Karel Makoň: 82-28 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A tak by vám přes tu cestu existenční ve zkratce nej pochopitelnější pro člověka je cesta existenční nej po. Opice v primitivní způsob jak na to jít e ale asi může ve starým zákoně nešli cestou lásky ani cestou poznání nýbrž cestou existenční všichni ti proč si starozákonním ano. Prostě vzali jsou existenci kterou uměli za základ poznání a na budovaly a protože jsem nepovažoval tuto svou existenci. I v mládí za něco tak uzavřeného lidským tělem jako ostatní lidé že by to zač tělo končilo u těla nýbrž byl tělo jsem považoval za jeden z prostředků to. O který ve mně myslí let tak jsem měl cestě existenční dost blízko mohl se mít zvládnout a je zajímavý že přes se sem převážně šel cestou poznání tak do ruky jsem dostal. Existenční cesty prostředky existenční cesty ale těmi jsem se dostal na nějakou úroveň cestě poznání že on si cesty se kombinují ale bych se vrátil stavu zákon nám pořád sebe taji se cesta určila v toho. M že ty lidé si mysleli toto tělo které mám je od boha no a musím tím tělem je na bohu sloužit která ho musím obětovat ano proto o. Ježíš například byl nosily bohu oběti zápalné tak oni si pod tím přestávali své vlastní tělo zvířecí své vlastní zvířecí tělo oni tam nessi dělá. Jaká jako sebe upozornit to my v tom dneska nechápeme že v tom beránky ku obětovali sebe že když že ježíš kristus při poslední večeři zase na zabít beránka a zase ho obě to. Zase ho pojídat svými mým přáteli kdyby jimi tak zase to byla tu bylo svým vole oběti jeho těla tady na tomto světě zrozené no a tak dále čili on také ukazoval všechny základy existenční cesty. Protože on šel on tady zákon přišel naplnit nebo zrušit o neslušné nic z toho jak to voni pojímaný nestane v zákoně jenomže oni to on se ty velikány jejich neuměli pojmout také. Let všestranně jako ježíš kristus on do toho vložil lásku nebo vložil poznání veliké že to voni toho tolik sobě neměli pochopitelně byli nižší než on ale přesto. Než člověk protože nebyly tak dokonale jakkoliv kristus tak prošli tou ježíšovou cestou takže oni mohli dost přesně prorokovat o jeho existenci na tomto světě. Kdyby byli nešli existeční přesto tak nemohli bylo existenci na tom je ten než na tomto světě nic říct do budoucnosti byli by mohli říct jaké myšlenky přinese ne ale nebyly by mohl říct že umře na při žil že když tím. Znali betlémě a to oni všechno řekli leto mně vysvětluje nešli existenční cestou a tak chápali i tu moc toho existenci ježíše krista zde na světě napřed čili nevěšte čili. Nýbrž to cestou prošli oni se ježíš narodil ve ten vědě těle ale oni jsou podle jordánu žena avatara všechno co se s ježíšem dělo se s ním dělo s nimi dělo vevnitř dávno předtím ano té. Věčná cesta cesta existenční která nezačlo někde ukázku života ježíše krista nýbrž dávno byla napsána a lidé oni šli ano ale kdybys. Čili že všiml třebas nějaké takového příkladu tak ti lidé to vzali tak doslova mysli v cestu k našel henoch melchisedech že tak dlouho jak se říká poděly bude nebyli vidět ne a. Vůbec nikdy neumřeli nýbrž prostě se rostlinu li tam nebyly vidět takhle rozum pojata vysvětlit cesta nemožná i vy na vším století ne že bychom chtěli být neviditelní ale že když člověk. Obětuje sebe i s tím tělem k bohu tak přestává existovat z této mu jenom v této hmotě jestliže existuje potom ještě jinde než této hmotě tak to jeden nás. Se tedy že tady neni viditelným nebi tady nebyl ale je tady neví ten protože zároveň někde jinde než se zranil nejde tak tady nemůže by viditelnými jsem se přesvědčil sama sobě ve naváže do na konci cesty ale je tady neviditelný. Jim protože co nese zrovna stalo tady v brně let ještě v době když jsem byl pod to nově si na nádraží sem protože no ale na to žili in žije. Ale vy činil tu na člena a ani na nesení ke třísku ale zatím mi dvěma lidmi stali není dbáno. Od hladová no kteří dobře znali a nechtěl jsem aby mně tady když svého volaly kam tady du to jsem si nepřál rozumíte no. No ale jsem jenom je viděl že stojí za nimi oni zřejmě si ten polo roste do dověděl prostě dal podle odposlouchávat nebo tak ho město vůdci zkrátka za nimi z tady to vědec odporovat jsem přijeli taky a teď já. Na to zírá jsem šel okolo tu dva členy a okolo ale dělám oni si dělali vím proč tady vystoupila z toho latu protože ten vlak není nikdy moc popsal vem ten ranní a. Ty dali jde za nimi stali tak taky zírá je na ty lidi kteří ty zase z když všímali toho měla někomu budou ne že ale měl jsem ani vaše na nikomu nešli protože neviděl jestliže těsně jim jsem si říkal tak. To udělám stupni ale jsem šel taky jsem dělat neni ty dva no slevit na tak jsem netoužil se s nimi setkat atak se šel dáno okolo oni těsně tak takového byl vyskočil čeho koni a voni pořád se. Jednal s neviděli jsem se ještě one byl při kdykoliv pořád si dali poli dech sem se nic neviděli jsem přišel tady proud kristovy voni tady ještě nebyly tady jsem spisem přišli e tak. Věděli že tu jsem zase prošel neviditelný a toto je možné jim jenom na cestě existenční protože jsem měl v ruce prostředky existenční cesty a. Ty která někde sester co by neviditelně to nebo by být neviditelný vůbec ne ale každá cesta každá cesta své osoby které prostředky oko rány a tato ochrana měla být zjednána. Aby dělal aby latu ne a kdyby byl na jestliže tak se speciální svoje ochranné prostředky od těch nebudu mluvit protože do tohoto může volit že nikdy jsem z hrobu nedostane eva člena na těle. Anebo nevyrovnám na ten slyšela anebo vám ti dva odporovat to jsme za námi proto potom mohl mluvit ne to se nestane ale tady mám svědka kde je tedy vyvolení děláno a prosím protože se váže do tady nám to. Cesta vedla státem ztratí a tam nadělal malost taky znalosti bylo víc protože šel existenční cestou jsem šel cestou poznání jak jsem si myslel ale nese on se existeční prostředek celé to mít existenční prostředek s od otce. To přiměli lékaři v tom v ranném dětském věku mně zbavovali této existence vědomí této existence když něco tato se zbavili vědomí existence. Tohoto víra je tohoto světa a jsem přesto zůstal vědomí kdo se nevnímal tu bolest kterou mně způsobovali a to mně dosvědčil lékaři dal říkali to na matce že jsem po v době. Z tou míru bolesti ne nevnímal ten tak způsobili že jsem začal zároveň vnímat jiný svět než tenhleten rozumíte mně postu vy vědomím něho rozšířily někam. Jiná mně ho tak a tím pro našli nový existenční prostředek který spočívala v jiné úrovni el tam kterém něho našli dál tom podporovaly úplně systematicky. Víře nad a že to mají posilu vědomí že jako miloval za tady odsud z tam rozsah toho co si uvědomuje co vnímáme tak o něho mají také trošku poslu jiné tak oni nevnímají něco co my a němec něco. On co mi nevnímáme a voni do toho svého stavu svým způsobem dostal němu přizvali k tomu přímo by si dycky tomu přizvali takže sem by vždycky byl na jiné úrovni v útlém mládí jsem s těmi husami spal. Na tom třeba jsem li z ráje který byl taky takže do ty této úroveň astrální jsem ty krávy žluté který poznal že školním věku jo proto neska mu by doberu všemi byl sedět protože oni ty začátky taky znají ty ho svědkové a no no. A tak to to dál takže když potom se do nás je letech konečně jsem byl jím uchová jsem mistr před tím bohem ne a m vás by vás zase předním ocitl mu přesto uznat jeho existenci. Musel jsem za jednou zk celý svůj přestal by si život ten do těch sedmnácti jako zbytečný protože byl bez boha tři se pokládal to protože za sešlu to o to úplně pravda co mně to provedli ale tedy této jsem. Rady úpravy bylo zapotřebí kdyby byl nezavrhl ten minulý život to otec jste poznání pak jsem tam byl nemoh nastoupit další život jít z jiným smyslem vyšším že ano ten se musel zády postoj k tomu minulému jako ty učení si na nemuseli vopu sice narodil. Aby moje za ježíšem kdyby zároveň jsi neztratil rodit tak to nikam nevedlo jeho tak to je byl ovšem ten symbol to musí by vnitřně jako ten abraham tři nezabil toho syna když ho výkon nezabil rozumíte mně takto musí navíc to brali doslova. Symbolické jeví s než takhle doslova no a takhle došla tedy dál takže jsem v tom okamžiku jsem byl tím panem bude promiňte mi přepaden ten neslušné vyjadřování ale. Kdo to naro ale mně došel vysvětlit jasem měl vědomí toho že dostanou i prostředek kterým se dostanu trvale do toho vědomí věčné podstaty protože ona toto pominulo povědomí ne. To byla extaze která pominulo jsem se cítil poprvně v životě jako ve vězení když jsem vyšel z tedy co nás tím roce z toho muzea kdy třicet jaký je rozdílný stav toho člověka proti vašemu. Tedy ani na jiné pole ve vězení ale jsem od doby ve vězení a let to jsem cítil tak jasně jsem podceňoval ten světský život chyba protože. Je projevy výchovným ústav ano možná že byl byli ale to škola kde ten ska dělá kázal noho a člověk to trpět za člověk málo vím jako tím projít dne no ale. jsem to měl kdybych to byl hodil přes palubu nestalo se ale zajímavé je že jsem v tom momentu jak sem zažil v existenci ten smrtelné podstaty tak jsem věděl že do ruky dostanu. Nástroji který k tomu vědomě se znovu přivede nezná jsem pro tu chvíli a dostat se k němu podfukem tu který jsem psal v tom umění. Žít na do o se tím jen vás větami řeknu našel sem na sto ale svých přátel tam shodě na klavíru bhagavadgitu být se o božství a řekl jsem tyto. Lidé kteří se žádají čtou píseň o božství no to přeci neni možné to nepás věky životu ale překl jsem si by do toho přeložil. To bylo volit od jsem šel jsem do musela dostal ještě předtím osvícení zase domu sem a tam jsem si zjistil v jedné větě jeho spisu. Že tento život je mostem do věčného života a to způsobilo o je vnitřní obrácení tak ještě nebyl pod tu ale teď jsem říkal tak on ten padl do to věděl se tomu tak proto lid k tomu jdou tobě jsi nemiloval. Nic neměli pochopilo to bylo za ne vědeckého ne jenom malinko proč rukou od něj on byl taky věcem von napsal mikroby roviny nějakou nebo na něco proč to by zkratek viklat měli zelená vých i vy no a. A tak že jsem se musela toho proto dostal jsem začal říkal že jsem byl na sku pověděl že on tam vyvolával duch chvěl že krok byl přemlouval pod rovnalo pro tu tou dost pane říkal že. Ale on se končit málo který měl ten spis na tom stolku pro širé říkal toto se duchové věci nemá říkat to se nemáte směřovat ne ten si to kdyby je ten sku pannou sem smí mít tu u paní na co. Tu trpěl na jsem dala mysli v tom takovou nějakou cenu ne a vám e máte ty spisy bych to potřeboval a on učil napřed v všechny možné spisy neznal to. Koluje těl potom oni mike jsem se že přes do pojem na přes noc a tam jsem našel duchovní cvičení ve kterém jsem poznával poznal jsem v tom že to ten prostředek který povede k tomu vědomému spojení. Ty věčným že ho lidem ne to jsem věděl že ten tak se říkával pro toto no a on to tam napsáno nebyl jak jsem říkal jsem psal na vůbec tam nebyl a ten prostředek byl řeč. Jsi vím existenční a a čínský čínský ale existuje svět pojatý jo bez by tuto existenci a celo. obě tvůj jo pomoc si nějaké formulace jo takže tam pojem vody zabilo sebeobětování od začátku od prvního dechu. vody by to bylo sebeza žádný přeříkávání když jsme věk ne to bylo pomoc to jsem si jenom pomáhal aby se dokázal obětovat všech těch vy byste kam jsem poznal že že. Jak jsem si přešel do do město protože to je to čím se člověk může svým s tou věčnosti věčně z poli jsem vědomě spojit no a vidíte nech poté jsem op. Litoval tělo všechno i to tělo vel tak to mělo potom ty následky že že jsem byl schopen i v tom koncentráku se vzdát toho těla lidová to potom nese následky nebyl byl tak snadno. Se toho nevzdal čili to je jak tu existenci u ten povýšilo na prostředek poznávacím když je tam bral ten gesta. Tak moc no existenci nebo ten esesman o tu licencí tak mně to přivedlo poznání čili tady ten kombinace cesty existenční cestou poznání ovšem musí se na cestě existenční ten prostředek který člověk užívá. Brát jako všeobecnou oběť svoji ne bezezbytku a oni si s ním nestane za pomáhali tím způsobem žen obětovali zástupně něco za sebe a když se. Že se že jsou to oni mysl byl mysleli se do toho smíte nebylo tak ona krásu kde se kterou si pomáhali a postupně se dostali někteří z nich málo kteří dotoho ře obětoval celou pravdu celý jo. Tak první byl mezimi abra vám který miloval toho svýho syna víc než sebe to obětoval se vlastnit tím že byl ochoten zavraždit tak ten bože jsem ti všechno dala co jsem měla. nemá ani zdraví že nosí prostě že jsem tady na doby postavě co jež nemohlo to byla bylo to vodila a pořád se nic se nemusela a prase nic se šel na to nejsem stavu vědomě živá. A ty jsem to říkal terezko tys mně něco dala tys měla jez protože všechno ode mně přes syni do vina nic nemá ten všechna moje tady stavem. chyba to považuje za své nic nedá sklapl panečku a co můžeš ale dát to je všechno moji a jsem si ještě nepřišla že můžeš dát je taky moje je. Je smrt na kříži tam jede moji smrt našich svoji jsme přišli ne jak toho ti předán oni tu svou se moc tví smrti ještě předávat. Na pomocí toho se znovuzrodil ale okamžitě let to znamená ono je zapotřebí si uvědomovat že člověk opravdu všechno od boha dostává a musí s tím jenom hospodařím dovede si přestal těmito. Dopadlo v tom podobenství od těch hospodaří si hřivnami kdyby si byli maličko z toho žít lid nesměli jsi uštípnout to je ani napadlo dokonce byl po kam ten ab uveden do v zemi. Ho do mých temnot ve kdosi to zakopal nic ne čili my si pro sebe nenechal jenom čekala silo po ráz že to byl celý dispozici ale on přesto dostal vyvržen do temnot vnějších a kdyby si byl si byl ne. Bude bylo zle ne nic synem si velice za pro sebe to chtěli ježíš kristu svatý terezii tak se to u podařilo aby nakonec sama nežila aby žil tím kristus aby v jednal. Tedy to je velice hezký příklad todleto jo jak mi špatně chápeme tenhleten život bereme ho od svých rodičů ono a tak dále pořád také jedno od druhého ale ve své dosti dober. Do boha ne ale každý okamžik jenom okamžikem zrození a totiž reinkarnace k tomu bych chtěl říct jsem sice se dověděli o předcházející vtělení ale víte že to není tolik. Rozhodující jak se to dovede jenom protože jsem potřeboval byl lidem kteří na to věří uměle odpovědět a kdyby se byl sám nepřesvědčil jak to je tak se mi odpověd nedokázal. Ale vězte v jednu věc kdo se o tom nedověděl z vlastní zkušenosti jak vypadaly ho řecka si je život tak na tahleta z lotra teďka pro nesu si z toho nic nedělá a potom netouží. Se dovědět a si nemyslí že existuje převtělování tak jak se to vylučuje není to pravda že totiž se vám mohu prozradit že během tohoto života to mu bys protože to se za mnou. Jsem mnohokrát přes chtěl by ten tohoto života se převtělil ano a potravě jsem se převtělil když pěti lékaři to nás byli udělali aby tahaly z jest. Mu náležitosti s tím to s tím s tímto s tělem dítě které před tou operací žilo pudový o roku přes pravou rukou se zdravým tělem bylo tak nenají vědě ne. mám po to jisté doby dobru to vědoucím dítě je že jak trošičku mělo hlad také vyřvávalo takovým způsobem než jestli by se se vzdá jo nebo že prostě konec světa u no protože. Je tolik byl dělo na tomto světě na tomto životě tak byl dělo no a když jsem z těch operací odešel lekla kdyby řekli no tak mu měl pro mele zdraví měl špatně složen krve takové ku to pravda. To je se ani tu ho ani tři dobyli jsem byl jiným člověkem který také nestál takhle živelně nestál o tento svět a tak jsem od těch tří let vede se nás jeden nějakým člověkem jiným než předtím. Toto o jednom a půl roku bez tím pro byla pro bylo měla to proto přerození měla byla jsem se znovu narodil jiným člověkem se do nás pět jak jsem byl jiným člověkem než jsem kdo se v nás jale úplně jiným jsem. Zase nedíval se nastal zase zase ses ty děl za sebe kde se dobyl a domě znali všichni mně opustili protože toho kterého není poznal byl jiný toho nemohli pořad tolik při této jiný člověk vtělit. To nejsi ty představou stalo mít ten neznáme mi těm zase byl s proto měl založen a rovní tak všechno to prostě do světa ne jsem prostě byl pro tady způsob života ale teď ne. Co se mnou může potom pořídit opustili v jeden za druhým a když jsem potom znovu se vtělil převtělil v tom koncentráku do člověka který nežil. Tam jako předtím sám se sebou nýbrž s bohem to bylo další převtělení další chtěli kam chce a nese dokud padesát to prvního dávno o koncentráku zase seznamu převtělil základ to. Byl ten cenu se sami na o duši jak jsem byste byla tak se tam do mně bylo tolik věcí ve tedy se tady by se dneska neobešel ale tak kam kam se člověk vtěluje tak by se vtěluje. Když se který na tento svět tak není ještě hotovým člověkem s na teprve čeká na na míru kolu a podle dispozic za podle okolností jak který žije na podle prostředí jak tady působí se na něho je. Co vejde jel jsem nevejde tak kdybych trvale na tom že jsem se sem přes vtělením toho nějakýho spisovatele z posun nás která o devatenáctého staletí tak musím si přiznat. Když jsem si před jeho život doby jsem se seznámil detailně svýho způsobem myšlení že jsem tak z poloviny byl jím do těch sedmnácti let z poloviny ale ta polovina byla odněkud odjinud o. Odkud neví a když jsem si teď uvědomme po roku padesát jedna čím trojí jsem a po době někdy všechny do ty spisy které vyčetli na ty předešlé levá vůbec k dispozici nikomu těch je celá řada. Ale nedám protože ten nové moje převtělením pra nad aby se to nepletli do doma si ty jsem sbalilo a let na ten jeden spis jsem mystika ne nebo pozná. Tu jsem tak jo no no tím jsem to jsou reminiscence z první nebo viděl semena udělal být takže co tak to co to bylo na únosné se všechno neuvedl tam také těch co tím říct chci říci. Že větší radí jak tady st chce víte že nemůžete vůbec říct že jste byli minulý chtění tím a tím to nebylo li živé a nesprávné uvědomění protože visi nemožná sebrali z kdysi. Celý něco dohromady a dali se todo úroveň tyto si to životě víte že jsem vzal z poloviny mu směr poděkoval něco to byla celkem tím ka většina li jít jsi které z mnoha jiných v. Lítostí něco chce od sebe ne a na tom staví dál a potom jeví pořádný dali mat která v hlavě co to uznám maje situace daleko stačíme jsem s polovičku někým ne to bylo věta taky ta byla pravý rady. Kam jinam pochopitelně by to bylo obtížné že jsem pro to vůbec nebyla úvahu minulý vtělení vůbec nám znovu všímat si tohoto stavu a tady najde dobýt spát svou na ne po smrti že ne. Mu ani rady s bez můj způsob který post vás se nikdy nešel ani ty oni nepůjde radím dětem za protože ježíš kristus takhle získal svoje učedníky že oni chtěli být spaseni ten správné že někdo nechce být spasen. Jeho záležitostech ho individua cesta a tu prosim vás ne napodobují ne to je napodobitelný to není správné anebo v ale je tu e že byli v jsem tady byl mockrát tuhletu věc o tom přeci tělo. Váhání takhle že totiž neexistuje nic než je nám nesmrtelné být sme. Smrtelné neni nem nesmrtelnost zase na duše nesmrtelnost ve ježíše krista milost ducha co jenom to ne jednají jediná nesmrtelnost čili se také říci že toto nerozdělený než smrt. Mého života nejste ani v duši nesmrtelné duše ta je také nesmrtelná tej jedna a tatáž nesmrtelnost boží který základem lidského života jedna a tatáž nesmrtelnost šli. Ten vznešenou volně myslela říci jenom jedna jediná nesmrtelná duše a tím se všechno dostává do nového světla tato jediná nesmrtelná duch. Vše není možno by tam o nějaký rozdělení z pocitu našim oddělenosti to takhle bereme když to by kraj indové na to mně nic nezáleží do to ráda jít vycházejí nám tady na cest při si výkladem abychom to pochopili jestli tím nezas přijali při. Pravdu to jiná věc myslím že ano ale ve si brát jsem takhle ten úkol toho nesmrtelného my tomu říkáme bůh je tady realizována. Tomto světě pokud my to můžeme vůbec následovat tak ještě někde jinde ne ale na mám cetě rady do vám část toho úkolu božího a jestliže tento úkol být splněn. Ten bytostmi jako je člověk to znamená pomíjejícími trvají si v jenom určitou dobu a mají si jenom určité schopnosti a vlastnosti tak nemůže ten úkol z zmoci jeden člověk. Musí to zmoci moc lidí dohromady jeden a tentýž úkol musí být rozpad celo vám podle schopností těch bytostí které jsou nositeli toho úkolu ten úkoly tak složitý že musí být dorost. Ta se nová do mnoho bytostí jak lidských tak zvířecích tak rostlinných nerost mých a tak do časoprostorových to dál nebudu rozvádět prostě já. Na i vy přestaneme určitou malou část úkolu který nám bůh předkládám a k tomu abychom ho realizoval dění a když ten ů. Úkol uskutečníme mým tak se svým vrátíme do věčnosti smysl nevím tak na to znamená když musím spát správně pochopit jít. Jaký mám úkol na tom světě za nemohl v všechny úkoly všechny již své bytosti plnit ale svůj úkol mám znát ten mám s plnit a jak ho splním nepo. Musel dát vtělovat nýbrž jsem se plně to co mně bůh mu uložil to uložení toho úkolu je jinak než jak my si to představujete. V zase jen otázka velice hluboká vás bych radši vysvětlil další předat se to řeknu teďka rychle e tak třebas splnění toho úkol. Tu který vložil člověku bůh je život to marnotratného člověka také kraj ten případ jestliže například ten marnotratný syn všechno. Promrhal co měl od toho otce že mu nic nezbylo jedna věc u najednou za tam ona mysli s po mým na otcovský dům to znamená. Jestli v tomto životě se pocit u nad sestává v také do bych příklad totiž no. Obsahuje vzpomínku na otcovský dům a za to může jím když se na tom mu se vrátit do otcova domu jsem sice vědom vem tomu jsem prožil že tohle sem hoden ale aspoň mít. Ale důležitější než ta hodnost hodu to jsem protože jsem to prom hoden jsem protože jsem to promarnil aspon měl jsem si toto je krajní případ o tom normálním promarněním nevede tím přes tu. To promarnění takový ve že se to v všechno rozdával vím že to vím pro jiří nebo ptát ale to normální promarnění je sebevzdání taky ten nejvyšší způsob promarnění když za přesto zase. Tak to tak promarní dalek tím nejvyšším způsobem tak o to jednoho kraje sebezáporu po to dole ale promarnění víření to všechno je plněním úkolu nějakým způsobem plnění úkolu. A zatím obojí ne jest po mým kam na otcovský dům zatím o po jim za těmi krajními případy i za tím vším mezi tím takže že nebude jmenovat a jestli ta vzpomínka tady je taky tomu moc. Moc návratu moc moci se schopnost moci se vrátit a ještě se vrátím mám příbytek u boha a ten smysl lidského života mít nají tamten svůj příbytek který jsme opustili si ano. Tak je dneska se nech nevysvětleno on jsem to převtělování že totiž během života to dopadá ne tak jako to vono jo. Stěna nebo jakou toho kdo se jenom zapírá nýbrž se padá takže se třebaže nám částečně zapřu tiše včas než je zapřu tak neměl z nikde určitém pátku. A na místo toho uprázdnil mého domova je prostory duši mám muž dostoupit další úkol další čas ne jeho úkolu ano takže je tam při studnou. Další část a do jaké míry se tedy pravil do takové míry se tam jsou dáte úkol který je určen a když se úplně vyprázdněn když sama sebe úplně ztratím takhle úkoly je do. Mně celý v pak co vám mu celí splnit a tím jsem znovuzrozen tak tím jsem vědomě spojen s bohem rozumíte mně anebo ta jestli si například indičtí. Vinni a po nich naší jogini tyto ještě na to co ještě nic promiňte mně v ale když si myslí že nějakým vyprazdňováním mysli se dosáhne tohoto jsou. Velkém omylu dostal do určitého místě uspokojení určit do klidu ale to může být také klid mrtvol jemný byl bych nejradši li tady ukázal. Například svatý ho který vázne li si to říkám mockrát ten ten můj po vlivem svatý velice bez celý svatý ala vesele svaté lety smutné ty považuju za poloviční svaté jo jsem rád. Ty zase tedy radostnější cesta přeci bohu ne by se do lidstvo člověk se mu dny a ten ten člověk žil ve forem chci v domě neví byl tedy dvěstě velice zírá ale ne. A tehdy mu řekli on byl biskupem mimochodem to bys ty jsi moc nevážil v v tom biskup z kemp svém to na nosil jsem tu ča. Ku skutku tam měl obyčeje kočku do vás který by tam bylo dobře když ho po celo opice se ho taky vy si to odtamtud do toho on šel někam co ukázal ne ale e ten maličko jsou on byl takový švandovním ale jednou. Řekli víš že tady je taky jednají tíž ka která upadá do extaze tu bys měl vzít do svého díla taky je myslím nabýt taky pomáhat jaká extatická tedy tisk dělám věc tady. Pro pro z věříte hell pozvěte mění a ona měla známost to bylo velice z v roce ten klid v eli byl pro ni nikoli neznám člověkem ty se jeho kázání já. Všechno možné to jak něho viděla tak že v něm poznala velikost boží ne a zatím tak nadšena neupadá rovnou do extaze předním to si tam prostě nerouhal. Široká a on se na ni sklonil začali pracovat tak dlouho dokud se stole dost další tato víra ale jedné co to je a když se pro brala on věděl že odstupování se probere když se pro brala. Taky říkal co to dělám chce jenom hodin tady dobrou převrat syn nešťastné li kdy stará se o sirotky ve opuštěné děti tady je tolik napravo. Od jen v slovem chci a ty jsi tady ke staticky prožíval jako blaženost abych o by každé extazi co to rád si tady ani nebyl protože nepotřebujou bude by ho buď pak je nešťastní pak ježíš. Nic si a teď je na svět jedou budeš jsem to voni do těch pro novou a nesou bratr ty česky držela na on daleko na milost když za ty musí stačím obešli to pomáhat ono vopravdu kolikrát je tam tendenci pro věc zela on si tam. Byli někde tomto toho a von mistra aby se všímal tam těch nemoc jejich duše je mně taky začal od zkoumat znovu se dostal do dostala se dal co na to v tak zase tak by povolá tejden. Evě se to nemá takhle dělat rozumíte aba byl spokojena šel pryč jo ne tak ten jsem nelíbí tam to se mi nelíbí indičtí jogini a to jsem nelíbí byl v tom v kdokoli. Kdosi zůstane trčet na extatické úrovni svatá terezy je stavěn měla tu ho co ty si mysleli taky tu velkou přednost před těmi bylo viny že se dostali za tuhletu fázi že poznali že v tom není spása. Prosim když upadl prastavu nějakého klidu nebo znáte ty dostal se tu tu ještě výše se než klid a musí ho tato se odejít tak taky věže tam nepatřím kdyby odtamtud neodešel kdyby to byl trvalý stav. Tak je to v nejlepším pořádku ale když to nej trvale se když upadá centra místa tak to pořád není tak sebeklam a jestliže odejdu vodtamtud a nepovažuju jsem. Jít tady vyvede palem vyvržen jim zdá je nebo tak něco tak je to teprve špatné protože ten to jsem se nikam ani nedostali ž nemám jsem jasné vědomí o tom jak je to je skvěle tam také tady mizera ne a když s. Tam jsem jenom proto abych tam jsi dal mně odpočívat tak do teprve zle že ano čili bych takhle asi od tak jsou vono je to je prosím toto co teďka říkám názor indů ani kolik můj ovšem ne. Eh bindu běžných nýbrž takové yesudiana a velice viz co duch ku jestli bohužel počest to jsem sku nechodí a byl ten říká. vím že a který tady všichni dohromady ramakrišna to říkal taky že každým avatar musel přines nějaké ulehčení cesty. Budeš při jim cesty které přes ježíš kris spočívá v tom že ukázal další vyšší stupeň téže cesty o kterém my indové ji deme a po které dovádí někam toho svého žáka to ne. I konečný stav to je nějaká fáze velice vznešená a dobra ale není to spáse když jsem se ukázal opravdu spásu stav konečný se kterou se nepadá. Nazpátek to není po jsem se on nikde nebo pravlast extatiky on nikdy kdo jsem se neupadá poukazovali nám svým životem odkud kam se jít ani jaká je lidská kompetence a co všechno člověk může. By řekl takhle abych to ne prodlužoval indický mistr když čistého žáka se jeden řetězu tak jeho udělám maximálně učedníka páně před kříž jen na kříž. ho nevyvede a to všechno co s křížem by souvisí a po něm následuje v něm nezpůsobí ani nemůže způsobit takže se potom museli nají takový partyzáni indy jako se byl ramakrišna. A nebo buddha nebo narada nebo přál telat čáry mají jiný měli bylo moc ale ne zase tolik kteří prostě byl za jogou za jdou za dobu šli dál když se stali. On o toho mistra tak šli dál ten buddha měl to štěstí že když přidal sedmadvacet mistrů a každýmu říkal nejsi schopen nejsi schopen to byla jeho veliká tý. Voda že on by byli každém byste je správně poznal že buddha není schopen jít tou cestou kterou ušel ten mistr mise totiž můžeme žák jenom tou cestou kterou sám prošel aby našel z než nejvyšší cestou než. kolik mistr indický a proto on říkal nejsi schopen oni to lidé jednostranně že se že vůbec není schopen ale kdepak a jenom si všimně tej jeden maličkosti ještě kdyby ten buddha schopen když on. Potom zažil vlastně askety zkouškou a tam zase ji jsem dokázal a teprve momentu být odstoupil poprvně od své když je kázně jenom ne nějakým když. O čem malinko pojedl víc s najednou pociťoval že to na něj neza jak se říká tak se tomu oddal pod stromem pod ty kusem a el dostal. Protože se do toho stavu nirvany že ten nevyšel vlast ten stav nirvány ved se projevoval vyložil rodit tím že před tím se všímá se vlastní spásy a potom od chybějí i jez si. Všech ostatních lidí to byla věnována nestarali nevim mal za ani jedna tam sebe pro sebe čili z k tupé neza k celým sama se co se s dokonale shon ježíšem kristem této na nic co před kristem. Byl bude a co kristus mít jde daroval si toliko svého života velice neptal mně to buddha neudělal prostě každý vtělení za si něco v tom něco přidá tak to jsem v tom musíte ano to víte to se krásně říká ale. I mně se to těžko praktikuje ale protože jsem to rázem po nové vědním e v bez časem okamžiku ne takže potom se mi pěkně nový když ten kdo se jako slepý ho muslí zdali. Je bez jakéhokoliv přičinění ale upozorňuju vás že všechna moc past dával aby velikost al láska všechno co byste nějakou hodnotou nazvali je u boha a. Když se jemu obětuje když můj jde také vám to do takové míry poruch se tady dispozici jak to unese tak jestli toho nes. Ten málo m svědek jestliže pánbůh nás nemá rád také toť tím že se ten věděla bych ale že on vás ne na všech nejde se méně rády ztrá ztrať neví přes sama se dát. Je to nový odělo rázem by nic on ten je nemilosrdný ale mysle nemilosrdný kdy jsem rosy jenom určil jsa byla ten posedlost bude si nevidím radil špičku dosud k na být ja tam zase upozorňuju že nikdo z tady na pánaboha nebo synem jestližes. A my se neschopni se ty příklady svatých nás někdy odstrašuje svou velikostí a on opravdu vznešeností nemělo by tomu tak být kdybychom se a vynese tady svatých jak tes. Doka on říkal jsem nedokázal vezmu si nikdy nic že vždycky jenom jsem se vyprázdnil a ono tady bylo nej ty příklady jde tady pořád říkal o tupost lidovou muselo moc měl nějaké nějak jeli telatům své. A z vracelo je tam zase do něho tomu kdo se mu ten lidským který se stal nakonec knězem ale nebyl schopen něž by nebyl schopen kde bardo kdy jsem modlil jenom u v tají ab plakal. Ale dostal od neznámého kněze tuniku a tuto mi ku vzal na sebe uměl platí vždycky aby nejmoudřejším člověkem tahaly tak to s každým dopadá čím jsem se stal se do nás světech. Novým člověkem tím jsem před těm nebyl jak se tomu přišel jenom nese vyprávěl potom minulého člověka jak jsem se tomu že jsem teda správně vod těch tří let že měl je dařit by rády je toto miloval pravého vody těle ne. Že ano a tak dále to s to aby dal byla násilím to neradi ve starověku na to šli násilím voni zase sally násilím člověka v strachem především straší tělem. Tím že vás ostražitá na tak ho zbavil jeho samého na chvíli ale do to co s odtamtud po šlo z toho to taky bylo chvilkové alanem neza proto celou bytost lidskou jsem například se za devět sem č. Kterou římským no tak se poděla bez vždycky mého života proto nevypadal vite no ale byla kde ani tady ještě tak. Věk a tak dále a tak dále či o toto on nás je neví umyl zasvěcení nevedlo k tomu všeobecnému povýšení člověka. Do takového stavu e řek bych e tak jeho který jediné jediný zaručuje trvalo z toho stavu poznání jak mečem mi nebudeš je trpný v učili el. To je vůli to znamená neposlouchal tak se to jeho poznání ztrácím tady z něho nic nakonec jedině míra poslušnosti přináší míru poznání nebo udržuje míru pozn. Nadání takže celá ta cesta kterou jsem statek třeba je věc se cesta poslušnosti a do také míry jak ten člověk poslouchala stoupá potom že svíčku toho poznat a tak to je podle toho e. Ty dověděla doby cela slyš my když vše dělám je do pode ale těla co to je snadné ale je my za někoho dověděl nervy jede tažena lidem my blízko vy všichni jen ten lid protože nebo blízko dělal ne čili vlast od. Přes palubu to je ših nás milovat než když se ty jsi prodělal se v plzni to na vás do bez po nám men ale oni nejde se ale toto je nutné tato když si prý. Ta kdysi byla nás chce zacházení s lidmi el nic by si vydat povolání ta ve všem prostě konglomerátu celého života a tam přinese poznání první obrácení první znovu. Zrození a je to vlastně odstup od svého chtění že podvoluje své chtění k nějakému názoru třebas ten ještě zprávu na to za to se čas se opraví ty. Že to tak správné a dávám dost co rozumových mohl konečně e v na to nezdá že bych se mockrát nemýlil ze své možné se přitom on se mýlím ale že je to první krok prosim vás trvám na tom že. Toto je první krok taky ne nějaké za ním nějaké zvůli osvícení to neni první krok první krok je že že do toho co někde ano jestliže jde tak ty se kterou budu. Kde se krista převod tak po toho koho toho věříte že vy kde jsem tohleto její jasně ukázal ježíšem kristem žen každé jemu je dáno ona vůli aby se rozhodl eli. To co den nestane se učedníkem páně tady se roz to nestane se když tam ten člověk chtěl ještě po kdo celo se tam proč dal od se pak tomu učednictví u pána ježíše krista dáno pak s tu kdokoliv tím. I měl ještě něco jiného na práci tak nemohl se stát jeho učedníkem sváže říka by nějak pán jestli se chceš vám bylo kterou ta lásku neprosím mistře že ty. Kážeš duchovní cestu a jaký věk mám na ni začít a von říkal jestliže se takhle ptáš jak máš na začít tak je věděl že ten začít vůbec nemůžeš protože bez takle tam jde. Jenže neni nezačala nezačne nic nezačne jak to vyš mistře no protože ty se jež je co chceš od toho světa toť jemu nevděčně tady si na cestě když. To neuskuteční co co by na svět když ještě umět nebo věděl nebo udělat noci o říkal se potřela naučit tam lidsky a říkal tak se to anglicky a se tady při i každou pro na jsem řekne ne nevěsta člověk nadlidsky. Že se nemýlí víš a je to pravda tak se naučíš tady tak to byl schopen otec cestě při znovu to bylo nesprávné tato otázka co dělat ty pochází jenom o čekat který na tu cestu nejde. Je ale nesejí a nemůže a nemůže protože zatím se něco jiného tady jsem co je tak to musím tato musí i tu provést ne jak mu to bude hlavě strašit ten to říkala za terezy je přede ty moje. Když ti oni se zase do tak nerada to ty posvěť je k čemu jsou tady kdyby si ten se do od sloužili tady jde o lepší aba by tady měli vědět proto indové pro normálně člověka radí nějakou náboženskou ví. Komu dávat pak opustilo světa aby do od sloužil to si a pak teprve se dostal mít ke stáří k tomu mistrovi ne takže takhle to normálně dopadá lidském životě ale prosim vás to je otázka jak začít to je věc. Mistři prý jenom ty jsi tak u vyvržen dalo bez to co chci ještě dosáhnout abych dosahoval něco především jiného přeje poručí se naučila lidsky ale musím především něco jen ta. Jestli by na vás tady musím z žádá hodnot nový musím nastolit také dobře si přeložit si třebas byl předložit se evangeliu trpěl na to nitrem moc ale třebas jenom otčenáš stal říci jaká je tam začátek je tam dar od od uveden takže jsem se. Ten ty hodnoty uctívat pravém postavit je předtím tak se museli napřed tohle vezdejší nedá se dělat anebo du to se modlit sil ale nápadnou bohu buď vůle tvá tu přesto. To si bude jak tělo bylo ono mu musím ve doba do patřit každé si dopad si jde on úplně dalo jde že také mně přijde než se dát do království boží prosím uznávám proto ježíš kristus nepodceňoval. A tohleto co se dát paralelně provést proto von ty jiným za tu by taky zasvětil jo nestal nad protože budou jenom kdybyste o jeho slova asi chtěli nezázračně a to. Za seš nasycení je takovým takovou ukázkou toho že když člověk především cesta ona od i boží věci tak je zázračně syt v tomto světě. Že jsem byl proti se dvacet tak začne si že byl na to umřel hlady pak ve by matky kdo to zázračné ale byl by se nebyl odpuštěním ne tak je ten o tom paty musí dvě a toto paty. Svý svou bude o tom paty vždycky jako probudí kte a z ničil by člověka na to musí být po tam postava starat padala ani jenom který vydají a oni jsou poslaný víte taky vás vydají buďte bez starosti ale. To nebudete hodně si jsem wattse o se mu okolí že město dostavil že jsem tedy nemusel jestliže cokoli na tom co tady v těch chcili a ono to nepřevyšuje tu tou. Mu nezas ty vjemy tu touhu potom věčným životě tak to nestojí v cestě rozumíte musí být řád hodnot otče náš kdy jsem nebesích posvědcej ne. Od při krásy kde tento řád hodnot musí mít pak na taky řada na toho odpusť nám naše viny jakož i my odpouští než mít kůň které náš kde když když tanec na tak dávat na to je taky řada když to mám um. Je tento stává uspořádaný duši uvnitř tak je to v nejlepším pořádku nechce se nás abychom nemysleli na svém vedlejší vezdejší abychom no odpouštěli svým bližním že ano to jsem vám. Taky chce ale že to v pořadí hodnotu nižší podřízenou hodnotě posvědcej jméno tvé nebo hodnotě o čem v po do ta první že ano. A do tuto hodnotu nectí že si myslí mám tady svýho otce mám tady svou matku ale nevím že je synem jediného a kterou jediného otce a nevyvozuje jest to vodu. Muset i pro celý svůj život a nechová se jako to těžko si vzpomene na otcovský jo ale když tohleto umí ji aspoň ve chvíli modlitby povýšil svou mysl nad pozemské věci začít poč. Náš kdyby jsem ode jenom otče náš ale dal nezřekl ani slovo jenom si uvědomil že to náš otec tak mu to stačil jako velice dobrá. Jan náplní vnitřní modlitby věštcem tým všechno jsem prosím vás na této si kterou co dneska líčil existují nějaké prostředky který se chopíte. Je tak kterými se dostáváte kupředu a tyto prostředky vás dovedou do nějaké výše do nějaké úrovně ale není vůbe. Se žádného prostředku který s na neboť kdyby kdokoliv na světě který by vedl dokonce ty prostředky které někam člověka dovedou po určité době přestanou mít sílu protože o dovedly kam mohli. Je třeba zavést nové prostředky chtěla se od vás další s třeba další ztráta vás samé další sebezápor další sebezapření rozumíte. Další tedy odejíti od své vás o co vás kdo chtějí měl bych to řekl než tím přednášky kou a podřízení se nějaké vůli to znamená další míra trpnosti že byste přes to něco dělat nebo co zanedbávat ale být. V tom trpná být v tom více uložena v rukou božích rozumíte víc brát sílu k tomu co děláte z rukou božích ne ani manipuloval nějakou vlastní toto jsem dobře udělala nebo potom lidé toto se zač. aby se dostavilo kdybych že kdyby například dejme tomu abych to řekl takhle ti učedníci páně dělali taky zázraky oni tomu hned měl ježíš kristus ale jakmile si přestali. Jenom váže moc od ježíše čili od boha a ne jejich kterou prodělají tak jim to přestalo jít a přišli k ježíši řekli co on to tam nejdeme tamto du ta nemůže jednat pod na pomoc. A oni říkal na jo to se vám tedy jen že vám to nejde tuhleten nečistý kdo se aby nad jedině modlitbou a tu vy nedokážete jaká leto modlit dál. Teď se tu modlitbu před nimi modlil podle nejsi je dali o nic neříkal a ten duch z toho ten nečistý du zemře nevyšel odešel byl prost. Vodu cetou modlitba vnitřní řečení totiž musíme dokázat nepřivlastníte si účinek toho co dělám víte. To nebyla zásluh na těch učedníků může někoho z při jsili nebo někoho uzdravili to byla zásluha boží ale stane si přivlastňovat voni museli donutit sebe k meč není toho člověka který mistr byl chtěl šel. Duší to si jenom dělal rozumnější jež kristu vždycky říkal když mu tam děkoval co jsem neudělal to byla nevíra a se jim tady mockrát říkala vám to ještě budu taková jak tomu docházelo že ten člověk dejž. Za ježíšem aby byl třebas uzdraven ten musel předat svou vlastní vůli kterou se musel zbavit vůle sám se uzdravit ne aby se na tu vůli ježíš takže neměl vůli se vzdali tu předali liší rozumíte. Takže on člověk nesmít vůli dodělat nesmí vlastní síly něco nýbrž silou boží tento přechod vám tam někdy chyběl a proto se dostavil to tam naprosté na to. Tom co s s s li to to co to co se dej jste a ti teď řeknu boha ale to je pohádka kterou říkám pro sebe. Protože ty mnoho z toho co v pohádce je v sám nebo sama zažíti sama to prožije když. Ta nová ta se bude rod je i svém životě asi v tom kristus začal ano no tak teď byla jedna rodina jako je ta vaše se tam tatínek mám vím. No a ty měli věděti ty děti může byli veliké jako ten tak mně jako ta mámi tak ale zůstávali ještě doma ne. On musí víra nem že jednomu tomu dítěti se tam líbilo a druhé musel tam nejsem bylo v tom a proč se tam tomu jednomu nelíbilo. Protože to nebyl hodný chlapec a proč se tam tomu budete poli bylo protože to bylo od otec a co je to být nehodným vládcem nebo ne. Od dítětem nebo nehodnou očí škod to znamená že takové nehodné jít bych tělo aby se všechno dělalo tak jako ono chce. Bez ohledu na to jak by to mělo být takže když mu něco neudělali vhod co ono to dítě chtělo tak bylo malé plakalo nebylo spokojen ne du. Alone při stalo věcmi a takové věci dělal přestat si to tak to bylo jako malé nehodné a potom dost jim rostlo a když byl dospělý jako tenhleten mu říkat zlý bratr. Tak bylo zle toho smyslu že jenom to uznávalo za správné co jemu sloužilo o čem si on myslel že pro něho dobré bez ohledu na to že o sta. Musím velice mnoho udělat k tomu aby to dokázali pro to dítě nebo pro toho člověka musí sami slevit ze svých požadavků nemusím let sami zapomenout na sebe a my se jenom na ně. Ale tímto dělat celá rodina s čím se měli točit kolem toho zlého člověka který zlý člověk je pro ne ten dodělá jenom špatné jestli tady doby jenom na sebe takže kdysi ve třetím. zlý jiné pozná tak opravdu je třeba abys dávala pozor co ti ostatní potřebují a aspoň stejnou měrou jak oni sloužit tobě sis. Toužil nebo sloužila ty jim a tenhleten ale nechtěl nikomu sloužit ten si dal od všech sloužit apollo to za samozřejmé a proto jsem od doba pořád nejde protože nebyly. Schopni ani všechno mu poskytnout co no chtělo tato to vysvětluju pro vás abyste věděla tak první co co on nemůžete říkat to vysvětlit o právo tam musím v začátku lesa se jenom pojem jsem jeho. A pojem dobrého ano v tom smyslu lidské aby seděla s čím potom budete dál manipulovat ano a tak teď ten pojem svého oddal rozvedu teď jeho. Je tedy začnu tou boha kou protože tomu rozum vému bratru nebylo jim to vám od říkala si tady žádné z těch jest s nimi k jiné tady ani nebudu jasný protože oni si každý žije pro. Pro sebe měl dojem klamný jenom pro sebe nikdy nic pro něho než pro sebe ale on měl dojem že když něco dělali pro sebe let a není to pro něho že to jenom pro a že to neni pro něho a to je to těžce nesl a to tomu dos. Světa a tam od hledač pěstí tam bylo jest jeli je lepší ke mně o budou se více poměr stala a poskytnou mně větší naděje aby abys lépe žil než tady vede prost ještě s tím mně tady. K jiné tam asi na čeká si za ty když svým štěstím do světa všimněte si šel zasetém když prosím štěstí že to byla ale ta hlavní chyba toho člověka že. Všude nedá se vlastní štěstí ne prospěch všech nýbrž by člověk je sebe za jeho vysvětlil to z toho kolektívu a zase se zastaví namísto kam nepatřím že každý. Patří do společnosti jako rovnoprávné člen ne jako výjimečný člen on se choval jako výjimečný čele prověřoval v tom co je pro něho dobré za prvořadé ato co oni pro něho dobré třeba je to je. Jemu sloužilo tak jsem za chybné z ta ne nebo nežádoucím takže dejme tomu když on teď na cestě za štěstím přišel na kraj lesa a tam je mraveniště kde se mravenci snažili do to. O nějaké si vodou pravé když říkali mu dobrý člověče a kdyby to řekla takhle dobrý člověče pomoc zná mi tady nemůžeme to tedy o tam dostat tak že tam nedostaneme tak to bude proč. Na ty naše kukly li našem radím pravé si nebudou moc klidně must oponou a to nesmí mít když tam pomůžeš se deštěm to ještě dostaneme na pravé místo a ukazujeme ne. On říkal ale co je mi po vás mravenci když potřebujete mi kukly ukryté tak si to začli byli se za že ve taky se věci nikdo z v pravém slova nebo jsem jestliže by mravenci pomáhali. Jen něco přikrývá nebo co jako nic takového taková ja nebo o protože to let tomu mění se nepřináší jiným pro je to nemá žádný význam a by jistě to takhle všechny předpoklady dostal zase jeli od oč. Zase našel kdo si to prosím je mým neděli toho pomoc vámi mně taky pomůže dal ne myslel jsem nikdy že by mravenci pomáhali lidem prosto jsou pečení to jsou mají ti s bohem a odešel a tak se. Rovna choval všeho vysvětluju jestli stěžejní body ano ve pohádky to se tak choval dále v lese kde ptačice měla malinké provádt ko stačí dole na zemi spadne z zda nebo ono mnou dělo. Lítat as padlo a ona při něm prosila toho svého bratra aby je vynese na bohu že ona nemůže svou silou jedinec toto ji zda takže někdo přes noc provádět se těle ne. Tato prosila kde ad teďka je důležité abyste zapůsobila to dítě takovým citovým způsobem novou si dobrou citově prosím to žena musí říkat dobrý člověče ji nesmí napadnout tu ty taky že. Kdo byl špatný člově ona každého považuje apriorně za dobrého kdo vnitřně kázní e ale momentálně ve začne škodit ano vejde škody tohleto bylo nemůže považoval to tam jde jenom třebas okolo. A nic nedělal do jeho zatím to považoval za řeka dobrý člověče všichni v přivede oslavují toho zlého bratra po dobrého jako dobrého člověka dobrý člověče buď tak dobrý a ta pomoc myst. Mládětem nahoru když to tady nechám přes no zaručeně hodně bytost co v nasycen nebo někdo jiný takže je mým poslední možnost o tam návodu dostat on říkal ale. Co je mi po vás proč si ho lépe ne dělala to oni moje záležitost hlídal své dál jata a taky není moje záležitost je tam na o rosy nazpátek do o lovím za padnout znovu kdopak by to by jim dal let proz. Tím je dale naděje si pomohu musím jít dál protože tak se nikam proč těsně dostal toto chodit ničem nějaké pomohu není moje neštěstí to zase ještě s tím ale zatemnění a si vyvede dál tady o ještě. Je to jasně poznávám že tady není tady není moje ještě z ona řekla no budeš litovat bych ti taky pomohla směšné z bohu asi stejná tele kolo ne ten smím ve od napojovat. Na nebo si ho předvádět ale posedá všechno el tak v si byl úplně podle lidsky ne a zrovna tak tady která tam se třeba na pokraji toho rybníka nemoc do sebe rybníka a. Prosila aby vám hodil mu řekl prosím je tam váze nebudu do tebe nic není tady třebas tři dni přitom nechci znovu a to je rozhodující ještě dívat tady. Vy tam vejde se jenom ve byl to nemohu dělat šel dál a tak to dělal pořád dál takže takhle to nějak zde předvádět rozumíte tady teče začnou stě dobrým bratrem potom všeho zatím smíme bratrem o hledat. Tak nešel do světa zatím účel by tam nedal společností nýbrž když se bratr jeho nevracel zůstal tam někde promění v kámen e tak své odebrat. Značí ze svého domu ve zatím čelila štěstí ale aby vysvobodil z dobrat takhle dělat patrně jde zabloudil aby ho přivedl tomu tak je ten rozdíl v tom musíte důrazně proviníte že lež. Ale tady můžeme hledání vlastně ještě z když člověk hledá vlastní štěstí tak vždycky ho někde známá věc o do musíte o věc a ne o vlastní štěstí ne aby jsi k tomu co ještě něco dalšího. Tím vlastně to je cesta ten pryč od pravdy protože pro na ni v tom že vlastním pravé to že nevlastním že jsem jeho správcem toho že to považuju za propůjčené. Na chvíli ten skok a musí mít je čem za každou chvíli toho propůjčení a musím pořád kdy připraven k tohle že někdo příděl ste o o tomu účtovat čí do opravdu je umyl bez. Čili na ty hřivny od toho ježíše že které byly propůjčeny těm služebníkům na které museli vrátit nazpátek i s úroky takže když něco mám dispozici tak si nikdy nepřeju toho byl příliš mnoho. Protože se všemu budu muset skládat účty ze všeho mu setkal učí a jestliže v toho bude moc taky to nedokážou v správně hospodařit nebudu moci z z tohoto mez dnes nebo složit účty z tohoto nebudu moc klad. Vy to to si cestě přivlastnil to sloužilo jenom mně atakdále let tak prosím vás to je špatný nic to od toho přerostlo to co jde přes právo a to jsem nemá nastala prosté potom jsou. Ale situaci protože je víc než co unesete s tímhletím potom moudrostí životní musíte pořád se přesto o to i s tou ve výchově dítěte že totiž ono dnes. Mít mít všeho moc ono musí mít toho jenom tolik aby je to hračka je to cokoliv jiného aby s tím s podařilo aby to dokázalo uložit aby si toho vážil jo vím co pro ni. Je třeba znamenala žili ta kterou jsem považoval za vzato z tohoto prvního nebyl měla česky to co ona živou to se považoval součást svého života za živou čili jedničku která svůj život tak se s ho. To jako živým tvorem proto dodneška tady víčka existuje jo to tou svou ňáká ale ta ale ještě dodneška z hospodařím líp než čímkoliv jiným protože mám tu zkušenost že je to bych. Chovalo ke správnému od jsem ji zato kde se vedly že to pole ke správnou zacházení věcmi věci musí být pro tu života jsem tehdy v předškolním věku v kdo rozeznával byl živým amor svým. To je správné nic není mrtvého co beru do ruky a co se spojuje s mým životem to je pro začíná pro být mým životem kdy je propůjčení životem lépe řečeno a tak s tím. Svým jedna a když takhle s tím jednám ale tak je to je všechno výchovný prostředek pro k tomu abych dovedl tomu př. Dávat nebo ho tou upírat podle momentální potřeb toho života abych si nepostavil na u že takhle to věčně musí být nebo že to třebas nebo. Moc nic přidat že musel do toho ubírat že budu muset být moudrý byl ze je věku který zastal například dneska nemohu dovolil třebas poto o taková mět kam bavit to začlo to mně rovnou vezmi někam protože. Venkově to vydržel ne ale potom co bych chtěl tu rychlost dokázat věrou nebo tam nezeje tak nedělo mně to také nebyli vůbec dále potíže ale dopadlo by na to co cela všechno ostatní takže takovou to moudrost příslušející. Věku musí mít i dítě dítě například se nesmíte nutit k tomu aby dělo dlouhé pochody protože by to vodnesl o jeho srdce kdo do do dospělého věku vody potom mělo šelem a takové věci. Nad vzal měla by se to samá že nemáte třebas představu o tom co to dítě z ve se pohybuje v vono se pohyboval o tom vono se podobá v malému zvířeti ve které vám ještě nezve objemu těle. Svému ten sice schopnost velice něco vy pro protože ne ale toto spotřebovat u z víru zase to spotřebuje se brzo unaví a to i časově se unavit znamená pro něho čas přijede jinak než my takže chvíli. Že budou tomu nezazlívej teče není že nemá stále ani že netrpělivé čase jinak u něho lidé to všechno se pohádce kdyby tuto člověk měl o tom moudrost stalo v slovně let. Intonaci že a takový takovým způsobem wattse vedou jenom malinko toho dobrého bratra na ten tak třebas von dal v tom lese pomohl ptačici z ta situace tam se. Novou opakuje tytéž se nejste opakuji když tam jde ten jako by to bylo poprvně totiž ta pohádka je časový rozbor e bez časovosti stavu už. Tedy o stavu ten takže dejme tomu ten stav který se může řešit pod zlem tentýž stav se řešit po dobrém a je jako časově za sebou ukázalo jak napřed pozve jem a jak potom po dobré že to řeší. Jo ale ve skutečnosti obě věz síly společně člověku pracují prosím mu bu jako vyprávěč musíte být toho vědom nebo vědomá a že musíte je že na oboje dá. A stejně stejný důraz protože oni se takhle hlásí ke slovu ve vás i v tom dítěti takže teď například celou z toho jenom tu se jednou z toho lesa stačím se. Zase tam ošetřuje to vládě a to mládě pít pátou zval z protože ve svíce opuštěno nemůže nahoru vzlétnout a matka prosí toho dobrého bratra stejným si musel jako to bylo dobré čl. Věčně vejdeš kolem smiluji se nad na tom pojetí do prádla zahyne když ho tady nechám neumělo ta se sedělo své směli spadlo sem dolů. A nemůže nahoru o také nemohu svou stačí silou nahoru věc jenom ty jeho můžeš zakládání dělo na tobě to záleží upozorňuju vás za tože situace životě taková ježíš zase. Z při hoví tou k něčemu co se mi nabízí řešení dobré mu řešení tak nikdy se nemám vymlouvat na to že taky někdo jiný by to mohl udělat protože to je. Ne ne snad chybuje potrestal protože byl jsou to zanedbával ale že to mám vidět v tom zvuku v sobě ochotě pomoci takovou ochotu pomoci musíte to děti věc. Za rad a to se pomocí pohádek napřed navodit to dítě citově to považuje za správné napřed citově ještě rozumově ale citově do to tak vloží že že potom k tomu je rozumový přístup. Ještě rozum mu to musí ta se potom od jeho tomu ještě musíme mně musíte ještě z kolik dopad cit musí lidsko litoval rozumem rozum nemá jenom povahu svůdcem nebo něco takového naopak let tak té. O jako o jak to bez kterého nemohou lidé existovat praví letu vykořisťováním a tak dále tak teď ta stačí jsou prosím a on říká modlit ještě. Pomohl to je pro maličkost vzít opatrně to levá nějak po do ruky a nebo po kapsy a když to dvacet s ním návod na ten strom udělal to tatáž sice doprovázela ukazovat že to vím z dojde. A oni tam opatrně posadil a ta takže se mu za to poděkoval ano on se dolů šel tím lesem ta takže to ovšem zkáza všem ta ku. Zase takže pokud on šel tím lesem tak oni mu všichni zpíval a on by to pro třebas proč nespí máte a oni říkali ato mně ne to je neskrývá ale ty jsi nám projevem no. S kým kterou my tady v tom zase chceme nastolit tady se jde z let taky když mým tady sebe opravdu se vzájemně mi bráti kde byla mu pomáhat jakoby z jde měli tak jsou měl pomáhat. A za to jsme věčným tomu projevu a od bezstarost ty my ti kdykoliv pomůžeme za to že jsi dal průchod své lásce která které v každém člověku. Ale oni nedovoluje aby se uplatněna jo to řeknu vědecky ne ale v židi to takhle řeka pochopitelně ale jenom vám to po důvodu miluju protože ono je třeba umět také rozumově odůvodnit rozum to ten. Vím nic na všech nesmíte ho kristova slovy navodit musím to prostě tomu děti podat citově a teď ještě ut nebavil ještě stalo tam ten první třeba by třeba od sled a. A to ten taky ale tam ten první li nerost sekal svým vím na svýmu tento roste hrálo a rozloučil z něho ono za tomu pomohla pravdou. O rodů nepomohla protože nebyl ochoten poslechnu vůbec zas taková ba o mně může si co ona může vědět ne tak sem to musel radikálně řešit byl opovržlivě to dítě se musím na po čit s tím. Stářím vést tím které mínění každého člověka než to ovšem sebrat pochopitelně ale to si nechat pro sebe jenom jako důsledek svého jednání ale ne to někomu třískal opravovat říkat mu. El co mně ty bude říkala nebo ty jsi stali nebo říci jsem byl mělo a co s tebou toto takové řeči nevede že nikdo nemá vést ani stane máme sled s každým podle svých možností a teď. Když to babička mu poradila tak mu říkala u nohy které ty předloží čaroděj a které tvůj bratr nezvládl tys vládneš snadno protože nebudeš. Sám za tebou bude stát o od své lásky kterou si projevil v tom životě upozorňuju vás na to že když člověk dělá dobro bez ohledu na sebe že mu. To nic nevynese ale to pozná objektivně jako dobro tak to je něco co střádá na musí si být toho vědom ale toto pak se střádá něco co pravý okamžik mu. Mu vynese odměnu v tom smyslu jakkoliv se přiblíží hospoda a řekne teď tu s tebou účtovat že situace která aby dopadla jinak qu dopadá tele proto že za ním stojí. Nějaké úroky z toho co on dříve provedl tam špatné a tady dobré ano u toho špatného špatného vedu toho nového dobré takže ta babička že. Atomu dobrému bratru všechno by si od pokazit kdyby se za to co správně uděláš považoval za o hodné vzít odměnu e. Ty ses sám přesvědčí víš že bys nic z toho co tam bude dělat neudělal kdybyste měl pomoci to od dobra kdyby teda se mu pomoc toho dobrat klece předtím vykonal čisté. Esta člověk nemůže dělat lepší věci na které sám nestačím když tady nes nestojí to co předtím udělal tady on věnuje ta dobra a to tato on věnuje za způsoby. Že do věc vystupuje vší jinak a mohl by se pokazit tehdy kdyby začal myslet na sebe je ten čaroděj bude řikate příroda čím byl možnosti lidské v tomto životě ale ještě ten aby si všechny možné o. Kladem tohoto světa jakmile si něco z toho vezmeš tak si musíš uvědomovat to to babičko tak že nevíte znova dále pochopitelně tak se věnovat že totiž nepatřím protože to nebylo jde jednou roven ještě jednou stát si. Nedovolili proces pohádky dovíte čili nikdy stal bys to byl neudělal ani maličkost to si neudělal živa vám takže tohleto když sis budeš vědomím tak nem tak. Uznal že nemáš právo nic poto čaroděje vzít jenom musíš tu přírodu která je takhle svádí a která by pro měla taky v kámen to znamená jestli umřel ztratil kdysi svůj život. Jak říkají že kristus kde nenalezl vyzval protože jestli hledal pro ten život v něco co sebe pro ni hledat to nenáleží jemu ale tak byl ty musíš si uvědomovat že. Nesmíš nic si je ještě opakuju a musíš jenom vede k tomu aby s tu přírodu do jejich mezí o ukázal abys to co svádí k tomu aby si pro sebeza vy použít. Dál aby to jsi umrtvil takže ty ho musíš dříve tím proud jež jinou než on bych leta hle tak ten o jak si tam najíti vede o něm po tato hledej tělo k byl nazvat vydali je nepovede. Okamžitě čili toto děje on se oni tam ten to znamená pozbylo které se jeví jako výtečné dobro že by směr to nebo ono to se to se pro tebe u mrtví to od tebe nebe dal protože existovat se zasto jevila o dobra. Ne rozumíte mně a toto jsi tady tak si je vědom to důsledků toto pravdy jinak s jiným pochopení ne a tím si vidět když zatím čarodějem ten člověk škod vedou nebude mí. právo a ty budeš potom kralovat v tom jeho králoství přírodním čili jak se pro nazpátek zase jistě kamennou mu na viseli králoství z této pravé že se potom tomu člověku nadmyslí. Všude kralovat je vlastně se tam dostal rovní tím jednáním nezainteresovaně o osobním které nezáleželo tomu člověku na něm samotné ano. No tak to je ovšem o podnikl mu to kralováním protože ve z z v pra platí pro tohleto že o přírodě mým nebe nemá vládnout člověk. Nebo ale hlavu jenom do takové míry jak doslouží celku širšímu ještě člověka o to to myslím dneska neuvědomujeme a v vydal was deme přírodu vám všechno protože my jsme přitom na člověka se člověk dělá středem ano. Je celý ten bez míra všechno co s tím souvisí veliká chyba na to by se mně dokud jak člověk duchovně založen na takže tato boha kaje vlastně takovou v z král on nebo souhrnem moudrosti té. Ti že by se mohl potom tomu dítěti sebe tu mi varianta předkládat aby dávalo potom momentálně situaci třebas to dítě něco mi tam vyvede tak mu řeknu za tohleto z teďka ji né. Petříku dostaneš za chvíli nad ta láska připadat si pěkně za teče ale zatím o tom budu vyprávět po a a v aby správně. Po řádku tak že ono poznám že to nedělalo dobře a se zeptáme ještě mistr dělal příště tak jako my kou on říkal dědečku to tak nedělal. Teďka by může v tom hledati dát a jak byste dělat tak se to vyzpovídal tu ale když toto protože především tak to schoval třeba pro nejvyšších řešení ale tak dětským přístup ne řeči špatně tak mu to opa. On to tak dlouho se dostane do řešení třebas přes další při pohádky než teď správnému o to pohádkovým způsobem pochopí jak správně jednat a on potom neřekne je podle o cesta říká. A takhle no tak jsem to tak tak provedl ale dopadlo takhle bylo si okolo sela věc budu dělat se řezali měl ne ne jak se o to tak na to je taková ale po zase řeknu jinou o matku. Ne a asi v tom smyslu že když se o nepodaří utéct od těch devět že za oním za nic takže musím taky nějakou svolit za teprve potom utect jo a o podobě prostě je. A sil tak jako oni neřeknu se neško způsobem aby z něho měli vítr peci jenom tělem na neza tak jsem mu pořádně dal se sto on snesl vůbec takže abyste z vědra toho jednoho z nich o nejsilnější jeho abych. Obrať je ty ostatní co říkal jsem dostal chci teďka se řeším tohoto a avise z tohleten příklad jo a kde se pokolení a k tomu jsem to dělal jenom z jiné li totiž dělat z jiného než. Aby vona se zdálo nýbrž výchovných účel za výchovným se tak se mi nikdy nepodařilo podlehnout nikdy ne když se do slabší než on měl se na to šel rozumově rozum dále veliký znám kdežto na to šli z pekle tak že. Vizte ten nerozumně na sebe rozumný bojovníky do přitom e ve strom daru který jednal řek bych je čistě nerozumně čistě ne emocionálně a to se nejedná správně. Které polovičním to si upírají polovičku síly on tomu tu váš dělal zase nikdy neplatilo kukla na seděla ne ale to nemám několikrát životě to podnikl ale bylo to účelné takže. I obecné škole nikdo syna neodvážil zase jakou pro mou pro mou dostane neodvážil to na jít začátku ano ale potom když viděli že to vždycky jsme dopadne špatně ta věděli že něco umím co on. Neumějí naopak se ke mně ztratili aby když jasně setni třebas tělo mluvil jsem s ním říkal že pohádky kde věci a oni se poprali vždycky o tom mezi sebou do se mnou bude jako by ve a jenom proto. Že jsem jednal rozumně nejenom emocionálně tak tomuto musíte to dítě jo jako mít a ono se na to nedají je najít přesné předpisy protože. Situace se ustavičně mění a správně vychovatel musí umět reagovat bezprostředně na situaci do které se to dítě dostane a taková ale jiné pohádky nám umožňují op. Na věci opsal věci tak aby to pro ni bylo to povědomí toho dítěte aby teď je pro to cítil jako závaznou záležitost pro sebe a aby to nevědělo v tom jenom boha ku ano. V všechno mohu začít prosím vás kde pater osum vás století francouzskou revolucí v pro vás jeho slavnostně mohla. Který který nastal za vládu rozumu od této chvíle říkali ti nebo cenná že nám nebude vládnout nějaký mu na raka tím nejen je ještě. Mu vzdálenější nějaký pánbu nebyli nýbrž na bude vládnout rozum to bude zvládá daleko ušlechtilejší dokonalejší a vědečtější. Dopadlo tak že vraždili jednoho za druhým jo a dokud ta vláda toho rozumu trvala stalo toho opici jemně takových vy dva tisíce šest let. Lidí kteří z z sil o který máme jenom zprávy protože přecházeli přes konci ležely na i byl z toho co paříži na tu popravu tam se chystali popravě tam na tom ostrově o pro. Úvodním utéci dělat římské tam cety popravy za zakládali bych tak řekl takže my o tom máme z za tys ty ku že dva sice přes se lidí tam jenom prošlo co se ještě stalo má. Plato komu porovnává měst z or prosti k další tři více jestli dělalo toho bylo ještě daleko víc ale tam protože to bůh to byl ten něčím někým kdo lidi obalamucoval přeje. Tím do doby tak se upřímně zakazovalo sloužit bohu to byla služba od pro tu vládu rozumu kacířská takže dejme tomu když se někdo nejde přišlo protože se slouží je tady je třeba zase polepší. Je tak to dopadlo tak že ani je nebyla život jinud o tři daleko vede tam rovnou zabili postily i to nebe i všechny ostatní postily tak o tedy padalo svět pas bohoslužba mi to.