam be do třebas okolo ale nic nedělat zlého zatím to o dobrat ta dobrý člověče všichni v při bodě oslavují v po od svého obrat jako dobrého jako dobrého člověka dobrý člověče. Buď tak dobrý a pomoc jisti mládětem na bohu když o tady nechám před no zaručeně hodně bytost s nasycen nebo boží takže je poslední možnost o tam návodu dostal on říkal ale co je mi po vás. Proč si v ale ten ne dal to je to moje záležitost hlídat své vláda tak a taky není moje záležitost je tam na o rosy nazpátek odvolal by tak padlo to o do pak by to by dal. Prosim ale naděje by pomohu musí mi dala protože tak jsem se nikam za čestně dostal toto točit ještě nějaký o o o není moje štěstí parou za si štěstí a ne za to kam si mít tedy dát tady o ještě je to jasně poznával že tady není tak není o ještě s. Ona řekla no budeš litovat bych ti tak i pomohla bez věčné. A z vás teď na tele koho ne ten smí působil pod na po do od pravé nebo od převádět ale to se na všechno tak vyjádřit plně podle vždycky a po tak tady ka která tam se před vola na pokraj toho rybníka nebo co se ve rybníka a. Prosila aby ji tam hodil. Prosímtě tak je a se nebudou do tebe nic není tady třebas tříd v přitom nechci jdou a rozhodující naštěstí a tady by a ten vede bez jenom ve byl on nebo udělat. Šel no a tak to dělal pořádal takže tak se to jak jste předvádí rozumí. Že tady že se začnu s tím dobrým bratrem potom čela zatím svým bratrem o hledat tak při nešel do světa zatím účel by tam nedal svoje štěstí. Nýbrž když se tato jeho nevracel stal tam někde mění v kámen el tak. Své odebrat ten značí ze svého domu ve zatím účelově naštěstí ale aby vysvobodil z dobrat tak nedělat patrně ve zabloudil. Aby ho přivedl domu. Tak ten rozdíl v tom musíte důrazně vy víte že ten šel za je určen ve hledání vlastnosti. Člověk nedá vlastní štěstí tak dycky ho někde na a je o do musí o věc a ne o vlastní štěstí ne aby si k tomu co ještě něco dalšího přivlastnil to je cesta pryč č od pravdy protože pravda ani v tom že vlastní pravé v tom že nevlastní je že jsem měl o zprava jsem to protože to považuju za propůjčené na víry. A musí být večer za každou chvíli toho propůjčení a musím pořád by připraven k tomu že někdo při bez které o tou účtovat čí to opravdový ale nebesy na ty si to my u toho ježíše že které byly propůjčeny těm služebníků na které musely brát ti za spát. I z ku roky takže když něco mám dispozici tak si nikdy nepře o to oni příliš mnoho protože se všemu budu muset skládat účty ze všeho od řecka a jestliže v toho o nemoc tak to nedokážou z správně hospodařit nebudu moci si z toho o dnes dnes nebo složit z tohoto nebo moc nad kdy toto si co si přivlastnil to co o žilo jenom mně a tak dále tak prosím vás to je špatný. Jako od přerostlo to co ve přes hlavu a to se nemá stát prosté potom jsou v ale situaci protože a víc než co o nese. S tímhletím o tom moudrostí životní musíte pořád se přesto o to i s tou ve výchově dítě. Že totiž on to nesmí mít všeho moc. On to musí mít to o jenom tolik aby je to hračka je to cokoliv jiného aby s tím s podařilo aby to dokázalo ku vložit aby si toho vážil od něco pro třeba znamenala řidič ta kterou jsem považoval za od naprosto o ta první na nebyl dělal v ti to co ona na živou to se považoval jsou čát svého života za živou učit dětičky která svůj život tak se s o spor jako s živým tvorem proto o to. Kdežto tady když ta existuje jo o tom z od a dále ta. Ale ještě dodneška s hospodařím než čímkoliv jiným protože mám tu zkušenost že je to bych chovalo ke správnému od jsem za to zde čem neví že to pro ke správnou zacházení s věcmi. Věci musí být pro mě. Tu život tak jsem tedy předškolním věku do rozdával mezi živým amor správné nic ve mně mrtvého co beru dobu při. A co se spojuje s mým životem. To je pro začínám pro být mým životem kdy propůjčeným životem lépe řečeno a tak. S tím musím jednat a když tak jestli jednám tak je to je všechno výchovný prostředek pro k. Tomu abych dovedl tomu přidávat nebo hotovou ubírala podle momentální pod se toho života aby si nepostavil vám že takhle to věčně musí jít. Nebo že to třebas nebudu moc nic přidat že budu muset do toho ubírat. Že budu muset být moudrý vede k věku který zastal například řecka nemohu dovolil třebas potopa jako tak let kam aby to začlo to rovnou bez li někam ne jako by to vydržel ne ale potom to by těl tu byl prost dokázat zpěvu nebo z je tak nedělo je to tak nebe tedy u bez ale potíže ale dopad doby na to co cela čeho hosta. Takže takovouto moudrost příslušející věku musí mít i dítě dítě například že nesmíte nutit k tomu aby od dlouhé pochody. Že byto od neslo jeho co jsem do do od kterého věku to by potom mělo šelem z na takové věci a za měla by se od sama že nemáte čas představu o tom co to dítě s nese pohyb. Ono se povím ba od ono se podobá on v ale o zvířeti které vám ještě ve z ale objemu tělesnému. Sice schopnost beztak něco by pro to protože ne ale toto spotřebovat u si je od zaseto spotřebuje se brzo unaví a to i časově se unaví znamená pro něho čas k je nejinak než my takže chvíle budou tomu nezazlívej teče ani že na vás pád z že netrpělivé je čas jinak u něho plyne to všechno se v pohádce kdyby tuto člověk tuto moudrost nový slovně intonaci že a tak. Li tak. Způsobem atd předvedu jenom malinko toho dobrého bratra na tak třebas oddal tohle se pomohla k ptačici. Tak si od se tam znovu opakuje tytéž chce li se opakuji když tam kde ten tak je to pro poprvně. Totiž ta pohádka je časový rozbor bezčasovosti z pak po duševního stavu. Takže dejme tomu ten stav který se může řešit po zlém tentýž stav třeba řešit o dobré aby je jako časově za sebou ukázalo jak napřed po zlem a jak potom po dobré se o řešilo ale ve skutečnosti obě věz síly společně člověku pracují. To jsi mu bo jako vyprávěč musíte být toho vědom nebo vědomá a. Musíte na oboje dát stejně stejný důraz protože oni se takle hlásí ke slovu ve vás. I v tom dítěti. Takže teď tat se na přenos toho jenom tu střelnou sto o lesa. Ptačice je zase tam o šest že v tom vládě a to mládě spí pátou spal z tví protože tří se opuštěno nemůže nahoru z let nou. A matka prosí toho dobrého bratra stejným způsobem o to dalo dobrý člověče který ve škole smiluj se nad na to moje je to práva zahyne když ho tady nechám neumělo v tat před se o své síly spadlo sem dolů ale nemůže nahoru od také nemohou svou stačí silou nahoru že s jenom jeho může za zrání tělo na to je to záleží pozorně. O vás na protože situace životě taková když se s. Při odmítnout k něčemu co se mi nabízí řešení dobré o řešení tak nikdy se nemám vymlouvat na to že tak někdo jiný by to mohl udělat. Protože to je ne snad chybné potrestat že něco zanedbal. Ale že v tom mám vidět v tom z ku k sobě k ochotě pomoci. Takovou ochotu pomoci musíte to děti pěstovat a to se na pomocí pohádek napřed návod je to dítě si to je to považuje za správné napřed citově ještě rozumově ale citově toto tak vložím je že potom k tomu i rozumový přístup ještě rozumu to musí tak se potom pozdě o to o to ještě musíme mně z to ještě z ko litovat čit musí lidsko litoval rozumem rozum nemá jenom povahou z vůdce nebo co takového má. A. Tak o tak tvor od jak to bez kterého nemohou lidé existovat tak tak u vykořisťování a tak dále. Tak teď ta jsou prosí a on říká po že bych nepomohl proměn maličkost vzít opatrně levá o do ruky a nebo o kapsy a když to nad se s ním na to z toho udělal toho ta tak sice doprovázela ukazovat že to místo je a o je tam opatrně posadil a ta se mu za to poděkoval ano. O své se dolu ku avšak tím lesem ta takže to ovšem zkáza všem stala ku v lese takže pokud on šel těm zase tak oni mu všichni zpíval a on to prosimvás proč nespí díváte je a a o nic co je a to ne to nezpíváme ale ty jsi nám projevem lásky. Kterou my tady to zase sebe nastolit tak se ne z žák let s k i když vím tady s sebe opravdu se za mít rád ti nebude mu po má. Jakoby z neměli tak jsem měl po k a tato jsme věčný tomu projevu a buď bez starosti bití kdykoliv po mu můžeme za to že jsi dal bůh od své vás nadále v ale v každém člověku ale on jim nedovoluje aby se u vlak a to vědecky či jistota řeka ale jenom vám to o důvodu protože o netřeba. Mně také rozumově odůvodnit rozum no ten na všech nesmíte ho kristova slovy na odiv musí prostě tomu děti podat citový a. Teď ještě u babičky stavu tam ten první šel opice od své a to ten taky ale tam ten první nerost sekal tříbí nazí mu ten pro sekal. A o to přestávalo za tomu pomohla radou tam o radu nepomohla v z že nebyl ochoten jít po se ho vůbec ba taková ba o něm může si co ona že vědět ne tak jsem to musel radikálně řešit opovržlivě to dítě se musí na učit ctí stát sví. S tím které mínění každého člověka než to ovšem sebral pochopitelně ale to si nechat pro sebe a tak od sebe svého jednání ale ne to někomu při skal o hlavou a říkal mu co mně kdy bude viklat nebo ty si staly nebo říci se měla a co s tebou toho toho takové ti nebe je že to nemáme ani se váže sled. Každý podle svých možností a teď když to babička mu poradila tak mu říkala ty u povahy které ti předloží čas. A které bují bratr nezvládl ty zvládne snadno protože nebudeš sám za tebou bude stát o pod z své lásky kterou jsi projevil v tom životě upozorňuju vás na to. Že. Když člověk dělá dobro bez ohledu z nás se že mu to nic nevíme z ale ježto pozná obětí jako to pro. Tak to je něco co střádá na si být toho vědom ale od pak jest žádá něco ho. To pravý okamžik mou vynese odměnu v tom smyslu jako když se při vnější hospoda a řekne a teď tu s tebou účtovat že situace tak by dopadla jinak vůli č do padala je proto že za ním stojí nějaké úroky z toho co dříve provedl tam špatné a tady dobra ano. U toho špatného špatná to je u toho dobrého dobré takže ta babička řekla tomu dobrému na to všechno by si vo pokazit kdyby se za to co správně u těla považoval za hodné vzít odměnu v ty ses sám přesvědčí že bys nic z toho. To tam budeš dělat neudělal kdybyste měl pomoci to od dobra kdybyste za sebou o moc tohoto takle se ještě vykonat čista stal člověk nemůže dělat lepší věci na které sám nestačí když zatím bez bez to je dít to co před tím udělal tady je on věnuje tak dobra. A to tato od nebude tak způsobí že době přístupu jež jinak a on se pokazit tehdy kdy začal myslet na sebe. Že ten čaroděj bude ti tak a to je příroda či možnosti lidské v tomto životě ještě ve aby se všechny možné pokladem tohoto světa jakmile si něco z toho vezmeš tak si musíš uvědomovat tuto babičko tak lewise povalen dále pochopitelné takže u věnovat že totiž nepatří. Protože to nebylo to jednou mravenci jednou pád si ale do ode byli poselství bohatý dovíte či nikdy stavby sto ve nebyla ani maličkost to by se nedal díval sám takže tohle to když sis budeš je to tak ven tak uzná že nemáš právo nic od toho čaroděje sví. Jenom musíš tu přírodu. Která a je takhle svádí akta rabi pro měla taky v kámen to znamená vy jsi umřel ztratil by si svůj život říkají v kristus. Že nenalezl viz ono protože si hledal pro ten život z něco co se nemá pro něj nedbat co náleží jemu tak. Ty musíš si uvědomovat že nesmíš nic vzít je ještě opakuju a musíš jenom vede k tomu aby vstup přírodu po jejich bez odkázal. Abys toto svádí k tomu aby si pro sebe z by užíval aby to jsi mu od děl. Tak jak ty ho musíš dříve je tím proutkem činnou též on s či na tak be. Tak ten kód jak se tam najíti ve pod jen o tato hledej tělo k ve tak to vydali je nebo vedeš okamžitě činni toho čaroděje on se oni tam to znamená oslu to berete je jako výtečné dobro je bys měl to nebo ono to se to se pro tebe u to od tebe nebe dal předek stávat se ze s to je jako dobré rozumíte a proto si tady tak musí tam ve ještě do důsledků otcové rad li tak s jiným po ani ne. A tím zvítězíš zatím čarodějem ten ča li škod nebo nebude mít právo a ty budeš potom kralovat s to o království přírodním čili jak se pro nazpátek zase jistě kamennou mu na ze králoství č. Je to pravé že se potom tomu člověku nabízí všude kralovat je vlastně se tam dostal. Tím jednáním neza i ve slova od osobní které nezáleželo tomu člověku vaně v samotné ano no tak to je ovšem o odmítl toto váhání protože v s s s s s s s s s s s tak platí pro tohleto že v žije jen ne nemá vládnout člověk. On ale na jenom do takové měli jak to slouží celku širšímu než je člověk o to to my si dneska neuvědomujeme a. Vy debat deme přírodu vám všechno protože nic ne přitom na člověk se člověk dělá středem celý ten vesmír na všechno co s tím jsou víc. Říká i ba na to by se měl dokud ten člověk duchovně založen na takže tato pod a to je vlastně takovou u z stará kou nebo jsou to nemohu prostí ne který by se mohl potom po dítěti. Třeba u mít za nám tato kdy a po ho potom momentálně situaci třebas to dítě něco mi tam my vede tak mu řeknu za tohleto s teď tady led petříku dostane za chvíli na to láska přibrat si pěkně za teče ale s zatím ti o toho budu vyprávět v aby dala mu od látku ta že ono poznám že to nedělalo dobře jsem se tam tak ještě krista dělal příště tak jako koho on říkal dědečku to tak nedělal tečka vím že bych to nedá tím na tak když to dělat tak co bys po víta ale když to toto se řeší e tak to svár třeba pro nejvyšších řešení ale tak dětský přístup ne. To řečí špatně tak u to opravdu tak dlouho se dostane do řešení třebas přestat při pohádky. Eště správné o to o kovy způsobem pochopí jak správně jednat. A on potom řekne jež pojaté o pád bez to říkal tak hle tak jsem to tak tak provedl ale dopadlo takle bylo při okolo nestala věc rub jat se řezali měl ne jak si to od. No tak a to je taková ale o a zase řeknu jeho o matku ne. A asi v tom smyslu že když se mu nepodaří u st. Od je v věci za oni za nic takže musím taky nějakou stole tak teprve o to vůbec jo a o podobě prostě jednat tak jako oni bez se dnešku způsobit aby z něho měli tak. Tři jen na těle na za tak jsem pořád je dal dnes co od z na s. Takže aby se z vědra toho jednoho z nich ony silnějšího abych odradil ty ostatní se říkal jsem to z ta chci teďka se řešim to o to a aby se stavem ve příklad ano. A kde jsem pokoje. A k tomu jsem to dělal jenom z jiné totiž jas z jiného od než aby ona se zdál bez výchovných účel zbaví ho v se tak se mi nikdy nepodařilo podlehnout nikdy ne když se do slabší než ono se na to šel rozumově rozum v ale velící znám kdežto na to šli s peklem tak že byste ten nerozumně na sebe rozumný bojovník při tom. Tom stavu který jednal bych je čistě nerozumně čistě. Emocionálně a to se nejedná zprávu o ničení pocitu dělej polovičku síly o to od u tu k v že. Zase nikdy neplatilo ku ka a na seděla ne. Ale to se nebo několika životě to podnik ale bylo to účelné takže i obecné škole nikdo si na neodvažuje zase jako u pro o pro o kdo se neodvážil na něj žít začátku ano ale. Potom když viděli že to dycky nedopadne špatně. Tak věděli že něco umím co oni neumějí naopak se ke mně tak jeli aby č tak je se k třebas jenom mu byl jsem jim říkal pohádky kde věci. A oni se o pranicky o tom mezi sebou dostanou byl kol by be ale jenom proto že jsem jednal rozumně tenat emocionální z s tak o tom musíte to dítě jako mít a ono se na to nedají je najít přesné před si. Protože situace se ustavičně mění a správně vychovatel musí umět reagovat bezprostředně na situaci do které se to dítě to stane. A taková ale jiné pohádky na to opsat věci. Popsal věci tak aby to pro ni bylo to povědomí toho dítěte aby teď pro to cítil jako závaznou záležitost pro sebe. A aby to nevěděla o tom jenom pohádku jo teče mohu začít prosimvás debat ten osud nás ten století a co z kůra nebo pro vás jeho slavnostně moment který tedy nastal za vládu rozumu od této chvíle říkali je jako třeba s tam nebude vládnout nějaký mu. Tak a tím ne ještě mu vzdálenější nějaký pátku a nebyli nýbrž nabude vládnout rozum to bude vláda daleko ušlechtilejší dokonalejší a vědečtější dopadlo tak že vraždili jednoho za druhým a do ta vláda toho rozumu trvala. Stalo toho opic jemně takových dva tisíce šest set. Bytí kteří s led o který máme jenom zprávy protože přecházeli přes konci že a vy do toho co patří žili na tu opravdu tam se chystali popravě tam na tom ostrově prapůvodní u síla římské tam se ty popravili za zakládali. Protože mně potom máme z paty styku že pak se přes se vidí tam jenom pro šlo. To se ještě stalo a ba jako o na měst si or prosti v další tři sice věz kdy od toho bylo ještě daleko víc. Ale tam protože bůh mu byl je něčím někým toho lidi obalamucoval předtím do doby tak se upřímně zakazovalo sloužit bohu to byla služba od pro tu vládu rozumu tak z ká. Takže dejme tomu když se někdo někde přišlo protože co slouží je také třeba bez podle vše. Tak to dopadlo tak že ani je nebe by na život jinud od si daleko nebe je tam rovnou zabili postily i to z nebe i všechny ostatní prostě li tak o tedy ba dalo svět pas z bohoslužba.