Karel Makoň: 82-30 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Někdy přes tedy skal takového odstupu nějakého to pro tak od půstu nebylo jenom špatnou věcí ale očí z toho na u z za to muselo být špatné z to viděl zblízka. A. A tak taky když máte cestu poznání tak také zblízka víte vět jak toto musíte jedno zavrhnout tato roce chopit on taky zradil toto zavrhnout an do ose lepšího chopit a ve raněn správné uznávám tehdejší stanovisko jako pak vnější stavy skal na co z to jana dvacátého před jo pořádku vše. Tak si to ještě li teď že ano varovala po hořela takhle jo ale bude vnukl byste tomu dítěti ducha při z ti. Se mnou do všeho rozepnout rozumíte když tyto duch toho patrona o se to na čem ten všecko správné od nesprávného el je třeba totiž je dosti v tom aby překotné nerad se nestavělo n nastalo tohoto o že za správné aby potom po rozvažovala ho aby dalo na vidění jiných li v ní. Aby ses zásadně vadilo aby jednalo konec i něj než jiní lidé protože je pak roka jak k tomu na povede tak je že v této svatá nadto z na dobře ano co těla to na citech byl jsem byla ona taky od ten je to to ode jo v tu do toto o vodě paní neznamenalo na. Ale ve se to v očích asi strašně špatné ne. Tak ona by taky mohla kdyby do toho ducha dát mlat moci do toho měli které tak by o tak se tak na vane hlava okolo sebe pro pravdu o vám nad bit v od se jako to doprava. Kopl do nabytí ti víte na vedení mohlo by se světly jesi by ta patro katar zabral o jo. Tak to je musíte čas uvádět pod nevěřím že se přitom stali na hodně prosta ani nevěděli co za samovolnost zákulisí já. A co vám vštěpuje do hlavy abyste viděl stačí ano je dejme tomu v době kdy. I toho že on proč pak ne od kdy žila svatá práva a to znamená na duchovní cesta svatý od praktická z atd. Tak to byla ta doba převratná. To byla doba věty své mystika znamená cesta náboženství která vede k vědomému spojení s bohem přibližovala k lidskému prostému lidskému životu na dosah ruky. Před tím tam mystika byla velice vzdálená tomu běžnému člověku. Takže ten věčný člověk vůbec to nechápala a nebyl schopen se toho chopit. Tomu si pro by velice vznešené kdežto to co dělat svatý františek a pod ním svatá klára vůbec nešel nebylo to bylo velice proste to bylo vzdání se majetku pod devizou lásky bližní takže on z oni se chopili ku dobyli i chudoby ducha v ovšem to se to se znali ano. Tak pro začátek nové li tak není divu že například svatý františek věděl že tělo nic neprospívá ale duch je moc jsem všeho tak toho tělo náležitě let stal říkal mu osel né. Nedával můj jíst která mu říkal tys prosté tělo kdybys tělo rád jakou osel jenom o od žít cetě postavit kde sto větě dělo dobře ne já. A taky neprožil proto dlouhého věku asistence ti let ani možná nebo z vás protože v ve smrt podvýživou. Potom pozná nedal chybu že že lidské tělo. Je mým mým prostředkem k poznání boha jakmile toto poznat to bylo velice mnou ho. Tak obrátil ale bylo pozdě byl pod vy živen je po dovede zdraví za na ko předním svatý ve nás na ó a jiní svatí. Ale svatá klára měla možnost se na tyto je to chybí dívat takže tam bez těla o duchovního otce svatýho and svíčka ale to přeci jenom vydělat ze stanoviska druhého člověka takže věděla že lidské tělo na a tak by se do dáváme ne. Od svaté páry jednu zajímavou věc před toho slova o anežku s k v u k k i k protože o nic spolu s dopis továrny a všech v na duchovní snažení které. Znala konkrétně svatá práva. Dávala do pera tady v prasat na desce české takže o nají na po dobyla. A ten žák těch klady se zařídila tekla na svaté za říkat tady je u nás a podstatou o věci je nepodceňovat lidský život i v jeho vady tak noste am maličkost i to z tam v tom smyslu že kdyby člověk bo tak i maličkosti příliš to dělat tak se jimi spoutává pro pro byl by život. To soustavy do malinkým pro ku maličkostí takže by nikdy z něho neudělal nic velkoryse ho. A on se musí celobytostně k tomu bohu dostat prosimvás doporučování spis neznáme věcem nebo pane jsem touze vyd nadáno ale nemoc li nemoc o ale před ženou víte jaké jaký duch tam vládl v tom jo že tam vládl duch lásky duch lásky přestupky jež jsou o lásku k lidské u životu. trpícímu člověku a tak jen ta. Ba co narážka za zeptali klášter atd jenom pro nemocnici že od je to pořád nic. Na čem neví. Čili začala tolik jinak než svatý rodí ve pouhou ku ku dobou nýbrž otakara na to šla řek bych. Že celistvěji pomáhat tomu bližnímu také v jeho těžkostech. A nestaví jenom správný. Tam ten svatý za že na představě jenom chrámy je vám dobře známo než pochopil rovno o let co to vlastně se od něho cele. To plakal tou přišla jako ke jste tak to sebral co jsme stanout věděla co tam udělal otec za chybu te. A se to varovala takže touž reforma a tak když tam s jeho učení. To je něco daleko nám přijatelnější jeho takže svatá klára rovná se dostala anežka česká. To je učení ono konkrétní many cesta otci a uskutečňování na ti tomto životě a ta pravda v prožili za nad jenom skutkem. Pravda je že viset oděnou bytostí a že tedy nemá být post co o co. Co je není vím že pokud mám možnost dostat za něho působí v takže kdybych rameno klára nějakém své v z se tak z bytí vychovával k tomu aby cítila s kolektivem jako se sebou aby nikdy neudělá nikomu to co by sobě neudělal. A aby udělala každému komu o který byl z jeho dosahu co by sobě udělat čili aby se naučila milovat bližního jako sebe v tom nejširším slova smyslu pomoci k okraje ano. bych ti odvádí vedl ke konkrétní pomoci sobě i bližní napřed naučil na pochopitelně po ba nejsi ze všech těžkostí které tvoje povinnost be topit se v těžkost nenech tato v sobě rozvinout držet místo vyvádět ale je ale říct takový se teď se je vedl z těchto těžkostí ale tak v těch z těchto. taky je li a nikdo je on tady život nám tu atd trest za si za sto vedena s tímto poznáním přicházejí k tomu člověku. A hleď pomoci taky ho z toho vůbec nevadil ho do obou nýbrž ukázkou kde se to dělat. No tak musím žel tu tam u nemine tohle prostí o pak ku obavu protože je povolání dneska mi tak blízko možnosti pomáhal bližnímu konkrétně v tom nepř jeden slova smyslu protože nemoc někdy strašně od pravdy že ano nic jenom na sebe úplně ohraničen do sebe a. Totiž to jeho co se tam s jeho pole s jeho mysl vět tam do jeho bolest a bylo by chybou o dostat někam ji nám. Do tam musí ten nechat s musíte jenom začlo jeho postavení ne a jeho způsob myšlení ku tu pokud mám ten vůbec možnost ku o to do vody ta vaše jedna a která by je protože bohužel psycholog je na ale prostě je fakultě u nás po k do kou a že vás že u konci dělal toto závaznou že o to víra. A psychiatr který prodělává soustavněji to jsem na to děly jinak než jsem to vědí ale zase když tam k a no tak zkrátka a dobře které na vás sobě co dneska všeho toho co čeká v látku ho dejte se do po atd tam po tak v bytí udělal o tom kou o ono. To byla otcova která při veškeré své vzdělanosti na první se všech před i s to byla dělal mnou jo to přední topit samými pravou říci kdy měli s atd s a a ona byla první ženou která měla dělati vždycky nejenom psát začít s či dostalo se od li od se před vyslal otakara velikého dělání li otec domněle vtěleních zapsat se vám víc tak to ale považoval za tu tedy jak vedou. Veliký oko svou co tak naučit pro věc a tak tahleta toho co nená anežka česká měla totiž na jedné straně rozumové poznání které u láskou byt z poznání duchovní. Ale protože to rozumové poznání bylo poměrně slabým na vás. Tak jiným nebrzdilo nic v prostotě křesťanského a proto stala. si jde do představit že vých nad čistí těle při svém rozumu mohl li ta. Ve vyšší nemohl v této věci napodobovat tou měl joze ku tady ti nebo prostora na anežka česká. Když potřeboval kdo pomoci ono o věděla nedělat že naléhavá tak prostí k do letěla. Všichni viděli jak je okamžitě tam jo a takže ona byla by vzestupu než na zemi v od bylo to to je neuvěřitelné jak si o na po bývalo bůh a to je na nejenom pod živou hodné ale tedy jak tak i nebyl prost tak to spodní dokázal jenom to jako ta let s jenom pro svou prostotu. To například viděl na sto wu nebo někde na ke přispívat tak ká. Bez návodu třídu ale tak jsem mu to byl ten s to byl ode založen že se prostě snese na tu větev a byl u toho tak tato stačil nebo ve se to tam dělat z milost but dělba k a ne aspon poslech mnou dělo u to že on byl do poslouchat zblízka oznámil bratra jak nebude těl ale je to se pořádně pro volá. Ale ne praská proto pro větev sil jenom že když tak řek dospíval každá píseň končí. Tak my josef kupertinský si všiml žena věci a nedokázal sled naštěstí s tím šel jeden ji tady od pomalým kus nesl dolů čili jak se tam dostal prostotou tím u nese zaujetí víte z zaujetí všechno dokáže to zbaví člověka pocitu tělesnosti jdu si to vám to jenom pocitu tělesnosti. Tak je tomu mnoho co jsem na to na víru vinni než o to hosta jo jo on se zbavil na vás pocit tělesnosti a byl u stát na věci. A nebojím vyšel mysli oko ostatně která byla opuštěna on se nesl toužil vidět od tam o se tam otatní. Za svatou otatní snesla obyvatel otatní po to že tam jo let tak je to dokázala blahoslavená anežka. Že ona toto toho do víry vstoupila pravou u divu. Ne pranou porozumí. Ona porozuměla tak si čtení psaní o vám dobré srdce ale nerozuměla li se. To bylo pro ale to bylo pro vět tajemné ona nepotřeboval tomu od ona otcova jednou věřit koryto stačilo to odůvodnění by bylo bývalo beztak able za tu dobu takže ona věřila asi ve je věřila a to umožnilo pomáhat tak že by normálně své nepomohla před ti let tak ona byla na místě kde bylo zapotřebí kde se tu bereš ano v tom je to teďka metru odpravit a ty si tady. Chybný žid ku let a kdy máme konkrétně kam jít dál no o to že do toho co si pochovat bytí to neni křesťanský svatý pecky sval a od přestaň si ho přivlastnit ano a od ní. Všechno jak to ctnost li oděli do nějaké od děje který buď cesta nebo nestal trávení si to nebyl ději paty z někomu vina na to onen vážit že o dělit toho ta tím dějem který se hodil do křesťanské jako. Ale je to daleko vzdálenější svatý daleko delší dobu svatý než kterýkoliv cesta lidský svatým. Kromě osmi adam jana neznám žádné jiné svaté tak staré. Jako jsou tuhleti či kost a tam taky soud je mi co před soud před přestat s v a to je to jsou ta oni čas dál jo stal tady od li řecké a které prostě vší. Budete se jen o čáku nestarali pro je tam dělit správný. Tak tato s tou udělil duše ale že všechny ty trámy před je na kost na jana. Tak bych dneska u takového chrámu kostmi nám měl na kali právě tak vím že to k vám původem před ctí potom přechodně římský a potom ten to ne tak či že to velice stará tradice světec a v a tak něco o tom tu když jsem třebas přišel toto varování kdy je dobré tak je a mluvil jsem tam o o. Tom to by s tím no národem ve listě li mi tamními a oni mi řekli k to je pro nás jednak jméno člověka. Jednak je to ne jednoho posvěcené vědci pro nás po svěcenou věcí čili symbolem svatosti jejím vedení. Pro nás jejím be tak že ho tam svého stromech který vedení božího pěst budou povaze to něco co v a nepatřím kristu a tam si tu jest od si od bylo jak tady nějaký kdy běd byl takový velí strom si říkat vět tam patří abys to opakovalo to stačí jednou pod pod to jsem si dával dobře pod o na pro v tom jo větší. Znám než pro sebe tedy jak je pro za to co si to vlastně pro věděla když při řečeno o tom co je na tom posvátné a on to na to je posvátné toho co je neví věci sto pas sám z ty na a člověk tak dlouho si to pas sví na těle boží v dokud si neuvědomí spojí božský ho. Čili je křičí nad lidským životem člověče že ty jsi jsi do pak s ním dokud bohu nená obec tak musí býti nevíš to musí být mýho ale o to se tomu nevrací tak jenom od něho ta a ty mu to pro to se to byly nesmírně ho od toho chytnout toho. byla třebas postele o návrat je poprvně na od toho a na to vám to tak jež ti že to je to způsob života z každé situace se o na o to znamená se co provedl ale zapomněl jsem se rád ti kdo bohu toho o napravit tím že tam jsem to provedl str. Je moci. A veškerá sláva proto patří tobě se s tím v tom zdání. Sebevzdání st sebevzdání se za ze sebe s ty prací topit vám proto mi půstu k tobě těsně k tomu dal o řeky oko které dělali to o to by to mohlo provést pout silou aplikace z víry ale jsem od kdyby takové život tak šel kupředu tak by daleko prudčeji než kteroukoliv modlitbou vnitřní se dostal k modlitbě. Celým životem ano. A ne ve do než anebo kosmu nad námi tomuto nevede ano svou. Staří svatí který tomu dobře rozuměli poznej sama sebe ano to bylo v řecku tím nejvyšším příkazem poznej že pravé poznání za ose spočívá v tom že na sta na ho aspoň podstatná ča o o o spočívá v tom že ty poznává že to nejsi ty který dělat asi do pozvat o protože on od to nebylo ale přestože. nevím vím že to nejsem tedy. Tam jsou tam od toho sebe celého paže mohu celého co pro své vložit tak to je veškerá síla boční do toho vložena tečka asi ta on tam on o dělat to v na tak jsem tedy v tom. O prosilo boží veškerou se tomu pro co u okrádat se v tom se padá pod. Bez past když je to dělám jako by to bylo boje pokud nezapomenout o brát ano stačí že než především v podívejte se dívám něco říci watts sláva je jisto lidsky špatně podat tou osobnost zásadně v ten nezemřel dva dvaceti letech nebo tak jsem byl daleko stati o o do bych je li se mi. Dneska když je dělá tam je ti vykopávky a zkoumá vejde tím se s trpná si přejeme se u těch prvních všemi s to u ti bych ti je na tomu od po na věci se to bez chodu je že někdo z vás vy taky říkal to dnes shoduje s tím co se odníti a touto bohu že to doba protože daleko dál do minulosti a že to jisto lidsky ne. Odpovídá v době doby stačím pánové než jak si představuje dříve žili a co i neleží a tak ta a tak o svaté vás to by se taky to říct. Že ona delší dobu než si představujeme žil po boku svatého vyd. Vidím i o vás ano. A svatá nebyla byla ženou která za svou vírou stává svým životem mám taky rozum víru položila. A je to tedy návod existenční cestě co si vás to je návod tedy znamená pro toho člověka se hodí když ctil svatýho wattsova existenční ta existeční prostředky jít k bohu a jsem ještě o let tak jsem tak je to pořád ku že když se léčí třebas toho. Tak by si byl v k tak by si měl být vědom toho že se stará o jeho existenci. Aby mohla je od toho boha brát o život. Každá je dobra a to jedna a za druhé když někoho léčí tak ten v není do dní než ten vás na to jsem že tohleto je důležitá vlitý klid tělem přitom vědom rozumět ale jakkoliv říkal co od se určitými poznati mně jste učinili. Tak ta léta s musí být v pozici ježíše krista a pokud v této pozici není tak to není to víra je ta s ta dělá pro bližního jako pro krista a blížím zase nazpátek dělám pro ho každý léčení případ toho bližního. Že pomoc to vůle krásy. Ona že by mu pomohl proto ovi je postihnout tím že se ti dělá páté nabývá zkušenosti jak na to vizte případ máte dvakrát třikrát za mít za sebou o pro ten to rozuměj k kterým ději a po o tom ději než podělit o pro tak co tak je. A od do této není způsob tedy se to pochopit a ten dal svatý vás co bylo ovšem velitelem v po ho no přestat si to tak vás ta by měl mít dycky patrnost jako věděl kdy bát na to aby pod svou mocí za mnoho pro všechny. Je vlastnost letem dál to ne dal aby nesahá je li z něho z aby se dovedl plně něčím za ku aby když patří něčemu aby tam byl v tom tady si vším byl na tomhletom vás slovy že tohleto on do ale že dovede něčemu patřit ů čili ono se to. Pak stává dost jako dosti že ano tam kde ten vás vodved to pro čemu patří k pod let ty babičky vyd jo a. Lékařská je tak i zásah ti tím účinnější čím dokonaleji se v něm zapomene na sebe. Či do pali případ ale totéž potom na vyšší úrovni patří na od bez toho že dozadu samy o ten nejsem v jeho tak by do od nejsem že jsem věk ničemu nejsem čemu dale vede si že jsem vůbec ničemu tou poznal a. Ovšem u po porodu poctivě o tom že opravdu vedle boha rysem v čem mu ale když jsem opravdu onou tak pán bůh ve mně to tak. Čili vnitřní modlitba měla začínat se tedy na ani jemu jako čistá a ta vůle tak jsem to mít sil v tom pojednání v umění žít je tam vám toho co si o tom si ku a tady měla od své roka. A ten otec krok byl viz co se duchovně založený člověk je daleko výše postavení než celý ten národ který vedl to na něm pozn ale rostou dali vůdcem protože byl v těle tak ho udělali vůdcem. Ano nabrat je ta po k otci ne a tento v lese počet č čili ty co tady zbyly as tady se vůdci českého na za to co se přes na tak ty. Poučil řemeslu jež se s k němu umění léčebné mu mění to všechno si vzali odkvětu. Tam je zase. Kam jsi ne a pak teta ty věci jiné úkoly milost děly on to otec rozdělil rodině ne jo každému přidělil. Nějaký o or a vy se přesně věnovali kdy na mně na k tomu oboru protože oni by je to musí v krátké době vládnou ab se na tomu české varu byl tam končila kterak těl tu. A to vrata tečka ranní oni nechtěli odejít se za pokud mi let. Oni chtěli tomu věnovat co se dalo takže jestliže li se předala k tomu české mu národu vědění o budoucnosti. Tak odstup od jo na jednu věc že toto vědění o budoucnosti nebylo jeho vědění o nějaké místo lidské budoucností nýbrž vědění od duchovnímu otci když mi dneska mluvíme třebas co za členem ramakrišnovy mise toho času světla indickém ve li tak šest jo tele a o v šesté. Pokolení janova jež vizte. A mám s vámi své do československa vždycky vyšlé z kdy ho ve vyslal. Tady není jako jiný stát te obyčejný nad viz ano tak je duchovně založený člověk to ven a když se ta te a proč ta oni říkají protože jsme v praze. A jak tomu rozumíte na potože o praze něco řek kali vše. Ale se vo tom nevěř těla slávu ó ano by to byla sláva sahající do nebe ta vás jasně vyjádřila čili z návodu honění. A my je pokud jsme indové děláte všechno možné abychom tu pravou ten duchovní slávě odporovali. indický nás tedy tak že ona tady ničí je tou duchovní velikostí česky pak ještě je to u tento konal ale indové oni by jít oděvu pod tolika te no protože ramakrišna jen nadal schopností je před pranice lidský život no od tedy o jedinečné to v nich ještě zůstalo. Pozor milovat že pravá naše podstata nebo to všeho podstatně žijeme na večer bychom se neobešli probíhá u nás samo o. Čili to je ten pravý základ našeho života. Například co se nám klepe nemyslíme nadto střeva nám tak se svírá li dělat všechno vnitřní sekrece všechno zařízení v lidském těle tak hle fungují samovolně aniž se o to staráme v tak takže postát se fyzikální to za otce lidského těla musíme si že celý náš život je postaven na automatismu jsem jeho nazvat o tom od ve jedna a celý já. Č duchovní život je posedu jako o tys mate o to od vím dvě. Ovšem tento od matky muss vjem lidském životě normálně potřebujeme velice málo kdy ho nepotřebné je zařizování mně funkcí tělesných ty všechny obstará o tom od lidí z jednám to všechno od od dycky když vím jak klepe na pro čtete se za den s tak jistej řekla jak bych to nevím ne to jako ono lidské. Ale tadyhle v této oblasti našeho padání také to nebo neví tím tak to a toto mat lidský umí kuje ne jenomže musí tím mu při dělo váhat tomuto o tom od mu aby vůbec mohl fungovat museu předělat část potravy kdy ses smím dělit o to co automatismus jedna lidský život je tak zařídí zem. Že rezervy že před výtky nikdy všeho neúčinně te nic nikdy všechnu dnes potřebujete co se ve vás vyprodukuje dýcháním je jídlem pitím a tak dále vnímáním smyslový. Prostě je. Tak jak je nohem zůstává reservou. Ale tato rezerv se ukládá do takzvaného et de lidského těla. To znamená to je nás pater na bojovala do které před lidsky přecházejí pokud na tom odcházejí nějak z těla vybití. Nohama a tak u nebo myšlením či se hodně energii ztrácí. Potom myšlení někdy velice unavuje proti třebas lidské práci třebas ještě více to je to s ber máme třebas kdy vjemem jak bychom neměli v. Ale z to ještě li k u toho etre lidského těla. Toto petr lidské tělo to není něco co by mělo rozum nebo smysly to je prostě pater tak by tomu od toho byli tíž pak mně říkáte aby říkal akumulátoru na či. A ten akumulátoru v nás je a když spíme. Tak z toho akumulátoru bereme energiím pro život a toto mater z mu dvě tam totiž o tom a ty dvě trošičku svou vůli. A jak. Že totiž tam v tom spánku se ztotožňuju s jakým jiným tělem tak se tam najednou objevuje aby mně by mně přestaly. A při stali tak tam za doka před to jsem a který v tom snu funguje své jasné. Takže ono v tom je a je to ani boha představám to je tak mám ještě jedno tělo. To neni tělo o který na tady novým to petr lidské z toho etre lidského těla jsem be ale ten nerv je pro ten život ve snu jenomže život ve snu není tak dobrým ukazatelem funkce od matně co je proto že u tu. Pamětný a všech funkcí tělesní není tak dokonalý ve spánku aby člověk nemusel tomu věnovat kus let jak to mu věren kus energie je to sice určitý útlum spát ale jak tomu vy ve mně tak semen zabraňuje tomu aby od tam zase se nevracelo potom pod ten že vedení nazpátek něco z lidské přestane moci lidské paměti a všecko to je spojitá nádoba takže jsem dopadá tak že jednak tam třebas byl nebes nějakým tělem tak fakticky máte. A je tak do jeho padáte svoje vlastní představy takže zjistit si co je skutečnost. A co je vaše představa tam v tom světle spánku nebo v tom stavu spánku je velice obtížné. Takže bych že jsem považoval za nejhorší svědek svět dalšího svět tato o že byste něco jiného než vidění tohoto svět jen do určité svědectví ale to všechno po mých tam ho z našimi představami let takže je tam s na doby s to je ten že bez tu není vlastně nic než co bylo tady ve smyslech a co bylo tady rozumu na před. na to tělo vám to tady nebylo ale ostatní čím je oděno a čím žije a čím se zaměstnává je sláb tak je na s to co se tady při tím zažil je to tak ode se z toho tak při té. No tak podívejte se zde nedá a teď ale nemožné to tělo které tam a ten ten říkám že stejně skutečné od to na to. O které vás krás zas dalším světem který z před tam tam je být tak skutečně od ale je nemožné toto tělo oprostit od těch představ tohoto světa. A tím že o pro s tím od přestat toto světa je možné aby se tam oni objevovalo v tomto světě jiném. Je možné ovšem musíme rezignovat ale to nestačilo vzývat el musím se oprostit od těch přestat ten tam do toho vkládají vlastně nejsem el bez tu muss. Z schopen. Být tam vědomě jenom tělem nýbrž jsem schopen tam být tělem nadaným zkušenostmi z tohoto světa pro z nějaké nové zkušenosti tam se od svý tom tuto li do z na mohu ne a tak že strach o přestat tam tvoří skutečnost kterou tady ještě netvoří ne takže dejme tomu kompletně když je tam někdo chytá a mám strach tak měchy když tam někdo chyb tam a oni chyb a a nemám s. Tak taktně léky ne. Takhle na přestávala tam hraje takovou litovali to výsměch všímat věci snu nebo když to potom rozebírám a měly si s tak tady jsou nějaké nové zkušenosti které tady člověk v tomto světě nemá či toužil za hranice zdejší zkušeností i když je v tom třebas představa z tohoto světa vetkána. A se pomalinku blížím k tomu výkladu o tom co je to op k tomu a tys z tedy o to od lidské na tom je toho že najednou tam mám tělo které tady nevnímá jako u toho. To ostatní pak dostávají představy z tohoto světa bez i s tak tělo toho lidské ale to přeci jenom tam ho bezprostředním životem toho člověka ale ne zamíchá se mu tam něco co jemu příliš vzdálena obyčejně nýbrž to čím že be před tím nebo o pravé momentálně předtím a to jsem tam zamíchala nějakých podivných obrazu vám na příklad třebas. Tak než se měl jsem dobra na. Tak jsem si zařídil utíká aby brzo vstal a podle udiví budil příliš brzo tak se ještě usnulo a jak jsem usnout tak se mi začal vládcem mezi sami nebožtíky do ve vedlejší že jsem hledal i s pomocí nich všichni budeme vy dávno ale pomocí svůj kou pro na cestu ne ten co jsem měl sebou ale jiný obě vnější ku vracet z tu oni o hledaly ale nakonec si sám jsem mon na šel. Jak jsem ho našel jsem se probudil čili touha po probuzení se přeměněna hledání ku sporu tak je to v tom jsme dopadal jsem se tyto v nerost nesrozumitelné li se pro vás pro to velice srozumitelné jsem to se převtělí za představa že chci se probudit na hledání kup pro na cestu z s. O tom velice duchaplně mluví pavla dobyl lovit ceny konci když mu o že ano který říká. Z budí se člověk ze spánku ve spánku budí budí ono se mu zdá že z oni na po práh ve že nedá ponech kterou by to byl nalil tam vodu o běží zatím o měl a teď to konečně byla je jak to je tak doznívá a teprve budí a přestavba kdo tomu požádat než ti toho trvá pro podle zdály do host ničí ho z toho jednoho dobu ale ten budí dobře se že budí krátkou dobou takto o. Několik vteřin v a on přitom za že strašně do jsem vi. A změna velice důležitá v samovolnosti je po sum času. Ten čas své prodlužuje nebo zkracuje to nebudu dál tady řešit trpnost začít přednáška ale jsou se s ním. Takže. Pravá samo ono co zažíváte ve tedy když se úplně by pád čí časové hledisko no el z toho normálního tělo ve o pro cestu nebo z toho postupu to co do které zažívám zde na ba sebou malovat dal do rovnat na dobrou li se je že spisovatele se i ve atd z tebe i ti je to jen a ten zažíval stav celého svého života který teďka tady prožil při. S. Tak to málem lidi přišel domů opřel se okliku a proběhl mu celý mými vyšší nebo život o tom píše ve svých na ty s celými vší život pomalinku krás jako tam těm muži nový svět ku ale tak on se že když to všechno pominulo. Když to všechno proběhlo ten novou jeho život byl ten je asi pět tat se jak ježíš protože je to jste pomalou jedoucí zase za sebou tak ještě ani tu klid ku neměl do odkud soudu čili to byl bezčasový okamžik. A. jsem do tří lid toto nebo při výživa kdo to poznání že samovolnost pochází z bezčasovosti. Tam náš pravý domu. Aby máme během života příležitostech k tomu více nebo je přibližovat. Takže když tam lišil třebas jel ty stavy poznání tam v tom koncentráku se třebas vzdal toho života. Tak to bylo to byl vybřednutí z časového sledu. Jak jsem přemohl najednou bez č tu víra dovědět všechno o symbolice třebas ježíšova života to říkám malinkým úsek sto jsem semenu do větě je tam všechno vešlo jakož kde ho kopl tak temné když toho bylo tolik. Je úplně nepochopitelné samovolnost sama tato samo o li se mi to sto bylo samovolnost sama je nepochopitelná pro toho do sebe neztratil. Kdo sebe ztratil jako se mi to stalo tam jsem vzdal svůj život. Tak proto nebo pochopitelné řece tedy tak se k tomu že spát ale děje se z toho že najednou člověk neříkám stává vševědoucí ale. Tím čím do tohoto stavu samovolnosti šel s tím v jež se vrací obohacen o mnoho poznat čili to řekl nikoli se na karlově makoň nad řek na nikom jiným když pas skal vstoupil do tohoto stavu samovolnosti tak tam s touto jako do matematik jako dobrý matematik. A když odtamtud vyšel tak jeho matematika byla postavena na vědy ani základech ale no co tam najednou dověděl o tom osvoboď pro od nebo před mu moc věci vynalezl z toho momentu o samovolnosti o tom on nepotřeboval duch má. To jsem mu najednou objevilo učilo za jakém ale proč to tam to jako matematik kdyby tam dostoupil jako třebas trvalou tak se mu byl na teologická pravda a jsem tam vstoupil jako toho jsem stál o to mít s tím bohem být vědomě spojen atd tak se nedostalo po vědomost zase je podemos o tom do vědomí e jak o sledovat jak se k němu dostat. Jakýs za jaké jsou principy cesty to jsem nepotřeboval protože tam se chyby ve mně. Takže to o on se přišlo samovolný takže pravé vědění přichází samovolně tohleto vidění které zde nabýváme je velice pomalé. Velice těžkopádné co jen se zapomíná anebo nedokonale to zvládne. Kdežto tamto nedokonale nec vláda a no co dát dokonale protože to není jeho moc kdyby to moc své vlasti jistě do pravlasti. Jak který není ve které kdysi odešel a proč by tomu říká příbytek boha na muss do tom jo. A po žensky je to jeho pravlast prostě ze které vyšel vzít dávno před tím než byl od tím člověkem na které se zase vrací dávno nebude od tím člověkem a vrátí se tam jo. A bude tam to ona tedy svodu dejme no tak to je začáteční kapitola od samovolnosti. Všechny stavy které s tím nějak hraničí jsou jenom pro růžová ani nebo zpracováním času to ještě není samotný vstup do samovolnosti se např je tento svědků dobu kdy no tak aby budoval život tak o jenom s trp dávání se čas za tím. Jsem takový před věčným stádiu samovolností nýbrž to úplně se pro v ani s. Tak by nastoupilo což není třeba světelné bytosti to zase ještě. Sk sk. Že ten člověk na potřebuje být zprostředkovatele a ten je jen ten je jeho schopnostech lidských schopnost. Von mám představu moudrosti spojenou s lidsko moudrost dělat to co mu to jeví jako lidská postava kvetou vůbec miskou po z toho nemají společného tam moudrost ale jež to tak jeví protože nemá jinou představu o o moudrosti am taky o bohu nemaje do přesto než dokonalého člověka dokonalou bytost tak dát tak co mu to jeví jako tak ale to jenom styk s představou po oné s bohem samotný tam ne představou z moudrosti samotu viz představou moudrosti je to tedy ve. A okleštěné a je to nad nestranně je nevýhodné pro toho člověka protože se doby v pravdy velice málo ale nese to velice moudré v tom smyslu že správně před tou ohromující mocí moudrosti. Kdyby jsi do toho světa na pravou dosti dostal tak by to mělo za nás vede. Okamžitou jeho fyzickou smrt protože v tom je obsažen nápoji nulový. A on je za aby si na na poli daleko ničím. Vzdáleném od toho toho co v této nuly odvozen jen na krajním bodu stvořeného k tomu říkáme nábožensky no a najednou v kdyby přešel do na tu nulu tak je o pro v do vola musí za čistým životem znovu nebo to prostě musím nechat velice milosrdné že vy se časy světci se stýkali s bohem v nějaké podobě nebo tak nebyl do sice pak bůh able že tím kompromitovali celé náboženství protože on se dušoval třeba se padl života. Le a tedy doby do dej na od šlo o to tak že pavel pak tam do děl oddá toto do za toto dělat co bylo a teďka proč se dokonce znázorňovali si rozpomínal na sub byl jsou onou ber nade tu jak viděla pannu marii a taky to pro z přes se to ani moudrosti el to nebyla ta podstata duchovní tradici to byl nos zprostředkování světské. I přístupné. A když to potom od jejího vylíčení dokonale jak mohli uměl si znázornili tak ona na každé jím obrazy řekla je to moc krásná postava lidská ale není to to a. Takže. Toto zjevení třebas je pořád ještě je to sice třeba z lidské li to od lidského oděno ale to vždycky pro něco víte. Co kou do malinko osobní a toto posun chtít projeví rád poznání kterou unese člověk. Ta se přenáší do toho člověka zároveň jsem mírou závaznosti kdo zatím míra závaznosti. A je tam on si. To uskuteční všech tyto tři míry se přenášejí do člověka pomocí takového obrazu do učit neví víře všecko. Takže člověk po vidění toho obrazu a najednou schopnosti které předtím neměl a to je pro něho velký důkaz že si toho ne na ku k a. Že opravdu tady něco sedělo co není z něho. Protože on si říká se jiným člověkem kdy jane novou co s tím neuměl nebo nemohl a to tedy je asi zásahu boží. bych na to šel za za onou to be a ozvěna vyššího poznání nebo vyššího světa ale není to ještě bůh samotný ano. Tak. jsem byl měl to štěstí že jsem nikdy nebo co představou lidskou o bohu aby třetímu přiblížil v z ve jsem na to opačně že jsem byl na tu cestu povolán v době kdy jsem neměl lidské představy jako dítě v předškolním věku jednoho. V čí je ten lékař a to potom byl začátek který jsem nedá ale nikdy zapřít. Tou před postavím bere nějakou vůli ku která vede od vás nějakému pomyslel nebo středu kterému všichni ničíme aniž víme když sebe. Čili my musíme nakonec se dostal do toho otcova domu a to neřikam že byli. Proč bez jeho vyšli a jsme bez spojení s ním když nevědomém takže potom nevědomém. Spojení protože pase tak do se dostávám ale když to širokém kruhu na oře nebo na všech možný stará jsme někde nebe do toho středu který je nekonečně vzdálen od toho krajního bodu toho k bohu. Tak jakmile někdy uděláme nějaký krok sto okruhů do toho středu tak samovolně se na to navazujete další tak to vlastní samovolnosti kde máme be jít poté li se po které se nějaký krůček li než ono kterou jsem si zrno vymyslet nebo to nám někdo vštěpoval nebo těl vás na převést. Takže nevynese nikdy nikým převádět na jinou víru třebas nevěříte ale víte čeho se držíte se s tím spokojeni kde se s vámi zatím hnout je třeba vás tam nechal nikoho nepře mečem. Protože čit. Protože to je nesprávné to je za se tak nepřirozeným do jeho podstata protože zen základy bylo kdybych byl v situaci ježíše krista. Který bych věděl kde ten člověk byl v tom okamžiku když se k němu přišel se svým přemlouvání abych nasadil přesně na ten od ve kterém on je. Například dejme tomu měli kdy byl získán tím způsobem že ježíš mu říkal. Než jsem že než jsem přišel v tak si byl pod tím atd tím strom námi jsem si na to pro to dělat si pro toho. Tibet poznal neprosím od ži žilo tomu stačilo k uvěření a on říkal filip filipem ty jsi se tři předal podřídilo tak snadno že vím buď bez si dělat co si dělal. Prosto jsi podivuhodný a tam je nesmysl to osvěžit ba ten. Že sice říká ten filipa se dost svítí dříve než ostatní libé ní. Toho závěru toho chtění někam víš. Tam to míří člověku který filipa stačíme jsem proč ta on kam míří byla se o to zařizuje atd tak dále nebo proti tomu boje podat zrak uznal za od ne v takže při by byl ten je tam velice přesně definován tím s tam jsem to po získání jeho ano. Ale tady ten apoštol je nově toho definovat ale tak ten cit mně že člověk žasne jak si před sto o do do těm o kristu takhle jednou větou ho charakterizovat. Víte když získáváme nějaké lidi pro tuhletu věc tak některý z někteří že jsem velice těžko dají získat někteří velice snadno. A bych neřekl že ty kteří si vejít sklad velice snadno jsou na tom neví než. Mysli velice těžko říct ani. To myslím viz v tomto vypoví je dost ano získat takhle my se musíme podívat na ten život toho. Že on ve jsem životě také ke všemu musel důkladně přístupu. Po důkladným znalostech třebas byl technicky založena věděl že dokud nezvládne maličkosti v té. Více takže ten celek se mu nikdy nepovede že nama člověk nazvati co je to veliké složité jídlo tak se mu nesmíme divit že on taky také přestupuje při sto ve které duchovní oblasti opotřebení tamto doložená všemi kde taje teprve pak věří pak kteří třebas stalo ten ano. Kdežto jediný který spíše umělecké nadání který proniká do všeho. Takovým čase žitém bez by takovým duchem při je spíše než rozumem jo ten tak. Ten po z jako při ten nějaký vím že to tak ale ochoten zatím dít ale jak na popadne jediný si s tak se chopíme jsi jiného při do od za z je že čím jiný že. Ale bych to nechtěl li tím správným slovem nazvat tane je to jako tedy nás tu to vydržíte do prostitutce. V tomto oboru tam ten první toho není schopen ten tak podám a komu be za všechno nám a si myslím že tudletu povahu a mou povahu přesvědčivostí. To nebo rychle osvědčení naučena vidět v když ten člověkem naučenou víru jen tak si myslí že to je všechno a co chvíli se naučí něčemu jinému a za vane tam toho. Tak jsem to viděl jak ti věřící v tom koncentráku všichni do po seděl dobry svou víru protože kdyby opuštění bohem ve tempa opustit tak se dohodli aspoň ty co byli přede mnou vedle se do vody se to nemá smysl pokračoval víře v boha a to se dohodli lze snadno protože jsem tady modly voda do večera dostal při kopat se říkali pase nebezpečí života a patu po mně nezbytné kde ten pán mu tam o jsem by do myslím na mi tato cesta. Doby se takle ženu radili se byl v podobné situaci tak jsem byl na holičkách a tak protože tam ale jsem potom když tato toho samo moje poznání tak co pro něco jiného než na učené a všemi samovolné že ano tak je kdy pracně li někdy me je pracně získané ale v žádném případě to není z definitívního není to nic závazného do víra se ho nemohl spustit člověk z toho aby to musel na každém případ. Je. Realizovat. Takže je víra bývá taky neživá známe a nebát neodpovídá job odejít skutky. na mrtvá kdežto toto poznání z oblasti samovolná je vždycky živé zavazující přímo odsuzují tří to mně připomíná opravdu poslední jsou. Ten obraz posilu soudu zavržení těch špatných a nastolení na tomu nebo jak mu božího těch dobrý tak je to v lidském nitru vypadá. Že po závanu toho samovolného poznávání je zavrženo všecko no ale krutě tak ostře jak je tam znázorněno že to neb ani odezvy mne co proti tomu by se dalo namítat. Ten člověk který toto s tímto se svěří někomu. A komu se svěří ten mu na mít tam se to je nemožné přeci sám zažil tomu nedivím. Tak z když výtečné na tohoto čekat který to zažil to nějak působí. Ten noci řekne to protože na možném tak je to pořád proto počtu vydal na nebo na tom nemohu pro za nemožné protože to pro skutečnou zavazující která dění ze základu se s by tento jsem poznala cítím být novou bytost se k čaroděj jasem znovuzrozen pod než z to nazývá jsou dem o třebas mu byly jeho světci nýbrž to nazývá znovuzrozením. Tak ten základní kapitol o samovolnosti že tak jako my se rychlé bez rozmyšlení anebo se dát prosit co se nedá jednoznačně odpoví ježíš kristus který pád byl sobě učedníky je být u se ven. Tak měl požadavek okamžité rozhodnosti okamžité rozumnosti bez rozmýšlení to jsem malinko rozumí šel a tak jež něco udělat tomto světě ten o nebylo hoden a v ní. Prostě on o nevzal čitta jenom že nemůžeme pojatou protože toto je správnější protože na je nestanete je byl ten ve li tam on ježíš. Ale nestane tady byl člověk který tuto velikost buď zažíval a nebojí nezažíval ten který je nezažíváte říkal dovol měl by ještě o byl svého otce nebo tak a ten který zažíval všeho nechával šel za ním čili podle toho on přesně poznal u koho to jde rychle a u koho sebe pomalu. Ten u koho došlo pomalu byl obyčejně člověk který nestál o to nejvyšší poznání nýbrž to co třebas aby se uzdravil nebo ta. Takže dejme tomu ten chromý u toho kdy výkladem z kdy tam byl bez výtky let třeba u tohoto šlo pomalu protože čím ničí síly člověk nebo čím. Jemu vlastní učí nižší cíle tím pomaleji dosti kde kupředu zajímavé. A čím jemu přirozenější či němu příhodnější přístupnější čili vyšší tím toho bych nejvyší z nim vede bych klid ku před zažily by se dalo z podoba říci že neměl by tady jste to oblasti být člověk skromný. Měl li si říkat nejsem hoden a více v proč na to co nám mají nejvíc za zlé indové to že nejsem hoden v pak ale on není nikdo ho žen. Tento si oslem jestliže hoden nadto ještě se ten do smíří že nehoden či na tom by neměl budovat přes rozhodnuti nebo vystaven rozhodnutí že tedy když je odlet tak zatím nebude. Právě ti nejlepší nejlepších by absolutně nehodní svatý totiž spásy svým. To bylo světský člověk svatým am v svým světský člověk. A proč to největší lesy velikáni že prostě křesťanském svět se s s s pak ten svět že bych neřekl no a v tom no z toho známe z doby ježíšovy. Nebyla dobrá maří magdalena v v v z na no v na to prostitutka ale kdyby sebe li on liž je li je někde po se dosavadním život že aby ještě v ale si je nám že nejsou hodni a proto jsem neodvažovali se odevzdávám tomu ježíši tak pro nás. Ale za rozdělit od z toho že tyhlety zapomněli na sebe za oddělit sebe. Odevzdali sebe byli jacíkoliv co tady je tady druhá kasta lidí. Te část kteří si myslí že jsou dobří a s těmi si ježíš odpuštěním vůbec nevěděl. To je nemožný vedle mých ty farizeje nikdy nepřesvědčil kde neměli za ním jít. Že oni byli příliš kdo přít. A ta dobrota byla tak na káže nikam nevedla žen o zval pro by z výlevy mi jsem tak je to všechno nazval plné ale v látku bude čili ve mně z. A oni se nedá jede vám to dobře věděla. A vám řeknu se ne není či práci dycky něco zase pro tu do se pokouší mr děl se pokud se třebas od lidí. Ale nikdy jsem neuspěl nebo měl jsem největší práci člověkem který si osobě myslel že je dobrý. Který plnil všechna všechny příkazy třebas křesťanské víry. A tím říkali. těžko bych mohl něco k tomu co dělám věštění při s. To jsem na krajní mezi opravdu být zkus do toho vložit nebo tak mně promiň tat jenom tak si nehodí. jak ti musím mít nou kdysi když již nemožné kdysi když již něco co člověk vůbec nedokáže říkat ano si myslím co se se náš. Ale ani tat tak argumentace je nestačila když to dokáže tak co by se dotovanou říkaje oni. A o na to totiž jen sebeklam když to nedokážu. Tak se ani nemusím opravdu z s se odevzdat oni totiž přes není v je to věc se do k a že. Že je mi čím je že k bohu mohou jenom svou dobrou stránku. A to špatnou ne tu musí potlačovat a toto co musí stydět. Z ty ses po dají a. Stačí přejít překonat je to hezké pokud to nepřesahuje určitou mez a tam mez je. Že si zjistí tato jsem mnou protože tovární nejde o to se musí jsou svou dní a tomuto stavu musí dojít a pak režimy další poklad. Je to to byla největší chyba ž řádu mu věří že říkali. Najít si musí člověk projde asketickým životem a teprve se do dale na pro koho askeze nemůže pomýšlet na mystický život v se s ním měl veliké trápení s věřili kdy protože mně školy postupně v tomto století v praze během těch šesti let na vysoké škole jsem byl tady jas u hodil do všech těch vrcholných přednášek těch představitelů vrcholný našich náboženských obcí. Je u čí dominikán mít nemoc která ti atd tak dále františka ani a když s se voni potom když zkusit tady jsem na tom myslíme ne tak jsem se z jediným nes shodl. A to byl právě stávali sto ježíšova který je z ujít na. On říkal to co mně tady vykládá je absolutně nemožné mystika se nehodí ani pro ani pro tebe. jsem ještě nedošel na pro choval asketické cesty. A jež si myslí že sil ku asketa tak zaručuje tak kyne co si při do vyššlích to pýcha a právě ono v skončit velikým pádem zanech těch myšlenek na mystiku. Kde se do našeho řádu aktu askezi do ale říkal děkuje mockrát kdy za děláte svýho zakladatele z ano ale dost a oni se od rodin. Oni v době kdy byl ten řád to jsem z moci papež zpět. Kámen na kolik sebe na sto padesát nebyl zrušen že věřit za přerostl papeži přes vodu toho podal roši ano aby mu přes hlavu ne se z óm byl mocnější než papež zemřela. A tak nezbývalo z než o zrušit takže ve děl nějaký život činna prostě byl moc mocný. A když potom z vrátil nazpátek k existenci rád citem papež o další za nějaký na milost tak musel slevit z tohoto před tím dělat a to pro podstatné to nebyl svatým je na shledaly to byl někdo nový do slevil ano takže oni než někdy ne si myslí to tak že ten i názor vím z za to nemyslel to byl veliký svatý a dokázal v čas z toho člověka znovu od od nejvyší cestu. Naopak to byl první klášter který vyšel do ulic viz tak řek. Že on to nevylučoval se z mi kláštera nýbrž mezi lidmi o projevy víc city vadilo o vyveden to být ve ven. Z se to po povalit toho o to to bylo velice účinné že tehdy. To si nikdo toho oni totiž katolická protože je to byla řády tím způsobem odjakživa říkat a víš že ty jsem svíčku nebo ty dominik ku nebo čili ale vím kdo jiný benedikt kte ty sice jiné mínění než obecné mínění církevní. A jestli si to chceš zanechat vidím vidíme že velice vznešené proč si prosíme o jednu věc neb není tím lidem hlavy za čarou myslet v klášterních z ve a tam si to propaguji malinké jem před majetkem množství lidí mezi několika lidmi. Tamto bude beztrestně atd. Přines řád s malým říkat každý papež a tak i tam bude dočkat to bude v klášterních stech propagoval a za nimi jenom obecně jako do velikáni byli katolický zákon tak se ta stezky žádá taky jenom co se tak veřejně říct měli říkat z ale to ostatní co říkaje pro sebe. Je to veřejně neříkali pro tak bylo něco jiného než co kázali ven ku i proto o dominikán platilo něco jiného uvnitř než venku ty byly to vypraví kde se který stě dodneška jsou tak si nejít rozumně dominikán přesto založili by říci přesto založili by říci jsou mi i vy sic. Ale přesto jsou mi nejmilejší z toho důvodu že oni vědí že nemám nikdo právu propagovat tyto věci žen než ten kdo to zažil. Voni mají za to jedno tak lidské že z něho by tat cele neumim. Čím se ve mně toho zažité jiným předávat ti al jíst rady tu ale ale to co před tím nevím. Být co by to bylo ale to nesprávná právě vize. Nedávat nikomu jinému nebo někomu jinému dalšímu něco co sám nemám obě žen. Oni si všechno prověřuju vnitřně. A pokud toto budou dělat tak je to opravdový žena do ty zásady postavena kdežto cit je v musela svatým o domy kovy říct tohleto domy o nemůžeš propagoval v když si to on a ne slepou víru ale se přesvědčit. Do pak je schopen se přečti ovšem nic čemu jenom věřit daleko mocnější než to co ty chceš že ty jsi schopen to při na daný od boha atomy víme prosím na se tu k li do do klášterní zdi ne. Tak to s každým na deme dodneška musí se úkryt aby vůbec za z cit nemohl existovat. Že by nemohl na cestě v v řek bych pro cit jak každý z rád i s tam nestát to voni dobře vědí a proto dejme tomu mají o patrem opata a to je to je vlastně opak je. Papež přes pražské li. A tihleti o partie nad ve si je málo ve řádoví ty často kdy č se stal jich prost podle s síly ale opravdu tedy bez i dnes jenom jeden případ ekg ráda. To byl generál toho řádu ale tento měl moc špatné chci tak nechci po mu o watts jenom chci říct že je tady taková po dvojnost. A žen byste našli i v církvi hluboké poznání by ses kdyby vám věřili když se nám svěřit. No. Prosimvás upozorněn ras nad věc kdy ježíš kristus byl ras tím satane. On když při se nad v. Potřeboval svoje s ty k tomu aby rozvinul tenhleten život za jsem to mockrát psal že to ještě ano. Z řekli že jsem s a víte spjat nic faktické toto přestát mít k let touž je pravda. Jenom pravda ale žádným takový obaly ne on potřebovali vás jako každý z vás potřebuje jak bych o rozvinout tento žil bych se s tím být já. Oddělenými od ostatně abych pro sebe nic neudělal svůj život bych ne rozvinou. Mal je dítě nepře hlásí o potravu pro sebe kořistnicky způsob to vidí je rodiče fakticky tím formuje velice rychle takže do čí je základy vytvořené točí le pro za a pak ne já. Jestliže ale. jsem nemůže dále rozvíjet si říká ten člověk to si dále nic nedosáhnu. Nýbrž tomletom se zabydlí. Tak to je to hrozné před čím varuje svatý v tom se slovy vlast ježíše krista o říkat protože ježíš kristus že pod ten ne ten je most mezi časným atd věčný po tom mostě během tohoto života přejít a baru aby se z na něm nezabydlel. Aby se všichni na tom mostě zabydluje. Říkáme tak se tady zalíbilo a to je to pravé pro padání peklu. Nikde be prameni kde za hrobem nýbrž tady pocit celek mysli jsem od dobře daří že spokojen s tím co dobyl že tobě čitta jako v hotové peklo mi o to představu jakých plamen nebo dále co všecko ale toto je. Že on nemůže dál ten s a tam be o se ho ono plně zmocnilo on je po celý z tam s sebou rozumíte no a to mu to ježíš kristus předešel poznáním jordán pak jsem musel ale s tím rozvinutým setkat rozvinuté ho potom nesměla dále o šlo dál tak si s tím musela rozdat ne. Takže tam tím ne to vím z chtěním toho jáčka podobě satana aby kdy se tento stává satanem be li ty na nebe co při tady se aby se to pro něho dělalo tak sto pokušení které tam je vidět kde panně tu do to udělej pro všecko pro ale ježíš kristus říkal to ne jenom bohu vjezd překlady dělat tak dále mu sloužit těla a tak aspoň před si je řečeno dostaví se ve starém zákoně be bez až. I při kde ten v ale kdyby skočil tady z toho co tam mu je tam řečeno čím o tak věta tak se nezabíjet skoč by aba by že si tím mesiášem skoč by z toho chrám a od i tomuto odolal tomu skoku z toho tam že by to byl dokázal a to be tím po jeho vady proti ježíši potom jeho od říci. Že to nebe pravý mesiáš protože kde které se taky ze starého zákona neměl od si neskočil z toho chrámu no to byl velký argument jsi měl skočit jenomže je e oni nebral li nechávali symbolismu s. On si z toho tam skočil když ona před těl. Ten tam totiž říkali tak při nám tady být vedeš že když sebe nepřímé né. Tak že nás lituje čte zůstane kámen na kamení listu jeruzaléma a z tohoto chrám a kde jsem potom podle nemodlit. A on říkal ani tady ani v tom chrámu nikde se ve nebudete se modlit duchů a pravdy a k tomu vedl své učedníky od li cestu za praděd ne na nějakém místě ten málo když toto může po má. Tím posvěcením a ti ten a tak dále prostředím a je to málo musí není to eště duch za praně zdaleka panny du na trati ale on je učil duch otravě se modlit cit či o životem tak se to jsem modlit tak či skočil z chrámu.. No to je celý ne se zase že todleto jsem dobře pochopil že všichni i pro koho ne do posledního písmen když to je tomu tak není přes be vědy bez proč svých na životě ježíše krista. To co říkal ježíš těm dvěma a do čím doka ba s tam jsem všechno v tom momentu zažil jako uskutečním již po ten ježíšovým asi ne a vono se stará před takle to chápali. Z toho kam si taky skočil a tak dále a všechno se stalo co oni prorokovali protože oni to viděli tak bez ohledně pro lidi že člověk v že jsme ekg byli bez pohled je tady ve v tomhletom novým těla kříšení jsem to uvedl ano od z pěti kapitola dělat přičemž tupé nebo převaděče mně byl vlak ale tak si to přečtěte jak bez pohledy ty starozákonní proroci vykládali věci na svět o převtělování. Tomu vůbec vedlo rozumně anebo všech těla a jak tomu nebylo rozumně tak aby na to neboli prostě proč tak potom beze pokusu tam vysvětlit. A kdy tedy se přede může setkat s tím satanem kdy tady kladete otázku bez tělesně tehdy kdy rozvinul svůj život chce jít přitom dá. Není spokojen s tím rozvinutým životem nýbrž že to jenom základna pro další duchovní cestu a to je případ ježíšův že po tom co rozvinou život se otočil. Úplně op na opačnou stran padal se do jordánu opustil rodinu které je za všechno z je čem měl být za všechno vděčen i nebýt toho svatýho se zase dostal do tenat ve byl by prostě je za by býval těmi nadjá s ky ne. A oni ho viz to poděly panna maria bez byl by nebyl naživu pochopitelně se z narodil a on si teďka otočil na říkal kdo jsou bratři dem vám že když volali říkal že všichni kteří potřebuje o pomoc. Prosimvás tohleto je novým ka to musel překonat svoje a to musel od satana musel přemoci na poušti že tam také řečeno na tak je ukázáno obrazně v tom měl vůbec nevadí to by mně to samosebou mládí vadilo co říkal ten nesmysl setkat se s nějakým s a s před lidí ani kou z tam nebyl ve nata z mým proč to po tak ten tam neměla on stranou tak se na vás stanem je přesně než v tak. Se mi ukázal že toho satana nemá člověk dokud mu to jsou k rozvinutí toto života jak ale z rozvine život v chvíli je to s a tam be tak potom mět to satan. Je všechna ta relativita pravdy když potřebné je od rozvinutí života ale sestává satanem jak nebes touží k tomu rozvinutím nýbrž usazeniny na mostě za by není na mostě který mám bez to věčnosti ale ne se na něm zabydlet a toto jež kristu musel ukázkou svého života předejít aby se tak tady jsem se nezabydlel tady jo jsem se zabydlel mám v praze protože takže od oka jedu i nad om bez ví. O by postu za teďka svoje které chce rozvinutí života a aby se mu sloužilo potom nýbrž ho poslat otce a k tomu potřebu stranit své škod be do vymazání které zažíval jiným způsobem než je tedy vzata na od pod stromem. Pod stromem styku jsou že ano. Týrání jsem ji si z za o z jeho děláte jejich mu li jít ano věří si mysticky byl ten ten ni to je nemoc že bylo z od dělám janet jsem se na bojoval. On za vás že když se někomu zjeví jak ber takto není se to vůbec není dán el z mu k zas ani mně no. Tak například jak do mému známému nějakého to červ venkově li vše jednou po bez i se zjevil jsa tam ale krásné podobě z o jsem bez be jen tak to ten skoč jimi rohy ne a tak jsem jeho pěkně z vás a bez a ten pan červeň tato do smrti říkal jako nejzázračnější případ bez o žilo co nemohlo pochopit jak se tam o stal říkal jsem toho dávno věděl o z tak vim. Že to je takovým kol zlo kol zlo si tu mým pak by kůže koloveč čili tak on do tří to by to a že oko zel o chodu pak v matou rohy tak je to opravdu tak jako před ten říká no pak sebe tak se mýlil pan červeň kam viděl ale ne dál. Jo. Ten ten pán ten bůh přírody jo mentální du v kterého dokonce z uctívali někde před ku a tam se s tím prováděného on měl za do takových ještě pomocníků před kterými se požíral jela znal co všecko dělali no a tu z ano ano tak je tak dále todleto z plete pán jo pán on by kde toho panna od existuje prosimvás ten tam to z od nebe k ale mají jdou. Vy život i nebo nevydržely z před sklem bez se pralese jednoho toho svědectví to jedno svědka dovídáte z toho mu kdy ho do posledka těmi nohy kteří žili na to by či nepravý ta tři kteří žili podoben sela duch a on v tom stavu se setkal s těmi nohy a jsou si tady musel a ta než jsem si pořád si jeho ne. Takže nikdo na setkáte satanem se satanem se nese takového nic neexistuje nepřestal anděl silesius všech forem poutník kterou s kým satanáš krás právě tedy to věřím že to je ale co je to pro si arcisatanáš člověk lidskému já. Po li se můžeš tak se s o tak to pata do jsem si ba on je do všechno takové set toho že ten to si na to si to tak být tam li se když voni ho vím dají dělat něco co svým dělají v tom může kde je ta to se může po pomoc velký o co může podařit nemusí do podařit ale on není špatný není ani do vivo prostě příjem od to neni dobrý tvor prostě přírodní tvor tak u by mentálně přitom přijde přírodní. Je že tam u sebe škody člověk tu al ve jsem to může být prost ještě když na dobře vychází ve jak jsem vám neříkal od tam těch se de ne ne to se musím domě vycházet tady ještě orat tady tíží čech jo to jsem říkal ty kletby tady let o tomto řeknu třebas neklepal řeka oni to mají dokonce možná napsat na to nemáte na to co já. Asi na ne jsem viklat těla či nedalo kdo ho by k tomu. V častá otázka rosteme tolika zpovídal stoupá ani hadí síly v páteři nebo okolo nehmotné oblasti páteře vidí ho vlas která způsobuje stoupání poznání se snadno od liší od přel buddhů o to sugesce tak v tom smyslu že o to jsou kde jsem as sugesce nikdy nepřinese pozná přese nějaké vidění třebas toho čakramu. Nebo vidění světla. Anebo slyšení hlasů ale aby toho člověka obr mýlí poznáním tyto stavy to ne v. Kdežto stoupá ani hadí si kdy tyto znaky přát. Kam stoupne tam z úplně tvrdí úplně jsem to tady vystoupila jenom do třetího lotosu z ten pupeční tady not to s tak se od u k ku budou úplně mrtví když z toho než jsem to anahaty tak jste odtud úplně mrtví. je ne tak kdy ještě další znak. Čili kam stoupne tam do tuto všechno umrtvuje protože jsem bych odtamtud životní sílu stalo se dát bez míru do člověka proudí ab ode ráje čistě na život toho. Toho z centra nervové jo čas krám ne o to s. Jeden snad ne tak příliš podstatný ale tím se prozradí člověk třebas nemá o to o do totiž neví tak když není dole umrtven tak nezbyl hadí sílu on totiž může je jsem u toho pak ještě li ku zůstanu on když může vidět světlo a hlavě a může na to se praská a přesto ho mít dokonce i tak nebo onen z to dnešním neseš mi sice ne ale proč by si moc koho může dostát o. Jemu jako by ta hadí si zas do po do hlavy jakoby jemu namu vůbec za nic těl do hlavy jestli a to světlo bytí. Ale je to jenom světlo není to poznání je to jenom světlo a moc klamající a moc řek ničí tří protože my kromě z tu byl mi to znamená cesty probíhající páteří na horu máme ještě taky i du a bytím dál wu a i to obcházení mám za poručí ten tři a půl del jisto učeného hada. Který znali starověcí mystikové a hlavně tažení pokud s ten symbol oni být učili. A to je nepravý z muselo vzestupu tej stačil na leč není právě tam v v v v v v z ku a v po v ní. Ale nestačil na to pravé poznání je ten stačil kdyby to tak v žili s ježíšovými poznatky takže aby se stal zázrak vyléčení ani koly zázrak poznání nebo vědomého spojení s bohem je tak těch lidí kteří by nečiním ne netoužili po do z jiného ne a nebyli spojí s bohem. Ale tak když chtěl říci že ta síla s tím ona tady může proudit těmito stará ky v evropě to ten jež nemožné aby proudila někudy jinudy než mistr v rámci téměř nemožné aby prodělat rovnou že nejste pročež chtění a nevíme se očišťuje a musel bychom pročež ti nebe do těla do stavy sto nahoru dostalo ve se musí tak dokonale očistit tělo že by mohl pro táhnou či ruku tady o co to za ten si vytáhnout. Ale byl by takle proč ještě jen tak se to zvrhne a někudy nebi do pro anežku byto ano. Tak na to jsou pod jsem se jeden ale jen za který není hlavní hlavním znakem je žes se o je najít si ji s tím vzestup. E takže není možné dost dobře omezit se na otevření určitého. Tři miska ča krát mu aby se zároveň ne aby do za by ne když se dalo někam vedle takže dejme tomu především středisko manipura jsou visí neviditelnosti. Takže je není je možno zabránit tomu aby se stal tedy kterém např je to je ten jež nemožný takže kdo třebas možnost dostat se v páteři. Do manipury ale musel být v páteři nebo koho tak tak umí stát se tedy kterým ale on to mít v on jak na to ano. No a tak dále a tak dále když se to dostane páteří do ho. A na paty čtvrtého lotos. Takto za následek trvalý stav lásky trvalý stav lásky jak o bohu tak každému vyššímu který nepomíjí nepřechází li ve nějakých krizí jako pro by se stává že oni si se jsou si jen na nitro o pro pero to se tak se stane co se s dost za tele am maje po kráse. Tak proto všecko. Jsou znaky neseme o dvě hlavní které nám svědčí o tom pak se člověk dostal hadí si o něm říct že tyto znaky to nemá tak se třebas opera si třebas to ten pro tu sekta hadí si to nějak jinak se na ten si jinak plavat proto správně radí neod je dejte silou představivosti proto si vyšší než tenhleten když nemáte ani silou to pro takže my se s pod a protože nemá k je totiž. Vono to neříkáte do prvních dvou ale je to správně za podle a o na který vůbec moc nerozuměl. Ale že totiž onak když se dostane hadí silou sem. Tak ta vesmírová síla která normálně kterou je normálně pak jen člověk přes muladharu. Je do celého tohoto těla. On si uvědomuje tento svět proto že z již jako u domu ona je bez mně novou silou a pomocí zvířecky cetou pozdě bude padesáti dvěma tisíci v tady jez do celého těla a on vidí které ten světa považuje znají jinou skutečnost jakmile by se tak věz kam přes domova odhalit do svadhistany vidí astrální svět ano musem se tam jenom přes on se nese by to trošku zůstat dale. Jako člověk s tak trošku nebylo proč je tam jeho dělat všechno umýt tane ne ale kdyby to jenom začnu od tam tak bez vědou vás dělat proti tamtudy a on žije jsi v astrálu jako doma kdybys to přes od víš tak čili ten mentální světě jako mnou stýká se zde byla bytostně ji toho satanáše tak říká jako na který bez dejme teta všechno misse s ním dělo ale trvale by měl to vidění to byl než. Jsme člově. Protože nevede kdy čí je to nikomu nepřeju v tak i lidí kteří na této cestě hadí síly za tu zůstali trčet někde ona přečtli se padá když se to do třetího co tato spadne zase dolů protože oni sto trvale nemají tak ve tam zjevení ale i takto může dlouho trvat než se toho zbaví dělat sama jím jsou o čase nebo dvě ale když se stává do z atd.