Karel Makoň: 82-29 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tam vůbec srovnávat takže když ten rozum se nastolí jako vládce tak to s ním napřed takhle dopadá on nedovede od roste. Znát co je jeho mezi je a co je správné na ten správné on nemá nad sebou on proudu on také sám neměl by obět se rozhodovat člověk není jenom rozumný tvor. Ale byl rozumně totiž jedl jsi byl to je vlastnost která je nechci slepá ale jestliže proto že je hlavy dá. A ta chladnost je druh si slepoty takže právně rozhoduje o něčem co se jemu pra ale to je jako správné bez ohledu na ostatní mohu nutnosti lidské jako třeba cit lásky. A a tak na což nedá protože rozumně o tak a takhle by to mělo být e e tak například když budu moje za rozum ne že návodem je zbytečné protože to kopím duše jak o tom jiný člověk najde vedl. Světa vyjádřil ale ještě to pokročilo protože to dobře taky přečetl všechno co tedy neptal říkalo let takhle křivým jeli tomu náboženství tak by měli tomu předešlému ale to nevadí pro. Mu to možno za správné co je protože se osamostatnit proč to jsou ty své kdy řekl začátek my ovšem rozumové rozumová výkonnou že je to ve starověku pochopitelně ale nikdy ne. Sama o sobě rozumové poznání ve starověku bylo založeno na sebepoznání a to je jiné použití rozumu jestliže rozum založen na sebe pozná. Nám poznej sama sebe to bylo napsáno těch byl napřed tvých že jiných nevedli ta e tak jestliže na tom postaven tak on bere ohled na ostatní kvality v tom člověk. Ku jenom na rozumové pojetí věci a toho uvádím ten rozum do jde koly tam patřím být ve dne je do správných kolejí neříkám vždycky správný ale dostala do toho než kolik. Kdyby vládl šla čili jeti řečeno kdykoliv jedna jediná složka člověku těch mnoha protože bylo málem vodit vládne tak je to vždycky nesprávné dycky že to čím zas této let pra kde ten člově. Je e dělá extraverse bytové ale u porád proto věk stavem dostati pravdu volal takové stát něčím bude se zbytečně tak kolik budete dal une ne ten zase jiné tam nebyla on rozumová nebyla to pravé ostatními složkami klid. Je bytosti vidělo lidskými složkami toho nebylo jo ten člověk se e ten všeho málem něco co jeho byl fyzika jevu byl ne to všechno musím nadto by měl taky. Jestliže ten rozumu od starověku byl vyučoval tomu nebo dávala svému taková moc aby člověka poučoval především a vládl na přítel. Letadlem řecku nebo ještě ženě tak se dělat tak chyba že ten rozum který nebyl osvícením a který přejímal jenom vědomosti pro. Do vane e předáváme než umí do vůz nebo spí tvar do no nebyl tím nejrozumnější ale přesto svatý on kdybych říká tedy pravidly říká. On byl vychoval někde severně a velice tomu bylo taky do vysoká kultura římská od vám od zavedené povíme on trošku chodil a nerad se učil a dostávalo o dělám který se učilo. Or tu toto velice by byli tim při říkal ten tak dlouho ten žár tak uzná za vhodné že že to naučit abych otec těm pomaleji ne on byl o do do tomu buď naučili tak to potom šlo. To po dodneška cele arabské světě dělají ve to ji jevící polo pu ano a pravou dětí pavla vedení než vlastního vyučoval že neříkám že to správné ale se o tom. Vědět je pravé arabové vědom této výchovy tak atak jednají nebavil to za vůle protože li takhle před vychováváni jako před krademe jak potom mohou se do do vlastního pokrmu dvě života dostat a ten to jenom těm lituje že o. Kůň málo dostal ve že by se byl měl ten učitel němu chovat z úrovně jel jevil ho měl býval mlátí více aby se do hlavy hoví do sto protože po tomuto chybělo potom se považovat za méně dělal nebo no. Polo dělal které když do také křesťan a říkal jakou moudrost bych moh prospět tomu křesťanskému pojetí světa kdybych byl znal těch řeků v jde také moudrosti. To by se mělo dohromady kovy přestal by nemělo el stavět na dělo své na právo dalo se na tato deštěm z postaven nemělo to mělo organicky tady na tomto tady je říkat to jednou ti ato nedo dá. Je budete zabralo to staré které se nemělo cele na rovnou to milostem na tom budoval toto mi vždycky uděláme tady kterákoliv rovnou třeba říkal že rozum vždycky to všechno ostatní ničí. nebo oděl to ježíš byl bych byl zbytečně mnoho když dělal považovalo postavě čili je to jdeš na právem kterou se mohli může tři a e toto říkám proto že proto by neměl být rozumu od sou tento jsou. Začátky jeho vlády a měla je nesprávné toho že on může daleko být se toho ještě odhalit neškolil toho odhadl jak oblasti techniky tak oblasti vědy ale je. Mohl je nutné mu dát možnost aby odvalil všechno kam může a on provádt toho ostatními složkami co čajem ne vy lidským také tím že se mu nedovolí. Aby to neužíval aby jednou neudivovalo o to objevil větu vážně učil nebo takovéhle věci nebo moc ten bylo postavení to povolání na lovu nebo v takové věci no. Ale to není naše věc jenom my tomu jsme dobře rozeznával ve světě a říci proto nesmíme zavrhnout rozum že do vrátím je takhle špatně rozum právo k tomu k čemu je vychová. Vám společností totiž ta společnosti se dneska nevíry palem ale tou tam do něho poli vědomosti někdy starověk zírá dal co dít jeví než není mládež že veškerá. Ti rocích mi toho daleko víc než komenský jo daleko více a dokonaleji ale ne a přesto že tak vůle výbavu v tom životě nic nepořídí nic neznáme. nikam se nedostane je to zaviněno tím že ten rozum nebyl správně zasazen do ostatního tam třeba od ty lidský a které byly přizván se dopad jsme by dostali z rozumu co se dalo. Že o donutili vedl třebas úžasná kvanta vědomostí když on jim dnes kde on by nám kdyby ne půdě ale oni stojí na úkolu a ten úkol. Tomu se říká opuštěné jsem to tam byl tam na lidské bytosti ale jede složky rovněž tak proto ale mně nikdo jako ve vědomi pohoda rozumem. Jenom vím že když ty ostatní složky jsou soustavněji padá k tomu se ještě vůbec nedostali ale do se tomu dostaneme vodou věnovat ten století kteří nevinnost to ne ale tato to vám to se může také stav. Ale doufám že ne že melete tak vás projevil za po ničíme ve tak budeme moci přidat k tomu ostatních na vychovat citově citová výchova je velice důležitá abych nesmím vůbec eště ve začít citovali. A jeden nevychová jenom náboženská jde pán je návodem je otázkou citu také chybně pojaté na božím s návodem ji musí být byly záležitostí rozumu pravé od citu to jako ostatní složek i. Jestli dál bych protože to znamená i možnosti vedl lidských možností člověka to pochopili přede mnou pochopitelně například don bosko to pochopil než palec ani předtím to pochopili že vychovávali. Mládež ve sportu a přitom náboženství ve správné ale to li začala by které v zase zůstal jenom ve je vedle klášterů nešli dávali e tito v ní. Jak tam moderní vychovat letech do správně myslí li ve ty jsou dneska odkázáni že do hranic klášterů do tím klášterů protože situace je padá tak jako páter to. Je mi našeho letopočtu že ta pro onou se všem dalo správnou pár bar a zastavili se jenom před branami pláž kterému jede padali protože měli tak tamním bohu. Takže jenom tím že pak tedy ani ve přes schoval a ve lidmi přes chovali v za klášterní kdy kupovali vůbec začli zápalem vůlí tu českou římskou a ty předešlé kdyby jde. Do těchto ten brát dotoho barva je ho věku tak jsme museli začít se vším nově ale odtamtud se potom šířila vůle jakmile opadla tam byl na toho barva poprvé mění já. Právě měl znásilňována mělo vůbec všeho toho nepravého tak se zase rozroste takže první el byli v vědecké a rozumně řízené závi e za od byli dali že. Tam v prostě dodati že lidská založenou tato po vnitřním životě aspoň ty pro ty a takovým byl by byli litovali polo dělal bylo pádu vono tak v ale potom to smyslu francie to šlo dál ale taky ho potopa kterým. V ježíše kde se tam zachovalo tak mu bylo pra ale i těch klášteru avez tato hodnota ale ty velice křtí bez se to takhle vykládá a takhle se žije ab podle toho se vychováváno a ten není. Možno není dovoleno to rady živý když nejsou kláštery tak se to v rodině třebas takhle dál říkal ale museli dál za rodinu za oko hodně o že by vás koncily vypadat vařit a to jenom tady alena na. Napadli nemyslete je to tady muž neni poza radost proč mi byste jim měli kdyby to takhle dělali jako to tady říkám si mohu to padá mně jenom dělat v rámci své rodiny. A nesmím to nikam dál rozumná vše této společnosti jako bych to nesměli dělat na západní zrovna na tam je to ještě daleko horší než ten protože jesi hodnot ne váží tady ty pády. Protože to třebas i zakazuje ale tamto nikdo jako věku také kdo projde nic o úplně nic ve když to je než jako o telat najde oprávnění je k tobě tam měli dělat jevit. to je pravda a tak čili kde ve prosím vás máte možnost do takového takou stavu ve plytké všecko co to je zajímavé že takové po skok kde je tedy čili jde. Nejsou si přeje dost na výši poznání jsou velice nízkou ale i tím nízké není s tím mi ji bo nedovedou hospodařili nějakým způsobem totiž byl ve už. Vaj ho fakticky pro to jde národní účely no ale to nevadí že všechno je to dobré v s tímto posvěceno vlastně je že do přijde dala ho moc brát oni to čím protože nevědomost řídí. Nečinit této oblasti ale rusové obrovské utrpení toho si buď ve vědomí čili zase se vracím tomu rozumu kdybychom rozumově uznali že to správné co mohu. Do rozumu na jsou ta od těch pro duchovní věc se tam dostat abych že víš byl základnu přirozenou základnu toho člověka tak bych potom mohl daleko na vyšší úrovni snáze jít dál. Když ale tu rozumovou zákon nevim buduju tak na velice nic je úrovni jako k tomu po sku tu dálo znamená snažím se o nějaký skok který se podaří nebo na podaří vždycky je to vzepjetí které bolestivé. K velkému skoku z velké dálky se musí tvrdě člověk připravovat a stojí o to tolik návaly než se o to provede konečně odporovat tomu přeskočit nějakou propast. Rád zeje mezi nějakým vyšším poznání máme z jeho malým malou základnou tak je tak unaven žere nebo dále el to se stalo židovskému návodu tohle a po je sebe vědom pali bez šel od by to. Vjemy nevím toho přidal jisto k my jsme na to velice než i všichni když který do víme že to pro nás udělal kdybys tisíc sedm set let které ve postily a nezříkali. Své vlastní vůle je takhle tedy byl jednali jenom jenom o rozumově e tak to nedopadlo s námi takhle my jsme nevěděli o ježíši vůbec se nemohl jsem chtěli to byl první případ kde jsili. Od vás o počala židovský národ vydupal ho vstup avatara na ten protože to se ti indy se to nikdy nestalo indy lidský avatar musel sám ty to tak proti kde tam byla vel taková litovat že už. To pro mělo pádem a kdežto tady žádný pak ne rozměr a avatar přišel ano tak vel. my ovšem vede dneska hospodařit tím že jako pro nás přišel na tobě nedělá kdy se chováme jako jeruzalém který neví o tom kdo je s ním a do to. Přišel do toho jo vodou ne my za víme proroky a tak dále takže máme ještě mnoho řek bych rezervě. Co by mohl rozum do sebe z třeba aby se se pochopte napřed jenom pochopil co duchovně potom musí zažít ale jedna věc je nebezpečná a tím ten rozum nemyslí. kde když věci pochopil že udělal jeden krůček k duchovnímu ani jeden neudělám jenom vytvořil základnu ale nezve byl ještě nebude ten není schopen vzletu bohužel. přízeň záležitost takhle tenhleten rozum kdyby byl jenom u stavem teďka na základně a my musíme do budovat s pohledem na to že. Musí být rodu praktikována no to co rozum odhalil a za správné uznal on je schopen nějakého snu rozlišování a to se mu násobí tím. Že nedělá to co člověk sám chce pro sebe že potírá sama sebe že jsem zabírá tím že jsem nedal na své chtění ale dává chtění těch jiných lidí. Byl třebas vychovávají školách lety od něho chtějí toto by to dítě nikde do sebe nevstřebá ono to je poručí a řek bych účelnější znásilňovat toho dítěte než jak se dělo ve starověku. O dneska zprávy nebyla by nerad kost kou ale to je do něho tolik vědomosti že to zbytečné ale na druhé straně rozum vjemem u mu. Rozum rozmnožujeme mít schopnosti které kdyby třebas i na zbytečně dětech nebyli rozmnožili nebyli natrénoval tak potom ty méně zbytečně by tam hned nedostali vůbec by nebyl schopen své se to obracet on se naučím. Obracet jste si to s ním dost on tohle s tou duševní mistři klidu která umožní aby do toho rozumu potom vstřebá věci které odtamtud tou odjinud než když čistě rozumového poznání či může říct že protože jsem. Jsem snažil o to co nejvíce rozumím na nabýt nebo obdařit nebo prostě co by mu poskytnout po. Právě e tak jsem o natrénoval tím způsobem že von dneska do každé co rovnat si to co přichází odjinud bez rozumové oblasti než z oblasti smyslové. Takže dneska pro neplatí že rozumu jenom to co napřed bylo ve smyslech ani silného tam není nýbrž v rozumu je něco co nebylo ještě ve smyslech a ono to rozumu je. Je dneska a to je prosím ale na starověk něco navíc e že ty říkaly nic není v rozumu co napřed není nesmysl mají pravdu pro normální víc. Život ale ne pro duchovní život tam musí být něco navíc čím dal víc tam musí být toho co nikdy nebylo nesmyslem neboť my máme nadsmyslné nebo mimosmyslovém vnímání do kterého se. Tam rozšířeným vědomím a rozšiřuje nevědomý může takhle jenom tehdy nezastavíme rozumovou činnost čili tu činnost která prosím vám normálně jenom to co beze smyslu tam nešlo zpracovává smysl to. Jem a kdežto tento rozum není je postaven před úkol od pojem věren byli snadno vodu podnět dal ne z prazáklad tím odněkud něco jinou látku nic jiného je zpracovává měla tyto není on se musí. na to vás na to proto ani měla a stáda to co je možná ovšem postup no takže li ty vjemy oni ho přicházející mimosmyslové e potom zpracovává do soustavy. A ta jsou stavu po nějaký stupeň proč jiné na vědomí překonal zase dalším doupě roši že nově ve a tak dále a mělo by to i byla nedopadnou tak že do vědomí bez provedu napovídal. Po mysl na rozjímavou mysl na úvahu uvažující mysl které by bylo schopno něco tam bylo přímou z co by normálně lidský život nemohlo od sáhnout někde to například to je. Třebas letech poprvně jsem am blok najednou postihl něco co by byl za to mají za celý život nemohl postihnout ve že jsem tehdy nic měl dojem že to nejvyšší co člověk vůbec může dosáhnou. Opak jsem se mýlil ale v těch s s přestalo věděla něco letech jsem zase zažil takové tam bylo vnímání mi moc smyslové které pod nemělo ur svého života z toho důvodu že že jsem nebyl. Z vešel do další rozšířené fáze vědomí a kdyby to bylo bývalo zůstalo na úrovně by byl z toho býval nespadl tak by dneska osobě mohl říci že jsem vědomě věčnou bytost. jsem tedy člověkem spasení člověkem spasení nejsem ani nejsem vědomě věčnou bytostí jenom vymýšlejí jsem to vím pamětně proviním ne ale jsem na tak odělo bytost jako jste vy o. Sebe ten todle prosté byli vel to jste vy to jsem dělal pro většinu podle tak správné asi protože musím mezi lidmi jít ne ale jim dobře že to neni pravda že to vim. V protože kdykoliv toho potřebuji a tu potřebu sine li tvůj nýbrž to vim jednat i osud je také nejsem sám sebou a jestliže. Ono je samosebou zůstane samo říká kristus zemře a nevydá deset řešit čili je to stav který si přeje žádoucí pro život na tomto světě. Ale neměli bychom o považovat za definitivní a měli bychom na něj navazoval tím stavem o které ježíš kristus řekl že to zrovna které není samo do které není samo jde snadno které je v u. Úrodné půdě a ten prvé petrem a pokoru pokoje tady symbol takové tady symbol všechno je symbolem prostředků kterými se to za nový a. A samo zahyne ale jiným způsobem když je samo zahyne protože nebylo samo jinak že vydá ze sebe stonásobný víte a to je ten smysl lidského života který musí být zač. Ta se rozumově člověk dospěli mysteria rozhodnou zasazení semene do úrodné země zalévá není a nerušené mu vnitřnímu pochodu kdyby se dělat. Se nedočkal obcházel a byl hozen pořád tak by to zrovna nemohlo vyrůst to musí mít absolutní klid do přejte vnitřní klid e tomu nic bych nadání ano proto e vnitřní modlitba. Klidu velký význam tu ale sama o sobě není vším e je to jeden z prostředku tak to je postavení rozumu řek bych budoucností. si nesli voni se od toho že by se o tak rozumně k ničemu to je špatné neboť rozumně svůdcem taky spatně může být svůdcem aby svůdcem a bude svůdcem ale to umění kterak nepře. Věčně o tom že bych měl právo ho potírat tam mám povinnost ho přibrat práci protože bez rozumu nejsem ani člověkem ještě potřebuju zůstal člověkem rozum jsem se právě liší člověk od víra. Ad a jenomže ho špatně používá patě svědek ocitá po zvířetem vás ten století za pracovali aby vědec tím avalon den svým pro toto. Tak by byli zakazovali čí jist by byli protože tam byly pasa které které mluvil je proti vlastnictví a ty církev není dělat to ve měli všichni veliké statky a nechtěli se toho zdá takžé začli upadá. Obaly doba začátek inkvizice všechny odpůrce kteří znali věděla říkaje byste měli podle toho jít jenom protože toto vyčítali byli upalováni byly kacíři protože byli tak si vám je navozené bral no vidíte takto. Je ve něco co jaroslava někde když trvat se jde celá staletí zakazovala čím že by byli tak prosím vás to prodělala neodpustitelné dělat no to. Nikdo nemohl být se proti nábožensky udělat než ta svědek dělal v boží ne nauka o převtělování není na to před toho se středem do učení kdy mít dělat proto že staré. Je národy předkové římané na to všichni věřili celý východu blízký tato věřili a bylo tady součásti víry kdežto ježíš kristus fakticky říkal když tady nedo. Jdeš spásy po smrti on nedobude svý nedobude že měl pravdu tady se musí do vyspat si že tomu v tomto těm nebo dvacet toužíte říkal vy protože on učil člověka jak tento život jinak se rozhodnout ne za rok. Nebo za bylo to v všechno padá je i za ne nově pozdě i jinak se rozhodnout i tedy za mnou vedle toho vůbec ty pochovají mrtvé ne za mnou a takovéto rozhodnutí nakažen. Jen dalším kroků hraje velikou roli jsem se okamžitě sedmnácti letech rozhodl pro jiný styl života a když ty věděl jsem se díval na ten život přede mnou těch se. Na ten který byl životem bez boha styděl jsem se za ni jako za život který nebyl správně veden není to úplně pravda byl správně veden na úrovně toho života a jsem to. Tedy pociťoval jako špatný život aby se se potom všech starosti letech zase díval na ten život o ty sedumnáct ty který šel za bohem za vírou jak tomu vy říkáte e tak se. Dostali díval jako něco úplně špatného ne neboť jsem v tom životě nepotřeboval krista ten neodpustitelné protože ten se si jak se. Se dověděl teprve přitom jak ten gestapák nemohl zabít nedověděl toto vlastně dvě za přínos pro lidstvo on vysvětlil každý krok na cestě a ty jsi životem a v. By to byl nevysvětlil tak nikdo kdo to nepochopil rozumu mně to od toho nevnikl se nemůžeš ji když dále den co znamená byl narozením betlémě že to narození vědou. Mýlí o bohu v lidském nitru ve stáji lidské tělo a tak dále když tomu čemu nerozumím takhle jsem tak nemohu to taky nastoupit nebo si nevím rady když to mělo z doby nebo to za víru nebo to zakopán tu hřivnu ne. Tak je to se mně potom nemohlo stát let takže se říkali jak se může o se vůbec dostal e jsem jak samo takhle že zase odvrátil od toho života spad poradí a to je třeba. No abyste se to na každém dalším koutku kde člověk se neohlíží dozadu jak se pojí na to hořící město gomorhou pak komu a na tak se z něho stane školních slovu na každém stupni nejenom někde. Pole a ten abraham byl jenom proto tak praně se neobrátil a proto se žena které nechal jenom proto že se obrátila a prodělat se solný sloup takže na každém kroku se může pro mě. Soli slova cesta může končit když kris úkazu ale cestu jak to nemá končit dokonce života jak to během běžného normálně nového života dopadlo tak a nebylo třeba se převtělovat rozumíte. A bylo možno vejít do království božího u neříkal za pět vtělení vejde do vás německý aby brž tady dneska tento život ale po smrti teď amen pravím vám jsou tedy vámi lidi kteří zažili poslední jsou. Znamená ty přejdou přes hranice dvojnosti přes převtělování všechno se smaže po přines konec nauky o převtělování jako nepotřebné k tomu které postilu ústupu který on nevěstou ta. Rozumíte takže to nemám církvi za zlé ovšem oni jen toto jako takle pro nebrali ne oni to bral jako odpor proti starému světu který prověřil a ten. Nejde proto velice lajdácky živ oni život křesťana požadovali větší horlivost a tam většího byl prost byla možná jenom tedy liž když ten člověk nevěřil na přestal být matrice vtělení naříkati buď tady. Nebo někdy k takové děly zbavit vědomosti o následující vtělení aby ten člověk byl ten se snažil zde ses to becky důvodů o to do sobeckost dosáhnout poznání od mého rozum. Ten někdo takže nemám jim to za své ale že to někdo nevěří jinak se kterou tak tak mu to nepás všudy tomuto nebyl třeba říkáme to v pořádku tito nevyhovuje tady náš úkol a tady můžeš klidně splnit. Ne se potom přesvědčíš jako že jsou nějaká předcházející a rase li si dělení tak umět to o je jenom proto že se ode chtělo abych to jiným lidem dovedl vysvětlit a vysvětlit třeba dál. Dnes tu viděla anebo podle zkušenosti daleko účelnější je a účinnější je podle zkušeností tato on byl ve zkušenosti že jsem žil předtím ne tak je to v pořádku ty ale vám řeknu moc jsem se. Tím že to nebylo pro jenom kladem ale velikým zdržování protože vás si to všechno prověřoval člověk nevěřící musím všechno mít nad zdání jsem zatím šel ovšem někdy bez o. S tím vůle třebas do francie bez vlastní vůle aspoň protože v v vlastní tak jsem tam on není získal a tam kde jsem šel z vlastní bude zatím tak kam si za poměrně nejméně ale. Si jenom něco mu bylo když člověk tenat to je ten jako třebas na všechnu důsledně rozumově chci se přesvědčit teprve důsledně tak si ne porovnává jenom vám petra vše. Je s někým jiným které muset se nedaří a kterou všechno ale u roste viděla všechny schopnost se tam které nemá nýbrž je to porovnává e ve vlastním vnitřním životě s tím co mu jinde atomu nejde. A říkáš si tak je to příčina patrně někde v minulých vtělení těmi tohleto nejde nebo tam v tom umění jde a teď třetím zabývá proč mně to nejde pro. Co jsem to vyvedl nebo k čemu je to následek a to je obracení své nazvat a on si ubírá mohutně si ubírá s intenzity. Prožívání přítomného a jestliže jsem nenaučí intenzivně prožívat přítomný okamžik celobytostně bez ohlížení dopředu ne tých na víc. Není dopředu obojí dění dozadu tak nikdy se s bohem nespojí takže devadesáti procent dech tato mnou k ta přivedena je těm znal on rozumím konců že se přesvědčil o věcech. E vede k nemožnosti spojit se s bohem nemožnost to prodlužuje jeho týráním o několik vtělení a tomu nepřejí například mluvím člověk. Velice duchovně založeným a mluvím s ním o jeho duchovním posláním on říkal to miloval nějaký můj přítel ten velice dobrý duchovní borec říkal odpusť mně kára ne jsem si. Jistá než abych mohl dokázat to co ode chceš nech umřít příštím životem to dokážu buď bez starosti se o tom přesvědčen a taky umřel a. Dokázal mít a byl by dokázal v tomto životě dítěti ale protože měla hlavě na o převtělování tak mu to nešlo a kolik takový sem pozná indové jsou všichni takový e podívej. Jste například na to porovnání toho že e mám krišnu kde ten světec kterému jinou jenom du to dvě převtělení byl smutný z toho. A ten zcela světský člověk které mu kdy lot tolik vtělení kolik bylo listí nás od dostalo tak zase se okamžitě s bohem spojen jaké to všechno závady se na něčem jiném než napočtu vtělení ano. V tomhletom na tady krát na si vzal jsem na duševním stavu a my musíme udělat všecko proto aby ten duševní stav byl kde dále aby byl adekvátní tomu vývoji a u člověka. A který začne věří na převtělování sestává věří toho že jsou vážené z povím kou na svoji minulost jsem ze stavu přítomnosti na kolena bych tak řekl. E on nemůže využit přítomného okamžiku a tím si znemožňuje další pokrok mně to dalo velikou práci než jsem se z tohoto dostal dál. Jenomže jsem jednu výhodu že jsem věděl jste dovídám jenom pro toho abych jiné lidi varoval před naukou o převtělování aby ukázal že význam jenom pro toho. No do se jeví čím žil jo protože to může prověřit prověřit aby ty chyby nedělal aby je obešel nejde dělal tytéž chyby kdybych nevede přes některé. Je předtím dělal jsem se mohl když si byli nová je jim vyhnout a takže to tam do toho převtělování po této stránce pro měla veliký význam ale po stránce objevené že jsem objevoval s čím jsem byl. Rad že se oděla poznával jsem to do velikým zdržování protože člověk když se někam se dostat k bohu tak co musí v tom okamžiku vědeckým spoje z odbourat paměť. Ten musí ztratit vypadá mně když jestliže mám paměť jenom na tenhleten život nebo na tuto existenci tak je to dost velké začneme no tak těžko se mi toho dvou podává a než toho volat paměti na předcházející vtělení no to je teprve. Temeno dostavit patrně vůbec nepodaří ten nadlidská pra a dokud do podám paměti tak s bohem se na spojit na to vás upozorňuju kdy se musí být úplně postatě pamětné zastavena a to neni. Tak úplně lidské moci kdy paměť je hluboko zakořeněna podvědomí tím podvědomím nevládnou a když se dovím z toho podvědomí o přechází svých vtělení kam jsem se to. v něm dostal ses to jsou vodou byli které e jsou daleko vzal než tím obě den nebo sice ježíši nebo především žádat od dovědět co se čela měl obědu taky nepotřebuje normálně jsem čím jsem byl minulý že. Od že budu ještě žit pro zatěžuje čeho do žádný věděl co jsem zítra měl přesvědč rakovinu čemu je to nevím k ničemu normálně měli k ničemu že jsem byl předtím živ jsem člověkem a mohu dát na to tak. jsem musel prodělat miliardy let vývoje teče tím člověkem stal bez měl právo postava lidské může ji a nabrat na sebe takovou jestli vědomí která jemně bez násilí aber zatím skok budovat přesný dá. A stačí nevědomým pudu poli u před člověka třebas takhle široká ne tak a u zvířete u zvířete je další že vědomí třebas daleko užší z této uši. My vědomí zvířete není vůbec možno se do na základnu takhle širokou což je základna lidská další či tak ho lidskou vůbec není možno a protože jenom z této šíře lidského vědomí je možno jít dál. A tam z kůži mně ne tak protože takové jiné léty ale tato víře lidského vědomí se může posilovat směrem nazpátek co není žádoucí protože a to je ta. Ty se po mým tak zase tady si vtělení nejsem proti tomu že by nebylo nedal není krása najde ale toho nikomu to neučiní a nikomu nemám zase že to nepřijímá a. Opak radostí přijímám jeho názor že nadto nevěřím na říkám tak to je ta tvoje víra je snažší potom s tomu před ale nejenom mluvil ze více s opře o to dílu nynějším ale od přitom okamžitě se dovedeme jako. Si ten tedy když třebas jsem prvního toho člověka v tom koncentráku dostávat do tu cestu tak se vším se toho musel zbavit vědomí tohoto života který do doby žil. Neobracej se ke svému životu nemysli se sice syn nějak provinil a proto si v tom koncentráku neni pravda si tady proto aby potud šel dál veden spojí šel potem žil tam ho zapři ten život ten taky zapření sama sebe. Zapření čem se schází ten taky zapření sama sebe zapření paměti všechno zapření sama sebe a tak můžeš jidáš podívej se tady se mluvilo on milovali paměť. A e z čí kráse že z toho dojmu který neni povalit časoprostorové se člověk sem vtěluje jenomže jakmile se vtělí ten dojem ten se přetvoří načas toto. To novým záznam rozumíš ten tu schopnost ten dojem kdyby se to jen ve přetvařovat od okamžiku narození dokonce početí v časoprostorový pochod tak by se člověk nenarodil a nemohl věc. Vy zde žít ne ten zázrak byl boj před dělání dojmu na časoprostorový po pod naději to je zázrak našeho života že když potom se dostaneš nazpátek z toho časoprostorového vnímání. Do toho jak se říká pojmu nebo jo to ještě někde na pokraj jenom ten dojem ten ještě není e trvale u boha nese kouká vtělit ale bystrost ještě za ten dojem e. Do příbytku božího let tak si zjistíš že ten zázrak proměny do časoprostorového děje někdo jenom proto vtělení na světě ale není. Ni proto přibývání v tom příbytku boží je možno do dojmu snad jakoukoliv šíři děje čili jakoukoliv jestli paměti do dojmu můžeš města. Jestliže toto možné tak deset to bralo tím pochodem který se to mně stalo z časoprostoru do pojmu bezčasového tímtéž pokles zpětně se dostane to jemu to prostorového pochodu. To je jenom zpět nával ba nic jiného ale kterou vždycky to takhle musí když todle tam tato do taky nazpátek takže dejme tomu když se mi objevuje před mým zrakem a také před událostmi. Vtěluje do vedou události toto jsem zažil nebudeme těle například přijdu někam ho poznávám toto málo dost říkam ses těmi e n věcmi které jsem tehdy užíval poznávám je ne jsem a dokonce tam by mu věci které potřebuju pro. Tento život tak to je pomůcka která přichází z dojmu že v tom dojmu něco je silnější ho a něco je slabší ho když například si tam e najdu. Denních který měl by svět bude jsem po nějaké duchovní si dělal minulém vtělení tak to znamená že v tom dojmu to bylo tak silné se to teď napomáhat. A to bylo silnější než něco jiného je to ve vás se toho byl musili ani zdaleka nedokážu všechno vyhmát znovu co tam v něm je právě najednou obsaženo všecko tedy bych jenom to obrátky. Z toho převtělování ježíše krista jestliže třebas toho dojmu v ježíšově životě který je taky věčný žena na věčnosti jsem si vy máte jde za jeden života ježíše krista tak jsem si nevnímáte v jenom ty. Eta jeli dějově nýbrž i smysl neptají čili tento vás znám protože je to od od boha nemá jenom facto logický znám. Nýbrž závazný víc znám člověka zavazuje člověka nějakým způsobem poučuje z moc svým toho poznání moci toho poznání ten. Dojem to je moc od boha žádná ale proto z toho poznám že to nebylo někde astrá by to bylo u boha od že to vodě od něho obrovskou mocí ano a ne bych ne. Řekl tedy zrovna kristus sestoupil ke mně se o taky nevěděl zase neměl nikdy vidění žádné bytosti ani světelné nikdy nic takového i světelně vidím jenom když se dost ocitnu svou astrálu tam vidět. Je temném světelná města to om tady říkal tomu bylo ale tam jen z lišil na ty žádné světlo nevidím to bych považoval za degradaci toho stavu ano že tou šel smyslovým den od svých to je. Kde moc nízko když protože to ne vnějším dní jasného všechno ostatní ale když si další poznání tak tu tak musím oddělit od toho světla to byl takhle který umožňoval um o to. It některá centra aby mohli aby mohli fungovat jiná centra aby mohla tady ne věnec tento temně promluvit ve jiného poznání no e zkrátka dobře. Když člověk u míra předá svýho život do dojmu a tam mně které rád i ta řeka nikdo astrálního světa ten dojem zůstává u boha ale bůh není tím dojmem to prosím vás. Jasně rozlišuji dojem o ježíšově životě není ježíšem nýbrž to je dojem o jeho životě který je u boha ano ale tento dojem o ježíšově životě zvláštní po. Válku že totiž toto se jisto lidsky stalo novou někdo tomu neděli tak nestalo ale je to rad sám ho dal řekneš to stalo to se historicky který stalo to je věčně platné. To se dostalo nebo nestalo to existovalo od věků to tady bylo připraveno jako jeden spojku do který jsem člověk vejít svým vzestupem pro něho připraveny při. Výtek nebo způsob jak se dostat do příbytku božího onoho universálně platný okolo jak se to příbytku božího dostane člověk přitom jiný nám než jsem nazírání na nějaký zeptali. Život proč se mi stalo to koncentrák. To daleko větší měrou návodný znám ale návodný v tom novém smyslu. Který člověk nezná jako ne návod u potřel není nýbrž z síla provedení toho návodu je v tom obsažena a si myslím že něco takového je v tom dojmu který se vstřebává do člověka z minulého vtělení. Je tam isidě tak uskutečnění toho dojmu takže člověk snadno dělá to co dělal minulém vtělení to bude snadno nad je spisování jde velice snadno i vy na o pak musím se snažit aby se já. To co nej přízemně abych nepsal hezky aby nepsal pět na těle nepsal básnicky abych nedal nastala krásy aby pravou nebylo literární nikdo jenom literární jo to je byla to ona škodu věci který mně šlo. Literární dílo a mezi může mně o litera kdo nesmí jít aby ho vytvořit literární bylo prosím upozorňovat ho netvoří mám stejnou obavou světel od víra jako měl ten ten doklad z techniky ten taky si způsobem technika a to já. nechci dělat to jsem odrostl čili ten ten dojem z toho minulého vtělení plněji ten význam že e modliti k jdu zela pozmění dojdou i spojivým ráz s. I ty jen jak psaný tak řečnictví se nesnažím být hercem přitom který to bezvadně řekne nýbrž snažím jenom věcně to vykládat na úkor teď krásy. Třeba protože jsem mockrát opakuj o zkáze vracím k tomu co von za důležité zdůrazňují to ne herec tyto zdůraznili protože vím co je tam důležité a pořád z mysli mám. Řád který sledu a který nějaké vrcholy a nějaká nižší prostředí a to musí být své řeči patrno především z řeči z snad jíž protože tam. Řeknu větu můžeš s různým způsobem když si mou dlouho větu chcete různým způsobem tak dycky světelný její znám na nohy význam jiným ten že věci takže se říkáte jak jsem to nečetl sto četli s jinou intonaci jinak. A kdybych pročetl zase na navozenou zas jak to jiný význam chopit tem že dělat úmyslně věci dlouhé aby si každým mohl z toho intonaci vybrat to co chce té. Za jiný než spisovatel z za měl vedení duchovního ten který pro každého jiným stupněm mluví ano as téže věci. Že si může si něco dělal to vám ježíš kristus to taky říkal dáte medem tady mluveno mají neslyší je mají o čem nevidí ale to chápete lépe a není to novou vysvětlil vám jednalo to chopit dete se hrůzou konstatuje jak. I toho málo vysvětlit protože voni ještě přišli s na kříž nemohli to ani pochopit do tak jasně dával najevo že jim to říká jenom takovým s tím způsobem jak ještě to stačí vzít ne že nechtěla ani a. Ve ani tím ta nesmí že ano měli po této stránce vidíme co neznáš vyššího řekl by byly pro něho svým je mi kterým se to málo by to byli pošlapali a aby se to nestalo taky toho moc neřekla moci toho nemyslete velice málem to vysvětlil. Kdyby je byl vysvětlil toho tak málo jako jim tak jsem sto onou padl jsem to by se proto nemohl řídit ale mně vysvětlil v tom okamžiku ho vozem daleko více než všem těm svým. Učedníkům i než tomu janovi a z toho důvodu nemáme tak myslet potom to musí mi trošku dál rušena přes tady to krista je nepochopili než oni tomu museli a měli pochopit. Že oni pochopili pro sebe a pro ty li jenom tolik kolik tolik sto sneslo tehdy li byli pochopili víc tak se distancování otci svý a on si to nepřál on si něco. Je byly nějaké povýšen místě před lidem tak si konec řady byl někdy víc než tedy myslím že váš rozumně na takové výši že toto všechno co říkám vám jasně srozumitelné a že jsem si dobře vědomi že to už. To řešitelné všem to uskutečnění je u každého z nás těžká záležitost uměli u vás pochopitelně to je jiná věc ale než někdo rostl je daleko větší nižší jestli rozumového poznání než která byla možná tehdy. Jít za dob ježíšových v celém stvořen nepřešli v lidském životě tak zákon zpětný pochod myslím deset od boha po fází od boha jsem deme tak je taky možný odtud jít ta od. Mase jsem šlo nevíme byl dělat a jestliže to jde normální cestou kterou navrch ježíš kristus tak za jeden jediný život to jde odtud nazpět no to je veliká. Vymoženost tuto vymoženost byli dát oproti jednomu mít životu ba jedné hodiny padá jedné minuty ba bezčasovém okamžiku v ten úžasný propastný rozdíl mezi o deme od. To jsem a odtud tam jestliže například kde ten dojem jde od boha byl u boha a tady se realizuje z větší části nebo nějaké části kdy ten jednoho jediného života že zase v těly. Do to všechno který někdy žil a který žil třebas mockrát předtím obrovský zázrak protože je zrovna jako lidské embryum v mateřském těle prochází obdobím mnoha set. Tisíc sled že z prvoka do naší doby ten přejde za devět měsíců vývoj celé přírody živou živé odborníky pod náš lidský život za devět měsíců mu. Prodělá vývoje třebas miliardy ale s rozumíte mně tak potom během života když je kompletní ten tvor může projít od toho z řek bych pra. Ani pozice ze které by se nedojde dále do stvořeného nejenom právo rozšířit o snu z z z mohu i ten strom proč si jeho korunu tak odtamtud jsem mělo jít nazpátek. Protože tam než byl had po před ale říci rase líci vtělení je to fakt že díl el že tento život je dílem mnoho životů tady kdybych vede této cestě ani ven nového čem. Mého roz novou kovy kterého rovní opravdu někdy tragického a v každé přivede rama lidského vývoje jo avatara paty třebas jedny. Upřena podle v něm z pohled na tu trvat se mi upře že o tom nic nevidíte veliká vymoženost nevím o zkazí že ten co bych za to dal kdybych byl nemusel vědět op. Ze svých vtělení je člověk byl všeho ušetřen to světa ani představit veliké zdržování a takže neopravuje te pánaboha že vo v okamžiku narození ne. Víme nic není takhle jasně nevíme nic o před nazí jenom na to navazujeme ani žijme dělat to navazujeme ale nevíme je takhle rozumově nic a pořádku neboť rozum je čistý dělám může se naplnit něčím novým. A na to se může naroubovat nějaká zkušenost duchovní a to je možné jenom u člověka který dovede na minulo zapomenu mu to co tady vás učím umění života. Spočívá v tom přestanou tak dobyli tím klavír jistou že ani nebudu jesiž tu rod ti a mu to převádět do uměleckého od víra je prom činného musím reprodukovat něco z jiné op. Last i než v ale ne v tomto životě a jestliže mám je provádt něco z jiné obraz než které která oblast pamět zná tam ten ta naše tak musím paměť by se dělat tím tomu důvody proč se omyly. Zase nic smí jo to musím napřed vědecky vysvětlit se musíme radí provádět potom muset jsou viděla bez bez paměť těle pro tu chvíli toho vyššího poznání nesmí vám bránit v tom poznání pamět nesmí tam být. Tam není obsažena vám to nestrannou tak úplně esta jakkoli z tři vylité když si jenom na se čil víckrát než si ačkoli jsem nebyl jinak voní a svým velice dobře že tu techniku zvládat tak že. Ani nemyslím e takže zastavím kde se ani nevím čeho stavu zastavím vzpomínku na jakoukoliv paměť jak mi učil je vám střílet a jenom podle toho se řídím samou. Volně samovolně sester budu takže on se jim co chcete jo a jenom protože na on nemyslí že to je samovolné. si pamatuj jenom jeden takový starost česky kousek e že třebas e jsem byl s mým přítelem sester bardo brát které po nich které byly daleko modlení by tam trvat vrátit které koní ten přítel se tam. Dvacetkrát povolal také ve strefil jsem říkal dej mi to a takhle jsem to pustil a ono se to odrazil od jednoho drátu na ten druhý poprava jsem strefil ode nechtěl žádný důkaz říkal ty jsi čas ostře. Z a měl taky pravdu jsem čar střelec a jenom proto že dovedu odstoupit od paměti že něco samovolného sobě dovedu nastolit že tyto věci. Se nastoluje i samovolností když v samovolnosti z domovem přátele že praví do moc je samovolnosti od boha samovolně všechno jde do tohoto si. Je ta on nemusí myslet na to jak to za vy tam nebo tady to bytostně dobyto mysli hlavu váma ostří tím co on nejde o nemusí na nic přemýšlet a on to všecko dělá on všechno řídí já. Tím nám tajemným způsobem a ta teno seš a ta vás poutavé dávali jeho slovy ska samovolnost a čím tedy samovolněji člověk jedná v této oblasti duchovního poznání tím. Je to dokonalejší jednání a paměť není něco samovolného paměť e řek bych něco co pochází touž jered produkce volní stavů to ušel. Tou cestou co jsem vůlí někdy uskutečnil nějakým chtěním nebo nějakým pochodem něčím byl pochodem myšlenkovým dějový a podobně čili to je oblast jiné než o vlasy samovolnosti. A tedy jsi přesto přejít tak musím zaujmout takové duševní postavení nebo takový postoj ve. Jen zapomenou on na všechno co chci na všechno co chci neboť to je samovolné když to chci a musím se nechat u z. U z svojí je zaujatostí pro věc ta za do to začínám vůlí pochopitelně ale. Ten postu šlo o to vůle dál není záležitostí vůle nože to záležitost nějaké ho pokračování. Nějaké setrvačnosti a tato setrvačnost je dostane za hranice vlády podvědomí vědomí tohoto světa a tak dále. Čili jak se naučit odstranit povídavou mysl že postavě nebo ona je postavená před do událost třebas myšlenkovou. Která proč že španělské to vstupem facto která ji překonat která u zemí která ji znemožní se. Tam pohybovat která ani jak si je u každé tady neni prostor pro tebe tato si ten se mnou nedostala takhle rozumově ni budeš to je za než denní paměť ti zavrženi. Celého dosavad toho obsahu teď i tak nejsou jde č jak o které se mluví ježíše krista jako o posledním soudu k takovým byl obraz tohoto soudu na úrovni na které je kde najednou zavržena veškerá. A paměť něják tím pochodem chtěným toho člověka nýbrž prostě zaujatostí která přesahuje správné z normální zaujatosti když totiž se dáte především království boží tak je tam v tom především obsaženo. Poučení tomu co by zaujetí větší než kterékoliv jiné jeli to za větší věří větší než kterékoliv jiné ono zanechá stranou nebo v pozadí nebo opustí nebo zavrhne jak chcete o tři jste jedno. Všechno co tam dříve bránilo v tom přístupu do vyšších oblastí a čí je to za o ti výši tím zdál dále se dostanete přimět dokonalejší tak řekni čím dále čili si učení. Mechanickým způsobem co o zaujetí vypěstovat například dejme tomu jakou do ne upadl do jsem se tím že viděl na tradice získají tří s. Ne střed a byl oko vám ti jsem normálně li se dostal do transu ten člověk takový tedy z něho nic neměl vidíme že to dělají sugesce let to su. To co se sugescí nasytí člověku do oka jasným světlem žilo dovedou do toho transu od člověka ale on se dostalo řečeno transu protože ho to světlo které věděl u poměr on. Na něco z jiného světa on měl nějaké za rázem mít k tomu v sobě měl nějakou vnitřní přípravu které si dobře nebyl vědom a pane ho se ocital dávat takže on své extazi že jsem veliké vědomosti. Veliké poznání kdežto vy se to staré běžnému člověku že mu osvítit se takhle jasným světlem zrak a dostanete vám to stavu ta od ale svět takové ztrnulosti e tak nic si z toho neodnese žádné pod. No takže dělajíli dva totéž není toto totéž na to mám upozorňuju a nedoporučuju tímto mechanickým způsobem se do toho dostávat protože je věčně připravit dostane jako dopadlo jako s každým do se dostalo trans. Tu kdo to tak vždycky do stavu naprosté nevědomosti a tuposti po tomto uzavření to my to je hodné pro je každé kteří potřebuju když to co se slaví pacient aby ho dostalo dostaly přes byl místo pro estetického prost. Ku vel přes tu operační část do dalšího života ano a neobrozenému běh srdce a tak dále tak toho ustává za správná to jistě věda kůží pádu protože více a do po. Ale to bude používat že se ty si dávali lidmi kteří více zatím ještě e tak dál že jestliže tedy jsou jiné prostředky než mechanické k tomu aby se tento stav navodil které. Cestou prostředky jedním z prostředkem městu jinou ji jist ke mně věda technika správné vykonávání e své činnosti všechno jsou prosili které mohou dostat za činnost za vědu. Na techniku za umění ne když totiž tomu umění se tím umění dám unést třeba za zrodu jsou umění za to umění jsem říkal že jsem si třebas ocitl. Na jenom konceptu vedle palec ti znal do dívat na to se známe a člověka který veliké on o kterých neví. A když jsem toho dvořáka poslouchal na tom koncertu tak jsem se do dostává do jsem se dostal do toho tvůrčího stavu toho dvořáka ne že by dokázal to vytvořit ale do toho tvůrčího spí tam musem. A on to jsem za vhodné ten stav přenést na tu divu která se na vede mně tak jsem dotekem ho přenesl dotekem ruky její ruky jsem se do byl mým ukazovat ještě prosta. Čelo ten jeden dotek ona se do toho stavu taky let za a říkala když to se přestalo ještě cesta ne ještě protože jako ukázka co vás je že vás se taky celý dvořák protože nás je. Je ni moc věcí za hranicemi běžného poznání a můžeme do toho projdu jenom tím že samovolně to tady ona než která na nevěděla jsi prodělal to bylo to byl o to bylo za samovolnosti do který jsem dost. Ve které jsem se ocitl se od ocitl z poslechem dvořák mi samou samovolně v oblasti samo života o taková vnitřního duchovního života ne takže eh je daleko lepší něco. Vás rozjímání jako prostředek se dost do toho při které jsem si vědom že to povídání které přitom rozjímání začíná tím začíná to není cílem nýbrž pro. Střed kemp abych se dostal do duševního stavu ve které se s s s s s s stojí za to aby udělat předsevzetí přesahující dosavadní děláme smích předsevzetí kvalitou morální třebas eticky. Tou že anebo duchovní v takže když je to moje předsevzetí že vždycky pomocí rozjímání e nabude jedné na té. kvality to znamená vždycky míří stejným směrem tak je to správné rozjímání a to rozjímání vede ke ztrátě paměti tam nepotřebuju dále rozjímací přední. Se jak se dostat do tohoto stavu ten se jeho dostal nesmíte znovu se vracet tomu povídání jaké roste přešli předsevzetí tak se necháte tím světím uvést a najdete sílu v tom okamžiku k tomu tak je to přes jeti. Potom životě mimo to rozjímání aplikované jinak jak toto neprovede tak on nemá je tu sílu jenom krásný vede jsem jsou žili jest něco zažili a to vyprchá ale když tam než v té. Tak se to z třeba daleko hlouběji do našeho povědomí a od tam tato naprostý kořeny kdepak těsto opakuje let rozjímavou modlitbu a dostane se to vám jak se říká do krve abyste se. Chop ni toho použít životě na realizovat toho takže například jsem za za naro němou vode vono to platí o všech možných druzi vnitřní modlitby že tímto pochodem který tady konkrétně ukázání vel a který se opakuje budu. I variantách najít mezi modlitby se musí postupovat tam například dejme tomu obyčejný otčenáš tak třebas e když řeknu otčenáš mě. To nedostane do toho stavu ve kterém bych jako si u věnoval že to můj otec ale třebas se dostanou nadto posily přejeme hotové a ono to třebas něco prozradí co je to pocit co. Od značný taky jeden napsal aspoň částečně e tak jestliže mně to provedl něco co není v pouhých slovech nýbrž ve skutcích mi to vede k nějakému posvěcení života a tím nejenom boží. No tak je to lepším pořádku a ten ten bych se neměl dál modlit ten den říkám kdy se nedal oni otčenáše měl bych hledět toto vnitřně v klidu začít aby to za koše mělo. Abych tohle netrval uskutečňováním to není správné to musím to svůj čas zrání kterým to musí proběhnout bych to přirovnal pro mi která jsem technicky založen člověk jsem tu moče. Eh lidsky v tom mně připomíná technickou zásobu průmyslu technická devote pro lidská zásoba tu jsou se musí člověk nitru své mistra aby se vytváří spočívá v tom že nemá mi tu vysloví závod jenom zásobu to. Co mentálně potřebuje ale zásobu i toho co teprv zraje k potřebě takže my většinou máme v sobě věci které zrající prostředek in nově například musí za rád potřeby se tady než se jich. Stroje na ukazovali jasný tomu jsem bohužel důvod čit ze španělštiny je ukazovali jak urychlí jou zráním inkoustu nebo zrání tělesa aby místo patřil roky dozrálo než ten. Lázní ne a takovéto urychlovačem je v sobě taky máme e že se to všich tělem urychlit ano anebo působením vyšším stavem na to se nám ještě na takou vědu potřeba nevěstu víte co se vše. Znamená to samovolně dělat ano to sami přijdete bez pomoci že jsem se s jo prosim na sto co teďka jsme v tom komentář. Ty moody mu vody a tak dále kom nové jiné věci ě to je pokud s za ním prostředku jak plnění o když ten mění cesty poznání. z konglomerátu kombinací cest jaké oni dej jiného je schopen člověk člověk není schopen čisté cesty poznání jsem nepoznalost čistého. Ale jogina člověk není schopen čisté lásky zase nebo načisto pak ty hodina člověk nejsou tady jedné jediné vyhraněné cesty nýbrž jenom kombinace a tu kombinaci. Ruší vytváří podle okolností ve kterých se vyskytuje se to znamená jestliže okolo vyžaduje více větší míru lásky tak přidává k tomu aktu pozn. A ani jich je větší míru lásky jestliže to vyžaduje větší míru porozumění přidává více rozumu a tak dále jestli více mít pochopení nad rozumem zaplaší nerozumné vždycky za proč měla někdy jeho potřeb. Je úplně zamezit jeho činnost to je věc kterou nelze předepsat nikde a jestliže jsem tady vidim mu z tohoto konglomerátu poruší. Jít možností které se vyskytly životě každého člověka jednu jedinou cestu poznání jenom protože jsem měl na mysli že jinak to nevysvětlím než když to oprostit od čeho ostatní. Že kdybych chtěl vám viklat cestu poznání do své byste byli poprvně u dělání bych tak řekl vel tak bych museli oprostit od všech ostatních cest aby jasně vinice jejich princip ale. Set pokud se tak po krade ty principy tady vysvětlit ne ze v tom pojednání a to může mít neblahé následky že si člověk myslí že to takhle musí všechno vypadat to takhle nevypadal nemusím je. Jedna z boží nos a jedna z možností kde převažuje poznání ano tam jde třebaže poznání a kde převažuje třebas láska tak takhle to nejde protože. On to způsobem cesty poznání sejde dycky do vyčerpání určité úrovně poznání do překonání této. Úrovně o do práce ani se od a nastoupením nové úrovně ano čili této přes nulové body vždycky a. Ty nulové body nemusí i časově probíhat rychle nýbrž mohu třebas cestovat leta se to může li ten návod ducha trvající leta ten nám smyslu trvající leta záleží na poučenosti toho člověka. Jeho zacházení s tím čím s tím materiálem ano a jestliže tomu takhle je tak pak vám řeknu že jedině ideální bohužel prakticky milost myslitelná je cesta lásky li jenom byla. Zná ideál jenom cesta lásky tak tady se obešlo bez toho něco opouštět a na základě opuštění něco nového nastupovat tam nemusím nic opustit a pořád nástup. Jedna konají jenom organicky než přetrvá řídí hodna to je přetváří kraj jasně přetváří minulou lásku zasto se plynule na cestě lásky je že kvalita pali zase mění plynule a ne. Skokem jako na cestě poznání cesta poznání necháte za skoky a to je dycky násilí ten této u to třeba převažuje cestou nepřestat poznání. Ale tak to není vzor nové e tak ve životě vidíte situaci který vám nepřál prosím vás to sou skoky a dramatické skok velice mnoho vždycky z pro třebas jedinou lásku přírodě. Ty opustit to nebylo snadné a byl jsem nucen opustit jsem ty krás se to světec jestli cestoval u sise bylo cetě let aby je jak někdo kdo nemá vůbec žádné poznání oni může. Šlapat to může mít z ničit nástroj který je sobě musel někdo na lidský tělo zase se říkalo podle nemožné ano čili na cestě poznání musí se ukazovat relativnost pravdy na každém stupni kdy dalek. Činnost pravdy že musím poznat že to co pro mně bylo absolutní pravdou ne sice absolutně do do budoucnosti ale pro ten úsek absolutní pravdu se tomu toho tím řídil. Bez povýšení dozadu a beztvarý dění dopředu to po do za konečnou pravdu tak to po určitém přechodu kdy jsem z toho všechno vydobyl cestou vydobýt dalo přestalo by vůbec s pravdou. A začalo být sebe pramen začlo to být sebeklamem ono tehdy sebeklam nebyl který jsem no položí jo najednou to byl sebeklam pro například to jednat správně ve. Boha byl sebeklam neboť si správně uvědomoval jsem vás je tedy jsem se setkal s tím bohem že jsem se klamal že do bez boha jinde kdybych se sebelépe zdokonaloval se bez. Sebevíce jsem snažil o to abych zdokonaloval se dostal nějaké u vyššímu stupni tak dál by to nešlo byl bys to více jsou pali nastalém se jsou valí než člověk který dělaj nějaký pokrok. bych nebyl schopen přes určitou míru zdokonalování se dál dostat býval takže jsem byl to uchráněn že že nositelem toho sebezdokonalování bylo dokola se nějaké kategorii vědění a. Tam je byla zavržena ne to byla veliká hodna rozvedu proto veliké neštěstí pochopitelně všechno se to obrátilo naruby přátelé to je na této cestě nutné je pořád to co je mez po dostává nával. Za to třeba o dostala do spolu a takhle to pořád dopadá tak je to viz pamětní prvkem že něco se tam vynořuje co předtím jsem vůbec nevěděl s by řekl takhle že jsem se tam se kam se rovná. A sty letech bohem dobro taktice duch on jenže paměti která neni vázána na rozumové poznání která jde daleko za hranice často pro. Sto e to jest po mým kam na otcovský dům e tam jsem si vzpomněl na otcův dům a ta z po mým ta zase vzpomínka zase paměť v dal tak silná jsem protivní je doka. Za vod doby to dneska nedokážu ani dodneška jednat nedokáže jak je mocná prostěji do najdu ani tu bez pohledu na sebe a to bez ohledu na sebe je proti vlastní vůli ano tak od. Po takže proti vlastní vůli člověk na každé úrovni zase na jinak toho útlého tak jsem proti vás oděl jednal to co bylo správné pak je to nestačilo apod to jsem to za budu zase by způsob tedy to nebyl která si. V pravdy pak jsem považoval za správné to že nic pohled do všech věci tady k bohu a vejít nejít jsem pro ty věci nýbrž skrze je a pomocí nich k němu to co je pod to. Toto jsem pozoroval volil poznání lidského pořád lituju že nevidíte v době protože byste viděli svatých jo a to tedy dneska jenom tu upřeno bohu šel protože uši. Nejsem ale musel jsem potom poznal že nejsem svatý to jsem svatyně kde se prosím byl ale co to je ta lidská se mysli jedna svatost svět boží as to je ta. i ta svatost lidská odvozena čili je to nic vedle toho božího i za největší svatost lidská je ničím před jeho tváří no no tak potom on v tom kon. Tam se jestliže to k ničemu všechno a zase věřím i dantovy že na to nemohu li čit roku padesát do prvního to na ale další část znovuzrození to nemohu by si byl to ještě rovní říká tady natolik se tady se řekli co. Ještě v mohl ten člověka nic jiného než celý život zdá aby dobro ještě dál dneska vím že je možno soustavně ustavičně odevzdávat daleko v. Když kvantu sama sebe a tím také daleko dokonaleji stále pozná či kdo si představu dneska aspoň mám představu nejsem sama ano znovu věčném život tam ten člověk bude stále dokonaleji odevzdávat a tím mu. Nestaly konali vím podílet se na jeho poznání na jeho vidící a na jeho vás chce a to bude obsahem jeho blaženosti ne že mezi dělat na pána boha nebo zval že by to představovalo o by šel pro pravá. Ale protože na pokračování bude está ale více živ a stále méně dete to je věčný úkol prostě a to nebude po určité. Fázi třebas vtělovat chce nýbrž bude možno pokračovat plynule přes pranice smrti ano jestli někdo si vybere nebo jemu vybráno víme jenom já. Jeho světce měl by si všimnout toho ducha toho světce a tím by se mně řídit když například někdo je ano. Tak by si měl být vědom toho že to byla matka marií a a že v rodině existovala nějaká tradice že e. Tam spal tam maria nespadla nebe neosvědčili duch svatý že ale v tak že předtím byla prázdnota ta rodina delší dobu možná že staletí. Dělat věrná bohu a ta matka marii na toho svou věrností bohu byla vzorem marii že tam je bez ohledu na sebe. Byla ochotna sledovat vůli boží takže když se jista na něco tak podivného že se s ním mělo narodí dítě které by bylo znamenalo pro svobodnou matkou mít vyřazení ze společnosti tak nemá mala souhlasila. To je to bylo vyřazení ze společnosti na se mohla tady jedině otrokyní jako svobodná matka ale rané vám dala konat přidala kdyby dále dělat ten pod nej nosem víte tak to nepřijala. Tady byl neměl ten vo ne kastu tělo napřed potom těch sedmá světe nad ale tak jsem se nevzdal tak tady se tamtomu esesmanovi ten tam nevzal tak byste tu tu jeho svou vůli žít ne jako tento první. Mně nevzdával se chtěl by telat to svět těla toto dostal děrami co se měli smrt je proto tento svět takže mít v no a ona je prostě ne no. Které by mělo přimět k tomu abych se držel tradice poslušnosti v víry která se mně tady vštěpuje a která vás pravé základny vím co svou první se o tom při dáno třebas. to jedno ale zdravé základy to je protože určuje co ses co je správné se stane jde do pozor podstatně na lásce ale napoví příkazech když si tuto věci převedu jako cestu lásky boží člověk kulatou lá. Jsou to mně to bylo takhle produkoval ono tomu cíli i nebo mu vírou tak pak se snadno vyznám v tom konglomerátu vědomost chtěli vědom o civěli věrou učí vých a odstranit co se tam nesprávné. Ne a naopak o trvat na tom co je tam správné nemusím se ježíše bylo správné mistra to bude ukázáno tou budu cestou životní tak dostrkán a tak to jest smysl slova vypadá ne. A tam je to snadné z se dopátrat li jaký ten by měl mít lidský život u panny ale je to někdy těžké u jiného svatého o které nic. Víme že ano tak že rodiče by si dávat to když někoho nějak pokřik tví jestli je to snadno sledovatelná neboť těžko sledovat ten jak byste vás viděti ano no. Tak podívejte se martě jako svatá neexistovala ne ale existoval martin a zřejmě to potom mar synovi nový tento pod a nikoliv totiž po mar synovi jo a. Ten svatý marty jak vám známo byl římským vojákem setník těm římským a sloužil v tu volat ne v rámci na nová že jsem tam na těch místech byl zase byl podívat na místo. Kde se mu to obrácení stalo tomu mar synovi a on byl člověk který nebyl věřícím který myslet pan věren bohu mu roli tamním římským a pak by těm krále. Tímto všech tomu znova ale boha křesťanského neuznává ale měl pravé srdce dobré srdce takže když jednou ušel okolo toho právo budeš nebral že drát. A část se si mou protože neměl na oděv a poměl bohatý čínský oděv bohu u takovou velikou protože pro tu k u toho tuku sobě tu jemu v tom nic neudělá prostředí byl to rostly byl tam mečem. A dal mu to a v noci se mu zdálo že k němu přichází kristus o deníky vodou tento protože dále ale tím tam na na. Odevzdanost umíte a ten nám mal jeho říká kdosi jsem kristus aby kdo je oděl mým oděvem on říkal ty by se oděl. Sebe pak ta zapřít pomni dál byl poslední jsou s to jsem byl říkal o čili v od tohoto dítěte se chce tato deviza kdokoliv udělá ten nejmenšímu z bratřích mých mně jste uč. a to bylo jeho tak silné že ten ten cesta přes se dále to ale měl svatý ale dítě které by se naučilo ve světě všechno. Rozlišovat z ve které na lásky a ne z peklem domněle z nešel dosti nebo méněcennosti úkonů to by bylo nejšťastnější na světě to je proto. Že by nedělalo věci které jsou velkoryse již e dostaneš vnější nýbrž i drobné věci viděli ses stejnou náležitou pozornosti. Jako věci důležitější jak se jde vzdá nebo významnější jestliže my v člověku závora na tato jedno tady jednání el po v pohyb ruky. A stejný ji znám jako udělován ni ale může my totiž je to na stejné úrovni to stejně důležitý úkol on ten tak by nepodceňoval okamžik ve kterém žije. Vede třebas nemůže udělovat al nemá příležitost ale možnost třebas vařit oběd a to je stejně dobra příležitost když prodělá i sám ve službě boží. Tak my že by se neměl vymyká z z sounáležitosti z jedno bytosti život za život její jednota o které nemáme zdání a všechny úkoly my v. Vyplývají z jednoho a téhož zdroje z moci boží a byl z moci vážím object z moci vykládám a z moci dělám neřesti vel. Ten bůh k tomu dává placet vel protože se mohu z jeho dary dělat co chci a tohleto člověk žil zneužívá protože bůh jednal. Lisý pochopitelně být svítí na kanou lou žije konat čistou svým sluncem el tak to bych chtěl s snad bude toto druhy je vám tvor tím e tak ten bar vona byla velice s. Jedna patron právě při kterém je prostředečný cože prosím a taky věčný ale jan dvacátých třetí který jako e dobře. Věcem rozuměli zbavil svatosti zevně protože ty činy e svému z zdály být příliš e příliš jsem. Lidské nebo a teprve svěřit se plnění způsob věci nic proste ale e bez pohled ne jsem bez o co prosím von líčí bezohledné že ona v rámci své. Víry bezohledně jednal ano a to v očích jednadvacátého třetího degradovalo tuto svatou na nesou patou musíte si myslet že mu to asi se tady dopustil si. Vy my mu to odpustíme proto že ona si dal nejen do jan dvacátých třetí jenom kvůli tomu že jan dvacátých třetí řídil kosmický směrem jan. Začátku třetí v patnáctém století řídil kosmických svět a zabil tam jana husa janu bylo rozhodující prom pojmenování jan dvacátých třetí on říkal to je svatý ho nemohu dostat. Do řádu svatý protože si devět to neschválil pak ale to chci napravit tím že jako jan dvacátých teď když novou za něco jeho tělo se tady ty svaté na pravé a nepravé al uvedu nového ducha do světlé duch tak jako on. Tak ku men lidského ducha smíření se všemi náboženstvími a tak dále to bylo veliké dílo víc nemohl na svou dobu dělat takže k onomu šlo o smíření onomu co o duch. Za smířili u koho neviděl toho ducha smíření napřed vím kdy svatýho kdysi dělo ten který dát se vám ode nadávat kdy po mary že do aby je převrátil nabyl liž proč to tak v v toto to dal panečku tato taky. Je zradil rys od v tom dovolil vím o do v tato co ten toto rozumově o dala správně ne ale ten jeden takové jana manou kteří mají patro nem svaté je že bez tyto svatým tyto rovnou nevzali říkali jesi na to bude té. Že by na tom budete pravá a zůstanete u toho že on to je svatý tak my jako to vystoupíme celý svět byl tam on totiž čem potom na přes to se kázal stal jako který to tedy ty jsou zase skočil. Svatý pane prosté to si dovolit co se prost mistr chyba bory nic se nestalo ale jan dva za svět tak nerad říká ne a všechno to bral z hlediska rozumu je rozumně správného lásky. Tomu on se na shodovalo se principem lásky to škrt tak ten dodal někoho popravit třebas to musela protože on hlásil správný život z ani svě jeho žádné vody jeden než. Takže ten světem které se mu neznal kdo na výši že podávalo odpustky no oni říkali myslel neprodával je ale totomu tam takhle o to jestli to jsou odtud jenom proto že v jeho si tedy ona syt my jsme. Ale za ty odpustky pro dané ano protože by odpuštěny hříchy když někdo zaplatil za to ten pořizoval ty věci se duchovně velice prospěšné například by obdivujeme chrám svatého petra. My si ten byl s celým za placen odpusť kdyby to byli nese dělali pomocí odkud tak to nepostavili to byste veliké jsou mi peněz které musel zaplatit dělníku stavy f.