Karel Makoň: 82-29 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tam vůbec srovnávat takže když ten rozumu se nastolí. Jako vládce tak to s tím napřed také dopadá on nedovede o rozpozná co je jeho mezích atd co je správné nad se nesprávné on nemá nad sebou úkon kroku on také sám neměl by o věcech rozhodovat. Člověk není jenom rozum výtvor rozumně totiž byl s ti je vlastnost. Která je nechci slepá ale je slepá a proto že je hlava. A tak chladnost je druh v sled od li. Takže chladně rozhoduje o něčem co se jemu bral je jako správné bez ohledu na ostatní mohutnosti lidské duše jako třeba při láska a tak. Na co nedá protože rozumně od ta a tak těmito mělo být. Tak například když uznali za rozum že nabude je výtečné a že to kopím duše jak o tom jiný člověk tady do světa vyjádřil let. Ještě v tom pokračovat proto se taky před se od všechno co dal říkalo tak je. Při viděli to o náboženství tak ti měli v tom přece čem ale to nevadí rozumu od o toto správné co. Protože se osamostatnit to jsou ty své ky tekl začala. Ovšem rozumové rozumová ho před že to ve starověku pochopitelně ale nikdy k sama o sobě. Rozumové poznání ve starověku bylo založeno na sebepoznání a to je jiné opouští rozumu jestliže rozum založen na sebepoznání poznej sama sebe to ona sama v těch svých že vidí nebe i ta tak i že na tom postaven tak on bere ohled na ostatní kvalit ji v tom člověku jenom na rozumové. Pojetí věd a to uvádí ve rodu do těch kolejí kam patří být ven je do správných kolejí neříkám vždycky správné. Ale dostal do toho než kolik kdy padesát čili jeti řečeno kdykoliv jednají jediná složka člověku nová protože bylo mark pod že vládne tak je to vždycky nesprávné vždycky že to při zas konec prát ten člověk dělá ex strava před citové ne opatřovat do extaze do jaký pravdu volat takové stát něčím podle zbytečně pak poli budete dal u ne ne ten zase chybně tam nebyla o rozumová nebyla to pravé ostatní. Složkami lidské bytosti. Vidělo lidskými složkám on ve dělat jo tak že se ten všech málem něco svého fyzika nebo byl ne to všechno musím na to by měl a tak jestliže ten rozum od starověku byl vyučoval k tomu nebo. Dávala svému taková moc aby člověka poučoval především. A vládl například letadlem řecku nebo ještě římě tak seděla tak chyba že ten rozum který nebyl osvícení a ten přejímal jenom vědomosti radovat je předáváme v um do vůlí nebo spí bardo na nebyl tím ne rozumnější ale přesto svatý o tom když říká aby. Rody říká on byl vychoval někde severně africe je tam buď bylo taky do ní. To k a ku pro římská od a o zavedené po že on do škol chodil a nerad se učil o dostávalo o dělám tedy se učilo toto velice bych kdy jsem při skal ve tak o ten žák uznal za od ne že se o málo čit. Aby ho ten si obaly ne on byl o po do do tomu u nou čit tak to potom šlo o po dodneška celé arabské světě dělají. To žid jeví mohla ku a a nebo u dětí a mlád není než vlastního vím co to neřikam že to správné ale se o tom věděl že je pravé arabové vědom této výchovy tak atd tak jednají nebavím to za zle protože li tak že před vychováni jako před krademe jak potom o o podobalo vlastního pokroku života dostat a tak to je tu jen lituje že těch po ba ku málo dostal ve že by se byl měl. Ten učitel němu chovat porobě jel jsem byl od měl býval znáti více. Aby se do těla aby ho do sto protože potom u to chybělo potom se o pro na vět děláte napolo dělal chce když dostatek křesťan a říkal jakou moudrost abych moh prospět tomu křesťanskému pojetí světa kdybych byl znal jen řeku v se k moudrosti v tobě jsem dalo dohromady skloubit přestal by nemělo el v tak je na tele dalo se na práva dalo se na tato deštěm z postaven nemělo. To mělo organicky stavět na tomto tady je říkat do věku. A podle dopad neplete zabila to ale které se nemělo cele na or no o to mělo ten na tom budovat. Potom mi vždycky udělá je kterákoliv od dovolte tak říkal bylo rozumná dycky to všechno ostatní ničí nebo od je to by či by ještě mnoho když potože na o stavět čili je to jdeš na to máte to se ode může tři. A. Toto říkám proto že proto by neměl být rozumu otcovu tento jsou začátky jeho vlády a je raněna správné toho že on může daleko být se pro o ještě odhalit než kolik toho vodu ale jak oblasti techniky tak oblasti vědy. Ale je mol je nutné mu dát možno aby odhalil všechno kam může jí. A on propadl ho ostatními složkami co čajem vy lidským také tím že se mu nedovolí. Aby to nepoužívat aby jednou neužíval atomu vědec je svou walt vše nebo. Takové ve věci nebo mocenského postavení ovládání národ od nebo takové jde no ale to není vaše vět jenom by tomu jsme dobře rozeznával ve světě a říci proto nesmíme zavrhnout rozum že zatím je takle špatně rozum právo k tomu k čemu je vychováván společností totiž ta společností se dneska neví jen v malém ale v tou tam do něho. Je vědomostí jedy starověk vzít dělal co dítě neví než čím vládne bešt vás ti rocích toho daleko víc než komenský jo daleko a dokonale ale ne a přesto že tak vůle výbavu v tom životě nic nepořídí nic neznamená nikam se nedostal. Je to zaviněno tím že ten rozum nebyl správně zastaven do ostatního tam třebas vod kdy a kde nebyli přizvání co je to tak že v nebi do s kali z rozumu co se stalo. Že jsme o donutili třeba úžasná kvanta vědomostí. Když on není bez jeho bytí na živé ne u oni stojí na mu horu. A ten u hor tomu se říká opuštěné jsem to tam do pád ve lidské bytosti ale je složky rovněž proto ale mně nikdo jako nepřiměl toho by podal rozumem. Jenom vím že když ty ostatní složky jsou soustavněji padat obec ještě vůbec nedostali. Ale do se tomu dostaneme o dvě nad na ten z podle si nevinnost a tak od ta se může také sta ale pro sebe že nenastal tak prostor že za po ničíme tak bude nemoci přidat do ostatních na vychovat citově citová mít pro vás je velice byli tam jsme z vůbec ještě nezačli že právě v poli ve výchova jenom návod a ti je na o že je otázkou citu aktech chybně pojaté nám boží na a. Protože tím musí být že n záležitostí rozumu svaté od citu ba jako ostatní složek. I jestli káni složek to znamená i možností při svých možností člověka to pochopili že temnou pochopitelného či ve dom bosko o o o. Č ale ji předtím to pochopit že vychovávali mládež ke sportu a přitom náboženství ve správné. Ale to li začátky které je zase zůstal jenom ve zde ve ve tak ten nešli tam kde. Tito ex pro moderní vychovat vede do správně myslí li tele. Ti jsou dneska odkázáni toho hraní s klášteru do klášterů protože citovat je rád tak jako pátém století. todleto o tu že evropou se všem dálo s pád do pár barvu. A zastavili jenom před branami tak ten kdy ne a tady protože měli s tak tamní bohu. Takže jenom tím že aus který ani se schoval a benedikt co z chovali za klášterní zdi ku obaly vůbec naší západní vůlí tu se s kou z kou. A tím že v kdyby ne od těchto tekla do toho barva je po věku tak jsme museli začít se vším nově. Ale odtamtud se potom šířila vůle jak jde o para nabyl na toho barva v poprvé mění vládě měl následování a do čeho o. Nepravého tak se zase rozroste takže první je kdy vědecké a rozumně řízené řády. Ba od byli stali že tam prostě do říše římská založenou v na tomto vnitřním životě v on ví. Od ti a takovým byl by byli vitality polovina žilo pádu ono tak v nebo to svět. To šlo dál ale k jeho po o pak jak jim v ježíše kde se tam zachovala tak mu byla vrat ale ty tak aber jak toto na ta. Ale ti velice křtí bez se to takhle vykládá a takhle se žije a podle toho se vychovává a není možno není dovoleno těchto najít když nejsou kláštery tak se to v rodině třebas tak nedá říkat ale jsem se dát za rodinu za oko o mně o že je pád on který je bar vařit. A to jenom tady ale na nápadně nemyslete je to tady v na ni po za ve roste proč by byste byli kdyby to takhle dělal jako to tady říkám. Pak si mohu to tajemně jenom dělat v rámci své rodí a nesmím za ni kam dál poznáš této o to s tím jako bych to nesměl dělat na západ za na tak tak je to je ještě daleko od vší než. Protože ježíši hodnotné váš tady si ba je ve se o třebas i zakazuje ale tam oni ale jako je tak je to pro měnit. U plně nic ve když někdo přijde vešel z ku do kostela nad jeho pravým je to by tam měli dělat. Ten je svět lidský to je pravda aba tak čili je ve prosim vás máte možnost do takového takovost na lidské všecko co ta. Je zajímavé takové pól z ko kde je tedy čili ne my to sice je dost na výši poznání svou veliteli nízko. Ale i s tím jistě v s tím mi vivo dovedou hospodařit nějakým způsobem totiž. Neužívali ho fakticky do národní účely no ale to nevadí že všechno je to dobré to posvěceno vlastně je že to přijde dala ho od drakovi vší. Protože nevědomost hříchu nečiní z ve do oblasti ale způsobuje obrovské u to o si buď ve vědomí čili zase se vracím tomu rozumí. Kdybychom rozumově uznali že to správné je to mohu o rozumu nasoukal od těch tu ho vidět te tam dostal abych zvýšil základnu přirozenou za a nad v u toho člověka. Tak bych potom mohl byl daleko vyšší úrovni snáze a když ale tu o mu na tom nebi buduju tak na velice v zk úrovní jako tomu por v z ku du dál znamená snažit se o nějaký skok který se podaří nebo na podaří dycky je to ve dětí které bolestí že k velkému skoku z velké dálky se musí tvrdě člověk připravovat a spoj do toho kolik tam mají řešte otcova. Provede konečně o prostou proti nějakou propast která zeje mezi nějakým vyšším poznání máme výhod malým malou základnou tak je tak unaven čele nebo od ale. To jste stalo židovskému národu to voni se nebi po pali bez šel od jevy jsou vědy neví o přijde když pak my jsme na to velice věční všichni. Když který to víme že to pro nás udělal kdyby byli z tisíce muset let se nepostil li a nezříkali své vlastní vůle. Tak je tedy by jednali jenom jenom rozumově. Tak to nedopadlo s námi takhle my jsme nevěděli o ježíši vůbec se nemohl jsem chtěli to byl první vším pád bez si lidstvo aspoň počala do spí na by tu spalo v tu avatara na. To se sví i dy se to nikdy nestalo indy vždycky toto musel stát při to tak proti kde tam byla taková si to od že to pro bylo pádem a kdežto tady když tam pak nehrozil a aba stal přišel ano tak dal. My ovšem nebeská hospodařit s tím jako pro vás přišel na tobě těla ví. My se o vám jako jeruzalém který neví o tom kdo je s ním a do tam přišel to mi zabíjíme proroky a tak dále takže ještě mnoho řekli rezervě co by mohl rozum do sebe střeva. Aby se vás pochopte napřed jenom pochopil co duchovně potom musí začít. Ale jedna věc je nebezpečná. A ti ten rozum nemyslí kde když věci pochopil že udělal jeden krůček duchovnu ani jeden neudělal. Jenom vytvořil základnu ale ne z ale byl ještě nebude ten není schopen vzletu. Bohužel přízeň záležitost. Takle tenhleten rozum kdy byl jenom ustavené teďka na základně. A my musíme do budovat s ohledem na to že musí být rod praktikováno to co rozum odvalil a za správné uznal on je schopen nějakého s rozlišování. A to jsem mu násobí tím že nedělá pod co člověk sám se pro sebe že otvírala sama sebe že se zapírá tím že nedá na své chtění ale tam tak chtění těch jiných vidí že co vychovávají škola od něho chtějí to co by to dítě nikde do sebe nevstřebá ono to je poučí aby bych účelnější znásilňována toho. Dítěte než jak dělo ve starověku řecku dneska rád nevládli ve na kost kou ale vpašováván je do něho tolik vědomostí že to zbytečné. Ale na druhé straně u vjemem pomohl rozum rozmnožujeme schopnosti. Které kdyby třebas i nad zbytečně že nebyly rozmnožení nebyli na které za vámi tak potom ty me je si by že by tam ve nedostali vůbec by nebyl schopen z ve se to obracet on se naučí obracet jste si toho s dost on sto let tyto duše kdysi klidu která umožní aby toto o rozumu potom z třeba věci které odtamtud dolu odjinud než než čistě rozumového poznání či musím říct že protože jsem jsem snažil od toho co nejvíce rozumným. Na nabýt nebo obdařit nebo prostě co by svou poskytnout popravě. E tak se o takové nával tím způsobem že on beztak dokáže co rovnat si. To co přichází odjinud bez rozumové oblasti z oblasti smyslové takže dneska po mně neplatí že v rozumu nejenom toho co napřed bylo nesmyslné a nic jiného tam není nýbrž rozumu je něco co nebylo ještě nesmyslem. A vono to rozumu je a to je prosím ne na starověk něco nabýt ne ty říkali nic není v rozumu co napřed není nesmysl mají pravdu pro normální lidský život. Ale ne pro duchovní život tam musí být něco navíc čím dál víc tam si být toho co nikdy nebylo nesmyslem neboť my máme nadsmyslné nebo mimosmyslovém vnímání do kterého se tam za rozšířeným vědomím a pro šíře nevědomi může tak jak vám to tehdy nezastavíme rozumovou činnost čili tu činnost která prosívá normálně jenom to co ve ze smyslů tam vešlo. Proto mává smyslový vjem. A kdežto ten pro tom není je o pravém před u koho pak o ale v jered kdy snadno vodu podnět dané spát tak taky odněkud něco jinou látku nic jiného zpracovává měla tyto není ose musí takto mat tato zpracování měla. adaptace nemožná ovšem postupná. Takže ty vjemy odjinud přicházející mimosmyslové. Potom zpracovává a kdo jsou stavy a pasou stavu pomáhá nějaký stupeň proč živeno vědomí překonat zase dalším stupněm roši že nově ve atd tak dále a mělo by to ideálně dopadnout tak že to vědomí bez ohledu na povídavou mysl na rozjímavou mysl na úvahu uvažující mysl by bylo schopno něco am to přímou s. Co by normálně lidský život nebo o stává ano. Kde o například stopě se váze jak poprvně jsem am blok najednou postihl něco co by je byl tam ba maje za celý život nemohl postihnout než že jsem tedy z měl dojem že to nejvyšší co člověk vůbec může dosáhnout tak jsem se mi jevil ale v těch přesto věděla něco let tak jsem zase zažil takové am bylo vnímá o mimosmyslové které je pak nemělo proč svého života z toho důvodu že se. En. Z vešel do další rozšířené fáze vědomí. A kdyby to bylo bývalo zůstalo na úrovně by bez toho býval nespadl tak by dneska o sobě mohl říci že jsem vědomě věčnou bytostí a že jsem tedy člověkem spasený. člověkem spasení nejsem ani jsem vědomě věčnou bytostí jenom vím že jsem to vím pamětně pro vím ne ale jsem na to tak oděnou bytostí jakost ten by od sebe ten todle postel byli ve prosté byly to jsem pro většinu pole to tak správné asi protože musím meze libý žít ne. Ale vím dobře že to neni pravda. My povím protože kdykoliv pak potřebuji a tu potřebu si nebi bují nýbrž to svým jinak. On tak nejsem sám sebou. A jestliže vzor boje samosebou zůstane samo říká kristus. Zen za své a nevydá ze se řeči. Čili je to stav který si přeje žádoucí pro život na tomto světě ale neměli bychom o považovat za definitívní a měli bychom na něj navazovat tím stavem o kterém ježíš řekl že to co na kterém není samo. No které není samo je snadno které je úrodné půdě. A pekle teplem a pokoru pokoje tady symbol takové tady symbol však na je symbolem prostředků kterými se to za bytí a samostatně ne ale jiným způsobem když je samo. Také ne protože nebylo samo jinak protože vydá ze sebe stonásobný a to je ten smysl lidského života který musí být začal rozumově. Let dospěli by se rozhodnout zasazení sebe toho úrodné země zalévá v a nerušené jemu vnitřnímu pochodu. Kdyby se nedělat se nedočkal nebo kázal aby je vozem pořád tak by to z ono nemohlo vyrůst to musí mít absolutní klid do přejde vnitřní klid tomu nic protože zrání a proto vnitřní modlitba klidu velký význam u. Ale sama osobě není vším je to jeden z prostředku tak to je postavení rozumu tedy budoucnost. si nesli oni se od toho že by se o tak rozum věk ničemu co je špatné neboť rozumět vůdce tak i ta. Může být svůdcem aby svůdcem a bude svůdcem ale to mění kterak nepřesvědčil o tom že bych měl právo toho potírat mám povinnost ho přibrat práci protože bez rozumu nejsme ani člověkem. potřebuju stal člověkem rozumu jsem se právě liší člověk od jednat a jenomže o špatně používá a tím z vědy ocitá pod zvířete vás ten století. Tak tato pali aby je s tím aba ten s tím propagovat kdy byli zakazovali čí z by byli jsme tam byli pasáže které dovede proti vlastnictví a ty církevní dělat to ten děly všichni veliké statky a nechtěli se toho ba takže račiž u pavlova je doba začátek kritice všechny odpůrce kteří zdali by byla říkaje byste měli podle toho jenom protože toto vyčítali byli upalováni byli kacíři. Že byli tak si tam je návod ve ne ona víte tak to je e jak to co třebas teď když to mat že je celá staletí zakazovala číst by byly tak prosimvás toto dělala ten neodpustitelné těla. No a to nikdo nemohl být se proti na protože si dělat než ta jede udělat naopak o převtělování není na to před pro na cestě ke do učení ji mít těla pro to že staré národy všecko římané na to či ji věřili celý východ blízký takový. Žil a do tady součást její víry kdežto ježíš kristus fakticky říkat v když tady nedobude spát sví po smrti on ve dobu tří nedobude že měl pravdu tady se musí do vyspat že v tom v tomto nebo od lid toužíte říká. Protože on učil člověka jak tento život ihned se rozhodnout ne za rok nebo za mi do toho ta všechna ba je i. Za době pozdě. Jinak se rozhodlo i tedy za mnou nebe pochopte i po chovají mrtvé ne za mnou. A takovéto rozhodnutí na každém dalším kroku ku hraje velikou roli. jsem se okamžitě se nás ti letech rozhodl pro jiný styl života a v ti tím že jsem se díval na ten život v přede mnou těch se do na ten který byl životem bez boha. Neděle jsem co tak jako za život který nebyl správně že není to úplně pravda. Byl správně vede na úrovni toho života ale jsem to který pociťoval jako špatný život. Aby se se potom přestala světech zase díval na ten život boty sedumnáct ky který šel za bohem za vírou jak tomu vy říkáte. E. Tak se zase nedíval jako něco úplně špatného ne neboť jsem to život je nepotřeboval krista. Ten neodpustitelné protože ten před si jak jsem se dověděl teprve je přitom vyd krista pak nemohl zabít vedle toto vlastně je za přínos pro lidstvo. On by světel každý krok na cestě a ty svým životem a kdyby to byl nevysvětlil tak nikdo kdo to nepochopil rozumu u mě. To od toho nevnikl se nemůže řídit když dale něco znamená. Narozením betlémě že od narození vědomí i o bohu v lidském nitru nestáli ve lidské tělo a tak dále když to to nerozumným takle tak nemohu to taky nastoupit nebo s tím nevím vady když to nenastoupí nebo co na víru nebo to zakopán tu hřivnu ne tak ten pro sebe potom nemohlo stát takže se říkali jak jsem muž ose vůbec dostat se jak samo tak jež zase odvrátil od toho života s odporem. A to je třeba aby se z toho na každém dalším koutku teče se neohlíží dozadu jak se o li tato hořící město o mor a pak gomora na tak se z něho stane polní slovu na každém stupni ne jenom někde z pole a ten abrahám byl jenom proto tak vaně jsem neobrátil. A proto jsem žena kterak jenom proto že se obrátil a pro měla jsem z toho nic. Takže na každém kroku se může pro ni z pro ni slova cesta může končit jež kristu ukazoval cestu jak to nemá končit dokonce života jak to je ten běžného o vaně nového života dopadu tak a nebylo třeba se převtělovat rozumíte. A bylo možno vejít do království božího o neříkal za pět vtělení kdekdo kam s nebeským kdo čte bez ka tento život ale po smrti tady amen pravím vám jsou mezi vámi lidí kteří zažili poslední jsou v znamená ty přejdou za ten se dvojnosti přes převtělování všechno se maže o přines odlet z na od ti o převtělování jako nepotřebné k tomu který masti růstu který on ve z toho ta. Mít. Takže to nemám svět li za zlé. Ovšem oni jen toto tak pod takle pro nebrali ne oni to bral jako odpor proti staré mu světu který na to věřil a který jde proto velice lajdácky čili oni si od křesťana požadovali větší horlivost a tam větší horlivost možná jenom ten již když ten člověk nevěřil na přestat být mate li si vtělení naříkati buď tak nebo byli tak tohle děly zbavit vědomosti o následujících. Jelení aby ten člověk byl jsem se snažil z bez přesto becky důvodů odpor sobeckost do za hnout poznání ho. Rozumíte mně. Takže nemám li to za zlé ale že to někdo nevěřícím napřed tak tak ta mu pod ve pašu tomuto nebo na říkáme to v pořádku že pro nebi. Tady máš úkol atd tady můžeš klidně splnit. Třeba to přesvědčíš jako že jsou nějaká vady tví anna se lid či dělení tak u mně to o je jenom proto že se ode chtělo abych to jiným lidem dovedl vysvětlí. A vysvětlit se to stát podle studia anebo podle zkušeností daleko účelnější účinnější je podle zkušeností tato nově ve zkušenost že jsem žil před tím ne tak je to pořád ale vám řeknu moc jsem se tím. To nebylo pro jenom kladem ale velikým do že vás to zas si to všechno prověřoval člověk nevěřící musím všechno mít nad paní jsem zatím šel ovšem někdy bez vlastní vůle třebas do sám světel z vlastní vůle. Aspoň pro že kdo to ve vás tak jsem tam on není získá. A tam kde jsem šel z vlastní bude zatím tak asi skla poměrně nejíme mně ale před jenom něco. Bylo by člověk tenat do ve jako třebas na všechnu důsledně rozumově cit se přesvědčit že to nedůsledně tak sine porovnává jenom vám veta vše někým jiným které se to nedaří. Kterou všechno ve ale u rostl jama všechny od prostě tam že nemá nýbrž je to porovnává ve vlastním vnitřním životě s tím co mu víte atomu nejí te. A říká si tak je to příčina patrně jde minulých vtělení že mi tohleto nejde nebo tam v tom mně ne a teď se tím zabývat proč mně to nejde pro co jsem to vyvedl nebo v čem této následek a to je obracení se náza a on si ubírá mohutně si ubírá s tím ten si ty prožíváním. Přítomného jestliže semena učí intenzivně prožívá při první o kam stalo by to z bez ohlížení to před nahlížení do sledu o že ji dozadu tak nikdy se sbohem nespojí takže devadesáti otcem a to mnou přivedena že těm na rozumím konců deset svědčil o věcech vede. Že nemožnost spojit se sbohem nebo od podle své jeho víra ním o několik vtělení a tomu nepřeli například novým člověkem velice duchovně založení a mluvím s ním o jeho duchovním poslání od říkal to byl z toho nějaký můj přítel ten sice dobrý duchovní podle s říkal. Odpusť mi kalné se příliš stát než aby mohl dokázat to co ode už. Nech umřít příštím životem to doka pod bezstarost co o tom přesvědčen a taky umřel a nedokázali s a byl by dokázal v tomto životě dít ale protože měla hlavě nauku převtělování tak mu to než kolik takový jsem pod a indové jsou všichni podívejte jste na příklad na to porovnání toho. Mat vyšší kde ten světec kterému kynul jenom du pak v je před denní ven z mu mít z toho. A ten která světský člověk které mu kynulo tolik vtělení kolik bylo listí na st. Od do z toho tak jsem se o kam se s bohem spojil. Jak je to všechno závisle na něčem jiném než na počtu vtělení ano tomhletom na tady ka na sví. Vzal jsem na duševní s. A nemusíte udělat všecko pro to aby ten duševní stav byl ideále. Aby byl adekvátní tomu vývoji a u člověka který začne věřit na převtělování. Cesta mává věří mně toho že jsa váže vzpomínkou. Na svoji minulost s ze stavu přítomnosti na kolena bych tak řekl on nemůže vy užít přítomného kam žid ku a tím si znemožňuje další pokrok. Mně to dalo velikou práci než jsem se z toho z toho dostal dál. Protože se v jednu výhod tu že jsem věděl sto dovídám jenom pro toho abych ji měli tak ho před naukou opře o to aby ukázal že význam jenom pro toho o do jas neví čím žil jo prosto může prověřit prověřit aby ty chyby nedělal aby je obešel. ji ve dělat tytéž chyby že bych nevěděl přesně které jsem před tím dělal jsem se mohl kdysi věnoval je jim výměnou a takže to stalo toho převtělování od této z trám pro měla veliký význam ale potes práce opět protože jsem objevoval s čím jsem byla nese od oděla poznával jsem to do velikým zdržování protože člověk když se někam se dostat k bohu tak co musí to okamžik nic bujet od bo. A paměť. Ten musí ztratit paměť. si že mám paměť jenom na tenhleten život neboť na tuto existenci tak je to to svaté tažen nebo atd těžko se mi to odbourává a než toho orat paměť i na předcházející vtělení not to je tak na vepře nebo postavit patrně vůbec nepodaří ten nadlidská ta. Dokud o ram paměť tak pohled se na spojit na to vás tu vozu. Kdy se musí být úplně po ztrátě pamětné zastavena a to není tak úplně v lidské moci. I paměť je hluboko zakořeněna podvědomí tím podvědomím nevládnou aniž se dobývá z toho podvědomí o přechází svých vtělení kam jsem se pro v něm dostat. To jsou bědy. jsou daleko za než tím obětem nebo sice ježíši nebo předešlým tam nepotřebuje je co jsem čela měl obědu taky nepotřebuje normálně jsem čím jsem byl minulý život. A že budu ještě ti to je tak nešli. Čeho do žádný věděl co jsem tam měl co směl ča rakovinu čemu je to mně nesmím ničemu naváděn jej k ničemu to jsem byl předtím či jsem člověkem a mohu dát na to tak ve jsem musel prodělat miliardy let vývoje než se s tím člověkem stal nesměl právo postava lidské úžeji a nabrat na sebe takovou i při vědomí tady je bez násilí a bez velkých skoků doba ta přesný dál. A čí je vědomí u volní u tu člověka třebas také široká a víte te. u zvířete je ta šíře vědomí třeba daleko užší. Jste to židy vědomí zvířete není vůbec možno se do na základnu takle širokou co vše základna lidská stačil či tak lidskou vůbec není možno a proto jenom z této šíře lidského vědomí je možno atd tam z kůži mně ne tak proto člověk takové výhledy. Ale tato šíře lidského vědomí se může postava směrem nazpátek. Což není žádoucí protože atd taky vzpomínka na se tak si vtělení nejsem proti tomu že by nebylo ve nedal není krát sama je ale toho nikomu padne učit. Nikomu nemám za zlé že to nepřímá naopak radostí přijímáme jeho názor že na to nevěří na říkám tak to létat polevila je snazší. S. A nejenom že mluvil ze více z opře o to výhodnější ale od přitom o kam světce. S. Když třebas jsem první od toho řeka v tom koncentráku dostávat do tu cestu tak se vším se toho musel zbavit vědomí tohoto život tak který do doby žil neobracej se ke svému životu nemysli se sice si nějak provinil a proto si v tom koncentráku. Není pravda. Tady proto aby potom přel tam na dnes o li že potem jsi tam ho za při ten život ten taky zapření sama sebe. Zapření předchází taky zapření sama sebe zapření paměti všechno zapři sama sebe a tak může či dát o které se tady se mluvilo o by duální paměti a z čí kráse že z toho kterému který neni povahy časoprostorové se člověk jsem v kterou věk. Jenomže jakmile se vtělí ten do jen tak se přetvoří na časoprostorový na ano rozumí ten tu schopnost ten pojem když se to jen ve přetvařovat od okamžiku narození dokonce početí v časoprostorový o ho v v v v v v tak by se člověk nenarodil anebo by si vizte žít. Ne ten zázrak poli před děláním dojmu na časoprostorový o pak tak je li to je zázrak našeho života že když potom se dostaneš nazpátek z toho časoprostoru vnímá do toho jak se říká pojmu nebo ano. Eště na pokraj jenom ten dojem ještě není trvale u boha se ukázt te lid ale výsost ještě za ten dojem el to příbytku božího let tak si zjistíš že ten zázrak proměny do časoprostorového kdy někdo jenom proto vtělení na světě ale není nutný pro to přibývání v tom příbytku boží. Možno a kdo to jednou na jakoukoliv šíři děje. Čili jakoukoliv šíři paměti do pojmu může věc. Jestliže toto možné tak kde se to bralo tím pochodem který se to nestalo časoprostoru toho dojmu bezčasového tímtéž poklad zpět tím se dostane dojmu či co prostorového pochodu. jenom zpět nával ba nic jiného ten ho vždycky to takle musí když to je tam tak to je taky nazpátek. Takže dejme tomu když se mi objevuje před mým zrakem a také před událostmi a v těle do ve do událostí toto jsem zažil nebude v těle napřed přijdu někam od oba o práva tu styk kam se s těmi věcmi které jsem tedy užíval poznávám je ne a dokonce tam by matnou věci které potřebuju pro tento život. Tak to je pomůcka která přichází z dojmu že v tom dojmu něco je silnějšího a něco je slabší o když například si tam najdu denní který měl vysvětlení jsem po nějaké duchovní viděla minulé vtělení tak pro znamená že v tom dojmu to bylo tak silné jsem to teď mně váma ky. A to bylo silnější než něco jiného to ve vás jsem to ode musili ani zdaleka nedokážu všechno vy nou. To tam v něm je právně najednou obsaženo všecko k tedy bych jenom to obrátil z toho převtělování ježíše krista jestliže třebas z toho pojmu v ježíšově životě který je taky věčný ne na na věčnosti se si kdy máte kde taje ze života ježíše krista tak jsem si nevím máte v jenom ty detaily jej nově nýbrž i smysl těch tají či tento. Vás vám protože je to od boha nemá jenom pak to logický na nýbrž závazný. Člověka za pád svět člověka nějakým způsobem poučuje s moc tří toho poznání mocí toho poznání. Ten dojem moc od boha žádná. Ale pro to z toho poznám že to nebylo někde astrální byto bylo u boha o této oděno jeho obrovskou mocí. Ano a ne. bych neřekl tedy zrovna kristus sestoupil ten mělas o taky neviděl. jsem neměl nikdy vidění žádné bytost jak světelné nikdy nic takového. I světelně vidím jenom když se dost ocitnu v s v astrálu tam vidět že kladném světel námět tak to on tady říkám tou vůlí jo. Ale tam jsem z vyššího paty žádné světlo nevidí to by považoval za dech rada chci toho stavu ano že tou vše smyslový den to je mi že moc nízko když je to že to nejjasnější. Jasného všechno ostatní když či dát mít poznání tak tu tak musím oddělit od toho světla a to byl tak jak který umožňoval u od objekt. Některá jsem tam v aby mohli aby mohli u od jiná centra aby mohla tady je něco to temně pro pobyt. I jeho poznání no zkrátka dobře. Když člověk umírá se svýho život do pojmu a paměť se neztrácí tak přechází do astrálního světa. Ten kdo jen zůstává u boha ale bůh není tím dojmem to prosím vás jasně rozliší do je o ježíšově životě není ježíšem nýbrž to je projev o jeho životě ten je u boha ano ale tento dojem o ježíšově životě zvláštní povahu. Že totiž to co se historicky stálo no on byl toto o nebyl li tak nestalo ale je to napsáno. ve ve se to stalo to se jistotě tedy stalo to je věčně platné to tak hosta nebo nestalo to existovalo od věků od tady bylo připraveno jako jeden projevů do který se člověk vejít svým vzestupem pro něho připravený příbytek nebo způsob jak se dostat do příbytku božího. On ho u na záhadně platný pochod jak se do toho příbytku božího to šlo. Čili to jiný nad než v nazírá na nějaký stavěti život to se mi stalo v tom koncem. Sk. To daleko větší měrou návodný význam ale návodný v tom novém smyslu který člověk nezná jako ne návod potřeb denní nýbrž z síla k provedení toho návodu je v tom obsaženo. A si myslím že něco takového je v tom dojmu který se střetává do člověka z minulého vtělení že tak i síla uskutečnění to ode mu tak že člověk snadno dělá to co dělat minulém vtělení to bude snadno nad je spis za bar kde velice snadno v ti tím tak o pak musím se snažit aby stal co nejí přízemně li abych nepsal hezky aby lesa svět na těle kde sat vás nic v bych nedal nastala krásy. Aby to na o nebylo literární nikdo jenom literární vedla to o na škodu věci tedy nešlo o literární dílo a bez vím že o litera kdo nesmí být abych o vytvořit která se upozorňovat jak on osy mám stejnou obavu pitter od jako jak empedokla z tekl li ti te tak si způsobem technika a to nechci dělat to jsem odrostl čili pera ten dojem z toho minulého vtělení a hodně i ten význam že já. Modli styku s a pak mně miluju i svoji ráz. Z kdyby jen jak psaný tak mystický tak se nesnažím být jak jsem při tom. Tedy to bezvadně řekne nýbrž snažit jenom věcně to výklad na úkor tekla sv. To jsem mockrát opakuj pod stát se vracím k tomu co on za důležité zdůrazňují to ne herec tyto zdůrazňuji protože vím co je tam důležité a pořád z mysli mám který sledu. A který nějaké vrcholy a nějaká nižší prostředí a to musí své řeči patrno především ze čistý snad příliš tam střed kde tu mu věcí z svým způsobem kdysi mou novověku chcete různým způsobem tak vždycky světa ví. Mnohý nic na že téže věci takže se říkáte jak jsem za nečetl sto četli s jinou intonaci je. A kdybych dočetl zase na na vozy ho dal jak to jiný za kristem. Jako my se někde si dlouho ne aby si každý mohl z toho intonaci vybrat od co chce. záměr jiný než spisovatel z záměr be není duchovního který pro každého to jiným stupněm mluví ano. A v téže vědy si může si něco emila toho vám ježíš kristus to taky říkat tak jsem tady o nemám mají neslyší tady nevidím ale pak a be dale te abych tónu vysvětlil marně na to od bydlet be jsem různou k ostatním jakým toho málo vysvětlí. Protože oni ještě čistě na kříž a nemohli to ani pochod do tak jasně dával nejen o že to říká jenom tak lidský způsob jak ještě to stačí vzít ne. Čili nechtěla a a ve tak jim ta ve z že ano li to se to stránce vidíme co tak z vyššího řekl kdy byly pro něho z výměny který z toho byto klid pošlapali. A aby se to nestalo tak tím toho mocné řekla pocit o nemyslete velice málem toho svět kdyby je byl vysvětlil tam pod tak málo jako jim tak jsem z toho koho paní el to by se proto nemohl řídit ale mně vysvětlil v tom okamžiku ho od ano daleko více než všem těm svým. Učedníkům. I než tomu janovi a z toho důvodu je vám be tak více let potom do musí by trošku ba je načase aby z toho krista je to pochopili. Oni to museli měli pochopit že oni pochopili pro sebe a pro ty lid jenom tolik kolik to co z nesl. Kdyby pochopili víc tak se distancovat od ti a on si to nepřál on si nepřáli byli nějaké povýšen víc kdy ne. se stane přebytek někdy víc tedy myslím že váš rozumně na takové výši že toto všechno co říkám vámi jasně srozumitelné a že jsem si dobře vědomi že to uskutečnitelné všem co se mění u každého nás těžká v ale on je u vás pochopitelný tou či a s. Ale než čím by dorostl. Daleko větší šířeji rozumového poznání než která byla možná tehdy za dob ježíš. F. Celé stvořen jak se čím lidském životě tak zákon zpětně pochopit že by se od boha a s od boha jsem ji temné tak je taky možný odtud ctít ta. Od o mase jsem šlo jediném ve dělat. A jestliže to jde normální cestou kterou navrhuje ježíš kristus tak za jeden jediný život to je odtud nazpět. No to je veliká nebo z tuto vymoženost kdy tak oproti jednomu k životu. Ba jedné hodiny par jedné minuty ba bezčasovém okamžiku v ten úžasný propastný rozdíl mezi op ve od tam tu jsem. A odtud tam. Že například emmet ten be be od boha je u boha a tak se realizuje z větší části nebo také části kdy ten jednoho jediného života se vtělil do toho čekat který někdy žil. A který třebas mockrát před ti. To je obrovský zázrak potože za jako lidské embryum v mateřském těle prochází obdobím ve no mase z tisíc sled. Že z prvoka do naší doby ten přede za devět měsíců vývoji celé přírody živo živé. Odborníky pod náš lidský život. Tady je měsíců o vývoje třebas miliardy let rozumíte. Tak potom během života když je o ten tvor může projít od pod z té. Bych kraji pozice ze které by se nedo dále do stvořeného nebo tam rozšířit no z z z mohu i ten strom ze si pro při jeho korunu tak od tam byl by se mělo jít nazpátek že a než těla atd o před ale říci rase lidských vtělení je to v pád. Že dítě že tento život je dílem mnoho životů živý nebe se na to převtělený men nového četné jeho baví kovy kterého rodný opravdu. Někdy tragického a v každém případě dramatického vývoji jo a pak ta paty třebas jedy upřena odlet v z tí. Ohled na tu dramat svými upřen že o tom nic neví ten veliká vymoženost z na nevím ku s. Ti co bych na to dal kdyby byl nemusel vědět od ze svých že z čeho by byl čeho se jsem to jsem byl tady představy veliké zdržování. A takže neopakujte pána boha že od okamžiku narození nevíme nic z takle jasně nevíme nic o před nazí jenom na to navazujeme. Ani žijme žal za navazujeme ale nevím me takle rozumově nic a pořádku neboť rozumně čistý může se naplnit něčím novým a nadto se může naroubovat nějaká zkušenost duchovní. A to je možné jenom u člověka který dovede na minulo zapomenu to co tady vás učiním te umění života. Spočívá v tom přestanou tak dobyli tím klavír jistou že ani nebude řeč tu úroky abu do převádět do měl z jeho díla reprodukčního. musím reprodukovat něco z jiné oblasti než v tomto životě. A jestliže vám je provádět co z jiné obraz než které která v oblast pamět zná. Tak teta naše tak musím paměť by se dát jim tónů důvody proč se paměť vyřazuje vnitřního k tomu se napřed vědecky vysvětlit co vůdci kde tak. Zrovna tak je potom muset jeho viděla bez bez paměti ale pro tu chvíli toho vyššího poznání nesní nám bránit v tom poznání paměť nesmí tam být tam není obsažena tam beztvarou tak úplně sta jako již tři jevíte když si je jsem čil víckrát či ve semen ve vina o ní. Svým velice s protože tu techniku měl zvládat tak že na nemysli takže zastavím bez ani nevím že to stavů zastavím vzpomínku na jakoukoliv paměť jak učil jak mám střílet. A jenom o to se řídit samovolně samovolně cestuje. Takže tam z vim co chcete jo a jenom protože na to vám nemyslí. Že to je samovolné tak si pamatuje nám jeden takový starost se s tou se. Že třebas jsem svým přítelem sester tvar dobrá ze které oni byli tak jako on. My tantra bráti které po ten přítel se tam dvacetkrát ze povolal také beztrestně. jsem říkal by mi to atd tak jsem se to opustil a proč se to odrazil od jednoho drátu na ten druhý oba masem strefil. ode mně nechce žádný důkaz říkal ty si ča z s z s a měl taky pravdu. Jsem čar střed a jenom proto že dovedu odstoupit od paměti. Že něco samovolného sobě dovedu nastolit tyto věci se nastolí samovolností by z samovolnosti z doma be mít stát praví do mocně samovolnosti. Od v pod as samovolně všechno ve do tohoto světa on nemusím visel na to jak to za ty tam nebot tady to bytostně dobyto by si hlavu rozlámal s k to k nejde o nemusím ani s ten i ten a on to všecko dělá on všechno řídí tak i tam tajemným způsobem a pak ta jemnost řeči a ta vás poutavé o jediného slovy a ta samovolnost a čím tedy samovolněji člověk jedna z tento. Oblasti duchovního poznání tím je to dokonalejší jednání. A paměť není něco samovolné paměť chtě řek bych něco co pochází touž reprodukce volní stavů tou šel todo co z toho co jsem vůlí někdy uskutečnil nějakým chtěním. Jakým pochodem vně činí pochodem myšlenkový jeho a podobně čili to je oblast jiné než oba si samovolnosti. A když tedy si přesto přejít tak musím zaujmou takové duševní postavení nebo takový postoj li ve které jen v z za to nemohu na všechno co chci na všechno co chci neboť to je samovolné když to chci a musím se nechat ů ne z. z svoji je zaujatostí pravý i s to tak toto začínat vůlí pochopitelně ale ten osud v od do vůle tam není záležitostí vůle nože to z ale a to z s z s v nějaké o pokračování nějaké. Setrvačnosti a tato setrvačnost je dostane za hranice vlády podvědomím vědomí tohoto svět ano a tak dále čili jak se naučit odstranit povídavou mysl že postavě nebo ono je postavena před událost třebas myšlenkovou která já. proč že praně zpět vstupem fakt to která překonat která u zen v která znemožní se tam pohybovat s která ani jak si je u každé je tady neni proč to pro tebe tato si též vedou nedostala pak rozumu. Je to je č to je vinný paměti zavržení celého dosavad toho obsahu tak i tak viz tomu be jak. O které jsem mluví ježíše krista jako o posledním soudu ten takový žít ohlas tohoto soudu na úrovně na které je kde najednou za protože na veškerá paměti ne nějakým pochodem chtěním toho člověka nýbrž prostě zaujatostí která přesahuje právě z normální zaujatosti když totiž hledáte především království boží tak je tam v tom především obsaženo poučení tomu co mi za věci větší než kterékoliv ne. Jeli to za větší věci větší než kterékoliv jiné onoho zanechá s tak o nebo v pozadí nebo opustí nebo zaprvé jak chcete to si ten jedno všechno co mně tam dříve bránilo v tom přístupu do vyšších na s a či vědom toho ti vyšší tím tam dále se dostanete tím je dokonalejší tak že něčím. Čili si učení mechanickým způsobem co to zaujetí vypěstovat na příklad dejme tomu. Jakub do dne upadl do jsem se s tím že viděl na hradby se blízká tady svíce střed a byl šokován ti jsem. Prováděli se dostal do transu ten člověk takový tedy z něho nic neměl kdy víme že to dělají sugesce el to z tu pro co ze sugescí nasytí člověku do od ta jasným světlem ženo dovedou do toho transu s. Ale on se stalo by čeho transu protože ho to světlo které viděl u po mně on na něco jiného světa. On měl nějaké zázemí k tomu co mně nějakou vnitřní při pro které si dobře nebyl vědom a tak je to co si na na nad takže on své extazi že jsem veliké vědomosti veliké poznání kdežto my se to stane věčnému člověku o žen o z vidíte takle jasným světlem zrak a dostanete do stavu pak ale svět takové ztrnulosti tak nic si z tohoto odnese žádné poznání takže těla je ta totéž není toto co se s. Tato tam pozorně a nedoporučoval tímto mechanickým způsobem se do toho dostávat protože ten věčně případy prostor jako dopadlo jako s každým do se dostalo tranzu doka tak dycky do stavu na proste nevědomost jak tuposti po tomto uzná že to by to je od ve pro je každé kteří potřebuju když to co se slabý pacient aby ho dostalo se dostaly přes místo pro estetického prostředku přes tu operační část to stačilo život. Ano a ne ohrozil jemu běh srdce a tak dále takto ustává do správná pro jistě věda vůči vám pádu protože více a dokonale to o nepoužívat se dát si dát poradit lidmi kteří více zatím ještě. A tak dál jestliže tedy jsou jiné prostředky než mechanické k tomu aby se tento stav navodil tak kristu prostředky jediný z prostředkem ke studiu. Jisto je jen věda technika správné vykonávání své činnosti. Všechno jsou prosit které mohou dostat za činnost za vědu za teď výtku za umění ne když totiž k tomu umění cetě v tam u z třeba za že mu stavů mění za to umění. jsem říkal že jsem se třebas ocitl na jednom konce ku vedle palec ti na dívat na to se známe. A člověka který velice v on o kterých neví. A když jsem toho dvořáka poslouchal na tom koncertu tak jsem se ho dostává do jsem se dostal do toho tvůrčího stavu toho v od vás ne že by dokázal to vytvořit a do toho tvůrčího stavu jsem se z od masem za vhodné ten stav jsem lest na tu typu která se na vede vně tak jsem dotekem ho přenesl dotekem ruky. Její roky jsem se od byl mým ukazovat č. To stačilo teď jeden doteku vrací do toho stavu zatím s vzala na říkala když to se přestalo ještě ne ještě ne proto jako ukázka co levá asi jiné že se taky celý dvořáka za si je moc věcí. Za hranicemi mým věčného poznání a může se do toho pro je to jenom tím že samovolně to ona ne chtěla na nevěděla co z budu dělat to bylo to bylo o to ba oba samovolnosti do který jsem dostal ve které jsem se ocitl se od pocitu s poslechne dvořák byl samo samovolně oblasti samo života o taková vnitřního duchovního života. Takže jež je daleko lepší je třebas. Prosim mávání jako prostředek dost od toho při ve jsem si vědom že to povídání které přitom rozjímání začíná. Tím začíná to není cílem nýbrž prostředkem aby se dostal duševního stavu ve kterém es s to jím je za toho aby mu dala předsevzetí přestavuje tři dosavadní rámec smích předsevzetí kvalitou morální třebas etickou hře. A nebo duchovní v takže když moje předsevzetí vždycky pomocí rozjímá ani nabude jede atd řeknu pali ví. To znamená vždycky míří stejným směrem k tak je to správné rozjímání. A to rozjímání vede ke ztrátě paměti tam nepotřebuju dále rozjímat přemýšlet jak se dostat do tohoto stavu ve co bylo dostal nesmíte znovu se vracet tomu povídání jaké roste přečti předsevzetí tak tak se necháte tím s tím une st a na jedete sílu v tom okamžiku k tak to co se ti potom v životě mimo to rozjímání aplikovat jinak jak toto neprovede tak on nemáte tu sílu tak jenom krásní ve nese. Co li z něco zažili a to vyprchá. Ale když tam ve č te. Tak se to vstřebá daleko dvou vědí vašeho povědomí a od tam tato odpustí kořeny je pak těžko opakuje let rozjímavou modlitbu a dostane se to tam jak se říká do krve jen abyste schopni toho o užší život realizovat. Takže například jsem za za narostly mou ode od po platí o všech možný vždy vnitřnímu bibli že tímto pochodem který tady konkrétně ukázáno na tak který se opak je v různých variantách najít vzít modlitby se musí postupovat tam například dejme tomu obyčejný otčenáš. Tak třebas. Když řeknu otčenáš je to nedostane do toho stavu ve kterém bych si uvědomovat že to můj otec v ne ale třebas se dostanou na to o si přejeme otcové a ona mně to třebas něco prozradí. Co je to posvěcovat ne značný taky jedem napsal aspoň ča vás tří. Tak jestliže mně to próze něco co není v pouhých slovech nýbrž ve skutcích z mně to vede k nějakému posvěcení života. A tím ne na božího tak je to lepším pořádku atd ten ten bych se neměl tam modlit ten be přít. Kdy jsem je tam vody otčenáše měl bych hledět toto vnitřně v klidu až. Aby to za koše mělo abych tohle netrval uskutečňování tóny správné to musí to vás svůj čas a váhání tedy to musí proběhnout bych to přirovnal pro mi která jsem technicky vzorem vše co jsem. Tu moče technicky to mně připomíná technickou zásobu v průmyslu. Technická nebo peklo lidská zásoba tu z toho se musí člověk mýtus se vypráví vytvářet spočívá v tom že nemám mít tu vysloví závod jenom zásobu toho co mentálně potřebuje. Ale zásobu i toho co teprve zraje k potřebě. Takže my většinou máme v sobě věci které za každý prostředek tím od by například musí za rád potřebí. Tak tady než z nich je stroje na je ukazovali asi v tom co mu že od čit. Španělštiny je u kabaly jak jdou za ani ing otců nebo zrání těle za aby místo batři roky dozrálo za čtrnáct dní ne a takovéto urychlovačem li v sobě taky máme. Že se to dát tichém pudy li ano anebo působením vyšším stavem na co s vámi že takovou vědu potřeba nevěstu víte to se všechno dál samovolně dělat z ano to sami přijdete bez ne po co jsem not v prosimvás z to co teďka v tom komentáři mu kdy vody a i a tak dále v kom no tady. Ne věci to je pokus a kosti ku jak to ví. Op by kde mění cesty poznání z konglomerátu kombinací cest. Jaké oni jediné jeho je schopen člověk. Člověk není schopen čisté cesty poznání jsem nepoznal čistého džnana jogina. Člověk není schopen čisté lásky jsem nepoznal čistého fakty rodina člověk není schopen jen jediné vyhraněné cesty nýbrž jenom kombinace a tu kombinaci el pružně vytváří podle okolností ve který se v i. Z ti co mě. To znamená jestliže okolo vyžaduje více větším mým lásky tak přidává k tomu. Aktu poznání větší míru lásky že to by ten je větší míru porozumění přidávám více rozumu atd tak dále jestli více pochopení nad rozumem zaplaší nerozumné ne vždycky to na proč je ale někdy něho potřebě úplně zamezit jeho činnost. To je věc kterou nelze předepsat a jestliže jsem tady. Vidím ku z tohoto o to nerad tu poruší mých o zlostí které se vždycky vy životě tak do člověka v jednu jedinou cestu poznání jenom protože jsem měl na mysli že jinak to nevysvětlí. Než když to oprostit od čeho ostatní. Že kdybych chtěl vám viklat cestu poznání do že jste byli o ten je u dělání bych tak řekl ale tak bych museli oprostit od všech ostatních cest aby jasně vynikl jejich princi. Ale se pokud tak po klade ty principy tady vysvětlit ne v tom pojednání. A to může mít neblahé následky že si člověk myslí že to tak nemusí všechno vypadat. To tak tady padat nemusí je to jedna zbožností a jedna z možností be převažuje poznání ano tam ve straně poznání aby ne převažuje třebas láska tak takle to nejde. Protože tímto způsobem cesty poznání sejít je vždycky. To vyčerpá ani určité úrovně poznání. To překonání této úrovně odvrácením se od ní. A nastoupením nové úrovně ano čili ten to přes nulové vody vždycky k a ty nulové body nemusí časově probíhat rychle když mohu přát cestovat let ta se to může být ten návod ducha a trvají světa temná smyslu trvající léta záleží na poučenosti toho člověka a jeho zacházení s tím čím ti. Materiálem ano. A jestliže tomu takhle je tak pak vám řeknu jedině ideální bohužel prakticky neuskutečnitelná je cesta lásky jenom byla možná i jenom se stalo z ky tak aby se obešla bez toho něco opouštět. A na tak opuštění něco nového nastupovat tam nemusí nic o pustit. A pořád nastupuje ona jenom organicky lidští přetváří hodnot to je přetváří kraj jasně přetváří minulou lásku ta s to se teď na na cestě lásky je že kvalita pali zase mění plynule a bez okem jako na cestě poznání cesta poznání je tak je to nás o ky a to je vždycky násilí. be a to mně potřeba převažuje cestou něčeho cesta poznání ale tak to není za rovné tak ve životě vidíte situaci který vám nepřát si s to jsou skoky a dramatické skok velice na s pro z vás jedinou lásku při do vědy opustit co nebylo snadné a byl jsem nucen opustit. Ty kráse to si ze jsem si přestal sis byl před ti let aby je jak někdo kdo nemá vůbec za nepoznání oni můžeš šlapat to může mít zničit nástroj který je v sobě u sedět na lidský dělo a co se stalo podle nemožné. Čili na cestě poznání musí se ukazovat relativnost pravdy na každém stupni. je i činnost pravdy že musím poznal že to co pro bylo absolutní pravdou sic. Se absolutně to do budoucnosti ale pro ten vůdce absolutní pravdu že se tomu toho tím cítil bez povýšení dozadu a bez na je do vpředu o po do za konečnou pravdu tak to v po určitém přechodu když jsem z toho všechno vydobyl co sto vydobýt dalo přestala by vůbec pravdou a začalo být sebeklamem začato víc jsem se k vám ten o to tedy sebeklam nebyl v peníz. No prožít najednou dobyl sebeklam. Pro například to jednat správně bez boha bez sebe tam be od si správně u věnovat že jsem vás je tedy jsem se setkal s tím bohem že jsem se klamal že to bez o tady jde. Kdyby se sebe ale bez zdokonaloval. Se bez sebevíce jsem snažil o to abych se toto to se dostal nějaké u vyššímu stupni tak tam by to nešlo ve by z toho více zoufali as stále se zoufalý než člověk který dělá nějaký pokrok tady nebyl schopen přes to mi zdokonalování se tam dostal býval. Takže jsem byl toho pochválen jem že nositelem toho. Sebezdokonalování bylo to on se nějaké kategorií vědění a tam kde byla zadržena to byla veliká výhoda pro o to dobrý které štěstí pochopitelně všechno se to obrátilo naruby přátel to je na této cestě nutné pořád potřel bez po dostává na vrata co třeba o dostala do zpod a tak této pořád dopad tak je to bys pamětním prvkem že něco se tam vynořuje co předtím jsem vůbec ne neděle bych řek. Takhle. Že jsem se tam setká se do nás jít za bohem to do taky duch. Že paměti která není vázána na rozumové poznání. Která je daleko za hranice časoprostoru to je vzpomínka na otcovský dům. Tam jsem si vzpomněl na otcův dům a tak s po mým ka zase vzpomínka se pán mně dala tak si je jsem proti nedokázal od doby a dneska nedokážu ani dodneška jednat nedokáží jak je mocná prostěji do ani jdou a jdou bez ohledu na sebe. A to bez ohledu na sebe je proti vlastní vůli ano let a o takže proti vlastní bude člověk na každé úrovně se jinak. Od útlého tak jsem proti vlastní oděli jednal toto o správné pak je to nestačilo apod próze o zabil za svůj způsob tedy to nebyl. To je relativnost pravdy pak jsem považoval za správné je to jít s poslem to vše věci a je k bohu a nejít nejvíce pro ty věci nýbrž skrze a pomocí nich k němu. To co je o to co se o to vám do volil poznání lidského a pořád lituji že nevidíte v době v protože byste viděli svatých a to tedy dneska je vám to upřeno ku že protože tím nejsem ale musel jsem potom poznal že nejsem svatí to jsem si pak by měl prosím byl ale co to je ta lidská to když jediná svatost je boží. As to je každá i ta svatost lidská odvozena ne čili je to nic vedle toho boží i ta největší svatost lidská je ničím před jeho tváří. No na tak potom v tom o tom že že to k ničemu všechno atd zase věřím i na to či tato nemohuli čit roku padesát do prvního to ale začít část znovuzrození to nemohu líčit protože to ještě proudí stát. Tady natolik že tady se řekly co ještě mohl večer za nic jiného než celý život zdá. Aby toto ještě na dneska vím že je možna jsou ostatně ustavičně odevzdávat. Daleko větší kvantum sama sebe a tím také daleko do konali stále pozná či do si přestat dneska aspon mám představu nejsem tam ho z roku věčném život. Tam jsem sebe stále dokonaleji dvou odevzdávat a tím o nestali do konali podílet se na jeho poznání a jeho bytí a na jeho vás pak to ode obsahem jak o blaženosti ne že bude si na pána boha jeho svaté by to s tou ono o vyčkat na otrava ale tože. Mít na pokračování bude stále více živ v asi ta ale ne ne lettres to je větším úkol s a to nebude po určité fázi třeba z otce nýbrž ve možno pokračovat plynulé přes hranice smrti ano jež si někdo si vybere nebo jemu vybráno víme o nějakého světce. Měl by si všimnout toho ducha co ho světce a tím by se při když například někdo je a no tak by si měl být vědom toho že to byla matka mary a že v rodině existovala nějaká tradice že tam z pata. maria nespadla z nebe neosvítí i duch svatí li pád ale tak že předtím byla prázdnota ta rodina delší dobu možná že staletí dělat na bohu a tam matka mary jiná. E z toho svou jemností bohu byla z ale jen k marii ví. Že tam je bez ohledu na sebe byla ochotna sledovat vůli boží takže když se jista na něco tak podivného že se s ním měla narodí dítě které by bylo znamenalo pro svobodnou matkou vyřazení ze společnosti. Tak ne mala a jsou hlasy na to že to bylo vyřazení ze společnosti na se mohla stavy jedině otrokyní jako svobodná matka a vane tam za ona při je ale vím od a to jsem víte takto nepřijala tady byl neměl který on od lékařů tělo napřed od od těch se na světech a starat tak jsem se nestal tak rychle tam tomu esesmanovi tam bez a tak vizte tu tu je svou vůli žít ne. Jako jsem do těch první je bez dával se chtěl ten na to svět od brzo tak ti co se tady ma tak proto tento svět. Takže mít v me no a na. Je prostě me jenom kte by nemělo přimět k tomu aby se držel tradice poslušnost. víry která se tady vštěpuje. A která zdravé základy pro svou vody se o tom přidávám třebas to jedno ale zbavena tady ve protože je je co ses co je správné se stane je to po sto podstatě na lásce ale na pouhých příkazech když si tuto li tři před berou jako cestu lásky boží člověk kulatou láskou mět to bylo reprodukovat ho tou bohu čili i nebo mou vírou tak pak své snadno vyznám v tom konglomerátu vědomost nevědomosti věr. Kdo do určitých a odstranit to co je tam nesprávné a naopak o trvat na tom co je tam správné nemusím třemi že jeho spráné mistra a to mně bude ukázáno na tom budu cestou životní sto ka. Tak to jest smysl slova li ona a tam je to snad ne se dopátrat jaký ten by měl být lidský život s u z avily v v v v k v. Ale je to někdy těžké jeho svatého o kterém nic nevíme že ano tak že rodiče bys za proto atd když někoho nějaký pokřtí. Jest je to snadno sledovatelná neboť těžkost že od byste vás ti ano. No tak podívejte se na martě jako svatá a neexistovala ale existoval mar ti. A zřejmě to potom martina jo no vidíte to pod a to je totiž po martě nový jo. A ten svatý martin jak vám známo bylo římským vojákem se k těm říci. A sloužil v tu volal let v rámci malovat protože jsem tam na těch místech byl jsem byl podívat na místo kde se mu to obracení stalo tomu mar synovi a. On byl člověk který nebyl věřící který se pamět bohu v volní tamními římským. A pak ty těm k ale s tím po všech tomu na ba ale boha křesťanského ne u z nával ale měl pravé srdce dobré jsem ce takže když jednou šel okolo toho co tam budeš nebral že to na a a jsem si o protože neměl na vodě. A on měl bohatých čínský oděl bohu u to o tolik potopit od tuku toho tu způsobil ku vjemu v tom nic neudělá pro střílet to rostly byl tam mečem a dal mu to. A v noci se mu zdálo že k němu přichází kristus o denní při vodou tento za ale tím ba na tady odjet rozumíte. A ten nám martě mu říká do si jsem kristus aby do je oddělen mým oděné. On říkal ty. a protože tak jak to s po mít na ten poslední jsou s to jsem ve říkal o. Čili v od toho o dítěte se chce tato jde li za do koly udělat ten nejmenšímu z bratřích mých mně jste či a to bylo jeho tak že že ten bavím cesta přes se za tajemně svatý ale dítě které by se naučilo ve světě všechno rozlišovat z be které lásky. Ale ne z peklem domnělé vznešenosti nebo on be celosti úkolu ní. To by bylo nejšťastnější na světě. Ale protože by nedělalo věci které jsou velkoryse líčí došel vnější nýbrž i proto ne věci viděli ses stejnou náležitou pozorností jako věci důležitější jak se li se vzdá nebo. Významnější než že by v člověku za tam na tato jednota jednání. Po v pohyb ruky a stejný význam jako u dělo pád ni ale může mi totiž že to na stejné úrovně to stejně důležitý úkol ní. Tak by nepodceňoval okamžik ve kterém žije ve ten třebas nemůže udělovat al nemá příležitost. Ale možnost třeba vařit oběd. A to je stejně dobrá příležitost když to dělá i s a ve službě boží. Tak by že by se neměl vymyká z sounáležitosti. Z jedno bytosti život za život její jedno ta o které nemáme zdání. Všechny úkoly vyplývají z jednoho a téhož zdroje z moci boží a z moci mařím oběd s ten pocity krát nám as ten pocit těla neřesti el ten bůh je k tomu dává placet el protože si mohu s od ale dělat co chci a tohle to člověk zneužívá. Protože bůh je velkorysý pochopitelně svítí na kanou lou u z s v jako na čistou sví. Slunce el tak to bych chtěl z na tudleto a to budu li je vám bůh. Tak ten ba ona byla velice chtěná atom tam přítelem do střed sum. Cože prosím taky v ale dvacátých třetí který jako to že vědce rozuměli zbavil svatosti zevně protože její činy se mu zdály být příliš e příliš lidské nebo to nechci říct a v plnění způsob nechci říct pro. Ste ale bez ohle na bez o co prosím tom či bez ohledu na že ona tam si své v k vědy bez ohle jednal ano. A to v očích jednadvacátého třetího degradovalo tuto svatou na nesou patou musíte si myslet že mu asi se ptají dopustit chyby kde mu to odpustíme proto. Že ona si dal me jednoho jan dvacátých třetí jenom kvůli tomu že dvacátých třetí řídil kosmický s něm jan dvacátých třetí v patnáctém století řídil kostí z s a zabil tam jana husa tu bylo rozhodující pro mít pojmenování dvacátých třetí on říkal to je svatý. A on nemohu dostat do řádu svatý protože si že to sváděla v ale to chci napravit tím jako dvacátých teď si to za něco jeho tady jez páté na pravé a nepravé al uvedu nového ducha do církve u tak jako óm tak ku me lidského ducha sv míření se všemi náboženstvími a tak dále v to bylo veliké dílo víc nemohl na svou dobu dělat. Takže. On tam ušlo od smíření onomu co od ducha smíření oko od nevíte toho ducha smíření napřed kdy u svatýho kdysi dělo. Tedy jsem vám ode na paty po by že to aby je převáděl na víru když to to tak v v v. To to to dal panečku tato taky mi za byl jsi z v am toho vím o do na to co tam takle rozumově oddala správně ne ale be be tak je na marnou kteří mají patro dnem svaté ji že bez je to co jsem ti to rovnou nevzali říkaje si na to budete ještě by na tom budete tam pád atd u sebe u to o že vám to ani svatý tak mi jako to vystoupíme celý svět byl na on ti vše potom a přesto řek kázal v. Sta kostely za krizi jsou to se z kostely svatý pane prosté za ty bar koly co se prost li svatý barvu li stalo ale jsem v atd atd z ve tak nerad říká ne a všechno to trval z hlediska rozum o je rozum správného lásky. Tomu on se na shodovalo s to je principem lásky v to je to ví. Tak tam dodal někoho popravit třebas tou jsa protože on hlásil správný život s ani si ho tam nebude je ne než ve že ten se kterým které se mu nezdá kdo na výši že podával odpustky no a oni řikali. My jsme neprodával ale od tomu tam tak jako je přitom soudu o tu jenom proto že v jeho si chtěli patřit vy za ty odpustky pro vane. Ano dočetl odpuštěny hříchy když je to zaplatil od toho pořizoval li věci duchovně velice prospěšné. Například kdy op ti budeme chrám svatého petra břímě ten byl s celým za placen z od půst.. Kdyby to vede nese děly pomocí odkud takto nepostavili toto byste velí bez stupni peněz které musel zaplatit dělníků místa.