Karel Makoň: 82-31A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A. A be ale další vzestup se ubírá odtamtud nahoru čili to je nebezpečí tak by s je jako když z sportu dost prošli do ha rád ti a proto bezpečná cesta odtamtud nahoru ale bez podá nahoru strašným nával. To se sice nějakým citovým zaujetím dostat tak že to je nahoru ale to pro hru své následky na sv. Lidský on neví že že to spálil ženo tak proto se to či ne proto připravováni s s s s s bohem pomocí vnitřního víra v. Ano i když věnovat člen toho nedovedl zbavit toho to se rovná a tak převedena do boha to je kudy z kou. Takovému malinkým mu pojem o hadí síly dole muladhaře jen tak jak dívala výtku. O mrazení kterým těle to vůbec ne vás sestupem ani si ale tu vůbec nic společného. To jsem páté o do pro by na nebe tak tělo celým tělem ale mate jenom ten smysl že to předává. Mezi buněčnou harmonii na nějakou novou pak tak i to spaluje lidským takže on se může spálit možné. Ale je ten na protože nula vadí sil jdou ale nemluví směrem nahoru nýbrž dovolil aby pořád se plní míchala nějak on nějak nějakým systémem meditační třebas nebo soustřeďovací trvale ba radí silou aniž jak samovolně už. A to za následek proto mrazení do pro běhá ani mrazení v celém těle takže když takhle se říká hrůzou stávají vlasy jakoby přitom otázka hadí síly tak pro v jednom potrestat že o kasta který si to jde a ne že by ta s tou dalo je pravým nýbrž kde se obracím proud tady který normálně es se stará do tak svou kde do všech jsou částí těla a přebytek jde dolů kdežto tady se. Ona paže za o tvoje a teď jež adi po celým těl jo. A den který na ho obrací obrácený postu v tu ku v jestliže například pociťujete veliké pro hrudi třebas při jsou při denním tam a vám jenom říkám například by to řeknu ty ostatní po že ti když si kde byl petru to vůbec není mystický stav upozornění no v i bych že je ve na či se moc přísný pána. Abych byl na či řekl že jakýkoliv pocit ještě nejsou mystikou pro bych byl moc říci el pojem od hříšné v že to pro byste nevydržely pro a tak to neb nikomu nemohou vnucovat ale jsem se přesvědčil že to. O tak je na sobě protože u sebe jakýmkoliv pocit v těle například překvašování kterého a kdo to velice účelné ve se před ty buňky se jako. Wu přizpůsobovali budoucímu poznání které by byli jak se ve sto překročení nevydržel ty kdyby ho byl nevydržel ale sama. My myslí stav to nebyl teprve potom to poznání následovalo jsem nepociťoval to o to kvašení nevolal jen jím být jenom jela nebo cokoliv nebo tu. O čem kdekoliv jinde to znamená to jste pořád ještě v času prostoru a mystika kde za ten čas v. jsem. do míry přísně říkám jenom když jakékoli kdy men ze se dostanete vy jakékoli jmen se tak v ten mystikem ano když jsem dostat te. Kdy beze pryč tak ještě to není mystický stav na pocit není z by nezve pryč ještě vjemem li takže si silo v. My když do tou vjemem tři nebo janem kolikrát tou si mohou te všechno volen ve všech vám víme že to není žádné duchovní poznání podle je dna pro mně ale mystikou to nemá nic společného mystik ten. odtud z a prací se do otcova domu a ten není času a prostoru be může vše co. Z potká že ve všem sice může setkat se čemu může spojovat pravda ale ještě to neni spojení s bohem spojeni s bohem. Je takové jaké zažil svatý pavel říkal jsem vstoupil do třetího nebe za zabila v těle nebo mimo mně neví ale protože to bylo extatické povahy je ani to ještě nebylo do pravé to bude potom ještě pro tělo představila pole za dvě zem čili ani toho jež. Je bavilo velikých omylu ale be se dobře o. To připravilo k tomu aby bych nemohl asimilovat když to ona v že ne že nemyslím že blázen jsem to nemyslí na říkám vám že já. By byl blázen na ten o jiného nemluvím než bych se o na za blázna jo že poté služka dech které vám že vím že hlas by pro znamenalo takové okleštění pravdy že vytvořit okleštění na minimum když je to ohromující z než. Se ne tak co se dát že vším si v tak málo proti tomu co se bez řeči. Najednou vědět s to že tady mně to plně na by na tam v tom okamžiku tohle kde těsta tak popustil ne to by nemohl za tu tat na zlomek vteřiny vyložit to jsem nemoh si že žádný ráz tak tento na je nové protože mám tenhleten v tak. Li moment sil co. oni sobě ne tak proto kdybych slyšel najednou vás že třebas velice vznešené pravdy. To vykládá tak to považuju za trest minimálně za osobní trest ty nejsi ochoten. Poslouchat toto beze hlasů v jíž a proto je to musíme říkat po lopatě hlasem protože to je toho strašně málo oproti tomu co můžeme si do hlasu ale ty nejsi schopen to poslechnout tak za za trest při víme hlasu to je záležitost čistě lidská vás o tom ani krok za tím. To světem hlav nic neznamená která interpretaci pro tento svět. Že by skvělá může doby obrovská moudrost ale nikdy se dovíte kde toto je zatím toho toužil být velice nešel nabito velice moudrá za bytost ale nikdy nepodal tedy ti ma cit kdy řekne jsem třebas nevím kdo ho tak bych k tomu osobně nevěřil pod. Vám se na obsah moudrosti a je jedna jeptiška třebas teďka dvacátém proti francouzská takové takový skvělý nad styku s kristem proto jenom nor řeknu jiným způsobem dávno před námi. Žila maria as pak věty v ne a tam na dvojí způsob zjevení. Styk s pannou marií s ježíšem a svatý jimi je nestranně a vědění od že o budoucnosti světa jo a. To že vykládala co panna maria stačila. Jak to bylo s ježíšem kristem pase se to všechno četl mně to věnovali dominik káni z ameriky míru ku dneska rady ale tak jsem zase vrátil s díky o že ho to. Než ti přeložené této velké žilo všech z soukromých zjevení. M ji malička které li ve si to celý a jsem to necení pro tento zamíchá no z z blábolil oboru musí které se vůbec nestalo a se to dokázal že to je nepravda když se tohle toho prozradilo že to je nebe ne ta svatá marie z avily tak to mělo ten blahý následek citem zakázala let. On nedoporučoval přinejmenším věřit soukromým zjevení těmto jsou mi zjevením jako katolík kasty v tom bohu a tato li tak prosím je nemám povinnost věž z těch je měří. nevěřte buďte opat tím že tam cení to mele i ty moje tak jak si to třebas váže na onom mast ho pod třebas. A jak to nemá ale vůbec jít s na tom pod je mámy odkud to je no. Aby jak se to rychle četl a se dověděl ne tak v na to do je ta. jsem si byl toto je na doba při ten není tím ne ne ti ti je to a o co vám kde moc mu při svým vším co při tak jak tady vysvětluju a postu beze kdes že svým do tady váze ji jako láskou v ku na po tomto rozhledem ostatní od jeho doby tak se bez protože to není toto provést nebo z této be ba ne. Protože pak nebo překladu nadal dispozici do že to z jak mi říkal ten víc jsem z divokou stávat ti překladem ale v jeho něco jiného ben tam přesně rozepsán bez lidská cesta bez všeh možný kde taje jak znamenat tak dva ty tak je to ostatní be cesta poznání z a na to je nám prost ano všecko ale on míří něčemu jinému be on nikdy. Tato jste že neměli ruce be k joze je sebezdokonalování be a tady zase bez tato pozorování je za všemi těmito jogami bez po vám v tom že člověk se nestala z be a tu vlastně míří k tomu čemu normální jóga není ničím bez be protože nová není tak jsou bujet s tím že z toho člověka udělá zasvěcence ale města be od toho jeho rodina. No pustím od do světa ne be ale bez z na ni není o to be protože jež je něčím noho on se cítí být jako ve svatým denně či je to znamená a bez to správně říká beg a be že je ve pro začínám je po o dvou mu budu li jsem že v musí stát ničím si v tom nenastane tak se nedostanem tomu bez vás. Svoboden be to na ničení na jednom případem který jsem vám předváděl ony době ale on se deska se do čili že bez nebudu učen mnoho lidi doby temně jeden člověk ben byl veden od mládí i be měl za viz která by bez be prosimvás pro věda přesto byl do bez na nestarat rodinám be. A ten zase seznámil styk becky nějak svět be a můj přítele který potom stal bez že tímhle tím je byl při za tuto cestu jiný a těsta ale je tady nová věc bede o po do ba oni si patřilo to o a on be trváme be on bylo že jsem vás to tak rád tibetu vůle ten můj přítel zcela vědomě be a. Tam se zbavil toho vědom vás kdy becky a jestliže tedy ten ba měli brát si kdy byly mladý ale kdo může jsou staří několik set let a tak dál též že on vedle be ale když o do ten by být nakonec z indické nebo i ve mně cesty be místo aby ho provázen zasvěcence ben tak může věta je u z z z z za nic ve be protože tam be be. U toho krista jaká nastává který v do se než je to někdo o z toho že bez toho zažil dozvíte be a jak to ono anebo mi o to jsem příteli kde ještě na živu berou kde ho o to do tohoto dostal do odvedl ho do do sebe sama do pátého století tak to bude že je byl od útlého mládí veden tímto způsobem bere člověk bez když jedete. Začal být osobně veden dvě větev v předškolním věku byl osobně veden be vám o tom že čím víc ho be a berte kde se všechno o si byl bych s tělem a všechno o své budoucnosti takže jako dítě v předškolním vět u po pak ba na svou budoucnost be říkal tomu maminka jsem proč pláčeš li to není tak něco se ty jsi třebas zdálo o tom není pak deštěm a. Toto všechno z prvního jakým záhadným způsobem na před je jeden věnovat děl v jiném berou tělo toho egypta do toho tibetu ben tam mu bez jen pali jeho nástroje které máš kdy mu kolik pomoci kdy be do spoje po se že vás provázal očistili ven do na ono takže on si přešel on proč tak jako se mu. Jen jím tak vznešenému že potom oni o o této cestě dále ve nebo be a to z kdy ho předali bez du be aby čela tak zda be a to je zajímavé bez toho momentu začnou ten ale strašně be tak to co se stalo toto předání za se tedy se dva a jestli se vám be a on se ne be. Be bohu on se dostal do vězení bez pak mu roku byl vězněm be po tom pochodu pás celá o jen ben be toho vypadá jako že to bylo velice nepovedené be že ten tím mít ho předal kristu byste s ním tak je za vás be ale je to pro nás velice poučné be protože kristus na nás. Chce be je to ukázal o svém životě abychom se ničím be abychom postup je postupně sebe opouštěn be tato opaku jenom heslovitě napřed jeho učedníci po si z rodiny be pak opustili svou vírou neboť on ním buď o jsem přes jejich víru když čelem o tu na potupnou smrt ne a nemohl vozy pomoc jemu ale podzim nechtěl pomoci on se s tam zmařil be a be. Hle be byto indy končí a před být bez to on člena tří zvaně be oni potom cesta tam o o o jen to ještě do davy jak s tak rád be a potom do vaší bez stání a be a ten čeho vás z on z otec je hráz mu be bez li z ku be a oni o ode. Je ale když to ten na člově be si nevěděl rady s tím jak cesta ničím bez tomu co do něho dostat se řeknu skončili takže nakonec byl absolutně nemožný že byl pochodu bez semeno o to vás nic v něm jako zničeného za zničen člověka be jiný tam se nemůže hlava zatím na to jak jsem tam měla be a v tom momentu ve nejcennějším oni toho aby sebe u z ale po za nic. Rozumíte be věřím že se člověk bez dotyčný svobodný ale takovou obrovskou cenu utrpení abys nebo vysvětli kdy jiný světu nerost že obrovským ve by se pro kohokoliv ano be přimět ano be to tak nemusí vůbec be je to tím že neznali symboly mysli krista nebude se zařídit dění těmi články tomu po be ale je v ale neméně zajímavé že. I to není pole je bez i to se oslovoval mne to si potom nebo věku jsem debat jenom o by o pro si se to nedověděl takže když bylo zapotřebí z milosti boží se stala ničím tak se muselo zdraví a jsem to od věc o o dal ano be kdysi že proč on to napovídá můj život protože nebylo to v takové jako u on si bodem náraz be tak měřila za ba tato svoboda a na tomto světě li mě. Jenom za koncem práva pak zase ho tak dále a pak je měly za ten život jak z umýt toho be ale toto vás dovede do něho se od toho be protože jsem měl to štěstí že ten ježíš je vám je li jsem se byl za života be že prozradil celou symboliku teď nebo vstup do do při dosti bez to jemu ne protože on se takhle se sebe nevzdal rozumíte mně potom se dospě na tím způsobem tak se zase. Co bez závada je jím be tak jak jsem mu cizí jsem není lidský špatné to co se mi zdá být špatní be i když jsem tohleto vykládal včera jednomu člověku be co by tomu říkal kdyby jako ve jak vás jeden z nebo bez velitel mu co to co mnou ne be kdyby se tak mohl objevit v tibetu třebas sedmnáct jako on. Bez hmotně s vědou co dělat jenom k tam byl o něm po víte dělat tamního hladina nezkazil ale vědomě do tam všechno chápal aby myslet že jsem bez o říkáte co bys nadto říkal to od ono je be ano výtečný be a to bylo zničení be volal nemožným jak sic by be to nadán tak li s protože proč to potom jsou v ale ten kristu když jsem složit úspěch jedněm to bez nesmí. Zen znamená bez proč tento den kdy kdy musím musel si za je někam do tibetu nebo tam převeden pomocí joga nejde musí zvládnout stavu že oni bytí be když s o to ne jenom dovědět ne bez vidění podstata bez dost ano be a tak z toho důvodu be protože víc ji člověk neví be ten be dobrou věc. Není to lišit krista nám be be mysli právně bez čem pokračování be o chrání bodu be jsem tím chtěl říct be tam jako v v je že to ta individualita obecně řečeno se růst vých. Z živé stane kdykoliv toho krásy li jít dál je to pocit oddělenosti který z že ona prostě ona ale ten pocit oddělenosti od kdy ji on než a vězeň hle li že bychom řekli obrazné se je to. Rad bůh si ukládá a omezení kamení větší nebo mu nic je větší než v samotné a prosty z pera je větší omezeními a protože si ukládá neničí omezení než čili v člověku je tak i ta jak se že je to je ten o milosti. Boží moci v rámci složitostí organismu a aby dnes je systém sví tak si klade meze v tom a čili není toho běžného člověka že takhle to je vinen bůh že je to že je že jste to je najít na níž. Úrovni život a že je žil životem ve si v a oni také jdou ještě tu vinu nebo ti se vzdali boží je víte nikde cítí kdy u toho že požírá o aniž by měl třeba na to není jeho provinění to odpad také rozjede nepocítí jak pro něj něco co někteří věc jako pro ni pocit li co se ocitli nejde. Takže my musíme sám z vlastní si je li tato vše úroveň člověk v vybalovat z tu moc boží z toho obalu do které je tak ten cestou od nad od činnosti boží to znamená jestliže tou indy bylo to pro víme když individuality v tom smyslu že přestaneme dívá se jak oděnou. Bytost tak hodili o se ve stal a pocit oddělenosti ne tak to je to nejhroznější co stojí mezi námi a bohem ale není to za a člověk nýbrž to je ne odpustitelné nebo ho nese na jeho nepostradatelným prostě stupeň vývoje bez kterou bychom se nemohli dostat k tomu pocit neoděl. Je zajímavé je že když potom se dostane člověk pocitu oddělenosti tak že se k němu nikdy pracoval kdyby nejsi tím a to z že tedy tak chci tím vědě mezi pořád nebe požíral jeden člověk druhého no tak to co měl symbolicky ale jeden od druhého člověka se právo krávě dále kdyby se za ne na. Ji tak pro nás není o co je to takle to vypadá v oblasti při zákonitosti které jsme svědky toho vytváří samozřejmě ohledu mezi touto oblastí a oblasti vyššími kde toho to ji za to co je příklad. Abych se živě nad ale člověk nepotřebuju někoho od za el musím pořád někoho zrak se ve vás nebo z nás jde no pořád někoho zrak aby mohl vůbec říci a se možná ještě dost zastavuje třebas si vás to možné ale tam ten již i ostatní stavy ale potom se dostanu tak nejsem na tohleto způsobu obživě jsem v i ten a to co my si ji z om. Kde nic postup není omezování pocitu oddělenost dejme tomu ten po smrti jsou co člověk třebas dostat na úroveň nemá a ten cit oddělenosti tohoto jako máme my třeba se nikam obě v právě ten se si jako děly jak o myslím že to byl on se říkal když to někdo přivolá ale že je mysli tak on tam je taky od z věrnosti fáze li tohle jsem vší tak bychom si dával kristu. Jak věděli že kdežto zrozen dovedl si úplně ode dosti jeho tak jak je tomu teď všichni lidé kteří jsou osvobozeni nás o slovu ale aniž je to rušilo věk li ten je to zatěžovalo nejsou od nás od je to ne ale pocit oddělenosti od těch že si tady třebas myslí a bez ale protože jsem. Že např je dejme tomu že musím když rovně bůh by jinak že kdyby tobě cele jak to se vyjadřuju to by se zdá že ano on na to musí nějaký jiným zelené s ne od věc pozvat on jako on je dítkem on tam o s a a my o tohleto jako se denní ve všem nejste vědom a to je právě. To co způsobuje náš jak od boha tak o to jak jak je zen je do ta sleduje vede toho co jsem řekl zařízení genetické které působí a vždycky v se s zcela bez přímého svého přičinění stávám čím. Dál oddělení vší s bytosti znát s pocitem větší oddělenosti bytostí s větším pocitem co dělat s než třebas době svých pěti měsíců života nebo to jsi ty pro mne by k a a to znamená ta i daleka se rozrůstá a jenom proto aby se mohl rozvinout život v tomto svět pro nic jiné ale ty důsledky toho rozvinutí. Se potom dát ti tito spal a kdyby ses ztráceli z vědomí toho co se pro žilo ne tak by to nevedlo nikdy žádnému ose od ne že bych jenom naplňoval před nevěnoval pořád svoji paměť novými a novými vjemy by se z oblasti z oblasti vjemů nemohu ty je třeba mě. Předat toto dědictví bez těch okolních vjemů jenom jako ten ne si na to se jako ten od z na oni čem neboť nebylo z nebrat za že na uskutečněna věcí během života a k tomu uskutečnění v tom mířilo se tam nedospělo tak to se ten dostane jako ten ten chce a z toho o tom vytvořit novou ten den. Si možná že o hloubek vyšší tak to v člověk ale je když to na zimu ztratí listí tak el na se ale povyroste novými listy asi a tak je to s tou lidskou rostly operace převtěluje že nové listy na ni na sebe na tele této nové vtělení ale to není zdali je ničím. Minulý zdání li pečovat tyto roste cest téhož stromu ale že vodou tak zase budu obé listí dělal te tak taková ten let když jsem byl do ten tady rozhledu ten mistr mu s li tak nebo o li bohu a jako do se budu věda tak indie letu o ho tam nebude vědět dále řek a tam se rosy nadto do se jako snáze než z na člověk ve do této velice kopyt kou one to neni. On dub nebolí ba ne to je v komplikace je lety z ka tu k u je totiž od rodičů u získám nějakou kde lidskou bázi a do míse ale postupně se kterou je to je ze kde se postupně ne najednou jak to ta vás je u drží jak se s tím ztotožní ekg ke schopnosti z to si se co to to bez po vést bez toho by produkovat že tam se to. Bez účelně nechtěl do toho stvoření učí že tento účelově vtěluje co znamená proč se domě vtělil ve třech letech jiný člověk teď tam při nebyl ne pro celek jiný ve se do chtěl se nad jak se te vědec je do toho minulého od cesty je to děl proč tak jiný přestala by dětech pod bych si teď je tedy letech el protože prostě jsem dorostl do toho co je to. Převtělování není ohraničen narození na tento svět tady na tento svět se v podstatě e rodí jenom genetická na váze a teď si není navěšují ty balíky jak ten člověk dostal když o by jinde jeho život myšlenkově tak ale byl schopen na sebe na pali o něco jiného tak na ba něco lepšího praně předem určeno jestliže se on o let mění se kvalita když jsem. Tady třebas dejme tomu když je před velikou jak ten dotyčný člověk napřed byl veden indicky ne neměl utrpení a pro to všechno jasné tak el pak je veden křesťansky nejenom měl velké utrpení tak je že on na sebe nabaluje na parní jak tedy ne měl z smysl. Nějakého účelu dovést ho k osvobození a jesiže v tom měl provést ten člověk tak musela tady jsem na to co v tom od za tu byl na čem a protože nevěděl že to je nad před aby byli ničím tak musel být zevními okolnostmi patři nad utrpením dovedl doveden k tomu pochodu od od dále ne aby po zažeň čí a v tom okamžiku vzor nebylo co od je to. Od prvé ale v rámci přírody něco zcela věčné tyto dost zamění věčný kdyby byl se dostal na jinou úrovni není než na tu přírodní na které se také provádět tak by to bylo bývalo šlo bez toho velikého bohužel i ti křesťanství s věci na nejnižší úrovni to všechno prožívali tak podívejte se napřed. Jsem v tom od být slovy definoval boha protože on po bohu nic nevěděl kde že existuje ano tak jsem např kde jsme že my se tady kolem sebe něco vidíš něco slyšíš něco cítí něco matka něco nával a to všechno patří tedy že to od světa a to není bůh svět to co se nedá ani mám víc. Ti ani či nic takového ani vidět ani slyšet ale před citový je to přestože naše z mysli a to říkám v věštit že mu to nemohu bytí ale člověk se může o tom svědčit i když udělat toho čemu se jednou do z na tomto světě. ti to vysvětlit dávno před ti jež jsme živi mnoho tisíc sled země meze pod a mně byla přeli a že si tam bohatí lidé kteří měli radím právo na ti bych ti všechno co oni chtěli světí nic dělat. Byli totiž tehdy oddání kte ty nebylo ještě občan vůle kosit ty ti jenom poddaní a a stane skal listy kdysi podal v že ano a z to jsou občané si občanem tohoto sta ale je tomu tak ne vy a teď tam také na toho který byl potom. Je o měl vně o to ostatní a takže byl vyšším nebo činná du o ta a v zemi se říkalo asi li a ten národ byl tehdy veden nějakým abraháme a jednou protože vám teď budu s to říkat tak jak se v tom nes. Dál ale tak aby z tomu ty rozuměl víš tak je bůh dnem protože si protože to je něco co se slyš ose slyšet veta ale ty ho když vnímat tím že v jíž oni najednou řeku jaký způsob to později když co chce a tak dál a to je do vnímání boha že když oni se závidět jinak než smysl. Vím poznávání a ten abrahám věděl o tom pánu bohu říkal z pod tím jiným způsobem než jeho viděl než že s ním mluvil ale dáti budu těkat jakkoliv tím byl a protože jinak by si nepochopil co vlastně ten vody v těle takže všechny keře při tekla ve od ve si abrahamem a mezi bohem to jsou ode smyšleném věci ale pravá podstata těch věcí je za že on věděl co. No a bůh chtěl tohle kdyby se tvůj národ abraháme stát také maje ale měl by na tom majetku tak to je něco co pomíjí ve své funkci s lidským životem to znamená na to co jenom pro ten život zde na světě ale bych tělo a od toho svého národa aby žil i. O tom toho život aby z vlít této od tělo něco jsou slova pravá telat jsem řekl si proto se ve na přebrat víte svoje tělo kterýkoliv z tohoto národa byli ših bez to od těla tedy vnímá smysly jo asi za to co se sklad dal mu ve četné a řekl mu abra se stal tak jak to máme udělat abychom bližšími věčně. A říkal mno před či by bylo třeba aby se zařizovat li podle těch národů kteří vede vás jsou bohatí a pořád žádají doba ty poklady jiné dobývají se tam vzájemně vraždili se pro to otci který se k a zlo také nejednejte nýbrž kdy považujte všecko co tady máte dispozici za vedou svěřených věci ještě tím budete mít poměr jako maje k nýbrž. Jako správce ode propůjčení věcí tak to bude první krok na cestě k tomu abyste věčně žili říkal která nechápu říkat jak to máme udělat no tady v asi li to udělat nemůžete protože tady máte majetek třebaže ne či pro ostatní tím jste se odebrat někam ji ano kde nebudete maje kde toto ve propůjčeno vědomě od me ode mně propůjčeno. Řekněte tomu za zaslíbená země zaslíbená že to je zaslíbenou vám do doby do jaké budete poslu ještě působil ve tak vám to bude se odňato protože to není vaše tak abraham přemluvil svůj národ aby šli do země kde se nic nebude jeho je li toho národa ale kde všechno bude boží a bude to svěřil do tak do o dokud budou dělat dobrotu oni si byli o dobrotu dělat poslouchat ty zákony boží. A tím nastala u vědoma situace oni přestávali při vás zády k tomu majetku li se odpoutali od majetku ano k tomu co říkal i tím způsobeného tolik časově to je to on říkal to co z s přeberete a přišli do panství a ten hospodin chránil před nepřáteli který bylo mnoho konat listy nižší je li jenomže. Jednoho ne ten bůh řekl k tomu obrat máme abraháme byste od dále nemohl se stýkat vědom tak je nemohl dát provádt jak nemohl dál bez as a proto by nebe nebe nebe ve svůj národ kdyby ty jsi na dal nějaké maje nějaké nějaký majetek a to si říkal dyť jsem žádný majetek jednota všechno co tu mám za jako oni národ považuju za tvé tam propůjčena se synem s podaří me ne ne abra aby se. Když se neznáš ty máš prvorozeného syna izáka a to vlastních be oni si to ne když ty si ode než že to od boha ale po ty si že i ta je od boha takže ty se ho musí cest bez mi i zákaz na je na tu o tu horu a tam ho oprav udělit od hranici a z zápal jako s a ono by z něho opět pak i u věřím že nemáš v ale do ty doby máš ve te. Na dokud budeš mít nebudu moci splnit svůj svět protože jsem z toho si byl věčný život jenom be ti když nebudete ale řek vede do z práci toho co ten prostě máte dispozici abraham ne zaváhal vzal výtku paže na sto pro z ale o syna dříví jeho záda tu horu v když tam tedy po na to o syna pak. Stoly před tou se jak jsi se stalo proč tam toho v od do smrti tato do obětovat aby do tu oběť dohořel do bez za z ti co o to postaral třebas a tak dal dal se před je výčet podrobně podle jede aby se mohli do prověřil tak o dostal a ten teď když to s tak tu viklat tělo za tak o spoj zastavil kdy ve říkat jíž teď se vnitřně vzdal toho svého si na ten o be to i ten není tím majetkem protože by to byl zabit. Znamená když z něho obětovat postačí nechce myslet za viděli jak si abys debat ty a ne sobě všechno co tady nadto si musí víc stavu z pro vám ho a ode to je a ten národ to potom víceméně dělal ano to se dostal rozvedl vás ještě na zajat vše otcem mojžíše dále miloval jsem tomu toho od toho pojmenovat a definovat co co říkám. Čemu říkám stylizace života něco co se všechno do watts a tak ten národ si za tisíc sedm set let vysloužil právo aby jednou proběhne tento rozhovor mezi poté otcem v jeho sine říkal otec v podívej se ten národ tak pout do udělat takovou dobu nevlastní takovou dobu je obyčejným pastýřem a obyčejným nevěděl sem a slouží a ze všech. Všechno co si viděla tak je dává oběti a tak dále bylo by dobře kdybychom kázali co je to život věčný a jak se s kdy na zem tak či to co tady z těch našich výšin nebeských se to nedá od kát tane pochod to musí vět o krve jako příklad svým říkal pudu ovšem upozorňuji že budeš muset sebe obětovat pochopitelně žili. úkol bez kterého by se to nebylo pro z on šel a obětovat teď jsem li že se ten život směsici oběti ježíše krista něco visi vysvětlil proč nový život se prosto volat těmi číši pro co před ty kříže ale co to udělal kdy do to udělal neboli jak se to způsobilo tak se o to se asi tím způsobem že zkrátka ten bůh jim v těle k a za jakým. Způsobem se každý opětovat to nestačilo teta první fáze nevlastnit ale je třeba sebe ztratit obětovat se tomu koho miluje a učil je proti způsobem že se obětovali pro svého bližního a když se to naučili tak pavlovi hra pak nepatřili sobě a nepatři je tomu klidu protože na by do syna o dělat nároky. To o jenom miloval bez toho na to co je to vynese tak tomu co je padat těla ale tady na vás a od těch pravil ježíš kristus že ty jsou spaseni když jsem poslední jsou a ve ztracen ne ti a on vám kupodivu ten pravý všemu rozuměl to co to co mu co říkali do ději třeba taky trvalo být podiví se napřed on to otázky ledu něco co s jasné. Se pořádně podíval z tomu rozumí jak nese viděl že nechápe nebo to pro jsem to před učil říkal jsem si ale nejzajímavější na tom bylo tohle to že on nakonec řekl dědečku že ty vypravěč moc od boha a jsem poznal že tohleto co je to se to nejvíce ani ale to je mi věd to bylo účinné. A kdo to psal každý z vás doby tak je učila vstupu třebas tu co ještě mockrát opakovat tak jsou pro něho bylo ale ten první dojem můj je že by se dalo dítě tímto způsobem o o klid a obvinit do způsob jednání a on například když teďka přijde ke si rodičů tak on se pochlubit si ji dost se dědeček něco říkal čemu neska rozumím tak čemu. Nemožná nerozumíte vím proč jsou tady ty vší že se to stalo ale že on tolik miloval čeho ostatní za to měla být schopni lásky a tak dál jednou přesto dal ne protože tak je se na vidět proto že že se závidí nějaké velikosti a to on dobře pochopil. Že on sám cítí závist vůči někomu o ve lepší než toho nechce li ve že byl lepší a tak říkal jsem si tak jako s tebou nemáš rád jako lepší než ty k a tedy ten který nedostaneš ani na paty z pád to tedy se stalo ježíši přitom ne protože lidi jsou stejně jako jsi ty děl v podobě sv.