Karel Makoň: 82-30 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Někdy že z hlediska takového odstupu nějakého to proč odpustit mu nebylo jenom špatnou věcí ale oči toho jana musela to muselo být špatné sto viděl zblízka. No ale taky když máte cestu poznání tak takhle zblízka jít devět proto můžete jedno zavrhnout tato roce chopit a on taky radil toto zavrhnou a bylo se lepšího chopit li on. Je na něm správné uznávám tehdejší stanovisko jako a vnější stanoviska nosorožce to na dvacátého třetí jo v pořádku všechno tak jsou vylité že ona varovala po hořela takhle jo ale. Že bude protože se mnou kriste tomu dítěti ducha při dosti se mnou do všeho rozepnout rozumíte když vy to duch toho patrona pro ten palouk mečem se všecko. Správné od nesprávného el je třeba to dítě brzdit v tom aby jím překonat jen nerad e se nestavělo není nastanou tohoto podle zase správné aby potom po rozvažovala ho ab. I dalo na vidění jiných velící aby se svým zásadně vadilo aby jednalo kolektivně nečinili jde držel patro ukládá jak tomu nepovede věřil že to svatá. Na tom snad dobře ano e svatý jan vel nebo za tři ve byl se rovnat taky pro ten je to bylo moc je jo v tu do toto ho mohl je to neznamenalo na ale dneska tento očích asi strašně vš. Páté ne tak ona by taky mohla ten kdybytoto o ducha nějak bylo moci do toho neměli které tady o taky sekal hlava nehlava okolo sebe pro pravdu od protože jsem o vám hlavy bit v od se jako to bylo hlava. Jako tvrdohlavý dítě víte protože není a mohla by se tak světly jesi by ta patro katar zabral jako jo tak to je musíte e včas u vládě e protože nevěřím že jste si to dali na. Hodně roste ani nevěděli co za samovolnost zákulisí dělá a co vám vštěpuje do hlavy abyste viděli stačí a zná je že dejme tomu. V době kdy by toho že on se protože on jeho kdy žila svatá klára to znamená duchovní sestra svatý ho praktická z asi tak to byla dal do. Ba převratná to byla doba kdy se mystika znamená v cesta náboženství která vede k vědomému spojení s bohem přibližovala. K lidskému prostému lidskému životu na dosah ruky předtím tam mystika byla velice vzdálená tomu běžnému člověku takže ten běžný člověk vůbec to nechápal a nebyl schopen. Se toho chopit tomu připravit velice vznešené kdežto to co dělala svatý františek a pod ním svatá klára vůbec večerem nebylo to bylo velice prosté to bylo vzdání se majetku. Pod devizou lásky bližní e takže on svoje se chopili o budovy i chudoby ducha ovšem zase to přehnal. Li e tak byl začátek nové jeli e tak není divu že například svatý františek věděl že tělo nic neprospívá ale duch. Je moc sem všeho ta toho tělo náležitě stal říkal mu posel nedával můj jíst která mu by říkal ty sprosté tělo. Od kdybys tělo rád jako o se dal jenom o o ty chcete postavě lidé si to větě dělo dobře nedal a taky neprožil proto dlouho o věku asistence ti let ani možná nebo. Rozum otce málem protože ten byl pod živou potom poznal hledal chybu že že lidské tělo je nutným prostředkem poznání boha. Jakmile toto poznala to bylo velice dlouho tak obrátil ale bylo pozdě byl pod by živen je po dovede zdraví zrovna jako předním svatý bernard z clairvaux a jiní svatí ale svatá klára. Ta měla možnost se na tyto jeho chyby dívat než je dán bez těla toho duchovního otce svatýho ten svíčka ale to přeci jenom viděla ze stanoviska druhého člověka. Takže věděla že lidské tělo nic jo a tak my se dovídáme od z svaté krávy jednu zajímavou věc před tohoto mnou vršku českou být protože o nic. Proud do vyslovovali a všechno duchovní snažení které e znala konkrétně svatá klára dávala do pera tady ve bylo to na nese české takže konají. A po dobyla a ten žrát těch klady sekt zařídila oteklá na svaté tato na tady takhle ano u nás a podstatou které věci je nepodceňovat lidský. života i v jeho malichernostech a maličkost i to víc tam v tom smyslu že kdyby člověk bo taky maličkosti příliš to dělat tak se jimi spoutá. Dává pro pro byl by život že to soustavy toto malinký roku maličkostí takže by nikdy z něho neudělal nic velkorysého a on se musí celobytostně tomu bohu. Dostat prosím vás doporučuju vám spis sil ve znamení velice nebo v tom že jo a ono se touze vykládáno ale nemoc li nemoc duchovně ale přece tou vidíte jaké jaký duch tam vládl. Tomu jo že tam vládl duch lásky duch lásky přes tu věčnou o lásku k lidskému životu e trpícímu člověku. A taklen ta prostora že toto dostali klášter a jenom pro nemocnici že prostě první pořád opice naše zemí e čili začala tolik lidí. Tak než svatý tvrdit nebo bohu budovou nýbrž svatá kráva na to šla řek bych že tu celistvěji pomáhat tomu bližnímu také v jeho těžkostech a dnes. Bavit jenom správným tam ten svatý rodiče na představy jenom chrámy je vám dobře známo než pochopil rovnou bolet co to vlastně se od něho cele to na kaluž tou přišla jako ke jste tady to sebrat z veta dověděla co tomu. Dělal otec za chybu a se to varovat takže touž reforma františkánského učení to něco daleko nám přijatelnější jeho takže svatá klára rovná se dostala další. Česká e to je učení o konkrétní many cesta otci a uskutečňování pravdy v tom. To životě a ta pravda tuto žili za jedno jenom skutkem pravda je že vy se oděnou bytostí takže mně který nemá být ost co co se děje není vím že pokud mám možnost dostat na. Jeho působit e takže kdybych těla rameno klára nějaké jeví své v své e tak bych ji vychovával k tomu a. Aby to cítila z kolektiv jedem jako se sebou aby nikdy neudělá nikomu to co by sobě neudělala a aby udělala každému komu v který byl. Jeho dosahu e co by sobě udělal čili aby se naučila milovat bližního jako sebe v tom nejširším slova smyslu pomoci konkrétní ano bych ti odvádí vedl ke konkrétní. Pomoci sobě i bližní napřed naučil na pochopitelně pomáhají si ze všech těžkostí tvoje povinnost dne doby se v těžkostech nenech tato v sobě rozvinout u nýbrž je jisto vyvádět a ne těle říct. Tak oni se teď se vedl z těchto těžkostí ale tak v těch z těchto sektě taky nikdo ji nikdo jeho nebyl život tam tu a které jsem která si zasto vedena s tímto poznáním přicházejí tomu člověku. A za zeď mu pomoci taky ho z toho vůbec tedy vlády od omluvou nýbrž ukázkou jak se to dělat to tak musím tělem tu válku. Nemine tohleto z mám takovou obavu protože jede povolání dneska mi tady z koho možnosti pomáhat bližnímu konkrétně v tom nepř jedem. Vás smyslu protože nemocně mistrovského praví že ano myslí jenom na sebe úplně ohraničen do sebe a totiž to jeho srdce je tam svého pole z jeho mysl je tam do jeho bolest. Ale bylo by chybou o dostavit sám jim nám kdo tam musíte nechat svou mysl vy musíte jenom zlepšovat jeho postavení ne a jeho způsobu myšlení boku pokud von se vůbec to od. Noc no v tomto dovolí ta vaše věda vám ta která by je protože bohužel e psychologii je na lékařské je fakultě u nás po velkou a dělá seděla po někdy na konci. toto navázalo mu semene protože po protože hotový dělal a psychiatr který to dělá soustavněji jsem zase na to jde jinak než ten je mu to umět jít dále zase život ježíš nám ta notak. Zkrátka a dobře které na osobě co dneska ještě zlepšovat no to čeká právu no protože dejte se do toho tak jsem tam bohu tak bych. udělal potom koukol onou to byla otcova která při veškeré své vzdělanosti na první své všech přemysl tu byla dělal mnou ženou. První předním k tobě samými navodit si který měli čistě zapsala a vona byla první ženou která měla dělati vždycky nejenom sám začít s čit do stalose od bylo ocet přemysla otakara velikého dělání byli otec nem. Je vtělení čista psát jenom že víc zavřena to ano ale považoval za nutné víte tyto do veliký pokrok tehdy svou celou takhle naučit těmto věcem a tak tahleta bylo stane na anežka česká. Měla totiž na jedné straně rozumové poznání které u láskou věc poznání duchovním ale protože to rozumové poznání bylo poměrně slabými nám. Jsem taky nebrzdilo nic v prostotě křesťanského ducha e proto stala e se jde do představit že bych čistých těle a system rozumu mohl být. Ta ve bych nemohl v této věci napodobovat tou měl josef kupertinský nebo bylo znamená anežka česká v když potřeboval někdo pomoci ona oním věděla neděla že na ale. Mává tak prosím s ním do letěla všichni viděli jak to je okamžitě tam jo a takže vona byla by vzestupu než na zemi od jeho do to jedna u věřitele jak si vona. A po bývalo vzduch a to je ten na ni nejenom podivuhodné ale tedy jak taky nebyl prosťáček touž oni dokázal jenom josef kupertinský jenom pro svou prostotu. To o například věděl na stropu nebo někde na ke přispívat tam česká nezná oni si jdu ale tak se mu políbil ten to byl hudebně založen že se prostě vznesl na tu větev a byl u toho. Otázka ten taženo odletěl protože tam měl z z milost budu spěváčka ne aspoň poslech prom dělo mu to dobře ho byl to poslouchala takhle zblízka poznal v něm bratra zkrátka nebude chtěl ale větev se pořádně pro volá. Ale nepravd skla proto nahoru větev silná jenomže když tam řek dospíval každá píseň končím e tak měli i josef kupertinský si všiml že na věci. A nedokázal svést k neštěstí s ním šel jeden mnich který ho pomalinku své se dolů čili jak se tam dostal prostotou tím unesením za. U dětí víte zaujetí všechno e dokáže to zbaví člověka pocitu tělesnosti klidu by bylo to bylo jenom pocitu tělesnosti tak je tomu mnoho co se na tráví jogini než toto zasáhnou jo on se dva. Naráz pocit tělesnosti a byl tak se na věci a nebo jindy šel mysli okolo svatyně která do opouštěla on se z nesl toužil vidět do otráven mnou že tam otatní byl tam svatou otatní se snesla objímal se o. Ta protože tam je jo let takhle to dokázala odstavena anežka ne že ona toto toho do víry vstoupila branou údivu ne pranou porozumět. Ona porozuměla latině čtení psaní ona měla dobré srdce ale nerozuměla vidět že to bylo pro ale to bylo pro tajemné a vám nepotřeboval k tomu rozum ona potřebovala jenom věřit. Spojitost patřilo to odůvodnění by bylo bývalo beztak chabé na tu dobu takže ona věří dělám asi kde je věřila a to jim umožnilo pomáhat tak nebi normálně své nepomohl napřed tím leta. Ona byla na místě kde bylo zapotřebí že se tu brž a než jsem to pětadvacet to metru odpravit a ty si tady svým žit ku letu jo kdy známe konkrétně tam litovat jo no. Jisto že do toho tomu bohu proto by si ho být tato ne oni křesťanský svatý klec svatý a. A o tom křesťani si ho přivlastnili jo a to všechno jak do vlastnili oděli do nějakého děje který buď cesta nebo nestalo trávení si to nebyl ději pak tys. Někomu milovat to vole vážili při oděli toho ta tím dějem který se hodili do křesťanské bohu ale je to daleko vzdálenější svatý daleko delší dobu svatý než kterýkoliv se sťat nic. Na ty kromě je osmi radami dělaná neznám žádné jiné svaté tak staré jako jsou tuhleti čili rozpadla jan taky sou neni jsou přes ten svatý to sou před křesťan z svá. E to je to jsou ta dvojčata jo nestane mytologii řecké ano které prostě byl bude deset těm dvojí šatu. Tak nestarali porozumět stavěli chrámy tak tato si to udělali duše je že všechny ty trámy před jednak osmá a davy dělal tak bych dneska u takovýho chrámu kostmi na měla dali jsem byl několika vy. Vám je takovým že to vám úvodem před potom přechodně římský a potom teprve křesťan či že to velice stará tradice svědectví a ono to zval tak něco o tom. tu když jsem třebas přišel toho normální je dobré tak a mluvil jsem tam potom to byli byl s tím no. Národem tedy stě lidmi tamními tak oni mi řekli k vyjít to je pro nás jednak víme jenom člověka jednak je to jméno post. Je cenné vědci pro nás po svěcenou věcí čili symbolem svatosti její tak pro nás jejím nevím také ho tam studovat provedl velíme li o život. Es budou povaze jsou něco co v v v a nepatřím kristovy a tam synu pěstuje jo si od bylo jak e tady nějaký vít pět byl to takovým velíme stromu. Sem říkal v věc že tam patřím abych to opakoval prosím to stačí jednou rozroste s od toho stromu se si dával dobře otrava pro větou jo větší význam než pro tebe li statě pro za to co si to vlastně pro dělo. Když při řečeno o tom co je na tom posvátného a on to na to posvátné to o něm neví věci jsou pas království těla a člověk. Tak dlouho si to pasivní na těle boží v dokud si neuvědomí svůj božský původ čili je křičí nad lidským že. Otcem člověče ty si si to pas dní dokud k bohu se nevrátí něho beztak musí lidi nevíš prosím se musí být miloti ale pokud se tomu nevrací. Tak jenom od něho dále a ty mu tomu nevrací to proto se že to byly nesměl mně ho od toho chytla od toho e byla třebas postele o návrat je poprvně znázorněn. A na to vám to taky ještě jinde to je ten to spí způsob života z každé situace se pral se k bohu to znamená já. Se něco provedl ale zapomněl jsem se vrátit do bohu to mohu napravit tím že tady jsem to provedl sto moci a veškerá sláva toto patří tobě. se tím to zdáním sebevzdáním st sebevzdání sebevzdání ze své sebe sty vracím k tobě mám proto mým půstu tobě přesně k tomu. Dal moc řeky okovy které dělali to o tom by to mohl provést tou silou aplikace z víry ale jsem to takhle kdyby takhle život tam šel kupředu tak by daleko počkej než kteroukoli. Modlitbou vnitřní se dostal e k modlitbě celým životem ano a nejen jenom neživý anebo osmá námi děláno k tomuto nevede jo to jsou ti staří svatí který tomu dobře rozuměli. Poznej sama sebe jo to bylo řecku vel tím nejvyšším příkazem poznej že pravé poznání povaze spočívá k tomu jedna strana o aspoň podstata. Vás ča no toho pozn spočívá v tom že ty poznává protože to nejsi ty který to dělat tak jsem to poznal poprvně v tom koncentráku že nebylo ale přestože neví vím že že to. Není nejsem který se dělám jenom tou ta od toho sebe celého prože mohu celého se roste vložit takové veškerá síla boží do toho vložena tečka dělat on trvám oděl toho hlad tak jsem tedy v tom to. To silo boží veškerou silo on to co mu to dalo se tomu jsem to provedl bez on když je to dělal jako by to bylo moje pokud nezapomenout obrátit ano stačí. Ten že než v předešlými podivejte se byl vám něco říci do wattsova její mistr lidsky špatně pojatou osobnost zásadně když tak ten nezemřel dva dvaceti letech nebo tak. A ten byl daleko stav toho o dobrých vtělit se mi dneska když je děláme čili vykopávky a zkoumá nejde tím co je čtvrtá. Přečtěme se u těch prvních všemi sto pěti je na tom úrovní zlo podpatku byl velký věci se to dnes shoduje že do toho si taky říkal to shoduje s tím co se od nich říká tou novou. Že to doba protože daleko dál do minulosti že to nic to lidsky neodpovídá v době to bys dalším pánové než jak si představujeme dříve žili a třebas kde žili. A tak dále a tak o svatém vás to by se taky to říct že ona delší dobu než si představujeme žil po boku svatého byli milým výchova ano. A svatá byla byla ženou která za svou vírou stalo svým životem a taky rozum tu víru položila ne a je to tedy návod tím. Existenční cestě svatý živá ta je návod tedy znamená pro toho člověka svého kristus cítil svatýho wattsova existeční ta existeční lid prostředky jít k bohu. A musím že ještě polekal svém tak je to v pořádku e že když se léčí třebas někoho tak by si byl v tak by si měl být vědom toho že se stala o jeho existuje. S aby mohla ale o toho boha ta brát moc životu každá dvě dobra a to jedna věc za druhé. Když někoho léčí tak který není není nikdo není nechte vás na to jsem který sebe tří tohleto je důležitá důležitý klid. Tělem přitom vědom rozumět ale jakkoliv říkal co od se jiné než poznati mně jste učinili el tak lekat když musí být v pozici ježíše krista. A pokud v této pozici není tak to není který lékař ano on dělá pro vyžitím ho jako pro krista a. Líčím zase nazpátek dělám pro ho každý léčení případ toho bližního je pomoc tomu lékaři odnože bych to mohl rozumu. Je postihnout tím že se tím vzdělávat nabývat zkušenosti jak na to když ten případ máte dvakrát říkal vy stalose bodu proto tento rozuměli jinde měnily a pohotově ji než poděly poprvně tak to takhle dával. Za této nejnižší způsob tedy to pochopit a ten dal svatý vás to bylo ovšem velitelem to vona ho dál ne. Dostat jsi to takhle bát za by měl mít vždycky patrno z byl věděli vás na to aby pod svou mocí zahrady tohoto všechny spoje. Vlastnosti ve ten návod pro v ne ne hledal aby nezahálel li jeho vlastní aby se dovedl plně něčím za půjdou. Aby když patří k něčemu aby tam byl v tom tady ta jsi všim byl na tomhletom vás to li že tohleto on dovede že dovede něčemu patřit úplně čili on to má. Stává dost jako s tim jo je pravda tamleten vás odvedli stoprocentně něčemu patřit podle babičky tu vy jo a. Lékařská ve tak ty zázraky tím účinnější čím dokonaleji se k němu zapomene na sebe či dokonalým myslí na ten případ byl musel jen ale totéž potom na vyšší úrovni patřím na duchovní cestu. E bez hojí vtělení dozadu se mi hoden nejsem jeho ten stavy daleko nejsem nedaleko jsemli k ničemu nejsem myslím čemu ve ten spis že nejsem vůbec k ničemu soustem poznával a ovšem obrodu postihuje proto. Že opravdu vedle boha nejsem k ničemu ale když jsem opravdu budou tak pánbůh máme mně místo vlatní čili vnitřní modlitba měla začínat sebevyprázdnění ani k němu jako čistá tam. Letech že jsem to líčil v tom pojednání umění žit je tam li to právu toho svatý o těch jo v tom prosím mnou ještě znát e tady čeká. Měla otce roka a ten otec krok byl vysoce duchovně založený člověk je daleko výše postavení než celý ten národ který vedl vodradil pozve do silou. Jdu sem protože byl chtěl takovou udělali vůdcem ano proto takle po otci ne a keltové se počneš čili ty co tady zbyly a stali se vůdci českého na na toto se přes dělal tak vidět. O učil řemeslu vědeckému umění léčebné mu mění to všechno si vzali odkvětu e tam jiná zase pazzi ne a pater paty měl si jiné úkoly milost děly on to otec to. Rozdělil v rodině jo každému přidělil nějaký obor avise přesně věnovali raněn na čemu oboru protože oni věděli to musí krátké době vládnou a předat tomu cestě naro byl tam. Končila kterak keltů pavlu to vrata tečka rady voni nechtěli odejít se za pokud mi dveřmi voni chtěli tomu věnovat co se dalo takže jestliže je li se předala k tomu české. Mu národu vědění o budoucnosti tak vás u postele na jednu věc že toto vědění o budoucnosti nebylo jeho vědění o nějaké jisto lidské budoucnosti. Nýbrž vědění o duchovní moci když my dneska mluvíme třebas sval celém ramakrišnovy misse který toho času jedna indickém let. Stane praha šest jo nějakou šesté pokolení věnovat kristovy myslet ale ramakrišnovi své do československa lidského vyšlé svýho ve vyslal tady není to jako jiných stát té. Obyčejní rady stane tady je duchovně založený člověk slovem sku a když se jich ptáte proč ta oni říkají protože jsme v praze a jak tomu rozumíte. No potože o praze něco řek tady pře ptali se o tom nevěšte těla slávu od mnou by to byla sláva sahající do nebe tak vás jasně vyjádřila. Čili stavu duchovněji a my e pokud jsme indové děláme všechno možné abychom tu pravou v duchovní slávě podporovaly indický hlas k tomu. Tedy takže ona tady ničí je tou duchovní velikosti české tu nějaká ještě byl dal tu velikost říci konal ale indové voni mění kupodivu po tolika letech. No víte protože ramakrišna je nadal schopnosti je přes hranice lidský do života no to tedy bylo jedinečné to nich ještě zůstal upozorňuju vás že pravá naše podstata. Tam nebo to všeho podstatně žijeme na večer bychom jsem nebo obešli probíhá u nás samovolně čili to je ten pravý základ našeho života například co se nám klad. Ten nemyslíme na to střeva nám takhle se svírá je dělat všechna vnitřní sekrece všechno zařízení v lidském těle takhle fungují samovolně aniž se o dostáváme tato takže postát se si říká. Ani poznatek lidského těla musíme říct že celý náš život je postaven na o domoci jsem ho nazval ho toho vizme jedna ne a celý náš duchovní ži. Od je k post to jako o věc mate o to od vím dvě ovšem tento o to matky spustí vjem e v lidském životě normálně potřebujeme velice málo my ho nepotřebuje tělo. A ty zavání funkcí tělesných k i ty všechny obstará o tom o ty musí jednám že to všechno hotovo vždycky když vím jak klepe za proč deprese chcete dost tak jistej někde derviš to nevím ne to je od toho nic. Je ale tadyhle této oblasti našeho bádání také to mým nebo nevím takto a toto mat lidský umím kuje ne jenom může musím mu při dělo váhat v tom. To o tom mate mu aby vůbec mohl fungovat muselo předěl na část potravy ty se s ním dělit o to co o tom matky musí jednat lidský život je tak zařízen že má. Ser li že přebytky nikdy všeho ne žijete nic nikdy všechnu nespotřebuje co se ve vás vyprodukuje dýcháním jeví nejen bytím a tak dále vnímání. Smyslovým je prostě je ten tak energie je mnohem zůstává rezervou ale tato rezervu se ukládá do takzvaného hleďte lidského. Těla to znamená to je nás baterka na bojovala e do které přebytky přecházejí pokud nebylo odcházejí nějak z těla byl vybití například nohama. Různě nebo myšlením ten taky se hodně vyveden ji ztrácejí potom myšlení někdy velice unavuje proti třebas lidské práci třebas ještě více prosím nemáme třebas někdy neví e jak bych. On neměli v ale to ještě chvilinku to dete lidského těla ale toto et lidské tělo to není něco co by mělo rozum nebo smysly to je prostě baterka by tomu o tom myslíš tak. Je říkáte závi říkal dokud vono to na čili ano ten akumulátoru v nás je a když spíme tak z toho akumulátoru bereme energii pro život a toto matením. Dvě tam když o tom vězňů z dvě trošičku funguje a že totiž tam v tom spánku se ztotožňuju s nějakým jiným tělem které se tam najednou objevuje aby by řezali. Ab příst kaly tak tam zato takže to jsem který v tom snu funguje vedle přeci jasné takže ono v tom na to je to ani boha představám to je tak že mám ještě jedno tělo. To neni tělo o kterým tady mluvím to této lidské z toho tebe lidského těla se bere eden je pro ten život sil ve snu jenomže život ve snu není tak. Dobrým ukazatelem funkce od byl tu je proto že úd pudům v pamětný a všech funkci tělesný není tak dokonalý ve spánku aby člověk nemusel tomu věnovat. Musel jsem ji jak tomu milujete půstem jak je je to sice určitý útlum ve spánku ale tomu vědět převede takže nezabrání tomu aby o tam zase chceme vracelo potom pod ten že vedení nazpátek něco lidské představivosti lidské. Paměť dělat všecko to je spojitá nádoba takže jsem dopadá takže jednak tam třebas budete nějakým tělem které fakticky máte a jednak do jeho o strádat svoje vlastní představy každé zjistit si co je skutek. Činnost a co je naše představa tam v tom světle spánku nebo v tom stavu spánku je velice obtížné takže bych že jsem považoval za nejhorší svědek svět dalšího světa toho že. Jste něco jiného než vidění tohoto světa je do určité svědectví ale to všechno po míchá ono s našimi představami jsem takže tam snadno vystoupil že bez tu neni vlastně nic než co do tady nesmyslem. A co bylo tady v rozumu napřed na to tělo a vám to tady nebylo jo ale ostatní čím je oděno a čím žije a čím se zaměstnává jesi základně nás toho co se tady předtím za. Že je to tak protože byl se schovat na přítele svého kam jsi tak podívejte se deme dál že teď ale nemožné to tělo které tam ok. Ten říkám že stejně skutečné od tohle toho a které vás týká nás zas dalším světem který jíst se tam tam jeví tak skutečně toto na ten nemožné toto tělo oprostit od těch představ tohoto světa a tím že oprostíme. Od přestal toto světa je možné aby se tam volněji objevovalo o tomto světě jiném je možné ovšem musím rezignovat ale to nestačilo mezi nad e musím se oprostit od těch představ které tam do toho vkládali. vlastně nejsem nad vest u hus v z schopen e být tam vědomě jenom tělem nýbrž jsem schopen tam být tělem nadaným zkušenostmi z tohoto světa pro z nějaké nové zkušenosti tam třebas tomu to. Kdo nemohu ne ale byl a takže strach a přesto tam tvoří skutečnost kterou tady ještě netvoří ne takže dejme tomu konkrétně když je tam někdo chyba a mám strach tak něčím né. Když tam někdo chyba oni chyba a nemám strach tak neklid ne takle za představa tam hraje takou litovali to bych smyl všímat věci snu nebo když to potom rozebírám. A měli sis tak tady jsou nějaké nové zkušenosti které tady člověk v tomto světě nemá či toužil za hranice zdejší zkušeností i když je v tom třebas představa z tohoto světa vetkána a se pomalým. Ku blížím tomu výkladu o tom co je to o tomu kristus tedy o to podlidské na tom je toho že najednou tam mám tělo které tady nevnímá tekou on to ostatní tam dostat. představy z tohoto světa které si statě u toho lidské ne ale je to přeci jenom dáno bez prostředním život tento člověka nezaniká se mu tam něco celému příliš vzdáleno obyčejně nýbrž točil žil ve předtím nebo pravé. Mentálně předtím a to jsem tam zamícháno nějak bych podivných obrazu o například třebas tak než jsem měl jsem do brna tak jsem si zařídil budí krávy brzo stal. A podle udiví budil příliš brzo tak jsem ještě usnu a jak jsem usnul tak se mi začala znát jsem mezi samými nebo ještě bylo ve vedlejší že jsem hledal i pomocí jejich všichni jdeme vyvy dávno ale. Pomocí svůj ku pro na cestu ne ten co jsem měl za sebou ale jiný objemnější ku se na cestu oni mně ho hledali a nakonec si sám jsem mu našel jak jsem ho našel jsem se. Probudil čili touha po probuzení se přeměněna hledání ku budu takhle to v tom snu dopadá se tezi to které nerost nesrozumitelné vite pro vás pro to velice srozumitelné jsem to se převtělit za představa že. Že chci se probudit na hledání kupuju na cestu třebas o tom velice duchaplně mluví že to byla do bylo věcem dej s ním konci když musí pro horní že ano který říká. Z budí se člověk ze spánku ve spánku budím u dík ono se mu zdá že z voni na po práh jenže nedá podle kterou by dostavil nalil tam vodu o běží že zatím mohl je a. A teď do konečně byl je jak době tak doznívá teprve budí a cesta byla dlouhá tomu požár když ti to trvalo podle zdá oni dost nic bylo strašně mnoho dobu ale ten budí dobře se že budí krátkou dobu. Tu tato pro několik vteřinu a on přitom za že jsem proč jedno není jsem ti a změna velice důležitá e v samovolnosti je posun. Času e ten čas se prodlužuje nebo zkracuje touž nebudu dál tady řešit trpnost do další přednáška ale jsou se s ním takže pravá sám. Volnost zažívat teprve tehdy když se úplně kdy začít časové hledisko no vel z toho normálního dějového procesu nebo z toho postupu to co do které zažívám zde dává sebou menoval další rovna ono. Lid cely že spisovatele se i ve a zasto jde i my je to jel a ten zažíval stav celého svého života který teďka tady prožil při z. Z začlo málem byli ti přišel domu opřel se oklikou a proběhl mu celými vnější jeho život u tom píše ve svých na pis cítí se jiný užší život pomalinku. Ráz mně jako tam těm moodyho by svědkům ne ale tato se že když to všechno pominulo když to všechno proběhlo ten jednou jeho život byl vede asi pět tad kde ty protože věda víte on. Dojdou tří zase za sebou tak ještě ani tu klid ku neměl do matku tou dolů čili to byl bezčasový okamžik a chtěl jsem tím docílit toto nebo při výživa kdo to pozná. Vím že samovolnost pochází z bezčasovosti tam náš pravý domu aby máme během života příležitost se k tomu více nebo méně přibližovat takže než se tam lišil třebas. L ty stavy poznání tam v tom koncentráku jsem třebas vzdal toho života tak to bylo co byl vybřednutí z časového sledu jak jsem se mohl najednou bez. Čtu viděla kdo je všechno o symbolice třebas ježíšova života na to říkám malinký úsek s tou zrozené o dověděl jak to tam všechno vešlo jak protože to nebylo kopl tak temné když toho bylo tolik úplně. Nepochopitelně samovolnost sama znáte samovolně se mi to zastavilo samovolnost samá je nepochopitelná pro toho do sebe neztratil kdo sebe ztratil jako se mi dostal toto jsem vzdal svůj život. Tak proto je to pochopitelné že celé by kterak se tomu že spát ale děje se toho že najednou člověk neříkám stává vševědoucí ale tím. Tím do tohoto stavu samovolnosti vešel s tím své jsem vrací obohacen o mnoho poznat čili to řekl nikoli zase na karel makoň hlad řek na nikom jiným když pascal s. Tou byl do tohoto stavu samovolnosti tak tam vstoupil jako do matematik jako dobrý matematik a když odtamtud vyšel jo tak jeho matematika byla postavena nad vědy ani za. Podle najednou se tam najednou dověděl o tom prostor pro volně o všech mu moc věci mi dal byl z toho momentu samovolnosti potom on nepotřeboval jdu to sem mu najednou objevilo silo zrak. Jen ale proč se tam to jako matematiky kdyby tam dostoupil jako třebas kterou tak se mu obyvatel lidská pravda jsem tam vstoupil jako teolog se stal o to vím s tím bohem být vědomě spojen a tak se nedostalo. Po vědomost zase budu z potom do vědomí je jak o sledovat jak se k němu dostat e jakých za jaké jsou principy cesty to jsem nepotřeboval se tam jsem dělal chyby ve mně takže to. On se přišlo samovolně takže pravé vědění přichází samovolně tohleto vidění které vedena býváme je velice pomalé velice těžkopádné co je zapomíná ne anebo nedo. Ale to zvládne kdežto tamto nedokonale nezná dávno co vám dokonale protože to neni jeho moc nýbrž je to moc své vlasti jste do pravlasti jsem ve které není není ve které kdysi odešel. A voni by tomu říkal příbytek u boha nemusel tomu vono to nábožensky jeho jeho pravlast prostě ze které vyšel vzít dávno předtím než byl mu tím člověkem do které se zase vrací dávno už. Nebude od tím člověkem a vrátí se tam jo a bude tam trvala který byl doufejme no tak to je začáteční kapitola o samovolnosti všechny stavy které s tím něják hraničí. Jsou jenom pro muž nová ani nebo zpracováním času to ještě není samotní vstup do samovolnosti předat svět je to řeku mu byl moodyho e vedle kapituloval život tak to jenom se dávání se času zatím jsem takový předběžným stádium. Tomu volnosti nýbrž to úplně jsou pro na nic tak by nastoupilo což není třeba světelné bytosti to zase ještě. Vtip. Že ten člověk to potřebuje být zprostředkovatele a ten je jen ten je jeho schopnostech vždycky show. Noste on představou moudrosti spojenou s lidskou moudrost dělat to co mu to je jako byl lidská postava co je to vůbec miskou po sto nemají společného ta moudrost ale jemu se tak jeví protože nemá jinou představu. O o moudrosti tam taky o bohu nemaje ho přesto než dokonalého člověka dokonalou bytost tak dál tak se mu to je jako takle ale to jenom styk s představou po oné sbohem samotní tam ne s představou ne z moudrosti samotu když představou dosti. Je to tedy velice okleštěna a je to na jedné straně nevýhodné pro toho člověka protože se dovídá z pravdy velice málo ale lesem to je velice moudré v tom smyslu že se. A na něm před tou on rozumující mocí k moudrosti kdyby se do toho světla pravdu dost dostal tak by to mělo za následek e okamžitou jeho fyzickou smrt protože. Ale v tom je obsažen nápoji nulový v a on je závislý na na o její daleko nižším vzdáleném od tohoto od této nuly odvozeném. Na krajním bodu stvořeného my tomu říkáme nábožensky no a najednou kdyby přešel do na tu nulu tak věrou první tělo vola musí za čistým životem znovu nebo to prostě musí nechat že ten velice je milosrdné že ty křest. Naší svět sice stýkali s bohem nějaké podobě nebo tak nebyl to sice pánbůh a ve třetím kompromitovali celé náboženství protože on se dušoval třebaže panu žili to takle a těmi dovědělo plně jinak. O dušoval se taky že vypadal ta tamto děl bylo dala zrodil za jo to dělat šel milo a teďka tože dokonce znázorňovali z věnost povinna rosu byl svou ve nade tu jak věděla padnou mary tak. Vy to pro zprostředkování moudrosti el to nebyla ta podstata duchovní věci to jenom z zprostředkování světské přístup ne a když to potom podej. O vylíčení dokonale jak mohli uměl si znázornili tak ona on na každej obrazy řekla je tom moc krásná postava lidská ale neni toto a takže. Toto zjevení třebas je pořád ještě je to sice třebas lidské kdo toto lidského oděno ale to neni lidské to něco jinde li něco kou tento malinko osobní a toto posunu ctí to je. Je míra poznání kterou unese člověk ta se přenáší do toho člověka bez zároveň s mírou závaznosti totiž míra závaznosti a je tam moc si. To uskutečnit všechny do tři míry se přenášejí do člověka pomocí takového obrazu jenom určité víře všecko takže člověk po vidění toho obrazu najednou schopnosti které. Že tím neměl a to je pro něho velký důkaz že si toho ne na ku a že opravdu tady něco sedělo co není z něho protože on si říkal se mění člověkem. Dyť medovou jsem předtím neuměl nebo nemohl a vám jsem to tedy je asi zásadu boží bych toto šlo z rezervou to jde nějaká ozvěna vyššího poznává. Nebo vyššího světa ale není to ještě bůh samo tvým ano jsem se měl to štěstí jsem nikdy nebo třeba cestou lidskou o bohu aby třetímu přiblížil. Jsem na to opačně že jsem byl na tu cestu povolán době jsem neměl lidské představy jako dítě předškolním věku jednoho budu š čím jedeme káže jo a to potom byl začátek. Který se nedá nikdy zapřít touž se postavím které nějakou vůli ku která vede od z k nějakému pomyslného středu ke kterému všichni ničíme aniž víme aniž chceme. Čili my musíme nakonec se dostal do toho otcova domu toto neříkam by byli proč bez něho vyšly a své bez spojení s nim když nevědomém takže potom nevědomém. Spojení toto je pásl ta do se dostávám ale když na tom široké kruhu nahoře nebo na všech možný stará jsme někde a deme do toho středu který je nekonečně vzdálen od toho krajního bodu toho kruhu ta je. Je někdy uděláme nějaký krok z toho okruhu do toho středu tak samovolně se na to navazuje které další taková vlastnost samovolnosti že máme ale nedej poté se po které se. nějaký krůček ušli než po nové kterou sem si zrovna vymysleli nebo to nám někdo vštěpoval nebo chtěl vás jsem na převést takže nejde se nikdy nikým převádět na jinou víru. Třebas nevěří ale víte čeho se držíte se s tím spokojeni nedá se s vámi zatím hnout je třeba vás tam nechal nikoho napřed ve před svědčili protože to je nesprávné to je. Zase tak nepřirozeným do jeho podstatě přes ten základy bylo kdybych byl situaci ježíše krista který by věděl kde ten člověk byl v tom okamžiku když jsem. Jemu přišel se svým přemlouvání abych nasadil přesně na ten od ve kterém on je například dejme tomu v byly to by byl bys dán tím způsobem že. Je ježíš mu říkal než jsem než jsi sem přišel tak jsi byl pod tím zatím strom námi jsem si na to proto dělat si to a to asi nepoznal jde prosím boži žilo to. Postačilo uvěření a von říkal filip filipem že ty si byl se sice dal podřídilo tak snadno protože vím co by si dělat co si dělal prosto si podivuhodný. A právě je ten smysl toho filipa ten že jsem se říká ten čili ta se dost dříve než ostatní lidé není toho závěru toho kdy chtění. Kam víš tamto ničím člověku ve který filipa stačím jsem byl přitom kam míří byla se o to zařizuje a tak dále nebo proti tomu boje polo zraku znal za od ne takže kdyby byl které tam. Velice přesně definován tím vztahem to po získávání jeho ano ale tady ten apoštoly jednou je to definoval v ale takhle přízně že člověk často jak si to dnes to podat proti tomu kristu takhle je. Nově tou ho charakterizovat kdy jde i když je získáváme nějaké lidi pro tuhletu věc tak některý někteří kde jsem velice těžko dají získat. Někteří jde velice snadno a bych neřekl žitý kteří si nelidské velice snadno jsou na tom neví než ty jsi nej velice těžko získat tak jak je to myslím jsem v tomto filipovi nebylo. Ten získat takhle my se musíme podívat na ten život toho člověka jestliže on ve svém životě také ke všemu musel důkladně přistupovat po důkladným znalostech třebas byl. Je lidsky založena věděl že dokud nezvládne maličkosti v technice takže ten celek se mu nikdy nepovede že na maličko vjemu nazvati celé to veliké složité ji bylo tak se mu nesmíme divit že on taky takhle přestupuje přistupujete. Duchovní oblasti opotřebení tam do doložená všemi kde ta jeli že teprve pak věří pak byl by třeba skálopevně ano kdežto jiný který spíše umělecké nadání kterým. Proniká do všeho e takovým čase přitom este by takovým duchem při je spíše než rozumem jo ten tak ten poznáš jako citem nějak. Vím že to tak ale ochoten zatím jít ale jak na popadne jiný cit tak se chopíme se jiného si to bytostní měli řeším jiným ne ale bych to je tělem tím správným slovem nazvat to. Ale je to do tedy nás tu tyto vydržíte do prostituce v tomto oboru že tam ten první do o není schopen ten ten konám a komu ten za všechno že ano a. A si myslím že tuhletu povahu chabou povahu přesvědčivostí ve to nebo rychle to s větším naučená víra když ten člověkem naučenou víru ten tak si myslí že. Je všechno a co chvíli se nauč něčemu jinému zavrhne tamto a tak jsem to viděl jak ty věřící v tom koncentráku všichni do posledního dobrý svou víru protože cesty by opuštění bohem kde jsem vám bůh vyšla tak že opustí. Tak se dohodli aspoň ty co byli přede mnou vedle nedovolil to nemá smysl pokročilo li se mu no to se dohodli meze radno protože jsem tady modly voda do večera dostal dycky komu konce říkali a jsem nebezpečí života apod. Tu poměrem bych ne kde ten pán mu na moh jsem byl to myslím namítat protože v doby se takhle ženu radili jsem byl v podobné situaci taky jsem byl na holičkách tak se tam v něm strana tady jsem potom let miska toto samovolné. Poznání tak to bylo něco jiného než naučeného naučené neni samovolné na ten někdy pracně je někdy méně pracně získané ale daném případě to není nic definitivního není to nic závazného do té. Míra se ho nemohl spustit člověk z toho aby to musel v každém případě v realizovat let takže víra bývá tak je neživá známe kam nedbá nebo povídá měl bude jist. Skutky býváme tvá kdežto toto poznání z oblasti samovolná je vždycky živé je zavazující přímo odsuzují tří let to my. Připomíná opravdu posedu jsou ten obraz posílilo soudu zavržení špatných a nastolení na to mu nebo ke trůnu božího těch dobrých takhle to v lidském nitru vypadá. Že poznávanou v toho samovolného poznání je zavrženo všecko ale krutě tak ost člověkem tam znázorněno že todle ani hlavou nezi ne co proti tomu by se. To namítat že ten člověk věc který toto s tímto se svěří někomu a komu se svěří ten oznámí dala že to je nemožné přeci to sám nezažil tomu nedivím tak s mysíte že. Na tohoto překlad který to zažil to nějak působí že on si řekne to protože nemožné jen tak je to pořád proto poč vydal za nemožné to nemohu o za nemožné protože to pro skutečnou zavazující která mění. Základu se z byl tento jsem poznal cítím být novou bytost se pře rodila jsem znovuzrozen protože zůstane nazývá jsou dem o třebas mu byly jeho světci nýbrž to nazýval znovuzrozením. Tak v základní kapitol o samovolnosti řeč tak jako mysl vně rychlé bez rozmyšlení anebo se prosit. To se nedá jednoznačně odpovědět ježíš kristus který tam byl v sobě učedníky chtěli je mít u sebe tak měl požadavek oka. Jim rozhodnosti okamžité rozumnosti bez rozmyšlení do se malinko rozumí šel a ještě něco udělat tomto světě ten o nebylo hoden a tím prostě von ho nevzal za učedníka jenomže je. Můžeme potom protože toto je správnější protože na jeden se tady byl ten byli dán on ježíš ale je tady byl člověk který e tuto velikost buď zažíval. Anebo ji nezažíval ten který nezažíval ten říkal dovolme bych ještě po byl svého o celém o ta a ten který zažíval všeho nechával šel za ním čili podle toho. Ono přesně poznal u koho pode rychlé a po koho sebe pomalu ten jako došlo pomalu byl obyčejně člověk který nestál o to nejvyšší poznání. Nýbrž to tu třebas aby se uzdravil nebo ta takže dejme tomu ten chromý u toho rybníka bethesdy tam byl desítky let třeba u tohoto šlo pomalu protože. Čím nižší cíl člověk nebo čím jemu vlast vnější nižší cíl tím pomaleji dost jinde kupředu se zajímavé a čím jemu přirozenější. Čí či němu příhodnější přístupnější chcili vyšší tím je toho rychlejší s ním vedle rychleji kupředu zažil by se dalo roku slova říci že neměl by. Tady v této oblasti být člověk skromným měl by si říkat nejsem hoden ne a více v prsa toto vám mají nejvíc za zve indové e. Protože nejsem hoden to je fakt ale on není nikdo hoden ten kdo si o se jestliže hoden na to ještě můžete do svěží žena hoden či na tom by neměl budovat přes byl rozhodnuti. Nebo vystaven rozhodnuti že tedy když není hoden tak zatím nepude právě ti nejlepší z nejlepších byli absolutně nehodní svatý totiž spasit vy to bylo světský člověk svatý a musí svým svět. Člověk a to šlo většina si velikáni že prostě křesťanském svět před z nic svatém světě bych neřekl nová vtom to co do známe z doby ježíšovy e nebylo do. Tam maří magdalena v na no a bylo to prostitutka ale kdyby se byli o vůli jeli věky lide po se dosavadním životě a ještě v ale jsi jenomže nejsou hodni a proto se neodvažovali se odevzdat. Můj ježíši tak pro hráli ale na rozdíl od z toho že tihleti zapomněli na sebe za hodili sebe odevzdali sebe tak byli jacíkoliv jsou tady je. Tady druha kasta lidí v čas kteří si myslí že jsou dovrší a s těmi si ježíš odpuštěním vůbec nevěděl by to byl nemožný vedle mých ty farizeje nikdy. Nepřesvědčil kde by měli za ním jít protože oni byli při liž do pří a ta dobrota byla tak dal káže nikam nevede dál že tvoje nazval hroby z bílé jimi nevím tak je to. Že ho nazval plné hnát uvolil čili ve mně ses na to oni se nedá nevěděla on to dobře věděla a vám řeknu zase den neničit práci vždycky jsem zasto tou do se pokouší radil se pokud se. Se vracet lidi ale vím nikdy jsem neuspěl nebo měl jsem největší práci člověkem který si o sobě myslel že dobrý který plnil všechna všechny příkazy třebas křesťanské víry. A ty mně říkali těžko bych mohl něco k tomu co dělám věštění přidat chce do jasem na krajní mezi opravdu vysluž do to. Vložit nemohu taky pro mi tato jenom zase mně nehodí jak musím odmítnou kdysi když již nemožné kdysi když již něco co člověk vůbec nedokáže neříká hanu si myslím. Zase nedokážeš ale ani tatam pravdu mental se jim nestačil když to dokáže tak co by se do toho hrnu říkali voni a ona to totiž jen sebeklam v mých když to. On nedokážu tak se ani nemusím notre můžu z můžu se odevzdat oni totiž křesťani jednu věc nedokážu že jestliže bohu mohou jenom svou dobrou stránkou a to pak mnou ne. Tu musí potlačovat a toto se musí stydět z ses po vydají a straší přejít překonal je to hezké pokud to nepřesahuje určitou mez a tam mez. Je že si zjistí dal co se mnou protože tovární nejde a to se musí jsou tu soudný ta k tomuto s tou musí dojít a pak rozvinu je další pokrok toto byla největší chyba řádu. Je svůj tu že říkali najít si musí člověk projde asketickým životem a teprve se do své na proto askeze může pomýšlet na mystický život jsem. měl veliké trápením svěřuje vy protože školy postupně v tomto století v praze během těch šesti let na vysoké škole jsem byl tak jsem chodil do všech těch vrcholných před nás. Těch těch představitelů vrcholných našich náboženských popřít je svůj či dominikán oni prvému ztrá ti a tak dále františka ani a kdy když z z se voni potom když. Ku zvyky tady jsem na tom myslíme ne tak jsem se z jediným nes shodl a ten dobyl právě stávali sto ježíšova který je svůj ta protože on říkal byl to co mně tady vykládá. Než je absolutně nemožné em mystika se nehodí ani pro ani pro tebe jsem ještě nedošel na vrchol asketické cesty a ty jesi si myslí že jsi. Ku asketa tak zaručuje taky ne to si příliš domýšliví to to je pýcha a právě ono vím skončit velikým pádem zanech těch myšlenek na mystiku kde se našeho žádnou a tu askezi dodělá. Je říkal děkuje mockrát když zapíráte svýho zakladatelem jsem ale to fakt oni se od rodiny. Oni v době kdyby ten řád zrušen z moci papež ke v dané nakolik kladně zasto padesát ten byl zrušen že je lidský dal přerostl prověřit přes novou ji tam on ho na zrušit ano aby mu už. Za on nepřeroste on byl mocnější než papež zemřela a tak nes bylo z něho než o zrušit téže byl dal nějaký život činna prostě není byl moc moc zlý a když potom se vrátil resp. Matek že v existenci nám říci ten papež to další vzal nějaký na milost tak musel slevit z tohoto předtím dělal a to bylo podstatné to nebyl svatý jiná zvolil to byl někdo nový do slevil ano. Takže voni než tím lidé si myslí to takle ten vidina byl vymyslel on to tak nemyslel to byl veliký svatý a dokázal včas toho člověka znovu na tu nejvyšší cestu naopak. To byl první klášter který vyšel dobu li bych tak řek kde on to nevylučoval co se mi kláštera nýbrž mezi lidmi to pral nejvíc si ty vadilo že toho vyveden do lidí vedl ven. Že střed to po politoval no to to bylo velice účinné že tehdy to si nikdo to on totiž katolická že je to byla řády tím způsobem vodjakživa že. Karta vyš ne ty františku nebo ty dominik ku nebo čili dělal vím kdo jimi vede kdybyste ty sice jiné mínění než obecné mínění církevní. Ale ty jsi to seš zanechat ten vidím vidíme že velice vznešené tak prosím prosíme o jednu věc nepude tím lidem hlavy za šel voni se v klášter. Mých z dech a tam se do propaguji malinké jem před malinkém množství lidí byl mezi několika lidmi tamto bude beztrestně ale ten přines žádá svaly říkal každý papež. A taky tam bude bylo tak to bude v klášterních e vzdech propagoval a za nimi jenom obecně jako domy páně byli které spí zákon tak byl se tam stezky žádat taky jenom co se tak. ženě říct směli říkat tohleto ostatní co říkali pro sebe let to veřejně neříkali pro platilo něco jiného než co dokázali nem ku i pro toho dominikán platilo něco jiného uvnitř než venku. Ty byly to vypraví něco který stě dodneška jsou ta si měli rozumně dominikán přestože založili by říci přesto založili fyzici jsou byli nikdy cítí ale přesto jsou mi nejmilejší z toho důvodu že voni vědí. Již že nemá nikdo právu propagovat tyto věci sem než ten kdo to zažil oni mají na to jedno zatím z ke šestého teďka cele neumím e myslím se jmenuje. Toho zažité jiným předávati v pali jist rady tu ale ale to co jsem se tam předtím to nevim co doslova něco být co by to bylo ale to je správná správné více. Nedávat někomu jinému nebo někomu jinému k dalšímu něco co sám nemám ověřené oni si všechno prověřuju vnitřně a pokud toto budou udělat tak je to opravdu dobře na dobrých základech postavena kdežto svět je vše. Musela svatýmu domy povím říct tohleto domy o nemůžeš propagoval kdysi pro ona nesl jakou víru ale se přesvědčit ne kdopak je schopen se řeči ovšem víc čemu jenom věřit. Víra je daleko mocnější než to co ty chceš že ty jsi schopen to při nadaný od boha to my víme tak prosím jenom se úklid do to klášterních zdí ne a tak to s každým na deme dodneška musí se úklid tady vůbec byla si nemohl existovat. Měl by nemohl ona sic je to je to je řek bych se pro si ke že každý řád jest tam nestát to voni dobře vědí a proto dejme tomu mají o patrem opata a to je to je vlastně. Opat je pak než přes skla který a ten tihleti opa ti na ten si je dělalo ve řádoví ty často kdy se vzdal jiných rozpor. S cíli říct ale opravdu velikých vedeme si jenom jeden případ eckharta to byl generál toho řádu ale tento měl moc špatné světle tak klame. Pomlouvat jenom chci říct že e je tady taková po dvojnost a žen byste našli i v světly hluboké poznání na by ses kdyby vám věřil. Její z když se vám svěřili no tak prosím vás upozorňuju vás na jednu věc kdy ježíš kristus byl hlas tím satanem on. A třicet let v potřeboval svoje vás vy k tomu aby rozvinul tenhleten život jsem to mockrát psal řeknu to ještě no jsem řekli že že říkám jenom samý pia nic faktického toto přestává být. Jak to je pravda je jenom pravda ale žádný takový obaly ne on potřebovali jáství jako každý z nás potřebuje jak bych po rozvinut tento život bych sobec chyby oděleni od. Tak abych pro sebe nic neudělal svůj život bych nerozvinul maleb víc jeden celá svým o potravu pro sebe kořistnicky způsobem to víra rodiče fakticky tím formuje velice rychle já. Takže kdo přijde základy vytvořené do tří let pro za a pak budu jde dál jestliže ale se nemůže dále rozvíjet si říká ten. Člověk to světě dále nic nedosáhnu nýbrž v tomhletom ces zabijí tak to je to hrozné především barvu je svatý tomáše slovy kdo ježíš. Kristova říkat protože ježíš kristus životem ve ten jenom post mezi časným a věčným potom moc těm náš během tohoto života přejít aware vodě aby ses na něm nezabydlel. A my se všichni na tom mostě zabydluje ne e říkáme tak mně se tady zalíbilo a to je to pravé pro padání peklu nikde peklo neni jde za hrobem nýbrž. Tady on si člověk myslí se mu dobře daří že spokojen s tím co dobyl že to většina které peklo hotové peklo vivo to máme představu jakých plamenů nebo ale co všecko ale toto je je že on. Nemůže dál ten sám tamté jeho celo tu úplně se moc mělo on je posedlý sám sebou rozumíte no atomu to ježíš kristus předešel poznáním jordánu. Se musel ale tím rozvinutým setkat to rozvinuté ho potom nesmělo dále obtěžovat tak přesně musel rozdat takže tam víme to vy nic chtění toho jáčka podobě satana. Aby kdy se tento stává satanem tehdy kdy nám nemá co přidat když se aby se to pro něho dělalo tak z toho pokušení které tam je vidět nese valně tu do to udělej pro všecko pro něj ale ježíš. S tu říkal co ne jenom bohu jest překlady těl tak dále mu sloužit dělat a kde to tak aspoň je přeci je řečeno bez tady ve starém zákoně ten mesiáš který přijde ten ten na tady kdybys skočil tam. Sto právo mu je tam řečeno přímo tak věta tak se nezabíjet skoč my a do takže my že jsi tím mesiášem skoč město chrám ho od i tomuto odolal tomu skoku z toho zprávu že by to byl dokázal. A vůbec tím bojovali proti ježíši potom jeho odpůrci že to nebyl pravým mesiáš bože některé znaky ze starého zákona neměl protože si neskočil z toho chrámu ho to. Byl velký argument nessi měl skočit jenomže e oni nedal nechávali symbolismus on si z toho pravou skočil když ono napřed těl k němu tam totiž. Říkali tak ty nám tady li se žiješ že když sebe nepřímé ne tak že nás lituje čte zůstane kámen na kameni tady spojen zelená a z tohoto chrám a kde se potom bude nemodlit. A on říkal ani tady ani v tom krámu nikde se budete budete se modlit v duchu a pravdě pak tomu vedl své učedníky modlit se duch to zradě ne na nějaké místě ten málo. Když toto může pomáhat tím posvěcením a tichem a tak dále prostředím ale je to málo musí není to ještě duch napravil zdaleka to někdy napravit ale on že učil duch otravě se modlit chci přímo životem. Takže to se modlit tak si skočil správně no to nejde nevíme že se přestože todleto jsem dobře pochopil že všichni prorokové do posledního spí z ne. Když se každou mu tak není přes splnili ve svých prostých na životě ježíše krista to co říkal ježíš když těm dvěma jdoucím do nemálo s to jsem všechno v tom momentu zažil jako. skutečně ni životem ježíšovým na semena nanovo se starám čest takhle to chápali to tam musím taky skočil a tak ráda a všechno se stalo co oni prorokovali protože oni dověděli tak bez ohledně pro lidi. Že člověk šťastné ke byli nespojení tím je tady ve tomletom novým z těla s kříšení jsem to uvedl ano o čtyři kapitola těla s křičel to ve nebudu předvádět protože ujelo vlak ale ta si to přečtěte je. Jak bez pohledy ty starozákonní proroci k vykládali věci na příklad o převtělování jak tomu vůbec vedl rozumět anebo z když není těla a jak tomu nebylo rozumně jak. A voni na to neboli prostě to před jeho otcovu beze pokud jsou tam vysvětlit a kdy tedy se člověk může setkat s tím satanem mi tady klade otázku bez trest. Tehdy kdy rozvinu svůj život a chce jít přitom dál není spokojen s tím rozvinutým životem nýbrž že to jenom základna pro další duchovní cestu a to byl případ ježíšův. Že potom co rozvinulo život se otočil úplně op na opač sousto padal se do jordánu opustil rodinu ve které jde za všechno z a kde čem měl být za všechno vděčen i nevím toho svatýho se ras. Jen dostal do tenat ve byl by prostě je za by býval s těmi mláďátka při ne a oni ho nejsou poděly varovali jsem bez by nebyl naživu pochopitelně ses narodil a on se teďka otočil a říkal kdo jsou. Jim bratři lidem mám matka když volaly ne a říkal že to všichni kteří potřebuje o pomoc prosim vás tohleto je novinka to musel překonat svoje to musel toho satana musel přemoci na poušti. Že tam takhle řečeno takhle ukázáno obrazně v tom v něm vůbec nevadí do věděl to samosebou mládí vadilo co říkal ten nesmysl setkat se s nějakým satanem z před ten ani kou tam nebyl na to zmínka co povede. Tam neměla on stranou takhle kladná se stavem to je přesně než tak to se mi ukázal že toho satana nemá člověk dokud mu to to k rozvinutí tohoto života jakmile ale rozvine život. To je je to satan teprve potom je to satan všechna ta relativita pravdy mi potřebu věky rozvinutí života ale se stává satanem jakmile neslouží domu rozvinutí nýbrž ustal. Není na mostě za by není na moc z těch který bez do věčnosti a ne se na něm zabydlet a k tomuto ježíš kristu musel ukázkou svého života předejít tady se tak tady jsem se nezabydlel žádným jo dalo jsem se nezabydlel. vám ukazuju protože teď je odkazuje jdou i na do jeho mezi neboť tady postu za teďka svoje které chce rozvinutí života a aby se mu sloužilo proto nýbrž poslat otce a. Tomu potřebou odstranit své jáčko této vymazání které zažívali jiným způsobem než je tedy satana buddha pod stromem tu pod stromem styku s novým jo no. Týrán jsem tvých ty si dneska vývojové myslí ten jeho který jejich tomu kdy víří jsem věřit že kdyby si vždycky byl kterou ten mi to nemohl se jevilo svatý jan z vianney ten cenou bojoval v tom byla ta ses když. Se někomu zjeví jak ten del let tak to není byl to vůbec li byl ve to je z m zasmál ani v něm tak například nějaké novému známe jemu nějakého o čem venkově jim přeje. Tou po mezi se zjevil satan ale krásné podobě z ocasem bez jeli tento den z kon se jimi rovnou byly ne a tak se na něho pěkně sval z meze je a ten. Tam jsem ven tato dost mrtvi říkala jako nejzázračnější případ ze z vložilo co nemohl pochopit jak se tomu dostal říkal ale jsem toho dávno věděl o poslat aby kdo to je takovým kon bylo kon bylo svý tu vím to by vůbec. Nově četli tak po do tří to vy to že jako kotel o chodu pak by to je on to pro byli je do opravdu tak jak protože ke říká no pan převede se mýlil pan červeň kam viděl element. A na jo e ten ten pan ten bůh přírody jo ten ta oni duch li kterého tím dokonce z uctívali někde v všecku ho tam se s ním. O valně jeho on měl pravdu takový ještě pomocníků se kterými se požíral nedělal na on co všecko dělali ne no ho tu dostal ano tak je tak těle tohleto z z budete pán dělo pán on jde toho pana o. Existuje prosim vás ten tam to svod veden dal mají dlouhý život ty nebo nevydržely se před sklem teď se právě z jednoho toho svědectví to jedno svědka dovídáte z toho moodyho kdo setkal s těmi nohy kteří žili na to. Li při nepravým ta tři kteří žili na dovede dělám byl a on v tom stavu se setkal s těmi mnohdy a jsou si ten museli a tam každé si pořád bylo ne takže nikdo na setkala ze satanem přestat. Ten se nesetkal takového nic ne ty sis s li v říkal tam byl silesius e všech forem poutník kterou by nic satanáš krás právě tedy pro věřím že to. Je ale co je to proč si arcisatanáš člověk lidskému dovolit všem můžeš tak se z ostatní podstata tebe jsem si ba on přejde vede do to je všechno takové jo že to. Že vím ten to si na co si ho takový tam viseli voni ho vinný dají dělali se to svým dělají tomu že mně je tato se může po pomoct velkým to se může podařit nemusí do podařit ale on není špatný není ani do vivo prostě. Přírodní to neni dobrý tvor to je prostě přírodní tvor tak by mentálně přitom při je přírodních že že to může velice škodit člověku a byl jsem to může li prost než když na dobře vycházíte jak jsem vám neříkal. O tam těch že deme ne to se musíme domě vycházet tady budu orat tady ježíš čech jo co jsem říkal ty byl by tady let podělo to řeknou třebas neklepal řeka voni to mají dokonce možná napsal na tuto na máte na to jsem jsem ho asi na jsem viklat je radši nedalo do. Bylo tomu v často otázka kterou jsem několika předpovídal v stoupání hadí síly v páteři nebo okolo ji v nehmotné oblasti páteře. To není od něho oblast která způsobuje stoupání poznání se snadno od liší od přeludy dům touto sugesce tak v tom smyslu že o to sugesce as sugesce nikdy nepř. Se poznání přese nějaké vidění třebas toho čakramu nebo vidění světla anebo slyšení hlasům ale aby toho člověka o prvním pozná. Vím tyto stavy to ne v kdežto stoupání hadí si kdy tyto znaky přátelé kam s tou ne tam ste úplně tvrdí úplně tvrdí to rády bys tomu. jenom do třetí proto jsou z ten vůbec vším tady letos tak se od pupku kterou úplně mrtví když s tou lesem to anahaty tak jste odtud úplně mrtví. jeden tak počkej ty ještě další znaky čili kam s tou ne tam kdo mu to všechno umrtvuje protože se viděla odtamtud životní sílu z celo která vesmíru do člověka proudí a on nevíra jej. Čistě na život toho toho z centra nervové nám čakra ne toto jeden znak ne tak příliš podstatný ale tím se prozradit člověk. Třebas nemá ono o tom totiž neví tak když není byl umrtven tak nezbyl tak nic sílu on totiž může se dostat ještě věku zůstanou on když může mohl vidět světlo a to. Je a může naro to se prastavu přes po mít dokonce ind to nebo onen se věčným neseš myslíme ale o věci mozkovou to může dostala protože mu jakoby ta radí si rostou do do hlavy jakoby a že mu známou. Vůbec nadis dělal do hlavy jestli to a pak to světlo vidí ale je to jenom světlo neni to poznání je to jenom světlo moc se klamající a moc řek ničící protože mi kromě z tu je mi. To znamená cesty probíhajícím páteří nahoru máme ještě taky by du pak by jim dal tu aby to o pocházejí vám za to ručím ten tři a půl jde. Je jisto černého hada ne který znali starověcí mystikové a hlavně kateřiny pokud jsem symbol oni být ničili a to je nepravý z vůb muselo vzestupu tady stačil na. Léčení v správných klamech sku odpovědích ale nestačil na to pravé poznání že ten stačil kdyby to tak v žili s ježíšovými poznatky takže aby se stal. Zázrak vyléčení ale nikoliv zázrak poznání nebo vědomého spojení s bohem většina těch lidí kteří lidé činím nebyl položili on činného ne ta nebyli spojí s bohem ale tak jen bych chtěl říci že. To si villa s tím vole tady může prou těmito kanálky v evropě to téměř nemožné aby prodělal někudy jinudy než těmito ran při téměř nemožné aby prodělal rovnou že nejsme proč již chtění a nevíme se proč eště a. Musel bychom očistit ten kdo chtěl ale dostavit to my nahoru dostalo peci musí tak dokonale očistit tělo že by mohl pro tam mu ku tady odsud o za ten si by tam no ale byl nej takhle očištěn ten. Tak se to zvrhne a někudy nevim do probíhá než kudy to jo tak na to co pozorní jeden ale jen mistra který není hlavní hlavním znakem je že se otevírají si nic. S tím sestupem e takže není možné dost dobře omezit se na otevření určitého střediska čakra tomu aby se zároveň ne. Aby dostaneme by se dalo někam vedle ne takže dejme tomu předešlý středisko manipura tam jsou visí neviditelnosti takže neni. Možno zabránit tomu aby se stal jde lidem například které téměř nemožným takže kdo třebas možností dostat se páteří do manipury ale vyslovit páteří ne z okolo. Ten tak v tak umí stát se neviditelným ale von to bude mít v tom jak na to ano no a tak dále a tak dále když se to dostane. Páteří do anahaty čtvrtého lotosu kde tak to za následek trvalý stav lásky trvalý stav lásky jak svou tak ke každému vyššímu který nepomíjí nepře. si to nějakých krisi jako pro by sestává těch kdo oni si se svou si na ni pro o dobrotu zrak se tam nesou tělesnost zavře a mají po kráse tak toto všecko to jsou znaky zase jmenoval. Ty hlavní které nás řeči potom kam se člověk dostal radí silo není li si to znaky to nemá tak se ten třebas protože si třebas do ten proto na nadis tělo nějak jinak co se nám tedy. Nad ne nová proto správně radí neod viděli ten silo představivosti proto si vyšší než tenhleten když nemáte ani silou do protože my přes voda protože nemá to je totiž ono to neříkáte doplnil o ale. Je to straně že za podle avalon který vůbec mozek nerozuměl ale že totiž on když se dostane hadí silou sem e tak ta vesmíru. síla která normálně kterou je normálně napojen člověk přes muladharu ten kdo celého tohoto těla on si uvědomuje tento svět proto že vás již o tom domu ale máli nesmělo. Ou silo a pomocí zvířecky cetou prosbě kuje padesáti dvěma tisíci na tady jest do celého těla a on vidí které ten světa považuje za jedinou skutečnost jakmile by se ta je ska pře. Jsou mohla muadhary do svatí strany vidí astrální svět a musel se tam jenom přes ono nesnese by to trošku zůstat dole jako člověk s ním tak proč kuje bylo proč je tam je hověl všechno to pomíchané ne ale kdybys to jenom za. Důvod vám tak vesmírová si pro ni tamtudy ne a on žije si v astrálu jako doma kdyby to přesunulo v jíž tak že ten mentální světě jako domu stýkat zde bylo pro bytost. My ji toho satanáše pravil mi ve říkal jako na tej nezeje ne do to všechno my se s ním dělo ale trvale by měl to vidění to byl nešťasten člově protože nevede větší je to nikomu nepřeju se taky lidi kteří na této cestě hadí síly vzal zůstali trčet někde proč jestli se padá ve když se to do třetího to tato spadne zase dolu protože voni do trvale nemají tahleta zjevení ale i takto může dlouho trvat než se toho zbaví dělat to mají byl jsou otřeseny nervově ale když se dostanou dost tady bylo.